«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»"

Transcript

1 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ξεκίνησαν τα πρώτα έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος σε έξι χωματερές της Δυτικής Μακεδονίας μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Τα έξι έργα θα έχουν τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι κι αποτελούν τον προπομπό του προγράμματος αποκατάστασης των τριάντα εννέα χωματερών υψηλής επικινδυνότητας. Ήδη δημοπρατήθηκαν άλλα τριάντα δύο παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέχρι τα μέσα του Η αρχή έγινε το 2002, όταν η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ διασφάλισε χρηματοδοτήσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Κατά την τριετία η εταιρία σχεδίασε, δημοπράτησε και κατασκεύασε τις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης & υγειονομικής ταφής του συστήματος, προέβη σε προμήθειες κινητού εξοπλισμού και εκπόνησε τις μελέτες ωρίμανσης των εγκαταστάσεων ανάκτησης, ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης. Οι υφιστάμενες υποδομές του ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν πλέον το υπόβαθρο για την κατασκευή των έργων αυτών με στόχο την έγκαιρη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την τήρηση των αυστηρών κανόνων που τίθενται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αναφορικά με την ανάκτηση, τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ο σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας αποσκοπεί στη βιώσιμη εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και τη μεγιστοποίηση της Ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τροφοδοτούνται από ένα δίκτυο τοπικών εγκαταστάσεων, όπου χωροθετούνται από κοινού οι υποδομές μεταφόρτωσης των μεικτών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών των αντίστοιχων διαδημοτικών συστημάτων συλλογής. Σύμφωνα με την οργανωτική διάρθρωση του Συστήματος η αρμοδιότητα της συλλογής των μεικτών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών παραμένει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και διαδημοτικές συνεργασίες), ενώ στην δικαιοδοσία του φορέα περιέρχονται η μεταφόρτωση & επεξεργασία 1

2 των μεικτών απορριμμάτων, η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων καθώς και η ανάκτηση & διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Υπό την έννοια αυτή, η ευθύνη της λειτουργίας του συνόλου των πάγιων εγκαταστάσεων του Περιφερειακού ΟΣΔΑ ανήκει αποκλειστικά στο φορέα, όπως άλλωστε ορίζεται σαφώς από την ΚΥΑ Η ΔΙΑΔΥΜΑ ήδη έχει σχεδιάσει τα Περιφερειακά ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ο σχεδιασμός καλύπτει 116 Δήμους & Κοινότητες με συνολικό πληθυσμό κατοίκους και συμπεριλαμβάνει τις μελέτες λειτουργίας των Τοπικών και Υπερτοπικών Συστημάτων συλλογής & μεταφόρτωσης των σύμμεικτων ΑΣΑ, καθώς και των αντίστοιχων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των υλικών συσκευασίας και του έντυπου χαρτιού. Επιπλέον η ΔΙΑΔΥΜΑ συνέταξε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τις Τεχνικές Μελέτες για τα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ για τις δύο Περιφέρειες. Ο προϋπολογισμός υλοποίησης των δύο ΟΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας προσεγγίζει τα 40 εκατ.ευρώ. Το σύνολο της χρηματοδότησης διασφαλίστηκε από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και στην περίπτωση της Δ.Μακεδονίας τα έργα λειτουργούν από το καλοκαίρι του Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μετά την αποπεράτωση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2002/4) και παράλληλα με το πρόγραμμα αποκατάστασης των χωματερών, η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προχωρά σε μια σειρά συμπληρωματικών έργων όπως η επέκταση του ΧΥΤΑ (η δυναμικότητά του διπλασιάζεται) και η κατασκευή ενός ακόμη Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Νομό Γρεβενών, καθώς και σε μαζικές προμήθειες κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες των προγραμμάτων ανάκτησης & ανακύκλωσης, που ήδη αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Κατασκευή των υποδομών Μεταφόρτωσης (2,5 εκατ.ευρώ): Μετά την προκήρυξη και την εκπόνηση των οριστικών μελετών (Αύγουστος Απρίλιος 2003) δρομολογήθηκε η κατασκευή των πάγιων υποδομών. Ουσιαστικά οι εργασίες ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2003 κι επιταχύνθηκαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2004, μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Μέχρι τα τέλη του έτους το σύνολο των έργων είχε αποπερατωθεί. Οι επενδύσεις αυτής της περιόδου αφορούν στην κατασκευή των υποδομών μεταφόρτωσης των μεικτών απορριμμάτων και των υποστηρικτικών υποδομών (ράμπες, φυλάκια, γεφυροπλάστιγγες, χοάνες, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, περιφράξεις κλπ). Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών θα κατασκευαστούν στα επόμενα χρόνια (εφόσον απαιτηθεί), προκειμένου να υποστηρίξουν τα τοπικά προγράμματα ανάκτησης & ανακύκλωσης. Κατασκευή του Περιφερειακού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (5 εκατ. ): Το έργο δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2002 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στα τέλη του Στα έργα υποδομής συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις της βιολογικής επεξεργασίας των στραγγισμάτων, το στεγανοποιημένο κύτταρο χωρητικότητας κ.μ., το σύστημα της 2

3 ελεγχόμενης καύσης του βιοαερίου, τα έργα διαχείρισης τον ομβρίων, η αντιπυρική ζώνη, οι κτιριακές υποδομές κλπ. Πριν τα τέλη του 2006 η δυναμικότητα του Περιφερειακού ΧΥΤΑ θα έχει διπλασιαστεί (η σύμβαση για την κατασκευή του Β κυττάρου υπογράφεται εντός των ημερών). Ο Περιφερειακός ΧΥΤΑ θα καλύψει τις ανάγκες τον εξήντα ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας για περισσότερα από είκοσι χρόνια, καθώς η λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης αναμένεται να επιμηκύνει την διάρκεια της χρήσης του μέχρι το 2025, τουλάχιστον. Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής, μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής (12 εκατ.ευρώ): Από τα τέλη του 1998 έχουν αγοραστεί δεκάδες οχήματα μηχανικής αποκομιδής, μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής ενισχύοντας αποφασιστικά στις υποδομές των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΕ. Οι δαπάνες ήδη υπερβαίνουν τα 8 εκατ.ευρώ και αναμένεται να προσεγγίσουν τα 12 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλη του έτους με την προμήθεια νέων οχημάτων συλλογής & μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΣΔΑ Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην βελτιστοποίηση της συνδυαστικής χρήσης των εννέα εγκαταστάσεων του δικτύου τροφοδοσίας (υποδομές μεταφόρτωσης) σε σχέση με τον Περιφερειακό ΧΥΤΑ. Οι εννέα ΣΜΑ κατανέμονται σε τρία Υπερτοπικά Συστήματα Μεταφόρτωσης, καθένα από τα οποίο λειτουργεί με κέντρο ένα κομβικό ΣΜΑ (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Καστοριά). Οι κομβικοί ΣΜΑ είναι έδρες του κινητού εξοπλισμού μεταφόρτωσης και των κατά τόπους οδηγών των τρακτόρων και βάσεις εξυπηρέτησης των υπολοίπων έξι εγκαταστάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δορυφορικές των κομβικών ΣΜΑ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού και η αξιοποίηση της απασχόλησης. Το ετήσιο κόστος του Συστήματος Διαχείρισης των σύμμεικτων ΑΣΑ υπερβαίνει τα 3,2 εκατ.ευρώ κι αφορά στην κάλυψη του κόστους δύο καθαρά ανταποδοτικών υπηρεσιών της διαχείρισης απορριμμάτων. Πάνω από το 80% του κόστους αφορά σε ετήσιες λειτουργικές δαπάνες, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει τις απαιτήσεις αντικατάστασης και νέων προμηθειών, καθώς και το κόστος μεταφροντίδας του Περιφερειακού ΧΥΤΑ. Το κόστος ανά τόνο διαμορφώνεται σε 27,5 ευρώ κατά τη δεκαοκτάμηνη περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας και οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Συστήματος επιμερίζονται στους 61 ΟΤΑ-χρήστες ευθέως αναλογικά με τις παραγόμενες και διακινούμενες μέσω του Συστήματος ποσότητες αστικών απορριμμάτων. Αντίστοιχα, το μέσο κόστος ανά κάτοικο διαμορφώνεται σε 10 ευρώ ετησίως. Από τον Ιούλιο του 2005, κάθε μήνα στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) του ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας καταλήγουν φορτία απορριμματοφόρων και μεταφορτώνονται τόνοι σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, ενώ διακινούνται 250 τόνοι χαρτιού και 70 τόνοι χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Πρόσφατα ξεκίνησε πιλοτικά το 3

4 πρόγραμμα ανακύκλωσης των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών συσκευών και παράλληλα δρομολογείται η εφαρμογή προγράμματος ανάκτησης των ελαστικών σε επίπεδο Περιφέρειας. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Με τη λειτουργία του Συστήματος (Ιούλιος 2005) οι χωματερές έκλεισαν και οι διαδικασίες ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης επιταχύνθηκαν : μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η ΔΙΑΔΥΜΑ είχε εκπονήσει 200 περιβαλλοντικές μελέτες για ισάριθμες ανενεργές πλέον- χωματερές, καθώς και τις τεχνικές μελέτες των έργων αποκατάστασης για τις τριάντα εννέα χωματερές υψηλής επικινδυνότητας. Το κόστος των μελετών ξεπέρασε τις ευρώ και καλύφθηκε από το διαδημοτικό σκέλος του προγράμματος «Θησέας» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό 60% περίπου (το υπόλοιπο καλύφθηκε από πόρους της εταιρίας και το Ταμείο Συνοχής ΙΙ). Μετά τη θετική αξιολόγηση των τεχνικών μελετών από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εξασφάλισε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκατ.ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το 20% των κονδυλίων των δύο πρώτων προκηρύξεων του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο! Πρόσφατα η εταιρία διασφάλισε από το ΠΕΠ τη χρηματοδότηση και για την τριακοστή ένατη χωματερή υψηλής επικινδυνότητας, ενώ το κόστος αποκατάστασης των υπολοίπων εκατόν εξήντα χωματερών (οι οποίες είναι χαμηλής επικινδυνότητας) εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 2 εκατ.ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος των αποκαταστάσεων σε 11 εκατ.ευρώ (η ΔΙΑΔΥΜΑ ήδη ενέταξε το 82% των απαραίτητων κονδυλίων σε χρηματοδοτικά μέσα). Σημειώνεται ότι οι δήμοι θα πρέπει να αποκαταστήσουν τις υπόλοιπες χωματερές τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. Σήμερα το ποσοστό των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων χωματερών υπερβαίνει το 60% και θα προσεγγίσει το 100% μέσα στο Μάϊο. ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΔΑ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει την επιλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου του 1997 για ένα ενιαίο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο συνεπάγεται χαμηλά κόστη επένδυσης και λειτουργίας κι επιπλέον διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη εφαρμογή μεθόδων μηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων στο πολύ κοντινό μέλλον. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο και γι αυτό αποτελεί ένα δύσκολο και συγχρόνως προκλητικό στοίχημα. Η Εταιρία πλέον προσανατολίζεται στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότηση των υποδομών ανάκτησης και αξιοποίησης των απορριμμάτων στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου περί Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα. Η συνεργασία με επιχειρηματικά σχήματα αποβλέπει στη διασφάλιση της επάρκειας κεφαλαίων για ταχεία υλοποίηση 4

5 των έργων με συστήματα παραχώρησης που εγγυώνται αφ ενός την ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνισμού για την ανάληψη των έργων και αφ ετέρου την επιλογή παραχωρησιούχων με επιφάνεια, αξιοπιστία και επιχειρηματική ικανότητα. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ εκπόνησε ανάλογο διαχειριστικό σχέδιο για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Ιούλιο του Στη συνέχεια η ΔΙΑΔΥΜΑ συνέταξε τις περιβαλλοντικές και τις τεχνικές μελέτες για το σύνολο των έργων του ΟΣΔΑ της Αν.Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και τη μελέτη για τη σύσταση του ενιαίου φορέα διαχείρισης του Συστήματος, στον οποίο ήδη συμμετέχει μέσω των πέντε ΤΕΔΚ της περιοχής το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας. Ένα χρόνο μετά την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου, η Περιφέρεια υπέβαλε αίτηση στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ για τη συγχρηματοδότηση του ΟΣΔΑ της Αν.Μακεδονίας & Θράκης για έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση των έργων: δεκαέξι Σταθμοί Μεταφόρτωσης, έξι Κέντρα Διαλογής Υλικών, μία Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας (για την οποία προβλέπεται ολική αυτοχρηματοδότηση) κι ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων συνθέτουν το δεύτερο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων περιφερειακής κλίμακας στην Ελλάδα, για το οποίο έχει διασφαλιστεί απόλυτη ωριμότητα από περιβαλλοντική και τεχνική άποψη σε ότι αφορά την ταχύρυθμη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων. Η αρτιότητα του σχεδιασμού συνέβαλε αποφασιστικά στη διασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων του ΟΣΔΑ της Αν.Μακεδονίας & Θράκης από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Το πρώτο βήμα έγινε, δε μένει παρά να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά του: οι φορείς της ακριτικής περιοχής Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εδώ κι ένα χρόνο στη διάθεσή τους τα απαραίτητα κονδύλια και την εμπειρία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να υλοποιήσουν μέσα στην επόμενη τριετία μία σειρά έργων που είναι πανομοιότυπα με εκείνα του ΟΣΔΑ της Δ.Μακεδονίας και επιπλέον εμπίπτουν στις αυστηρότατες διαδικασίες του Ταμείου Συνοχής ΙΙ. 5

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί;

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί; ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 171 = ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 {2 {3 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 4-5 6-7 { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα