Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00%"

Transcript

1 Αποτελέσματα εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 41 Total records in survey: 330 συνόλου: 12.42% Στατιστικά Πεδίου για Θ9 Δήμος Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας Απάντηση % Καμία απάντηση %

2 Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας Στατιστικά Πεδίου για Θ7-2 [Επώνυμο] Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Θ1

3 Θέση στη διαβούλευση Νέος έως 35 ετών - Εκπρόσωπος Φορέα Νεολαίας (π.χ. ΤΟΣΥΝ) (A1) % Νέος έως 35 ετών - Ατομική συμμετοχή (A2) % Εκπρόσωπος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (A3) % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Θ8 Αν εκπροσωπείτε κάποιο φορέα, αναφέρατε ποιος είναι αυτός και ποια η θέση σας στον φορέα αυτό Δήμος % ΤΟΣΥΝ % Αθλητικός Σύλλογος % Πρόσκοποι % ΜΚΟ % Άλλο %

4 Στατιστικά Πεδίου για Θ2 Πως θα χαρακτηρίζατε τη διαμονή σας στο Δήμο; Μόνιμος κάτοικος (A1) % Προσωρινά διαμένων (π.χ. είστε φοιτητής, επισκέπτης, λογω εργασίας, % στρατιωτικός) (A2) Ετεροδημότης (A3) % Καμία απάντηση %

5 Στατιστικά Πεδίου για Θ2 Πως θα χαρακτηρίζατε τη διαμονή σας στο Δήμο; Στατιστικά Πεδίου για Θ3 Επαγγελματική κατάσταση Άνεργος (A1) % Μαθητής (A2) % Φοιτητής (A3) % Αυτοαπαχολούμενος - Ατομική ή Οικογενειακή Επιχείρηση (A4) % Επιχειρηματίας - Ιδιοκτήτης Επιχείρησης (A5) % Δημόσιος Υπάλληλος (A6) % Ιδιωτικός Υπάλληλος (A7) % Θητεία ('Φαντάρος') (A8) % Καμία απάντηση %

6 Στατιστικά Πεδίου για Θ3 Επαγγελματική κατάσταση Στατιστικά Πεδίου για Θ4 Φύλλο Γυναίκα (F) % Άνδρας (M) % Καμία απάντηση %

7 Στατιστικά Πεδίου για Θ5 Οικογενειακή κατάσταση: Ανύπαντρος (-η) (A1) % Παντρεμένος (-η) (A2) % Άλλο (A3) % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Θ5.1 Έχετε παιδιά; 0 - Δεν έχω παιδιά (A1) % 1 - Έχω ένα παιδί (A2) % 2 - Έχω δύο παιδιά (A3) % 3 - Έχω τρία παιδιά ή περισσότερα (A4) % Καμία απάντηση %

8 Στατιστικά Πεδίου για Θ5.1 Έχετε παιδιά; Στατιστικά Πεδίου για Θ6 Ηλικία ετών (A2) % ετών (A3) % ετών (A4) % ετών (A5) % 45 ετών ή περισσότερο (A6) % Καμία απάντηση %

9 Στατιστικά Πεδίου για Θ6 Ηλικία Στατιστικά Πεδίου για Γ1 Ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες/θεσμούς γνωρίζετε ότι λειτουργούν/εφαρμόζονται στο Δήμο σας; Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (SQ001) % Ο "Συμπαραστάτης" του Δημότη και της Επιχείρησης (SQ002) % Ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο Διαδίκτυο (SQ003) % Συμβούλιο ένταξης μεταναστών (SQ004) % Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) (SQ005) % Δεν γνωρίζω κανένα από τα παραπάνω (SQ006) % Άλλους θεσμούς ή διαδικασίες (SQ007) %

10 Στατιστικά Πεδίου για Γ1 Ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες/θεσμούς γνωρίζετε ότι λειτουργούν/εφαρμόζονται στο Δήμο σας; Στατιστικά Πεδίου για Γ1.1 Aν στις απαντήσεις σας πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "'Αλλους θεσμούς ή διαδικασίες" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

11 Στατιστικά Πεδίου για Γ1.1 Aν στις απαντήσεις σας πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "'Αλλους θεσμούς ή διαδικασίες" παρακαλούμε προσδιορίστε Στατιστικά Πεδίου για Γ2 Ποιες από τις παρακάτω "άτυπες" διαδικασίες/θεσμούς συμμετοχής στα κοινά γνωρίζετε; Εθελοντική Αιμοδοσία (SQ001) % Πρωτοβουλίες της γειτονιάς μου (π.χ. όπως Ατενίστας ή αντίστοιχο) (SQ002) % Πρωτοβουλίες ΜΚΟ που αφορούν στο Δήμο μου (SQ003) % Άλλες άτυπες διαδικασίες ή θεσμοί (παρακαλώ διευκρινήστε) (SQ004) %

12 Στατιστικά Πεδίου για Γ2 Ποιες από τις παρακάτω "άτυπες" διαδικασίες/θεσμούς συμμετοχής στα κοινά γνωρίζετε; Στατιστικά Πεδίου για Γ2.1 Αν στις απαντήσεις σας πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλες άτυπες διαδικασίες ή θεσμοί" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

13 Στατιστικά Πεδίου για Γ2.1 Αν στις απαντήσεις σας πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλες άτυπες διαδικασίες ή θεσμοί" παρακαλούμε προσδιορίστε Στατιστικά Πεδίου για Γ3 Συμμετέχω ή έχω συμμετάσχει σε θεσμούς ή διαδικασίες διαβούλευσης που λειτουργούν στο Δήμο μου Ναι (Y) % Όχι (N) % Καμία απάντηση %

14 Στατιστικά Πεδίου για Γ3 Συμμετέχω ή έχω συμμετάσχει σε θεσμούς ή διαδικασίες διαβούλευσης που λειτουργούν στο Δήμο μου Στατιστικά Πεδίου για Γ3.1 Συμμετέχω ή έχω συμμετάσχει στις ακόλουθες διαδικασίες ή θεσμούς που λειτουργούν στο Δήμο μου: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης % "Συμπαραστάτης" του Δημότη και της Επιχείρησης % Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο % Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών % Άλλο %

15 Στατιστικά Πεδίου για Γ3.1.1 Αν στις απαντήσεις σας πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλο" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

16 Στατιστικά Πεδίου για Γ3.2 Δεν συμμετέχω ή δεν έχω συμμετάσχει για τους παρακάτω λόγους: Δεν λειτουργούν στην πόλη μου (SQ001) % Δεν γνώριζα ότι μπορώ να συμμετέχω (SQ002) % Δεν έχω χρόνο να συμμετέχω (SQ003) % Θεωρώ ότι ΔΕΝ είναι αποτελεσματικοί οι θεσμοί αυτοί (SQ004) % Δεν βρήκα τις πληροφορίες που ήθελα για τους θεσμούς/διαδικασίες αυτές % (SQ005) Άλλος λόγος: (SQ006) % Στατιστικά Πεδίου για Γ3.2.1 Άν στις απαντήσεις πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλος Λόγος" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

17 Στατιστικά Πεδίου για Γ3.2.1 Άν στις απαντήσεις πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλος Λόγος" παρακαλούμε προσδιορίστε Στατιστικά Πεδίου για Γ5 Ποιοί είναι οι φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας Το ΤΟ.ΣΥ.Ν (SQ001) % Πρόσκοποι (SQ002) % Αθλητικοί Σύλλογοι (SQ003) % ΜΚΟ Νέων (SQ004) % Άλλο %

18 Στατιστικά Πεδίου για Γ5 Ποιοί είναι οι φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας Στατιστικά Πεδίου για Γ4 Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας είναι ενεργό; Δεν Γνωρίζω (A1) % Ναι (A2) % Όχι (A3) % Καμία απάντηση %

19 Στατιστικά Πεδίου για Γ4 Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας είναι ενεργό; Στατιστικά Πεδίου για Γ4.1 Σε ποιά από τα παρακάτω θέματα έχει δραστηριοποιηθεί το ΤΟ.ΣΥ.Ν του Δήμου σας; Περιβάλλον (SQ001) % Καθαριότητα (SQ002) % Ανεργία (SQ003) % Βία και εγκληματικότητα (SQ004) % Βελτίωση ή Έλλειψη υποδομών (SQ005) % Κυκλοφοριακό (SQ006) % Πολιτισμικά θέματα (SQ007) % Άλλο (SQ008) %

20 Στατιστικά Πεδίου για Γ4.1 Σε ποιά από τα παρακάτω θέματα έχει δραστηριοποιηθεί το ΤΟ.ΣΥ.Ν του Δήμου σας; Στατιστικά Πεδίου για Γ4.1.1 Αν στις απαντήσεις πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλο" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση % Not completed or Not displayed %

21 Στατιστικά Πεδίου για Γ4.1.1 Αν στις απαντήσεις πιο πάνω συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλο" παρακαλούμε προσδιορίστε Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ001) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στον Δήμο μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

22 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ001) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στον Δήμο μου] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ002) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο θεσμός του «Συμπαραστάτη» του Δημότη και της Επιχείρησης του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

23 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ002) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο θεσμός του «Συμπαραστάτη» του Δημότη και της Επιχείρησης του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ003) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

24 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ003) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ004) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Το Συμβούλιο Ένταξης των Μεταναστών του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

25 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ004) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Το Συμβούλιο Ένταξης των Μεταναστών του Καλλικράτη λειτουργεί αποτελεσματικά στο Δήμο μου] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ005) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Τα στελέχη του Δήμου διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και δεξιότητες για την διαβούλευση με την ΚτΠ] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

26 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ005) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Τα στελέχη του Δήμου διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και δεξιότητες για την διαβούλευση με την ΚτΠ] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ006) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι δημότες γενικά έχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τους θεσμούς διαβούλευσης και συμμετοχής] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

27 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ006) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι δημότες γενικά έχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τους θεσμούς διαβούλευσης και συμμετοχής] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ007) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι φορείς νεολαίας έχουν επαρκώς ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες του Καλλικράτη για την συμμετοχή των νέων στα κοινά] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

28 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ007) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι φορείς νεολαίας έχουν επαρκώς ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες του Καλλικράτη για την συμμετοχή των νέων στα κοινά] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ008) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο Δήμος διαθέτει τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση της διαβούλευσης με τους πολίτες] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

29 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ008) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο Δήμος διαθέτει τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση της διαβούλευσης με τους πολίτες] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ009) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η διαβούλευση Δήμου και ΚτΠ για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης είναι επαρκής] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

30 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ009) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η διαβούλευση Δήμου και ΚτΠ για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης είναι επαρκής] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ010) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου είναι φιλικός απέναντι στον πολίτη] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

31 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ010) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου είναι φιλικός απέναντι στον πολίτη] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ011) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η γραφειοκρατία αποτρέπει την εμπλοκή του πολίτη στα κοινά] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

32 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ011) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η γραφειοκρατία αποτρέπει την εμπλοκή του πολίτη στα κοινά] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ012) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Τα πρόσωπα που επιλέγονται ή εκλέγονται στους θεσμούς συμμετοχής αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά την ΚτΠ] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

33 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ012) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Τα πρόσωπα που επιλέγονται ή εκλέγονται στους θεσμούς συμμετοχής αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά την ΚτΠ] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ013) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Έχω εμπιστοσύνη στις ΜΚΟ και στον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

34 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ013) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Έχω εμπιστοσύνη στις ΜΚΟ και στον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ014) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων του Δήμου γίνεται μετά από διαβούλευση με την ΚτΠ όσον αφορά την καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

35 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ014) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων του Δήμου γίνεται μετά από διαβούλευση με την ΚτΠ όσον αφορά την καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ015) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής και της διαβούλευσης της ΚτΠ στα κοινά] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

36 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ015) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής και της διαβούλευσης της ΚτΠ στα κοινά] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ016) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η φιλανθρωπία είναι η κύρια έκφραση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

37 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ016) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Η φιλανθρωπία είναι η κύρια έκφραση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης] Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ017) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. facebook, twitter, blogs,) έχουν αυξήσει την συμμετοχή της ΚτΠ στα κοινά του Δήμου μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

38 Στατιστικά Πεδίου για Ε1(SQ017) Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω προτάσεις [Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. facebook, twitter, blogs,) έχουν αυξήσει την συμμετοχή της ΚτΠ στα κοινά του Δήμου μου] Στατιστικά Πεδίου για E2 Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την λειτουργία των θεσμών Συμμετοχής / Διαβούλευσης Απάντηση % Καμία απάντηση %

39 Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ001) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Το ΤΟ.ΣΥ.Ν είναι ενεργό στον Δήμο μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ002) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Το ΤΟ.ΣΥ.Ν είναι αντιπροσωπευτικό των νέων του Δήμου μου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

40 Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ002) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Το ΤΟ.ΣΥ.Ν είναι αντιπροσωπευτικό των νέων του Δήμου μου] Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ003) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Η πλειοψηφία των μελών του ΤΟ.ΣΥ.Ν προέρχεται από κομματικούς μηχανισμούς] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

41 Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ003) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Η πλειοψηφία των μελών του ΤΟ.ΣΥ.Ν προέρχεται από κομματικούς μηχανισμούς] Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ004) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Τα μέλη του ΤΟ.ΣΥ.Ν έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

42 Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ004) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Τα μέλη του ΤΟ.ΣΥ.Ν έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά] Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ005) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Ο ρόλος του ΤΟ.ΣΥ.Ν είναι διακοσμητικός επειδή δεν έχει δικαίωμα ψήφου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

43 Στατιστικά Πεδίου για Ε3(SQ005) Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) του Δήμου σας [Ο ρόλος του ΤΟ.ΣΥ.Ν είναι διακοσμητικός επειδή δεν έχει δικαίωμα ψήφου] Στατιστικά Πεδίου για Ε4 Αναφέρατε έως τρία (3) ζητήματα του Δήμου στα οποία το ΤΟ.ΣΥ.Ν έχει συνεισφέρει Απάντηση % Καμία απάντηση %

44 Στατιστικά Πεδίου για Ε5 Αναφέρατε έως τρία (3) ζητήματα του Δήμου στα οποία το ΤΟ.ΣΥ.Ν δεν έχει συνεισφέρει ικανοποιητικά Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ε6 Αναφέρατε έως τρεις (3) λόγους, εκτός των πιο πάνω αναφερθέντων, για τους οποίους το ΤΟ.ΣΥ.Ν λειτουργεί αποτελεσματικά Απάντηση % Καμία απάντηση %

45 Στατιστικά Πεδίου για Ε6 Αναφέρατε έως τρεις (3) λόγους, εκτός των πιο πάνω αναφερθέντων, για τους οποίους το ΤΟ.ΣΥ.Ν λειτουργεί αποτελεσματικά Στατιστικά Πεδίου για Ε7 Αναφέρατε έως τρεις (3) λόγους, εκτός των πιο πάνω αναφερθέντων, για τους οποίους το ΤΟ.ΣΥ.Ν δεν λειτουργεί αποτελεσματικά Απάντηση % Καμία απάντηση %

46 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [1] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 1] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [2] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 2] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) %

47 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [2] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 2] Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [3] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 3] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

48 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [3] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 3] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [4] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 4] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

49 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [4] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 4] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [5] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 5] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

50 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [5] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 5] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [6] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 6] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

51 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [6] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 6] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [7] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 7] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

52 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [7] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 7] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [8] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 8] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

53 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [8] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 8] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [9] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 9] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

54 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [9] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 9] Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [10] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 10] Περιβάλλον (A1) % Καθαριότητα (A2) % Ανεργία (A3) % Βία & Εγκληματικότητα (A4) % Έλλειψη υποδομών (A5) % Κυκλοφοριακό (A6) % Ελλιπείς υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (A7) % Πολιτισμός (A8) % Μη ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (A9) % Άλλο (10) % Not completed or Not displayed %

55 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1 [10] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου σας[ταξινόμηση 10] Στατιστικά Πεδίου για Ζ Αν στην Ιεράρχηση συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλο" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση %

56 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1.1 Περιγράψτε το 1ο στην ιεράρχησή σας πρόβλημα Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ1.2. Περιγράψτε το 2ο στην ιεράρχησή σας πρόβλημα Απάντηση % Καμία απάντηση %

57 Στατιστικά Πεδίου για Ζ1.2. Περιγράψτε το 2ο στην ιεράρχησή σας πρόβλημα Στατιστικά Πεδίου για Ζ1.3. Περιγράψτε το 3ο στην ιεράρχησή σας πρόβλημα Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [1]

58 Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 1] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [2] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 2] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) %

59 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [2] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 2] Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [3] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 3] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) %

60 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [3] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 3] Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [4] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 4] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) %

61 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [4] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 4] Not completed or Not displayed % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [5] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 5] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

62 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [5] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 5] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [6] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 6] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

63 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [6] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 6] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [7] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 7] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

64 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [7] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 7] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [8] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 8] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

65 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [8] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 8] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [9] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 9] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

66 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [9] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 9] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [10] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 10] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

67 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [10] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 10] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [11] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 11] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

68 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [11] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 11] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [12] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 12] Το φυσικό περιβάλλον (A1) % Η εύρωστη οικονομία (A2) % Η αγροτική παραγωγή (A3) % Η βιομηχανία (A4) % Οι επιστήμονες (A5) % Το πανεπιστήμιο (A6) % Οι καλλιτέχνες (A7) % Η ιστορία (A8) % Η γεωγραφική θέση (A9) % Ο τουρισμός (10) % Η παράδοση που έχει σε κάτι (πχ. αμπελουργία, μετάξι κ.α) (11) % Άλλο (12) % Not completed or Not displayed %

69 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2 [12] Ιεραρχήστε τα πιο σημαντικά προτερήματα του Δήμου σας ξεκινώντας από το 1=πιο σημαντικό[ταξινόμηση 12] Στατιστικά Πεδίου για Ζ2.4 Αν στην Ιεράρχηση συμπεριλάβατε και την επιλογή "Άλλο" παρακαλούμε προσδιορίστε Απάντηση % Καμία απάντηση %

70 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2.1 Περιγράψτε το 1ο στην ιεράρχησή σας προτέρημα Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ2.2 Περιγράψτε το 2ο στην ιεράρχησή σας προτέρημα Απάντηση % Καμία απάντηση %

71 Στατιστικά Πεδίου για Ζ2.2 Περιγράψτε το 2ο στην ιεράρχησή σας προτέρημα Στατιστικά Πεδίου για Ζ2.3 Περιγράψτε το 3ο στην ιεράρχησή σας προτέρημα Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-1 [Φορέας 1 /πρόβλημα/τα]

72 Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-2 [Φορέας 2 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Απάντηση % Καμία απάντηση %

73 Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-2 [Φορέας 2 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-3 [Φορέας 3 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Απάντηση % Καμία απάντηση %

74 Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-3 [Φορέας 3 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-4 [Φορέας 4 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Απάντηση % Καμία απάντηση %

75 Στατιστικά Πεδίου για Ζ4-4 [Φορέας 4 / πρόβλημα/τα] Στην επίλυση ποίων από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς νεολαίας? Επαναλάβετε τους φορείς νεολαίας που λειτουργούν στο Δήμο σας και δίπλα το/τα πρόβλημα/τα στο/α οποίο/α μπορούν να συμβάλλουν Στατιστικά Πεδίου για Ζ5-1 [Πρόβλημα 1] Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου σας στην επίλυση των οποίων οι φορείς νεολαίας δεν μπορούν να συμβάλλουν? Απάντηση % Καμία απάντηση %

76 Στατιστικά Πεδίου για Ζ5-2 [Πρόβλημα 2] Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου σας στην επίλυση των οποίων οι φορείς νεολαίας δεν μπορούν να συμβάλλουν? Απάντηση % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ5-3 [Πρόβλημα 3] Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου σας στην επίλυση των οποίων οι φορείς νεολαίας δεν μπορούν να συμβάλλουν? Απάντηση % Καμία απάντηση %

77 Στατιστικά Πεδίου για Ζ5-3 [Πρόβλημα 3] Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου σας στην επίλυση των οποίων οι φορείς νεολαίας δεν μπορούν να συμβάλλουν? Στατιστικά Πεδίου για Ζ5-4 [Πρόβλημα 4] Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου σας στην επίλυση των οποίων οι φορείς νεολαίας δεν μπορούν να συμβάλλουν? Απάντηση % Καμία απάντηση %

78 Στατιστικά Πεδίου για Ζ6 Έχετε ο ίδιος συμμετάσχει σε κάποια πρωτοβουλία φορέα νεολαίας? Ναι (Y) % Όχι (N) % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Ζ7 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε περιληπτικά σε ποια Απάντηση % Καμία απάντηση %

79 Στατιστικά Πεδίου για Ζ7 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε περιληπτικά σε ποια Στατιστικά Πεδίου για Ζ8 Την πρωτοβουλία αυτή θα χαρακτηρίζατε Επιτυχημένη (SQ001) % Αποτυχημένη (SQ002) % Ελλιπή / Μη Ολοκληρωμένη (SQ003) % Άλλο %

80 Στατιστικά Πεδίου για Ζ8 Την πρωτοβουλία αυτή θα χαρακτηρίζατε Στατιστικά Πεδίου για Ζ9 Αν συμμετέχετε, για ποιο λόγο συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες φορέων νεολαίας; Για να βελτιώσω την καθημερινότητά μου (SQ001) % Γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της πόλης (SQ002) % Γιατί είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη να συμμετέχει στα κοινά (SQ003) % Γιατί περνώ παραγωγικά τον ελεύθερο χρόνο μου (SQ004) % Γιατί συμμετείχαν φίλοι μου (SQ005) % Άλλο %

81 Στατιστικά Πεδίου για Ζ9 Αν συμμετέχετε, για ποιο λόγο συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες φορέων νεολαίας; Στατιστικά Πεδίου για Ζ10 Αν συμμετέχετε στις πρωτοβουλίες αυτές, ποια είναι η δική σας συμβολή; Χρόνος - εθελοντική εργασία (προσδιορίστε) % Χώρος (προσδιορίστε) % Υπηρεσίες (προσδιορίστε) % Χρήματα (προσδιορίστε) % Άλλο %

82 Στατιστικά Πεδίου για Ζ11 Αν δεν συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες φορέων νεολαίας, για ποιο λόγο δεν συμμετέχετε; Δεν γνωρίζω να αναπτύσσονται τέτοιες πρωτοβουλίες στον Δήμο μου (SQ001) % Δεν έχω διαθέσιμο χρόνο (SQ002) % Δεν πιστεύω ότι μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα (SQ003) % Οι πρωτοβουλίες αυτές υποκινούνται από κομματικούς φορείς και δεν με αφορούν % (SQ004) Άλλο %

83 Στατιστικά Πεδίου για Ζ11 Αν δεν συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες φορέων νεολαίας, για ποιο λόγο δεν συμμετέχετε; Στατιστικά Πεδίου για Ζ12 Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς νεολαίας στον Δήμο σας; Έλλειψη οικονομικών πόρων (SQ001) % Έλλειψη συνέχειας και εμβάθυνσης σε πρωτοβουλίες (πχ. σύλλογος ποδηλατών εστιάζουν μόνο στα ποδήλατα και όχι σε άλλα συναφή θέματα που αφορούν την % ποιότητα ζωής συνολικά στην πόλη) (SQ002) Έλλειψη συνεργασίας & δικτύωσης για ενίσχυση πρωτοβουλιών (SQ003) % Έλλειψη αντιπροσώπευσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων (SQ004) % Εσωστρεφείς, κλειστές ομάδες δεν δημιουργούν κινήματα βάσης για ν % ασκήσουν πίεση στους αιρετούς (SQ005) Έλλειψη συμμετοχής πολιτών (SQ006) % Οι δημοτικές αρχές δεν συνεργάζονται με %

84 Στατιστικά Πεδίου για Ζ12 Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς νεολαίας στον Δήμο σας; τις οργανώσεις της ΚτΠ για να εμβαθύνουν στην δουλειά που κάνουν (SQ007) Δεν υπάρχουν άνθρωποι-κλειδιά με ηγετικό ρόλο για να συγκεντρώνουν/εμπνέουν τον κόσμο % (SQ008) Ελλιπής αρχικός σχεδιασμός (SQ009) % Ασαφές πρόγραμμα δραστηριοτήτων (SQ010) % Άλλο % Στατιστικά Πεδίου για Η1(SQ001) Βαθμολογήστε τις πιο κάτω προτάσεις από το 0=καθόλου χρήσιμη έως το 5 = πολύ χρήσιμη [Δημιουργία «δεξαμενών σκέψης» που θα «βομβαρδίζουν» το Δημοτικό Συμβούλιο με προτάσεις για θέματα / προβλήματα του Δήμου] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) %

85 Στατιστικά Πεδίου για Η1(SQ001) Βαθμολογήστε τις πιο κάτω προτάσεις από το 0=καθόλου χρήσιμη έως το 5 = πολύ χρήσιμη [Δημιουργία «δεξαμενών σκέψης» που θα «βομβαρδίζουν» το Δημοτικό Συμβούλιο με προτάσεις για θέματα / προβλήματα του Δήμου] 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση % Στατιστικά Πεδίου για Η1(SQ002) Βαθμολογήστε τις πιο κάτω προτάσεις από το 0=καθόλου χρήσιμη έως το 5 = πολύ χρήσιμη [Ενσωμάτωση στην καθημερινότητα του Δήμου του διαλόγου που γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (blogs, facebook κτλ)] 1 (1) % 2 (2) % 3 (3) % 4 (4) % 5 (5) % Καμία απάντηση %

86 Στατιστικά Πεδίου για Η1(SQ002) Βαθμολογήστε τις πιο κάτω προτάσεις από το 0=καθόλου χρήσιμη έως το 5 = πολύ χρήσιμη [Ενσωμάτωση στην καθημερινότητα του Δήμου του διαλόγου που γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (blogs, facebook κτλ)] Στατιστικά Πεδίου για Η2 Αναφέρατε άλλες καινοτόμες ιδέες για τον Δήμο σας Απάντηση % Καμία απάντηση %

87

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Δήμος Θεσσαλονίκης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Νομός Θεσσαλονίκης Μέθοδος δειγματοληψίας Τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 A ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» Ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί τη συμβολή σας στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες Αγαπητέ/ ή συμμετέχοντα/ ουσα, Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην παρούσα έρευνα και για την αρωγή σας να βρούμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ κρατών και εθνοτικά ποικίλων ομάδων ή άλλων κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Μαθητές Σχετικά με την Επιχειρηματικότητα

Ερωτηματολόγιο για Μαθητές Σχετικά με την Επιχειρηματικότητα Ερωτηματολόγιο για Μαθητές Σχετικά με την Επιχειρηματικότητα. *Obrigatório 1. 1. Ηλικία: * 15 16 17 18 19 + 2. 2. Σχολική τάξη: * 1η επαγγελματικού λυκείου 2η επαγγελματικού λυκείου 3η επαγγελματικού λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 2 1. Εισαγωγή.,,.,,,. 2. Σύνταξη του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού,,,. 3. Σχέσεις δημότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο

Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/09/2012 έως 21/10/2012 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 4.532 ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΑΘΗΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα / Θέση στον Φορέα: Έδρα: Τηλέφωνο: E-mail: Facebook: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ Εταίροι - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνθήκη Αμστερνταμ 1997 Τάμπερε 1999 Πρόγραμμα Χάγης 2004-2010 Συνθήκη Λισσαβώνας Χάρτης Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Συμπληρώνεται για τα παρόντα μέλη που έχουν γεννηθεί από το έτος 1989

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Συμπληρώνεται για τα παρόντα μέλη που έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 ΕΡ.ΕΙΣ. 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών

Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών Η εφαρμογή στο Δήμο Συκεών Δημήτρης Απατσίδης Δημοτικός Σύμβουλος Συκεών Εντεταλμένος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής Τοπική αυτοδιοίκηση και μετανάστες Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η έρευνα για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Ελλάδας στηρίχθηκε σε ερωτήματα αναγνωστών του

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η έρευνα για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Ελλάδας στηρίχθηκε σε ερωτήματα αναγνωστών του Πανελλαδική Έρευνα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Η έρευνα για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Ελλάδας στηρίχθηκε σε ερωτήματα αναγνωστών του www.ka-business.gr Προκλήσεις της Επιχειρηματικότητας εν μέσω κρίσης» Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο Φίλες και φίλοι συνδημότες, Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στον διάλογο για το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή 1 of 6 31/3/2016 5:28 μμ Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πολιτική Παιδεία) Σχ. Έτος 2015-2016 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Σας παρακαλούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 ΕΡ.ΕΙΣ. 4 ΕΡ.ΕΙΣ. 4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ /ΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΟΥΣ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ * Απαιτείται

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ * Απαιτείται ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ * Απαιτείται 2Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αποκλειστικά για τους Δήμους ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας 1 Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΓΜΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ G.P.O. ΑΕ. Η G.P.O. ΑΕ είναι µέλος της ESOMAR ΈΡΕΥΝΑ Α: ηµοσκόπηση έρευνα γνώµης των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο αναφοράς δράσης

Έντυπο αναφοράς δράσης Έντυπο αναφοράς δράσης ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνομα φορέα: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 2. Τίτλος Δράσης: a. ΔΡΑΣΗ 3.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, b. Μία (1) ημερίδα με την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ IMR / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 22

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 217, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ Πληρ-Υπεύθυν.: Κασσωτάκη Ελένη Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης Τηλ/Fax: 2102322878 E-mail: arxaiologiko@acharnes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΟ :...,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ε Ρ Γ Ο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διαχρονική πανελλαδική έρευνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Σκοπός Διαχρονική έρευνα για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013. Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων Μεσολογγίου ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013. Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών: 1. Πριν αναλάβετε κάποια πτυχιακή θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την πράσινη οικονομία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Greece FL08 European Youth EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα D Πόσων ετών ήσασταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΓΑΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Μηχανικός Πληροφορικής) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα