ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 Αριθμ /Γ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Σ.Ε.Κ. Σ.Ε. των ειδι κοτήτων: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονι κής Τοπίου, Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγρο βιοτεχνίας, Ζωοτεχνίας, Αγροτικών Μηχανημάτων, Ξυλογλυπτικής Διακοσμητικής Επίπλου, Αμπελουρ γίας Οινοτεχνίας, Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών, Δενδροκομίας, Γαλακτοκομίας Τυ ροκομίας, Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, Τε χνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) και Βοη θών Φαρμακείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α ) «Οργάνωση και λειτουρ γία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 18 παρ. 1(γ). 2. Τις υπ αριθμ. 33/ , 20/ , 30/ και 5/ πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3. Την υπ αριθμ. Γ2/28118 (ΦΕΚ 429/Β / ) υπουρ γική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των A και Β Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ)». 4. Την αναγκαιότητα καθορισμού Εργαστηριακού Εξο πλισμού των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ. 5. Την υπ αριθμ /Γ2/ εγκύκλιο που αφο ρά στη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγ γελματικά Λύκεια και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές. 6. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση περί καθορισμού ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.). 7. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α / ), που αφορά τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικό τερα το Άρθρο 10, (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα και Σχολικά Εργαστήρια). 8. Την υπ αριθμ. Γ2/6098/ (ΦΕΚ 1588/ Β / ) υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ, υπο διευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των Σχολι κών Εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» και ειδικότερα το Άρθρο 13 (Γενικές Διατάξεις). 9. Την υπ αριθμ. Γ2/109533/ (ΦΕΚ 1558/ τ.β / ) υπουργική απόφαση περί «Βασικού Ερ γαστηριακού Εξοπλισμού Σ.Ε.Κ. Σ.Ε.», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το Βασικό Εργαστηριακό Εξοπλισμό Σ.Ε.Κ. Σ.Ε. για τις ειδικότητες: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, Ζω οτεχνίας, Αγροτικών Μηχανημάτων, Ξυλογλυπτικής Διακοσμητικής Επίπλου, Αμπελουργίας Οινοτεχνίας, Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών, Δεν δροκομίας, Γαλακτοκομίας Τυροκομίας, Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) και Βοηθών Φαρμακείων ως εξής: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ Β. Εργαστήριο Κηποτεχνίας και Φυτικής Παραγωγής Έκταση 500τ.μ. ~ 2 στρεμμάτων 2. Μικρός πάγκος υδρονέφωσης, υδρολιπαντήρας 3. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσουγκρά νες, φυτευτήρια ποτιστήρια, κασμάδες, κυλίνδρους κ.λπ.) 5. Δείγματα από: λιπάσματα, ανθοκομικούς σπόρους, λουλούδια, βολβούς, δέντρα, κάκτους, θάμνους, εδαφικά μίγματα, σπόροι χλοοτάπητα, φυτοφάρμακα, κ.λπ. 6. Καρότσια μεταφοράς 7. Χαμηλά σκέπαστρα ή εξοπλισμό κατασκευής τους 8. Γλάστρες, φυτοδοχεία, υλικά συσκευασίας Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, ψαλίδια χλόης, σβανάδες, αλοιφές, μπολιαστή ρια κ.λπ.) 10. Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 1 Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα

2 20176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Μικρό σχεδιαστήριο με εργαλεία και υλικά σχε δίασης 13. Θερμοκήπιο 200 τ.μ. 14. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 15. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 16. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4 μαθ.) 17. Αντλία κενού (1τεμ./εργ.) 18. Ψεκαστικό συγκρότημα (1 τεμ./εργ.) 19. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 20. Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 2 Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 22. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.) 23. Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 24. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 25. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 26. Χωνιά Buchner. (1τεμ./5μαθ.) 27. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 28. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 29. Βοηθητικός εξοπλισμός 30. Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 3 Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 32. Στροβιλαντλ Γ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Μικρός ελκυστήρας με παρελκόμενα ή μικρό φρε ζοσκαλιστήρι 2. Χλοοκοπτικά, μπολντουροψάλιδα, αεροψάλιδα, κλαδοθραύστη, αλυσοπρίονο, θειωτήρες, ψεκαστήρες, λιπασματοδιανομείς 3. Αντλίες άρδευσης (διαφόρων τύπων) με αρδευτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα αντλιών (πτερωτές, σώματα), σωληνώσεις πλαστικές μεταλλικές 4. Μικροεκτοξευτήρες, εκτοξευτήρες, σωλήνες με σταγόνες, φίλτρα νερού, προγραμματιστή άρδευσης, αυτόματες βάνες, πιεστικό νερού, κ.λπ. 5. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Ξυλουργείου (πριόνια, σφυριά, πένσες, μέτρα, ξύλα, πέργκολες, κ.λπ.) β. Υδραυλικών Αρδευτικών (κάβουρες, σιδηροπρίονα, μόρσες, σωλήνες πλαστικές μεταλλικές) γ. Βαφών (πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ.) δ. Μηχανουργείο (μόρσες, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέ τρα, πόντες, σιδηροπρίονα, ηλεκτροσυγκολλήσεις, κ.λπ.) ε. Δομικών (μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήμα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμος, πλάκες διακο σμητικές και πεζοδρομίων, βράχους, πιθάρια, ζαρντινι έρες, κ.λπ.). Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) σχεδιασμό μελέτη κηποτεχνικών έργων οικονομικά αποτελέσματα διαχείριση υλικού 2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Β. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Γεωργίας Β1 Αίθουσα 10 Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσου γκράνες, φυτευτήρια, ποτιστήρια, κασμάδες, κ.λπ.) Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, σβανάδες, αλοιφές, μπολιαστήρια κ.λπ.) 3. Πάγκοι εργασίας, υδρονέφωσης 4. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) 5. Δείγματα λιπασμάτων, δέντρα, εδαφικών μιγμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ. 6. Καρότσια μεταφοράς, ψεκαστήρες πλάτης 7. Υλικά αρδευτικών συστημάτων (π.χ. εκτοξευτήρες, σταλάκτες, λάστιχα κα) 8. Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 9. Υλικά χάραξης οπωρώνα (μετροταινίες, σπάγκους, πασσάλους κ.α.) 10. Τρίποδη σκάλα 1 Εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου (φόρμες ψεκασμού, μάσκες, γάντια, γυαλιά κ.α.) 12. Υλικά βιολογικής καταπολέμησης εχθρών (π.χ. πα γίδες εντόμων) 13. Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα. Β2 Εκτάσεις ειδικές εγκαταστάσεις Έκταση 300τ.μ ~ 1 στρεμμάτων, Οπωρώνας 0,5 στρεμμάτων 2. Φυτώριο 200 m2 3. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 4. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 5. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4 μαθ.) 6. Αντλία κενού (1τεμ./εργ) 7. Ψεκαστικό συγκρότημα (1τεμ./εργ) 8. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 9. Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 10. Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 1 Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.) 12. Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 13. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 14. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 15. Χωνιά Buchner. (1τεμ./5μαθ.) 16. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 17. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 18. Βοηθητικός εξοπλισμός 19. Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 20. Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 2 Στροβιλαντλ Γ. Εργαστήριο αγροτουρισμού (100 τ.μ.) Γ Βασικός εξοπλισμός δωματίου / μπάνιου (20 τ.μ.) Κρεβάτι με στρώμα 2. Κλινοσκεπάσματα (σεντόνια κουβέρτες μαξιλά ρια μαξιλαροθήκες, κ.λπ.) 3. Ντουλάπα 4. Κομοδίνο 5. Πετσέτες προσώπου μπάνιου Γ2. Εξοπλισμός χώρου εστίασης (15 τ.μ.) Τραπέζια (σταθερό και σπαστά) 2. Καρέκλες 3. Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, καράφες, κ.λπ. 4. Τραπεζομάντιλα (πάνινα), πετσέτες Γ3. Γ. Βασικός εξοπλισμός κουζίνας (15 τ.μ.) Πάγκος επεξεργασίας τροφίμων με λεκάνη πλυσί ματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ντουλάπες υλικών και σκευών 3. Κατσαρόλες τηγάνια χύτρες ταψιά κ.λπ. 4. Κουτάλες πηρούνες σπάτουλες κ.λπ. 5. Ηλεκτρική κουζίνα φούρνος 6. Ψυγείο με καταψύκτη 7. Αναμικτήρες (μίξερ, κ.λπ.) Γ4. Δ. Εξοπλισμός εργαστηρίου παραγωγής παραδο σιακών προϊόντων (30 τ.μ.) Απλό ξηραντήριο (για ζυμαρικά, λαχανικά, κ.λπ.) 2. Κατσαρόλες πολλών λίτρων για παστερίωση βάζων ή αυτόκλειστο 3. Μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, κουτάλες, κ.λπ. 4. Μηχάνημα για αφαίρεση του αέρα 5. Μηχάνημα για κλείσιμο σακουλών 6. Ταπωτικό μηχάνημα φιαλών 7. Βάζα, κορδέλες, μέσα συσκευασίας 8. Μηχανή για πολτοποίηση (κιμάς, ντομάτες) 9. Αναμικτήρες 10. Γιαουρτομηχανή Προαιρετικά Κάδος πήξης γάλακτος 2. Ταψιά στραγγίσματος τυριού Τσαντίλες 3. Βουτυροκάδο Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) σχεδιασμό μελέτη δενδρώνα τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού. 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Β. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Β Αίθουσα α. Προπλάσματα, χάρτες ειδών φυλών για βοοειδή, αιγοπρόβατα, πτηνά, ψάρια, μέλισσες, κ.λπ. Προπλάσματα των συστημάτων του οργανισμού των ζώων (αναπνευστι κό, πεπτικό κ.λπ.). Σκελετοί των παραγωγικών ζώων. β. Βιντεοταινίες, DVD, CD, slides με σχετικά θέματα (εκτροφές, συστήματα, εξοπλισμός κ.λπ.) γ. Εργαλεία και εξοπλισμό βοοτροφίας αιγοπροβα τοτροφίας: σωματομέτρησης, σήμανσης, εμβολιασμού, κουράς, ευνουχισμού, απολύμανσης χώρων, ταΐστρες, ποτίστρες, αμελκτικής μηχανής ή συγκρότημα με δε ξαμενή πρόψυξης παγολεκάνη, κ.λπ. δ. Εργαλεία και εξοπλισμό πτηνοτροφίας: κλωβοστοι χίες, εκκολαπτική μηχανή, καρότσια διανομής τροφής, ταΐστρες, ποτίστρες, φωλιές, θερμομάνες, θερμόμετρα, ωοσκοπική μηχανή, μηχανήματα και εργαλεία σφαγείου, κ.λπ. ε. Εργαλεία και εξοπλισμός χοιροτροφίας: κλουβιά εγκυμοσύνης, τοκετού, ανάπτυξης, προπάχυνσης, πά χυνσης, θερμομάνες, ταΐστρες, ποτίστρες, καροτσάκια διανομής τροφής εξοπλισμός σφαγείου, εμβολιασμού. στ. Μελισσοκομικό εξοπλισμό: πρότυπη κυψέλη (τύπου στάνταρ κινητή και σταθερή βάση), μάσκα, γάντια, κα πνιστήρι, ξέστρο, εργαλεία εξαγωγής μελιού, κηρήθρες, πλαίσια και εξαρτήματα κηρήθρων. ζ. Μύλος παραγωγής ζωοτροφών, αναμεικτήρας, δείγ ματα ζωοτροφών, πίνακες αναγκών κ.λπ. η. Εργαλεία εξοπλισμός υδατοκαλλιεργειών: Ενυ δρείο, όργανα μέτρησης οξυγόνου θερμοκρασίας αλατότητας, εργαλεία ανατομίας, απόχες, κ.λπ. θ. Ανοξείδωτος πάγκος για εξέταση σφαγείων, ψαριών, ψυγείο με καταψύκτη, στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, κ.λπ. Β2. Εκτροφείο ζώων α. Μικρό εκτροφείο για μηρυκαστικά, χοίρους, πτη νά, εξοπλισμένο με συστήματα διανομής τροφής και νερού. β. Κυψέλη με μελισσοσμήνος. γ. Ενυδρείο με ψάρια. Γ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Μικρός ελκυστήρας με παρελκόμενα ή μικρό φρε ζοσκαλιστήρι 2. Ζωοτεχνικά μηχανήματα (σιροκοπτικό, διανομείς τροφής, καρότσια μεταφοράς) 3. Αμελκτική μηχανή παρασκευαστήριο ζωοτροφών 4. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Υδραυλικών Αρδευτικών (κάβουρας, σιδηροπρίονο, μόρσα, σωλήνες πλαστικές μεταλλικές, κ.λπ.) β. Ξυλουργείου (πριόνι, σφυρί, πένσα, μέτρο, ξύλα, κ.λπ.) γ. Βαφών (πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ.) δ. Μηχανουργείο (μόρσα, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέτρα, σιδηροπρίονο, ηλεκτροσυγκολλήσεις, κ.λπ.) ε. Δομικών (μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήμα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμο). Δ. Εργαστήριο φυτικής παραγωγής Χωράφι ή έκταση τ.μ. Για καλλιέργεια κτη νοτροφικών φυτών 2. Εργαλεία χειρός (τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια, πηρούνες, κ.λπ.). Ε. Εργαστήριο τεχνολογίας ζωικών τροφίμων Γιαουρτομηχανή 2. Δοχεία για τυροκομικά προϊόντα (πήξη, στράγγισμα, αλάτισμα, κ.λπ.) 3. Βουτυρομηχανή 4. Παγωτομηχανή 5. Κρεατομηχανή 6. Ψυγείο, ηλεκτρικό μάτι ή κουζίνα 7. Κουτάλες, χύτρες 8. Γυάλινο εξοπλισμό 9. Βουτυρομετρητές, πυκνόμετρα, κ.λπ. ΣΤ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μπορεί να είναι μέσα στον εξοπλισμό του εργαστηρίου ζωοτεχνίας) Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) υπολογισμό αναγκών των ζώων κατάρτιση σιτηρεσίων τήρηση αρχείου ζώων τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων. 4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4 20178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Γεωργικός ελκυστήρας (20 Hp και 60 Hp), μοτο σκαπτικό 2. Γεωργικά μηχανήματα: φρέζα, καταστροφέας, άρο τρο, δισκοσβάρνα, αυλακωτήρας, ψεκαστικό, επιπαστή ρας, σπαρτική (σιτηρών, καλαμποκιού), λιπασματοδιανο μέας κοπροδιανομέας, κομπρεσέρ για τα αεροψάλιδα, συρόμενη πλατφόρμα, αρίδα, συγκομιστικά μηχανήματα (θεραλωνιστική, χορτοδετική πρέσσα, χορτοκοπτικά μη χανήματα, σιροκοπτικά, κ.λπ.), σφυρόμυλος 3. Χλοοκοπτικό, αεροψάλιδο, κλαδοθραύστη, αλυσο πρίονο, θειωτήρας, ψεκαστήρας, λιπασματοδιανομέας, χορτοκοπτικό μπετονιάς, μοτοσκαπτικό 4. Αντλίες άρδευσης (διαφόρων τύπων) με αρδευτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα αντλιών (πτερωτές, σώματα), σωληνώσεις πλαστικές μεταλλικές, ειδικές αντλίες (τροφίμων, κ.λπ.) 5. Μικροεκτοξευτήρες, εκτοξευτήρες, σωλήνες με σταγόνες, φίλτρα νερού, προγραμματιστής άρδευσης, αυτόματες βάνες, πιεστικό νερού, κ.λπ. 6. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Ξυλουργείου: πριόνι, σφυρί, πένσα, μέτρο, πάγκοι με μόρσα, ροκάνι, ξύλα, κ.λπ. β. Υδραυλικών Αρδευτικών: κάβουρας, σιδηροπρίονο, φιλιέρες, μόρσα, γαλλικά κλειδιά, σωλήνες (μεταλλικές πλαστικές), κ.λπ. γ. Βαφών: πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ. δ. Μηχανουργείου: μόρσες, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέτρα, ρίγες, πόντες, σιδηροπρίονα, σπειροτόμοι, μηχα νές ηλεκτροσυγκολλήσεις, συσκευές κοπής κόλλησης με οξυγόνο, τόρνος, δράπανα, τροχοί, κ.λπ. ε. Δομικών: μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήμα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμο, τούβλα, κ.λπ. η. Ηλεκτρολογικά: τανάλιες, κατσαβίδια, κοφτάκια, γδάρτες καλωδίων, καλώδια, λάμπες, εξαρτήματα συν δέσεων, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες, κ.λπ. 7. Πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες (τετράχρο νους δίχρονους), κιβώτια ταχυτήτων, ακραία μετάδοση διαφορικό, σύστημα ελέγχου συστήματος τροφοδοσίας, σύστημα ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος, υδραυλικοί ανυψωτές, μετρητής πίεσης αντλίας πετρελαίου, γρύλοι, γερμανοπολύγωνα, σετ καρυδάκια, κατσαβίδια, σφυριά, τανάλιες, παπαγαλάκια, ειδικά κλειδιά (δυναμόκλειδα, εξωλκείς, σφικτήρες ελατηρίων, κ.λπ.) εργαλεία επι σκευών μηχανών, ηλεκτρονικός εγκέφαλος, λυχνία χρο νισμού, κ.λπ. 8. Αμελκτικές μηχανές, παστεριωτήρες, κ.λπ. 9. Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, με ανάλογα θέματα. Γ. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Δενδροκομία Γ Αίθουσα 10 Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσου γκράνες, φυτευτήρια ποτιστήρια, κασμάδες, κ.λπ.) Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, σβανάδες, αλοιφές, μπολιαστήρια κ.λπ.) 3. Πάγκοι εργασίας, υδρονέφωσης 4. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) 5. Δείγματα λιπασμάτων, δέντρα, εδαφικών μιγμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ. 6. Καρότσια μεταφοράς, ψεκαστήρες πλάτης 7. Υλικά αρδευτικών συστημάτων (π.χ. εκτοξευτήρες, σταλλάκτες, λάστιχα κ.α.) 8. Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 9. Εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου (φόρμες ψεκασμού, μάσκες, γάντια, γυαλιά κ.α.) 10. Υλικά βιολογικής καταπολέμησης εχθρών (π.χ. πα γίδες εντόμων) 1 Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα. Γ2. Εκτάσεις ειδικές εγκαταστάσεις Έκταση 5 ~ 10 στρεμμάτων 2. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 3. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 4. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4 μαθ.) 5. Αντλία κενού (1τεμ./εργ) 6. Ψεκαστικό συγκρότημα (1τεμ./εργ) 7. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 8. Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 9. Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 10. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.) 1 Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 12. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 13. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 14. Χωνιά Buchner. (1τεμ./ 5μαθ.) 15. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 16. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 17. Βοηθητικός εξοπλισμός 18. Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 19. Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 20. Στροβιλαντλ Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) εντοπισμό βλαβών κινητήρων τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού 5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Β. Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής διακοσμητικής επίπλου Β Αίθουσα Τεχνική υποδομή και εργαστηριακός εξοπλισμός της αίθουσας Ξυλογλυπτικής όπου διδάσκονται τα εργα στήρια των μαθημάτων «Δομή και Ιδιότητες Ξύλου» και «Ξυλογλυπτική τέχνη Ι». Στερεοσκόπιο 2. Μικροσκόπιο 3. Επιδιασκόπιο 4. Υγρόμετρο 5. Πάγκοι εργασίας 6. Σκαρπέλα (set) (1/μαθητή) * 7. Σγκρόπιες (1/μαθητή) * 8. Λούκια (1/μαθητή) * 9. Τρίγωνα (set) (1/μαθητή) * 10. Βένιες (1/μαθητή) * 1 Φάλτσα (1/μαθητή) *

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροχοί (1/μαθητή) * 13. Ακόνια (1/μαθητή) 14. Ματσόλες (1/μαθητή) 15. Αμούδες (1/μαθητή) 16. Τροχοί Ακονίσματος (1/μαθητή) 17. Σέγες (1/μαθητή) 18. Όργανα σχεδίασης (1/μαθητή) 19. Σφυκτήρες (1/μαθητή) 20. Γυαλόχαρτα (αναλώσιμα) * Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά Β2. Αίθουσα Τεχνική υποδομή και εργαστηριακός εξοπλισμός της αί θουσας Μηχανημάτων Ξύλου όπου διδάσκεται το εργαστή ριο του μαθήματος «Μηχανήματα και Εργαλεία Ξύλου». Πριονοκορδέλα 70 cm 2. Πριονοκορδέλα 40 cm 3. Δισκοπρίονο 4. Πολύδισκος 5. Φαλτσόδισκος 6. Πλάνη 7. Ξεχονδριστήριο 8. Ρούτερ 9. Μορσοτρύπανο 10. Σβούρα 1 Σέγες 12. Τόρνος απλός αντιγραφής 13. Τόρνος σύνθετος αντιγραφής 14. Αεροσυμπιεστής 15. Απλό τρυπάνι 16. Τροχός ακονίσματος 17. Παχύμετρο 18. Σγκρόπια (1/μαθητή) * 19. Διαβήτης (1/μαθητή) * 20. Μάσκα (1/μαθητή) * 2 Φάλτσα (1/μαθητή) * 22. Σμίλη 23. Κομπάσο 24. Σβουράκια 25. Πριόνια 26. Εργαλεία σβούρας 27. Πριονοελάσματα * Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά Β3. Αίθουσα Τεχνική υποδομή και εργαστηριακός εξοπλισμός του Σχεδιαστηρίου όπου διδάσκεται το εργαστήριο του μα θήματος «Σχεδίαση Τεχνικές Σχεδίασης» Σχεδιαστήρια 2. Ατομικές πινακίδες σχεδίασης 3. Παραλληλογράφος 4. Υποδεκάμετρο 5. Τρίγωνα 30ο 6. Τρίγωνα 45ο 7. Τρίγωνα 60ο 8. Διαβήτης 9. Καμπυλόγραμμα 10. Μοιρογνωμόνια Γ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) σχεδιασμό μελέτη τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού. 6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ Β. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Αμπελουργίας Β Αίθουσα 10 Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσου γκράνες, φυτευτήρια ποτιστήρια, κασμάδες, κ.λπ.) Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, αλοιφές, μπολιαστήρια κ.λπ.) 3. Πάγκοι εργασίας, καρότσια μεταφοράς, ψεκαστήρες πλάτης, επιπαστήρες 4. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) 5. Δείγματα από: λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.λπ. 6. Υλικά αρδευτικών συστημάτων (π.χ. σταλάκτες, λά στιχα κ.α.) 7. Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 8. Υλικά χάραξης αμπελώνα (μετροταινίες, σπάγκους, πασσάλους, κ.α.) 9. Σετ αρωμάτων, οσμών και ποτήρια γευσιγνωσίας κρασιού 10. Εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου (φόρμες ψεκασμού, μάσκες, γάντια, γυαλιά κ.α.) 1 Υλικά βιολογικής καταπολέμησης εχθρών (πχ πα γίδες εντόμων) 12. Πίνακες ποικιλιών, υποκειμένων 13. Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα. Β2. Οινοποιείο Μικρός ηλεκτρικός αποβοστρυχωτήρας σπαστήρας 2. Μικρό πιεστήριο (μηχανικό) ανοξείδωτες δεξαμενές των 100 λίτρων 4. Αντλία μεταφοράς υγρών τροφίμων 5. Φίλτρο για τα κρασιά 6. Γεμιστικό μπουκαλιών 7. Ταπωτικό 8. Καψιλιέρα Β3. Εργαστήριο χημικών αναλύσεων μεταποίησης Διαθλασίμετρο, αγωγιγόμετρο, φασματοφωτόμε τρο, φυγόκεντρος, υδατόλουτρο πεχάμετρο, συσκευή Bernard (ασβεστόμετρο), πυκνόμετρα, μουστόμετρα, αποστακτήρας εργαστηρίου, ηλεκτρονική ζυγαριά και λοιπά όργανα χημικών αναλύσεων κρασιού 2. Συσκευή μηχανικής ανάλυσης εδάφους (Βουγιούκου), Kit αναλύσεων εδάφους, δειγματολήπτης εδάφους 3. Μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, γυάλινα σκεύη για χη μικές αναλύσεις, χημικά 4. Ψυγείο, ηλεκτρικό μάτι ή κουζίνα 5. Κουτάλες, χύτρες, μίξερ, αποχυμωτής, λοιπά σκεύη. Β4. Εκτάσεις Αμπελώνας 1 ~ 5 στρεμμάτων 2. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 3. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 4. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4 μαθ.) 5. Αντλία κενού (1τεμ./εργ) 6. Ψεκαστικό συγκρότημα (1 τεμ./εργ) 7. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 8. Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 9. Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 10. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.)

6 20180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 12. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 13. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 14. Χωνιά Buchner. (1τεμ./5μαθ.) 15. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 16. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 17. Βοηθητικός εξοπλισμός 18. Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 19. Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 20. Στροβιλαντλ Γ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Γεωργικός αμπελουργικός ελκυστήρας ή μοτοσκαπτικό 2. Παρελκόμενα όπως: (φρέζα, καταστροφέας, άροτρο, ψεκαστικό, επιπαστήρας, λιπασματοδιανομέας κοπρο διανομέας, κομπρεσέρ για τα αεροψάλιδα, συρόμενη πλατφόρμα, αρίδα) 3. Χλοοκοπτικά, αεροψάλιδα, κλαδοθραύστη, αλυσο πρίονο, θειωτήρες, ψεκαστήρες 4. Αντλία άρδευσης μικροεκτοξευτήρες, σωλήνες με σταγόνες, φίλτρα νερού, προγραμματιστή άρδευσης, αυτόματες βάνες, πιεστικό νερού, κ.λπ. 5. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Υδραυλικών Αρδευτικών (κάβουρες, σιδηροπρίονα, μόρσες, γαλλικά κλειδιά, σωλήνες μεταλλικές πλαστι κές, εξαρτήματα συνδέσεων, κ.λπ.) β. Ξυλουργείου (πριόνια, σφυριά, πένσες, μέτρα, ξύλα, κ.λπ.) γ. Βαφών (πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ.) δ. Μηχανουργείου (μόρσα, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέτρα, πόντες, σιδηροπρίονο, μηχανή ηλεκτροσυγκόλ λησης, κ.λπ.) ε. Δομικών (μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήματα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμο, κ.λπ.). Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) σχεδιασμό μελέτη δενδρώνα, τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού 7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Β. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Β Αίθουσα 10 Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσου γκράνες, φυτευτήρια ποτιστήρια, κασμάδες, κ.λπ.) 2. Πάγκοι εργασίας, υδρονέφωσης Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, ψαλίδια χλόης, σβανάδες, αλοιφές, μπολιαστήρια κ.λπ.) 4. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) 5. Δείγματα λιπασμάτων, ανθοκομικών σπόρων, λου λουδιών, βολβών, κάκτων, θάμνων, δέντρα, εδαφικών μιγμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ. 6. Υλικά βιολογικής καταπολέμησης εχθρών (πχ πα γίδες εντόμων) 7. Καρότσια μεταφοράς, ψεκαστήρες πλάτης 8. Χαμηλά σκέπαστρα ή εξοπλισμό κατασκευής τους 9. Γλάστρες, φυτοδοχεία, υλικά συσκευασίας 10. Υλικά αρδευτικών συστημάτων (π.χ. εκτοξευτήρες, σταλάκτες, λάστιχα κα) 1 Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 12. Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα 13. Εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου (φόρμες ψεκασμού, μάσκες, γάντια, γυαλιά κ.α.). Β2. Εκτάσεις ειδικές εγκαταστάσεις Έκταση 0,5 ~ 1 στρέμμα 2. Περίπου 500 m2 θερμοκηπίου για τις ανάγκες των σπορείων με τα απαραίτητα υλικά (πάγκο υδρονέφω σης, κιβώτια σποράς φυτοχώματα) 3. Φυτώριο 300 m2 4. Χαμηλά σκέπαστρα 100 m2 5. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 6. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 7. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4μαθ.) 8. Αντλία κενού (1τεμ./εργ) 9. Ψεκαστικό συγκρότημα (1τεμ./εργ) 10. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 1 Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 12. Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 13. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.) 14. Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 15. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 16. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 17. Χωνιά Buchner. (1τεμ./5μαθ.) 18. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 19. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 20. Βοηθητικός εξοπλισμός 2 Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 22. Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 23. Στροβιλαντλ Γ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Μικρός ελκυστήρας (για θερμοκήπια) με παρελκό μενα (φρέζα, καταστροφέας, άροτρο, αυλακωτήρας, ψεκαστικό, επιπαστήρας, μικρό φρεζοσκαλιστήρι) 2. Χλοοκοπτικά, μπολντουροψάλιδα, αεροψάλιδα, κλαδοθραύστη, αλυσοπρίονο, θειωτήρες, ψεκαστήρες, λιπασματοδιανομείς 3. Αντλίες άρδευσης (διαφόρων τύπων) με αρδευτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα αντλιών (πτερωτές, σώματα), σωληνώσεις πλαστικές μεταλλικές 4. Μικροεκτοξευτήρες, εκτοξευτήρες, σωλήνες με σταγόνες, φίλτρα νερού, προγραμματιστή άρδευσης, αυτόματες βάνες, πιεστικό νερού, κ.λπ. 5. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Ξυλουργείου (πριόνι, σφυρί, πένσα, μέτρο, ξύλα, κ.λπ.) β. Υδραυλικών Αρδευτικών (κάβουρας, σιδηροπρίονο, μόρσα, σωλήνες πλαστικές μεταλλικές) γ. Βαφών (πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ.) δ. Μηχανουργείο (μόρσα, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέ τρα, πόντες, σιδηροπρίονο, ηλεκτροσυγκολλήσεις, κ.λπ.) ε. Δομικών (μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήμα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμο, κ.λπ.). Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού ελέγχου συνθηκών θερμοκηπίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Β. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Δενδροκομία Β Αίθουσα 10 Σετ εργαλείων χειρός (τσάπες, φτυάρια, τσου γκράνες, φυτευτήρια, ποτιστήρια, κασμάδες, κ.λπ.) Σετ κλαδέματος μπολιάσματος (κλαδευτήρια, πριόνια, σβανάδες, αλοιφές, μπολιαστήρια κ.λπ.) 3. Πάγκοι εργασίας, υδρονέφωσης 4. Κόσκινα εδάφους (κοκκομετρικά) 5. Δείγματα λιπασμάτων, δέντρα, εδαφικών μιγμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ.) 6. Καρότσια μεταφοράς, ψεκαστήρες πλάτης 7. Υλικά αρδευτικών συστημάτων (π.χ. εκτοξευτήρες, σταλάκτες, λάστιχα κ.α.) 8. Σετ υγρασιόμετρων εδάφους 9. Υλικά χάραξης οπωρώνα (μετροταινίες, σπάγκους, πασσάλους κ.α.) 10. Τρίποδη σκάλα 1 Εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου (φόρμες ψεκασμού, μάσκες, γάντια, γυαλιά κ.α.) 12. Υλικά βιολογικής καταπολέμησης εχθρών (π.χ. πα γίδες εντόμων) 13. Διαφάνειες, slides, CD, DVD, Video, προπλάσματα φυτών με ανάλογα θέματα. Β2. Εκτάσεις ειδικές εγκαταστάσεις Οπωρώνας 1~3 στρεμμάτων 2. Περίπου 100m2 θερμοκηπίου για τις ανάγκες των σπορείων με τα απαραίτητα υλικά (πάγκο υδρονέφω σης, κιβώτια σποράς φυτοχώματα) 3. Φυτώριο 200 m2 4. Συσκευή μέτρησης διηθητικότητας εδάφους (1τεμ./εργ.) 5. Πεχάμετρο εργαστηριακό (1τεμ./εργ.) 6. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο (1τεμ./4μαθ.) 7. Αντλία κενού (1τεμ./εργ) 8. Ψεκαστικό συγκρότημα (1τεμ./εργ) 9. Εκπαιδευτικές τομές μηχανημάτων (1τεμ./είδος) 10. Ψαλίδια (1τεμ./είδος) 1 Παροχόμετρο (1τεμ./εργ.) 12. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (1τεμ./εργ.) 13. Σετ μετεωρολογικών οργάνων (1τεμ./εργ.) 14. Συσκευή κλαδέματος (1τεμ./εργ.) 15. Θάλαμος τεχνητής ανάπτυξης φυτών (1τεμ./εργ.) 16. Χωνιά Buchner. (1τεμ./5μαθ.) 17. Αντλίες (στροβιλαντλία) (1τεμ./εργ.) 18. Αλυσοπρίονο (1τεμ./εργ.) 19. Βοηθητικός εξοπλισμός 20. Όργανα και εξαρτήματα αρδ. Δικτύων (1τεμ./εργ.) 2 Επιδιασκόπιο (1τεμ./εργ.) 22. Στροβιλαντλ Γ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκα ταστάσεων Γεωργικός δενδροκομικός αμπελουργικός ελκυ στήρας ή μοτοσκαπτικό 2. Παρελκόμενα όπως: φρέζα, καταστροφέας, άροτρο, αυλακωτήρας, ψεκαστικό, επιπαστήρα, λιπασματοδια νομέα κοπροδιανομέα, κομπρεσέρ για τα αεροψάλιδα, συρόμενη πλατφόρμα, αρίδα. 3. Χλοοκοπτικά, αεροψάλιδα, κλαδοθραύστη, αλυσο πρίονο, θειωτήρες, ψεκαστήρες, λιπασματοδιανομείς, Χορτοκοπτικό μπετονιάς. 4. Αντλίες άρδευσης (διαφόρων τύπων) με αρδευτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα αντλιών (πτερωτές, σώματα), σωληνώσεις πλαστικές μεταλλικές, 5. Μικροεκτοξευτήρες, εκτοξευτήρες, σωλήνες με σταγόνες, φίλτρα νερού, προγραμματιστής άρδευσης, αυτόματες βάνες, πιεστικό νερού, κ.λπ. 6. Βασικά εργαλεία Υλικά: α. Ξυλουργείου (πριόνι, σφυρί, πένσα, μέτρο, ξύλα, κ.λπ.) β. Υδραυλικών Αρδευτικών (κάβουρας, σιδηροπρίονο, μόρσα, γαλλικά κλειδιά, φιλιέρες, σωλήνες μεταλλικές) γ. Βαφών (πινέλα, ρολά, σπάτουλες, χρώματα, κ.λπ.) δ. Μηχανουργείου (μόρσα, σφυριά, πένσες, τανάλιες, μέτρα, πόντες, σιδηροπρίονο, μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσης, κ.λπ.) ε. Δομικών (μυστριά, σκεπάρνια, αλφάδια, νήματα της στάθμης, μπετονιέρα, τσιμέντο, άμμο, κ.λπ.). Δ. Εργαστήριο μεταποίησης δενδροκομικών προϊόντων Ψυγείο, ηλεκτρικό μάτι ή κουζίνα 2. Κουτάλες, χύτρες, λοιπά σκεύη 3. Γυάλινο εργαστηριακό εξοπλισμό χημικών αναλύσεων 4. Διαθλασίμετρο, πυκνόμετρα, αραιόμετρα, κ.λπ. 5. Αποχυμωτή, μίξερ, ξηραντήριο 6. Μικρό διαλογητήριο συσκευαστήριο φρούτων Ε. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) σχεδιασμό μελέτη δενδρώνα τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού. 9. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ Β. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Τυροκομίας Β Αίθουσα Τεχνική υποδομή και εργαστηριακός εξοπλισμός του Χημείου όπου διδάσκονται τα εργαστήρια των μαθη μάτων «Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Γάλακτος» και «Τεχνολογία Γάλακτος Ι». Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 2. Ζυγαριά 3. Απαγωγός 4. Φυγόκεντρος 12 θέσεων 5. Θερμοσίφωνας 6. Κρυοσκόπιο 7. Αναταρράκτης 8. Πεχάμετρα 9. Αποστακτήρας νερού 10. Υδατόλουτρο 1 Συσκευή Kjeldahl 12. Συσκευή Milko Scan 13. Υγρασιόμετρο 14. Ψυγείο 15. Επωαστικοί θάλαμοι 16. Μικροσκόπιο 17. Μετρητής αποικιών 18. Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης

8 20182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19. Μηχανικός αναδευτήρας θερμικός 20. Θάλαμος αποστείρωσης Holten Laminar 2 Φλόγιστρο 22. Εστία γκαζιού 3 θέσεων 23. Βραστήρας νερού 24. Ηλεκτρικός θάλαμος επώασης γιαούρτης Β2. Αίθουσα Επιπρόσθετα για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Τεχνολογία Γάλακτος Ι» χρησιμοποιείται ο κάτωθι εξοπλισμός του τυροκομείου: Κορυφολόγος 2. Μηχανή παραγωγής καλλιέργειας Γ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ) χειρισμός εξειδικευμένων προγραμμάτων τεχνολο γίας γάλακτος τήρηση και υπολογισμό οικονομικών στοιχείων διαχείριση υλικού. 10. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Για την υποστήριξη των μαθημάτων της ειδικότητας: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδυμάτων», την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την απόκτηση των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων απαιτείται η εξάσκηση των μαθητών σε εργαστήρια: Εργαστήριο Τεχνολογίας Παραγωγής Ετοίμου Ενδύματος ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σχεδιαστικά θρανία (προαιρετικά) Ένα ανά Δύο μαθητές 2. Όργανα Σχεδίασης (γνώμονες Ταυ, Τρίγωνα, Καμπυλόριγα, γνώμονες με Κλίμακα, μεζούρες κ.λπ.) Ένα ανά μαθητή 3. Ραπτομηχανές (αναλόγως με τον αριθμό των μαθητών) Μία ανά τρεις μαθητές 4. Κοπτοράπτες Δύο ανά Δέκα μαθητές 5. Τιγκέλι Ένα 6. Πάγκος εργασίας διαστάσεων 1,60 Χ 8,0 m Ένα 7. Ατμοπρέσα Μία 8. Ψαλίδια Διάφορα είδη υλικά, υφάσματα κτλ., Ένα ανά μαθητή Ο χώρος των Εργαστηρίων θα πρέπει να διαθέτει: Σύστημα Εξαερισμού Σύστημα Πυρανίχνευσης Τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέσα (σύμφωνα με τις διατάξεις πυρασφάλειας). Για τις ανάγκες του εργαστηρίου απαιτούνται δύο παροχές νερού και αποχέτευσης. 2. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μικροσκόπιο Ένα 2. Κοπτικό, για το προσδιορισμό Βάρους του Υφάσματος (εμβαδού 100 m 2 ) Ένα 3. Κλωστόμετρα (αναλόγως με τον αριθμό των μαθητών) Ένα ανά μαθητή 4. Crim Tester Όργανο προσδιορισμού Λεπτότητας Νήματος Ένα 5. Ηλεκτρονικός Ζυγός Ακριβείας (200 g, ακρίβειας 0,001 g) Ένας 6. Ψαλίδια Διάφορα είδη υλικά, υφάσματα κτλ., Ένα ανά μαθητή 7. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής στο Εφελκυσμό Ένα 8. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής υφάσματος στο Σχίσιμο Ένα 9. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής υφάσματος στο pilling Ένα 10. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής υφάσματος στnν τριβή Ένα 1 Γνώμονας για τον προσδιορισμό της μεταβολής των διαστάσεων του υφάσματος Ένα 12. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής χρωματισμού στnν τριβή Ένα Ο χώρος των Εργαστηρίων θα πρέπει να διαθέτει: Σύστημα Κλιματισμού Σύστημα Πυρανίχνευσης Τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέσα (σύμφωνα με τις διατάξεις πυρασφάλειας). * *

9 ΦΕΚ 1411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Ενδυμάτων (Μοντέλων και Προτύπων Κοπής) ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σταθμούς εργασίας (Η/Υ), συνδεδεμένους σε δίκτυο PENTIUM III HPVL MHZ, RAM256 Σκληρός 10 G Ένας σταθμός ανά τρεις μαθητές 2. Σκάνερ Υψηλής Ανάλυσης Ένα 3. Εκτυπωτή Έγχρωμο (π.χ. τύπου Epson Stylus 1520,1270.) Ένα 4. Πλότερ A0 (90cm) Ένα 5. Λογισμικά (CAD), επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά που αφορούν την Ηλεκτρονι κή σχεδίαση ενδύματος (Design Σχεδίαση μοντέλων σχεδία ση βιομηχανικού προτύπου κοπής (πατρόν) επεξεργασία μεγέθυνση τοποθέτηση κτλ.), σύμ φωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μία άδεια για κάθε σταθμό (Η/Υ) Ο χώρος των Εργαστηρίων θα πρέπει να διαθέτει: Σύστημα Εξαερισμού Σύστημα Πυρανίχνευσης Τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέσα (σύμφωνα με τις διατάξεις πυρασφάλειας). Για τα Λογισμικά και συστήματα CAD, επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά απαραίτητα για την υποστήριξη των αντίστοιχων μαθημάτων, όπως είναι η Ηλεκτρονική σχεδίαση ενδύματος (Design Σχεδίαση μοντέλων σχεδί αση βιομηχανικού προτύπου κοπής (πατρόν) επεξεργασία μεγέθυνση τοποθέτηση κτλ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ποσότητα Επιδαπέδιος λέβητας, παραγωγής θερμού ύδατος, πλήρης με πίνακα οργάνων πιεστικός χυτοσιδηρός με δυνατότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης στοιχείων για την καύση πετρελαίου και αερίου με ισχύ έως 80 KW, εγκατεστημένος στο δί 1 τεμ./εργ. κτυο θέρμανσης, με πίνακα αυτονομίας με κυκλοφορητή, καπνοδόχο, τετράοδο βάνα ανάμιξης με αντιστάθμιση και τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού. 2. Επιδαπέδιος λέβητας, παραγωγής θερμού ύδατος, πλήρης με πίνακα οργάνων πιεστικός χαλύβδινος για την καύση πετρελαίου και αερίου με ισχύ έως 80 KW. 1 τεμ./εργ. 3. Επιδαπέδιος λέβητας, παραγωγής θερμού ύδατος, πλήρης με πίνακα οργάνων, με καυστήρα αερίου ατμοσφαιρικής λειτουργίας, χαλύβδινος, με ισχύ έως 80 KW 1 τεμ./εργ. 4. Καυστήρας αερίου διβάθμιος κατάλληλος για σύνδεση και λειτουργία με τους λέβητες του εργαστηρίου με ισχύ έως 80 KW συνοδευόμενος από το συγκρό τημα βαλβίδων multiblock / gas train και με δυνατότητα αναβάθμισης σε αναλο 2 τεμ./16 μαθ. γικό με αυξομειωτή φλόγας 5. Καυστήρας πετρελαίου μονοβάθμιος κατάλληλος για σύνδεση και λειτουργία με τους λέβητες του εργαστηρίου με ισχύ έως 80 KW. Μονοφασικός 2 τεμ./16μαθ. 6. Επίτοιχος λέβητας αερίου κλειστού θαλάμου καύσης εγκατεστημένος στο δί κτυο θέρμανσης και ύδρευσης. Με καπνοδόχο και τα λοιπά εξαρτήματα αυτο 2 τεμ./16 μαθ. ματισμού μέχρι 28 KW. 7. Επίτοιχος λέβητας αερίου ανοιχτού θαλάμου καύσης εγκατεστημένος στο δί κτυο θέρμανσης και ύδρευσης. Με καπνοδόχο και τα λοιπά εξαρτήματα αυτο 2 τεμ./16 μαθ. ματισμού μέχρι 28 KW. 8. Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης εγκατεστημένος στο δίκτυο θέρμαν σης και ύδρευσης. Με καπνοδόχο, αποχέτευση και τα λοιπά εξαρτήματα αυτο 1 τεμ./εργ. ματισμού. 9. Επίτοιχος ταχυθερμαντήρας νερού, ανοιχτού θαλάμου καύσης εγκατεστημένος στο δίκτυο ύδρευσης. Με καπνοδόχο. 1 τεμ./εργ. 10. Παρασκευαστήρας αποθήκη θερμού νερού (boiler) μέχρι 160 lit, αυτόνομος, εγκα τεστημένος πλήρως στο δίκτυο ύδρευσης. Με καπνοδόχο και τα λοιπά εξαρτή 1 τεμ./εργ. ματα αυτοματισμού. 1 Κουζίνα τεσσάρων εστιών αερίου με φούρνο 1 τεμ./εργ.

10 20184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Για σύστημα τροφοδοσίας συσκευών εργαστηρίου με φυσικό αέριο (από μετρη τή έως συσκευή) απαιτείται Σύστημα Ανίχνευσης φυσικού αερίου, που θα περι λαμβάνει: κεντρικό πίνακα ελέγχου, ανιχνευτές, μπαταρία, φαροσειρήνα, και ηλε κτροβαλβίδα διακοπής παροχής αερίου N. O. εγκατεστημένο στο εργαστήριο. 1 set/εργ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Για σύστημα τροφοδοσίας συσκευών εργαστηρίου με υγραέριο [από φιάλες (δύο τουλάχιστον ανά συσκευή) ή δεξαμενή], απαιτείται Σύστημα Ανίχνευσης υγραε ρίου, που θα περιλαμβάνει: κεντρικό πίνακα ελέγχου, ανιχνευτές, μπαταρία, φα 1 set/εργ. ροσειρήνα, και ηλεκτροβαλβίδα διακοπής παροχής αερίου N. O. εγκατεστημένο στο εργαστήριο. 2. Ρυθμιστές Υψηλής και χαμηλής πίεσης, διακόπτης υγραερίου, και ασφαλιστι κά για υγραέριο. 1 set/εργ. 3. Συλλέκτες διανομείς φίλτρα για υγραέριο 1 set/εργ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η ΥΓΡΑΕΡΙΟ Σύστημα ανίχνευσης για μονοξείδιο του άνθρακα, εγκατεστημένο στο εργαστή ριο σε πλήρη λειτουργία. 1 set/εργ. 2. Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, εγκατεστημένο 1 set/εργ. ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κυκλοφορητής ύδατος κατάλληλος για εγκατάσταση κυκλοφορίας θερμού ύδα τος απευθείας συζευγμένος με ηλεκτροκινητήρα 220V 3 τεμ./16 μαθ. 2. Πίνακας αυτονομίας με 4 ωρομετρητές πλήρης 1 τεμ./εργ. 3. Τέσσερις ηλεκτροβάνες αυτονομίας 4 τεμ./16 μαθ 4. Σειρά θερμαντικών σωμάτων 4 τεμ./16 μαθ. 5. Συλλέκτες για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων 4 τεμ./16 μαθ. 6. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο 2 τεμ./16 μαθ 7. Σώμα FUN COIL με τους αυτοματισμούς του και όργανα σύνδεσης 2 τεμ./16 μαθ. 8. Διακόπτες θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου και δισωλήνιου συστήματος 16 τεμ./16 μαθ 9. Ρυθμιστικές βαλβίδες, βαλβίδες εξισορρόπησης 4 τεμ./16μαθ. 10. Θερμοστατικοί διακόπτες θερμαντικών σωμάτων 4 τεμ./16μαθ. 1 Διαστολικά διαφόρων τύπων 6 τεμ./16 μαθ. 12. Εξαεριστικά κατακορύφου δικτύου 4 τεμ./16 μαθ 13. Δοχεία διαστολής θέρμανσης 4 τεμ./16 μαθ. 14. Νεροχύτης Κουζίνας 1 τεμ./εργ. 15. Θερμομικτική μπαταρία κουζίνας 1 τεμ./εργ. 16. Τρίοδες βάνες ΟΝ OFF 2 τεμ./16μαθ. 17. Τρίοδες βάνες προοδευτικής λειτουργίας 2 τεμ./16μαθ. 18. Τετράοδες βάνες με σεβρομοτέρ 2 τεμ./16μαθ. ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Σύστημα gas train που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ρυθμιστή / σταθεροποιητή πίεσης με shutt off max. και βαλβίδα ασφαλείας εκτόνωσης 2 set/εργ. 2. Μανόμετρο υψηλής πίεσης μέχρι 4 bar 2 τεμ/εργ. 3. Μανόμετρο χαμηλής πίεσης μέχρι 60 mbar 4 τεμ/εργ. 4. Ηλεκτρονικό μανόμετρο 1 τεμ/εργ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μανόμετρο U νερού 2 τεμ/εργ. 6. Βάνες αερίου χειροκίνητες, διαφόρων τύπων π.χ. σφαιρικές, φλαντζωτές πυράντο χες, ορειχάλκινες πυράντοχες, πολυαιθυλενίου, τριών συστημάτων ασφαλείας κ.λπ. 1 τεμ./τύπο/εργ. 7. Εξαρτήματα ασφαλείας δικτύων (σεισμικής και θερμικής προστασίας) 1 τεμ./τύπο/εργ. 8. Εύκαμπτοι σύνδεσμοι αερίου 6 τεμ./εργ. 9. Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι αερίου 6 τεμ./εργ. 10. Φίλτρα αερίου διαφόρων τύπων 1 τεμ./τύπο/εργ. 1 Ηλεκτροβαλβίδες αερίου διαφόρων τύπων χειροκίνητης και αυτόματης επανα φοράς 6 τεμ./εργ. 12. Ρυθμιστές πίεσης μεγίστου / ελαχίστου και ασφαλιστικά αερίου διαφόρων τύπων 6 τεμ./εργ. 13. Μετρητές αερίου διαφράγματος 2 τεμ/εργ. 14. Υλικά καθοδικής προστασίας διαφόρων τύπων για χαλύβδινους και χάλκινους σωλήνες 1 τεμ./τύπο/εργ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE (πολυαιθυλενίου), με ανίχνευση barcode και όλα τα παρελκόμενα 1 τεμ./εργ. 2. Σειρά εργαλείων για PE (πολυαιθυλένιο). 1 set/εργ. 3. ηλεκτροκίνητη φιλιέρα για σπειροτόμηση σιδηροσωλήνων 1 τεμ./16 μαθ 4. Χειροκίνητη φιλιέρα για σπειροτόμηση σιδηροσωλήνων 1 τεμ./16 μαθ 5. Ηλεκτρική πρέσα για ψυχρή σύνδεση εξαρτημάτων, πλήρης 1 set/εργ. 6. Συμπιεστής αέρος (κομπρεσέρ) 1 τεμ./εργ. 7. Βασικά εργαλεία υδραυλικών (π.χ σωληνοκάβουρες, παπαγαλάκια κ.λπ.) και ηλεκτρολογικών εργασιών (π.χ. πένσες, γδάρτες, κόφτες κ.λπ.) 1 set/εργ. 8. Συσκευή φορητής οξυγονοσυγκόλλησης μετά παρελκομένων 1 τεμ./εργ. 9. Εργαστηριακοί πάγκοι με μεταλλική επιφάνεια διαστ. 80x300x85 cm ύψος 4 τεμ./16μαθ. 10. Πάγκος συγκολλήσεων με απαγωγό 1 τεμ./εργ. 1 Φορητές συσκευές αερίου map gas για μαλακές / σκληρές κολλήσεις 16 τεμ./16 μαθ. 12. Ψαλλίδι για την κοπή ελασμάτων πλάτους 40 cm τουλάχιστον και πάχους έως 2,5 mm 1 τεμ./16 μαθ. 13. Συσκευή ελέγχου στεγανότητας υδραυλικής εγκαταστάσεως πλήρης (αντλία διακόπτες μαστοί σταυροί κ.λπ.) 1 τεμ./16 μαθ. 14. Πλήρη set ατομικής προστασίας για οξυγονοκόλληση 4 τεμ./16μαθ. 15. Κολλητήρια ηλεκτρονικού τύπου (πιστολάκι) 2 τεμ./16μαθ. 16. Ηλεκτροδράπανο επιτραπέζια για τρυπάνια 0 13 mm 1 τεμ./εργ. 17. Ηλεκτροδράπανο χειρός 0 13 mm 1 τεμ./εργ. 18. Ηλεκτρικό πιστολέτο 1 τεμ./εργ. 19. Σμυριδοτροχός ηλεκτροκίνητος δίδυμος επί σταθερής βάσεως Φ mm 1 τεμ./εργ. 20. Παχύμετρα Βερνιέρου 150ΜΜ ανοξείδωτα 4 τεμ./16 μαθ. 2 Σωλληνομέγγενες 12 τεμ./16 μαθ. 22. Τροχός κοπής (χειρός) 1 τεμ./εργ. 23. Αεροστάθμη (αλφάδι) μεταλλικό 300 έως 400 mm 4 τεμ./16μαθ. 24. Μεταλοπρίονα χειρός 4 τεμ./16μαθ. 25. Σωληνοκόπτης ρυθμιζόμενος με ένα μαχαίρι κοπής και δύο ράουλα, ικανότητας κοπής τεμ./16 μαθ. 26. Κόπτης χαλκοσωλήνων 4 τεμ./16μαθ. 27. Σωληνομέγγενη χυτοσιδηρά δυνατότητας συσφίξεως σωλήνα έως 3 δυνάμενη να στερεούται επί εργαστηριακής τράπεζας 4 τεμ./16 μαθ. 28. Κουρμπαδόροι χαλκοσωλήνων 1 τεμ./16 μαθ. 29. Συσκευή κάμψης (κουρμπαδόρος) υδραυλικού, ελαφρού τύπου, δυνατότητας κάμψης σωλήνων από ½ έως 1 1 τεμ./16 μαθ.

12 20186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30. Συσκευή κάμψης (κουρμπαδόρος) υδραυλικού, βαρέως τύπου, δυνατότητας κάμψης σωλήνων από ½ έως 3 1 τεμ./16 μαθ. 3 Σύστημα με φιάλη αζώτου για έλεγχο δικτύων 1 τεμ./εργ. 32. Μεταλλικές ντουλάπες εργαλείων 8 τεμ./16 μαθ. 33. Εργαλειοθήκη φορητή με πλήρη σειρά εργαλείων 4 τεμ./16μαθ. 34. Απορροφητική σκούπα καθαρισμού λέβητα με τα παρελκόμενα 1 τεμ./εργ. ΟΡΓΑΝΑ Πολύμετρα αναλογικά ή ψηφιακά (A. V. Ω.) 4 τεμ./16 μαθ. 2. Μικροαμπερόμετρα για μέτρηση ιονισμού 2 τεμ./16 μαθ. 3. Μιλιμπαρόμετρα 2 τεμ./16 μαθ. 4. Συσκευή ελέγχου καυσαερίων αναλογικής λειτουργίας 1 τεμ./εργ. 5. Συσκευή ελέγχου καυσαερίων ηλεκτρονική πλήρης 1 τεμ./εργ. 6. Ανιχνευτής αερίων φορητός 2 τεμ./16 μαθ. 7. Ψηφιακός προβολέας 1 τεμ./εργ. 8. Οθόνη προβολής 1 τεμ/εργ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ Εκπαιδευτική πινακίδα κεντρικής θέρμανσης, πλήρους λειτουργίας, για αυτονο μία με ωρομετρητές, εγκατάστασης τουλάχιστον τριών διαμερισμάτων. 2 τεμ./16 μαθ. 2. Εκπαιδευτική πινακίδα συνδεσμολογίας πίνακα οργάνων αυτοματισμών λέβη τα, πλήρους λειτουργίας. 2 τεμ./16 μαθ. 3. Εκπαιδευτική πινακίδα πλήρους λειτουργίας για αυτόνομο ανιχνευτή αερίου. 2 τεμ./16 μαθ Εκπαιδευτική πινακίδα πλήρους λειτουργίας με κεντρικό πίνακα ανίχνευσης αε ρίου, ανιχνευτές και την ηλεκτρομαγνητική βάνα. Εκπαιδευτική πινακίδα πλήρους λειτουργίας με θερμιδομετρητές εγκατάστασης τουλάχιστον τριών διαμερισμάτων. 2 τεμ./16 μαθ. 2 τεμ./16 μαθ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης κατάλληλος για τροφοδοσία εργαστηρίου με ρελλέ προστασίας 1 τεμ./εργ. 2. Ασφαλοδιακόπτες για τροφοδοσία λεβητοστασίων 4 τεμ.min/εργ. 3. Κεντρική μονάδα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία μίας εγκατάστασης κε ντρ. Θέρμανσης 1 τεμ./εργ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓ. = 60 M2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓ. = 50 M2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛ. ΕΡΓ. = 20 M2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦ. ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓ. = 10 M2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚ. ΥΛ. ΕΡΓ. = 15 M2 ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 155 Μ2 (για 16 μαθητές)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πεχάμετρο ψηφιακό ηλεκτρονικό μετά καλωδίων 1 2. Ιξωδόμετρο περιστροφικό ηλεκτρικό Brookfeel 1 3. Φασματοφωτόμετρο Uv και απλό 1 4. Πυριαντήριο ηλεκτρικό & Επωαστικό o C 1 5. Αγωγιμόμετρο μετά ηλεκτροδίου και κυπέλλου 1 6. Διαθλασίμετρο 1 7. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης 1 8. Συσκευή υγρής χρωματογραφίας (LC) λεπτής στιβάδας 1 9. Ζυγός ηλεκτρικός ψηφιακός Φαρμακευτικοί ζυγοί απλοί (1 ος κιλού) 2 1 Ηλεκτρικά Υδατόλουτρα Συσκευή μέτρησης σημείου πήξεως Αναδευτήρας ηλεκτρικός για δοκιμαστικούς σωλήνες Μαγνητικός αναδευτήρας θερμαινόμενος Εργαστηριακή Σειρά κοσκίνων για κοκκοποίηση Συσκευή πλήρωσης καψακίων Συσκευή αποσάθρωσης δισκίων Μικροσκόπιο Φορητό Φαρμακείο Αποστακτήρα για αιθέρια έλαια 1 2 Συσκευή εκχύλισης Συσκευή Λειοφιλοποίησης Απαγωγός Ψυγείο Ψηφιακό θερμόμετρο Απιονιστική στήλη (στήλη παραγωγής απιονισμένου νερού) Θερμαντικοί μανδύες για σφαιρικές φιάλες 2 μεγέθη Συσκευή συμπύκνωσης με κενό (Rotavapor) Λιχνός Bunsen με στρόφιγγα Συσκευή παρασκευής υπόθετων 1 3 Συσκευή κενού με χωνιά Buchner για διήθηση με κενό από νερό της βρύσης Η/Υ με το ανάλογο λογισμικό εφαρμογών για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών 1 Σημείωση: Υπολογίζεται ωφέλιμος χώρος ανά μαθητή/τρια περίπου 4 m 2

14 20188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» Πρόκειται για στοιχειώδη εξοπλισμό, ο οποίος είναι φορητός και κοινός για τις ειδικότητες Β. Φυσικοθερα πευτών, Β. Οδοντοτεχνιτών, Β. Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Β. Φαρμακείων, Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης των ΕΠΑ.Σ. Περιλαμβάνει Ένα Πρόπλασμα πλήρες (κούκλα) με χέρια και πόδια (Full body) 2. Πρόπλασμα (απλή κούκλα) βασικής υποστήριξης ζωής, μόνο κορμός, για εμφυσήσεις και θωρακικές συμπιέ σεις στο οποίο να γίνεται κατάσπαση και ανάσπαση της κάτω γνάθου, ώστε να έχουμε άνοιγμα και κλείσιμο του στόματος. (Προτείνεται 1 πρόπλασμα ανά 6 μαθητές) 3. Εκπαιδευτικός αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής 4. Βασικά υλικά Πρώτων Βοηθειών τοποθετημένα στο κουτί φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών: Μάσκα τσέπης τεχνητής αναπνοής Μάσκα προσώπου με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης ή προστατευτικά μαντηλάκια μίας χρήσης ως προστατευ τικά μέσα για τεχνητή αναπνοή Αντισηπτικά υγρά μαντηλάκια σε ατομική συσκευασία Επιθέματα ψύχους, άμεσης ενεργοποίησης μιας χρήσης Αλουμινοσέντονο (διατήρησης θερμοκρασίας σώματος) Φυσιολογικό ορό Αντισηπτικό διάλυμα Αποστειρωμένες γάζες (κοινές) τριών μεγεθών Αποστειρωμένες γάζες επικάλυψης ματιών Αυτοκόλλητες γάζες διαφόρων μεγεθών Αποστειρωμένες γάζες πιεστικής επίδεσης αιμορραγίας Βαζελινούχες γάζες Κυλινδρικούς επιδέσμους δύο μεγεθών Ελαστικούς επιδέσμους τριών μεγεθών Τριγωνικούς επιδέσμους Νάρθηκες αερονάρθηκες Θερμόμετρο ηλεκτρονικό Παραμάνες ασφαλείας Ψαλίδι Λαβίδα Λευκοπλάστη δύο μεγεθών Ιατρικά γάντια διαφόρων μεγεθών Φακός Σημειωματάριο Μολύβι Σακούλα απορριμμάτων ατυχημάτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

15

16 20190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα