Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι"

Transcript

1 Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ

2 Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο μυστικό κλειδί του υπογράφοντος και επιπλέον από το μήνυμα που υπογράφεται. Προφανώς, οι ψηφιακές υπογραφές θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες. ηλαδή, αν προκύψει μια διαφωνία πάνω στο αν κάποιος έχει υπογράψει κάτι ή όχι, θα πρέπει η διαφωνία να μπορεί να επιλυθεί χωρίς να αποκαλυφθεί η μυστική πληροφορία του υπογράφοντος. 2

3 Παράδειγμα Εφαρμογής A 1 (d 1, e 1 ) Verification V T (A 2 e 2, s 2 ) E e2 (m) e 2, s 2 Public file A 1,e 1, s 1 = S T (A 1 e 1 ) A 2, e 2, s 2 = S T (A 2 e 2 )... A n, e n, s n = S T (A n e n ) (d 2, e 2 ) (d 3, e 3 ) A 2 A 3 3

4 Ψηφιακές Υπογραφές Πιστοποίηση «δένει» την ταυτότητα ενός χρήστη με ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί. Κύριες Κατηγορίες Ψηφιακών Υπογραφών Ψηφιακές Υπογραφές με Παράρτημα (Digital Signatures with Appendix) Ψηφιακές Υπογραφές με Ανάκτηση του Μηνύματος (Digital Signatures with Message Recovery) 4

5 Ψηφιακές Υπογραφές S A : αλγόριθμος δημιουργίας υπογραφών του Α V A : αλγόριθμος επαλήθευσης υπογραφών του Α 1) Ψηφιακές Υπογραφές με Παράρτημα: Εκτός από την υπογραφή στέλνεται και το μήνυμα το οποίο έχει υπογραφεί. Στον αλγόριθμο επαλήθευσης χρησιμοποιείται η υπογραφή και το μήνυμα. 2) Ψηφιακές Υπογραφές με Ανάκτηση Μηνύματος: εν στέλνεται το μήνυμα που έχει υπογραφεί. Στον αλγόριθμο επαλήθευσης ανακτάται το μήνυμα. 5

6 Ψηφιακές Υπογραφές με Παράρτημα Ο χρήστης Α δημιουργεί μια υπογραφή s є S για ένα μήνυμα m є M, η οποία μπορεί να επαληθευτεί αργότερα από κάθε χρήστη Β. ημιουργία Υπογραφής: 1) O A υπολογίζει τις τιμές m = h(m) και s = S A (m ). 2) Η ψηφιακή υπογραφή του Α για το μήνυμα m είναι το ζευγάρι (s, m) το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε χρήστη που θέλει να επικυρώσει την υπογραφή. Επαλήθευση: 1) Υπολογίζονται οι τιμές m = h(m) και u = V A (m, s). 2) Ο χρήστης Β δέχεται την υπογραφή αν και μόνο αν u = true. 6

7 Ψηφιακές Υπογραφές με Παράρτημα Πρέπει να ισχύουν οι εξής ιδιότητες: 1) Oι συναρτήσειςs A και V A θα πρέπει να υπολογίζονται αποδοτικά (δηλ. σε πολυωνυμικό χρόνο). 2) Θα πρέπει να είναι υπολογιστικά αδύνατο για μια οντότητα εκτός του Α, να βρει ένα μήνυμα m є M και ένα s є S τέτοια ώστε V A (m, s) = true (όπου m = h(m)). Στις ψηφιακές υπογραφές με παράρτημα μπορούν να υπογραφούν οσοδήποτε μεγάλα μηνύματα, σε αντίθεση με τις ψηφιακές υπογραφές με ανάκτηση μηνύματος που τα μηνύματα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο μήκος. 7

8 Ψηφιακές Υπογραφές με Ανάκτηση Μηνύματος Το μήνυμα ανακτάται μέσω της ψηφιακής υπογραφής και επομένως δεν απαιτείται στη διαδικασία της επαλήθευσης. Αυτές οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για μικρά σε μήκος μηνύματα. ημιουργία Υπογραφής: 1) Υπολογίζει τις τιμές m = R(m), όπου R είναι μια συνάρτηση που καλείται redundancy function (συνάρτηση πλεονασμού). 2) Η ψηφιακή υπογραφή του Α για το μήνυμα m είναι η τιμή s = S A (m ). Επαλήθευση: 1) Υπολογίζεται η τιμή m = V A (s). 2) Επαληθεύει ότι m є M R (M R είναι το σύνολο των μηνυμάτων μετά την επεξεργασία από τη συνάρτηση R). 3) Αν γίνει η επαλήθευση, τότε ανακτάται το αρχικό μήνυμα m από το m μέσω της σχέσης m = R -1 (m ). 8

9 Redundancy Function Αυξάνειτομήκοςτωνμηνυμάτωνκαιγιααυτότολόγοκαλείται redundancy (πλεονασμός) function. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας συνάρτησης είναι το εξής: έστω M = {m: m є {0,1} n } και R: M -> M R είναι η συνάρτηση R(m) = m m. Τότε κάθε μήνυμα m πριν υπογραφεί παίρνει τη μορφή m m και στη συνέχεια περνάει από τη συνάρτηση υπογραφής S A. Kατά την επαλήθευση, αν η συνάρτηση V A δεν επιστρέψει κάποιο μήνυμα που έχει την ιδιότητα ότι το πρώτο μισό του είναι ίδιο με το δεύτερο μισό, τότε η υπογραφή δεν επαληθεύεται. 9

10 Ψηφιακές Υπογραφές με Ανάκτηση Μηνύματος Πρέπει να ισχύουν οι εξής ιδιότητες: 1) Oι συναρτήσειςs A και V A θα πρέπει να υπολογίζονται αποδοτικά (δηλ. σε πολυωνυμικό χρόνο). 2) Θα πρέπει να είναι υπολογιστικά αδύνατο για μια οντότητα εκτός του Α, να βρει ένα s є S τέτοιο ώστε V A (s) є Μ R. H μορφή της redundancy function θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι υπολογιστικά αδύνατες τέτοιες επιθέσεις. 10

11 Τύποι Επιθέσεων Ο σκοπός ενός επιτιθέμενου είναι να πλαστογραφήσει υπογραφές. ηλαδή να δημιουργήσει υπογραφές που θα γίνονται δεκτές από τον αλγόριθμο επαλήθευσης και θα φαίνεται ότι στάλθηκαν από τον σωστό υπογράφοντα. 1) Total break (πλήρες σπάσιμο ): είτε ο επιτιθέμενος έχει βρει το μυστικό κλειδί του υπογράφοντος ή έχει βρει μια συνάρτηση που βγάζει τα ίδια αποτελέσματα με την έγκυρη συνάρτηση υπογραφής S A. 2) Selective forgery (επιλεκτική πλαστογραφία): o επιτιθέμενος μπορεί να δημιουργήσει έγκυρες ψηφιακές υπογραφές για ορισμένα μηνύματα που έχει επιλέξει. 3) Existential forgery (υπαρκτή πλαστογραφία): οεπιτιθέμενος μπορεί να πλαστογραφήσει μια υπογραφή για ένα τουλάχιστον μήνυμα. 11

12 Βασικές Επιθέσεις 1) Key-only attacks: οεπιτιθέμενοςγνωρίζειμόνοτοδημόσιο κλειδί του υπογράφοντος. 2) Message attacks: ο επιτιθέμενος γνωρίζει ζευγάρια υπογραφών-αντίστοιχων μηνυμάτων, για μηνύματα που είτε τα έχει επιλέξει ο ίδιος ή τα γνωρίζει με κάποιον τρόπο. (α) known message attack (b) chosen-message attack (c) adaptive chosen-message attack 12

13 Ψηφιακές Υπογραφές RSA Αποτελεί ένα σχήμα ψηφιακών υπογραφών με ανάκτηση μηνύματος. Αρχικά, δημιουργούνται τα κλειδιά για κάθε χρήστη: 1) ημιουργεί δύο μεγάλους πρώτους αριθμούς p και q, περίπου του ίδιου μεγέθους. 2) Υπολογίζει την τιμή n = pq και την φ = (p-1)(q-1) = φ(n). 3) Επιλέγει ένα τυχαίο e με 1 < e < φ, τέτοιο ώστε gcd(e, φ) = 1. 4) Υπολογίζει τον μοναδικό ακέραιο d για τον οποίο ισχύει η ισοτιμία ed 1 mod φ (d = e -1 mod φ). 5) Το δημόσιο κλειδί του Α είναι το ζευγάρι (n, e) και ιδιωτικό το d. 13

14 Ψηφιακές Υπογραφές RSA ημιουργία υπογραφής: Ο A υπογράφει ένα μήνυμα m (α) Υπολογίζει την τιμή m = R(m) (redundancy function). To m πρέπει να ανήκει στο διάστημα [0, n-1]. (β) Υπολογίζει την τιμή s = (m ) d mod n. (γ) H υπογραφή του A είναι η τιμή s. Επαλήθευση: Ο B λαμβάνει την υπογραφή s και το δημόσιο κλειδί (n, e) του Α (α) Υπολογίζει την τιμή m = s e mod n. (β) Επαληθεύει ότι m є Μ R. Αν δεν ανήκει τότε απορρίπτει την υπογραφή. (γ) Υπολογίζει το αρχικό μήνυμα m = R -1 (m ). Πως θα το υλοποιούσατε για R(m) = m m? 14

15 Πιθανές Επιθέσεις (a) Επίθεση που βασίζεται στην παραγοντοποίηση ακεραίων: Αν βρεθούν οι πρώτοι παράγοντες p και q του n, τότε ανακτάται η τιμή φ(n) και συνεπώς το μυστικό κλειδί d = e -1 mod φ. total break (b) Πολλαπλασιαστική ιδιότητα του RSA (homomorphic property): Αν s 1 = m 1d mod n και s 2 = m 2d mod n είναι δύο ψηφιακές υπογραφές πάνω στα μηνύματα m 1 και m 2 τότε η τιμή s = s 1 s 2 = (m 1 m 2 ) d mod n. ηλαδή αν m 1 m 2 є Μ R τότε η s είναι έγκυρη υπογραφή για το μήνυμα m 1 m 2. Άρα η redundancy function δεν θα πρέπει να είναι πολλαπλασιαστική (R(ab) R(a) R(b)). 15

16 RSA Υπογραφές στην Πράξη Public = (n A, e A ), private = d A m d A s = mod n A c = s e B mod n B Public = (n B, e B ), private = d B Πρέπει n A < n B. Γιατί? 16

17 Reblocking Problem Αντιμετώπιση προβλήματος σε περίπτωση που n Α >n Β : 1) Αλλαγή σειράς κρυπτογράφησης-υπογραφής. 2) Κάθε οντότητα μπορεί να έχει δύο διαφορετικά ζεύγη κλειδιών, ένα για την υπογραφή και ένα για την κρυπτογράφηση. Τα κλειδιά της υπογραφής για όλους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 bit μικρότερα από τα κλειδιά της κρυπτογράφησης. 3) Τα moduli n A, n B να έχουν μια συγκεκριμένη μορφή. Π.χ. το 1 ο bit να είναι 1 και τα k επόμενα να είναι 0. Τότε οι υπογραφές s θα έχουν με μεγάλη πιθανότητα 1 σε κάποια από αυτές τις k θέσεις και επομένως θα είναι σίγουρα μικρότερες από τα moduli. 17

18 Ψηφιακές Υπογραφές Rabin Παρόμοιο με το RSA, μόνο που τώρα κάθε μήνυμα που υπογράφεται θα πρέπει να είναι τετραγωνικό υπόλοιπο. ημιουργία κλειδιών: public = n, private = (p, q). ημιουργία υπογραφής για τον χρήστη Α: (α) Υπολογίζει την τιμή m = R(m) (redundancy function). To m πρέπει να ανήκει στο διάστημα [0, n-1] και να είναι τετραγωνικό υπόλοιπο. (β) Υπολογίζει μια τετραγωνική ρίζα s του m. (γ) H υπογραφή του A είναι η τιμή s. 18

19 Ψηφιακές Υπογραφές Rabin Επαλήθευση: Ο B λαμβάνει την υπογραφή s και το δημόσιο κλειδί n του Α (α) Υπολογίζει την τιμή m = s 2 mod n. (β) Επαληθεύει ότι m є Μ R. Αν δεν ανήκει τότε απορρίπτει την υπογραφή. (γ) Υπολογίζει το αρχικό μήνυμα m = R -1 (m ). Το πρόβλημα στο σχήμα αυτό είναι ότι το m μπορεί να μην είναι τετραγωνικό υπόλοιπο. προστίθενται κάποια τυχαία bits στο m έτσι ώστε το m να είναι τετραγωνικό υπόλοιπο χρησιμοποιείται το modified Rabin signature scheme (ειδικές συνθήκες για τα p, q και R(.)) 19

20 Ψηφιακές Υπογραφές Feige-Fiat- Shamir Τα δύο προηγούμενα πρωτόκολλα ψηφιακών υπογραφών ήταν σχήματα με ανάκτηση μηνύματος και ντετερμινιστικά (deterministic). To σχήμα ψηφιακών υπογραφών των Feige- Fiat-Shamir είναι με παράρτημα. ημιουργία κλειδιών: Κάθε χρήστης Α κάνει τα παρακάτω. 1) ημιουργεί δύο πρώτους p και q, καθώς και το n = pq. 2) Επιλέγει έναν θετικό ακέραιο k και διακριτούς τυχαίους αριθμούς s 1, s 2,, s k στο Z n*. 3) Υπολογίζει τις τιμές u j = s -2 j mod n, για όλα τα j. 4) Το δημόσιο κλειδί του Α είναι το (u 1,u 2,..., u k ) και το n. Ιδιωτικό κλειδί είναι το (s 1,s 2,..., s k ). 20

21 Ψηφιακές Υπογραφές Feige-Fiat- Shamir Η ασφάλεια του μυστικού κλειδιού βασίζεται στο square root modulo n problem. ημιουργία υπογραφής: Ο A υπογράφει ένα μήνυμα m (α) Επιλέγει μια τυχαία τιμή r, με 0 < r < n. (β) Υπολογίζει την τιμή u = r 2 mod n. (γ) Υπολογίζει e = h(m u). Η Hash function επιστρέφει k bits. (δ) Υπολογίζει την τιμή s = r(s 1 e1 s 2 e2 s k ek ) mod n. (ε) H υπογραφή του A είναι η (e, s). Επαλήθευση: Ο B λαμβάνει την υπογραφή s και το δημόσιο κλειδί (u 1, u 2,..., u k ), n του Α (α) Υπολογίζει την τιμή w = s 2 (u 1 e1 u 2 e2 u k ek ) mod n. (β) Υπολογίζει e = h(m w). (γ) Aν e = e δέχεται την υπογραφή, διαφορετικά όχι. 21

22 Άλλες Ψηφιακές Υπογραφές 1) The Digital Signature Algorithm (DSA) -> το πρώτο σχήμα ψηφιακών υπογραφών που αναγνωρίστηκε από μια κυβέρνηση (Ηνωμ. Πολ.). 2) The ElGamal Signature Scheme. To DSA αποτελεί παραλλαγή αυτού του αλγορίθμου. 3) The Schnorr Signature Scheme. Όπως και το DSA, αποτελεί παραλλαγή του σχήματος ElGamal. Όλα βασίζουν την ασφάλειά τους στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου και είναι σχήματα ψηφιακών υπογραφών με παράρτημα. 22

23 ιάβασμα Κεφάλαια 11.1, 11.2, 11.3 και 11.4 του Handbook of Applied Cryptography Κεφάλαιο 12 απότοβιβλίοσύγχρονη Κρυπτογραφία: θεωρία και Εφαρμογές 23

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί):

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί): ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Η λέξη κρυπτογραφία προέρχεται από τα συνθετικά "κρυπτός" + "γράφω" και είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με διατήρηση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα RBF για οριζόντια κατατετμημένα δεδομένα σε περιβάλλον μη έμπιστων χρηστών. Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS Δημήτρης Σ. Μωραϊτης Επιβλε ποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL Ασφάλεια Δικτύων&Firewall Σελίδα 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL Επιμέλεια Εργασίας: Κώστας Αθανάσιος E- mail: mis105@uom.gr Μάθημα: Δίκτυα υπολογιστών Επιβλέπων καθηγητής: Αναστάσιος Α. Οικονομίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα