ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Lesson plan Objectives To use the text as a means to gather some relevant information To activate background information To use the text as TAVI (exploring scanning) To improve vocabulary To consolidate vocabulary To speak in order to develop fluency and accuracy To integrate reading with speaking, listening and writing Audience 15 European University Erasmus students aged 21 and up. They are at the TEI of Patras attending Greek lessons under the EILC programme Level Beginners Material Adopted unit 5 «ΜΙΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» from the book «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Aids Photocopies, tape recorder, white board, over-head projector

2 2 PROCEDURE AIM TIME INTERACTION A. Pre-reading stage T asks Ss their names, where they are from, if they speak Greek and some information about Introduction to the topic. Predict content. Activate students 10 T-Ss Ss-T their family. prior knowledge T asks Ss to work in pair and ask each other similar questions using Pre-teach vocabulary 5 T-Ss Ss-Ss Ss-T the given words B. while-reading T asks two students (a boy & a girl) to read the dialogue aloud. Then T asks Ss to work in pair & answer the questions. Practice reading Encourage speaking. Practice scanning. 15 T-Ss Ss-Ss Ss-T Then one student plays the role of the teacher and asks different students to say the answer aloud in class. Promote or reject understanding Ss are asked to work in pairs, read the dialogue again, underline the verbs and write them down in the same person in plural Check their answer with a partner and report them in class. One student writes the correct answers on the Practice skimming Pair work Practice writing 10 T-Ss S-S S-T

3 3 board. Ss are asked to work in groups of four and ask questions each other following the given example and using the clues of the exercise. C. Post-reading stage Ss are asked to fill in the chart with the right phrase provided T asks Ss to work in groups of five follow the given example and play different roles. Then each group acts in front of class T asks Ss to listen to some questions and find the write answer Ss are asked to write a paragraph Then read the paragraph in class Have to derive meaning from new phrases. 10 Group work Have to make inferences. Understand the reason 10 behind the text Practice role-play Integrate reading with 20 writing & speaking Practice listening Integrate listening & speaking 5 Promote critical thought Integrate reading, writing & speaking. Feedback 20 S-S S-T T-S S-S T-Ss Ss-Ss T-Ss Ss-Ss T-Ss Ss-Ss

4 4 LESSON 5 ΜΑΘΗΜΑ 5 Pre-reading Task 1 Άσκηση 1 Answer the following questions Απαντήστε τις ερωτήσεις. 1. Teacher, ( άσκαλος, Καθηγητής) :Καληµέρα Student, (Μαθητής, Φοιτητής):. 2. Teacher: Τι κάνετε; 3. Teacher: Πως σε λένε; 4. Teacher: Εσένα; 5. Teacher: Μιλάς Ελληνικά; 6. Teacher: Μιλάς Αγγλικά; 7. Teacher: Μιλάς Κινέζικα; 8. Teacher: Τι δουλειά κάνεις; 9. Teacher: Που µένεις; 10. Teacher: Είσαι παντρεµένος; 11. Teacher: Έχεις παιδιά;

5 5 Task 2 Άσκηση 2 Ask and answer Ρωτήστε και απαντήστε Κινέζικα/ µιλάς/ µιλάτε Παντρεµένος/ ανύπαντρος Άντρας/ γυναίκα Αγόρι/ κορίτσι Μητέρα/ πατέρας Kόρη/ γιος Καθηγητής/ καθηγήτρια Ο γιατρός/ η γιατρός Έλληνας/ Ελληνίδα

6 6 While-reading Task 3 Άσκηση 3 Read it aloud ιάβασε το διάλογο δυνατά Γιώργος: Γεια σου Κάρεν: Γεια σου. Πως σε λένε; Γιώργος: Με λένε Γιώργο. Εσένα; Κάρεν: Κάρεν Γιώργος: Μιλάς ελληνικά; Κάρεν: Όχι πολύ καλά Γιώργος: Έλα τώρα! Μιλάς µια χαρά. Είσαι από την Αγγλία; Κάρεν: Όχι. Είµαι απ τη Σκωτία, απ το Εδιµβούργο. Γιώργος: Και τι δουλειά κάνεις; Κάρεν: Είµαι γιατρός αλλά τώρα δεν δουλεύω. Μαθαίνω Ελληνικά. Εσύ; Γιώργος: Εγώ; Είµαι µουσικός. Που µένεις Κάρεν; Κάρεν: Στο Μαρούσι. Γιώργος: Παντρεµένη, ελεύθερη; Κάρεν: Παντρεµένη. Γιώργος: Έχεις παιδιά ; Κάρεν: Ναι, έχω. Ένα κορίτσι. Task 4 Άσκηση 4 Answer the following questions Απαντήστε 1. Η Κάρεν είναι από την Αγγλία; 2. Μιλάει Ελληνικά; 3. Τι δουλειά κάνει; 4. Πού δουλεύει τώρα; 5. Ο Γιώργος είναι καθηγητής;

7 7 6. Πού µένει η Κάρεν τώρα; 7. Είναι παντρεµένη; 8. Έχει παιδιά; 9. Πού είναι ο άντρας της ; 10. Είναι Έλληνας ; Task 5 Άσκηση 5 Give the verbs of the dialogue in plural Γράψε τα ρήµατα στον πληθυντικό Π.χ. σε λένε σας λένε Μιλάς Μιλάτε Task 6 Άσκηση 6 Ask and complete the chart Ρωτήστε και συµπληρώστε τον πίνακα Γλώσσα Πολύ καλά Αρκετά Έτσι & λίγο καθόλου καλά έτσι Αγγλικά Ιταλικά Κινέζικα Γερµανικά Ρωσικά Γιαπωνέζικα Ισπανικά Σουηδικά Ολλανδικά Τουρκικά Τσέχικα

8 8 Post-reading Task 7 Άσκηση 7 Role-play. Your classmate might be your mother, your father, your husband, your son etc. Παίξτε θέατρο! Οι συµµαθητές σας είναι ο πατέρας σας, η µητέρα σας, ο άντρας σας κτλ. Μιλήστε µεταξύ σας. Π.χ. Α: Ο πατέρας µου, η µητέρα µου Β: Χαίρω πολύ. Κώστας Αναστασίου. Η κόρη µου Task 8 Άσκηση 8 Listen to the question and find the correct answer. Ακούστε την ερώτηση και βρείτε τη σωστή απάντηση. 1. α. Λίγο. β. εν είµαι καλά. γ. Πολύ. 2. α. Ναι, έχω. β. Όχι. γ. Έτσι κι έτσι. 3. α. Όχι, δεν είµαστε. β. Ναι, έχουµε δύο. γ. Ναι, αρκετά καλά.

9 9 4. α. Από την Πάτρα. β. Με την Πάτρα. γ. Στην Πάτρα. Task 9 Άσκηση 9 Write a paragraph about your family. Γράψτε µία παράγραφο για την οικογένειά σας. Π.χ. Η µητέρα µου είναι από την Ελλάδα και είναι καθηγήτρια...

10 10 Teacher s notes Pre-reading Task 1 Άσκηση 1 Τ asks students to answer the questions Task 1 is intended to start students to think about the topic. Discuss the questions with the students at class level. Suggested answers Προτεινόµενες απαντήσεις 1. Καληµέρα 2. Καλά, ευχαριστώ 3. Γιώργο 4. Μαρία 5. Έτσι κι έτσι 6. Ναι, αρκετά καλά 7. Όχι, καθόλου 8. Είµαι φοιτητής, φοιτήτρια 9. Στην Πάτρα 10. Όχι, δεν είµαι 11. Όχι, δεν έχω Task 2 Άσκηση 2 Students are asked to work in pairs to write questions based on the given words. Then they ask each other and answer their questions. Monitor pair work. Ask them to check their answer with another pair.

11 11 While-reading Task 3 Άσκηση 3 Teacher asks two students a boy and a girl to read the dialogue aloud. Teacher doesn t interrupt to correct pronunciation and intonation. Teacher (native speaker) reads the dialogue and asks another pair (a boy and a girl) to read the dialogue again. Task 4 Άσκηση 4 Pair-work activity. It is an information transfer exercise. Ss have to read through the text individually and deal with the content. They find out answers to the questions and then check their answers with a partner, to raise their confidence. Finally, they report back to class. Suggested answers: Προτεινόµενες απαντήσεις: 1. Όχι η Κάρµεν είναι από τη Σκωτία. 2. Όχι πολύ καλά. 3. Είναι γιατρός αλλά τώρα δεν δουλεύει. 4. Μαθαίνει Ελληνικά. 5. Είναι µουσικός. 6. Στο Μαρούσι. 7. Ναι, είναι παντρεµένη. 8. Ναι, έχει. Ένα κορίτσι. 9. εν ξέρω. 10. εν ξέρω.

12 12 Task 5 Άσκηση 5 Alone, students read the dialogue again. Find the verbs, underline them and write them down in plural. The teacher plays a background role and does not intervene unless absolutely necessary. Nevertheless, the teacher discretely interferes to offer positive feedback or remedial work after the students have completed the task. Then the student check the answer with a partner and then with the teacher. Task 6 Άσκηση 6 Ss are divided in two groups. One student is the leader in each group. He asks his student mates questions. Completes the chart and reports to class. The teacher discretely interferes to offer remedial work after the students have completed the task. Note taking is also employed to enhance writing, while peer or delayed feedback follows, to enhance learning. Π.χ. Ο Βάν µιλάει πολύ καλά Γερµανικά, αλλά δεν µιλάει καθόλου Ρωσικά Η Χριστίνα και ο Τσόν µιλούν αρκετά καλά Ιταλικά

13 13 Suggested answers: Προτεινόµενες απαντήσεις: Γλώσσα Πολύ καλά Αρκετά καλά Έτσι & λίγο καθόλου έτσι Αγγλικά Καρεν Βάν Γιάν Ισλάχ Ελεν Τσόν Κάρολ Ιταλικά Λάουρα Χριστίνα Βάσω Τσόν Κινέζικα Τσόν Γερµανικά Βάν Λίνκα Ισλάχ Καρεν Ρωσικά Λάουρα Βάν Γιαπωνέζικα Τσόν Ισπανικά Κάρολ Σουηδικά Καρεν Λάουρα Λίνκα Ολλανδικά Τουρκικά Ισλάχ Τσέχικα Λίνκα Λάουρα

14 14 Post-reading Task 7 Άσκηση 7 Role-play. Your classmate might be you mother, your father, your husband, your son etc. Ask students in group of five to write the statements to make a dialogue. Groups check answers with another group and then act it at a class level. Group work has been employed to generate discussion and provide learners with practice. Note taking is also employed to enhance writing, while peer or delayed feedback follows, to enhance learning. Confidence is a significant factor for language learners and classroom feedback should be based on maintaining and increasing confidence. Task 8 Άσκηση 8 The development of listening skill is also important for the target group as the learners will have to listen to and comprehend the target language in situations such as communicating with Greek classmates, Greek teachers and communicate with one or more participants in social events In order to facilitate the learners in comprehending the message and help them distinguish between relevant and superfluous information, they are presented with listening task which aims to ease their cognitive load, by activating background knowledge. Ss are asked to read the answers once. Listen to the question and find the correct answer.

15 15 Suggested answers: Προτεινόµενες απαντήσεις: 1. α 2. β 3. β 4. γ Lisening Ερωτήσεις ακουστικής κατανόησης. 1. Μιλάς Ελληνικά; 2. Είσαι παντρεµένη; 3. Έχετε παιδιά; 4. Πού µένεις; Task 9 Άσκηση 9 Ss are asked to write a paragraph about their family. Developing writing skills also involves other skills, notably the skills of planning, drafting and revising, so that the end product is appropriate both to the purpose of the writing and the intended readership. Language skills presented and practiced through tasks organized to integrate all language skills while, at the same time encourage students to take an interest in the medium of language through which the task is to be completed. The students are ready to report their paragraph in class. Questions are raised by their fellow students.

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100]

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] 36/1 GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] Oral [100] Internal Assessment: SBA [100] B. REQUIREMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents 2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents Introduction...1 General comments...1 Preparing for the Beginners/Continuers oral examinations...2 Modern Greek Beginners...2 Oral examination...2

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Australian Identity

The Greek Australian Identity The development of an individual s identity is a topic that has always been of particular interest to me. In 2011, my Year 8 and 9 Modern Greek class created a film titled The Greek Language A Journey

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content.

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content. Classical Greek Verbs: Practice with Present, Imperfect and Future Instructions and answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Classical Greek Verbs: Practice with Present,

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα