ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Transcript

1

2 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Π. Τσιγκρής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Περιγραφή του Π.Μ.Σ. «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» Τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρονης Ιατρικής τεχνολογίας, έγινε δυνατή η θεραπευτική παρέμβαση σε χειρουργικές παθήσεις με ελαχιστοποίηση του εγχειρητικού τραύματος, χωρίς όμως, τον παραμικρό συμβιβασμό ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι επαναστατικές, πράγματι, αυτές μέθοδοι ονομάστηκαν «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές». Η καλπάζουσα εξέλιξη της Ιατρικής Τεχνολογίας και η θεαματική ανάπτυξη νέων τεχνικών ενδοσκοπικής Χειρουργικής οδήγησαν την τελευταία δεκαετία σε ραγδαία επέκταση των ενδείξεων για προσπέλαση, διαγνωστική και θεραπευτική, μεγάλου αριθμού συχνών παθήσεων με την χρήση Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών. Ταυτοχρόνως συντελείται μια εκρηκτική πρόοδος της τεχνολογίας (τεχνολογία υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, βιοτεχνολογία κλπ) με αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη κλάδων της Ιατρικής όπως η Τηλεχειρουργική και η Ρομποτική Χειρουργική, που ανοίγουν ελπιδοφόρους ορίζοντες στην Χειρουργική του μέλλοντος. Σήμερα οι Ελάχιστα Επεμβατικές Ενδοσκοπικές Τεχνικές συνεχώς εξελίσσονται και βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Ιατρικής κοινότητος, του απλού πολίτη, αλλά και της βιομηχανίας του κλάδου. Επίσημος, δηλαδή θεσμοθετημένος, άρα και πιστοποιημένος τρόπος μαθήσεως των νέων τεχνικών στην Ελλάδα, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ίδρυσε (2005), οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ». Το Πρόγραμμα αυτό Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ακαδημαϊκό Έτος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αναδιαμορφωμένης υπουργικής απόφασης (εκκρεμεί το σχετικό Φ.Ε.Κ.) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α, ). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έρχεται να καλύψει και θεσμικά πλέον, ένα κενό στην Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα, συνεισφέροντας έτσι, στο σύνολο των αναγκών της Ιατρικής στην Χώρα, καθιστώντας την εκπαιδευτικά και ερευνητικά ανεξάρτητη, παράγοντας προστιθέμενη αξία για λογαριασμό ολόκληρης της Ιατρικής κοινότητας στην Ελλάδα. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, ερευνητική εργασία, βιβλιογραφική ενημέρωση, εκπαίδευση και έρευνα στο πειραματικό χειρουργείο, καθώς και κλινική άσκηση των επιλεγμένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με σκοπό:

3 3 Την παροχή εξειδικευμένων εφαρμοσμένων γνώσεων και τεχνικών στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς της Ελάχιστα Επεμβατικής χειρουργικής (Minimal Invasive Surgery). Να αποτελέσει πρωτοποριακό πυρήνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Τηλεχειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο κρίνεται ως εξαιρετικά χρήσιμο για την Ιατρική Εκπαίδευση, γιατί προσφέρει επιστημονική αναβάθμιση, εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, μύηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην εφαρμοσμένη έρευνα και τέλος παρέχει στην Ιατρική Σχολή την δυνατότητα να εφαρμόσει την νέα Ιατρική τεχνολογία και να εισέλθει ισότιμα στην έρευνα στους τομείς ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Παραλλήλως δίδεται η δυνατότητα στην διασύνδεση και συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τεχνολογικής κατευθύνσεως (όπως το ΕΜΠ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών) για την ανάπτυξη στην πράξη ολοκληρωμένων βιοτεχνολογικών ερευνητικών εφαρμογών, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή και σύνδεση της Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική (M.Sc Μaster s Degree in Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery ), μετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τίτλο μιας των ειδικοτήτων χειρουργικής κατευθύνσεως (ή όσων διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες ειδικότητες). Οι σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων, το συνολικό ύψος των οποίων καθορίστηκε σε 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί 4 διδακτικά εξάμηνα σε πλήρη / μερική απασχόληση. Από αυτά: Τα τρία πρώτα θα επικεντρωθούν στην εμπέδωση των προαπαιτουμένων γενικών γνώσεων, στην πρακτική εκπαίδευση σε εξομοιωτές και στην εξοικείωση των ΜΦ στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής. Το τελευταίο εξάμηνο θα διατεθεί για την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας.

4 Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται ως εξής: 4 Α. Υποχρεωτικά Μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος. (30 Π.Μ.) Β. Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξειδίκευσης. (30 Π.Μ.) Γ. Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης. (30 Π.Μ.) Δ. Διπλωματική Εργασία. (30 Π.Μ.) Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, τίτλων εντάσσονται στα πλαίσια των ακολούθων Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Α' Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος (30 Π.Μ.) 1.Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας (3 Π.Μ.) 2.Λειτουργία και χρήση του συναφούς εξοπλισμού (2 Π.Μ.) 3.Ιατρική Πληροφορική (3 Π.Μ.) 4.Βιολογία των Νεοπλασμάτων και Χειρουργική (5 Π.Μ.) 5.Βασική Χειρουργική Έρευνα και Πειραματική Χειρουργική (5 Π.Μ.) 6. Αναισθησία και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές (3 Π.Μ.) 7.Βιοχημικές και Βιολογικές επιδράσεις των Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών (2 Π.Μ.) 8.Αιματολογικές παθήσεις και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (4 Π.Μ.) 9.Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές και ο ρόλος των στην Ογκολογία (3 Π.Μ.) Β' Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξειδίκευσης (30 Π.Μ.) 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Χοληφόρων (2 Π.Μ.) 2. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού και στην Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας - Βαριατρικής (2 Π.Μ.) 3. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου (2 Π.Μ.) 4. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Συμπαγών οργάνων της Κοιλίας (2 Π.Μ.) 5. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος (2 Π.Μ.) 6. Επεμβατικές Ενδοσκοπικές Τεχνικές στο ΓΕΣ (2 Π.Μ.)

5 5 7. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (2 Π.Μ.) 8. Θωρακοσκοπικές τεχνικές (2 Π.Μ.) 9. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γυναικολογία (2 Π.Μ.) 10. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ουρολογία (2 Π.Μ.) 11. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ωτορινολαρυγγολογία (2 Π.Μ.) 12. Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές στην Αγγειοχειρουργική (2 Π.Μ.) 13. Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων οργάνων (2 Π.Μ.) 14. Βιοϊατρική Μηχανική (2 Π.Μ.) 15. Αρχές Τηλεχειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουργικής (2 Π.Μ.) Γ' Εξάμηνο: Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης (30 Π.Μ.) Εφαρμογή Λαπαροσκοπικών (και Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών) στη Χειρουργική των Χοληφόρων, της Νοσογόνου Παχυσαρκίας (Βαριατρικής), του Ανωτέρου Πεπτικού, του Παχέος Εντέρου, των Συμπαγών Οργάνων της Κοιλίας, των Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, των Ενδοκρινών αδένων, του Ουροποιητικού συστήματος και των Μεταμοσχεύσεων. Η εκπαίδευση αφορά στην καθ ομάδας παρακολούθηση και σχολιασμό αντιπροσωπευτικών μαγνητοσκοπημένων εγχειρήσεων, καθώς και την πρακτική άσκηση σε προσομοιωτές, σε πειραματικό χειρουργείο, σε ρομποτικό σύστημα Da Vinci και σε πραγματικές (live) εγχειρήσεις. Δ' Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (30 Π.Μ.)

6 6 Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Θεόδωρος Ν. Διαμαντής, Καθηγητής Χειρουργικής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ: Χρήστος Π. Τσιγκρής, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ΜΕΛΗ: 1. Πρόεδρος: Θεόδωρος Ν. Διαμαντής, Καθηγητής Χειρουργικής 2. Χρήστος Π. Τσιγκρής, Καθηγητής Χειρουργικής 3. Ευάγγελος Φελέκουρας, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Επιτροπή Επιλογής των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ.- ΜΕΛΗ: 1. Πρόεδρος: Θεόδωρος Ν. Διαμαντής, Καθηγητής Χειρουργικής 2. Χρήστος Π. Τσιγκρής, Καθηγητής Χειρουργικής 3. Ευάγγελος Φελέκουρας, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

7 7 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος (30 Π.Μ.) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α1. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (3 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Καθηγήτρια κα Χ. Σπηλιοπούλου Χ. Σπηλιοπούλου Καθηγήτρια Σ. Παπαδόδημα Επικ. Καθηγήτρια Σ. Καρανικόλας Νομικός ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ομότιμος Καθηγητής κος Χ. Τσιγκρής Χ. Τσιγκρής Ομότιμος Καθηγητής Ν. Νικητέας Αναπλ. Καθηγητής Ε. Φελέκουρας Αναπλ. Καθηγητής Σ. Θεοχάρης Αναπλ. Καθηγητής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Ε. Γεωργίου Ε. Γεωργίου Καθηγητής Σ. Κόττου Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Λουκάς Επικ. Καθηγητής Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής

8 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (5 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητές κ. κ. Ε. Πατσούρης & Β. Γοργούλης Ε. Πατσούρης Καθηγητής Β. Γοργούλης Καθηγητής Π. Καρακίτσος Καθηγητής Π. Κορκολοπούλου Καθηγήτρια Αικ. Παυλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Τηνιακού Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Καβαντζάς Αναπλ. Καθηγητής Α. Λάζαρης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Αγρογιάννης Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Παθολογικής Ανατομικής Παρασκευή Αλεξάνδρου Ιατρός Παθολογοανατόμος Κων/νος Ευαγγέλου Ιατρός, Παθολογοανατόμος, Βιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Γεωργία Λεβίδου Ιατρός Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Συνεργάτης Στρατηγούλα Σακελλαρίου Ιατρός Παθολογοανατόμος ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α5. ΒΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (5 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Καθηγήτρια κα Δ. Περρέα Δ. Περρέα Καθηγήτρια Ι. Βλάχος Διδάκτωρ, Επιστ. Συνεργάτης Λ.Μ. Κορού Κτηνίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Ε. Μπογράκου-Τζανετάκου Κλινική Διαιτολόγος

9 9 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (3 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Επικ. Καθηγήτρια κα Χ. Στάικου Ε. Αργύρα Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Μελεμενή Επικ. Καθηγήτρια Α. Παρασκευά Επικ. Καθηγήτρια Χ. Στάικου Επικ. Καθηγήτρια Αθ. Τσαρουχά Δημητροπούλου Επικ. Καθηγήτρια ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α7. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητές κ. κ. Α. Παπαβασιλείου & Μ. Κουτσιλιέρης Α. Παπαβασιλείου Καθηγητής Μ. Κουτσιλιέρης Καθηγητής Χ. Πιπέρη Επικ. Καθηγήτρια ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α8.ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (4 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Κ. Κωνσταντόπουλος Α. Γουλιάμος Ομότιμος Καθηγητής Ι. Γιωτάκης Καθηγητής Κ. Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Μ. Μαντζουράνη Επικ. Καθηγήτρια Μ. Σιακαντάρη Επικ. Καθηγήτρια Π. Τόμος Επικ. Καθηγητής

10 10 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α9.ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (3 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Μ. Α. Δημόπουλος Μ. Α. Δημόπουλος Καθηγητής Α. Πολύζος Καθηγητής Κ. Συρίγος Καθηγητής Ε. Γκόγκα Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Μπάμιας Αναπλ. Καθηγητής Ι. Γκιόζος Πνευμονολόγος Φ. Ζαγουρή Ογκολόγος Μ. Ζωντανός Πνευμονολόγος Ι. Μούντζιος Παθολόγος Ογκολόγος, Σ. Τσαγκούλη Πνευμονολόγος Β ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξειδίκευσης (30 Π.Μ.) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ομότιμος Καθηγητής κος Χρήστος Π. Τσιγκρής & Καθηγητής κος Εμμ. Λέανδρος Χ. Τσιγκρής Ομότιμος Καθηγητής Εμμ. Λέανδρος Καθηγητής Μ. Κωνσταντουλάκης Καθηγητής Ν. Νικητέας Αναπλ. Καθηγητής Δ. Θεοδώρου Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μενενάκος Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τούτουζας Επικ. Καθηγητής Ν.Αλεξάκης Επικ. Καθηγητής Γ. Θεοδωρόπουλος Επικ. Καθηγητής Π. Αντωνάκης Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης Κ. Στάμου Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης

11 11 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β2. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Θ. Διαμαντής Θ. Διαμαντής Καθηγητής Α. Αλεξάνδρου Λέκτορας ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β3. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητής κος Εμμ. Λέανδρος & Αναπλ. Καθηγητής κος Ν. Νικητέας Ε. Λέανδρος Καθηγητής Χ. Τσιγκρής Ομότιμος Καθηγητής Ν. Νικητέας Αναπλ. Καθηγητής Α. Μπάμιας Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μενενάκος Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τούτουζας Επικ. Καθηγητής Ν. Αλεξάκης Επικ. Καθηγητής Γ. Θεοδωρόπουλος Επικ. Καθηγητής Κ. Αλμπανόπουλος Επικ. Καθηγητής Π. Αντωνάκης Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης Κ. Στάμου Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β4. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Μ. Κωνσταντουλάκης Μ. Κωνσταντουλάκης Καθηγητής Κ. Τούτουζας Επικ. Καθηγητής Ν. Αλεξάκης Επικ. Καθηγητής

12 12 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητής κος Θ. Διαμαντής & Καθηγητής κος Μ. Κωνσταντουλάκης Θ. Διαμαντής Καθηγητής Α. Αλεξάνδρου Λέκτορας Π. Αντωνάκης Χειρουργός - Επιστ. Συνεργάτης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β6. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπλ. Καθηγητής κος Ι. Γκρινιάτσος Ι. Γκρινιάτσος Αναπλ. Καθηγητής Σ. Σουγιουλτζής Επικ. Καθηγητής Γ. Καραμανώλης Επικ. Καθηγητής Ι. Καρούμπαλης Γαστρεντερολόγος ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β7. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Μ. Κωνσταντουλάκης Α. Μανουράς Καθηγητής Π. Κέκης Επιστ. Συνεργάτης Χ. Μαρκογιαννάκης Επιστ. Συνεργάτης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β8. ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθηγητής κος Π. Τόμος Π. Τόμος Επικ. Καθηγητής Δ. Αγγουράς Επικ. Καθηγητής Ι. Τούμπουλης Επικ. Καθηγητής Π. Ντόκα Αναισθησιολόγος

13 13 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β9. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ομότιμος Καθηγητής κος Α. Αντσακλής Σταύρος Αθανασίου Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Πρωτοπαπάς Επικ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης Λέκτορας Ιωάννης Χατζηπαπάς Επιμελητής Α ΕΣΥ Παντελής Τρομπούκης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Ιωάννης Κουτουκός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Γεώργιος Χείλαρης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Κωνσταντίνος Σύλλας Μαιευτήρας-Γυναικολόγος ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β10. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Χ. Δεληβελιώτης Χ. Δεληβελιώτης Καθηγητής Α. Σκολαρίκος Αναπλ. Καθηγητής Μ. Χρυσοφός Αναπλ. Καθηγητής Ι. Βαρκαράκης Επικ. Καθηγητής Αθ. Παπατσώρης Επικ. Καθηγητής Ηρακλής Μητσογιάννης Λέκτορας ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β11. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Ι. Γιωτάκης Ι. Γιωτάκης Καθηγητής Α. Δελίδης Λέκτορας

14 14 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β12. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ομότιμος Καθηγητής κος Χ. Λιάπης Χ. Λιάπης Ομότιμος Καθηγητής Α. Χατζηιωάννου Καθηγητής Χ. Κλωνάρης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κακίσης Αναπλ. Καθηγητής Σ. Γεωργόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Χ. Μπακογιάννης Επικ. Καθηγητής Η. Δαλαΐνας Λέκτορας Η. Καπερώνης Αγγειοχειρουργός Μ. Δασκαλόπουλος Αγγειοχειρουργός ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β13. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπλ. Καθηγητής κος Ε. Φελέκουρας Ε. Μισιακός Αναπλ. Καθηγητής Ε. Αντωνίου Επικ. Καθηγητής Θ. Καρατζάς Επικ. Καθηγητής Γερ. Τσουρούφλης Λέκτορας Ε. Θεοδωροπούλου Νεφρολόγος Φ. Νικολάου Παιδοχειρουργός - Εντατικολόγος- Επιμελήτρια Α Μ.Ε.Θ. Νοσοκομείο «ΠΑΙΔΩΝ-Αγλαΐα Κυριακού»

15 15 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β14. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής κος Δ. Κουτσούρης Δ.Κουτσούρης Καθηγητής Κ. Γκιόκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Επιστ. Συνεργάτης Εργαστηρίου Βϊοιατρικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. Ι. Μακρής Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ Χαράλαμπος Τσίρμπας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β15. ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 Π.Μ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπλ. Καθηγητής κος Ν. Νικητέας Δ. Κουτσούρης Καθηγητής Ν. Νικητέας Αναπλ. Καθηγητής Κ. Γκιόκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Επιστ. Συνεργάτης Εργαστηρίου Βϊοιατρικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. Μ. Αναστασίου Κυβερνήτης Πιλότος Π.Α.

16 16 ΥΠΟΔΟΜΗ Το Π.Μ.Σ διαθέτει ενημερωτική ιστοσελίδα (www.mirs.gr), καθώς και όλον τον απαραίτητο εποπτικό (επιτραπέζιους και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα προβολής videos, κ.λ.π.) και λειτουργικό (πλήρεις Λαπαροσκοπικούς πύργους, προσομοιωτές κ.λ.π.) εξοπλισμό. Το Π.Μ.Σ συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο από το American College of Surgeons Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Διευθυντής ο Καθηγητής Κος Ε. Γεωργίου), στου οποίου τον εξοπλισμό συμμετέχει. Από τον Ιούλιο 2008 έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκό» ένα υπερσύγχρονο Ρομποτικό Σύστημα Χειρουργικής Da Vinci (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Αν. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ι. Νικητέας και Καθηγητής κ. Χρήστος Π. Τσιγκρής) το οποίο εξυπηρετεί τις Εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ Ένας από τους πλήρεις Λαπαροσκοπικούς «Πύργους» για την πρακτική εξάσκηση των μεταπτυχιακών Φοιτητών μας

17 Το υπερσύγχρονο Χειρουργικό Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci, εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Λαϊκό Νοσοκομείο. 17

18 18 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γραμματεία Π.Μ.Σ.: κα Λαμπρινή Κώνσταντου (Ισόγειο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Ν. Χρηστέας ). Αγ. Θωμά 15Β, ΤΚ:115 27, Γουδή, Αθήνα Τηλ: Fax: Αναλυτικές πληροφορίες, ενημέρωση και επικοινωνία: στην ιστοσελίδα: Υπεύθυνος (Επιμέλεια Τεχνική υποστήριξη) δικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) Π.Μ.Σ. κος Ιωάννης Βλάχος.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 27η ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 27η ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΑΝΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 27η ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010??/09/2010 Σε αυτό το τεύχος: Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα Συμμετοχή των ενεργών φορέων στη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Αθήνα 2011 26η ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.dent.uoa.gr Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ. [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ ... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ

... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ. [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ ... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ ...... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ...... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ Ο Αυξέντιος Καλαγκός, επικεφαλής του Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ Ενηλίκων του Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα