Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Κοζάνη 2014

2 2

3 Λοΐζου Κωνσταντίνα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δασυγένης Μηνάς Φαχαντίδης Νικόλαος Λέκτορας Αναπληρωτής Καθηγητής 3

4 4

5 Στην οικογένεια μου 5

6 6

7 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος Abstract Εισαγωγή Κίνητρο Διεξαγωγής Εργασίας Σκοπός και στόχοι της εργασίας Συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα Θεωρητικό Υπόβαθρο Όραση Μηχανής Όραση μηχανής σε συστήματα παραγωγής Οργάνωση και δομή της εργασίας Κατάτμηση Εικόνας και Παρακολούθηση Αντικειμένων Κατάτμηση Εικόνας Μετασχηματισμός Κλιμακωτά - Αναλλοίωτων Χαρακτηριστικών (SIFT) Επιταχυνθέντα ισχυρά χαρακτηριστικά (SURF) Αλγόριθμος Εξαγωγής Χαρακτηριστικών από γρήγορο τμήμα δοκιμής για Ανίχνευση Ακμών (FAST) Αλγόριθμος Κατάτμησης εικόνας με βάση το χρώμα Ανίχνευση και Παρακολούθηση αντικειμένων Ανίχνευση Κινούμενου Αντικειμένου Αφαίρεση Φόντου Στατιστικές μέθοδοι Χρονική Διαφορά Οπτική Ροή Χρώμα και κατάτμηση Χρωματικοί Χώροι Το χρωματικό μοντέλο RGB Ο χρωματικός χώρος nrgb ή normalized RGB Ο Χρωματικός χώρος YUV Ο Χρωματικός χώρος YCbCr Περιληπτική σύγκριση χρωματικών χώρων Κατάτμηση Εικόνας με βάση το Χρώμα Τεχνικές κατάτμησης εικόνας με βάση το χρώμα Μέθοδοι Κατάτμησης με βάση το χρώμα Υλικό και Λογισμικό Υλικό Μέρος Ανάπτυξης εφαρμογής Κάμερα Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Λογισμικό Μέρος Ανάπτυξης εφαρμογής Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu Πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Eclipse CDT Γλώσσα Προγραμματισμού C Η Βιβλιοθήκη όρασης μηχανής OpenCV Χρησιμοποιώντας την OpenCV στην πλατφόρμα Eclipse Μεθοδολογία Υλοποίησης της Εφαρμογής Πρόγραμμα Εργασιών υλοποίησης Αντικείμενο Ταξινόμησης στην γραμμή μεταφοράς

8 5.3 Επιλογή Μεθόδου Κατάτμησης Εικόνας Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Εφαρμογής Έλεγχοι ταξινόμησης αντικειμένων Προβλήματα που προέκυψαν και η αντιμετώπιση τους Εκτέλεση εφαρμογής από γραμμή εντολών (terminal) Αποτελέσματα Εφαρμογής Σενάρια Ελέγχου Δοκιμών Αποτελέσματα Δοκιμών Συστατικών Στοιχείων Αποτελέσματα Δοκιμών Τελικής Έκδοσης Λειτουργίες Qt * GUI Ορίσματα γραμμής εντολών Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις Συμπεράσματα Μελλοντικές Προεκτάσεις ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Βιβλιογραφία

9 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 Τα χρώματα και τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο κωνίου Πίνακας 2 Χρώματα του ορατού φάσματος Πίνακας 3 Χρωματικός Πίνακας RGB [15] Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1 Σχέση ανάμεσα στην Υπολογιστική Όραση και άλλα επιστημονικά πεδία Σχήμα 2 Αρχιτεκτονική κατάτμησης εικόνας με βάση το χρώμα Σχήμα 3 Βασική δομή της OpenCV Σχήμα 4 Σχεδιασμός συστήματος εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς Σχήμα 5 (a)αντικείμενο βάση των προδιαγραφών (b) Μη αποδεκτό αντικείμενο Σχήμα 6 (α) Αντικείμενα που ελέγχονται στο σημείο με διακεκομμένη γραμμή (β) Αντικείμενο μη αποδεκτό που κατά την είσοδο του φαίνεται αποδεκτό Σχήμα 7 Σενάριο ύπαρξης τριών αντικειμένων στη γραμμή μεταφοράς Σχήμα 8 Σενάριο ύπαρξης πέντε αντικειμένων στη γραμμή μεταφοράς Κατάλογος Εξισώσεων Εξίσωση 1 Οι νέες τιμές που θα πάρει η συνιστώσα (r,g,b) Εξίσωση 2 Σχέση μετατροπής από RGB σε YUV Εξίσωση 3 Σχέση για μετατροπή RGB σε YCbCr Εξίσωση 4 Τύπος για την εύρεση της διακύμανσης του κέντρου βάρους Εξίσωση 5 Εξίσωση εκπαίδευσης λαθών σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

10 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1 Χρωματικές ομοιότητες αντικειμένων και φόντου [23] Εικόνα 2 Ανίχνευση και καταμέτρηση αιμοφόρων αγγείων σε εικόνες [8] Εικόνα 3 Υπολογισμός του μεγίστου και ελαχίστου της Γκαουσιανής διαφοράς σε ένα εικονοστοιχείο Εικόνα 4 Προσέγγιση Λαπλασιανής της Γκαουσιανής με φίλτρο κουτιών Εικόνα 5 Το σημείο ενδιαφέροντος μιας εικόνας κάτω από δοκιμή και τα 16 εικονοστοιχεία στον κύκλο [1] Εικόνα 6 Το χρωματικό μοντέλο RGB Εικόνα 7 Μετασχηματισμός εικόνας από RGB σε nrgb [4] Εικόνα 8 (a) Η RGB εικόνα (b) Το στοιχείο Y (c) Το στοιχείο U (d) Το στοιχείο V [9] Εικόνα 9 (a) Η εικόνα χωρίς επεξεργασία (b) Το αποτέλεσμα αν στην εικόνα (a) χρησιμοποιήσουμε την τεχνική ανίχνευσης ακμών Εικόνα 10 Logitech QuickCam Εικόνα 11 Το περιβάλλον του Terminal των Ubuntu Εικόνα 12 Πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Eclipse Εικόνα 13 Προσθήκη φακέλου OpenCV στο Eclpse Εικόνα 14 Εισαγωγή βιβλιοθηκών και διαδρομής στο Eclipse Εικόνα 15 Το αντικείμενο που ελέγχεται στη γραμμή μεταφοράς Εικόνα 16 Λειτουργία της cvfindcontours() [14] Εικόνα 17 Μήνυμα λάθους Εικόνα 18 (α) Εικόνα εισόδου αντικειμένου με βάση τις προδιαγραφές (β)συνιστώσα Y (γ) συνιστώσα Cb (δ) συνιστώσα Cr Εικόνα 19 Εικόνα εισόδου ελαττωματικού αντικειμένου (β) συνιστώσα Y (γ) συνιστώσα Cb (δ) συνιστώσα Cr Εικόνα 20 Ανίχνευση αντικειμένου βάση των προδιαγραφών και σχεδιασμός περιγράμματος γύρω από αυτό Εικόνα 21 Μήνυμα εξόδου Εικόνα 22 Ανίχνευση ελαττωματικού αντικειμένου και σχεδιασμός περιγράμματος γύρω από αυτό Εικόνα 23 Μήνυμα Εξόδου Εικόνα 24 Ανίχνευση δυο αντικειμένων και εξαγωγή περιγραμμάτων γύρω από αυτά Εικόνα 25 Μήνυμα Εξόδου Εικόνα 26 Μήνυμα Εξόδου Εικόνα 27 Μήνυμα για ταξινόμηση πρώτου αντικειμένου Εικόνα 28 Μήνυμα για ταξινόμηση και καταμέτρηση δύο αντικειμένων Εικόνα 29 Μήνυμα για ταξινόμηση και καταμέτρηση τριών αντικειμένων Εικόνα 30 Μήνυμα για ταξινόμηση και καταμέτρηση όλων των αντικειμένων της γραμμής μεταφοράς Εικόνα 31 Παράθυρο εικόνας εισόδου με λειτουργίες QT

11 Πρόλογος Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η όραση μηχανής. Με την έλευση υπολογιστών υψηλών ταχυτήτων και καμερών υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, επεκτάθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων στον τομέα της μηχανικής όρασης. Οι εφαρμογές αλγορίθμων ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα ζήτησής τους. Εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν με όραση μηχανής για θέματα ασφαλείας, στρατιωτικές και κατασκοπευτικές εφαρμογές, για θέματα υγείας και έρευνας αλλά και εφαρμογές σε θέματα παραγωγής. Ανάμεσα στις εφαρμογές αυτές, μια από τις πιο συχνές εργασίες που εκτελούνται, είναι ο καθορισμός του αριθμού της θέσης αλλά και η ανίχνευση της κίνησης για το κάθε αντικείμενο, στοιχεία τα οποία μας απασχόλησαν στο κομμάτι της εφαρμογής μας. Στην εποχή μας, η εξωτερική αισθητική και ακεραιότητα των προϊόντων λαμβάνεται σε ίσο βαθμό υπόψη με το ίδιο το προϊόν από το καταναλωτικό κοινό, στοιχείο που απασχολεί ιδιαιτέρα τους κατασκευαστές. Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια προώθηση ενός αγαθού, πρέπει η εμφάνιση και η ποιοτική ακεραιότητα του προϊόντος να ελεγχθεί οπτικά πριν την αποστολή του. Το επιθυμητό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να διασφαλιστεί αν η διαδικασία ελέγχου γίνει αυτοματοποιημένη και επιτελείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Με τη χρήση των τεχνικών που προσφέρονται σε θέματα μηχανικής όρασης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εφαρμογή ταξινόμησης προϊόντων σε γραμμή μεταφοράς με τη χρήση κάμερας, δηλαδή τη χρήση μιας αλληλουχίας εικόνων. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο της να έχει μια πλήρη εικόνα καταγραφής της ποιότητας και της ποσότητας των προϊόντων του, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ανθρώπινα λάθη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Μηνά Δασυγένη για την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας και για τις γνώσεις που απέκτησα χάρη σε αυτόν. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας προτάθηκε από τον Δρ. Μηνά Δασυγένη και η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με τη χρήση των βιβλιοθηκών της OpenCV. Λέξεις Κλειδιά: OpenCV, C++, Όραση Μηχανής, Γραμμή παραγωγής. Κοζάνη, Ιούνιος 2014 Λοΐζου Κωνσταντίνα 11

12 12

13 Abstract The object of this thesis is computer vision. With the advent of high- speed computers and cameras with high resolution and definition, the research interest was expanded for the development and implementation of algorithms in the field of computer vision. Algorithms for applications vary depending on their field of interest. Applications can be developed with computer vision for security, military and intelligence, for health issues, research and production. Among these applications, one of the most frequently performed task is to determine the position and the motion detection for each subject, all of which occupied us to develop our application. Nowadays, the external aesthetics and integrity of the products is obtained in an equal degree with regard to the product itself from the general public, a fact that preoccupies manufacturers. To ensure long- term promotion of a product, the appearance and quality product integrity must be visually inspected before dispatch. This desired result can be achieved if the process inspection become automated and is performed without human intervention. By using the techniques offered on machine vision tasks, we designed and implemented an application for product classification in a transmission line using camera, i.e. the use of a sequence of images. This application enables the holder to have a complete picture regarding quality and quantity of the products thus avoiding any human errors. At this point I would like to thank my supervisor Dr. Mina Dasygeni for his valuable help during the implementation of this thesis and for the knowledge I gained thanks to him. The topic of the thesis was proposed by Dr. Minas Dasygenis and the application was developed with programming language C++ using the libraries of OpenCV. Keywords: OpenCV, C + +, Computer Vision, Production line. Kozani, June 2014 Loizou Konstantina 13

14 14

15 1 Εισαγωγή Η διπλωματική αυτή εργασία, αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε μια γραμμή μεταφοράς, με τη χρήση τεχνικών όρασης μηχανής και επεξεργασίας εικόνας από βίντεο. Στο κεφάλαιο αυτό, θα εισάγουμε την έννοια της όρασης μηχανής, τις εφαρμογές της αλλά και το λόγο που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σαν θέμα της διπλωματικής εργασίας. 1.1 Κίνητρο Διεξαγωγής Εργασίας Η όραση μηχανής είναι ένας από τους τομείς της τεχνολογίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη. Οι ψηφιακές εικόνες και τα βίντεο είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Η ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών ρομποτικής, ιατρικής, ασφάλειας αλλά και βιομηχανικού αυτοματισμού είναι πλέον αναγκαία. Η περιέργειά μου για το πως λειτουργεί η αναγνώριση αντικειμένων αλλά και το "πάντρεμα" της όραση μηχανής με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη βιολογία, τη μηχανική αλλά και την επιστήμη των υπολογιστών, είναι μερικοί από τους λόγους που με ώθησαν να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα κίνητρά μου ήταν η κατάρτιση που θα λάμβανα σε ένα αντικείμενο άγνωστο μέχρι τότε σε εμένα, που θα αποτελέσει ένα επιπλέον εφόδιο για την πορεία μου μετά το πανεπιστήμιο. 15

16 1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας Ο σκοπός του σχεδιασμού και της υλοποίησης της εφαρμογής αυτής έχει να κάνει αφενός με την προσπάθεια συμβολής στην έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και αφετέρου με τον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και των εμπειριών μου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή μιας εφαρμογής, η οποία θα μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση και ταξινόμηση αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς, από ένα ευρύ κοινό που δεν έχει προηγμένες γνώσεις στην επιστήμη των υπολογιστών. Σχεδιαστικός στόχος είναι το σύστημα να βασίζεται σε μια ρεαλιστική γραμμή μεταφοράς, ανιχνεύοντας και ταξινομώντας υπαρκτά αντικείμενα και στη συνέχεια να δοκιμαστεί σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για τον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων. 1.3 Συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται με τον τομέα της όρασης μηχανής. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα εφαρμογών που αναπτύχθηκαν γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε με δύο προβλήματα, την ανίχνευση αντικειμένων σε διαδοχικές εικόνες και την ταξινόμησή τους. Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήσαμε, είναι η κατάτμηση εικόνας με βάση το χρώμα και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2. Η παρακολούθηση των αντικειμένων γίνεται σε διαδοχικά καρέ και από αυτά εξάγουμε πληροφορίες για το εάν ένα αντικείμενο πληροί ή όχι τις προδιαγραφές που θέσαμε (βλ. Κεφάλαιο 6). Το πρόγραμμα που κατασκευάσαμε χαρακτηρίζεται από την ευχρηστία του, την απλότητα στη χρήση και την απόδοση του. Πολλά είναι τα παραδείγματα εφαρμογών και έρευνας που βασίζονται στην όραση μηχανής και την κατάτμηση εικόνας. Οι Mohammad F. Hashmi και Avinash G. Keskar στο άρθρο τους [24], παρουσιάζουν τον αλγόριθμο και την εφαρμογή που δημιούργησαν για οπτική επιθεώρηση των σιδηροδρομικών γραμμών. Εκτός από τη μέθοδο τρόπου υλοποίησης, η εφαρμογή αυτή διαφέρει από τη δική μας στο ανιχνεύσιμο σχήμα του αντικείμενου που είναι γνωστό, και από αυτό παίρνουν πληροφορίες για την κατάστασή του. Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης όρασης μηχανής παρουσιάζεται στην εργασία του K.M. Sajjad [25], όπου με τη χρήση όρασης μηχανής κάνει αυτόματη αναγνώριση αριθμών σε πινακίδες αυτοκινήτων. Η κατάτμηση εικόνας γίνεται με βάση το προκαθορισμένο σχήμα των πινακίδων και ακολουθεί η αναγνώριση χαρακτήρων. Όλοι οι χαρακτήρες είναι αποθηκευμένοι σε μια λίστα και από αυτή γίνεται σύγκριση με το κάθε νέο χαρακτήρα που εξάγεται από τις πινακίδες. Η κατάτμηση σε αντίθεση με τη δική μας εργασία γίνεται σε αποχρώσεις του γκρι και η εικόνα εισόδου είναι στατική. 16

17 Η Ευαγγελία Α. Κατσαούνου στη διπλωματική της εργασία [26] υλοποίησε ένα σύστημα αυτόματης ανίχνευσης και αναγνώρισης στατικών ανθρώπινων χειρονομιών με την τεχνική σύμπτωσης προτύπων για αναγνώριση των χειρομορφών. Στη διπλωματική αυτή, σε αντίθεση με τη δική μας, το ζητούμενο αντικείμενο ταξινομείται βάση της σύγκρισης του με προκαθορισμένα πρωτότυπα χειρομορφών. Στη διπλωματική εργασία του Πρωτονοτάριου Ιωάννη [27] έγινε μελέτη τεχνικών αναγνώρισης φωτιάς με χρήση όρασης μηχανής μέσω δικτυακής κάμερας. Η αναγνώριση έγινε με την ανίχνευση του χρώματος της φωτιάς σε κάποιο από τα εικονοστοιχεία (pixel) της οθόνης, το οποίο κινείται με ρυθμό 10Hz. Το αντικείμενο αναζήτησης δεν ταξινομείται με βάση το περίγραμμα του όπως στην δική μας περίπτωση αλλά, ακόμα και η πιο μικρή περιοχή εικονοστοιχείων που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αναγνωρίζεται ως φωτιά. 1.4 Θεωρητικό Υπόβαθρο Όραση Μηχανής Η Όραση Μηχανής ή Υπολογιστική Όραση είναι ο τομέας της επιστήμης υπολογιστών, ο οποίος προσπαθεί να δώσει στους υπολογιστές ή σε άλλες μηχανές ανάλογες δυνατότητες με αυτές που έχει και ο άνθρωπος, δηλαδή την ενσωμάτωση της λογικής με την όραση. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της εξόρυξης δεδομένων και της ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, κινούμενης ή στατικής, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός της Όρασης Μηχανής είναι η δημιουργία "έξυπνων συστημάτων" για την ανάκτηση πληροφορίας από εικόνες. Η ανάπτυξη της όρασης μηχανής σε συνδυασμό με τη δημιουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας αλλά και των ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων, που έχουμε πλέον στη διάθεση μας, βοήθησαν στην άνθιση νέων εφαρμογών που σκοπό έχουν την προσομοίωση της λειτουργίας του ανθρώπινου ματιού. Στο βιολογικό κόσμο τα όντα που διαθέτουν την αίσθηση της όρασης μπορούν έμφυτα να αναλύσουν το ποσό της πληροφορίας που εισέρχεται μέσω των ματιών. Η είσοδος γίνεται με εικόνες και μέσω αυτών μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το χρώμα, το σχήμα, την κίνηση, την υφή αλλά και το πλάτος ενός αντικειμένου. Ο άνθρωπος μπορεί, για παράδειγμα, να αναγνωρίσει έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να τον έχει δει ποτέ, μπορεί να αναγνωρίσει ένα αντικείμενο ως τραπέζι χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ στο παρελθόν το ίδιο τραπέζι. Παρατηρούμε πως η ανθρώπινη όραση είναι πολύ ανεπτυγμένη. Στην όραση μηχανής για να γίνει κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με τον άνθρωπο, είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια επεξεργασία πληροφοριών αλλά και 17

18 χαρακτηριστικών στη μορφή μιας ακολουθίας από εικόνες. Η όραση μηχανής παρέχει τις μεθόδους για την επεξεργασία αυτή, αλλά η διαδικασία είναι σαφώς αρκετά πιο περίπλοκη. Παραθέτουμε συνοπτικά σε αυτό το σημείο, μερικούς από τους παράγοντες που καθιστούν τόσο δύσκολη τη διαδικασία της όρασης μηχανής να αντιγράψει την ανθρώπινη όραση. Για να παραχθεί μια απόφαση απαιτείται ερμηνεία, κάτι που στον άνθρωπο είναι έμφυτο, αλλά στον υπολογιστή όχι. Τα δεδομένα που εξάγονται από τις εικόνες για κατανόησή τους στον υπολογιστή, απαιτούν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, ειδικά αν έχουμε εικόνες με μεγάλη ανάλυση. Στη μηχανική όραση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απώλειας πληροφοριών κατά τη μετατροπή από δυο σε τρεις διαστάσεις και αυτό οφείλεται στο μετασχηματισμό της προοπτικής. Η φωτεινότητα δίνεται από ένα φυσικό σχηματισμό της εικόνας, που είναι αρκετά περίπλοκος, και καθιστά την αντίστροφη διαδικασία αρκετά σύνθετη. Η μεταβολή της οπτικής γωνίας, η διαφορετική κλίμακα των αντικειμένων, η παραμόρφωση, η απόφραξη και η ενδοκατηγοριακή διακύμανση αντικειμένων είναι προβλήματα αρκετά δυσνόητα, που συναντάμε στη μηχανική όραση. Στη δημιουργία εφαρμογών όρασης, ο προγραμματιστής πρέπει πάντα να λαμβάνει υπ όψιν την πιθανότητα θορύβου. Μια εικόνα με διαφορετικές σκηνές και γεωμετρικές ιδιότητες αλλά σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού ή με όμοια χρώματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε όμοιες εικόνες (βλ. Εικόνα 1). Παρατηρούμε λοιπόν, γιατί η διαδικασία μίμησης της ανθρώπινης όρασης είναι τόσο περίπλοκη. Οι εικόνες είναι πολύπλοκες και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, αλλά μπορούν επίσης να αποκαλύψουν τη δομή του κόσμου γύρω μας μέσω πολυάριθμων ενδείξεων. Η ενασχόληση ενός ερευνητή με τον τομέα αυτό έχει να κάνει με την ερμηνεία αυτών των ενδείξεων. Εικόνα 1 Χρωματικές ομοιότητες αντικειμένων και φόντου [23]. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της εικόνας, έχουν να κάνουν με τη διακύμανση στην εμφάνιση σε πολλαπλές προβολές, όπως η κίνηση. Οι ενδείξεις αυτές ποικίλουν ανάλογα με την χρηστικότητα της έρευνας και της εφαρμογής που θέλει να αναπτύξει ο προγραμματιστής. 18

19 Επικεντρωνόμαστε σε κάποιες από τις πολύ βασικές όπως είναι η σκίαση και ο χρωματικός τόνος, η ένταση του φωτός, τα περιγράμματα που περικλείουν τα αντικείμενα μέσα στην εικόνα, η υφή, οι γεωμετρικοί περιορισμοί αλλά και η προηγούμενη γνώση του αντικειμένου. Ιεραρχικά η όραση μηχανής χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Ξεκινώντας από το πρώτο, την όραση χαμηλού επιπέδου, όπου γίνεται η επεξεργασία εικόνας για την εξαγωγή χαρακτηριστικών, όπως είναι οι γωνίες, οι άκρες και η οπτική ροή. Το δεύτερο ιεραρχικά επίπεδο είναι η όραση μεσαίου επιπέδου, που εξετάζει την αναγνώριση αντικειμένων, την ανάλυση της κίνησης και την τρισδιάστατη ανακατασκευή με τη χρήση χαρακτηριστικών που προέρχονται από το πρώτο επίπεδο. Τέλος, έχουμε την όραση υψηλού επιπέδου, στην οποία ερμηνεύεται η εξελισσόμενη πληροφορία που προέρχεται από το μεσαίο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό κατευθύνει τις διεργασίες που γίνονται στα δυο προηγούμενα επίπεδα. Η ερμηνεία που παρέχει μπορεί να περιλαμβάνει και την εννοιολογική περιγραφή ενός τοπίου, όπως τη δραστηριότητα, την πρόθεση αλλά και την συμπεριφορά. Η τεχνητή όραση μπορεί να θεωρηθεί ο αντίστροφος κλάδος της πληροφορικής αν τον συγκρίνουμε με τον κλάδο των γραφικών υπολογιστών. Στα γραφικά υπολογιστών παράγονται εικόνες από δισδιάστατα και τρισδιάστατα μοντέλα, σε αντίθεση με τη όραση μηχανής που παράγει μοντέλα από τα δεδομένα μιας εικόνας. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κλάδου αυτού έγιναν στη δεκαετία του '70 από ερευνητές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν υπολογιστές με δυνατότητα όρασης. Η εξέλιξη της οποίας συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη της όρασης μηχανής τα επιστημονικά πεδία που συνέβαλαν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επεξεργασία Εικόνας και η Αναγνώριση Προτύπων. 19

20 Σχήμα 1 Σχέση ανάμεσα στην Υπολογιστική Όραση και άλλα επιστημονικά πεδία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρείχε στην όραση μηχανής έτοιμους αλγόριθμους οι οποίοι υπέστησαν αλλαγές και χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία εφαρμογών όρασης μηχανής. Η Επεξεργασία Εικόνας επικεντρώνεται στο χειρισμό εικόνας για τη βελτίωση της ποιότητάς της. Παρέχει διάφορους μετασχηματισμούς που αφορούν δισδιάστατες εικόνες και χρησιμεύουν στην εύρεση θορύβου, την εύρεση ακμών, στη μετατόπιση και περιστροφή της εικόνας. Ασχολείται με την απόκτηση ακριβών και αξιόπιστων μετρήσεων όπως επίσης και με τη βαθμονόμηση της κάμερας και την τρισδιάστατη ανακατασκευή. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι όρασης μηχανής συνήθως υποθέτουν πως ένα σημαντικό ποσοστό επεξεργασίας εικόνας έχει γίνει για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Τέλος, η Αναγνώριση Προτύπων με διάφορες τεχνικές όπως στατιστικές προσεγγίσεις, νευρωνικά δίκτυα και υποστήριξη νευρωνικών μηχανών εξάγει πληροφορίες από κάθε εικόνα μέσω σημάτων και παρέχει τεχνικές εκμάθησης, για αναγνώριση και ταξινόμηση διαφορετικών προτύπων. Οι τεχνικές αναγνώρισης προτύπων χρησιμοποιούνται ευρέως στην όραση μηχανής. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται οπτικά η σχέση ανάμεσα στην όραση μηχανής και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Την τελευταία δεκαετία η όραση μηχανής επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην αλληλεπίδραση των γραφικών υπολογιστών με την όραση, έχοντας ως κεντρικό άξονα την ανάλυση και επεξεργασία εικόνας. Εμφανίζονται τεχνικές που έχουν ως βάση την ανίχνευση χαρακτηριστικών των αντικειμένων, στοχεύοντας στην αναγνώρισή τους. Αυτού του είδους τις τεχνικές, επικεντρωνόμαστε στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση το χρώμα του 20

21 αντικειμένου. Άλλες ομάδες ερευνητών στοχεύουν στην αναγνώριση με βάση την κατάτμηση περιοχών αλλά και την εύρεση καμπυλών. Εφαρμογές όρασης μηχανής Η οργάνωση και η υλοποίηση μιας εφαρμογής ενός συστήματος που βασίζεται στην όραση μηχανής έχει άμεση σχέση με την ίδια την εφαρμογή. Κάποιες από τις εφαρμογές χρησιμοποιούν αυτάρκη συστήματα για την επίλυση ενός προβλήματος ενώ άλλες αποτελούν υπό- σύστημα ενός μεγαλύτερου συστήματος. Οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών όρασης μηχανής είναι κοινές σε όλους τους τομείς που χρησιμοποιούνται. Το πρώτο στάδιο στην υλοποίηση είναι η ανάκτηση εικόνας, η οποία αποτελεί και την κύρια πληροφορία του συστήματος. Η εικόνα αυτή μπορεί να είναι είτε στατική, είτε κινούμενη. Στη συνέχεια γίνεται μια επεξεργασία της εικόνας και λαμβάνονται κάποια δεδομένα τα οποία και αυτά με τη σειρά τους επεξεργάζονται για να υπακούν στις προϋποθέσεις που θέτει η εφαρμογή. Με βάση τα δεδομένα αυτά γίνεται η εξαγωγή των χαρακτηριστικών της εικόνας όπως είναι το περίγραμμα, που θα αναλύσουμε και στη συνέχεια της διπλωματικής εργασίας. Το επόμενο στάδιο είναι η κατάτμηση της εικόνας και στη συνέχεια έχουμε το τελικό στάδιο στο οποίο παράγονται οι αποφάσεις και η αντίδραση που έχει ορίσει ο προγραμματιστής. Ο σχεδιασμός του αλγορίθμου για τη δημιουργία της εφαρμογής μας, εκτελεί όλα τα παραπάνω βήματα. Τα πεδία και οι διεργασίες που συναντάμε στις εφαρμογές όρασης μηχανής είναι πάρα πολλές. Παρακάτω αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα: Ο έλεγχος διεργασιών, ο οποίος συναντάται κυρίως σε ρομποτικές εφαρμογές και αυτόνομα οχήματα. Η ανίχνευση γεγονότων, που μπορούμε να την συναντήσουμε σε συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας για κατάτμηση αντικειμένων. Η οργάνωση πληροφοριών με τη μέθοδο της δεικτοδότησης βάσεων εικόνων. Η κατασκευή μοντέλων ή περιβάλλοντος, που χρησιμοποιείται στον βιομηχανικό έλεγχο, στις ιατρικές εικόνες αλλά και στην τοπογραφία. Η διαδραστικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές αλληλεπιδραστικότητας με τον άνθρωπο. Οι εφαρμογές για στρατιωτικούς σκοπούς είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της όρασης μηχανής. Οι εφαρμογές αυτές είναι πολυάριθμες και σκοπό έχουν την τεχνολογική ανωτερότητα των κατόχων τους. Κάποια από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η καθοδήγηση πυραύλων και η ανίχνευση αντίπαλων στρατευμάτων. Για την καθοδήγηση πυραύλων τα 21

22 νέα προηγμένα συστήματα έχουν την επιλογή να στείλουν το βλήμα σε συγκεκριμένη περιοχή και όχι στόχο, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Ο στόχος επιλέγεται τοπικά μέσω ζωντανής εικόνας. Για την αύξηση της αξιοπιστίας και με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας χρησιμοποιείται η αυτόματη επεξεργασία δεδομένων και η χρήση πολλαπλών αισθητήρων εικόνας, που μπορούν σε μια στρατιωτική εφαρμογή να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το τοπίο μιας μάχης έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να υποστηριχθούν κάποιες στρατιωτικές αποφάσεις. Η επεξεργασία ιατρικών δεδομένων από εικόνες είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο είναι διαδεδομένες οι εφαρμογές όρασης μηχανής. Τα δεδομένα εικόνας παρέχουν πληροφορίες για τη διάγνωση ασθενειών. Η μορφή των εικόνων αλλάζει ανάλογα με την χρήση των εφαρμογών. Οι εικόνες αυτές μπορεί να προέρχονται από μικροσκόπιο, να πηγάζουν από ακτίνες Χ, από υπερήχους, τομογράφους αλλά και από άλλα ιατρικά μέσα εξαγωγής εικόνας. Κάποια παραδείγματα χρήσης είναι η εύρεση όγκων, η ανίχνευση και κατηγοριοποίηση κυττάρων (βλ. Εικόνα 2). Προηγμένες ρομποτικές εφαρμογές στον τομέα αυτό, εστιάζουν στη χρήση ρομπότ υποκινούμενων με όραση μηχανής για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων. Εφαρμογές στον τομέα αυτό υπάρχουν για την έρευνα ιατρικών θεραπειών και μελέτης, για την πρόληψη αλλά και για τη θεραπεία των ασθενών. Εικόνα 2 Ανίχνευση και καταμέτρηση αιμοφόρων αγγείων σε εικόνες [8]. Ο τομέας εφαρμογής της όρασης μηχανής τον οποίο υποστηρίζει το πρόγραμμα που συνοδεύει την εργασία αυτή, είναι ο τομέας της βιομηχανίας. Στον τομέα αυτό οι πληροφορίες που εξάγονται από τις εικόνες έχουν σκοπό την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας μιας γραμμής παραγωγής κατά τη διαδικασία παραγωγής των αντικειμένων. Τα προϊόντα ελέγχονται αυτόματα και λεπτομερώς για εύρεση τυχόν ελαττωμάτων κατά τον ποιοτικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται τα ελαττωματικά και ανεπιθύμητα προϊόντα. 22

23 Στον τομέα της ασφάλειας οι εφαρμογές που δημιουργούνται εστιάζουν στα βιομετρικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, όπως είναι η ίριδα του ματιού, τα δακτυλικά αποτυπώματα και η αναγνώριση προσώπων. Με τη χρήση των καμερών ασφαλείας και της αναγνώρισης προσώπων μπορούν οι αρχές να παρακολουθούν ή να συλλαμβάνουν ευκολότερα υπόπτους. Μια άλλη εφαρμογή στον τομέα αυτό είναι η παρακολούθηση και η ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων ή συμπεριφοράς για άμεση αντίδραση από τις αρχές. Προβλήματα με τα οποία ασχολείται η όραση μηχανής Η όραση μηχανής ασχολείται με πολλά και διαφορετικά προβλήματα τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τη χρηστικότητά της. Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα βασικά και πιο συχνά προβλήματα που συναντά κάποιος στη δημιουργία εφαρμογών. Ένα από τα πρώτα προβλήματα που καλείται να λύσει κάποιος στη μηχανική όραση είναι η αναγνώριση αντικειμένων (object identification), δηλαδή να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος αν υπάρχει ή όχι κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο σε μια εικόνα. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι γνωστό, όπως σε μια γραμμή παραγωγής, ή άγνωστο και να χρειαστεί να γίνει η ταυτοποίησή του, όπως στην αναγνώριση προσώπου. Άλλο πρόβλημα που συναντάμε συχνά στην όραση μηχανής, είναι η κίνηση αντικειμένων (tracking). Αν η εφαρμογή μας βασίζεται σε μια αλληλουχία εικόνων τότε πρέπει να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία για να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για το αντικείμενο αυτό. Στην περίπτωση του βιομηχανικού έλεγχου έχουμε πολλαπλά κινούμενα αντικείμενα για τα οποία γίνονται οι έλεγχοι. Άλλη περίπτωση είναι ο προσδιορισμός της ταχύτητας κίνησης των αντικειμένων. Σημαντικό πρόβλημα σε πολλές εφαρμογές είναι η ανακατασκευή σκηνής με δεδομένο ότι υπάρχουν περισσότερες από μια εικόνες. Η ανακατασκευή σκηνής έχει σκοπό τον υπολογισμό ενός τρισδιάστατου μοντέλου. Τέλος, έχουμε το πρόβλημα της ανάκτησης εικόνας που στόχο έχει την αποθορυβοποίηση της εφαρμογής. Ο θόρυβος μπορεί να προκληθεί από σφάλμα των αισθητήρων ή από την κίνηση των αντικειμένων μέσω πολλαπλών εικόνων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή διαφόρων φίλτρων ή τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων για να ξεχωρίζουν τα χρήσιμα αντικείμενα από το θόρυβο Όραση μηχανής σε συστήματα παραγωγής Τα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής δεν είναι ιδανικά και χωρίς λάθη για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείται ευρέως η όραση μηχανής. Σκοπός των εφαρμογών όρασης είναι να πληροφορούν το χειριστή τους όταν 23

24 παρουσιαστούν λάθος αντικείμενα στην γραμμή παραγωγής, έτσι ώστε να παρθούν έγκαιρα διορθωτικές αποφάσεις και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα των προϊόντων. Τα βιομηχανικά συστήματα εξοπλίζονται με χρήσιμα προσόντα όρασης μηχανής τα οποία είναι προσαρμοστικά και μπορούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζονται. Με την ενσωμάτωση της όρασης στη διαδικασία παραγωγής μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέσω οπτικού ελέγχου όταν υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα. Αυτό κάνει την όραση μηχανής ένα πανίσχυρο εργαλείο χρήσης. Παρακάτω, παραθέτουμε κάποια από τα κίνητρα που έχουν οι βιομηχανίες για τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Ασφάλεια και αξιοπιστία: Η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι θέματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβληματισμό σε ένα περιβάλλον εργασίας επικίνδυνο για τον άνθρωπο, για αυτό το λόγο η όραση μηχανής είναι η προφανής λύση. Η χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών είναι πολύ σημαντική στην παραγωγή προϊόντων όπου ο έλεγχος δεν γίνεται για αισθητικούς σκοπούς αλλά, γιατί είναι καίριας σημασίας η πλήρης διασφάλιση της ποιότητας των αντικειμένων, τα οποία σε περίπτωση κακής κατασκευής μπορούν να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές. Η όραση μηχανής διευκολύνει την συνοχή των προτύπων επιθεώρησης. Συστήματα όπως αυτά, έχουν σταθερή απόδοση και δεν επηρεάζονται από την ποσοτική επιβάρυνση που θα προκύψει, σε αντίθεση με τον άνθρωπο. Ποιότητα Προϊόντων: Βιομηχανικές γραμμές παραγωγής με μεγάλη ποσότητα προϊόντων όταν χρησιμοποιούν αποκλειστικά ανθρώπινο δυναμικό για τον έλεγχο ποιότητας, σπάνια επιτυγχάνουν μια γρήγορη και σωστή επιθεώρηση για όλα τα διαφορετικά εξαρτήματα που απαρτίζουν ένα προϊόν. Η χρήση όρασης μηχανής κάνει αυτή τη διεργασία εφικτή. Για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή τα προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν αποτελεσματική απόδοση, πρέπει η εφαρμογή να είναι ανάλογη της πολυπλοκότητας του προϊόντος. Ο προβληματισμός για τη δημιουργία της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντικός ειδικά αν το τελικό προϊόν απαρτίζεται από πολλά μέρη. Το σύστημα όρασης πρέπει να έχει απευθείας σύνδεση με την παραγωγή έτσι ώστε να κάνει επιθεώρηση στο κάθε μέρος του τελικού προϊόντος καθώς παρασκευάζεται ξεχωριστά. Ευέλικτη Αυτοματοποίηση: Σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον όπου η εξασφάλιση της ποιότητας εξαρτάται από μηχανές, είναι εφικτό να ενσωματωθεί η διεργασία ελέγχου στον πλήρη κύκλο παραγωγής και να έχει την επιλογή να παρέχει πληροφορίες που να διευκολύνουν τον έλεγχο παραγωγής. Αυτό για να γίνει προϋποθέτει μεγάλες 24

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Φοιτήτρια: Αναστασία Πεντάρη ΑΜ: 2005030009 Επιτροπή: Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α Ενότητα Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των υλικών μας, τα τοποθετούμε σε ομάδες και διατυπώνουμε κριτήρια ομαδοποίησης Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική... Σε αυτό το κεφάλαιο: 6.1 Ζωγραφική 6.2 Απλά ζωγράφισε 6.3 Χρώμα, σκιά και μέγεθος 6.4 Παράδειγμα... «Ζωγραφίζω πράγματα που σκέφτομαι, όχι πράγματα που βλέπω!» (Πικάσο) 6.1 Ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ Επιβλέπων Ερευνητής: ρ. Ζ. Νιβολιανίτου Τριµελής Επιτροπή: Ν. Μαρκάτος Α. Λυγερός Χ. Κυρανούδης Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος 6-Aνίχνευση Ακμών - Περιγράμματος Ανίχνευση ακμών Μετατροπή 2 εικόνας σε σύνολο ακμών Εξαγωγή βασικών χαρακτηριστικών της εικόνας Πιο «συμπαγής» αναπαράσταση Ανίχνευση ακμών Στόχος: ανίχνευση ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο φωτισμού Phong

Μοντέλο φωτισμού Phong ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι αλγόριθμοι απαλοιφής των πίσω επιφανειών και ακμών. Απαλοίφοντας λοιπόν τις πίσω επιφάνειες και ακμές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6 Πλάνο Μαθημάτων 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6. Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει βασικές έννοιες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Προγραμματισμός + τέχνη?! Ιστορικά στενή σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα