Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Απρίλιος

2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2

3 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3

4 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς ,5 δις 120 εκατ ,3 εκατ. 389 χιλ. 253 χιλ. 252 εκατ. χρόνια δυναµικής παρουσίας ιδιόκτητα πλοία (16 υπό διαχείριση) λιµάνια σε προσέγγιση προορισµοί και εξυπηρετούµενες διαδροµές τρέχουσα αξία στόλου τρέχουσα κεφαλαιοποίηση άτοµα προσωπικό επιβάτες το 2008 (+23%) Ι.Χ. το 2008 (+14%) φορτηγά το 2008 (+6%) κύκλος εργασιών 2008 (+8,5%) 4

5 Σύντοµο ιστορικό 1967 ίδρυση της AΝΕΚ µε έδρα τα Χανιά 1970 απόκτηση & δροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΚΥ ΩΝ» στη γραµµή Χανίων 1973 δροµολόγηση πλοίων στη γραµµή Ηρακλείου 1989 δραστηριοποίηση στην Αδριατική (Πάτρα Αγκώνα) 1992 απόκτηση του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του πρώτου νεότευκτου πλοίου στην Ελλάδα & έναρξη νέας γραµµής στην Αδριατική (Τεργέστη) 1998 εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1999/2000 απόκτηση συµµετοχών σε άλλες εταιρείες (ΛΑΝΕ, ANEK LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΠ, Λ. ΟΡΗ) 2000/2001 απόκτηση των νεότευκτων ταχύπλοων ΕΓ/ΟΓ «OLYMPIC CHAMPION» & «HELLENIC SPIRIT» & δροµολόγησή τους στην Αδριατική 2002 ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου 2003 αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 2007 αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 101,6 εκατ. & αγορά του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» 2008 βράβευση της ΑΝΕΚ ως «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» / δροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» στη γραµµή των Χανίων / νέα δροµολόγια στις Κυκλάδες και στο ΒΑ Αιγαίο / αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 5

6 ΟΣτόλοςτηςΑΝΕΚ 6

7 OLYMPIC CHAMPION HELLENIC SPIRIT Χωρητικότητα (Κ.Ο.Χ.) Ναυϖήγηση & & Μετασκευή , ΠΡΕΒΕΛΗΣ Συνδυασµός Φ/Γ και Ι.Χ Αριθµ. Ι.Χ Αριθµ. κλινών Αριθµ. εϖιβατών 19,5 21,5 22,5 22, Ταχύτητα (κόµβοι) Πλάτος (µέτρα) Μήκος (µέτρα) ΛΙΣΣΟΣ ΛΑΤΩ ΚΡΗΤΗ ΙΙ ΚΡΗΤΗ Ι ΣΟΦΟ- ΚΛΗΣ Β. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΕΛ. ΒΕΝΙ- ΖΕΛΟΣ ΟΣτόλοςτηςΑΝΕΚ

8 ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» Το «ΕΛΥΡΟΣ» ξεκίνησε δροµολόγια στη γραµµή των Χανίων το Σεϖτέµβριο του 2008 Ναυπήγηση: Μήκος: Πλάτος: Χωρητικότητα: Ταχύτητα: Αριθµός επιβατών: Αριθµός κλινών: Αριθµός Ι.Χ.: Φ/Γ & Ι.Χ.: µέτρα 27 µέτρα G.T. 23,5 κόµβοι & 55 8

9 Γραµµές δραστηριοϖοίησης 9

10 Στοιχεία κίνησης σε χιλ. Εϖιβάτες Αύξηση διακινηθέντων εϖιβατών: 23% σε χιλ. Φορτηγά Ι.Χ Αύξηση διακινηθέντων Ι.Χ.: 14% Αύξηση διακινηθέντων φορτηγών: 6% 10

11 Σηµαντικά γεγονότα 2008 Ανάδειξη της ΑΝΕΚ LINES ως "ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ" στα Greek Shipping Awards της Lloyd s List Ολοκλήρωση της µετασκευής και δροµολόγηση του νέου πλοίου «ΕΛΥΡΟΣ» στη γραµµή Πειραιάς Χανιά Εκτίναξη της τιµής του πετρελαίου σε πρωτοφανή επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2008 ιανοµή µερίσµατος ποσού 0,05 ανά µετοχή ή 8,1 εκατ. συνολικά για τη χρήση 2007 Αναδιάρθρωση του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού Ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 Έναρξη δροµολογίων στη νέα γραµµή: Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη Λήµνος Θεσσαλονίκη Συνέχιση της ναύλωσης του «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε κρατική εταιρεία της Τυνησίας για τη θερινή περίοδο 11

12 ΑΝΕΚ LINES II. Οικονοµικά στοιχεία χρήσης

13 Αϖοτελέσµατα χρήσης 2008 ϖοσά σε εκατ % µεταβολής Κύκλος εργασιών 252,1 232,3 8,5% Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) -189,3-157,9 19,9% Μικτά κέρδη (ϖρο αϖοσβέσεων) 62,8 74,4-15,6% Έξοδα διοίκησης & διάθεσης (προ αποσβέσεων) -34,5-31,9 8,5% Άλλα έσοδα / (έξοδα) -1,0 0,8 - EBITDA 27,3 43,3-36,9% Αποσβέσεις -11,3-14,2-20,4% ΕΒΙΤ 16,0 29,1-45,0% Χρηµατοοικονοµικά, επενδυτικά & φόροι -19,5-15,5 26,2% Κέρδη / (ζηµιές) µετά αϖό φόρους -3,5 13,6 13

14 Συνεχής άνοδος ϖωλήσεων CAGR : +8% Κύκλος Εργασιών

15 Έσοδα ανά γεωγραφικό τοµέα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 52% ΕΣΟ Α 2008 ϖοσά σε εκατ. Εσωτερικό Έσοδα από ναύλους 105,7 85,0 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 48% On board & λοιπά Σύνολο 14,4 120,1 10,4 95,5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 59% ΕΣΟ Α 2007 Εξωτερικό Έσοδα από ναύλους 117,1 120,5 On board & λοιπά 14,9 16,3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 41% Σύνολο 132,0 136,8 15

16 Κόστος ϖωληθέντων 22% 2008 ϖοσά σε εκατ % 24% 54% Κόστος πωληθέντων 189,3 157,9 19,9% Καύσιµα & αναλωσεις Μισθοδοσία Επισκευές, ασφάλιστρα και λοιπά 22% 2007 Κόστος καυσίµων 85,8 66,4 29,2% Αύξηση κόστους καυσίµων κατά 19,4 εκατ. 50% Αύξηση κόστους εϖισκευών και συντηρήσεων 28% Καύσιµα και αναλώσεις Μισθοδοσία Επισκευές, ασφάλιστρα και λοιπά 16

17 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Περιθώριο µικτού κέρδους Περιθώριο EBITDA ROCE (απόδοση συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων) ,9% 10,8% 3,3% ,0% 18,7% 7,4% ϖοσά σε εκατ. Μακροπρόθεσµα δάνεια Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό EBITDA Interest coverage ratio (EBITDA / Χρηµατοοικονοµικό κόστος) Μακροπρόθεσµα δάνεια / EBITDA 216,3 17,4 27,3 1,6 7,9 209,9 16,0 43,3 2,7 4,8 17

18 Ισολογισµός & δείκτες ϖοσά σε εκατ. Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,4 313,2 198, ,9 296,1 209,8 255,2 198,2 Καθαρός δανεισµός 1 Καθαρός δανεισµός / Σύνολο ενεργητικού 39,2% Καθαρός δανεισµός / Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 2 Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια Ίδια κεφάλαια / Πάγια περιουσιακά στοιχεία Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Μακροπρόθεσµα δάνεια 1 Σύνολο τραϖεζικών υϖοχρεώσεων µείον ταµειακά διαθέσιµα 2 Καθαρός δανεισµός ϖλέον ίδια κεφάλαια 49,9% 56,3% 63,3% 49,6% 1,85 48,6% 70,9% 57,7% 1,73 18

19 Ταµειακές ροές ϖοσά σε εκατ. Λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,7 Επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Μεταβολή ταµειακών διαθεσίµων & ισοδυνάµων χρήσης (α)+(β)+(γ) (57,6) 3,9 (44,9) (33,5) 60,9 52,1 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα τέλους χρήσης 9,7 54,6 Γενική ρευστότητα 1,21 1,75 19

20 Αϖοτελέσµατα ϖοσά σε εκατ Κύκλος εργασιών 186,4 203,2 225,0 232,3 252,1 EBITDA 27,1 37,8 50,4 43,3 27,3 Καθαρά αϖοτελέσµατα -3,1 10,4 20,3 13,6-3,5 20

21 Όµιλος ΑΝΕΚ ΛΑΝΕ (50,11%) ΛΑΝΕ (50,11%) ΕΤΑΝΑΠ ΕΤΑΝΑΠ (50%) (50%) & ΛΕΥΚΑ ΛΕΥΚΑΟΡΗ (62%)* (62%)* * (24% άµεση & 38% έµµεση) * (24% άµεση & 38% έµµεση) ANEK ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) CHAMPION FERRIES (70%) CHAMPION FERRIES (70%) ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ANEK LINES LUXEMBOURG (100%), ANEK LINES LUXEMBOURG (100%), T.C. T.C. SAILING SAILING (97,5%) (97,5%) - - ANEK ANEK ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (99,5%) (99,5%) 21

22 Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου ϖοσά σε εκατ. Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων) EBITDA Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ,9 61,9 26,9-5, ,3 75,2 43,1 12,3 Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας 528,1 325,8 196,8 522,8 306,3 210,8 22

23 ΑΝΕΚ LINES III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες 23

24 Μετοχική σύνθεση 59,23% 32,50% Sea Star Capital Plc 8,27% Ξένοι θεσµικοί εϖενδυτές Ελεύθερη διασϖορά 24

25 Στοιχεία Μετοχής ΑΝΕΚ εκέµβριος 2007: Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοϖοίησης Χ.Α. FTSEM - FTSE / Χ.Α. Mid 40 FTSEA - FTSE / Χ.Α. 140 FTSEI - FTSE / Χ.Α. International EPSI50 - FTSE / Χ.Α. EPSI50 Γ.. - Γενικός είκτης Τιµών Χ.Α Μέση τιµή µετοχής 0,80 Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών ΤΑ - FTSE / Χ.Α. Ταξίδια Αναψυχή , ΣΑΓ - είκτης Συνολικής Αϖόδοσης Γενικού είκτη Χ.Α , Reuters: ANKe.AT , Bloomberg: ANEK:GA Q , ATHEX: ANEK 25

26 Μετοχή ΑΝΕΚ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΚ (ΚΟ) - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% ANEK Γ. ΧΑ 26 % Μεταβολής Ιαν-07 Μαϊ-07 Σεϖ-07 Ιαν-08 Μαϊ-08 Σεϖ-08 Ιαν-09

27 ΑΝΕΚ LINES IV. Προοϖτικές 27

28 Γεγονότα Α τριµήνου 2009 ροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» σε Κυκλάδες και ωδεκάνησα: Πειραιάς Σαντορίνη Ανάφη Κάσος Κάρϖαθος ιαφάνι Χάλκη Ρόδος Συµµετοχή σε διαγωνισµούς του Υ.Ε.Ν. για εξυπηρέτηση δροµολογιακών γραµµών µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας Χρονική επέκταση της ναύλωσης του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στο εξωτερικό µέχρι το 2011 Επιτυχηµένη παρουσία της ΑΝΕΚ LINES σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (ΙΤΒ Βερολίνου, κ.α.) 28

29 Προοϖτικές 2009 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης στο κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας µε αύξηση των µεριδίων αγοράς και διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Συνεχής αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκταση του δικτύου πωλήσεων Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µε στόχο την ενίσχυση του brand name ANEK LINES Αύξηση του κύκλου εργασιών µε επέκταση σε νέες γραµµές και ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους Συµβολή στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας µε τη σταθεροποίηση των τιµών των καυσίµων Επιστροφή στην κερδοφορία προς όφελος των µετόχων 29

30 Πληροφορίες ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµικός ιευθυντής Ιωάννης Σ. Βαρδινογιάννης Στυλιανός Στάµος

31 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας 31

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό Σηµαντικοί Σταθµοί Ο Στόλος Η ιοίκηση Οργανωτική οµή Μετοχή και Συµµετοχές Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines Πορεία Οµίλου Κύριες Αγορές 27 ροµολόγια Στόλου Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΝΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>> ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Οι Μινωικές Γραµµές από την ίδρυσή τους µέχρι σήµερα Γιαλεσάκης Ιωάννης Επιβλέπων: Καλλέργη Μαρία Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ιούλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα