Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»"

Transcript

1 Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2 Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών σηµάτων Υπολογισµός και ακουστική εκτίµηση θορύβου κβαντισµού Επίδειξη της επίδρασης του φαινοµένου της αναδίπλωσης Καθορισµός της εξάρτηση της απαιτούµενης χωρητικότητας σε συνάρτηση µε τη συχνότητα δειγµατοληψίας

3 Εφαρµογή δειγµατοληψίας % Όρισε της παραµέτρους δειγµατοληψίας fs=44100; % Η συχνότητα δειγµατοληψίας fs (σε Hz) Ts=1/fs; % Η περίοδος δειγµατοληψίας Ts (σε sec) % Υπολογισµός των χρονικών σηµείων δειγµατοληψίας Signal_duration=0.01; % Η συνολική χρονική διάρκεια σε sec t=[0:ts:signal_duration]; % Ορισµός σηµείων δειγµατοληψίας 0 Ts 2Ts 3Ts 4Ts 5Ts 6Ts t

4 ηµιουργία του σήµατος διάκριτου χρόνου % Ορισµός παραµέτρων του σήµατος A=10; % Το πλάτος f=1000; % Η συχνότητα (σε Hz) % ηµιουργία του σήµατος x=a*sin(2*pi*f*t); % Εκτύπωση της κυµατοµορφής plot(t,x);

5 ηµιουργία του σήµατος διάκριτου χρόνου (συν.)

6 Εφαρµογή κβαντισµού % Ορισµός παραµέτρων κβαντιστή N=4; % Η ευκρίνεια κβαντισµού % Εφαρµογή κβαντισµού % Βήµα 1: Υπολογισµός βήµατος κβαντισµού D=(A-(-A))/(2^N-1); % Βήµα 2: Η εξίσωση mid-riser κβαντιστή xq=d*floor(x/d)+d/2; % Εκτύπωση της κυµατοµορφής πάνω στην προηγούµενη hold on plot(t,xq, g- );

7 Εφαρµογή κβαντισµού (συν.)

8 Εφαρµογή κβαντισµού (συν.)

9 Υπολογισµός σφάλµατος κβαντισµού % Υπολογισµός τιµής θορύβου quantization_error=xq-x; % Εκτύπωση θορύβου κβαντισµού plot(t,quantization_error); % Αναπαραγωγή ήχου soundsc(xq, fs) Soundsc(quantization_error,fs)

10 Υπολογισµός σφάλµατος κβαντισµού (συν.)

11 Παραλλαγές της άσκησης Αυξήστε τη διάρκεια Signal_duration για µεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής Π.χ. 10 δευτερόλεπτα Εφαρµόστε κβαντισµό για Ν=8 Αλλαγή της συχνότητας του ηµιτόνου Π.χ. 5000Hz, 10000Hz Φαινόµενο αναδίπλωσης Συχνότητα ηµιτόνου 5000Hz Συχνότητα δειγµατοληψίας 8000Hz Χωρητικότητα και φαινόµενο δειγµατοληψίας Συχνότητα δειγµατοληψίας και size(xq): µας δίνει το µέγεθος ενός σήµατος...

12 ionio.gr

13 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Μάθηµα «Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία» ιδάσκων: ρ. Μηχ. Φλώρος Ανδρέας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (No 1) «Συµπίεση ηχητικών δεδοµένων» 1. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή AudioGrabber (ή ισοδύναµη), µεταφέρετε ένα αρχείο από κάποιο µουσικό CD στον υπολογιστή υπό µορφή.wav. Το αρχείο αυτό περιέχει ηχητικά δεδοµένα κωδικοποιηµένα κατά PCM µε συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1kHz και ευκρίνεια κβαντισµού ίση µε 16bit. Ονοµάστε το αρχείο που προέκυψε audio_pcm.wav. 2. Συµπιέστε το παραπάνω αρχείο σύµφωνα µε το πρότυπο MPEG1 Layer III µε ρυθµούς κωδικοποίησης από 320kbps έως και 64kbps. Χρησιµοποιήστε τον κωδικοποιητή LAME (εναλλακτικά τον Blade). Για δική σας διευκόλυνση χρησιµοποιείστε συστηµατική ονοµατολογία αρχείων, π.χ. ονοµάστε audio_320.mp3 το αρχείο που αντιστοιχεί σε ρυθµό κωδικοποίησης 320kbps. 3. Αποκωδικοποιήστε όλα τα παραπάνω αρχεία και σώστε τα ηχητικά δεδοµένα που προκύπτουν σε.wav αρχεία. Η αποκωδικοποίηση µπορεί να γίνει µέσω του προγράµµατος winamp (ή ισοδύναµου) και θα έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ηχητικών δεδοµένων κωδικοποιηµένων κατά PCM. Σηµείωση: για την αποκωδικοποίηση και αποθήκευση των συµπιεσµένων mp3 αρχείων από την εφαρµογή winamp, θα πρέπει να επιλέξετε

14 Options->Preferences και στην ενότητα Plug-Ins/Output να επιλέξετε Nullsoft Disk Writer Plug-in. 4. Φορτώστε όλα τα παραπάνω.wav αρχεία (συµπεριλαµβανοµένου του audio_pcm.wav που δηµιουργήσατε στο Βήµα 1) στο περιβάλλον της MATLAB κάνοντας χρήση της διαταγής [data_320, fs, N] = wavread( wavfile.wav ), όπου wavfile.wav το όνοµα το κάθε αρχείου. Η µεταβλητή data_320 θα περιλαµβάνει τα ηχητικά δεδοµένα που προέκυψαν από την αποκωδικοποίηση του συµπιεσµένου κατά mp3 αρχείου audio_320.mp3. Εφαρµόστε παρόµοια ονοµατολογία για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 5. Μετατρέψτε τα στερεοφωνικά δεδοµένα σε µονοφωνικά µε χρήση της διαταγής data_320 = data_320(:,1); 6. Υπολογίστε τη διαφορά των πρώτων Ν δειγµάτων όλων των δεδοµένων από τα αρχικά PCM ηχητικά δεδοµένα µε χρήση της ακόλουθης διαταγής της MATLAB: error_320 = data_320(1:n) data_pcm(1:n); Ακολουθείστε παρόµοια ονοµατολογία για όλες τις περιπτώσεις ρυθµών κωδικοποίησης. Σηµείωση: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως τιµή της παραµέτρου Ν την (στην περίπτωση η παραπάνω διαφορά θα υπολογιστεί για τα πρώτα δείγµατα των ηχητικών δεδοµένων ή αλλιώς για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα). 7. Αποθηκεύστε τα παραπάνω σήµατα σφάλµατος µεταξύ PCM και mp3 κωδικοποίησης υπό µορφή.wav αρχείων µε χρήση της διαταγής wavwrite(error_320, 44100, error_320.wav ); 8. Τέλος δηµιουργήστε ένα CD-DA δίσκο µε περιεχόµενα τα αρχεία τύπου.wav που προέκυψαν στο προηγούµενο βήµα.

15 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Περιεχόµενο διαδικασία µαθήµατος και εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

16 Πληροφορίες για το µάθηµα ιδάσκων Φλώρος Ανδρέας Web site: TBD! Ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος Ώρες διαλέξεων θεωρίας: Τρίτη 16:00 18:00 Κάποιες από τις ώρες θα γίνουν και εργαστήρια Υλικό αναφοράς «Πολυµέσα Θεωρία και Πράξη», Steinmetz Ralf

17 Πληροφορίες για το µάθηµα (συν.) ιαλέξεις Η θεωρία του µαθήµατος Φροντιστήριο Ασκήσεις παραδείγµατα Εργαστήριο Πρακτικές εφαρµογές Εκπόνηση εργασίας Οµάδες των δύο ατόµων Συµµετοχή στη βαθµολογία: 30%

18 Πληροφορίες για το µάθηµα (συν.) E-class Υπάρχει κάποιος που δεν γνωρίζει τη λειτουργία του; Εγγραφή χρηστών

19 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία

20 Στόχοι προγράµµατος σπουδών Βασική ιδέα του πενταετούς προγράµµατος σπουδών του ΤΤΗΕ Η σύγχρονη εξειδίκευση στον οπτικοακουστικό χώρο και στα πολυµέσα πρέπει να στηρίζεται σε επαρκείς γνώσεις: των οπτικοακουστικών τεχνικών των σύγχρονων ψηφιακών µεθόδων επεξεργασίας του ήχου, της εικόνας και του συνδυασµού τους της επιστηµονικής θεµελίωσης του ρόλου των οπτικοακουστικών εφαρµογών στη σύγχρονη εξελισσόµενη κοινωνία Πηγή Ιστότοπος Ιονίου Πανεπιστηµίου / ΤΤΗΕ (www.ionio.gr)

21 Στόχος του µαθήµατος «... η εισαγωγική παρουσίαση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, όπως αυτή συναντάται σήµερα.»

22 Στόχος του µαθήµατος (συν.) Κατανόηση και επεξεργασία απλών τύπων δεδοµένων Συνδιασµό δεδοµένων σε µια πληθώρα µορφών Βίντεο ιαδραστικές εφαρµογές πολυµέσων Οργάνωση της ύλης Εισαγωγή Θεµατική ενότητα 1: Τεχνολογία ψηφιακού ήχου Θεµατική ενότητα 2: Τεχνολογία ακίνητης και κινούµενης ψηφιακής εικόνας Θεµατική ενότητα 3: Συµπίεση ψηφιακών δεδοµένων Θεµατική ενότητα 4: Συστήµατα διανοµής Θεµατική ενότητα 5: Ολοκληρωµένες ψηφιακές εφαρµογές

23 Τί άλλο εκτός από θεωρία;;;; Χρήση υπολογιστή Ψηφιακή επεξεργασία ήχου Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Συνδιασµός ήχου και εικόνας ηµιουργία ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών

24 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία

25 Ψηφιακά συστήµατα Τα συστήµατα που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος διακρίνονται σε Αναλογικά Χειρίζονται σήµατα τα οποία µεταβάλλονται σε ένα συνεχές διάστηµα τιµών Ψηφιακά Χειρίζονται σήµατα τα οποία µπορούν να λάβουν ένα πεπερασµένο αριθµό τιµών

26 Ψηφιακά συστήµατα (συν.) Αναλογικά συστήµατα Σύστηµα Ψηφιακά συστήµατα Σύστηµα

27 Εργασία για το σπίτι... Task 1: Κάντε µία λίστα των αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων που λειτουργούν στο σπίτι σας...

28 Εφαρµογές ψηφιακών συστηµάτων Επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων Ψηφιακοί επεξεργαστές Μετάδοση και διανοµή δεδοµένων / επικοινωνία Ασύρµατα δίκτυα Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα Αποθήκευση δεδοµένων Οπτικοί δίσκοι USB flash δίσκοι

29 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας Μέγεθος Απόδοση Λήψη Εκτύπωση Επεξεργασία Ποιότητα φωτογραφιών Αντοχή στο χρόνο Κόστος Απόκτησης Χρήσης... Αναλογική µηχανή Ψηφιακή µηχανή

30 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας (συν.) Ευέλικτοι τρόποι αποθήκευσης και διανοµής δεδοµένων Μέθοδοι ψηφιακής συµπίεσης δεδοµένων Μεγαλύτερη «αντοχή» των ψηφιακών δεδοµένων στο χρόνο Μεγαλύτερη φορητότητα Μικρό µέγεθος Χαµηλή κατανάλωση Μικρότερο κόστος ιαρκής εξέλιξη στον τοµέα του υλικού (ICs) Μαζικός προγραµµατισµός υλικού

31 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας (συν.) Μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο υνατότητα ολοκληρωµένης διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας Επεξεργαστές ειδικού σκοπού Επεξεργαστές γενικού σκοπού Προσωπικοί ψηφιακοί υπολογιστές

32 Εργασία για το σπίτι... Task 2: Σκεφτείτε και καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα (ίσως και µειονεκτήµατα) των δίσκων βινυλίου και της τεχνολογίας mp3...

33 Ψηφιακοί υπολογιστές

34 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων

35 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Difference Engine (Babbage, 1822) ENIAC (Univ. of Pennsylvania, 1945) Πρόσθετο υλικό

36 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Whirlwind I: η πρώτη προγραµµατιζόµενη µηχανή MANUFACTURER MIT TYPE Professional Computer ORIGIN U.S.A. YEAR April 1951 END OF PRODUCTION 1953 BUILT IN LANGUAGE None KEYBOARD Flexowriter typewriting/word processing unit CPU Vacuum tubes SPEED 20 KIPS initially, increased to 40 KIPS with core memory COPROCESSOR None RAM 2K 16-bit words (Williams-Kilburn storage CRT initially, core, 1953) VRAM None ROM Boot loader on toggle panel TEXT MODES None GRAPHIC MODES 256 x 256 COLORS Monochrome SOUND Yes SIZE / WEIGHT Two stories / Several tons I/O PORTS None BUILT IN MEDIA Tape OS None POWER SUPPLY 1 MW PERIPHERALS None PRICE $708,909

37 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές πρώτης γεννιάς ( ) Χρήση λυχνιών Υψηλές θερµοκρασίες Χαµηλή αξιοπιστία UNIVAC I: η πρώτη µηχανή µαζικής παραγωγής NAME Univac 1 MANUFACTURER TYPE ORIGIN Remington Rand Professional Computer U.S.A. YEAR March 1951 END OF PRODUCTION Unknown BUILT IN LANGUAGE None KEYBOARD CPU SPEED RAM SIZE / WEIGHT BUILT IN MEDIA PRICE Binary, control and ASCII keyboards Vacuum tubes array 1,905 operations per second 1000 words of 72 bits in delay lines 4,25 (W) x 2,45 (D) x 2,60 (H) meters, floor space: 943 cubic feet / 13.1 tons Magnetic tapes $750,000 FOB factory. High-speed line printer: $185,000

38 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές δεύτερης γεννιάς ( ) Αντικατάσταση λυχνιών µε τραντζίστορς Υψηλότερες ταχύτητες Μικρό µέγεθος Αποδοτικότερη µνήµη Γρήγορη είσοδος/έξοδος Χρήση γλώσσας µηχανής και συµβολικής γλώσσας

39 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές τρίτης γεννιάς ( ) Εισαγωγή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων Ορατά µόνο από µικροσκόπιο Τεράστια αύξηση απόδοσης και ευχρηστίας Ενσωµάτωση λειτουργικού συστήµατος Εκτέλεση πολλών προγραµµάτων ταυτόχρονα Χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου

40 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές τέταρτης γεννιάς (1970 ) Σµίκρυνση των ολοκληρωµένων λογικών κυκλωµάτων ηµιουργία µικροεπεξεργαστή Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα περιέχει ολόκληρη την κεντρική µονάδα επεξεργασίας Χρήση της ιδεατής µνήµης (virtual memory) Εκτέλεση προγραµµάτων µε υψηλές απαιτήσεις σε µνήµη Εξελίξεις σε τεχνολογίες εισόδου εξόδου CD-ROMs Εκτυπωτές Ανάλυση γραφικών

41 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές πέµπτης γεννιάς Υψηλή κλίµακα ολοκλήρωσης Υψηλές ταχύτητες Συστήµατα πολλαπλών επεξεργαστών Συστήµατα µε δυνατότητα σκέψης Είσοδος/έξοδος η ανθρώπινη φωνή Ακριβής εντοπισµός της ζητούµενης πληροφορίας υνατότητα εκµάθησης και δηµιουργίας συµπερασµάτων

42 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Date Computers on Internet Web sites on Internet ,000,000 84,000,000 59,249,000 12,881,000 3,212, , , ,000,000 10,000,000 4,279, ,000 3,000 50

43 οµή ψηφιακών υπολογιστικών συστηµάτων

44 Τυπική δοµή υπολογιστικών συστηµάτων Μονάδα εισόδου Input device Μονάδα εξόδου Output device Κεντρική κύρια µνήµη Main memory Μονάδα ελέγχου Control unit Αριθµητική λογική µονάδα Arithmetic logical unit (ALU) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Μικροεπεξεργαστής

45 Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) Αποτελεί την «καρδιά» του υπολογιστικού συστήµατος Πολλές φορές χρησιµοποιείται ο όρος «επεξεργαστής» είναι η εναλλακτική ονοµασία της ΚΜΕ «µικροεπεξεργαστής» είναι µια ΚΜΕ που έχει εξολοκλήρου υλοποιηθεί σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip) Οι δυνατότητες ενός µικροεπεξεργαστή ποικίλουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή και τον τύπο του Σε κάθε περίπτωση, η υπολογιστική ισχύς του µεγαλώνει µε την πάροδο του χρόνου

46 Τύποι επεξεργαστών Επεξεργαστές τύπου Complex Instruction Set Computer (CISC) Οι πλέον διαδεδοµένοι επεξεργαστές π.χ. Pentium Reduced Instruction Set Computer (RISC) π.χ. ARM7TDMI Μικρό ρεπερτόριο εντολών γλώσσας µηχανής Κάθε επεξεργαστής είναι µια πολύπλοκη κατασκευή που συνδιάζει Μεγάλο αριθµό σηµάτων εισόδου Μεγάλο αριθµό σηµάτων εξόδου Μεγάλο αριθµό εσωτερικών καταστάσεων

47 Χαρακτηριστικά των επεξεργαστών Ταχύτητα Μέτρηση σε MHz η ταχύτητα του ρολογιού του MIPS - αναφέρεται κυρίως στην Αριθµητική Λογική µονάδα Καθορίζεται από το πλήθος των κύκλων ρολογιού που απαιτούνται για την ολοκλήρωση µιας εντολής Εάν ένας επεξεργαστής, µε ρολόι 40-MHz, εκτελεί σε κάθε 40 παλµούς του ωρολογίου του µία εντολή, τότε έχει ταχύτητα 1 MIPS Το µήκος της λέξης Επεξεργαστές 32, 64 bit Το πλήθος των τρανζίστορ

48 Χαρακτηριστικά επεξεργαστών (συν.) Ενσωµάτωση µονάδας κινητής υποδιαστολής Floating point unit εξυπηρέτηση τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης γραφικών Ενσωµάτωση µνήµης cache µικρή σε χωρητικότητα µνήµη πολύ υψηλής ταχύτητας Ίσως και πολλαπλών επιπέδων προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν συχνά στους υπολογισµούς κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος Ενσωµάτωση πολλαπλών πυρήνων Ταχύτητα διαύλου Τεχνολογία κατασκευής (micron) Π.χ ή µικρότερες

49 Η οργάνωση της ALU Εκτέλεση βασικών αριθµητικών/λογικών πράξεων Άλγεβρα Boole Εκτέλεση πολύπλοκων πράξεων Υπολογισµός τετραγωνικής ρίζας Υπολογισµός τριγωνοµετρικών συναρτήσεων O χρήστης δεν αντιλαµβάνεται την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης πράξεων από την ALU Όλες οι πράξεις µετατρέπονται σε γλώσσα µηχανής

50 Η οργάνωση της ALU (συν.) Η ALU αποτελείται από Καταχωρητές (registers) προσωρινής αποθήκευσης δεδοµένων Χρήση για εκτέλεση πράξεων Ηλεκτρονικά κυκλώµατα εκτέλεσης πράξεων Η ταχύτητα της ALU εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα των καταχωρητών της Κάθε καταχωρητής έχει τη δική του διεύθυνση Χρήση ειδικών καταχωρητών Ειδικού σκοπού καταχωρητές Π.χ. συσσωρευτών

51 Η γλώσσα µηχανής Όλες οι εντολές προγραµµάτων µετατρέπονται σε γλώσσα µηχανής Εντολή σε γλώσσα µηχανής Κώδικας της εντολής ιαφορετικός από επεξεργαστή σε επεξεργαστή Προσδιορίζει τον τύπο της επεξεργασίας που θα εκτελεστεί Πεδίο διευθύνσεων Παράδειγµα Περιέχει τις διευθύνσεις µνήµης ή των καταχωρητών µε τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν ADD #K1,# K2

52 Η γλώσσα µηχανής (συν.) Έστω υπολογιστικό σύστηµα µε 6 καταχωρητές A, B, C, D, E, F Έστω ότι οι διευθύνσεις µνήµης είναι της µορφής (x,y) x δηλώνει τον αριθµό της γραµµής και y τον αριθµό της στήλης Εάν a, b µεταβλητές προγράµµατος µε διευθύνσεις (2,3) και (5,2) αντίστοιχα Για την εκτέλεση της εντολής a=a*b, η γλώσσα µηχανής θα είναι η ενδεικτικά η εξής: LOAD A, 2:3 φορτώνει στον Α το περιεχόµενο της διεύθυνσης µνήµης (2,3) LOAD B, 5:2 φορτώνει στον B το περιεχόµενο της διεύθυνσης µνήµης (5,2) PROD A, B Πολλαπλασιάζει το περιεχόµενο των καταχωρητών Α και Β και σώζει το αποτέλεσµα στον πρώτο (τον Α) STORE 2:3, A Αποθηκεύει το περιεχόµενο του καταχωρητή Α στη διεύθυνση µνήµης (2,3)

53 H µονάδα ελέγχου Βασικές λειτουργίες Εντοπισµός της επόµενης προς εκτέλεση εντολής και µεταφορά της στη µνήµη Μεταφορά της εντολής από τη µνήµη στην ΚΜΕ Μετατροπή της εντολής σε γλώσσα µηχανής Επίβλεψη λειτουργιών για την εκτέλεση της εντολής Συντονισµός συστηµάτων µε σήµατα ελέγχου Παρακολούθηση/συντονισµός της µεταφοράς δεδοµένων από και προς τη µνήµη

54 Καταχωρητές της ΚΜΕ Βοηθούν στη λειτουργία της ALU και της µονάδας ελέγχου ως ολοκληρωµένη µονάδα Καταχωρητές ειδικής χρήσης Instruction Register (IR) Περιέχει την υπό εκτέλεση εντολή σε γλώσσα µηχανής Program Counter (PC) Περιέχει τη διεύθυνση µνήµης της επόµενης προς εκτέλεση εντολής Memory Address Register (MAR) Περιέχει τη διεύθυνση µνήµης από την οποία θα διαβαστεί κάποιο δεδοµένο Memory Data Register (MDR) Περιέχει το στοιχείο που µόλις διαβάστηκε από τη θέση µνήµης µε διεύθυνση που περιέχει ο MAR

55 Καταχωρητές της ΚΜΕ (συν.) Παράδειγµα ανάκλησης επόµενης εντολής Ανάγνωση PC Μεταφορά περιεχοµένου PC στον MAR ηµιουργία σήµατος ελέγχου Π.χ. Ανάγνωση από µνήµη Μεταφορά περιεχοµένου MAR στον MDR από τη µνήµη Μεταφορά περιεχοµένου MDR στον IR Κύκλος ανάκλησης εντολής (fetch cycle) Κύκλος εκτέλεσης εντολής (execution cycle)

56 Καταχωρητές της ΚΜΕ (συν.)

57 Συνδέσεις µεταξύ των µονάδων Data bus (δίαυλος δεδοµένων) Μεταφέρει Μια εντολή από τη µνήµη προς την ΚΜΕ για εκτέλεση εδοµένα από τη µνήµη προς την ΚΜΕ και αντίστροφα εδοµένα από τη µνήµη σε περιφεριακές συσκευές και αντίστροφα Address bus (δίαυλος διευθύνσεων) Μεταφέρει τη διεύθυνση Της εντολής που θα εκτελέσει η ΚΜΕ εδοµένων που θα µεταφερθούν από τη µνήµη και αντίστροφα Της περιφεριακής συσκευής εισόδου/εξόδου για την µεταφορά δεδοµένων εισόδου/εξόδου Γραµµές ελέγχου (Control bus) Μεταφορά ειδικών σηµάτων ελέγχου µεταξύ των µονάδων για εκτέλεση εντολών

58 Η κεντρική µνήµη Αποτελεί πολύ σηµαντικό υποσύστηµα Αποθηκεύει πληροφορίες, εντολές και δεδοµένα Προσπελαύνει πληροφορίες, εντολές και δεδοµένα Οποιοδήποτε δεδοµένο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πρέπει να βρίσκεται στη µνήµη Βασική προϋπόθεση η ταχύτητα ανάγνωσης/προσπέλασης Περιορισµός το υψηλό κόστος Χρήση βοηθητικών µνηµών και εναλλαγή µε την κύρια µνήµη

59 Κόστος Near Line Ofline Online Συστήµατος Η ιεραρχία της µνήµης Η ιεραρχία της µνήµης Χρόνος Προσπέλασης Καταχωρητές Κρυφή Μνήµη Επιπέδου 1 Κρυφή Μνήµη Επιπέδου 2 25ns 50ns Κύρια Μνήµη 30ns 90ns 1ns 2ns 3ns 10ns Σκληροί ίσκοι 5ms 20ms 100ms 5s Οπτικοί ίσκοι (Jukeboxes) 10s 3m Μαγνητικές ταινίες (Ροµποτικοί βραχίονες)

60 ΤΕΛΟΣ (για σήµερα...)

61 ionio.gr

62 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Τεχνολογία ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

63 Προηγούµενο µάθηµα: Εργασία για το σπίτι... Task 1: Κάντε µία λίστα των αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων που λειτουργούν στο σπίτι σας... Task 2: Σκεφτείτε και καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα (ίσως και µειονεκτήµατα) των δίσκων βινυλίου και της τεχνολογίας mp3...

64 Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα... Οργάνωση της ύλης Εισαγωγή Θεµατική ενότητα 1: Τεχνολογία ψηφιακού ήχου Θεµατική ενότητα 2: Τεχνολογία ακίνητης και κινούµενης ψηφιακής εικόνας Θεµατική ενότητα 3: Συµπίεση ψηφιακών δεδοµένων Θεµατική ενότητα 4: Συστήµατα διανοµής Θεµατική ενότητα 5: Ολοκληρωµένες ψηφιακές εφαρµογές

65 Τεχνολογία ψηφιακού ήχου

66 Τί είναι ο ήχος; Φυσικό φαινόµενο Παράγεται από ταλάντωση κάποιου υλικού ιαδίδεται µε εναλλαγές της πίεσης στο µέσο µετάδοσης (π.χ. αέρα) «Καταγράφεται» από το ανθρώπινο αυτί Παράδειγµα: ηµιτονοειδής κίνηση ενός πιστονιού σε σωλήνα

67 Χαρακτηριστικά του ήχου Πλάτος Ισοδύναµο της «έντασης» n x n x 10 5

68 Χαρακτηριστικά του ήχου (συν.) Περίοδος (Τ): Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο ίδιων καταστάσεων της κίνησης Μήκος κύµατος (λ): η απόσταση µεταξύ δύο µεγίστων (ή ελαχίστων) της πίεσης Συχνότητα (f): Ο αριθµός των επαναλήψεων µιας κατάστασης της κίνησης στην µονάδα του χρόνου Υπόηχοι Ακουστοί (για τον άνθρωπο) ήχοι Υπέρηχοι 16Hz 20kHz

69 Περιοδικοί / µη περιοδικοί ήχοι Περίοδος (Τ) Demonstration ηµιουργία και απεικόνιση κυµατοµορφών µε λογισµικό

70 Αναλογικά/ψηφιακά σήµατα Τα ψηφιακά ηχητικά συστήµατα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσµο Μετατροπή αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά δεδοµένα (π.χ. κατά την ηχογράφηση) Μετατροπή ψηφιακών δεδοµένων σε αναλογικό σήµα (π.χ. κατά την αναπαραγωγή)

71 Αναλογική/Ψηφιακή Μετατροπή ειγµατοληψία Μετατροπή ενός χρονικά συνεχούς (αναλογικού) σήµατος σε πεπερασµένο αριθµό διαδοχικών τιµών Κβαντισµός Μετατροπή των διαδοχικών τιµών πλάτους σε διάκριτες τιµές

72 Στοιχεία δειγµατοληψίας ηχητικών σηµάτων

73 ειγµατοληψία ηχητικών σηµάτων T s T s T s Αρχικό αναλογικό σήµα s c (t) είγµατα διάκριτου χρόνου s d (nt s ) T s Περίοδος δεγµατοληψίας

74 Ποιά η τιµή της περιόδου δειγµατοληψίας; Αναλογικό σήµα χαµηλής συχνότητας Αναλογικό σήµα υψηλής συχνότητας

75 Θεώρηµα του Nyquist Συχνότητα δειγµατοληψίας f s =1/T s Θεµελιώδης σχέση δειγµατοληψίας f s >2f max όπου f max η µέγιστη συχνότητα του σήµατος υπό µετατροπή Παράδειγµα: στο πρότυπο CD-DA f max =22.05kHz f s =44.1kHz Demonstration 44.1kHz 22.05kHz kHz 6kHz

76 Το φαινόµενο της αναδίπλωσης (aliasing)( Συνεχές σήµα στο χρόνο Σωστή δειγµατοληψία t Λανθασµένη δειγµατοληψία

77 Υλοποίηση της δειγµατοληψίας Βαθµίδα sample and hold HOLD Έλεγχος διακόπτη από CLOCK Αναλογική είσοδος Αναλογική έξοδος SAMPLE Βασικές απαιτήσεις: Ακριβές ρολόι (ακρίβεια<1ns) Αποφόρτηση πυκνωτή σε χρόνο µεγαλύτερο του T s

78 Στοιχεία κβαντισµού ηχητικών σηµάτων

79 Κβαντισµός - Ορισµός Μετά τη δειγµατοληψία, οι δυνατές τιµές πλάτους του σήµατος s d (nt s ) είναι άπειρες Κβαντισµός: αντιστοίχιση των άπειρων τιµών πλάτους σε πεπερασµένο αριθµό σταθµών Μη γραµµική διαδικασία Το πλήθος των σταθµών εξαρτάται από την τάξη του κβαντιστή Ευκρίνεια κβαντισµού Ν (bit) s(nt s )=Q[s d (nt s )]

80 Υλοποίηση κβαντισµού έξοδος s(nt s ) s m s m Βήµα κβαντισµού είσοδος s d (nt s ) S S max = min όπου S N max και S min η µέγιστη και 2 1 ελάχιστη τιµή πλάτους του σήµατος

81 Γραφική αναπαράσταση κβαντισµού Πλάτος 7v 6v 5v 4v 3v 2v 1v 0v Πλάτος 7v 6v 5v 4v 3v 2v 1v 0v bit αναπαράσταση (N=3)

82 Αναπαράσταση ψηφιακών σηµάτων: το δυαδικό σύστηµα Χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ηλεκτρονικά συστήµατα Η αναπαράσταση δεκαδικού συστήµατος (10 διαφορετικών καταστάσεων) στην ηλεκτρονική είναι πολύ δύσκολη ύο ψηφία (binary digits bits): «0» και «1» «0»: απουσία ρεύµατος «1»: ροή ρεύµατος ιακόπτης ON/OFF Μαγνητισµένο ή όχι µέσο εγγραφής Λογικό «Αληθές» / «Ψευδές»

83 Το δυαδικό σύστηµα Αναπαράσταση δυαδικού αριθµού b N-1 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 Π.χ b o, b 1, b N-1 τα bit της δυαδικής αναπαράστασης b 0 : Least Significant Bit (LSB) b N-1 : Most Significant Bit (MSB) Πόσα bit πρέπει να χρησιµοποιήσουµε; Εξαρτάται από το πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων που θέλουµε να αναπαραστήσουµε

84 Παραδείγµατα ψηφιακής αναπαράστασης υαδικός =b 2 x2 2 +b 1 x2 1 +b 0 x2 0 εκαδικός 000 0x2 2 +0x2 1 +0x x2 2 +0x2 1 +1x x2 2 +1x2 1 +0x x2 2 +1x2 1 +1x x2 2 +0x2 1 +0x x2 2 +0x2 1 +1x x2 2 +1x2 1 +0x x2 2 +1x2 1 +1x2 0 7

85 Ερώτηση κρίσεως... Πόσες διαφορετικές καταστάσεις µπορούν να απεικονίσουν τα 4bit 8bit 16bit Γενικός κανόνας N bit -> 2 N καταστάσεις Αυτή είναι και η δυναµική περιοχή του ψηφιακού σήµατος

86 Και η επιβεβαίωση του κανόνα... υαδικός εκαδικός

87 Η έννοια της δυναµικής περιοχής στην πράξη Για ηµιτονοειδή σήµατα, η θεωρητική δυναµική περιοχή του κβαντισµένου ηχητικού σήµατος είναι: Τάξη Ν (bits) SNR (db) SNR = 6N+1.76 (db) Demonstration 16bit 8bit 4bit

88 Θεµελιώδεις έννοιες ψηφιακών σηµάτων Nibble Μία τετράδα από bits Byte Μία οκτάδα από bits Word 2 Bytes Long word: 4 Bytes Πολλαπλάσια του bit/byte 1Kbit = 1024bits (= 2 10 bits) 1KByte (1KB) = 1024Byte 1MByte (1MB) = 1024KByte

89 Πολλαπλάσια µεγέθη δυαδικού συστήµατος Byte B (= 8 bits) Kilo Kilobyte KB = 1024 Byte Mega Megabyte MB = 1024 Kilobyte Giga Gigabyte GB = 1024 Megabyte Terra Terrabyte TB = 1024 Gigabyte Penta Pentabyte PB = 1024 Terrabyte Exa Exabyte EB = 1024 Pentabyte Zetta Zettabyte ZB = 1024 Exabyte Yota Yotabyte YB = 1024 Zettabyte

90 Ροή ψηφιακών δεδοµένων Ταχύτητα µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων Το πλήθος των bits που µεταδίδονται στη µονάδα του χρόνου Π.χ. bits ανά δευτερόλεπτο Η χρονική διάρκεια ενός bit Π.χ. 1µsec -> bits το δευτερόλεπτο Μονάδα µέτρησης: bit per second (bps) Kbps Mbps Παραδείγµατα: mp3: kbps CD: 1.4Mbps

91 Ροή ψηφιακών δεδοµένων (συν.) Η ροή των ψηφιακών δεδοµένων προφανώς εξαρτάται Από το ρυθµό (συχνότητα) δειγµατοληψίας Από το πλήθος των bit αναπαραστάσης Υψηλότερη ροή δεδοµένων σηµαίνει Καλύτερη ηχητική ποιότητα Μεγαλύτερος χώρος για αποθήκευση δεδοµένων Συµβιβασµός των παραπάνω µε τεχνικές συµπίεσης Demonstration 1.4Μbps 192kbps 96kbps 48kbps

92 Συνοψίζοντας... Θεµελιώδεις έννοιες ψηφιακών σηµάτων

93 Απορίες - Ερωτήσεις;

94 ΤΕΛΟΣ (για σήµερα...)

95 ionio.gr

96 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

97 Λίγα λόγια για το e-class

98 Από το προηγούµενο µάθηµα Task 1: Υπολογίστε το ρυθµό µετάδοσης ενός CD player µε δεδοµένο ότι Ν=16bit/ bit/fs=44.1khz/2ch Task 2: Ποιός ο ρυθµός µετάδοσης ηχητικών δεδοµένων εάν Ν=24bit/ bit/fs=96khz/ khz/6ch

99 και επέκταση της πρηγούµενης εργασίας... Αυξήστε τη διάρκεια Signal_duration για µεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής Π.χ. 10 δευτερόλεπτα Εφαρµόστε κβαντισµό για Ν=8 Αλλαγή της συχνότητας του ηµιτόνου Π.χ. 5000Hz, 10000Hz Φαινόµενο αναδίπλωσης Συχνότητα ηµιτόνου 5000Hz Συχνότητα δειγµατοληψίας 8000Hz Χωρητικότητα και φαινόµενο δειγµατοληψίας Συχνότητα δειγµατοληψίας και size(xq): µας δίνει το µέγεθος ενός σήµατος...

100 Τεχνικές κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου

101 Παράδειγµα: Σύστηµα κάρτας ήχου Ðåñéïñéóìüò ÄõíáìéêÞò Ðåñéï Þò (ð.. -5V..+5V) ÌåôáôñïðÞ Áíáëïãéêïý ÓÞìáôïò óå 16bit áêýñáéï [ ] =1 Line in Mic in S/PDIF (L) (R) Áíáëïãéêüò Ìßêôçò (L) (R) Anti Aliasing Öéëôñï (L) (R) A/Ø ÌåôáôñïðÝáò (Multibit, 1bit Ó- Ä) Øçöéáêü Ñïëüé ÄéáìïñöùôÞò - ÁðïäéáìïñöùôÞò S/PDIF (Codec) ÐïëõðëÝêôçò Buffer PCI/ISA Interface Εφαρµογή - Λογισµικού ÅðåîåñãáóôÞò (CPU) ÌíÞìç Line out (L) (R) Åíéó õôþò (L) (R) Ø/Á ÌåôáôñïðÝáò (Multibit, 1bit Ó- Ä) Προσθήκη Επικεφαλίδων Áðïèçêåõôéêü ÌÝóï (Óêëçñüò Äúóêïò) KÜñôá Ç ïõ ÕðïëïãéóôÞò

102 Ψηφιακή κωδικοποίηση ήχου Στο πρότυπο CD, τα ηχητικά δεδοµένα κωδικοποιούνται κατά PCM Παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation) Ανάλυση 16bit, συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1kHz 2 κανάλια ήχου Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων = 2x44100x16= bps H PCM γρήγορα καθιερώθηκε σε ένα πλήθος εφαρµογών και συστηµάτων Επέκταση της τυποποίησης CD σε αρχεία υπολογιστή Βελτιώσεις της τυποποίησης CD Π.χ. DVD-Audio Αύξηση συχνότητας δειγµατοληψίας, ανάλυσης κβαντισµού Αύξηση του ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων Αυξηµένες απαιτήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης

103 Ψηφιακή κωδικοποίηση ήχου (συν.) Ανάπτυξη νέων µεθόδων κωδικοποίησης (εκτός της PCM) Μέθοδοι συµπίεσης Χρήση κυρίως σε εφαρµογές «δικτύωσης» και «αποθήκευσης» MPEG1, 2, 4, Dolby Digital, DTS Κωδικοποιήσεις νέων τυποποιήσεων Direct Stream Digital (DSD) Κωδικοποιήσεις νέων ψηφιακών βαθµίδων Pulse Width Modulation (PWM) για βαθµίδες ψηφιακών ενισχυτών Multibit Σίγµα/ έλτα κ.λ.π.

104 Σύγκριση PCM και DSD Απαιτούµενη χωρητικότητα για αποθήκευση στερεοφωνικού σήµατος διάρκειας 1 λεπτού CD-DA DVD-V DVD-A DSD Μέσο f s =44.1kHz f s =96kHz f s =192kHz f s =2.82MHz αποθήκευσης N=16bit N=24bit N=24bit N=1bit Χωρητικότητα 10.1Mbytes 33Mbytes 66Mbytes 40.4Mbytes

105 ιάγραµµα κωδικοποιήσεων ψηφιακού ήχου Ç ÇÔÉÊÏ ÓÇÌÁ ØÇÖÉÏÐÏÉÇÓÇ ÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÓÇ PCM DSD PCM + ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΚΟΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ N=8bit 16bit (1-ch, stereo/2-ch) fs (khz) = ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÓÅ ÁÑ ÅÉÏ.WAV, AIFF, AU, êëð. N=16bit (stereo/2-ch) fs (khz) =44.1 N=16bit (stereo/2-ch) fs (khz) =48 N=16bit 20bit 24bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = LPCM +MLP N=16bit 20bit 24bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = N=1bit (stereo, 5.1-ch) fs (MHz) = MPEG-2, DOLBY AC-3 (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = RMAX (Mb/s) =6.1 ATRAC N=16bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) =44.1 R (kb/s) =292 MPEG-1 (1-ch, stereo/2-ch) fs (khz) = ÅÐÉÐÅÄÏ(LAYER) I II III R (kb/s) = ADPCM 1 Ðåñéï Þ Ôñ.Ößëôñùí N=4,8 bit N=16, 20 bit fs (khz)=11 fs (khz)= APT-X RMAX (Mb/s) =6.1 ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇ + + DTS DVD - ROM ISO ÊÉÔÑÉÍÏ ÂÉÂËÉÏ ISO ÊOKKINO ÂÉÂËÉÏ ISO DVD - AUDIO ISO ÌÙÂ ÂÉÂËÉÏ ISO DVD - VIDEO ISO DSD ÂÉÂËÉÏ ÏÕÑÁÍÉÏÕ ÔÏÎÏÕ ISO SDDS ISO/MPEG ISO/IEC JTCI/SC2 WG11, Draft CCITT ÌÅÓÏ / ÅÖÁÑÌÏÃÇ Film PC DVD-ROM DAT CD-ROM CD-DA DVAUDIO SA-CD DVD-VIDEO DTV MD Film PC, Musicam DAB PC, mp3 ISDN Film ÑÇÓÔÇÓ / ÁÊÑÏÁÔÇÓ

106 H κωδικοποίηση PCM Παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation, PCM) Η πλέον διαδεδοµένη µορφή ψηφιακής κωδικοποίησης Απλή υλοποίηση Μικρή (σχεδόν µηδενική) καθυστέρηση στον κωδικοποιητή Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε σφάλµατα µετάδοσης (bit error rate) Βασικές παράµετροι κωδικοποίησης Συχνότητα δειγµατοληψίας (f s Hz) Αριθµός δειγµάτων ανά δευτερόλεπτο Ευκρίνεια κβαντισµού (Ν -bit) Αριθµός bit ανά δείγµα

107 Η κωδικοποίηση PCM (συν.)( f s N Αναλογική είσοδος A/A φίλτρο Sample and Hold Κβαντιστής Ψηφιακό µέσο µετάδοσης PCM κωδικοποιητής Αναλογική έξοδος Φίλτρο Ψ/Α µετατροπέας Ανάκτηση Ψηφιακών δεδοµένων Σύµβολα (bit)( PCM αποκωδικοποιητής καναλιού

108 Παράδειγµα PCM κωδικοποίησης (συν.) 6 4 Ψηφιακό Σήµα Αναλογικό Σήµα Πλάτος PCM Ακολουθία Παλµών (σύµβολα καναλιού) 0 50,0µ 100,0µ 150,0µ 200,0µ 250,0µ 300,0µ Χρόνος

109 Πολύπλεξη PCM καναλιών LEFT Πλάτος Καναλιού Χρόνος RIGHT Χρόνος Χρόνος L R L R L R L R Έξοδος Πολυπλέκτη

110 Τι είναι συµπίεση δεδοµένων γενικά; Αλγόριθµος συµπίεσης x bytes y bytes y < x Λόγος συµπίεσης C = y/x Π.χ. Εάν y=5mb και x=10mb, C=2:1 Γιατί συµπίεση; Μειωµένες απαιτήσεις αποθήκευσης και ταχύτητας µετάδοσης Απωλεστική (lossy) ή µη απωλεστική (lossless) συµπίεση; Εξαρτάται από την εφαρµογή (audio/video, data, κ.λ.π.)

111 Τεχνικές απωλεστικής συµπίεσης ηχητικών δεδοµένων Συνεχής εξέλιξη από τη δεκαετία του 1960 Αφαίρεση πλεονασµού από τα δεδοµένα Πλεονασµός λόγω θεωρήµατος Nyquist Μείωση της υποκειµενικά µη ακουστής πληροφορίας Τι ακούµε πραγµατικά; Τεχνικές στο πεδίο του χρόνου (time domain) Τεχνικές στο πεδίο της συχνότητας (frequency domain) Υποκειµενικές κωδικοποιήσεις Λόγος συµπίεσης µεγαλύτερος από 10:1

112 Τεχνικές υποκειµενικής κωδικοποίησης MPEG - 1 Dolby AC-2 (1989) Εφαρµογές καλωδιακής τηλεόρασης Ρυθµοί kbps (εύρος ζώνης 20kHz) Χαµηλή πολυπλοκότητα και καθυστέρηση (7-60msec) Dolby AC-3 Εφαρµογές: HDTV, DVD-Video Υποστήριξη πολυκάναλου ήχου Ρυθµοί kbps ATRAC Minidisk Ρυθµός 140kbps ανά κανάλι

Eισ. Στην Πληροφορική ΔΙΑΛΕΞΗ 1 η Πληροφορία και Πληροφορική. Bασίλης Στεφανής

Eισ. Στην Πληροφορική ΔΙΑΛΕΞΗ 1 η Πληροφορία και Πληροφορική. Bασίλης Στεφανής Eισ. Στην Πληροφορική ΔΙΑΛΕΞΗ 1 η Πληροφορία και Πληροφορική Bασίλης Στεφανής Εισαγωγή Ιστότοπος μαθήματος OpenEclass.teimes.gr Aνακοινώσεις Διαφάνειες Επικοινωνία με διδάσκοντα Email: vstefanis@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Οργάνωση Υπολογιστών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Δομή Υπολογιστή Δομή Υπολογιστή Αρχιτεκτονική Υπολογιστή Η

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: στα Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. ειγµατοληψία. ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων

Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: στα Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. ειγµατοληψία. ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήµατος: ειγµατοληψία Βιβλιογραφία ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων Βασικές Έννοιες Επεξεργασίας Σηµάτων Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι είναι δεδοµένα και τι πληροφορίες; Δώστε δύο παραδείγµατα δεδοµένων και δύο παραδείγµατα πληροφοριών εδοµένο είναι το σύμβολο μιας συγκεκριµένης έννοιας, ενός αντικειµένου,

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Πολυµέσων Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 2004

Συστήµατα Πολυµέσων Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 2004 Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 4 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση (25 µονάδες): Μια εικόνα αποχρώσεων του γκρι και διαστάσεων 25 x pixel έχει κωδικοποιηθεί κατά PCM µε βάθος χρώµατος 3 bits /pixel. Οι τιµές φωτεινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυµέσων 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυµέσων 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Βασικές τεχνικές κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Huffman Κωδικοποίηση µετασχηµατισµών Κβαντοποίηση διανυσµάτων ιαφορική κωδικοποίηση Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

6/4/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Επίκ. Καθηγητής. Σήμα εξόδου. Σήμα εισόδου

6/4/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Επίκ. Καθηγητής. Σήμα εξόδου. Σήμα εισόδου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Διάλεξη 5 η : «Επεξεργαστές με Μνήμη (Mέρος Ι)» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Από προηγούμενο μάθημα... Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

19/2/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. Ανδρέας Φλώρος(floros@ionio.gr) Ώρες διαλέξεων : TBD

19/2/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. Ανδρέας Φλώρος(floros@ionio.gr) Ώρες διαλέξεων : TBD Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Διάλεξη 1 η : «Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Ανδρέας Φλώρος(floros@ionio.gr) Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος Ώρες διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Μάθημα 7 Μηχανισμός Οπτικών Δίσκων CD ROM (compact disk read only memory) Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (650ΜΒ ή 700ΜΒ) Γρήγορη προσπέλαση στα δεδομένα Χαμηλή τιμή (CD) Μέσο μεταφοράς και διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Εικόνα και Πολυµεσικές Εφαρµογές Περιεχόµενα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Σηµειακές µέθοδοι Φίλτρα γειτνίασης Γεωµετρικές µέθοδοι Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αφήγηση Μαρτυρία Εκφώνηση Μουσική ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη.

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη. Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών σηµάτων DPCM Συµπίεση σηµάτων οµιλίας Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη Χαρακτηριστικά και εφαρµογές Ψυχοακουστική (psychoacoustics)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Εισαγωγή Αναλογικό σήμα (analog signal): συνεχής συνάρτηση στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή και η εξαρτημένη μεταβλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Γιατί Συµπίεση; Βιβλιογραφία

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Γιατί Συµπίεση; Βιβλιογραφία Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες Τεχνικών Συµπίεσης Βιβλιογραφία Γιατί Συµπίεση εδοµένων; Μερικά παραδείγµατα Ορισµός Συµπίεσης Συµπίεση και Πολυµεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (C.P.U.) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Αριθμητική Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit.) Μονάδα Ελέγχου (Control Unit.) Καταχωρητές (Registers) ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. ίαυλος συστήµατος. Κεφαλαίο 4Β. ίαυλοι δεδοµένων και διευθύνσεων. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. ίαυλος συστήµατος. Κεφαλαίο 4Β. ίαυλοι δεδοµένων και διευθύνσεων. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο

Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Κόστος ανά ΜΒ Μειωμένη διάρκεια ζωής Πολυμέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο Λύση: οπτικά μέσα αποθήκευσης Κύριο πρόβλημα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές tzagara@upatras.gr daskalou@upatras.gr https://eclass.upatras.gr/courses/econ1242/ Θέμα Μαθήματος Δομή και λειτουργία (Αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με Τι είναι Πολυμέσακαι τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (H.261 / DVI)

Κωδικοποίηση βίντεο (H.261 / DVI) Κωδικοποίηση βίντεο (H.261 / DVI) Αρχές κωδικοποίησης βίντεο Εισαγωγή στο H.261 Κωδικοποίηση βίντεο Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο DVI Κωδικοποίηση ήχου και εικόνων Κωδικοποίηση βίντεο Ροή δεδοµένων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

8 τεχνολογία Πολυμέσων DirectX Open GL Βιντεοπροβολείς 67

8 τεχνολογία Πολυμέσων DirectX Open GL Βιντεοπροβολείς 67 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 13 1.1 Υπερκείμενα - Υπερμέσα - Πολυμέσα 13 1.2 Εξοπλισμός υπολογιστών πολυμε'σων 18 1.3 Χρωματομετρία 21 1.4 Χρωματικά μοντέλα 26 1.4.1 Μοντέλο HSB ή HSL 26 1.4.2 Χρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Σχεδιασμός και λειτουργία μιας απλής ΚΜΕ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Τύποι δεδομένων ιάφοροι τύποι δεδοµένων εδοµένα Κείµενο Αριθµοί Εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

19/3/2007 Πολυµέσα και Συµπίεση εδοµένων

19/3/2007 Πολυµέσα και Συµπίεση εδοµένων ΓΤΠ 61 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στις Γραφικές Τέχνες Πολυµέσα και Συµπίεση εδοµένων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Ταξινόµηση Τεχνικών Συµπίεσης Συµπίεση Κειµένου Συµπίεση Εικόνας Συµπίεση Ήχου Συµπίεση Video

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 8 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φενόμενα Ηχητική πληροφορία Εύρος συχνοτήτων Δειγματολιψία (συχνότιτα και Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 3 Οκτωβρίου, 2004 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Κύριας Μνήμης

Τεχνολογίες Κύριας Μνήμης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κύρια Μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα