Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ"

Transcript

1 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ Της: Παρθένας Ευμορφίδου 1. Εισαγωγή Όταν σ εσένα ερχόμαστε Παραμερίζεις τα κουρέλια μας Και ακροάσαι κάθε σπιθαμή από το γυμνό κορμί μας Όσο για την αιτία της αρρώστιας μας Μια ματιά να χες ρίξει στα κουρέλια μας Θα σου λεγε περισσότερα. Είναι ίδια η αιτία που φθείρει Το κορμί μας και τα ρούχα μας ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ Οπρωταρχικός στόχος της πολιτικής υγείας είναι η συγκρότηση ενός συστήματος υ- γείας, αλλά και η εξέλιξη, η ανάπτυξη και η ολοκλήρωσή του για την κάλυψη των αναγκών υγείας και το σχεδιασμό των προοπτικών στο χώρο της υγείας (Δικαίος και συν., 1999). Οι υπηρεσίες υγείας κατανέμονται ανάλογα με αυτές τις ανάγκες και η διάρθρωσή τους είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διοίκησης και διαχείρισης του υγειονομικού συστήματος (Δικαίος, Χλέτσος, 1999). Σήμερα, οι στόχοι των πολιτικών υγείας σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες περιλαμβάνουν το τρίπτυχο: εκσυγχρονισμός, χαμηλό κόστος, ποιότητα. Αυτό υποδηλώνει την α- ναγκαιότητα να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας με ένα λειτουργικό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα στο πρώτο «σκαλοπάτι» του, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η Παρθένα Ευμορφίδου είναι Διοικητικός Υπάλληλος Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Μεταπτυχιακό «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 Μέσα στις προκλήσεις του μέλλοντος με τις δημογραφικές εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες, την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και την αύξηση των δαπανών και του κόστους του συστήματος υγείας, προτείνεται η λύση της παροχής ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ως άξονας με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προαγωγής της υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και υποστήριξης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, διερευνάται η εξέλιξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα από την περίοδο της μεταπολίτευσης με τα χαρακτηριστικά και τη δομή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε έως σήμερα. Περιγράφονται οι παράγοντες που ε- πηρέασαν στη μετεξέλιξη του συστήματος και αξιολογείται η πολιτική πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που ασκείται σήμερα.τέλος, προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. 2. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2.1. Η έννοια Η σύγχρονη προβληματική γύρω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκδηλώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του Η νέα αντίληψή της (primary health care) προσδιορίστηκε ως ευρύτερος όρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ιατρικής φροντίδας (primary medical care), με βασικές κατευθύνσεις: α) τη σφαιρική και πολυδιάστατη θεώρηση της υγείας, β) την απομάκρυνση από το νοσοκομειακό μοντέλο περίθαλψης και τη στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχοντας ως προϋπόθεση την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συμμετοχή της κοινότητας, γ) τον συνεχή προγραμματισμό και α- ξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας (Ζηλίδης, 1989) και δ) τα μέτρα για το περιβάλλον και τα ατομικά μέτρα. Στο Συνέδριο της Άλμα Άτα (Ρωσία) το 1978 καθορίστηκε ότι «η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί μοχλό για το υγειονομικό σύστημα και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας. Είναι το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας με το εθνικό σύστημα υγείας, φέρνοντάς το πλησιέστερα εκεί όπου ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι». Ταυτίζεται, επίσης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με το στόχο «Υγεία για όλους ως το 2000», που τέθηκε από την Π.Ο.Υ. (Ιωαννίδη και συν., 1999). Η διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη την κατατάσσει αμέσως και στα πιο κατάλληλα μέσα για την ανάκαμψη από την «υγειονομική κρίση» ή «κρίση συστημάτων υγείας», στην οποία οδήγησε το νοσοκομειακό μοντέλο περίθαλψης, όπου η ασθένεια αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και περιστασιακά. Στο μοντέλο αυτό λείπει το κομμάτι της πρόληψης και προαγωγής υγείας, που η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσφέρει και που την καθιστά άξονα, γύρω από τον οποίο είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση του ατόμου (Σουλιώτης (επιμ.), 2006). Βέβαια, η αντίληψη αυτή δεν σημαίνει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα οδηγεί και σε μείωση των δαπανών υγείας, ούτε σημαίνει εγκατάλειψη του νοσοκομείου. Δεν αποτελεί, σίγουρα, «φθηνή» λύση μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά συνιστά μια διεθνή αναγκαιότητα, αν ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των αναπτυγμένων χωρών (Ζηλίδης, 1989). (Δικαίος, Χλέτσος, 1999).

3 78 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η φιλοσοφία, πάντως, της πρωτοβάθμιας φροντίδας στηρίζεται σε οκτώ κύριες συνιστώσες: Εκπαίδευση πάνω στα κύρια προβλήματα υγείας και στις μεθόδους πρόληψης και ε- λέγχου τους. Διαφώτιση σε θέματα διατροφής. Εξασφάλιση επαρκούς και υγιεινής ύδρευσης και βασικών εγκαταστάσεων υγιεινής. Εξασφάλιση φροντίδας υγείας της μητέρας και του παιδιού, οικογενειακός προγραμματισμός. Πραγματοποίηση εμβολιασμών. Πρόληψη και καταπολέμηση τοπικών ενδημικών νοσημάτων. Θεραπεία των κοινών νοσημάτων και τραυματισμών. Παροχή απαραίτητων φαρμάκων (Μάρδα, 1993). (Ιωαννίδη και συν., 1999). (Πρωτόπαπας, 2003). (Σουλιώτης, 2006). Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι παρά τις διαφορές στα υγειονομικά συστήματα των χωρών, υπάρχουν κάποιες κοινές αρχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας για όλες: Η διαθεσιμότητα (availability) Η προσπελασιμότητα (accessibility) Η συνέχεια (continuity) Η σύνδεση μεταξύ των βαθμίδων του συστήματος υγείας και Η οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας (Υφαντόπουλος, 1985). (Ζηλίδης,1989). (Πρωτόπαπας, 2003) Η Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα Ιστορική αναδρομή από τη μεταπολίτευση έως σήμερα Έως το τέλος της δεκαετίας του 70 δε φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κατά την περίοδο αυτή πρωτοβάθμια φροντίδα παρείχαν τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυϊατρεία ασφαλιστικών οργανισμών και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων (Πρωτόπαπας, 2003). Με την ψήφιση του Ν.1397/83 για το ΕΣΥ προβλέπεται η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), με τη σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, καθώς και το ρόλο του οικογενειακού γιατρού 1. Στη συνέχεια, με το Ν.2071/92 διευρύνεται η έννοια της Π.Φ.Υ. με τη λειτουργία κινητών μονάδων, υγειονομικών σταθμών και την κατ οίκον νοσηλεία 2. Λίγο αργότερα ο Ν.2519/97 προσπαθεί να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα στις αγροτικές περιοχές με την ανάπτυξη των Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΔΠΦΥ). Τα ΔΠΦΥ δημιουργούνται ύστερα από σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων Π.Φ.Υ. (Θεοδώρου, Μητροσύλη, 1999). (Δικαίος και συν., 1999). Τέλος, ο Ν.3235/04 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην Π.Φ.Υ.: Λειτουργία Κέντρων Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τομεοποίηση του συστήματος Π.Φ.Υ. με το θεσμό του οικογενειακού και του προσωπικού γιατρού. Εισαγωγή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενή (Νικολοπούλου, 2004) Η δομή της Π.Φ.Υ. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εκφράζεται με ένα πυραμιδικό μοντέλο, στη βάση του οποίου βρίσκεται η Π.Φ.Υ. Ο δεύτερος βαθμός αποτελεί τη νοσοκομειακή πε-

4 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 ρίθαλψη και το τριτοβάθμιο επίπεδο προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, π.χ. τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Το ζητούμενο είναι αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και από την αντίστοιχη δομή του προσωπικού, ώστε να μην υπάρχει ούτε πλεόνασμα, ούτε έλλειμμα σε καθεμιά βαθμίδα, αλλά και από τη «ροή» των ασθενών.αυτό επιτυγχάνεται με το ρόλο του λειτουργού της Π.Φ.Υ. ως «θυρωρού» ή «φίλτρου» του συστήματος, έτσι ώ- στε η ζήτηση εξειδικευμένων υπηρεσιών να μη γίνεται άσκοπα. Άρα, το πυραμιδικό μοντέλο συντελεί στην αποσυμφόρηση του συστήματος, στην α- ποτελεσματική χρήση ανθρώπινων και άλλων πόρων και στη μείωση ή έλεγχο του κόστους μειώνοντας τις «επιθυμίες» του πολίτη. Βέβαια, στο σύστημα οφείλουν οι επαγγελματίες υγείας να λειτουργούν ως ομάδα εργασίας, δηλαδή να υπάρχει συνεργασία των γιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, των επισκεπτών υγείας, των ψυχολόγων, κλπ., αλλά και συνεργασία μεταξύ των γιατρών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία. Οι οικογενειακοί γιατροί δε λειτουργούν μεμονωμένα και ανταγωνιστικά, αλλά μέσα σε μια ομάδα υγείας για ένα σαφώς προσδιορισμένο πληθυσμό ευθύνης (Κυριόπουλος, 1995). Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει συντονισμός και συνεργασία, γεγονός που ο- δηγεί σε αύξηση του κόστους, σε αναποτελεσματικότητα και ταλαιπωρία του ασθενή. Υπάρχει, βεβαίως, από την άλλη, το παράδειγμα χωρών, όπως ΗΠΑ, Νορβηγία, Γαλλία κλπ., όπου αυτή η συνεργασία έχει επιτευχθεί 3 (Ιωαννίδη και συν., 1999) Φορείς της Π.Φ.Υ. Με βάση το χρηματοδοτικό κριτήριο, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα παρέχονται από: Το κράτος, μέσω των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων για τις αγροτικές περιοχές και των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων για τα αστικά κέντρα. Χρηματοδοτούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό και σε μικρότερο ποσοστό από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέσω των πολυϊατρείων του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων. Η χρηματοδότηση γίνεται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω των υπηρεσιών πρόνοιας και των δημοτικών ιατρείων. Χρηματοδοτούνται από δημοτικούς φόρους και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τον ιδιωτικό τομέα, μέσω των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων ή όχι με τα ταμεία και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων 4. Χρηματοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών. Είναι σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά των ανωτέρω φορέων. Έτσι, προβλήματα δημιουργούνται στα εξωτερικά ιατρεία, λόγω του φόρτου εργασίας και του πρωινού, κυρίως, ωραρίου λειτουργίας 5 και στα κέντρα υγείας, εξαιτίας της ανεπαρκούς στελέχωσής τους με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, το ΙΚΑ, ως ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, παρουσιάζει υψηλή προσπελασιμότητα, υπερβάλλουσα ζήτηση υπηρεσιών και κατανάλωση, καθώς και μεγάλη διαρροή προς τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον η ποιότητα των υπηρεσιών δεν κρίνεται ικανοποιητική (Θεοδώρου και συν., 1994). Από την άλλη, στην τοπική αυτοδιοίκηση παρ όλη τη δραστηριοποίηση, μέσω των ΚΑΠΗ, των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», κ.ά. προνοιακών υπηρεσιών δεν υπάρχει δυνατότητα ευρύτε-

5 80 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ρης λειτουργίας δημοτικών ιατρείων, εξαιτίας του υψηλού κόστους, αλλά και άλλων οργανωτικών και θεσμικών κωλυμάτων, που δεν επιτρέπουν αυτόνομο σχεδιασμό για την Π.Φ.Υ. (Χλέπας, 1998). (Σουλιώτης, 2006) Παράγοντες μετεξέλιξης της Π.Φ.Υ. Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές των τελευταίων ετών επηρεάζουν και τα συστήματα υγείας. Η ανάγκη για αναμόρφωση αναφέρεται στην : Ενοποίηση παροχών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Αποκέντρωση Έμφαση στην Π.Φ.Υ. Οι κυριότεροι παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στις αλλαγές αυτές είναι: Η δημογραφία (γήρανση, μετανάστευση κλπ.) Η οικονομία (μείωση του κόστους, συνύπαρξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα) Η κοινωνία (ορθολογισμός, συμμετοχή) Η διοίκηση (ο «μεγάλος ασθενής» - δημόσια διοίκηση) Η πολιτισμική εξέλιξη (ορθολογισμός, ποιότητα) Η πολιτική (εθνική στρατηγική υγείας, «Υγεία για όλους») Η ευρωπαϊκή ενοποίηση (υπερεθνικοί οργανισμοί υγείας) (Λαμπίρη Δημάκη, Κυριαζή, 1995) Η κοινωνική ασφάλιση και οι προκλήσεις του μέλλοντος Η ελληνική περίπτωση είναι ένα υβρίδιο ανάμεσα σε σύστημα ασφάλισης και σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας.Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι οργανωμένο στα πρότυπα του μοντέλου Bismark και το σύστημα υγείας στα πρότυπα του μοντέλου Beveridge. Κατά την περίοδο 1950 έως το 1980 η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα βρισκόταν σε περίοδο κεφαλαιοποίησης και διέθετε τα αποθεματικά της στην Τράπεζα Ελλάδος για ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας με φθηνούς χρηματοδοτικούς όρους 6. Μετά το 1980, όμως, που η κοινωνική ασφάλιση βρίσκεται σε διανεμητική περίοδο 7 (απονομή συντάξεων) δανείζεται με επαχθείς χρηματοδοτικούς όρους για την κάλυψη των ελλειμμάτων της από ιδιωτικές καταθέσεις. Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης σήμερα έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και οργανικό συστατικό, αλλά και λειτουργικό και διαχειριστικό (Ρομπόλης, 1991). (Μάρδα, 1993). Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η κρίση του φορντικού μοντέλου, η χρήση νέων τεχνολογιών, οι δημογραφικές μεταβολές, η ευρωπαϊκή ενοποίηση δημιουργούν παράλληλα νέες ανάγκες, αλλά και προβλήματα. Έτσι, διαμορφώνεται μία κρίση λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας, άρα και της Π.Φ.Υ., λόγω του συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού, κατακερματισμένου (σε πολλά ταμεία και οργανισμούς) 8 δημοσίου τομέα με νοσοκομειοκεντρικό γιγαντισμό. Η ανάπτυξη του φαινομένου της προκλητής ζήτησης και της κατευθυνόμενης συνταγογραφίας οδηγούν στη διόγκωση των ελλειμμάτων, που μαζί με την α- νεπάρκεια σε προσωπικό, έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή της φροντίδας υγείας, την ανυπαρξία των πόρων για την πρόληψη και προαγωγή υγείας και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα, υπάρχει και η κρίση του επιστημονικού παραδείγματος στην ιατρική. Η πίεση της βιοϊατρικής τεχνολογίας με τα εξειδικευμένα νέα μηχανήματα και τον αυξα-

6 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 81 νόμενο επαγγελματικό ανταγωνισμό οδηγούν τους νέους γιατρούς στην επιλογή ειδικότητας, που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες (Κυριόπουλος, 1995). Την κατάσταση επιδεινώνει η σύζευξη εξωτερικών παραγόντων, όπως η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η αύξηση της ανεργίας, η γήρανση του πληθυσμού και η περιορισμένη αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων (Λαμπίρη Δημάκη, Κυριαζή, 1995) και, από την άλλη, η πρόωρη συνταξιοδότηση, η αδυναμία ασφάλισης των νέων μορφών ευέλικτης απασχόλησης (μερική απασχόληση, άτυπες μορφές απασχόλησης), το απαρχαιωμένο σύστημα είσπραξης και η καθυστέρηση καταβολής των εισφορών (Σολωμός, 1999). Ειδικότερα, όσον αφορά στις δημογραφικές εξελίξεις, αναμένεται για την Ελλάδα για τα επόμενα 40 χρόνια συνεχόμενη αύξηση των ατόμων 65 ετών και άνω και σταδιακή μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (Βενιέρης, Παπαθεοδώρου (επιμ.), 2003). Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η μετανάστευση (εσωτερική, διεθνής) και η παλιννόστηση επιδρούν στην κατανομή του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της γήρανσης, αλλά και στην όξυνση του προβλήματος για την κοινωνική ασφάλιση (ανασφάλιστη εργασία) (Στασινοπούλου, 1996). Επίσης, σημαντική διάσταση του προβλήματος αποτελεί ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών μέσω των μεταναστών, εάν δεν υπάρξει πρόληψη. Τελικά, το ισοζύγιο εισφορών και δαπανών στο σύστημα δε φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη α- νισορροπία (Αναγνώστου, 2005) Η σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα Τα παραπάνω κενά του δημοσίου τομέα έρχεται να καλύψει ο ιδιωτικός, που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή από τους ασφαλισμένους και στην ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό φανερώνει η επέκταση του κλάδου ζωής και η απώτερη επιδίωξη για την άρση της υποχρεωτικής α- σφάλισης υγείας στους κοινωνικο-ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ρομπόλης, 1991). Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα βασίστηκε στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, που πλησιάζει τα 80 χρόνια στην Ελλάδα, τις λίστες αναμονής και την ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα 9 και τα υψηλά επίπεδα δυσαρέσκειας, σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ, που εμφανίζουν τους Έλληνες ασθενείς ως τους πιο δυσαρεστημένους από το σύστημα περίθαλψης (Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005) 10. Χαρακτηριστική είναι η αλματώδης αύξηση μετά το 1980 των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, που συγκέντρωσαν την υψηλή βιοϊατρική τεχνολογία 11 για να παρέχουν εξωνοσοκομειακή φροντίδα. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι βασικοί πελάτες τους αποτελούν τα ασφαλιστικά ταμεία, ύστερα από συμβάσεις που συνάπτονται (Σουλιώτης, 2000). Γενικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, ιδιαίτερα για υπηρεσίες Π.Φ.Υ.Το κύριο βάρος της χρηματοδότησης αφορά σε απευθείας (out of pocket) πληρωμές από τα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα. Υπολογίζεται ότι ετησίως στην Ελλάδα δαπανώνται από τα νοικοκυριά 2,45 εκ. Ευρώ για υπηρεσίες Π.Φ.Υ., που αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών δαπανών υγείας (Σουλιώτης, Λιονής, 2003). Μπορεί να γίνει, λοιπόν, λόγος για ένα μικτό ανταγωνιστικό πρότυπο στην Ελλάδα, με μια στενή σχέση του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, με το Ν.3389/2005 για τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ανοίγει ο ορίζοντας μιας επιχειρηματικής, ουσιαστικά, σχέσης μεταξύ των δύο τομέων, όπου ο ιδιωτικός αναλαμβάνει την

7 82 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ευθύνη της μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης δημοσίων εγκαταστάσεων και υποδομών για την εξυπηρέτηση δημοσίων συμφερόντων, μέσω της παροχής δημοσίων υπηρεσιών (Βενιέρης, 2007). Στη Μ. Βρετανία η μέθοδος των ΣΔΙΤ στο NHS, με το γνωστό υπόδειγμα των Κινήτρων Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (Private Finance Initiatives PFI), ως το modus operandi στο σύστημα υγείας, είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Το ίδιο υπόδειγμα χρησιμοποιεί και το Υ.Υ.Κ.Α. στην Ελλάδα (The PFI Report, 2002). (Ευθυμίου, 2007). Γενικότερα, πάντως, ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι του δημοσίου, όπως είναι η σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή και η εύκολη πρόσβαση, η επιλογή του γιατρού και η φιλικότερη συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στον πολίτη εφόσον, μάλιστα, ο απώτερος στόχος είναι το κέρδος -. Επίσης, η λειτουργία και οργάνωση των ιδιωτικών φορέων είναι αποδοτικότερη, αφού η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων είναι πιο ευέλικτη. Βέβαια, κάποια από τα μειονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα είναι το μικρότερο εύρος παροχής υπηρεσιών και το υψηλότερο κόστος τους, ενώ η εξέλιξη και μετεκπαίδευση του προσωπικού είναι δυσκολότερη, κάτι που μπορεί να λειτουργεί ως αντικίνητρο στην εργασία Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού είναι, ίσως, το μόνο σημείο όπου δε σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην Π.Φ.Υ. Εισάγεται για πρώτη φορά ως έννοια με το Ν.1397/83 για το ΕΣΥ (άρθρ. 17,18). Το γεγονός, πάντως, ότι δε δημιουργήθηκε νέα ειδικότητα, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια, οδήγησε στη δυνατότητα υποκατάστασης του οικογενειακού γιατρού από παθολόγο, παιδίατρο ή γενικό γιατρό. Δύο κύρια χαρακτηριστικά του νόμου ήταν η ελεύθερη επιλογή του γιατρού από τον πολίτη και το ανώτατο όριο ασθενών ανά γιατρό. Ο θεσμός, όμως, αυτός δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή στα αστικά κέντρα, όπου δεν λειτούργησαν κέντρα υγείας, ενώ στις αγροτικές περιοχές ο γενικός γιατρός είναι ουσιαστικά ο οικογενειακός γιατρός. Αργότερα, με το Ν.2519/97 και τη δημιουργία των Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΔΠΦΥ) στις αστικές και ημιαστικές περιοχές (αρθρ. 32) δίνεται η δυνατότητα στον οικογενειακό γιατρό να παραπέμψει τους ασθενείς του σε άλλους φορείς του δικτύου και, ίσως, αυτό υποδηλώνει ένα πρώτο βήμα για τη λειτουργία ενός ενιαίου φορέα υγείας (Θεοδώρου, Μητροσύλη, 1999). Ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού, πάντως, είναι σημαντικός, γιατί επαναφέρει την ιατρική πράξη στα πλαίσια της καθημερινής κοινωνικής ζωής, κοντά στο περιβάλλον του αρρώστου (οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό), μέσω της σωστής επικοινωνίας α- σθενή γιατρού. Επίσης, χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους για το καλύτερο όφελος των ασθενών, αλλά και του συστήματος υγείας, λόγω αποσυμφόρησης των νοσοκομείων 12 (Κυριόπουλος και συν. (επιμ.), 2003). Βέβαια, υπάρχουν προβληματισμοί γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ειδικότητας των γενικών / οικογενειακών γιατρών, για την οποία δε διερευνήθηκαν οι ανάγκες του συστήματος υγείας στη χώρα μας, ούτε ακολουθήθηκε ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Η έλλειψη, επίσης, επαρκούς αριθμού γιατρών της ειδικότητας αυτής οδηγεί σε πληθωρισμό επισκέψεων, προβλήματα στις βάρδιες των γιατρών, περιορισμένες κατ οίκον επισκέψεις, απορρόφηση στη συνταγογραφία και απουσία συμμετοχής σε έρευνες για την προληπτική ιατρική και διάγνωση 13 (Κυριόπουλος και συν. (επιμ.), 2003). (Σουλιώτης (επιμ.), 2006).

8 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Αξιολόγηση της Π.Φ.Υ Η έννοια, οι δείκτες και οι μέθοδοι της αξιολόγησης Κατά τη μελέτη των υπηρεσιών υγείας προκύπτει το σημαντικότερο ερώτημα, της ε- πίτευξης τελικά του σκοπού τους ή όχι. Ο βαθμός επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων παραπέμπει στην έννοια της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. υπάρχουν έξι έννοιες που συνθέτουν το περιεχόμενο της αξιολόγησης : η καταλληλότητα και η επάρκεια των υπηρεσιών, η πρόοδος των δραστηριοτήτων, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η επίπτωση των υπηρεσιών στην κοινωνία και την υγειονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν, δηλαδή, ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια 14, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 1. Επάρκεια - Επάρκεια πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) - Επιστημονική, τεχνολογική επάρκεια - Συνέχεια της περίθαλψης - Προσπελασιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών - Ισότητα στην παροχή υπηρεσιών 2. Αποτελεσματικότητα 3. Αποδοτικότητα - Συνεκτίμηση κόστους ωφέλειας - Συνεκτίμηση κόστους αποτελεσματικότητας (π.χ. ιατρικός έλεγχος, medical audit). Όσον αφορά στους χρησιμοποιούμενους δείκτες, αυτοί μπορεί να είναι : Δείκτες της πολιτικής υγείας (υγειονομικές, πολιτικές επιλογές, π.χ. διαφάνεια, αξιοπιστία, κλπ., κατανομή πόρων βιωσιμότητα, επενδύσεις, οργανωτικό πλαίσιο, π.χ. πάταξη της γραφειοκρατίας, ηλεκτρονική διαχείριση, κλπ.) Οικονομικο κοινωνικοί δείκτες σχετικοί με την υγεία (εισόδημα, διατροφή, κατοικία, συνθήκες εργασίας αξιολόγηση εργασίας και αποδοτικότητας, κλπ.) Δείκτες για την παροχή φροντίδων υγείας (επάρκεια, προσπελασιμότητα, χρησιμοποίηση, τρόπος συμπεριφοράς, κλπ.) Δείκτες για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού (θνησιμότητα, νοσηρότητα, κλπ.) (Ζηλίδης, 1989). (Τούντας, Οικονόμου, 2007). Τέλος, κάποιες μεθόδους αξιολόγησης αποτελούν : οι εκθέσεις προϊσταμένων, η παθητική ενεργητική παρατήρηση, ο κλινικός ιατρικός έλεγχος, το focus group, η «τριγωνοποίηση», τα ερωτηματολόγια εργαζομένων, ασθενών χρηστών, τα στατιστικά στοιχεία, όπως ο αριθμός ιατρών ή κέντρων υγείας ανά κατοίκους κ.ά Γενική αξιολόγηση της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα Με βάση όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, είναι γεγονός ότι υπάρχει μία χαρακτηριστική ανακολουθία μεταξύ της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας για την Π.Φ.Υ. και της πρακτικής τους εφαρμογής. Τα κέντρα υγείας δεν αναπτύχθηκαν καθόλου στις α- στικές περιοχές, αλλά και στις αγροτικές περιορίστηκαν στην ιατρική περίθαλψη και την οδοντιατρική φροντίδα. Δεν εφαρμόστηκαν, επίσης, προγράμματα στήριξης του θεσμού της Π.Φ.Υ. Μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργεί και η έλλειψη προσωπικού, που σε συνδυασμό με την έλλειψη συστήματος παραπομπών οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα. Γενικότε-

9 84 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ρα, η Π.Φ.Υ. στις αστικές περιοχές είναι κατακερματισμένη και δεν υπάρχει διασύνδεση των φορέων, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Από την άλλη, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού δεν εφαρμόστηκε. Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής, αν και καθιερώθηκε το 1960, παραμένει χαμηλού κύρους και δεν έχουν α- ναπτυχθεί ανάλογα τμήματα στις ιατρικές σχολές.το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η απασχόληση του υπάρχοντος κυρίως στη συνταγογράφηση και όχι στην πρόληψη (Σουλιώτης (επιμ.), 2006). Καίριο τμήμα της αξιολόγησης αποτελεί η ικανοποίηση των ασθενών χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Είναι εντυπωσιακό ότι σε σχετικές έρευνες με ερωτηματολόγιο οι χρήστες σε τοπικό επίπεδο εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι από τις υ- πηρεσίες, ενώ αντιθέτως η κοινή γνώμη πανελλαδικά δίνει αντίθετη εικόνα 15 (European Parliament, 1998). Έτσι, σε έρευνα στα κέντρα υγείας του Ν. Κέρκυρας οι χρήστες δηλώνουν κατά 83,4% ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από το ιατρικό προσωπικό (κριτήριο διαδικασιών), και κατά 82,6% από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (κριτήριο αποτελεσμάτων). Το ποσοστό ικανοποίησης μειώνεται όσον αφορά στα δομικά κριτήρια, όπως αυτό της κτιριακής υποδομής(60,56%) και της καθαριότητας. 4. Συμπεράσματα Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ΗΠ.Φ.Υ.αποτελεί,λοιπόν,τη βάση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.Είναι το πρώτο σκαλοπάτι προς τις υπηρεσίες υγείας του ασθενή χρήστη για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του. Παρ όλες, όμως, τις προσπάθειες να λειτουργήσει με το ρόλο της αυτό, στην πράξη εκδηλώθηκαν προβλήματα και δυσχέρειες, που ο- φείλονται τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, οι δημογραφικές εξελίξεις, οι σύγχρονες ασθένειες, το επίπεδο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση από τη μία και οι οργανωτικές, λειτουργικές και θεσμικές δυσκολίες, όπως ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, τα αστικού τύπου κέντρα υγείας, ο ελλείψεις σε προσωπικό, η σπατάλη πόρων κ.ά., από την άλλη, κάνουν επιτακτική τη διαχείριση της κατάστασης. Προτείνονται, επομένως, κάποια μέτρα για την αποφυγή των προβλημάτων στο μέλλον και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Π.Φ.Υ.: Χρειάζεται, αρχικά, μία αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των κέντρων υγείας και α- νάπτυξη ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης, κατά το πρότυπο των οργανισμών των νοσοκομείων (τμήματα ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής υπηρεσίας). Αυτό προϋποθέτει νέους οργανισμούς και νέες οργανικές θέσεις, άρα περαιτέρω εξάπλωση των κέντρων υγείας και περισσότερους οικονομικούς πόρους.το ερώτημα που τίθεται είναι το ποιός θα καλύψει αυτή την αύξηση των δαπανών. Η απάντηση των διευθυντών κέντρων υγείας, ύστερα από έρευνα, είναι ότι ο ασθενής πρέπει να συμμετέχει στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη θέσπιση ορισμένης τιμής. Απαιτείται, λοιπόν, κεντρικός συντονισμός και ένα σχέδιο δράσης των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείο,Υ.ΠΕ., Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) (Μανωλέλλης, 2004). Μέσα στη λογική της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών, χρειάζονται ικανοί manager, καθώς και ένα επιτελικό όργανο απελευθερωμένο από κάθε κομματική ε- ξάρτηση για να γίνουν σταδιακές και πειραματικές μεταβολές προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος (Βατόπουλος, Τούντας, 1985). Σχετικά με το πρόβλημα της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, προτείνεται η ομαδοποίηση των κατακερματισμένων φορέων, η μείωση των ασφαλιστικών α- νισοτήτων, η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, η αξιοποίηση των αποθεματικών

10 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 και η βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής (Μάρδα, 1993). Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός και η επανακοστολόγηση των ιατρικών / παραϊατρικών πράξεων και ο έλεγχός τους. Επιπρόσθετα, λύση μπορεί να δοθεί με την ενίσχυση της σχέσης ιδιωτικού -δημόσιου τομέα. Πρέπει να λειτουργήσει ένα μικτό ανταγωνιστικό πρότυπο σε μία νέα βάση με εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπληρωματικότητα. Οι ΣΔΙΤ μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Π.Φ.Υ. Γίνεται, ακόμη, λόγος για τη λειτουργική ανασυγκρότηση της Π.Φ.Υ., με ταυτόχρονη βελτίωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ και αξιοποίηση της ιδιωτικής υποδομής μέσω συμβάσεων και με κεντρικό το ρόλο του προσωπικού γιατρού. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού και τα αστικού τύπου κέντρα υγείας είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν άμεσα. Παράλληλα, να στελεχωθούν οι κενές θέσεις με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό διοικητικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό της Π.Φ.Υ., ώστε να στελεχώσουν τις απομακρυσμένες περιοχές και να επιλυθεί το πρόβλημα της ανισοκατανομής. Οι ειδικότητες των οικογενειακών και γενικών γιατρών οφείλουν να αναβαθμιστούν και να προωθηθούν ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης. Η έρευνα για θέματα προαγωγής και αγωγής της υγείας και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποκατάσταση και τη διαχείριση του πόνου, σε συνδυασμό με την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας και του προσωπικού των κέντρων υγείας, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Προτείνεται, επίσης, να δημιουργηθούν άμεσα εργαλεία αξιολόγησης της κλινικής α- ποτελεσματικότητας, των δεξιοτήτων των γιατρών και της ικανοποίησης των ασθενών (Σουλιώτης (επιμ.), 2006).Τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, η πληροφορική και η μηχανοργάνωση, θα οδηγήσουν σε καλύτερη οργάνωση, αποφυγή της γραφειοκρατίας, σχεδιασμό και κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, σε ενιαία και συστηματική βάση. Η ιατρική πληροφορική αρχίζει να αναπτύσσεται στο χώρο της Π.Φ.Υ. στους τομείς της επιδημιολογίας με βιοστατιστικά στοιχεία, της διάγνωσης με την τηλεϊατρική, της πρόληψης με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας και της ιατρικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτικά εξ αποστάσεως προγράμματα multi-media (Τούντας Γ., 2002). Σημειώσεις 1. Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι ο θεσμός δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρως, όπως δεν έχουν λειτουργήσει και κέντρα υγείας σε αστικές περιοχές. 2. Αυτή η εναλλακτική μορφή περίθαλψης παρουσιάζει θετικά σημεία με την απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών, την εξοικονόμηση πόρων και την ελαχιστοποίηση προβλημάτων του α- σθενή, όπως άγχος, κατάθλιψη κλπ., ειδικά των ασθενών χρονίων νοσημάτων, (Ιωαννίδη και συν., 1999). (Νιάκας, Στάθης, 2002). 3. Ο οικογενειακός γιατρός έχει την ευθύνη νοσηλείας του ασθενή σε συνεργασία με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. 4. Π.Δ. 84/01, αρθρ.1, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 5. Έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με την απογευματινή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων. 6. Κατά το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, οι ασφαλιστικές εισφορές συγκεντρώνονται με ανατοκισμό σε μεγάλα αποθεματικά.

11 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7. Τα ποσά που εισπράττονται κατά το διανεμητικό σύστημα καλύπτουν τις δαπάνες του ίδιου χρονικού διαστήματος. 8. Η πολυδιάσπαση αυτή οδηγεί σε προβλήματα συντονισμού, λειτουργίας και ελέγχου ταυτόχρονης ασφάλισης των ασθενών. 9. Οι ελλείψεις σε προσωπικό οδηγεί σε υπολειτουργία των μηχανημάτων σε μία μόνο βάρδια, το οποίο ωθεί τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. 10. Έρευνα στην ΕΕ των 15 το 1996 κατατάσσει την Ελλάδα τρίτη μετά την Ιταλία και την Πορτογαλία, σχετικά με τη μη ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας (European Parliament, 1998). 11. Το 90% των επενδύσεων των ιδιωτών στοχεύουν στην ιατρική τεχνολογία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο ΕΣΥ δε ξεπερνάει το 30%. Σύμφωνα με στοιχεία από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα τελευταία 15 χρόνια οι ι- διωτικές επενδύσεις για την υγεία έχουν αυξηθεί πάνω από 1.450%! (www. e-tipos.com/newsitem?id=18490/ ) 12. Μπορεί να υποστηριχθεί, όμως, ότι δηλαδή η εύκολη πρόσβαση και στενή επαφή ασθενή γιατρού οδηγεί στην αύξηση της προκλητής ζήτησης. 13. Ενδιαφέρουσα και άκρως σημαντική για την Ελλάδα, λόγω τουριστικής ανάπτυξης, θα ήταν η μετεκπαίδευση των οικογενειακών γιατρών ή άλλων ειδικοτήτων στην ταξιδιωτική ιατρική, μέσα στα πλαίσια της Π.Φ.Υ. (Κτώρου, 2005). 14. Κατά μία άλλη άποψη, διακρίνονται σε κριτήρια μέτρησης των υποδομών (structures), διαδικασίας (process) και αποτελεσμάτων στη φροντίδα (outcome of care) (Κυριόπουλος, Λιονής, 2004). (Διακοσταυριανού, 2004). 15. Διπλωματικές εργασίες για το ζήτημα αυτό στην Κέρκυρα και τη Λέσβο δίνουν ποσοστά θετικά για την ποιότητα των υπηρεσιών στα κέντρα υγείας, εκτός από την ξενοδοχειακή υποδομή, την καθαριότητα και το χρόνο αναμονής (Διακοσταυριανού, 2004). (Αδαμαντίδου, 2006). Βιβλιογραφία European Parliament (1998), Working Paper: Health care systems in the EU, a comparative study, Public Health and Consumer Protection Series, p. 9, 25. The PFI Report, Public health, private solutions, NHS Focus, February 2002, p. 17. Αδαμαντίδου Τ. (2006), Διπλ. Εργασία, Η ικανοποίηση των χρηστών ασθενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κέντρα υγείας στη νήσο Λέσβο, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Αναγνώστου Γ. (2005), Διπλ. Εργασία, Προσέγγιση της υγείας των μεταναστών στο νομό Αργολίδος, ΕΑΠ, Άργος, σ Βατόπουλος Α.,Τούντας Γ. (επιμ.) (1985),Υγεία Κοινωνία Πολιτική,Το Συμπόσιο του Αντ1 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκδ. Πολύτυπο ΕΠΕ, Αθήνα, σελ. 55. Βενιέρης Δ., Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.) (2003), Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις & Προοπτικές, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ Βενιέρης Ι. (2007), ΣΔΙΤ, Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, Το συμβατικό πλαίσιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ Διακοσταυριανού Π. (2004), Διπλ. Εργασία, Μελέτη ικανοποίησης των ασθενών χρηστών υπηρεσιών ΠΦΥ στα κέντρα υγείας του Ν. Κέρκυρας, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Δικαίος Κ., Κουτούζης Μ. και συν. (1999), Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα, σ. 33, Δικαίος Κ., Χλέτσος Μ., (1999),Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο, Ιδιοτυπίες και προκλήσεις, Τόμος Β, Πολιτική Υγείας / Κοινωνική Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Ευθυμίου Μ. (2007), Διπλ. Εργασία, Δυνατότητες και Προοπτικές των ΣΔΙΤ στις ψηφιακές τεχνολογίες στο ΕΣΥ, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Ζηλίδης Χρ. (1989), Αξιολόγηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας του αγροτικού πληθυσμού, εκδ. ΑΤΕ, Αθήνα σ , , , 317. Θεοδώρου Μ., Καρόκης Α., Ρούπας Θ. (1994), Μελέτη για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, Ανάλυση και δομή του συστήματος, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων, Αθήνα, σ

12 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 87 Θεοδώρου Μ., Μητροσύλη Μ. (1999),Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο, Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις, Τόμος Γ, Δομή και Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (Διοικητικές και Νομικές Διαστάσεις), ΕΑΠ, Πάτρα, σ Ιωαννίδη Ε., Λοπατατζίδης Α., Μάντη Π. (1999), Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο, Ιδιοτυπίες και προκλήσεις, Τόμος Α,Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα, σ.32-35, 37. Κουκλάκη Δ., Δωρεάν υγεία με 1800 Ευρώ ανά οικογένεια, Ελεύθερος Τύπος, (www.etipos.com/newsitem?id=18490/ ) Κτώρου Ε. (2005), Διπλ. Εργασία, Σύγχρονες αντιλήψεις για την ταξιδιωτική ιατρική στην Ελλάδα, Παρούσα κατάσταση, κοινωνικό όφελος, οικονομικές προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα, 16 17, 88. Κυριόπουλος Γ. (επιμ.) (1995), Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα: στο σταυροδρόμι των επιλογών, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, σ Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ. (επιμ.) (2004), Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και στην φροντίδα υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ. και συν. (επιμ.) (2003), Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, σ Λαμπίρη Δημάκη Ι., Κυριαζή Ν. (επιμ.) (1995), Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20 ου αιώνα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ Μανωλέλλης Χ. (2004), Διπλ. Εργασία, Οργανωτική, Λειτουργική και Επιστημονική Διασύνδεση των μονάδων ΠΦΥ με τα νοσοκομεία πριν και μετά την εφαρμογή του Ν.2889/01, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Μάρδα Γ.(1993), Οργανωτική & Οικονομική του Συστήματος Κοινωνικής Διοίκησης, εκδ. Κ.& Π. Σμπίλιας ΑΕΒΕ, Αθήνα, σ. 105, 160, 175. Νιάκας Δ., Στάθης Γ. (2002), Υγειονομική Μεταρρύθμιση και Management, Προβληματισμοί και Προοπτικές, εκδ. Mediforce Servises S.A., Αθήνα, σελ. 89. Νικολοπούλου Α. (2004), Διπλ. Εργασία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα, ΕΑΠ, Πάτρα, σ Πρωτόπαπας Ν. (2003), Διπλ. Εργασία, Περιφερειακή Πολιτική και Αποκέντρωση του Συστήματος Υγείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 95-96, Ρομπόλης Σ.(1991), Κοινωνική Ασφάλιση, Η διαρκής κρίση και οι προοπτικές, εκδ. Παρατηρητής, Θεσ/νίκη, σ , Σολωμός Γ. (1999), Η κοινωνική ασφάλιση σε μετάβαση, εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, σ Σουλιώτης Κ. (2000), Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ Σουλιώτης Κ. (επιμ.) (2006), Πολιτική και οικονομία της υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ , , Σουλιώτης Κ., Λιονής Χ. (2003), Λειτουργική ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Μία πρόταση για την άρση του αδιεξόδου, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 20(5), σ Στασινοπούλου Ο.(1996), Ζητήματα Σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής, εκδ. Gutenberg,Αθήνα, σ Τούντας Γ. (2002), Πολιτική Υγείας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, σ Τούντας Γ., Οικονόμου Ν.Α. (2007), Αξιολόγηση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 24(1), σ Υφαντόπουλος Γ.(1985), Ο προγραμματισμός του τομέα υγείας στην Ελλάδα, εκδ. ΕΚΚΕ,Αθήνα, σ Χλέπας Ν. Κ. (1998), Προοπτικές της Τοπικής Δημοκρατίας: Ένας Ελληνογερμανικός Διάλογος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Κομοτηνή, σ Νόμοι Π.Δ. 84/ ΦΕΚ Α 70/

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΛΙΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 2011 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Εργασία στο μάθημα: Διεθνή Συστήματα Υγείας Θέμα: «Θεωρώντας ότι είστε σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας στην Ελλάδα και έχοντας μελετήσει καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, FORUM για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-29 Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, 26/06/2014 Ο νέος χάρτης στην Πρωτοβάθμια Υγεία είναι η μεγάλη πρόκληση αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ύπαιθρο ήταν πάντα πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μαρία Ζήση, Κοινωνική Λειτουργός Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι, Καλλικρατικός Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ο.Υ. Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ Λαϊκό 15 th Healthworld Conference, Athens, 20-21/9/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - θεσμικές εξελίξεις μετά τον Καλλικράτη που επηρεάζουν την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 THE ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία

Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία Συνολικά διακινήθηκαν 700 ερωτηματολόγια έξω από τα Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων με 454 απαντήσεις ποσοστό ανταπόκρισης 60%. Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησε το 1977 στο 30ο συνέδριο

Το κίνημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησε το 1977 στο 30ο συνέδριο ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 ΥΠHPEΣIEΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ ΦPONTIΔAΣ YΓEIAΣ ΣE ΕΛΛAΔA KAI Η.Π.Α. Των: Δρακοπούλου Μαριάννας, Ρόκα Βασιλικής, Αποστολάρα Παρασκευής, Αθανασοπούλου Μαρίας, Φώτη Θεοφάνη, Καλοκαιρινού

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Γιώργος Πιερράκος gpierrakos@yahoo.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. Βασικές Έννοιες Ποιος ο ρόλος της ΠΦΥ στη ρύθμιση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Στο πλαίσιο της μεγάλης διάρκειας συνάντησης (4 ωρών) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Πολιτική

Η Ερευνητική Πολιτική Η Ερευνητική Πολιτική Ο τομέας της Υγείας τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα καθίσταται απαραίτητη η βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγείας. Κοινωνία και Υγεία. Προσδιοριστές Υγείας: Μοντέλο Αλληλεπιδράσεων. Ηπρώτηαποτύπωση1961 Η οργάνωση των υπηρεσιών

Η Πυραμίδα της Υγείας. Κοινωνία και Υγεία. Προσδιοριστές Υγείας: Μοντέλο Αλληλεπιδράσεων. Ηπρώτηαποτύπωση1961 Η οργάνωση των υπηρεσιών Κοινωνία και Υγεία Τάσος Φιλαλήθης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Η Πυραμίδα της Υγείας Ηπρώτηαποτύπωση1961 Η οργάνωση των υπηρεσιών Η νέα αποτύπωση 2001 ΔιαφάνειεςγιατομάθημαΚοινωνίακαιΥγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος Το Πρόβλημα Αυξημένες δαπάνες στο χώρο της υγείας Ανάγκη αποδοτικής χρήσης και διαχείρισης πόρων (περιορισμένοι)

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής.

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Παναγιώτης Νάνος, Msc ΔΜΥΠ υποδιοικητής 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας Η πρόκληση των νέων στόχων: 18

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών»

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Απολογισμός του Έργου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Εισηγητής: κος Κανάκης Νικήτας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου / Γενικός Γραμματέας ΓτΚ Γιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις

Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις Εισηγητικά : Η πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω αρχές : α) Καθολικότητα. Στοχεύουμε στην κάλυψη όλων των υγ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη

Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 3 ο ΕτήσιοΣυνέδριο Labor

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα