ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 140

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 140 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 11/12/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (708)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 3. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 4. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 5. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος λόγω έκτακτου κωλύματος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ./οικ. 2104/ έγγραφο που υπεβλήθη από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. στη Γραμματεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ της εταιρίας Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AGROREA που είναι εγκατεστημένη στο υπ αριθ. 502ε αγροτ. στο κτηνοτροφικό πάρκο Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ της εταιρίας Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AGROREA που είναι εγκατεστημένη στο υπ αριθ. 502ε αγροτ. στο κτηνοτροφικό πάρκο Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 5414, 6089/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των κ. Κουκουλεκίδη Παντελή, κ. Ζιώγα Ιωάννη και κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου, τακτικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στις οποίες απάντησε η κ. Α. Παναγιώτου, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων τοποθετήσεων και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 5414, 6089/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3854/2010 (ΦΕΚ Α 94/ ) 3. Τον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 4. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. το Ν /2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...), 6. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός 2

3 περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 7. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 8. την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 1958/ (Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων... σύμφωνα με το Άρθρο 1 4 του Ν. 4014/2011), 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 10. Το Π.Δ. 78/ΦΕΚ80/ «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 11. Την ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 12. το Ν. 4042/2012 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος... Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ...) 13. Την ΚΥΑ Η.Π /2727/ΦΕΚ 1909Β/ «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών αποβλήτων» 14. Την ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 15. Την ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 16. Η ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 17. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). 18. την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354 Β/2011) (Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων..) και του διευκρινιστικού Εγγράφου της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με απ / , 19. Την Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ / "Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚΒ 354/2011)" 20. Την Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ με α.π. 1589/ "Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚΒ 354/2011)" 21. Το εγκεκριμένο με την υπ αριθ. 45/ Απόφαση Ν.Σ. Νομαρχιακό πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 22. Η ΑΠ: 639/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 23. Ο υπ αριθ. 1774/2002 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα. όπως τροποποιήθηκε με τους υπ αρίθ. 808/03 και 777/08 Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 24. Ο υπ αριθ. 1069/2009 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα..για την κατάργηση του υπ αριθ. 1774/2002 Ευρωπαϊκού Κανονισμού από Η ΥΑ αρ. πρωτ.οικ.18533/ (ΦΕΚ2654/Β / ) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». 26. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 27. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 28. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 29. Την με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 30. Την με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων 3

4 της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 31. Την με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ τ. Β 1040/ ). 32. Την με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 33. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης». 34. Την υπ αρ. οικ. 985 (ΦΕΚ 687Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Οικ. 2229/04/06/2013 (ΦΕΚ 1496/Β / ) & Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3652/ (ΦΕΚ 2367/Β / ) όμοιες. 35. Την αριθμ. οικ (6425)/ (ΦΕΚ 2364/Β / ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 36. Την με ΑΠ οικ / Κ.Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η με α.π /95 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση 6 ου Προβλήτα του ΟΛΘ που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης 37. Την αριθμ. Φ /3585/ (A/ ) Άδεια λειτουργίας, που χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 38. Το ΑΠ: (544)/ έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Αν/ξης. της Π.Κ.Μ. η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. 39. Το ΑΠ: 5758/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Μ-Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε σε εφαρμογή της Αριθμ. Υ.Α.: 1958/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/ ) και αφορά στην έκδοση Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω προσθήκης νέων πρώτων υλών καθώς και μηχανολογικής επέκτασης σε υφιστάμενο κτίριο (ΚΤΙΡΙΟ Α) της εταιρίας Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AGRO REA με δραστηριότητα ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ. Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στο κτηνοτροφικό πάρκο Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Ωραιοκάστρου, και συγκεκριμένα σε τμήμα του υπ αριθμ. 502ε αγροτεμαχίου, σε κτίσμα (κτίριο Β) που είχε λάβει την υπ αριθμ. 4048/1991 οικοδομική άδεια (επισυνάπτεται στο Παράρτημα). Η επιχείρηση θα επεκτείνει το μηχανολογικό εξοπλισμό της σε διπλανό υφιστάμενο κτίριο (κτίριο Α) την υπ αριθμ. 4434/1996 οικοδομική άδεια. Η επιχείρηση διαθέτει: 1. την υπ αριθμ. πρωτ. 15/Φ /3779/ άδεια λειτουργίας και 2. την υπ αριθμ. 7083/ Ανανέωση και Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Τοποθεσία Η εταιρεία Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AGRO REA είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Ωραιοκάστρου, εντός του κτηνοτροφικού πάρκου Νεοχωρούδας. Συγκεκριμένα η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη σε τμήμα του υπ αριθμ. 502 αγροτεμαχίου (502 ε ) που φέρει τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.ορ.40.Ζ.Α. στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και το εμβαδόν του ανέρχεται σε 8.353,85 m 2. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας όπως φαίνεται και στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης της εγκατάστασης- περιλαμβάνουν τα δύο κύρια ισόγεια κτίσματα (κτίρια Α και Β), μία κυψέλη φόρτωσης και έναν οικίσκο θυρωρείου, καλύπτοντας συνολικά επιφάνεια 1831,572 m 2 και όγκο 9769,51 m 3. 4

5 Υπάρχουσες Υποδομές Παροχή νερού Οι ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό θα καλυφθούν από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης. Παροχή ηλεκτρισμού Η εξυπηρέτηση του κτιρίου με την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από το δίκτυο Μέσης Τάσεως ( Μ.Τ.) 20 KV της Δ.Ε.Η. Αποχέτευση Τα αστικά λύματα της εγκατάστασης οδηγούνται στο υφιστάμενο σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου. Μεταφορές και Οδικό Δίκτυο Η πρόσβαση στη θέση του έργου είναι δυνατή από την Παλαιά Εθνική οδό Θεσ/νίκης Κιλκίς, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή με χρήση γης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (επισυνάπτεται στο παράρτημα η χρήση γης). Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων ΠΕΣΔΑ Κ.Μ τα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α. Απόσταση από οικισμούς >1 Κm 1,5 Κm β. Απόσταση από Αρχαιολογικά / Πολιτιστικά Δεν υπάρχουν Μνημεία >0,5 Κm 2.ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α. Απόσταση από λίμνες, κοίτες ποταμών ή 1,3 Κm μεγάλων ρεμάτων >500 m β. Απόσταση από σεισμικά ρήγματα > 2 Κm Δεν υπάρχουν 3. ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α. Απόσταση από Ακτογραμμή > 2 Κm Δεν υπάρχει 4. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α. Μέγιστη απόσταση από Υφιστάμενο δρόμο < 10 Κm 746 m β. Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενα δίκτυα > 5 Κm γ. Μέγιστη απόσταση από το Κ.Β. παραγωγής στερεών > 5 Κm Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να παράγει 50 tn/ημέρα οργανικών λιπασμάτων- κόμποστ και εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων Κατάταξη δραστηριότηταςομάδα 4 η σύμφωνα με με την ΥΑΑ/Α 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής 1958/12 εδαφοβελτιωτικών ή οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων ) ή βιομάζα Κατάταξη δραστηριότηταςχαμηλή όχληση σύμφωνα με την ΚΥΑ(Α/Α 91 Παραγωγή οργανοχημικών λιπασμάτων με 3137/191/Φ.15/12 κομποστοποίηση βιομάζας) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ισχύς των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων της εγκατάστασης. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες: ΚΤΙΡΙΟ A Κινητήρια Ισχύς (kw) α/α Μηχάνημα Τεμ. Μονάδος Συνόλου 5

6 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ- KYKΛΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ B α/α Μηχάνημα Τεμ. 1 2 ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κινητήρια Ισχύς (kw) Μονάδος Συνόλου ,0 6,0 3 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 2 9,0 18,0 4 ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1 11,0 11,0 5 ΚΥΨΕΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 9,0 9,0 6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 2 1,80 3,6 7 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 1 3,8 3,8 8 9 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 5,9 5,9 1 8,8 8,8 10 ΠΡΕΣΣΑ 1 3,6 3,6 ΣΥΝΟΛΟ 69.7 Kw Επομένως στο σύνολο, η κινητήρια ισχύς της επιχείρησης είναι 111,7kW. Επομένως ο βαθμός όχλησης το για το σύνολο της δραστηριότητας είναι η χαμηλή όχληση Α. Γενική Περιγραφή του Έργου Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας H όλη παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Παραρτημα ΙΙ της ενότητας Β του Ν.4042 ως διαχείριση R3 «Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού» και R13 «Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12» Συνοπτική παραγωγική διαδικασία Η συνοπτική παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης είναι η εξής: 1. Είσοδος και έλεγχος των αποβλήτων 2. Εκφόρτωση 3. Προεπεξεργασία πρώτων Υλών 4. Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων 5. Συσκευασία Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας: Παραλαβή Α υλών (από φορτηγά οχήματα)- εκφόρτωση έλεγχος των αποβλήτων προεπεξεργασία των αποβλήτων, διαλογή προσωρινή αποθήκευση στο κτίριο Β μεταφορά στο Κτίριο Α αναερόβια ζύμωση αερόβια ζύμωση & χουμοποίηση - κομποστοποίηση ξήρανση 6

7 μεταφορά στο Κτίριο Β προώθηση στη χοάνη τροφοδοσίας κόμποστ προώθηση δευτερευουσών υλών στην χοάνη τροφοδοσίας αναμίκτη (1) με δοσομετρικούς κοχλίες μεταφοράς (2) ανάμιξη με απαραίτητα φυτοθρεπτικά στοιχεία (3) μηχανική μορφοποίηση προϊόντος (7-10) προώθηση με αλυσομεταφορέα (4) στην κυψέλη αναμονής/φόρτωσης (5) φόρτωση σε οχήματα ή συσκευασία σε σάκους πολυαιθυλενίου τακτοποίηση σε πλαστικοποιημένες παλέτες αποθήκευση εμπορία ΝΕΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κατανάλωση Νερού Χρήση Νερού m 3 /έτος Ατομικές ανάγκες του προσωπικού 260,00 Πότισμα της περιμετρικής δενδροφύτευσης (4 45,00 μήνες) Τροφοδοσία για ρύθμιση υγρασίας κόμποστ 900,00 Πλύση οχημάτων 100,00 Συνολική ετήσια Κατανάλωση 1305,00 Χρήση Ενέργειας Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, των περονοφόρων οχημάτων, τον φωτισμό των εσωτερικών χώρων και τον εξωτερικό φωτισμό της εγκατάστασης. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 116,76 kw *2000 hr/έτος*0,60*0,50 = kw/έτος 70 MW /έτος Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως γνώμες ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων του κ. Ζιώγα Ιωάννη που ψήφισε κατά και του κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου που δήλωσε αποχή) Θετικά για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ της εταιρίας Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AGROREA που είναι εγκατεστημένη στο υπ αριθ. 502ε αγροτ. στο κτηνοτροφικό πάρκο Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με τους παρακάτω όρους: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επωνυμία: AGRO REA Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Είδος δραστηριότητας: Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ Κατάταξη δραστηριότητας σύμφωνα με με την ΥΑ 1958/12: Ομάδα 4 η Α/Α 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών ή οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων ) ή βιομάζα Κατάταξη δραστηριότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/12: ΑΦΜ / ΔΟΥ Προσωπικό: Χαμηλή όχληση (Α/Α 91 Παραγωγή οργανοχημικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας) Εργατοτεχνικό 5 άτομα Διοικητικό 1 άτομο 7

8 Τόπος εγκατάστασης: Διεύθυνσης Έδρας: Τηλέφωνο Έδρας: Φορέας υλοποίησης: Κτηνοτροφικό Πάρκο Νεοχωρούδας Δ. Καλλιθέας, αγρ/χιο 502ε Κτηνοτροφικό Πάρκο Νεοχωρούδας Δ. Καλλιθέας, αγρ/χιο 502ε , FAX: Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Παραγωγική Δυναμικότητα εγκατάστασης Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να παράγει 50 tn/ημέρα οργανικών λιπασμάτων- κόμποστ και εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων Τα απόβλητα που θα δέχεται η μονάδα για κομποστοποίηση είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων: Α ύλες Προϊόντα θρέψης φυτών, ορυκτά υλικά συγκεκριμένης σύνθεσης, αδρανή υλικά συγκεκριμένης σύνθεσης, μη επικίνδυνα απόβλητα, φυτικά οργανικά υλικά προερχόμενα από τη γεωργία, τη δασοκομία, από τη γεωργική βιομηχανία και άλλες συναφής δραστηριότητες, humus και παράγωγά του. Σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Κατάλογο Αποβλήτων τα παραπάνω απορρίμματα έχουν τους εξής εξαψήφιους κωδικούς : Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 01 Απόβλητα από την εκσκαφή υλικών που περιέχουν μέταλλα 2000tn/έτ ος 02 Απόβλητα από την εκσκαφή υλικών που δεν περιέχουν μέταλλα 04 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 11 Απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομεία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων 01 Απόβλητα από τη γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομεία, θήρα και αλιεία 03 Απόβλητα ιστών φυτών 07 Απόβλητα από δασοκομία 09 Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναγράφονται στο σημείο tn/έτ ος 03 Απόβλητα από την προπαασκευή και κατεργασία φρούτων και λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζυμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 01 Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 02 Απόβλητα από υλικά συντήρησης 03 Απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 1000tn/έτ ος 04 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 05 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών Εκροής 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 04 Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 01 Χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαρότευτλων 02 Ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών 03 Λάσπες από επιτόπου από επεξεργασία υγρών εκροής 8

9 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 05 Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 01 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 02 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών Εκροής 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 07 Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού. 01 Απόβλητα από την πλύση και καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών 02 Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 03 Απόβλητα από τη χημική επεξεργασία 05 Λάσπες από επιτόπου από επεξεργασία υγρών εκροής 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων καθώς και πολτού, χαρτιού και χαρτονιού 01 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 01 Απόβλητα φλοιών και φελλών 05 Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 03 Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 09 Απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 02 Απόβλητα ασβέστωσης Απόβλητα από ανόργανες χημικές διαδικασίες 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων 16 Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες φωσφόρου 02 Φωσφορική σκωρία 04 Απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 01 Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 02 Ανεπεξέργαστη σκωρία 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 09 Άλλες σκωρίες 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 03 Σκωρία καμίνων Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσικήκαι μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 02 Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 02 τούβλα 9

10 03 Πλακάκια και κεραμικά 07 Μίγμα σκυροδέματος τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση 08 Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως 02 Απόβλητα από την εξάμμωση 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 12 Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων 14 Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 01 Στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα 02 Λάσπες από τη διαύγαση νερού 03 Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 04 Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας Δημοτικά απόβλητα, οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής 05 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων Στον παραπάνω πίνακα αναγράφονται οι ποσότητες των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται επί το πλείστον. Οι υπόλοιπες ύλες χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετα για να προσδώσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο προϊόν και δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 5% ανά έτος. Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα θα χρησιμοποιηθεί βιομηχανική και αστική ιλύς, η τυπική σύσταση της οποίας είναι: Βιομηχανική λάσπη: Ξηρά ουσία 38,4% ph 7.2 Οργανική ουσία 34,1% Ολικό άζωτο Φώσφορος Ψευδάργυρος Μόλυβδος Κάδμιο Νικέλιο Χρώμιο Υδράργυρος 3,573 mg/kg 220 mg/kg 9,44 mg/kg <0.1 mg/kg 0,1 mg/kg 3,3 mg/kg <0.1 mg/kg <0,1 mg/kg Αστική λάσπη: Άζωτο 2,9 % Φώσφορος 4,9 % Κάλιο 0,1 % Νάτριο 0,11 % Χαλκός 186,5 ppm Μαγγάνιο 344 ppm Κάδμιο 1,8 ppm 10

11 Σίδηρο 2161,5 ppm Συνολικά θα απαιτηθούν 21,68 tn/day βιομηχανικών και αστικών ιλύων. Δευτερεύουσες ύλες Λοναρδίτης (20% του τελικού προϊόντος)*(παρατίθεται στο παράρτημα έγγραφο με πληροφοριακά στοιχεία) tn/έτος Πρόσθετα Δολομίτης (10% του τελικού προϊόντος) tn/έτος Ασβεστόλιθος (20% του τελικού προϊόντος) 3000 tn/έτος Άμμος (5% του τελικού προϊόντος) 500 tn/έτος Τελικό προϊόν: Α.Εδαφοβελτιωτικά, για αποκατάσταση τραυματισμένων αναγλύφων, βελτίωση φτωχών εδαφών Β. Οργανοχουμικά λιπάσματα για χρήση στη γεωργία Γ. Βιολογικά λιπάσματα ΦΆΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γενικές Ρυθμίσεις Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: - τον κύριο του έργου, - τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, - τους Προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή των όρων και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, - τον ανάδοχο του έργου. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κλπ). ΦΆΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗ Γενικά i. Η μονάδα θα διαθέτει τα εξής βασικά τμήματα υποδομής Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας συνολικής επιφάνειας 1831,572 m 2 και όγκου 9769,51 m 3, βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης 8.353,85 m 2 και περιλαμβάνουν όπως προαναφέρθηκε: Ισόγειο κτίσμα Α Ισόγειο κτίσμα Β Κυψέλη φόρτωσης Οικίσκο θυρωρείου Σκάμματα Απολύμανσης των τροχών σε εισόδους εξόδους των πλατειών Ωρίμανσης. Δεξαμενή Στραγγισμάτων 10,0 κμ που θα τροφοδοτεί το δίκτυο ύγρανσης των σωρών. Για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων θα διαμορφωθεί εσωτερικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών. Έλεγχοι παραλαβής α υλών Ο έλεγχος των εισερχόμενων γίνεται μακροσκοπικά και δειγματοληπτικά γίνονται αναλύσεις στα οργανικά απόβλητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι αναλύσεις στη μονάδα θα λαμβάνουν χώρα με τη βοήθεια θερμομέτρων υγρασιομέτρων και πεχαμέτρων ενώ για περαιτέρω 11

12 αναλύσεις τακτικά θα αποστέλλονται δείγματα σε εξειδικευμένο συνεργαζόμενο εργαστήριο. Επιπλέον θα πραγματοποιείται έλεγχος των παραστατικών των μεταφερόμενων υλικών ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν συμβατούς κωδικούς ΕΚΑ με αυτούς που μπορεί η εγκατάσταση να διαχειριστεί.. Τα εισερχόμενα απόβλητα έρχονται στην επιχείρηση ζυγισμένα συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής τους και τα αντίστοιχα τιμολόγια. Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων Το σύστημα της AGROREA βασίζεται σε δύο βασικές μεθόδους χουμοποίησης της βιομάζας διαθοκικά εφαρμοζόμενες με χρήση χουμοποιητικών οργανισμών: Α. Μέθοδος static-pice ελεγχόμενης αναερόβιας ζύμωσης Β. Μέθοδος OKADA-TRANSFER ελεγχόμενης αερόβιας ζύμωσης Η κομποστοποίηση που λαμβάνει χώρα, αποτελεί μικτό σύστημα κομποστοποίησης. Και οι δύο μέθοδοι λαμβάνουν χώρα στο Κτίριο A της επιχείρησης. Το σύστημά είναι αντιδραστήρας ανοιχτού καναλιού. Το πλάτος του είναι 6 μέτρα και το βάθος του είναι 1 μέτρο περίπου. Το μήκος από τα κανάλια είναι 80 μέτρα. Η συνολική μάζα που κομποστοποιείται είναι 6*1*80= 2*480 = 480μ3. Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα του υλικού προς επεξεργασία θα πρέπει να ανέρχεται σε 15μ3 περίπου, έτσι ώστε ο χρόνος παραμονής του υλικού να κυμαίνεται από 25 έως 30 ημέρες. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνεται και το ποσοστό του ανακυκλούμενου κόμποστ. Η θερμοκρασία καθώς και η υγρασία παρακολουθούνται συνεχώς και καταγράφονται. Τυποποίηση - Έλεγχος Τελικού Compost Φόρτωση & Διάθεση Compost Πριν την διάθεση του κόμποστ στους καταναλωτές και ανάλογα με την τελική χρήση του, η εταιρία θα πρέπει να διενεργεί φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις βάσει του Προτύπου BSI PAS 100:2005 σε διαπιστευμένο εργαστήριο (π.χ. συγκέντρωση βαρέων μετάλλων, μικροβιολογικό φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο: Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5 c = 0 m = 0 M = 0., ώστε να προσδιορίζεται εάν κάθε παρτίδα είναι εντός των προδιαγραφών, κ.τ.λ.) Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο της εταιρίας. Κατά το τελικό στάδιο το υλικό με τη βοήθεια φορτωτή οδηγείται στο Κτίριο Β όπου διέρχεται από τον αναμίκτη όπου προστίθεται δευτερεύουσες ύλες για τη βελτίωση ιδιοτήτων των προϊόντων. Από το παραγόμενο υλικό λαμβάνεται δείγμα το οποίο αποστέλλεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο προς έλεγχο. Το παραγόμενο υλικό είναι σχεδόν άοσμο ή αναδίδει οσμή βρεγμένου χώματος. Ποσότητα του υλικού διέρχεται από τις μηχανές μορφοποίησης όπου μετατρέπεται σε πέλλετ ή μπιλάκι. Το υλικό μεταφέρεται με τη βοήθεια αλυσομεταφορέα στην κυψέλη φόρτωσης και τελικά σε φορτηγά οχήματα. Κάποια ποσότητα του προϊόντος συσκευάζεται σε big bags τα οποία έχουν επένδυση από πολυαιθυλένιο για την αποφυγή διαρροής του υλικού, δένονται σε παλέτες και εναποτίθεται σε καθορισμένο χώρο στο κτίριο Β προς τελική διάθεση. Πλύση Μέσων Μεταφοράς & Εξοπλισμού 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 99/ (ΦΕΚ 135Α), Π.Υ.Σ. 25/ (ΦΕΚ 52Α), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) Οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων στα προς διάθεση υγρά απόβλητα όπως καθορίζονται στη ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως αυτή όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 24/58373/ (ΦΕΚ 229 Β /96) και υπ αρ. 30/1585/02 (ΦΕΚ 524 Β/ ) Αποφάσεις Νομάρχη. 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση, ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. 3. Ειδικές διατάξεις Η μονάδα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03 περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου έχει την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ /97 περί Κατάρτισης πλαισίου 12

13 προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης οφείλει να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/03, Άδεια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ακολούθως να καταχωρηθεί στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 13 της ίδιας ΚΥΑ. Η μονάδα οφείλει να εφοδιαστεί με Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05 & 3982/ Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Εκπομπές σκόνης - Σωματίδια Οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι/ ασφαλτοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς (διαβροχή κλπ). Στο κτίριο Α να υπάρχουν τέσσερις ανεμιστήρες/αεραγωγοί οι οποίοι αναρροφούν τον αέρα. Με τον τρόπο αυτό απορροφώνται οι οσμές που παράγονται. Η διάμετρος του κάθε ανεμιστήρα είναι 1,5μ. Για την αποφυγή των οσμηρών εκπομπών, η επιχείρηση να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής της κομποστοποίησης όπως ρύθμιση του ph του μίγματος της κομποστοποίησης, υπολογισμός ποσοτήτων κατά την ανάμιξη πρώτων υλών για τον καθορισμό του λόγου C:N, συχνή ανάδευση σειραδιών για την επίτευξη σωστού αερισμού και παροχής οξυγόνου. Σε περίπτωση έκλυσης οσμών θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Προσθήκη υλικών πλούσιων σε άνθρακα Ανατροπή των σωρών για την επαναδημιουργία των απαιτούμενων διακένων και την απομάκρυνση υγρασίας Προσθήκη γύψου για τη δέσμευση της αμμωνίας Για την απορρόφηση σκόνης στο Κτίριο Β να τοποθετηθεί κυκλώνας ο οποίος θα απορροφά τον αέρα στο κτίριο και να εγκατασταθούν δύο σωληνώσεις απορρόφησης, μια πάνω από τη χοάνη ανάμιξης καθώς και μια στο παλινδρομικό κόσκινο. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100 mg/m3 (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293Α/ ). Το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό των α' υλών (παραλαβή-αποθήκευση-διάστρωσηανάδευση-εσωτερική διακίνηση) να κάνει χρήση προστατευτικών προσωπίδων για την αποφυγή επιβάρυνσης του αναπνευστικού συστήματος του. 5. Υγρά απόβλητα Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση παράγονται μόνο λύματα αστικού τύπου, τα οποία καταλήγουν στο υφιστάμενο σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου. Τα στραγγίσματα να συλλέγονται με τη βοήθεια αγωγών σε μπετονένια δεξαμενή χωρητικότητας 10m 3 και να επαναφέρονται στο υπο κομποστοποίηση υλικό αντικαθιστώντας το νερό. Βάση των συνολικών ισοζυγίων μάζας η ποσότητα των στραγγισμάτων που συλλέγεται και επανακυκλοφορεί ημερησίως είναι 2,23m 3 /day. 6. Στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους και να συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του οικείου ΟΤΑ. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μηεπικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π /2727/03 ΦΕΚ 1909/2003), να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλα κ.τ.λ.) να δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων πριν από την ανάκτηση χρησίμων υλών ή πριν την επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/ ) Τα μόνα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα είναι τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών και τυχόν ελαττωματικοί σάκοι συσκευασίας πολυαιθυλενίου, οι οποίοι διατίθενται προς ανακύκλωση. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων τα παραπάνω απορρίμματα έχουν τους εξής εξαψήφιους κωδικούς: Συσκευασία από χαρτί-χαρτόνι (25 τν/έτος) 13

14 Πλαστική Συσκευασία(15 τν/έτος) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93). Η εταιρία θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Ν.2939/01 για τα στερεά απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της εναλλακτικής διαχείρισης και να παραδίδει τα απόβλητα αυτά σε αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης τους. Η δραστηριότητα οφείλει να τηρεί τα παραστατικά διάθεσης του συνόλου των αποβλήτων (επικινδύνων και μη) που προκύπτουν από τη λειτουργίας της. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση χρησιμοποιημένων λιπαντικών-ελαίων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/ ). Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης. Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Η εταιρία οφείλει να διαβιβάζει υποχρεωτικά στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοιίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στην αδειοδοτούσα αρχή το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση με στοιχεία για την παραγωγή όλων των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και για τη διαχείρισή τους το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το αρ.(11), παρ.(4) της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) και τα Κεφάλαια (12 &13) του Παραρτήματος της της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ) καθώς και της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 7. Επικίνδυνα Στερεά Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας καθώς και τα ελαιώδη κατάλοιπα που συγκεντρώνονται στην ελαιοπαγίδα θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/04 και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες (π.χ.. ΕΛΤΕΠΕ), συμβεβλημένες με εγκεκριμένο σύστημα. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να φυλάσσονται σε στεγανά δοχεία και στεγασμένο χώρο μέχρι την παράδοσης του σε αδειοδοτημένη εταιρία. Ειδικότερα η διαχείριση των μεταχειρισμένων Λιπαντικών-Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ) και του ΠΔ 82/04 (11 σχετ.). Τα επικίνδυνα απόβλητα που ενδεχομένως εντοπιστούν στα εισερχόμενα απόβλητα θα πρέπει να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κάδους μέχρι την παράδοσής τους, το αργότερο εντός ενός έτους, σε αδειοδοτημένη εταιρία 8. Άλλοι όροι Η μονάδα οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών αναφέροντας τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη διασκορπισμού των σειραδιών. Επιπλέον, οφείλει να εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ετοιμότητας του προσωπικού. Η εταιρία θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά πρόγραμμα μυοκτονίας και εντομοκτονίας για την αποτροπή των παρασίτων. Η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει κατάλογο των εταιριών μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων από τις οποίες θα παραλαμβάνει τα μεταποιημένα ΖΥ. Θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις μονάδες αυτές, ώστε να υπάρχει ομαλή και ελεγχόμενη διάθεση των μεταποιημένων ΖΥ στην μονάδα κομποστοποίησης. Η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει επαρκεί χώρο αποθήκευσης του τελικού προϊόντος σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης του. Η μονάδα οφείλει να τηρηθεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται οι ποσότητες, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς των αποβλήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτήν. Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Κατά τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών και των μετρήσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πρότυπες μέθοδοι του ΕΛΟΤ. Οι αναλύσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε πιστοποιημένο εργαστήριο που θα λειτουργεί είτε στην ίδια την μονάδα είτε σε άλλο συνεργαζόμενο εξωτερικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα πρέπει να καταχωρούνται σε ημερολόγιο. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένα συνεργεία. Απαγορεύεται να γίνονται σε χώρους εντός της εγκατάστασης. 9. Περιβάλλων χώρος -Λοιποί όροι 14

15 Η μονάδα θα πρέπει να είναι περιμετρικά περιφραγμένη και να φέρει είσοδο για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο σε αυτήν. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί για την αποφυγή εισόδου ζώων και ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της Περιμετρικά του οικοπέδου του εργοστασίου να υπάρχει και να συντηρείται πυκνή και υψηλή βλάστηση (δενδροφύτευση, θαμνοκάλυψη). Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης και άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κτλ. στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλων ομάδων συγκέντρωσης αυτών. 10.Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την επιχείρηση Η μονάδα οφείλει να εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων. Για το λόγο αυτό εταιρία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο/ους για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο αρ.(3) του ΠΔ 274/97 (ΦΕΚ 195 Α ). Ο ορισμός να κοινοποιηθεί στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ και στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η μονάδα οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας. Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος & Δ/νση Ανάπτυξης) και η ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ. Σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων της που θα απορρέουν από την Απόφαση ΕΠΟ. Επιπλέον, κάθε έτος στις 20 Φεβρουαρίου οφείλει να υποβάλει Ετήσια Έκθεση παραγωγής αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των 9 και 10 σχετ. ΚΥΑ καθώς και στοιχεία που αφορούν στην τήρηση του μητρώου διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρία θα πρέπει να υποβάλει, σε δύο αντίγραφα, στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ συμπληρωμένο το Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΑΠ: οικ /3628/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εταιρία υποχρεούται : να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος. να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των Αδειών που διαθέτει. 11. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή οχλήσεις έντονης δυσοσμίας ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ όπως επίσης και η Αδειοδοτούσα Αρχή. μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η ΑΕΠΟ θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 15

16 Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο του εργοστασίου να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα