των Εταιρειών FIRST DATA HELLAS Α.Ε. & ADACOM A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Εταιρειών FIRST DATA HELLAS Α.Ε. & ADACOM A.E."

Transcript

1 Απάντηση στην Ανακοίνωση πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης των Εταιρειών FIRST DATA HELLAS Α.Ε. & ADACOM A.E. ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 8 Μαρτίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

2 ΓΓεεννι ικκέέςς Πλλ ηηρροοφοορρί ίεεςς Οργανισμός/ Όνομα Πελάτη Τίτλος Εγγράφου Υποκατηγορία Ημερομηνία Υποβολής 1/3/2010 Αρ. Σελίδων 40 Αρ. Πρωτοκόλλου Διαβάθμιση Κατηγορία Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) Απάντηση στην Ανακοίνωση πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης Δημόσια Διαβούλευση Ν/Α Εμπιστευτικό Ενημερωτικό Πρροοοορρι ιζζόόμμεεννοοι ι Πααρρααλλήήππττεεςς Ονοματεπώνυμο Τμήμα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση Διοικητικού της ΓΓΕ Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα ΙΙσσττοορρι ικκόό ΕΕγγγγρράάφοουυ Ημερομηνία Έκδοση Σχόλια 22/2/ Δημιουργία δομής εγγράφου 26/02/ Καθορισμός προτάσεων τιμολόγησης των υπηρεσιών 01/03/ Οριστικοποίηση τεχνικών περιγραφών 02/03/ Έλεγχος ποιότητας 03/03/ Διορθώσεις 04/03/ Τελική Έκδοση 2

3 Πίνακας Περιεχομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ First Data Crpratin - First Data Hellas ADACOM Giesecke & Devrient GmbH ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ First Data Hellas ADACOM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδικασίες κύκλου ζωής έξυπνων καρτών Διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα Διαδικασία έκδοσης έξυπνων καρτών Άλλες Διαδικασίες έξυπνων καρτών Διαχείριση εφαρμογών στην έξυπνη κάρτα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συνταγογράφηση εκτέλεση συνταγής Εκκαθάριση συνταγής Ενημέρωση λίστας φαρμάκων Αναφορές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ( ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Lst/Stlen & Authrisatins (LSA) Help Desk των Τερματικών Συναλλαγών Custmer Service ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FIRST DATA HELLAS Πελατολόγιο Υπηρεσιών Εμπειρία FDH Yπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Υπηρεσίες επεξεργασίας αιτήσεων (Applicatin Prcessing) ADACOM Ενδεικτικό Πελατολόγιο ADACOM GIESECKE & DEVRIENT (G&D)

4 Πίνακας Εικόνων/Πινάκων ΕΙΚΟΝΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 3: ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 4: ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 7: ΠΕΛΑΤΕΣ FIRST DATA HELLAS ΕΙΚΟΝΑ 8: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ADACOM ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ FIRST DATA HELLAS ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ADACOM ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η G&D

5 1 Επιτελική Σύνοψη 1.1 Γενικά Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης-πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης οι εταιρείες First Data Hellas και ADACOM είναι στην ευχάριστη θέση να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση του εν λόγω διαγωνισμού. Η First Data και η ADACOM σε συνεργασία με την G&D, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία που έχουν στην παροχή υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών καθώς και στην ολοκλήρωση συναλλαγών, είναι σε θέση να παράσχουν μια συνολική και πλήρη πρόταση παροχής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης ως υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 1.2 Δομή Προσφοράς Η δομή της παρούσας προσφοράς έχει ως εξής: Κεφάλαιο 1, Επιτελική Σύνοψη, η οποία περιέχει μια γενική περιγραφή της προσφοράς Κεφάλαιο 2, Στοιχεία Παρεχόμενης Υπηρεσίας, με σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας, της υποδομής του συστήματος και των λοιπών στοιχείων αυτής. Κεφάλαιο 3, Εμπειρία Εταιρειώνν Στατιστικά Υπηρεσίας, με παράθεση των οικονομικών στοιχείων της πρότασης 1.3 Στοιχεία Εταιρειών First Data Crpratin - First Data Hellas Η εταιρεία FIRST DATA HELLAS ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της FIRST DATA CORPORATION, η οποία αποτελεί την απώτατη μητρική της εταιρεία. Το 100% των μετοχών της ανήκουν στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «FIRST DATA OPERATIONS (ΑUSTRIA) GmbH», της οποίας απώτατη μέτοχος είναι επίσης η εταιρεία με την επωνυμία FIRST DATA CORPORATION. Η FDH, δραστηριοποιείται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά από το 1991, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς Business Outsurcing Services και κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και μεγάλες Επιχειρήσεις / Οργανισμούς του Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα. Τα έργα που αναλαμβάνει, κατατάσσονται σε αυτά που απαιτούν συνεχή υποστήριξη σε διαρκή βάση, σε έργα που επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε έργα που αφορούν εφάπαξ σε κάποια ειδική εφαρμογή χωρίς να επαναλαμβάνονται, όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων με την αρχική καταχώριση των στοιχείων, η ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ. Τα έργα αυτά είναι απολύτως εξειδικευμένα, σύνθετα, με αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς όγκου δεδομένων, χρόνου υλοποίησης και ασφάλειας των πληροφοριών και άπτονται τεσσάρων κυρίων θεματικών ενοτήτων: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, στα οποία εντάσσονται υπηρεσίες που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την υποστήριξη μηχανισμών πληρωμών και κίνησης κεφαλαίων. Οι υπηρεσίες αυτής της ενότητας αφορούν σε μηχανισμούς ανάπτυξης και διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, συστημάτων διαχείρισης 5

6 ΑΤΜ, διαχείρισης δανείων, ηλεκτρονικών πληρωμών για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες. Η συγκεκριμένη ενότητα δραστηριοποίησης του Τομέα είναι αυτή που έχει καταξιώσει την εταιρεία ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, που περιλαμβάνουν όλες ανεξαιρέτως τις εξειδικευμένες κατηγορίες εφαρμογών Call Centre για την εξυπηρέτηση Πελατών (Custmer Supprt), την υποστήριξη διαδικασιών Εισπράξεων (Cllectins), την λειτουργία Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk), την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης (Inflines) και Προώθησης Πωλήσεων (Telesales / Telemarketing), όπως επίσης και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACK OFFICE οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εξειδικευμένες κατηγορίες : α. Καταχώρησης στοιχείων (data entry), β. ψηφιοποίησης και διαχείρισης εντύπων (Imaging & dcument management) & γ. ελέγχων ταυτοπροσωπίας και πιστοληπτικής ικανότητας υποψηφίων πελατών για πιστωτικές κάρτες & δάνεια (applicatin prcessing). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, στις οποίες εντάσσονται εξειδικευμένες εφαρμογές που παρέχονται υπό τη μορφή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν: Διαχείριση μετοχολογίων και άλλες εφαρμογές που αφορούν σε επιχειρήσεις εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, υπηρεσίες και περιβάλλον disaster recvery, παρακολούθηση και διαχείριση μισθοδοσίας και συστημάτων προσωπικού, υποστήριξη εθνικών εκλογών, υποστήριξη διαδικασιών διαπιστεύσεων σε μεγάλες διοργανώσεις (διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλα συνέδρια κ.λ.π) και άλλες. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, που περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως Καταχώρηση Στοιχείων, Διαχείριση Αιτήσεων, Εκτυπώσεις Εντύπων Υλικών και Προσωποποιήσεις / Εμφακελώσεις, εκτύπωση και κωδικοποίηση πλαστικών καρτών (embssing), Ταξινομήσεις, Αποστολές κ.λ.π. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες των συστημάτων πληρωμών, εφαρμογών επιχειρήσεων και Call Centre είτε μεμονωμένα, καλύπτοντας αντίστοιχες ανάγκες επιχειρήσεων (Έκδοση Λογαριασμών / Ταχυπληρωμών, Direct Mails, Διαχείριση Λογαριασμών και άλλες). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με ισχύ από η εταιρεία με την επωνυμία «First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την κατά 100% μητρική της εταιρεία «First Data (Greece) Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση, η «First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας» λύθηκε χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) καθώς και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάστηκαν στην απορροφούσα εταιρεία συνεπεία της απορροφήσεως. Συγχρόνως, η απορροφούσα ανέλαβε και αποδέχτηκε το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας και έτσι, από επήλθε η κατά το νόμο μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή [άρθρο75 ΚΝ παρ. 1α' 2190/1920]. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της παραπάνω συγχώνευσης και με ισχύ επίσης από , η απορροφούσα εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της σε «First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας & Συμμετοχών», η οποία είναι ήδη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία. Η σύμφωνα με τα παραπάνω απορροφηθείσα εταιρεία «First Data Hellas A.E. Υπηρεσιών Επεξεργασίας» παρουσίαζε κατά έτη 2006, 2007 και 2008 τους κατωτέρω κύκλους εργασιών, μεγέθη τα οποία θα ενσωματωθούν στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις της συμμετέχουσας Εταιρείας. Έτος Κύκλος Εργασιών ( ) , , ,48 Στοιχεία Εταιρείας Επωνυμία: Νομική Μορφή: Έτος ίδρυσης FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - διακριτικό τίτλο «FIRST DATA HELLAS S.A.» Α.Ε (έτος δραστηριοποίησης στην Ελλάδα) 6

7 Αριθμός Τηλεφώνου: ΦΑΞ: Διεύθυνση: 23ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος Στοιχεία Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Τηλεφώνου: ΦΑΞ: Διεύθυνση: Νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας είναι οι κκ. Γεώργιος Δρυμιώτης ( Διευθύνων Σύμβουλος ), Ερρίκος Ανδρεάκος ( Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ) Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης ( Μέλος Δ.Σ ) 23ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος ADACOM Η ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. ( είναι θυγατρική του ομίλου Ideal και δραστηριοποιείται στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ADACOM με έτος ιδρύσεως το 1998 και έδρα την Αθήνα, παρέχει λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα σε πελάτες του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Χρηματοπιστωτικού τομέα σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Σλοβενία κ.α.. Η ADACOM είναι Πιστοποιημένος Συνεργάτης (Certified Affiliate) της VeriSign και μέλος του VeriSign Trust Netwrk και διαθέτει Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ικανή να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά όλων των τύπων (SSL, Client, Tachgraph, Cde Signing, etc.). Η ADACOM διαθέτει το δικό της, πιστοποιημένο από την VeriSign, Κέντρο Πιστοποίησης μέσω του οποίου παρέχει υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure- PKI). Η ADACOM διαθέτει το δικό της, πιστοποιημένο από την VeriSign, Κέντρο Πιστοποίησης μέσω του οποίου παρέχει υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure- PKI). Το πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο που είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με απαιτητικές προδιαγραφές ασφάλειας, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πλατφόρμα της VeriSign και την τεχνογνωσία της Adacm, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πλατφόρμα της VeriSign, μέσω της οποίας υλοποιούνται οι υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού της ADACOM, υποστηρίζει πλήρως, μεταξύ άλλων, την έκδοση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93 «σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για την ηλεκτρονικές υπογραφές», και το ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 150/2001. Η ADACOM, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) ως ο πρώτος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης στην Ελλάδα, που εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά κατά Δήλωσή του. ( ml ) Για να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, η ADACOM δημιούργησε και λειτουργεί Disaster Recvery site, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε απόσταση ασφαλείας από το Κέντρο Πιστοποίησης της ADACOM, προκειμένου ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή/και καταστροφής, η ADACOM να είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες προς τους τελικούς πελάτες. Για την δημιουργία του κέντρου πιστοποίησης και του Disaster Recvery Site, η ADACOM έχει προβεί σε μια μακροχρόνια επένδυση η οποία έχει ξεπεράσει τα 10 εκατ. Ευρώ. Μέσω των υποδομών της ΑΝΤΑΚΟΜ παρέχονται σήμερα υπηρεσίες πιστοποίησης σε Οργανισμούς του Δημοσίου, του Ιδιωτικού τομέα καθώς και σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η ADACOM διαθέτει μια ομάδα από συμβούλους και μηχανικούς ασφάλειας με ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών γνώσεων (PhD, MBA, M.Sc. κτλ), αλλά και επαγγελματικών πιστοποιήσεων (CISA, CISM, CCSE+, CCDA, κτλ.). Έχοντας ολοκληρώσει στο παρελθόν πληθώρα μεγάλων έργων με επιτυχία, η ADACOM διαθέτει μια από τις πλέον ανταγωνιστικές ομάδες στην αγορά. Η συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη και επιμόρφωση του 7

8 προσωπικού, εγγυάται ότι η ADACOM μπορεί να ηγηθεί στις εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών και να παρέχει βέλτιστες λύσεις ασφάλειας και εξειδικευμένες συμβουλές στους πελάτες της. Στοιχεία Εταιρείας Επωνυμία: Νομική Μορφή: ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Έτος ίδρυσης 1998 Αριθμός Τηλεφώνου: ΦΑΞ: Διεύθυνση: Κρέοντος 25, Σεπόλια Αθήνα Ελλάδα Στοιχεία Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο: Τίτλος/Θέση: Παναγιώτης Βασιλειάδης General Manager Αριθμός Τηλεφώνου: ΦΑΞ: Διεύθυνση: Κρέοντος 25, Σεπόλια Αθήνα Ελλάδα Giesecke & Devrient GmbH Ο όμιλος Giesecke & Devrient (G&D) είναι ένας πάροχος τεχνολογικών λύσεων με παγκόσμιο ηγετικό ρόλο. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στο Μόναχο της Γερμανίας αλλά ο όμιλος διαθέτει 49 θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες εταιρίες σε όλες τις ηπείρους. Ανάμεσά τους, ο τόπος παραγωγής διαβατηρίων της G&D, Giesecke & Devrient Matsukis Security Printing S.A., βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Στα τέλη του 2008 η G&D απασχολούσε περίπου υπαλλήλους. Ο συνολικός τζίρος του ομίλου ανήλθε για το οικονομικό έτος 2008 σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου το 85% προήλθε από τις δραστηριότητες εκτός Γερμανίας. Ιδρυθείσα το 1852 από τους Hermann Giesecke και Alphnse Devrient ως «Officin für Geld - und Werthpapiere», η G&D είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με τις ρίζες της στη Γερμανία αλλά τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο. «Ασφάλεια», «Ικανότητα» και «Εμπιστοσύνη» είναι τα συνθήματα του ομίλου. Τα πελατοκεντρικά του προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες καθιστούν τον όμιλο G&D έναν αξιόπιστο συνεργάτη για κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, δημόσιες αρχές και άλλους οργανισμούς και εταιρίες. Ο όμιλος G&D προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις για σύνθετα συστήματα παραγωγής και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (Επιχειρηματική Μονάδα Τραπεζογραμματίων) καθώς και έξυπνες κάρτες και λύσεις για σύνθετα συστήματα προστασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων (Επιχειρηματική Μονάδα Καρτών και Υπηρεσιών). Επίσης, ο όμιλος G&D προσφέρει ταξιδιωτικά έγγραφα, κάρτες υγείας, και ταυτότητες υψηλής ασφάλειας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως μέσα παραδοσιακής ταυτοποίησης όσο και ως μέσα αυθεντικοποίησης και διασφάλισης υπηρεσιών e-διακυβέρνησης αλλά και nline επιχειρηματικών συναλλαγών (Επιχειρηματική Μονάδα Λύσεων Διακυβέρνησης). Το τμήμα Νέων Δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε το 2006 έχει ως στόχο να παρακινήσει την περαιτέρω ανάπτυξη πέρα από τις τρεις αυτές καθιερωμένες Επιχειρηματικές Μονάδες αναπτύσσοντας λύσεις για νέες αγορές και τεχνολογίες. 8

9 Η Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) ήταν πάντα μια από τις βασικές προτεραιότητες της G&D. ο όμιλος διαθέτει σήμερα περίπου προγραμματιστές οι οποίοι εργάζονται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών. Κατά το οικονομικό έτος 2008 δαπανήθηκαν συνολικά για Ε&Α περίπου 110 εκατομμύρια. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της η G&D διείσδυσε επιτυχώς σε πολυάριθμα νέα επιχειρηματικά πεδία ηλεκτρονικών εφαρμογών εξαιτίας της διαρκούς μεταφοράς τεχνολογιών ασφάλειας από τις παραδοσιακές δραστηριότητες παραγωγής χαρτιού και εκτύπωσης τραπεζογραμματίων. Η εταιρία εκμεταλλεύεται συστηματικά συνέργειες και αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συμπληρώνουν και ενισχύουν το ένα το άλλο και εξασφαλίζουν μια ευρεία τοποθέτηση στην αγορά. Το τμήμα Νέων Δραστηριοτήτων ιδρύθηκε στις αρχές του 2006 με στόχους το συστηματικό άνοιγμα σε νέες επιχειρηματικές περιοχές και την ενίσχυση των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών. Το επίκεντρο εδώ είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη διασφάλιση του ψηφιακού περιεχομένου στα δίκτυα ΤΠ και τις κινητές συσκευές. Στην εποχή της στενά δικτυωμένης επικοινωνίας οι χρήστες απαιτούν άνετη ασύρματη πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών. Όμως, η αποδοχή αυτών των υπηρεσιών, όπως το nline banking, εξαρτάται σημαντικά από την ασφάλειά τους. 1.4 Πιστοποιήσεις ποιότητας First Data Hellas Η First Data Hellas, μέλος της πολυεθνικής εταιρείας First Data Crpratin (FDC) ως θυγατρική της First Data Internatinal (FDI), έχει στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά που απευθύνεται, με αιχμή της διαφοροποίησης της από τον ανταγωνισμό το εύρος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση της ποιότητας αλλά και όλων των επιχειρηματικών βελτιώσεων αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας, για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διαχείρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της, η First Data Hellas έχει εγκατεστημένο ένα Σύστημα Διαχείρησης Εταιρικών Διεργασιών (Business Prcess System) το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2000. Επίσης, είναι πιστοποιημένη, κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 καθώς και σύμφωνα το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία BS- OHSAS 18001:2007.Όσον αφορά στη διαχείρηση των επιχειρηματικών βελτιώσεων (business imprvements), η εταιρεία έχει υιοθετήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία οργάνωσης των βελτιώσεων Six Sigma η οποία αποτελεί επιχειρηματική φιλοσοφία και μέρος της στρατηγικής της First Data Crpratin παγκοσμίως με στόχο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη, με ταυτόχρονη διαρκή βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας. Η First Data Hellas, όπως και όλος ο όμιλος, είναι πιστοποιημένος με τα εξής διεθνή πρότυπα για την προστασία εκτός άλλων, των ευαίσθητων συστημάτων και των δεδομένων κατόχων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών: Visa Payment Card Industry (PCI). Visa Lgical Security Validatin Requirements fr Card Persnalizatin Vendrs MasterCard Lgical Security Requirements fr Card Persnalizatin Bureau Visa PIN Security Στα πλαίσια των προαναφερθέντων, πραγματοποιούνται μεθοδικοί έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο από εσωτερικούς όσο και από πιστοποιημένους τρίτους φορείς του εξωτερικού. Σε ετήσιο επίπεδο η First Data Hellas αξιολογείται από διάφορα audits για τη διατήρηση της πιστοποίησης για τις ανάλογες υπηρεσίες. Ενδεικτικά: 9

10 Visa Lgical Security Validatin Requirements fr Card Persnalizatin Vendrs PCI PIN Security 3-D Secure Security Requirements Mastercard: GVCP - Lgical Security Standards PCI DSS certified fr 2010 Audits από το Internal audit department και από πελάτες ή από τρίτους για λογαριασμό πελατών. Τέλος του 2009, η FDH άρχισε τις απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση κατά ISO με εκτιμώμενη ολοκλήρωση τον Ιούνιο του ADACOM Η ADACOM διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 ενώ συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία και τα αντίστοιχα πρότυπα για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2009 η ADACOM πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005, για τις Υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού και Ασφάλειας Πληροφοριών. Η ADACOM επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και υποδομές με στόχο να διατηρήσει και να εδραιώσει την ηγετική της θέση ως τον βασικό φορέα υπηρεσιών ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων. Επιπλέον, η ADACOM είναι από τις πρώτες εταιρείες στην ελληνική αγορά η οποία έχει λάβει ειδική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την χρήση βιομετρικών μεθόδων αυθεντικοποίησης σε ειδικά διαβαθμισμένους χώρους. 10

11 2 Στοιχεία Παρεχόμενης Υπηρεσίας 2.1 Γενικά Η λύση που προτείνεται από την First Data Hellas και την ADACOM αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνολογιών, διαδικασιών, λογισμικού και υπηρεσιών. Τα μέρη της λύσης αυτής μπορούν να συνοψισθούν στην παρακάτω λίστα: Έξυπνες κάρτες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να αποθηκεύουν με ασφαλή τρόπο κρυπτογραφικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001, Dual slt αναγνώστες έξυπνων καρτών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονη ανάγνωσης έξυπνων καρτών ιατρού και ασφαλισμένου ή φαρμακοποιού και ασφαλισμένου, Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (αναφέρεται στη συνέχεια ως σύστημα eprescriptin), το οποίο θα παρασχεθεί από την G&D, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που θα τεθούν είτε στο κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, είτε κατά την μελέτη εφαρμογής, Υπηρεσία Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού, η οποία θα έχει δυνατότητα έκδοσης και διαχείρισης δύο (2) ψηφιακών πιστοποιητικών ανά χρήστη (ασφαλισμένο, συνταγογράφο/ιατρό, φαρμακοποιό) Υπηρεσία Συστήματος Διαχείρισης Έξυπνων Καρτών, η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει όλες τις έξυπνες κάρτες που θα διανεμηθούν στα πλαίσια του έργου, Υπηρεσία Συστήματος Προσωποποίησης Έξυπνων Καρτών, η οποία θα έχει την δυνατότητα αρχικής έκδοσης, προσωποποίησης, εμφακέλωσης και αποστολής των έξυπνων καρτών που θα εκδοθούν και διανεμηθούν στα πλαίσια του έργου και Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών και υπηρεσιών help desk για τους τελικούς χρήστες των παραπάνω υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσα από τις ασφαλείς εγκαταστάσεις της First Data Hellas και της ADACOM ΑΕ, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία των δύο εταιρειών και την επιτυχημένη συνεργασία τους στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω. Μέσα από την μεγάλη εμπειρία που οι τρεις εταιρείες έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους σε έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2.2 Περιγραφή Διαδικασίας Παροχής της Υπηρεσίας Για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ασφαλισμένοι, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί θα αποκτήσουν και θα χρησιμοποιούν έξυπνες κάρτες και αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά. Με τα ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία θα εκδοθούν για κάθε ασφαλισμένο, γιατρό και φαρμακοποιό, θα είναι δυνατή η επαλήθευση ταυτότητας στο σύστημα eprescriptin και η υπογραφή των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια της παροχής της υπηρεσίας. Για την παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών και προσωποποίησης των έξυπνων καρτών που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες Διαδικασίες κύκλου ζωής έξυπνων καρτών Η προσωποποίηση των έξυπνων καρτών για το παρόν έργο θα γίνει από το κέντρο προσωποποίησης της First Data Hellas μέσω του οποίου θα εκδοθεί το σύνολο των καρτών. Πέρα από τις κάρτες αυτές, η προσφερόμενη υποδομή θα είναι σε θέση να υποστηρίξει μελλοντικά την έκδοση και διαχείριση πολλαπλάσιων ποσοτήτων 11

12 έξυπνων καρτών. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης των αρχικών καρτών και νέων καρτών που θα προκύψουν, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης του κύκλου ζωής των καρτών. Σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω είναι πρόταση, ενώ η οριστικοποίηση αυτών θα γίνει σε μετέπειτα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του φορέα. Η διαδικασία εγγραφής καθώς και η έκδοση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται από τα γραφεία καταχώρησης που θα οριστούν σε μετέπειτα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του έργου. Τα γραφεία αυτά, θα επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες Αρχές Καταχώρησης / Εγγραφής και θα ενεργοποιούν τη διαδικασία για την έκδοση της έξυπνης κάρτας γιατρού ή ασθενή, αναλαμβάνοντας και την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη με όσα (φυσικά) πιστοποιητικά ταυτοποίησης απαιτούνται κατά περίπτωση (ΑΜΚΑ, ταυτότητα, ΑΦΜ). Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές προτεινόμενες διαδικασίες του κύκλου ζωής των ψηφιακών πιστοποιητικών και των έξυπνων καρτών, με στόχο να γίνει πιο κατανοητή η αρχιτεκτονική της προσφερόμενης υποδομής. Οι τελικές διαδικασίες θα καθοριστούν αναλόγως είτε στο κείμενο του διαγωνισμού, είτε στη μελέτη εφαρμογής του έργου Διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα Στα πλαίσια του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υπάρχουν δυνατότητες διασύνδεσης των υποσυστημάτων με υπάρχουσες υποδομές ή με υποδομές που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Μία από τις υποδομές αυτές είναι η βάση δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΗΔΙΚΑ. Σε αυτή τη βάση δεδομένων βρίσκονται τα στοιχεία των ασφαλισμένων και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ασφαλιστική τους κάλυψη. Η βάση δεδομένων του ΗΔΙΚΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συνδεθεί η ισχύς του ψηφιακού πιστοποιητικού ενός ασφαλισμένου με την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγχρονισμού των δύο βάσεων σε τακτά διαστήματα ή μέσω του ελέγχου της κατάστασης ασφαλιστικής κάλυψης ενός ασφαλισμένου κατά την ανανέωση ή την έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών. Ανάλογες δυνατότητες διασύνδεσης είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για τον συγχρονισμό της βάσης δεδομένων του συστήματος eprescriptin με βάσεις δεδομένων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, των ασφαλιστικών ταμείων, ληξιαρχείων, εφοριών κτλ Διαδικασία έκδοσης έξυπνων καρτών Η έκδοση των έξυπνων καρτών είναι μια διαδικασία που συνδυάζει την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού, το Σύστημα Διαχείρισης Καρτών και το Σύστημα Προσωποποίησης Καρτών. Παρακάτω παρατίθεται μία ενδεικτική διαδικασία ροής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η διαδικασία έκδοσης και αρχικοποίησης έξυπνων καρτών θα πραγματοποιείται σε batch μορφή και δύναται να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 12

13 Εικόνα 1: Διαδικασία αρχικοποίησης/προσωποποίησης καρτών Τα στάδια που περιλαμβάνει η παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής: Η βάση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα φιλοξενείται στις Υποδομές του Παρόχου θα λαμβάνει data από τη βάση (βάσεις) του Φορέα (πιθανόν ΗΔΙΚΑ ώστε να περιέχεται και ο ΑΜΚΑ) σχετικά με τα στοιχεία των Ασφαλισμένων στους οποίους θα εκδοθούν οι έξυπνες κάρτες. Η βάση του Φορέα θα ενημερώνεται διαρκώς με τυχόν νέους ασφαλισμένους από τους υπάλληλους του Φορέα. Οι υπάλληλοι των Αρχείων Καταχώρησης θα ενημερώνουν τη βάση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τα στοιχεία των Ιατρών και Φαρμακοποιών που θα αιτούνται έξυπνη κάρτα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η εφαρμογή θα ενημερώνει το Σύστημα Διαχείρισης Καρτών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης και αρχικοποίησης έξυπνων καρτών προς Ασφαλισμένους, Ιατρούς ή Φαρμακοποιούς και θα ενημερώνει τη αντίστοιχη βάση δεδομένων. 13

14 Το σύστημα Διαχείρισης Καρτών θα δημιουργεί ένα exprt αρχείο σε μορφή XML στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την προσωποποίηση των έξυπνων καρτών, επικοινωνεί με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού για την δημιουργία των ψηφιακών πιστοποιητικών κρυπτογράφησης (τα ψηφιακά πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής θα δημιουργηθούν κατά την ενεργοποίηση της κάρτας από τον κάτοχο καθώς δεδομένου του ότι θα είναι αναγνωρισμένα βάσει του ΠΔ#150 η δημιουργία τους θα πρέπει να γίνεται υπό τον πλήρη έλεγχο του χρήστη) και τέλος μετατρέπει όλο το αρχείο από μορφή XML στη μορφή που χρησιμοποιεί το κέντρο προσωποποίησης για τη έκδοση των καρτών. Ταυτόχρονα δημιουργούνται και οι απαραίτητοι κωδικοί PIN/PUK Βάσει αυτού του αρχείου αυτού θα προσωποποιούνται οι έξυπνες κάρτες των χρηστών. Για τη δημιουργία των ψηφιακών πιστοποιητικών και την προσωποποίηση των καρτών ακολουθείται η διαδικασία που εμφαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στην οποία συμμετέχουν όλα τα υποσυστήματα της προσφερόμενης υποδομής Εικόνα 2: Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών Οι κάρτες που δημιουργούνται εμφακελώνονται και παράγονται οι αντίστοιχοι κωδικοί PIN και PUK, οι οποίοι επίσης εμφακελώνονται. Οι εμφακελωμένες κάρτες και οι εμφακελωμένοι κωδικοί PIN, αποστέλλονται στους τελικούς χρήστες Κάθε ασφαλιζόμενος αφού παραλάβει την κάρτα και το σχετικό PIN αυτής, ενεργοποιεί την κάρτα του μέσω της Web διεπαφής του Συστήματος Διαχείρισης Καρτών. Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται είτε σε σημεία εξυπηρέτησης που θα ορίσει ο φορέας (π.χ. εντεταλμένα γραφεία, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ.), τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με αναγνώστες έξυπνων καρτών, είτε και από 14

15 τους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών (εφόσον αυτοί διαθέτουν αναγνώστες έξυπνων καρτών). Για την ενεργοποίηση της κάρτας απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: Ο χρήστης εισάγει τη κάρτα του στον αναγνώστη έξυπνων καρτών και πληκτρολογεί τον κωδικό PIN στο πληκτρολόγιο του αναγνώστη έξυπνων καρτών. Αυτόματα η κάρτα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή και αυτόματα δημιουργείται το ψηφιακό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και άλλες εφαρμογές που μπορεί να επιλεχθούν Άλλες Διαδικασίες έξυπνων καρτών Εκτός της αρχικής έκδοσης των έξυπνων καρτών, η διαχείριση του κύκλου ζωής περιλαμβάνει μια σειρά λειτουργιών που σχετίζονται με τα ψηφιακά πιστοποιητικά που περιέχονται σε αυτές. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται περιληπτικά στην παρακάτω πρόταση/λύση: Ανανέωση περιεχομένων έξυπνης κάρτας: Η διαδικασία ανανέωσης μιας έξυπνης κάρτας ακολουθείται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Μια έξυπνη κάρτα δύναται να λήξει για τους εξής λόγους: Το ψηφιακό πιστοποιητικό που περιέχεται σε αυτή έχει λήξει Κάποια από τις εφαρμογές που περιέχονται σε αυτή έχουν λήξει Η έξυπνη κάρτα ως υλικό πλησιάζει στο μέγιστο χρόνο ζωής της και προληπτικά γίνεται ανανέωση Ανάκληση / αναστολή έξυπνης κάρτας: Το σύστημα μπορεί να προσφέρει είτε ανάκληση/αναστολή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού είτε ανάκτηση/αναστολή της συνολικής κάρτας μαζί με τα πιστοποιητικά και τις εφαρμογές. Η ανάκληση/αναστολή έξυπνης κάρτας μπορεί να γίνει από: Την Αρχή Εγγραφής, μέσω της διεπαφής του συστήματος διαχείρισης καρτών και ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό , SMS ή τηλεφωνική κλήση. Τον ίδιο το χρήστη, μέσω της διεπαφής του συστήματος διαχείρισης καρτών και ενημερώνεται η αρχή πιστοποίησης και οι βάσεις του συστήματος διαχείρισης καρτών Άρση αναστολής ισχύος ενός ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της Κονσόλας Διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Καρτών Ανάκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού: Ακολουθείται σε περιπτώσεις που τυχόν απολεσθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογράφησης ενός χρήστη. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής δεν ανακαλούνται Διαχείριση εφαρμογών στην έξυπνη κάρτα Το προσφερόμενο σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται το κύκλο ζωής ψηφιακών πιστοποιητικών, αλλά και εφαρμογών που βρίσκονται μέσα στις έξυπνες κάρτες. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να είναι είτε οι εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία της έξυπνης κάρτας, είτε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας που μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι έξυπνες κάρτες που θα διανεμηθούν στους ασφαλισμένους. Η διαδικασία διαχείρισης των εφαρμογών αυτών περιγράφεται παρακάτω: Ο διαχειριστής του Συστήματος Διαχείρισης Καρτών μέσω της Κονσόλας Διαχείρισης προσθέτει επιπλέον εφαρμογές σε ένα χρήστη ή σε ένα γκρουπ χρηστών/ασφαλιζόμενων από αυτές που είναι εγκατεστημένες στο Σύστημα Διαχείρισης Καρτών. Η καταχώρηση αυτή παραμένει ενεργή στο σύστημα μέχρι ο χρήστης να συνδεθεί σε αυτό. Ο χρήστης επισκέπτεται ένα σημείο παροχής υπηρεσιών ή συνδέεται στην Web διεπαφή του Συστήματος Διαχείρισης Καρτών και δίνει την έξυπνη κάρτα του και πληκτρολογεί το PIN για επιβεβαίωση των στοιχείων 15

16 Το Σύστημα Διαχείρισης Καρτών αφού επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της κάρτας καθώς και την εγκυρότητα του κωδικού PIN ελέγχει αν η συγκεκριμένη κάρτα διαθέτει όλες τις εφαρμογές που έχουν οριστεί στο Σύστημα Διαχείρισης Καρτών. Στη περίπτωση που υπάρχουν εφαρμογές που δεν έχουν εγκατασταθεί στη κάρτα, το Σύστημα Διαχείρισης Καρτών ανακατευθύνει το χρήστη στη κατάλληλη ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές. Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτελούν μια πρόταση για τον τρόπο διαχείρισης των έξυπνων καρτών. Όλες οι λεπτομερείς διαδικασίες θα οριστικοποιηθούν και θα καταγραφούν στο κείμενο του διαγωνισμού ή τη Μελέτη Εφαρμογής. 2.3 Περιγραφή Λογισμικού Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποτελείται από μια σειρά συνεργαζόμενων υποσυστημάτων τα οποία διασυνδέονται με τον τρόπο που αναπαρίσταται στην παρακάτω εικόνα: Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3,ειδικότερα τα στοιχεία της προτεινόμενης λύσης έχουν ως εξής: Οι συνταγογράφοντες γιατροί, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να: Αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο συνταγών του ασθενή με τη χρήση της κάρτας (και των ψηφιακών πιστοποιητικών) γιατρού και ασθενή. Δημιουργούν νέες συνταγές και να τις υπογράφουν ηλεκτρονικά ώστε να εξασφαλιστεί η μη αποποίηση ευθύνης. Αντλούν αναφορές για τα φάρμακα τα οποία έχουν συνταγογραφήσει οι ίδιοι. Οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να: Επιτρέπουν με την χρήση της κάρτας τους (και των ψηφιακών πιστοποιητικών) της πρόσβαση στο αρχείο συνταγών τους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Αντλούν αναφορές για το αρχείο συνταγών τους. Υυπογράφουν ηλεκτρονικά στον Φαρμακείο την αποδοχή της εκτέλεσης της συνταγής τους ώστε να εξασφαλιστεί η μη αποποίηση ευθύνης. Οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να: Με την χρήση της κάρτας (και των ψηφιακών πιστοποιητικών) φαρμακοποιού και ασθενή να αποκτούν πρόσβαση στις εκκρεμείς συνταγές του ασθενή. Καταχωρούν τις παραλαβές φαρμάκων από τους προμηθευτές τους. Εκτελούν μερικώς ή ολικώς συνταγές υπογράφοντας ψηφιακά την εκτέλεση της. Αντλούν αναφορές σχετικές με τα φάρμακα και τις συνταγές που έχουν εκτελεστεί Τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τη δυνατότητα να: Καταρτίζουν και να ενημερώνουν λίστες επιχορηγούμενων φαρμάκων Αντλούν αναφορές για τα φάρμακα τα οποία διανέμουν στην αγορά Οι διανομείς φαρμάκων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να: 16

17 Καταχωρούν τα διαθέσιμα φάρμακα, εισάγοντας στοιχεία σχετικά με κάθε φάρμακο (π.χ. παραγωγός, πληροφορίες φαρμάκου) Αντλούν αναφορές σχετικές με τα φάρμακα που διανέμονται στην αγορά. Όλα τα μέρη του συστήματος το οποίο περιγράφεται παραπάνω, συνδέονται με τις παρακάτω εφαρμογές: Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (θα παρασχεθεί ως υπηρεσία μέσα από τις εγκαταστάσεις της ADACOM). Μέσω της υποδομής δημοσίου κλειδιού θα εκδίδονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τις λειτουργίες της αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφησης και ηλεκτρονικής υπογραφής που θα περιέχονται στις έξυπνες κάρτες γιατρών, ασθενών και φαρμακοποιών. Σύστημα Διαχείρισης Καρτών (θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της First Data Hellas). Το σύστημα διαχείρισης καρτών είναι συνδεδεμένο με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού και μέσω του συστήματος αυτού θα πραγματοποιείται η διαχείριση του περιεχομένου των έξυπνων καρτών. Εφαρμογή eprescriptin (Web εφαρμογή που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της First Data Hellas). Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης της εφαρμογής eprescriptin στηρίζεται σε ελέγχους σχετικούς με το ψηφιακό πιστοποιητικό του χρήστη. Συγκεκριμένα, για την αυθεντικοποίηση πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι: Ισχύς του ψηφιακού πιστοποιητικού. Για να διαπιστωθεί αν το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι σε ισχύ, ελέγχεται η ημερομηνία ισχύος που περιέχεται στο ίδιο το ψηφιακό πιστοποιητικό. Εγκυρότητα της αρχής πιστοποίησης. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από μια έμπιστη αρχή πιστοποίησης ελέγχεται αν η αρχή πιστοποίησης που έχει υπογράψει το πιστοποιητικό είναι έμπιστη. Κατάσταση πιστοποιητικού. Για να διαπιστωθεί αν το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί, ελέγχεται η CRL που παράγεται από την αρχή πιστοποίησης, ή κατατίθεται ένα OCSP ερώτημα στην αρχή πιστοποίησης. Ρόλος χρήστη. Για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης είναι γιατρός, ασθενής ή φαρμακοποιός, ελέγχεται η βάση χρηστών του Συστήματος Διαχείρισης Καρτών και ανάλογα με τον ρόλο και το αν έχει αυθεντικοποιηθεί και ο ασθενής επιτρέπεται η κατάλληλη πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος e-prescriptin. Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται τα συστήματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ο τρόπος που αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Το παρακάτω σχήμα αποτελεί μια προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική και όχι διάγραμμα δικτυακής σύνδεσης των μερών του συστήματος. 17

18 Εικόνα 3: Λογική αρχιτεκτονική προτεινόμενης λύσης Συνταγογράφηση εκτέλεση συνταγής Το λογισμικό που θα υποστηρίζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα παρέχει και θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: Αυθεντικοποίηση/εξουσιοδότηση ιατρών και φαρμακοποιών για πρόσβαση σε αρχεία ασθενών, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία και η εκτέλεση συνταγών Δημιουργία συνταγών Εκτέλεση συνταγών Εκκαθάριση συνταγών Ηλεκτρονική υπογραφή συνταγών/συναλλαγών Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια συνοπτική εικόνα της διαδικασίας από άκρο εις άκρο που ακολουθείται για την συνταγογράφηση και την εκτέλεση (μερική ή ολική) της συνταγής. 18

19 Εικόνα 4: Ροή εργασιών συνταγογράφησης Όπως προκύπτει και από το παραπάνω διάγραμμα, το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η αυθεντικοποίηση του συνταγογράφου (γιατρού) και του ασθενή, όπως και η εξουσιοδότηση του συνταγογράφου να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο που τηρείται για τον ασθενή. Η εξουσιοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υπογραφή του ασθενούς και θα δώσει δικαιώματα εγγραφής στο βιβλίο συνταγών του ασθενή, το οποίο αποθηκεύεται κεντρικά στο σύστημα eprescriptin. Για την επαλήθευση της ταυτότητας του γιατρού και του ασθενή αξιοποιείται η υποδομή δημοσίου κλειδιού και το λογισμικό διαχείρισης καρτών, τα οποία φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της ADACOM και της FDH αντίστοιχα. Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ισχύος των πιστοποιητικών του γιατρού και του ασθενούς, ο γιατρός αποκτά πρόσβαση στο ιστορικό συνταγογράφησης του ασθενή και μπορεί να δημιουργήσει μέσω web εφαρμογής νέα συνταγή. Παράλληλα, η εφαρμογή ελέγχοντας την ισχύ των ψηφιακών πιστοποιητικών του ασθενούς επικυρώνει την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη καθώς τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα είναι ετήσια και θα ανανεώνονται από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού μόνο εφόσον το Card Management System θα έχει ενημερωθεί από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό Φορέα για την πληρωμή της εισφοράς. Μετά τη δημιουργία της νέας συνταγής, και της αποστολής της, η συνταγή υπογράφεται με το πιστοποιητικό του γιατρού και του ασθενή και αποθηκεύεται κεντρικά στο σύστημα eprescriptin, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της FDH. Η συνταγή περιλαμβάνει αντίστοιχες κρυπτογραφικές συνόψεις που παράγονται με τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής του γιατρού και του ασθενή. Με τον τρόπο αυτό 19

20 διασφαλίζεται τόσο η ακεραιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην συνταγή, όσο και η μη δυνατότητα αποποίησης ευθύνης από κανένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη δημιουργία της συνταγής. Στην ακόλουθη εικόνα παρατίθεται μια σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας δημιουργίας μιας συνταγής. Εικόνα 5: Δημιουργία συνταγής Για την εκτέλεση της συνταγής, ο ασθενής θα πρέπει να μεταβεί σε κάποιο φαρμακείο, όπου υπάρχει ένας dual slt αναγνώστης έξυπνων καρτών στον οποίο εισάγει την έξυπνη κάρτα του, μαζί με την έξυπνη κάρτα του φαρμακείου. Μετά την εισαγωγή των δύο έξυπνων καρτών, πραγματοποιείται επαλήθευση της ταυτότητας των κατόχων των δύο καρτών και εφόσον αυτή είναι επιτυχής, επιτρέπεται η πρόσβαση του φαρμακοποιού, μέσω Web περιβάλλοντος στις εκκρεμείς συνταγές του ασθενή. Από τις εκκρεμείς συνταγές του ασθενή, ο φαρμακοποιός επιλέγει τα φάρμακα τα οποία παραδίδει στον ασθενή προκειμένου να εκτελεστεί η συνταγή, μερικώς ή ολικώς. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της συνταγής από τον Φαρμακοποιό, μερικής ή ολικής, θα απαιτεί και την ηλεκτρονική υπογραφή της τόσο από τον Φαρμακοποιό όσο και από τον Ασθενή. Παράλληλα, ο εξοπλισμός στο Φαρμακείο θα πρέπει να προβλέπει και την ύπαρξη εκτυπωτή προκειμένου να εκτυπώνεται η συνταγή ώστε να είναι δυνατή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας όπως αυτό απαιτείται από το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Στην παρακάτω εικόνα παρατίθεται μια διαγραμματική αναπαράσταση της διαδικασίας εκτέλεσης της συνταγής. 20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Κων/νος Ταβλαρίδης Διευθυντής ΕΕΤ 15 Σεπτεμβρίου 2009 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ορόλος της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τι είναι η Ψ.Υ. Η Ψ.Υ. αποτελεί το «ψηφιακό αποτύπωμα» του χρήστη στο Διαδίκτυο. Είναι ένας βασικός μηχανισμός προστασίας των δεδομένων, καθώς εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ1-8ΛΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ1-8ΛΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 69072/7763 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι Ανακοίνωση Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η GREEN χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι,

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 6067/06/Β/86/06 Α.Φ.Μ.: 094014170 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 255501000 Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών Ημερομηνία: 2/2/2016 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1925 και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Σχεδίαση και Ανάπτυξη για το ΕΚΕΦΕ Δ : Χαράλαμπος Κουτσούρης, MSc. CISA, CISSP Κέντρο Δικτύου Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλ. noc@ariadne-t.gr, 2106503125 Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 27/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων και των λοιπών ΦΚΑ.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων και των λοιπών ΦΚΑ. Αναφορά: Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Θεσμικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Παράρτημα I, Στοιχείο 3, Παρ.10 - Μνημόνιο (MoU), παρ.2.8.2.8: «Ενσωμάτωση Ασφαλιστικών Εισφορών στην

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Cheetah - Print to Pay

Cheetah - Print to Pay Cheetah - Priint to Pay Cheetah - Print to Pay Σ ε λ 2 Περιεχόμενα 1. Καταχώρηση αίτησης... 4 2. Αναζήτηση πληροφοριών για τις εγγραφές Ρ2Ρ... 5 3. Πληρωμή & Αποστολή δικαιολογητικών για οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα