ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ()

2 Εισαγωγή Η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από μέχρι και βασίστηκε στα σχετικά κείμενα που δημοσίευσε η. Στη δημόσια διαβούλευση κατέθεσαν τις απόψεις τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή εννέα (9) συνολικά φορείς. Ο λεπτομερής κατάλογος των συμμετεχόντων επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι. Από αυτούς, οι εταιρείες OTE και COSMOTE έχουν χαρακτηρίσει τις απαντήσεις τους ως εμπιστευτικές, και για αυτό το λόγο αυτό οι απόψεις τους δεν παρουσιάζονται ονομαστικά στην παρούσα ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στα τελικά συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις όλων των φορέων ακόμη και αυτών που χαρακτήρισαν τις απαντήσεις τους ως εμπιστευτικές. Επίσης, στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Κανονισμού έχει ληφθεί υπόψη και επιστολή από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ αναφορικά με τη χρήση της ζώνης 5.8 GHz από τηλεματικά συστήματα οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας. Στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης ήταν να λάβει η απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο της νέας, αναθεωρημένης μορφής του Κανονισμού Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων που έχει ως αντικείμενο θέματα όρων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση κατηγοριοποιημένες ανά παράγραφο του Κανονισμού, συνοδευόμενες από την τελική θέση της για κάθε ένα από τα ζητήματα που θίγονται. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 1

3 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος Παρατηρεί ότι οι ορισμοί για τη μέση πυκνότητα eirp, πυκνότητα eirp αιχμής και μέγιστη πυκνότητα eirp είναι προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις μηχανημάτων/οργάνων μέτρησης και δεν σχετίζονται με το φάσμα που έχει εκχωρηθεί ξεχωριστά σε κάθε πάροχο. Ειδικότερα δεν είναι κατανοητό πως το αναφερόμενο εύρος ζώνης 50 ΜΗz μπορεί να συσχετιστεί με διαύλους διαφορετικού εύρους και ως εκ τούτου ο ορισμός του μέγιστου μεγέθους δεν οδηγεί σε αντιπροσωπευτική μέτρηση. Επιπρόσθετα δε συμφωνεί με την προσθήκη του ορισμού της ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης, ιδίως όσον αφορά στον ορισμό της ελάχιστης ταχύτητας μετάδοσης, δεδομένου ότι διεθνώς, η ευρυζωνικότητα δε συνδέεται απαραίτητα με συγκεκριμένη ταχύτητα και συχνά αναφέρεται γενικά ότι παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, μεγαλύτερους από μια dial-up σύνδεση που φτάνει μέχρι τα 128 Kbps. Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση με τα 1544Kbps που αντιστοιχούν στο αμερικανικό πρότυπο T1 (το αντίστοιχο στην Ευρώπη είναι το Ε1) δεν είναι δικαιολογημένη. Η συμφωνεί με την απαλοιφή των ορισμών για τη μέση πυκνότητα eirp, πυκνότητα eirp αιχμής και μέγιστη πυκνότητα eirp. Όσον αφορά στον ορισμό για την «Ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση» αυτός αντικαθίσταται ως εξής: Ευρυζωνική πρόσβαση που παρέχεται με ασύρματο τρόπο ΑΡΘΡΟ 4 Παράγραφος Συμφωνεί με την προσθήκη του εν λόγω Άρθρου Θεωρεί ότι η μη καταβολή των τελών εκχώρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις τροποποιήσεων που οφείλονται στην προσαρμογή σε διατάξεις που προέκυψαν από την εφαρμογή της προγενέστερης έκδοσης του Κανονισμού Η προσθήκη του συγκεκριμένου Άρθρου δεν είναι δυνατόν να έχει αναδρομική ισχύ. Η μη καταβολή τελών εκχώρησης θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δικαιώματα που θα τροποποιηθούν μετά τη δημοσίευση της αναθεώρησης του Κανονισμού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και θα αφορά αποκλειστικά σε τροποποιήσεις των υφιστάμενων Δικαιωμάτων για την προσαρμογή στις νέες διατάξεις του Κανονισμού έτσι ώστε να προκύπτουν ισοδύναμα Δικαιώματα και όχι αναβαθμίσεις των υφισταμένων Δικαιωμάτων ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.1. Συσκευές Μικρής Εμβέλειας Συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές Συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των συσκευών μικρής εμβέλειας δε θα πρέπει να προκαλεί παρεμβολές στις δημόσιες κινητές επικοινωνίες Επισημαίνει τη χρήση της ζώνης MHz από μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας και παρατηρεί ότι η ζώνη MHz / MHz παραμένει στην αποκλειστική χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων. Προτείνει την αποδέσμευση της ζώνης MHz / MHz από τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων και την απόδοσή της για χρήση από υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών όπως γίνεται ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση της ζώνης MHz από τις ΕΔ με αντίστοιχη αποδέσμευση της ζώνης MHz / MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 2

4 Η προσθήκη των Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (SRD) ουδόλως αλλάζει τις κύριες χρήσεις (ή και χρήστες) που αναφέρονται στον ΕΚΚΖΣ. Όπως επισημαίνεται άλλωστε και στη θεμελιώδη Σύσταση της CEPT (ERC/REC 70-03) που καθορίζει τη λειτουργία των Συσκευών Μικρής Εμβέλειας, οι συσκευές αυτές λειτουργούν σε κάθε περίπτωση σε δευτερεύουσα βάση ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Σύμφωνα με το Προσάρτημα 5 (Τηλεματικά Συστήματα Οδικών Μεταφορών) της Σύστασης της CEPT ERC/REC το οποίο καθορίζει τις ρυθμιστικές παραμέτρους των τηλεματικών συστημάτων οδικών μεταφορών, για τη χρήση της ζώνης MHz δεν απαιτείται καμία ενέργεια νομιμοποίησης Η συμφωνεί με την παρατήρηση και προσθέτει τη χρήση της ζώνης MHz από τηλεματικά συστήματα οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας στην κατηγορία των Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (SRD) για τις οποίες δεν απαιτείται χορήγηση ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Όσον αφορά στη ζώνη MHz θα εξακολουθεί να απαιτείται χορήγηση ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα και με τη Σύσταση της CEPT ERC/REC ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.2. Συσκευές Υπέρ-Ευρείας Ζώνης (Ultra-Wideband) Προτείνεται η λειτουργία των εφαρμογών UWB κατόπιν χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υπερκορεσμού και ανεξέλεγκτης χρήσης του εν λόγω φάσματος Σύμφωνα με την Απόφαση 2007/131/ΕΚ η χρήση των συσκευών υπερ-ευρείας ζώνης θα πρέπει να γίνεται χωρίς τη χορήγηση σχετικού ατομικού Δικαιώματος καθώς ο κίνδυνος πρόκλησης επιβλαβούς παρεμβολής είναι αμελητέος Συμφωνεί με την εισαγωγή της χρήσης των τεχνολογιών UWB επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των συσκευών μικρής εμβέλειας δε θα πρέπει να προκαλεί παρεμβολές στις δημόσιες κινητές επικοινωνίες Θέματα συμβατότητας των συσκευών υπερ-ευρείας ζώνης με υφιστάμενες χρήσεις του ραδιοφάσματος έχουν εξεταστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω σχετικών αποφάσεων και μελετών της ECC (π.χ. ECC/DEC/(06)04, ECC Report 64). Σε κάθε περίπτωση οι συσκευές αυτές λειτουργούν σε δευτερεύουσα βάση ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.3. Σταθερή Υπηρεσία - Δισημειακές Ραδιοζεύξεις (Ζώνες Συχνοτήτων > 1 GHz) Συμφωνεί με τη διάθεση της ζώνης GHz ζευγάρι με GHz για Ψηφιακές Δισημειακές Ραδιοζεύξεις. Αναφορικά με την αδειοδότηση προτείνεται να είναι μη-αποκλειστική (δηλ. να μη δοθεί ολόκληρη η ζώνη σε ένα και μόνο χρήστη), να είναι εθνικής εμβέλειας και να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης που εφαρμόζεται γενικά στις Δισημειακές Ραδιοζεύξεις ( firstcome-first-served ). Προτείνεται επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης μέρους της ζώνης για Σημείο-Πολυσημειακές Ραδιοζεύξεις Συμφωνεί με τη διάθεση της ζώνης GHz ζευγάρι με GHz Συμφωνεί με τη διάθεση της ζώνης GHz ζευγάρι με GHz και προτείνει όπως η διαδικασία εκχώρησης καθώς επίσης και τα όποια σχετικά κόστη αν τελικά υπάρξουν να είναι μόνο συμβολικά καθώς οι εν λόγω ζεύξεις θα χρησιμοποιούνται για μικρές μόνο αποστάσεις Η χρήση της ζώνης GHz ζευγάρι με GHz δεν προβλέπεται για Σημείο-Πολυσημειακές Ραδιοζεύξεις σύμφωνα με τη Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 3

5 VODAFONE Σύσταση ECC/REC/(05)07. Ως προς τα λοιπά σχόλια η δεν έχει να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο καθώς δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Συμφωνεί με τη διάθεση της ζώνης GHz για Ψηφιακές Δισημειακές Ραδιοζεύξεις Συμφωνεί με τη διάθεση της ζώνης GHz και προτείνει όπως η διαδικασία εκχώρησης καθώς επίσης και τα όποια σχετικά κόστη αν τελικά υπάρξουν- να είναι μόνο συμβολικά καθώς οι εν λόγω ζεύξεις θα χρησιμοποιούνται για μικρές μόνο αποστάσεις Η δεν έχει να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο Συμφωνεί με την κατάργηση της χρήσης των Δισημειακών Ραδιοζεύξεων από τη ζώνη MHz ζευγάρι με MHz Δε συμφωνεί με την κατάργηση της χρήσης της ζώνης των 2.1 GHz για Δισημειακές Ραδιοζεύξεις καθώς στην τελευταία αναθεώρηση του ΕΚΚΖΣ δεν υπήρξαν αλλαγές σε αυτή τη ζώνη, δεν υπάρχει σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και δεν έχουν παρατηρηθεί παρεμβολές προς, και από, άλλες χρήσεις της ζώνης. Συνεπώς θεωρεί ότι η εν λόγω κατάργηση είναι αδικαιολόγητη και θίγει τις υφιστάμενες επενδύσεις. Αν τελικά αποφασιστεί η κατάργηση της εν λόγω χρήσης, θα πρέπει να καθοριστεί ότι η απομάκρυνση των ήδη αδειοδοτημένων ζεύξεων θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ικανό για να αποσβεστούν οι επενδύσεις το οποίο δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε έτη μετά από τη δημοσίευση του Κανονισμού. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί αποζημίωση των κατόχων του Δικαιωμάτων Χρήσης για τυχόν ζημίες λόγω της κατάργησης της ζώνης και της αλλαγής συχνότητας και κεραιοσυστημάτων, όπως αναφέρεται στον Ν.3431 (άρθρο23 παράγραφος 8) Προτείνει να οριστεί ικανό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι πάροχοι οφείλουν να απεγκαταστήσουν όλες τις μικροκυματικές ζεύξεις που ήδη λειτουργούν στη ζώνη των 2.1 GHz όχι μικρότερο από πέντε έτη. Για τις εκχωρήσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να εφαρμοστεί το προτεινόμενο Άρθρο 4 του Κανονισμού Προτείνει να διατηρηθεί η χρήση της ζώνης 2.1 GHz από κινητούς ή μεταφερόμενους σταθμούς ξηράς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ενίσχυση της κάλυψης (χωρητικότητας) σε σημαντικά γεγονότα (χρήση σε προσωρινή βάση). Εναλλακτικά, για τέτοιου είδους χρήσεις σε προσωρινή βάση προτείνεται η διαυλοποίηση των ζωνών GHz και GHz. Επίσης, σε περίπτωση κατάργησης της ζώνης 2.1 GHz για Δισημειακές Ραδιοζεύξεις, θα ήταν απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση της ζώνης Με βάση τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, η δεν προτίθεται να προβεί στην αρχικά προταθείσα αλλαγή της χρήσης της ζώνης MHz ζευγάρι με Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 4

6 MHz ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.5. Σταθερή Υπηρεσία - Σημείο-Πολυσημειακές Ραδιοζεύξεις ΚΟΚΚΑΛΗΣ & ΨΑΡΡΑΣ Προτείνεται η διάθεση μέρους της ζώνης GHz για σημείο-πολυσημειακές ραδιοζεύξεις σύμφωνα με την Απόφαση της CEPT ECC/DEC(05)01. Προτείνεται όπως η εκχώρηση των σχετικών Δικαιωμάτων να γίνει με διαδικασία first-come-firstserved καθόσον το ενδιαφέρον για τη ζώνη είναι μικρότερο του διαθέσιμου φάσματος. Η προτίθεται να επιτρέψει τη χρήση της ζώνης GHz σύμφωνα με την Απόφαση της CEPT ECC/DEC(05)01 τόσο για τη Σταθερή όσο και για τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία. Η χρήση της ζώνης από τη Σταθερή Υπηρεσία θα απαιτεί χορήγηση σχετικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων ενώ στην περίπτωση της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας θα παρέχεται η δυνατότητα μη απαίτησης χορήγησης Δικαιώματος για τις περιπτώσεις των επίγειων σταθμών που δε χρήζουν συντονισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ECC/DEC(05)01 Συμφωνεί με την προτεινόμενη διευθέτηση για τη ζώνη των 5.8 GHz. Αναφορικά με το τμήμα της ζώνης που επί του παρόντος παραμένει αχρησιμοποίητο, εκτιμά ότι θα υπάρξει ζήτηση στο μέλλον για εφαρμογές BWA. Τονίζεται ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης της ζώνης, καθώς και το σχετικό οικονομικό τίμημα για τη χρήση της. Όσο αφορά στην προσθήκη νέας χρήσης (σταθερή ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση) εκτιμά ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους παρόχους για να συνδράμει στην εξυπηρέτηση συνδρομητών σε απομακρυσμένα σημεία. Εκτιμάται ότι αν η ζώνη παραμείνει «ελεύθερη», θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Προτείνει η αδειοδότηση στην εν λόγω ζώνη να γίνεται μέσω δικαιωμάτων χρήσης έναντι μικρών τελών εκχώρησης. Συμφωνεί με την προσθήκη της χρήσης BFWA στη ζώνη των 5.8 GHz όπως επίσης και με την προτεινόμενη διευθέτηση της ζώνης Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του Κανονισμού, η χρήση της ζώνης των 5.8 GHz για σταθερή ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση θα απαιτεί χορήγηση ατομικού Δικαιώματος Συμφωνεί με την κατάργηση της χρήσης των Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων από τη ζώνη των 2.6 GHz Συμφωνεί με την αφαίρεση της ζώνης των 3.5 GHz από τη συγκεκριμένη κατηγορία ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.6 Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία HELLAS SAT Προτείνεται να παραμείνει η χρήση της ζώνης MHz (E-s) για SNG/Fly Away Συμφωνεί τελικά να μην εφαρμοστεί η προτεινόμενη κατάργηση της χρήση της ζώνης MHz (E-s) για SNG/Fly Away Συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές Προτείνεται όπως τόσο η ζώνη MHz (s-e), όσο και η ζώνη MHz (s-e) να αποδοθούν για χρήση από τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΚΖΣ. Επισημαίνεται ότι στη ζώνη GΗz, και Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 5

7 συγκεκριμένα στη ζώνη Super Extended C Band (Receive frequencies MHz), θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εναρμονισμένη (απρόσκοπτη) ταυτόχρονη λειτουργία ευρυζωνικών συστημάτων και δορυφορικών δεκτών. Συμφωνεί τελικά με τη χρήση της ζώνης MHz (s-e) από τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία. Προστίθενται επίσης στον Κανονισμό οι αναφορές των ECC/DEC/(07)02, ECC/REC/(04)05, ECC Report 100 στο βαθμό αφορούν στο συντονισμό της Σταθερής Υπηρεσίας με τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία στην εν λόγω ζώνη. Ωστόσο, δε συμφωνεί με τη χρήση της ζώνης MHz (s-e) από τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία καθώς στη ζώνη αυτή υπάρχουν ήδη εκχωρημένα δικαιώματα ΣΑΠ σε αποκλειστική χρήση σε όλη την Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.7. Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία Συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.10. SAP/SAB - Κινητές Ραδιοζεύξεις για μεταφορά σήματος video Συμφωνεί με την αφαίρεση της ζώνης MHz από τη συγκριμένη χρήση, με την παρατήρηση ότι όλη η ζώνη ΜΗz θα πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένη για ευρυζωνικά συστήματα ασύρματης πρόσβασης ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.11. SAP/SAB - Ραδιοζεύξεις μεταξύ σταθερών σημείων και μεταφερόμενων σταθμών συλλογής ειδήσεων (ENG/OB) Συμφωνεί με την αφαίρεση της ζώνης MHz από τη συγκριμένη χρήση, με την παρατήρηση ότι όλη η ζώνη ΜΗz θα πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένη για ευρυζωνικά συστήματα ασύρματης πρόσβασης ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.12 Κινητή Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων) Χ. Αλ. Τσιώλας Συμφωνεί με την προσθήκη της Απαίτησης Ραδιοδιεπαφής 502 καθώς και την προσθήκη διαύλου εύρους 6,25 khz Προτείνει να προστεθεί ο χαρακτηρισμός «Ψηφιακά-Αναλογικά» στις χρήσεις Ιδιωτικές Κινητές Ραδιοεπικοινωνίες Προτείνει να συμπεριληφθεί το εύρος διαύλου 6,25 khz στη ζώνη 169, ,8125 MHz Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/928/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως ισχύει τροποποιημένη με την Απόφαση 2008/673/ΕΚ, η ζώνη των 169 MHz προορίζεται κυρίως για την ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας εναρμονισμένων σε όλη την Ευρώπη. Άλλα εναλλακτικά συστήματα (πχ ειδικά ραδιοδίκτυα φωνής) θα πρέπει να μην εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες και προκειμένου να μην εμποδιστεί η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση της εν λόγω ζώνης για υπηρεσίες φωνής, θα πρέπει η μέγιστη διάρκεια των δικαιωμάτων στη ζώνη να μην υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Επίσης, η συμφωνεί με την προσθήκη εύρους διαύλου 6.25 khz στην εν λόγω ζώνη προκειμένου να έχουμε καλύτερη χρήση του φάσματος. Για τις λοιπές εφαρμογές (πλην φωνής) θα επιτρέπεται διαυλοποίηση μέχρι 50 khz. Η προσθήκη «Ψηφιακά-Αναλογικά» στις χρήσεις Ιδιωτικές Κινητές Ραδιοεπικοινωνίες δεν κρίνεται αναγκαία καθώς με την τρέχουσα διατύπωση δεν αποκλείεται κανένα από τα δύο Η χρήση του TETRA πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλες συχνότητες της ζώνης UHF και να προστεθούν τα πρότυπα EN και EN ώστε να είναι εναρμονισμένη κατά το δυνατό η χρήση του φάσματος MHz που χρησιμοποιείται παγκόσμια για δημόσια εμπορικά δίκτυα. Επίσης, αν το προαναφερθέν δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 6

8 διάθεσης ανάλογου φάσματος εύρους 2 MHz στην περιοχή MHz που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα. Η ονομασία της χρήσης στο Κανονισμό θα αλλάξει από «TETRA» σε «Δημόσιες Ψηφιακές Κινητές Υπηρεσίες TETRA» (σύμφωνα με την Υ.Α. 8412/305 με την οποία περιορίζεται ο αριθμό των αδειών στη ζώνη) ώστε να ξεχωρίζει από τις χρήσεις «ιδιωτικών ραδιοδικτύων» που υπάρχουν στις άλλες ζώνες. Στην πλειοψηφία των ζωνών που αναφέρονται στον Κανονισμό δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα τα οποία δε δεσμεύουν τη χρήση σε κάθε ζώνη. Στη ζώνη ΜΗz θα πρέπει να διαγραφεί η ένδειξη «ιδιωτικά» ώστε να μην αποκλείεται ενδεχόμενη μελλοντική χρήση από δημόσια δίκτυα, σύμφωνα με το σχόλιο του συμμετέχοντος. ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.13. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Συμφωνεί με την προτεινόμενη προσθήκη. Τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών να προστατευθούν από ενδεχόμενες παρεμβολές προερχόμενες από συστήματα WAS/RLAN στη ζώνη των 5.7 GHz. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις σταθερές δορυφορικές υπηρεσίες έναντι των υπηρεσιών ITS και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η χρήση από τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία στη ζώνη των 5.8 GHz έχει κατεύθυνση από τη γη στο διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα παρεμβολής των επίγειων σταθμών της Δορυφορικής Υπηρεσίας από τους σταθμούς ITS. Επιπλέον, θέματα συμβατότητας με υπάρχουσες χρήσεις στη ζώνη των 5.8 GHz αντιμετωπίζονται στην Απόφαση της CEPT ECC/DEC/(08)01, την έκθεση ECC Report 101 και την Απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σημειώνεται ότι μερικές από τις απαιτήσεις ενός ITS είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν πάνω σε ένα δημόσιο δίκτυο κινητής ευρυζωνικότητας με πολλά οφέλη από την άποψη μείωσης απασχολουμένου φάσματος, κόστους και οφέλη προς τον καταναλωτή. Αν και θεωρητικά μερικές από τις απαιτήσεις των συστημάτων ITS θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με χρήση δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενεάς, η χρήση της ζώνης των 5.8 GHz από συστήματα ITS είναι υποχρεωτική για τις χώρες μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την Απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος Α.14. Ευρυζωνική Ασύρματη Πρόσβαση Συμφωνεί με την προσθήκη της νέας κατηγορίας καθώς επίσης και με τη διάθεση της ζώνης των 2.6 GHz Συμφωνεί με τη δημιουργία της νέας κατηγορίας και τη συμπερίληψη των προτεινόμενων ζωνών συχνοτήτων. Προτείνεται να προστεθεί και η ζώνη MHz δεδομένου ότι η ζώνη αυτή έχει αποδοθεί στις Κινητές Επικοινωνίες ΙΜΤ στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC 07) της Γενεύης το 2007 σε όλες τις Περιφέρειες της ITU. Προτείνεται η χρήση της ζώνης να είναι από εφαρμογές ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης και θεωρεί ότι στην εν λόγω ζώνη θα αναπτυχθούν τεχνολογίες TDD. Προτείνεται όπως οι εφαρμογές ENG (οι οποίες θα πρέπει να φύγουν από τη ζώνη MHz) μετακινηθούν στη ζώνη MHz, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στην CEPT και ITU που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 7

9 Αναφορικά με τη ζώνη MHz η θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί η Απόφαση ECC/DEC/(05)05, ώστε η υποζώνη MHz (1 50 MHz) να προορίζεται αποκλειστικά για συστήματα TDD, ενώ το υπόλοιπο της ζώνης ( MHz / MHz, 2 70 MHz) αποκλειστικά για συστήματα LTE-FDD. Ως βασικό επιχείρημα προτάσσει την ανάγκη για εναρμόνιση της χρήσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και τα οφέλη που αυτή θα επιφέρει. Τονίζει επίσης ότι η τεχνολογία LTE είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την χρήση στη ζώνη MHz που περιέχει ζευγαρωμένο και μη ζευγαρωμένο φάσμα σύμφωνα με την ECC/DEC/(05)05. Η έχει την άποψη ότι μια ενδεχόμενη εφαρμογή της Απόφασης 2008/477/ΕΚ που αναφέρεται στο Σχέδιο του Κανονισμού, προσθέτει σύγχυση στη θέση των εμπλεκομένων μερών (ρυθμιστικών αρχών, κυβερνήσεων, παρόχων, κατασκευαστών κ.α.) κάτι που θα οδηγήσει στην καθυστέρηση της ανάπτυξης της αγοράς και των συναφών προϊόντων εξοπλισμού δικτύου και συσκευών. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που ακολουθούν την Απόφαση ECC/DEC/(05)05. Η χρήση της ζώνης από συστήματα IMT σύμφωνα με το Ψήφισμα 223 της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (WRC 07) δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη ούτε αποκλείει άλλες πιθανές χρήσεις της ζώνης σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες συνθήκες και τα ήδη εκχωρημένα Δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση η θα ακολουθήσει τυχόν δεσμευτικές Αποφάσεις που θα προκύψουν από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναφορικά με τη ζώνη MHz η ακολουθεί στην παρούσα φάση μόνο την Απόφαση 2008/477/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την τελική διευθέτηση της ζώνης που θα επακολουθήσει και η οποία είναι η μόνη που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τη χώρα μας Θεωρεί απαραίτητο να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα γίνεται πλέον η χρήση της ζώνης MHz για τα Δικαιώματα που έχουν ήδη απονεμηθεί. Η δυνατότητα χρήσης και κινητής υπηρεσίας στη ζώνη των 3.5 GHz προβλεπόταν με ειδικό άρθρο στα Δικαιώματα που είχαν χορηγηθεί στη ζώνη εφόσον το επέτρεπε ο ΕΚΚΖΣ. Με δεδομένη τη σχετική, πρόσφατη, τροποποίηση του ΕΚΚΖΣ η παρούσα δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνει και τυπικά το θέμα της προσθήκης και της κινητής υπηρεσίας στη ζώνη των 3.5 GHz Προτείνεται επαναπροσδιορισμός και ανα-διαυλοποίηση του φάσματος για τη ζώνη 3,5GHz, γιατί οι κατασκευαστές Mobile WiMAX υποστηρίζουν TDD διαύλους με εύρος ζώνης πολλαπλάσια του 5 και όχι του 3.5 MHz. Έτσι, θα μπορούσε κάθε ανάδοχος άδειας στα 3.5 GHz να εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά όλο το διαθέσιμο απονεμημένο φάσμα, εγκαθιστώντας τις πλέον τεχνολογικά προηγμένες λύσεις e. Ο παρών κανονισμός δε θέτει περιορισμούς ως προς το εύρος διαύλου που μπορεί να χρησιμοποιούν οι πάροχοι στη ζώνη των 3.5 GHz. Επιπλέον, οι υφιστάμενοι Κανονισμοί εμπορίας φάσματος παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας στους κατόχους των υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3.5 GHz ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράγραφος B.15. Ζώνη Συχνοτήτων 11 GHz (10,7 11,7 GHz) SYNED Η χρήση του διαύλου 6 ( MHz) από τη Σταθερή Υπηρεσία δημιουργεί προβλήματα παρεμβολών στη λήψη της συνδρομητικής ψηφιακής δορυφορικής υπηρεσίας/πλατφόρμας NOVA. Η SYNED θεωρεί ότι η ισχύουσα πρόβλεψη στον Κανονισμό αναφορικά με τη χρήση του διαύλου 6 επιλύει μόνο μερικώς το πρόβλημα, καθώς παρεμβολές μπορούν να Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 8

10 προκληθούν και από ισχυρές ανακλάσεις και ζητεί να αποκλειστεί η χρήση του διαύλου 6 από τη Σταθερή Υπηρεσία κατ αναλογία με τα ισχύοντα για το δίαυλο 12. Σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, η ζώνη 10,7-11,7 GHz έχει κατανεμηθεί σε πρωτεύουσα βάση στη Σταθερή, στη Σταθερή Δορυφορική και στην Κινητή Υπηρεσία και δεν προβλέπεται χρήση από τη Δορυφορική Ευρυεκπομπή. Επίγειοι σταθμοί της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας μπορούν να ζητήσουν από την χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην εν λόγω ζώνη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 9

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση ΑΕΤΕ Κόκκαλης & Ψάρρας Εταιρεία Δικηγόρων ΟΤΕ ΑΕ Χρήστος Αλ. Τσιώλας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΕ HELLAS SAT ΑΕ SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENT SA VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΤΕ Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 10

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5-5-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β/28-5-2009) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ Μαρούσι, Ιούνιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με: «τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz» Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισαγωγή άλλων τεχνολογιών εκτός GSM στις ζώνες 900 MHz και 1800MHz

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισαγωγή άλλων τεχνολογιών εκτός GSM στις ζώνες 900 MHz και 1800MHz Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισαγωγή άλλων τεχνολογιών εκτός GSM στις ζώνες 900 MHz και 1800MHz ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1979 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38960/1619 Αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ. 900MHz και 1800MHz

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ. 900MHz και 1800MHz ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 900MHz και 1800MHz Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Γενικά Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR Απαίτηση ιεπαφής Ραδιοεξοπλισµού 4091V 1.0 αυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 MHz και 243 MHz µόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 721/2 Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ) EL 13.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Προοπτικές & Στόχοι 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3 Παρατηρήσεις για την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης της WIND...5

Πίνακας Περιεχομένων. 3 Παρατηρήσεις για την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης της WIND...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις τροποποιημένες Προσφορές Αναφοράς Διασύνδεσης που κατατέθηκαν από τους τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών

Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών Μάθημα ΙΙ: Βασικά Στοιχεία του Ελληνικου Ρυθμιστικού Πλαισίου @prodromos @karounos Το ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών Πηγή: http://www.eett.gr/opencms/opencms/eett/electronic_communications/greeklaw/laws/

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ) 456 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράγραφος 3(γ) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα