ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Δ.Κουρκούμπας 1, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης 1, Σ. Καρέλλας 2 1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), 4 ο χλμ Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο Νοσ , Πτολεμαΐδα, Ελλάδα. 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται η εφαρμογή της μεθόδου κομποστοποίησης σε ένα ελληνικό νησί. Το σύστημα συλλογής των απορριμμάτων πραγματοποιείται με Διαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, του ρεύματος του χαρτιού, καθώς επίσης και ενός ρεύματος που περιλαμβάνει μέταλλα, πλαστικά και γυαλί. Με την εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής υπολογίζεται η συνολική περιβαλλοντική αποτύπωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου για την προτεινόμενη μέθοδο διαχείρισης, η οποία προκύπτει μικρότερη σε σχέση με τη διάθεση των οργανικού κλάσματος στους ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ. Επιπλέον πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας βάσει της περιεκτικότητας του οργανικού κλάσματος σε χαρτί και βάσει του τύπου λιπάσματος που αντικαθιστά το παραγόμενο κομπόστ. Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται εκτροπή του χαρτιού από το ρεύμα κομποστοποίησης, προκειμένου να οδηγηθεί στη διαδικασία της ανακύκλωσης, ενώ προτιμάται η αντικατάσταση με κομπόστ των συνθετικών λιπασμάτων Ν. Λέξεις κλειδιά: κομπόστ, λίπασμα, οργανικό κλάσμα απορριμμάτων, φαινόμενο του θερμοκηπίου, Ανάλυση Κύκλου Ζωής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα κατάσταση στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά αναφέρεται κυρίως στη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ 2012) στα ελληνικά νησιά είναι καταγεγραμμένοι 36 ΧΥΤΑ και 34 ΧΑΔΑ εκ των οποίων οι 20 είναι ενεργοί. Με το Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής ένωσης καθορίζεται ότι μέχρι το 2013, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% και μέχρι το 2020 στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 Επιπλέον σύμφωνα με την Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003) κάθε δήμος θεωρείται υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στα όρια του, απαγορεύοντας τη μεταφορά μη επεξεργασμένων αστικών απορριμμάτων εκτός των ορίων του. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη μέθοδο της κομποστοποίησης για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών του ελληνικού νησιού. Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και άνθρακα φυσικό οργανικό λίπασμα, το κομπόστ, αντικαθιστά τα χημικά λιπάσματα βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του εδάφους και του τελικού προϊόντος (Favoino et al. 2008, Hermann et al 2011). Βασική παράμετρος για την επιλογή της μεθόδου κομποστοποίησης σε ελληνικό νησί αποτελεί η δυσκολία χωροθέτησης των 1

2 απορριμμάτων εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης, η οποία εντείνεται με την έντονη τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και προκαλεί ποσοτικές και ποιοτικές διακυμάνσεις παραγόμενων απορριμμάτων εντείνοντας το πρόβλημα χωροθέτησης αυτών. Οπότε απαιτούνται μικρές, ευέλικτες ως προς την εισροή των απορριμμάτων μονάδες για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Τέλος, στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά νησιά χαρακτηρίζονται από έδαφος ασβεστολιθικό (Καραμάνου 2006), μέτριας ως υψηλής υδροπερατότητας, άρα ακατάλληλο για υγειονομική ταφή. Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός της συνολικής επίδρασης της προτεινόμενης μεθόδου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στηριζόμενη στις αρχές της ανάλυσης κύκλου ζωής 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η σύσταση Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο εξεταζόμενο σύστημα απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με CEN/TS το βιογενές κλάσμα εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ποσοστό 66%. 1% 1% 2% 4% 4% 2% 6% 16% 24% 40% Σχήμα 1. Σύσταση ΑΣΑ εξεταζόμενου συστήματος Οργανικά Χαρτί/Χαρτόνι/Χαρτοκιβώτια Γυαλί Πλαστικό Σιδηρούχα Μέταλλα Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Ξύλο Υφάσματα Αδρανή Υλικά Λοιπά Στο κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων, θεωρείται ότι πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή με τα ακόλουθα είδη κάδων: (α) κάδος για πλαστικά-μέταλλα. (β) κάδος για χαρτί, (γ) κάδος για οργανικά κλάσμα και (δ) κάδος για γυαλί. Επιπλέον υπάρχει και κάδος για τη συλλογή των υπολοίπων σύμμεικτων απορριμμάτων. Αστικά Απορρίμματα Καταναλωτικού Κοινού Οργανικό κλάσμα Γυαλί Χαρτί Μέταλλα- Πλαστικά Λοιπά ΑΣΑ μεταφορά μεταφορά μεταφορά Μονάδα Κομποστοποίησης Κέντρα Ανακύκλωσης ΧΥΤΑ κομπόστ Εξεταζόμενο Σύστημα Σχήμα 2. Αποτύπωση Εξεταζόμενου Συστήματος Σημειώνεται ότι η διαλογή του χαρτιού σε ανεξάρτητο κάδο οφείλεται στην ευκολία διάκρισης του από το καταναλωτικό κοινό αλλά και παράλληλα στον υψηλό βαθμό δυσκολίας ανάκτησης του από το κλάσμα μίξης του με άλλα ρεύματα απορριμμάτων (EEA 2006). Το οργανικό κλάσμα που συγκεντρώνεται στους αντίστοιχους κάδους, οδηγείται στη μονάδα κομποστοποίησης. Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής, κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας τα οχήματα συλλογής, αφού ζυγίσουν τα απορρίμματα σε ειδική γεφυροπλάστιγγα, εκφορτώνουν 2

3 στον χώρο υποδοχής απορριμμάτων ο οποίος διαμορφώνεται σε κλειστό κτίριο λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης ως τη σταδιακή επεξεργασία τους. Από τις ειδικές δεξαμενές του χώρου υποδοχής τα απορρίμματα μέσω ταινιόδρομου με ιμάντα οδηγούνται στην προεπεξεργασία τους. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται χειροδιαλογή για την απομάκρυνση ογκώδων και ανεπιθύμητων υλικών. Στη συνέχεια, αφού το ρεύμα διαχωριστεί από πιθανές προσμίξεις μετάλλων, υπόκειται μείωση μεγέθους για βέλτιστη βιολογική αποδόμηση. Οργανικό κλάσμα Συλλογή & μεταφορά Χώρος Υποδοχής Σιδηρούχα μέταλλα <50mm Χειροδιαλογή Μαγνητικός Διαχωριστής Μείωση Μεγέθους- Κόπτης Αποθήκευση τελικού κομσπόστ Περιστροφικό κόσκινο 10mm Ωρίμανση Βιολογική Αποδόμηση Ανάμιξη Πράσινα απορρίμματα Βοηθητικό υλικό Υγρή Πλυντρίδα Βιόφιλτρα Σχήμα 3. Σχηματική απεικόνιση διαγράμματος ροής των επιμέρους διεργασιών εντός της μονάδας κομποστοποίησης Το οργανικό ρεύμα, αφού αναμειχθεί με πράσινα απόβλητα (κλαδέματα κλπ) που θεωρείται ότι βρίσκονται διαθέσιμα στην περιοχή, και λειτουργούν ως διογκωτικό μέσο, οδηγείται σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά για τη βιολογική αποδόμηση του. Η μίξη πραγματοποιείται σε αναλογία ογκομετρική 1:1. Η βιολογική αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων πραγματοποιείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες αερισμού και θερμοκρασίας, διάρκειας 21 ημερών. Η ωρίμανση, που είναι το επόμενο στάδιο πραγματοποιείται σε σειράδια εντός στεγανού-κλειστού κτιρίου για χρονικό διάστημα 6-8 εβδομάδων. Ακολουθεί ο εξευγενισμός του κομπόστ όπου μέσω περιστροφικού κόσκινου αφαιρείται το μη αποδομημένο οργανικό κλάσμα Τελικά το κομπόστ δεματοποιείται και αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο πριν την τελική του διάθεση στην αγορά. Στα βιοκελιά πραγματοποιείται μερική ανακυκλοφορία του εξερχόμενου αέρα επιτρέποντας τη μείωση των απαερίων στην ατμόσφαιρα σε όλη τη φάση της αποδόμησης μέχρι και 95% (Ambiocell Ambientalia 2011), ενώ για την για αποφυγή οσμών χρησιμοποιούνται βιόφιλτρα (Cadena et al. 2009). Το τελικό κομπόστ χρησιμοποιείται για αντικατάσταση συμβατικών λιπασμάτων (-Ν, -P, -K). 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Η Ανάλυση κύκλου ζωής εξετάζει τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος από την απόκτηση της πρώτης ύλης μέσω της παραγωγής, χρήσης μέχρι την επεξεργασία και την τελική διάθεση του (τέλος ζωής). (ISO 14040, 2006). Η μέθοδος της ΑΚΖ αποτελείται από τέσσερα στάδια, με 1 ο τον καθορισμό του σκοπού και των ορίων συστήματος της ανάλυσης. Κατά το 2 ο στάδιο καταγράφονται τα απαιτούμενα δεδομένα, καθορίζονται οι εισροές και οι εκροές του συστήματος βάσει των οποίων σχεδιάζεται το υπολογιστικό μοντέλο και εκτιμώνται οι επιπτώσεις. Τα δεδομένα σχετίζονται με τις επιμέρους διεργασίες για τη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων και το σύστημα της κομποστοποίησης. Ακολουθεί το 3 ο στάδιο όπου αξιολογούνται οι επιπτώσεις με επιπλέον ανάλυση ευαισθησίας για την βέλτιστη κατανόηση και 3

4 αξιολόγηση της περιβαλλοντικής σημασίας των αποτελεσμάτων. Στο 4 ο στάδιο, στην εκτίμηση των βελτιώσεων, συνοψίζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτιώσεων σε συμφωνία με τον σκοπό και τον στόχο του συστήματος που εξετάζεται. Η μεθοδολογία των υπολογισμών των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου, εκφρασμένες σε ισοδύναμες εκπομπές CO 2 ανά τόνο ΑΣΑ (kg CO 2eq /Mg ΑΣΑ), βασίζεται στη διάκριση τους σε άμεσες, έμμεσες και αποφευχθείσες (Gentil et al. 2009, EpE 2010). Η βασική μονάδα που χρησιμοποιείται είναι 1Μg AΣΑ. Τα όρια του συστήματος απεικονίζονται στο Σχήμα 4 και περιγράφονται στον Πίνακα 1. ΕΜΚ ΑΜΚ Κατασκευή κάδων Συλλογή Οργανικού κλάσματος Μεταφορά ΑΠΚ Ηλεκτρική Ενέργεια Κατασκευή/ Υποδομή Μονάδας Μονάδα Κομποστοποίσης Αποδόμηση οργανικών απορριμμάτων Εφαρμογή κομπόστ στο έδαφος Όρια Συστήματος Κομποστοποίησης Αποφευχθέντα λιπάσματα Σχήμα 4. Σχηματική απεικόνιση του συστήματος κομποστοποίησης Πίνακας 1. Διαδικασίες Όρια συστήματος Συλλογή Οργανικού κλάσματος (κατασκευή κάδων, μεταφορά) Υποδομή Μονάδας Ηλεκτρική ενέργεια Διαδικασία κομποστοποίησης (Αποδόμηση οργανικού κλάσματος) Εφαρμογή κομπόστ για αντικατάσταση λιπασμάτων 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4.1. Δεδομένα - Υπολογιστικές παραδοχές Το οργανικό κλάσμα που σχετίζεται με τα υπολείμματα τροφής συγκεντρώνεται σε κάδους HDPE χωρητικότητας 120 L και διάρκειας ζωής 20 χρόνια, τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία και σε περιφερειακά της εξεταζόμενης περιοχής. Κατά τη φάση της αποδόμησης οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λογίζονται ως βιογενείς εκπομπές και ως εκ τούτου δεν συνυπολογίζεται στην επίδραση στο φαινομένου του θερμοκηπίου (Gentil et al 2009, EpE 2010). Σημειώνεται ότι λόγω υψηλών ποσοστών σε υγρασία και μη επαρκούς αερισμού σε όλο τον όγκο του προς κομποστοποίηση υλικού, σε θερμοκρασίες πάνω των ο C μέρος του άνθρακα δύναται να εκλυθεί ως μεθάνιο, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στη συνολική περιβαλλοντική αποτύπωση (Amlinger et al 2008). Η χρησιμοποίηση του κομπόστ ως λίπασμα συνίσταται στην απαγωγή δυνητικών αέριων ισοδύναμων εκπομπών, που ως εκ τούτου αποφεύγονται στο εξεταζόμενο σύστημα. (Favoino et al. 2008). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν. Πίνακας 2. Απώλειες άνθρακα και αζώτου κατά την αποδόμηση, αποθήκευση άνθρακα τελικού κομπόστ Απώλεια C στο CO 2 (%) 57 [Hermann et al. 2011] Απώλεια C στο CH 4 (%) 0,11 [Hermann et al. 2011] 4

5 Απώλεια Ν στο Ν 2 0 (%) 1,8 [Boldrin et al. 2010] Αποθήκευση C στο έδαφος (%) 9 α [Boldrin et al. 2009] α: χρονικός ορίζοντας 100 χρόνια Βάσει προσεγγιστικών καμπυλών (Francou et al. 2008, Chang et al. 2008), ο λόγος C/N υπολογίζεται ίσος με 24, ενώ υπολογίζονται βάσει των δεικτών (Yoshida et al. 2012) η σύσταση σε φώσφορο και κάλλιο. Οι εκπομπές για την παραγωγή συμβατικών λιπασμάτων υπολογίζονται βάσει του (Boldrin et al. 2009, Hansen et al. 2006). Σημειώνεται ότι για την κατασκευή της μονάδας έχει θεωρηθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν μπετόν και μέταλλα 199 kg/mg ΑΣΑ και 0,58 kg/mg ΑΣΑ αντίστοιχα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στη μονάδα κομποστοποίησης θεωρείται ίση με το 50 kwh/mg οργανικού κλάσματος ΑΣΑ, (Blanco et al. 2010). Θεωρούνται δύο περιπτώσεις: διασυνδεδεμένου (Εurostat 2008) και μη διασυνδεδεμένου ελληνικού νησιού. Για την ανακύκλωση των υλικών χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες αναλύσεις κύκλου ζωής βάσει (Prognos 2008). Τέλος για την μεταφορά του οργανικού κλάσματος λήφθηκαν υπόψη οι δείκτες κατά (Defra 2008), θεωρώντας συνολική διανυόμενη απόσταση 10 km για κάθε ημέρα λειτουργίας Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου του βασικού σεναρίου Οι ροές των ρευμάτων του βασικού σεναρίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Θεωρείται ότι η διαλογή στην πηγή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η ροή των αστικών απορριμμάτων του καταναλωτικού κοινού θεωρείται ίση με 1400 kg/ημέρα ενώ ο πληθυσμός της εξεταζόμενης περιοχής ανέρχεται σε 1000 κατοίκους. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι ισοδύναμες εκπομπές του βασικού σεναρίου του συστήματος κομποστοποίησης Πίνακας 3. Ροές ρευμάτων του βασικού σεναρίου Ρεύματα κάδων Κάδος κομποστοποίησης Κάδος ανακύκλωσης χαρτιού Κάδος ανακύκλωσης γυαλιού Κάδος ανακύκλωσης μετάλλων-πλαστικού (1) Κάδος ανακύκλωσης μετάλλων πλαστικού (2) Κάδος ανακύκλωσης μετάλλων πλαστικού (3) Ποσοστό επί της συνολικής ποσότητας των αστικών απορριμμάτων του καταναλωτικού κοινού 60% οργανικό κλάσμα 70% χαρτί 70% γυαλί 60 % πλαστικό 70% μέταλλα σιδήρου 70% μέταλλα αλουμινίου Πίνακας 4. Ισοδύναμες Εκπομπές σε kgco2 eq /Mg ΑΣΑ του συστήματος κομποστοποίησης, περίπτωση βασικού σεναρίου Ισοδύναμες εκπομπές kg CO 2 / Mg ΑΣΑ Άμεσες Εκπομπές Αποδόμηση οργανικού κλάσματος 0.45 Μεταφορά οργανικού κλάσματος στη 1.42 μονάδα κομποστοποίησης Έμμεσες Εκπομπές Ηλεκτρική ενέργεια Διασυνδεδεμένο Μη διασυνδεδεμένο Κατασκευή/Υποδομή μονάδας Κατασκευή κάδων

6 Αποφευχθείσες Εκπομπές Αποθήκευση άνθρακα Λίπασμα Ν Λίπασμα P Λίπασμα Κ Σύστημα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Χαρτί Πλαστικό Γυαλί Μέταλλα Σιδήρου Μέταλλα Αλουμινίου Ανάλυση ευαισθησίας βάσει ανάμιξης χαρτιού με το οργανικό κλάσμα Εξετάζονται δύο σενάρια βάσει της σύστασής του προς κομποστοποίηση ρεύματος σε χαρτί. Σημειώνεται ότι το χαρτί αυτό σε σχέση με το βασικό σενάριο «προέρχεται» από τον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης. Στον Πίνακα 5 συνοψίζονται τα σενάρια ενώ στο Σχήμα 5, απεικονίζεται η αντίστοιχη περιβαλλοντική αποτύπωση Πίνακας 5. Σενάρια βάσει της σύστασης του προς κομποστοποίηση ρεύματος σε χαρτί 1 Ποσοστό επί της συνολικής ποσότητας σύμμεικτων απορριμμάτων του καταναλωτικού κοινού Εξεταζόμενα Α Σενάριο Β Σενάριο Γ Σενάριο ρεύματα Χαρτί προς 0% 8% 21% κομποστοποίηση Χαρτί προς κάδο ανακύκλωσης 70% 62% 49% 1: Το υπόλοιπο ποσοστό χαρτιού βρίσκεται στο ρεύμα των λοιπών ΑΣΑ Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 5, βάσει του τελικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος η ανακύκλωση του χαρτιού αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για τη διαχείρισή του. Ως εκ τούτου όπως γίνεται αντιληπτό η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς επίσης και του οργανικού κλάσματος το οποίο οδηγείται για κομποστοποίηση, αποτελεί την ιδανικότερη μέθοδο διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα όπως παρατηρείται στο Σχήμα 5, η αύξηση της ποσότητας χαρτιού στο ρεύμα κομποστοποίησης οδηγεί σε μείωση των αποφευχθέντων εκπομπών, αφού οι αποφευχθείσες εκπομπές του ρεύματος του χαρτιού λόγω ανακύκλωσης είναι πολύ μεγαλύτερης τάξης μεγέθους από τις εκπομπές του χαρτιού κατά την κομποστοποίησή του. 6

7 kg CO2eq / Mg ΑΣΑ Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ Αποδόμηση οργανικού κλάσματος Μεταφορά Οργανικού Κλάσματος Ηλεκτρική Ενέργεια Κατασκευή/Υποδομή Μονάδας Κατασκευή κάδων Αποθήκευση άνθρακα Αντικατάσταση λιπάσματος Ν Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ανακύκλωσης Πλαστικού Ανακύκλωση Μετάλλων Σιδήρου Ανακύκλωση Μετάλλών Αλουμινίου -450 Σχήμα 5: Iσοδύναμες εκπομπές CO2 (kgco 2eq /Mg ΑΣΑ) βάσει της σύστασης σε χαρτί του κλάσματος απορριμμάτων που οδηγείται για κομποστοποίηση. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μέθοδος της κομποστοποίησης σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης κύκλου ζωής έχει μικρότερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σχέση με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, η οποία εφαρμόζεται στα ελληνικά νησιά στην παρούσα κατάσταση. Μάλιστα η διαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος σε συνδυασμό με την διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί σενάριο που όπως παρουσιάζεται στη μελέτη είναι περιβαλλοντικά φιλικό, με το τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα να παρουσιάζει αποφευχθείσες εκπομπές. Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις της κομποστοποίησης εξαρτώνται από τις μεθόδους διατήρησης των αερόβιων διαδικασιών, ενώ τα αποτελέσματα της ανάλυσης κύκλου ζωής της διαδικασίας της κομποστοποίησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παραμέτρους αντιστάθμισης που θα χρησιμοποιηθούν (πχ το είδος λιπασμάτων). Μεγαλύτερη όφελος παρουσιάζεται με την αντικατάσταση λιπάσματος Ν. Τέλος το περιβαλλοντικό κέρδος βάσει των αρχών της ανάλυσης κύκλου ζωής είναι μεγαλύτερο κατά την ανακύκλωση του χαρτιού σε σχέση με την κομποστοποίηση του με το υπόλοιπο οργανικό κλάσμα. Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Έργου «ISWM-TINOS» (LIFE10/ENV/GR/000610) και αποτελεί στάδιο προμελέτης. Η ομάδα Εργασίας θα ήθελε να ευχαριστήσει το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) για τη μερικώς χρηματοδότησή του. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καραμάνου Άννα, Αθήνα Η Διαχείριση των απορριμμάτων και οι ιδιαιτερότητες των νησιών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνής Προστασία του Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΚΥΑ 50910/2727/2003, (ΥΑ Η.Π.50910/2727 ΦΕΚ Β ): Μέτρα-Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδ. Διαχείρισης Υπουργείo Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, 2012, Διαθέσιμο στο: [Πρόσβαση 15 Ιουνίου 2012] Ambiocell Ambientalia, 2011, Aerobic Composting processes. Available from: [Accessed 20 May 2012] 7

8 Amlinger Florian, Peyr Stefan and Cuhls Carsten, Green house gas emissions form composting and mechanical biological treatment. Waste Management & Research 26, Blanco Julia Martinez, Colon Joan, Gabarrell Xavier, Font Xavier, Sanchez Antoni, Artola Adriana, Rieradevall Joan, The use of life cycle assessment for the comparison of biowaste composting at home and full scale. Waste Management 30, Boldrin Alessio, Anderson Jacob K., Moller Jacob, Christensen Thomas H., Composting and compost utilization: accounting of greenhouse gases and global warming contributions. Waste management & Research 27, Boldrin Alessio,. Hartling Karin R, Laugen Maria, Christensen Thomas H., Environmental inventory modelling of the use of compost and peat in growth media preparation. Resources, Conservation and Recycling 54, Cadena Erasmo, Colon Joan, Sanchez Antoni, Font Xavier, Artola Adriana, A methodology to determine gaseous emissions in a composting plant. Waste Management 29, Chang James I,. Hsu Tin-En, Effects of compositions on food waste composting. Biosource Technology 99, Defra Guidelines, 2008.,GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors. Available from: [Accessed 10 July 2012] EpE, Entreprices pour l Environnement, 2010 Protocol for the quantification of greenhouse gases emissions from waste management activities. European Committee for Standardization, CEN/TS Solid Recovered fuels- Method for the determination of biomass content European Environment Agency (EEA), Paper and cardboard-recovery or disposal, Review of life cycle Assessment and cost benefit analysis on the recovery and disposal of paper and cardboard, Technical report Favoino Enzo & Hogg Dominic The potential role of compost in reducing greenhouse gases. Waste management & Research, 26, Francou Cedric, Lineres Monique, Derenne Sylvie, Maelenn Le Villio-Poitrenaud, Sabine Houot, Influence of green waste, biowaste and paper-cardboard initial ratios on organic matter transformations. Bioresource Technology 99, Gentil Emmanuel, Christensen Thomas H & Aoustin Emmanuelle, Greenhouse gas accounting and waste management. Waste Management & Research, 27, Hansen Trine Lund, Højlund Thomas, Schmidt Christensen and Sonja, Environmental modelling of use of treated organic waste on agricultural land: a comparison of existing models for life cycle assessment of waste systems. Waste Management Research 24, Hermann B.G, Debeer, Wilde B.De., Blok K, Patel M.K, To compost or not to compost: Carbon & energy footprints of biodegradable materials' waste treatment. Polymer Degradation & Stability 96, Hiroko Yoshida, Joshua J. Gable, Jae K. Park, Evaluation of organic waste diversion alternatives for greenhouse gas reduction. Resources, Conservation & Recycling 60, 1-9. ISO 14040, Environmental management Life cycle assessment Principles and framework. International Standard, Second Edition Prognos in Co-operation with institute of Environmental research university of Dortmund, 2008, Resource savings and CO2 reduction potential in waste management in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -- ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ M. Αβρααμίδης, Ν. Κυθραιώτου και Δ. Φάττα * Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα