Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σας διαβιβάζουμε το υπό στοιχείο (β) έγγραφό του με το οποίο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σας διαβιβάζουμε το υπό στοιχείο (β) έγγραφό του με το οποίο :"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Λιμενιτάκη Τηλέφωνο : FAX : ΚΟΙΝ. : ΩΣ Π.Δ Αθήνα 22 Ιουλίου 2009 Αριθ. Π ρ ω τ.: / / Β0019 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ ΣΧΕΤ. : α) το με αριθ. Φ. 439/'οικ26205/2370/ έγγραφο του Υττ. Μετ. & Εττ., που σας κοινοποιήθηκε με το αριθ /2275/Β0019/ έγγραφό μας β) το με αριθ. Φ. 439/40321/3607/ έγγραφο του Υττ.Μετ. & Επικ. Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σας διαβιβάζουμε το υπό στοιχείο (β) έγγραφό του με το οποίο : Α) Διευκρινίζεται ότι.η απαίτηση του άοθοου 3.16 του Οδπνού της ΕΔΥΜ, ότι το φορτηγό αυτοκίνητο που διενεργεί μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ δύο τρίτων χωρών Β' και Γ' με χρήση της ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜ, να είναι έμφορτο και όχι κενό, αφορά στην πρώτη διαδρουή από τη χώρα ταξινόμησης Α ' του φορτηγού προς τη νώρα Β. Οι επόμενες τρείς διαδρομές μεταξύ τρίτων χωρών, μετά την εκτέλεση των οποίων οφείλει να επιστρέφει στη χώρα ταξινόμησής του, μπορούν να εκτελούνται είτε υε έιιφοοτο, είτε υε κενό φορτηνό. Β) Γνωστοποιείται ότι, λόγω εξάντλησης των Διμερών αδειών Ρωσίας, που ανταλλάσσονται με τη χώρα αυτή και μέχρι να εφοδιαστούν οι Ρώσικες Αρχές με νέες Διμερείς άδειες, επιτρέπεται χωρίς Διμερή άδεια Ρωσίας η φόρτωση των Ρώσικων Φορτηγών Δ.Χ διεθνών μεταφορών, από Ελλάδα προς Ρωσία και ειδικά για την περίπτωση που το φορτίο αποτελείται από ευαίσθητα προϊόντα (φρούτα κλπ) και έχει αποκλειστικά προορισμό τη Ρωσία. Γ) Παρακαλούνται οι τελωνειακές αρχές να κρατήσουν ενήμερη την Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών-Τμήμα Οδικών Μεταφορών του εν λόγω Υπουργείου, με σχετικό ενημερωτικό πίνακα, που θα αφορά τη φόρτωση των Ρωσικών φορτηγών αυτοκινήτων χωρίς την απαραίτητη Διμερή άδεια, μέχρι τον εφοδιασμό τους με αυτές. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

2 Τέλος, επισημαίνεται ότι, η ερμηνεία του άρθρου 3.16 του Οδηγού της ΕΔΥΜ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και ότι οποιαδήποτε άλλη τυγόν διευκρίνιση χρειασθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, αυτή θα αναζητηθεί, μετά από σχετικό ερώτημά σας στην υπηρεσία μας, από το ως άνω Υπουργείο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ TEA. & ΕΦΚ Ν.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛ.Υ.Τ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ 2. ΥΠ.Ε.Ε 3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΟ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΟΙΚ. ΕΠΙθ/ΣΕΙΣ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΑΠΑΓΟΥ 5. Ο.Φ.Α.Ε Πατησίων Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ (κ. Α. Μπέζα) 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (κ.σκορδά) 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 4. Δ/ΝΣΗ 3Η-ΤΜ Η Μ Α Δ' 5. Δ/ΝΣΗ 19η - ΤΜΗΜΑ Β'(4 αντίγραφα)

3 á9 12:32 From:D'SH EÑP^KON MET 'RON 210^ c& o3e 3M33 To: P. l'l ) s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Πληροφορίες: Α. Νεαμονιτάκη Τηλ. ; Fax : ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞ. Ε Π Ε ΙΓΟ Ν / ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ/ΤΑΣ Παπάγου, 16 Ιουλίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. Φ 439/40321/3607 ΠΡΟΣ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γεν. Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ Ι 9 ηδ/νση Τελ. Διαδ/σιών fax : Κ Ο ΙΝ.: ΟΦΑΕ Fax: ΘΕΜΑ : Διενέργεια μεταφορών με άδειες ΕΔΥΜ. ΣΧΕΤ. ; Το με αριθμ. πρωτ. Φ439/26205/2370/ έγγραφό μας., Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής, εγκυκλίου μας και με αφορμή τα διάφορα διαβήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τις Αρχές κρατών - μελών της ΕΔΥΜ, διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση του άρθρου 3.16 του οδηγού της ΕΔΥΜ, ότι το φορτηγό αυτοκίνητο που διενεργεί μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ δύο τρίτων χωρών Β' και Π με χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, να είναι έμφορτο και όχι ; κενό, αφορά στην πρώτη διαδρομή από τη χώρα ταξινόμησης (Α') του φορτηγού προς τη χώρα ( Β') Οι επόμενες τρεις διαδρομές μεταξύ τρίτων χωρών, μετά την εκτέλεση των οποίων οφείλει να επιστρέφει στη χώρα ταξινόμησης του, μπορούν να εκτελούνταί είτε με έμφορτο είτε με κενό φορτηγό. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι λόγω εξάντλησης των διμερών αδειών Ρωσίας, που ανταλλάσσουμε με τη χώρα αυτή για το έτος 2009 και μέχρι να εφοδιάσουμε τις ρωσικές Αρχές με νέες διμερείς άδειες στις αμέσως επόμενες ημέρες( θα υπάρξει σχετική ενημέρωσή σας), επιτρέπουμε χωρίς διμερή άδεια Ρωσίας τη φόρτωση των ρωσικών φορτηγών δημόσιας χρήσης διεθνών μεταφορών, από Ελλάδα προς Ρωσία και ειδικά για την περίπτωση που το φορτίο αποτελείται από ευαίσθητα προϊόντα (φρούτα κλπ) και έχει αποκλειστικά προορισμό τη Ρωσία. Οι Τελωνειακές Αρχές παρακαλούνται να κρατήσουν ενήμερη την Υπηρεσία ; μας με σχετικό ενημερωτικό πίνακα, που θα αφορά τη φόρτωση των ρωσικών αυτοκινήτων χωρίς την απαραίτητη διμερή άδεια, μέχρι τον εφοδιασμό τους με αυτές. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Εσωτερική Διανουή 1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2. Α. Νεαμονιτάκη

4 Κ.Α : 520 Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς & Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τ ηλέφωνο ΡΑΧ Ε-γπβΠ Καρ. Σερβίας ΑΘΗΝΑ Ε. Λιμενιτάκη : otenet.gr Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥ Τ.ΟΚΙΝΙ ΙΤ ιιίω Ν ΤΙ ΑΡίθ. ντρωτ ΛΑΑ <χί?μ 53. ^ 9 ^ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : /2991.1/Β0019 ΟΦΑΕ Πατησίων ΑΘΗΝΑ 1. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αναστάσεως 2 &Τσιγάντε 2. ΥΠ.Ε.Ε & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤ. : το με αριθ. Α12/4607/ έγγραφό σας Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφό σας, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία μας, σχετικά υε παράνουες υεταφορές, κατά την έναρξη της εξαγωγικής περιόδου του καρπουζιού, από φοοτηνά τρίτων χωοών, τα οποία εξέρχονται από τη χώρα υας κυρίως από το λιυάνι της Πάτρας και ένας υικρός αριθυός από το λιυάνι της Ηνουυενίτσας και από Προυαχώνα, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κά τω θι: α) Οταν τα φορτηγά τρίτων χωρών μεταφέρουν εξαγόμενα προς τρίτες χώρες εμπορεύματα, οι υπάλληλοι των τελωνείων Πάτρας και Ηγουμενίτσας, όταν κατατίθεται διασάφηση εξαγωγής για εμπορεύματα προς τρίτες χώρες, κατά την διαδικασία των τελωνειακών ελέγχων που διενεργούνται μέσα στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει του Ν. 3446/06 προβαίνουν στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

5 β) Στα πλαίσια της αποστολής κοινοτικών εμπορευμάτων (όπως είναι και τα ελληνικά καρπούζια) προς άλλο Κ-Μ της Κοινότητας, τα μεταφερόμενα εμπορεύματα από φορτηγά τρίτων χωρών δεν προσκομίζονται στα τελωνεία Πάτρας και Ηγουμενίτσας για τελωνειακό έλεγχο, εφόσον τα εμπορεύματα διακινούνται με πλοία τακτικής γραμμής. Στην προκειμένη περίπτωση τα λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας δεν αποτελούν σημεία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά αποτελούν εσωτερικά τελωνεία της Κοινότητας. γ) Επειδή το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ενιαίο, το σημείο του Προμαχώνα( στο οποίο σημειωτέον δεν λειτουργεί τελωνείο, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην Κοινότητα), αττοτελεί εσωτερικό σύνορο της Κοινότητας, ττου σημαίνει ότι κανένας τελωνειακός έλεγχος και τελωνειακή διαδικασία δεν διενεργείται. Υ) Η εσωτερική κυκλοφορία των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων, ως προς την νομιμότητα της μεταφοράς τους δεν ελέγχεται από τελωνειακής πλευράς και ο εσωτερικός έλεγχός αυτών πρέπει να γίνει τόσο από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου όσο και από την Υπηρεσία Εδικών Ελέγχων. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα εντατικοποίησης ελέγχου μόνο από τα τελωνεία Πάτρας και Ηγουμενίτσας, αλλά τίθεται θέμα ελέγχου από πλευράς των άλλων συναρμόδιων για το θέμα υπηρεσιών. δ) Επιπλέον, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, απευθύνεστε άιιεσα στις τελωνειακές αρχές της χώρας μας με αίτημα την διενέργεια ελέγχου συγκεκριμένων αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων για παράνομη μεταφορά. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε στο εξής όπως για οποιοδήποτε αίτημά σας για έλεγχο απευθύνεστε προς την υπηρεσία μας ως προϊσταμένη αρχή των τελωνείων, για ενημέρωσή μας και τυχόν δικές μας ενέργειες. Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛ. & Ε.Φ.Κ Ν. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Α.Μπέζα 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 3. Δ/ΝΣΗ 33Η- ΤΜΗΜΑ Α' Α\. Δ/ΝΣΗ 19Η - ΤΜΗΜΑ Β' (4 αντίγραφα)

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗ: κου Προέδρου

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗ: κου Προέδρου ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ X. ΒΟΡΙΔΗΣ Βουλευτής Αττικής - ΛΛ.Ο.Σ. ΟΜΟΙΠΟΝΔ ΙΑ ΦΟΡΤΗΓ0Ν Λ ;,ν ' < ΙΟΝ ι ί-^ν ΛΛΑΔ αααα/ϋ Λ ΤΗ. θ 6 / θ ^ / / Χ 3 ΑΡΙΘ. Τΐ'ΟΤ Α ΐΤ~ί ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση 1 1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση Σήμερα η τιμή διάθεσης των Δελτίων ΤΙR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης στους έλληνες αυτοκινητιστές καθορίζεται μονομερώς με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014».

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα 11-09-2013. Αριθ. Πρωτ.: 1994

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα 11-09-2013. Αριθ. Πρωτ.: 1994 Αθήνα 11-09-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΚΑΠ) Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 - Αθήνα Πληροφορίες :Mπουλούκος Δ.. Τηλέφωνο : 210-3893462 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα