Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα Αναπαράσταση και επερώτηση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό που εξαρτώνται από ερμηνευτικά περιβάλλοντα και παρουσιάζουν πολλαπλές εκφάνσεις Γιάννης Σταύρακας Η διατριβή αυτή υπεβλήθη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σαν επιμέρους προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου του Διδάκτορα στην Πληροφορική. Αθήνα, Ιούνιος 2003

2

3 Οι αποδείξεις των προτάσεων συμπεριλαμβάνονται μαζί με το υπόλοιπο υλικό της διατριβής αυτής στην τεχνική αναφορά: Yannis Stavrakas. Multidimensional Semistructured Data: Representing and Querying Context-Dependent Multifaceted Information on the Web. Technical Report, Knowledge and Database Systems Laboratoty, National Technical University of Athens, Athens, Greece,

4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα Αναπαράσταση και επερώτηση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό που εξαρτώνται από ερμηνευτικά περιβάλλοντα και παρουσιάζουν πολλαπλές εκφάνσεις Διατριβή υποβληθείσα σαν επιμέρους προϋπόθεση για τον τίτλο του Διδάκτορα στην Πληροφορική από τον Ιωάννη Σ. Σταύρακα Πτυχιούχο Φυσικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989 M.Sc. with Distinction in Computer Science, University College London, 1992 Επιβλέπων: Τίμος Σελλής, Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την επταμελή εξεταστική επιτροπή την 11 η Ιουνίου Τιμολέων Σελλής Καθηγητής ΕΜΠ Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής ΕΜΠ Ανδρέας Σταφυλοπάτης Καθηγητής ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας Καθηγητής ΕΜΠ Φώτω Αφράτη Καθηγήτρια ΕΜΠ Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Παν. Κρήτης Μανόλης Γεργατσούλης Επίκ. Καθ. Ιονίου Παν.

6

7 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Διδάκτωρ Ε.Μ.Π All rights reserved

8

9 ... στους γονείς μου

10

11 Από την Φαντασίαν έως εις το Χαρτί. Είναι δύσκολον πέρασμα, είναι επικίνδυνος θάλασσα. Η απόστασις φαίνεται μικρά κατά πρώτην όψιν, και εν τοσούτω πόσον μακρόν ταξίδι είναι, και πόσον επιζήμιον ενίοτε δια τα πλοία τα οποία το επιχειρούν. Η πρώτη ζημία προέρχεται εκ της λίαν ευθραύστου φύσεως των εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρουν τα πλοία. Εις τας αγοράς της Φαντασίας, τα πλείστα και τα καλύτερα πράγματα είναι κατασκευασμένα από λεπτάς υάλους και κεράμους διαφανείς, και με όλην την προσοχήν του κόσμου πολλά σπάνουν εις τον δρόμον, και πολλά σπάνουν όταν τα αποβιβάζουν εις την ξηράν. Πάσα δε τοιαύτη ζημία είναι ανεπανόρθωτος, διότι είναι έξω λόγου να γυρίσει οπίσω το πλοίον και να παραλάβει πράγματα ομοιόμορφα. Δεν υπάρχει πιθανότης να ευρεθεί το ίδιον κατάστημα το οποίον τα επώλει. Αι αγοραί της Φαντασίας έχουν καταστήματα μεγάλα και πολυτελή, αλλ όχι μακροχρονίου διαρκείας. Αι συναλλαγαί των είναι βραχείαι, εκποιούν τα εμπορεύματά των ταχέως, και διαλύουν αμέσως. Είναι πολύ σπάνιον έν πλοίον επανερχόμενον να εύρη τους αυτούς εξαγωγείς με τα αυτά είδη. Μία άλλη ζημία προέρχεται εκ της χωρητικότητος των πλοίων. Αναχωρούν από τους λιμένας των ευμαρών ηπείρων καταφορτωμένα, και έπειτα όταν ευρεθούν εις την ανοικτήν θάλασσαν αναγκάζονται να ρίψουν έν μέρος εκ του φορτίου δια να σώσουν το όλον. Ούτως ώστε ουδέν σχεδόν πλοίον κατορθώνει να φέρη ακεραίους τους θησαυρούς όσους παρέλαβε. Τα απορριπτόμενα είναι βεβαίως τα ολιγοτέρας αξίας είδη, αλλά κάποτε συμβαίνει οι ναύται, εν τη μεγάλη των βία, να κάμνουν λάθη και να ρίπτουν εις την θάλασσαν πολύτιμα αντικείμενα. (...) Θλιβερόν, θλιβερόν είναι άλλο πράγμα. Είναι όταν περνούν κάτι πελώρια πλοία, με κοράλλινα κοσμήματα και ιστούς εξ εβένου, με αναπεπταμένας μεγάλας σημαίας λευκάς και ερυθράς, γεμάτα με θησαυρούς, τα οποία ούτε πλησιάζουν καν εις τον λιμένα είτε διότι όλα τα είδη τα οποία φέρουν είναι απηγορευμένα, είτε διότι δεν έχει ο λιμήν αρκετόν βάθος δια να τα δεχθή. Και εξακολουθούν τον δρόμον των. Ούριος άνεμος πνέει επί των μεταξωτών των ιστίων, ο ήλιος υαλίζει την δόξαν της χρυσής των πρώρας, και απομακρύνονται ηρέμως και μεγαλοπρεπώς, απομακρύνονται δια παντός από ημάς και από τον στενόχωρον λιμένα μας. (...) Κ.Π. Καβάφης, «Τα πλοία».

12

13 Ευχαριστίες Διάφοροι άνθρωποι με βοήθησαν να ολοκληρώσω αυτή την διατριβή. Καταρχήν, ευχαριστώ ολόψυχα τον επιβλέποντα καθηγητή μου Τίμο Σελλή, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων (DBLab). Για την υποστήριξη, την καθοδήγηση, και την ενθάρρυνσή του. Για το ότι έχει θέσει υψηλά επιστημονικά πρότυπα. Για το χρόνο και την προσπάθεια που αφιέρωσε στην δουλειά μου, ιδιαίτερα στα μεταγενέστερα στάδια. Ιδίως όμως, για ένα μίγμα ισορροπίας, επαγγελματισμού, και ακεραιότητας που εκπέμπει, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αισθάνεται κανείς προνομιούχος να είναι μέρος του. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται επίσης στους Γιάννη Βασιλείου και Ανδρέα Σταφυλοπάτη, καθηγητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που διετέλεσαν μέλη της τριμελούς επιτροπής της διατριβής. Πολλά ευχαριστώ στον Μανόλη Γεργατσούλη, επίκουρο καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Για τη συνεργασία του στη διαμόρφωση κάποιων από τις απαντήσεις, και ακόμη περισσότερων ερωτήσεων, ειδικά στα πρώτα δύσκολα βήματα. Για τα απολαυστικά ξενύχτια όταν ετοιμάζαμε εργασίες προς υποβολή. Η συνεισφορά του στην θεμελίωση της κατεύθυνσης που ακολουθεί η παρούσα διατριβή υπήρξε καθοριστική. Επιπρόσθετα, ευχαριστώ τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Παναγιώτη Τσανάκα, καθηγητή στο ΕΜΠ, και την Φώτω Αφράτη, καθηγήτρια στο ΕΜΠ, που διετέλεσαν μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Κώστα Σπυρόπουλο, διευθυντή έρευνας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Για την ανοχή του στον ανώμαλο ρυθμό μου καθώς περνούσα από την ανάπτυξη έργων στην έρευνα και αντίστροφα. Αλλά περισσότερο, για το ότι πίστεψε σε μένα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πάνο Ροντογιάννη, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για μια συζήτηση που επρόκειτο να με οδηγήσει στο θέμα της παρούσας διατριβής. Στην συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο των οποίων επέβλεψα τις πτυχιακές εργασίες: τους Κωστή Πριστούρη, Αντώνη Υφαντή, Χρήστο Δουλκερίδη, Βασίλη Ζαφείρη, Κώστα Καραγεώργο, Κώστα Βαλάκα, Ανδρέα Πολυράκη, Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Χατζήνα, και Cristian Chereji. Οι πρώτοι τέσσερις, μαζί με τον Πάνο Γεωργαντά και τον Στέφανο Σουλδάτο, συνέβαλαν στην ανάπτυξη των εφαρμογών για MSSD που περιγράφονται σε αυτήν την διατριβή. Επιπλέον, οι Δημήτρης Καρτέρης, Αθηνά Μουζάκη, Θεόδωρος Μητάκος, και Δημήτρης Στέρπης επηρέασαν τη μορφή της ΜXML, και η συνεργασία μας στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-99ΕΔ265 στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδήγησε στην εφαρμογή MXML Web Server, που περιγράφεται στην διατριβή αυτή. Τους ευχαριστώ όλους. Τα μέλη του DBLab με βοήθησαν μέσα από συζητήσεις να διαμορφώσω την βάση για να αναζητήσω θέμα διατριβής. Τους ευχαριστώ θερμά, ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντά: οι Θεόδωρος Δαλαμάγκας, Βαγγέλης Ζορμπάς, Ντίνος Αρκουμάνης, Σπύρος Σκιαδόπουλος, Γιώργος Αδαμόπουλος, και Πάνος Ξηρός είναι μερικοί από αυτούς. Είμαι ευγνώμων στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) για την υποτροφία κατά το πρώτο έτος της διατριβής μου. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου Χρυσαυγή, τον πατέρα μου Σπύρο, και τον αδελφό μου Πάνο για την υποστήριξή τους και για το ότι υπέμειναν την απουσία μου χωρίς παράπονο. Τέλος, εγκάρδιες ευχαριστίες στην Εφη Γαζή για τη συνεχή της ενθάρρυνση και υποστήριξη.

14

15 Περιεχόμενα ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ, ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΙΣΤΌΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΈΝΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ Μοντέλα δεδομένων για SSD Γλώσσες επερωτήσεων για SSD XML Συντακτικό της XML και DTD Τεχνολογίες συναφείς με την XML Γλώσσες επερωτήσεων για XML MSSD ΚΑΙ MXML ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΚΌΣΜΟΙ ΣΤΑ MSSD Παραδοχές σχετικές με τις διαστάσεις Πιθανοί κόσμοι ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΈΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΆΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Όροι προσδιοριστή περιβάλλοντος Αντιστοιχία με κόσμους Επεκτεταμένη μορφή όρου Ανάπτυξη όρου Ανάπτυξη επεκτεταμένου όρου Ισότητα όρου Κενός όρος και καθολικός όρος Τομή όρου Αμοιβαία αποκλειόμενοι όροι Οι όροι κατά την ένωση και την διαφορά Υποσύνολο όρου Προσδιοριστές περιβάλλοντος Αντιστοιχία με κόσμους Επεκτεταμένη μορφή περιβάλλοντος Ανάπτυξη περιβάλλοντος... 68

16 Ανάπτυξη επεκτεταμένου περιβάλλοντος Ισότητα περιβάλλοντος Κενό περιβάλλον και καθολικό περιβάλλον Απλοποίηση προσδιοριστών περιβάλλοντος Τομή περιβάλλοντος Αμοιβαία αποκλειόμενα περιβάλλοντα Ένωση περιβάλλοντος και ένωση όρου Ένωση όρου Ένωση περιβάλλοντος Διαφορά περιβάλλοντος και διαφορά όρου Διαφορά όρου Διαφορά περιβάλλοντος Υποσύνολο περιβάλλοντος ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Εξάρτηση από διαστάσεις Ισότητα περιβάλλοντος και υποσύνολο περιβάλλοντος Τομή περιβάλλοντος, ένωση περιβάλλοντος, και διαφορά περιβάλλοντος Εκφράσεις περιβάλλοντος και συνθήκες περιβάλλοντος ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΊΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΈΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ MSSD ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΕΣ ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΟΙ ΓΡΆΦΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Γιατί αρχίζουμε από το OEM; Αναπαράσταση πολυδιάστατων οντοτήτων Πολυδιάστατοι Γράφοι Δεδομένων Το σύνολο των διαστάσεων ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Κληρονομούμενο περιβάλλον Υπολογισμός του κληρονομούμενου περιβάλλοντος Σημασία του κληρονομούμενου περιβάλλοντος Κληρονομούμενο περιβάλλον της ρίζας Κάλυψη περιβάλλοντος Υπολογισμός της κάλυψης περιβάλλοντος Σημασία της κάλυψης περιβάλλοντος Κάλυψη περιβάλλοντος της ρίζας Κληρονομούμενη κάλυψη Κληρονομούμενη κάλυψη μονοπατιού Σημασία της κληρονομούμενης κάλυψης Περιβαλλοντική προβολή γράφου ΑΝΑΓΩΓΉ

17 4.4.1 Αναγωγή σε OEM Γράφοι αιτιοκρατικοί ως προς το περιβάλλον Αναγωγή σε OEM OEM γράφοι που υφίστανται κάτω από δύο ή περισσότερους κόσμους Μερική αναγωγή Στοιχειώδεις πράξεις της αναγωγής ΚΑΝΟΝΙΚΉ ΜΟΡΦΉ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΟ ΟΕΜ ΕΚΦΡΆΣΕΙΣ MSSD-EXPRESSIONS ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ MOEM ΚΑΙ ΤΗΣ MQL ΕΚΦΡΆΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Ενσωμάτωση ερμηνευτικού περιβάλλοντος σε εκφράσεις μονοπατιού Εκφράσεις μονοπατιού περιβάλλοντος και κανονική μορφή Αποτίμηση εκφράσεων μονοπατιού περιβάλλοντος Τμήματα οντότητας και τμήματα έκφανσης Περιοριστές περιβάλλοντος Περιοριστές περιβάλλοντος σαν προσδιοριστές περιβάλλοντος Πρότυπα περιβάλλοντος Περιοριστές περιβάλλοντος σαν πρότυπα περιβάλλοντος Περιοριστές περιβάλλοντος σαν μεταβλητές περιβάλλοντος Υπονοούμενοι περιοριστές περιβάλλοντος Σημασιολογία των εκφράσεων μονοπατιού περιβάλλοντος ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ MQL Όρος from Όρος select Όρος where Όρος within Όρος context Διαστάσεις και πεδία ορισμού των στην MQL ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΑ ΘΈΜΑΤΑ Γενικευμένες εκφράσεις μονοπατιού περιβάλλοντος Ομαλές εκφράσεις Μπαλαντέρ (wildcards) Μεταβλητές μονοπατιού και μεταβλητές ετικέτας Εμφωλιασμένες επερωτήσεις MQL Κατασκευή αποτελεσμάτων Κατασκευή ακμών οντότητας και ακμών περιβάλλοντος Εκφράσεις μονοπατιού περιβάλλοντος στο select

18 Συμπερασμός των ετικετών ακμών Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων Αναγωγή του αποτελέσματος γράφου ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΆΝΩ ΣΤΟ LORE Μετασχηματισμός βάσεων MOEM σε OEM Μετάφραση επερωτήσεων MQL σε Lorel Από εκφράσεις μονοπατιού περιβάλλοντος σε εκφράσεις μονοπατιού Μεταβλητές περιβάλλοντος και ο όρος within Μετασχηματισμός αποτελεσμάτων από OEM σε Πολυδιάστατο Γράφο Δεδομένων ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MSSD ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΒΑΣΙΚΏΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΤΟΥ MOEM ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ ΤΟΥ OEM ΜΕ MOEM Μοντελοποίηση ιστορικών του OEM με χρήση ΜΟΕΜ Εφαρμογή ιδιοτήτων των MSSD ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ: OEM HISTORY ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΕ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ MOEM ΕΠΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΏΝ ΜΕ ΤΗΝ MQL Επερωτήσεις ιστορικών του OEM Επερωτήσεις ιστορικών του MOEM ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ XML ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ XML Γιατί επεκτείνουμε το συντακτικό της XML; Συντακτικό της Πολυδιάστατης XML Πως οι διαστάσεις εφαρμόζονται σε στοιχεία Πως οι διαστάσεις εφαρμόζονται σε γνωρίσματα ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΟ DTD Δήλωση διαστάσεων Δήλωση στοιχείων Δήλωση γνωρισμάτων Παράδειγμα MDTD ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ MXML ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ Παρουσίαση πολυδιάστατων ημιδομημένων δεδομένων Ένα εκτενές παράδειγμα

19 7.5 ΠΡΌΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ Επεκτείνοντας τα URL Σχεδιασμός συστήματος Υλοποίηση συστήματος ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MSSD ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Λειτουργίες γενικής χρήσης Μονάδα συντονισμού Μονάδα λειτουργιών ενημέρωσης Μονάδα εισαγωγής / εξαγωγής Μονάδα λειτουργιών αναγωγής Υποσύστημα επερωτήσεων MSSDESIGNER ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ MQL A.1 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΌ ΕΚΦΡΆΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ A.2 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΌ ΤΗΣ MQL ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ / GLOSSARY

20

21 Κατάλογος εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 2.1: ΤΜΗΜΑ ΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ OEM ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 3.1: ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΕΝΑΝ ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑ 4.1: ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 4.2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 4.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΟΝΑ 4.4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 4.5: Ο ΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ (A) ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ [SCALE=LOW] ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ (B) ΕΙΚΟΝΑ 4.6: ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ C. 107 ΕΙΚΟΝΑ 4.7: ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ OEM ΓΡΑΦΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 4.8: ΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 4.9: ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΟΙ ΕΙΚΟΝΑ 4.10: ΤΟ OEM ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ W ΕΙΚΟΝΑ 4.11: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ OEM ΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ 4.12: Ο ΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C ΕΙΚΟΝΑ 4.13: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΑ 4.14: ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΑ 5.1: ΜΙΑ ΜOEM ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΟΝΑ 5.2: ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 5.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ MQL ΣΑΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΓΡΑΦΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 5.4: ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

22 ΕΙΚΟΝΑ 5.5: ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΚΦΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΚΜΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 5.6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ MQL ΕΙΚΟΝΑ 5.7: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ MQL ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LORE ΣΑΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΙΚΟΝΑ 5.8: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ OEM ΕΙΚΟΝΑ 6.1: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ OEM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΕΜ ΕΙΚΟΝΑ 6.2: ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ OEM HISTORY ΕΙΚΟΝΑ 6.3: Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 6.4: Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΚΟΝΑ 6.5: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜOEM ΜΕ ΜOEM ΕΙΚΟΝΑ 6.6: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ MUSIC CLUB ΣΤΟ (A) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜOEM ΣΤΟ (B) ΕΙΚΟΝΑ 6.7: Η ΜOEM ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 6.4 ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 6.8: ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ MQL ΕΙΚΟΝΑ 6.9: ΤΟ ΜOEM ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 6.6 (B) ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΑ 6.10: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ MQL ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜOEM ΒΑΣΗΣ. 214 ΕΙΚΟΝΑ 7.1: ΜXML, ΜXSL, ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ 7.2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ MXML WEB SERVER ΕΙΚΟΝΑ 7.3: ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ VIEW EXTRACTOR ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ (A), ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ CONVENTIONAL WEB SERVER ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ (B) ΕΙΚΟΝΑ 7.4: ΕΝΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ MXML WEB SERVER ΕΙΚΟΝΑ 8.1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 8.2: ΔΕΙΓΜΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ MSSDESIGNER ΕΙΚΟΝΑ 8.3: ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 8.4: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ MQL ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

23 ΣΥΝΟΨΗ Ενώ στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων και στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα το πλήθος των χρηστών είναι λίγο πολύ γνωστό και το υπόβαθρό τους είναι σε μεγάλο βαθμό ομογενές, οι χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού δεν έχουν κοινό υπόβαθρο ούτε όμοιες θεωρήσεις όταν επεξεργάζονται και ερμηνεύουν δεδομένα. Αυτοί οι χρήστες μπορεί να έχουν διαφορετικές οπτικές των ίδιων πληροφοριακών οντοτήτων, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα μοντέλα δεδομένων και τις γλώσσες επερωτήσεων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Επιπλέον, οι παροχείς πληροφορίας χρειάζεται συχνά να διαχειριστούν παραλλαγές των ίδιων ουσιαστικά δεδομένων, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών. Σε αυτήν την διατριβή υποστηρίζουμε ότι τα δεδομένα του Ιστού θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά ερμηνευτικά περιβάλλοντα [contexts], και ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να διατίθεται με τρόπο ευέλικτο και εννιαίο στο επίπεδο των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Προτείνουμε τα πολυδιάστατα ημιδομημένα δεδομένα (MSSD) [multidimensional semistructured data], όπου πληροφοριακές οντότητες μπορούν να εκδηλώνουν διαφορετικές εκφάνσεις, ανάλογα με το ερμηνευτικό περιβάλλον. Καταρχήν, ορίζουμε έναν απλό και ευέλικτο τρόπο για να εκφράζουμε ερμηνευτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας διαστάσεις [dimensions]. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, το ερμηνευτικό περιβάλλον αντιπροσωπεύει μιά σειρά από εναλλακτικούς κόσμους [worlds], σε κάθε έναν από τους οποίους οι πληροφορίες αποκτούν μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Ορίζουμε πράξεις ανάμεσα από ερμηνευτικά περιβάλλοντα, και εξετάζουμε τις ιδιότητές τους σε βάθος. Στην συνέχεια, προτείνουμε ένα μοντέλο δεδομένων για MSSD που ονομάζεται Πολυδιάστατος Γράφος Δεδομένων [Multidimensional Data Graph], και ερευνούμε διεξοδικά τις ιδιότητές του. Ο Πολυδιάστατος Γράφος Δεδομένων επεκτείνει το Object Exchange Model (OEM), ένα μοντέλο γράφου για ημιδομημένα δεδομένα, προκειμένου να υποστηρίξει με άμεσο τρόπο πληροφορία που παρουσιάζει πολλαπλές εκφάνσεις. Το Πολυδιάστατο OEM (ΜOEM) [Multidimensional OEM] είναι μια ειδική περίπτωση Πολυδιάστατου Γράφου Δεδομένων, και μπορεί να θεωρηθεί σαν μια συνένωση από συμβατικούς OEM γράφους που υφίστανται κάτω από διαφορετικούς κόσμους. Οι συγκεκριμένοι OEM γράφοι είναι δυνατόν να ανακτηθούν μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται αναγωγή [reduction], και η οποία μετασχηματίζει τον ΜOEM στον συμβατικό OEM γράφο που υφίσταται κάτω από έναν δεδομένο κόσμο. Κατόπιν, ορίζουμε την Πολυδιάστατη Γλώσσα Επερωτήσεων (MQL) [Multidimensional Query Language], μια γλώσσα επερωτήσεων για Πολυδιάστατους Γράφους Δεδομένων και ΜOEM γράφους που έχει σαν κεντρική έννοια το ερμηνευτικό περιβάλλον, και μπορεί να εκφράσει με κομψό τρόπο επερωτήσεις οδηγούμενες από περιβάλλοντα [context-driven queries]. Το μοντέλο ΜOEM μαζί με την γλώσσα επερωτήσεων MQL επιτρέπουν τη διατύπωση δια-κοσμικών επερωτήσεων [cross-world queries], οι οποίες δεν μπορούν να εκφραστούν με συμβατικά μοντέλα δεδομένων και συμβατικές γλώσσες επερωτήσεων. Η MQL έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας σαν βάση το σύστημα LORE, και αυτή η υλοποίηση δίνει την ευκαιρία για σύγκριση με «ισοδύναμες» επερωτήσεις στην γλώσσα Lorel. Αξιολογήσαμε το παραπάνω πλαίσιο που αναπτύξαμε για τα MSSD εφαρμόζοντάς το σε ένα κλασσικό πρόβλημα των βάσεων δεδομένων: χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο ΜOEM για

24 να αναπαραστήσουμε το ιστορικό βάσεων δεδομένων OEM, και στην συνέχεια την MQL για να θέσουμε επερωτήσεις στο ιστορικό αυτό. Το ΜOEM και η MQL αποδείχθηκαν ικανά όχι μόνο για να αναπαραστήσουν και να επερωτήσουν το ιστορικό βάσεων OEM, αλλά και το ιστορικό βάσεων ΜOEM. Επιπλέον, σαν παράδειγμα του πώς οι έννοιες που εισαγάγαμε μπορούν να επεκταθούν σε άλλες κατευθύνσεις, παραθέτουμε την Πολυδιάστατη XML (ΜXML) [Multidimensional XML], μια εκδοχή της XML που ενσωματώνει ερμηνευτικά περιβάλλοντα. Για την παροχή και παρουσίαση πληροφορίας που ενέχει πολλαπλές εκφάνσεις προτείνουμε το πολυδιάστατο παράδειγμα [multidimensional paradigm], και επιδεικνύουμε μια σχετική πρότυπη υλοποίηση. Τέλος, παρουσιάζουμε ένα υλοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση MSSD. Το σύστημα αυτό εμπεριέχει το υποσύστημα MSSDesigner, ένα γραφικό περιβάλλον για την εύκολη δημιουργία Πολυδιάστατων Γράφων Δεδομένων, καθώς και για την εκτέλεση επερωτήσεων διατυπωμένων στην MQL. Εκτιμούμε ότι τα MSSD αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα των βάσεων δεδομένων στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, και ότι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν πρακτικά σε διάφορες περιοχές. Επιπλέον, τα MSSD ανοίγουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.

25 ABSTRACT Contrary to traditional databases and information systems where the number of users is more or less known and their background is to a great extent homogeneous, Web users do not share the same background and do not apply the same conventions when interpreting data. Such users can have different perspectives of the same information entities, a situation that should be taken into account by Web data models and query languages. Moreover, information providers often need to manage variations of essentially the same data, which are targeted to different consumer groups. In this thesis we argue that Web data should be able to adapt to different contexts, and that this capability should be managed in a flexible and uniform way at the level of database systems. We propose multidimensional semistructure data (MSSD), where information entities may manifest different facets, according to context. First of all, an intuitive and flexible way to express context through dimensions is defined. Context is viewed as representing alternative worlds, in which information obtains an unambiguous interpretation. Operations between contexts are introduced, and their properties are examined in detail. Then, a data model for MSSD called Multidimensional Data Graph is proposed, and its properties are investigated exhaustively. Multidimensional Data Graph extends the Object Exchange Model (OEM), a graph model for semistructured data, in order to explicitly support multifaceted information. Multidimensional OEM (MOEM) is a special case of Multidimensional Data Graph, and can be seen as a conglomeration of conventional OEMs holding under different worlds. Those OEMs can be obtained through the process of reduction, which transforms a Multidimensional OEM to a conventional OEM holding under a given world. Next, we define Multidimensional Query Language (MQL), a query language for Multidimensional Data Graphs and MOEMs that treats context as first-class citizen, and can express context-driven queries in an elegant way. MOEM and MQL allow the formulation of cross-world queries, which have no counterpart in conventional data models and query languages. MQL has been implemented on top of LORE, and this implementation provides a comparison with equivalent Lorel queries. To assess our approach, we applied the MSSD framework we have developed to a classical problem in databases: we used MOEM and MQL to represent and query histories of OEM databases. MOEM and MQL proved powerful enough to represent and query not only OEM histories, but MOEM histories as well. Moreover, as an example of how the concepts we introduce can span other directions, we discuss Multidimensional XML (MXML), a version of XML that incorporates context. For manipulating and viewing multifaceted information we propose the multidimensional paradigm, and demonstrate a prototype implementation. Finally, an implemented system for managing MSSD is presented. This system encompasses MSSDesigner, a graphical user interface that supports the interactive creation, experimentation, and querying of Multidimensional Data Graphs through MQL. We believe that MSSD address an important problem of databases in today s global environment, and that they have the potential to be practically applied in various domains. Moreover, MSSD open a number of interesting directions for further research.

26

27 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «ημιδομημένα δεδομένα» (SSD για συντομία) εισήχθη από την ερευνητική κοινότητα των βάσεων δεδομένων για να περιγράψει πληροφορία που έχει ακανόνιστη δομή. Το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης πληροφορίας σήμερα ανήκει στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων στον Ιστό σε μορφή HTML και XML. Μια σειρά μοντέλων και γλωσσών επερωτήσεων προτάθηκαν τα τελευταία χρόνια για την αναπαράσταση και επερώτηση των SSD. Σε αυτή την διατριβή, υποστηρίζουμε ότι η έννοια του ερμηνευτικού περιβάλλοντος είναι καίρια για τις βάσεις δεδομένων σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπως είναι ο Ιστός, και προτείνουμε ένα νέο μοντέλο δεδομένων και γλώσσα επερωτήσεων για SSD όπου το ερμηνευτικό περιβάλλον παίζει κεντρικό ρόλο. Στο παρόν κεφάλαιο διατυπώνουμε το πρόβλημα και παρουσιάζουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στην προσέγγισή μας. Έπειτα, αριθμούμε τις κύριες συνεισφορές αυτής της διατριβής, και αναφερόμαστε στο υλικό που έχει δημοσιευτεί μέχρι την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές. Τέλος, κλείνουμε το κεφάλαιο παρουσιάζοντας τα κεφάλαια της διατριβής. 1.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η φύση του Παγκόσμιου Ιστού έθεσε μια σειρά από νέα προβλήματα [BBC+98] στην ερευνητική κοινότητα των βάσεων δεδομένων. Ένα από αυτά είναι ότι, ενώ στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων και στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα το πλήθος των χρηστών είναι λίγο πολύ γνωστό και το υπόβαθρό τους είναι σε μεγάλο βαθμό ομογενές, οι χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού δεν έχουν κοινό υπόβαθρο ούτε όμοιες θεωρήσεις όταν επεξεργάζονται και ερμηνεύουν δεδομένα. Αυτοί οι χρήστες μπορεί να έχουν διαφορετικές οπτικές των ίδιων πληροφοριακών οντοτήτων, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα μοντέλα δεδομένων και τις γλώσσες επερωτήσεων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Ένα συναφές ζήτημα είναι ότι συχνά οι παροχείς πληροφορίας πρέπει να διαχειριστούν διαφορετικές παραλλαγές των ίδιων ουσιαστικά δεδομένων, που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται κατά την ενοποίηση πληροφορίας από διάφορες πηγές [GPQ+97], όπου η ίδια εννοιολογική οντότητα μπορεί να εμφανίζει διαφορετική δομή, ή να περιέχει αλληλοσυγκρουόμενα δεδομένα. Τα προβλήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν τρόπο αναπαράστασης και διαχείρισης πληροφοριακών οντοτήτων που εκδηλώνουν διαφορετικές εκφάνσεις, των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιείται ως προς την δομή του και την τιμή του. Σαν ένα απλό παράδειγμα θεωρήστε ένα προϊόν (αυτοκίνητο, laptop computer, κτλ.) οι προδιαγραφές του οποίου αλλάζουν ανάλογα με την χώρα που εξάγεται. Ή μια ιστοσελίδα που πρόκειται να εμφανιστεί σε συσκευές με διαφορετικές δυνατότητες, όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, και προσωπικούς υπολογιστές. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια αναφορά που πρέπει να αναπαρασταθεί σε διάφορους βαθμούς λεπτομέρειας και σε διάφορες γλώσσες.

28 Εισαγωγή 28 Μία λύση θα ήταν η δημιουργία μιας διαφορετικής αναφοράς για κάθε δυνατό συνδυασμό παραλλαγών. Βεβαίως μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι πρακτική, αφού συνεπάγεται υπερβολική επανάληψη πληροφορίας. Ακόμη πιο σημαντικό, διαφορετικές παραλλαγές δεν συνδέονται μεταξύ τους σαν μέρη της ίδιας οντότητας. Αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει την διατύπωση ενδιαφερόντων επερωτήσεων που ενέχουν εκφάνσεις πληροφοριακών οντοτήτων, όπως για παράδειγμα «δώσε μου σε μικρή λεπτομέρεια τις αναφορές των οποίων οι εκφάνσεις μεγάλης λεπτομέρειας ικανοποιούν την δεδομένη συνθήκη». Σαν ενδεικτικό παράδειγμα θεωρήστε ένα βιβλιοπωλείο στο Διαδίκτυο που εξυπηρετεί ποικιλία πελατών, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με την πολιτική του βιβλιοπωλείου. Οι φοιτητές, για παράδειγμα, θέλουν να ψάχνουν τα βιβλία με βάση τον τίτλο ή τον συγγραφέα, και χρεώνονται χαμηλότερες τιμές απ ότι οι βιβλιοθήκες. Για τις βιβλιοθήκες, από την άλλη, το ISBN του βιβλίου είναι αρκετό. Το βιβλιοπωλείο θα ήθελε να παρουσιάζει πληροφορία που να είναι προσαρμοσμένη στον αντίστοιχο πελάτη που την ζήτησε: Book ISBN: , Publisher: Prentice Hall, Price: 29.4 Book Title: The C programming language, Authors: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Publisher: Prentice Hall, Price: 13 Και οι δύο εγγραφές πιο πάνω αναφέρονται στο ίδιο βιβλίο. Η πρώτη αντιστοιχεί σε αίτημα βιβλιοθήκης, ενώ η δεύτερη σε αίτημα που έγινε από φοιτητή. Παρατηρήστε ότι η κατηγορία του πελάτη (βιβλιοθήκη ή φοιτητής) επιδρά όχι μόνο στην τιμή κάποιων αντικειμένων (π.χ. στην τιμή Price ), αλλά επίσης και στην δομή των δεδομένων: παρουσιάζεται διαφορετικό τμήμα των διαθέσιμων δεδομένων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Εκτός από την κατηγορία του πελάτη, ένας άλλος παράγοντας συνδέεται με τον τρόπο που παρουσιάζεται η πληροφορία, και η δεύτερη εγγραφή πιο πάνω χρησιμοποιεί γράμματα μεγαλύτερου μεγέθους για την λέξη Book 1. Τέτοια συμπεριφορά δεν είναι ασυνήθιστη στις εφαρμογές του Ιστού. Όμως, η ικανότητα να προσαρμόζεται η πληροφορία σε χαρακτηριστικά του προσδοκώμενου πελάτη αποτελεί προς το παρόν κομμάτι της λογικής της εφαρμογής, και πρέπει να υλοποιείται εξ αρχής σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Αυτό που οραματιζόμαστε είναι το να γίνει η ικανότητα προσαρμογής κομμάτι της ίδιας της πληροφορίας, και να την διαχειρίζονται με ενιαίο και ευέλικτο τρόπο τα συστήματα βάσεων δεδομένων. Κάτι τέτοιο θα ελαφρύνει το βάρος της ανάπτυξης ad-hoc λύσεων αντί για αυτό, οι εφαρμογές θα θέτουν απλές επερωτήσεις, οι οποίες θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την εξάρτηση των διαφόρων εκφάνσεων της πληροφορίας από παραμέτρους όπως η «κατηγορία του πελάτη». Παρόλο που τα υπάρχοντα μοντέλα δεδομένων για τον Ιστό όπως το OEM [PGW95, AQM+97, Suc98], και οι γλώσσες επερωτήσεων όπως η Lorel [GPQ+97, AQM+97], είναι κατά 1 Στο Κεφάλαιο 7 συζητούμε λεπτομερώς το παράδειγμα αυτό, και εξηγούμε τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και την εμφάνιση παραλλαγών μιας πληροφοριακής οντότητας.

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams Αλέκα Σεληνιωτάκη Ηράκλειο, 26/06/12 aseliniotaki@csd.uoc.gr ΑΜ: 703 1. Περίληψη Συνεισφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Η Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας από δεδομένα παρεχόμενα από χρήστες του

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #01

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #01 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #01 Διαδικαστικά μαθήματος Εισαγωγικές έννοιες & Ορισμοί Συστήματα ανάκτησης πληροφορίας 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ CΗ 4 ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα. 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1

Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα. 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1 Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1 Βάσεις Δεδομένων Οι αποθηκευμένες πληροφορίες είναι γνωστές σαν δομημένα δεδομένα. Σεέναπίνακαόλεςοιπλειάδεςέχουντηνίδια μορφοποίηση Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 και 9 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεδομένα αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της δηλαδή.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων Έργο: Τίτλος Υποέργου: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 4 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων Εκτέλεση ερωτημάτων SQL στην Βάση Δεδομένων BHMA 1. Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γνώσης. Θεωρητικό Κομμάτι Μαθήματος Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής

Συστήματα Γνώσης. Θεωρητικό Κομμάτι Μαθήματος Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρητικό Κομμάτι Μαθήματος Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Νίκος Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Χρήστες ΣΔΒΔ Απλοί Χρήστες: συγκεκριμένες λειτουργίες σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής Σύστημα «Ηλέκτρα» Το Σύστημα «Ηλέκτρα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριών μαθημάτων και χρηστών. Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον εργαστηριακό συνεργάτη Παναγιώτη Κεντερλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 1: Σημασιολογία και Μεταδεδομένα Μ.Στεφανιδάκης 5-2-2016. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές IONIAN UNIVERSITY, CORFU Dept. of Archives & Library Sciences Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές Λουρδή Ειρήνη (elourdi@lib.uoa.gr) Λιλής Παντελής (pantelis@ionio.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σχέσεις 1 / 26 Εισαγωγή & Ορισµοί ιµελής Σχέση R από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Γιαννόπουλος Γεώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Ι. Βασιλείου ΒΟΗΘΟΙ: Α. ηµητρίου, Θ. αλαµάγκας Γενικά Οι µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 08 Νοεμβρίου 2012 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

METROPOLIS. Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα

METROPOLIS. Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα METROPOLIS Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα Ενσωματωμένα συστήματα Ορίζονται ως ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν υπολογιστές και ηλεκτρονικά υποσυστήματα για να εκτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός

06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός 06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Εαρινό εξάμηνο 2016 17 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Αφαίρεση Abstraction "Η εννοιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966 αρχίζει ο σχεδιασμός του ARPANET, του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 6: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Case Study: Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) - Ορισμός και χρήση View Χ. Σκουρλάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Δομουχτσίδης Παναγιώτης Γενικά Data warehouse (DW): Είναι μία αποθήκη πληροφοριών οργανωμένη από ένα ενοποιημένο μοντέλο. Τα δεδομένα συλλέγονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα