ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Αναστασία Γεωρyάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε το νέο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Πληροφορικής. Σε μιά δεύτερη φάση θα παραθέσουμε μερικούς όρους που συναιιιάμε συχνά στον εν λόγω επιστημονικό τομέα. των οποίων η απόδοση στα Ελληνικά μας έχει προβληματίσει aρκετές φορές στο παρελθόν, προτείνοντας μια πιθανή προσεγγιστική ερμηνεία. Σε μια τρίτη φάση, θα αναφερθούμε σε μερικά προβλήματα σημασιολογικής απόδοσης αυτών των όρων στα Ελληνικά και μερικές γλωσσικές αποκλίσεις (περιφραστική μετάφραση), θέτοντας έτσι τις βάσεις για μιά περαιτέρω συζήτηση με τους ειδικούς επιστήμονες της Ορολογίας για την μελλοντική δημιουργία ένας αναλυτικού λεξικού Μουσικής Πληροφορικής και Ακουστικής. COMPUTER MUSIC: PROBLEMS OF ΙΝΤΕRΡRΕτΑτΙΟΝ OF ENGLISH TERMS INTO ΤΗΕ GREEK LANGUAGE Anastasia Georgaki SUMMARY ln this paper we present in a first phase, the scientific and musicological field of Computer music. ln a second phase, we enumerate some interesting terms that have been traduced by us, proposing a probable approximative ιnterpretation. ln the third phase, we discuss the problems of semantic interpretatιon of these terms (from English to Greek) in order to inform the specialists (translators. linguists, etc.} about this new field of music and motivate them in a a fruitful collaboration with us for the creation of a special Dictionnary/Encyclopedia of Computer Music (English/Greek). Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Μουσικής εκτείνονται στις μέρες μας σε διαφορετικούς τομείς όπως: Εφαρμογές στην Μουσική σύνθεση, ψηφιακός έλεγχος, επεξεργασία και σύνθεση ηχητικού σήματος, εφαρμογές στην Μουσική Θεωρία και Ανάλυση, εφαρμογές στην Μουσική εκτέλεση (Performance Liνe electronics and 205

2 lnteractiνe Mυsic), εφαρμογές στη Μουσική εκπαίδευση με την χρήση Πολυμέσων (Mυltimedia), Ψυχοακουστική και γνωσιακές επιστήμες (Psychoacoυstics and cognitινe sciences), Τεχνητή Νοημοσύνη και μουσική, κοκ. Το νεο'ίδρυθέν Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1992) του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει στους νέους φοιτητές ένα πρωτοποριακό και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας Μουσικής Πληροφορικής και Ακουστικής' που συνδυάζει τεχνολογία και επιστήμη (Μαθηματικά και Ακουστική) με την Μουσική. Το τμήμα επίσης είναι εξοπλισμένο με ένα οργανωμένο Στούντιο ηλεκτρονικής Μουσικής (σε περιβάλλον Macintosh) και διαθέτει 200 τίτλους συγγραμμάτων γύρω απο την Μουσική τεχνολογία (Ακουστική, Ψυχοακουστική, Compυter mυsic, cognitiνe sciences) καθώς και πλούσια δισκοθήκη με έργα σύγχρονης ηλεκτροακουστικής μουσικής. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε μερικά προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας στα Ελληνικά και σωστής τεκμηριωμένης απόδοσης των ειδικών όρων απο τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Εχουν κυκλοφορήσει βεβαίως, πολλά αξιόλογα βιβλία τα οποία επεξηγούν τους τρόπους λειτουργίας της τεχνικής ηχογράφησης και αρχές της ηλεκτροακουστικής {Παπανικολάου,1985, 1991} και της MIDI τεχνολογίας {Πλέσσας 1992, 1998} όπως επίσης και το λεξικά που εξυπηρετούν την γρήγορη αναφορά στην ορολογία και την σύντομη επεξήγηση της {Συμβουλόπουλος, 1994}. Τα εν λόγω εγχειρίδια περιορίζονται περισσότερο σε εφαρμογές της Μουσικής τεχνολογίας (που περιορίζεται σε εφαρμογές MIDI, seqυencing, γραφή παρτιτούρας με την βοήθεια του υπολογιστή, συνθεσά'ίζερς, ηχογράφηση σε σκληρό δίσκο κτλ.) και όχι στις ραγδαίες εξέελίξεις της επιστήμης της Μουσικής Πληροφορικής. Ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης έχει σαν απώτερο στόχο την παρουσίαση των συγκεκριμένων προβλημάτων στους ειδικούς όπως π. χ. έλλειψη μεταφρασμένων βιβλίων Μουσικής Πληροφορικής και Ακουστικής η έλλειψη ειδικών λεξικών που εξηγούν αυτούς του όρους με τεκμηριωμένη και επίσημη ορολογία. 1. ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Την τελευταία εικοσαετία οι δυνατότητες που προσφέρονται από την επέμβαση των επιστημών και της τεχνολογίας στην Μουσική οδηγούν στην οργάνωση των μουσικών έργων σύμφωνα με νέες φορμαλιστικές αρχές που σχετίζονται με τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην τέχνη. ' Εισαγωγή στην ΠλrJΡοψορική, Εισαγωγή στην Μουσική Πληροφορική, Μαθηματικά για μουσικές εφαρμογές, Μουσική Ακουστική, Ειδι.κά Θέματα Ακουστικής, Τεχνολογία και Μουσική δημιουργία, Σύγχρονες τάσεις Μουσικής Πληροφορικής, Ανάλυση- σύνθεση και επεξερyασία σήματος, Πρακτική της ηλεκτρονικής Μουσικής, Βασικές αρχές ηχοληψίας, Προγράμματα εγγραφής σε πολuκάvαλο σύστημα, Προyράμματα εγγραφής παρτιτούρας κτλ. 206

3 Η είσοδος των υπολογιστών στην Μουσική στην δεκαετία του 1950 επέδρασε σημαντικά στον τρόπο σκέψης των συνθέτων: ο υπολογιστής έγινε το ιδανικό υποκατάστατο στον τομέα της σύνθεσης δίνοντας την δυνατότητα στο δημιουργόσυνθέτη να οργανώνει και να επεξεργάζεται με μεγάλη ευκολία τις μουσικές παραμέτρους (τονικά ύψη, δυναμικές, ηχοχρωμάτα, ρυθμοί) μέσα απο αλγορίθμους και δυαδικά ψηφία. Στις μέρες μας η ραγδαία ανάmυξη της Πληροφορικής και των ψηφιακών συστημάτων αναπαραγωγής ήχου, οι εφαρμογές των πολυμέσων στην μουσική εκπαίδευση και η χρήση του Παγκόσμιου διαδικτύου (lnternet) έχουν επηρεάσει θεαματικά το σκέπτεσθαι και το πράπειv του σύγχρονου συνθέτη και μουσικού. Η Μουσική Πληροφορική (Compυter Music) βρισκεται σε πλήρη άνθηση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Μια πρώτη διάσταση της Μουσικής Πληροφορικής είναι ο τομέας της Μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης: πιο συγκεκριμένα ο υπολογιστής χρησιμοποιείται από τους συνθέτες σαν ένα μέσο που τους βοηθά απο την γραφή της παρτιρούρας ενός έργου έως και τήν ενόρχηστρωση πολύπλοκων έργων, απ ο την οργάνωση και επεξεργασία του ηχητικού τους υλικού και των μουσικών δομών έως και την παραγωγή νέων ηχοχρωμάτων, από την την ανάλυση έργων με την βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων έως και την χρήση του σαν διαδραστικό μέσο στα πλαίσια μιας συναυλίας, κτλ. Μιά άλλη διάσταση της μουσικής πληροφορικής είναι η μουσική έρευνα που παρέχει στον νέο συνθέτη και μουσικό όλα αυτά τα εργαλεία που θα διευκολύνουν την διαδικασία της σύνθεσης, οργάνωσης του ηχητικού υλικού, ανάλυσης ενός έργου ή και την παραγωγή νέων ηχοχρωμάτων. Ο υπολογιστής μετατρέπεται έτσι σε ενα εργαστήριο ακουστικής ανάλυσης και σύνθεσης των ήχων, πεδίο για ψυχοακουστικές μελέτες, εργαλείο για τον σχεδιασμό μοντέλων που περιγράφουν τους ακουστικούς και γνωστικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου για την αντίληψη των μουσικών δομών κτλ. Σε ένα πρώτο επίπεδο ο υπολογιστής χρησιμοποιοιείται σαν κεντρική μονάδα ενός οργανωμένου home studio (με διάφορα περιφερειακά συστήματα όπως εκτυπωτής, ηχοπαραγωγό σύστημα, σύστημα αναπαραγωγής και εγγραφής του ήχου, μικρή κονσόλα και ανάλογα λογισμικά?), παρέχοντας διευκολύνσεις στους συνθέτες και μουσικούς (πχ δυνατότητα να διεκπεραιώσουν ένα μουσικό έργο με μεγαλύτερη ευκολία απο ότι στο παρελθόν και να το ακούσουν δοκιμαστικά πριν απο το στάδιο της μουσικής εκτέλεσης με την βοήθεια συνθετικών ηχπχρωμάτων). Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στα εργαστήρια ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου σαν κεντρική μονάδα ενός ολοκληρωμένου ηχητικού συσστήματος'. 'Συνήθως στα μικρά home studιo, χρησιμοποιούνται λογισμικά γραφής παρπούρας (Fina/e) η sequencing (Cubase, Pertormer,.) κτλ " Προγράμματα εγγραφής του ήχου σε σκληρό δίσκο και επεξεργασίας αυτού (Protools, Sonic salutions, Sound desίgner, etc..) 207

4 Σε ένα τρίτο επίπεδο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται απο τον συνθέτη της σύγχρονης μουσικής σαν εργαστήριο οργάνωσης της μουσικής του γλώσσας και των μουσικών δομών. Ο συνθέτης που έχει ασχοληθεί με τις τεχνικές του 2Οου αιώνα μπορεί μέσα απ ο πολύπλοκα λογισμικά όπως είναι από την μιά πλευρά το Open Mυsic (IRCAM'), ο προκάτοχος του Patchwork και απο την άλλη πλευρά το αρκετά διαδεδομένο προγραμμα Max (Παραγωγή ΙRCΑΜ-διάθεση Opcode), να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους υπολογισμούς για την διάρθρωση των τονικών υψών, ρυθμών η και άλλων παραμέτρων σε μουσικές δομές, να ανατρέξει σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα που αναπαριστούν το μουσικό έργο κάποιου συνθέτη όπως π.χ. tου Boulez, του Mozart, του Palestrina, του Ξενάκη, να εξετάσει την εσωτερική δομή αυτών των μουσικών έργων και να δημιουργήσει με τα μέσα που του παρέχει το πρόγραμμα (διάφορα modυles) την μουσική γλώσσα που επιθυμεί. Με την βοήθεια του προγράμματος Max ο σύγχρονος συνθέτης έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί τον ήχο σε πραγματικό χρόνο (real-time): ο υπολογιστής μπορεί κατ' αυτό τον τρόπο να συμπεριφερθεί σαν "μουσικό όργανο" καθώς με τον κατάλληλο πργραμματισμό μπορεί να συνοδεύσει επί σκηνής έναν εκτελεστή η και να επέμβει σε συγκεκριμένα σημεία της παρτιτούρας ανάλογα με το ηχητικό ερέθισμα του εκτελεστή. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στα λεγόμενα διαδραστικά συστήματα (interactiνe systems) που επιχειρούν την γεφύρωση μεταξύ οργανικής μουσικής και μουσικής που έχει παραχθεί με την βοήθεια του υπολογιστή (ηλεκτρονικής). Σε ένα τελευταίο επίπεδο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται απο αρκετούς συνθέτες της λεγόμενης comρυter mυsic σαν ηχοπαραγωγό εργαλείο' και σαν εργαστήριο οργάνωσης και επεξεργασίας ήχου. Πιο συγκεκριμένα η Μουσική Πληροφορική έχει ώς βασικά ερευνητικά παρακλάδια την Μουσική Ακουστική, την Ανάλυση και σύνθεση ήχων, την σύλληψη και τον σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων (που καθιστούν τον υπολογιστή ένα γρήγορο όργανα επεξεργασίας των μουσικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο), την Ψυχοακουστική που μελετά τις ιδιαιτερότητες των υποκειμενικών χαρακτηριστιών του ήχου και τη Μουσική Γνωσιολογία που ερευνά τους μηχανισμούς αντίληψης και ακρόασης του εγκεφάλου σχετικά με την Μουσική. ' lnstίtuι de Recherche Coordination Acoustique et Musιque. Eva απο τα ιωριώτερα Ινστιτούτα Μοuσικ~ς Πληροφορικής στο κόσμο. Εχει έδρα το Παρίσι και ιδρύθηκε το 1977 απο τον σύνθέτη και αρχιμουσικό Pierre Boulez με σκοπό να προβάλλει ησ σχέσεις μεταξύ τεχvολοyiας και δημιουργίας. "Προyράμμτα που χρησιμοποιούvrαι για τrιv σύνθεση ήχων : Csound, Audiosculpt, Dίphone, SuperCol/ider, Chant. κτλ.. 208

5 2. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΟΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣτΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στην πορεία της διδασκαλίας και του ερευνητικού έργου μας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ( ) και ειδικότερα της εποπτείας διαφόρων πτυχιακών η προπτυχιακών φοιτητικών εργασιών συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες ως προς την απόδοση κάποιων όρων. Οσες φορές και αν ανατρέξαμε σε ειδικά τεχνικά λεξικά Πληροφορικής δεν κατορθώσαμε να δώσουμε κάποια ικανοποιητική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα διότι οι όροι και ορισμοί διαφέρουν κατά πολύ. Θα θέλαμε να παραθέσουμε μερικούς απο αυτούς του όρους που συναντήσαμε σε μια εκτενή βιβλιογραφία Μουσικής Πληροφορικής [Roads 1996; Manning 1993; Dodge 1985; Moore 1990; Dobson 1992; Fatus 1992, 1993;, etc ] και την προσεγγιστική ερμηνεία τους, για να μπορεσουμε νο συζητήσουμε περαιτέρω σημασιολογικά προβλήματα η γλωσσικές αποκλίσεις. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι περιοριστήκαμε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όρων που σχετίζοντοι με την Μουσική Πληροφορική (και δεν έχουν επίσημα μεταφραστεί σε επιστημονικά λεξικά) και όχι σε εξειδικευμένους όρους που συναντάμε σε εγχειρίδια εκμάθησης ενός προγράμματος εφαρμογής για τον υπολογιστή (οπως Performer, Finale, Protools. Μaχ, Aυdioscυlpt, Modalys. etc). ALGORITHMIC COMPOSiτiON SYSTEMS (ΣΥΠΗΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣΙ AUDITORY ΙLLUSIONS (ΑΚΟΥΠΙΚΕΣ ΑΥΤΑΠΑΠΣΙ AUTO BEND (ΑvτΟΜΑΤΟ ΛΥΓΙΣΜΑI AUTO GLIDE (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΛΥΠΡΙΜΑΙ BATHYGRAMME (ΒΑΘΥΓΡΑΦΗΜΑΙ' BINAURAL SOUNDS (ΑΜΦΙΩτΙΚΟΙ HXOII BIOELECTRICAL SIGNALS (BIOHΛEKTPIKA ΣΗΜΑΤΑΙ BREATH CONTROLLER (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΝΟΗI BUCHLA LIGHTNING CONTROLLER (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩτΙΣΜΟΥ BUCHLAI CELLULAR AUTOMATA (ΚΥΠΑΡΙΚΑ ΑvτΟΜΑΤΑ ΣΥΠΗΜΑΤΑI CΗΑΟτιC NOISE (ΧΑΟτtΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣΙ COMPOSING PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I COMPUτER AIDED COMPOSiτiON (ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΠΗ I COMPUTER CONTROLLED PIANOS (ΠΙΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΗΗΙ CONDUcτΙNG BATONS AND GLOVES (ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣΙ CONTROLLER (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ I Linear Predίctίon codιng 209

6 CROSS SYNTHESIS (ΔΙΑΠΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) CUMULOUS SOUND CLOUDS (ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ HXHTIKA ΣΥΝΝΕΦΑ) DELAY LINE (ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΠΕΡΗΣΗΣ) DETERMINISτiC ANALYSIS (ΝΠΡΜΙΝΙΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) DIFFUSION (ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ) DIGITAL PERFORMER PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΛΕΠΗ) DIPHONE SYNTHESIS (ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΦΩΝΑ) DISTORτiON SVNTHESIS (HXHTIKH ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ) ENVELOPE FOLLOWER (ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ) FREQUENCY MODULAτiON (FM) (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) FM SYNTHESIS (HXHTIKH ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) FORMANT SHIFτiNG (ΜΕτΑΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗΜΑΤΩΝ) FORMANT TRANSIENTS (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΗΜΑτΩΝ ΠΟ ΧΡΟΝΟ) FRACTAL MELODY (ΚΛΑΣΜΑΊΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ) FRACτiONAL WAVESHAPING (ΚΛΑΣΜΑΊΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΊΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ) FUSION (ΗΧΟΧΡΩΜΑΊΙΚΗ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ) FUSION PERCEPτiON (ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΩΝ) GESTURE CONTROL (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ) GRANULAR REVERBERAτiON (ΑΝΤΗΧΗΣΗ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ) GRANULAR SYNTHESIS (ΗΧΗΊΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ) HARMONIZER (ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ) HYBRIDISAτiON (ΗΧΟΧΡΩΜΑΊΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ) IMPULSE REPONSE (ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΩΘΗΣΗΣ) INTERACτiVIτv (ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ) INTERACτiVE τιμ Ε SHARING (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ Η ΑΛΛΗΛΕΙΔΡΑΣΗΣ) INTERPOLAτiON (ΗΧΟΧΡΩΜΑΊIΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ) LINEAR INTERPOLAτiON (ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΗΧΟΧΡΩΜΑΊΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ) LOCALISAτiON (ΗΧΗΊΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ) LPC' SYNTHESΙS (ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ MASTERING (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΑΣ, ΠΡΩτοΤΥΠΟΥ) MUL τitrack RECORDING (ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΙΠΕΣ) NORMALISE (ΟΜΑΛΟΠΟΙΩ) PATCH ΡΑΠΕRΝ RECOGNiτiON (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΤΙΒΟΥ) PHASE VOCODER (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ) PHYSICAL MODELLING SYNTHESIS (ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΣΗ) ' Τ εχvική αvαπαράσταης έvrασης!χρόvου που χρησιμοποι~θηκε απ ο τον Pierre Scaheffer, τον δημιουργό της Concrete music. 210

7 PITCH DETECTOR (ΑΝΙΧΝΕvτΗΣ τdνικου ΥΨΟΥΣΙ PRESSURE SENSiτiVE KEYBOARDS (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣτΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΦΗΣΙ QUΑΝτΙΖΑτΙΟΝ (ΤΠΡΑΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗΙ" REAL τιμ Ε SYSTEMS (ΣΥΠΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑτΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ I REAL τιμε MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ I RESYNTHESΙS (ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ I SCORE FOLLDWERS (ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΑΡΤΙΡΟΥΡΑΣΙ SCORE PREPROCESSOR (ΠΡΟΕΠΕοΕΡΓΑΠΗΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣI SENSORS (ΑΙΣΘΗΝΤΗΡΕΣΙ SEQUENCER (ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ, ΔΙΑΔΟΧΕΑΣ I SOUND DIFFUSION (HXHTIKH ΔΙΑΔΟΣΗΙ SPAτiAL POSiτiONING (ΔΙΑΤΑοΗ ΤΟΥ AKOYHIKOY ΧΩΡΟΥI SPAτiAL REVERBERAτiON (ΑΝΤΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥI SPAτiALISAτiON (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣτΟΝ ΧΩΡΟΙ STOCHASτιC SYNTHESIS (ΠΟΧΑΠΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗΙ SYNTHESIS (ΣΥΝΘΕΣΗI τιμβrε MORPHING (ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΙ TOUCH SENSiτiVE' (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣτΗΝ ΑΦΗ I TRIGGER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ I VELOCIH SENSiτiVITY (ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥΙ" VOCODER (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΩΝΗΣI WIND CONTROLLER (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥI 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναφορικά με τους όρους που παραθέσαμε, και επιλέξαμε μεταξύ πολλών άλλων που έχουν ήδη αποδοθεί με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο σπα Ελληνικά{Συμβουλόπουλος 1994} και έχουν επεξηγηθεί με ανάλογο τρόπο σπα Αγγλικά {Dobson 1992} και τα Γαλλικά [Fatυs 1994], εκφράζουμε μια σχετική αμφιβολία ως προς την σωσπή γλωσσολογική απόδοση τους σπα Ελληνικά. Ξεκινώντας απο τον τομέα της Μουσικής Πληροφορικής Computer Assisted composition η Composition assistee par ordinateur, και τους όρους που σχετίζονται με τον,, Η διαίρεση και ο καταμερισμός ενός συvεχοuς yεyοvότος σε ένα καθορισμένο αριθμό βημάτων τα οποία στοyyυαοποιούv τις ενδιάμεσες τιμές παράyοvτας μια έξοδο με διακριτά βήματα. 'Εξοπλισμένο με μηχανισμό αiσθησης με δυνατότητα να ανrαποκρίνεται στις παραλλαγές στην έvταση ή την πίεση με την απλή επαφή ενός απλού διακόπτη. ' Τύπος ευαισθrισίας της αφής στην οποία το πληκrροαόyιο μετρά πόσο ypήyopa το πλήκτρο κατεβαίνει ενώ βρίσκεται ακόμα σε κίνηση ή πόσο σκληρά αρχίζεz. να κτυπά το πληκτρολόγιο. Η ευαισθησία της ταχύrητας μιμεiται της αντίδραση της αφής του πιάνο αν και η πληροφοριό της ταχύrητας συχνά μπορεί να χρησψοποιεz.θεί για να ελέγξει άλλες παραμέτρους του ήχου από την ακουστότητα. Συγκρίνεται με την πίεση ευαισθησίας. 211

8 συγκεκριμένο τομέα, ο όρος Μουσική βοηθούμενη (η υποβοηθούμενη) από υπολογιοπή μοιάζει ικανοποιητικός. Απαιτούνται όμως κάποιες σημαντικές επεξηγήσεις' όπως τυχόν παρεκκλίσεις από τον αρχικό όρο, π.χ. Comρυter generated music, που δηλώνουν το είδος της μουσικής που παράγεται εξ ολοκλήρου (δομή και ήχος) μέσω υπολογιοπή. Οι περισσότεροι όροι των προγραμμάτων που προορίζονται για Comρuter assisted comρosition, (ξεκινώντας απο τα πιο εύχρηοπα προγράμματα γραφής παρτιτούρας και εγγραφής--οργάνωσης ηχητικού υλικού οπον υπολογιοπή έως και τα πολύπλοκα και δυσπρόσιτα περιβάλλοντα ανοικτής αρχιτεκτονικής και προγραμματισμού) χρησιμοποιούν ως επι το πλείοπον μουσικούς όρους (melody, rythm, Key, white.. ) η όρους δανεισμένους από τα Μαθηματικά (aleatoric, ρermutation, probability, density, etc..)" εως και συμβατικούς όρους Πληροφορικής. Νεωτεριστικοί όροι που χρησιμοποιούvται αρκετά συχνά στην Computer assisted comρosition, όπως comρosing program η algorithmic composition systems, score prepocessor (προεπεξεργαοπής παρτιτούρας) ειναι αρκετά εύκολοι οπην απόδοση. Ενας από τους λίγους όρους που προβληματίζει εδώ και καιρό τους μουσικούς είναι ο όρος Sequencer (Ελεγκτής ακολουθίας, διαδοχέας, συνεχητής)", και παρόλες τις προσπάθειες ερμηνείας χρησιμοποιείται ακόμη οπην Αγγλική γλώσσα. Οσον αφορά τον όρο Patch που χρησιμοποιούμε εκτενέοπατα είτε οπον προγραμματισμό του ειδικού προγράμματος Patchwork", για σύνθεση με την βοήθεια υπολογιοπή, είτε οπα αναλογικά συνθεσαϊζερ (Patch'"), δεν υπάρχει Ελληνικό αντίοποιχο. Ουσιαοπικό, όμως, πρόβλημα οπην μετάφραση κάποιων όρων υπάρχει οπον τομέα της Μουσικής Ανάλυσης-σύνθεσης και επεξεργασίας των ηχητικών σημάτων (Music analysis/synthesis and aυdio signal processing). Πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο της Μουσικής Πληροφορικής δανεισμένοι απο την Ακουοπική και την Επεξεργασία '' Χρήση του υπολογιστή για γραφή παρτιοτύρας, η yιa ΠJV εγγραφή μουσικής, την αποθήκευση και επεξεργασία ηχητικού υλικού, δημιουργία νέων τονικών συστημάτων. Απαραίτητο εργαλείο yια την οpyάνωσrι της μουσικής yαώσας του συνθέτη. '"Τuχάιος, μετάθεση, πιθανότητα, πυκνότητα, κτλ. '-' α) Μονάδα που παράγει μια επαναλαμβανόμενrι ακοαουθiα ελεγχόμενων τάσεων μέσω ενός ψηφιακά ελεγχόμενου ταλαντωτή. β) Λογισμικό (Cubase, parformer, κτλ) που δiνει την δuvατότψα στο χρήστη να αποθηκεύσει και να επξεργαστάι ανάλογα διάφορα ηχητικά γεγονότα. Ο υπολογιστής, μετατρέπεται έτσι σε πολυκάναλο μαγvητόφωνο με αναρiθμψες δυνατότητες. '' Πρόγραμμα που επινοήθηκε στο /RCAM(/nsitut des recherhces Coordination Acoustiqυe et Mυsique) to Πρόγραμμα ανοικτής αρχιτεκτονικής ( σε γλώσσα LISP) δiνει την δυνατότητα στον σύνθέrη να οργανώσει με ειδικά patches τrιν μουσική του γλώσσα. " Χρησιμοποιείται για να σwδέει τις εισόδους και τις εξόδους διαφόρων μονάδων παραγωγής (Modu/es) και επεξεργασίας ηλεκτρικής τάσης (όπως ταλαντωτές, VCA, LFO κ.τ.α.) μέσω καλωδίων (Patch Chords). Χρησιμοποιήται για να δεiξει ένα χρώμα (brass patch, string patch) και αποθηκεύεται στη μνήμη ενός συvθετητή (συχνά χρησιμοποιείται και ο συνώνυμος όρος Voice ") 2t2

9 σήματος, είναι αρκετά εξειδικευμένοι για τον μουσικό η συνθέτη που δεν έχει γνώσεις Ακουστικής η ανάλυσης σήματος. Στην προσπάθεια μας να αποδώσουμε μερικούς απο αυτούς τους όρους που εμπίπτουν πρώτα στο χώρο της ηχητικής σύνθεσης είναι σε πρώτο πλάνο ο όρος σύνθεση (synthesis) ο οποίος στην Ελληνική γλώσσα συμπίπτει με τον όρο μουσική σύνθεση (composition), και για αυτο το λόγω προτιμούμε παντα να διευκρινίζουμε τον πρώτο όρο ως ηχητική σύνθεση'''. Οροι οπως, Sυbstractiνe", additiνe" distortion", FM'", Physical modelling" synthesis, έχουν γενικά υιοθετηθεί με τις ανάλογες ονομασίες και χρησιμοποιούνται ευρύτατα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οροι που θέτουν προβλήματα ερμηνείας στο τομέα της ηχητικής σύνθεσης (sound synthesis) είναι η granular synthesιs (σύνθεση με ηχητικούς κόκους)" η "κοκκιώδης μέθοδος παραγωγής ήχου" [Συμβουλόπουλος 1994]. Ο ρο ι επίσης όπως cross synthesis" (διασταυρούμενη σύνθεση) η hybridisation (ηχοχρωματικός υβριδισμός), η lnterpolation": (ηχοχρωματική παρεμβολή) extrapolation" (ηχοχρωματική επέκταση), timbre morphing (ηχοχρωματική μορφοποίηση), Vocoder (κωδικοποιητής φωνής η επεξεργαστής με φωνητικά χαρακτηριστικά)'", Phase Vocoder (κωδικοποιητής φωνής με έλεγχο φάσης), Resynthesis (επανασύνθεση) Waνeshaping (τροποποίηση σχήματος κυματομορφής)" θέτουν προβλήματα μετάφρασης με γλωσσικές αποκλίσεις. Αλλοι όροι της ηχητικής σύνθεσης σχετίζονται με την θεωρία των Fractals και την κατασκευή μη γραμμικών ηχοχρωμάτων η μελωδιών (Fractal melody, chaotic noise, fractianl waνeshaping, cellular automata, ktl.. ). Γενικά όρος Fractal, χρήζει δυσκολίας, διότι η απόδοση κλασματικός είναι αρκετα μονομερής και μονοδιάστατη. "Η διαδικασία σύνθεσης διαιρείται σε 3 ανεξάρτητα στάδια. τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού ή εμπειρικού μοντέλου του ήχου που στοχεύει στrιv ανάπτυξη ( ή επιλογή μια κατάλληλης τεχνικής σύνθεσης ) και την πρακτική της εφαρμογή. '" Αφαιρετική σύνθεση " Προσθετική σύνθεση " Σύνθεση με παραμόρφωση σήματος 7 ' Σύνθεση με διαμόρφωση συχνότητας?'σύνθεση με φυσική μοντελοποίηση "'Συνθετική μέθοδος που χρησιμοποιοεί σαν δομικό υλικό πολύ μικρής διάρκειας "κόκους" (graίns) ήχου.?' Τεχνική σύνθεσης που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός ήχου με τα χαρακτηριστικά ενός άλλου με μεθόδους αναάυσης -σύvθεσης.πχ εφαρμογή της φασματικής περιβάλλοuσας τrτς φωνής στο φασματικό περιεχόμανο του βιολοvτσέλου. '' Η διαδικασiα εύρεσrτς αξιών ενδιάμεσων στις καθορισμένες αξίες. οι δύο πιο κοινές μέθοδοι interpofation είναι η γραμμική και η exponentiaf. Δημιουργία ηχοχρωμάτων που ξεπερνούν σε έκταση η ηχrικής δυνατότητες το προαyματικό rιχόχρωμα ( π. χ δημιουpyιό ανθρώπινης φωνής που τραγουδάει σε πολύ υψηλές η χαμηλiς συχνότητες). "' Voice+coder: Επεξεργαστής πθ προσδίδει χαρακτήρα φωνητικής έκφρασrτς στην ακουστική συμπεριφορά ενός σήματος. " Είναι μια τεχνική σύνθεσης παραμόρφωσης η οποία δημιουργεί ένα περίπλοκο φάσμα από απλούς τόνους με τροποποίηση του σχήματος της κυματομορφής. 213

10 Οροι που χρησιμοποιούνται εκτενώς στην ηχητική συνθεση δανεισμένοι απο την Μουσική Ακουστική και Ψυχοακοuστική, όπως formants (μορφήματα)2 6, fusion 29 (συγχώνευση), resonance (συντονισμός/αντήχηση), κτλ. έχουν ήδη αποδοθεί με επιφύλαξη στα Ελληνικά, διότι η ονομαστική διάσταση της λέξης δεν εκφράζει επαρκώς το σημασιολογικό περιεχόμενο. Οσον αφορά τώρα την εγγραφή του ήχου σε σκληρό δίσκο και την επεξεργασία αυτού με τα παντοδύναμα εργαλεία Protools η Sonic solutions δίνεται η δυνατότητα στον σύνθέτη /μουσικό να χρησιμοποιήσει "εικονικές" τεχνικές κατανομής του ήχου στο χώρο. Οροι οπως musical space (esρace musίcal), που έχουν ευρύτατα χρησιμοποιηθέι απο συνθέτες του 20ου αιώνα, δεν έχουν αντίστοιχο στην ελληνική γλώσσα διότι ο όρος space(διάστημα) συμπίmει ονομαστικά με τον όρο music ίnterνal (μουσικό διάστημα), και η κυριολεκτική σημασία του musical space ειναι ακουστικός χώρος (εννοώντας την κατανομή της ακουστικής ενέργειας στο χώρο, την θέση των μουσικών, την θέση των ηχείων, τη κατευθυντικότητα και τον σχεδιασμό συστημάτος αναπαραγωγής). Αλλοι όροι που σχετίζονται με τον μουσικό χώρο χρήζουν αμφιβόλου και μακροτενούς περιφραστικής ερμηνείας, όπως localίsatίon'" (εντοπισμός του ήχου στον χώρο). Ο όρος spatίalίsation (δημιουργία κατανομής του ήχου στον χώρο) δημιούργημα των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων είναι η κεντρική ιδέα πολλών προγραμμάτων που δημιουργούν τεχνητή κατανομή και κίνηση του ήχου στο χώρο (π.χ.sρatialisateur/lrcam) και εκφράζει την τεχνητή διάσταση του όρου της Ακουστικής radiation (ακουστική ακτινοβολία, κατανομή του ήχου σtον χώρο). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι όροι spatial reνerberation (αντήχηση του ακουστικού χώρου), spatίal Dίffυsion (διάδοση του ήχου στον χώρο). Ο σον αφορά το τομέα παραγωγής και επεξεργασίας CD (δυνάτοτητα επέμβασης σε όλο το εύρος των ηχητικών παραμέτρων), ο όρος Mastering δεν φαίνεται να έχει βρεί ακόμη το ανάλογο του στα Ελληνικά. Ο όρος που έχει υιοθετηθεί απο τους περισσότερους ηχολήπτες και παραγωγούς είναι "δημιουργία μήτρας η πρωτοτύπου δίσκου", φάινεται να μη μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αγγλικό διότι δεν πληρεί τις προυποθέσεις αποδόσεως του τελικού νοήματος. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναmύσσεται ραγδαία ο τομέας της Computer Music Performance (μουσική παράσταση με χρήση υπολογιστή) που ασχολείται με την δημιουργία πρωτότυπων ηλεκτρονικών οργάνων και interfaces (διασυνδετικών "'Μια περιοχfι κορύφωσης στη φασμαrική περιβάλλουσα ενός τόνου (με κεvrpικrj συχνότητα, πλάτος και εύρος ζώνης) που αντιστοιχεί σrις αντηχ~σεις της σrοματικ~ς κοιλότητας ~ στην απόκριση της σιιχvότητας των μουσικών οργάνων. 2 " Η αντίληψη διαφορετικών ομάδων τόνων ~ φασματικών συστατικών, ως μια ακουστική οντότητα "' 0 Το αυτί έχει τη δυνατότητα να ειιτοπiζει την πηy~ του ~χου. υπολοyiζοιιτας την κατεύθwση και την απόσrασή της. 214

11 συσκευών) που δευκολύνουν την επικοινωνία του εκτελεστή με τον υπολογιστή, η την παραγωγή πολύτεχνων παραστάσεων με πολυμέσα (νideo, χορός, κτλ). Στον συγκεκριμένο τομέα εμπίπτει και ο αμφιλεγόμενος όρος interactiνity", από τον οποίο απορρέουν οι όροι interactiνe music (αλληλεπιδρώσα μουσική η μουσική με διαδραστικά μέσα) η interactiνe music systems (συστήματα με διαδραστικά μέσα), interactiνe time sharing (διαμερισμός χρόνου διάδρασης η αλληλεπιδρασης), κτλ. Οι όροι gestυre control (ηχητικός έλεγχος με χειρονομία) παραπέμεμπει σε ειδικές συσκευές που διευκολύνουν την επικοινωνία του εκτελεστή με τον υπολογιστή με διάφορους τρόπους (στόμα, χέρια, πόδια, κτλ.) επιτρέποντας του τον λεπτό χειρισμό των ηχοχρωματικών και μουσικών παραμέτρων με μη συμβατικούς τρόπους ελέγχου του υπολογιστή (mouse, joystick, etc.). Ετσι στην πορεία συναντάμε συνεχώς νέους όρους όπως breath controller (μονάδα ελέγχου με αναπνοή η πνευστή μονάδα ελέγχου)" που αναφέρεται σε MIDI"' φλάουτα, σαξόφωνα και εν γένει ηλεκτρονικές συσκευές σε μορφή πνευστού οργάνου. Συναντάμε επίσης αρκετά συχνά τον παραπλήσιο όρο Wind controller (μονάδα ελέγχου με χρηση πνευστού οργάνου), conducting batons and gloνes (ράβδοι και γάντια αγωγιμότητας)", η data gloνe (γάντι δεδομένων)"', όπως επίσης τον κλασσικό όρο computer controlled piano (πιάνο ελεγχόμενο απο υπολογιστή) και τον όρο sensors (αισθηντήρες) που χρησιμοποιοείται σε πολλούς συνδυασμούς όπως sensor Frame Video-Harp, sensorband, κτλ. Στην συνέχεια όσον αφορά τα real-time systems (συστήματα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο), οι όροι ποικίλλουν ανάλογα με τα προγράμματα (εξαρτάται αν είναι "προικισμένα" με κάποια ψήγματα τεχνητής νοημοσύνης) και τον ρόλο τους π.χ. χρησιμοποιούμε τον όρο score follower (ακόλουθος παρτιτούρας)'", pitch detector (aνιχνευτής ύψους)", enνeloppe follower (ακόλουθος περιβάλλουσας)", pattern recognition (αναγνώριση μεοτίβου), όπως επίσης και τον όρο trigger (πυροδότηση, 1 ' ιiέξrι κλειδί των νέων τεχνολογιών, η αλληλαπiδραση υποδεικνύει εiτε μια αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ του οργάνου. του χρήστη και του προγράμματος του Η/Υ που ανταποκρίνεται ο ένας στις πράξεις του άλλου σε μια βάση περίπου πραγματικού χρόνου (real time), είτε τη δυνατότητα για διάλογο μεταξύ περισσοτέρων ατόμων μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής (MJDI όργανο, minitel, νisiophone, τηλεόρασrι. rηλiφωνο). Κάθε κατάστασrι ζωντανής εκτέλεσrις είναι εξ ορισμού αλληλεπiδρασrι. "'Δημιουργεί μια χρονομεταβλψή συνάρτησrι του ελέγχου ανάλογα με την πίεση φυσήματος. 'J Music Jnstrument Oίgίtal /nterface. " Μονάδες ελέγχου που μεταδίδουν την πiεσrι ειδικών κουμπιών στα γάντια και τα ραβδιά στον υπολογιστή. λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κατέυθυνση και αποσrαση των χεριών. ~'' Η επινdησrι αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε απ ο τον Miche/ Waisνisz to " Ενα σύστημα παρακολουθεί (με τα μάτια του υπολογιστή) την παρτιτούρα που παιζει εκίνη την στιγμή ο εκτελσrή με δwατότητα επέμβασης στο κατάλληλο σrιμέιο. Εiναι τεχνική που διαθέτει μέσα στην παρτιτούρα ειδικά σημεiα αναγνώρισης του εισερχόμενου ήχου. Ο Η/Υ αναγνωρiζει την εκπεμπόμενη συχνότητα ή τα μορφήματα της φωνής και θέτει σε κίνηση μια διαδικασία σύνθεσης ή επεξερyασiας ήχου. 2\5

12 ενεργοποίηση ενός μουσικού γεγονότος)'", harmonising (μονάδο αυτόματης εναρμόνισης) για περιγράψουμε διαδικασίες που έχουν προγραμματιστεί απο τον συνθέτη για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και εκτελεστή. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να μιλάμε για Digital performance program (Πρόγραμμα ψηφιακού εκτελεστή) οπου εμπλέκονται όλοι οι τομείς της computer mυsic: computer assisted composition, Soυnd analysis/synthesis and audio processing, Spatialisation, artificial intelligence and νirtual intepretation (εικονική "ερμηνεία). 4, ΕΠΙΛΟΓΟΣ Με την παρούσα ανακοίνωση παρουσίασαμε τον νέο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Πληροφορικής και μερικά απο τα προβλήματα απόδοσης Αγγλικών όρων στα Ελληνικά, επιθυμώντας να θέσουμε τις βάσεις για μια περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία μεταξύ γλωσσολόγων, μεταφραστών και ειδικών επιστημόνων για την μετάφραση εξειδικευμένων βιβλίων και την δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου και αναλυτικού λεξικού. Η επικείμενη δημιουργία Αγγλο-Ελληνικού Λεξικού (σε CD-ROM), μέσα στο ακαδημαϊκό έτος t , απ ο φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ''Επιστήμη της Μετάφρασης" (με ειδικότητα στις εφαρμογές τεχνολογίες Αιχμής της μετάφρασης) του Τ.Μ.Ξ.Γ.Δ του Ιονίου Πανεπιστημιου σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, πρόκειται να επικυρώσει την εν λόγω συνεργασία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] COPE David: Eχperiments in Musicla lntelligence, A-R editions, lnc., Wisconsin, 1996 [21 DEPOLI C., PICCIALLI Α., ROAD C.: Representations of musical signals, MIT Press, 1989 [3] DOBSON Richard: Α dictionary of ElectronΙc and Computer music technology, Oxford University Press, New York, 1992 [4] DODGE Charles, JERSE Thomas: Computer Music Synthesis, Composition and Performance, New-York: Schimer Books et Londres: Collier Mac Williams Publishers, [5] FATUS Claude: Vocabulaire des nouνelles technologies musicales, Minerνe, Paris, [6] GEORGAKI Anastasia:"Proteϊc voices in the computer music repertory", in lnternational Computer music Conference 1999 proceedings, Beijung, China, " Ενα σύστημα ποu ανιχνεύει την θεμελιώδη συχνότητα ενός ηχητικού yεyονότσς. J> Σύστημα που παpακολοuθέι την δυναμική εξέλιξη τοu εισερχόμενου ήχου στο χ"ρονο( απο τον εκτελεστή ποu ειναι συνδεδεμένος με τον υπολοyισ"τη) "' Ο ορος αυτός συναντάτι πολυ συχνά στο πρόyραμμα ΜΑΧπου ειvαι το καταλλήλότερο yιa ίnteractive musίc. 216

13 [7] GEORGAKI Anastasia:'"The synthetic νoice in the interactiνe enνironnement of the piece En Echo (1995) of Philippe Manoury", in the proceedings of Fourth Music Analysis Conference Proceedings. Rotterdam, [Β] GEORGAKI Anastasia:1'Towards the conception of a νocal synthesizer", proceedings Vlth Brazilian symposium on Computer Music, Rio de Janeiro, Brazil, 1999 [9] ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ Γιώργος: Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, Δίαυλος, Αθήνα, [10] MANNING PETER: Electronic and computer music, Clarendon Press Oxford [11] MATHEWS Max, PIERCE John: Current Directions in computer Music Research, MIT Press, Cambridge, Massachυsett, London, 1989 [12] MOORE F. Richard Elements of Computer Music, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, New Jersey, [13] ΠΑΠΝΙΚΟΛΑΟΥ Γιώργος: Ηλεκτροακουστική, Uniνersity Studio Press. Θεσσαλονίκη, [14] ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γιώργος: Τεχνολογία Ηχογραφήσεςων. Uniνersity Studio Press, Θεσσαλονίκη, [15 ΠΛΕΣΣΑΣ Αντώνης: Μουσική και Τεχνολογία. Σύγχρονη Μουσική, Αθήνα, 1998 [16] ΠΛΕΣΣΑΣ Αντώνης: Τέχνη και Τεχνολογία, Σύγχρονη Μουσική, Αθήνα, 1992 [17] PRESSING JEFF: Synthesizer performance and real-time techniques, Oxford Uniνersity Press, [18] ROADS Curtis: The computer music tutorial, MIT Press, [19] ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας: Λεξικό όρων της σύγχρονης Μουσικής Τεχνολογίας, Φίλιππος Νάκας, Αθήνα, [20] SCHWANAUER Stephan: Machine models of music. MIT Press, [21] STARWIN J.: Digital audio engineering, W. Kaufman, California, [22] STRAWN John: Oigital audio signal processing, A-R Editions, W. Kaufman, [23] ΧΑΔΕΛΛΗΣ Λουκάς: Ηχος -Μουσική και τεχνολογία, Τόμος Α. Εκ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα Γεωρyάκrι Αναστασία Διδάκτωρ Μουσικής και Μουσικολογίας του 20ου αιώνα (IRCAM!EHESS) Διδάσκουσα Π.Δ./407, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα 217

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία: Ορισμός και εφαρμογές

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία: Ορισμός και εφαρμογές Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία: Ορισμός και εφαρμογές Αναστασία Γεωργάκη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Περιεχόμενα 1. Μουσική Τεχνολογία: Ορισμός και εφαρμογές... 3 1.1 Ορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει:

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει: Μουσική σχολή Δήμου Καλαμπάκας Πλατεία Δημουλά Πρώην κτήριο ΔΟΥ (2ος όροφος), Καλαμπάκα T.K.: 422 00, Ελλάδα Τηλ: (+30) 2432024594 e- mail: musxolidkalkas@gmail.com Πληροφορίες Εγγραφές: Καθημερινά 18:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας Το Δηµοτικό Ωδείο Θέρµης σε συνεργασία µε τo σύνολο Idée Fixe και την Dr. Elainie Lillios του Κρατικού Πανεπιστηµίου Bowling Green ( Οhio) της Αµερικής διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων µε άξονα τη µουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά Αναστασία Γεωργάκη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Περιεχόμενα 8. Τα μουσικά Λογισμικά... 3 8.1 Κατηγορίες Μουσικών Λογισμικών... 3 8.2 Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ. : Μαλαφής ΟΝΟΜΑ. : Ιωάννης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16/11/1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ. : Μαλαφής ΟΝΟΜΑ. : Ιωάννης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16/11/1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαλαφής ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16/11/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Ρόδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαµος ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : Ελληνική ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΗΧΟΛΗΨΙΑ 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Προϋπόθεση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008 Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Ενότητα: Ιµπρεσιονισµός Claude Debussy: Πρελούδιο για Πιάνο αρ. 2 «Voiles»,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 4 «Εντοπισμός ηχητικών πηγών στο χώρο» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Σημείωση προς τους φοιτητές: Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής Αντίληψη του ήχου στον χώρο- Αμφιωτική ακουστική Φλώρος Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο ως δέκτες; Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο στο χώρο;

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 1 of 45 2 of 45 Η μουσική ακουστική ασχολείται με την παραγωγή και αντίληψη της μουσικής. Τμήματα της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 4 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής (Mέρος έ ΙΙ)» Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ενός σταθμού

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ενός σταθμού Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ενός σταθμού Αναστασία Γεωργάκη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Περιεχόμενα 6. Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογραφώντας με το CUBASE

Ηχογραφώντας με το CUBASE Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς Εισαγωγικό σημείωμα: ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το Cubase έχει τόσες πολλές δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το μικρό βοήθημα. Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Hχοκίνησης Εισήγηση κατα τη Β ηµερίδα «Ανθρώπινα Δίκτυα Μουσικης Πληροφορικής» 1/6/2001 Θεσσαλονίκη εισηγητής: Δηµήτριος Z.

Περιβάλλοντα Hχοκίνησης Εισήγηση κατα τη Β ηµερίδα «Ανθρώπινα Δίκτυα Μουσικης Πληροφορικής» 1/6/2001 Θεσσαλονίκη εισηγητής: Δηµήτριος Z. Περιβάλλοντα Hχοκίνησης Εισήγηση κατα τη Β ηµερίδα «Ανθρώπινα Δίκτυα Μουσικης Πληροφορικής» 1/6/2001 Θεσσαλονίκη εισηγητής: Δηµήτριος Z. Aδάµ Mε τον όρο "ηχοκινητικό" περιγράφουµε ένα περιβάλλον όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr Απρίλιος 2015 Τα αντικείμενα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΧΟΣ+ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Όνομα συγγραφέα: Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά (1 περίοδος) ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Περίληψη Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κυματική Παλμογράφος STEM Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 1.1. Περιοδική κίνηση Περιοδικά φαινόμενα 9 1.2. Ταλάντωση - Ταλαντούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech.

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech. UΈλεγχος από Η/Υ + Απόληψη Δεδομένων + Επεξεργασία Δεδομένων Το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων της EDIBON είναι διαθέσιμα και σε έκδοση ελεγχόμενη από Η/Υ. Δεν γίνεται απλή καταγραφή των δεδομένων, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Φασµατογράφηµα στενής και ευρείας ζώνης, ενός σήµατος οµιλίας. Προέµφαση της οµιλίας. Παράµετροι οµιλίας (Ενέργεια, Pitch, Formants, LPC.

Θέµα 2: Φασµατογράφηµα στενής και ευρείας ζώνης, ενός σήµατος οµιλίας. Προέµφαση της οµιλίας. Παράµετροι οµιλίας (Ενέργεια, Pitch, Formants, LPC. Θέµα 2: Φασµατογράφηµα στενής και ευρείας ζώνης, ενός σήµατος οµιλίας. Προέµφαση της οµιλίας. Παράµετροι οµιλίας (Ενέργεια, Pitch, Formants, LPC.) Άσκηση 1: Φασµατογράφηµα στενής και ευρείας ζώνης, σηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος Η Υποδοµή ηµήτρης Γλυνός glynos@storm.cs.unipi.gr Μάιος 2004 Linux και Ηχος, µια πονεµένη ιστορία Οδηγοί (drivers) για τις κάρτες ήχου παρέχονται παραδοσιακά από τους κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12 Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής Ι.Ε.Μ.Α. 20/2/2012 Public Address = Απευθύνω δημόσια λόγο Εφόσον προσδιορίσουμε τους στόχους και τις ανάγκες μας......σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAY: Αναλυτικές Θεµατολογίες AUDIO EDUCATION

OPEN DAY: Αναλυτικές Θεµατολογίες AUDIO EDUCATION AUDIO EDUCATION 16:00-18:00 Εισαγωγή στην Ηχοληψία Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση & Δηµιουργία Mixing w/ Protools Hands on: Ableton Live Band Complete: Music Business Project Electronics in a Band 18:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 1 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 1 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο - Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos Τμήμα Πληροφορικής A.T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Rethinking University Teaching!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα