2. Τύποι πλοίων με βάση τη χρήση τους και με βάση την στήριξή τους στη θάλασσα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Τύποι πλοίων με βάση τη χρήση τους και με βάση την στήριξή τους στη θάλασσα."

Transcript

1 2. Τύποι πλοίων με βάση τη χρήση τους και με βάση την στήριξή τους στη θάλασσα. Ναυπηγία για ΔΣΛ Υπχος (Μ) Ι. Δήμου ΠΝ 2.1 Πώς μπορούμε να περιγράψουμε ένα πλοίο; Εικόνα 2-1. Τυπική εικόνα πλοίου μεταφο- ράς πετρελαίου. Αν ζητήσει κάποιος να περιγράψουμε το πλοίο της διπλανής εικόνας, οι απαντήσεις που θα δεχτεί μπορεί να βασίζονται σε διάφορες προσεγγίσεις, Π.χ. στο χρώμα του («κόκκινο μαύρο - λευκό»), στην αποστολή του («είναι πλοίο μεταφο- ράς πετρέλαιου»), στο μέγεθός του («έχει μήκος περί τα 100 μέτρα»), ή σε πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του («έχει βολβό στην πλώρη του», «έχει μία έλικα»), κλπ. Τα πλοία μπορούν να ενταχθούν σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι βα- σικές κατηγορίες των πλοίων με βάση δύο χαρακτηριστικά τους: την αποστολή τους και την αρχή πλεύσης τους. 2.2 Τύποι πλοίων με βάση την αποστολή τους Τα πλοία μπορούν να χωρίστουν σε τέσσερις βασικές κατη- γορίες με βάση την αποστολή/λειτουργία για την οποία σχε- διάστηκαν: α. πλοία εμπορικών μεταφορών, β. πλοία υποστήριξης, γ. πλοία ειδικής αποστολής, και δ. πολεμικά πλοία. ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αυτά ανήκουν κατά κανόνα σε ιδιώτες (πλοιοκτήτες) και μπορούν με τη σειρά να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες με βάση το είδος του φορτίου που μεταφέρουν: α. Πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου: (1) υγρού φορτίου/δεξαμενόπλοια (tankers) Εικόνα 2-2. Το Knock Nevis αποτέλεσε το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο παγκοσμίως με μήκος 458 μέτρα και δυνατότητα μετα- φοράς τόνων αργού πετρελαίου. π.χ. μεταφοράς υγού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών, υγροποιημένου φυσικού αερίου, κλπ. 1

2 (2) ξηρού φορτίου (bulk carriers) π.χ. μεταφοράς άνθρακα, τσιμέντου, σιταριού, μεταλλευμάτων, κλπ. συνδυασμένων φορτίων (Oark/Bulk/Oil, κ.ά.) (3) β. Πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου: (1) εμπορευματοκιβωτίων (containerships) (2) οχημάτων και βαρέων τροχήλατων φορτίων (roll- on/roll off RoRo) Εικόνα 2-3. Τα bulk carriers έχουν χαρακτη- ριστικά ανοίγματα στο κατάστρωμά τους για την πλήρωση τους με εμπορεύματα. (3) καταψυγμένων προϊόντων (refrigaration ships) (4) ζώων (livestock carriers) (5) βαρέων φορτίων (heavy lift ships) (6) πολλαπλών χρήσεων (multipurpose carriers) γ. Επιβατικά: (1) Επιβατικά (passenger- ferries, liners, cruise ships) (2) Οχηματαγωγά (car- ferries) Εικόνα 2-4. Τα πλοία εμπορευματοκιβω- τίων μεταφέρουν το 13,5% του παγκόσμιου μεταφορικού φορτίου, το οποίο ισοδυνα- μεί με 170 εκατ. τόνους ετησίως. Εικόνα 2-5. Πλοίο μεταφοράς βαρέων αντικειμένων μεταφέρει πλωτό γεωτρύ- πανο. Εικόνα 2-6. Το Allure of the Seas αποτελεί το μεγαλύτερο κρουαζιε- ρόπλοιο, με μήκος 362 μέτρα και δυνατότητα φιλοξενείας επιβα- τών. ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τα πλοία αυτά υποστήριζουν συνήθως λιμένες ή/και πλωτές κατασκευές στη θάλασσα (π.χ. πλατφόρμες άντλησης πετρε- λαίου): α. Πλοία υποστήριξης λιμένων: (1) Ρυμουλκά (tug boats) (2) Πλοία πιλότοι (pilot boats) (3) Υποδοχείς ναυτιλιακών καταλοίπων (shipping discharge reception crafts) Εικόνα 2-7. Παραδείγματα πλοίων υποστή- (4) Πυροσβεστικά (fire boats) (5) Φορτηγίδες (barges) ριξης λιμένων: πυροσβεστικό, πιλότος και ρυμουλκό που μετακινεί φορτηγίδα. 2

3 β. Πλοία υποστήριξης πλωτών κατασκευών: (1) Πλοία ανεφοδιασμού (replenishment ships) (2) Πλοία αποθήκευσης πετρελαίου (floating production storage and offloading - FPSO) (3) Πλοία μεταφοράς πετρελαίου σε εγκαταστάσεις ξηράς (shuttle tankers) Εικόνα 2-8. Πλοίο με εγκατεστημένους 5 γερανούς στο κατάστρωμά του. ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τα πλοία αυτά έχουν σχεδιαστεί για να επιτελούν έναν εξειδικευμένο σκοπό: α. Αλιευτικά (fishing ships) β. Αναψυχής (yachts, sail boats) γ. Ερευνητικά (υδρογραφικά, σεισμικών ερευνών, κλπ) δ. Γερανοφόρα (crane vessels) ε. Πλοία εκσκαφείς (dredgers) στ. Πλοία γεωτρύπανα (drill- ships) Εικόνα 2-9. Πλοίο με εγκατεστημένο γεω- ζ. Πλοία πόντισης καλωδίων (cable layers) η. Πλοία διάσωσης ναυαγίων (salvage ships), τρύπανο για άντληση πετρελαίου. κ.ά. ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Τα πλοία αυτά είναι σχεδιασμένα για την εκτέλεση πολεμικών αποστολών. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α. Επιθετικά: (1) Αντιτορπιλικά (destroyers) (2) Καταδρομικά (cruisers) (3) Φρεγάτες (frigates) (4) Κορβέτες (corvetts) (5) Ταχύπλοα Περιπολικά (fast attack patrol boats) (6) Κανονιοφόροι (gunboats) (7) Υποβρύχια (submarines) β. Μεταγωγικά: (1) Αεροπλανοφόρα (aircraft carriers) Εικόνα Η φρεγάτα ΨΑΡΑ (F- 454) (2) Ελικοπτεροφόρα (helicopter carriers) (3) Αποβατικά (landing ships, landing helicorter dock LHD, landing platform dock LPD, κ.ά.) Αερόστρωμνα (hovercrafts) Εικόνα Το αντιτορπιλικό USS Cole (DDG- 67), κλάσης ARLEIGH BURKE. του ΠΝ, κλάσης MEKO 200HN. (4) γ. Πλοία υποστήριξης επιχειρήσεων (1) Ναρκαλιευτικά (Minesweepers) (2) Πλοία γενικής υποστήριξης (oil tankers, supply ships, κ.ά.) (3) Πλοία διοίκησης- επικοινωνιών (command ships) Εικόνα Το υποβρύχιο "ΠΑΠΑΝΙΚΟ- ΛΗΣ" (S- 120) του ΠΝ. 3

4 2.3 Τύποι πλοίων με βάση την αρχή πλεύσης τους Η στήριξη των πλοίων στο νερό οφείλεται στην ισορροπία του βάρους τους από τη δύναμη της άντωσης. Η πλεύση τους όμως μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους, οι ο- ποίοι χωρίζουν τα πλοία σε αντίστοιχες κατηγορίες (βλέπε σχήμα 2-1): α. πλοία εκτοπίσματος, β. πλοία υδροδυναμικής πλεύσης, γ. αερόστρωμνα, και δ. υβριδικά. Σχήμα 2-1. Αναπαράσταση των κατηγοριών των πλοίων με βάση την πλεύση τους. ΠΛΟΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ Εικόνα Επιβατικό πλοίο διπλής γά- στρας (catamaran). Αποτελούν την πλειοψηφία των πλοίων της εμπορικής ναυ- τιλίας. Το υδροδυναμικό σχήμα τους (μονόγαστρα) τούς επι- τρέπει να πλέουν σε οικονομικές ταχύτητες μεταξύ 10 και 18 κόμβων. Η επίτευξη μεγαλύτερων ταχυτήτων σε αυτά ε- πιτυγχάνεται κυρίως μειώνοντας την επιφάνεια της γάστρας τους που έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα. Έτσι, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τους, πλοία: α. μονής γάστρας β. πολλαπλής γάστρας (catamaran, trimaran) γ. διάτρησης κυμάτων (wavepiercing) δ. δύγαστρα, μικρής επιφάνειας ισάλου (small waterplne area twin hull SWATH). Εικόνα Τα πλοία διάτρησης κυμάτων έχουν πλώρη κατάλληλης γεωμετρίας, ώ- στε να "τρυπάνε" τα κύματα κατά την κίνη- σή τους. 4

5 ΠΛΟΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ Τα πλοία αυτά έχουν κάτω από τη γάστρα τους ένα πτερύ- γιο, το οποίο καθώς το πλοίο αναπτύσσει ταχύτητα στο νερό ασκεί μία δύναμη προς τα πάνω (άνωση). Έτσι, το πλοίο πλέει με τη γάστρα του έξω από νερό μειώνοντας έτσι την αντίστασή του και πετυχαίνοντας υψηλότερες ταχύτητες. Εικόνα Πλοίο υδροδυναμικής στήριξης μεταφοράς επιβατών. ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΝΑ Η αρχή πλεύσης των πλοίων αυτών είναι η δημιουργία ενός στρώματος αέρα κάτω από τη γάστρα τους, το οποίο τα υπερυψώνει μερικά εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι, οι τριβές μειώνονται ακόμα περισσότερο δίνοντάς τους τη δυνατότητα για ταχύτητες που υπερβαίνουν τους 60 κόμβους. Εικόνα Τα αερόστρωμνα (hovercraft) ανυψώνονται μερικά εκατοστά πάνω από την επιφάνεια τς θάλασσας και προωθούνται από έλικες στο πρυμναίο τμήμα τους. ΥΒΡΙΔΙΚΑ Τέλος, υπάρχουν πλοία των οποίων οι γάστρες δεν εντάσσονται ξεκάθαρα σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως π.χ. οι ολισθάκατοι (planing crafts), οι οποίες όταν αυξάνεται η ταχύτητα, το πλωριό τμήμα της γάστρας τους ανυψώνεται με στόχο να μειωθεί η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το νερό και κατά συνέπεια η αντίσταση του πλοίου. Εικόνα Ολισθάκατος του πολεμικού ναυτικού της Σρι Λάνκα. 5

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ. Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ. Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ Καθηγητής : ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθυποπλοίαρχος (Μ) Γεώργιος Γκουγκουλίδης Στις μέρες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Το φυσικό λιμάνι : Ήταν όρμος ο οποίος παρέχει προστασία στα πλοία από ανέμους και τρικυμίες. Είχε αρκετό βάθος και το ανάλογο πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ιανουάριος 2012 1 Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών Κούκης Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής Πολύδωρος Νικόλαος Μαθητές Κατσιώτης Γιώργος Μάλαμας Κώστας Ψαρρού Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Όπλα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc22 Ορφανουδάκη Αγνή Πεχυνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Την επιµέλεια της εργασίας είχε η δασκάλα της τάξης, Ειρήνη Ιατράκη

Την επιµέλεια της εργασίας είχε η δασκάλα της τάξης, Ειρήνη Ιατράκη Εργασία Ευέλικτης Ζώνης από τους µαθητές της Γ τάξης Τα θέµατα της εργασίας µας: Α. «Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς: Από τον τροχό µέχρι το διαστηµικό λεωφορείο» Β. «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σχολικό έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πειραιάς, Νοέμβριος 2012 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND Σχοινά Χριστίνα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! Εισαγωγή Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο αποτελεσματική, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, χύδην και σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα μεταφοράς: το αεροπλάνο

Μέσα μεταφοράς: το αεροπλάνο Μέσα μεταφοράς: το αεροπλάνο Αθανασιάδης Σάββας 1, Αλπμανίδης Παναγιώτης 1, Γρηγοριάδου Δέσποινα 1, Μαγγίρα Ιωάννα 1, Πάνoς Δημήτρης 1, Τσομπανίδης Νίκος 1 lykeio@aristotelio.edu.gr Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Αποτελέσματα της SWOT Ανάλυσης Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Πολυτεχνείο Κρήτης Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Ιδιοκτησία: Εκδότης: Σύνταξη: HELMEPA HELMEPA Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων και φωτογραφιών χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com Ενότητα 1: Αποθήκευση Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com 1 Ορισμός ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

των Ναυτίλων Περιεχόμενα www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr

των Ναυτίλων Περιεχόμενα www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr Τεύχος: 43 πρίλιος 2014 των Ναυτίλων Το Περισκόπιο των Ναυτίλων είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην λλάδα πιο κοντά σε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα