Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Συμβατότητα Browser Διεύθυνση πρόσβασης Login Screen Κύρια Εφαρμογή Διαχείριση Στοιχείων Ορισμός Κατηγορίας Δαπάνης Εισαγωγή, Αποθήκευση, Ανάκτηση Διαγραφή Η Γραμμή Εργαλείων Πλαίσιο Πληροφοριών Ολοκλήρωση υποβολής Αποσύνδεση Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική υπηρεσία για Δήλωση Δαπανών για Υπηρεσίες Υγείας προ της 01/01/2012 υποστηρίζει τις παρακάτω δυνατότητες: την εισαγωγή του αριθμού απόδειξης παροχής υπηρεσιών του παρόχου προς το ασφαλιστικό Ταμείο, του αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης, της ημερομηνίας κατάθεσης,της περιόδου υποβολής, του συνολικού ποσού υποβολής χωρίς το ποσό Φ.Π.Α., το ποσό Φ.Π.Α., το ποσό προκαταβολής, το ποσό περικοπής, το υπόλοιπο ποσό, την κατηγορία δαπάνης, του εκχωρητή και παρατηρήσεις. την οριστικοποίηση των υποβολών. 1.1 Συμβατότητα Browser H ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες και εξελιγμένες τεχνολογίες web. Για την πλήρη εκμετάλλευσή τους συνιστάται η χρήση του Internet Explorer 9 ή εναλλακτικά των Firefox 6+ και Google Chrome 12+. Στην περίπτωση υπολογιστών με λειτουργικό Windows XP συνίσταται η χρησιμοποίηση των Firefox 6+ και Google Chrome Διεύθυνση πρόσβασης Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ είναι προσβάσιμες από την ακόλουθη διεύθυνση (url): Εικόνα 1: Διεύθυνση Πρόσβασης της Εφαρμογής στο Διαδίκτυο Σελίδα 3

4 1.3 Login Screen Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται είναι εκείνη της Σύνδεσης Χρήστη η οποία σας προτρέπει να εισάγετε τον Κωδικό Χρήστη σας (Username) και το Συνθηματικό (Password) με τα οποία εγγραφήκατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία eδαπυ. Κατόπιν πατήστε το κουμπί «Είσοδος» για να εισέλθετε στην κυρίως εφαρμογή. Εικόνα 2: Οθόνη Σύνδεσης Χρήστη 1.4 Κύρια Εφαρμογή Το κύριο μέρος των οθονών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας απαρτίζεται κατά κανόνα από δυο ενότητες: Το μενού επιλογών στην αριστερά πλευρά και την κύρια εφαρμογή στο δεξί μέρος της οθόνης. Το μενού σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στις βασικότερες λειτουργίες: Αρχική Σελίδα: Εισαγωγική οθόνη που περιέχει μια σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών που ενσωματώνονται στην εφαρμογή. Υπάρχουν τρία βασικά μενού λειτουργιών: Κατηγορίες Δαπάνης, μέσω του οποίου ορίζονται κατηγορίες δαπάνης Διαχείριση Δαπανών, μέσω του οποίου ορίζονται Υποβολές και Υπόλοιπα των Ασφαλιστικών Ταμείων. Ολοκλήρωση Υποβολής, μέσω του οποίου οριστικοποιούνται μαζικά όλες οι υποβολές. Σελίδα 4

5 Εικόνα 3: Κεντρικό Μενού Επιλογών Σελίδα 5

6 2. Διαχείριση Στοιχείων 2.1 Ορισμός Κατηγορίας Δαπάνης Κατά την πρώτη σύνδεση του ο χρήστης καλείται να ορίσει Κατηγορία Δαπάνης. Η διεπαφή ορισμού κατηγορίας δαπάνης εμφανίζεται είτε πατώντας τον σύνδεσμο «Κατηγορίες Δαπάνης», είτε -την πρώτη φορά σύνδεσης- με το πάτημα του συνδέσμου «Ενέργειες». Από τη στιγμή που οριστεί κατηγορία δαπάνης μια φορά, η διεπαφή εμφανίζεται μόνο πατώντας τον σύνδεσμο «Κατηγορίες Δαπάνης». Η διεπαφή αποτελείται από δύο μέρη : Τη γραμμή εργαλείων Το πλαίσιο κατηγοριών Δαπάνης Εικόνα 4: Διεπαφή ορισμού Κατηγοριών Δαπάνης. Επιλέγοντας μια κατηγορία, οι συμπεριλαμβανόμενες υποκατηγορίες τονίζονται: Σελίδα 6

7 Εικόνα 5: Επιλογή Κατηγορίας Δαπάνης. Για να κατοχυρωθεί ο ορισμός, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αποθήκευση, με το κουμπί της γραμμής εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή του εμφανίζεται το μήνυμα : Εικόνα 6: Αποθήκευσης Κατηγορίας Δαπάνης. Δηλ. ο χρήστης, αν έχει ήδη ορίσει κατηγορία δαπάνης και έχει αποθηκεύσει εγγραφές με την αλλαγή, αυτές θα χαθούν. Μήνυμα στο χρήστη εμφανίζεται και κατά την αλλαγή επιλογής: Εικόνα 7:Μήνυμα αλλαγής Κατηγορίας Δαπάνης. Σελίδα 7

8 Με την ολοκλήρωση της διαδικασία ορισμού ή αλλαγής κατηγορίας δαπάνης και επιτυχούς αποθήκευσης, ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στο αρχικό μενού με το κουμπί : γραμμής εργαλείων., της 2.2 Εισαγωγή, Αποθήκευση, Ανάκτηση Διαγραφή Η είσοδος στη Δήλωση Δαπανών για Υπηρεσίες Υγείας προ της 01/01/2012, επιτυγχάνεται πατώντας τον σύνδεσμο «Διαχείριση Δαπανών» στο αριστερό μενού. Εικόνα 8: Διεπαφή Διαχείρισης Δαπανών σε κατάσταση εισαγωγής Η διεπαφή αποτελείται από δύο μέρη : Τη γραμμή εργαλείων Το πλαίσιο πληροφοριών Την πρώτη φορά Σελίδα 8

9 2.2.1 Η Γραμμή Εργαλείων Η γραμμή εργαλείων αποτελείται από εικονίδια με το πάτημα των οποίων επιτυγχάνονται οι διαδικασίες εισαγωγής, αποθήκευσης, αναζήτησης- ανάκτησης και διαγραφής πληροφοριών. Εικόνα 9: Η γραμμή Εργαλείων Εικονίδιο Αναζήτησης Πατώντας το εικονίδιο αυτό, εμφανίζεται μια καρτέλα αναζήτησης όλων των εγγραφών. Πατώντας αναζήτηση, εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες ταξινομημένες κατά την ημερομηνία κατάθεσης. Εικόνα 10: Το Παράθυρο Αναζήτησης Σε κάθε γραμμής εμφανίζεται, ο «Αριθμός Α.Π.Υ.», ο «Αριθμός Υποβολής», η «Ημερομηνία Υποβολής», η περίοδος υποβολής και το «Ταμείο». Με κάθε στήλη μπορεί να γίνει αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση (sorting). Στην αρχή κάθε γραμμής, με το σύμβολο πληροφορίες., ανοίγει ένα νέο πλαίσιο με τις υπόλοιπες Με το μαρκάρισμα μιας εγγραφής και «Επιλογή», τα δεδομένα μεταφέρονται στο πλαίσιο πληροφοριών Στοιχεία Υποβολών Και Υπολοίπων», ενώ με «Κλείσιμο» κλείνει η καρτέλα. Σελίδα 9

10 Εικόνα 11: Η διεπαφή Διαχείρισης Στοιχείων σε κατάσταση μεταβολής Εικονίδιο αποθήκευσης Με την εισαγωγή νέων ή τροποποίηση υπαρχόντων πληροφοριών, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει. Το μήνυμα που του εμφανίζεται είναι Εικόνα 12:Μήνυμα Αποθήκευσης Με «Ναι» γίνεται η αποθήκευση και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, με «Όχι» αναιρείται η διαδικασία. Σελίδα 10

11 Με «Ναι» γίνεται η οριστικοποίηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και η εγγραφή δεν μπορεί να τροποποιηθεί ξανά, με «Όχι» αναιρείται η διαδικασία. Με την ανάκτηση οριστικοποιημένης εγγραφής τα εικονίδια αποθήκευσης, οριστικοποίησης και διαγραφής, είναι ανενεργά. Εικονίδιο Διαγραφής Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει οριστικά μια ανακτημένη εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, το μήνυμα που εμφανίζεται είναι : Εικόνα13:Μήνυμα διαγραφή Με «Ναι» γίνεται η διαγραφή, με «Όχι» αναιρείται η διαδικασία. Εικονίδιο Καθαρισμού Πατώντας αυτό το εικονίδιο, καθαρίζονται όλα τα πεδία του πλαισίου πληροφοριών. Εικονίδιο Επιστροφής Πατώντας το εικονίδιο αυτό, ο χρήστης επιστρέφει στη αρχική σελίδα, το μήνυμα που εμφανίζεται στην περίπτωση αυτή είναι : Εικόνα 14:Μήνυμα διακοπής διαδικασίας Με «Ναι» γίνεται η επιστροφή, με «Όχι» αναιρείται η διαδικασία. Εικονίδια, Σελίδα 11

12 Τα εικονίδια αυτά δεν εκτελούν κάποια λειτουργία, απλώς δηλώνουν πως ο χρήστης είναι σε κατάσταση εισαγωγής και ενημέρωσης (editing) αντίστοιχα Πλαίσιο Πληροφοριών Στα πεδία του πλαισίου πληροφοριών ο χρήστης εισάγει 1. Το ασφαλιστικό Ταμείο 2. Τον αριθμό απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς το Ασφαλιστικό Ταμείο 3. Τον αριθμό Πρωτοκόλλου Κατάθεσης οποίος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα ασφάλισης 4. Την ημερομηνία κατάθεσης 5. Την περίοδο υποβολής προς τον φορέα ασφάλισης (από το πρωτόκολλο) 6. Το συνολικό ποσό υποβολής, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α. (για περίοδο Φ.Π.Α.). 7. Το ποσό του Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις και την περίοδο Φ.Π.Α. 8. Το ποσό προκαταβολής που αφορά την κάθε προκαταβολή. Αν η προκαταβολή που χορηγήθηκε δεν αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη υποβολή και αφορούσε μεγαλύτερο αριθμό υποβολών, είναι αυτονόητο ότι θα προηγηθεί επιμερισμός αναλογικά μεταξύ των υποβολών και να σημειωθεί η απόφαση προκαταβολής στο πεδίο Παρατηρήσεις (πεδίο 12). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής που συμπληρώνεται σε αυτό το πεδίο είναι το μικτό ποσό πριν τις κρατήσεις. 9. Το ποσό περικοπής που αφορά την υποβολή εφόσον έγινε οποιαδήποτε απόρριψη δαπανών ή περικοπή για οποιαδήποτε άλλο λόγο (π.χ. έλλειψη δικαιολογητικού). 10. Την κατηγορία Δαπανών 11.Την εκχώρηση και τον εκχωρητή 12. Παρατηρήσεις Θέτοντας τα ποσά (πεδία 5,6,7,8), υπολογίζεται το Υπόλοιπο Ποσό : Συνολικό Ποσό Υποβολής + Ποσό Φ.Π.Α. (εφόσον υπάρχει) Ποσό προκαταβολής Ποσό Περικοπής (εφόσον υπάρχει). Σελίδα 12

13 Εικόνα 15:Πλαίσιο Πληροφοριών οριστικά αποθηκευμένης εγγραφής. Το ασφαλιστικό Ταμείο επιλέγεται από μια αναδιπλούμενη λίστα: Εικόνα 16:Λίστα ασφαλιστικών Ταμείων Σελίδα 13

14 Η κατηγορία Δαπάνης επιλέγεται από λίστα, η οποία εμφανίζεται με το πάτημα του εικονιδίου : Εικόνα 17:Κατηγορίες Δαπάνης Οι κατηγορίες δαπάνης που εμφανίζονται, έχουν να κάνουν με την κύρια κατηγορία που έχει προεπιλεγεί. Με μαρκάρισμα και «Επιλογή», ο κωδικός και η περιγραφή της κατηγορίας δαπάνης, μεταφέρονται στα κατάλληλα πεδία. Με κλείσιμο, ακυρώνεται η διαδικασία. 2.3 Ολοκλήρωση υποβολής Η είσοδος στην Ολοκλήρωση Υποβολής, επιτυγχάνεται πατώντας τον ομώνυμο σύνδεσμο στο αριστερό μενού. Εικόνα 18:Διεπαφή Οριστικοποίησης Πατώντας το κουμπί «Οριστικοποίηση», εμφανίζεται το μήνυμα: Σελίδα 14

15 Εικόνα 19:Ερώτημα Οριστικοποίησης Με επιτυχή οριστικοποίηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα προς οριστικοποίηση, εμφανίζεται το μήνυμα : Εικόνα 20:Μη ύπαρξη δεδομένων προς Οριστικοποίηση Σελίδα 15

16 3. Αποσύνδεση Για να αποσυνδεθείτε με ασφάλεια επιλέγετε τον σύνδεσμο Αποσύνδεση. Σελίδα 16

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού. (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού. (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Συντάκτης (Author) : Παππά Γεωργία Δ/νση Πληροφορικής Ανάλυση σχεδιασμό : Παππά Γεωργία Ανάλυση Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen... 3 1.4 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα