Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012"

Transcript

1 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012

2 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος Λ. Μεσογείων Αθήνα Ελλάδα To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt SA. ii

3 Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Ο Φορέας 2 Αποτελέσµατα 5 Συµπεράσµατα - Παρατηρήσεις 14 Παράρτηµα 1 - Υποθέσεις 16 Παράρτηµα 2 Παροχές - Εισφορές 18 Παράρτηµα 3 Ποσά οφειλόµενα στην τράπεζα Πειραιώς 20 Παράρτηµα 4 - Αναλογιστική Μέθοδος Aggregate Method 21 Παράρτηµα 5 Επεξήγηση εννοιών 22 iii

4 Εισαγωγή Ανάδοχος Ανάδοχος της παρούσας µελέτης είναι η AON Hewitt Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών που εδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο Πύργος των Αθηνών επί της οδού Μεσογείων 2, όροφος 24ος. Εργοδότης Η παρούσα εργασία ανατέθηκε στον ανάδοχο από το ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α., το οποίο στο παρόν για λόγους συντοµίας θα αποκαλείται ως «ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ». Σκοπός Σε συνέχεια της αναλογιστικής µελέτης που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2010 και σε εφαρµογή των Καταστατικών ιατάξεων και των υποχρεωτικών δεδοµένων για το Ταµείο, εκτιµάται η τρέχουσα κατάσταση βιωσιµότητας του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ. Ηµεροµηνία εκτίµησης Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε τον Μάιο του Η ηµεροµηνία αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε στους υπολογισµούς είναι η

5 Ο Φορέας Γενικά Υποχρέωση του ταµείου αποτελεί η καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους του κατά την συνταξιοδότησή τους. Υποχρέωση αποτελούν, επίσης, και οι οφειλές προς την Τράπεζα Πειραιώς από καταβληθείσες παροχές που δηµιουργήθηκαν κατά το παρελθόν. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει η περιγραφή των υποχρεώσεων αυτών, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα και συνοπτικά τα ατοµικά στοιχεία των ασφαλισµένων. Οφειλόµενα στην Τράπεζα Πειραιώς Η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθώντας σχετική καταστατική ρύθµιση, έχει προκαταβάλλει τις παροχές προνοίας σε υπαλλήλους που έκαναν χρήση προγράµµατος εθελουσίας εξόδου. Τα ποσά αυτά θα επιστραφούν άτοκα στην τράπεζα µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους των συνταξιούχων αυτού του προγράµµατος. Ειδικότερα: Το ύψος των ποσών αυτών ανέρχεται συνολικά σε και θα εξοφληθεί σταδιακά µέχρι το έτος Η παρούσα αξία των ποσών αυτών ανέρχεται σε (βλ. Παράρτηµα 3). Οι προκαταβολές Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ, στα ασφαλισµένα µέλη παρέχεται το δικαίωµα προκαταβολής επί της παροχής εφάπαξ µετά από συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Το ποσό της προκαταβολής ισούται προς το 50% της αντίστοιχης παροχής κατά την ηµεροµηνία άσκησης του παραπάνω δικαιώµατος και επιστρέφεται άτοκα κατά την αποχώρηση του ασφαλισµένου. Απαιτήσεις από προκαταβολές Σύµφωνα προς τα δεδοµένα στοιχεία, η πλειοψηφία των ασφαλισµένων έχει κάνει χρήση του δικαιώµατος της προκαταβολής. Ειδικότερα, προκαταβολή έχει δοθεί στα 184 (από τα 199) µέλη και το συνολικό καταβληθέν ποσό προκαταβολών, το οποίο και αποτελεί απαίτηση του ταµείου στις ανέρχεται σε Κόστος από προκαταβολές Για τους ασφαλισµένους οι οποίοι δεν έχουν πάρει προκαταβολή έως την ηµεροµηνία αποτίµησης, γίνεται η υπόθεση ότι µετά από την συµπλήρωση των κατάλληλων προϋποθέσεων, θα προχωρήσουν στην άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος, εκτός των περιπτώσεων που είναι λιγότερο από 5 έτη προ της συνταξιοδότησης. Θεωρούµε δηλαδή ότι, σύµφωνα προς τα παραπάνω, από το ταµείο θα καταβληθούν προκαταβολές οι οποίες και θα επιστραφούν άτοκα κατά την αποχώρησή του κάθε ασφαλισµένου από την τράπεζα. Το κόστος που προκύπτει από αυτή την διαδικασία είναι ίσο µε την διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των προκαταβολών που θα δοθούν από το ταµείο και της παρούσας αξίας των αντίστοιχων ποσών που θα συµψηφιστούν κατά την καταβολή της παροχής στους ασφαλισµένους. 2

6 Έτη πλασµατικής υπηρεσίας 9 µέλη του Ταµείου έχουν κάνει χρήση Καταστατικής ιάταξης για αναγνώριση επιπλέον ετών πλασµατικής ασφάλισης. Το συνολικό ποσό των προκαταβολών πλασµατικών ετών που έχουν δοθεί κατά την , το ισόποσο του οποίου αποτελεί επιπλέον υποχρέωση του Ταµείου, ανέρχεται σε Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών ετών δεν δίνεται πλέον. Η περιουσία Τα στοιχεία που απαρτίζουν την περιουσία του ταµείου στις παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Είδος στοιχείου Αξία σε Κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος ιαθέσιµα στην Τράπεζα Πειραιώς 597 Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου µηνοι τίτλοι EFSF Προθεσµιακή ΤΠ Προθεσµιακή Πειραιώς Συµµετοχή στο ακίνητο Λ. Συγγρού Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 0 ΣΥΝΟΛΟ Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στις , έγινε αναγκαστική η συµµετοχή στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, όλων των κατόχων Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου µε αποτέλεσµα την υποχρεωτική ένταξη και του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ. Τα οµόλογα έχουν απεικονιστεί στην αγοραία αξία τους κατά την , µετά την αναδιάρθωση. Η ονοµαστική αξία των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου που κατέχει το Ταµείο είναι υψηλότερη της αγοραίας του ανωτέρω πίνακα κατά Κόστος διαχείρισης Το ταµείο ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και έτσι δεν έχει κόστος λειτουργίας. Ακόµη, ο εργοδότης διαθέτει προσωπικό για την κάλυψη των ελαχίστων διαχειριστικών αναγκών του φορέα. εν προβλέπεται συνεπώς κάποια αξιόλογη επιβάρυνση του φορέα για κόστος διαχείρισης. Όµως, για λόγους προνοίας έχει θεωρηθεί διαχειριστικό κόστος της τάξης των ετησίως αναπροσαρµοζόµενο µε τον πληθωρισµό. Η παρούσα αξία του κόστους αυτού στις ανέρχεται σε

7 εδοµένα των ασφαλισµένων Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων των ασφαλισµένων έγινε µε ευθύνη του ταµείου. Τα ατοµικά στοιχεία των µελών παραδόθηκαν στον ανάδοχο της µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή. Τα δεδοµένα των ασφαλισµένων που µας δόθηκαν αφορούσαν στα ενεργά µέλη κατά τον Μάρτιο του Ακολουθεί µία περίληψη των δεδοµένων που µας προσκοµίστηκαν (ποσά σε ): Πλήθος Ασφαλισµένοι - Μάρτιος 2012 Μέσες συντάξιµες αποδοχές Μέσες αποδοχές εισφορών Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία Άνδρες ,05 23,16 Γυναίκες ,12 19,98 Σύνολο ,89 21,77 Παρατηρήσεις Από τους 199 ασφαλισµένους οι 184 έχουν ήδη κάνει χρήση του δικαιώµατος της προκαταβολής. Το µέσο ποσό της αποδοθείσας προκαταβολής, ισούται προς Βαθµολογική - µισθολογική εξέλιξη Υπαλλήλων της πρώην ΕΤΒΑ (Προαγωγές) Κατά τη διεξαγωγή της προηγούµενης αναλογιστικής µελέτης το 2010 τέθηκε υπόψη το ζήτηµα της βαθµολογικής µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων της πρώην ΕΤΒΑ. (συµπεριλαµβάνονται και οι προαγωγές βαθµολογική εξέλιξη κατά την αποχώρηση των ασφαλισµένων). Προκειµένου να γίνει µέτρηση της επιβάρυνση του Ταµείου από την πρακτική αυτή, σε συνεννόηση µε το Ταµείο έγιναν 2 σενάρια όπου υποτέθηκε συνολική επιβάρυνση της τάξης του 8% στο σύνολο των καταβαλλόµενων παροχών του φορέα, ως αποτέλεσµα των προαγωγών βαθµολογικής εξέλιξης κατά την αποχώρηση, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται στα ισοζύγια 1Β και 2Β. 4

8 Αποτελέσµατα Ισοζύγιο 1 Η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις βασικές υποθέσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα, εκτιµήθηκε ως ακολούθως (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1): Αναλογιστικό Ισοζύγιο 1 Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 27 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 286 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 454 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (2.056) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση εν έχει υποτεθεί αύξηση Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει αγοραίας αξίας µετά PSI 5

9 Ισοζύγιο 1A Η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του ανωτέρω σεναρίου 1 αλλά λαµβάνοντας υπόψη την ονοµαστική αξία των ΟΕ µετά το PSI, εκτιµήθηκε ως ακολούθως (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1) : Αναλογιστικό Ισοζύγιο 1Α - Ονοµαστική Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 27 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 286 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 454 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 365 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση εν έχει υποτεθεί αύξηση Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει ονοµαστικής αξίας µετά PSI 6

10 Ισοζύγιο 2 Η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του ανωτέρω σεναρίου 1 αλλά συµπεριλαµβανοµένης και υπόθεσης αύξησης 8% λόγω βαθµολογικής - µισθολογικής εξέλιξης (προαγωγές), εκτιµήθηκε ως ακολούθως (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1) : Αναλογιστικό Ισοζύγιο 2 - Με βαθµολογική εξέλιξη Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 26 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 303 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 480 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (2.837) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση 8% κατά µέσο όρο Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει αγοραίας αξίας µετά PSI 7

11 Ισοζύγιο 2Α Η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του ανωτέρω σεναρίου 2 αλλά λαµβάνοντας υπόψη την ονοµαστική αξία των ΟΕ µετά το PSI, εκτιµήθηκε ως ακολούθως (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1) : Αναλογιστικό Ισοζύγιο 2Α - Με βαθµολογική εξέλιξη / Ονοµαστική Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 26 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 303 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 480 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (416) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση 8% κατά µέσο όρο Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει ονοµαστικής αξίας µετά PSI 8

12 Ισοζύγιο 3 Η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του ανωτέρω σεναρίου 1 αλλά υποθέτοντας µείωση των συντελεστών παροχής για τα έτη προ 1993 σε 1,8 (από 2) και για το έτος 1994 σε 1,8 (από 1,9), εκτιµήθηκε ως ακολούθως (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1) : Αναλογιστικό Ισοζύγιο 3 - Μειωµένη παροχή Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 27 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 286 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 454 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (1.705) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση εν έχει υποτεθεί αύξηση Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει αγοραίας αξίας µετά PSI Μειωµένη παροχή συσσώρευση προ 94 µε 1,8/έτος 9

13 Ισοζύγιο 4 Παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του ανωτέρω σεναρίου 3 αλλά συµπεριλαµβανοµένης και υπόθεσης αύξησης 8% λόγω βαθµολογικής - µισθολογικής εξέλιξης (προαγωγές (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1): Αναλογιστικό Ισοζύγιο 4 - Μειωµένη παροχή - Με βαθµολογική εξέλιξη Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 26 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 94 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 303 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 480 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (2.465) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση 8% κατά µέσο όρο Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει αγοραίας αξίας µετά PSI Μειωµένη παροχή συσσώρευση προ 94 µε 1,8/έτος 10

14 Ισοζύγιο 5 Παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του σεναρίου 2 Α αλλά µε µείωση των συντελεστών υπολογισµού του εφάπαξ κατά 6 (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1): Αναλογιστικό Ισοζύγιο 5 - Βαθµολογική εξέλιξη / Ονοµαστική / µείωση συντελεστών παροχής κατά 6% Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 26 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 88 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 285 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 452 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 476 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία 2012:0,8%/2013:0%/2014:0,6%/2015:1,1%/2016:1,2% και 1,9% από Αποδοχές εισφορών Συντάξιµες αποδοχές Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση 8% κατά µέσο όρο Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει ονοµαστικής αξίας µετά PSI Μείωση συντελεστών 6% 11

15 Ισοζύγιο 6 Παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις του σεναρίου 1 αλλά µε υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 4,5% ανά έτος (για αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων βλ. Παράρτηµα 1): Αναλογιστικό Ισοζύγιο 6 - Αύξηση µισθών 4,5%/έτος Ενεργητικό (000 ) Παθητικό (000 ) Περιουσία Παρ. Αξία Συνολικών Παροχών Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών Κόστος επιστροφών στην Τρ. Πειραιώς 550 Παρ. Αξία εισφορών για προκαταβολές Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία προκαταβολών Πλασµατικών παροχών 0 Παρ. Αξία εισφορών για τελικές Πλασµατικές παροχές 0 Παρ. Αξία τελικών Πλασµατικών παροχών 27 ΠΑ από Απαιτήσεις Προκαταβολών που έχουν δοθεί ΠΑ Κόστους Προκαταβολών που θα δοθούν 100 ΠΑ Πληρωµών Εξαγοράς στρατού 371 ΠΑ παροχών αναγνώρισης στρατού 588 Παρ. Αξία κόστους διαχείρισης 239 Ενεργητικό Παθητικό ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (6.761) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% Πληθωρισµός µε βάση έκθεση ΝΤ για την Ελληνική οικονοµία Αποδοχές εισφορών 4,5%/έτος Συντάξιµες αποδοχές 4,5%/έτος Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά τη συνταξιοδότηση εν έχει υποτεθεί αύξηση Όροι αποχώρησης βάσει νέου νόµου Αποτίµηση οµολόγων Ε βάσει αγοραίας αξίας µετά PSI 12

16 Σηµείωση Τα παραπάνω αποτελέσµατα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω εκκρεµότητας δικαστηρίων απέναντι στο φορέα. Πιο συγκεκριµένα, έχουν κατατεθεί αγωγές από παλαιούς ασφαλισµένους οι οποίοι απαιτούν σήµερα συνολικό ποσό ύψους Εάν το δικαστήριο δικαιώσει τους ασφαλισµένους τότε ο φορέας θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε αυτούς το παραπάνω ποσό αυξηµένο µε δικαιοπρακτικό τόκο της τάξεως του 10%. Η αύξηση θα αφορά στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αγωγής ή της 1/1/2004 και της ηµεροµηνίας καταβολής της απαίτησης. Η παρούσα αξία του επαυξηµένου ποσού στις εκτιµάται αντίστοιχα προς την έναρξη του διαστήµατος σε και Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουν εκδικαστεί µέχρι σήµερα, η απόφαση του ικαστηρίου δεν δικαιώνει τους παλαιούς ασφαλισµένους, οπότε το Ταµείο εκτιµά ότι είναι πολύ πιθανό να µην καταβάλλει αυτά τα ποσά. 13

17 Συµπεράσµατα - Παρατηρήσεις Συµπεράσµατα 1. Το οριακά πλεονασµατικό ισοζύγιο της προηγούµενης µελέτης του 2010 (πλεόνασµα 0.08 εκ) µετατράπηκε σε ελλειµµατικό (ισοζύγιο 1, έλλειµµα 2,0 εκ). Η βασική αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η µείωση κατά περίπου 75% της αξίας των οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου που κατέχει το Ταµείο λόγω της αναγκαστικής συµµετοχής στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνταν η υπόθεση αύξησης αποδοχών της προηγούµενης µελέτης το έλλειµµα θα ήταν ακόµα υψηλότερο. Η µείωση της υπόθεσης αυτής από 4% σε χαµηλότερο ποσοστό ανάλογα µε το έτος (από 0% έως περίπου 1,5% µακροχρόνια) είχε θετική επίδραση στο ισοζύγιο. Σε περίπτωση που το ισοζύγιο εκτιµηθεί µε βάση την ονοµαστική αξία των οµολόγων όπως αυτή καθορίστηκε µετά το PSI, η µείωση είναι περίπου 50% και το ισοζύγιο είναι πλεονασµατικό αλλά κατά ένα αρκετά χαµηλότερο ποσό σε σχέση µε την προηγούµενη αποτίµηση (ισοζύγιο 1 Α, πλεόνασµα 0,4 εκ). 2. Το έλλειµµα αυξάνεται στα 2,8 εκ. στην περίπτωση που υποτεθεί αύξηση 8% λόγω βαθµολογικής µισθολογικής εξέλιξης (Ισοζύγιο 2). Σε περίπτωση που το ισοζύγιο εκτιµηθεί µε βάση την ονοµαστική αξία των οµολόγων όπως αυτή καθορίστηκε µετά το PSI, το έλλειµµα µειώνεται στα 0,4 εκ (Ισοζύγιο 2 Α ). Το έλλειµµα αυτό των 0,4 εκ µετατρέπεται σε 0,5 πλεόνασµα αν µειωθούν οι συντελεστές υπολογισµού του εφάπαξ κατά 6% (Ισοζύγιο 5). 3. Εξετάστηκε ένα σενάριο όπου οι υψηλότεροι συντελεστές 2 και 1,9 για τα έτη ασφάλισης προ 1994 µειώνονται στο 1,8. Η µείωση αυτών των συντελεστών έχει ως αποτέλεσµα το έλλειµµα να µειώνεται, σε σχέση µε το βασικό σενάριο 1, στα 1,7 εκ. (Ισοζύγιο 3). Σε περίπτωση που το ισοζύγιο εκτιµηθεί µε βάση την ονοµαστική αξία των οµολόγων όπως αυτή καθορίστηκε µετά το PSI, το ισοζύγιο εµφανίζεται πλεονασµατικό κατά 0,7 εκ. 4. Το έλλειµµα αυξάνεται στα 2,5 εκ. στην περίπτωση που στο σενάριο µείωσης στο 1,8 των συντελεστών προ 1993, υποτεθεί αύξηση 8% λόγω βαθµολογικής µισθολογικής εξέλιξης (Ισοζύγιο 4). Σε περίπτωση που το ισοζύγιο εκτιµηθεί µε βάση την ονοµαστική αξία των οµολόγων όπως αυτή καθορίστηκε µετά το PSI, το ισοζύγιο εµφανίζεται οριακά ελλειµµατικό κατά 0,04 εκ. 5. Εξετάστηκε ένα επιπλέον σενάριο (Ισοζύγιο 6) όπου έγινε η υπόθεση αύξησης των αποδοχών κατά 4,5% / έτος. Στην περίπτωση αυτή το ισοζύγιο εµφανίζεται ελλειµµατικό κατά 6,8 εκ. 14

18 Παρατηρήσεις Όπως είχαµε επισηµάνει και στην προηγούµενη µελέτη, το Ταµείο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την επίδραση που ασκεί το φαινόµενο των βαθµολογικών - µισθολογικών αναβαθµίσεων κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης ορισµένων κατηγοριών ασφαλισµένων. Η πρακτική αυτή δηµιουργεί σηµαντική επιβάρυνση (Βλέπε Ισοζύγια 2 και 2Α) η οποία είναι συνάρτηση του γεγονότος ότι οι συντάξιµες αποδοχές αυξάνονται ξαφνικά δηµιουργώντας κόστος για το Ταµείο (αυξηµένες παροχές) χωρίς να ακολουθούνται από κάποια σηµαντική περίοδο καταβολής αντίστοιχα αυξηµένων εισφορών που θα αντιστάθµιζαν κατά ένα µέρος το κόστος αυτό. Προτείνουµε στα Ταµείο να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη εξάλειψη αυτής της αρνητικής επίδρασης. Ένα τέτοιο µέτρο θα ήταν το να µην λαµβάνονται υπόψη στις τελικές συντάξιµες αποδοχές αυτές οι αναβαθµίσεις της τελευταίας στιγµής. Επισηµαίνεται επίσης το γεγονός ότι στον φορέα δεν εντάσσονται νέοι ασφαλισµένοι και θα παύσει να υπάρχει όταν αποχωρήσει και ο τελευταίος εκ των ενεργών ασφαλισµένων. Υπογράφεται εκ µέρους της AON Hewitt Παναγιώτης Ζαµπέλης Αναλογιστής, FHAS Μαρία Παπαδάκη Αναλογιστής, FHAS

19 Παράρτηµα 1 - Υποθέσεις Γενικά Οι υποθέσεις έχουν µακροχρόνιο χαρακτήρα και προορίζονται να καλύψουν όλη την περίοδο µέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου από τα ενεργά µέλη και µέχρι την καταβολή και της τελευταίας οφειλόµενης παροχής. Από τις υποθέσεις αυτές εκείνες πού έχουν την σηµαντικότερη επιρροή πάνω στα αποτελέσµατα της εκτίµησης είναι οι οικονοµικές υποθέσεις οι οποίες και αναφέρονται πρώτες. Στην συνέχεια τίθενται οι δηµογραφικές υποθέσεις οι οποίες κυρίως σχετίζονται µε τις µετακινήσεις µελών προς και από την οµάδα. Μεγάλη σηµασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι υποθέσεις της εκτίµησης πρέπει να θεωρούνται σαν ένα ενιαίο σύνολο µε εσωτερική συνοχή και όχι σαν µεµονωµένα µεγέθη. Ειδικότερα, σχετικά µε τις οικονοµικές υποθέσεις, εκείνο πού έχει ιδιαίτερη επίδραση στα αποτελέσµατα της εκτίµησης είναι οι διαφορές πού παρουσιάζονται µεταξύ τους και όχι οι απόλυτοι αριθµοί. Οικονοµικές Υποθέσεις Επιτόκιο Προεξόφλησης Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου 4,5% ετησίως. Πληθωρισµός Έχει γίνει υπόθεση πληθωρισµού µε βάση την έκθεση του ΝΤ τον Μάρτιο του 2012 για την Ελληνική Οικονοµία. Συγκεκριµένα η υπόθεση έχει ως ακολούθως: 2012: 0,8% 2013: 0% 2014: 0,6% 2015: 1,1% 2016: 1,2% : 1,9% ετησίως Αύξηση Αποδοχών Για το 2012 η αύξηση θεωρήθηκε 0% και µετέπειτα έχει γίνει υπόθεση µέσης συνολικής αύξησης των αποδοχών κάθε µέλους κατά 0,5% χαµηλότερης του πληθωρισµού. Επίσης, στα ισοζύγια 2, 2Β, 4 και 5 έγινε υπόθεση επιπλέον αύξησης των αποδοχών κατά 8% λόγω βαθµολογικής προαγωγής των εργαζοµένων. 16

20 ηµογραφικές Υποθέσεις Θνησιµότητα Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιµότητας EVK00 για άνδρες και γυναίκες. Νοσηρότητα Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας νοσηρότητας EVK00 για άνδρες και γυναίκες. Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης Έχουν χρησιµοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του κλάδου κύριας σύνταξης του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ, όπως έχουν διαµορφωθεί µε τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόµου 3863/10. Επιπλέον έχει υποτεθεί ότι τα µέλη του ταµείου εισέρχονται για πρώτη φορά στην Κοινωνική Ασφάλιση το αργότερο µέχρι τα 28 τους χρόνια. Στους άνδρες προσµετρούνται δύο χρόνια στρατού για τον υπολογισµό της παροχής και της ελάχιστης ηλικίας συνταξιοδότησης και στις γυναίκες 2 χρόνια λόγω τέκνων για τον υπολογισµό της ελάχιστης ηλικίας συνταξιοδότησης. 17

21 Παράρτηµα 2 Παροχές - Εισφορές Στο παρόν παράρτηµα παρουσιάζεται η περιγραφή της παροχής εφάπαξ που προσφέρει το ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στους ασφαλισµένους του. Συντάξιµος µισθός Ο συντάξιµος µισθός που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα της µισθοδοσίας όπως έχουν διαµορφωθεί για κάθε ασφαλισµένο κατά τον τελευταίο µήνα πριν την αποχώρηση : Βασικός µισθός Πολυετία Επιστηµονικό επίδοµα Επίδοµα Βαθµού Οικογενειακό επίδοµα Παροχή ασφαλισµένων Για τους ασφαλισµένους του ταµείου η εφάπαξ παροχή καθορίζεται ως εξής: Για τα έτη συµµετοχής του κάθε ασφαλισµένου που διανύθηκαν µέχρι την 31/12/1992, δύο συντάξιµοι µισθοί για κάθε έτος ασφάλισης. Για έτη συµµετοχής που διανύθηκαν µεταξύ 1/1/1993 και 31/12/2001 το παρακάτω πλήθος συντάξιµων µισθών στο αντίστοιχο έτος : 1993 : 1,9 Συντάξιµοι µισθοί 1994 : 1,8 Συντάξιµοι µισθοί 1995 : 1,7 Συντάξιµοι µισθοί 1996 : 1,6 Συντάξιµοι µισθοί 1997 : 1,5 Συντάξιµοι µισθοί 1998 : 1,4 Συντάξιµοι µισθοί 1999 : 1,3 Συντάξιµοι µισθοί 2000 : 1,2 Συντάξιµοι µισθοί 2001 : 1,1 Συντάξιµοι µισθοί Για τα έτη συµµετοχής του κάθε ασφαλισµένου που θα διανυθούν από την 1/1/2002 και µετά, ένας συντάξιµος µισθός για κάθε έτος ασφάλισης. Για τα αναγνωρισµένα έτη στρατού δίνεται παροχή ενός συντάξιµου µισθού για κάθε έτος. Παροχές θανάτου και ανικανότητας Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας για εργασία για λόγους υγείας το αντίστοιχο ποσό παροχής υπολογίζεται όπως ακριβώς και το ποσό που αποδίδεται κατά την συνταξιοδότηση. 18

22 Όροι απονοµής των παροχών Οι παροχές απονέµονται στα µέλη των οποίων η ασφάλιση διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους και µε τις αντίστοιχες προϋποθέσεις : Θάνατος: Παροχή αποδίδεται όταν έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης. Ανικανότητα: Η παροχή αποδίδεται όταν έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης. Κανονική αποχώρηση: Παροχή αποδίδεται όταν το µέλος δικαιωθεί συντάξεως από τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, εφόσον έχει 15 έτη ασφάλισης στο ταµείο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποχώρησης ο ασφαλισµένος δεν δικαιούται την παροχή του φορέα, τότε του αποδίδονται οι προσωπικές εισφορές, µε τόκο ίσο µε το τόκο που ίσχυε για τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου ετησίας διάρκειας, για κάθε έτος συµµετοχής. Οι εισφορές Οι εισφορές που εισπράττονται από τον φορέα ανέρχονται στο 4% των τακτικών αποδοχών και καταβάλλονται από τους ασφαλισµένους. 19

23 Παράρτηµα 3 Ποσά οφειλόµενα στην τράπεζα Πειραιώς Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ανά έτος πληρωµής τα ποσά που οφείλονται από το ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ, στην τράπεζα Πειραιώς και η αντίστοιχη παρούσα αξία αυτών κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Οφειλές προς την τράπεζα Πειραιώς Έτος πληρωµής Οφειλόµενο ποσό 31/3/ ΣΥΝΟΛΟ

24 Παράρτηµα 4 - Αναλογιστική Μέθοδος Aggregate Method Παρούσα Αξία (ποσού που πρόκειται να καταβληθεί µελλοντικά) Η παρούσα αξία είναι εκτίµηση που γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή (παρόν). Με την εκτίµηση αυτή γίνεται υπολογισµός ενός ποσού το οποίο θεωρείται ότι εκφράζει το οικονοµικό ισοδύναµο (στο παρόν) ενός ή περισσοτέρων ποσών τα οποία πρόκειται να καταβληθούν σε µελλοντικές χρονικές στιγµές. Η ανάγκη του υπολογισµού της παρούσας αξίας προκύπτει από την πάγια αρχή ότι ποσά που αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές δεν είναι συγκρίσιµα. Για να µπορεί να γίνει σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ποσών αυτά πρέπει να αναχθούν στην ίδια ηµεροµηνία. Αυτό γίνεται µε τον µηχανισµό του υπολογισµού της παρούσας αξίας. Παρούσα αξία συνολικών παροχών Υπολογίζεται, κατά την εκτιµώµενη ηλικία αποχώρησης, η παρούσα αξία της συνολικής παροχής που θα λάβει το κάθε µέλος µε βάση το καταστατικό του φορέα. Λαµβάνεται το άθροισµα όλων των αντίστοιχων ποσών για όλα τα µέλη του φορέα. Παρούσα αξία µελλοντικών εισφορών Υπολογίζεται η παρούσα αξία των µελλοντικών εισφορών τις οποίες αναµένεται να καταβάλλει κάθε µέλος του φορέα µέχρι την αποχώρησή του. Λαµβάνεται το άθροισµα όλων των αντίστοιχων ποσών για όλα τα µέλη του φορέα. Αναλογιστικό ισοζύγιο ηµιουργείται το αναλογιστικό ισοζύγιο του φορέα, όπου εντοπίζεται το αναλογιστικό πλεόνασµα ή έλλειµµα, ως εξής : Αναλογιστικό πλεόνασµα (ή έλλειµµα) = + Αξία της περιουσίας του φορέα κατά την στιγµή της εκτίµησης + Παρούσα αξία των µελλοντικών εισφορών - Παρούσα αξία συνολικών παροχών - Παρούσα αξία κόστους διαχείρισης 21

25 Παράρτηµα 5 Επεξήγηση εννοιών Προεξόφληση Παρούσα Αξία Οι έννοιες της προεξόφλησης, και της παρούσας αξίας είναι ταυτόσηµες και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την κατανόηση του µηχανισµού της αναλογιστικής µελέτης.. Προεξόφληση Ας υποθέσουµε ότι έχουµε αναλάβει την δέσµευση να καταβάλλουµε ένα ποσό δραχµών σε ένα χρόνο από σήµερα. Τίθεται το ερώτηµα : «Ποιο ποσό θα έπρεπε να καταβάλλουµε σήµερα ώστε να εξοφλήσουµε από σήµερα (να προεξοφλήσουµε) το χρέος αυτό ;» Αν η απάντηση είναι ότι πρέπει να δώσουµε δραχµές αυτό θα ήταν άδικο γιατί αν αντί να πληρώσουµε σήµερα τις τις τοποθετήσουµε σε µία επένδυση για ένα χρόνο µε κάποιο επιτόκιο π.χ. 10% τότε στο τέλος του χρόνου θα είχαµε συγκεντρώσει και έτσι θα µας έµεναν και πλεόνασµα. Η λογικότερη απάντηση που θα µπορούσε να δοθεί σε ένα τέτοιο ερώτηµα είναι : «Αφού το χρέος αυτό πρέπει να το εξοφλήσουµε σε 1 χρόνο από σήµερα, τότε το ποσό που θα καταβάλλουµε σήµερα πρέπει να είναι τέτοιο ούτως ώστε αν αυτό τοκιστεί για ένα χρόνο µε 10% να µας δώσει το ποσό των » Αυτό το ποσό ευρίσκεται αν λύσουµε την παρακάτω απλή εξίσωση : x (ποσό) + x * 0,10 (τόκοι) = => x * 1,10 = => x = / 1,10 Οπότε : x = δρχ. Άρα για την πρόωρη εξόφληση των δραχµών πρέπει να καταβληθεί ποσό δραχµών. Το ποσό αυτό ονοµάζεται και οικονοµικό ισοδύναµο των αν αυτές προεξοφληθούν για ένα χρόνο και µε επιτόκιο 10%. Το οικονοµικό ισοδύναµο είναι πλατύτερα γνωστό σαν ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ. Σύµφωνα µε πάγια αρχή της οικονοµικής επιστήµης, ποσά που αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές δεν είναι συγκρίσιµα. Για να είναι δυνατό να συγκριθούν µεταξύ τους δύο ή περισσότερα χρηµατικά ποσά πρέπει να αναχθούν στην ίδια χρονική στιγµή. Αν επιλέξουµε «το παρόν» σαν την χρονική στιγµή της σύγκρισης, τότε δεν έχουµε παρά να υπολογίσουµε την παρούσα αξία των ποσών αυτών. Επιτόκιο προεξόφλησης Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι βασικότατος παράγων για τον υπολογισµό κάθε παρούσας αξίας. Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιήθηκε ενδεικτικά ένα επιτόκιο προεξόφλησης ίσο µε 10%. Συνήθως οι παρούσες αξίες των ασφαλιστικών µεγεθών υπολογίζονται µε επιτόκιο καθαρό από κινδύνους (risk free). Σαν τέτοιο µπορεί να θεωρηθεί το επιτόκιο απόδοσης των µακροχρόνιων κρατικών οµολόγων. Αναλογιστική Για τους σκοπούς µίας αναλογιστικής εκτίµησης δεν αρκεί η χρήση του παραπάνω µηχανισµού για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας. Τα 22

26 παρούσα αξία ασφαλιστικά µεγέθη : παροχές, εισφορές κλπ, υπολογίζονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (αρκετές 10ετίες) και υπόκεινται σε κινδύνους θανάτου, ανικανότητας κλπ. Για τον λόγο αυτό οι αναλογιστικές παρούσες αξίες (ή αναλογιστικά ισοδύναµα) περιλαµβάνουν στον υπολογισµό τους και πιθανότητες θανάτου, ανικανότητας κλπ. 23

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. November 2014 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόµου, Αναλογιστής FHAS To protect the confidential

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Μάρτιος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Υπεύθυνοι Νίκος Φράγκος Καθηγητής Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2011 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PRUDENTIAL Co. Ltd. An Independent Employee Benefits Consulting Firm ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Προς, Το ιοικητικό Συµβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2010 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ) (Καταρτισµένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Αλλαγές µε 22 τουλάχιστον ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα µπαίνουν σε ισχύ από την 1/1/2014,όπου θα επηρεάσουν συντάξεις, όρια ηλικίας, επιδόµατα ανεργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων Καθηγητής Κώστας Συριόπουλος Αθήνα, 10.10.2013 1 Επιπτώσεις στα δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Η άποψη των διεθνών λογιστικών προτύπων Του Παναγιώτη Ζαµπέλη, προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της εταιρίας ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1 Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ [FAQ-1.doc]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Χαλκοκονδύλη 56 - Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 7 / 06 /06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ5-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ. Β Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α PRUDENTIAL Co. Ltd. Μοµφεράτου 148-114 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 64 30 540 FAX: 210 64 70 063 Web site: www.prudential.gr email: actuaries@prudential.gr ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο aonhewitt.com contact us Nicosia 18 September 2014 Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο Η Aon Hewitt δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της 3ης Έρευνας Ταµείων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (MULTIPLE DECREMENT TABLES) Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία αρχίζοντας από µια οµάδα γεννήσεων ζώντων που αποτελεί την ρίζα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 1 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. Με την 65/10 Εγκύκλιό µας σας κοινοποιήσαµε, για αρχική ενηµέρωσή σας, τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Α2 Α3 Έτος ίδρυσης: 1984 Έδρα: σε Ιδιόκτητο 7-όροφο όροφο, πλησίον Αρείου Πάγου, Αθήνα Εταίροι: - Βασίλειος Μαργιός : CEO, Αναλογιστής Οικονοµολόγος (µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και υπολογισµός της επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού στις περιπτώσεις παράτασης της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ. 12 µ.) Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για την οικονομική διαχείριση της χρήσης 2009 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Προς, Το ιοικητικό Συµβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε:

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε: Ημερομηνία αξιολόγησης Η αξία του κεφαλαίου δεν είναι σταθερή στο χρόνο, και κάθε εξίσωση που περιλαμβάνει το επιτόκιο είναι εξίσωση αξίας, γιατί απεικονίζει ισοδυναμία μεταξύ δυο χρηματικών ποσών σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ «Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του (5.5.2016) για την ελληνική οικονομία, κάνοντας επιλεκτική χρήση ανόμοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου Προς τους συναδέλφους Τηλ. 6944 263293 εκπ/κούς ΠΕ Δωδεκανήσου e-mail: ggoutziamanis@gmail.com Αν. αιρετός: Νίτσα Αργυρού Τηλ. 6936

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα