Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.hellaslaserclass.gr"

Transcript

1 Οι παρόντες κανονισμοί είναι μέρος του ετήσιου βιβλίου της ILCA. Υπάρχουν επίσης αναρτημένοι και στο Όπου υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Αγγλικό και το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει το Αγγλικό. Laser Class Rules One Design One of the attractions of the Laser for most owners is that the class rules are very strict and that the boat is one design. The Laser philosophy incorporated in the rules is that we want to go sailing, not waste time fiddling with boats. We want to win races on the water using our skill, not by trying to find a way round the rules that will give us an advantage. The class rules are written to prevent any changes from the standard boat that might affect performance, so that on the water each boat is the same. The few changes to the standard boat that are allowed are minor and only to allow for a few options that make racing the Laser more comfortable and enjoyable. Over the years the class has refused to make changes to the rules that allow more expensive or complicated equipment or which makes older boats redundant. If you feel you want to change something on a Laser - STOP. Ask yourself why you want to do it? If the answer is to make me go faster there is a very good chance the modification or addition is illegal! Take a look at the Laser Rules. Part One explains the Fundamental Class Rule which covers the philosophy and any item not specifically written into the rules. Part Two tells you what you must do to have a legal boat. Part Three details a few optional changes and additions you can make. If Part Three does not specifically allow a change or addition - IT IS ILLEGAL! If you race a Laser that has a change or addition not allowed by the class rules you will be disqualified from the race. Ignorance of the rules is no defence. Κανονισμοί κλάσης Laser One Design Ένα από τα ελκυστικά χαρακτηριστικά του Laser για τους περισσότερους ιδιοκτήτες του είναι ότι οι κανονισμοί της κλάσης είναι πολύ αυστηροί και ότι το σκάφος είναι One design (μίας μοναδικής σχεδίασης). H φιλοσοφία του Laser, η οποία εμπεριέχεται στους κανονισμούς είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοΐα κι όχι να σπαταλάμε χρόνο σε κομπίνες γύρω από το σκάφος. Θέλουμε να κερδίζουμε αγώνες στην θάλασσα χρησιμοποιώντας τις ικανότητές μας, και όχι ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε τους κανονισμούς για να αποκτήσουμε κάποιο πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Οι κανονισμοί της κλάσης έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν τυχόν αλλαγές στο βασικό σκάφος και τον εξοπλισμό του, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του, έτσι ώστε όλα τα σκάφη στον αγώνα να είναι ίδια. Οι λίγες αλλαγές που επιτρέπονται στο σκάφος είναι ασήμαντες και μόνον για να κάνουν τον αγώνα πιο άνετο και διασκεδαστικό. Με την πάροδο του χρόνου, η κλάση έχει αρνηθεί αλλαγές στους κανονισμούς που θα επέτρεπαν την χρήση πιο ακριβών και πιο περίπλοκων εξαρτημάτων ή που θα οδηγούσαν τα παλαιά σκάφη σε απόσυρση. Εάν επιθυμείς να αλλάξεις κάτι στο Laser, σταμάτα και ρώτα τον εαυτό σου, γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό; Εάν η απάντηση σου είναι για να πηγαίνω γρηγορότερα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μετατροπή ή η προσθήκη που θέλεις να κάνεις να μην επιτρέπεται. Διάβασε τους κανονισμούς των Laser. Το Πρώτο Μέρος εξηγεί το βασικό κανονισμό που καλύπτει τη φιλοσοφία και οτιδήποτε δεν περιγράφεται επακριβώς στους κανονισμούς. Το Δεύτερο Μέρος αναφέρει τι πρέπει να κάνεις για να είναι το σκάφος σου νόμιμο. Το Τρίτο Μέρος αναφέρει ορισμένες προαιρετικές αλλαγές και προσθήκες που επιτρέπεται να κάνεις. Εάν το Τρίτο Μέρος δεν αναφέρει την αλλαγή ή προσθήκη που θέλεις να κάνεις τότε ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Εάν αγωνίζεσαι με Laser το οποίο έχει προσθήκες ή αλλαγές που δεν επιτρέπονται από τους κανονισμούς της κλάσης τότε ακυρώνεσαι από τον αγώνα. Η άγνοια των κανονισμών δεν συγχωρείται. Cheating In our sport in every club and class there is the odd person who needs to cheat to win. Cheating is doing something that you know is illegal. Whether you gain an advantage or not is irrelevant. Our class is strong and popular because we believe in a strict one design and our sailors want to know that they are racing on equal terms. ILCA takes a very strong line with Laser sailors who do not sail according to the rules. There have been cases in the past where sailors who have sailed with illegal boats have been banned from sailing a Laser. Such a ban can be for life. If action is also taken under the racing rules, the ban can cover racing in any boat. Our class is much bigger than the odd person who wants to gain advantage by illegally changing the Laser or its equipment. They can sail in other classes where the rules allow changes to a boat to get an advantage. We do not want them with us. Εξαπάτηση Στο άθλημα μας, σε κάθε όμιλο και κατηγορία υπάρχει πάντα ο παράξενος τύπος που δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς να εξαπατήσει. Με την εξαπάτηση ξέρεις ότι κάνεις κάτι παράνομο, ανεξάρτητα εάν κερδίζεις ή όχι μ αυτήν. Η κλάση μας είναι δυνατή και δημοφιλής επειδή πιστεύουμε στους αυστηρούς κανονισμούς του οne design (της μίας και μοναδικής σχεδίασης) και επειδή οι αθλητές μας θέλουν να ξέρουν ότι συναγωνίζονται με ίσους όρους. Η ILCA είναι πολύ αυστηρή προς τους αθλητές της κλάσης, οι οποίοι δεν αγωνίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου αθλητές που συμμετείχαν σε αγώνες με παράνομα σκάφη αποκλείστηκαν από τους αγώνες της κλάσης. Τέτοιοι αποκλεισμοί μπορεί να είναι ισόβιοι. Εάν δε, η πράξη καλύπτεται και από τους κανονισμούς των αγώνων ιστιοπλοΐας, ο αποκλεισμός μπορεί να είναι για οποιαδήποτε κατηγορία. Η κλάση μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κάθε παράξενο άτομο που προσπαθεί να κερδίσει πλεονέκτημα σε βάρος των άλλων αλλάζοντας παράνομα τον εξοπλισμό του σκάφους. Αυτοί οι τύποι μπορούν να πάρουν μέρος σε άλλες κατηγορίες όπου επιτρέπονται οι αλλαγές στον εξοπλισμό ώστε να αποκτήσουν κάποιο πλεονέκτημα. Εμείς δεν τους θέλουμε ανάμεσα μας. 1

2 Class Rules Index PART ONE Object... 3 Fundamental Rule... Hull Identification... Definition of a Builder... PART TWO 1.Measurement Diagrams Measurement Control Systems, Control Lines and Fittings Sail Registration Numbers Mast Clothing and Equipment Sailing Requirements Hull Coatings Class Association Membership Advertising... PART THREE: 11.Hull Finish Transom Drain Bung Self Bailer Centreboard Rudder Tiller Hiking Strap Boom Mast Inspection Ports Clips & Storage Bags Compass Wind Indicators Tape and Line Safety Equipment Repairs & Maintenance Reefing... PART FOUR 28.Laser Radial Laser PART FIVE 30.Amendments ILCA By-Law 1: Rules (Parts one to five inclusive) Valid from 1 January Cancels all previous rules and interpretations. HISTORY: There have been no rule changes since the last printing in 2012: 1 January 2012: Mainsheet - rule 3 (c) i and ii rewritten without changing content. Additional sentence added to make it clear that when the mainsheet is tied or knotted after the mainsheet block the knot or tie shall prevent the end of the mainsheet being pulled through the mainsheet block. Centreboard - rule 14 (f) routing of the centreboard shock cord clarified to allow it to pass through an attachment to the "Builder supplied" deck block fitting or the Cunningham fairlead. Compass, Electronic Equipment and Timing Devices - rule 22 extended to make clear that all types of electronic equipment including mobile phones, radios and cameras are prohibited unless modified in the sailing instructions. Clothing Weight for Radial and rule 28 and 29. Rule 6a weight limit is increased from 8kg to 9kg for the Laser Radial and from 7kg to 8kg for the Laser 4.7. This is to allow sufficient clothing to keep warm while wearing hiking pants. INTRODUCTION The principle of the Laser Class Rules is that no changes to the boat are allowed unless they are specifically permitted by the class rules. The English text of the Laser Class Rules shall govern. Ευρετήριο κανονισμών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Σκοπός Θεμελιώδης Κανόνας... Ταυτότητα σκάφους.... Ορισμός κατασκευαστή.... ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Σχεδιαγράμματα Καταμέτρησης Καταμέτρηση Συστήματα, σχοινιά και εξαρτήματα Αριθμοί ιστίων.. 5. Κατάρτι.. 6. Ρουχισμός και εξοπλισμός Υποχρεώσεις κατά τον αγώνα Επίχριση γάστρας Μέλη κλάσης Διαφήμιση. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 11. Φινίρισμα γάστρας Τάπα Αυτόματη βάνα Καρίνα Τιμόνι Λαγουδέρα. 17. Ιμάντας Μάτσα Κατάρτι Τάπες ελέγχου Κλιπ και σάκοι αποθήκευσης Πυξίδα Ανεμούρια Ταινίες και σχοινιά Εξοπλισμός ασφαλείας Επισκευές και συντήρηση Μούδα ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 28. Laser Radial Laser 4,7. 13 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 30. Τροποποιήσεις : Κανονισμοί ILCA (συμπεριλαμβάνονται τα μέρη από το 1-5) Ισχύουν από 1 η Ιανουαρίου 2012, καταργούν κάθε προηγούμενο κανονισμό και επεξήγηση του. ΙΣΤΟΡΙΑ : Μετά την τελευταία εκτύπωση των κανονισμών του 2012 δεν έχουν γίνει αλλαγές στους κανονισμούς: 1 η Ιανουαρίου 2012 : Σκότα μαΐστρας κανόνας 3( c ) i και ii ξαναγράφτηκαν χωρίς να αλλαχθεί το περιεχόμενο. Προστέθηκε επιπλέον πρόταση η οποία ξεκαθαρίζει ότι όταν η σκότα έχει κόμπο μετά το ράουλο, ο κόμπος πρέπει να είνα τέτοιος ώστε η σκότα να μην μπορεί να ξεπεράσει από το ράουλο. Καρίνα κανόνας 14(f) η διαδρομή του λάστιχου συγκράτησης της καρίνας επιτρέπεται να περάσει από το εξάρτημα του Cunningham που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής του σκάφους επάνω στην κουβέρτα. Πυξίδα, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και χρονόμετρα κανόνας 22 προεκτάθηκε ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι τύποι ηλεκτρονικών εξοπλισμών περιλαμβανομένων και των κινητών τηλεφώνων, ραδιοφώνων και καμερών δεν επιτρέπονται εκτός αν αναφέρονται στις οδηγίες πλου της διοργάνωσης. Βάρος ρουχισμού για το Radial και το 4,7 κανόνας 28 κα 29,6a το μέγιστο βάρος για το Radial αυξήθηκε από τα 8 κιλά στα 9 κιλά, και στο 4,7 από τα 7 κιλά στα 8 κιλά. Η αύξηση έγινε ώστε ο ρουχισμός να είναι αρκετός για να μην κρυώνει ο αθλητής ενώ χρησιμοποιεί και τα κρεμαστικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βασική αρχή των κανονισμών της Laser είναι ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές στο σκάφος και τον εξοπλισμό του εκτός και αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στους κανονισμούς. Το Αγγλικό κείμενο των κανονισμών είναι ισχυρότερο από οποιαδήποτε μετάφραση. 2

3 PART ONE OBJECT The Laser is a strict one-design dinghy where the true test, when raced, is between helmspersons and not boats and equipment. FUNDAMENTAL RULE The Laser shall be raced in accordance with these rules, with only the hull, equipment, fittings, spars, sail and battens manufactured by a licensed builder in accordance with the Laser design specification (known as the Construction Manual) which is registered with ISAF. No addition or alteration may be made to the hull form, construction, equipment, type of equipment, placing of equipment, fittings, type of fittings, placing of fittings, spars, sail and battens as supplied by the builder except when such an alteration or change is specifically authorised by Parts 2 or 3 of these Rules. HULL IDENTIFICATION All Lasers shall have an identification number moulded into the deck under the bow eye or into the transom, which shall be either the sail number or a unique production number. Lasers with sail numbers from shall display a unique ISAF Building Plaque that has been purchased by the builder from the International Laser Class Association. The plaque shall display the sail number of the boat issued by the International Laser Class Association and shall be permanently fixed in the rear of the cockpit by the builder. DEFINITION OF BUILDER A Builder is a manufacturer that has a building agreement from Bruce Kirby or Bruce Kirby Inc. to build the Laser and has rights to use a Laser trademark and has been approved as a Laser Builder by each of the International Sailing Federation and the International Laser Class Association. PART TWO 1. MEASUREMENT DIAGRAMS The measurement Diagrams are part of these Rules. The spars, sails, battens, centreboard, rudder, and the placing of fittings and equipment shall conform to the Measurement Diagrams. The measurement tolerances are intended to allow for necessary manufacturing tolerances and shall not be used to alter the design. 2. MEASUREMENT In the case of a dispute alleging non-compliance with the Construction Manual, the matter, together with any relevant information, shall be referred to the Chief Measurer of the International Laser Class Association at the International Office who shall give a final ruling in consultation with an ISAF Technical Officer. In the case of a measurement dispute on the hull, spars, sail, battens, centreboard and rudder, rigging, type of fittings and equipment and the placing of same not explicitly covered by these Rules, Measurement Diagrams and Measurement By-Laws the following procedure shall be adopted:- A sample of 10 other boats shall be taken and measured using identical techniques. The dimensions of the disputed boat shall be equal to, or between the maximum and minimum dimensions obtained from these 10 boats. If the boat in question is outside these dimensions the matter, together with any relevant information, shall be referred to the Chief Measurer of the International Laser Class Association at the International Office, who shall give a final ruling. If any of the dimensions of the sample are considered to be unusual, all relevant information shall be referred by the Class Association to the ISAF. 3. CONTROL SYSTEMS, CONTROL LINES AND FITTINGS (a) Control System Definitions i The Cunningham, outhaul, vang, traveller and mainsheet are the Control Line Systems. The Cunningham, outhaul and vang Control Line Systems may include more than one Control Line as allowed in Rules 3(d)i, 3(e)i and 3(f)i. Each Control Line shall be a single piece of uniform thickness and material. A line is a Control Line if any of the line moves along its axis during adjustment of the Control Line System. A line that exclusively attaches items together is a Tie Line. ii For the purpose of these definitions, the Standard Fittings are the:- Plastic Cunningham fairlead Plastic Cunningham clam cleat Mainsheet block ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ Το Laser είναι αυστηρά ένα σκάφος One-design (μίας και μοναδικής σχεδίασης), όπου η αληθινή δοκιμασία στους αγώνες είναι μεταξύ των ιστιοπλόων και όχι μεταξύ των σκαφών και των εξοπλισμών τους. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Τα Laser μπορούν να πάρουν μέρος σε αγώνες σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, μόνο αν το σκάφος, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, τα πανιά και οι πήχεις έχουν κατασκευαστεί από αναγνωρισμένο από την κλάση κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Laser (γνωστό ως Εγχειρίδιο Κατασκευής) όπως είναι καταχωρημένο στην ISAF. Καμία προσθήκη ή μεταβολή δεν μπορεί να γίνει στο σχέδιο της γάστρας, κατασκευής, εξοπλισμού, τύπους εξοπλισμού, τοποθέτησης εξοπλισμού, εξαρτημάτων, τύπων εξαρτημάτων, τοποθέτησης εξαρτημάτων, καταρτιών, ιστίων και πήχεων του κατασκευαστή εκτός και αν αναφέρεται στο Δεύτερο και Τρίτο μέρος των Κανονισμών. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ Όλα τα σκάφη Laser έχουν στην μάπα της πλώρης ή πάνω στον καθρέφτη ανάγλυφο αριθμό, ο οποίος είναι ο αριθμός του ιστίου ή o μοναδικός αριθμός παραγωγής του σκάφους. Τα Laser με αριθμό παραγωγής από φέρουν ειδική πλακέτα της ISAF η οποία έχει αγοραστεί από τον κατασκευαστή από την Διεθνή κλάση Laser. H πλακέτα αναφέρει τον αριθμό του ιστίου του σκάφους που έχει δοθεί από την Διεθνή Κλάση Laser και πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένη στην πίσω πλευρά του κοκπιτ από τον κατασκευαστή. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Κατασκευαστής είναι αυτός ο οποίος έχει συμβόλαιο κατασκευής από τον Bruce Kirby ή την εταιρία Bruce Kirby Inc. να κατασκευάζει σκάφη Laser και έχει τα δικαιώματα να χρησιμοποιεί το σήμα Laser ως κατασκευαστής Laser από την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ISAF) και από την Διεθνή Κλάση Laser (ILCA). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1.ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Τα σχεδιαγράμματα καταμέτρησης αποτελούν μέρος αυτών των κανονισμών. Τα κατάρτια, ιστία, πήχεις, καρίνα, τιμόνι και οι θέσεις των εξαρτημάτων και εξοπλισμών πρέπει να συμμορφώνονται με τις μετρήσεις στα σχεδιαγράμματα. Οι αποκλίσεις στις μετρήσεις αφορούν κατασκευαστικές ανοχές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν την σχεδίαση. 2. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το Εγχειρίδιο του Κατασκευαστή, η υπόθεση μαζί με οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, πρέπει να παραπεμφθεί στον Αρχικαταμετρητή της Διεθνούς κλάσης Laser, ο οποίος μαζί με έναν τεχνικό της ISAF θα δώσουν την τελική απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας κατά την καταμέτρηση σε σκάφος, κατάρτια, ιστία, πήχεις, καρίνα, τιμόνι, εξαρτήματα και εξοπλισμό και την τοποθέτηση αυτών ή παρεμφερών τα οποία δεν αναφέρονται επακριβώς σ αυτούς τους κανονισμούς και τα σχεδιαγράμματα, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Θα λαμβάνετε δείγμα 10 άλλων σκαφών και θα καταμετρώνται με ακριβώς την ίδια τεχνική. Οι διαστάσεις του αμφιλεγόμενου σκάφους θα πρέπει να είναι ίδιες, ή μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου αυτών των 10 σκαφών. Εάν το συγκεκριμένο σκάφος είναι εκτός των ορίων, η υπόθεση, μαζί με οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θα αναφέρεται στον Γενικό Καταμετρητή της κλάσης Laser (ILCA), o οποίος θα δίνει την τελική απόφαση. Εάν κάποιες διαστάσεις του δείγματος θεωρηθούν ασυνήθιστες, όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να προωθηθούν από την κλάση Laser στην ISAF. 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΚΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (α) Ορισμός συστημάτων ελέγχου i To cunnigham, outhaul, vang, traveller και σκότα μαΐστρας είναι τα Συστήματα Ελέγχου Σκοινιών. Τα Συστήματα Ελέγχου Σκοινιών του cunningham, outhaul και vang μπορούν να περιέχουν περισσότερα από ένα Σχοινιά Eλέγχου όπως επιτρέπεται στον κανονισμό 3(d)i, 3(e)i και 3(f)I. Κάθε Σχοινί Ελέγχου πρέπει να είναι ένα κομμάτι σχοινιού ιδίου πάχους και υλικού. Ένα σχοινί είναι Σχοινί Ελέγχου εάν κινείται κατά τον άξονα του, όταν ρυθμίζεται από το Σύστημα Ελέγχου του Σχοινιού. Ένα σχοινί το οποίο ενώνει αποκλειστικά άλλα αντικείμενα μαζί είναι ένα Tie Line (Σχοινί Σύνδεσης). ii.για επεξήγηση αυτών των όρων τα Κανονικά Εξαρτήματα είναι: Πλαστική μάπα του cunningham Πλαστική δαγκάνα του cunningham Ράουλο μαΐστρας Πλαστική δαγκάνα του outhaul Πλαστική μάπα του outhaul Ράουλο με δαγκάνα του vang 3

4 Plastic outhaul clam cleat Plastic outhaul fairlead Vang cleat block Vang key block Vang key Plastic traveller fairleads Plastic traveller clam cleat iii An Optional fitting is a fitting or block that replaces, or is additional to, a Standard Fitting as allowed by these Rules. iv A Builder Supplied fitting replaces a Standard Fitting, and is supplied only by the Builder, as allowed by these Rules. v A Turning Point is a sheave (pulley) in a block, a rope loop, a rope loop reinforced with a thimble, the outhaul fairlead, a shackle, part of a fitting, sail cringle, mast or boom around which a moving Control Line passes, except that the Cunningham fairlead, the Optional blocks attached tothe Builder Supplied deck block fitting, the Cunningham clam cleat, and the Optional cam cleats attached to the Builder Supplied deck cleat base will not be counted as Turning Points in Rules 3(e)i and 3(f)i. vi When an Optional block, or shock cord is attached to a fitting, line, mast, boom or the sail, it may be attached either with or without a shackle, clips, balls, hooks and/or a tie line. (b) Control Lines and Fittings i.control lines shall be natural or synthetic rope, except that aramid fibre (e.g. kevlar) is not permitted for the boom vang or cunningham control systems. ii.control lines shall be of uniform thickness and shall not be tapered except for the purpose of a splice at the load bearing attachment point. iii.in a control line system where more than one control line is permitted, lines of different diameter shall not be joined together. iv. Optional blocks allowed in cunningham, vang or outhaul control systems, shall have sheaves of diameter not less than 15 mm and not more than 30 mm. Thimbles allowed to reinforce rope loops used as Turning Points in the cunningham, vang and outhaul control line systems shall not exceed 40mm in length. v.only single or double Optional blocks shall be used. A single block means a block with one sheave; a double block means a block with two sheaves. Optional blocks may include a becket, a swivel and/or a shackle. vi.the plastic fairleads and plastic clam cleats may be replaced in the same position with an identical size and shape fitting made of metal. vii.the plastic cunningham fairlead may be replaced with one of the same type which has a stainless steel insert, and has the same screw hole positions. viii. Builder Supplied Deck Fittings (Deck Block Fitting and Deck Cleat Base) a) The cunningham fairlead may be replaced in the same position with a Builder Supplied deck block fitting which may have one or two single Optional blocks attached. Optional blocks shall not be attached to the cunningham fairlead. Either the cunningham fairlead alone, or the Builder Supplied deck block fitting with single Optional block(s) attached may be used to lead the cunningham and/or outhaul control lines to the deck cleat(s) Ράουλο του vang Κλειδί του vang Πλαστικές μάπες του traveller Πλαστική δαγκάνα του traveller iii Προαιρετικό εξάρτημα είναι το εξάρτημα ή το σύστημα το οποίο αντικαθιστά, ή συμπληρώνει ένα κανονικό εξάρτημα όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. iv. Ένα εξάρτημα «τοποθετημένο από τον κατασκευαστή» αντικαθιστά το κανονικό εξάρτημα, και προμηθεύεται μόνον από τον κατασκευαστή, όπως επιτρέπουν οι κανονισμοί. V. Σημείο στροφής, είναι ένα ράουλο σε ένα εξάρτημα, μια θηλιά σχοινιού, μια θηλιά σχοινιού ενισχυμένη με ροδάντζα, η μάπα του οuthaul, ένα κλειδάκι, ένα μέρος από ένα εξάρτημα, ένα μπουντούζι, το κατάρτι ή η μάτσα από όπου περνά ένα Σχοινί Ελέγχου, εκτός από την μάπα του cunningham, τα προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με τα εξαρτήματα του κατασκευαστή επάνω στην κουβέρτα, τη δαγκάνα του Cunningham και τις προαιρετικές δαγκάνες συνδεδεμένες με την δαγκάνα του κατασκευαστή τα οποία δεν θα μετρούν ως σημεία στροφής στον κανόνα 3(e)I και 3f(i). vi. Όταν ένα προαιρετικό ράουλο ή λάστιχο είναι συνδεδεμένο σε ένα εξάρτημα, σχοινί, κατάρτι, μάτσα ή ιστίο, μπορεί να είναι συνδεδεμένο είτε με ή χωρίς ροδάντζα, κλιπ, μπαλάκι, γάντζο ή/και κόμπο. (β) Σχοινιά Ελέγχου και Εξαρτήματα i. Το Σχοινί ελέγχου πρέπει να είναι από φυσικό ή συνθετικό σχοινί, εκτός από ίνες aramid (π.χ. Kevlar) οι οποίες δεν επιτρέπονται για τα συστήματα του boom vang ή του cunningham. ii. Τα Σχοινιά Ελέγχου πρέπει να έχουν ομοιόμορφο πάχος και δεν θα πρέπει να στενεύει η διάμετρος τους παρά μόνο σε μάτισμα στο σημείο πρόσδεσης. iii. Σε ένα σύστημα ελέγχου σχοινιών όπου επιτρέπονται περισσότερα του ενός σχοινιά ελέγχου, δεν θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους σχοινιά διαφορετικής διαμέτρου. iv. Προαιρετικά ράουλα που επιτρέπονται στα συστήματα του cunningham, vang και outhaul, θα μπορούν να έχουν τροχαλίες διαμέτρου όχι μικρότερης των 15 χιλιοστών και ούτε μεγαλύτερης των 30 χιλιοστών. Ροδάντζες επιτρέπονται για την ενίσχυση των θηλιών που χρησιμοποιούνται σαν σημεία στροφής στα συστήματα του cunningham, vang και outhall και δεν θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μήκος από 40 χιλιοστά. v. Μόνον μονό η διπλό προαιρετικό ράουλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μονό ράουλο εννοείται ράουλο με μια τροχαλία, διπλό ράουλο εννοείται ράουλο με διπλή τροχαλία. Προαιρετικά ράουλα μπορούν να περιέχουν μάπα, περιστρεφόμενο σύνδεσμο ή/και κλειδάκι. vi. Οι πλαστικές μάπες και οι πλαστικές δαγκάνες μπορούν να αντικατασταθούν στο ίδιο σημείο με μεταλλικές ιδίου μεγέθους και σχεδίου. vii. H πλαστική μάπα του cunningham μπορεί να αντικατασταθεί με μία ιδίου τύπου, η οποία έχει ανοξείδωτο εσωτερικό δαχτυλίδι, και έχει τις ίδιες τρύπες τοποθέτησης. viii. Εξαρτήματα κατασκευαστή, εξαρτήματα κουβέρτας (ράουλο σκότας και δαγκάνες σκότας). α) Η μάπα του cunningham μπορεί να αντικατασταθεί στο ίδιο σημείο με εξάρτημα του κατασκευαστή, το οποίο έχει ένα ή δύο προαιρετικά ράουλα συνδεδεμένα. Τα προαιρετικά ράουλα δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την μάπα του cunningham. Ή η μάπα του cunningham μόνη της, ή το εξάρτημα του κατασκευαστή με συνδεδεμένο μονό προαιρετικό ράουλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να οδηγεί το σχοινί ελέγχου του cunningham ή του outhaul στις δαγκάνες της κουβέρτας. b) The Optional deck blocks may be supported with a spring, ball, plastic tube or tape. c) The cunningham clam cleat may be replaced in the same position with a Builder Supplied deck cleat base for attaching two Optional cam cleats (cunningham and outhaul) which have fixing hole centres of 27 mm. The two cam cleats may include a bridge and a fairlead with or without rollers on the aft exit. β) Τα προαιρετικά ράουλα της κουβέρτας μπορούν να διαθέτουν ελατήριο, μπαλάκι, πλαστική σωλήνα ή ταινία. γ) H δαγκάνα του cunningham στην κουβέρτα μπορεί να αντικατασταθεί στην ίδια θέση με εξάρτημα του κατασκευαστή που διαθέτει δύο προαιρετικές δαγκάνες για το cunningham και το outhaull το οποίο θα διαθέτει τρύπες στήριξης κέντρων 27 χιλιοστών. Οι δύο δαγκάνες θα μπορούν να έχουν γέφυρα και μάπες με ή χωρίς ραουλάκια στο πίσω μέρος εξόδου τους. d) Control lines shall not be tied to any of the cunningham fairlead, the Builder Supplied deck block fitting and the Optional blocks attached to it, the cunningham clam cleat or δ) Σχοινιά ελέγχου δεν θα πρέπει να είναι δεμένα σε οποιαδήποτε μάπα του cunningham, ράουλα κουβέρτας του κατασκευαστή και τα προαιρετικά ράουλα τους, την δαγκάνα του cunningham, ή τις δαγκάνες κουβέρτας του κατασκευαστή και τα ενναλλακτικά τους, την γέφυρα της δαγκάνας και τις μάπες 4

5 the Builder Supplied deck cleat base and the Optional cam cleats, cleat bridge and fairleads attached to it. ix.rope loop handles covered with plastic/rubber tube and/or tape may be included anywhere on the free end of a control line. x.the free ends of different control lines (except mainsheet) may be tied together and/or tied to any deck fitting or the centreboard, the centerboard handle or a rope loop used to attach a retaining line. Free ends of control lines shall not be tied to shock cord (except mainsheet). xi.to secure the mast in the event of a capsize, a loose retention line or shock cord (that will allow 180 degree plus mast rotation) shall be tied/attached between the cunningham fairlead or the deck block fitting and the mast tang or gooseneck. Clips, hooks, shackles and balls may be used to attach the retention line. xii Reference points (marks) may be placed on the deck, spars and ropes. (c) Mainsheet also see Rules 3(a) & 3(b) i.the mainsheet shall be a single line, and be attached to the becket of the aft boom block, and then passed through the traveller block, the aft boom block, boom eye strap, forward boom block and the mainsheet block. After the mainsheet block it shall be knotted, or tied, so that the end of the mainsheet cannot pull through the mainsheet block. The mainsheet shall not be controlled aft of the forward boom block except to facilitate a tack or gybe. ii.the tail of the mainsheet may also be knotted or tied to either the base of the mainsheet block, the hiking strap, the hiking strap support line, or the hiking strap shock cord. This option, if used, satisfies the knotting requirement in 3(c)i. iii.the mainsheet block may be replaced by any type of single block with or without an internal or attached jamming device, and mounted in the position shown on the measurement diagram. The block may be supported by a spring, ball, plastic tube or tape. iv.one mainsheet clam or cam cleat of any type may be mounted on each side deck in the position shown on the measurement diagram. (d) Vang also see Rules 3(a) & 3(b) i.the vang system shall be between the mast tang and the boom key fitting and shall be comprised of the vang cleat block, the vang key block, a maximum of two control lines, loops and/or Optional blocks for additional purchase with a maximum of 7 Turning Points. ii.the vang cleat block shall be attached directly to the mast tang, or to an Optional swivel that shall be attached to the mast tang. iii.a shackle may be used to attach the vang cleat block or the swivel to the mast tang. iv.the swivel, shackle or swivel/shackle combination shall not exceed 80 mm in length when measuredunder tension. v.the vang key block may be fitted with a spare key. vi.the key may be straight or bent, and it may be held in the key way with either tape, elastic or velcro. vii.the vang key block may be replaced with an Optional vang key block which may have a spare key. viii. Optional single blocks may be attached to one or both sides of the vang cleat block, using a clevis pin or bolt through the attachment hole in the vang cleat block. ix.the mast tang hole may be drilled to take a larger pin. x. Builder Supplied Vang Cleating Fitting a) The vang cleat block may be replaced with a Builder Supplied vang cleating fitting which incorporates Turning Points and a cam cleat. These photos show the 2 Class legal Builder Supplied vang cleating fittings: της. ix) Θηλιές χειρολαβές σχοινιών που καλύπτονται από πλαστική / λαστιχένια σωλήνα ή/και ταινία μπορεί να περιέχονται σε οποιοδήποτε σημείο στην ανοιχτή άκρη του σχοινιού. x) Οι ελεύθερες άκρες των διαφορετικών σχοινιών ελέγχου (εκτός της σκότας της μαΐστρας) μπορούν να δεθούν μεταξύ τους ή/και να δεθούν σε εξάρτημα της κουβέρτας του σκάφους ή στην καρίνα, το χερούλι της καρίνας ή σε θηλιά σχοινιού που χρησιμοποιείται για την συγκράτηση τους. Οι ελεύθερες άκρες των σχοινιών ελέγχου δεν πρέπει να δένονται σε λάστιχο (εκτός της σκότας της μαΐστρας). xi) Για την ασφάλιση του καταρτιού με το σκάφος σε περίπτωση αναποδογυρίσματος, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός χαλαρού σχοινιού ή λάστιχου (το οποίο θα επιτρέπει την περιστροφή του καταρτιού κατά 180 μοίρες) που θα είναι δεμένο μεταξύ της μάπας του cunningham ή του εξαρτήματος επάνω στην κουβέρτα του σκάφους και της βάσης του vang στο άλμπουρο ή του gooseneck. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλιπ, γάντζοι, μπαλάκια για να συνδέσουν το σχοινί ασφαλείας. xii) Επιτρέπεται να τοποθετηθούν σημάδια μετρήσεων στα κατάρτια, στην κουβέρτα και στα σχοινιά. ( γ ) Σκότα μαΐστρας δείτε επίσης τους κανόνες 3(a) και 3(b) i. Η σκότα της μαΐστρας πρέπει να είναι ένα μονό σχοινί, να είναι συνδεδεμένη στην μάπα του πίσω ράουλου της μάτσας, στη συνέχεια να περνά από το ράουλο του traveller (σιδηρόδρομος), το πίσω ράουλο της μάτσας, τον ιμάντα της μάτσας, στο εμπρός ράουλο της μάτσας και μετά στο κεντρικό ράουλο στην κουβέρτα του σκάφους. Μετά το κεντρικό ράουλο πρέπει να υπάρχει τέτοιος κόμπος ώστε το τέλος της σκότας να μην μπορεί να ξεπεράσει μέσα από το ράουλο. Η σκότα δεν πρέπει να ελέγχεται πριν από το κεντρικό ράουλο παρά μόνον εάν πρόκειται για τακ η πόντζα. ii. Η ελεύθερη άκρη της σκότας μπορεί να δεθεί, στην βάση του ράουλου της σκότας, στον ιμάντα κρεμάσματος, στο σχοινί ρύθμισης του ιμάντα κρεμάσματος, ή στο λάστιχο του ιμάντα. Αυτή η επιλογή, εάν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επιλογές των κόμπων του 3( c )i. iii. Το κεντρικό ράουλο της μαΐστρας μπορεί να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε τύπο μονού ράουλου με, ή χωρίς ενσωματωμένη δαγκάνα/ καστάνια, και το οποίο θα είναι τοποθετημένο στην θέση που αναφέρεται στα επισυναπτόμενα διαγράμματα. Το ράουλο μπορεί να υποστηρίζεται από ελατήριο, μπαλάκι, πλαστική σωλήνα ή ταινία. iv. Μια δαγκάνα για την σκότα μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε πλευρά της κουβέρτας στην θέση που αναφέρεται στα επισυναπτόμενα διαγράμματα. (δ). Vang δείτε επίσης κανονισμό 3(a) και 3(b) i. Το σύστημα του vang πρέπει να είναι μεταξύ της μάπας στο κάτω κατάρτι και της υποδοχής της μάτσας και πρέπει να περιλαμβάνει το κάτω ράουλο με την δαγκάνα του vang, το άνω ράουλο του vang, δυο σχοινιά το μέγιστο, θηλειές ή/και προαιρετικά ράουλα για επιπλέον στηρίγματα με 7 μέγιστα σημεία στροφής. ii. Το κάτω ράουλο με την δαγκάνα του vang πρέπει να είναι τοποθετημένο κατευθείαν στην μάπα του καταρτιού, ή σε προαιρετικό περιστρεφόμενο κλειδί το οποίο θα είναι τοποθετημένο στην μάπα του καταρτιού. iii. Κλειδάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να στερεωθεί το κάτω ράουλο με την δαγκάνα του vang ή ο περιστρεφόμενος σύνδεσμος στην μάπα του καταρτιού. iv. Ο περιστρεφόμενοςσύνδεσμος, το κλειδί ή ο συνδυασμός των δύο δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος από 80 χιλιοστά όταν μετρηθεί υπό ένταση. V. Το άνω ράουλο του vang μπορεί να περιέχει και ένα επιπλέον γάντζο. vi. Ο γάντζος αυτός μπορεί να είναι ίσιος ή λυγισμένος, και μπορεί να συγκρατείται στην υποδοχής της μάτσας με ταινία, λάστιχο ή velcro. vii. Το άνω ράουλο του vang μπορεί να αντικατασταθεί από προαιρετικό ράουλο του vang το οποίο μπορεί να περιέχει έναν επιπλέον γάντζο. viii. Προαιρετικά μονά ράουλα μπορούν να τοποθετηθούν στην μία ή και στις δυο πλευρές του κάτω ράουλου δαγκάνας του καταρτιού, με πύρο ή βίδα περνώντας μέσα από την τρύπα στήριξης του ράουλου στο κατάρτι. ix. Η τρύπα της μάπας του vang του καταρτιού μπορεί να τρυπηθεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί πύρος μεγαλύτερης διαμέτρου. x. Κάτω ράουλο με δαγκάνα όπως προμηθεύει ο κατασκευαστής. α) Το κάτω ράουλο με δαγκάνα μπορεί να αντικατασταθεί με εξάρτημα προμηθευμένο από τον κατασκευαστή το οποίο περιλαμβάνει σημεία στροφής και δαγκάνα. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν τα δυο επιτρεπόμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα. 5

6 b) The fitting shall be attached directly to the mast tang. c) The fitting shall not be modified in any way. (e) Cunningham also see Rules 3(a) & 3(b) i. The cunningham system shall consist of a maximum three control lines, Optional blocks or loops for purchase with a maximum of 5 Turning Points. ii.the cunningham control line shall be securely attached to any of the mast, gooseneck, mast tang, swivel or shackle that may be used to attach the vang cleat block to the mast tang, the cunningham attachment point on the Builder Supplied vang cleating fitting or the becket of an optional becket block fixed on the Cunningham attachment point on the 'Buildersupplied' vang. The cunningham control line shall pass through the sail tack cringle as a moving line. The sail tack cringle shall be at least one of the maximum of 5 Turning Points permitted by Rule 3(e)i. iii.additional purchases may be obtained using rope loops, Optional blocks and using any of the boom, sail tack cringle, gooseneck fitting, mast tang, shackle attaching vang cleat block or swivel, the swivel, or the cunningham attachment point on a Builder Supplied vang cleating fitting. iv.deck Block Fitting and Deck Cleat Base The cunningham control line shall pass only once through the cunningham fairlead or Optional single block attached to the Builder Supplied deck block fitting and shall pass only once through the cunningham clam cleat or Optional cam cleat attached to the Builder Supplied deck cleat base. (f) Outhaul also see Rules 3(a) & 3(b) i.the outhaul system shall consist of a maximum of two control lines, Optional blocks or loops for purchase and a maximum of 6 Turning Points. ii.the outhaul control line shall be attached to either the end of the boom, the outhaul fairlead, the sail, or a quick release system, and shall pass through the boom outhaul fairlead as a moving line at least once. The outhaul fairlead shall be at least one of the maximum of 6 Turning Points permitted by Rule 3(f)i. iii.additional purchases may be obtained by forming rope loops in the line or adding Optional blocks to the line, and/or using the outhaul fairlead, the outhaul clam cleat, the boom, the mast or gooseneck fitting. An Optional block may be attached to the outhaul fairlead, provided Rule 3(f)ii is also satisfied. An Optional block may be attached to the outhaul clam cleat. iv.an Optional block may be attached to the clew of the sail, or to a quick release system, or be part of a quick release system. v.one or two Optional blocks may be attached to the gooseneck fitting, or at the mast/gooseneck junction with their Turning Points not more than 100mm from the centre of the gooseneck bolt. (The gooseneck may be inverted.) The blocks in this rule may also be attached to the gooseneck with a bolt or a pin. vi.a shock cord for use as an inhaul may be attached around the boom immediately in front of the outhaul cleat or to the outhaul cleat and then to the clew of the sail, the clew tie down, the optional block at the clew, the quick release system or through the clew of the sail and to an optional block in the primary control line. vii.shock cord and/or rope loops (rope loops may be part of the control line) can be tied around the boom and/or the outhaul control lines to retain the outhaul lines close to the boom. viii.deck Led Outhaul System a) When led to the deck, the outhaul control line shall pass only once through the Cunningham fairlead or the outhaul Optional single block attached to the Builder Supplied deck block fitting and shall pass only once through the Optional cam cleat attached to the Builder Supplied deck cleat base. b) The boom outhaul clam cleat shall not be removed. β) Το εξάρτημα πρέπει να είναι κατευθείαν συνδεδεμένο με την μάπα του καταρτιού. γ) Το εξάρτημα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. (ε) Cunningham δείτε επίσης τον κανονισμό 3(a) και 3(b). i. Το σύστημα του cunningham πρέπει να αποτελείται από τρία σχοινιά. Προαιρετικά ράουλα ή θηλειές μπορούν να τοποθετηθούν ώστε να υπάρχουν το μέγιστο 5 σημεία στροφής. ii. Τα σχοινιά του Cunningham πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένα σε οποιοδήποτε σημείο του καταρτιού, μάπας του καταρτιού, κλειδιού, κάτω ράουλου του vang στο κατάρτι, περιστρεφόμενου κλειδιού ή προαιρετικού εξαρτήματος του vang που είναι τοποθετημένο από τον κατασκευαστή. Το σχοινί του cunningham πρέπει να περνά μέσα από το εμπρός μπουντούζι του ιστίου και να κινείται ελεύθερα. Το μπουντούζι του ιστίου πρέπει να είναι ένα από τα 5 κατά το μέγιστο σημεία στροφής που επιτρέπονται από τον κανονισμό 3(e)i. iii. Επιπλέον στηρίγματα μπορούν να υπάρχουν χρησιμοποιώντας θηλιές σχοινιών, προαιρετικά ράουλα, και οποιαδήποτε σημεία στην μάτσα, μπουντούζι ιστίου, εξάρτημα του gooseneck, μάπας του καταρτιού, γάντζου του vang, σημείου στο προμηθευμένο από τον κατασκευαστή εξάρτημα του vang. iv. Ράουλα και δαγκάνα κουβέρτας Το σχοινί του cunningham πρέπει να περνά μια φορά από την δαγκάνα του cunningham στην κουβέρτα ή στην προαιρετική από τον κατασκευαστή βάση δαγκανών. (στ) Outhaul - δείτε επίσης τον κανονισμό 3(a) και 3(b). i. To σύστημα του outhaul μπορεί να αποτελείται το μέγιστο από δύο σχοινιά. Προαιρετικά ράουλα ή θηλειές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μέγιστο τα 6 σημεία στροφής. ii. Το σχοινί του outhaul πρέπει να είναι συνδεδεμένο είτε στο άκρο της μάτσας, στην μάπα του outhaul στην μάτσα, στο μπουντούζι του outhaul στο ιστίο η σε σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, και θα πρέπει να περνά από την μάπα του outhaul στην μάτσα τουλάχιστον μια φορά και να κινείται ελεύθερα. Η μάπα στην μάτσα πρέπει να είναι ένα από τα μέγιστα 6 σημεία στροφής που επιτρέπονται από τον κανονισμό 3(f)i. iii. Επιπλέον στηρίγματα μπορούν να υπάρχουν δημιουργώντας θηλιές εν σειρά ή προσθέτοντας προαιρετικά ράουλα, ή/και χρησιμοποιώντας την μάπα του outhaul στην μάτσα, την δαγκάνα του outhaul στην μάτσα, την μάτσα, το κατάρτι ή το εξάρτημα του gooseneck. Ένα προαιρετικό ράουλο μπορεί να τοποθετηθεί στην μάπα του outhaul στην μάτσα υπό τον όρο ότι πληρούται ο κανονισμός 3(f)ii. Ένα προαιρετικό ράουλο μπορεί να τοποθετηθεί στην δαγκάνα του outhaul στην μάτσα. iv. Ένα προαιρετικό ράουλο μπορεί να τοποθετηθεί στο μπουντούζι του ιστίου, ή στο σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, ή να είναι μέρος του συστήματος ελεύθερης απελευθέρωσης. v. ένα η δυο προαιρετικά ράουλα μπορούν να τοποθετηθούν στο εξάρτημα του gooseneck, ή στο σύνδεσμο επαφής του καταρτιού με το gooseneck με τα σημεία στροφής όχι μακρύτερα των 100 χιλιοστών από το κέντρο της βίδας του gooseneck. (Το gooseneck μπορεί να αναποδογυριστεί). Tα ράουλα αυτού του κανονισμού μπορούν να τοποθετηθούν στο gooseneck με βίδα ή πύρο. vi. Ένα λάστιχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν inhaul τοποθετημένο γύρω από την μάτσα αμέσως εμπρός από την δαγκάνα του outhaul ή στην δαγκάνα του outhaul και ανάμεσα στο μπουντούζι του outhaul ή στο σχοινί που κρατάει το outhaul με την μάτσα, το προαιρετικό ράουλο στο μπουντούζι, το σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης, ή μέσα από το μπουντούζι και σε ένα προαιρετικό ράουλο στο πρωτεύοντα σχοινί του outhaul. vii. Λάστιχο ή/και θηλιές σχοινιών (οι θηλιές πρέπει να είναι μέρος του σχοινιού) μπορούν να δεθούν γύρω από την μάτσα ή/και στο σχοινί του outhaul ώστε να περιορίζουν τα σχοινιά του outhaul κοντά στην μάτσα. viii. Σύστημα του outhaul οδηγούμενο στην κουβέρτα. α) Το σύστημα του outhaul πρέπει να περνά μόνον μια φορά μέσα από την μάπα του cunningham ή μέσα από το προαιρετικό μονό ράουλο του outhaul το οποίο είναι τοποθετημένο από τον κατασκευαστή, και πρέπει να περάσει μια μόνον φορά από την προαιρετική δαγκάνα, που επίσης είναι τοποθετημένη από τον κατασκευαστή επάνω στην κουβέρτα. β) Η μάπα που βρίσκεται τοποθετημένη στην μάτσα απαγορεύεται να αφαιρεθεί. 6

7 (g) Clew Tie Down also see Rules 3(a) & 3(b) i.the clew of the sail shall be attached to the boom by either a tie line or a webbing strap with or without a fastening device wrapped around the boom and through the sail cringle, a quick release system attached to a tie line or soft strap wrapped (ζ) Clew Tie down (ροδάντζα?)- δείτε επίσης τον κανονισμό 3(a) και 3(b) i. Το μπουντούζι του outhaul στο ιστίο συνδέεται με την μάτσα ή με σχοινί ή με ιμάντα με ή χωρίς σύστημα πρόσδεσης τυλιγμένο γύρω από την μάτσα και μέσα από το μπουντούζι, ένα σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης τοποθετημένο σε ένα σχοινί η μαλακό ιμάντα τυλιγμένο γύρω από την μάτσα, ή με ένα ανοξείδωτο εξάρτημα από τον κατασκευαστή, με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης. Μια επιπλέον προέκταση σχοινιού μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στο μπουντούζι του ιστίου και του outhaul ή του συστήματος γρήγορης απελευθέρωσης. around the boom, or a "Builder Supplied" stainless steel boom slide with quick release system. An additional outhaul extension tie line may be added between the clew of the sail and the outhaul or the quick release system. ii.if the clew tie down is a tie line, it may be passed through solid balls with holes and/or tubes to reduce friction. (h) Traveller also see Rules 3(a) & 3(b) i. The traveller shall be a single line. It shall be rigged as a imple closed loop through the traveller eyes and the free end passing through the traveller cleat. ii. A spring, ball or tape may be used between the traveller blocks. 4. SAIL REGISTRATION NUMBERS (For Laser Radial and 4.7 sail number positions please see part 4 rule 28(e) and 29(e) (a) For Lasers up to sail number , the sail number is a number moulded into the deck under the bow eye or into the transom, or displayed on a plate attached to the rear of the cockpit. For Lasers with sail numbers from , the sail number is the number displayed on a unique ISAF Building Plaque attached to the rear of the cockpit. (b) All numbers shall be in accordance with the Racing Rules of Sailing except as amended by these rules in respect of type, positioning and minimum dimensions: Height 300 mm. Width 200 mm (excluding number 1). Thickness 45 mm. Space between adjoining numbers minimum 50mm. Sail numbers shall be regularly spaced. Numbers on the starboard side shall be placed above those on the port side. Each sail number digit shall be of one colour only. The sail numbers shall be solid and easy to read. After 1st March sail numbers and national letters shall only be adhesive numbers. The use of permanent ink pens or similar to mark numbers and national letters on the sail is prohibited. (c) For sails with numbers above and sails purchased after 1st June 1993 the sail numbers shall be glued or sewn on each side of the sail, with the bottom of the numbers on the starboard side of the sail placed along a line parallel to and 400 mm (+ or - 12 mm) below the seam at the middle batten pocket. The bottom of the numbers on the port side of the sail shall be placed on a line 400mm (+ or - 12 mm) below and parallel to the bottom of the numbers on the starboard side of the sail. The starboard sail numbers shall commence 100mm (+ or - 12 mm) from the leech and the port side numbers shall end 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. (Refer to sail number application diagram for procedure for applying sail numbers & letters) (d) Sail numbers from , sails purchased after 1st June 1993 and new sails stamped New Numbers shall have numbers that are clearly visible with the last four digits of the number in one dark, distinctive colour or black and any preceding numbers in a different, contrasting, distinctive colour (red is recommended). (e) Exceptions to this Rule are permitted: ii. Εάν η ροδάντζα το clew tie down είναι σχοινί, μπορεί να περάσει μέσα από συμπαγείς μπάλες με τρύπες ή/και σωλήνες για να μειώνεται η τριβή. (η) Traveller - δείτε επίσης τον κανονισμό 3(a) και 3(b) i. To traveller πρέπει να είναι ένα σχοινί. Το σύστημα πρέπει να έχει μορφή σαν απλό κλειστό κύκλωμα, το οποίο περνά από τις δυο μάπες του taveller και το ελεύθερο άκρο περνά από την δαγκάνα του traveller. ii. Ένα ελατήριο, μπαλάκι ή ταινία μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα ράουλα του traveller. 4. ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΣΤΙΩΝ ( Για τις θέσεις των αριθμών στο Laser Radial και 4.7 δείτε το μέρος 4 στον κανονισμό 28(e) και 29(e). (α). Για Laser με αριθμό έως , οι αριθμοί των ιστίων είναι οι ανάγλυφοι αριθμοί μέσα στην εμπρός μάπα της πλώρης ή στον καθρέφτη (πρύμνη) η σε πλακέτα στο πίσω μέρος του κοκπιτ. Για Laser με αριθμό από , o αριθμός του ιστίου είναι ο αριθμός που αναφέρεται στην πλακέτα της ISAF στο πίσω μέρος του κοκπιτ. (β) Όλοι οι αριθμοί πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας,εκτός από την προσθήκη των παρακάτω κανονισμών σχετικά με τον τύπο, την θέση και τις ελάχιστες διαστάσεις τους: Ύψος 300 χιλιοστά, Πλάτος 200 χιλιοστά (εκτός του αριθμού 1). Πάχος 45 χιλιοστά. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο αριθμών 50 χιλιοστά. Οι αριθμοί ιστίων πρέπει να έχουν ομοιόμορφες αποστάσεις μεταξύ τους. Οι αριθμοί από την δεξιά πλευρά του σκάφους πρέπει να είναι επάνω από τους αριθμούς της αριστερής πλευράς. Κάθε αριθμός ιστίου πρέπει να είναι από ένα χρώμα μόνον. Οι αριθμοί πρέπει να είναι πλήρως χρωματισμένοι και εύκολοι στην ανάγνωση. Μετά την 1 η Μαρτίου 1998, οι αριθμοί και τα γράμματα των χωρών μπορούν να είναι μόνον αυτοκόλλητα. Η χρήση ανεξίτηλου μαρκαδόρου ή παρόμοιου μαρκαρίσματος των αριθμών η των γραμμάτων της χώρας στο ιστίο απαγορεύεται. ( γ ) Για ιστία με αριθμούς άνω του και ιστία αγορασμένα μετα την 1 η Ιουνίου 1993 οι αριθμοί των ιστίων μπορούν να είναι κολλητοί ή ραμμένοι σε κάθε πλευρά του ιστίου με το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς του ιστίου τοποθετημένοι σε γραμμή, παράλληλα σε απόσταση 400 χιλιοστών ( χιλιοστά ) κάτω από την ραφή της μεσαίας θήκης της πήχης. Στην αριστερή πλευρά του ιστίου, το κάτω μέρος των αριθμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε γραμμή και παράλληλα σε απόσταση 400 χιλιοστών ( χιλιοστά) κάτω από το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς. Οι δεξιοί αριθμοί πρέπει να αρχίζουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό, και οι αριστεροί να τελειώνουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό. ( Για την τοποθέτηση αριθμών και γραμμάτων συμβουλευτείτε το σχεδιάγραμμα των αριθμών ιστίων ). (δ) Αριθμοί ιστίων από το και ιστίων αγορασμένων μετά την 1 η Ιουνίου 1993 και ιστία με σφραγίδα New Numbers πρέπει να έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία με ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σκούρο χρώμα ή μαύρο, και τα πρώτα δυο ψηφία σε διαφορετικό εύκολα αναγνωρίσιμο χρώμα που να κάνει αντίθεση ( προτείνουμε το κόκκινο). (ε) Εξαιρέσεις στον κανόνα επιτρέπονται : i. Όταν το σκάφος ή/και το ιστίο έχει παραχωρηθεί από τους διοργανωτές σε ένα πρωτάθλημα, και έπειτα από έγκριση της ILCA, οι αριθμοί στο χρησιμοποιούμενο ιστίο μπορεί να είναι μονό, διπλό η τριπλό ψηφίο. 7

8 i.when the hull and/or sail are provided by the organisers for an event and after approval of the International Laser Class Association, the numbers on the sail used for that event only may be single, double or triple digit numbers. ii.in the case of a Laser borrowed or chartered for a specific event, and after written approval from the Race Committee, a competitor may use a sail with numbers that are different to the sail number allocated to the hull. The sail number used shall be the sail number allocated to the competitor s own Laser. When the competitor does not own a Laser, the number used on the sail shall be the number of the Laser chartered. iii.when a sail is damaged during a series and Rule 7(c) applies the sail number may contravene Rules 4(a) and (e) ii only when written permission for a sail number change is given by the Race Committee. (f) National Letters, if required, shall conform to the same type, size, spacing and requirements as sail numbers (refer rule 4(b), (c), (d) and (e)) and shall be positioned as follows (also see diagrams on pages 25-27): The letters on the starboard side of the sail shall be placed along the top edge of the seam below the bottom batten pocket (+ or -12 mm) and on the port side of the sail along a line 400 mm (+ or - 12 mm) below and parallel to the letters on the starboard side. The starboard letters shall commence 100mm (+ or - 12 mm) from the leech and the port letters shall finish 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. The letters shall all be the same colour, which may be one of the colours of the digits of the sail number, or another distinctive colour. National Letters shall be required at all World Championships, Regional Championships and events described as international events in the notice of race or sailing instructions. National Letters may be required at any other regatta by the notice of race or sailing instructions. (g) RED RHOMBUS i.sails used in the following women s events shall carry a red rhombus above the top batten pocket on both sides; a. World or regional (continental) championships. b. Events described as international events by the Notice of Race or Sailing Instructions. c. Other events that prescribe in the Notice of Race or Sailing Instructions that women competitors should be identified. ii. The minimum size and approximate position shall comply with diagram on page 28. iii. The rhombus may be retained for racing in other events. 5. MAST No mast which has a permanent bend shall be used at any time. 6. CLOTHING AND EQUIPMENT (a) In alteration of RRS 43.1 (b) the maximum total weight of competitors clothing and equipment shall be 9 kg (for Laser Radial and 4.7 rigs please see part 4). (b) Competitors shall not wear or carry non floating clothing or equipment which in total weight exceeds 500 grammes dead weight except protective sailing clothing. (c) For the purposes of weighing clothing and equipment as required by RRS Appendix H three coat hangers may be used instead of a rack. 7. SAILING REQUIREMENTS (a) The Laser shall be raced with either one or two persons aboard. When two persons race a Laser they shall race together throughout the entire race or series of races without alternating at the helm. (b) No part of the helmsman or crew may be placed forward of the mast while racing. (c) Sails In a series of races a sail shall not be changed for another unless written permission for an individual change is obtained from the race committee. Written permission shall only be given in the event of a sail damaged beyond repair or damaged to the extent that it cannot be repaired before the start of the next race in a series. In the event of a change the damaged sail shall not be used again in that series even if it is subsequently repaired. For the purpose of this rule, a series is deemed to be two or more individual races which count towards an overall points total. ii. Σε περίπτωση όπου το σκάφος είναι δανεικό η νοικιασμένο για ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και έπειτα από γραπτή έγκριση της επιτροπής αγώνων, ένας αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ιστίο με αριθμούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους αριθμούς του σκάφους. Οι αριθμοί ιστίου που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι οι αριθμοί ιστίου που φέρει το ιδιόκτητο σκάφος του αθλητή. Όταν ένας αθλητής δεν διαθέτει ιδιόκτητο σκάφος, ο αριθμός που θα φέρει το ιστίο θα πρέπει να είναι ο αριθμός ιστίου του ενοικιασμένου σκάφους. iii. Όταν ένα ιστίο είναι κατεστραμμένο σε ένα πρωτάθλημα και ο κανονισμός 7 (c) ισχύει καi έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό 4 (a) και (e) ii μόνον όταν υπάρχει γραπτή άδεια της επιτροπής αγώνων μπορεί να γίνει η αλλαγή ιστίου με άλλον αριθμό. (στ) Γράμματα χωρών, εάν χρειάζονται, πρέπει να συμμορφώνονται με τον τύπο, το μέγεθος, την απόσταση και τις απαιτήσεις όπως οι αριθμοί ιστίων (δείτε τον κανονισμό 4(b),(c) και (e) και θα πρέπει να είναι τοποθετημένα όπως παρακάτω ( δείτε επίσης τα σχεδιαγράμματα): Τα γράμματα στην δεξιά πλευρά του ιστίου πρέπει να είναι τοποθετημένα στην άνω άκρη της ραφής κάτω από τη θήκη της κάτω πήχης ( χιλιοστά) και στην αριστερή πλευρά του ιστίου σε μια γραμμή 400 χιλιοστών ( χιλιοστά) κάτω και παράλληλα με τα γράμματα της δεξιάς πλευράς. Τα γράμματα της δεξιάς πλευράς πρέπει να αρχίζουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό, και τα αριστερά γράμματα να τελειώνουν 100 χιλιοστά (+ -12 χιλιοστά) από τον αετό. Τα γράμματα πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος, και πρέπει να είναι ενός από τα χρώματα που έχουν οι αριθμοί, ή αλλού έντονου χρώματος. Τα Γράμματα Χωρών είναι υποχρεωτικά σε όλα τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, Περιφερειακά πρωταθλήματα και αγώνες οι οποίοι αναφέρονται ως διεθνείς στην προκήρυξη των αγώνων, ή τις οδηγίες πλου. Τα Γράμματα Χωρών μπορούν να απαιτούνται σε κάθε αγώνα εάν αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων ή τις οδηγίες πλου. (ζ) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΟΜΒΟΣ i. Τα ιστία που χρησιμοποιούνται σε αγώνες γυναικών πρέπει να διαθέτουν έναν κόκκινο ρόμβο επάνω από την θήκη της επάνω πήχης και στις δυο πλευρές του ιστίου. α. Παγκόσμια ή περιφερειακά πρωταθλήματα. β. Αγώνες που αναφέρονται ως διεθνείς αγώνες στην προκήρυξη των αγώνων, ή τις οδηγίες πλου. γ. Άλλοι αγώνες όπου στην προκήρυξη των αγώνων, ή τις οδηγίες πλου αναφέρεται ότι οι γυναίκες αθλήτριες πρέπει να αναγνωρίζονται. ii. Το ελάχιστο μέγεθος και η θέση περίπου πρέπει να συμφωνεί με το συννημένο σχεδιάγραμμα. iii. O ρόμβος μπορεί να παραμείνει και για άλλους αγώνες. 5. ΚΑΤΑΡΤΙ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατάρτι το οποίο δεν είναι ίσιο. 6. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (α). Σε τροποποίηση του κανονισμού 43.1(b) το μέγιστο βάρος του ρουχισμού των αθλητών και του εξοπλισμού τους πρέπει να είναι 9 κιλά ( για το Laser Radial και 4,7 δείτε το μέρος 4). (β). Οι αθλητές δεν πρέπει να φοράνε ή μεταφέρουν μη-επιπλέοντα ρουχισμό ή εξοπλισμό του οποίου το βάρος να είναι περισσότερο από 500 γραμμάρια βάρος, εκτός από ιστιοπλοϊκό ρουχισμό ασφαλείας. (γ). Για τις περιπτώσεις ζυγίσματος του ρουχισμού και του εξοπλισμού όπως απαιτούνται στους κανονισμούς αγώνων Απόσπασμα Η, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις κρεμάστρες αντί μιας σχάρας. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (α) Το Laser μπορεί να αγωνιστεί με έναν η δυο επιβαίνοντες. Όταν επιβαίνουν δυο άτομα, πρέπει να επιβαίνουν καθ όλη την διάρκεια του αγώνα ή των αγώνων χωρίς να γίνει αλλαγή θέσης κυβερνήτη. (β) Κανένα μέρος του σώματος του καπετάνιου ή του πληρώματος δεν πρέπει να είναι εμπρός από το κατάρτι κατά τη διάρκεια του αγώνα. ( γ ) Ιστία Στην διάρκεια ενός αγώνα το ιστίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια από την επιτροπή αγώνων. Η γραπτή άδεια σε έναν αγώνα δίνεται μόνον σε περίπτωση που το ιστίο έχει καταστραφεί σε τέτοιο σημείο, όπου δεν μπορεί να διορθωθεί, ή είναι κατεστραμμένο σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να επισκευαστεί μέχρι την εκκίνηση της επόμενης ιστιοδρομίας των αγώνων. Σε περίπτωση αλλαγής ιστίου το κατεστραμμένο ιστίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον αγώνα, ακόμα και εάν έχει επιδιορθωθεί επαρκώς. Για τον σκοπό αυτόν του Κανονισμού, ως αγώνας θεωρούνται δύο η περισσότερες ιστιοδρομίες οι οποίες μετράνε για την συνολική βαθμολογία. 8. ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΓΑΣΤΡΑΣ 8

9 8. HULL COATINGS The use of slowly soluble applications which might alter the boundary layer characteristics of the hull are prohibited. 9. CLASS ASSOCIATION MEMBERSHIP No person is permitted to race a Laser in any Fleet, interfleet, District, or other sanctioned event unless at least one member of the crew is a current member of the International Laser Class Association (a member of a District Laser Association duly established in accordance with the Constitution is a member of the International Laser Class Association). 10. ADVERTISING For the purposes of RRS 80 and ISAF Regulation 20 there are no class prescriptions restricting advertising. Note: For information about placing of advertising on sails, including diagrams, see: PART THREE OPTIONS & EXCEPTIONS TO PARTS ONE & TWO 11. HULL FINISH (a) Waxing, polishing and fine wet and dry sanding of the hull is permitted, provided the intention and effect is to polish the hull only. Polishing/sanding shall not be used to remove mould imperfections. (b) Sanding and refinishing of the hull with the intention or effect to lighten the hull or improve the performance, finish, materials or shape beyond the original is not permitted. 12. TRANSOM DRAIN BUNG A retaining line may be attached to the transom drain bung and the gudgeon. 13. SELF BAILER A self-bailing device as supplied only by the builder may be added. The bailer may be sealed with tape, filler or glue along its edge where it joins the hull and at the screw hole. Filling the screw hole level with the flat surface of the bailer is permitted. Fairing the flat surface of the bailer to the hull shape or changing the profile of the bailer is not permitted. The drain bung may be removed from the self-bailer, and the self bailer opening pin may be secured to the cockpit floor with self adhesive plastic tape. The builder-supplied o-rings may be substituted with non builder-supplied alternatives provided the basic function of the bailer is unchanged. 14. CENTREBOARD (a) A rope handle passing through not more than two holes of maximum diameter 12.5 mm above a line drawn from the bottom of the centreboard stop, parallel to the top of the centreboard is permitted. A plastic/rubber tube and/or tape are permitted on the handle of the centreboard. (b) The trailing edge of the centerboard may be sharpened by sanding the blade between the trailing edge and a line 100 mm parallel to the trailing edge, provided the distance between the leading edge and the trailing edge of the blade is not reduced. (c) Surface refinishing of the centreboard is permitted provided the original shape, thickness and characteristics are not altered. (d) One layer of any material of maximum 2mm thickness and of a maximum size of 30mm x 30mm may be applied at the top front corner of the centreboard case. (e) A wood centreboard shall not be used on a hull that was originally supplied with a non wood centreboard. (f) A tie line or shock cord shall be attached to the small hole in the upper forward corner of the centreboard, and any of the bow eye, the cunningham fairlead, the Builder Supplied deck block fitting and the mast to prevent loss of the centreboard in event of a capsize. The tie line or shock cord may be looped around the bow, but shall not be attached to the gunwale. Attachment can be by knots or loops in the shock cord, and/ or tie lines, shackles, clips, hooks or eyes. When the shock cord is attached to the bow eye it may also pass through an attachment to the Builder Supplied deck block fitting or the Cunningham fairlead. (g) The components of the "Builder Supplied" centreboard stopper may be secured together by glue, screws, bolts, nuts and washers, provided the original shape and dimensions are not reduced. Απαγορεύεται η χρήση υλικών που διαλύονται αργά και τα οποία μπορούν να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής στρώσης της γάστρας. 9. ΜΕΛΟΣ ΚΛΑΣΗΣ Κανένας αθλητής/τρια δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί με Laser σε οποιονδήποτε αγώνα, εκτός εάν τουλάχιστον ένα άτομο από το πλήρωμα είναι ενεργό μέλος της ILCA ( μέλος του επίσημου τοπικού Συνδέσμου είναι και μέλος της ILCA). 10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Για τους σκοπούς του κανονισμού 80 και τον κανονισμό 20 της ISAF δεν υπάρχουν περιορισμοί. Σημείωση, για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση διαφημίσεων στα ιστία, και σχεδιαγράμματα δείτε : ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 11.ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΑΣΤΡΑΣ (α) Επιτρέπεται το κέρωμα, γυάλισμα και υγρό ή στεγνό ντουκοχαρτάρισμα της γάστρας, με τον όρο ότι ο σκοπός και τα αποτέλεσμα είναι απλά και μόνον το γυάλισμα της γάστρας. (β) Δεν επιτρέπεται το πέραν του κανονικού ντουκοχαρτάρισμα και γυάλισμα της γάστρας με σκοπό την ελάφρυνσή της, ή την βελτίωση της απόδοσης, του φινιρίσματος, των υλικών ή του σχήματος,. 12. ΤΑΠΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ Ένα σχοινί συγκράτησης μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ της τάπας του καθρέφτη και του βελονιού. 13. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΝΑ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόματη βάνα, αλλά μόνον αυτή που προμηθεύει ο κατασκευαστής. Η βάνα μπορεί να σφραγισθεί με ταινία, στόκο ή κόλλα στις άκρες της, στα σημεία όπου έρχεται σε επαφή με τη γάστρα καθώς επίσης και στην τρύπα της βίδας που την συγκρατεί. Δεν επιτρέπεται το φινίρισμα της επίπεδης επιφάνειας της βάνας στο σχήμα της γάστρας ή η αλλαγή του προφίλ της βάνας. Η τάπα της βάνας μπορεί να αφαιρεθεί από την βάνα, και ο πείρος ανοίγματος της αυτόματης βάνας μπορεί να ασφαλισθεί στο πάτωμα του κόκπιτ με αυτοκόλλητη ταινία. Οι ελαστικοί δακτύλιοι του κατασκευαστή μπορούν να αντικατασταθούν με άλλους που δεν είναι υποχρεωτικά του κατασκευαστή με την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η βασική λειτουργία της βάνας. 14. ΚΑΡΙΝΑ (α) Μια χειρολαβή από σχοινί μπορεί να περνά σε όχι περισσότερες από δύο τρύπες μεγίστης διαμέτρου 12,5 χιλιοστών, και όχι κάτω από μια παράλληλη γραμμή που σχηματίζεται από το κάτω άκρο του τέρματος της καρίνας και το άνω μέρος της καρίνας. Μια πλαστική/ελαστική σωλήνα ή/και ταινία επιτρέπεται στην χειρολαβή της καρίνας. (β) To πίσω μέρος της καρίνας μπορεί να γίνει πιο αιχμηρό με ντουκόχαρτο μεταξύ του πίσω χείλους και μιας γραμμής 100 χιλιοστών, παράλληλης του πίσω χείλους, υπό τον όρο ότι η απόσταση μεταξύ του εμπρός μέρους της καρίνας και του πίσω δεν θα μειωθεί. (γ ) Επιτρέπεται το φινίρισμα της επιφάνειας της καρίνας υπό τον όρο ότι δεν θα αλλάξουν το αρχικό σχήμα, το πάχος και τα χαρακτηριστικά της. (δ) Ένα στρώμα από οποιοδήποτε υλικό, μεγίστου πάχους 2 χιλιοστών και μέγιστων διαστάσεων 30 χιλιοστών Χ 30 χιλιοστών μπορεί να τοποθετηθεί στο εμπρός άνω μέρος της θήκης της καρίνας. (ε) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλινη καρίνα σε σκάφος το οποίο είχε αρχικά μη ξύλινη καρίνα. (στ) Μια άκρη σχοινιού ή λάστιχο μπορεί να συνδέσει την μικρή τρύπα της εμπρός άνω γωνίας της καρίνας με οποιοδήποτε σημείο της μάπας της πλώρης, της μάπας του cunningham, του εξαρτήματος της κουβέρτας που προμηθεύει ο κατασκευαστής και του καταρτιού ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της καρίνας σε περίπτωση αναποδογυρίσματος. Ο κόμπος του σχοινιού ή το λάστιχο μπορεί να κάνει κύκλο μπροστά από την πλώρη αλλά δεν μπορεί να ακουμπά στην κουπαστή. Η σύνδεση μπορεί να είναι με κόμπο ή θηλιά στο λάστιχο ή/και άκρη σχοινιού, κλιπ, γάντζοι, ή κλειδιά. Όταν το λάστιχο είναι συνδεδεμένο στην εμπρός μάπα του σκάφους μπορεί να περνά μέσα από το εξάρτημα του cunningham που έχει τοποθετήσει στην κουβέρτα ο κατασκευαστής. (ζ) Τα μέρη του στοπ της καρίνας που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής μπορούν να ασφαλίσουν μεταξύ τους με κόλλα, βίδες, παξιμάδια και ροδέλες, υπό τον όρο ότι το αρχικό σχέδιο και διαστάσεις δεν θα έχουν μειωθεί. 15.ΤΙΜΟΝΙ (α) Το πίσω μέρος του φτερού του τιμονιού μπορεί να γίνει πιο αιχμηρό με 9

10 15. RUDDER (a) The trailing edge of the rudder blade may be sharpened by sanding the blade between the trailing edge and a line 60 mm parallel to the trailing edge, provided the distance between the leading edge and the trailing edge of the blade is not reduced. (b) Surface refinishing of the rudder blade is permitted provided that the original shape, thickness and characteristics are not altered. (c) The rudder blade and/or rudder head holes may be enlarged up to a maximum diameter of 10mm. The rudder bolt and bush set may be replaced with a larger diameter bolt to fit this hole. The bolt head, nut and washers shall fall within a 20mm diameter circle. (d) To achieve the maximum 78 degree rudder angle relative to the bottom edge of the rudder head, the leading edge of the blade may be cut away where it touches the spacing pin. e) To restrict the rudder angle to maximum 78 degrees relative to the bottom edge of the rudder head, the lower forward spacing pin shall be wound with flexible adhesive tape. (f) The rudder pintles may be fitted with spacers to lift the rudder head to allow the tiller to clear the deck at the transom. (g) The rudder downhaul line may have multiple purchases. (h) A hole may be drilled in the top rudder pintle and a pin or clip inserted in the hole to prevent loss of the rudder. (i) A wood rudder shall not be used on a hull that was originally supplied with a non wood rudder. (j) The rudder shall be maintained in the full down position except whilst racing in water less than 1.5m deep unless otherwise specified in the sailing instructions. 16. TILLER (a) The tiller and tiller extension are not restricted in any way except that the tiller: i.shall be capable of being removed from the rudder head. ii.shall be fitted with a cleat, hook, pin or eye to secure the downhaul. iii.shall, except for normal wear caused by the traveller rope, be straight along its topmost edge between a point 30 mm in front of the forward edge of the rudder head and the cockpit end of the tiller. (b) The tiller may be fitted with an anti wear strip or tube of not more than 200 mm in length placed above the level of the straight edge required by 16 (a) iii and only where the traveller crosses the tiller. (c) The use of a tiller retaining pin is optional. 17. HIKING STRAP (a) The hiking strap may be substituted with any type of nonstretch material and it may be padded. (b) The hiking strap may be fixed to the cockpit at the forward end by wrapping the strap around the mainsheet block plastic pressure plate or by using both the centreboard friction attachment plate and the mainsheet block plastic pressure plate. (c) The hiking strap supporting line between the aft end of the hiking strap and the eye straps`on the aft face of the cockpit may be rigged in any manner so that the hiking strap is fixed or adjustable. (d) A shock cord may be attached between the aft end of the hiking strap and to either the traveler cleat, or the hiking strap eye straps at the aft end of the cockpit. 18. BOOM (a) A metal sleeve supplied by the builder of maximum length 900 mm may be fixed inside the boom. The sleeve shall not extend aft of the point 1220 mm from the front end of the boom (including plug). (b) The stainless steel mainsheet eye strap between the two blocks on the boom may be replaced with a soft strap. The maximum width of the soft strap shall be 26mm. The soft strap shall only be fixed to the boom using the holes drilled by the builder as shown in the diagram below. ντουκόχαρτο μεταξύ του πίσω χείλους και μιας γραμμής 60 χιλιοστών, παράλληλης του πίσω χείλους, υπό τον όρο ότι δεν θα μειωθεί η απόσταση μεταξύ του εμπρός μέρους της καρίνας και του πίσω. (β) Επιτρέπεται το φινίρισμα της επιφάνειας του τιμονιού υπό τον όρο ότι το αρχικό σχήμα, το πάχος και τα χαρακτηριστικά της δεν θα έχουν αλλάξει. (γ ) Οι τρύπες του φτερού του τιμονιού και της κεφαλής του τιμονιού μπορούν να μεγαλώσουν μέχρι μέγιστη διάμετρο 10 χιλιοστών. Η βίδα του τιμονιού και το σετ των δακτυλίων μπορούν να αντικατασταθούν με μεγαλύτερης διαμέτρου ώστε να ταιριάζουν σε αυτήν την τρύπα. Το κεφάλι της βίδας τα παξιμάδια και οι ροδέλες πρέπει να μην έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 20 χιλιοστά. (δ) Για να επιτευχθεί γωνία του φτερού του τιμονιού 78 μοιρών σε σχέση με την κάτω άκρη της κεφαλής του τιμονιού, το άνω μέρος του φτερού μπορεί να κοπεί στο σημείο που ακουμπά στον πύρο απόστασης της κεφαλής. (ε) Για να περιοριστεί η γωνία του τιμονιού πέραν των 78 μοιρών σε σχέση με το κάτω άκρο της κεφαλής του τιμονιού, μπορεί να τυλιχθεί εύκαμπτη ταινία γύρω από τον εμπρός κάτω πύρο της κεφαλής. (στ) Στα βελόνια του τιμονιού μπορούν να τοποθετηθούν αποστάτες για να σηκωθεί το κεφάλι του τιμονιού ώστε να μην ακουμπά στην κουβέρτα στην πρύμνη. (ζ) Το σχοινί κατεβάσματος του τιμονιού μπορεί να διαθέτει πολλαπλά στηρίγματα. (η) Στο άνω βελόνι του τιμονιού, μπορεί να ανοιχτεί τρύπα και ένας πύρος ή μπορεί να τοποθετηθεί ασφάλεια ώστε να εμποδίζει την απώλεια του τιμονιού. (θ) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλινο τιμόνι σε σκάφος το οποίο είχε αρχικά μη ξύλινο τιμόνι. (ι) Το τιμόνι πρέπει πάντα να είναι στην μέγιστη κάτω θέση εκτός εάν αγωνίζεται σε νερά με βάθος λιγότερο από 1,5 μέτρο, ή εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις οδηγίες πλου. 16. ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ (α) Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη λαγουδέρα και την προέκτασή της καθοιονδήποτε τρόπο, εκτός από το ότι η λαγουδέρα πρέπει να: i μπορεί να αφαιρείται από το κεφάλι του τιμονιού. ii διαθέτει, δαγκάνα, γάντζο, πύρο ή μάπα ώστε να ασφαλίζεται το σχοινί κατεβάσματος του τιμονιού. iii εκτός από την φυσιολογική φθορά στο σημείο τριβής του σχοινιού του traveller να είναι ίσια κατά μήκος της επάνω πλευράς της, ανάμεσα ενός σημείου 30 χιλιοστών από το εμπρός μέρος της κεφαλής του τιμονιού και του άκρου της από την πλευρά του κοκπιτ. (β) H λαγουδέρα μπορεί να διαθέτει λάμα ή σωλήνα όχι μεγαλύτερου μήκους των 200 χιλιοστών τοποθετημένου από την επάνω πλευρά της σύμφωνα με το 16(a) και μόνον στο σημείο όπου τρίβεται το σχοινί του traveller. (γ ) H χρήση πύρου ασφαλείας της λαγουδέρας είναι προαιρετική. 17. ΙΜΑΝΤΑΣ (α) O ιμάντας μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε υλικό που δεν ξεχειλώνει και επιτρέπεται να είναι επικαλυμμένος με μαλακό υλικό. (β) Ο ιμάντας μπορεί να είναι τοποθετημένος στο εμπρός μέρος του κόκπιτ, τυλίγοντας τον γύρω από την πλαστική βάση συγκράτησης του κεντρικού ράουλου της μαΐστρας ή χρησιμοποιώντας και τις δυο βάσεις (την βάση συγκράτησης του λάστιχου τριβής της καρίνας και της βάσης συγκράτησης του ράουλου). (γ ) Ο ιμάντας συγκρατείται στο πίσω μέρος του με σχοινί στις μάπες που βρίσκονται στο πίσω κάθετο μέρος του κόκπιτ και μπορεί να τοποθετηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να είναι σταθερός ή ρυθμιζόμενος. (δ) Ένα λάστιχο μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στο πίσω μέρος του ιμάντα και είτε στην δαγκάνα του traveller, ή στις μάπες στο πίσω κάθετο μέρος του κόκπιτ. 18. ΜΑΤΣΑ (α) Mέσα στην μάτσα μπορεί να υπάρχει μια μεταλλική ενίσχυση που έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή, μέγιστου μήκους 900 χιλιοστών. Η ενίσχυση δεν πρέπει να βρίσκεται 1220 χιλιοστά πίσω από το εμπρός μέρος της μάτσας περιλαμβανόμενης και της εμπρός τάπας της. (β) Η ανοξείδωτη μάπα της σκότας που βρίσκεται ανάμεσα στα δυο ράουλα της μάτσας μπορεί να αντικατασταθεί από μαλακό ιμάντα. Το μέγιστο πλάτος του ιμάντα πρέπει να είναι 26 χιλιοστά. Ο ιμάντας τοποθετείται στην μάτσα χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τρύπες του κατασκευαστή όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. 10

11 19. MAST (a) To prevent abrasion of the mast step, a tube or collar of uniform thickness not exceeding 1 mm may be placed around the entire circumference of the lower mast or the mast step cavity. The tube or collar shall not extend more than 10 mm above deck level. In addition, a disc of uniform thickness not exceeding 1mm in thickness may be placed in the bottom of the mast step. (b) The mast or mast cavity may be lubricated. (c) Tape or other bushing material may be applied to both the plastic end cap, the collar of the upper mast and the upper mast to ensure a snug fit. The tape or bushing material may only be used on that portion of the plastic parts that actually slide into the lower section and/or between the upper mast and the collar and it shall be a uniform thickness around the circumference. Taping or bushing material above the collar to fair the collar into the mast is prohibited. (d) Flexible adhesive tape may be applied to the outside of the joint of the upper and lower mast sections to a limit of 40mm above and below the joint to prevent rotation of the mast sections at the joint. 20. INSPECTION PORTS Inspection ports not exceeding 153 mm internal diameter may be installed on the deck or in the cockpit to provide access to the hull cavity, provided that any inspection port is fitted with watertight threaded covers (any bayonet mounted parts are deemed to be not threaded). Storage receptacles are permitted underneath hatch covers. 21. CLIPS AND STORAGE BAGS Clips, ties or bags to stow or secure safety or other equipment may be used on the deck, in the cockpit, around the mast or boom. 22. COMPASS (a) One compass is permitted mounted on any part of the deck or the cockpit, provided that the hull cavity is not pierced by anything other than the fasteners. Compasses shall not be fitted to inspection ports. Electronic and digital compasses are prohibited (see exception in part d). (b) Any use of electronic equipment not specifically allowed in the rules is prohibited unless modified in the sailing instructions. (c) Timing devices are permitted. (d) A timing device that includes an electronic compass is permitted as long as it is worn on the wrist. 24. TAPE AND LINE The use of flexible adhesive tape or similar or line is permitted to secure shackle pins and clips, and to bind sheets, control lines and rigging, except that tape or line shall not be used to construct new fittings or modify the function of existing fittings. 25. SAFETY EQUIPMENT Any additional equipment required by an international, national or other governing authority for safety purposes may be fitted or carried provided it is not used in contravention of the FUNDAMENTAL RULE. 26. REPAIRS AND MAINTENANCE 19. ΚΑΤΑΡΤΙ (α) Για να αποφεύγεται η φθορά στο ποτήρι του καταρτιού μπορεί να τοποθετηθεί κολάρο ομοιόμορφου πάχους όχι περισσότερο από 1 χιλιοστό σε όλη την περιφέρεια του καταρτιού ή στον πάτο του ποτηριού του καταρτιού. Το κολάρο δεν πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά. Επιπλέον ένας δίσκος ομοιόμορφου πάχους όχι άνω του 1 χιλιοστού μπορεί να τοποθετηθεί στον πάτο της βάσης του καταρτιού. (β) Το κατάρτι ή η βάση του καταρτιού μπορεί να λιπανθεί. (γ) Ταινία ή άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δυο μέρη της πλαστικής τάπας της άκρης, του κολάρου του άνω και κάτω καταρτιού ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη εφαρμογή. Η ταινία ή άλλο υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον στα σημεία των πλαστικών τμημάτων που μπαίνουν στο κάτω κατάρτι ή/και ανάμεσα στο άνω κατάρτι και το κολάρο και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφου πάχους σε όλη την περιφέρεια του. Ταινία η άλλο υλικό επάνω από το κολάρο απαγορεύεται. (δ) Εύκαμπτη αυτοκόλλητη ταινία μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά από το σημείο ένωσης του άνω με το κάτω κατάρτι σε ένα όριο 40 χιλιοστών επάνω και κάτω από την ένωση ώστε να μην επιτρέπεται η περιστροφή των καταρτιών στην ένωση τους. 20. ΤΑΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Τάπες ελέγχου με εσωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη των 153 χιλιοστών, μπορούν να τοποθετηθούν στην κουβέρτα ή στο κόκπιτ ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του σκάφους. Όλες οι τάπες ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με υδατοστεγή καλύμματα με σπείρωμα ( οποιοδήποτε κάλυμμα τύπου bayonet δεν θεωρείται με σπείρωμα). Δοχεία αποθήκευσης επιτρέπονται μέσα από τις τάπες ελέγχου. 21. ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Κλιπ, κόμποι ή σάκοι για να αποθηκεύουν ή να ασφαλίζουν εξοπλισμό ασφαλείας ή άλλον εξοπλισμό μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην κουβέρτα, στο κόκπιτ ή γύρω από την μάτσα ή το κατάρτι. 22. ΠΥΞΙΔΑ (a) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας πυξίδας σε οποιοδήποτε σημείο της κουβέρτας ή του κόκπιτ υπό την προϋπόθεση ότι στην κουβέρτα δεν θα ανοιχτούν άλλες τρύπες εκτός από τους συνδέσμους της. Οι πυξίδες απαγορεύεται να τοποθετηθούν στις τάπες ελέγχου. Ηλεκτρονικές και ψηφιακές πυξίδες απαγορεύονται (δείτε εξαιρέσεις στο μέρος d). (b) Οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισμός ο οποίος δεν επιτρέπεται συγκεκριμένα στους κανονισμούς, απαγορεύεται, εκτός εάν επιτρέπεται από τις οδηγίες πλου. (c ) Χρονόμετρα επιτρέπονται. (d) Χρονόμετρο το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονική πυξίδα επιτρέπεται μόνο όταν φοριέται στον καρπό. 24. ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙ H χρησιμοποίηση αυτοκόλλητης ταινίας ή άλλης παρόμοιας ή σχοινιού επιτρέπονται για να ασφαλίζουν, κλειδιά, πύρους, ασφάλειες και για να ενώνουν σχοινιά και εξοπλισμό εκτός από την περίπτωση όπου ταινία ή σχοινί χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί νέος εξοπλισμός ή για να τροποποιηθεί η λειτουργία ενός υπάρχοντος εξοπλισμού. 25. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός που απαιτείται από την Διεθνή, Εθνική ή άλλη διοικούσα αρχή για λόγους ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί, υπό τον 11

12 (a) Repairs and preventative maintenance to the sail, hull, deck, centreboard, rudder, mast, boom or any fittings and fixings may be carried out without violation of these Rules provided such repairs are made in such a way that the essential shape, characteristics or function of the original are not affected. (b) In the event of the failure of any fittings, or the replacement of fittings as authorised by these Rules, the fitting or the replacement shall be the same type as the original and shall be placed in a position conforming to the Measurement Diagrams. (c) Preventative maintenance shall include the replacement of fastenings with alternatives and the reversing of spars provided that the fittings are replaced in accordance with the Measurement Diagrams (tolerances shall not be used to alter the position of fittings) and that any holes in the top section of the mast are permanently sealed with a rivet or similar to maintain the buoyancy of the mast. (d) Sail panels and luff sleeves shall not be replaced. (e) Any flotation equipment (flotation foam blocks or Cubitainer inserts) that is defective or has been removed shall be replaced by fully air filled, builder supplied, Cubitainer inserts which shall have an equal volume to the defective or removed flotation equipment. (f) The use of lubricants is unrestricted except that they shall not be used on the hull (below thegunwales). 27. REEFING The sail may be reefed by rolling the sail around the mast 1 or 2 times. PART FOUR LASER RADIAL RIG AND LASER 4.7 RIG OPTIONS Part 4 of the Laser Class Rules shall be read in conjunction with the remainder of the Laser Class Rules. When the Laser Radial or the Laser 4.7 rigs are used the Rules of Parts 1, 2, 3 and 5 of the Laser Class Rules apply except where specifically amended by Part Four. 28. LASER RADIAL (a) The Laser Radial sail and bottom mast as supplied by a licensed Builder shall conform to the measurement diagrams which form part of these Rules. (b) The Laser Radial rig may be used in any Laser regatta subject to the conditions in 28 (c) and any restrictions in the Notice of Race and Sailing Instructions. (c) The Laser Radial rig may only be used in District Championships and higher level regattas when prescribed in the Notice of Race and Sailing Instructions. (d) In a series of races a Laser Radial rig shall not be changed for a Laser or Laser 4.7 rig. A series is 2 or more races that count towards an overall points total. (e) SAIL REGISTRATION NUMBERS & NATIONAL LETTERS Rules 4(c) and (f) shall be amended to read as follows: 4(c) For Laser Radial sails with numbers above and sails purchased after 1st June 1993 the sail numbers shall be glued or sewn on each side of the sail, with the bottom of the numbers on the starboard side of the sail placed along a line parallel to and 400 mm (+ or - 12 mm) below the underside of the middle batten pocket. The bottom of the numbers on the port side of the sail shall be placed on a line 400 mm (+ or - 12 mm) below and parallel to the bottom of the numbers on the starboard side of the sail. The starboard sail numbers shall commence 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech and the port side numbers shall finish 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. (Refer to sail number application diagram for procedure for applying numbers & letters) 4(f) National Letters, if required, shall conform to the same type, size, spacing and requirements as sail numbers (refer rule 4(b), (c), (d) and (e)) and shall όρο ότι δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τον ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. 26. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. (α) Επισκευές και προληπτική συντήρηση στο ιστίο, γάστρα, κουβέρτα, τιμόνι, κατάρτι, μάτσα η άλλο εξοπλισμό μπορεί να γίνουν χωρίς να παραβιάζονται αυτοί οι Κανονισμοί υπό τον όρο ότι αυτές οι επισκευές γίνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί το αρχικό σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή η λειτουργία. (β) Σε περίπτωση βλάβης ενός εξαρτήματος ή αντικατάστασης εξαρτήματος όπως επιτρέπονται από αυτούς τους κανονισμούς, το εξάρτημα ή η αλλαγή πρέπει να είναι του ιδίου τύπου όπως το αρχικό και πρέπει να είναι στη θέση που προσδιορίζεται στα σχεδιαγράμματα. (γ) Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των βιδών και των πριτσινιών με άλλα και την αντιστροφή των καταρτιών υπό τον όρο ότι τα εξαρτήματα θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα (οι ανοχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των θέσεων των εξαρτημάτων) και επίσης οποιεσδήποτε τρύπες στο άνω μέρος του καταρτιού πρέπει να κλειστούν μόνιμα με πριτσίνι ή άλλο παρόμοιο ώστε να παραμένει η στεγανότητα του καταρτιού. (δ) Οι θήκες των πήχεων και τα μπουντούζια του ιστίου δεν αντικαθίστανται. (ε) Οποιοδήποτε εξάρτημα πλευστότητας (κομμάτια φοαμ ή πλαστικά δοχεία στο εσωτερικό του σκάφους) τα οποία είναι ελαττωματικά ή έχουν αφαιρεθεί πρέπει να αντικατασταθούν με πλαστικά αεροστεγή δοχεία του κατασκευαστή. Τα πλαστικά δοχεία που αντικαθίστανται πρέπει να είναι ίδιου όγκου με τα ελαττωματικά ή αυτά που αντικαθίστανται. (στ) Η χρήση λιπαντικών επιτρέπεται εκτός από την χρήση τους στη γάστρα (από την κουπαστή και κάτω). 27. ΜΟΥΔΑ Το ιστίο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το κατάρτι 1 ή 2 φορές. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LASER RADIAL KAI LASER 4,7. Το τέταρτο μέρος των κανονισμών της κλάσης Laser θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους κανονισμούς της κλάσης Laser. Όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του Laser Radial και του Laser 4,7, ισχύουν τα μέρη των κανονισμών της κλάσης Laser 1,2,3,και 5 εκτός και εάν έχουν τροποποιηθεί συγκεκριμένα στο τέταρτο μέρος. 28.LASER RADIAL (α) To ιστίο και το κάτω κατάρτι του Laser Radial που παρέχει ο κατασκευαστής πρέπει να συμφωνούν με τα σχεδιαγράμματα τα οποία είναι μέρος αυτών των κανονισμών. (β) Ο εξοπλισμός του Laser Radial μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε αγώνα Laser υποκείμενος στον κανόνα 28(c) και οποιονδήποτε περιορισμό που αναφέρεται στην προκήρυξη των αγώνων και τις οδηγίες πλου. (γ ) Ο εξοπλισμός του Laser Radial μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικά πρωταθλήματα και ανωτέρου επιπέδου εφόσον διευκρινίζεται στην προκήρυξη των αγώνων και τις οδηγίες πλου. (δ) Κατά την διάρκεια ενός αγώνος ο εξοπλισμός του Laser Radial δεν μπορεί να αλλαχτεί με εξοπλισμό Laser Standard ή Laser 4,7. Αγώνας είναι μια σειρά από 2 η περισσότερες ιστιοδρομίες των οποίων οι βαθμολογίες υπολογίζονται στην γενική βαθμολογία. (ε) ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ Το μέρος 4(c) και (f) των κανονισμών αντικαθίστανται όπως παρακάτω. 4(c). Για ιστία Laser Radial με αριθμούς άνω του και ιστία αγορασμένα μετά την 1 η Ιουνίου 1993 οι αριθμοί των ιστίων μπορούν να είναι κολλητοί ή ραμμένοι σε κάθε πλευρά του ιστίου με το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς του ιστίου τοποθετημένα σε γραμμή παράλληλα σε απόσταση 400 χιλιοστών ( χιλιοστά ) κάτω από την ραφή της μεσαίας θήκης της πήχης. Στην αριστερή πλευρά του ιστίου, το κάτω μέρος των αριθμών πρέπει να είναι τοποθετημένα σε γραμμή και παράλληλα σε απόσταση 400 χιλιοστών ( χιλιοστά) κάτω από το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς. Οι δεξιοί αριθμοί πρέπει να αρχίζουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό, και οι αριστεροί να τελειώνουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό. ( Για την τοποθέτηση αριθμών και γραμμάτων συμβουλευτείτε το σχεδιάγραμμα των αριθμών ιστίων ). 4(f) Γράμματα Χωρών, εάν απαιτούνται, πρέπει να συμμορφώνονται με τον τύπο, μέγεθος, απόσταση και απαιτήσεις όπως οι αριθμοί ιστίων (δείτε τον κανονισμό 4(b),(c) και (e) και θα πρέπει να είναι τοποθετημένα όπως παρακάτω (δείτε επίσης τα σχεδιαγράμματα): Το άνω μέρος των γραμμάτων στην δεξιά πλευρά του ιστίου πρέπει να είναι 12

13 be positioned as follows (also see diagram): The top of the letters on the starboard side of the sail shall be placed on the bottom edge of the bottom batten pocket and its extension (+ 12 mm). The starboard letters shall commence 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. The bottom of the letters on the port side shall be placed on a line 400 mm (+ or - 12 mm) below and parallel to the bottom of the letters on the starboard side of the sail. The port letters shall finish 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. The letters shall all be the same colour, which may be one of the colours of the digits of the sail number, or another distinctive colour. National Letters shall be required at all World Championships, Regional Championships and events described as international events in the notice of race or sailing instructions. National Letters may be required at any other regatta by the notice of race or sailing instructions. (f) CLOTHING AND EQUIPMENT Rule 6(a) shall be amended to read as follows: 6(a) For the purposes of RRS 43.1 (b) the maximum total weight of competitors clothing and equipment shall be 9 kg. 29. LASER 4.7 (a) The Laser 4.7 sail and bottom mast as supplied by a licensed Builder shall conform to the measurement diagrams which form part of these Rules. (b) The Laser 4.7 rig may be used in any Laser regatta subject to the conditions in 29 (c) and any restrictions in the Notice of Race and Sailing Instructions. (c) The Laser 4.7 rig may only be used in District Championships and higher level regattas when prescribed in the Notice of Race and Sailing Instructions. (d) In a series of races a Laser 4.7 rig shall not be changed for a Laser or Laser Radial rig. A series is 2 or more races that count towards an overall points total. (e) SAIL REGISTRATION NUMBERS Rules 4(b), 4(c) and 4(f) shall be amended to read as follows: 4(b) On Laser 4.7 sails all numbers shall be in accordance with the Racing Rules of Sailing and shall be of the following minimum dimensions: Height 220 mm. Width 150 mm excluding No.1. Thickness 30 mm. Note: Optimist Class legal numbers conform to this rule. The maximum height to conform is 240mm. Space between adjoining numbers / letters and rows minimum 30 mm. Sail numbers shall be regularly spaced. Numbers on the starboard side shall be placed above those on the port side. Each number digit shall be one colour only. The numbers shall be solid and easy to read. 4(c) For Laser 4.7 sails with numbers above and sails purchased after 1st June 1993 the sail numbers shall be glued or sewn on each side of the sail, with the bottom of the starboard numbers placed along the top edge of a line placed 270mm (0 to +12mm) below and parallel to the seam below the bottom edge of the middle batten pocket. The port side numbers shall be placed along a line 270mm below and parallel to the bottom of the starboard side numbers. The starboard side numbers shall commence 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech and the port side numbers shall end 100 mm (+ or - 12 mm) from the leech. (Refer to sail number application diagram for procedure for applying numbers & letters) 4(f) National letters, if required, shall conform to the same type, size, spacing and requirements as Laser 4.7 numbers (refer rule 28 (e) 4 (b)). For all Laser 4.7 sails with numbers from , and for sails purchased from 1 April 2006 onwards, The bottom of the starboard side letters shall be placed along a line 270mm (+12mm) below and parallel to the bottom of the numbers on the port side and start 100mm (+ or 12mm) from the leech. τοποθετημένα στην κάτω άκρη της θήκης της κάτω πήχης και στην προέκταση της ( χιλιοστά). Τα γράμματα της δεξιάς πλευράς πρέπει να αρχίζουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό.το κάτω μέρος των γραμμάτων στην αριστερή πλευρά του ιστίου πρέπει να είναι σε μια ευθεία 400 χιλιοστών ( χιλιοστά) κάτω και παράλληλα με τα γράμματα της δεξιάς πλευράς. Τα αριστερά γράμματα πρέπει να τελειώνουν 100 χιλιοστά (+ -12 χιλιοστά) από τον αετό. Τα γράμματα πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος, και πρέπει να είναι ενός από τα χρώματα που έχουν οι αριθμοί, ή άλλου έντονου χρώματος. Τα Γράμματα των Χωρών είναι υποχρεωτικά σε όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Περιφερειακά πρωταθλήματα και αγώνες οι οποίοι αναφέρονται ως διεθνείς στην προκήρυξη των αγώνων, ή τις οδηγίες πλου. Γράμματα Χωρών μπορούν να απαιτούνται σε κάθε αγώνα εάν αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων ή τις οδηγίες πλου. (f) ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ O κανονισμός 6(a) αλλάζει ως ακολούθως: 6(a) Για τον σκοπό των κανονισμών 43.1(b) το μέγιστο βάρος του ρουχισμού των αθλητών και του εξοπλισμού του είναι 9 κιλά. 29. LASER 4.7 (α) To ιστίο και το κάτω κατάρτι του Laser 4,7 που έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστής πρέπει να συμφωνούν με τα σχεδιαγράμματα τα οποία είναι μέρος αυτών των κανονισμών. (β) Ο εξοπλισμός του Laser 4,7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε αγώνα Laser υποκείμενος στον κανόνα 28(c) και οποιονδήποτε περιορισμό που αναφέρεται στην προκήρυξη των αγώνων και τις οδηγίες πλου. (γ ) Ο εξοπλισμός του Laser 4,7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικά πρωταθλήματα και ανωτέρου επιπέδου εάν αναφέρεται στην προκήρυξη των αγώνων και τις οδηγίες πλου. (δ) Κατά την διάρκεια ενός αγώνος, ο εξοπλισμός του Laser 4,7 δεν μπορεί να αλλαχθεί με εξοπλισμό Laser Standard ή Laser Radial. Αγώνας είναι μια σειρά από 2 η περισσότερες ιστιοδρομίες, των οποίων οι βαθμολογίες υπολογίζονται στην γενική βαθμολογία. (ε) ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ Το μέρος 4(c) και (f) των κανονισμών αντικαθίστανται όπως παρακάτω. 4(b) Στα ιστία του Laser 4,7 όλοι οι αριθμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας και πρέπει να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες διαστάσεις : Ύψος 220 χιλιοστά. Πλάτος 150 χιλιοστά (εξαιρείται το 1). Πάχος 30 χιλιοστά. Σημείωση : Επιτρέπονται οι νόμιμοι αριθμοί ιστίων της κλάσης Optimist. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 240 χιλιοστά. Η απόσταση ανάμεσα σε γειτονικούς αριθμούς / γράμματα και σειρές πρέπει να είναι το ελάχιστο 30 χιλιοστά. Οι αριθμοί ιστίων πρέπει να τοποθετημένοι ομοιόμορφα. Οι αριθμοί στην δεξιά πλευρά του ιστίου πρέπει να είναι επάνω από τους αριθμούς της αριστερής πλευράς. Κάθε ψηφίο του αριθμού πρέπει να έχει ένα και μόνο χρώμα και θα πρέπει να είναι συμπαγούς χρώματος και να διαβάζεται εύκολα. 4(c). Για ιστία Laser 4,7 με αριθμούς άνω του και ιστία αγορασμένα μετά την 1 η Ιουνίου 1993, οι αριθμοί των ιστίων μπορούν να είναι κολλητοί ή ραμμένοι σε κάθε πλευρά του ιστίου με το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς του ιστίου τοποθετημένα σε γραμμή παράλληλα σε απόσταση 270 χιλιοστών ( χιλιοστά ) κάτω από την ραφή της μεσαίας θήκης της πήχης. Στην αριστερή πλευρά του ιστίου, το κάτω μέρος των αριθμών πρέπει να είναι τοποθετημένα σε γραμμή και παράλληλα σε απόσταση 270 χιλιοστών ( χιλιοστά) κάτω από το κάτω μέρος των αριθμών της δεξιάς πλευράς. Οι δεξιοί αριθμοί πρέπει να αρχίζουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό, και οι αριστεροί να τελειώνουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό. ( Για την τοποθέτηση αριθμών και γραμμάτων συμβουλευτείτε το σχεδιάγραμμα των αριθμών ιστίων ). 4(f) Γράμματα Χωρών, εάν απαιτούνται, πρέπει να συμμορφώνονται στον τύπο, μέγεθος, απόσταση και απαιτήσεις όπως οι αριθμοί ιστίων του Laser 4,7 (δείτε τον κανονισμό 28(e)4(b). Για ιστία Laser 4,7 με αριθμούς άνω του και ιστία αγορασμένα μετά την 1 η Απριλίου 2006, το κάτω μέρος των γραμμάτων της δεξιάς πλευράς του ιστίου πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ευθεία γραμμή 270 χιλιοστών (+ 12 χιλιοστά) από τον αετό κάτω και παράλληλα από τους αριθμούς της αριστερής πλευράς και να αρχίζουν 100 χιλιοστά (+ -12 χιλιοστά) από τον αετό. Το κάτω μέρος των γραμμάτων της αριστερής πλευράς του ιστίου πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ευθεία γραμμή 270 χιλιοστών (+ 12 χιλιοστά) από τον αετό κάτω και παράλληλα από τους αριθμούς της δεξιάς πλευράς και να 13

14 The bottom of the letters on the port side shall be placed along a line 270mm (+12mm) below and parallel to the bottom of the letters on the starboard side and finish 100mm (+ or 12mm) from the leech. For Laser 4.7 sails with numbers under that were purchased before 1 April 2006, they may be placed as above or along the same line, 270mm below and parallel to the bottom of the numbers on the port side, on opposite sides of the sail. The letters on the port side shall be closer to the leech than those on the starboard side, with the port side letters finishing 100mm (+ or 12mm) from the leech. National Letters shall be required at all World Championships, Regional Championships and events described as international events in the notice of race or sailing instructions. National Letters may be required at any other regatta by the notice of race or sailing instructions. The letters shall all be the same colour, which may be one of the colours of the digits of the sail number, or another distinctive colour. (f) MAST Rule 5 shall be amended to read as follows: 5 The Laser 4.7 bottom mast is supplied with a pre-bend aft of approximately 5 degrees. The pre-bend shall not be increased or decreased. No top mast that has permanent bend in it shall be used at any time. (g) CLOTHING AND EQUIPMENT Rule 6(a) shall be amended to read as follows: 6(a) In alteration of RRS 43.1 (b) the maximum total weight of competitors clothing and equipment shall be 8 kg. PART FIVE 30. AMENDMENTS Amendments to these Rules shall be approved by each of: (a) the World Council, (b) the Advisory Council, (c) at least two thirds of the membership replying in writing to the International Office of the Class in response to a postal ballot published by the International Office of the Class. Only those postal votes returned to the International Office within 6 months from the date of publication of the rule change shall be valid, and (d) the ISAF. Class Rule Interpretations 1.Fastenings (Rule 26(c)) shall include screws, bolts, nuts, washers and rivets. 2.Rudder blade head thickness: Interpretation to Rule 15 Rudder and Rule 26(a) Repairs: Padding of uniform thickness may be used to fill the gap between the rudder blade and the rudder head provided that the padding covers completely the part of the rudder blade that comes into contact with the rudder head and that the thickness of the rudder blade plus the padding does not exceed 20.3mm. 3.Traveller control lines & fittings (Rule 3(b)ii): The most forward part of the triangle that forms the traveller is regarded as load-bearing and may have a splice at that point (see Fig 1). αρχίζουν 100 χιλιοστά (+ -12 χιλιοστά) από τον αετό. Για ιστία Laser 4,7 με αριθμούς κάτω του και ιστία αγορασμένα πριν την 1 η Απριλίου 2006, μπορούν να τοποθετηθούν όπως τα παραπάνω, ή όλα σε μια ευθεία 270 χιλιοστά κάτω και παράλληλα με την κάτω άκρη των αριθμών της αριστερής πλευράς και στις δυο πλευρές του ιστίου. Τα γράμματα της αριστερής πλευράς πρέπει να είναι πλησιέστερα στον αετό από αυτά που είναι στην δεξιά πλευρά, και τα γράμματα της αριστερής πλευράς να τελειώνουν 100 χιλιοστά ( χιλιοστά) από τον αετό. Τα Γράμματα Χωρών είναι υποχρεωτικά σε όλα τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα και αγώνες που αναφέρονται ως διεθνείς στην προκήρυξη των αγώνων, ή τις οδηγίες πλου. Γράμματα Χωρών μπορούν να απαιτούνται σε κάθε αγώνα εάν αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων ή τις οδηγίες πλου. Τα γράμματα πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος, και πρέπει να είναι ενός από τα χρώματα που έχουν οι αριθμοί, ή άλλου διακριτού χρώματος. (f) ΚΑΤΑΡΤΙ Ο κανονισμός 5 αντικαθίστανται όπως παρακάτω : 5 To κάτω κατάρτι του Laser 4,7 διαθέτει κλίση περίπου 5 μοιρών προς τα πίσω. Η κλίση αυτή δεν μπορεί να μειωθεί ή αυξηθεί. Δεν επιτρέπεται άνω κατάρτι που δεν είναι ίσιο. (g) ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ O κανονισμός 6(a) αλλάζει ως ακολούθως: 6(a) Για τον σκοπό των κανονισμών 43.1(b) το μέγιστο βάρος του ρουχισμού των αθλητών και του εξοπλισμού του είναι 8 κιλά. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 30. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τροποποιήσεις σε αυτούς τους Κανονισμούς πρέπει να εγκριθούν από κάθε μια από τις παρακάτω αρχές : (α) To Παγκόσμιο Συμβούλιο, (β) Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο, (γ) τουλάχιστον από τα δυο τρίτα των μελών που θα απαντήσουν γραπτώς στο Διεθνές Γραφείο της Κλάσης σε απάντηση του γραπτού ψηφοδελτίου που θα έχει δημοσιευτεί από το Διεθνές Γραφείο της Κλάσης. Μόνον εκείνες οι γραπτές ψήφοι που θα έχουν επιστραφεί στο Διεθνές Γραφείο μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αλλαγής του κανονισμού θα είναι έγκυροι, και (δ) την ISAF. Ερμηνείες κανονισμών κλάσης 1. Τα συστήματα πρόσδεσης (κανονισμός 26(c)) μπορεί να περιλαμβάνουν βίδες, παξιμάδια, ροδέλες και πριτσίνια. 2. Πάχος κεφαλής τιμονιού. Επεξήγηση στον κανονισμό 15 Τιμόνι και Κανονισμό 26(a) Επισκευές : Αναπλήρωση με ομοιόμορφου πάχους υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γεμίσει το κενό ανάμεσα στο φτερό του τιμονιού και την κεφαλή του τιμονιού υπό τον όρο το υλικό αναπλήρωσης να καλύπτει πλήρως το μέρος του φτερού που έρχεται σε επαφή με την κεφαλή του τιμονιού και ότι το πάχος του φτερού του τιμονιού μαζί με το υλικό αναπλήρωσης δεν θα είναι μεγαλύτερο από 20,3 χιλιοστά. 3. Traveller (Σιδηρόδρομος) εξοπλισμός και σχοινιά (κανονισμός 3(b)ii). Το εμπρός μέρος του τριγώνου το οποίο σχηματίζει το traveller θεωρείται ως φορτιζόμενο και μπορεί να έχει μάτιση σε αυτό το σημείο (δείτε σχήμα 1) Σχήμα 1 Μετάφραση : Μαυρογεώργης Πάνος Επιμέλεια κειμένων : Χαλκιά Μαριάννα 14

15 15

16 Οι μετρήσεις της 1 /2 ποδιάς και του αετου να γίνονται από την εμπρος γωνία της θηκης του καταρτιού. L A S E R R A DIA L ΙΣΤΙΟ & ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΡΤΙ Ολες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (not to s c a le) 3/4 ΑΕΤΟΣ ΠΗΧΕΙΣ 600 MAX MA X MAX /2 ΑΕΤΟΣ Για πήχεις με καπάκια τύπου Concave δείτε την σελίδα 30 1/4 Α Ε Τ Ο Σ MAX 100 MAX o 90 o MAX 185 ΓΡΑΝΤΙ MAX 4560 MAX 495 1/2 ΠΟΔΙΑ MAX 4780 ΠΟΔΙΑ MA X MA X ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΒΑΣΗΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1400 ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΒΑΣΗΣ Α Ε Τ Ο Σ MAX 5010 MIN /- 5 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Μάρτιος 2013 Για την Ελληνική κλάση Laser

17 LASER, LASER RADIAL & LASER 4.7 ΑΝΩ ΚΑΤΑΡΤΙ MAX 3600 (Περιλαμβάνει ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΤΑΠΑ) /- 5 LASER, LASER RADIAL & LASER 4.7 ΜΑΤΣΑ MAX 2740 ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ /- 12 MAX 482 ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ / / /- 12 Ολες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm) (not to scale) STOPPER DECKLINE KEEL LINE MAX 20 MAX 33 Μάρτιος 2013 Για την Ελληνική κλάση Laser

18 Σχεδιαγράμματα Ό λες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά Οι παρακάτω διαστάσεις αναφέρονται μόνον σαν οδηγός για αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς 1. B. 2. B. A. A. Το ράουλο της μαΐστρας τοποθετείται στην θέση A. Το φρένο της καρίνας τοποθετείται στην θέση B. Το φρένο της καρίνας στο σχεδιάγραμμα 1 μπορεί να αντικατασταθεί με το φρένο του κατασκευαστή όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 2, διαθέσιμο μέσον/τέλος 2009 (δείτε το LaserWorld του Δεκεμβρίου 2008 ή Ξύλινες πλάκες ενίσχυσης βρίσκονται κάτω από το deck για την τοποθέτηση των δαγκάνων Τρύπες στο πίσω μέρος του κόκπιτ MIN MAX MAX MAX 290 MIN 965 MIN 684 MIN 2426 MIN 2903 MIN 3848 MAX 796 MAX 2538 MAX 2947 MAX 3961 MIN 235 MIN 965 MAX 1067 Μάρτιος 2013 Για την Ελληνική κλάση Laser

19 Οι μετρήσεις του γραντιού και του αετού γίνονται από την εμπρος γωνία της θήκης του καταρτιού. L A S E R 4. 7 ΙΣΤΙΟ & ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΡΤΙ Ολες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά(mm) MA X MA X MAX /2 ΑΕΤΟΣ Για πήχεις με καπάκια τύπου Concave δείτε την σελίδα 30 1/4 AETΟΣ MAX 100 ΓΡΑΝΤΙ MAX 4085 ΠΟΔΙΑ MAX 2480 ΑΕΤΟΣ MAX 4540 MIN /- 5 ΠΕΡΙΠΟΥ 5 o MAX 1810 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΒΑΣΗΣ )

20 Οι μετρήσεις της 1 /2 ποδιάς και του αετού να γινονται από την εμπρός γωνία της θήκης του καταρτιού. L A S E R S TA NDA R D ΙΣΤΙΟ & ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΡΤΙ Ολες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (not to s c a le) MA X MA X MAX /2 ΑΕΤΟΣ Γιά πήχεις τύπου Concave δείτε την σελίδα 30 1/4 Α Ε Τ Ο Σ MAX 100 MAX 185 MAX o 90 o ΓΡΑΝΤΙ MAX 5130 MA X 495 1/2 ΠΟΔΙΑ MAX 5380 Α Ε Τ Ο Σ MAX 5570 Π Ο Δ Ι Α MA X MAX 2865 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΒΑΣΗΣ ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ MIN /- 5 Μάρτιος 2013 Για την Ελληνική κλάση Laser

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞH. 3. ΧΟΡΗΓΟΙ Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞH. 3. ΧΟΡΗΓΟΙ Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν. ΠΡΟΚΗΡΥΞH O Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2015 για σκάφη LASER (STD, RDL, 4.7), 420, 470 στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

STANDARD SAILING INSTRUCTIONS

STANDARD SAILING INSTRUCTIONS APPENDIX S This appendix applies only if the notice of race so states. These Standard Sailing Instructions may be used at an event in place of printed sailing instructions made available to each boat.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/

Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/ Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/ Συνάρτηση round() Περιγραφή Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT EXPERIMENT 5 DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT Purpose: Determine μ k, the kinetic coefficient of friction and μ s, the static friction coefficient by sliding block down that acts as an inclined plane.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα