PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com"

Transcript

1 Compressor: Συµπιεστής - Περιοριστής ήχου (Προσοχή: Το άρθρο αφορά τεχνικές και χαρακτηριστικά hardware και software συµπιεστών και όχι συµπιεστών που ίσως να υπάρχουν σε πετάλια κιθάρων. Οι ρυθµίσεις ίσως να διαφέρουν ως προς τον εξαγόµενο ήχο.) Compressor Ένα µηχάνηµα που προκαλεί φόβο στους µικρούς ηχολήπτες και ευχαρίστηση στους έµπειρους τεχνικούς ήχου. Το µηχάνηµα που µπορεί να οδηγήσει στην «Κόλαση» ένα ηχητικό αποτέλεσµα, ή να µετατρέψει σε «Παράδεισο» τη ζωή του ηχολήπτη και του µουσικού. Τι είναι όµως αυτό το µηχάνηµα που χρησιµοποιείται τόσο στο στάδιο της εγγραφής, όσο και στο στάδιο της τελικής µίξης και «βελτιώνει» την δυναµική του ήχου; Τι είναι ο compressor; Ο Compressor ανήκει στο είδος των ηχητικών µηχανηµάτων που επηρεάζουν τις υναµικές Περιοχές του ήχου. Στην ουσία σκοπός του είναι να «στενέψει» το ηχητικό αποτέλεσµα και να µειώσει τόνους που βρίσκονται εκτός ενός Οριακού Σηµείου Εγγραφής (Threshold, για συντοµία παρακάτω θα το ονοµάζουµε Ο.Σ.Ε.). Έτσι έχουµε ένα ισορροπηµένο ηχητικό αποτέλεσµα, χωρίς να χρειάζεται να προσέχουµε πότε «ξεφεύγουµε» από τα όρια που έχουµε βάλει για το ηχητικό αποτέλεσµα. Στα παρακάτω διαγράµµατα, µπορούµε να δούµε ακριβώς τι εννοούµε «εξοµάλυνση» των συχνοτήτων.

2 Στο διάγραµµα 1α βλέπουµε το ηχητικό αποτέλεσµα, χωρίς την χρήση του Compressor. Αν παρατηρήσετε, θα διαπιστώσετε, πως το ηχητικό σήµα περνάει από το Ο.Σ.Ε. και εισέρχεται στο «τοµέα» του υπερτονισµού. Το αποτέλεσµα βέβαια θα είναι ένας «µπουκωµένος» (Clip) ήχος, που θα θυµίζει από µικρή έως µεγάλη παραµόρφωση κιθάρας (βλέπε τοµέα «Ο Compressor σαν effect;»). Αντιθέτως στο διάγραµµα 1β, ο compressor εξοµαλύνει το σήµα κάτω από το Ο.Σ.Ε. και έτσι δεν έχουµε τον µπουκωµένο ήχο του 1α. Έτσι όσες συχνότητες «ξεπερνούν» το όριο που θέτουµε, µειώνονται-συµπιέζονται στο Ο. Σ. Ε. Και λίγη ιστορία δεν βλάπτει Όλα ξεκινάνε µε την διάδοση του ραδιοφωνικού δέκτη ΑΜ (µεσαίων συχνοτήτων), στα σπίτια των ακροατών προγραµµάτων. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχαν να αντιµετωπίσουν οι σταθµοί ήταν η εξοµάλυνση των ηχητικών σηµάτων που εξέπεµπαν, γιατί αλλιώς υπήρχε ο κίνδυνος καταστροφής των δεκτών σηµάτων AM (δηλαδή των παππούδων των σηµερινών ραδιοφώνων). Αυτό αρχικά γινόταν µε την δηµιουργία peak limiters (δηλαδή µηχανηµάτων που έπιαναν τον υπερτονισµένο ήχο) µε λυχνίες, στα οποία οι ρυθµίσεις γίνονταν χειροκίνητα!! Όµως ένα νέο πρόβληµα προέκυψε. Ο µιξαρισµένος ήχος «πέρναγε» από τα µηχανήµατα αυτά κατευθείαν στην έξοδο προς τον ποµπό, πράγµα που σήµαινε ότι έπρεπε να υπάρχει µεγάλη προσοχή από τον χειριστή του peak machine limiter, γιατί οποιοδήποτε λάθος από µέρους του, σήµαινε και αρκετά τηλεφωνήµατα προς το σταθµό για κατεστραµµένα ραδιόφωνα. Γι αυτό (εάν έχετε παρατηρήσει φωτογραφίες από σταθµούς του 60) ο

3 χρήστης του µηχανήµατος, έπρεπε στις ζωντανές εκποµπές ή ζωντανές αναµεταδόσεις µουσικής (κλασσικό φαινόµενο του 60 η µετάδοση µουσικής από ζωντανές µπάντες), να έχει µπροστά του ή τα σηµεία που άλλαζε ο λόγος ή την παρτιτούρα της µουσικής µε όλα τα όργανα, έτσι ώστε 1-2 sec πριν να προσέχει τις ρυθµίσεις του!! Μαζοχισµός, έτσι; Ευτυχώς το 1960 η εταιρία ήχου CBS Laboratories παρουσιάζει το Audimax (και όχι Audiomax, όπως πολλοί τεχνικοί το προφέρουν), ένα µηχάνηµα το οποίο στην ουσία ήταν µια µίξη από limiter και peak machine, µε το δεύτερο να έρχεται πρώτο στην επεξεργασία του ήχου. Το Audimax είχε ένα µικρό attack (δηλαδή όταν ο ήχος υπερέβαινε το Ο.Σ.Ε., το µηχάνηµα είχε µικρό χρόνο µέχρι να µειώσει το σήµα). Αυτό το κόλπο βέβαια, έγινε έτσι ώστε να µην γίνονται απότοµες εναλλαγές στην διάρκεια της εκποµπής (οι τεχνικοί τις ονοµάζουν «τρύπες» του προγράµµατος) και ο ήχος να κόβεται απότοµα, όταν υπερέβαινε το Ο.Σ.Ε... Βέβαια, το µηχάνηµα αυτό κυκλοφόρησε σε πολλές εκδόσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις, και κυρίως σαν "FM Volumax" στο οποίο εκτός από τη κλασσική διαδικασία, υπήρχε και ένα EQ υψηλών συχνοτήτων, έτσι ώστε να γίνεται µεγαλύτερος έλεγχος στο σήµα (που εκείνο τον καιρό η εκποµπή του σήµατος γινόταν µε ενισχυµένες τις ψηλές συχνότητες. Εξαιτίας αυτού, οι οµιλητές ακούγονταν σαν «κακή τηλεφωνική σύνδεση»). Το 1970 η Orban Associates εισάγει το "Optimod-FM." Ένα αρκετά εξελιγµένο µηχάνηµα σε σχέση µε το Audimax, το οποίο θυµίζει έναν πρωτόγονο compressor. Το µηχάνηµα αυτό «σπάει» ταµεία, διότι πάνω του εκτός από τα κλασσικά limiter και peak meter, είχε έναν υποτυπώδη compressor (η πρώτη έννοια της συµπίεσης του ήχου, χωρίς να κόβεται το σήµα, όπως έκανε το limiter), έναν clipper και έναν high frequency limiter (δηλαδή έκοβε τους πολύ πριµάτους ήχους, ανακουφίζοντας το σήµα και το αυτί του ακροατή). Και η επανάσταση τελειώνει µε το χαρακτηριστικό που συνδέει το 1970 µε το ραδιοφωνικό ήχο. Το Optimod εξάγει τον ήχο στερεοφωνικά, και όχι µονοφωνικά όπως έκανε ο προκάτοχος του Audimax. Όλα αυτά αρκούσαν να το κρατήσουν στη κορυφή από το 1970, έως το 1982 µε διάφορες διαφορετικές µορφές (όπως το "Optimod-AM"). Στην ουσία όµως λίγες από αυτές επικράτησαν, διότι η FCC «έκοψε» πολλές από αυτές µε την επιχειρηµατολογία ότι προκαλούσαν το φαινόµενο του loudness. Ο λόγος ήταν περισσότερο εµπορικός, παρά τεχνικός. Και ερχόµαστε στα 1982, οπού η ίδια εταιρία του Optimod παράγει µια στερεοφωνική έκδοση του για την τηλεόραση, καθώς και (επιτέλους) µια µικρότερη έκδοση για «οικιακή στουντιακή» χρήση (αρκεί να είχες τον προϋπολογισµό του BBC για να το αποκτήσεις). Η επανάσταση των αναλογικών compressor σταµατάει το 1990, µε την ανακάλυψη του DSP (Digital Signal Processing), οπού το σήµα πλέον «ελέγχεται» και «επεξεργάζεται» µε ψηφιακά µέσα. Βέβαια εταιρίες όπως η Audio Animation, εξαιτίας της επιµονής τους για την παραγωγή αναλογικών µηχανηµάτων, αναγκάστηκαν να σταµατήσουν την παραγωγή (που να ήξεραν πως 10 χρόνια µετά, όλοι θα αναζητούσαµε αναλογικά µηχανήµατα για πιο ζεστό ήχο) και να µετατραπούν σε θυγατρικές άλλων εταιριών ή να µείνουν στο τοµέα της µελέτης ηχητικών σηµάτων. Όπως είναι κατανοητό, µέχρι το 1990, ο όρος home studio, δεν υπήρχε. Όποιος

4 τυχερός µπορούσε να διαθέσει λεφτά για ογκώδη (µέχρι το 1978) µηχανήµατα, αµέσως κατατασσόταν στην λίστα των «επαγγελµατικών» στούντιο. Από την άλλη η ψηφιακή εποχή του compressor, µας έφερε άλλα προβλήµατα. Ο µουσικός θα έπρεπε να συνδυάσει ακουστικές και µαθηµατικές ικανότητας για να µπορέσει να πετύχει σωστή ρύθµιση, ενώ κάποιες αναλογικές διεργασίες, όπως το clipping, δεν µπορούσαν να αναπαραχθούν εξίσου εύκολα από τα ψηφιακά µηχανήµατα. Βέβαια οι ψηφιακοί συµπιεστές µπορούν να κάνουν πράγµατα «τρελά» στα χέρια ενός έµπειρου χρήστη, όµως ακόµα δεν έχουν πετύχει την «ζεστασιά» του αναλογικού ήχου. Πάµε να δούµε λοιπόν τα βασικά µέρη των µοντέρνων compressor. Βασικά µέρη-στοιχεία compressor Ένας συµπιεστής αποτελείται από τα εξής βασικά µέρη: 1. Ratio (ή αλλιώς Compression Ratio δηλαδή αναλογία συµπίεσης) 2. Threshold Level (Ο.Σ.Ε.) 3. Attack (χρόνος «επίθεσης») 4. Release (χρόνος αποδέσµευσης της συµπίεσης) Για να δούµε ξεχωριστά ποια είναι η λειτουργία του καθενός: 1. Ratio: Ελληνικά µπορούµε να το ονοµάσουµε αναλογία συµπίεσης. Η λογική του Compressor είναι να εξοµαλύνει τον ήχο µε τη χρήση «σχέσεων» του ακατέργαστου ήχου προς τον ήχο που εξοµαλύνει. Γνωρίζω πως ακούγεται πολύ δύσκολο ή πολύ «µαθηµατικό», όµως στην ουσία, έτσι είναι η βασική λειτουργία της συµπίεσης. Φανταστείτε ότι ο ήχος είναι ένα κοινό σφουγγάρι. Όταν λοιπόν εµείς λέµε ότι «το τελικό σφουγγάρι, θέλουµε να είναι συµπιεσµένο 2:1» εννοούµε πως το αρχικό σφουγγάρι (δηλαδή το 2 στη σχέση µας) πρέπει να γίνει µισό (δηλαδή το 1 στη σχέση µας ίσως να φαίνεται ανάποδο, αλλά σκεφτείτε πως το 2 συµβολίζει το ολόκληρο σφουγγάρι σαν µέγεθος Απλά µαθηµατικά Α Γυµνασίου). Έτσι ακριβώς δουλεύει και η συµπίεση του Compressor. ηλαδή εάν ορίσουµε το Ratio σαν 10:1, τότε ένα σήµα των 10db (db είναι η µονάδα µέτρησης του ήχου) θα γίνει 1db (για τους µαθηµατικόφιλους η εξήγηση είναι απλή... αλλά για να µην βασανίζουµε τους υπόλοιπους, υπάρχει λύση στο τέλος του άρθρου). Βέβαια εννοείται πως συµπίεση 1:1 είναι σαν να έχουµε κλείσει τον Compressor, γιατί ότι σήµα «µπαίνει» στον Compressor, τόσο σήµα βγαίνει Ένα σηµείο στο οποίο ξεχωρίζει ο Compressor από το Limiter, είναι ότι οι περισσότεροι Compressor έχουν Ratio έως 8:1, ενώ οι Limiters έχουν από 8:1 και πάνω. Βέβαια, όπως θα δούµε παρακάτω, υπάρχουν πολλοί Compressor έχουν ενσωµατωµένο Limiter, µε αποτέλεσµα το Ratio τους να φτάνει µέχρι και 20:1!!! Στους περισσότερους Compressor, το Ratio παραµένει στην επιλογή που του έχουµε ορίσει σε όλη τη διάρκεια της ηχογράφησης. Εποµένως θα πρέπει να προσέχουµε πολύ το ποσό που το έχουµε ρυθµίσει, για να µην έχουµε προβλήµατα στον ήχο µας. Επίσης υπάρχουν κάποιοι Compressor που έχουν προκαθορισµένες τιµές Ratio (όπως ο UREI's 1176 που έχει 4 συγκεκριµένες επιλογές Ratio: 4:1, 8:1, 12:1 και 20:1). Αυτό διευκολύνει τον χειριστή ήχου, να έχει έτοιµα presets για το Ratio. Τέλος,

5 κάποια µοντέλα της dbx line έχουν µια καινοτοµία όσον αφορά το Ratio. Η τιµή του µπορεί να µεταβάλλεται αυτόµατα ανάλογα µε την δυναµική του ήχου που «µπαίνει» στον Compressor!!! Πράγµα αρκετά επικίνδυνο για Live (εκτός αν ο χειριστής έχει µειώσει το attack και το release) για «τρύπες» στον ήχο. 2. Threshold: Είναι αυτό που ονοµάσαµε Ο.Σ.Ε. Ουσιαστικά είναι το όριο db που δίνουµε στον Compressor για το ανεκτό σήµα εξόδου. Η λειτουργία αυτή είναι πιο απλή. ηλαδή όταν ήχος ξεπεράσει το Ο.Σ.Ε., τότε ο Compressor τον µειώνει στο όριο που έχουµε ορίσει ως Threshold. Το Threshold είναι το όριο εκείνο που κάνει τον Compressor από απλό ενισχυτή σήµατος (unity gain amplifier), να γίνεται ενισχυτής µείωσης του ήχου (compressor reducing gain). Όταν ο ήχος περάσει το Threshold, τότε ο συµπιεστής, ανάλογα µε το ratio που του έχουµε ορίσει και τις ρυθµίσεις attack, αρχίζει να περιορίζει τον ήχο στα επιθυµητά επίπεδα. Στην ουσία το Threshold ορίζει την «ευαισθησία» του Compressor στο ηχητικό δείγµα που δέχεται. Το σηµείο στο οποίο αρχίζει να επιδρά πάνω στον ήχο το ονοµάζουµε knee. Αν η αλλαγή είναι απότοµη, τότε έχουµε το hard knee, ενώ όταν έχουµε µια σχετικά αργή µετάβαση στο σήµα, έχουµε το soft knee. Εννοείται πως το hard knee γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον ακροατή, γιατί ο ήχος αλλάζει απότοµα, ενώ το soft είναι η καλύτερη µετάβαση, αφού εξαιτίας του ότι γίνεται οµαλά, δεν µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό. Τα καλά µοντέλα συµπιεστών, έχουν µια επιλογή Hard και Soft, η οποία αναφέρεται στο ποσοστό του knee που θα πραγµατοποιήσει ο Compressor. 3. Attack: Attack time ή χρόνος επίθεσης (πολλοί το ονοµάζουν «χρόνος δυναµικής παρέµβασης») ονοµάζουµε το χρόνο που περνάει, µέχρι ο Compressor να ξεκινήσει την οµαλοποίηση του ήχου, όταν αυτός ξεπερνάει το επίπεδο threshold. Συνήθως ο χρόνος attack ξεκινάει από το 1msec (kill attack) και καταλήγει, σαν ρύθµιση, στα 100msec (millisecond= το 1/1000 του δευτερολέπτου). Εννοείται πως στα 1 msec, το αποτέλεσµα θα είναι απότοµο, ενώ στα 100msec, µπορεί να µην προλάβει καν ο compressor να ξεκινήσει την συµπίεση. Για να καταλάβετε καλύτερα το πόσο σηµαντικό είναι η ρύθµιση του attack, δείτε το παρακάτω παράδειγµα (όσοι έχετε Compressor, µπορείτε να το δοκιµάσετε και πρακτικά). Το snare drum αποτελεί ένα από τα πιο συµπιεσµένα σηµεία του Drum set. Εάν λοιπόν ορίσετε µικρό attack, (1msec πχ) θα παρατηρήσετε ότι πριν καν προλάβει να ακουστεί ο ήχος του, θα κοπεί απότοµα! Αντίθετα, εάν βάλετε µεγάλο χρόνο attack, τότε θα δείτε το σήµα να παραµένει αναλλοίωτο και τις περισσότερες φορές να «κοκκινίζει» τους LED µετρητές!! Στη πρώτη περίπτωση, ο Compressor, µε το που έλαβε το σήµα, και σύµφωνα µε τη ρύθµιση που του είχαµε κάνει, συµπίεσε τον ήχο αµέσως, χωρίς να αφήσει να ακουστεί. Στην δεύτερη περίπτωση, ο Compressor, παρόλο που έλαβε το σήµα και «παρατήρησε» ότι είχε ξεπεράσει το όριο Threshold, αναγκάστηκε να περιµένει τα 100msec που του είχαµε ορίσει σαν attack και ουσιαστικά να µην κάνει τίποτα. 4. Release: Το release είναι το φυσικό αποτέλεσµα του attack. Με το Release

6 καθορίζουµε το χρόνο που θα κάνει ο Compressor µέχρι να σταµατήσει να συµπιέζει το σήµα που λαµβάνει και να ξαναλειτουργήσει σαν unity gain amplifier, µέχρι την επόµενη στιγµή που θα «εργαστεί». Στους καλούς Compressor το release ξεκινάει από τα 20msec και φτάνει στα 5sec! Βέβαια, όπως και µε το attack, θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές ρυθµίσεις για το Release, γιατί πολύ µικρό release µπορεί να δηµιουργεί την αίσθηση ότι το ηχητικό σήµα αλλάζει γρήγορα gain (άρα ο ακροατής θα καταλάβει την διαφορά), ενώ αργό release, µπορεί να προκαλέσει µεν πιο οµαλή µετάβαση στον ήχο, όµως µπορεί να «σκοτώσει» σηµεία του ήχου που ίσως να θέλαµε. Πολλοί ηχολήπτες ακολουθούν την τεχνική του quick compression. ηλαδή ένας µέσος χρόνος attack και γρήγορο release. Έτσι ξεµπερδεύουν από περιττές διαδικασίες ρύθµισης του Attack και του Release. Παρόλα αυτά, ανάλογα µε το αποτέλεσµα που θέλουµε, καλό θα ήταν να είµαστε πιο προσεκτικοί σε αυτές τις ρυθµίσεις. Εάν πχ, κάνουµε τη διαδικασία του pumping (δηλαδή γρήγορες ρυθµίσεις σε attack και release) θα έχουµε την απότοµη εναλλαγή µεταξύ ασυµπίεστου και συµπιεσµένου ήχου (όπως είδαµε µε το snare drum). Από την άλλη εάν ακολουθήσουµε τη διαδικασία του breathing (αργές ρυθµίσεις), τότε µπορεί να έχουµε πιο οµαλή µετάβαση συµπιεσµένου/ ασυµπίεστου ήχου, όµως τις περισσότερες φορές ο ακροατής µπορεί να παρατηρήσει ένα «φύσηµα» που ξαφνικά σβήνει και επανέρχεται (αυτό ονοµάζεται noise floor και είναι µεγάλο πρόβληµα για τα home studios) και αυτό είναι εξίσου ενοχλητικό. Οι 2 παραπάνω διαδικασίες είναι γνωστές µε τις ονοµασίες που τις ανέφερα από όλους τους τεχνικούς ήχου, διότι αποτελούν τις πιο ακραίες ρυθµίσεις για Compressor. Είδη compressor Οι Compressor ανάλογα µε το είδος των ρυθµίσεων που παρέχουν, καθώς και ανάλογα µε τις ιδιότητες λειτουργίας τους χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 1. Κλασσικοί Compressors 2. Peak Limiters 3. Leveling Amplifiers Για να δούµε ξεχωριστά το κάθε είδος: 1. Classic Compressor: Πρόκειται για την «κλασσική» έκδοση Compressor. ηλαδή είναι ένα µηχάνηµα το οποίο συνδυάζει ένα peak meter µε µια αναβαθµισµένη µορφή συµπιεστή. Κατά κανόνα ένας κλασσικός Compressor, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως Limiter και λειτουργεί (ή οι περισσότεροι µηχανικοί ήχου επιλέγουν να λειτουργεί) µε µεσαίες ρυθµίσεις attack και release. Ένα µυστικό του Classic Compressor, είναι ότι µπορεί να αποδώσει πολύ «φυσικό» ήχο, µε τις εξής ρυθµίσεις. Υψηλό Threshold, µικρό Ratio, µε σχετικά γρήγορο (προσοχή, όχι απότοµο) attack και γρήγορο release. Οι περισσότεροι παραγωγοί rock και pop προτιµούν αυτές τις επιλογές, διότι, µπορούν να πετυχαίνουν οµαλές µεταβάσεις από ασυµπίεστο, σε συµπιεσµένο ήχο, χωρίς να ακούγεται στον ακροατή η διαφορά ή η συµπίεση (γι αυτό έχει επικρατήσει να το ονοµάζουν και natural compression). 2. Peak Limiter: Το πιο χρήσιµο εργαλείο ραδιοφωνικών παραγωγών. Ο Peak

7 limiter, είναι ένας compressor µε προκαθορισµένες τιµές ratio, threshold, attack και release (βέβαια σε καλά µοντέλα, έχει µεγαλύτερες δυνατότητες για αλλαγή των τιµών). ηλαδή έχει απότοµο attack (sudden death ή kill attack), µέτριο ως γρήγορο release και βέβαια άπειρο ratio και µικρό threshold. Στην ουσία το µηχάνηµα αυτό «κόβει» τα πάντα που ξεπερνούν το threshold, σε ελάχιστο χρόνο και επαναφέρει στη συνέχεια πάλι σε σύντοµο χρόνο, το σήµα στην αρχική του τιµή. Τους peak limiters, τους χρησιµοποιούν, όπως προανέφερα, στις ραδιοφωνικές εκποµπές, στις εκποµπές audio signals από ενισχυτές (δηλαδή πολλοί digital amplifiers έχουν ενσωµατωµένο έναν µικρό peak limiter) και στις satellite µεταφορές ήχου (κυρίως όσον αφορά τα ασύρµατα δίκτυα ήχου). Εκεί όµως που έχει «µεγάλη πέραση» είναι στο τοµέα των στουντιακών παραγώγων. Αρκετοί µηχανικοί, µετά από τον Classic Compressor, χρησιµοποιούν και έναν Peak Limiter. Έτσι µε τον µεν πρώτο έχουν τη κλασσική συµπίεση, µε τον µεν δεύτερο µπορούν και «κόβουν» οτιδήποτε περνάει από τον πρώτο, λόγω των ρυθµίσεων του attack και του release του. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται στα φωνητικά κυρίως και απευθύνεται σε τραγουδιστές που η επαφή µε το µικρόφωνο είναι οδυνηρή για τον τεχνικό και το µικρόφωνο. Καλλιτέχνες, όπως ο Bruce Dickinson, έχουν τον συγκεκριµένο τύπο παραγωγής εγγραφής, διότι λόγω των διαφορετικών δυναµικών που µπορούν να πιάσουν σε ένα κοµµάτι, πρέπει να έχουµε σωστό και ισσοροπηµένο σήµα. 3. Leveling Amplifiers: Ο πιο φτωχός συγγενής από τους Compressor όµως ο πιο ακριβός για τις τσέπες των φανατικών. Πρόκειται για ένα µηχάνηµα το οποίο έχει µεσαία ρύθµιση attack, µεσαία ή γρήγορη ρύθµιση release, µεγάλο ratio και µικρό threshold. Η ιδιότητα του είναι ότι συµπιέζει πάντα το σήµα που λαµβάνει, µε αποτέλεσµα να έχουµε σαν τελικό αποτέλεσµα, τη µέση τιµή της συµπίεσης (ακούγεται και αυτό λίγο µαθηµατικό/ στατιστικό, όµως δεν µπορούµε να αποφύγουµε τέτοιους όρους). Το µηχάνηµα αυτό είναι πιο κατάλληλο για Live, για να έχουµε συνεχώς ένα σταθερό σήµα εγγραφής. Συνήθως το µηχάνηµα αυτό κυκλοφορεί µόνο µε έναν επιλογέα!! Τον Threshold. Όλες οι υπόλοιπες ρυθµίσεις είναι εργοστασιακά ρυθµισµένες (internal factory settings) και πρέπει να έχουµε µεγάλη προσοχή όταν παίρνουµε ένα παρόµοιο µηχάνηµα, για τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρία. Το τελευταίο διάστηµα έχουν καθιερωθεί οι Tube Leveling Amplifiers, δηλαδή η επεξεργασία περνάει και από το στάδιο της λυχνίας. Οι συγκεκριµένοι τύποι Leveling Amplifiers, χρησιµοποιούνται, εκτός από τα Live, και στην ηχογράφηση µπάσου, φωνών και κιθάρων, εξαιτίας του ζεστού και ισορροπηµένου ήχου που παρέχουν. Κλασσικό µοντέλο tube leveling amplifier, είναι το LA-2 της Teletronix. Και για τους «λεφτάδες» το τελευταίο καιρό η Aphex System κατασκεύασε ένα µηχάνηµα το οποίο ονοµάζεται Compellor και συνδυάζει έναν Classic Compressor, έναν Peak Limiter και έναν Leveling Amplifier στο ίδιο «κουτί». Τα τελευταία χρόνια έχει «παρουσιαστεί» και ένα 4ο είδος Compressor. Πρόκειται για τον Multiband Compressor. Ο συγκεκριµένος τύπος Compressor είναι περίπου σαν τον κλασσικό Compressor, µόνο που έχει την ιδιότητα να χωρίζει τη δυναµική περιοχή του ήχου σε 3 «µέρη». Φανταστείτε δηλαδή έναν Compressor για τις µπάσες περιοχές, έναν άλλον για τις µεσαίες και τέλος έναν τρίτον για τις ψηλές περιοχές.

8 Έτσι ο µηχανικός ήχου, έχει µεγαλύτερη ευκολία στο να ελέγχει τις περιοχές που του προκαλούν πρόβληµα ή θέλουν τονισµό, χωρίς να χρειάζεται να ρυθµίζει διαφορετικά το EQ (equalizer - ισοσταθµιστής περιοχών). Και τώρα που τον αγόρασα τι να τον κάνω; (Προσοχή: Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται παρακάτω, αφορούν τον γενικό κανόνα χρήσης του Compressor, και δεν απευθύνονται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που ίσως παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεών σας.) Ο Compressor είναι γενικά ένα λεπτεπίλεπτο µηχάνηµα στη χρήση του (είτε πρόκειται για Hardware Compressor, είτε είναι VST ή DirectX effect) και απαιτεί προσοχή και εµπειρία, έτσι ώστε οι ρυθµίσεις που θα κάνετε να είναι σωστές ως προς το αποτέλεσµα που θέλετε να πετύχετε. Αυτό το οποίο πρέπει γενικά να γνωρίζετε, είναι πως ο Compressor είναι ένα µηχάνηµα, το οποίο ανάλογα µε το τι γράφετε, ανταποκρίνεται και διαφορετικά. ηλαδή, αλλιώς πρέπει να ανταποκριθεί για την εγγραφή µπάσου, και αλλιώς για την εγγραφή φωνής. Αυτό βέβαια οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που έχουν τα διαφορετικά ηχοχρώµατα µιας µπάντας. Οπότε ξεχάστε τη χρήση του στο γενικό αποτέλεσµα µόνο, γιατί τότε το µόνο που θα καταφέρετε είναι να συµπιέσετε ήχους, που ίσως να µην προκαλούσαν πρόβληµα. Πάµε να δούµε λοιπόν κάποιες βασικές ρυθµίσεις που θα µπορείτε να κάνετε για κάθε περίπτωση: 1. Μπάσο (Bass Guitar): Ένα από τα πιο αγαπητά όργανα του Compressor. εν υπάρχει παραγωγή, στην οποία το basso να µην «συµπιέζεται». Λόγω των χαµηλών συχνοτήτων που αποδίδει, και της πλατιάς δυναµικής που δίνει στην εγγραφή, ο Compressor, είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να συµπιέσει όλη τη δυναµική του σε ένα συγκεκριµένο µέγεθος, και επίσης να του δώσει µια «ζεστασιά» στον ήχο. Μάλιστα πολλοί τεχνικοί προτιµούν να χρησιµοποιούν έναν Leveling Amplifier, έτσι ώστε να διατηρούν συνεχώς συµπιεσµένο τον ήχο του µπάσου και να αποφεύγουν τις εναλλαγές συµπίεσης που θα προκαλέσει ένας Classic Compressor. Η προτιµώµενη ρύθµιση ξεκινάει από τα 5:1 ratio, ένα µεσαίο threshold, µεσαίος χρόνος attack και αργό χρόνο release. Βέβαια ανάλογα µε το στυλ του µπασίστα και το πόσο σηµαντικό είναι το µπάσο στο κοµµάτι, αλλάζει η ρύθµιση του threshold κυρίως και του attack. Πχ, εάν ο µπασίστας επιµένει να κάνει slap όλη την ώρα, ένα µεσαίο attack είναι προτιµότερο, γιατί δεν θα κόβει τον ήχο του slap. Αντιθέτως, εάν ο µπασίστας έχει πρόβληµα δυναµικής (δηλαδή δεν µπορεί να ελέγξει τη δύναµη που βάζει στις χορδές και έτσι το αποτέλεσµα έχει µια διακύµανση) και κάτι τέτοιο δεν θέλουµε να ακούγεται στο τελικό αποτέλεσµα, µπορούµε να µειώσουµε το attack και να αυξήσουµε το ratio. Έτσι συµπιέζεται ο ήχος περισσότερο και πιο γρήγορα, οπότε αποφεύγουµε τις «παράξενες» µεταβολές του µπασίστα. 2. Κιθάρα (Acoustic-Electric-Sustained Guitar): Η κιθάρα, ανάλογα µε το είδος της µουσικής και τον τρόπο ηχογράφησης, είναι ένα όργανο το οποίο µπορεί να έχει πολλές ρυθµίσεις στον Compressor. Εάν η πεταλιέρα του κιθαρίστα έχει ενσωµατωµένη ρύθµιση Compressor, τότε απλά εµείς βάζουµε έναν «ελαφρύ» Classic Compressor στην δική µας είσοδο. ηλαδή ένα µέσο ratio (2:1-3:1), µέση

9 τιµή Threshold και απενεργοποιούµε τις ρυθµίσεις attack και release, για να αποφύγουµε επιπλέον «κόψιµο» στον ήχο από αυτόν που µας δίνει ο κιθαρίστας. Όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που παίρνουµε σήµα κατευθείαν από την πεταλιέρα και όχι από ενισχυτή κιθάρας ή µικρόφωνο µπροστά στον ενισχυτή κιθάρας. Εάν ο κιθαρίστας έχει έρθει µε τον ενισχυτή του, ή έχουµε εµείς έναν στο χώρο του στούντιο, και θέλουµε να το περάσουµε από την line out που έχει (χωρίς µικρόφωνο δηλαδή) τότε πρέπει να προσέξουµε αρκετά τις ρυθµίσεις του Compressor. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να χρησιµοποιούµε την «τριάδα» των Compressor που υπάρχουν (Classic, Peak Limiter και Leveling Amplifier) για να αποφύγουµε επικίνδυνα ηχητικά αποτελέσµατα. Εάν έχουµε µόνο έναν Classic, τότε πρέπει να προσέξουµε τις ρυθµίσεις µας, γιατί σε µερικά σηµεία (εάν το παρακάνουµε) µπορεί να έχουµε «τρύπες». Κατά προτίµηση, για ρυθµική ηλεκτρική κιθάρα (που όσο να ναι πρέπει να έχει σταθερή έξοδο), έχουµε µεσαίο Ratio (3:1-5:1), χαµηλό προς µεσαίο threshold, µεσαίο attack και σχετικά γρήγορο release. Αντιθέτως για solo ηλεκτρική κιθάρα, έχουµε λιγότερο «αυστηρές» ρυθµίσεις. ηλαδή πιο µικρό ratio (2,5:1-3,4:1), µεσαίο έως σχετικά ψηλό threshold, µεγάλο attack και µικρό release. Με αυτές τις ρυθµίσεις δεν κινδυνεύουµε να «χάσουµε» το σήµα στη διάρκεια του σόλο. Αντιθέτως µπορούµε να δώσουµε στο τελικό αποτέλεσµα του solo µια «ζωντάνια». Στην περίπτωση που είµαστε κάτοχοι καλού µικροφώνου και θέλουµε να ηχογραφήσουµε την κιθάρα από τον ενισχυτή µε µικρόφωνο, τότε θα είµαστε και αρκετά επαγγελµατίες για να ρυθµίσουµε τον Compressor. Στην πραγµατικότητα, ανάλογα µε τη θέση του µικροφώνου (µέσα ή έξω από την καµπίνα), την ευαισθησία του, τον κιθαρίστα και την παραµόρφωση, έχουµε και τελείως διαφορετικές ρυθµίσεις. Απλά η όλη λογική είναι να µην δηµιουργούνται «τρύπες» από τη χρήση του Compressor, πράγµα το οποίο το αποφεύγουµε εάν δεν έχουµε ακραίες επιλογές στο Compressor. Τα πράγµατα είναι εξίσου δύσκολα και για την ακουστική κιθάρα (δεν αναφέροµαι στις ηλεκτροακουστικές), αφού η ηχογράφηση της µε µικρόφωνα, κάνει δύσκολη τις επιλογές του Compressor. Προσωπικά χρησιµοποιώ ένα µικρό Ratio (2:1), µεσαίο threshold, µεγάλο attack και µικρό χρόνο release. εν είναι σίγουρα οι πιο ιδανικές ρυθµίσεις, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις ο Compressor είναι «αχρείαστος», όµως αποφεύγω τα Clip στον ήχο (δηλαδή τον υπερτονισµό). Εάν βέβαια ο κιθαρίστας είναι κάτοχος ηλεκτροακουστικής, τότε λύσατε πολλά προβλήµατα, αφού µπορείτε να ακολουθήσετε τις ρυθµίσεις που προτείνονται για ρυθµική ηλεκτρική κιθάρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, καλό είναι να προβάρετε µαζί µε τον κιθαρίστα τις ρυθµίσεις, σύµφωνα µε το κοµµάτι που πρέπει να παίξει. Έτσι βλέπετε τα σηµεία που ίσως να υπάρχουν προβλήµατα και κάνετε τις ανάλογες ρυθµίσεις. Να θυµάστε πως πρέπει να ξεκινάτε δοκιµάζοντας τις ρυθµίσεις σας, από τις minimum τιµές Ratio και Threshold, έτσι ώστε να δείτε ποια είναι η πιο κατάλληλη για τον ήχο που θέλετε να δηµιουργήσετε. 3. Φωνητικά (Vocals): Άλλο ένα δύσκολο σηµείο χρήσης του Compressor, είναι τα

10 φωνητικά. Όπως όλοι γνωρίζουµε, οι τραγουδιστές είναι τα πιο «ανισόρροπα» (µε την καλή έννοια) όντα του κόσµου. Μπορούν να σας κάνουν να βλαστηµήσετε την ώρα και τη στιγµή επειδή τραγουδούν ψιθυριστά ή από την άλλη να σας έχουν σε µια συνεχή αγωνία για το εάν θα ουρλιάξουν ξαφνικά, καταστρέφοντας τις ρυθµίσεις σας. Γι αυτό πριν ξεκινήσετε µια ηχογράφηση φωνής, καλό είναι να κάνετε 2-3 πρόβες µε τον τραγουδιστή, έτσι ώστε να δείτε εάν είναι σταθερός στον τρόπο που τραγουδάει και να πάρετε µια µέση τιµή των ρυθµίσεων που πρέπει να κάνετε. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, ένας καλά ρυθµισµένος Compressor, θα είναι το δεξί σας χέρι. Καταρχάς να σηµειώσω πως θεωρώ αυτονόητο πως µεταξύ του τραγουδιστή και του recording track, παρεµβάλλεται ένα µικρόφωνο, ένας προενισχυτής µικροφώνου, ένα Equalizer και τέλος ο Compressor (Πολλοί χρησιµοποιούν και ένα reverb. Ειλικρινά θεωρώ πως αυτό γίνεται µόνο για να ευχαριστιέται το αυτί του τραγουδιστή ότι οι καταλήξεις του είναι καλές και ότι ο όγκος του είναι καλός). Ο Compressor, εάν οι ρυθµίσεις σας του ΕQ είναι «ισορροπηµένες» σωστά, πρέπει να λαµβάνει ένα +4db gain από αυτό που βγάζει ο τραγουδιστής. ηλαδή εάν ο τραγουδιστής κινείται στα 30db, τότε (λόγω προενισχυτή και EQ) o Compressor θα λαµβάνει περίπου σήµα 34db. Οι ρυθµίσεις που προτείνονται για τα φωνητικά είναι οι εξής: Το ratio στα 4:1, Threshold στα 0db και µεσαίες τιµές attack και release. Το output του Compressor καλό είναι να δίνει άλλα 5-6db ενίσχυση στο σήµα, έτσι ώστε να έχετε ένα ζωντανό και ισχυρό ηχητικό αποτέλεσµα της φωνής. Αυτές οι ρυθµίσεις καλύπτουν αρκετά τους επίδοξους και δοξασµένους τραγουδιστές, γιατί µπορείτε και εξισορροπείτε την δυναµική της φωνής τους. Προσοχή πάντως, εάν θέλετε κάτι πιο εξειδικευµένο σαν ήχο, καλό θα ήταν να ψάξετε περισσότερο τις ρυθµίσεις σας. Επίσης πολλές φορές, λόγω αυτών των ρυθµίσεων, µπορεί να ακουστεί το «φύσηµα» που παράγουν τα µέτριας ποιότητας µηχανήµατα (µια λύση είναι να χρησιµοποίησετε ένα «ελαφρύ» noise gate). Αυτό βέβαια είναι κακό και δεν υπάρχει τρόπος οριστικής λύσης εκτός αν εξοπλιστείτε µε καλύτερα περιφερειακά (καλώδια, µικρόφωνα και µηχανήµατα επεξεργασίας). Προσοχή: Πολλές φορές υπάρχει φύσηµα σε µια εγγραφή που µπορεί να οφείλεται στο αποθηκευτικό µέσο που χρησιµοποιείτε. Οπότε καλό είναι να ελέγχεται το σήµα πριν φτάσει στο µηχάνηµα εγγραφής, για να σιγουρευτείτε ότι το φύσηµα δεν προέρχεται από τα µηχανήµατα. Οι επαγγελµατίες τεχνικοί ήχου προτιµούν τους «λαµπάτους» Compressors, κυρίως για τον ζεστό ήχο που βγάζουν. Αν δείτε όµως την τιµή ενός λαµπάτου, σίγουρα θα µείνετε ικανοποιηµένοι και µε τον VST Compressor. 4. Πλήκτρα (Synths - Piano): Εδώ δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Τα περισσότερα Synths βγάζουν ισορροπηµένο ήχο, οπότε δεν θα χρειαστείτε κάποιον Compressor. Εάν πάραυτα επιµένετε, τότε χρησιµοποιείστε έναν Classic Compressor, µε «ελαφριές» ρυθµίσεις. ηλαδή Ratio 1,5-2:1, χαµηλό threshold και µεσαίες τιµές attack και release (προσωπικά απενεργοποιώ το attack και το release). Στην ουσία, απλά έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Από την άλλη, το πιάνο, θέλει περισσότερη προσοχή, γιατί είναι ακουστικό όργανο (δηλαδή ηχογραφείται µε µικρόφωνα) και ο εκτελεστής µπορεί να έχει µεγάλες αλλαγές δυναµικής. Αν και οι περισσότεροι τεχνικοί επιµένουν πως σε όργανα της κλασσικής µουσικής δεν πρέπει να βάζουµε Compressor, εγώ πολλές φορές έχω

11 παρατηρήσει πως ακόµα και σε κλασσικά έργα, ο ηχολήπτης αναγκάζεται να χρησιµοποιεί χαµηλές στάθµες εγγραφής, για να µην έχει Clip στη διάρκεια της ηχογράφησης. Στα πιο µοντέρνα έργα, καλό είναι να έχουµε έναν ελεγµένο compressarισµένο ήχο, για την καλύτερη ισορροπία της τελικής µίξης. Έτσι µια απλή ρύθµιση για πιάνο που ηχογραφείται µε 2 πυκνωτικά µικρόφωνα, είναι ένα 4:1 ratio, -10db threshold και µεσαίες ρυθµίσεις attack και release. Έτσι πιάνουµε την δυναµική του ήχου του πιάνου, περιορίζουµε τις µεγάλες εναλλαγές και αποφεύγουµε Clip στον ήχο µας. Καλό όµως είναι, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, να έχετε προβάρει το κοµµάτι µαζί µε τον εκτελεστή, έτσι ώστε να γνωρίζετε τα σηµεία που θέλουν προσοχή. 5. Κρουστά (Drums Percussions): Και αν νοµίζατε πως µε τη φωνή έχετε προβλήµατα, τότε στα κρουστά υπάρχουν ακόµα µεγαλύτερα. Ο αρχικός κανόνας είναι να προβάρετε ΠΑΝΤΑ τα κοµµάτια, έτσι ώστε να «µάθετε» το στυλ του drummer ή του percussionist, και να κάνετε τις ανάλογες ρυθµίσεις. Υπάρχουν µουσικοί, που κυριολεκτικά εκτελούν το drum kit, τα µικρόφωνα σας και τον ήχο σας. Από την άλλη υπάρχουν drummers που χαϊδεύουν το set τους και τις στάθµες που λαµβάνετε. Και οι 2 ακραίες περιπτώσεις µπορεί να αποτελέσουν τη χρυσή τοµή για καλές ρυθµίσεις που θα σας απαλλάξουν από τον φόνο drummer. Να τονίσω πάλι πως η ηχογράφηση drums, γίνεται µε ποικίλους τρόπους (που ελπίζω πως κάποια στιγµή στο µέλλον θα αναφερθούµε). Προσωπικά θεωρώ πως ένα σετ από 3 toms, 1 βαθύ, 2 µπότες, 1 snare drum, 1 hi-hat, 3 κύµβαλα και ένα china, απαιτεί (κατά αντιστοιχία) 2 δυναµικά, 1 δυναµικό, 2 δυναµικά, 1 δυναµικό, 1 ηλεκτροπυκνωτικό, 2 πυκνωτικά και 1 δυναµικό (δηλαδή σύνολο 9 δυναµικά και 3 πυκνωτικά). Επίσης θεωρώ πως σε κάθε µικρόφωνο αντιστοιχεί και ένας Compressor, ή σε πιο γενικά πλαίσια, υπάρχουν κάποιες οµάδες µικροφώνων που αντιστοιχούν σε ξεχωριστούς Compressors (πχ τα 2 δυναµικά των toms, πάνε στον ίδιο Compressor). Για να δούµε ξεχωριστά το κάθε µέρος ενός drum set τι ρυθµίσεις απαιτεί: 1. Μπότα: Ανάλογα µε την παραγωγή που θέλετε να κάνετε, καθώς και το στυλ της µουσικής που θέλετε, η µπότα µπορεί να έχει διαφορετικές ρυθµίσεις, κυρίως στο attack και στο release. Το ratio πρέπει να κυµαίνεται σε επίπεδα σχετικά υψηλά, έτσι ώστε να συµπιέζει τον ήχο σε µεγάλο βαθµό. Ένα ratio 4-7:1 θεωρείται καλό (αν και το 7:1 προσωπικά το θεωρώ υπερβολικό), ενώ ένα χαµηλό threshold είναι εξίσου σηµαντικό για πιο ισορροπηµένο ήχο. Αντιθέτως εκεί που πρέπει να προσέξετε είναι το attack και το release. Θυµάστε το παράδειγµα µε το snare; Υπερβολικά χαµηλό attack, θα δηµιουργούσε «τρύπες» στην ηχογράφηση µιας µπότας. Γι αυτό προτιµότερο είναι να έχετε ένα µικρό µεν attack, αλλά µεγαλύτερο από 40ms σε περίπτωση rock/jazz και 50ms σε περίπτωση metal ή γενικά πιο άγριων διαθέσεων. Το ίδιο ισχύει µε το release. Καλό είναι να αφήνετε µεσαίο release, έτσι ώστε να αφήνετε χρόνο στον Compressor να «αναπνεύσει» και να αποσυµπιέσει τον ήχο πιο οµαλά. Εάν αισθάνεστε πως ο ήχος κάνει ακόµα «τρύπες», παρόλο που έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω ρυθµίσεις, «παίξτε» λίγο µε το threshold (κατά προτίµηση ανεβάστε το) και το ratio τελευταίο. Προσοχή: Ο compressor δεν είναι υπεύθυνος για τον «παχύ» ήχο της µπότας που ακούτε σε διάφορες ηχογραφήσεις (όπως τον metallica). Παίζει ρόλο το EQ που

Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία

Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία Μια προσπάθεια παρουσίασης των εναλλακτικών λύσεων που µπορούν να εφαρµοστούν στα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του switch-off της αναλογικής τηλεόρασης, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.1 Ιούνιος 2002 AUTOCOM PRO-XL MDX1600 COMPOSER PRO-XL MDX2600 MULTICOM PRO-XL MDX4600 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ AUTOCOM PRO-XL MDX1600/COMPOSER PRO-XL MDX2600/MULTICOM PRO-XL MDX4600 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTICOM PRO-XL Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter COMPOSER PRO-XL MDX2600 Reference-Class 2-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα του Θανάση Κυριακόπουλου Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα και η επίδραση στην ψηφιακή τηλεόραση Πολύ σύντομα η κινητή τηλεφωνία θα χρησιμοποιήσει το επάνω τμήμα των συχνοτήτων UHF (κανάλια 60-69) που μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο The telephone (from the Greek: τῆλε, tēle, "far" and φωνή, phōnē, "voice") Ως γραµµατέας θα κάνετε µάλλον πολλά τηλέφωνα και εποµένως θα γνωρίζετε πώς έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι Ένα βιβλίο εισαγωγικό για τη φωτογραφία. Έχει μέσα του όσα θεωρώ ως απαραίτητα για να ξεκινήσει κάποια/ος σωστά, με ασφάλεια, εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας Β Α Σ Ι Κ Η Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Γ Ι Α Π Α Ι Ι Α & Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ : Τ Ο Η Χ Ο Τ Ο Π Ι Ο & Ο Ι Σ Η Μ Α Σ Ι Ε Σ Τ Ω Ν Η Χ Ω Ν Τ Ο Υ. Ιωάννα Ετµεκτσόγλου Κέρκυρα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το switch-off αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία Λύσεις και προτάσεις για αναλογικές τηλεοράσεις

Πώς το switch-off αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία Λύσεις και προτάσεις για αναλογικές τηλεοράσεις Το switch-off της αναλογικής τηλεόρασης έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας και πλέον επεκτείνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία. Αυτόν τον μήνα λοιπόν θα δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ. (µια ενασχόληση δηµιουργίας) Νικόλας ονταδάκης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ. (µια ενασχόληση δηµιουργίας) Νικόλας ονταδάκης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (µια ενασχόληση δηµιουργίας) Νικόλας ονταδάκης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Λίγα λόγια για αρχή 4 Εισαγωγή 5 Τα χαρακτηριστικά ενός καλού µαχαιριού 7 Πώς να επιλέξουµε το σωστό µαχαίρι 9 Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο

Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο Πρώτο Σχέδιο Εισαγωγή Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει μια σύνοψη και μια εικόνα των πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 12

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 12 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 12 Το μάνατζμεντ της αλλαγής Αθήνα 2012 τετράδιο 12 Το μάνατζμεντ της αλλαγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συζήτηση ξεκινά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 16

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 16 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 16 Εξυπηρέτηση και συστήματα αναμονής Αθήνα 2013 τετράδιο 16 Εξυπηρέτηση και συστήματα αναμονής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Λορέντζος

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό του Υπολογιστή

Το Υλικό του Υπολογιστή Μανώλης Κιαγιάς Το Υλικό του Υπολογιστή Με εικόνες... Χανιά, 2012 (Κενή σελίδα) 1 (C) 2012 Μανώλης Κιαγιάς Το Έργο αυτό διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Πληροφορικής Θέµα Εισήγησης Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Θεσσαλονίκης Κανούτας Ευάγγελος Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ όλα τα µελή του TWMN

Διαβάστε περισσότερα