ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ντουµανάκης Ε. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Περιβάλλον- Νέες Τεχνολογίες, 2 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βας. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περίπου το 50% της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην κυκλοφορία. Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές η κυριότερη ποσοτική επιβάρυνση προέρχεται από το µονοξείδιο του άνθρακα, προϊόν της ατελούς καύσης της βενζίνης στη µηχανή εσωτερικής καύσεως των αυτοκινήτων. Αντίθετα, οι µηχανές Diesel τείνουν να παράγουν περισσότερο καπνό και µόνο ίχνη µονοξειδίου του άνθρακα. Συνολικά οι επιπτώσεις της κυκλοφορίας δηµιουργούν σήµερα έντονα δυσάρεστες συνθήκες ιδιαίτερα σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Με την εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση της κυκλοφορίας στην διακύµανση των ρύπων τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών σε ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία της Θεσσαλονίκης, αυτό της πλατείας Αγίας Σοφίας. Συγκεκριµένα, ο κυκλοφοριακός φόρτος συσχετίστηκε µε τις τιµές των εξής ρύπων: µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 2 ), διοξείδιο του θείου (SO 2 ), αιωρούµενα σωµατίδια (ΡΜ 10 ), και όζον (O 3 ), οι δε µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν το µήνα Νοέµβριο (τέλος Φθινοπώρου) και το µήνα Μάιο (τέλος Άνοιξης) σε µέρες χωρίς ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι συγκρίσεις έδειξαν µεγάλη συσχέτιση της διακύµανσης των ρύπων µε τη διακύµανση του κυκλοφοριακού φόρτου. AIR POLLUTANT VARIATION IN CORRELATION TO THE TRAFFIC AND METEOROLOGICAL CONDITIONS IN THESSALONIKI CITY Ntoumanakis E. 1 and Nikolaou K. 2 1 Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki, M.Sc. Environment New Technologies, Greece, 2 Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT Approximately, 50% of air pollution is caused by traffic. Particularly in urban areas, the main quantitative charge is coming from carbon monoxide, a product of incomplete combustion of gasoline in internal combustion engine cars. However, Diesel engines tend to produce more smoke and only traces of carbon monoxide. Overall, the impact of traffic actually creates conditions very unpleasant especially in a big city such as Thessaloniki. In this study, it was studied the effect of traffic on the pollutant variation (both primary and secondary) in one of the most important points of Thessaloniki, that of Agias Sophias Square. Specifically, the traffic volume was correlated with the values of the following pollutants: carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO 2 ), sulfur dioxide (SO 2 ), particulate matter (PM10) and ozone (O 3 ), and the measurements were in November (late autumn) and May (late spring) on days without extreme weather conditions. These comparisons showed strong correlation of the pollutant variation with the traffic volume variation. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Θεσσαλονίκη (40 37 Ν, Ε), µε περισσότερο από ένα εκατοµµύριο κατοίκους στο πολεοδοµικό της συγκρότηµα, αναπτύσσεται στο µυχό του Θερµαϊκού κόλπου, κατά µήκος της βορειοανατολικής ακτής του. Στα βόρεια και ανατολικά της πόλης υπάρχει µια λοφοσειρά, µε υψόµετρο που κυµαίνεται από 300 µέχρι 1200m. Το κλίµα της Θεσσαλονίκης είναι τυπικά µεσογειακό, µε κρύους και υγρούς χειµώνες και θερµά και ξηρά καλοκαίρια. Η πόλη χαρακτηρίζεται από πυκνή δόµηση, µε υψηλά κτίρια, πολύ στενούς δρόµους και ουσιαστικά έλλειψη ακάλυπτων χώρων πρασίνου και πάρκων. Σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, η Θεσσαλονίκη αντιµετωπίζει τη µετάλλαξη του νέφους της αιθαλοµίχλης των περασµένων δεκαετιών στο σύγχρονο φωτοχηµικό νέφος, που εµφανίζεται ενισχυµένο στη σύνθεσή του, µε στοιχεία που µόλις αρχίζουµε να σταθµίζουµε (ΒΤΕΧ, PM 25 κλπ). Κάποιοι επικίνδυνοι ρύποι του παρελθόντος όπως το SO 2 και το CO βρίσκονται σε ύφεση, στο κέντρο τουλάχιστον της πόλης, οι συγκεντρώσεις όµως των PM 10 και του Ο 3 θα πρέπει να συνεχίσουν να µας προβληµατίζουν, όταν µάλιστα παρατηρούµε τη µεγάλη αύξηση των κυκλοφορούντων οχηµάτων, τις κυκλοφοριακές συνήθειες, την αυξανόµενη αστικοποίηση της περιοχής, καθώς και τη µεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδοµής για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης.[1] Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών υπήρξε µια µεγάλη αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων, που κυκλοφορούν στο πολεοδοµικό συγκρότηµα (διπλασιασµός του αριθµού των µεταξύ των ετών ). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ποσότητας των εκλυόµενων πρόδροµων ρύπων του φωτοχηµικού νέφους και την υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιφέρεια της πόλης, που µέχρι πρόσφατα απολάµβανε ένα εξαιρετικής ποιότητας ατµοσφαιρικό περιβάλλον.[2] Οι στενοί δρόµοι µε ψηλά κτίρια και µε ελάχιστους ανοικτούς χώρους, συνδυαζόµενοι µε κλιµατολογικές συνθήκες άπνοιας ή ασθενών ανέµων και ταυτόχρονη απουσία βροχής στα 2/3 των ηµερών του χρόνου, παράλληλα µε τις εκποµπές ρύπων από τα οχήµατα, τις βιοµηχανίες και τις κεντρικές θερµάνσεις, συµβάλλουν γενικά στη συσσώρευση ρύπων στην ατµόσφαιρα. Η σηµαντική ηλιοφάνεια που υπάρχει χειµώνα - καλοκαίρι, συνδυαζόµενη µε τις εκποµπές ρύπων και τις υπόλοιπες κλιµατολογικές συνθήκες, συµβάλλει στην πραγµατοποίηση ατµοσφαιρικών φωτοχηµικών αντιδράσεων και στη δηµιουργία φωτοχηµικής οµίχλης. Παρά τις υπάρχουσες επιφυλάξεις µπορούν να διατυπωθούν ορισµένα θεµελιώδη συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα τεχνικές εκθέσεις των φορέων, τις σχετικές έρευνες και τις µελέτες. Εποχιακά, οι µεγαλύτερες τιµές ρύπων εµφανίζονται κατά την ψυχρή περίοδο του έτους, φαινόµενο που οφείλεται στο συνδυασµό της λειτουργίας των πηγών ρύπανσης µε τις µετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων το χειµώνα. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, εµφανίζονται εκτεταµένες κορυφές ρύπανσης το πρωί µέχρι το µεσηµέρι και το απόγευµα µέχρι το βράδυ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών. Τα φαινόµενα αυτά συνδέονται τόσο µε τη συγκεκριµένη λειτουργία της πόλης όσο και µε τα ιδιαίτερα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ευνοούν την εµφάνιση των συγκεκριµένων εξάρσεων ρύπανσης. Οι ηµέρες κατά τις οποίες εµφανίζονται υπερβάσεις των καθιερωµένων ορίων ποιότητας της ατµόσφαιρας ή που γενικότερα εµφανίζονται αυξηµένες τιµές ρύπων (επεισόδια ατµοσφαιρικής ρύπανσης), είναι περισσότερες κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Στους δρόµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, οι συνθήκες διασποράς των ρύπων δεν είναι ευνοϊκές, και οι διακυµάνσεις των τιµών των ρύπων που σχετίζονται µε τα οχήµατα, ακολουθούν τις ίδιες πορείες µε τους υπόλοιπους ρύπους. Η εµφάνιση υψηλών τιµών ρύπανσης σε δρόµους της Θεσσαλονίκης, δεν ερµηνεύεται µόνο µε τον κυκλοφοριακό φόρτο, αλλά αποτελεί συνδυασµό διαφόρων παραγόντων όπως: ο κυκλοφοριακός φόρτος, οι µετεωρολογικές συνθήκες, το πλάτος της οδού, η ταχύτητα των οχηµάτων, το ύψος των κτιρίων και η πυκνή δόµηση. Από τους διάφορους συνδυασµούς παραγόντων διαµόρφωσης υψηλών τιµών ρύπανσης, καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η ύπαρξη κυκλοφοριακού φόρτου στο κρίσιµο χρονικό διάστηµα 8.00πµ µµ, που συµπίπτει µε το 12ωρο άπνοιας και το χαµηλό ύψος θερµοκρασιακής αναστροφής στη 2

3 Θεσσαλονίκη. Η εµφάνιση υψηλών τιµών ρύπανσης νωρίς το πρωί και ιδιαίτερα το βράδυ καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις συνολικές τιµές ρύπανσης.[3] 2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για να διερευνηθεί καλύτερα η σχέση µεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών συνθηκών επιλέχθηκε ο χώρος της πλατείας Αγίας Σοφίας που αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης από το οποίο διέρχονται καθηµερινά χιλιάδες οχήµατα ιδιωτικής, επαγγελµατικής αλλά και δηµοσίας χρήσης. Ως τόπος µέτρησης ορίστηκε το σηµείο διέλευσης των οχηµάτων εκατέρωθεν του σταθµού ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε κωδικό Σ5, Πλατεία Αγίας Σοφίας, που ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Σ5 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Ο συγκεκριµένος σταθµός καταγράφει µετρήσεις των παρακάτω ρύπων: µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 2 ), διοξείδιο του θείου (SO 2 ), αιωρούµενα σωµατίδια (ΡΜ 10 ), και όζον (O 3 ) σε 24ωρη βάση. Ως ηµέρες µέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου ορίστηκαν η Τρίτη και η Τετάρτη, 24 και 25 αντίστοιχα του µηνός Νοεµβρίου του 2009 και οι µέρες Τρίτη και Τετάρτη, 18 και 19 του µηνός Μαΐου του Η µέρα Τρίτη επιλέχθηκε ως η δεύτερη εργάσιµη µέρα της εβδοµάδας κατά την οποία τα καταστήµατα είναι ανοικτά και το απόγευµα. Η µέρα Τετάρτη επιλέχθηκε ως η µεσαία ηµέρα της εργάσιµης εβδοµάδος όπου αρκετά καταστήµατα δεν είναι ανοικτά το απόγευµα. Οι δύο αυτές ηµέρες βοηθούν στην παρατήρηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση µε τη λειτουργία ή µη των καταστηµάτων. Οι µήνες Νοέµβριος και Μάιος επιλέχθηκαν διότι είναι οι µήνες πριν την είσοδο και µετά την έξοδο από το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των κεντρικών θερµάνσεων των οικοδοµών λόγω του χειµώνα, διάστηµα κατά το οποίο οι τιµές ρύπων επιβαρύνονται ιδιαίτερα από την λειτουργία των κεντρικών θερµάνσεων. Επίσης, οι µήνες αυτοί δεν ανήκουν στην καλοκαιρινή περίοδο που λόγω των διακοπών παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο. Οι ηµεροµηνίες επιλέχθηκαν µε βάση την καλή ηλιοφάνεια και τις ήπιες µετεωρολογικές συνθήκες, έτσι ώστε ακραία καιρικά φαινόµενα να µην επηρεάσουν την κυκλοφοριακή αλλά και ευρύτερη αστική κίνηση. Ο κυκλοφοριακός φόρτος βιντεοσκοπήθηκε µε web camera Hercules dual pix high definition στέλνοντας τα δεδοµένα σε ένα laptop Acer που ειδικά για αυτό το σκοπό τοποθετήθηκαν στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΟΤΕ στη συµβολή των δρόµων Ερµού και Καρόλου Ντηλ, παρακολουθώντας επί δύο και πλέον συνεχή 24ωρα την κυκλοφοριακή κίνηση εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5 της Πλατείας Αγίας Σοφίας τόσο για τον µήνα Νοέµβριο όσο 3

4 και για τον µήνα Μάιο. Τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν επεξεργάστηκαν µε οπτική παρακολούθηση. Ο κυκλοφοριακός φόρτος αναλύθηκε σε ωριαία βάση και κατηγοριοποιήθηκε ως εξής: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 24/11/2009 ΤΡΙΤΗ /11/2009 ΤΕΤΑΡΤΗ /5/2010 ΤΡΙΤΗ /5/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Εποχιακά, οι µεγαλύτερες τιµές ρύπων εµφανίζονται στη Θεσσαλονίκη κατά την ψυχρή περίοδο του έτους εξαιτίας του συνδυασµού της λειτουργίας των πηγών ρύπανσης µε τις µετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων το χειµώνα. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, εµφανίζονται εκτεταµένες κορυφές ρύπανσης το πρωί µέχρι το µεσηµέρι και το απόγευµα µέχρι το βράδυ, ειδικά κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών. Τα φαινόµενα αυτά συνδέονται τόσο µε την εργασιακή λειτουργία της πόλης όσο και µε τα ιδιαίτερα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ευνοούν την εµφάνιση των συγκεκριµένων τιµών ρύπανσης. Η εµφάνιση τέτοιων τιµών ρύπανσης στην περιοχή εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5 Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης αποτελεί συνδυασµό διαφόρων παραγόντων όπως: ο µεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, οι µετεωρολογικές συνθήκες, το στενό πλάτος της οδού εκατέρωθεν του Σταθµού, η µικρή ταχύτητα των οχηµάτων λόγω των φαναριών, το ύψος των κτιρίων και η πυκνή δόµηση. Από τους διάφορους συνδυασµούς παραγόντων διαµόρφωσης υψηλών τιµών ρύπανσης, καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η ύπαρξη µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου στο κρίσιµο χρονικό διάστηµα , που συµπίπτει µε το 12ωρο άπνοιας και το χαµηλό ύψος θερµοκρασιακής αναστροφής στη Θεσσαλονίκη. Η εµφάνιση υψηλών τιµών ρύπανσης νωρίς το πρωί και ιδιαίτερα το βράδυ καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις συνολικές τιµές ρύπανσης. Αναλύοντας περισσότερο την ρύπανση στην περιοχή όπως φαίνεται στα ιαγράµµατα 1, 2 και για κάθε ρύπο ξεχωριστά συµπεραίνουµε τα εξής: CO: το µονοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο συστατικό των εξατµίσεων των βενζινοκίνητων οχηµάτων κατά µήκος δρόµων σε περίοδο κυκλοφοριακής αιχµής. [4] Ειδικά στο χώρο εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5, λόγω των φαναριών, τα οχήµατα υποχρεούνται να λειτουργούν στο ρελαντί πράγµα που αυξάνει τις εκποµπές CO µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλες τιµές οι οποίες όµως δεν ξεπέρασαν το όριο των 10 mg/m 3 (µέγιστη ηµερήσια τιµή κυλιόµενου 8ώρου). Για την Τρίτη, σύµφωνα µε το ιάγραµµα 1 οι τιµές του CO παρουσιάζονται αυξηµένες στις και κορυφώνονται στις Κατά αντιστοιχία και ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων που κινήθηκαν την ίδια µέρα, παρουσιάζεται αυξηµένος. Για την Τετάρτη, οι τιµές του CO παρουσιάζονται αυξηµένες στις και κορυφώνονται στις Κατά αντιστοιχία και ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων που κινήθηκαν την ίδια µέρα, παρουσιάζεται αυξηµένος. Οι τιµές του CO παρουσιάζονται µεγαλύτερες την Τρίτη σε σχέση µε την Τετάρτη λόγω της αυξηµένης κυκλοφορίας των οχηµάτων (16706 βενζινοκίνητα και συνολικά την Τρίτη, έναντι και συνολικά την Τετάρτη) τόσο έως το µεσηµέρι αλλά και το απόγευµα πράγµα που σχετίζεται και µε τη λειτουργία των καταστηµάτων σε δύο βάρδιες (πρωί απόγευµα). NO 2 : Για την Τρίτη, οι τιµές του ΝΟ 2 παρουσιάζονται αυξηµένες στις και κορυφώνονται στις Κατά αντιστοιχία και ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων 4

5 και πετρελαιοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων που κινήθηκαν την ίδια µέρα, παρουσιάζεται αυξηµένος. Χαρακτηριστική είναι η κορύφωση του ΝΟ 2 στις ώρες έντονης ηλιοφάνειας , , και [2] που συµβαδίζει απόλυτα µε αντίστοιχες κορυφές τόσο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων αλλά και του συνόλου των οχηµάτων για τις ίδιες ώρες. Για την Τετάρτη, οι τιµές του ΝΟ 2 παρουσιάζονται αυξηµένες στις και κορυφώνονται στις Κατά αντιστοιχία και ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων που κινήθηκαν την ίδια µέρα, παρουσιάζεται αυξηµένος στις ενώ κορυφώνεται στις για τα βενζινοκίνητα οχήµατα. Η κορύφωση του ΝΟ 2 στης και συµβαδίζει απόλυτα µε τις αντίστοιχες κορυφές τόσο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων αλλά και του συνόλου των οχηµάτων για τις ίδιες ώρες. Η συνεχιζόµενη ανοδική πορεία του ΝΟ 2 πιθανόν να σχετίζεται µε την διάταξη του δρόµου και τη χαµηλή πνοή ανέµων στην περιοχή σ αυτό το χρονικό διάστηµα, πράγµα που θα πρέπει να διερευνηθεί. Οι συγκεντρώσεις ΝΟ 2 παραµένουν σταθερά κάτω από το επιτρεπτό όριο της µέσης ωριαίας τιµής των 200 µg/m 3, παρά την αύξηση των κυκλοφορούντων οχηµάτων. Ωστόσο, η µέση ωριαία τιµή των 57,60 µg/m 3 για την Τρίτη και 49,20 µg/m 3 για την Τετάρτη είναι αρκετά πάνω από το όριο των 40 µg/m 3 (ετήσια οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας) που θέσπισε η Ε.Ε. και οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων οχηµάτων, σε συνάρτηση µε τις ευνοϊκές για τη φωτοχηµεία µετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Ο 3 : το όζον παράγεται µε την αντίδραση οξειδίων του αζώτου µε οργανικές ασταθείς ενώσεις σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών και ηλιοφάνειας ενώ οι οργανικές ενώσεις παράγονται από τις ίδιες πηγές παραγωγής των οξειδίων του αζώτου που στην µορφή του NO 2 παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξηµένες στην περιοχή του Σταθµού Σ5. Για την Τρίτη οι τιµές Ο 3 παρουσιάζονται αυξηµένες µέσα στις ώρες της ηµέρας που είναι µειωµένες και οι τιµές ΝΟ 2, δηλαδή έως 16.00, ώρες που η ηλιοφάνεια είναι υψηλή και η κυκλοφοριακή κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Ωστόσο, υψηλές τιµές Ο 3 παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στις Αυτό σχετίζεται µε τις χαµηλές τιµές NO 2 τη νύχτα όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι µειωµένος. Για την Τετάρτη οι τιµές Ο 3 κορυφώνονται στις που είναι ώρες έντονης ηλιοφάνειας και µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ οι τιµές του NO 2 διατηρούνται σε µέτρια επίπεδα. Και στην περίπτωση της Τετάρτης οι τιµές του Ο 3 κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πιο υψηλές ειδικά στις , διάστηµα κατά το οποίο οι τιµές του NO 2 παρουσιάζουν µεγάλη πτώση. Οι τιµές του Ο 3 τόσο για την Τρίτη όσο και για την Τετάρτη κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το όριο των 120 µg/m 3 (κυλιόµενο 8ώρο). PM 10 : Την Τρίτη, αυξηµένες τιµές PM 10 παρατηρούνται στις ώρες που συµπίπτουν µε την αυξηµένη κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων αλλά και µε την µετακίνηση των εργαζοµένων (άνοιγµα Καταστηµάτων και Υπηρεσιών), επίσης στις µε την έξαρση της κυκλοφορίας αλλά και στο διάστηµα που συµπίπτει και πάλι µε το απογευµατινό άνοιγµα των καταστηµάτων αλλά και την µετακίνηση των εργαζοµένων που εργάζονται στον τοµέα των υπηρεσιών. Τα PM 10 παρουσιάζουν κορύφωση και στης 0.00 τη νύχτα, πράγµα που πιθανόν σχετίζεται µε την αυξηµένη κίνηση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων έως εκείνη την ώρα αλλά και µε τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Την Τετάρτη, οι τιµές των PM 10 παρουσιάζουν αρκετές κορυφώσεις στις Όλες οι κορυφές των PM 10 σχετίζονται µε αντίστοιχες στιγµές όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχηµάτων) είναι ιδιαίτερα αυξηµένος αλλά και µε ώρες όπου παρατηρούνται µεγάλες µετακινήσεις εργαζοµένων. Οι τιµές των PM 10 εµφανίζουν αρκετές υπερβάσεις του ορίου των 50 µg/m 3 καθώς οι µέσες τιµές για την Τρίτη και Τετάρτη είναι 61,09 και 54,32 µg/m 3 αντίστοιχα. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι στο οδικό σηµείο εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5 σταθµεύουν προσωρινά αρκετά 5

6 οχήµατα τόσο βενζινοκίνητα όσο και πετρελαιοκίνητα κυρίως φορτηγά (φορτοεκφορτώσεις καταστηµάτων), αλλά και εξαιτίας των φαναριών εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5, η κυκλοφοριακή κίνηση παρουσιάζει ανοµοιοµορφία στην ταχύτητα των οχηµάτων, τα οποία είναι υποχρεωµένα να περιµένουν στο ρελαντί για ώρα, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι εκποµπές ρύπων και ειδικά αιθάλης των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων εκτοξεύοντας τις τιµές PM 10 πάνω από το όριο των 50 µg/m 3. Η µεγαλύτερη αύξηση της τιµής των PM 10 παρατηρείται τη νύχτα και σχετίζεται πιθανόν µε την θερµοκρασιακή αναστροφή και την άπνοια. SO 2 : Για την Τρίτη παρατηρούµε ότι οι τιµές του SO 2 κορυφώνονται ή µειώνονται αντίστοιχα µε τις κορυφώσεις ή µειώσεις της κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων κορυφώσεις στις 9.00, 13.00, µειώσεις στης και το πρωί. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός της περαιτέρω αύξησης των τιµών του SO 2 µετά της αν και υπάρχει µείωση του αριθµού των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων που κυκλοφορούν εκείνες τις ώρες. Το γεγονός αυτό, πιθανώς έχει να κάνει µε την ιδιότητα του SO 2 να µεταφέρεται σε µεγάλες αποστάσεις µέσω του ανέµου και να εναποτίθεται σε περιοχές µακριά από την εστία παραγωγής του, άλλωστε, η περιοχή Αγίας Σοφίας είναι αρκετά µεγάλη και γειτνιάζει µε περιοχές αυξηµένης ρύπανσης όπως η οδός Εγνατία όπου εκτελούνται έργα του Μετρό. Την Τετάρτη, οι τιµές του SO 2 είναι αρκετά µεγαλύτερες και συµβαδίζουν απόλυτα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων της ηµέρας αυτής. Έτσι οι τιµές SO 2 αυξάνονται από της το πρωί και διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έως της τα µεσάνυχτα. Εντύπωση προκαλεί, και εδώ, το γεγονός της διατήρησης των υψηλών τιµών του SO 2 έως της τα µεσάνυχτα έστω και αν η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων έχει µειωθεί έως εκείνη την ώρα, κατά 40%. Συγκριτικά, οι τιµές του SO 2 εµφανίζονται αρκετά χαµηλότερες του ορίου των 125 µg/m 3. 6

7 ιάγραµµα 1. ιακύµανση ρύπων και κυκλοφοριακού φόρτου την Τρίτη 24 Νοεµβρίου

8 ιάγραµµα 2. ιακύµανση ρύπων και κυκλοφοριακού φόρτου την Τετάρτη 25 Νοεµβρίου ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ 2010 Οι ηµέρες Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 αντιστοιχούν στις τελευταίες ηµέρες της άνοιξης του Ο καλός καιρός του Μαΐου βοήθησε έτσι ώστε στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να µη λειτουργούν οι κεντρικές θερµάνσεις, µη επενεργώντας, έτσι, παρεµβατικά στις µετρούµενες τιµές ρύπων. Αναλύοντας περισσότερο την ρύπανση στην περιοχή όπως φαίνεται στα ιαγράµµατα 3,4 και για κάθε ρύπο ξεχωριστά συµπεραίνουµε τα εξής: CO: οι τιµές CO δεν ξεπέρασαν το όριο των 10 mg/m 3 (µέγιστη ηµερήσια τιµή κυλιόµενου 8ώρου). Για την Τρίτη παρουσιάζονται αυξηµένες στις και κορυφώνονται στις και στις και Αντίστοιχα αυξηµένος, παρουσιάζεται ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων στις ενώ κορυφώνεται στις Για την Τετάρτη, το CO παρουσιάζεται αυξηµένο στις και κορυφώνεται στις Αντίστοιχα αυξηµένος, παρουσιάζεται ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων οχηµάτων όσο και του συνόλου των οχηµάτων στις ενώ κορυφώνεται στις Οι τιµές CO παρουσιάζονται µεγαλύτερες την Τρίτη σε σχέση µε την Τετάρτη λόγω της αυξηµένης κυκλοφορίας των οχηµάτων (15175 βενζινοκίνητα και συνολικά την Τρίτη, έναντι και συνολικά την Τετάρτη) τόσο έως το µεσηµέρι αλλά και το απόγευµα πράγµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία των καταστηµάτων σε δύο βάρδιες (πρωί απόγευµα). NΟ 2 : Την Τρίτη, το NΟ 2 παρουσιάζεται αυξηµένο στις και κορυφώνεται στις στις , στης και στης 0.00 τα µεσάνυχτα. Αντίστοιχα ο αριθµός τόσο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων όσο και του συνόλου των οχηµάτων παρουσιάζεται αυξηµένος στις , ενώ η µεγάλη κορύφωση στις πιθανόν να 8

9 σχετίζεται µε την διάταξη του δρόµου και τη χαµηλή πνοή ανέµων στην περιοχή, πράγµα που πρέπει να διερευνηθεί. Η χαρακτηριστική κορύφωση του NΟ 2 στις ώρες έντονης ηλιοφάνειας συµβαδίζει απόλυτα µε τις αντίστοιχες κορυφές τόσο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων αλλά και του συνόλου των οχηµάτων για τις ίδιες ώρες. Την Τετάρτη, το NΟ 2 παρουσιάζεται αυξηµένο στις και κορυφώνεται στης 08.00, 12.00, , και Αντίστοιχα, ο αριθµός των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων όσο και του συνόλου των οχηµάτων παρουσιάζεται αυξηµένος στις ενώ κορυφώνεται στις για τα βενζινοκίνητα οχήµατα. Η αύξηση του NΟ 2 στις συµβαδίζει απόλυτα µε τις αντίστοιχες κορυφές τόσο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων αλλά και του συνόλου των οχηµάτων για τις ίδιες ώρες. Οι συγκεντρώσεις του NΟ 2 παραµένουν σταθερά κάτω από το επιτρεπτό όριο της µέσης ωριαίας τιµής των 200 µg/m 3, αλλά αρκετά κοντά στο όριο των 40 µg/m 3 (ετήσια οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας) που θέσπισε η Ε.Ε. -40,13 µg/m 3 την Τρίτη 18/5/2010- και οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων οχηµάτων, σε συνάρτηση µε τις ευνοϊκές για τη φωτοχηµεία µετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Ο 3 : Την Τρίτη, το Ο 3 παρουσιάζεται αυξηµένο, µέσα στις ώρες της ηµέρας που το ΝΟ 2 εµφανίζει µειώσεις, δηλαδή , ώρες που η ηλιοφάνεια είναι υψηλή και η κυκλοφοριακή κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Ωστόσο, υψηλές τιµές Ο 3 παρουσιάζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας στις Αυτό σχετίζεται µε τις χαµηλές τιµές NO 2 που επικρατούν τη νύχτα όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι αισθητά µειωµένος. Την Τετάρτη, το Ο 3 κορυφώνεται στις , ώρες έντονης ηλιοφάνειας και µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ οι τιµές του NO 2 διατηρούνται σε µέτρια επίπεδα. Και την Τετάρτη, το Ο 3 κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι υψηλό ειδικά στις , διάστηµα κατά το οποίο το NO 2 παρουσιάζει µεγάλη πτώση. Οι τιµές του Ο 3 κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το όριο των 120 µg/m 3 (κυλιόµενο 8ώρο) αυτό οφείλεται, τόσο στο µηχανισµό καταστροφής του από το ΝΟ 2, όσο και στο ότι οι χηµικές αντιδράσεις, που οδηγούν στο σχηµατισµό του, χρειάζονται ορισµένο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους και στο διάστηµα αυτό το Ο 3 µπορεί να µεταφερθεί µε τη βοήθεια του ανέµου σε αρκετή απόσταση από τον τόπο παραγωγής των πρόδροµων ενώσεών του.[5] PM 10 : Την Τρίτη αυξηµένες τιµές PM 10 παρατηρούνται στις που συµπίπτουν µε την σταδιακή αύξηση της κυκλοφορία των οχηµάτων από νωρίς το πρωί αλλά και µε την µετακίνηση των εργαζοµένων (άνοιγµα Καταστηµάτων και Υπηρεσιών). Επίσης, στις µε την έξαρση της κυκλοφορίας αλλά και στις που συµπίπτει και πάλι µε το απογευµατινό άνοιγµα των καταστηµάτων αλλά και την µετακίνηση των εργαζοµένων. Τα PM 10 παρουσιάζουν κορύφωση στις ώρες (µεγάλη κίνηση καταστηµάτων και οχηµάτων), (κλείσιµο καταστηµάτων) και από τη νύχτα, πράγµα που πιθανόν σχετίζεται µε την αυξηµένη κίνηση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων έως εκείνη την ώρα αλλά και µε τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Την Τετάρτη, οι τιµές των PM 10 παρουσιάζουν αρκετές κορυφώσεις στις Όλες οι κορυφές των PM 10 σχετίζονται µε αντίστοιχες στιγµές όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχηµάτων) είναι ιδιαίτερα αυξηµένος αλλά και µε ώρες όπου παρατηρούνται µεγάλες µετακινήσεις εργαζοµένων. Οι τιµές των PM 10 εµφανίζονται χαµηλότερες του ορίου των 50 µg/m 3 και µόνο µια φορά ξεπέρασαν αυτό το όριο (Τετάρτη 19/05 στης 12.00). Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι στο οδικό σηµείο εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5 σταθµεύουν προσωρινά αρκετά οχήµατα τόσο βενζινοκίνητα όσο και πετρελαιοκίνητα κυρίως φορτηγά (φορτοεκφορτώσεις καταστηµάτων), αλλά και εξαιτίας των φαναριών εκατέρωθεν του Σταθµού Σ5, η κυκλοφοριακή κίνηση παρουσιάζει ανοµοιοµορφία στην ταχύτητα των οχηµάτων, τα οποία είναι υποχρεωµένα να περιµένουν στο ρελαντί για ώρα, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι εκποµπές ρύπων και ειδικά αιθάλης των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. 9

10 ιάγραµµα 3. ιακύµανση ρύπων και κυκλοφοριακού φόρτου την Τρίτη 18 Μαΐου ιάγραµµα 4. ιακύµανση ρύπων και κυκλοφοριακού φόρτου την Τετάρτη 19 Μαΐου

11 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τιµές ρύπων εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένες κατά τον Νοέµβριο του 2009 (τέλος Φθινοπώρου) σε σχέση µε τον Μάιο του 2010 (τέλος Άνοιξης) πράγµα που οφείλεται στη συνδυασµένη δράση της έντονης κυκλοφοριακής κίνησης (µεγάλος αριθµός οχηµάτων ειδικά των πετρελαιοκίνητων), µε τη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης και τη συµβολή δυσµενών τοπικών µετεωρολογικών συνθηκών, όπως η άπνοια και οι θερµοκρασιακές αναστροφές, που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων ειδικά το χειµώνα.[3] Ωστόσο το µήνα Μάιο είναι ενδεικτική η µεγαλύτερη διάρκεια κυκλοφοριακού φόρτου που ξεκινά πλέον από τις 7.00 το πρωί µολονότι ο συνολικός αριθµός οχηµάτων έχει µειωθεί. Αυτή, η µεγαλύτερη διάρκεια του κυκλοφοριακού φόρτου επηρεάζει καθοριστικά τις τιµές εκποµπών ρύπων παρατείνοντας τη διάρκειά τους και επακόλουθα τις δυσµενείς επιπτώσεις που επιφέρουν. ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΜΑΙΟΣ 2010 ΤΡΙΤΗ 24/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 ΤΡΙΤΗ 18/05 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/05 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η παλαιότητα του στόλου των οχηµάτων, που κυµαίνεται από 11 έως 17 έτη, σύµφωνα µε στοιχεία του 2009 του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου, συντελεί δραστικά στην αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά σε αιωρούµενα σωµατίδια PM 10, και µόνο τον µήνα Μάιο ήταν σχετικά µειωµένη πιθανόν λόγω της οικονοµικής κρίσης (αύξηση τιµής βενζίνης, κόστος συντήρησης αυτοκινήτου, περικοπές µισθών, ανεργία) γι αυτό οι τιµές κυκλοφοριακού φόρτου, ειδικά των βενζινοκίνητων οχηµάτων παρουσιάζουν σηµαντική µείωση το µήνα αυτό. Αντίθετα τον µήνα Νοέµβριο οι τιµές των ρύπων ξεπέρασαν αρκετές φορές τα όρια της Ε.Ε. ειδικά στο NO 2 και στα PM 10. Ένας άλλος ρύπος που παρουσιάζει έξαρση το Μάιο είναι το Ο 3, επειδή οι χηµικές αντιδράσεις για την παραγωγή όζοντος προϋποθέτουν υψηλή θερµοκρασία και ηλιοφάνεια, το Ο 3 έχει έντονα το χαρακτήρα εποχικού φαινόµενου. Έτσι τους καλοκαιρινούς µήνες παρατηρούνται τα υψηλότερα επίπεδά του.[2,4,5] Το όζον και οι χηµικές ενώσεις από τις οποίες προέρχεται µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις µε τον άνεµο επεκτείνοντας το πρόβληµα και σε άλλες περιοχές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Πετρακάκης Μ.Ι., Κελέσης Α.Γ., Τζουµάκα Π.Ν., Τζουρέλης Γ.Α., Τσούγκας Μ.Α. και Ζουµάκης Ν.Μ., 2005: Οι Πρωτογενείς Αέριοι Ρύποι την Περίοδο στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης. 2 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 2. Πετρακάκης Μ.Ι., Κελέσης Α.Γ., Τζουµάκα Π.Ν., Τσούγκας Μ.Α., Κανελλοπούλου Ζ.. και Ζουµάκης Ν.Μ., 2005: ιαχρονική Εξέλιξη των Φωτοχηµικών Ρύπων στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης. 2 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 3. Νικολάου Κ., Μουσιόπουλος Ν., Καρατζάς Κ., 2004: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Πληροφόρηση για την Ατµοσφαιρική Ρύπανση στη Θεσσαλονίκη. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 4. Πετρακάκης Μ.Ι., Παπαγιαννόπουλος Ν.Μ., Κελέσης Α.Γ., Τζουµάκα Π.Ν., Τζουρέλης Γ.Α., Κανελλοπούλου Ζ.., Τσακνιά Α., Κούτσαρη Ε. και Ζουµάκης Ν.Μ., 2008: Αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης των ατµοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 3 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 5. Πετρακάκης Μ., Α. Κελέσης, Π. Τζουµάκα, Γ. Τζουρέλης, Ζ. Κανελλοπούλου, Α.Τσακνιά, και Ε. Κούτσαρη, : Αποτελέσµατα µετρήσεων του ηµοτικού δικτύου σταθµών ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών παραµέτρων, Τεχνικές Εκθέσεις, Τόµοι 1ος-11ος, Τµήµα Περιβάλλοντος, ήµος Θεσσαλονίκης. 11

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος ήµαρχος Θεσσαλονίκης ρ. Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Καλαµπόκας Π.. 1, Σιδερής Γ. 2, Χριστόλης Μ.Ν. 2, Μαρκάτος Ν.Χ. 2 1 Ακαδηµία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Γιάννης Κ. Ζιώμας Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το πρόβλημα στην Αθήνα Η Αθήνα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Δρ. Κώστας Νικολάου Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ Καρύδα Α. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: Χειμώνας

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: Χειμώνας ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: Χειμώνας 214-215 3 ος χρόνος «αιθαλομίχλη»: Συγκριτική μελέτη Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος Δ/ντής Ερευνών ΕΑΑ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης

Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης Περίληψη Γ. Χρονόπουλος ΥΠΕΧΩ Ε /νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εισαγωγή στον αέρα χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών που προκαλούν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους ή σε άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Σιταράς Χημικός Περιβαλλοντολόγος-PhD, MSc Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας Ένωση Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 2002

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 2002 ΥΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 22 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 Το Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που ανήκει στη /νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα Μ. Γκίνη, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 1 Συνοπτικά... Ατμοσφαιρική ρύπανση (αέριοι / σωματιδιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία καθώς και των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα:

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα: Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/000289 με θέμα: «Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Άσκησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και εξοικονόμησης πόρων για τη μείωση της ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΡΜ1 ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 25 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πεδίον Άρεως, 383 34, Βόλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της αστικής ρύπανσης από αιθαλομίχλη και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία: Τεχνικοοικονομική αντιμετώπιση του προβλήματος

Η δυναμική της αστικής ρύπανσης από αιθαλομίχλη και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία: Τεχνικοοικονομική αντιμετώπιση του προβλήματος Ρύπανση από αιθαλομίχλη Ημερίδα ΤΕΕ-CISD Αθήνα 7/3/3 Η δυναμική της αστικής ρύπανσης από αιθαλομίχλη και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία: Τεχνικοοικονομική αντιμετώπιση του προβλήματος Αν. Καθ. Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Οποιαδήποτε αλλοίωση της φυσιολογικής σύστασης του αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Α. Ευσταθίου 1, Ν.Μ. Ζουµάκης 1, Α.Γ. Κελέσης 2, Σ.Ν. Στολάκη 1, Μ.Ι. Πετρακάκης 2, Μ.Α. Τσούγκας 3, Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (1/2) Εκπομπή ρύπανσης: ορίζεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης

Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αποφοίτων: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης Νίκος Παπαμανώλης Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Πολυτεχνείο Κρήτης npapama@arch.tuc.gr H

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ KAI ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Στην κατακόρυφη κίνηση του αέρα οφείλονται πολλές ατμοσφαιρικές διαδικασίες, όπως ο σχηματισμός των νεφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής 05-06-14 Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 23 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 24 Το Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που ανήκει στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών με τη χρήση παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΠΠΕ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΠΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΠΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 22 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 22 Το Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από αυτές βαθμολογείται με 10 βαθμούς. 2. Χρησιμοποιήστε μόνο το στυλό που υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Ε. Γερασόπουλος, Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Social costs from the use of cars in Cypriot cities

Social costs from the use of cars in Cypriot cities University of Cyprus From the SelectedWorks of Theodoros Zachariadis January, 2009 Social costs from the use of cars in Cypriot cities Theodoros Zachariadis, Cyprus University of Technology Available at:

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5. Κωδικός Έργου : 05B-NON-EU-349 [ΟΠΣ: 96δ]

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5. Κωδικός Έργου : 05B-NON-EU-349 [ΟΠΣ: 96δ] ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 Συσχέτιση των αποτελεσµάτων του µοντέλου υπολογισµού της έκθεσης του πληθυσµού της Αθήνας στα αερολύµατα µε επιδηµιολογικά δεδοµένα (δείκτες υγείας) στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Τίτλος Έργου : Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: OI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κρικέλλα Αλκινόη Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: OI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κρικέλλα Αλκινόη Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: OI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κρικέλλα Αλκινόη Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD Γρανά Ελίνα RN, BSc, MSc Community Nursing Κατά την διάρκεια του φετινού χειμώνα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SUMAQ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AIR QUALITY)

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SUMAQ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AIR QUALITY) Κέντρο Διεπιστημονικής Ερευνας και Καινοτομίας ΑΠΘ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SUMAQ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AIR QUALITY) Συντονιστής: Καθ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σκόνη προερχόµενη από τη Σαχάρα

Σκόνη προερχόµενη από τη Σαχάρα Σκόνη προερχόµενη από τη Σαχάρα Ε. Σαµόλη, Εκλεγείσα Λέκτορας Εργ. Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών 1. E. Samoli, E. Kougea, P. Kassomenos, A. Analitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Γ. Κελέσης 1, Μ.Ι. Πετρακάκης 1, Α.Γ. Σεραφειµίδου 1, Π.Ν. Τζουµάκα 1, Μ.Α. Τσούγκας, Ν.Μ. Ζουµάκης 3 και Ζ.. Κανελλοπούλου 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 25 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26 Το Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας, που ανήκει στη /νση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς.

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος ρβ ς (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ Κατηγορίες ρύπων: χημικές ουσίες μορφές ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μια πρώτη θεώρηση δύο επεισοδίων καπνού-προτάσεις.

Θέμα: Μια πρώτη θεώρηση δύο επεισοδίων καπνού-προτάσεις. Ιαν.-Φεβρουάριος 1990 Τεχνικά Χρονικά 75 Πρόεδρος (Α. Κοτζαμπασάκης): Συνεχίζουμε με την παρουσίαση των υπολοίπων εισηγήσεων. Ακολουθεί η εισήγηση της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών. Την εισήγηση θα κάνει ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Επίδραση Ενεργειακών Εξελίξεων στην Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Συν-συγγραφείς Ε.-Α. Καλογνώμου, Φ.

Διαβάστε περισσότερα