ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία Κεφάλαιο Πρώτο: Η έννοια του οικοσυστήματος 1.1. Γενικά 1.2. Η δομή των φυσικών οικοσυστημάτων Τα επίπεδα της οργάνωσης Δομικές ιδιότητες των κοινοτήτων Ποικιλότητα των ειδών Κυριαρχία και σχετική αφθονία Δομή της βλάστησης Τροφική δομή Σταθερότητα, αντίσταση και ευστάθεια 1.3. Η λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων Η ροή της ενέργειας Η ροή των θρεπτικών στοιχείων Ρύθμιση των πληθυσμών Η αλλαγή στο οικοσύστημα 1.4. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δεύτερο: Η έννοια του αγροοικοσυστήματος 2.1. Γενικά 2.2. Σύγκριση των φυσικών οικοσυστημάτων με τα αγροοικοσυστήματα 2.3. Τα αγροοικοσυστήματα ως μια μονάδα ανάλυσης 2.4. Αειφορικά αγροοικοσυστήματα 2.5. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Τρίτο: Συστήματα αειφορικής παραγωγής τροφίμων 3.1. Γενικά 3.2. Οι πρακτικές της συμβατικής γεωργίας Εντατική καλλιέργεια Μονοκαλλιέργεια Εφαρμογή συνθετικών λιπασμάτων

2 Άρδευση Χημικός έλεγχος ζιζανίων και εντόμων Χειρισμός των γονιδιωμάτων των φυτών 3.3. Γιατί η συμβατική γεωργία δεν είναι αειφορική Υποβάθμιση του εδάφους Άσκοπη και υπερβολική χρήση του νερού Ρύπανση του περιβάλλοντος Εξάρτηση από εξωτερικές εισροές Απώλεια της γενετικής ποικιλότητας Απώλεια τοπικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής Παγκόσμια ανισότητα 3.4. Οι λύσεις εξαντλήθηκαν 3.5. Ο δρόμος προς την αειφορικότητα Τι είναι αειφορικότητα; Ο ρόλος της αγροοικολογίας Η ιστορία της αγροοικολογίας Σημαντικές εργασίες στην ιστορία της αγροοικολογίας 3.6. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αυτοοκολογική αγροοικολογία ή τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Κεφάλαιο Τέταρτο: Το Φυτό 4.1. Γενικά 4.2. Η διατροφή του φυτού Η φωτοσύνθεση Η C 3 φωτοσύνθεση Η C 4 φωτοσύνθεση Η CAM φωτοσύνθεση Η σύγκριση των φωτοσυνθετικών διαδρομών Η κατανομή του άνθρακα Οι διατροφικές ανάγκες των φυτών Το άζωτο Ο φωσφόρος Το κάλιο Άλλα μακροστοιχεία Άλλα μικροστοιχεία Η διαπνοή 4.3. Το φυτό και η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον Η θέση του φυτού στο περιβάλλον Αντίδραση στους παράγοντες του περιβάλλοντος Πυροδοτούμενες αντιδράσεις Εξαρτημένες αντιδράσεις Ανεξάρτητες αντιδράσεις Όρια και ανοχές 4.4. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Η επίδραση του ανθρώπου Κεφάλαιο Πέμπτο: Το Φως 5.1. Γενικά

3 Η ηλιακή ακτινοβολία 5.3. Η ατμόσφαιρα ως φίλτρο και ανακλαστήρας 5.4. Η οικολογική σημασία του φωτός πάνω στη Γη Το υπεριώδες φως Φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία Το υπέρυθρο φως Καταστροφή του στρώματος του όζοντος 5.5. Τα χαρακτηριστικά της έκθεσης στο ορατό φως Ποιότητα του φωτός Ένταση του φωτός Διάρκεια του φωτός 5.6. Παράγοντες που καθορίζουν τις μεταβολές στο περιβάλλον του φωτός Εποχικότητα Γεωγραφικό Πλάτος Υψόμετρο Τοπογραφικό ανάγλυφο Τοπογραφικό ανάγλυφο Δομή της βλάστησης στην κομοστέγη 5.7. Ρυθμός φωτοσύνθεσης Φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα και παράγοντες του περιβάλλοντος Διαφορές στις φωτοσυνθετικές διαδρομές Μέτρηση του ρυθμού φωτοσύνθεσης 5.8. Άλλες μορφές αντίδρασης στο φως Φύτρωμα Αύξηση και ανάπτυξη Εγκατάσταση Αύξηση του φυτού Φωτοτροπισμός Φωτοπερίοδος Παραγωγή του συγκομίσιμου τμήματος του φυτού 5.9. Διαχείριση του περιβάλλοντος του φωτός στα αγροοικοσυστήματα Επιλογή των φυτών καλλιέργειας Καλλιεργητική ποικιλότητα και δομή της κομοστέγης Χρονική διαχείριση Κατανομή του άνθρακα και αειφορικότητα Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Έκτο: Η Θερμοκρασία 6.1. Γενικά 6.2. Ο Ήλιος - Πηγή θερμικής ενέργειας του πλανήτη 6.3. Αιτίες και συνέπειες από την υπερθέρμανση της γης 6.4. Μορφές της θερμοκρασιακής μεταβολής στην επιφάνεια της γης Μεταβολές Γεωγραφικού Πλάτους Υψομετρικές μεταβολές Εποχιακές μεταβολές Θαλάσσια και ηπειρωτική επίδραση Τοπογραφικές μεταβολές 6.5. Αντιδράσεις των φυτών στη θερμοκρασία

4 Προσαρμογές στις ακραίες θερμοκρασίες Θερμότητα Ψύχος Η θερμοπερίοδος στα φυτά Η διαχείμανση 6.6. Μικροκλίμα και Γεωργία Μικροκλιματικό προφίλ Τροποποίηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος Βιοτική κομοστέγη (κάλυψη) Αβιοτική κομοστέγη (κάλυψη) Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους Θερμοκήπια και σκίαστρα Μέθοδοι πρόληψης παγετού Θερμοκρασία και αειφορικότητα 6.7. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Έβδομο: Υγρασία και Βροχοπτώσεις 7.1. Γενικά 7.2. Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα 7.3. Τα κατακρημνίσματα Ο υδρολογικός κύκλος Τύποι των βροχοπτώσεων Μεταβιβαστική βροχόπτωση Ορεογραφική βροχόπτωση Κυκλωνική βροχόπτωση Περιγραφή των μορφών βροχόπτωσης Όξινη βροχή 7.4. Αγροοικοσυστήματα που ποτίζονται με τη βροχή Αγροοικοσυστήματα προσαρμοσμένα σε μια μακρά υγρή περίοδο Αγροοικοσυστήματα προσαρμοσμένα στις εναλλασσόμενες υγρές - ξηρές περιόδους των τροπικών Αγροοικοσυστήματα που είναι προσαρμοσμένα σε εποχιακή βροχόπτωση Ξηρικές καλλιέργειες Συστήματα που χρησιμοποιούν νερό που συλλέχθηκε στις ξηρές περιοχές Συστήματα βόσκησης Μαθήματα από τα αειφορικά συστήματα 7.5. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Όγδοο: Ο Άνεμος 8.1. Γενικά 8.2. Η Ατμοσφαιρική κίνηση 8.3. Οι τοπικοί άνεμοι 8.4. Άμεσες επιπτώσεις του ανέμου στα φυτά Αφυδάτωση Νανισμός Αποσχηματισμός Καταστροφή του φυτού και ξερίζωμα

5 Αλλαγές στη σύνθεση του αέρα που περιβάλλει τα φυτά 8.5. Λοιπές επιδράσεις του ανέμου Αιολική διάβρωση Μεταφορά άλατος από τη θάλασσα Μεταφορά ασθενειών και ζιζανίων Ευεργετικές επιδράσεις του ανέμου 8.6. Τροποποίηση και τιθάσευση του ανέμου στα αγροοικοσυστήματα Η μέτρηση του ανέμου Τεχνικές τροποποίησης των μορφών του ανέμου και καταπράυνσης των ανέμων Ανεμοθραύστες ή ανεμοφράκτες Τεχνικές φύτευσης Χρόνος φύτευσης Γενετικές ποικιλίες ανθεκτικές στους ανέμους Τιθασεύοντας τον άνεμο Άνεμος και αειφορικότητα 8.7. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Ένατο: Το Έδαφος 9.1. Γενικά 9.2. Διαδικασίες σχηματισμού και ανάπτυξης του εδάφους Σχηματισμός του ρεγολίθου Φυσική αποσάρθρωση Μεταφορά Βιολογικές διαδικασίες Χημική αποσάθρωση 9.3. Οι εδαφικοί ορίζοντες Το εδαφικό προφίλ Η σπουδαιότητα του οργανικού ορίζοντα 9.4. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους Η υφή του εδάφους Η δομή του εδάφους Χρωματισμός Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα του εδάφους και ph Αλατότητα και αλκαλικότητα 9.5. Τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους 9.6. Η οργανική ύλη του εδάφους 9.7. Διαχείριση του εδάφους Διαχείριση της οργανικής ύλης Υπολείμματα των καλλιεργειών Κάλυψη καλλιεργειών Κοπριά Κομπόστες Λοιπά εδαφοβελτιωτικά Λήμματα Συστήματα άροσης Αειφορική διαχείριση του εδάφους 9.8. Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία

6 6 Κεφάλαιο Δέκατο: Το Νερό στο Έδαφος 10.1.Γενικά Η κίνηση του νερού εντός και εκτός του εδάφους Η διείσδυση του νερού στο έδαφος Η διήθηση του νερού Η εξάτμιση του νερού Η διαπνοή Η διαθεσιμότητα της εδαφικής υγρασίας Η πρόσληψη της εδαφικής υγρασίας από τα φυτά Η τριχοειδής κίνηση του νερού Επέκταση των ριζών στο έδαφος Το υπερβολικό νερό στο έδαφος Οι αρνητικές επιπτώσεις του υπερβολικού νερού Συστήματα αποστράγγισης Φυτά καλλιέργειας προσαρμοσμένα σε υγρότοπους Προσαρμογή του υπερβολικού νερού του εδάφους στο επίπεδο του αγροοικοσυστήματος Ανεπάρκεια του εδαφικού ύδατος Η οικολογία των αρδεύσεων Δημιουργία άλατος Οικολογικές αλλαγές Βελτιωμένη χρήση του υδατικού πόρου Επάρκεια της υδατικής χρήσης Αποτελεσματικότητα διαπνοής Αποτελεσματικότητα εξατμισιδιαπνοής Διαχείριση της εξατμισιδιαπνοής Επιλογή των φυτών καλλιέργειας και σχεδιασμός του αγροοικοσυστήματος Αγρανάπαυση Διαχείριση της εξάτμισης από την επιφάνεια Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Ενδέκατο: Η Φωτιά Γενικά Η φωτιά στα φυσικά οικοσυστήματα Επιδράσεις της φωτιάς στο έδαφος Οι αβιοτικοί παράγοντες Οι βιοτικοί παράγοντες Προσαρμογές των φυτών στην φωτιά Η φωτιά στα αγροοικοσυστήματα Εναλλασσόμενη καλλιέργεια Η φωτιά στα σύγχρονα γεωργικά συστήματα Καθάρισμα της έκτασης Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Διαχείριση των καλλιεργητικών υπολειμμάτων Διαχείριση ζιζανίων Διαχείριση των αρθροπόδων Διαχείριση των παθογενών οργανισμών Προετοιμασία για την συγκομιδή

7 Διαχείριση λιβαδιών και λειμώνων Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δωδέκατο: Οι βιοτικοί παράγοντες Γενικά Η σχέση ανάμεσα στους οργανισμούς Η σχέση ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον Παρεμβάσεις απομάκρυνσης Ανταγωνισμός Παρασιτισμός Φυτοφαγία Παρεμβάσεις προσθήκης Επιφυτισμός Συμβιώσεις Αλληλοπάθεια Σύγκριση των τύπων παρέμβασης Παρεμβάσεις στην πράξη στο αγροοικοσύστημα Αλληλοπαθητική τροποποίηση του περιβάλλοντος Η ιστορία της μελέτης της αλληλοπάθειας Επίδειξη της αλληλοπάθειας Οι επιπτώσεις της αλληλοπάθειας των ζιζανίων Οι επιπτώσεις της αλληλοπάθειας των καλλιεργούμενων φυτών Φυτά κάλυψης Οργανική επικάλυψη από τα καλλιεργούμενα φυτά Εμπόδια στα καλλιεργούμενα φυτά από τα ζιζάνια Ερεθισμός αύξησης Συμπεράσματα Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Το περιβαλλοντικό σύμπλεγμα Γενικά Το περιβάλλον ως ένα σύμπλεγμα παραγόντων Οι παράγοντες στο περιβάλλον Η πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων Η ετερογένεια του περιβάλλοντος Η ετερογένεια στο χώρο Η ετερογένεια στο χρόνο (δυναμική αλλαγή) Αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων Συμψηφιστικοί παράγοντες Η πολυπλοκότητα των παραγόντων Προδιάθεση των παραγόντων Η διαχείριση της πολυπλοκότητας Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Συνοικολογική Αγροοικολογία ή Αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο των συστημάτων 229

8 8 Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Διαδικασίες που αφορούν τους πληθυσμούς στη γεωργία Γενικά Αρχές της οικολογίας πληθυσμών και δημογραφία των φυτών Αύξηση πληθυσμών Ο εποικισμός των νέων περιοχών Στάδια εποικισμού Η διασπορά Εγκατάσταση Αύξηση και ωριμότητα Αναπαραγωγή Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του εποικισμού Οι στρατηγικές του βιολογικού κύκλου Η θεωρία της r- και Κ- επιλογής Η θεωρία της κακουχίας/διαταραχής - έντασης Η Οικοθέση Εννοιολογισμοί της οικοθέσης Η ευρύτητα της οικοθέσης Ποικιλότητα και υπερκάλυψη της οικοθέσης Εφαρμογές της θεωρίας της οικοθέσης στη γεωργία Εύνοια ή περιορισμός της εγκατάστασης ανωφελών ειδών; Βιολογικός έλεγχος των επιβλαβών εντόμων Σχεδιασμός των συγκαλλιεργητικών συστημάτων Η Οικολογία των πληθυσμών κάτω από το πρίσμα των καλλιεργούμενων φυτών Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Οι γενετικοί πόροι στα αγροοικοσυστήματα Γενικά Η γενετική αλλαγή στη φύση και η παραγωγή της γενετικής ποικιλότητας Η έννοια της προσαρμογής Ποικιλομορφία και φυσική επιλογή Κατευθυνόμενη επιλογή και εξημέρωση Τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά στη φυτική παραγωγή Οι μέθοδοι της κατευθυνόμενης επιλογής Η μαζική επιλογή Η επιλογή της καθαρής γραμμής Η παραγωγή των συνθετικών ποικιλιών Ο υβριδισμός Η επιβεβλημένη πολυπλοειδία Η βιοτεχνολογία Οι συνέπειες των σύγχρονων μεθόδων αναπαραγωγής Η απώλεια της γενετικής ποικιλότητας Η γενετική ευπάθεια Αυξημένη εξάρτηση από την ανθρώπινη παρέμβαση Απώλεια άλλων γενετικών πόρων

9 Βελτίωση με σκοπό την αειφορία Σταθερή ανθεκτικότητα Επιτόπια (in situ) επιλογή και διατήρηση των γενετικών πόρων Διατήρηση πόρων φυτών μικρότερης καλλιεργητικής αξίας και φυτών χωρίς καλλιεργητική αξία Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο: Η αλληλεπίδραση των ειδών στις κοινότητες των φυτών καλλιέργειας 16.1 Γενικά Παρέμβαση στο επίπεδο της κοινότητας Πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων Η συνύπαρξη Οι συμβιώσεις Η ιστορία της μελέτης των συμβιώσεων Η δράση των αμοιβαίως επωφελών παρεμβάσεων στα αγροοικοσυστήματα Επωφελείς παρεμβάσεις των καλλιεργούμενων φυτών κάλυψης Επωφελείς παρεμβάσεις των «άγριων» φυτών (ζιζανίων) Τροποποίηση του περιβάλλοντος του συστήματος φυτών καλλιέργειας Έλεγχος επιβλαβών εντόμων με την προώθηση ωφελίμων εντόμων Συγκαλλιέργεια Χρησιμοποίηση της αλληλεπίδρασης των ειδών για την αειφορικότητα Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο: Ποικιλότητα και σταθερότητα του αγροοικοσυστήματος 17.1 Γενικά Προσεγγίσεις του όλου συστήματος και ευκαιρίες Διαχείριση του όλου συστήματος Οικοδομώντας στην ποικιλότητα Αζωτοβακτήρια, ψυχανθή και κύκλος του αζώτου Οικολογική ποικιλότητα Η ποικιλότητα στα φυσικά οικοσυστήματα Η κλίμακα της ποικιλότητας Διαδικασίες διαδοχής και αλλαγές στην ποικιλότητα Ποικιλότητα και σταθερότητα Η οικολογική ποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα Η αξία της ποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα Μέθοδοι αύξησης της ποικιλότητας στα γεωργικά συστήματα Συγκαλλιέργεια Καλλιέργεια σε λωρίδες Δενδροστοιχίες και βλάστηση μόνωσης Καλλιέργεια φυτών κάλυψης Αμειψισπορές Αγραναπάυσεις

10 Μειωμένη ή ελάχιστη κατεργασία του εδάφους Υψηλές εισροές οργανικής ύλης Μείωση της χρήσης των χημικών εισροών Η διαχείριση της διαφοροποίησης Αξιολόγηση της ποικιλότητας των φυτών καλλιέργειας και τα ωφελήματά της Δείκτες της ποικιλότητας των ειδών Εκτίμηση των ωφελειών της ποικιλότητας της συγκαλλιέργειας Ο λόγος του εδαφικού ισοδύναμου Εφαρμογή και ερμηνεία του λόγου του εδαφικού ισοδύναμου Εποικισμός και ποικιλότητα Η θεωρίας της νησιωτικής βιογεωγραφίας Εφαρμογές στη Γεωργία Ποικιλότητα, σταθερότητα και αειφορικότητα Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο: Διαταραχή, διαδοχή και διαχείριση του αγροοικοσυστήματος Γενικά Διαταραχή και ανάκαμψη στα φυσικά οικοσυστήματα Η φύση της διαταραχής Η διαδικασία της ανάκαμψης Η ενδιάμεση διαταραχή Εφαρμογές στη διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων Επιτρέποντας τη διαδοχική ανάπτυξη Διαχείριση των διαδοχικά αναπτυγμένων αγροοικοσυστημάτων Τα αγροδασικά συστήματα Ο οικολογικός ρόλος των δένδρων στα αγροδασικά συστήματα Σχεδιασμός και διαχείριση των αγροδασικών συστημάτων Βελτιστοποίηση των θετικών επιδράσεων των δένδρων Διαχείριση της διεξάρτησης Κατανομή των δένδρων στο χώρο Σπιτικοί κήποι στους τροπικούς Μεγάλη ποικιλότητα Πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες Δυναμική αλλαγή Δεσμοί με το κοινωνικό σύστημα Διαταραχή, ανάκαμψη και αειφορικότητα Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο: Η ενέργεια στα αγροοικοσυστήματα Γενικά Η ενέργεια και οι νόμοι της θερμοδυναμικής Η σύλληψη της ηλιακής ενέργειας Ενεργειακές εισροές στην παραγωγή τροφίμων Καλλιεργητικές εισροές ενέργειας και εκροές συγκομιδής Χρήση της βιολογικής καλλιεργητικής ενέργειας Χρήση της βιομηχανοποιημένης καλλιεργητικής ενέργειας Προς μια αειφορική χρήση της ενέργειας στα αγροοικοσυστήματα

11 Προβλήματα από την έντονη χρήση ορυκτών καυσίμων Μελλοντικές κατευθύνσεις της ενέργειας Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Εικοστό: Η Αλληλεπίδραση μεταξύ αγροoικοσυστημάτων και φυσικών οικοσυστημάτων Γενικά Το γεωργικό τοπίο Μορφές τοπίου Ανάλυση του τοπίου Διαχείριση στο επίπεδο του τοπίου Διαφοροποίηση στο επίπεδο του αγροκτήματος Όρια και άκρες του αγροκτήματος Δημιουργία ωφελειών για το αγροοικοσύστημα Προστασία διπλανών φυσικών οικοσυστημάτων Η οικολογία της κατάτμησης Ο ρόλος της γεωργίας στην προστασία της περιφερειακής και της παγκόσμιας βιοποικιλότητας Η πρωτοβουλία της αειφορικής βιοσφαίρας Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο: Πως θα επιτύχουμε την αειφορικότητα Γενικά Μαθαίνοντας από τα υπάρχοντα αειφορικά συστήματα Τα φυσικά οικοσυστήματα ως σημεία αναφοράς Τα παραδοσιακά αγροοικοσυστήματα ως παραδείγματα της αειφορικής λειτουργίας Μετάβαση σε αειφορικές πρακτικές Κατευθυντήριες αρχές Επίπεδα μετατροπής Αξιολόγηση των προσπαθειών μετατροπής σε ανεξάρτητα αγροκτήματα Δημιουργία κριτηρίων για τη γεωργική αειφορικότητα Ο δείκτης παραγωγικότητας Οι οικολογικές συνθήκες της αειφορικής λειτουργίας Μελλοντική έρευνα πάνω στην αειφορικότητας Η χρήση ενός οικολογικού πλαισίου Ποσοτικοποίηση της αειφορικότητας Η δημιουργία ενός ευρύτερου περιεχομένου Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία Κεφάλαιο Εικοστό Δεύτερο: Από την αειφορική γεωργία στα αειφορικά τροφικά συστήματα Γενικά Μια ευρύτερη ατζέντα

12 Πέρα από το ανεξάρτητο αγρόκτημα Πέρα από τη γραμμή βάθους Πέρα από τα τεχνολογικά στερότυπα Πέρα από την οικολογική αειφορία Προς την κατεύθυνση ενός αειφορικού συστήματος τροφίμων Κοινωνικοί παράγοντες κλειδιά ενός αειφορικού συστήματος τροφίμων Ισότητα Αειφορικές μορφές διατροφής Έλεγχος της αύξησης του πληθυσμού Αυτάρκεια και βιοπεριφερικότητα Δεσμοί ανάμεσα στην αγροοικολογία και τις αλλαγές στο κοινωνικό περιεχόμενο της γεωργίας Πως θα συμβεί η αλλαγή Χρήσιμη συμπληρωματική βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 405

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στην αγροοικολογία Γενικά Η Γεωργία βρίσκεται σε κρίση. Μολονότι τα γεωργικά εδάφη σ ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να παράγουν τρόφιμα, όσα τουλάχιστο παρήγαγαν και στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρδευομενη Γεωργια

Μη Αρδευομενη Γεωργια Μη Αρδευομενη Γεωργια Giovanni Quaranta Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 1 Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας του 2 εδάφους σε νερό Μείωση της επιφανειακής απορροής 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών,

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, www.ziti.gr 5 Πρόλογος τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, Η ετήσιων, πολυετών, δενδρωδών, σιτηρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 2 η έκδοση, 2003 Edited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αναστάσιος Π. Γεωργιάδης Δρ. Γεωπόνος Γεωργικής Χημείας & Οικολογικής Συμβατότητας Δ/νση Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα