ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΙΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ευτύχιος Σαρτζετάκης Οκτώβριος / Μάρτιος 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 στη Ζωή, ii

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου, κύριο Ευτύχιο Σαρτζετάκη για τη συµπαράστασή του καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και γιατί το µάθηµά του αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για την επιλογή του θέµατος της διπλωµατικής µου εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη σύζυγό µου Ζωή για τη πολύτιµη και ουσιαστική βοήθεια και στήριξη που µου προσέφερε κατά τη διάρκεια της συγγραφής και τους γονείς µου που υπήρξαν δίπλα µου σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου για ότι χρειάστηκα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη Κετζάκη για την πολύτιµη βοήθειά της στο κοµµάτι της στατιστικής ανάλυσης, τους συµφοιτητές µου Σταύρο Ραλλάκη και Γιώργο Μπόνια για τη συνεργασία τους και τις συµβουλές τους καθώς και όσους βοήθησαν στην αποστολή των ερωτηµατολογίων. iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας διεξήχθη στα πλαίσια του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στο τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του Είναι αποτέλεσµα βιβλιογραφικής και περιγραφικής έρευνας. Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα η συµβολή της µεθόδου της κοµποστοποίησης αποτιµώµενη σε οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Το πρώτο και βιβλιογραφικό µέρος της εργασίας αναφέρεται στα οργανικά απόβλητα, αναλύοντας τις κατηγορίες τους, τη σύνθεσή τους και τις παραγόµενες ποσότητές τους. Επίσης, γίνεται µια αναφορά στις µεθόδους επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων και περιγράφεται η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά αυτό το είδος αποβλήτων. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισµός και οι κατηγορίες της κοµποστοποίησης, αναλύονται οι φάσεις της και περιγράφονται οι παράµετροι λειτουργίας και απόδοσης που επηρεάζουν την διαδικασία της. Τέλος, αναλύεται η κοµποστοποίηση µε «ιαλογή στην Πηγή» και η οικιακή κοµποστοποίηση. Το δεύτερο µέρος είναι το αποτέλεσµα της περιγραφικής έρευνας και το µέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού που επιλέχθηκε ήταν το γραπτό ερωτηµατολόγιο. Τα υποκείµενα της έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελούν κάτοικοι του δηµοτικού διαµερίσµατος Αλεξανδρούπολης. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουµε το βαθµό ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις µεθόδους διαχείρισης απορριµµάτων, τις υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου τους και την προθυµία τους να συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων όπως είναι η µέθοδος της οικιακής κοµποστοποίησης. Στο τέλος της εργασίας πραγµατοποιείται περιγραφική ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, µαζί µε τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή Οργανικά απόβλητα Παραγόµενες Ποσότητες ΑΣΑ Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Επισκόπηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ιαχωρισµός στην πηγή Συλλογή και µεταφορά Ανακύκλωση Θερµική επεξεργασία Βιολογική επεξεργασία Εδαφική ιάθεση Νοµοθετικές ρυθµίσεις Ευρωπαϊκή νοµοθεσία Υφιστάµενη Κατάσταση Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο ΣΑ) Κοµποστοποίηση Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία Ορισµός Κατηγορίες Φάσεις Κοµποστοποίησης Αναλογία Άνθρακα / Αζώτου Παράµετροι Λειτουργίας και Απόδοσης Κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα Προδιαγραφές ποιότητας παραγόµενου Compost Η σηµασία του χούµου στη γεωργία Κοµποστοποίηση µε σπ Οικιακή κοµποστοποίηση Μελέτη: Ολοκληρωµένη διαχείριση των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, ράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή και Ξάνθη 39 v

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 3. Μεθοδολογία Έρευνας Μορφή Ερωτήσεων Περιεχόµενα του ερωτηµατολογίου Περιγραφική ανάλυση ερωτηµατολογίου Συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων Συµπεράσµατα - σχολιασµός των αποτελεσµάτων 72 Βιβλιογραφία 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 83 vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 3 Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 6 Πίνακας 3: Σύνθεση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων (µέσες τιµές, % κατά βάρος) στους Ο.Τ.Α. της χώρας (1997) 7 Πίνακας 4: Καµπύλη θερµοκρασίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της κοµποστοποίησης 29 Πίνακας 5: Σχέση C/N Επιλεγµένων Υλικών 30 Πίνακας 6: Επιλογή Απορριµµάτων για κοµποστοποίηση 34 Πίνακας 7: Είδη κάδων κοµποστοποίησης 39 Πίνακας 8: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Αργού Σεναρίου 41 Πίνακας 9: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Γρήγορου Σεναρίου 42 vii

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1: Μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003) 9 ιάγραµµα 2: Φύλο 48 ιάγραµµα 3: Μορφωτικό Επίπεδο 49 ιάγραµµα 4: Ηλικία 49 ιάγραµµα 5: Είδος Κατοικίας 50 ιάγραµµα 6: Αριθµός ατόµων στο νοικοκυριό 51 ιάγραµµα 7:Αριθµός Σακούλων Σκουπιδιών 51 ιάγραµµα 8: Μέθοδος Α 52 ιάγραµµα 9: Τέλη καθαριότητας 53 ιάγραµµα 10:Υπηρεσίες περισυλλογής 54 ιάγραµµα 11:Μείωση σκουπιδιών - µείωση τελών 54 ιάγραµµα 12:Ποσό για ΣΟ Α 55 ιάγραµµα 13:Απαλλαγή από φρούτα, λαχανικά 56 ιάγραµµα 14:Φυτικά υπολείµµατα 56 ιάγραµµα 15:Χηµικό - Οργανικό λίπασµα 57 ιάγραµµα 16:Οικιακή κοµποστοποίηση 58 ιάγραµµα 17: Εφαρµογή οικιακής κοµποστοποίησης 58 ιάγραµµα 18: Γνώση συστηµάτων στην Ελλάδα 59 ιάγραµµα19: Είδος κάδων 60 ιάγραµµα 20: Ποσό για κάδους 60 ιάγραµµα 21: Ανακύκλωση 64 ιάγραµµα 22: Συσχέτιση Φύλο µε Ανακύκλωση 66 ιάγραµµα 23: Συσχέτιση φύλο µε ποσό για ΣΟ Α 67 ιάγραµµα 24: Συσχέτιση Μόρφωση µε Ανακύκλωση 68 ιάγραµµα 25: Συσχέτιση Μόρφωση µε υπηρεσίες περισυλλογής 69 ιάγραµµα 26: Συσχέτιση Ηλικία µε δηµοτικά τέλη 70 ιάγραµµα 27: Συσχέτιση Ηλικία µε υπηρεσίες περισυλλογής 71 ιάγραµµα 28: Συσχέτιση Άτοµα στο νοικοκυριό µε είδος κάδου 72 viii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακρωνύµια ΑΣΑ ΕΚΑ Α/Φ ΧΥΤΑ ΣΜΑ ΧΕ Υ ΒΑΑ ΧΥΤΥ Φο ΣΑ σπ Αστικά Στερεά Απόβλητα Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Απορριµµατοφόρα Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Χώρος Εδαφικής ιάθεσης Υπολειµµάτων Βιοαποικοδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ιαλογή στην Πηγή ix

10 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι ανεπτυγµένες χώρες, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων, τεχνικών και κανονισµών µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων που πρόκειται να οδηγηθούν προς τελική διάθεση. Η διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων είναι µια από τις πλέον σηµαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα η Ελλάδα µπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσµικές εξελίξεις που σχετίζονται µε την αειφορία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός επίσης πως το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτουν συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Η ανάγκη λοιπόν για την εφαρµογή µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων κρίνεται επιτακτική. Γίνεται επιπλέον σαφές ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών, της αναβάθµισης του περιβάλλοντος και της µείωσης του συνολικού κόστους διαχείρισης. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στον όρο «οργανικά απόβλητα», και γίνεται διαχωρισµός σε κατηγορίες. Στη συνέχεια αναλύονται οι παραγόµενες ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), η σύνθεσή τους και γίνεται µια επισκόπηση των µεθόδων επεξεργασίας των ΑΣΑ. Τέλος δίνονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα. 1

11 1.1 Οργανικά απόβλητα Κάθε αγαθό δηµιουργείται για να καλύψει µια ανάγκη που αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του αγαθού. Σε περίπτωση που η αρχική ανάγκη έχει εκλείψει ή καµία νέα ανάγκη δεν έχει ανακύψει για το αγαθό αυτό, τότε θεωρείται απόβλητο για τον ιδιοκτήτη του. Ένας άλλος πολίτης όµως θα µπορούσε να έχει ανάγκη αυτό το απόβλητο, αποδίδοντάς του και πάλι την ιδιότητα του αγαθού (όπως συµβαίνει µε τα παλιά έπιπλα, τα ρούχα από "δεύτερο χέρι" κτλ.). εδοµένου όµως ότι η έννοια και η χρησιµότητα ενός αγαθού είναι υποκειµενική, ως εκ τούτου και η έννοια του αποβλήτου θα σχετίζεται µε ένα υποκείµενο, τον ιδιοκτήτη. Το πότε και πως ένα προϊόν µετατρέπεται σε απόβλητο και το πότε και πώς µετατρέπεται ξανά σε προϊόν, δεν έχει οριστεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Εφόσον η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, κρίνεται σκόπιµο να δοθούν οι ορισµοί για τις διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων προς αποφυγή σύγχυσης ή λαθεµένων αντιλήψεων. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69728/824, ως στερεό απόβλητο ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείµενο που εµπίπτει στις κατηγορίες αποβλήτων ΙΑ και ΙΒ του παραρτήµατος 1 (και δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904/ΕΚ) και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), στα οποία και θα αναφερθούµε περαιτέρω, περιλαµβάνονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόµοια µε τα οικιακά, όπως απόβλητα από εµπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύµατα (σχολεία, νοσοκοµεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαµβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώµατα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, 2

12 φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισµό δρόµων. Αναλυτικά, µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.), τα ΑΣΑ ταξινοµούνται µε τον κωδικό 20, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, µε εξαίρεση τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων (Απόφαση 94/904/ΕΚ). Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 20 ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χωρών ενδιαίτησης ρούχα υφάσµατα * φωτογραφικά χηµικά * ζιζανιοκτόνα σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο αεροζόλ απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία , ή και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία , και * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο

13 πλαστικά µέταλλα απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα χώµατα και πέτρες άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα άλλα δηµοτικά απόβλητα ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων λάσπη σηπτικής δεξαµενής απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων ογκώδη απόβλητα δηµοτικά απόβλητα µε προδιαγραφόµενα άλλως Η εφαρµογή της κοµποστοποίησης, όπως θα δούµε και στο Κεφάλαιο 2, αφορά οργανικές ενώσεις των στερεών αποβλήτων ή αλλιώς τα «οργανικά απόβλητα». Κάθε αναφορά στους όρους «οργανικό απόβλητο», «βιοαποικοδοµήσιµο απόρριµµα», «βιοµάζα», περιέχει ένα βαθµό επικάλυψης. Ο γενικότερος όρος-οµπρέλα των παραπάνω είναι η βιοµάζα η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει κάθε οργανική ύλη που είναι διαθέσιµη σε ανανεώσιµη βάση. Σε επίπεδο νοµοθεσίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισµοί για τον όρο «βιοµάζα» µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση (Μαλαµάκης, 2009). Ο νεώτερος ορισµός περιέχεται στην Οδηγία 98/2008ΕΚ και είναι ο εξής: «βιολογικά απόβλητα είναι τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων». Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθεί ο παραπάνω ορισµός και όταν θα αναφέρεται όρος «οργανικά απόβλητα» θα παραπέµπει στον ορισµό αυτό. 4

14 Κατηγορίες οργανικών αποβλήτων ιακρίνονται τρεις µεγάλες κατηγορίες οργανικών αποβλήτων: 1. Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στο βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των αστικών στερεών αποβλήτων 2. Τα οργανικά απόβλητα από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένου και του δευτερογενούς τοµέα 3. Οι ιλύς εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 1.2 Παραγόµενες Ποσότητες ΑΣΑ Τα οικιακά απορρίµµατα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσµού και οι εποχές του έτους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εµπορικής προέλευσης απορρίµµατα είναι κυρίως υλικά συσκευασίας. Με βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα παράγονται περίπου 4,6 εκατοµµύρια τόνοι ΑΣΑ ετησίως. Κατά κανόνα οι ποσότητες των οικιακών αποβλήτων αλλά και των ΑΣΑ εκφράζονται σε µονάδες βάρους ανά κάτοικο ανά ηµέρα (kg/άτοµο/ηµέρα). Οι µετρήσεις του βάρους γίνονται κυρίως µε ζυγίσµατα των απορριµµατοφόρων (Α/Φ) στην είσοδο του χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ή σε σταθµό µεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σε άλλες εγκαταστάσεις. 5

15 Εδώ και πολλά χρόνια η κατά άτοµο παραγωγή ΑΣΑ εµφανίζει αυξητική τάση σε συνδυασµό µε τη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου της ζωής των κατοίκων. Στην Ελλάδα εκτιµάται (2002) ότι σε χωριά µε πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων, η µέση (σε ετήσια βάση) παραγωγή ΑΣΑ είναι από 0,6 έως 0,8 kg/άτοµο/ ηµέρα. Σε πόλεις µέχρι κατοίκους η µέση παραγωγή ανέρχεται από 0,8 έως 1,2 kg/άτοµο/ ηµέρα ενώ σε µεγαλύτερες πόλεις κυµαίνεται από 1,2 έως και 1,4 kg/άτοµο/ ηµέρα. Μέσα στην ίδια πόλη φυσικά η παραγωγή µπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα τη συνοικία (Παναγιωτακόπουλος, ΚΥΑ 14312/1302). Πίνακας 2 : Παραγωγή ΑΣΑ στην Ελλάδα (kg/άτοµο/ηµέρα) - Τυπικές Τιµές Πληθυσµός Οικισµού Εµπορικά, Οικιακά Απόβλητα ή Πόλης Ιδρυµάτων κτλ Σύνολο < ,5 0,2 0, ,7 0,2 0, ,7 0,3 1,0 > ,8 0,5 1,3 *Πηγή: Βιώσιµη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 1.3 Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Για να διαπιστώσει κανείς την ποικιλία των υλικών που περιέχονται στα οικιακά και γενικότερα στα ΑΣΑ, αρκεί µια απλή µατιά στον κάδο της γειτονιάς του. ιαπιστώνεται πως παρά την ποικιλία, διακρίνεται µια οµοιότητα ως προς τα είδη των συστατικών υλικών ακόµη και στα ποσοστά από πόλη σε πόλη. Στον Πίνακα 3 και στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η σύνθεση των οικιακών αποβλήτων στη χώρα µας. Επειδή οι δειγµατοληψίες γίνονται σε κάδους γειτονιών οι µελέτες αυτές εκτιµούν ακριβέστερα τη σύνθεση των οικιακών αποβλήτων και όχι τόσο των ΑΣΑ. 6

16 Πίνακας 3: Σύνθεση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων (µέσες τιµές, % κατά βάρος) στους Ο.Τ.Α. της χώρας (1997) Συστατικά Υλικά στα Οικιακά Στερεά Απόβλητα Οργανικά Υλικά Τροφικά Υπολείµµατα Χαρτί / Χαρτόνι ιακύµανση Μέσων Τιµών Πληθυσµός Ο.Τ.Α. > Πληθυσµός Ο.Τ.Α. < Πληθυσµός Ο.Τ.Α. > Τυπική Τιµή Πληθυσµός Ο.Τ.Α. < Πλαστικά ,5 7 Υφάσµατα, Λάστιχα, έρµατα, Ξύλα Απορρίµµατα Κήπων - - 1,5 1 Ανόργανα Υλικά Γυαλί 2, ,5 2,5 Κουτιά Κασσίτερου και Αλουµινίου, άλλα µέταλλα Άλλα Αδρανή (Χώµα, Τέφρα κ.ά.) 2, , Υπόλοιπα - - 6,5 4 * Πηγή: Βιώσιµη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 7

17 ιάγραµµα 1: Μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003). 5% 5% 16% 46% Ζυμώσιμα Χαρτί 9% Πλατικά Μέταλλα 19% Γυαλί Άλλα *Πηγή: Ελληνική Εταιρεία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ). 1.4 Επισκόπηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αστικών ΣτερεώνΑποβλήτων Οι µέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ αφορούν τους µετασχηµατισµούςτων των χαρακτηριστικών τους πριν και µετά την τοποθέτησή τους σε σακούλες ή σε κάδους για αποκοµιδή. Μέχρι σήµερα στη χώρα µας ο κανόνας είναι η ταφή των απορριµµάτων. Τατελευταία χρόνια όµως έχουν αρχίσει να εµφανίζονται εναλλακτικές µέθοδοι επεξεργασίαςτωνασα. Σύµφωνα µε το βιβλίο του Παναγωτακόπουλου Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, οι βασικές µέθοδοι επεξεργασίας ΑΣΑ είναι οι εξής: 8

18 Ο διαχωρισµός στην πηγή Η συλλογή και µεταφορά Η ανακύκλωση (ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών) Η βιολογική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας και compost) Η θερµική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) Η υγειονοµική ταφή (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) ιαχωρισµός στην πηγή Η επεξεργασία στην πηγή προϋποθέτει ενεργό συµµετοχή των πολιτών, αλλαγή στην κοινωνική συµπεριφορά τους και ενίσχυση της περιβαλλοντικής του συνείδησης. Ο διαχωρισµός στην πηγή αποτελεί συµπληρωµατικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των ΑΣΑ και αφορά την επεξεργασία των απορριµµάτων πριν την τοποθέτησή τους σε κάδους µε σκοπό την αποκοµιδή τους. Παραδείγµατα επεξεργασίας ΑΣΑ στην πηγή είναι ο διαχωρισµός των συστατικών υλικών σε κάδους κατά κατηγορίες, κοµποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, άλεση των τροφικών υπολειµµάτων (µε ειδικές συσκευές στην κουζίνα), συµπίεση των απορριµµάτων και µερική καύση τους. Επίσης απαραίτητη θεωρείται και η εισαγωγή ενός συστήµατος καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης και της εξέλιξής της. Με αυτές τις επεξεργασίες επιτυγχάνεται µετασχηµατισµός και µείωση των απορριπτόµενων, αλλά όχι µείωση των παραγόµενων ΑΣΑ (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Οι επεξεργασίες αυτές όµως επηρεάζουν θετικά τις επόµενες φάσεις επεξεργασίας των ΑΣΑ. 9

19 1.4.2 Συλλογή και µεταφορά Η συλλογή και µεταφορά καλύπτει το 90% περίπου των παραγόµενων ΑΣΑ και αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης των συστηµάτων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Οι εναλλακτικές επιλογές που µπορεί να έχει ο φορέας διαχείρισης απορριµµάτων αφορούν τη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων, το µέγεθος και τον αριθµό των κάδων και των απορριµµατοφόρων (Α/Φ), τις διαδροµές των Α/Φ, τη χρήση ή µη σταθµών µεταφόρτωσης κτλ. Συνήθεις δείκτες µέτρησης της οικονοµικής επίδοσης είναι το κόστος ανά τόνο ή το κόστος ανά νοικοκυριό. (Το Φεβρουάριο του 2001, το Υπουργείο Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης, στα πλαίσια του προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, επέλεξε το κόστος αποκοµιδής των ΑΣΑ ανά νοικοκυριό ως έναν από τους δείκτες αποδοτικότητας των δήµων) Ανακύκλωση Με την έννοια που χρησιµοποιείται σήµερα, η ανακύκλωση συνεπάγεται διαχωρισµό των ΑΣΑ σε οµοιογενείς κατηγορίες συστατικών τους, ανάκτηση των υλικών και επαναχρησιµοποίησή τους ενδεχοµένως µετά από επεξεργασία (Παναγιωτακόπουλος 2002). Αναφορικά µε το πού και πώς γίνεται ο διαχωρισµός, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: ιαχωρισµός στην πηγή, ο οποίος γίνεται µέσα στο σπίτι και στη συνέχεια µεταφορά σε ειδικούς κάδους, και διαχωρισµός σε εγκατάσταση ανάκτησης υλικών στην οποία εισρέουν τα ΑΣΑ είτε διαχωρισµένα είτε ανάµεικτα. 10

20 1.4.4 Θερµική επεξεργασία Η θερµική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων αποσκοπεί στην ελάττωση του όγκου τους και στη µετατροπή τους σε λιγότερο επικίνδυνα αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής ενέργειας. Ανάλογα µε την ποσότητα του παρόντος οξυγόνου διακρίνουµε τρία είδη θερµικής επεξεργασίας: την καύση (περίσσεια οξυγόνου), την πυρόλυση (απουσία οξυγόνου) και την αεριοποίηση (ενδιάµεση κατάσταση). Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος θερµικής επεξεργασίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγµή είναι η καύση. Προϊόντα της καύσης είναι οι αέριες εκποµπές και τα στερεά υπολείµµατα. Οι αέριες εκποµπές περιλαµβάνουν µη όξινα αέρια (µονοξείδιο του άνθρακα και ατµούς), όξινα αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου υδρόθειο κτλ), βαρέα µέταλλα (µόλυβδο, κάδµιο κτλ), καπνό και σκόνη. Στα στερεά υπολείµµατα περιλαµβάνονται η τέφρα των λεβήτων, σκωρίες και σκόνη των φίλτρων που όλα περιέχουν βαρέα µέταλλα και τοξικές ουσίες. Οι εκποµπές αυτές πριν αποβληθούν στην ατµόσφαιρα υφίστανται επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται τα συγκεκριµένα ανώτατα όρια εκποµπών. Σηµειωτέο πως οι ρύποι αυτοί δεν καταστρέφονται, απλώς συλλέγονται στα φίλτρα για ελεγχόµενη διάθεση Βιολογική επεξεργασία Η βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται σε αερόβια (κοµποστοποίηση) από την οποία προκύπτει το compost, και σε αναερόβια (χώνευση) από την οποία παράγεται το βιοαέριο. Σε αναερόβια επεξεργασία υπόκειται επίσης και το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ που θάβονται σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Με την βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται µείωση του εκλυόµενου βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ το 11

21 οποίο υποτίθεται ότι συµβάλει στον έλεγχο του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η µέθοδος της κοµποστοποίησης θα παρουσιαστεί εκτενώς στο Κεφάλαιο Εδαφική ιάθεση Η εδαφική διάθεση ή αλλιώς «ταφή» των ΑΣΑ είναι η µόνη µέθοδος επεξεργασίας που είναι δυνατή για κάθε τύπο ΑΣΑ. Είναι ένα αναπόφευκτο κοµµάτι κάθε συστήµατος διαχείρισης ΑΣΑ καθώς τα υπολείµµατα κάθε µεθόδου επεξεργασίας καταλήγουν σε χώρο εδαφικής διάθεσης υπολειµµάτων (ΧΕ Υ) ή χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΕΕ ΣΑ). Ο ΧΥΤΑ είναι ένας υπεδάφιος ή υπερεδάφιος χώρος, για την απόθεση στερεών αποβλήτων µέχρις ότου τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους να θεωρούνται µη επικίνδυνα για την υγεία. Στα πλεονεκτήµατα της υγειονοµικής ταφής έναντι των άλλων µεθόδων περιλαµβάνονται: η σχετικά εύκολη τεχνολογία, η µικρότερη δαπάνη υποδοµής και λειτουργίας, η επαναχρησιµοποίηση του χώρου και η πιθανή αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου. Ως µειονεκτήµατα θεωρούνται: οι µεγάλοι απαιτούµενοι χώροι, η κοινωνική αντίδραση σχετικά µε την υποβάθµιση της περιοχής, η έκλυση αερίων θερµοκηπίου και η περίοδος µεταφροντίδας. (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτει συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριµένα, η ΚΥΑ 29407/3508/2002, που ενσωµατώνει στο Εθνικό ίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για την Υγειονοµική ταφή (99/31/ΕΚ) θέτει σταδιακά αυξανόµενους στόχους για την εκτροπή των βιοαποικοδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την υγειονοµική ταφή: 12

22 Μέχρι 16/07/2010: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 75% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Μέχρι 17/07/2013: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 50% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Μέχρι 16/07/2020: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Η υπόλοιπη ποσότητα θα πρέπει να οδηγηθεί προς επεξεργασία η οποία θα ελαττώσει το βαθµό βιοαποδοµησιµότητάς της. Αυτό που επιδιώκεται µε την εδαφική διάθεση είναι η προστασία της υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος, να είναι δηλαδή υγειονοµική και βιώσιµη αντίστοιχα. Στη χώρα µας σχεδόν το 90% των ΑΣΑ οδηγούνται σε εδαφική διάθεση (50% σε ΧΥΤΑ και 40% σε ανεξέλεγκτες παράνοµες χωµατερές) και για τουλάχιστον 20 ακόµα χρόνια η εδαφική διάθεση θα παραµείνει ως κύρια µέθοδος επεξεργασίας και διάθεσης. Επίσης δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε πως κανένας ΧΥΤΑ στη χώρα µας δεν λειτουργεί µε τρόπο που να δικαιολογεί τον όρο υγειονοµική ταφή (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Σύµφωνα µε την έρευνα των Μαυρόπουλου, Κουσκούρη και Χαγιου Η πορεία υλοποίησης της Οδηγίας 99/31 της Ε.Ε. στην Ελλάδα, για την εναρµόνιση της χώρας µας µε την Οδηγία 99/31 της Ε.Ε., το κέντρο βάρους των εµπλεκόµενων φορέων (δήµοι, νοµαρχίες, περιφέρειες, µελετητικές εταιρίες κτλ) θα πρέπει να µετατοπιστεί από την προετοιµασία έργων στα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης των έργων υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων. Στόχος θα πρέπει να είναι όχι η µελέτη µεµονωµένων έργων, αλλά η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 13

23 1.5 Νοµοθετικές ρυθµίσεις Η Ελληνική Εταιρία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ), καταγράφει ένα σύντοµο ιστορικό του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Σύµφωνα λοιπόν µε την ΕΕ ΣΑ, η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των απορριµµάτων και πιο συγκεκριµένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 «Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου τη αιτήσει του ήµου ή της Κοινότητος, αι κάτωθι παρεκκλίσεις των δια της παρούσης καθοριζοµένων όρων», δινόταν ουσιαστικά ή δυνατότητα για παρέκκλιση από τα άρθρα της ρύθµισης µε απλή απόφαση νοµάρχη. Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίζονται οι Νοµοθετικές ρυθµίσεις Ν.. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, Ν. 1080/1980 οι οποίες καθορίζουν τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων) µε βάση τα τ.µ. του νοικοκυριού. Με βάση αυτές τις ρυθµίσεις καθορίζονται σε ετήσια βάση τα δηµοτικά τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Η σύνδεση των τελών διαχείρισης απορριµµάτων µε το µέγεθος του οικοπέδου και όχι µε την παραγωγή αυτών, έχει ως αποτέλεσµα ο πολίτης είτε να µη γνωρίζει είτε να µην έχει κίνητρο να µειώσει τα παραγόµενα απορρίµµατα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρµογή ενός συστήµατος κοστολόγησης µε βάση τη συµπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης και όχι την αντικειµενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εµβαδόν του. Το 1985 ψηφίζεται ο Νόµος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος και θέτει το γενικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα µέσα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ορίζονταν αρµόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ η οποίοι όµως είχαν τη δυνατότητα να µην διαχειρίζονται 14

24 απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν µπορούν να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Σε αυτή την περίπτωση αρµόδιος για τη διαχείριση µε βάση το Νόµο, είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων παράγονται τα συγκεκριµένα απόβλητα. Η πρώτη προσπάθεια προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε την αντίστοιχη Κοινοτική έγινε µε την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την ΚΥΑ αυτή, διατυπώνονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριµµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο, άµεσα ή έµµεσα η ηµόσια Υγεία και να µην δηµιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον, ενώ περιγράφεται για πρώτη φορά η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων ιαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επιπροσθέτως: δίνεται ο ορισµός των βασικών εννοιών και ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των απορριµµάτων, καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασµού διαχείρισης, ρυθµίζεται το θέµα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ. Προβλέπεται επίσης, η άσκηση ελέγχου στις εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα, καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης και αναφέρονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση των υπόχρεων προς τις οδηγίες των αρµόδιων υπηρεσιών, που µπορεί να είναι ποινικές, διοικητικές ή και χρηµατικά πρόστιµα. Το 1994 συγκροτείται µε το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» του Υπουργού 15

25 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, καθώς και του οικείου Νοµάρχη και του Περιφερειάρχη. Ανάµεσα στις αρµοδιότητές του ήταν «η προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δηµόσιων εκτάσεων, τις παράνοµες κατατµήσεις γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνοµες επεµβάσεις στα ρέµατα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνοµη δραστηριότητα, που µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Επίσης, ασκούσε τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή εκτέλεσης δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε, για µια ελάχιστα ευέλικτη υπηρεσιακή µονάδα, που την έφερναν συχνά σε αντιπαράθεση µε τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Με το άρθρο 9 του N. 2947/2001, καταργήθηκε το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και προβλέφθηκε η αντικατάστασή του από µια νέα οργανωτική µονάδα. Η «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε. και διαθέτει αρµοδιότητες µε περιεχόµενο κυρίως ελεγκτικό και γνωµοδοτικό. Λίγα χρόνια αργότερα ο Νόµος 2939/2001 διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόµο αυτόν, ενσωµατώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό ίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιµοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.), µε τη θέσπιση συγκεκριµένων ποσοτικούς στόχους και χρονικών ορίων για την προσέγγισή τους. Εκτός όµως από τους παραπάνω Νόµους και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που παρουσιάζονται από την ΕΕ ΣΑ, υπάρχουν και κάποια επιπλέον σηµαντικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Σύµφωνα λοιπόν µε το Ν.3536/07 και το 16

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστηµονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Σύντοµη Οµιλία του Προέδρου ρα Στ. Κώνστα µε θέµα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι.

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας «Κομποστοποίηση» Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Χρήστος Μουρούτογλου Κομποστοποίηση (Composting) Κομποστοποίηση είναι ο μετασχηματισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Παρουσίαση του προβλήματος των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Ποσοτικά και ποιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική.

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων παράγονται µεγάλες ποσότητες ιλύος. Η ιλύς αυτή, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά αλλά και οργανική ύλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι σηµαντικές ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα