Ο Έλεγχος της απάτης, της κατάχρησης και των λαθών στις υπηρεσίες υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Έλεγχος της απάτης, της κατάχρησης και των λαθών στις υπηρεσίες υγείας"

Transcript

1 Ο Έλεγχος της απάτης, της κατάχρησης και των λαθών στις υπηρεσίες υγείας Σωτήρης Παπασπυρόπουλος MD, MSc Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος ACCURATE Health Auditing & Consulting

2 Τι είναι ασφαλιστική απάτη και κατάχρηση Η απάτη είναι η ενσυνείδητη αλλοίωση ή απόκρυψη πραγματικών στοιχείων με στόχο το οικονομικό όφελος. Η κατάχρηση αφορά πράξεις των οποίων η εκτέλεση και η συχνότητα συνιστούν πρόβλημα εντιμότητας, αλλά οι οποίες δεν μπορούν να αποδωθούν σε συνειδητή αλλοίωση συμβάντος. 2

3 Από που είναι δυνατόν να προέρχεται η κατάχρηση/απάτη ; Προμηθευτές (Ιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα, Νοσηλευτήρια κλπ) Καταναλωτές/Ασφαλισμένοι Μεσίτες ασφαλίσεων Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι Συνδυασμό των παραπάνω 3

4 Μορφές καταχρήσης/απάτης Αναβάθμιση του περιστατικού (upcoding) Υπερκατανάλωση υπηρεσιών Παροχή μη αναγκαίων ιατρικά υπηρεσιών Προμήθειες παρά την ύπαρξη stock Πλαστογράφηση δικαιολογητικών αποζημιώσεων Αλλαγή ωφελούμενου (πλαστοπροσωπία) 4

5 Ιατρική Διαχείριση και Ιατρικός Έλεγχος Περιστατικών Ιατρική Διαχείριση είναι η διαχείριση της χρήσης των πόρων για την παροχή φροντίδας υγείας. Ο Ιατρικός Έλεγχος αποτελεί μέρος της Ιατρικής Διαχείρισης και το αντικείμενό του είναι να επιβεβαιώσει την Ιατρική Αναγκαιότητα και την Ιατρική Καταλληλότητα μιας νοσηλείας. 5

6 Ποιός παράγοντας σήμερα κυρίως καθορίζει το κόστος υπηρεσιών υγείας? Ιατροί Νοσοκομεία Νέες Ασθένειες Πληθυσμιακή Γήρανση Τεχνολογία Φαρμακευτικές εταιρείες Διαγνωστικές (Εργαστηριακές & Απεικονιστικές) εξετάσεις Προσδοκίες Ασθενών 6

7 Οι Ιατροί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για το 90% των δαπάνων υγείας Καθορίζουν το Νοσοκομειακό κόστος Ιατρική Αναγκαιότητα Εισαγωγές/ Εξιτήρια Καθορίζουν το είδος και τη ποσότητα, άρα το κόστος των φαρμάκων Καθορίζουν το είδος και το κόστος της Τεχνολογίας (χειρουργικά, επεμβατικά) Καθορίζουν τις διαγνωστικές εξετάσεις (εργαστηριακές απεικονιστικές) Υψηλές αμοιβές τους λόγω της εξειδικευμένης υπηρεσίας που προσφέρουν 7

8 Στόχοι της Ολοκληρωμένης Φροντίδας Κατάλληλη Φροντίδα Σωστή Αιτία Εισαγωγής Σωστός Χρόνος Κατάλληλος Ιατρός Κατάλληλη υποδομή Σωστή Τιμολόγηση Αυτοί είναι και οι στόχοι των Ασφαλιστικών Οργανισμών γα τους πελάτες τους με τελικό σκοπό την παροχή κατάλληλων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. 8

9 Η εφαρμογή του Ιατρικού Ελέγχου στην Ελλάδα Αρχικά (δεκαετίες 70, 80, 90) μέσω εσωτερικών μηχανισμών (μόνιμοι ελεγκτές ιατροί εντός των Δημόσιων Ταμείων και των ιδιωτικών Ασφαλιστικών εταιρειών) που ήταν πολυδάπανοι και με πενιχρά αποτελέσματα. Από το 2000, συστηματικό out-sourcing από τον ιδιωτικό τομέα, με συνέχεια ελέγχου, καθορισμό διαδικασιών και αναζήτηση μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το 2011, πρώτη εφαρμογή και στο Δημόσιο Τομέα: Ο έλεγχος νοσηλειών του ΟΠΑΔ, αξίας 12,2 εκ., απέφερε στο Ταμείο οικονομικά οφέλη άνω των 2,1 εκ., δηλ. περικοπές 17,5% οι οποίες έγιναν αποδεκτές από όλα τα ιδιωτικά Νοσοκομεία που ελέγχθησαν (όταν ο μέσος όρος των περικοπών του εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού του ΟΠΑΔ δεν υπερέβη ποτέ το 3%. 9

10 Απάτη, Κατάχρηση και Λάθη στις Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα Η «συνειδητή επιλογή» που διαφοροποιεί την απάτη από τη κατάχρηση, είναι δύσκολο να αποδοθεί κατά περίπτωση και μάλιστα εκ των υστέρων. Υπάρχουν όμως συμπεριφορές που, επειδή είναι συστηματικές και σε ορισμένα μόνο ιατρικά πεδία, γεννούν υποψίες για απάτη, όπως η επεμβατική καρδιολογία, η ΩΡΛ, η ορθοπαιδική, οι χειρουργικές κήλες, οι διαγνωστικές νοσηλείες. Κυρίως περιπτώσεις κατάχρησης πόρων και υπηρεσιών υγείας μπορούν να τεκμηριωθούν, ιδιαίτερα στο πρώτο χρονικό διάστημα της εγκατάστασης των ελεγκτικών μηχανισμών. Αφορούν κυρίως ημέρες νοσηλείας, πληθώρα ιατρικών επισκέψεων, πολλαπλότητα διαγνωστικών εξετάσεων, υπερβολική κατανάλωση αναλώσιμου υλικού 10

11 Παραδείγματα Ιατρικών Ελέγχων Σκολίωση ρινικού διαφράγματος vs ρινοπλαστικής Όγκος μαστού vs αισθητικών επεμβάσεων μαστού (αυξητική, ανόρθωση, σμίκρυνση) Κοιλιοκήλη vs κοιλιοπλαστικής Ογκολογία πεπτικού vs αιμορροϊδες Νοσογόνος παχυσαρκία vs απλή λιποαναρρόφηση Ρομποτικές επεμβάσεις vs συνήθης λαπαροσκοπική επέμβαση Υπερτασική Κρίση vs Έλεγχος 2παθούς υπέρτασης Καλοήθης vs Κακοήθης Ίλιγγος Προκάρδιο άλγος (χρόνος και συνθήκες εμφάνισης) 11

12 Ιατρικοί Έλεγχοι για την Απάτη, τη Κατάχρηση και τα Λάθη Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ιατροί και τα Νοσηλευτήρια προσαρμόζονται αμέσως στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εξορθολογίζουν τις συμπεριφορές τους. Σε βάθος χρόνου ο ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να ανακαλύπτει κυρίως τα λάθη που συμβαίνουν από τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας λόγω της λεπτομέρειας και της πολυπλοκότητας της νοσοκομειακής τιμολόγησης. Τα λάθη αναφέρονται άλλωστε ως ο κύριος λόγος ιατρικού ελέγχου και στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα όμως, επιπλέον λειτουργούν και ως μια απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα για να μην επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς της ανεξέλεγκτης αύξησης των δαπανών υγείας. 12

13 Κόστος / Όφελος Το Κόστος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκεται σήμερα περίπου στο 1,5% του συνολικού κόστους των νοσηλειών. Στην έναρξη της εισαγωγής του ιατρικού ελέγχου, οι εξοικονομήσεις είναι της τάξεως του 20 25% ενώ μετά από μακροχρόνια παρουσία εξακολουθούν να κυμαίνονται μεταξύ 8 και 14%, συμπεριλαμβανομένων των μη τιμολογημένων περικοπών. Το Κόστος της μη αντιμετώπισης υπολογίζεται ιδιαίτερα υψηλό παρότι είναι δύσκολο να καθορισθεί. Με βεβαιότητα πάντως βρίσκεται σε επίπεδα ανώτερα του 25% διότι αμέσως με την εγκατάσταση του ελέγχου εξαφανίζονται οι καταφανώς μη αναγαίες νοσηλείες, το κόστος των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό αυτό. 13

14 Ιατρικοί Έλεγχοι στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα Ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης, μέσα από μια δύσκολη 12ετή πορεία, έχει πλήρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα μόνιμων ιατρικών ελεγκτικών μηχανισμών μέσα στα Νοσοκομεία. Ο ιατρικός αυτός έλεγχος διαφέρει από τους συνήθεις ελεγκτικούς μηχανισμούς των εγνωσμένης αξίας διεθνών οίκων, οι οποίοι όμως αφορούν μόνο το νομικό/ οικονομικό σκέλος. Στην Υγεία όμως, όπου ο προμηθευτής, μέσω του ελέγχου της ποσότητας των υπηρεσιών, μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος τους, ο έλεγχος συγκράτησης μόνον των τιμών καταλήγει συνήθως σε αύξηση του συνολικού κόστους. Μόνο το Ελληνικό Δημόσιο δείχνει ότι δεν έχει αντιληφθεί την αξία των μόνιμων και ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών, παρά τη συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει αλλά και τα συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν ήδη προκύψει από μικρότερου εύρους παρεμβάσεις. 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Η μελέτη ανατέθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Νίκος Μανιαδάκης Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ξαιτίας του μεγέθους, των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων και των ραγδαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9 2.3. O ΚΛΑΔΟΣ -ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ...10 2.3.1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Σε ένα νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες, όποιος καθυστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού. Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων. Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν τον χειμώνα;

Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού. Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων. Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν τον χειμώνα; οκτωβριοσ 2012 - Τευχος 07-08 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ «Πρώτη επιλογή του Έλληνα η Εθνική Ασφαλιστική»

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ «Πρώτη επιλογή του Έλληνα η Εθνική Ασφαλιστική» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ «Πρώτη επιλογή του Έλληνα η Εθνική Ασφαλιστική» Αποτελέσματα Κέρδη 111,5 εκατ. ευρώ το 2013 Αφετηρία για μια νέα πορεία

Διαβάστε περισσότερα