ΑΠΟΒΛΗΤ Ο. VLAREA Φλαμανδικός Κανονισμός για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων (B.S.04/16/1998)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΒΛΗΤ Ο. VLAREA Φλαμανδικός Κανονισμός για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων (B.S.04/16/1998)"

Transcript

1 Κομπόστ = Νομική βάση ή ΠΡΟΪΟΝ ή πρότυπο ΠΟΒΛΗΤ Ο ΥΣΤΡΙ ΠΡΟΪΟΝ Διάταγμα για κομπόστ BGBl. I 291/2001 Κύρια κριτήρια για 1) κομπόστ που παύει να είναι απόβλητα και/ή 2) τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του κομπόστ, ακόμη και κάτω από το καθεστώς αποβλήτων Κεντρική εγγραφή του εργοστασίου κομποστοποίησης Επιθυμητή λίστα των εισερχομένων υλικών Πλήρης τεκμηρίωση * της υποδοχής αποβλήτων * της διαδικασίας διαχείρισης και της κίνησης του υλικού * των κριτηρίων ποιότητας κομπόστ * της ονομασία του προϊόντος, δήλωσης, σήμανσης και πώλησης του κομπόστ Εξωτερική δειγματοληψία και πιστοποίηση προϊόντος από αναγνωρισμένο ινστιτούτο Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια και έχουν εγκριθεί από το εξωτερικό σύστημα πιστοποίησης όλα τα είδη του κομπόστ μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως προϊόν. ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΟΪΟΝ Φλάνδρα (δευτερεύον (Γαλλόφωνο ι) ακατέργαστο υλικό) VLAREA Φλαμανδικός Κανονισμός για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων (B.S.04/16/1998) Ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας του πιστοποιητικού VLACO περιλαμβάνει: τα κριτήρια εισόδου, τις παραμέτρους της διαδικασίας, πρότυπα για τελικό προϊόν σωστή χρήση Το κομπόστ παραμένει ΠΟΒΛΗΤΟ σε κάθε περίπτωση. Πιστοποιητικό χρήστη από OVAM είναι απαραίτητο μόνο για την εφαρμογή κομπόστ από λυματολάσπη.

2 ΒΕΛΓΙΟ Βαλλονία ΠΟΒΛΗΤ Διάταγμα για κομπόστ Το κομπόστ δεν παύει να είναι απόβλητο. και προϊόντων ζύμωσης (προς το παρόν Τέσσερις κατηγορίες (, Β, C, D) και δύο εξετάζεται από την υποκατηγορίες (Β1, Β2) ορίζονται στο σύστημα κυβέρνηση της ταξινόμησης που προτάθηκε από τη διοίκηση για Βαλλονίας) όλα τα υλικά. Τα κομπόστ ανήκουν στην κατηγορία Β, και κατανέμονται μεταξύ Β1 και Β2 τάξη ανάλογα με το είδος ή την προέλευση του υλικού. Υλικό της κατηγορίας D δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω ή μέσα στα εδάφη Υλικό της κατηγορίας C δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω ή μέσα στα γεωργικά εδάφη Υλικό της κατηγορίας ή Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω ή μέσα σε γεωργικά εδάφη. ii Κανόνες της υποκατηγορίας Β2 είναι εκείνοι που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της λάσπης που μπορεί να ανακτηθεί στη γεωργία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή θα πρέπει να αναληφθούν μια διαχείριση σε επίπεδο εδάφους μαζί με μια προκαταρκτική ανάλυση του εδάφους (ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο εδάφους με ανάλυση του εδάφους). Για την προστασία των εδαφών από ίχνη μεταλλικών στοιχείων, έχει οριστεί μια μέγιστη ποσότητα διάδοσης υλικού και το χώμα έχει αναλυθεί σε προκαταρκτικό επίπεδο για ίχνη μεταλλικών στοιχείων (προκειμένου να μην υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο). ii. Τα πρότυπα της υποκατηγορίας Β1 είναι λιγότερο περιοριστικά από αυτά της υποκατηγορίας Β2 λόγω της χαμηλότερης

3 ΒΟΥΛΓΡΙ συγκέντρωσης σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία και σε ίχνη οργανικών ενώσεων ορισμένων υλικών (όπως τα απόβλητα από βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, κομπόστ από πράσινα απόβλητα, απανθρακωμένης λάσπης, κλπ.), και λόγω των κριτηρίων που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο του Κώδικα νερού για την αειφόρο διαχείριση των νιτρικών αλάτων στη γεωργία. Ως εκ τούτου, οι προκαταρκτικές αναλύσεις του εδάφους δεν απαιτούνται για την υποκατηγορία Β1, η οποία απλοποιεί τη χρήση αυτών των υλικών πάνω ή μέσα στα γεωργικά εδάφη. Η παρουσία ενός ποιοτικού συστήματος διαχείρισης επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα να είναι σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης / επιχείρησης, διαφορετικά, η ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο εδάφους διατηρείται ΚΥΠΡΟΣ ΤΣΕΧΙ ΠΡΟΪΟΝ Νόμος για τα λιπάσματα 156/1998 Coll. από το Υπουργείο Γεωργίας CSN Τσέχικο Πρότυπο κομπόστ Σύστημα εγγραφής λιπασμάτων. Κεντρικό Ινστιτούτο για την εποπτεία και τον έλεγχο στη Γεωργία, της Τσέχικης Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Μια κατηγορία κομπόστ: Οι απαιτήσεις ποιότητας που αντιστοιχούν στην κατηγορία 1 του Τσέχικου προτύπου κομπόστ, αλλά με μικρότερη παράμετρο ποιότητας σε σύγκριση με τα κομπόστ αποβλήτων. Η χρήση δεν περιορίζεται στη γεωργία. ΠΡΟΪΟΝ Διάταγμα για τα Βιολογικά απόβλητα (Σε προετοιμασία) Το κομπόστ πρέπει να καταγραφεί μόνο για αυτή την ομάδα και η επιθεώρηση / έλεγχος των δειγμάτων γίνεται από το τμήμα ελέγχου και δοκιμών του Ινστιτούτου Γεωργίας, το οποίο είναι το Κεντρικό Ινστιτούτο για την εποπτεία και τον έλεγχο στη Γεωργία. Και οι τρεις κατηγορίες που προβλέπονται στο νέο προσχέδιο διατάγματος για το κομπόστ ορίζονται ως κριτήρια για των αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων.

4 ΓΕΡΜΝΙ ΠΟΒΛΗΤ Διάταγμα για τα λιπάσματα (26 Νοεμβρίου 2003) Διοίκηση κλειστού βρόγχου και νόμος για τα απόβλητα (KRW- / AbfG), Διάταγμα για τα Βιολογικά απόβλητα (BioAbfV, 1998) Επίσης, το κομπόστ από το διαχωρισμό των οργανικών αποβλήτων στην πηγή, θεωρείται ΠΟΒΛΗΤΟ λόγω των ιδιοτήτων των αποβλήτων που έχει και λόγω της δυνητικής απόδοσης αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (κίνδυνος μόλυνσης). Επιθυμητή (Επιτρεπτή, Σχετική) λίστα εισερχομένων υλικών βλαβή για την υγεία Οριακή τιμή για τα βαρέα μέταλλα παιτήσεις για φιλική εφαρμογή προς το περιβάλλον Έρευνα του εδάφους Επίσημος έλεγχος της εφαρμογής από την αρχή απορριμμάτων Έγγραφη απόδειξη της εγκεκριμένης χρήσης ΠΟΒΛΗΤ Ο προϊόν(!) Κωδικός Διασφάλισης Ποιότητας RAL GZ 251 Όλες οι κατηγορίες και τα είδη του κομπόστ, τα οποία παράγονται από καθορισμένες πρώτες ύλες, βάσει του διατάγματος για τα βιολογικά απόβλητα, παραμένουν ΠΟΒΛΗΤ. Όταν συμμετέχουμε σε ένα εθελοντικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας χαλαρώσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τον τακτικό έλεγχο και τα πρωτόκολλα έγκρισης υπό το καθεστώς των αποβλήτων. ν και νομικά, το κομπόστ παραμένει ΠΟΒΛΗΤΟ, με τη διασφάλιση της ποιότητας και το κομπόστ που έχει σήμανση, μπορεί να αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό και να θεωρηθεί σαν ένα προϊόν. Οι χαλαρώσεις είναι οι εξής: Μη διερεύνηση του εδάφους Μη επίσημος έλεγχος της εφαρμογής από την αρχή απορριμμάτων Όχι έγγραφα στοιχεία για την εγκεκριμένη χρήση Ως αρχή όλες οι κατηγορίες και τα είδη του κομπόστ, τα οποία παράγονται από ορισμένες πρώτες ύλες, βάσει του διατάγματος για τα βιολογικά απόβλητα, παραμένουν ΠΟΒΛΗΤ, αλλά στην πράξη, εάν πιστοποιηθούν σύμφωνα με QAS της RALGZ 251 τα κομπόστ μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν ως προϊόν.

5 ΔΝΙ ΠΟΒΛΗΤ Διάταγμα 1650 της 13/12/06 σχετικά με τη χρήση των αποβλήτων (και λάσπης) στη γεωργία Η χρήση του κομπόστ από απόβλητα διέπεται από αυστηρή ρύθμιση (μέγιστο 30 kg P / χρόνο / ha, κλπ. και η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στο έδαφος που εφαρμόστηκε, δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα επίπεδα. Για το λόγο αυτό οι αρχές θέλουν να ξέρουν πού ακριβώς καταλήγει το κομπόστ, το οποίο είναι δυνατόν να γίνει μόνο αν αντιμετωπίζεται ως απόβλητο και όχι ως προϊόν (για δωρεάν διανομή). ΕΣΘΟΝΙ ΠΟΒΛΗΤ Υπουργικοί Περιβαλλοντικοί κανονισμοί αρ. 78 και αρ.269 Το κομπόστ από τα απόβλητα κήπου δε θεωρείται τυπικά προϊόν, αλλά αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη γενική ρύθμιση των αποβλήτων για την οποία υπεύθυνοι είναι οι δήμοι. Όρια βαρέων μετάλλων στο κομπόστ (λάσπη κομπόστ) Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για το κομπόστ από βιολογικά απόβλητα και πράσινα απόβλητα. ΙΣΠΝΙ ΠΡΟΪΟΝ Διάταγμα 824/2005 για τα προϊόντα λιπασμάτων ΦΙΝΛΝΔΙ ΠΟΒΛΗΤ Ο ΠΡΟΪΟΝ Jätelaki (Νόμος για τα απόβλητα ) Πράξη για την παραγωγή λιπασμάτων Λίστα εισόδου (Παράρτημα IV ) Τεκμηρίωση (άρθρο 16): δήλωση των πρώτων υλών, περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής, πιστοποίηση που να δηλώνει την αποδοχή όλων των νομικών απαιτήσεων. Ελάχιστα κριτήρια για τα προϊόντα λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη γεωργία ή στην κηπουρική (Παράρτημα Ι): πρώτες ύλες, πώς θα πρέπει να ληφθούν, ελάχιστες περιεκτικότητες σε θρεπτικά συστατικά και άλλες απαιτήσεις, παράμετροι που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα. Κριτήρια ποιότητας για το τελικό κομπόστ (Παράρτημα V): περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, ποσοστό σε άζωτο, περιεκτικότητα σε νερό, το μέγεθος των σωματιδίων, μέγιστη περιεκτικότητα σε μικροοργανισμούς, περιορισμοί της χρήσης. Η κατάσταση των ΠΟΒΛΗΤΩΝ αλλάζει σε ΠΡΟΪΟΝ εάν το κομπόστ πληροί τα κριτήρια του κανονισμού για τα λιπάσματα και απλώνεται στο έδαφος ή αναμειγνύεται στο υπόστρωμα.

6 539/2006 Διάταγμα του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών για τα προϊόντα λιπασμάτων λλά δεν υπάρχει καμία εξωτερική έγκριση ή καθεστώς ελέγχου. Δείγματα μπορούν να ληφθούν από τον παραγωγό κομπόστ. πόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόν λιπάσματος, εάν το κομπόστ πληροί τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας για τα λιπάσματα. Το προϊόν λιπάσματος πρέπει να παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση όπου υπάρχει αυτοεπίβλεψη. Τα προϊόντα λιπασμάτων πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις και την απαίτηση του τύπου της ονομασίας πριν βγουν στο εμπόριο. ΓΛΛΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ Κομποστοποίηση μικτών αποβλήτων Δεν υπάρχει επιθυμητή (σχετική) λίστα. 4 τύποι προϊόντων : Οργανικά βελτιωτικά εδάφους Οργανικές τροποποιήσεις και υποστηρίξεις κουλτούρας. Οργανικά βελτιωτικά εδάφους κομπόστ που περιέχουν ουσίες απαραίτητες για τη γεωργία, που απορρέουν από την επεξεργασία του νερού (λάσπη - κομπόστ). Οργανικές τροποποιήσεις με λίπασμα Υποστηρίξεις κουλτούρας. Περαιτέρω ποιοτικά κριτήρια ακολουθούν: Οι οριακές τιμές για: συγκεντρώσεις μεταλλικών ιχνοστοιχείων και φορτίων(g/ha *y), ακαθαρσίες, παθογόνους μικροοργανισμούς, οργανικοί μικρορυπαντές. παιτήσεις σήμανσης Δεν υπάρχει σχετική εξωτερική έγκριση ή καθεστώς ελέγχου. Δείγματα μπορούν να ληφθούν από τον παραγωγό του κομπόστ. Ωστόσο υπάρχει μια νομική επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή με βάση τη διαδικασία IPPC η οποία στη Γαλλία εφαρμόζεται επίσης και σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης. Κομπόστ που δεν παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο είναι ΠΟΒΛΗΤΟ και πρέπει να ακολουθήσει ένα σχέδιο εξάπλωσης και ίσως εφαρμοστεί για προσωρινή έγκριση του

7 προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό το πρότυπο μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί. ΕΛΛΔ ΠΡΟΪΟΝ Κοινή υπουργική πόφαση , 1016/B/ Νόμος για τα λιπάσματα (Νόμος 2326/ , που ρυθμίζει τους τύπους των αδειών για την πώληση λιπασμάτων). ΟΥΓΓΡΙ ΠΡΟΪΟΝ 36/2006 (V.18.) Νομικός κανόνας για τις άδειες, την Το κομπόστ θεωρείται προϊόν και μπορεί να πουληθεί, με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνο με τους περιορισμούς του πλαισίου εργασίας των Προδιαγραφών και των Γενικών Προγραμμάτων για τη Διαχείριση Στερεών ποβλήτων. Δεν ορίζεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας και ανάλυση υποχρεώσεων/οργανισμών. Κομπόστ που παράγονται από ύλες γεωργικής προέλευσης (υπολείμματα ελαίων, στερεά συμπιεσμένα, κουκούτσια φρούτων, κλαδέματα δέντρων, λιπάσματα κλπ) θεωρούνται προϊόντα και πωλούνται βάσει του νόμου για τα λιπάσματα. Τα κομπόστ παραμένουν σε κατάσταση αποβλήτων εφόσον δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον νομικό κανόνα Νο 36/2006

8 ΙΡΛΝΔΙ ΠΡΟΪΟΝ αποθήκευση, το (V.18.). Μετά τη χορήγηση των αδειών το μάρκετινγκ και την κομπόστ μπορούν να γίνει ΠΡΟΪΟΝ. εφαρμογή των Για να καταστεί το κομπόστ προϊόν, πρέπει να προϊόντων λιπάσματος. είναι σύμφωνο με τις αρχές του ισχύοντος νόμου 36/2006 (V.18.). Κριτήρια: Είσοδος-Λίστα, Εξωτερική Έγκριση ποιότητας από αναγνωρισμένα εργαστήρια, φυσική, χημική και βιολογική παράμετρος ποιότητας για το τελικό κομπόστ. Άδεια για τα απόβλητα από EPA (Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος) ή από την Τοπική ρχή για τα απόβλητα ΙΤΛΙ ΠΡΟΪΟΝ Ν. 748/84 (νόμος περί λιπασμάτων.) D.M. 05/02/98 (Τεχνικός Κανονισμός για τις διαδικασίες απλουστευμένης εξουσιοδότησης για την ανάκτηση αποβλήτων) Η κατάσταση του προϊόντος βασίζεται στην τοπική ειδική άδεια αποβλήτων ή άδειες για τα απόβλητα (waste permit) συμμόρφωση με όλες τις λειτουργικές και προϊοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στο έγγραφο συγκατάθεσης (ενημέρωσης) πρέπει να αποδεικνύονται από τον παραγωγό. Δεν υπάρχει κανένα νομικό πρότυπο ή QAS ή πρωτόκολλο ποιότητος στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, το οποίο θα λέει πότε τα απόβλητα γίνονται προϊόν. Τα κριτήρια για την κατάσταση του προϊόντος βασίζονται στον εθνικό νόμο για τα λιπάσματα, που περιλαμβάνει: Ποιοτική λίστα εισόδου (διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων) Παράμετροι ποιότητας για το τελικό κομπόστ Κριτήρια για την σήμανση των προϊόντων Κομπόστ από ΜΒΤ / μικτές μονάδες κομματοποίησης αποβλήτων, μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί κάτω από το παλιό διάταγμα ΠΔ 915/82-27/7/84 DCI ως ΠΟΒΛΗΤΟ για περιορισμένες εφαρμογές (εδάφη με καφέ υλικά, ΧΥΤ ανακύκλωσης κλπ) ΛΙΘΟΥΝΙ ΛΟΥΞΕΜΒ ΟΥΡΓΟ ΠΡΟΪΟΝ Διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Δ1-57/Ιαν 2007) Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων ο παραγωγός του κομπόστ πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό για την ποιότητα του κομπόστ Η δειγματοληψία του κομπόστ γίνεται από τον ΠΡΓΩΓΟ (!) ΟΧΙ εξωτερική έγκριση ή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων ΠΡΟΪΟΝ Άδεια αποβλήτων Η κατάσταση του προϊόντος επιτυγχάνεται μόνο όταν ένα ΣΔΠ εφαρμόζεται. Το ΣΔΠ αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο των μονάδων

9 ΛΕΤΟΝΙ ΠΡΟΪΟΝ δειοδότηση για τα βιολογικά λιπάσματα (ριθ. 530 Κανονισμός Υπουργικού Συμβουλίου "κανονισμός για την ταυτοποίηση, την ποιότητα, τη συμμόρφωση και την πώληση των λιπασμάτων" ) κομποστοποίησης για την αδειοδότηση αποβλήτων. Τα περαιτέρω κριτήρια είναι τα εξής: Σχετική λίστα για τα εισερχόμενα υλικά Υγιεινά αβλαβή (Διαδικασία απαιτήσεων και δείκτης παθογόνων) Οριακή τιμή για τα βαρέα μέταλλα παιτήσεις για εφαρμογές φιλικές προς το περιβάλλον (σήμανση) Η ποιότητα του κομπόστ, η σύνθεσή του. Η κατάσταση του προϊόντος επιτυγχάνεται μόνο όταν έχει καταχωρηθεί και ελεγχθεί από πιστοποιημένο εργαστήριο. Τα περαιτέρω κριτήρια είναι τα εξής: υγιεινά αβλαβή Οριακή τιμή για τους ρύπους ΜΛΤ ΠΡΟΪΟΝ Όχι διατάξεις για κομπόστ ΟΛΛΝΔΙ ΠΡΟΪΟΝ Νόμος λιπασμάτων (2008) ΠΟΛΩΝΙ ΠΟΒΛΗΤ Νόμος για τα λιπάσματα ΠΟΡΤΟΓ ΛΙ ΠΡΟΪΟΝ NP 1048 Πρότυπο για τα λιπάσματα Διάταγμα σελ. 436 Ένα ή περισσότερα οργανικά συστατικά, αλλά όχι ζωική κοπριά, κατανεμήθηκαν από μικροοργανισμούς σε ένα σταθερό τελικό προϊόν, όπου η διαδικασία κομποστοποίησης επιβραδύνεται σημαντικά. βασικά κριτήρια o Η διαδικασία της κομποστοποίησης (εξυγίανση) και η τεκμηρίωσή της o η σταθερότητα (χωρίς αξία) και o η απουσία ζωικής κοπριάς. o τα όρια βαρέων μετάλλων o η ελάχιστη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη o η δήλωση και η σήμανση. Υπουργική έγκριση από τον υπουργό Γεωργίας και γροτικής νάπτυξης. Κριτήρια: Οι οριακές τιμές για τα βαρέα μέταλλα (3 κατηγορίες - επίσης χοντρό και λεπτό κομπόστ) Έλεγχος για παθογόνα Το κομπόστ ερμηνεύεται ως τροποποιημένο οργανικό εδάφους «τροποποίηση οργανικών» Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι διαθέσιμοι κανονισμοί.

10 ΡΟΥΜΝΙ Δεν υπάρχουν διατάξεις για το κομπόστ ΣΟΥΗΔΙ ΣΛΟΒΕΝΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΒΛΗΤΟ Ιδιωτικό ΣΔΠ (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητος) και SPRC 152 (πρότυπο για κομπόστ) Διάταγμα σχετικά με τη μεταχείριση των βιοαποδομήσιμων απόβλητων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αρ. 62/08) Κριτήρια αποβλήτων: Ορισμός σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρότυπο κομπόστ διαχειρίζεται από το Σουηδικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (SP) ν το κομπόστ πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, το κομπόστ είναι ένα ΠΡΟΪΟΝ. Εάν δεν πληρούνται οι οριακές τιμές το κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ΠΟΒΛΗΤΟ. Εφόσον η εκτίμηση του κινδύνου διενεργείται από διαπιστευμένο εργαστήριο. Κριτήρια: Οι οριακές τιμές των βαρέων μετάλλων (3 κατηγορίες) και ΟΧ (Adsorbable Organic Halides - προσροφήσιμα οργανικά αλογονίδια), PCBs (Polychlorinated Biphenyls - πολυχλωριωμένα διφαινύλια ) Τα ανώτατα όρια για γυαλί, πλαστικό, μέταλλα ΣΛΟΒΚΙ ΠΡΟΪΟΝ Νόμος αριθ. 223/2001 για τα στερεά απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε. λλά: η δειγματοληψία του κομπόστ γίνεται από τον παραγωγό (!), δεν πιστοποιείται από το ΣΔΠ (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητος) φού τα βιολογικά απόβλητα περάσουν από διαδικασία ανάκτησης θεωρούνται κομπόστ, αλλά το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Σλοβακικό τεχνικό πρότυπο (STS) για τη Βιομηχανία κομπόστ Νόμος αριθ. 136/2000 για τα λιπάσματα, Νόμος αριθ. 264/1999 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των προϊόντων Κανονισμός ρ.400/1999 του Συντάγματος που καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά Κομπόστ μπορεί να διατεθεί στην αγορά σε περίπτωση που έχει πιστοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση το Νόμο αριθ. 264/1999 του συντάγματος. Βασικά κριτήρια για την κατάσταση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ποιοτική παράμετρος για το τελικό κομπόστ - STS παράμετρος της διαδικασίας (απολύμανση) - STS Έγκριση ποιότητας από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από οργανισμό διασφάλισης της ποιότητας - Νόμος αριθ. 264/1999 του Συντάγματος

11 ΗΝΩΜΕΝΟ ΠΟΒΛΗΤ ΒΣΙΛΕΙΟ Ο με τις τεχνικές απαιτήσεις των προϊόντων. Κανονισμοί αδειοδότησης Διαχείρισης ποβλήτων. Κανονισμοί ζωικών υποπροϊόντων ΠΡΟΪΟΝΤ BSI PAS 100:2005 BSI PAS 100: Πρωτόκολλο Ποιότητας κομπόστ γγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία: Το κομπόστ πρέπει να πωλείται / παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού αδειοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων, για την αποθήκευση και την εξάπλωση του κομπόστ στο έδαφος (αυτοί οι κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα από το αν το κομπόστ προέρχεται από οποιαδήποτε ζωικά υποπροϊόντα). Δεν υπάρχουν κάποια ποιοτικά κριτήρια / κατηγορίες, αλλά στο έντυπο της αίτησης και των αποδεικτικών στοιχείων (αποτελέσματα δοκιμών για τα απόβλητα) που αποστέλλονται στο ρυθμιστή, το «γεωργικό όφελος» ή η «οικολογική βελτίωση» πρέπει να αιτιολογείται. Ο ρυθμιστής κάνει μια αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους / γης που προορίζεται για να δεχθεί τα απόβλητα, την προβλεπόμενη δόση εφαρμογής και τυχόν άλλα συναφή θέματα. Το κομπόστ που προέρχεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζωικά υποπροϊόντα. Σκωτία: παιτεί πιστοποίηση για PAS 100 (ή ισοδύναμο πρότυπο), ότι το κομπόστ έχει τη βεβαίωση της αγοράς, χρησιμοποιείται χωρίς περαιτέρω ανάκτηση, δεν πρέπει να υποβάλλεται σε διάθεση και δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα απόβλητα, υλικά, κομπόστ, προϊόντα ή πρόσθετα. Βόρεια Ιρλανδία: Παρόμοια θέση με αυτή της Σκωτίας. γγλία και Ουαλία: μφότερα, το πρότυπο και το πρωτόκολλο, πρέπει να πληρούνται για την πώληση / διάθεση / χρήση «Ποιοτικό κομπόστ» ως ΠΡΟΪΟΝ. Βασικά κριτήρια: Σχετική (επιθυμητή) λίστα των επιτρεπόμενων τύπων εισόδου και των τύπων πηγής.

12 Σύστημα διαχείρισης ποιότητος, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης HACCP. Τυπική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εξυγίανσης Πλήρης τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων Σύμβαση της προσφοράς ανά παρτίδα Εξωτερική έγκριση της ποιότητας Έλεγχος του εδάφους για τις βασικές παραμέτρους ρχεία για την εξάπλωση του κομπόστ από τον διαχειριστή της γης που λαμβάνει το κομπόστ (γεωργία και χερσαία κηπουρική) Σημείωση: Σε κάθε χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, αν το «προϊόν» κομπόστ προέρχεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από ζωικά υποπροϊόντα, διατίθεται στην αγορά, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται και καταγράφεται, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς για τα ζωικά υποπροϊόντα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα