2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ"

Transcript

1 Εναλλακτικές μέθοδοι ένταξης διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 Αμπατζίδης Δημήτριος Καλαμάκης Νικόλαος Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κωτσάκης Χριστόφορος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Α.Π.Θ Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ένταξης των διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87. Είναι ένα ζήτημα που αφορά στην καθημερινή πρακτική του επαγγελματία Τοπογράφου Μηχανικού, αλλά και την αξιόπιστη ένταξη των περιοχών στο Κτηματολόγιο. Αναλύονται οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές αντιμετώπισης του προβλήματος στην πράξη και προτείνονται ορισμένες νέες στρατηγικές, οι οποίες θα ήταν δυνατό να εφαρμοστούν. Για την καλύτερη αντίληψη των εναλλακτικών μεθόδων ένταξης παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής τους στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού του νομού Θεσσαλονίκης 1. Το πρόβλημα Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΑΤΜ στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική είναι η ένταξη μιας κλασικής αποτύπωσης ή πολεοδομικής κτηματογραφικής εφαρμογής από την προβολή της Hatt ( παλιό και νέο Bessel ) στην προβολή του ΕΓΣΑ 87 (TM87). Για παράδειγμα, η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος για χωρική μεταβολή στο Κτηματολόγιο σε κληροτεμάχιο διανομής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (ΤΥΥΓ), ή η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από Δασαρχείο όπου μεταξύ άλλων, οι κορυφές του ακινήτου απαιτείται να έχουν τιμές στο ΕΓΣΑ 87. Εξίσου σημαντικό είναι και το αντίστροφο πρόβλημα, της μετάβασης δηλαδή από το ΕΓΣΑ 87 στο σύστημα της Hatt. Ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει στην περίπτωση που ο μελετητής εργάζεται με κάποιο σύστημα μόνιμων σταθμών GNSS (HEPOS, δίκτυα ιδιωτικών εταιρειών, κα) και ως εκ τούτου οι μετρήσεις (μετά από επεξεργασία) αναφέρονται στο ΕΓΣΑ 87 και επιθυμεί να τις μετασχηματίσει στην Hatt. 2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ Η εφαρμογή των διανομών της ΤΥΥΓ από τους ΑΤΜ, παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, όταν απαιτείται η ένταξή τους, έστω τοπικά, στο ΕΓΣΑ 87. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: Όταν απαιτείται να αποτυπωθεί και να εφαρμοστεί ένα αγροτεμάχιο ή ένας οικοπεδικός κλήρος διανομής της ΤΥΥΓ, τα σημεία εξάρτησης που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία κατά τη φάση της υλοποίησης της διανομής. Στο σημείο αυτό πρέπει

2 να τονιστεί ότι οι τιμές στην Hatt που χρησιμοποιήθηκαν από την ΤΥΥΓ είναι από την παλαιά συνόρθωση, το λεγόμενο «Παλαιό Bessel» και είναι αυτό το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των διανομών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο να μην συγχέεται το σύστημα Hatt που προέκυψε από την νέα συνόρθωση ( νέο Bessel ) με το σύστημα Hatt που χρησιμοποιήθηκε από την ΤΥΥΓ ( παλιό Bessel ). Πρόκειται για δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς (ΣΑ). Οι διανομές της ΤΥΥΓ είναι κατά κανόνα πάρα πολύ παλιές (ορισμένες χρονολογούνται από την δεκαετία του 1930) και συνεπώς, τα τριγωνομετρικά που υλοποιήθηκαν, μετρήθηκαν και εντάχθηκαν στη Hatt προκειμένου να μελετηθεί ένα συγκεκριμένο αγρόκτημα, δεν υφίστανται σήμερα για να χρησιμοποιηθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί βάθρα της ΓΥΣ για την υλοποίηση του δικτύου τα οποία είναι πιο εύκολα να βρεθούν σήμερα και επιπλέον έχουν επίσημες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ 87 από την ΓΥΣ. Άρα, εάν επιθυμούμε να εργαστούμε με τη μέθοδο της «αγκύρωσης», όπως και με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια, σε διανομή της ΤΥΥΓ, πρέπει να αναζητήσουμε υποχρεωτικά αυτά τα βάθρα της ΓΥΣ. Η ΤΥΥΓ προσέφερε ένα τεράστιο έργο στη χώρα με τη ολοκλήρωση των διανομών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή από τα συνεργεία της, προφανώς είναι ξεπερασμένες και είναι αναμενόμενο τα παραγόμενα αποτελέσματα να είναι πολλές φορές χαμηλής ακρίβειας. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις διανομών που είναι πάρα πολύ ακριβείς τόσο στα αριθμητικά τους στοιχεία (τιμές οροσήμων, τριγωνομετρικών, διαστάσεις), όσο και σχεδιαστικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αποτυπώσεις έγιναν με σταδίες και σχεδιάστηκαν στο χαρτί με το χέρι σε κλίμακες 1:5000! Κάθε αγρόκτημα έχει το δικό του σύστημα συντεταγμένων αφού βρίσκεται σε διαφορετικό κέντρο φύλλου Hatt 6 x6. Ακόμα και γειτονικά αγροκτήματα έχουν μελετηθεί σε διαφορετικά κέντρα και τα υπάρχοντα (σήμερα) τριγωνομετρικά της ΓΥΣ μπορεί να μην έχουν τιμές στο κέντρο που θέλουμε να εργαστούμε ή να έχουν καταστραφεί, ή ακόμα, και να υπάρχουν τριγωνομετρικά βάθρα στην περιοχή εργασίας, μας δεν είναι απόλυτο ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΤΥΥΓ για την μελέτη της εκάστοτε διανομής. Δεν υπάρχει ενιαία ακρίβεια στις τιμές των τριγωνομετρικών που χρησιμοποιήθηκαν σε γειτονικά αγροκτήματα. Αποκλίσεις στην ακρίβεια της διανομής εμφανίζονται και μέσα σε ένα μεμονωμένο αγρόκτημα από περιοχή σε περιοχή ή ακόμα και από πλάκα σε πλάκα. Αυτή η απόκλιση προκύπτει από την διαφορετική ακρίβεια των οδεύσεων που έγιναν για τον υπολογισμό των οροσήμων. Άρα οι συντεταγμένες των οροσήμων ενός μεμονωμένου αγροκτήματος δεν έχουν ενιαία ακρίβεια.

3 Στην πλειονότητα των διανομών της ΤΥΥΓ τα ορόσημα που σημειώνονται στους χάρτες είχαν υλοποιηθεί και επί τόπου (όχι όλα), αλλά σήμερα δεν υφίστανται για διάφορους λόγους (παλαιότητα, σκόπιμη καταστροφή, αστική ανάπτυξη, αλλαγή του τοπίου στο πέρασμα των δεκαετιών). Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι να μην υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να βρεθούν επί τόπου και να αποτυπωθούν προκειμένου να υπάρχει κάποιος έλεγχος της εξάρτησής μας. Οι περισσότερες διανομές εμφανίζουν σχεδιαστικά προβλήματα τα οποία γίνονται αντιληπτά στην περίπτωση που θα ψηφιοποιήσουμε ένα απόσπασμα του χάρτη της διανομής. Τα σφάλματα αυτά δεν έχουν μια κοινή τάξη μεγέθους σε όλες τις διανομές, ενώ διαφέρουν ακόμα και από πινακίδα σε πινακίδα ενός μεμονωμένου αγροκτήματος. Γίνονται εύκολα αντιληπτά κατά την ψηφιοποίηση, όπου διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι μια πλευρά που αναγράφεται στο διάγραμμα ως μ, κατά την ψηφιοποίηση να προκύπτει 95.00μ. 3. Εναλλακτικές Μέθοδοι Α. ΧΡΗΣΗ FREEWARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Η μέθοδος αυτή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον μετασχηματισμό συντεταγμένων από Hatt σε ΕΓΣΑ 87 με χρήση κάποιου λογισμικού. Τα λογισμικά που μπορεί να βρει κανείς ελεύθερα στο διαδίκτυο (freeware) δεν είναι πάντα αξιόπιστα δεδομένου ότι τα αποτελέσματά τους δεν συνοδεύονται πάντα από κάποιο μέτρο ακρίβειας ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση. Επιπλέον, στην πλειονότητα των περιπτώσεων το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν δεν είναι γνωστό και συνεπώς, τίθεται εν αμφιβόλω η χρήση τέτοιων προγραμμάτων για μετασχηματισμό συντεταγμένων από Hatt 6 x6 σε ΕΓΣΑ 87 και αντιστρόφως. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που εμπιστεύονται τα εν λόγω προγράμματα διότι απαλλάσσονται από την διαδικασία αναζήτησης κοινών σημείων εξάρτησης στα δύο συστήματα αναφοράς (βλ. περίπτωση Γ). Οφείλουμε να επισημάνουμε την αξιέπαινη προσπάθεια που έχει γίνει κατά καιρούς από διάφορους συναδέλφους με πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, να συντάξουν λογισμικά μετασχηματισμού. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα προγράμματα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με την απαιτούμενη ακρίβεια της εκάστοτε εργασίας που εκτελούμε. Αναγκαίος και επιβεβλημένος είναι ο έλεγχος των αποτελεσμάτων με κάποια σημεία «γνωστών» συντεταγμένων και στα δύο συστήματα συντεταγμένων (Hatt 6 x6 και ΕΓΣΑ 87). Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν την διαφορά μεταξύ παλιού και νέου Bessel όταν εισάγονται τιμές σε Hatt προς μετασχηματισμό σε ΕΓΣΑ 87. Αυτή είναι και η βασική αδυναμία που περιπλέκει τον γενικότερο μετασχηματισμό από Hatt 6 x6 ( παλιό και νέο Bessel ) σε ΕΓΣΑ 87.

4 Β. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΧΕ Μία ακόμα μέθοδος στην διάθεση των Α.Τ.Μ. είναι ο μετασχηματισμός των συντεταγμένων από Hatt 6 x6 σε ΕΓΣΑ 87 και αντίστροφα, με χρήση των πολυωνύμων του Ο.Κ.Χ.Ε. Τα συγκεκριμένα πολυώνυμα είναι δευτέρου βαθμού της μορφής: E = A0 + A1 x + A2 y + A3 x 2 + A4 y 2 + A5 xy N = B0 + B1 x + B2 y + B3 x 2 + B4 y 2 + B5 xy (1) όπου, Α και Β οι πολυωνυμικοί συντελεστές οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί για όλα τα Κ.Φ.Χ. της Hatt στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί σε πίνακες από τον ΟΚΧΕ, το ΕΜΠ και την ΓΥΣ, Ε, Ν είναι οι προβολικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και χ,y οι προβολικές συντεταγμένες σε Hatt 30 x30. Τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για τον μετασχηματισμό συντεταγμένων από Hatt σε ΕΓΣΑ 87 με αρκετά καλή ακρίβεια (~15cm για όλη την Ελλάδα), έχοντας όμως ως βασικό μειονέκτημα ότι ο μετασχηματισμός γίνεται από συντεταγμένες Hatt που αναφέρονται σε «μεγάλο» ΚΦΧ και όχι από Hatt 6 x6 όπου είναι το σύστημα συντεταγμένων των διανομών του ΤΥΥΓ. Συνεπώς, για την εφαρμογή των πολυωνύμων του Ο.Κ.Χ.Ε. κατά την μετατροπή συντεταγμένων από Hatt 6 x6 σε ΕΓΣΑ 87 πρέπει πρώτα οι Hatt 6 x6 συντεταγμένες να μετατραπούν πρώτα σε Hatt 30 x30. Στη μετατροπή αυτή, παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα σφάλματα τα οποία όπως παρατηρήθηκε σε διάφορες μετατροπές που έγιναν για την σύνταξη της παρούσας, κυμαίνονταν από μερικές δεκάδες cm έως μερικά m. (~5m). Βασική πηγή των σφαλμάτων αυτών είναι και πάλι η διαφορά μεταξύ παλιού και νέου Bessel, αφού οι Διανομές είναι σε παλιό ενώ τα Πολυώνυμα ΟΚΧΕ υπολογίστηκαν με τιμές Hatt στο νέο Bessel. Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ «ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» Η τεχνική της αγκύρωσης είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται από πολλούς συναδέλφους όταν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ένταξης διανομών της ΤΥΥΓ από το σύστημα της Hatt 6 x6 στο ΕΓΣΑ 87. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής βασίζεται στην «μεταφορά» μιας επιλυμένης διανομής σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα με την βοήθεια κάποιων σημείων αναφοράς (2 κατ ελάχιστο) με συντεταγμένες και στα δύο συστήματα συντεταγμένων. Η όλη διαδικασία εκτελείται πάνω στο σχεδιαστικό πρόγραμμα που συντάσσεται το Τοπογραφικό. Παρακάτω περιγράφεται με τη μορφή αλγορίθμου η συγκεκριμένη τεχνική: Βήμα 1 Επιλογή 2 τουλάχιστον σημείων εξάρτησης (Τριγωνομετρικά, Στάσεις) στα οποία διατίθενται συντεταγμένες Hatt 6 x6 («μικρό Hatt») στο κέντρο φύλλου χάρτη στο οποίο έχει εφαμοστεί η συγκεκριμένη διανομή και συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ 87. («Διπλή Εξάρτηση») Βήμα 2 α (Απόδοση σχεδίου). Επίλυση των οδεύσεων και της ταχυμετρίας των σημείων λεπτομέρειας στο σύστημα της Hatt.

5 β (Εφαρμογή διανομής). Γεωμετρική Επίλυση της Διανομής χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα ορόσημα (ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ) ή εναλλακτικά με την ψηφιοποίηση της διανομής όπου δεν υπάρχουν ορόσημα και τα σχήματα των αγροτεμαχίων δεν είναι κανονικά (π.χ. χέρσα, ρέματα, κοινόχρηστες εκτάσεις κτλ.) Με την ολοκλήρωση των βημάτων 2α και 2β, στο σχέδιο μας υπάρχουν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (2α) σε σύστημα Hatt στο κέντρο φύλλου χάρτη της διανομής και σε ένα δεύτερο επίπεδο η γεωμετρική επίλυση της διανομής βάσει οροσήμων και αναγραφόμενων διαστάσεων. Βήμα 3 Επανάληψη του βήματος 2α, αυτή την φορά στο ΕΓΣΑ 87, όπου κατά την επίλυση των οδεύσεων και της ταχυμετρίας πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη ο συντελεστής γραμμικής παραμόρφωσης που υπάρχει στην περιοχή μελέτης για την ΤΜ87.Βήμα 4 α (Μετάθεση). Με βάση το ένα από τα δύο (ή περισσότερα) σταθερά σημεία (base point) μεταφέρουμε τη διανομή που επιλύσαμε στην Hatt (Βήμa 2β) στην απόδοση του σχεδίου σε ΕΓΣΑ 87 (Βήμα 3). β (Στροφή). Στη συνέχεια στρέφουμε την διανομή με βάση το base point του βήματος 4α έτσι ώστε να ταυτιστεί το δεύτερο σημείο (reference point) με τις τιμές του ΕΓΣΑ 87. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο προσανατολισμός της διανομής στο ΕΓΣΑ 87. Σημειώνουμε ότι η ταύτιση αυτή θα εμφανίζει μια πολύ μικρή απόκλιση εξαιτίας της εφαρμογής του συντελεστή κλίμακας κατά το Βήμα 3. γ (Κλίμακα). Η κλίμακα έχει εφαρμοστεί ήδη από το Βήμα 3 με τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή είναι στην ουσία ένας μετασχηματισμός ομοιότητας ο οποίος δεν είναι προϊόν μιας μαθηματικής διαδικασίας αλλά εφαρμόζεται πάνω στο σχεδιαστικό πρόγραμμα στο οποίο συντάσσεται το τοπογραφικό καθώς περιλαμβάνει την μετάθεση, τη στροφή και την κλίμακα που ορίζει με μαθηματικό τρόπο ο μετασχηματισμός ομοιότητας. Η τεχνική της «αγκύρωσης» παρόλο που στην πράξη δίνει τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις τρεις μεθόδους που προαναφέρθηκαν, εμφανίζει μια αδυναμία στην πρακτική της εφαρμογή. Η αδυναμία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται να εξαρτηθεί η εργασία του Α.Τ.Μ. από δύο τουλάχιστον τριγωνομετρικά τα οποία να έχουν τιμές και σε Hatt 6 x6 και σε ΕΓΣΑ 87, πράγμα το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να είναι βάθρα του δικτύου της ΓΥΣ (επίσημα τιμές σε ΕΓΣΑ 87) και να έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια σημεία από την εκάστοτε Τοπογραφική Υπηρεσία της περιοχής για την υλοποίηση της διανομής (επίσημα τιμές σε Hatt). Στην πράξη είναι αρκετά δύσκολο να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις σε κάθε αγρόκτημα ή συνοικισμό Διανομής του Υ.Γ. και συνεπώς, η εφαρμογή της «αγκύρωσης» δεν είναι πάντα εφικτή.

6 Δ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. Η μέθοδος αυτή προτείνεται με σκοπό να συνδυάσει την σύγχρονη τεχνολογία η οποία διατίθεται στον Α.Τ.Μ. όπως είναι τα δίκτυα μονίμων σταθμών GPS που έχουν υλοποιηθεί είτε από ευρύτερους κρατικούς φορείς (HEPOS, Κτηματολόγιο Α.Ε.), είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις, με μια μαθηματική διαδικασία όπως είναι οι μετασχηματισμοί. Λύση στο πρόβλημα της έλλειψης δυνατότητας εφαρμογής «Διπλής Εξάρτησης», μπορεί να δώσει η χρήση συστημάτων τύπου HEPOS καθώς με τα συστήματα αυτά μπορούμε να εκτελέσουμε μία αποτύπωση με ένα rover δέκτη GPS και κάνοντας χρήση των εν λόγω υπηρεσιών να έχουμε μετασχηματίσει την αποτύπωσή μας από το δορυφορικό σύστημα αναφοράς (π.χ. HTRS07) σε ΕΓΣΑ 87 με ακρίβεια της τάξης των 8.3 cm rms για όλη την Ελλάδα. Μία στρατηγική που θα μπορούσε να ακολουθηθεί είναι η εξής: Να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87 με την χρήση των υπηρεσιών τύπου HEPOS σε ένα αριθμό σημείων τις συντεταγμένες των οποίων γνωρίζουμε στην προβολή Hatt της ΤΥΥΓ (παλιές συν/νες). Με βάση τα κοινά σημεία στα δύο συστήματα αναφοράς εφαρμόζουμε κάποιο μοντέλο μετασχηματισμού (π.χ. ομοιότητας, αφινικό) για την εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τις παραμέτρους μετασχηματισμού στα μη κοινά σημεία έτσι ώστε τελικά να έχει αποδοθεί η αποτύπωση και στο ΕΓΣΑ87. Η εφαρμογή ενός μοντέλου μετασχηματισμού έχει το πλεονέκτημα της γνώσης της ακρίβειας των εξαγομένων σε σχέση με την τεχνική της «αγκύρωσης». Η μαθηματική υλοποίηση του μετασχηματισμού προϋποθέτει διαδικασία συνόρθωσης όπου είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την εσωτερική ακρίβεια και τα σφάλματα των παρατηρήσεων μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να απορρίψουμε τυχόν προβληματικά σημεία τα οποία αλλοιώνουν την ποιότητα του μετασχηματισμού. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πειραματισμού με την εφαρμογή διάφορων μοντέλων μετασχηματισμού, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εναλλακτικό για την υλοποίηση του μετασχηματισμού ομοιότητας είναι η χρήση των τριγωνομετρικών σημείων είτε τις διανομής (που σπάνια βρίσκονται στην πράξη) είτε της ΓΥΣ. Εφόσον έχουμε τριγωνομετρικά σημεία της διανομής προσδιορίζουμε στα ίδια σημεία τις συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87 (με τη χρήση των υπηρεσιών τύπου HEPOS) είτε μέσω κλασικών μετρήσεων. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να εκτιμήσουμε τις συντεταγμένες στην προβολή Hatt (όπως εφαρμόζεται από την ΤΥΥΓ) στα βάθρα της ΓΥΣ (στα οποία είναι γνωστές οι συντεταγμένες τους στο ΕΓΣΑ 87 αλλά και στην προβολή Hatt στα «μεγάλα» ΚΦΧ «Νέο» Bessel). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας χρήση κλασικών μετρήσεων και τεχνικών (οδεύσεις, εμπροσθοτομία κ.τ.λ) χρησιμοποιώντας σημεία τα οποία είναι γνωστά στην προβολή Hatt του Υπουργείου Γεωργίας, π.χ στάσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στην περιοχή για τις ανάγκες αποτύπωσης. Με βάση τα κοινά σημεία υπολογίζουμε τις παραμέτρους μετασχηματισμού ανάμεσα στα δύο συστήματα αναφοράς.

7 4. Αριθμητική εφαρμογή Για τη διερεύνηση των εναλλακτικών μεθόδων ένταξης των διανομών της ΤΥΥΓ στο ΕΓΣΑ87, παρουσιάζεται ένα αριθμητικό παράδειγμα που βασίζεται σε πραγματική εφαρμογή. Δεδομένα Τα δεδομένα αφορούν την περιοχή της Νέας Ραιδεστού (Νομός Θεσσαλονίκης) όπου εκπονήθηκε κτηματολογική μελέτη (από την Χωροτεχνική Α.Ε). Για τις ανάγκες της αποτύπωσης προσδιορίστηκαν (με κλασικές μεθόδους) σημεία στάσης στο ΕΓΣΑ87. Γύρω από την περιοχή μελέτης υπάρχουν 3 τριγωνομετρικά βάθρα (κωδικοί: , , 63069) που έχουν τιμές τόσο στο μικρό φύλλο Hatt που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας ( παλιό Bessel ) όσο και στο ΕΓΣΑ87. Επιπλέον, είναι γνωστές οι συντεταγμένες των τριγωνομετρικών και στο μεγάλο φύλλο Hatt ( νέο Bessel ). Επίσης, υπάρχει ένα τριγωνομετρικό σημείο που ιδρύθηκε από το μελετητή, με συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87 (με κωδική ονομασία R2), στο οποίο έχουν προσδιοριστεί και οι συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς της διανομής (μικρό φύλλο Hatt παλιό Bessel ). Για την αξιολόγηση της ακρίβειας των μεθόδων υπάρχουν 22 στάσεις στην περιοχή μελέτης, οι οποίες έχουν συντεταγμένες τόσο στο σύστημα αναφοράς της διανομής όσο και στο ΕΓΣΑ87. o o Το κέντρο του μικρού φύλλου Hatt είναι: ϕ o = 40 33', λ o = 0 39' ενώ το κέντρο του o o μεγάλου φύλλου Hatt είναι: ϕ o = 40 45', λ o = 0 45' Σχήμα 1: Η περιοχή μελέτης

8 Σχήμα 2: Απόσπασμα της διανομής στην περιοχή μελέτης Σύγκριση αποτελεσμάτων των μεθόδων ένταξης στις συντεταγμένες Παρακάτω αξιολογείται η ακρίβεια των εξαγόμενων συντεταγμένων, ανάλογα με την χρήση διαφορετικών μεθόδων ένταξης της υφιστάμενης διανομής στο ΕΓΣΑ Χρήση COORD_GR Χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδομένο ελεύθερο λογισμικό COORD_GR, έκδοση 1.6 (πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τον Ι. Συγγρό). Ως αρχικά δεδομένα εισήχθησαν οι συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων στο μικρό φύλλο Hatt και ως υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87. Οι υπολογισμένες συντεταγμένες συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες επίσημες των τριγωνομετρικών σημείων στο ΕΓΣΑ87. Πίνακας 1: Οι διαφορές μεταξύ επίσημων και υπολογισμένων συντεταγμένων (στο ΕΓΣΑ87)με τη χρήση του COORD_GR κωδικός τριγωνομετρικού διαφορές (επίσημες-υπολογισμένες) δχ (m) δυ(m) Όπως παρατηρείται οι διαφορές στις συντεταγμένες έχουν μία συστηματική απόκλιση της τάξης του 1 μέτρου κατά Χ και 5.5 μέτρων κατά Υ. Το λογισμικό, πιθανότατα, πραγματοποιεί πρώτα την αλλαγή κέντρου φύλλου (από μικρό σε μεγάλο) στην προβολή Hatt και στη συνέχεια εφαρμόζει τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ. Οι αποκλίσεις

9 αυτές οφείλονται στις δύο διαφορετικές υλοποιήσεις του παλιού ελληνικού datum ( παλιό Bessel τα μικρά φύλλα Hatt και νέο Bessel τα μεγάλα φύλλα Hatt) 2. Συνδυαστική εφαρμογή αλλαγής κέντρου φύλλου (από μικρό σε μεγάλο στην προβολή Hatt) και χρήσης των πολυωνύμων του ΟΚΧΕ Σε αυτό το ακολουθείται ο εξής αλγόριθμος: Μετατροπή των συντεταγμένων από το μικρό στο μεγάλο φύλλο Hatt (αλλαγή κέντρου φύλλου) Μετασχηματισμός των συντεταγμένων από το μεγάλο φύλλο Hatt (παλιό ελληνικό datum) στο ΕΓΣΑ87 με την χρήση των πολυωνύμων του ΟΚΧΕ. Σύγκριση των υπολογισμένων συντεταγμένων (από το προηγούμενο βήμα) με τις επίσημες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές. Πίνακας 2: Οι διαφορές μεταξύ επίσημων και υπολογισμένων συντεταγμένων (στο ΕΓΣΑ87) έπειτα από την αλλαγή κέντρου φύλλου και την χρήση των πολυωνύμων του ΟΚΧΕ. κωδικός τριγωνομετρικού διαφορές (επίσημες-υπολογισμένες) δχ (m) δυ(m) Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα είναι πρακτικά ίδια (με μέγιστη απόκλιση 2 cm) με αυτά του ελεύθερου λογισμικού COORD_GR. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι οι συστηματικές διαφορές που παρατηρούμε οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι συντεταγμένες Hatt στο μικρό φύλλο αναφέρονται στο λεγόμενο παλιό Bessel ενώ οι συντεταγμένες στο μεγάλο φύλλο Hatt στο λεγόμενο νέο Bessel. Είναι επίσης χρήσιμο να γίνει η αξιολόγηση των πολυωνύμων του ΟΚΧΕ (μετάβαση από το μεγάλο φύλλο της Hatt στο ΕΓΣΑ87) στην περιοχή μελέτης. Εφαρμόσθηκαν τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ (φύλλα 63 και 116) στα 3 τριγωνομετρικά σημεία. Συγκρίθηκαν οι διαφορές των συντεταγμένων όπως αυτές υπολογίστηκαν από τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ με τις επίσημες τιμές τους στο ΕΓΣΑ87. Ο πίνακας 3 απεικονίζει τις διαφορές αυτές. Πίνακας 3: Οι διαφορές μεταξύ επίσημων και υπολογισμένων έπειτα από την χρήση των πολυωνύμων του ΟΚΧΕ και των επίσημων συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87για τα τριγωνομετρικά σημεία κωδικός τριγωνομετρικού διαφορές (επίσημες-υπολογισμένες) δχ (m) δυ(m)

10 3. Η χρήση τοπικού μετασχηματισμού Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να αφορά: Τον 2-Δ μετασχηματισμό ομοιότητας. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ο μετασχηματισμός με την χρήση 4 παραμέτρων: 2 μεταθέσεων, 1 στροφής και 1 κλίμακας. Η μαθηματική του έκφραση είναι: X i = cxi + dyi + t x Yi = dxi + cyi + t y (2) όπου xi, yi και X i, Yi οι συντεταγμένες στο μικρό φύλλο Hatt (διανομή) και στο ΕΓΣΑ87 αντίστοιχα, τυχαίου σημείου i, ενώ c, d, t x, t y οι 4 παράμετροι μετασχηματισμού. Χαρακτηριστικό του 2-Δ μετασχηματισμού ομοιότητας είναι η διατήρηση των σχημάτων (ένα τετράγωνο στο αρχικό Σύστημα αναφοράς θα μετασχηματισθεί σε τετράγωνο μετατεθειμένο, στραμμένο με μεγαλύτερες ή μικρότερες πλευρές στο νέο Σύστημα αναφοράς). Τον 2-Δ αφινικό μετασχηματισμό. Εδώ έχουμε συνολικά 6 παραμέτρους μετασχηματισμού. Η μαθηματική του έκφραση είναι: X i = axi + byi + t x Yi = cxi + dyi + t y (3) όπου a, b, c, d, t x, t y οι 6 παράμετροι μετασχηματισμού Χαρακτηριστικό του 2-Δ αφινικού μετασχηματισμού είναι η διατήρηση της παραλληλίας των πλευρών ενός σχήματος (ένα τετράγωνο στο αρχικό Σύστημα αναφοράς μετασχηματίζεται σε παραλληλεπίπεδο στο νέο Σύστημα Aναφοράς). Με βάση τα 4 κοινά σημεία (3 υφιστάμενα τριγωνομετρικά και το νεοϊδρυθέν από τον μελετητή) εκτιμώνται οι παράμετροι μετασχηματισμού (4 ή 6 ανά μοντέλο μετασχηματισμού) μέσα από μία διαδικασία συνόρθωσης. Στη συνέχεια, οι παράμετροι μετασχηματισμού εφαρμόζονται στα μη κοινά σημεία για τον μετασχηματισμό τους από το Σύστημα αναφοράς της διανομής στο ΕΓΣΑ87. Παρακάτω παρουσιάζονται 6 εναλλακτικά σενάρια για την εφαρμογή των δύο μοντέλων μετασχηματισμού. Για την εξωτερική αξιολόγηση της ακρίβειας του μετασχηματισμού (ομοιότητας ή αφινικός) ελέγχθηκαν οι διαφορές στις συντεταγμένες στις 22 στάσεις της περιοχής μελέτης (που είναι προσδιορισμένες στο μικρό φύλλο Hatt όσο και στο ΕΓΣΑ87) ανάμεσα στις υπολογισμένες από το μετασχηματισμό (ομοιότητας ή αφινικό) και αυτές που προσδιορίστηκαν από το μελετητή. Τα σενάρια αυτά είναι: I. Εφαρμογή του μετασχηματισμού ομοιότητας υποθέτοντας ότι οι συντεταγμένες και στα δύο συστήματα αναφοράς είναι γνωστές με την ίδια ακρίβεια.

11 II. Εφαρμογή του μετασχηματισμού ομοιότητας υποθέτοντας ότι οι συντεταγμένες στην προβολή Hatt (της διανομής) είναι τριπλάσιας ακρίβειας από τις αντίστοιχες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87. III. Εφαρμογή του αφινικού μετασχηματισμού υποθέτοντας ότι οι συντεταγμένες και στα δύο συστήματα αναφοράς είναι γνωστές με την ίδια ακρίβεια IV. Εφαρμογή του αφινικού μετασχηματισμού υποθέτοντας ότι οι συντεταγμένες στην προβολή Hatt (της διανομής) είναι τριπλάσιας ακρίβειας από τις αντίστοιχες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87. V. Εφαρμογή του μετασχηματισμού ομοιότητας σε όλα τα κοινά σημεία (3 τριγωνομετρικά σημεία, 1 ιδρυθέν τριγωνομετρικό σημείο από τον μελετητή και τις 22 στάσεις). Εισάγονται τα βάρη ανάλογα με την ομάδα των συντεταγμένων που χρησιμοποιείται: Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις συντεταγμένες Hatt των τριγωνομετρικών σημείων. Στις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων στο ΕΓΣΑ87 και στις συντεταγμένες των στάσεων στην προβολή Hatt, δίνεται τρεις φορές μικρότερο βάρος σε σχέση με τις συντεταγμένες Hatt των τριγωνομετρικών σημείων. Στις συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 των στάσεων δίνεται 6 φορές μικρότερο βάρος αντίστοιχα. VI. Ομοίως με V χρησιμοποιώντας αφινικό μετασχηματισμό. Στα σενάρια V και VI δεν μπορούν να αξιολογηθεί εξωτερικά η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, επειδή συμμετέχουν στη συνόρθωση όλα τα κοινά σημεία και στα δύο Συστήματα αναφοράς. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των συνορθωμένων σφαλμάτων των συντεταγμένων κατά Χ και κατά Υ ανά. Πίνακας 4: Τα στατιστικά στοιχεία των συνορθωμένων σφαλμάτων κατά Χ ανάλογα με τα διάφορα σενάρια στατιστικά συνορθωμένων σφαλμάτων κατά Χ I (σε m) μέγιστη τιμή ελάχιστη τιμή μέσος όρος τυπική απόκλιση II III IV V VI Πίνακας 5: Τα στατιστικά στοιχεία των συνορθωμένων σφαλμάτων κατά Υ ανάλογα με τα διάφορα σενάρια στατιστικά συνορθωμένων σφαλμάτων κατά Υ I (σε m) μέγιστη τιμή ελάχιστη τιμή μέσος όρος τυπική απόκλιση II III IV V VI

12 Σαν πρώτο συμπέρασμα παρατηρείται ότι η χρήση του αφινικού μετασχηματισμού εμφανίζει καλύτερα στατιστικά στοιχεία από ότι ο μετασχηματισμός ομοιότητας σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της συνόρθωσης. Επίσης, μικρότερα συνορθωμένα σφάλματα εμφανίζονται όταν θεωρείται ότι οι συντεταγμένες της προβολής Hatt έχουν μεγαλύτερο βάρος. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα στατιστικά της εξωτερικής αξιολόγησης (για τα σενάρια I-IV). Αυτό που συγκρίνεται είναι η διαφορά των συντεταγμένων ανάμεσα στις τιμές των στάσεων όπως υπολογίστηκαν από τον μελετητή και αυτών που προήλθαν από την υλοποίηση του κάθε σεναρίου. Πίνακας 6: Τα στατιστικά στοιχεία της εξωτερικής αξιολόγησης κατά Χ ανάλογα με τα διάφορα σενάρια στατιστικά εξωτερικής αξιολόγησης κατά Χ (σε m) μέγιστη τιμή ελάχιστη τιμή μέσος όρος τυπική απόκλιση I II III IV Πίνακας 7: Τα στατιστικά στοιχεία της εξωτερικής αξιολόγησης κατά Υ ανάλογα με τα διάφορα σενάρια στατιστικά εξωτερικής αξιολόγησης κατά Υ (σε m) μέγιστη τιμή ελάχιστη τιμή μέσος όρος τυπική απόκλιση I II III IV Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών είναι ανεξάρτητα από την επιλογή των σχετικών βαρών των ομάδων συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87 και Hatt). Ο αφινικός μετασχηματισμός έχει μικρότερη τυπική απόκλιση των διαφορών αλλά μεγαλύτερο μέσο όρο. Η επίδραση του τοπικού μετασχηματισμού στον υπολογισμό των εμβαδών Το εμβαδόν είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία των ιδιοκτησιών. Θα ήταν χρήσιμο να εξετασθεί η μεταβολή του εμβαδού ανάλογα με τη μέθοδο ένταξης. Ενδεικτικά, μελετάται η αλλαγή του εμβαδού στο Ο.Τ 28 της περιοχής μελέτης. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται απόσπασμα της διανομής της ΤΥΥΓ που περιέχει το Ο.Τ 28 μαζί με ορισμένα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (διαστάσεις και κτίσματα)

13 Σχήμα 3: Το ΟΤ 28 στη διανομή Με βάση τις συντεταγμένες που προέκυψαν από την εφαρμογή των μετασχηματισμών (ομοιότητας και αφινικού) υπολογίστηκαν το εμβαδόν του Ο.Τ 28, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 8: Το εμβαδόν του ΟΤ 28 ανάλογα με τα σενάρια χρήσης του τοπικού μετασχηματισμού εμβαδόν διανομής (σε m2) εμβαδόν όπως προκύπτει από την εφαρμογή του σεναρίου I (σε m2) εμβαδόν όπως προκύπτει από την εφαρμογή του σεναρίου III (σε m2) εμβαδόν όπως προκύπτει από την εφαρμογή του σεναρίου V (σε m2) εμβαδόν όπως προκύπτει από την εφαρμογή του σεναρίου VI (σε m2) Είναι εμφανές ότι η εφαρμογή των μετασχηματισμών έχει επιπτώσεις και στον υπολογισμό των εμβαδών. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ελάττωση της τιμής σε σχέση με το εμβαδόν της διανομής. Αυτό είναι αναμενόμενο, αν λάβει κανείς υπόψη τα χαρακτηριστικά της προβολής του ΕΓΣΑ87 (η χρήση συντελεστή κλίμακας, που στην περιοχή μελέτης είναι μικρότερος της μονάδας). Διαφορές εμφανίζονται ανάλογα με το που χρησιμοποιείται (μετασχηματισμού ομοιότητας ή αφινικού, με διαφορές που ξεπερνούν το 1 τετραγωνικό μέτρο) αλλά και ανάλογα με την χρήση 4 ή όλων των κοινών σημείων (με διαφορές της τάξης του 0.2 τετραγωνικού μέτρου). 5. Συμπεράσματα-Προτάσεις Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκαν εναλλακτικές μέθοδοι ένταξης των διανομών της ΤΥΥΓ στο ΕΓΣΑ87. Διαπιστώθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν με τη μεθοδολογία της αλλαγής κέντρου φύλλου της Hatt και την χρήση πολυωνύμων του ΟΚΧΕ. Ακόμη, εντοπίσθηκαν τα προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνικής της

14 «αγκύρωσης» και επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα της χρήσης τοπικού μετασχηματισμού (ομοιότητας ή αφινικού). Μέσα από το αριθμητικό παράδειγμα παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή των μετασχηματισμών δίνει αποτελέσματα με ακρίβεια καλύτερη των 10 εκατοστών. Ο τοπικός μετασχηματισμός συγκεντρώνει σοβαρά πλεονεκτήματα, με κυριότερο αυτό της δυνατότητας χρήσης τόσο του μετασχηματισμού ομοιότητας όσο και του αφινικού. Εντούτοις, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχή εφαρμογή τους αποτελεί η ύπαρξη κοινών σημείων ανάμεσα στο σύστημα αναφοράς της διανομής και του ΕΓΣΑ87. Ενώ για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87 υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο (βάθρα, χρήση υπηρεσιών τύπου HEPOS), ο υπολογισμός των συντεταγμένων στην προβολή Hatt είναι σαφώς πιο δύσκολος (τα ορόσημα και τα τριγωνομετρικά της διανομής σε μεγάλο ποσοστό έχουν καταστραφεί). Το πρόβλημα του περιορισμένου τοπογραφικού υποβάθρου (τριγωνομετρικά και πολυγωνομετρικά σημεία) στα μικρά φύλλα της προβολής Hatt όπως υλοποιούν το λεγόμενο παλιό Bessel πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κεντρικού σχεδιασμού από τους κρατικούς φορείς διαχείρισης χωρικής πληροφορίας. Προφανώς, η αριθμητική εφαρμογή σε ένα μόνο τμήμα μιας διανομής δεν μπορεί να οδηγήσει σε γενικότερα συμπεράσματα. Πιστεύεται πάντως ότι μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα δίνεται στον επαγγελματία Τοπογράφο Μηχανικό ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα στην πράξη. 6.Βιβλιογραφία Δ. Βλάχος (1987). Τοπογραφία ΙΙ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ. Δ. Βλάχος, Α. Δερμάνης (1983). Βέλτιστη Ένταξη Διανομών σε Ένα Σύγχρονο Αναλυτικό Κτηματολογικό Σύστημα. Γεωδαιτικά Τετράδια, Τόμος 4ος Αριθμός 3ος. Α. Δερμάνης, Α. Φωτίου (1992). Παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη. Μέθοδοι και Εφαρμογές Συνόρθωσης Κ. Κατσάμπαλος, Χ. Κωτσάκης (2008). Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς στο HEPOS (HTRS07). Παρουσίαση στην επιστημονική διημερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου (Συνδιοργάνωση: Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ - Κτηματολόγιο Α.Ε). Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (1987). Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα αναφοράς. Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1995). Πίνακες συντελεστών μετατροπής συντεταγµένων του Ελληνικού χώρου - Από το Σύστηµα ΗΑΤΤ (Παλαιό Datum) στο Σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α..87. Δ. Ρωσσικόπουλος (1999). Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί (έκδοση 2η). Εκδόσεις Ζήτη.

15 Σεϊτανίδης Θ (1985). Παραδείγματα ασυμφωνιών θεωρητικών και μετρητικών στοιχείων διαγραμμάτων. Πρόταση απαλοιφής τους. Εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου Εφαρμογές Διαγραμμάτων και Τίτλων Ακινήτων, Θεσσαλονίκη 4 & 5 Νοεμβρίου. Συγγρός Ιωάννης (2002): Το πρόγραμμα COORD_GR (έκδοση 1.6) για τον μετασχηματισμό συντεταγμένων στα διάφορα ελληνικά datum. Ελεύθερο λογισμικό που διατίθενται στο διαδίκτυο. Τοκμακίδης Κ. Εφαρμογές οικοπέδων σε οικισμούς διανομών της ΤΥΥΓ. Εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου Εφαρμογές Διαγραμμάτων και Τίτλων Ακινήτων, Θεσσαλονίκη 4 & 5 Νοεμβρίου. Α. Φωτίου (1985). Συνδέσεις οριζοντιογραφικών διαγραμμάτων. Εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου Εφαρμογές Διαγραμμάτων και Τίτλων Ακινήτων, Θεσσαλονίκη 4 & 5 Νοεμβρίου. Α. Φωτίου (2007). Γεωμετρική Γεωδαισία. Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Ζήτη.

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ένταξη διανομών Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης 1, Χ. Κωτσάκης 2 1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος, M.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Περίληψη: Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι)

Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι) Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι) Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα TRANSFORM_AUTH Λογισμικό μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του Παλαιού Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές.

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Πρόλογος Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη, 25-26 Σεπτεµβρίου 2008 Συνδιοργάνωση : TATM/ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS

Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ SUPPLEMENTARY COURSE NOTES Για περισσότερες λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 HEPOS Workshop Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 Χ. Κωτσάκης & Κ. Κατσάμπαλος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου

Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 016-017 Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις Κεφάλαιο 7 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 7.1 Παραμορφώσεις Η δορυφορική εικόνα μπορεί να υποστεί διάφορες γεωμετρικές παραμορφώσεις, που μπορούν γενικά να οφείλονται στην κίνηση του δορυφόρου ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σημειώσεις για το μάθημα του 9 ου εξαμήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρμογές GPS Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3Δ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου (και όχι μόνο..) Χ. Κωτσάκης ΤΑΤΜ ΑΠΘ Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βασικές σχέσεις.3 Γραμμική vs. μη-γραμμική προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου

Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Πως ξεπερνάμε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας Χ. Κωτσάκης, Μ. Ζουλίδα, Δ. Τερζόπουλος, Κ. Κατσάμπαλος Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου

Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 216-217 Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 1 Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων ενός σημείου P μετρήθηκαν οι οριζόντιες αποστάσεις προς τρία γνωστά σημεία (βλέπε σχήμα).

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 3. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΑΣ 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων

Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 9: Η έννοια και η χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 11: Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Η Τοπογραφία είναι ο επιστημονικός χώρος μέσω του οποίου κατόρθωσε να επιτύχει ο άνθρωπος την απεικόνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας στο επίπεδο. Ενδιάμεσο και απαραίτητο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών Ενημερωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών (θεματικές ενότητες 4, 5, 6, 7) Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-3-2009 Αριθμ.πρωτ.258 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της «αποδεκτής απόκλισης» εμβαδού γεωτεμαχίων κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 1ο εξάμηνο: Θεωρ. Ασκ.Eργ. 1. Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 2. Φυσική I ( Α. Τροχίδης) 4 2 3. Γεωπληροφορική I (Πιτσούλης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 7: Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα