ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ ΕΠΕ Νίκος Κορωνάκης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ ΕΠΕ Νίκος Κορωνάκης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για νέες υπόγειες κατασκευές επιβάλλει την κατασκευή σηράγγων σε δύσκολες και ιδιόμορφες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, μέσω εκτεταμένων ζωνών από ισχυρά κερματισμένη, τεκτονισμένη και αποδιοργανωμένη βραχόμαζα. Η συμπεριφορά τέτοιων πετρωμάτων επιδρά άμεσα στη σύλληψη, στο σχεδιασμό και στη μελέτη κατασκευής του έργου και βεβαίως καθορίζει το κόστος αυτού. Κατά την κατασκευή της σήραγγας Σ2 του τμήματος της Εγνατίας Οδού, μεταξύ Κρυσταλλοπηγής και Ψηλορράχης αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα δυσχερείς και ιδιόμορφες συνθήκες ασβεστολιθικής βραχόμαζας κατακλαστικού τύπου με κινηματική συμπεριφορά στο 70% περίπου του συνολικού μήκους της σήραγγας ενώ στο υπόλοιπο τμήμα αντιμετωπίζονται ως επί το πλείστον σε αργιλοαμμώδη έως χαλικοαργιλώδη γεωυλικά πολύ χαμηλής αντοχής που εμπεριέχουν εβαποριτικά ογκοτεμάχια είτε εβαπορίτες στο επίπεδο της βαθμίδας της διατομής της σήραγγας. Μία εκτεταμένη ζώνη επώθησης διαχωρίζει τις δύο βασικές γεωλογικές ομάδες υλικών. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις μελετητικές προσεγγίσεις και την εμπειρία της κατασκευής από την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του κατακλαστικού ασβεστολιθικού σχηματισμού κατά τη φάση της εκσκαφής και της υποστήριξης των δύο κλάδων της σήραγγας Σ2. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σήραγγα Σ2 εντάσσεται στο τμήμα της Εγνατίας Οδού βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κρυσταλλοπηγής και Ψηλορράχης στην περιοχή της Ηπείρου και απέχει περίπου 35χλμ. οδικώς από την Ηγουμενίτσα, προς τα ανατολικά. Η σήραγγα είναι διπλής κατεύθυνσης, συνίσταται από δύο κλάδους, ένα ανά κατεύθυνση οι οποίοι απέχουν κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους ώστε να παρεμβάλλεται ενδιάμεσα στύλος βραχομάζας ικανού πάχους. Τα μήκη του αριστερού και του δεξιού κλάδου της σήραγγας ανέρχονται σε 1126μ. και 866μ. αντίστοιχα. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή του εν λόγω τμήματος της σήραγγας συναντάται εν γένει ο σχηματισμός των ασβεστολίθων του Παντοκράτορα. Ο σχηματισμός εμφανίζεται στο σύνολό του ισχυρά διαρρηγμένος και λατυποπαγής με εναλλαγές στο βαθμό Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 1 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

3 τεκτονισμού μεταξύ ενός βραχώδους, πλήρους κερματισμένου, υλικού και μιας εδαφικής φάσης. Κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας των γεωλογικών σχηματισμών εντός των οποίων διανοίγεται η σήραγγα Σ2, αποτελεί η έντονη μεταβλητότητα των τεχνικογεωλογικών συνθηκών είτε κατά μήκος (σε κλίμακα μερικών μόνο μέτρων) είτε κατά την εγκάρσια έννοια της διατομής, με ποικίλες εναλλαγές της συμπεριφοράς των σχηματισμών λόγω δομής, αλληλεμπλοκής τεμαχών, ρεολογικής συμπεριφοράς, ύπαρξης ρηξιγενών ζωνών κλπ. Με την ολοκλήρωση των Γεωλογικών και Γεωτεχνικών ερευνών και τα αποτελέσματα των πρώτων αναλυτικών προσεγγίσεων διαπιστώθηκε η ανάγκη πλήρους και συνεχούς συνεργασίας Μελετητή και Κατασκευαστή για το σχεδιασμό της σήραγγας Σ2. Και αυτό διότι η επίλυση της σήραγγας μόνο με τασικές θεωρήσεις κατέληγε σε συμπεράσματα πού βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών εκσκαφών που εκτελέστηκαν στην περιοχή του έργου για τον προσδιορισμό της πλέον δόκιμης μεθοδολογίας κατασκευής και των απαιτούμενων μέτρων άμεσης υποστήριξης της σήραγγας ( εμπειρική προσέγγιση). Συγκεκριμένα, ο αναλυτικός υπολογισμός οδηγούσε στον προσδιορισμό ελαχίστων μέτρων άμεσης υποστήριξης της υπόγειας κατασκευής αγνοώντας τελείως τη μεθοδολογία κατασκευής και την κινηματική συμπεριφορά του πετρώματος. Σε αντίθεση, η εμπειρική προσέγγιση διαπίστωνε ότι το βασικό πρόβλημα εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης της σήραγγας Σ2 εντοπιζόταν στην ανάγκη αποτροπής, κατά το αρχικό στάδιο της εκσκαφής, της αποκόλλησης ή ροής του υλικού και της συγκράτησης του πετρώματος στα επιτρεπόμενα γεωμετρικά όρια ώστε, στη συνέχεια, να εφαρμοστούν τα προκύπτοντα από αναλυτικό υπολογισμό μέτρα αντιστήριξης. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός της σήραγγας Σ2 έγινε με τη στενή συνεργασία Μελετητή και Κατασκευαστή και οι αριθμητικές αναλύσεις βασίστηκαν στις γεωτεχνικές συνθήκες και τις παραμέτρους σχεδιασμού που παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαια αλλά και στην αξιολόγηση και ερμηνεία της συμπεριφοράς διάνοιξης σηράγγων σε παρόμοια πετρώματα σε πραγματικές συνθήκες κατασκευής. 2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Οι κύριες γεωτεχνικές ενότητες κατηγορίες βραχόμαζας που αφορούν σε ομοιογενείς συνθήκες μετώπου εκσκαφής έχουν ως εξής : Κατηγορία Α. «Ρηγματωμένος Ασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασυνεχειών (κυρίως διακλάσεις, μικρά ρήγματα), τοπικές εξαλλοιώσεις (κυρίως αποχρωματισμός), σποραδικά με υλικό πλήρωσης στις ασυνέχειες κυρίως αμμώδους σύστασης, καλή αλληλεμπλοκή τεμαχών (αρκετά σφικτή δομή). Μέσο BLOCK SIZE: 10cm Κατηγορία Β. «Κατακερματισμένος (sugar cube) Ασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα πολύ πυκνά συστήματα ασυνεχειών (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμός και μικρά ρήγματα), Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 2 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

4 ασυνέχειες ως επί το πλείστον ανοικτές, σποραδικά αμμώδες υλικό ανάμεσα στα ασβεστολιθικά τεμάχια, πτωχή αλληλεμπλοκή τεμαχών (χαλαρή δομή), δομή sugar cube. Μέσο BLOCK SIZE: 5-10cm Κατηγορία C. «Κατακλαστικός Ασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασυνεχειών (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμός και μεσοσκοπικά ρήγματα (F)), με συχνές παρεμβολές αμμώδους έως χαλικώδους υλικού κατάκλασης (κατακλαστίτης), κυρίως σε ρηξιγενείς ζώνες (F) αλλά και ανάμεσα στα ασβεστολιθικά τεμάχια (γενικά τα ασβεστολιθικά τεμάχια επικρατούν του κατακλαστίτη). Δομή χαοτική λόγω της έντονης παραμόρφωσης του υλικού. Μέσο BLOCK SIZE: 5cm Kατηγορία D. «Ασβεστολιθική κονία (fault gauge) ή Ασβεστολιθικός κατακλαστίτης (fault breccia)» Αποδιοργανωμένο πέτρωμα (είναι δύσκολο έως αδύνατο να προσδιοριστεί η μητρική δομή του πετρώματος), Αμμώδεις χάλικες (κατακλαστίτης) ή/και ασβεστολιθική κονία με παρεμβολές κατακλαστικού ασβεστολίθου (γενικά επικρατούν ο κατακλαστίτης ή η ασβεστολιθική κονία του κατακλαστικού ασβεστολίθου). Δομή χαοτική λόγω της πολύ ισχυρής παραμόρφωσης. ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ BLOCK SIZE. Ρηξιγενής ζώνη με κατακλαστικό υλικό ή ασβεστολιθική κονία ενός κατακλαστικού ασβεστολίθου ή ρηγματωμένου ασβεστόλιθου (περιοχές μεγάλων ρηγμάτων). 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντιπροσωπευτικές γεωτεχνικές παράμετροι για το εύρος των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που συναντώνται στην περιοχή του έργου καθώς και οι παράμετροι των κριτηρίων αστοχίας Hoek - Brown και Mohr - Coulomb, εξετάσθηκαν τα πρωτογενή εργαστηριακά και γεωτρητικά δεδομένα ενώ παράλληλα εφαρμόσθηκε κατάλληλα η κατάταξη πετρωμάτων με βάση το δείκτη GSI - Geological Strength Index. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι οι παραπάνω παράμετροι της βραχόμαζας είναι πιθανό να παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα ακόμη και σε περιορισμένα τμήματα της βραχόμαζας, ο προσδιορισμός τους με αυστηρά αιτιοκρατικές μεθόδους υπόκειται σε αμφισβήτηση όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα. Μία κατάλληλη μέθοθος για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος κατά τον προσδιορισμό των γεωμηχανικών xαρακτηριστικών της βραχόμαζας είναι η εφαρμογή της μεθόδου της στοχαστικής προσομοίωσης της κατανομής των τιμών των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητος της βραχόμαζας, με την μέθοδο Monte Carlo. Η μεθοδολογία αυτή είναι περισσότερο αξιόπιστη δεδομένου ότι, οι υπολογισμοί βασίζονται σε όλο το εύρος της κατανομής των τιμών των παραμέτρων εισόδου και όχι σε αντιπροσωπευτικές μόνον τιμές, Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 3 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

5 τα δε αποτελέσματα δίνονται σε μορφή κατανομών πυκνότητας πιθανότητας εμφάνισης της τιμής που λαμβάνει κάθε παράμετρος. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονται τιμές τον παραμέτρων με τον επιθυμητό βαθμό εμπιστοσύνης και επομένως να επιλέγεται η πιθανότητα αστοχίας. Για κάθε κατηγορία βραχόμαζας έγιναν αναλύσεις με εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται επίσης η μέση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή για κάθε παράμετρο αντοχής (c και φ) και παραμορφωσιμότητας (Ε) της βραχόμαζας για κάθε κατηγορία βραχόμαζας. Πίνακας Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμού των διατομών προσομοίωσης. A B C D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εύρος τιμών GSI (40) (30) (20) <15 (13) Εύρος τιμών σci (MPa) (40) (40) (35) (35) Εύρος τιμών mi 10±2 10±2 10±2 10±2 Εύρος τιμών σcm (MPa) (4.70) (3.78) (1.90) (1.4) Εύρος τιμών Γωνίας Τριβής( ) (29) (26) (23) (20) Εύρος τιμών Συνοχής (MPa) (1.40) (1.15) (0.65) (0.48) Εύρος τιμών Μέτρου Ελαστικότητας (GPa) (3.50) (2.00) (1.05) (0.69) γ (kn/m3) Λόγος Poisson strain - ε (%) (0.71) (1.69) (6.3) (21) Στην παρένθεση δίνεται η μέση τιμή της κατανομής που προέκυψε για κάθε παράμετρο, από την στοχαστική προσομοίωση με την μέθοδο Monte Carlo. Οι τιμές αυτές των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν στους αριθμητικούς υπολογισμούς. 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών που αναπτύσσονται στην προσωρινή υποστήριξη ως και για την εκτίμηση των συγκλίσεων που επισυμβαίνουν κατά τη διαδικασία εκσκαφής της σήραγγας, χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας πεπερασμένων διαφορών FLAC της Itasca Consulting Group, Inc και επιλύθηκε η δυσμενέστερη διατομή για ύψος υπερκειμένων 70 m για τις τέσσερεις κύριες κατηγορίες βραχόμαζας. Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 4 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

6 Εκτός των αριθμητικών προσομοιώσεων της εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας που έγιναν, με την παραδοχή γεωμηχανικής συμπεριφοράς συνεχούς μέσου για τη βραχόμαζα, έγιναν και προσομοιώσεις με εφαρμογή της μεθόδου των διακριτών στοιχείων (Distinct element method) με χρήση του προγράμματος UDEC. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν με σκοπό τη διερεύνηση της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων αγκυρίων προπορείας, λαμβάνοντας υπόψη τον έντονο κερματισμό της βραχόμαζας σε πολύ μικρά τεμάχια, μη συνεκτικά συνδεδεμένα. 4.1 ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ (ΤΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ) Με βάση τη γεωμετρία, τους γεωλογικούς σχηματισμούς που εμφανίζονται και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σήραγγας για κάθε μία από τις ανωτέρω διατομές κατασκευάζεται στον κώδικα FLAC πλέγμα πεπερασμένων διαφορών αποτελούμενο από δισδιάστατα επίπεδα στοιχεία. Κάθε στοιχείο συμπεριφέρεται με τον προκαθορισμένο νόμο τάσεων - παραμορφώσεων και τις εφαρμοζόμενες συνοριακές συνθήκες (δυνάμεις ή μετατοπίσεις). Τα μέτρα υποστήριξης προσομοιώνονται με ειδικά δομικά στοιχεία. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού (beam elements) και τα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ραβδωτά στοιχεία (cable elements). Η δράση των μεταλλικών πλαισίων λαμβάνεται υπόψη στα στοιχεία δοκού του εκτοξευόμενου σκυροδέματος με την αρχή του σύμμικτου φορέα μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελαστικότητας, εμβαδού διατομής και της ροπής αδράνειας. Στα ομοιώματα που αναπτύχθηκαν καθορίστηκαν αναλυτικά όλες οι φάσεις κατασκευής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών των διατομών άμεσης υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια, πλαίσια, κλπ.), ως και οι γεωτεχνικές παράμετροι της βραχόμαζας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σταδιακή τοποθέτηση των μέτρων υποστήριξης καθώς και η επίδραση του χρόνου ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η προσομοίωση της τοποθέτησης των μέτρων υποστήριξης έγινε σε περισσότερα του ενός στάδια. Επίσης, στις περιπτώσεις διατομών με προσωρινό και μόνιμο ανάστροφο πυθμένα, προσομοιώνονται αναλόγως ενδιάμεσα στάδια εκσκαφής και υποστήριξης. Ετσι, για την περίπτωση της κατηγορίας Α λήφθησαν 20 στάδια προσομοίωσης, για την κατηγορία Β 26 στάδια, ενώ για τις κατηγορίες C και D 30 στάδια. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται παραμετρικά για ένα εύρος τιμών του λόγου τάσεων Κ που κυμαίνεται μεταξύ 0.6 και 0.9. Μετά τον υπολογισμό της καμπύλης αντίδρασης της βραχόμαζας γίνεται ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών καμπυλών υποστήριξης, ως και ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών καμπυλών των επί μέρους μέτρων. Από τη συναξιολόγηση των καμπυλών αντίδρασης της βραχόμαζας και των χαρακτηριστικών καμπυλών υποστήριξης είναι δυνατό να εκτιμηθεί η συμπεριφορά της αλληλεπίδρασης βραχόμαζας - υποστήριξης. Ο χρόνος τοποθέτησης των μέτρων υποστήριξης λαμβάνεται υπόψη μέσω των αρχικών μετατοπίσεων που συμβαίνουν στην βραχόμαζα πριν την τοποθέτησή τους. Οι μετατοπίσεις αυτές είναι συνάρτηση της απόστασης από το μέτωπο στην οποία τοποθετούνται τα μέτρα υποστήριξης και για κάθε γεωτεχνική ενότητα υπολογίζονται με την βοήθεια των καμπυλών του Panet. Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος προσομοιώνεται κατά στρώσεις όπου οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας και της αντοχής λαμβάνουν αρχικά μικρές τιμές και αυξάνονται σταδιακά στα επόμενα στάδια προσομοίωσης. Ο συνδυασμός Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 5 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

7 εκτοξευόμενου σκυροδέματος και μεταλλικών πλαισίων προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού (beam elements), των οποίων τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελαστικότητας, της ροπής αδράνειας και της ισοδύναμης διατομής. Στις θέσεις της διατομής της σήραγγας όπου εφαρμόζεται διεύρυνση της προσωρινής υποστήριξης σε μορφή elephant foot, τα στοιχεία προσομοίωσης ακολουθούν την γεωμετρία της διεύρυνσης και στα αντίστοιχα πεπερασμένα στοιχεία προσδίδονται οι ιδιότητες που αντιστοιχούν στο elephant foot. Τα αγκύρια στον κώδικα FLAC προσομοιώνονται με ραβδωτά στοιχεία (cable elements), που δύνανται να φέρουν εφελκυστικά φορτία. H συμπεριφορά του ενέματος πάκτωσης προσομοιώνεται με τις παραμέτρους ακαμψίας και αντοχής του (Kbond, Sbond). Η παράμετρος K bond εκφράζει την ακαμψία του σκυροδέματος πάκτωσης του αγκυρίου ενώ η παράμετρος S bond εκφράζει την διατμητική αντοχή στην διεπιφάνεια της ράβδου του αγκυρίου και του σκυροδέματος πάκτωσης καθώς και στην διεπιφάνεια του σκυροδέματος πάκτωσης και της βραχόμαζας. Στην περίπτωση των κατηγοριών βραχόμαζας C και D προβλέπεται η διεύρυνση της θεμελίωσης του πλαισίου κατά την υποστήριξη της άνω ημιδιατομής. Η διέρυνση αυτή ακολουθεί την κωνική μορφή των δοκών ή αγκυρίων προπορείας και επομένως η θεμελιολωρίδα που διαμορφώνεται στην θέση της έδρασης έχει σχήμα τραπεζίου. Η γεωμετρία του elephant foot προσομοιώθηκε με δύο διαφορετικά στοιχεία δοκού, το ένα εδραζόμενο στην εξωτερική πλευρά της διεύρυνσης και το δεύτερο σε αναμονή για την σύνδεση με το πλαίσιο που τοποθετείται κατά την εκσκαφή της βαθμίδας. Με τον τρόπο αυτό αφ'ενός επιτυγχάνεται πλέον ακριβής προσομοίωση της δράσης της θεμελίωσης και αφ' ετέρου είναι δυνατή η ανεξάρτητη διαστασιολόγηση των στοιχείων του elephant foot. Τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας ενός εκάστου στοιχείου δοκού (beam element) υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελαστικότητας, της ροπής αδράνειας και της ισοδύναμης διατομής, όπου σε κάθε πλαίσιο του elephant foot αντιστοιχεί το ήμισυ του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Για την προσομοίωση των δοκών προπορείας θεωρείται ζώνη πάχους m (όσο περίπου το πάχος βραχόμαζας λόγω της κεκλιμένης τοποθέτησης των δοκών) με ενισχυμένη ακαμψία όσο η αναλογία συμμετοχής των χαλύβδινων δοκών, του τσιμεντενέματος και της βραχόμαζας σε συνάρτηση με το εμβαδόν της διατομής κάθε στοιχείου. Ο φορέας του κελύφους της προσωρινής υποστήριξης αποτελείται από ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την κατηγορία Α και συνδυασμό μεταλλικών πλαισίων με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τις κατηγορίες Β, C και D. Ο φορέας της προσωρινής υποστήριξης είναι μικτή διατομή που περιλαμβάνει σκυρόδεμα και πλαίσια (υλικό ST37) και επομένως για τη διαστασιολόγηση αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα υλικά που τη συνθέτουν. Ο έλεγχος επάρκειας γίνεται από τη σύγκριση των υπολογιζόμενων τάσεων που αναπτύσσονται στην εσωτερική και εξωτερική παρειά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και την εσωτερική και εξωτερική παρειά του πλαισίου με την αντοχή του σε θλίψη και εφελκυσμό του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και του χάλυβα αντιστοίχως. Ο υπολογισμός των τάσεων για την περίπτωση σύνθετης διατομής έγινε με κατανομή των υπολογισθέντων εντατικών μεγεθών (M, Q και N) σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον Ευρωκώδικα 4, για τις σύμμικτες διατομές. Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 6 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

8 0.07 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D Κ=0.6 Οριζόντια Κ=0.6 Κατακόρυφα Κ=0.9 Οριζόντια Κ=0.9 Κατακόρυφα Μέγιστη Μετατόπιση (m) Απόσταση από το μέτωπο (m) (α) 1.0 Κατηγορία Βραχόμαζας D Καμπύλη Υποστήριξης Καμπύλη Εκτ. Σκυροδέματος 0.8 Καμπύλη Αγκυρίων Καμπύλη Μεταλλικών Πλαισίων Πίεση Υποστήριξης (MPa) Ko=0.6, Κατακόρυφη Κο=0.6, Οριζόντια Κο=0.9, Κατακόρυφη Κο=0.9, Οριζόντια Μετατόπιση (m) (β) Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Καμπύλη Panet από ελαστοπλαστική επίλυση (α) και αλληλεπίδραση βραχόμαζας μέτρων υποστήριξης (β). H τοποθέτηση δοκών και αγκυρίων προπορείας θεωρείται ως το πλέον ενδεδειγμένο άμεσο μέτρο προστασίας της οροφής της σήραγγας έναντι καταπτώσεων και δημιουργίας Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 7 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

9 θόλου, όπου, είτε λόγω του χαμηλού πάχους υπερκειμένων είτε των υψηλών τιμών του εντατικού πεδίου είτε λόγω της φύσης του εδάφους και των διαστάσεων της σήραγγας, δύναται να επεκταθεί σε μεγάλο ύψος. Η διαστασιολόγηση του αναγκαίου αριθμού δοκών και αγκυρίων προπορείας, ως και των γεωμετρικών (ήτοι στατικών) χαρακτηριστικών αυτών, προϋποθέτει εκτίμηση των φορτίων που είναι δυνατόν να ασκηθούν επί αυτών. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σήραγγα δύνανται να επισυμβούν καταπτώσεις βραχόμαζας, στο τμήμα της οροφής της σήραγγας επί ύψους θόλου υπολογίζεται η απαιτούμενη πυκνότητα εφαρμογής δοκών ή αγκυρίων προπορείας με θεώρηση χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών βραχόμαζας. Ως στατικό σύστημα των δοκών και αγκυρίων προπορείας για τον υπολογισμό της αναγκαίας καμπτικής αντοχής θεωρείται η αμφίπακτη δοκός (πακτωμένη δοκός και στα δύο άκρα) και ο υπολογισμός γίνεται με βάσει το DIN Λαμβάνονται υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης της δοκού προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του ορίου διαρροής του χάλυβα της ράβδου. Η θεωρητική βάση για την ανάλυση της στατικής συμπεριφοράς του μετώπου και την πιθανότητα ή μη εκδήλωσης αστοχίας, περιλαμβάνει τις ροπές των ασκούμενων δυνάμεων λόγω ιδίου βάρους, εξωτερικών φορτίων, οριζοντίων γεωστατικών φορτίων, ως και τις ροπές αντίστασης τριβών και συνοχής του πυρήνα και της περιοχής του μετώπου. Ο υπολογισμός του συντελεστή ασφάλειας προκύπτει από τη μέθοδο ανάλυσης κατά λωρίδες της εν δυνάμει να αστοχήσει περιοχής έμπροσθεν του μετώπου. Ο παραμετρικός υπολογισμός τόσο της περιοχής του κέντρου της κυλινδρικής περιοχής ολίσθησης, όσο και της επίδρασης των μειωμένων γεωμηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού, του υδροφόρου ορίζοντα, της πίεσης υποστήριξης του εκτοξευομένου σκυροδέματος, της ύπαρξης ή μη δοκών προπορείας, της ύπαρξης κατακόρυφου γεωστατικού φορτίου, της γεωμετρίας εκσκαφής του μετώπου, της τρισδιάστατης συμπεριφοράς του μετώπου και του πυρήνα εκσκαφής και των θυσιαζομένων αγκυρίων του μετώπου, οδηγεί στην πλέον αξιόπιστη εκτίμηση των συνθηκών ευστάθειας του μετώπου και στον υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια του απαιτούμενου συντελεστή ασφαλείας. 4.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) Στις αριθμητικές αναλύσεις συνεχούς μέσου που έγιναν με το πρόγραμμα πεπερασμένων διαφορών FLAC, η συμπεριφορά της βραχόμαζας προσομοιώνεται ως ένα ελαστοπλαστικό μέσο με κριτήριο πλαστικής διαρροής κατά Mohr-Coulomb. Σε αυτή την περίπτωση η συμβολή των δοκών προπορείας στην ευστάθεια της σήραγγας λαμβάνεται υπόψη ως μία ζώνη ενισχυμένης ακαμψίας κατ αναλογία προς τη συμβολή της ακαμψίας των χαλύβδινων δοκών ή αγκυρίων και του ενέματος. Επομένως, ο έλεγχος επάρκειας της υποστήριξης δύναται να γίνει μόνον όσον αφορά στις υπολογιζόμενες συγκλίσεις των τοιχωμάτων της εκσκαφής καθώς και στο εύρος της ζώνης πλαστικών παραμορφώσεων που δημιουργείται γύρω από αυτή. Στην περίπτωση όμως της βραχόμαζας της σήραγγας Σ2, ο σημαντικότερος λόγος επιλογής εφαρμογής δοκών ή αγκυρίων προπορείας, είναι ο έντονος κατακερματισμός της βραχόμαζας σε πολύ μικρά τεμάχια βράχου ασύνδετα μεταξύ τους χωρίς την παρουσία συνεκτικού υλικού και των οποίων η συνεκτικότητα βασίζεται μόνον στην παρεμπόδιση που προσφέρεται από το αναπτυσσόμενο τασικό πεδίο (τριαξονικές συνθήκες φόρτισης). Η δομή αυτή της βραχόμαζας έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της συνεκτικότητας του υλικού στις περιπτώσεις των ζωνών χαλάρωσης, λόγω Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 8 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

10 απουσίας της απαιτούμενης παρεμπόδισης και τον κίνδυνο καταπτώσεων του υλικού σε μορφή ρέουσα. Ο μηχανισμός αυτός αστοχίας αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις των κατηγοριών B και C, και για την αντιμετώπιση του φαινομένου, υιοθετήθηκε η εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Στην περίπτωση της κατηγορίας D, υιοθετείται η εφαρμογή δοκών προπορείας βαρέως τύπου, για την προσταθεροποίηση κυρίως του μετώπου όπου αναμένεται δημιουργία εκτεταμένων ζωνών πλαστικών παραμορφώσεων. Παραμορφώσεις Ζώνη πλαστικοποίησης Φορτία αγκυρίων Αξονικές δυνάμεις κελύφους Ροπές κελύφους Διατμητικές δυνάμεις κελύφους Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων FLAC κατηγορίας D κατά το στάδιο πλήρους εκσκαφής της διατομής της σήραγγας. Για την προσομοίωση των παραπάνω μηχανισμών αστοχίας της βραχόμαζας επιλέχθηκε το πρόγραμμα UDEC το οποίο βασίζεται στην μέθοδο των διακριτών στοιχείων Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 9 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

11 και είναι κατάλληλο για την προσομοίωση ασυνεχών μέσων (όπως είναι οι περιπτώσεις ρωγματωμένης βραχόμαζας) σε δύο διαστάσεις. Το ασυνεχές μέσο προσομοιώνεται ως συναρμογή διακριτών τεμαχίων τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από ασυνέχειες. Τα τεμάχια αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται και να περιστρέφονται ανεξάρτητα μεταξύ τους λόγω της παρουσίας των ασυνεχειών, ενώ παράλληλα δύνανται να θεωρηθούν ότι είναι ή όχι παραμορφώσιμα. Στην περίπτωση παραμορφώσιμων τεμαχίων βράχου, γίνεται διακριτοποίηση των τεμαχίων σε πεπερασμένα στοιχεία τα οποία παραμορφώνονται σύμφωνα με γραμμικό ή μηγραμμικό νόμο συμπεριφοράς. Η μηχανική συμπεριφορά των ασυνεχειών προσομοιώνεται επίσης με την εφαρμογή γραμμικών η μη-γραμμικών σχέσεων που σχετίζουν τις μετακινήσεις (άνοιγμα και κλείσιμο των ασυνεχειών καθώς και διατμητικές μετακινήσεις) με τις αναπτυσσόμενες τάσεις επί των παρειών τους. Ο κύριος στόχος των αριθμητικών αναλύσεων που έγιναν με το πρόγραμμα UDEC είναι η ρεαλιστική κατά το δυνατόν προσομοίωση του μηχανισμού δράσεως των αγκυρίων προπορείας στην περίπτωση της κατακερματισμένης βραχόμαζας και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής όσον αφορά στην ευστάθεια της βραχόμαζας. Η κατακλαστικού τύπου ασβεστολιθική βραχόμαζα εμφανίζεται ως ένα μίγμα κονιοποιημένου ασβεστολίθου και τεμαχών πολύ μικρού μεγέθους. Η ανάμιξη των δύο αυτών φάσεων, ανάλογα με τον τεκτονισμό που έχει υποστεί η βραχόμαζα διαβαθμίζεται κατά μήκος της σήραγγας σε κατηγορίες όπου επικρατεί η παρουσία τεμαχών ασβεστολίθου μη συνεκτικά συνδεδεμένων μεταξύ τους (bricked structures) μέχρι περιπτώσεις όπου επικρατεί ο κονιοποιημένoς ασβεστόλιθος (flower). Στην περίπτωση του κατακερματισμένου ασβεστολίθου λόγω του έντονου τεκτονισμού δεν παρατηρείται συστηματικότητα των υφιστάμενων ασυνεχειών και επομένως δεν είναι δυνατό να γίνει επί τόπου αποτύπωση ασυνεχειών και ταξινόμηση τους σε συστήματα. Επίσης, η πυκνότητα των ασυνεχειών είναι τέτοια που το μέγεθος των τεμαχών πολλές φορές δεν υπερβαίνει τα 10 cm. Σύμφωνα επομένως με τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι τιμές των παραμέτρων που απαιτούνται για την προσομοίωση των ασυνεχειών όσον αφορά στον προσανατολισμό τους λήφθηκαν παραμετρικά ενώ οι τιμές που αφορούν στις αποστάσεις και το μήκος του ίχνους λήφθηκαν κατά τρόπο ώστε το μέγεθος των τεμαχίων που προκύπτουν να είναι αντιπροσωπευτικό των επί τόπου συνθηκών. Σε κάθε αριθμητικό μοντέλο θεωρήθηκαν δύο συστήματα ασυνεχειών και η ελάχιστη πυκνότητα ασυνεχειών που επιτεύχθηκε να προσομοιωθεί είναι ασυνέχειες με αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 7cm. Για την προσομοίωση των παραπάνω γεωμετρικών στοιχείων των ασυνεχειών, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων υπολογιστικής μνήμης θα ήταν αδύνατη η προσομοίωση της βραχόμαζας σα όλη την έκταση του μοντέλου με την παραδοχή ασυνεχούς μέσου. Για τον λόγο αυτό, υιοθετήθηκε υβριδικό μοντέλο προσομοίωσης το οποίο χωρίζεται σε δύο ζώνες: Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 10 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

12 Συνδυασμένος κάνναβος διακριτών στοιχείων με θεώρηση ασυνεχούς μέσου και πεπερασμένων στοιχείων σε απόσταση από τη σήραγγα. Πυκνότητα διακριτοποίησης ογκοτεμαχίων κατακλαστικού υλικού με μέση απόσταση ασυνεχειών 7cm. Ανυποστήρικτες συνθήκες. Περιοχή υπέρβασης διατμητικής αντοχής ασυνεχειών. Υποστηριγμένες συνθήκες. Περιοχή υπέρβασης διατμητικής αντοχής ασυνεχειών. Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων UDEC (κινηματική θεώρηση). Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 11 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

13 i) σε μία ζώνη εύρους περίπου 6 m που περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από την σήραγγα. Στην ζώνη αυτή γίνεται η παραδοχή ασυνεχούς μέσου. ii) στην δεύτερη ζώνη που περιλαμβάνει το υπόλοιπο μοντέλο και στην οποία γίνεται η παραδοχή μηχανικής συμπεριφοράς συνεχούς μέσου. Στην ζώνη αυτή γίνεται διακριτοποίηση σε πεπερασμένα στοιχεία όπως στην περίπτωση των αναλύσεων με το κώδικα FLAC. Η βραχόμαζα θεωρείται ότι ακολουθεί ελαστοπλαστική συμπεριφορά με κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb και ως τιμές των παραμέτρων για τις αναλύσεις λήφθηκαν αυτές της κατηγορίας B των αναλύσεων με τον κώδικα FLAC. Τα στάδια προσομοίωσης που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 1. Αρχικό τασικό πεδίο: η ανάπτυξη του αρχικού πεδίου των τάσεων γίνεται με ορισμό των οριζόντιων και κατακόρυφων τάσεων με την παραδοχή τάσεων λόγω βαρύτητος και για μέγιστο πάχος υπερκειμένων 70 m από τη στέψη της σήραγγας. 2. Εκσκαφή της σήραγγας και υπολογισμοί σε ανυποστήρικτες συνθήκες: Αφαιρούνται όλα τα τεμάχη βράχου που βρίσκονται μέσα από το περίγραμμα της σήραγγας και διενεργούνται αριθμητικοί υπολογισμοί μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία και αριθμητική σύγκλιση. 3. Εκσκαφή της σήραγγας και υπολογισμοί λαμβάνοντας υπόψη τη δράση των αγκυρίων προπορείας: επανεκκίνηση από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης προσομοίωσης και προσομοίωση της επίδρασης των αγκυρίων προπορείας θεωρώντας περιορισμό των μετακινήσεων (στηρίξεις) στις θέσεις τοποθέτησης των δοκών. Η μέθοδος προσομοίωσης των δοκών με στηρίξεις θεωρείται δόκιμη για τις ανάγκες των αναλύσεων με το UDEC δεδομένου ότι ο σκοπός των αναλύσεων δεν είναι ο υπολογισμός των μετακινήσεων ή η επίδραση των υπολοίπων μέτρων υποστήριξης, αλλά η αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας για την συγκράτηση των μικρών τεμαχίων βράχου έναντι καταπτώσεων σε ρέουσα μορφή στα μεταξύ των αγκυρίων διαστήματα. Η αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος των αγκυρίων προπορείας γίνεται με κριτήριο το μέγεθος των διατμητικών μετακινήσεων μεταξύ των ασυνεχειών στην περιοχή γύρω από το όριο εκσκαφής της σήραγγας για την περίπτωση εφαρμογής αγκυρίων προπορείας σε σύγκριση με τις ανυποστήρικτες συνθήκες.σε αυτές η μέγιστη διατμητική μετακίνηση υπερβαίνει τα 15cm με μη δυνατότητα αριθμητικής σύγκλισης του μόντελου. Οι μετακινήσεις αυτές περιορίζονται σε 1 cm με την προσομοίωση αγκυρίων προπορείας σε αποστάσεις 50 cm και σύγκλιση του μοντέλου. Επίσης εντοπίζονται οι επιφάνειες των ασυνεχειών όπου έχει συμβεί υπέρβαση της διατμητικής αντοχής για ανυποστήρικτες συνθήκες και για εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Από τα παραπάνω, τεκμαίρεται η ευνοϊκή δράση και αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας στη συγκράτηση των τεμαχών βράχου και στη δημιουργία παρεμποδιζόμενων συνθηκών (τριαζονικές συνθήκες φόρτισης) ώστε να περιορίζεται η ζώνη διατμητικής αστοχίας των ασυνεχειών και το μέγεθος των διατμητικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με την εκτίμηση των επί τόπου συνθηκών και τις Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 12 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

14 παραδοχές της παρούσας μελέτης οι συνθήκες αυτές κερματισμού της βραχόμαζας είναι αντιπροσωπευτικές της κατηγορίας Β. Παρόμοια αποτελέσματα υπολογίσθηκαν για τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποστάσεις των ασυνεχειών λήφθηκαν επίσης 10 cm και τροποποιήθηκαν οι κλίσεις τους. Έτσι, εξετάζεται η επίδραση του μηχανισμού αστοχίας σε ένα σημαντικό εύρος προσανατολισμού των ασυνεχειών. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογίσθηκαν για την περίπτωση όπου η μέση απόσταση των ασυνεχειών είναι 7 cm, συνθήκες που προσεγγίζουν τις αναμενόμενες για την κατηγορία C. Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική αξονική απόσταση των αγκυρίων προπορείας είναι 40cm. Σε ανυποστήρικτες συνθήκες η μέγιστη διατμητική μετακίνηση υπερβαίνει τα 20 cm με μη δυνατότητα αριθμητικής σύγκλισης του μοντέλου. Από την ως άνω ανάλυση είναι εμφανής η πλήρης αποδιοργάνωση της βραχόμαζας σε ανυποστήρικτες συνθήκες σε πολλά σημεία της περιμέτρου της εκσκαφής με πιό έντονο το φαινόμενο να εμφανίζεται στην οροφή και στην παρειά της άνω ημιδιατομής της σήραγγας. Τα μικρά τεμάχια της βραχόμαζας αποκολλώνται και περιστρέφονται με πλήρη απώλεια οιασδήποτε συνεκτικότητας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική πυκνότητα των αγκυρίων προπορείας εκτιμάται κατ αρχήν σε 40 cm. Στα αποτελέσματα όπου φαίνονται οι διατμητικές μετακινήσεις καθώς και τα ίχνη των επαφών μεταξύ των τεμαχίων βράχου όπου έχει συμβεί διατμητική αστοχία, σε συνθήκες εφαρμογής αγκυρίων προπορείας, είναι εμφανείς οι περιοχές προσομοίωσης των δοκών προπορείας, όπου εξαλείφονται οι διατμητικές μετακινήσεις και η διατμητική αστοχία. Επίσης, στα τμήματα μεταξύ των δοκών περιορίζονται σημαντικά οι μετακινήσεις. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα της βάσης της εκσκαφής όπου είναι πιθανό να απαιτηθεί σύμφωνα με τις επί τόπου παρατηρήσεις, επέκταση του εύρους εφαρμογής των αγκυρίων προπορείας μέχρι τη βάση της εκσκαφής της άνω ημιδιατομής. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατ αρχήν προσδιορισμός από το Μελετητή του έργου των τυπικών διατομών εφαρμογής στηρίζεται στο δεδομένο όρυξης της σήραγγας σε ομοιογενές υλικό με συγκεκριμένες, ανά διατομή, γεωτεχνικές παραμέτρους γεγονός όμως που είναι δύσκολο έως αδύνατο να επαληθεύεται κατά τη φάση κατασκευής, και ιδιαίτερα σε κατακλαστικά πετρώματα. Κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης και σε συνεργασία Μελετητή και Κατασκευαστή έγινε μια κατ αρχήν- εκτίμηση των πιθανών περιπτώσεων για τις οποίες θα χρειαζόταν ειδική αντιμετώπιση. Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά το σχέδιο της κατασκευής του έργου και για τα οποία χρειάστηκε ειδική αντιμετώπιση ήταν τα ακόλουθα: 1. Βραχομάζα αμελητέας συνοχής και έντονης τάσης προς ροή. 2. Έντονη παρουσία ασβεστολιθικής κονίας στο μέτωπο εκσκαφής και φαινόμενα αστάθειας του μετώπου κατά την εκσκαφή. 3. Κατάπτωση ή κατάρρευση βραχομάζας μικρής ή αμελητέας συνοχής στο στάδιο εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 13 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

15 4. Έλεγχος υπερεσκαφών για τις ζώνες εκσκαφής εκτός δοκών ή αγκυρίων προπορείας. 5. Βήμα προχώρησης και έλεγχος υπερεσκαφών στις εκσκαφές σήραγγας κατά τη Β φάση. 6. Αντιμετώπιση μεικτών διατομών εκσκαφής Ενδιάμεσες κατηγορίες προσωρινής υποστήριξης. 5.1 ΥΛΙΚΟ ΑΜΕΛΗΤΕΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Σε περιπτώσεις αντιμετώπισης βραχόμαζας αμελητέας συνοχής και έντονης τάσης προς ροή, διανοίγονται με τη χρήση του εξοπλισμού forepoling οπές άνωθεν των δοκών προπορείας, διαμέτρου mm με ανωφερική κλίση σε αποστάσεις των 50-70cm στις 90 της άνω ημιδιατομής ή/και στο μέτωπο εκσκαφής (5-10 οπές) μήκους 3-6m ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες, προς εκτέλεση τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης της περιβάλλουσας τη σήραγγα βραχόμαζας με σκοπό την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της συνοχής αυτής. Εάν απαιτηθεί κατά την προχώρηση, εφαρμόζονται και αγκύρια αυτοδιάτρησης, μήκους 6m και φέρουσας ικανότητας 200 ή 300kN, μεταξύ των δοκών προπορείας στην περιοχή των τσιμεντενέσεων με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση και την αποτελεσματική εξασφάλιση της οροφής. Λόγω της καρστικότητας του ορυσσόμενου σχηματισμού, των ανοικτών διακλάσεων και της εν γένει ανισοτροπίας αυτού κατά θέσεις, είναι συνήθης η κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέματος από τις θεωρητικά υπολογιζόμενες. Τονίζεται ότι τόσο κατά την εργασία ενεμάτωσης των δοκών προπορείας, όσο και των αγκυρίων fiberglass και selfdrilling, όταν παρατηρείται απορρόφηση ενέματος μεγαλύτερη της θεωρητικά προβλεπόμενης, σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται η εργασία ενεμάτωσης υπό πίεση ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η μεγαλύτερη δυνατή σταθεροποίηση της περιβάλλουσας βραχόμαζας. 5.2 ΕΝΤΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ Σε ειδικές περιπτώσεις αντιμετώπισης ασβεστολιθικής κονίας μηδενικής συνοχής στο μέτωπο εκσκαφής που καθιστούσε αδύνατη τη διατήρηση του προβλεπόμενου βήματος προχώρησης και παρουσίασε σημαντικά προβλήματα ροής υλικού και αστάθειας του θόλου, εφαρμόσθηκαν παραοριζόντιοι τσιμεντοπάσσαλοι μήκους 12m και διαμέτρου 130mm, σε ακτινικές διατάξεις με αποστάσεις 80cm, για τη συγκράτηση του μετώπου. Η εργασία περιλάμβανε την υιοθέτηση ειδικής τεχνικής κατά την οποία αμέσως μετά τη διάτρηση, η απομάκρυνση των στελεχών γινόταν κατά τον ίδιο χρόνο με την εκτέλεση της σκυροδέτησης, καθώς ήταν αδύνατη η διατήρηση των οπών ανοικτών λόγω της ιδιόμορφης φύσης του υλικού. 5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σε περιοχές όχι υποχρεωτικά σε όλο το ανάπτυγμα της επιφάνειας εκσκαφής- με πέτρωμα μικρής ή αμελητέας συνοχής και μικρής ή μηδενικής απορροφητικότητας σε τσιμεντένεμα υπήρξαν σημαντικές καταπτώσεις και ροή του πετρώματος κατά το στάδιο εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Από την πίεση του εκτοξευομένου υλικού προκαλούνταν αφ ενός πρόσθετη εκσκαφή της βραχομάζας (που πολλές φορές ήταν Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 14 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

16 ανεξέλεγκτη) και αφ ετέρου καθίστατο αδύνατη η εφαρμογή της πρώτης στρώσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αναγκαίας προυπόθεσης για την εκτέλεση των επομένων εργασιών σταθεροποίησης της διατομής. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη χρήση φύλλων νευρομετάλ, που τοποθετούνταν κάτω από τις δοκούς ή τα αγκύρια προπορείας, και επί των οποίων γινόταν η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος χωρίς αυτό να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βραχομάζα. Εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της σταδιακής εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ξεκινώντας από περιοχές της επιφάνειας εκσκαφής με μεγαλύτερη συνοχή του πετρώματος. Στην πρώτη περίπτωση, μετά την οριστική εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης, πληρούνταν με τσιμεντένεμα τα πιθανά κενά μεταξύ νευροματάλ και βραχομάζας. 5.4 ΥΠΕΡΕΣΚΑΦΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Β Όταν το πέτρωμα είχε μικρή ή αμελητέα συνοχή και μικρή ή μηδενική απορροφητικότητα σε τσιμεντένεμα στις περιοχές της διατομής που δεν προυποστηρίζονταν με δοκούς ή αγκύρια προπορείας δηλαδή στις ζώνες που βρίσκονταν κοντά στις θέσεις στήριξης των πλαισίων προκαλούνταν, παρά την ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την εκσκαφή, υπερεσκαφές μεγαλύτερες των μέσων υπερεσκαφών που προσδιορίζονται από τη γραμμή Β. Στις περιπτώσεις αυτές με την εμπειρία που αποκτήθηκε καταβαλλόταν προσπάθεια προεκτίμησης των περιοχών με ανάλογη συμπεριφορά και προσταθεροποίησης της βραχομάζας, πριν την έναρξη της εκσκαφής, με τσιμεντενέσεις σχετικά μικρού μήκους. 5.5 ΥΠΕΡΕΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ Κατά το στάδιο εκσκαφής της Β φάσης της σήραγγας παρατηρήθηκε στις παρειές και καθ ολο το ύψος εκσκαφής το ίδιο φαινόμενο με αυτό που περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4 και αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι σε περίπτωση βραχομάζας με μικρή συνοχή ότι το βήμα προχώρησης των δύο (2) μέτρων ήταν μεγάλο και δυσχέραινε τον έλεγχο των ορίων εκσκαφής. Στις περιπτώσεις αυτές το βήμα προχώρησης κατά την εκσκαφή της Β φάσης της σήραγγας μειώθηκε στο ένα (1) μέτρο. 5.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τονίζεται ότι η θεώρηση των διατομών και η μελέτη προς καθορισμό των μέτρων υποστήριξης έγινε υπό τη βασική προϋπόθεση ότι τόσο το πέτρωμα της διατομής της σήραγγας, όσο και η αμέσως περιβάλλουσα αυτήν βραχόμαζα παρουσιάζουν ομοιογένεια, τα αυτά περίπου γεωμηχανικά χαρακτηριστικά και επομένως την αυτή γενικώς συμπεριφορά. Εν τούτοις αρκετά συχνά, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η όρυξη της σήραγγας διενεργείται εντός τεκτονικώς διαταραγμένων ζωνών ή/και πετρωμάτων που παρουσιάζουν σχεδόν συνεχή εναλλαγή της φύσεως και των εν γένει χαρακτηριστικών τους, αντιμετωπίζονται μεικτές διατομές στις οποίες ο καθορισμός των μέτρων υποστήριξης είναι ιδιαίτερα προβληματικός, δεδομένου ότι το μηχανικώς ασθενέστερο τμήμα της διατομής, ακόμα και σε μικρό ποσοστό συμμετοχής είναι δυνατόν υπό ορισμένες συνθήκες, να Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 15 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

17 επηρεάσει λίαν δυσμενώς τη συνολική ευστάθεια της διατομής της σήραγγας όταν αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη περιοχή της διατομής. Το αυτό είναι δυνατόν να συμβεί εάν η αμέσως περιβάλλουσα τη διατομή βραχόμαζα, ιδιαίτερα στην περιοχή της οροφής, παρουσιάζει χαμηλότερα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το πέτρωμα της διατομής. Σε αυτές τις περιπτώσεις για λόγους εξασφάλισης της κατασκευής εφαρμόζονται τα μέτρα Πίνακας Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Τεχνικογεωλογική ταξινόμηση κατηγοριών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ BLOCK (cm) SIZE A A/B B B/C C C/D D > <5 <5 ΝΑ ΝΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝ ΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 35 ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 25 ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 15 GSI ΜΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (I) * (II) ΜΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (I) * (II) ΜΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (Ι) * (ΙΙ) <15 ΔΟΜΗ- ΑΛΛΗΛΕΜΠΛΟ ΚΗ ΤΕΜΑΧΩΝ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΣΦΙΚΤΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ Η ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ Β ΜΕΤΡΙΑ ΣΦΙΚΤΗ ΔΟΜΗ ΠΤΩΧΗ ΧΑΛΑΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ C ΠΟΛΥ ΠΤΩΧΗ ΠΟΛΥ ΧΑΛΑΡΗ ΔΟΜΗ ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΟ ΥΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ D ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΟ ΥΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤΗ Ή ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΟΥ Σ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤΗ Ή ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ * (I) Επί τόπου αξιολόγηση, * (II)Εκσκαφή με βάση όχι το ασθενέστερο αλλά το γεωμηχανικά και κατασκευαστικά κρίσιμο τμήμα της διατομής υποστήριξης που αντιστοιχούν στην αντίστοιχη ενδιάμεση κατηγορία εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης μετά από την αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκών. Τονίζεται επίσης, ότι οι εν λόγω ενδιάμεσες κατηγορίες εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις μετάβασης προς τις αντίστοιχες καλύτερες ποιότητες βραχόμαζας, προς το σκοπό της ομαλής και ασφαλούς προσαρμογής της κατασκευής στις συνθήκες εδάφους και προς αποφυγή συχνών αλλαγών της διαδικασίας κατασκευής εξαιτίας ψευδομεταβολών των εδαφικών συνθηκών (μεταβατικές ζώνες). Οι ακόλουθες, ενδιάμεσες των κυρίων Α, Β, C και D, κατηγορίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης βραχόμαζας, καλούνται ως Α/Β, B/C και C/D. Οπως είναι σαφές, οι κύριες κατηγορίες Α, Β, C και D καλύπτονται από πλήρη υπολογιστική τεκμηρίωση και γεωτεχνικές αναλύσεις, ενώ οι ενδιάμεσες προκύπτουν με βάση κυρίως κατασκευαστικές τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις των μέτρων προσωρινής υποστήριξης, σε κάθε Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 16 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

18 περίπτωση είναι κυμαινόμενες μεταξύ των ορίων εφαρμογής των δύο εκατέρωθεν κύριων κατηγοριών και με δυνατότητες τοπικών αυξομειώσεων των μέτρων υποστήριξης ανάλογα με τις επί τόπου εναλλαγές της συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών. Η περιγραφή των ενδιάμεσων κατηγοριών που ακολουθεί αφορά στο γενικό πλαίσιο αρχών εφαρμογής αυτών επί τόπου του έργου, καθώς είναι πρόδηλη η αδυναμία εκ των προτέρων ακριβούς και πλήρους προσδιορισμού του συνόλου των προβλεπόμενων μέτρων υποστήριξης και των συναφών τεχνικών επιλογών σε περιπτώσεις εφαρμογών υβριδικής μορφής λύσεων που συνίστανται συχνά από διαδικασίες επί τόπου αξιολόγησης συνθηκών συμπεριφοράς της βραχόμαζας και υπόκεινται σε σχετικές αυξομοιώσεις μέτρων ανάλογα με τις σχετικές εκτιμήσεις που διατυπώνονται στα πλαίσια της επί τόπου παρουσίας του Μελετητή στο έργο. 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ B/C ΚΑΙ C/D 6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Η εφαρμογή των ενδιαμέσων κατηγοριών αντιστήριξης με στοιχεία προπορείας (κατηγορίες B/C και C/D) προϋποθέτει την αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τις ερευνητικές διατρήσεις προπορείας (δοκοί προπορείας για την κατηγορία C/D και spilling για την κατηγορία B/C) και τα στοιχεία ενεμάτωσής τους, σε συνδυασμό με τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία από τη χαρτογράφηση των προηγουμένων μετώπων εκσκαφής. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η γεωλογική χαρτογράφηση του μετώπου, που εκτός της αποτύπωσης της γεωλογίας καταγράφει και την συμπεριφορά της βραχόμαζας, προσδιορίζει κατ αρχήν την επιλογή της κατηγορίας αντιστήριξης που θα εφαρμοστεί στα επόμενα βήματα διάνοιξης. Πέραν αυτού παρέχει και τη βασική πληροφόρηση για τη διευθέτηση, την κατανομή και την αλληλοσυσχέτηση στο μέτωπο και κυρίως στο θόλο της σήραγγας των επιμέρους πετρογραφικών τύπων του γεωλογικού σχηματισμού του ασβεστόλιθου Παντοκράτορα, που συναντάται στα μέτωπα Α4 και Δ4. ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ Κατά την παρακολούθηση της διάτρησης των ερευνητικών σωλήνων προπορείας για την κατηγορία C/D και αντίστοιχα των spiles για την κατηγορία B/C συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Κρούση κοπτικού κατά τη διάτρηση 2. Επιστρεφόμενα υλικά διάτρησης, ήτοι τα θραυσμένα υλικά μαζί με το νερό που χρησιμοποιείται κατά τη διάτρηση 3. Χρώμα των επιστρεφομένων 4. Ταχύτητα διάτρησης Η αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων δίνει μία προσεγγιστική εικόνα της κατανομής των πετρογραφικών τύπων στο θόλο. Πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη συνεχόμενης κρούσης ή αντίθετα η προχώρηση της διάτρησης χωρίς κρούση προσδιορίζει τα δύο ακραία μέλη των αναμενόμενων πετρογραφικών τύπων, ήτοι τον κατακερματισμένο ασβεστόλιθο και Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 17 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

19 τον κατακλασίτη (ή την ασβεστολιθική κονία). Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στον κατακλαστικό ασβεστόλιθο. Η ταχύτητα διάτρησης υποβοηθά και ενισχύει την παραπάνω ποιοτική αντιστοίχηση. Η ύπαρξη ή η απώλεια των επιστρεφομένων προσδιορίζει το δευτερογενές πορώδες του υλικού, ενώ το χρώμα προσδιορίζει ποιοτικά το υλικό (η διαπίστωση ερυθρών ή καστανών επιστρεφομένων αντιστοιχεί σε αργιλικά υλικά πλήρωσης ασυνεχειών ενώ τα υπόλευκα επιστρεφόμενα αντιστοιχούν σε καθαρό ασβεστολιθικό υλικό. ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ (μόνο για την κατηγορία C/D) Η ενεμάτωση παρέχει πληροφορίες την ποιοτική διαφοροποίηση και το πορώδες των πετρογραφικών τύπων, καθώς και για την προενίσχυση που πραγματοποιήθηκε κατά την ενεμάτωση. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι: 1. Η ποσότητα του ενέματος 2. Η σύνθεση του ενέματος 3. Οι εφαρμοσθείσες πιέσεις κατά την ενεμάτωση Σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τη θεωρητική για την πλήρωση της δοκού προσδιορίζουν την ύπαρξη κατακερματισμένου ή κατακλαστικού ασβεστόλιθου με μεγάλο δευτερογενές πορώδες, ενώ αντίστροφα μικρές καταναλώσεις προσδιορίζουν αμμώδες κλάσμα στα τοιχώματα της διάτρησης και επομένως δεικνύουν την ύπαρξη κατακλασίτη ή ασβεστολιθικής κονίας. Οι εφαρμοζόμενες συνθέσεις ενέματος στις δύο ακραίες αυτές περιπτώσεις είναι αντίστοιχα 4/10 και >6/10 (λόγος Ν/Τ). Αντίστοιχα εφαρμόζονται μικρές πιέσεις στην πρώτα περίπτωση και μεγάλες στη δεύτερη. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΥΚΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ Όλα τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται και ακόλουθα συναξιολογούνται ούτως ώστε να προκύψει μία ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των συνθηκών στο θόλο (υπό μορφή αναπτύγματος) και δευτερευόντως στο μέτωπο των επομένων εκσκαφών. Οι εκτιμήσεις της κατανομής των συνθηκών μεταφράζονται ακόλουθα με τοπικές πυκνώσεις ή αραιώσεις των στοιχείων προπορείας σε σχέση με τη θεωρητική απόσταση των στοιχείων προπορείας των κατηγορίας C και D (για την κατηγορία B/C και C/D αντίστοιχα). Πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης είναι ενδεικτική καθώς οι μεταβολές στην κατανομή των επιμέρους πετρογραφικών τύπων (και επομένως των γεωτεχνικών συνθηκών) είναι συνεχείς από μέτωπο σε μέτωπο με αποτέλεσμα την έντονη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ετερογένεια της βραχόμαζας στις τρεις διαστάσεις. Καθοριστικό και τελικώς πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία έχει η διαρκώς αποκτώμενη από τη συνεχή παρακολούθηση εμπειρία τόσο στη συλλογή των στοιχείων όσο και στην συσχέτισή τους με τις πραγματικές συνθήκες που αποκαλύπτονται εκ των υστέρων με την εκσκαφή. 6.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C/D Βασικά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην κατηγορία D: 1. Μείωση της επικάλυψης των δοκών προπορείας από 4m σε 3m. 2. Τοποθέτηση των πλαισίων διατομής HEB 160 ανά 1,10m και εφαρμογή των ηλώσεων τύπου αυτοδιάτρησης σε κάνναβο 1,5m (κατά πλάτος) x 1,1m (κατά μήκος). 3. Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος προστασίας του υπογείου μετώπου εκσκαφής σε στατικό πάχος 5cm σε όλα τα βήματα προχώρησης εκτός από το πρώτο βήμα Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 18 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

20 εκκίνησης έκαστης ομπρέλλας των δοκών προπορείας, στο οποίο διατηρείται στατικό πάχος 10cm. 4. Μη εφαρμογή θυσιαζομένων ηλώσεων τύπου fiberglass για την προστασία του υπογείου μετώπου εκσκαφής. 5. Αλλαγή στη σειρά και διαδικασία τοποθέτησης και ενεμάτωσης των δοκών προπορείας ως εξής: Διάτρηση και σωλήνωση κάθε τέταρτης δοκού στο προβλεπόμενο σύνολο της άνω ημιδιατομής, για την κατηγορία D με βάση τη μέγιστη αξονική απόσταση της εν λόγω κατηγορίας. Αξιολόγηση των συνθηκών και αποτελεσμάτων διάτρησης ως ερευνητικών διασκοπήσεων προπορείας. Καταβολή προσπάθειας για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού τεχνικού αποτελέσματος από την εργασία ενεμάτωσης των δοκών προπορείας και της περιβάλλουσας αυτών βραχόμαζας. Εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος σταθεροποίησης μέσω της ενεμάτωσης. Λήψη απόφασης για τοπική αραίωση ή πύκνωση της μέγιστης προτεινόμενης απόστασης μεταξύ των δοκών προπορείας από την οριστική μελέτη εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης για την κατηγορία D. Αναμενόμενη μέση απόσταση των δοκών προπορείας 40cm. Προσπάθεια εφαρμογής διαμήκων εγκοπών επί των δοκών προπορείας, μήκους περίπου 60cm και ανοίγματος 1cm ανά 1m επί του μήκους των δοκών ( χωρίς επικάλυψη) σε γωνιακές διευθύνσεις επί του μηκοτομικού άξονα των δοκών προπορείας, σε περιπτώσεις διατήρησης ανοικτών των διατρημάτων. Εφαρμογή ενεμάτων με λόγο νερού / τσιμέντου κυμαινόμενου ανάλογα με τα αποτελέσματα των επί τόπου δοκιμών από 0,4 έως 1. Ενδεχόμενη χρήση μπεντονίτη σε ποσοστό κυμαινόμενο μεταξύ 1 έως 3% κατά βάρος, με στόχο την αποφυγή ιζηματοποίησης του ενέματος. Καταβολή προσπάθειας για αύξηση των εφαρμοζόμενων πιέσεων ενεμάτωσης σε συνδυασμό με το ρυθμό απορρόφησης του ενέματος. 6.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B/C Βασικά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην κατηγορία C: 1. Εφαρμογή ηλώσεων τύπου αυτοδιάτρησης φέρουσας ικανότητας 200kN. Εφαρμογή των ηλώσεων ανά 1,5m κατά μήκος. 2. Υιοθέτηση βήματος προχώρησης 1,5m με αντίστοιχες αποστάσεις τοποθέτησης των μεταλλικών πλαισίων και εφαρμογή δύο μεταλλικών πλαισίων ανά ομπρέλλα, διατομής HEB 140.(εφαρμογή δύο πλαισίων ανά ομπρέλλα ). Μη συστηματική υιοθέτηση βήματος 1m με αντίστοιχες αποστάσεις τοποθέτησης πλαισίων (εφαρμογή τριών πλαισίων ανά ομπρέλλα) μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας αντιμετώπισης συνθηκών ροής του υλικού μεταξύ των αγκυρίων προπορείας. 3. Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος προστασίας του υπογείου μετώπου εκσκαφής σε στατικό πάχος 5cm σε όλα τα βήματα προχώρησης εκτός από το πρώτο βήμα Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 19 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

21 εκκίνησης έκαστης ομπρέλλας των δοκών προπορείας, στο οποίο διατηρείται στατικό πάχος 10cm. 4. Μη εφαρμογή προσωρινού ανεστραμμένου τόξου για την άνω ημιδιατομή. 5. Μη εφαρμογή τελικού ανεστραμμένου τόξου. 6. Εφαρμογή αγκυρίων προπορείας Φ30/11, μήκους 6m, τύπου αυτοδιάτρησης (αναμενόμενη μέση απόσταση 40cm). 7. Αλλαγή της διαδικασίας διάτρησης τοποθέτησης και ενεμάτωσης των αγκυρίων προπορείας ως εξής: Διάτρηση τοποθέτηση και ενεμάτωση κάθε δεύτερου αγκυρίου προπορείας με βάση τις μέγιστες αξονικές αποστάσεις της κατηγορίας C. Αξιολόγηση των συνθηκών του υπογείου μετώπου εκσκαφής και των αποτελεσμάτων διάτρησης των αγκυρίων προπορείας. Λήψη απόφασης για την τοπική πύκνωση ή αραίωση των ενδιάμεσων αγκυρίων. 6.4 ΓΕΝΙΚEΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Το γενικό πλαίσιο αρχών υιοθέτησης και επιλογής διαδικασίας εκσκαφής και μέτρων υποστήριξης για τις κατηγορίες A/B, B/C, C/D, αφορά είτε τις ενδιάμεσες ομοιογενείς περιπτώσεις διατομής, είτε τις ενδιάμεσες (μεικτές) διατομές σήραγγας από πλευράς γεωτεχνικών συνθηκών και δομικής ή ρεολογικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας. Υπό την ως άνω έννοια, οι προαναφερθείσες ενδιάμεσες κατηγορίες διατομών δεν αποτελούν τροποποιήσεις των υφισταμένων κατηγοριών A, B, C, D αλλά πλαίσια δυνατοτήτων εφαρμογής μέτρων εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης για γεωτεχνικές και κατασκευαστικές συνθήκες στα γεωτεχνικά και γεωλογικά ακραία όρια εφαρμογής των κατηγοριών A, B, C, D. Οι ενδιάμεσες κατηγορίες A/B, B/C, C/D, αποτελούν δοκιμαστικές λύσεις, η αξιολόγηση και εκτίμηση των τεχνικών αποτελεσμάτων των οποίων γίνεται επί τόπου της κατασκευής με τη συμμετοχή του Μελετητή του έργου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστωθούν συνθήκες ή συμπεριφορά της βραχόμαζας δυσμενέστερη της προβλεπόμενης για την οιαδήποτε ενδιάμεση κατηγορία, τότε επιβάλλεται η άμεση «επιστροφή» της διαδικασίας εκσκαφής και υποστήριξης στην αμέσως δυσμενέστερη κατηγορία. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν γενικό πλαίσιο αρχών και δύνανται να υπόκεινται σε μικρομεταβολές αναλόγως των επί τόπου συνθηκών και ελαφρές τροποποιήσεις με βάση τη συνεκτίμηση τόσο της δομικής συμπεριφοράς του κελύφους της προσωρινής υποστήριξης, ως επίσης και της ρεολογικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας. Οι ενδεχόμενες επιλογές για κάθε ενδιάμεση κατηγορία διατομής, δύνανται να εφαρμόζονται είτε μερικώς είτε συνολικά, ανάλογα με την αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκών κατασκευής. Σκοπό του διατυπωμένου ως άνω γενικού πλαισίου αρχών για την επιλογή των μέτρων υποστήριξης και τις διαδικασίες εκσκαφής των ενδιάμεσων κατηγοριών A/B, B/C, C/D, αποτελεί η άμβλυνση των ποσοτικών και ποιοτικών διαφοροποιήσεων των μέτρων άμεσης υποστήριξης μεταξύ των κυρίων διατομών A, B, C, D, και η παροχή της δυνατότητας τροποποιήσεων ή μεταβολών επί τόπου του έργου με τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης και τη σύμπραξη του Μελετητή του έργου με βάση την αξιολόγηση και Εισηγητές : Δρ Ι. Λέφας, Α. Δάλλας, Ν. Κορωνάκης Σελίδα 20 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS»

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» Β. Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, MSc, DIC, Δρ. Ε.Μ.Π. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα