Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και αφορά τη μελέτη των σχέσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) με τις διοικητικές υπηρεσίες που παραδοσιακά κάλυπταν τον έλεγχο των τροφίμων στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι με την ευκαιρία της διεξοδικής μελέτης των σχέσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. με το διοικητικό του περιβάλλον, επισημαίνονται τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση κατά τον εκσυγχρονισμό της. Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρείται είτε με την σύσταση Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, είτε με την εμφάνιση νέου τύπου δομών με σκοπό, κυρίως τον συντονισμό των ήδη υπαρχουσών διοικητικών δομών. Ο Ε.Φ.Ε.Τ., αντιπροσωπεύοντας τις νέου τύπου διοικητικές δομές, προτάσσει κυρίως το συντονιστικό του ρόλο, ενώ στο δρόμο προς την επίτευξη των στόχων του αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες που προέρχονται πρωτίστως από την παραδοσιακή δημόσια διοίκηση. Δεδομένου ότι η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων απαιτεί την προσέγγισή τους, τόσο σε τυπικό όσο και σε άτυπο επίπεδο, θεωρήθηκε αναγκαίο να συλλεχθεί πρωτογενές υλικό, τόσο από σχετική βιβλιογραφία και νομοθεσία όσο και από συνεντεύξεις, οι οποίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες. Εξίσου χρήσιμη, αποδείχθηκε και η γνωριμία με τις οργανωτικές ιδιαιτερότητες των σημαντικότερων παικτών στο χώρο ελέγχου των τροφίμων, η οποία βοήθησε στην κατανόηση της άτυπης συμπεριφοράς τους. Η ολοκλήρωση της εργασίας απαίτησε τη μελέτη του προϋπάρχοντος συστήματος ελέγχου τροφίμων και την επισήμανση των προβλημάτων που καθιστούσαν το σύστημα των ελέγχων, σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο, τυχαίο και ανορθολογικό. Εξάλλου, η ευρύτητα και η πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχου τροφίμων αντικατοπτρίζεται στην ένταση των σχέσεων των διοικητικών οργανώσεων με τον νεοσύστατο Ε.Φ.Ε.Τ. η οποία, αν και αναμενόμενη, δε παύει να θέτει σε κίνδυνο την σωστή και ομαλή συνεργασία που αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του έργου του. Η εμφάνιση του Ε.Φ.Ε.Τ. παρουσιάστηκε σαν λύση στα μεγάλα και πολύπλοκα προβλήματα που χαρακτήριζαν το σύστημα ελέγχου τροφίμων. Συντονισμός και Εποπτεία ενός πλήθους υπηρεσιών που για πολλά χρόνια είχαν 1

2 επωμιστεί τον έλεγχο των τροφίμων, είναι οι δύο βασικές επιδιώξεις του καινούργιου φορέα. Επιδιώξεις όμως, που αν και είναι θεμέλια για την επιτυχία του έργου του, σκοντάφτουν στην αδράνεια της παραδοσιακής διοίκησης, που αποτελεί γνωστό φαινόμενο στην Διοικητική Επιστήμη. Ο όρος «αδράνεια» δεν πρέπει να μεταφραστεί ως ακινησία της παραδοσιακής διοίκησης. Αντιθέτως, ο διοικητικός μηχανισμός δραστηριοποιείται έντονα και κινητοποιείται ακυρώνοντας ή παρεμποδίζοντας κάθε επιχειρούμενη αλλαγή. Η δραστηριοποίηση αυτή προκαλεί, συνήθως, μια δυσκινησία του διοικητικού μηχανισμού που καθιστά κάθε μεταρρύθμιση δύσκολη. Γνωστές θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή του Ζωτικού χώρου των διοικητικών οργανώσεων και της Εδαφικής ευαισθησίας των ορίων τους, βρήκαν εφαρμογή στη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος και χρησιμοποιήθηκαν για την ερμηνεία των αντιδράσεων και συμπεριφορών που εκδήλωσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς απέναντι στον Ε.Φ.Ε.Τ. Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία να ερευνηθούν οι σχέσεις των εμπλεκόμενων τομεακών διοικήσεων με το κοινωνικό τους περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα «ότι η Διοίκηση στηρίζεται από το περιβάλλον της, αλλά και το περιβάλλον της βρίσκει στήριγμα σε αυτήν». Έτσι, καθώς οι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί κλάδοι στο χώρο των τροφίμων ζητούν διεύρυνση του χώρου δράσης τους και της επιρροής τους, οι διαμάχες των διοικητικών οργανώσεων επεκτείνονται ή έχουν τις ρίζες τους σε συντεχνιακές αντιδικίες και ανταγωνισμούς με σκοπό την διατήρηση των κεκτημένων τους ή ακόμα και την απόκτηση μεγαλύτερου κύρους και αίγλης. Κατά συνέπεια, διαμάχες και αντιθέσεις προβάλλονται έντονα, ακυρώνοντας και εξουδετερώνοντας κάθε πολιτική βούληση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν κάθε αλλαγή δύσκολη και χρονοβόρα. Διοικητικές και συντεχνιακές οργανώσεις αντιπαρατίθενται στον Ε.Φ.Ε.Τ., η εμφάνιση του οποίου, εκλαμβάνεται ως απειλή για τα κεκτημένα τους και το κύρος της θέσης τους στο διοικητικό σύμπαν. Η αμφισβήτηση και η αγανάκτηση, που ως ένα σημείο αποτελούν λογικές αντιδράσεις, παίρνουν τεράστιες διαστάσεις, αφού ωθούνται από συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας. Κατά συνέπεια, ένας φαύλος κύκλος αρχίζει: ο φόβος για πιθανή εκτόπιση γεννά την αμφισβήτηση, προκαλώντας αντιδράσεις και συγκρούσεις, οι οποίες με τη σειρά τους καθιστούν την συνεργασία προβληματική. Το αποτέλεσμα είναι το ήδη δύσκολο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. να καθίσταται ακόμη 2

3 δυσκολότερο, αφού η άψογη συνεργασία του με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του. 3

4 1. Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο υποσύνολο του ελεγκτικού συστήματος μιας χώρας αφού πρέπει να εγγυάται την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να διεξάγεται με προγραμματισμό και να χαρακτηρίζεται από ορθολογισμό. Η προστασία του καταναλωτή σε μια αγορά όπου όλα τα αγαθά διακινούνται ελεύθερα, είναι περισσότερο αποτελεσματική όσο πιο οργανωμένα λειτουργούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών, οι κρατικές υπηρεσίες ελέγχου και οι μηχανισμοί αγοράς. Ο έλεγχος των τροφίμων, ωστόσο, διέπεται από πολλές ιδιαιτερότητες που τον καθιστούν συχνά προβληματικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τρόφιμα, είτε πρόκειται για τα ζωικής προέλευσης είτε για τα φυτικής προέλευσης, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία. Η ποικιλία των τροφίμων σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό επεξεργασιών και μεταποιήσεων που μπορεί αυτά να υποστούν, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διεξαγωγής πολλών και διαφορετικών ελέγχων. Όπως γίνεται κατανοητό, απαιτείται η σύμπραξη και η συνεργασία πολλών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, προκειμένου οι έλεγχοι να διεξαχθούν αποτελεσματικά και να εγγυηθούν την καταλληλότητα των τροφίμων. Ένα δεύτερο σημείο που καθιστά τον έλεγχο των τροφίμων ένα ιδιαίτερο υποσύνολο του ελεγκτικού συστήματος μιας χώρας, είναι ότι αυτός δε σταματά στον εργαστηριακό έλεγχο. Έλεγχος τροφίμων και εργαστηριακός έλεγχος δεν ταυτίζονται. Ο όρος «έλεγχος», όπως θα φανεί και στις επόμενες σελίδες, ανταποκρίνεται στο τρίπτυχο: Νομοθεσία, Επιθεώρηση, Εργαστηριακός Έλεγχος. Το τρίπτυχο αυτό ακολουθεί όλα τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας ενός τροφίμου, από την στιγμή που αυτό θα παραχθεί από τη γη μέχρι την στιγμή που θα το αγοράσει ο καταναλωτής από το ράφι του σούπερ- μάρκετ. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των ελέγχων των τροφίμων, λόγω της φύσεως αυτών καθαυτών, αντικατοπτρίζεται στην πολυπλοκότητα των διοικητικών δομών στις οποίες έχουν διαμοιραστεί οι αρμοδιότητες ελέγχου τροφίμων, αφού καμιά υπηρεσία, κανένα υπουργείο δεν θα ήταν δυνατό να επιφορτιστεί με τον ολοκληρωτικό έλεγχο όλων των κατηγοριών των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής και μεταποίησής τους. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι οι έλεγχοι στα τρόφιμα διεξάγονται από μια πληθώρα υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία που το καθένα από 4

5 αυτά έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του προτεραιότητες, κυριαρχείται από τους δικούς του επιστημονικούς κλάδους με διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία. Στη χώρα μας ο Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων ασκείται από τα εξής υπουργεία: Υπουργείο Οικονομικών- Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Τροφίμων της Κεντρικής Υπηρεσίας Σε όλους τους νομούς οι Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), καταρτίζει τα ετήσια προγράμματα φυσικοχημικών δειγματοληψιών κατά τη λιανική πώληση των τροφίμων σε εγκυκλίους που αποστέλλει στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Ανάπτυξης, Γεωργίας και Υγείας-Πρόνοιας καθώς και στα εργαστήρια αυτών των υπουργείων. Το Γ.Χ.Κ. αποστέλλει επίσης στα περιφερειακά και νομαρχιακά εργαστήρια τις εγκυκλίους σχετικά με την επιθεώρηση των βιομηχανιών και των μικρότερων επιχειρήσεων τροφίμων, τη συχνότητα των επισκέψεων για επιθεώρηση, το συντονισμό με τις άλλες αρμόδιες αρχές με σκοπό την οργάνωση κοινών επιθεωρήσεων. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι δειγματοληψίες εκτελούν και τα Τελωνεία-όλα τα δείγματα στέλνονται στο Γ.Χ.Κ.- αλλά οι δειγματοληψίες αυτές αφορούν κυρίως τη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων και για το λόγο αυτό δε γίνεται περαιτέρω αναφορά. Στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. διενεργούνται οι φυσικοχημικοί εργαστηριακοί έλεγχοι των τροφίμων. Εκτός από τα εργαστήρια της Δ/νσης Τροφίμων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. υπάρχουν και τα 53 περιφερειακά εργαστήρια των περιφερειακών υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. καθώς και 3 εξειδικευμένα εργαστήρια για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και τα επιφανειακά νερά. Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Κτηνιατρικής- Δημόσιας Υγείας Σε όλους τους νομούς της χώρας, οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία (εισαγωγέςεξαγωγές ) Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων 5

6 Σε όλους τους νομούς οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Γεωργίας Η Δ/νση Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής των κτηνιατρικών υγειονομικών διατάξεων στα σφαγεία, στις μονάδες κοπής και εμπορίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η ίδια Δ/νση είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων και των οστρακοειδών, των γαλακτοκομικών και των πτηνοτροφικών προϊόντων. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Μεταποίησης- Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων καλύπτουν τον έλεγχο των φυτικών προϊόντων στα στάδια της παραγωγής, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της μεταποίησης και σε όλα τα στάδια έως την εμπορία των παραγόμενων από αυτά τρόφιμα. Στα εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας διενεργούνται οι μικροβιολογικοί έλεγχοι των τροφίμων ζωικής προέλευσης και ο ποιοτικός έλεγχος των νωπών οπωροκηπευτικών. Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης το Υπουργείο Γεωργίας διαθέτει 15 Κτηνιατρικά Εργαστήρια, 2 Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος και 9 Κτηνιατρικά Ινστιτούτα. 1. Για τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών οπωροκηπευτικών αρμόδια είναι η Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής καθώς και τα 8 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τα οποία έχουν ορισθεί ως εθνικά και κοινοτικά εργαστήρια ελέγχων. Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας Δ/νση Δημόσιας Υγειινής Σε όλους τους νομούς οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγιεινής, τα Αγροτικά Ιατρεία, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας- Πρόνοιας έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου διακινούνται τρόφιμα, από τον παραγωγό ως 1 Τα 9 Κτηνιατρικά Ινστιτούτα είναι τα εξής: 1. Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών 2. Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Αθηνών 3. Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων Αθηνών 4. Βιολογικών Προϊόντων Αθηνών 5. Βιοχημείας- Τοξικολογίας και Παθολογίας Διατροφής Ζώων Αθηνών 6. Αναπαραγωγής και Τεχνικής Σπερματέγχυσης Αθηνών 7. Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσ/νίκης 8. Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Θεσ/νίκης 9. Αναπαραγωγής και Τεχνικής Σπερματέγχυσης Θεσ/νίκης 6

7 τον τελικό καταναλωτή. Οι έλεγχοι του συγκεκριμένου υπουργείου αφορούν την κατασκευή, την ατομική υγιεινή, την καθαριότητα και την παροχή των απαραίτητων μέσων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου για το σκοπό αυτό στελεχώνονται από Ιατρούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας και Υγειονολόγους μηχανικούς. Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου αποστέλλουν στις τοπικές, εγκυκλίους που αναφέρονται σε προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι μικροβιολογικοί έλεγχοι των μη ζωικής προέλευσης τροφίμων διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις των τροφίμων στην Αθήνα, διεξάγονται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ενώ τα τρόφιμα ειδικής διατροφής εξετάζονται από τα εργαστήρια του Ε.Ο.Φ. Στη Θεσσαλονίκη οι μικροβιολογικοί έλεγχοι γίνονται στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υγιεινής και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων. Σε περιφερειακό επίπεδο η μικροβιολογική εξέταση των τροφίμων γίνεται στα εργαστήρια των νοσοκομείων ή στα Εργαστήρια Υγιεινής των Πανεπιστημίων της χώρας. Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου του Υπ. Ανάπτυξης Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου σε όλους τους νομούς της χώρας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης απασχολεί επιθεωρητές που έχουν επιφορτιστεί με την καταστολή της απάτης, την προέλευση των τροφίμων, τους όρους εμπορίας και την διενέργεια επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών μόνο σε σχέση με τις διατάξεις για την επισήμανση και το φυσικοχημικό έλεγχο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ασχολείται κυρίως με τους μακροσκοπικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, για τον έλεγχο της χημικής σύστασης, της σήμανσης και τις συνθήκες διακίνησης και αποθήκευσης των τροφίμων. Διαθέτει μόνο ένα Χημικό Πειραματικό Εργαστήριο ερευνητικού χαρακτήρα το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και είναι εξειδικευμένο στο ελαιόλαδο, ενώ στο ίδιο Υπουργείο υπάγεται και το ΕΚΕΦΕ- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, όπου στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας- Ακτινοπροστασίας γίνεται ο προσδιορισμός ραδιενεργών καταλοίπων στα τρόφιμα. 7

8 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης- Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης Αστυνομικές Δ/νσεις και Αστυνομικά Τμήματα σε όλους τους νομούς της χώρας. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με τους Αστυκτηνίατρους (όλοι με εξουσίες έρευνας), έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των δειγματοληψιών που γίνονται ετησίως σ ολόκληρη τη χώρα, επικουρώντας το έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιπλέον, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του έγγραφου υλικού και έχει αναλάβει τη λήψη δειγμάτων από τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε όλα τα σημεία της αλυσίδας από το σφαγείο μέχρι το σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα κατά τόπους αρμόδια αστυνομικά όργανα είναι επίσης υπεύθυνα για την καταστολή της απάτης και της απάτης στην επισήμανση στα κάθε είδους τρόφιμα καθώς και για ορισμένες πτυχές του υγειονομικού ελέγχου των προϊόντων ζωικής προέλευσης, λαμβάνοντας δείγματα και παρέχοντας συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες. Σημειώνεται, ότι όλα τα δείγματα που λαμβάνονται από τις αστυνομικές αρχές στέλνονται στο Γ.Χ.Κ. ή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων έχουν σε κεντρικό επίπεδο μία ή δύο Διευθύνσεις, που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό και το συντονισμό των ελέγχων και περιφερειακό ή νομαρχιακό επίπεδο Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία που είναι αρμόδια για την άσκηση των ελέγχων. Με τους νόμους Ν.2218/94 2 και Ν. 2240/94 οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, σε θέματα ελέγχου τροφίμων, μεταβιβάστηκαν στη Νομαρχία. Βέβαια, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ασκεί τις αρμοδιότητές της με βάση τις παρεχόμενες γενικές οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία έχουν την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής. Μια πρώτη προσπάθεια για την επίτευξη συντονισμού μεταξύ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών αποπειράθηκε να επιφέρει ο Ν.2343/95 3 ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα να συσταθεί, με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, σε κάθε νομό, Συντονιστική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών. 2 Ν.2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90 Α) «Ίδρυση Ν.Α., τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» και Ν. 2240/95 (Φ.Ε.Κ. 152 Α) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Ν.Α. και άλλες διατάξεις» 3 Αρθρ. 11 του Ν. 2343/95 (Φ.Ε.Κ. 211 Α ) «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8

9 Για τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών η επιτροπή: Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα προγραμματισμού διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, από μεμονωμένα ή κοινά συνεργεία. Παρακολουθεί την εκτέλεση ή μη των προγραμμάτων ελέγχου και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους. Συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία, όπως αριθμός και φύση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, αριθμός και φύση των παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν κ.τ.λ. Καταρτίζει και τηρεί μητρώο ελεγχόμενων Τηρεί αρχείο πρακτικών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων απαραίτητων για το έργο της. Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη άσκηση και το συντονισμό των ελέγχων. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της δράσης των Συντονιστικών Επιτροπών δεν ήταν τα αναμενόμενα, αφού στους περισσότερους νομούς της χώρας υπολειτουργούν, χωρίς έτσι να επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. 9

10 2. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί συνοπτικά το σύστημα του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων και οι φορείς που συμμετέχουν σ αυτό. Η συμμετοχή πολλών φορέων στον έλεγχο των τροφίμων είναι λογικό να διαμοιράζει την ευθύνη, χωρίς ωστόσο κανένας από αυτούς να έχει την συνολική ευθύνη. Ταυτόχρονα, η απουσία κάποιου φορέα ικανού να εξασφαλίσει τον ποθούμενο και απαραίτητο συντονισμό, είναι αισθητή. Δυστυχώς, το παρόν σύστημα ελέγχου τροφίμων στη χώρα μας διέπεται από την πολυδιάσπαση των ελέγχων με άμεσο αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που πολύ συχνά προκαλούν σύγχυση μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με τον ορθολογισμό και τον προγραμματισμό με τον οποίο οφείλουν να διεξάγονται οι έλεγχοι. Στον πίνακα της επόμενης σελίδας, παρουσιάζονται συνοπτικά οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που συμμετέχουν στον Επίσημο Έλεγχο Τροφίμων. Αν και ο παρακάτω πίνακας δεν είναι εξαντλητικός, αφού δεν περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα, μπορεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχων λόγω των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. 10

11 Αρμοδιότητα Συναρμόδια Υπουργεία/ Φορείς Τρόφιμα φυτικής & ζωικής προέλευσης ΓΧΚ (Δ/νση Τροφίμων) Υπ. Γεωργίας Υπ. Ανάπτυξης Υπ. Υγείας Υπ. Δημοσίας Τάξης Οινικά προϊόντα, Αλκοόλη- Αλκοολούχα ποτά Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Αλκοόλης) Υπ. Γεωργίας Πόσιμα νερά Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Περιβάλλοντος) Υπ. Δημοσίας Τάξης Υπ. Υγείας Υπ. Ανάπτυξης Υλικά σε επαφή με τρόφιμα Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων, Δ/νση Τροφίμων, ΓΧΥ Αθηνών) Υπ. Ανάπτυξης Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων) Υπ. Γεωργίας Συμπληρώματα Διατροφής Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Τροφίμων) Ε.Ο.Φ. Η παραπάνω εικόνα δημιουργεί εύλογα την αναζήτηση των βαθύτερων αιτίων που την προκάλεσαν. Γιατί δηλαδή, ο έλεγχος των τροφίμων να διέπεται από κατακερματισμό; Γιατί να υπάρχουν τόσες πολλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στο χώρο των ελέγχων; Ποια είναι τα όρια μιας υπηρεσίας; Υπάρχουν τέτοια όρια; Αν ναι, είναι σαφή; Που τελειώνει η δράση της μίας υπηρεσίας και που αρχίζει η δράση της άλλης; Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα απαιτεί μια προσέγγιση της συμπεριφοράς των οργανώσεων μεταξύ τους, που αν και θεωρητική, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη. 11

12 Η Διοικητική Επιστήμη δανείζεται την ιδέα του «ζωτικού χώρου» που εφαρμόζεται για την μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων 4 και την ανάγει στις διοικητικές οργανώσεις προκειμένου να μελετήσει τις σχέσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Anthony Downs, κάθε διοικητική οργάνωση έχει τον «ζωτικό της χώρο», η διατήρηση του οποίου είναι μεγάλης σημασίας για την επιβίωσή της και τα μέλη της. Εντός των ορίων του ζωτικού της χώρου κάθε οργάνωση δραστηριοποιείται και ασκεί τις αρμοδιότητές της. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας, ο ζωτικός χώρος κάθε οργάνωσης δεν είναι ενιαίος και ομοιόμορφος αλλά χωρίζεται σε ζώνες. Στο εσωτερικό αυτού του χώρου-heartland- η οργάνωση ασκεί τις κυρίαρχες αρμοδιότητές της και στα πλαίσια αυτού του χώρου είναι και η μοναδική που δραστηριοποιείται. Πρόκειται για τον «σκληρό πυρήνα» των αρμοδιοτήτων της, γύρω από τον οποίο αναγνωρίζεται μια ευρύτερη περιοχή -interior fringe- στην οποία η οργάνωση, παρόλο που συνεχίζει να είναι κυρίαρχη, δεν είναι και η μοναδική που δραστηριοποιείται. Υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που ασκούν κάποια επίδραση. Συνεχίζοντας, γύρω από την τελευταία ζώνη υπάρχει μια περιοχή - no man s land- όπου καμιά οργάνωση δεν είναι κυρίαρχη αλλά πολλές εμπλέκονται ασκώντας κάποιες αρμοδιότητες. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι στο περιβάλλοντα χώρο κάθε οργάνωσης υπάρχει πάντα μια τέτοια περιοχή. Η αμέσως επόμενη ζώνη αναφέρεται στην εξωτερική περιοχή μιας οργάνωσης exterior- που είναι ο χώρος των κυρίαρχων αρμοδιοτήτων κάποιων άλλων οργανώσεων. Ο χώρος αυτός υποδιαιρείται σε δύο υποζώνες: την περιφέρεια - periphery- όπου εκεί η οργάνωση ασκεί κάποιες αρμοδιότητες αλλά κάποια άλλη είναι κυρίαρχη και την ξένη περιοχή -alien territory- όπου η οργάνωση δεν έχει καμία επίδραση και δεν ασκεί καμία αρμοδιότητα. Σημειώνεται, ότι ο εσωτερικός χώρος μιας οργάνωσης είναι ξένη περιοχή για κάθε άλλη οργάνωση. Μπορούμε να δούμε το πρόβλημα των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μέσα από το πρίσμα της παραπάνω θεωρίας. Όπως προαναφέρθηκε, ο χώρος ελέγχου των τροφίμων καλύπτεται από τη δράση πολλών υπηρεσιών, καθεμιά από τις οποίες ασκεί κάποιες αρμοδιότητες κατά αποκλειστικό τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που δεν είναι κυρίαρχες για καμιά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 5 4 Robert Ardrey, African Genesis (New York: Dell Publishing Company, 1963), κεφ Πρόκειται για την περιοχή no man s land, στην οποία αν και δραστηριοποιούνται πολλές υπηρεσίες, ωστόσο καμία από αυτές δεν είναι κυρίαρχη. 12

13 Οι αρμοδιότητες της περιοχής heartland ασκούνται αποκλειστικά από μία 13

14 Στις περιοχές heartland, όπου μία μόνο οργάνωση ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τα πράγματα είναι αρκετά ξεκαθαρισμένα, αφού καμία από τις υπόλοιπες οργανώσεις δεν επεμβαίνει εκεί, οπότε δεν παρατηρούνται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν συναρμοδιότητες, αλλά από τη στιγμή που κάποια από τις οργανώσεις που εμπλέκονται είναι κυρίαρχη, οι επικαλύψεις δεν είναι τόσο έντονες, όσο παρουσιάζονται στην περιοχή no man s land όπου καμιά οργάνωση δεν είναι κυρίαρχη, ωστόσο πολλές δραστηριοποιούνται εντός της. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το θεωρητικό υπόδειγμα του Anthony Downs, οι συναρμοδιότητες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων είναι σύμφυτες με την συμπεριφορά των οργανώσεων σε ένα χώρο πολιτικής όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από μία οργανώσεις. 3. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.1 Ανάγκη σύστασης ενός νέου φορέα Επιχειρώντας να εφαρμόσουμε την λογική της προηγούμενης παραγράφου στον χώρο ελέγχου των τροφίμων με σκοπό δώσουμε μια σχηματική απεικόνιση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων που παρατηρούνται, θα βρεθούμε μπροστά σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σχήμα. Η πολυπλοκότητα του σχήματος οφείλεται, αφενός στον μεγάλο αριθμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αφετέρου στον μεγάλο αριθμό των αρμοδιοτήτων καθεμιάς από αυτές. Η πολυπλοκότητα του σχήματος απεικονίζει απόλυτα την πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχου των τροφίμων. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το σχήμα δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Η σταθερότητα θα ταίριαζε σε ένα στατικό κόσμο. Επειδή όμως ο κόσμος είναι κάθε άλλο παρά στατικός, ακόμα και μικρές αλλαγές, όπως τεχνολογικές εξελίξεις ή οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλαγές μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εικόνα, αναδεικνύοντας σε σημαντικές, κάποιες «περιοχές» αρμοδιοτήτων που αν και ασκούνται από πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν είναι κυρίαρχες για καμία. Κατά συνέπεια, ένα απρόσμενο γεγονός, ένα σκάνδαλο ή σταδιακές μικρές και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές, είναι ικανές να φέρουν στην επιφάνεια το κενό που εμφανίζεται στην περιοχή «no man s land» όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 14

15 Στον χώρο ελέγχου των τροφίμων το σκάνδαλο που ξέσπασε λόγω ανίχνευσης διοξινών στα κοτόπουλα, ήταν ικανό να καταστήσει επιτακτική την ανάγκη σύστασης ενός φορέα υπεύθυνου για τον έλεγχο των τροφίμων, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το κενό που προκαλούσε η έλλειψη συντονισμού που είχε διαγνωστεί είκοσι χρόνια περίπου πριν. Όπως είναι προφανές, το σκάνδαλο των διοξινών δεν θα μπορούσε από μόνο του να προκαλέσει την κινητοποίηση για την ίδρυση ενός φορέα, αν δεν συνοδευόταν και από κάποιες άλλες σταδιακές αλλαγές και εξελίξεις του ευρύτερου κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, συνέπεια της οποίας υπήρξε η κοινοτική επιταγή ότι κάθε κράτος μέλος «πρέπει να δέχεται τα τρόφιμα που νομίμως παράγονται και κυκλοφορούν στην αγορά των άλλων κρατών μελών», επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα μέχρι τότε δεδομένα του ελέγχου των τροφίμων. Βασική αρχή του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων είναι ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να ελέγχονται στη χώρα παραγωγής τους και έτσι να μην απαιτούνται έλεγχοι στα σύνορα όταν τα τρόφιμα διακινούνται μεταξύ των κρατών- μελών. Με βάση τα παραπάνω, η Οδηγία 89/397/Ε.Ο.Κ. επιβάλλει τον έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας τροφίμων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει: Επιθεώρηση εγκαταστάσεων, πρώτων υλών και λοιπών πρόσθετων συστατικών, ενδιάμεσων προϊόντων, υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και των υλικών και μεθόδων καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Δειγματοληψία και ανάλυση προϊόντων Έλεγχο των υγιεινής του προσωπικού Εξέταση του έγγραφου υλικού Εξέταση των μεθόδων αυτοελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρηση και των αποτελεσμάτων τους. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος των τροφίμων αποκτά ευρύτερη σημασία, αφού διαπερνά όλα τα στάδια από την παραγωγή του τροφίμου μέχρι την εμπορία του. Η ευρύτητα του ελέγχου των τροφίμων και η επιβολή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε την ήδη διαπιστωμένη έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών εντονότερη και εμφανέστερη παρά ποτέ. 15

16 Επιπλέον, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανία των τροφίμων, η εμφάνιση των αμφιλεγόμενων μεταλλαγμένων τροφίμων καθώς και το παγκοσμιοποιημένο διατροφικό περιβάλλον με τους συνεπαγόμενους διατροφικούς εφιάλτες που συχνά ταλάνισαν την κοινή γνώμη, οδήγησαν στην διαπίστωση της ανάγκης για άμεση λύση των προβλημάτων που πήγαζαν από την έλλειψη συντονισμού. Ένας φορέας με οριζόντια δράση, ικανός να συντονίσει τις υπάρχουσες αρμόδιες υπηρεσίες στον έλεγχο των τροφίμων, αλλά και να επωμιστεί την ευθύνη της αποτελεσματικότητας του συστήματος των ελέγχων έγινε πλέον πραγματικότητα, λίγο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των διοξινών, που αν και ήταν «η κορυφή του παγόβουνου», έκανε ευρέως γνωστές τις ατέλειες του μέχρι τότε συστήματος ελέγχου τροφίμων. 3.2 Δημιουργία ή Ενσωμάτωση; Κάθε φορά που εμφανίζεται η ανάγκη να καλυφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή αρμοδιοτήτων από τη δράση μιας υπηρεσίας, τρεις είναι οι εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες πρέπει να επιλεχθεί η πλέον ενδεδειγμένη, ανάλογα με την περίπτωση. Οι τρεις προτεινόμενες λύσεις είναι οι εξής: 1. Η ενσωμάτωση των νέων αρμοδιοτήτων σε ήδη υπάρχουσα υπηρεσία χωρίς την ενίσχυση της τελευταίας ούτε σε προσωπικό ούτε σε οικονομικούς πόρους. 2. Η δημιουργία ενός Τμήματος ή Γραφείου στα πλαίσια μιας από τις υπάρχουσες διοικητικές δομές. Η συγκεκριμένη λύση, ενδείκνυται στην περίπτωση που οι προστιθέμενες αρμοδιότητες είναι μικρότερης σημασίας από αυτές που ασκούνται από την προϋπάρχουσα διοικητική δομή ή στην περίπτωση που υποκαθιστούν κάποιες από τις προϋπάρχουσες αρμοδιότητες. 3. Η δημιουργία μιας νέας διοικητικής δομής από την αρχή. Η συγκεκριμένη λύση, ενδείκνυται στην περίπτωση που οι αρμοδιότητες που προστίθενται είναι μεγαλύτερης σημασίας από αυτές που ασκούνται από τις προϋπάρχουσες διοικητικές δομές και συχνά διαπερνούν και καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των τελευταίων. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν υπερέχει έναντι της άλλης, αλλά όλες έχουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά 16

17 τους. Συνεπώς, οι ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης είναι αυτές, που θα καθορίσουν την υιοθέτηση της μίας ή της άλλης λύσης. Στο χώρο ελέγχου των τροφίμων η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η τρίτη, αφού έρχεται να καλύψει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών. Ο συντονισμός είναι η «καρδιά» του συστήματος ελέγχου των τροφίμων, αφού η έλλειψή του αναιρεί τα αποτελέσματα της μεμονωμένης δράσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι νέες αρμοδιότητες είναι μεγαλύτερης σημασίας από τις προϋπάρχουσες και η ενσωμάτωσή τους σε μία προϋπάρχουσα υπηρεσία θα προκαλούσε την υποβάθμισή τους, λόγω της «έμφυτης τάσης των γραφειοκρατικών δομών να αντιστέκονται σε αλλαγές που αφορούν την τυπική ή άτυπη συμπεριφορά τους» 6. Επιπλέον, κάθε νέο Τμήμα ή Γραφείο που καλείται να ενσωματωθεί σε μια προϋπάρχουσα διοικητική δομή θα υπόκειται στα ανώτερα στρώματα αυτής, των οποίων οι στόχοι και οι επιδιώξεις παραμένουν αμετάβλητα. Συνεπώς, τα στελέχη στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να είναι επικεντρωμένα στους στόχους που είχαν και πριν, αδυνατώντας να ενσωματώσουν τις καινούργιες λειτουργίες και να τις αντιμετωπίσουν με την δέουσα προσοχή. Η υπαγωγή ενός συντονιστικού οργάνου στα πλαίσια μιας εκ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο χώρο των τροφίμων, θα σήμαινε αποτυχία, αφού ο στόχος του συντονισμού θα χανόταν μέσα στους προϋπάρχοντες, «πρωτεύοντες» κάθε φορά στόχους της εκάστοτε υπηρεσίας 7. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που εκτός από συντονισμό απαιτείται και εποπτεία, η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία μιας νέας «ανεξάρτητης» διοικητικής δομής, αφού η εποπτεία προϋποθέτει μια αναγκαία απόσταση της νέας δομής από τις προϋπάρχουσες. Σε συμφωνία με την παραπάνω λογική, στο χώρο ελέγχου των τροφίμων η ανάγκη εμφάνισης ενός οργάνου με συντονιστικό και εποπτικό ρόλο, οδήγησε στην δημιουργία μιας νέας διοικητικής δομής με τη μορφή ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε ένα Υπουργείο, που αν και έχει σχέση με τον έλεγχο των τροφίμων δεν ανήκει στους κύριους παίκτες του χώρου. 6 Anthony Downs, Inside Bureaucracy, σελ Anthony Downs, Inside Bureaucracy, σελ

18 4. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. 4.1 Η δομή του Ε.Φ.Ε.Τ. Η λύση στα προαναφερθέντα προβλήματα του συστήματος ελέγχου τροφίμων επιδιώχθηκε να δοθεί όταν με τον νόμο 2741/1999 ιδρύθηκε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 8 Η αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 223/2000, είναι η προστασία του καταναλωτή με την διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, η μέριμνα για την αποτροπή φαινομένων νοθείας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή, καθώς επίσης και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του καταναλωτή σε σχέση με την υγιεινή. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Ε.Φ.Ε.Τ. δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα, μειώνοντας σημαντικά τον διοικητικό ρόλο των παραδοσιακών φορέων εργαστηριακού ελέγχου τροφίμων, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο ρόλος του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι περισσότερο συντονιστικός και εποπτικός, παρά εκτελεστικός. Στην πραγματικότητα, ο Ε.Φ.Ε.Τ., αντιπροσωπεύοντας τις νέου τύπου διοικητικές δομές, επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και το χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος τις ήδη υπάρχουσες εργαστηριακές υποδομές της χώρας. Το Π.Δ. 223/2000 προβλέπει την σύσταση μιας Κεντρικής Υπηρεσίας και 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως προβλέπονται από τον οργανισμό του είναι οι εξής: Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Αττικής με έδρα την Αθήνα 8 Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η πρώην Γενική Γραμματέας του Καταναλωτή και Βιοπαθολόγος, κ. Χριστίνα Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι η κ. Δέσποινα Καλογρίδου- Βασιλειάδου, Καθηγήτρια της Μικροβιολογίας και της Υγιεινής Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στο Τμήμα Γεωπονίας και μέλη του Δ.Σ. είναι οι εξής: κ. Κω/νος Γενηγιώργης, Καθηγητής της Υγιεινής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, κ. Ασημίνα Παπαθανασίου, Χημικός Προϊσταμένη της Δ/νσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους, κ. Δημήτριος Σπυράκος, διδάκτωρ Νομικής και πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, κ. Χαράλαμπος Κουρής, συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου των Καταναλωτών, κ. Χρήστος Σουλελές, εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ. 18

19 Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Κοζάνη Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ιονίων Νήσων, με έδρα τη Κέρκυρα Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ. συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία: 1. Τμήμα Ελέγχων Επιχειρήσεων 2. Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων 3. Τμήμα Αξιολόγησης- Εγκρίσεων 4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 5. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ. συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Μονάδων που υπάγονται σε αυτήν με βάση τις οδηγίες και εντολές των Κεντρικών Υπηρεσιών, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, προγραμματίζει και συντονίζει τους ελέγχους σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς και με τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Κεντρική Υπηρεσία προγράμματα. Παρακάτω, δίνεται το οργανόγραμμα του Ε.Φ.Ε.Τ., από την μορφή του οποίου μπορούν να συναχθούν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Άλλωστε το οργανόγραμμα, αν και παρέχει στοιχεία μόνο της τυπικής οργάνωσης, επηρεάζει την 19

20 οργανωτική συμπεριφορά, καθορίζοντας μεταξύ των άλλων και τις επίσημες διόδους επικοινωνίας. 9 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Τ. Ε.Σ.Π.Ε.Τ. Γραμματεία Δ.Σ. Γραφείο Προέδρου Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών Γραφείο Αντιπρόεδρου Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Γενική Διεύθυνση ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε αντίθεση με τον «κλειστό» χαρακτήρα των περισσότερων παραδοσιακών δομών, ο Ε.Φ.Ε.Τ. χαρακτηρίζεται ως «ανοικτή» υπηρεσία αφού επιδιώκει την άμεση επικοινωνία με το ευρύ κοινό για θέματα της αρμοδιότητάς του. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η ύπαρξη Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων που στοχεύει στο να κάνει γνωστή την παρουσία και τη δράση του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι παλιές παραδοσιακές δομές έχοντας ως «όπλα» την πολύχρονη παρουσία και την αναμφισβήτητη προσφορά τους στο χώρο ελέγχου των τροφίμων συνδυαζόμενη με την τεχνολογική και την επιστημονική επάρκειά τους, δε χρειάστηκε να αναπτύξουν ιδιαίτερη επικοινωνιακή δράση. Αντίθετα, πολλές φορές τα εξαιρετικά εξειδικευμένα και τεχνικού χαρακτήρα αντικείμενα καθεμιάς από αυτές, τις μετέτρεψαν σε σχετικά απομονωμένες υπηρεσίες από το ευρύ κοινό. Αυτή 9 H. Simon, P. Smithburg, V. Thompson, Public Administration, Syracuse University, New York, 1950, p

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κράτος με ευέλικτη,επιτελική δομή και λειτουργία. Χάραξη στρατηγικής στην αγροτική οικονομία, πολιτικές ανάπτυξης, κεντρικός έλεγχος. Η αποκέντρωση του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3714 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων»

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ επικ. 6972125967 ΚΑΒΑΛΑ 10-02-2011 Προς: - κ. Άρη Γιαννακίδη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. - Βουλευτές Ν.Καβάλας - ΠΕΓΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Άρθρο 1 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤ ΙΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤ ΙΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤ ΙΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Φορέας Υλοποίησης: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors) Green Services: Διάγνωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα