1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον"

Transcript

1 1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ του έτους Εκεί είναι δημοσιευμένο απόσπασμα από το κείμενο της επιστολής του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Ιωαννικίου ( ) προς τον Ιωάννη Μανούση, που ζούσε στη Βιέννη, με την παρατήρηση: «Σιατιστείς, οίτινες προς έπαινον και μνήμην αιώνιον της ευεργέτιδος.βαρβάρας, διώρισαν να γίνεται κατ έτος μονοεκκλησία κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας», (Ερμής ο Λόγιος, τόμος Ι, 1820, σελ. 367). Στα χειρόγραφα του Φίλιππου Ζυγούρη, σελ. 297 κ.ε., βρήκαμε το ακόλουθο κείμενο, το οποίο αναφέρεται στη γιορτή αυτή: «Λογίδριον του Παπαρρίζου στην εορτή των Σχολείων σε τιμή της Βαρβάρας και των λοιπών ευεργετών των Σχολείων, 1820 Φεβρουάριο... Κατάλογος των αειμνήστων συνδρομητών της Σχολής αναγνωσθείς παρά του Αρχιερέως: Αιωνία η μνήμη των εξ αρχής κτιτόρων και θεμελιωτών της Σχολής. Ο εν μακαρία τη λήξη προκάτοχος ημών Κ ος Νεόφυτος αφιέρωσεν εις την Σχολήν γρόσια δύο χιλιάδας. Αιωνία η μνήμη. Η εν Ιασίω Κ α Βασιλική Νικολάου αφιέρωσεν εις την Σχολήν το τρίτον μέρος της περιουσίας του μακαρίτου αυταδέλφου αυτής Γεωργίου. Ο μακαρίτης Κων. Δούκα Χατζή Μιχαήλ αφιέρωσεν εις την Σχολήν γρόσια χίλια τριακόσια. Αιωνία η μνήμη του. Ο μακαρίτης Γεώργιος Αυξεντιάδης, καθηγητής, αφιέρωσε εις την Σχολήν την βιβλιοθήκην αυτού εκ 217 τόμων. Αιωνία η μνήμη. Ο τιμιώτατος εν νέοις κυρ Ναούμ Δημητρίου, Σιατιστεύς, αφιέρωσε δέκα σώματα Γραμματικάς Ζαχαριάδου. Αιωνία η μνήμη. Γεωργίου, Πασχάλη, Παναγιώτου, Μιχαήλ και Ευστρατίου και των ενταύθα εντιμοτάτων Επιτρόπων και πολιτών των συνεργησάντων και συνεργούντων λόγω και έργω εις την Σχολήν, Αιωνία η μνήμη. Επίλογος του Αρχιερέως αγίου Σισανίου και Σιατίστης Κ ου Κ ου Ιωαννικίου: Τους μεν επαίνους και τους μακαρισμούς των μνημονευθέντων τούτων αξιεπαίνων ανδρών ηκούσατε, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, ευχόμεθα δε και ημείς αρχιερατικώς και προτρέπομεν πάντας υμάς πατρικώς, ίνα ζηλεύσητε και μιμηθήτε τον ένθεον τούτων ζήλον και την αγαθήν προαίρεσιν των κτιτόρων της Σχολής και να συνδράμητε το κατά δύναμιν έκαστος εις τον καταρτισμόν και καλλωπισμόν της Σχολής της πατρίδος σας και οι μεν έχοντες να

2 2 προσφέρητε την δυνατήν βοήθειαν δια την ανόρθωσιν της Σχολής οι δε μη έχοντες να δείξητε την καλήν προθυμίαν εις το να συντρέχητε εις την προκοπήν των παιδιών σας και να τα στέλλητε εις τα σχολεία, δια να γείνουν με την μάθησιν και άνθρωποι καλοί και Χριστιανοί τέλειοι και ούτω θέλετε αξιωθή έκαστος της παρά του πλουσιοπαρόχου και μισθαποδότου θεού αντιμισθίας δια την καλήν σας προαίρεσιν, ου η Χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων Υμών». Η γιορτή των ευεργετών πραγματοποιείται ως τις μέρες μας. Γιορτάζουμε και τιμούμε τους ευεργέτες μας κάθε χρόνο την ίδια ημέρα που η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών. Από τα αρχεία των σχολείων της πόλης μας και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, από το δημοσίευμα "Ευεργέται και δωρηταί των Δημοτικών Σχολείων Σιατίστης", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, από τα βιβλία Γ.Μπόντα, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας. Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1983 και Α. Δάρδα, Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, έκδοση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων", Θεσσαλονίκη 1997, από το αρχείο Φίλιππου Ζυγούρη συλλέξαμε όσες πληροφορίες ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν για την περίοδο σχετικά με τους ευεργέτες και δωρητές των σχολείων μας και τολμήσαμε μια πρώτη καταγραφή τους, όπως αυτή που ακολουθεί. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για μεγάλο αριθμό δωρεών δεν βρήκαμε ακριβή στοιχεία για το έτος δωρεάς. Έτσι, για δωρεές μέχρι το 1972 έγινε ενιαίος πίνακας και η χρονολογική κατάταξη στηρίχθηκε σε χρονολογίες οδηγούς, π.χ. έτος σύνταξης διαθήκης δωρητή, έτος θανάτου δωρητή, σχετικά δημοσιεύματα εποχής. Από το 1973 και μετά έχουμε περισσότερα στοιχεία και για το λόγο αυτό μπορέσαμε να κάνουμε ετήσιους πίνακες δωρητών. Ευεργέτες και Δωρητές των σχολείων της Σιάτιστας μέχρι το Οι εξ αρχής κτίτορες και θεμελιωταί της σχολής Βασιλική Νικολάου κατά κόσμον και ως μοναχή Βαρβάρα Αυξεντιάδης Γεώργιος Δημητριάδης ή Δημητρίου Ναούμ Νεόφυτος, Μητροπολίτης Χατζημιχαήλ Κων/νος Δούκα 1820

3 7 Ιωνάς μοναχός Γκερεχτες Θωμάς Τζετήρη Αικατερίνη Μανούσης Θεόδωρος Ζήσης Μάρκος του Γεωργίου Μελέτιος Αρχιερεύς Χατζηιωαννίδης Θεοδωρος Βόγκουλιος Ναούμ Τσιαγκάλη Ελένη Τριανταφύλλου ή Καλτσιός Δημήτριος Τραμπαντζής Ιωάννης Σαμαράς Νικόλαος του Λαζάρου Ιωαννίδης Δημήτριος Σαχίνης Κων/νος Τέρτης Μιχαήλ Τσιρλιγκάνης Δημήτριος Τσιστόπουλοι αδελφοί Βούρος Θωμάς του Αναστασίου Ηλιάκης Ι. Γενικός Διοικητής Κοζάνης Μιχαηλίδης Ιωάννης Σαχίνης και υιοί Σερέφας Δημήτριος Τράχος Χρίστος Μιχαήλ Τσαούσης K. του Χ Τσίστα αδελφοί Μέγας Αναστάσιος Ευθυμίου Βέρρος Μιχαήλ Δήμου ή Γκαργκατσούιας Νικόλαος Μουσταφά αδελφοί Περπέσας Κων/νος Γκαγκαράτσα Ελένη Μήκας Γεωργιος Αλεξίου Βασιλική του Ζήση Ιάκωβος Κλεόμβροτος Τσιστόπουλος Δημήτριος και Θεολογία Κοτσώνας Αθανάσιος Κουκουλίδης Μιχαήλ και Αλεξάνδρα ΔΑΝΑΤΣΑ Τεχνική Σχολή Κοζάνης Δίτσιος Κων/νος Καφάση Ναούμα Κλεινίας Κων/νος

4 48 Κουτσώνας Νικολαος Τσιρώνης Κων/νος Τσίπος Αναστάσιος Γράβας Γεώργιος Αθανασίου Στρακαλής Λάζαρος και Μλτιάδης Καραλιώτας Γεώργιος Σπύρου Αναστάσιος Σύλλογος Γονεων και Κηδεμόνων Τραμπαντζείου Γράβας Μάρκος Ευεργέτες και Δωρητές των σχολείων της Σιάτιστας από το 1973 μέχρι και το Παπαγεωργίου αδελφοί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Τραμπαντζείου 1974 Στέφου Ηλίας και Μαριγώ Στέφου 1975 Κοτσώνας Αθανάσιος Παπαγεωργίου αδελφοί 1976 Δαρδάλης Ζήσης Στέφου Ηλίας και Μαριγώ Στέφου Ταχμιντζής Ευστάθιος 1977 Παπανικολάου Κων/νος Ταχμιντζής Ευστάθιος 1978 Γράβα Παναγιώτου oικογένεια Πολύκαρπος Λιώσης, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Τζώνος Γεώργιος και Θεολογία Τζώνου Τσίπος Αναστάσιος 1980 Γκερεχτές Παναγιώτης Δαρδάλης Ζήσης Καφάσης Γεώργιος Κωντσιόγλου Γεώργιος

5 Παπανικολάου Κωνσταντίνος Παπάς Αργύριος Πολύζος Γεώργιος Ρετζέπης Ευάγγελος Ταχμιντζής Ευστάθιος Τράχος Αθανάσιος 1981 Μελέντης Ιωάννης 1982 Δάρδα Ευρυδίκη Δαρδάλης Ζήσης Ιωαννίδης Παύλος Παπαγεωργίου Απόστολος Παπαγεωργίου Νικόλαος Πήτερς Ελευθερία Τζώνος Θεόδωρος 1985 Μάνιος Αθανάσιος Παπανικολάου Ιωάννης Παπανικολάου Κω/νος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ενιαίου Λυκείου 1986 Παπαγεωργίου αδελφοί 1987 Κωνσταντινίδης Δημήτριος Παπάς Αργύριος 1988 Αλεξίου Bάσω χήρα Ελευθερίου Κανατσούλη Ιφιγένεια Δημητρίου Κανατσούλης Χαρίλαος Μπητσιάκας Τριαντάφυλλος και Στέλλα Μπητσιάκα Παπάς Χρήστος Σύλλογος Σιατιστέων Αθήνας - Πειραιά Τύρνας Νικόλαος 1989 Τράχος Δημήτριος και Ελένη Τράχου 1990 Παπανικολάου Κω/νος 5

6 1991 Παπανικολάου Κω/νος Σπύρου Αθανάσιος 1992 Τζιώνας Αθανάσιος 1993 Βαρβέρης Παναγιώτης, Γεώργιος και Κων/νος Νάκος Ιωάννης και Θωμάς Κακάλης Νικόλαος 1994 Κωτούλας Χρίστος 1995 Ιωαννίδειο Ίδρυμα Λάγγα - Μούρτου Σουλτάνα Λάγγας Γεώργιος Παπανικολάου Κω/νος Σπύρου Αθανάσιος Τράχος Δημήτριος Τράχος Δημήτριος και Ελένη Τράχου 1996 Ζωγράφου Κων/νου οικογένεια Ιωαννίδειο Ίδρυμα Σπύρου Αθανάσιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τράχος Δημήτριος και Ελένη Τράχου 1997 Δάρδας Αναστάσιος Διδώλης Δημήτριος Καραγκούνης Ανδρέας Μαθητικές Κοινότητες Γυμνασίου Σιατίστης Σπύρου Αθανάσιος και Παρασκευή 6

7 Τράπεζα Εθνική Τράχου Ελένη Δήμος Σιάτιστας Ζωγράφου Κων/νου οικογένεια Ιωαννίδειο Ίδρυμα Παπανικολάου Κω/νος και Ελένη Παπανικολόυ Ταχμιντζής Ευστάθιος Τύρνας Νικόλαος 1999 Ιωαννίδειο Ίδρυμα, πρόεδρος Παππάς Βασίλειος Μάλαμα Αννα Μερτζιάνη Σταυρούλα Νάκος Ιωάννης Ταχμιντζής Ευστάθιος Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Ψημμένος Νικόλαος 2000 Εφραίμ Αρχιμανδρίτης Κάρκος Κων/νος Σπύρου Αθανάσιος 2001 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, εφημερίδα Παπαγεωργίου Γεώργιος και Ζωή Παπαγεωργίου ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΗ και Κυβέλη Τράχου

8 2002 Μαλλιάρης Παιδεία, εκδοτικός οίκος Παπαγεωργίου Μάρκος Σκούλιος Αντώνιος Σπύρου Αθανάσιος και Κυβέλη Τράχου 2003 Παπανικολάου Κω/νος Σκούλιου-Νάκου Αντιγόνη Ταχμιντζή Ναούμα Τζιώνας Αθανάσιος και Κυβέλη Τράχου 2004 Αλεξίου Αλέξιος Αλεξίου-Ηροδότου Δώρα Μαλιόγκας Θεόδωρος Μπλιάγκος Θωμάς Νάκος Ιωάννης και Κυβέλη Τράχου 2005 Γκουτζιαμάνη Ευφροσύνη Γκουτζιαμάνης Χρήστος Δάρδα Νίνα Διδώλη Ελένη Μπόντας Γεώργιος Νομαρχία Κοζάνης, Αντινομάρχης Νανόπουλος Γ. Τράπεζα Άλφα Τράχου Κυβέλη 2006 Βώρος Φανούριος και Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου Μάλαμας Εμμανουήλ 8

9 Μαλιόγκας Θεόδωρος Μπόντας Γεώργιος Παπαγεωργίου Γεώργιος και Μάρκος Παπανικολάου Κω/νος και Ελένη Παπανικολάου Τράχου Κυβέλη 2007 Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης» Μουχτάρης Νικόλαος Μπόντας Γεώργιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου και 5 ου Νηπιαγωγείου Τράχου Κυβέλη 2008 ΑΗΣ Καρδιάς Διδώλη Ελένη Ζωγράφου Κων/νου οικογένεια Μάλαμας Εμμανουήλ Μαντζιάρη αφοί Μαντζιάρης Βασίλειος Νάκος Ιωάννης Νομαρχία Κοζάνης, Αντινομάρχης Γκερεχτές Λάζαρος Παπαϊωάννου Φίλιππος και Σταυρούλα Παπαϊωάννου Παπανικολάου Κων/νος Σύρη-Σκούνου Αλεξάνδρα Ταχμιντζή Ναούμα Τράπεζα Κύπρου 2009 Ζωγράφου Κων/νου οικογένεια Νομαρχία Κοζάνης, Αντινομάρχης Γκερεχτές Λάζαρος Πάικος Λάζαρος Παπαγεωργίου αδελφοί Παπαϊωάννου Δημήτριος Σκούλιου Γεώργιος, Σκούλιου-Βαμβακά Βασιλική και Σκούλιου- Κριθαριώτη Θεοδώρα 9

10 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου και 5 ου Νηπιαγωγείου Τράπεζα Εμπορική 10 Στη συνέχεια στο βιβλίο ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ οι νέες καταγραφές θα γίνονται κατά έτος δωρεάς. Υπεύθυνη για τις νέες καταγραφές θα είναι όπως πάντα - η κοινότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πόλης μας Ύστερα από τα αποτελέσματα νεότερων ερευνών προσθέτουμε στα ονόματα των ευεργετών μέχρι το 1972 το όνομα του Αλεξάνδρου Δούκα Σαχίνη γιατί σύμφωνα με τα χειρόγραφα του Φιλίππου Ζυγούρη: «απέστειλε χρηματικήν αρωγήν στην Αδελφότητα «Προφήτης Ηλίας» για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σιατίστης» Ζωγράφου Αικατερίνη Μάλαμας Εμμανουήλ Παπαϊωάννου Γεώργιος Ταχμιντζή Ναούμα 2011

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Επικ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ. Το Δ.Σ της Ε.Β.Θ σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι!!! ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ

ΒΑΒΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ. Το Δ.Σ της Ε.Β.Θ σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι!!! ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ Θεσσαλονίκη 4 Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 114 - Ιούνιος 01 Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ημερολόγιο2015 Αναδρομή στο απώτερο παρελθόν Όπως συνήθως συμβαίνει με πολλούς σημαντικούς ναούς του Πηλίου, που έχουν τις ιστορικές τους ρίζες σε προγενέστερες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 273 επιλογή των πινάκων είναι συχνά πολύ άνιση: ό Βασ. Γούτας λ.χ. άντιπροσωπεύεται με 4 πίνακες, ό Πίνδαρος Πλατωνίδης με 14, άλλά μέ κανέναν οί ενδιαφέροντες άγιογράφοι Θεόδωρος Βασιλειάδης,

Διαβάστε περισσότερα

22.7. Η οργάνωση του αγώνα

22.7. Η οργάνωση του αγώνα Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία 577 22.7. Η οργάνωση του αγώνα Δεν υπήρχε συστηματική άμυνα στις Σέρρες προ του 1905. Ο πρόξενος Στουρνάρας, λόγω της πλειονότητας του ελληνικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ Κατά την αποχώρηση των Βουλγάρων από την περιοχή των Σερρών Βούλγαροι Στρατιώτες και άνδρες του ΕΛΑΣ συνέλαβαν στην περιοχή Μυρκίνου Μυρίνης και Παλαιάς Ζίχνης 350 άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864)

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) 7ο διαχειριστικό βιβλίο Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου Στ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS Π. Θ. 117 ΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΜΑ 117 Α ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 2012-2013 ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions,

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS Π. Θ. 117 ΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΜΑ 117 Α ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 2012-2013 ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions, D.117A G. www.emmanouil.com.gr Με χαρά σας παρουσιάζω το «Γράμμα του Κυβερνήτη» της Λαϊονικής χρονιάς 2012-13 που είναι ένα μέσο επικοινωνίας μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη μνήμη

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη μνήμη EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 53ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα μας ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ 27 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Εκδηλώσεις στον κόσμο και την Ελλάδα

Τα Νέα μας ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ 27 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Εκδηλώσεις στον κόσμο και την Ελλάδα Τα Νέα μας 3634 MHNIAIA EKΔOΣH APIΘ. 460 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΒOYΛΗΣ 36 105 57 AΘHNA THΛ.: 210 3244315 ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ Εκδηλώσεις στον κόσμο και την Ελλάδα Σειρά εκδηλώσεων Τιμής και Μνήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό 1. Εισαγωγή Λεωνίδας Ν. Λυμπέρης Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη όλων των Συμβουλίων του

Τα μέλη όλων των Συμβουλίων του TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 135 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημάδια του χρόνου

Τα σημάδια του χρόνου AΣHM. ΦΩTHΛA & ΛEΩΦ. AΛEΞANΔPAΣ, AΘHNA 114 73 ΔIEYΘYNΣH EΦHMEPIΔAΣ: AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 THNOΣ 84200 ETOΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 AP. ΦYΛΛOY 31 Επισκευή στο καμπαναριό της Ενορίας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2362 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» ΙΛΙΟΝ 82 ΚΩΔΙΚΟΣ: 212622 AP TO TI NA H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY Τρίμηνη Ενημερωτική και Πολιτιστική Έκδοση του Συλλόγου Αρτοτινών Φωκίδας Xρόνος 21ος Aριθμός φύλ λου 120 Οκτώβριος - Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα