ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Fax: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: , , mailto: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 III. ΟΡΟΙ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 10 IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 11 V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13 VI ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 13 VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 13 Με την συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, µε διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, είναι Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑµΚΕ) µε κύριο εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ είναι φορέας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένος από το ΕΚΕΠΙΣ (Αρ. Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ ) και Πιστοποιηµένος Φορέας ικαιούχος Έργων & Ενεργειών χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ (Α.π. ΕΥΤΥΚΑ 5082/ ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει υλοποιήσει κατά το Γ ΚΠΣ και συνεχίζει να υλοποιεί κατά την παρούσα προγραµµατική περίοδο δράσεις ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων των ανωτέρω τοµέων, καθώς επίσης και προγράµµατα υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Κατά την τελευταία περίοδο η δραστηριότητα του ΚΕΚ/ΚΨΥ διευρύνεται µε την εκπόνηση ερευνών και διαγνωστικών µελετών, καθώς επίσης και µε το σχεδιασµό και ανάπτυξη καινοτόµων - ολοκληρωµένων δράσεων για την αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων του τοµέα ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης στη λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών µε φορείς και έµπειρους επιστήµονες - επαγγελµατίες των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, µε µονάδες υγείας και ψυχικής υγείας και µε τα όργανα διοίκησης των φορέων(διοικήσεις Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών, διοικήσεις Φορέων ψυχικής υγείας, µέλη ΕΠ, µέλη ΤΕΨΥ κλπ). Επιπροσθέτως, το ΚΕΚ/ΚΨΥ συνεργάζεται µε φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικών σχεδίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 2. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατά την παρούσα φάση και για τα έτη 2012 και 2013, το ΚΕΚ/ΚΨΥ πρόκειται να υλοποιήσει έργα χρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Συγκεκριµένα, το ΚΕΚ πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» τις παρακάτω Πράξεις: 2

3 «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: «ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (στο εξής: Πρόσκληση), προκειµένου να προχωρήσει σε συνεργασία µε στελέχη τα οποία θα απασχοληθούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και στην υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών του ΚΕΚ που σχετίζονται µε την ποιοτική και αποτελεσµατική υλοποίηση των έργων. Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη: την από 7/ 11/ 2011 Απόφαση Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ, µε την οποία εγκρίνεται η έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα περιλαµβανόµενα στο Εγχειρίδιο ιαχειριστικής Επάρκειας του ΚΕΚ/ΚΨΥ και στον συνηµµένο Κανονισµό Λειτουργίας του ΚΕΚ, τα οποία είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο του ΚΕΚ (www.kek-cmh.gr) τα περιλαµβανόµενα στην ΚΥΑ µε αρ /1933 (ΦΕΚ, τ. Β 1491/ ) µε τίτλο «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» τα περιλαµβανόµενα στην µε αρ /ΕΥΣ 1749 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ ) (ΦΕΚ, τ. Β 540/ ) και στις τροποποιήσεις αυτής Την µε αρ. 122/ Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΥπΥΚΑ για την Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3

4 ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: Την µε αρ. 121/ Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΥπΥΚΑ για την Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: Την µε αρ. 120/ Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΥπΥΚΑ για την Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ- Β ΚΥΚΛΟΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: Την µε αρ. 97/ Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΥπΥΚΑ για την Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», µε κωδικό ΟΠΣ: Οδηγίες Οι υποψήφιοι καλούνται, πριν συµπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους, να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης, όπου περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα προσόντα που πρέπει να καλύπτουν, τους όρους συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής, τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συµπληρώσουν την Αίτηση, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες. 4

5 II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατηγορίες θέσεων Το ΚΕΚ/ΚΨΥ προτίθεται να συνεργασθεί µε στελέχη για την κάλυψη θέσεων των παρακάτω κατηγοριών: ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΩΝ (Θέσεις 3) ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΩΝ (Θέσεις 2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Θέση 1) ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Θέσεις 2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Θέση 1) Οι συνεργάτες / στελέχη θα συµβληθούν µε το ΚΕΚ/ΚΨΥ µε συµβάσεις παροχής έργου (συµβάσεις έργου) σε ένα ή περισσότερα εγκεκριµένα έργα, ανάλογα µε το χρονισµό των προς υλοποίηση έργων και την εκφρασµένη διαθεσιµότητα των υποψήφιων συνεργατών/στελεχών. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίσει (α) τον τελικό αριθµό των απαιτούµενων συνεργατών και (β) το χρόνο ενεργοποίησης της πρότασης συνεργασίας µε υποψήφιους συνεργάτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας µε το ΚΕΚ/ΚΨΥ, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, το ΚΕΚ/ΚΨΥ µπορεί να προβλέψει κατά περίπτωση την ύπαρξη δοκιµαστικής περιόδου στην προτεινόµενη σύµβαση συνεργασίας µε επιλεγέντα συνεργάτη. 2. Αντικείµενο εργασίας / Προσόντα υποψηφίων 2.1. Στελέχη ιαχείρισης Φυσικού Αντικειµένου Έργων Περιγραφή θέσης 5

6 Το Στέλεχος ιαχείρισης Φυσικού Αντικειµένου Έργου συµµετέχει στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου/ων που υλοποιεί το ΚΕΚ στους τοµείς της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) και, γενικότερα, των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων ανθρώπινων πόρων που εµπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς του ΚΕΚ και αποτυπώνονται στον αναπτυξιακό του προγραµµατισµό. Παρακολουθεί τη ροή των εργασιών, συµµετέχει σε συσκέψεις, ενηµερώνει το φάκελο του έργου και επικοινωνεί µε τους λοιπούς συντελεστές του έργου. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου και, ανάλογα µε τον τύπο, το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά του έργου στο οποίο εµπλέκεται, αναλαµβάνει εργασίες οριζόντιας διαχείρισης ή πακέτο/α εργασιών. Συµµετέχει σε Οµάδες Έργου και σε οµάδες εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση µε σκοπό την οριζόντια υποστήριξη οµάδας υλοποιούµενων έργων. Προσόντα Τίτλος τουλάχιστον ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Σχετική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών Εµπειρία στην υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Επιθυµητή εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων Κατάρτισης Συµβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. Επιθυµητή εµπειρία εργασίας σε /συνεργασίας µε ΚΕΚ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Άριστος χειρισµός λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειµένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον Windows Επιθυµητή εµπειρία στην χρήση εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων και εφαρµογών διαχείρισης έργων (Ms Project Management, Argus, κλπ.) Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ικανότητες παρουσίασης (presentation skills), τήρησης χρονοδιαγραµµάτων. ιαθεσιµότητα µετακινήσεων εντός Ελλάδος και επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 2.2. Στελέχη ιαχείρισης Οικονοµικού Αντικειµένου Έργων Περιγραφή θέσης 6

7 Το Στέλεχος ιαχείρισης Οικονοµικού Αντικειµένου Έργου συµµετέχει στην οικονοµική διαχείριση του έργου/ων που υλοποιεί το ΚΕΚ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έργου, συλλέγει και καταχωρεί τα παραστατικά δαπανών, ενηµερώνει και παρακολουθεί την κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών, προετοιµάζει τη διενέργεια πληρωµών, συντάσσει µηνιαία δελτία δαπανών, επιµελείται των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του υλοποιούµενου έργου, επικοινωνεί µε εξωτερικούς φορείς και υπηρεσίες. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου και στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου του ΚΕΚ, και, ανάλογα µε τον τύπο, το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά του έργου στο οποίο εµπλέκεται, αναλαµβάνει εργασίες οριζόντιας υποστήριξης ή πακέτα εργασιών. Συµµετέχει σε Οµάδες Έργου και σε οµάδες εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση µε σκοπό την οριζόντια υποστήριξη οµάδας υλοποιούµενων έργων. Προσόντα Τίτλος τουλάχιστον ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Σχετική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών Εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση Συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Επιθυµητή εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση έργων που αφορούν στην υλοποίηση προγραµµάτων Κατάρτισης Συµβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. Επιθυµητή εµπειρία εργασίας σε /συνεργασίας µε ΚΕΚ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Άριστος χειρισµός λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειµένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον Windows Επιθυµητή εµπειρία στην χρήση εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων και εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραµµάτων. ιαθεσιµότητα µετακινήσεων εντός Ελλάδος και επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 2.3. Στέλεχος Λογιστηρίου Περιγραφή θέσης 7

8 Το Στέλεχος Λογιστηρίου υποστηρίζει τις οριζόντιες εργασίες του Λογιστηρίου του ΚΕΚ και παρακολουθεί τη συνολική οικονοµική διαχείριση των έργων-προγραµµάτων του φορέα, µε βάση τις προδιαγραφές των σχετικών Οδηγών ιαχείρισης και τους κανόνες επιλεξιµότητας, κανονικότητας και νοµιµότητας των δαπανών. Αναλαµβάνει εργασίες που σχετίζονται µε τον υπολογισµό και εκκαθάριση µισθοδοσίας και αµοιβών τρίτων, τον υπολογισµό και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού και συνεργατών, τη σύνταξη και υποβολή Α.Π.., τον υπολογισµό και απόδοση Φ.Π.Α., τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νοµικών προσώπων, τον έλεγχο, λογιστικοποίηση και καταχώρηση δαπανών και εσόδων, τις εγγραφές έναρξης και τέλους χρήσης, την παρακολούθηση των προµηθευτών, την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού του ΚΕΚ. Επικοινωνεί µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες και άλλες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τα στελέχη διαχείρισης οικονοµικού αντικειµένου των έργων. Προσόντα Τίτλος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Οικονοµικής Κατεύθυνσης. Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτέχνη Α Τάξης. Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία, µετά το πέρας των σπουδών, σε µηχανογραφηµένο λογιστήριο Πολύ καλή γνώση και εµπειρία εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας, ΚΒΣ, ΕΓΛΣ. Άριστος χειρισµός λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειµένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον Windows. Γνώση υποστηρικτικών λογιστικών πληροφοριακών προγραµµάτων και εφαρµογών Επιθυµητή γνώση λογισµικού προγράµµατος ARGUS ή/και άλλων αντίστοιχων διαχειριστικών προγραµµάτων. Επιθυµητή εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Επιθυµητή εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση έργων που αφορούν στην υλοποίηση προγραµµάτων Κατάρτισης Συµβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. Επιθυµητή εµπειρία εργασίας σε /συνεργασίας µε ΚΕΚ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραµµάτων και επίλυσης προβληµάτων. ιαθεσιµότητα επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 8

9 2.4. Στελέχη Γραµµατειακής Υποστήριξης Περιγραφή θέσης Το Στέλεχος γραµµατειακής υποστήριξης παρέχει οριζόντια υποστήριξη στα έργα που υλοποιεί το ΚΕΚ. Επιµελείται της διαχείρισης των εγγράφων (διακίνηση, αναπαραγωγή, αρχειοθέτηση) και των επικοινωνιών του ΚΕΚ, της τήρησης έντυπου και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, συµµετέχει στις τεχνικές συσκέψεις σχεδιασµού, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των υλοποιούµενων έργων µε ευθύνη την τήρηση των πρακτικών των συσκέψεων, επικοινωνεί µε εξωτερικούς φορείς και υπηρεσίες. Προσόντα Τίτλος τουλάχιστον ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Σχετική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών Άριστος χειρισµός λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειµένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον Windows. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Επιθυµητή εµπειρία στην υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων Επιθυµητή εµπειρία εργασίας σε /συνεργασίας µε ΚΕΚ Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραµµάτων. ιαθεσιµότητα µετακινήσεων εντός Αττικής και επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 2.5. Στέλεχος Πληροφορικής Περιγραφή θέσης Το Στέλεχος Πληροφορικής αναλαµβάνει τη λειτουργία, συντήρηση και τροφοδοσία του ιστότοπου του ΚΕΚ µε τις ενέργειες δηµοσιότητας των έργων που υλοποιεί το ΚΕΚ, υποστηρίζει την εφαρµογή και διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων του ΚΕΚ, τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, του εξοπλισµού πληροφορικής, των δικτύων και λογισµικών προγραµµάτων και εφαρµογών που χρησιµοποιεί το ΚΕΚ. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει την εφαρµογή των ενεργειών προβολής και δηµοσιότητας των υλοποιούµενων έργων. Συνεργάζεται µε τους Υπεύθυνους Έργων και τα στελέχη διαχείρισης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 9

10 έργων και τους προµηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών. Προσόντα Τίτλος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Η/Υ Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία στην ανάπτυξη / λειτουργία / υποστήριξη διαδικτυακών εφαρµογών, ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστηµάτων Άριστος χειρισµός λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειµένων, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδοµένων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον Windows. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Επιθυµητή εµπειρία στην υποστήριξη της υλοποίησης αντίστοιχων έργων και δράσεων στο πλαίσιο έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραµµάτων και επίλυσης προβληµάτων. ιαθεσιµότητα επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 10

11 ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στη διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους: εν έχουν στεθρηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί απ αυτήν εν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή εν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. εν είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε εν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι µηνών Είναι υπήκοοι κράτου µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέροην Αποδέχονται τους ορους της παρούσας Πρόσκλησης Έχουν υποβάλει την Αίτηση Υποψηφιότητας εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισµό του χρόνου της επαγγελµατικής εµπειρίας ισχύουν τα εξής: 1. Η επαγγελµατική εµπειρία προσµετράται από τη λήψη του πτυχίου και µετά, 2. Η επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια µεταπτυχιακών σπουδών προσµετράται µόνον εφόσον ήταν έµµισθη και µπορεί να πιστοποιηθεί, 3. Η στρατιωτική θητεία δεν προσµετράται στην κατά περίπτωση απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία 4. Η εµπειρία που αντιστοιχεί στη θέση υπολογίζεται αναλυτικά µε βάση το άθροισµα των µηνών, δηλαδή 48 µήνες για την 4ετία, 24 µήνες για την 2ετία,κ.ο.κ. 11

12 IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής έχει η Επιτροπή Επιλογής, η οποία συγκροτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΚ/ΚΨΥ. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει: Έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι στην έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας. Πρόκριση υποψηφίων που πληρούν τους όρους συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής µε την δηµιουργία αρχικού καταλόγου/πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσεων. ιενέργεια συνεντεύξεων µε τους προκριθέντες ανά κατηγορία θέσεων, σε αριθµό τριπλάσιο των υπό κάλυψη θέσεων συνεργατών, για την εκτίµηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων, καθώς και στοιχείων της επαγγελµατικής προσωπικότητάς τους που σχετίζονται µε τις απαιτήσεις του αντικειµένου εργασίας. Μέρος της συνέντευξης δύναται να αφορά στην διακρίβωση του επιπέδου των γνώσεων ξένης γλώσσας και Η/Υ. Σηµειώνεται ότι, εφόσον κριθεί σκόπιµο από µέρους της Επιτροπής Επιλογής, η διαδικασία των συνεντεύξεων ανά κατηγορία θέσης µπορεί να επεκταθεί σε αριθµό µεγαλύτερο του τριπλάσιου των υπό κάλυψη θέσεων συνεργατών. Οι προς συνέντευξη υποψήφιοι θα κληθούν να προσκοµίσουν στη φάση της συνέντευξης το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που επαληθεύουν τα περιλαµβανόµενα στην Αίτηση Υποψηφιότητας (αντίγραφα πτυχίων, αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας κλπ). Με το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής µε πρακτικό της καταρτίζει τον τελικό κατάλογο/πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσεων και εισηγείται αρµοδίως στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΚ. 2. Οι Υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι υποψήφιοι που δεν θα χρησιµοποιήσουν την έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας ή δεν θα την υποβάλλουν εµπρόθεσµα, δεν θα γίνουν δεκτοί στην διαδικασία επιλογής. 3. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής ή ακόµα και µετά την τυχόν υπογραφή σύµβασης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η αποδοχή του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. 12

13 V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο υποψήφιος συνεργάτης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύµβαση συνεργασίας µε το ΚΕΚ/ΚΨΥ, στην οποία θα προβλέπονται το παρεχόµενο έργο και η αµοιβή του συνεργάτη. Με την υπογραφή της σύµβασης συνεργασίας ο συνεργάτης υπόκειται στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού του ΚΕΚ/ΚΨΥ, όπως εκάστοτε ισχύει, για τον οποίο ενηµερώνεται λεπτοµερώς από τα αρµόδια στελέχη του ΚΕΚ. 2. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωµα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης να µην καλύψει τις προβλεπόµενες θέσεις ή µέρος αυτών. 3. Κάθε υποψήφιος που συµµετέχει στη φάση της συνέντευξης ενηµερώνεται σχετικά µε την απόφαση επιλογής για συνεργασία ή µη. 4. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ θα πραγµατοποιήσει επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής. Η επεξεργασία αυτή θα τηρηθεί απόρρητη και τα δεδοµένα δεν θα ανακοινώνονται σε τρίτους (Ν.24772/97, άρθρα 10 & 11). VI. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Η προς υπογραφή Σύµβαση συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαµβάνει δοκιµαστική περίοδο 2 µηνών. Μετά το πέρας της δοκιµαστικής αυτής περιόδου η σύµβαση συνεχίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσµατα σχετικής αξιολόγησης είναι θετικά. VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Οι υποψήφιοι πριν συµπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους καλούνται να µελετήσουν µε προσοχή το παρόν κείµενο 2. Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας που συνοδεύει το παρόν Τεύχος Πρόσκλησης πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο. Επίσης, κατά την διενέργεια των συνεντεύξεων πρέπει να προσκοµισθούν απαραιτήτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τα αναγραφόµενα στοιχεία στο έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας 3. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να αναφέρονται/παραπέµπουν σε τυχόν αιτήσεις υποψηφιότητας ή βιογραφικά σηµειώµατα που έχουν υποβάλλει σε προηγούµενες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΚ. 13

14 4. Η Αίτηση Υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλεί µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου στη δ/νση: µέχρι τη ΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να συµµετάσχουν στη φάση της συνέντευξης θα ενηµερωθούν για τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τηλεφωνικώς και µε αποστολή ηλ. µηνύµατος στην ηλ. διεύθυνση που θα δηλώσουν. 6. Το παρόν Τεύχος Προκήρυξης και η Αίτηση Υποψηφιότητας θα βρίσκονται αναρτηµένα στους ιστότοπους του ΚΕΚ/ΚΨΥ (www.kekcmh.gr), του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (www.hcmhr.gr) και της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ygeia-pronoia.gr). 7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το ΚΕΚ/ΚΨΥ στο τηλ (κα. Κλειώ Μασαούτη, ) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-13:00. 14

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υµηττός, Μάρτιος 2012 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα