Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 5-2 0 1 7"

Transcript

1 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

2 ISSN Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ , 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ii

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την περίοδο προσδιορίζεται από την αποστολή της και από τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι Στόχοι για την περίοδο , οι οποίοι καταλήγουν σε κατηγορίες δράσεων και δραστηριότητες, είναι οι ακόλουθοι: Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων. Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση. Μέσα από τον στόχο για Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης, με έμφαση στη στελέχωση των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις / οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας. Στον στόχο της Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων, δίνεται έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος για Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, θα επιτευχθεί με τις προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης στην Κυπριακή οικονομία, τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης σε τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης καθώς και την αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία. Ο στόχος για Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, αφορά την Ενίσχυση των Συστημάτων και Μηχανισμών Διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των Εταίρων της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το Μνημόνιο Συναντίληψης. iii

4 Στρατηγικές Επιδιώξεις Κυπριακό Περιβάλλον Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Στόχοι ΑνΑΔ Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ iii 1. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 1 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιβάλλον στην Κύπρο 5 3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Ενίσχυση των επιχειρήσεων Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Αποτελεσματική Διακυβέρνηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Συνολικά έξοδα κατά την περίοδο

6 Δο μ ή Εγ γ ρά φο υ Κεφάλαιο 1 Αποστολή και Στρατηγικές Επιδιώξεις Κεφάλαιο 2 Περιβάλλον στην ΕΕ και Κύπρο Κεφάλαιο 3 Προκλήσεις Κεφάλαιο 4 Στόχοι Κεφάλαιο 5 Δραστηριότητες Κεφάλαιο 6 Οικονομικός Προγραμματισμός vi

7 1. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με τον Νόμο Αρ. 21 του 1974 με την ονομασία Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου. Την 1η Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος Αρ. 125 (Ι) του Η ΑνΑΔ αναφέρεται στην Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού που, με βάση τον πιο πάνω νόμο, είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτών και των Συντεχνιών. Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς 1, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΑνΑΔ, λειτουργεί το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο τέλος που δεν θα υπερβαίνει το ένα τοις εκατό των καταβλητέων απολαβών σε κάθε έναν από τους εργοδοτούμενους του, όπως κάθε φορά θα καθορίζεται. Το τέλος καθορίστηκε μέσω σχετικών κανονισμών στο 0,5%. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ, με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της, είναι οι ακόλουθες: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια άνεργους. Βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του. Ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. 1 Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται. 1

8 Αποστολή ΑνΑΔ Στρατηγικές Επιδιώξεις Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τόπου Βελτίωση της Παραγωγικότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων Ενίσχυση της Διασφάλισης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού 2

9 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η ΑνΑΔ παρουσιάζει έντονες και σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των διεθνών οικονομικών εξελίξεων αλλά και ιδιαίτερα της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η οποία οδήγησε στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Παράλληλα, στο διεθνές, το ευρωπαϊκό και ως συνέπεια το εθνικό περιβάλλον, εξακολουθεί να παρουσιάζεται διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός, απόρροια της παγκοσμιοποίησης, της φιλελευθεροποίησης και της μείωσης του προστατευτισμού. Το κεφάλαιο αυτό αναλύει το περιβάλλον, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, το οποίο αναπόφευκτα επηρεάζει τη δραστηριοποίηση της ΑνΑΔ Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί οργανικό μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής και οικονομικής οντότητας και καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που αυτή η κατάσταση της παρέχει. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβάλλει την υιοθέτηση πολιτικών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στις συνθήκες που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση, αλλά θα συνεκτιμούν τους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές που αυτή διαμορφώνει. Οι αποφάσεις πολιτικής που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο η ΑνΑΔ είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται και να δραστηριοποιείται για επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της. Βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΑνΑΔ αποτελούν οι λαμβανόμενες αποφάσεις στα ακόλουθα πεδία πολιτικής: Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. 3

10 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Έγγραφο «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (Rethinking Education). Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προδιαγράφει την Ευρωπαϊκή στρατηγική για ανάπτυξη και απασχόληση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρώπης για διατηρήσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Κυρίαρχη επιδίωξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η έξοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση και η μετατροπή της σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει επίσης επτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες» που παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΕΕ και οι εθνικές αρχές αλληλοϋποστηρίζονται σε τομείς που προάγουν τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής: η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η απασχόληση, η νεολαία, η βιομηχανική πολιτική, η καταπολέμηση της φτώχειας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης έχει ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Για την αντιμετώπιση των ψηλών επιπέδων ανεργίας στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τον Απρίλιο του 2012 μια σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης, τη «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» (Employment Package), η οποία βασίζεται στην Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ενισχύει τις δράσεις που περιγράφονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση και στοχεύει στη στήριξη των νέων που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας των νέων πάνω από 25%. Ιδιαίτερα, οι πόροι της πρωτοβουλίας θα διατεθούν στα κράτη-μέλη για χρηματοδότηση μέτρων για εφαρμογή της σύστασης για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι μέχρι την ηλικία των 25 ετών λαμβάνουν ποιοτική προσφορά θέσης εργασίας, συμπληρωματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, εντός τεσσάρων μηνών από την αποχώρηση από την εκπαίδευση ή από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι. Το Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέχρι το 2020, το οποίο θέτει κοινούς στρατηγικούς στόχους στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς προτεραιότητας. Το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της δια βίου μάθησης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και είδη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης). 4

11 Το έγγραφο «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (Rethinking Education) εξετάζει το θέμα της μεταρρύθμισης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στην Ευρώπη μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού με ψηλή εξειδίκευση. Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ υιοθετήθηκε για να γεφυρώσει τις ανισότητες ανάπτυξης και ευημερίας των περιφερειών και των κρατών μελών και εφαρμόζεται μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ταμείο Συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο Το πρόγραμμα αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων Περιβάλλον στην Κύπρο Καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει το περιβάλλον στην Κύπρο και κατά συνέπεια τη δραστηριοποίηση της ΑνΑΔ, αποτελούν οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση στην Κύπρο η οποία σε συνδυασμό με την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και τις ανάγκες για ανακεφαλαιοποίηση, εξυγίανση και εξορθολογισμό του τραπεζικού συστήματος, οδήγησε στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα εθνικά έγγραφα τα οποία καθορίζουν και τους άξονες πολιτικής στους οποίους κινείται η ΑνΑΔ είναι τα ακόλουθα: Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, Μνημόνιο Συναντίληψης. Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων περιλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης για εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». 2 Το Erasmus+ ενοποιεί το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) , το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση (Youth in Action), πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) και το πρόγραμμα για συνεργασία με βιομηχανοποιημένες χώρες. 5

12 Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων των συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η Κύπρος, αλλά και καθυστερήσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά προγραμματικά έγγραφα για την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζει τρεις βασικούς στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην αποκατάσταση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα, τη συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής εξυγίανσης για να διορθωθεί το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το ταχύτερο δυνατό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Τα βασικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον της ΑνΑΔ επικεντρώνονται στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και στην προώθηση δράσεων ενεργοποίησης των ανέργων. Ο προγραμματισμός μέχρι σήμερα γινόταν μέσα από το Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Το τελευταίο ΣΣΑ αφορούσε την περίοδο Από το 2014 εισάγεται νέα διαδικασία προγραμματισμού, η οποία περιλαμβάνει την ετοιμασία ενός περιγράμματος Αναπτυξιακής Πολιτικής καθώς και τριετή Στρατηγικά Σχέδια από κάθε Υπουργείο. Κατά την περίοδο , θα διατεθούν στην Κύπρο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) περίπου 950 εκ 3. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Κύπρου αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τους θεματικούς στόχους στους οποίους θα επενδύσει η Κύπρος στο πλαίσιο του σχετικού Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Ένας από τους Στρατηγικούς Στόχους της ΣΕΣ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει αναθέσει στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου να ετοιμάσει τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Η εφαρμογή της Στρατηγικής έχει ως σκοπό την αναμόρφωση των παραγωγικών κλάδων, τον εκσυγχρονισμό τους, την τεχνολογική τους διαφοροποίηση, την τόνωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, την αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Οι τομείς στους οποίους δύναται η Κύπρος να στηρίξει την αναπτυξιακή της πολιτική είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές (ναυτιλία), η υγεία και οι κατασκευές, καθώς και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουν αναγνωριστεί ως οριζόντιοι τομείς. Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις δράσεις που προτείνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Το όραμά της είναι «οι ΤΠΕ να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα». Δύο από τους στόχους της Στρατηγικής σχετίζονται με εκπαίδευση και κατάρτιση. 3 Η τελική κατανομή για την Κύπρο για την Αλιεία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. 6

13 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων μέσα από την παροχή σε αυτούς ευκαιριών κατάρτισης ή και απασχόλησης, εφαρμόζει, ανάμεσα στα σχέδια του, σειρά από σχέδια που στοχεύουν αποκλειστικά στους νέους. Προς την κατεύθυνση αυτή ετοίμασε ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ). Σε αυτό περιλαμβάνονται μέτρα άμεσης, καθώς και μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής, όπως επίσης και Σχέδιο Δράσης για εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Το Σχέδιο Δράσης για υλοποίηση της σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», προσφέρει σε νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών, που δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση, μία προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός ενός τετραμήνου από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. 7

14 3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Η αξιολόγηση των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν το περιβάλλον στην Ε.Ε. και Κύπρο, και ειδικότερα των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και του τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, προδιαγράφει τις προκλήσεις της ΑνΑΔ για την περίοδο Προκλήσεις για τηναναδ κατά την περίοδο Συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Ενίσχυση των επιχειρήσεων 3.1. Συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Κύπρος έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας με συρρίκνωση της απασχόλησης και δραματική αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα, παρατηρούνται δραστικές διαφοροποιήσεις της δομής της οικονομίας με μείωση της συνεισφοράς παραδοσιακά ισχυρών τομέων οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την ανάδειξη της προοπτικής ανάπτυξης νέων ή/και υφιστάμενων τομέων. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης αποτελεί η αξιοποίηση της κατάρτισης στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις και στην παραμονή τους στην ενεργό απασχόληση. 8

15 Η διευκόλυνση της προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, των νεοεισερχόμενων ατόμων και των ανέργων, ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή της μακροχρόνιας παραμονής στην ανεργία ή στην αδράνεια και για την παραγωγική ενσωμάτωση στον κόσμο της εργασίας. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία ενσωματώνοντας στοιχεία όπως η πρακτική άσκηση και η απόκτηση εργασιακής πείρας. Η δραστική μείωση της απασχόλησης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και η κατάληξη στην ανεργία σημαντικού αριθμού εργαζομένων μεγάλης ηλικίας, με αποκλειστικές εμπειρίες στους τομείς αυτούς, προδιαγράφει την ανάγκη για επανακατάρτιση τους ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων όλου του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, κυρίως ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί αναγκαιότητα και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων. Αναφορικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σημαντικό είναι να εξευρεθούν τρόποι παραμονής τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσα από την επανακατάρτιση και τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από νέους και δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης και μέσα από πρακτική επιχειρηματική εμπειρία, αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και στην απασχολησιμότητα ιδιαίτερα των νέων ατόμων αλλά και ατόμων με εμπειρίες που καθίστανται άνεργοι. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι σημαντική η ανάγκη κατάρτισης στις τεχνολογίες αυτές σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης, στην παραγωγή, στην εμπορία και στη διοίκηση, πράγμα το οποίο, αν συνδυαστεί με τα κατάλληλα επίπεδα επιχειρηματικότητας, θα έχει θετικά αποτελέσματα στον σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Οι δραστικές διαφοροποιήσεις της δομής της οικονομίας με μείωση της συνεισφοράς παραδοσιακά ισχυρών τομέων οικονομικής δραστηριότητας αλλά και βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης νέων ή/και υφιστάμενων τομέων, αναδεικνύουν την ανάγκη για την απόκτηση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας από το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, με την κατάρτιση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας σε μια πιο πράσινη οικονομία που να στηρίζεται στην ορθολογιστική αξιοποίηση των πόρων, να μειώνει τις εκπομπές άνθρακα, να αυξάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αναβαθμίζει τις μεταφορές και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο. 9

16 Η ανάπτυξη του νέου τομέα του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Κύπρο οδηγεί στη δημιουργία ευοίωνων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης τόσο μέσα από την ανάδειξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όσο και μέσα από την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης υφιστάμενων τομέων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θαλάσσια / γαλάζια οικονομία, περιλαμβανομένης και της δυναμικής του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Κύπρος αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται στον παραδοσιακό τομέα του Τουρισμού, ο οποίος μέσα από την παραπέρα ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της απασχόλησης σε ψηλά επίπεδα Ενίσχυση των επιχειρήσεων Σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία είναι επιτακτική ανάγκη η λειτουργία του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή της έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, με την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εξασφάλιση της εφαρμογής της. Η σύμπραξη του επιχειρηματικού κόσμου με τα διάφορα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλες τις μορφές της μάθησης. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία ενέχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για τη δυνατότητα τους να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Είναι επομένως σημαντική η κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε σημαντικές για τη στήριξη της καινοτομίας οριζόντιες ικανότητες, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η αύξηση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δραστηριότητες κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και παραγωγικότητας τους, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τη στιγμή που οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού ιστού Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ειδικότερα η παραπέρα προώθηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, αναμένεται να έχει καθοριστικής σημασίας επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική θεωρείται η διαφάνεια των προσόντων, η ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και η επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης. Η απόκτηση αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων από το ανθρώπινο δυναμικό, θα έχει καθοριστική συμβολή στη 10

17 βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των συντελεστών παροχής κατάρτισης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Η ΑνΑΔ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας θέσει σε λειτουργία το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πιστοποίηση Κέντρων, Δομών και Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης με έμφαση στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας, όσο και της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος κατάρτισης. Η υποδομή κατάρτισης που διαθέτουν τα Κέντρα και οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νοοτροπίας αριστείας καθώς και συστημάτων αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης βρίσκεται σε ψηλά αποδεκτά ποιοτικά επίπεδα. 11

18 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οι στόχοι της ΑνΑΔ για την περίοδο είναι οι ακόλουθοι: Στόχος 1: Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης, με έμφαση στη στελέχωση των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις / οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας. Στόχος 2: Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Προώθηση της δια βίου μάθησης των απασχολουμένων ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος 3: Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Προώθηση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος 4: Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Προώθηση δράσεων έρευνας και ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης στην Κυπριακή οικονομία, τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης σε τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία. Στόχος 5: Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Ενίσχυση των Συστημάτων και Μηχανισμών Διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των Εταίρων της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το Μνημόνιο Συναντίληψης. 12

19 5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητες της ΑνΑΔ για την περίοδο , οι οποίες ταξινομούνται κάτω από τους πέντε στόχους που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Η ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης αποτελεί στρατηγική επιδίωξη. Αυτή πηγάζει τόσο από τη δραματική αύξηση των αριθμών των ανέργων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, όσο και από το γεγονός ότι τα άτομα αυτά συνιστούν ομάδα που είναι μεν πρόθυμη να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη αλλά εξαιτίας της μη εύρεσης εργασίας, δεν είναι σε θέση να το πράξει. Έτσι αποτελεί βασικό αναξιοποίητο πόρο ανθρώπινου κεφαλαίου, ο οποίος ταυτόχρονα χρειάζεται τόσο οικονομική όσο και κοινωνική στήριξη. Η κατάρτιση επιλεγμένων ομάδων στόχων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια άνεργους, στους νέους άνεργους οι οποίοι παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καθώς επίσης και η πληροφόρηση τους για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση τους αναφορικά με τις παρουσιαζόμενες επιλογές επαγγελμάτων και τις ευκαιρίες κατάρτισης, είναι αναγκαία για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση τους στην απασχόληση. Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Στελέχωση Επιχειρήσεων και Κατάρτιση μέσα στις Επιχειρήσεις Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας Κατάρτιση για Βελτίωση της Απασχολησιμότητας 13

20 Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα εφαρμόσει πολλαπλές μορφές δράσεων για Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: Στελέχωση Επιχειρήσεων και Κατάρτιση μέσα στις Επιχειρήσεις Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, η ΑνΑΔ παρέχει κίνητρα σε εργοδότες για να προσφέρουν θέσεις εργασίας και πρακτική κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση σε άνεργα ή νεοπροσληφθέντα άτομα. Στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση του ατόμου στην επιχείρηση με την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, το οποίο διαμορφώνεται με τη συνεργασία της επιχείρησης, του ατόμου και της ΑνΑΔ. Προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις αυτές, μέσα στην περίοδο , θα δοθεί στους νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη ή καθόλου πείρα, καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι απώλεσαν την εργασία τους και είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Κατάρτιση για Βελτίωση της Απασχολησιμότητας Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται ευκαιρίες τόσο για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους με στόχο την ένταξη τους στην απασχόληση, όσο και για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων με στόχο την, όσο το δυνατό ταχύτερη, επανένταξη τους στην απασχόληση. Προτεραιότητα δίνεται σε επαγγέλματα για τα οποία παρατηρούνται ή αναμένεται να παρουσιαστούν ανάγκες στην αγορά εργασίας καθώς και σε θέματα τα οποία κρίνονται σημαντικά για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου στην πετυχημένη αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ραχοκοκαλιά του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν οι απασχολούμενοι, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διαδραματίσουν μέσα σε αβέβαιες συνθήκες και σε ένα διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον τον δικό τους καθοριστικό ρόλο. Η κατάρτιση των απασχολουμένων ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος στη σημερινή εποχή, συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, έχει σημαντική συνεισφορά στον στόχο της αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και βελτίωσης της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προϊδεάζει το έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών που οδηγούν στην 14

21 οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας από το ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξης όπως είναι ο αναδυόμενος τομέας του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, η Πράσινη οικονομία, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η Θαλάσσια / Γαλάζια οικονομία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η Υγεία και κοινωνική φροντίδα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και οι γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη και την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων αποτελεί βασικό συστατικό για την καλύτερη και πιο ευέλικτη αξιοποίηση τους και συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη της ανεργίας. Έτσι η κατάρτιση προσφέρεται ως εργαλείο στήριξης των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας με όλες τις συνακόλουθες ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση και η δια βίου μάθηση όλων των κατηγοριών του απασχολούμενου δυναμικού, περιλαμβανομένων των ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί πολύ σημαντικό συστατικό στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό με στόχο την επιβίωση και ανάπτυξη τους. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων ΜονοεπιχειρησιακήΚατάρτιση Πολυεπιχειρησιακή Κατάρτιση Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα εφαρμόσει πολλαπλές μορφές δράσεων για τη Δια Βίου Μάθηση των Απασχολουμένων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μονοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους. Επίσης, παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες για να συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους σε καινοτομικά ή/και εξειδικευμένα προγράμματα στο εξωτερικό με απώτερο σκοπό τη μεταφορά στην Κύπρο γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους εργοδοτούμενους και την αύξηση της 15

22 παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τις επιχειρήσεις στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ και κοινοποιείται στις επιχειρήσεις, με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο καθοδηγητικό έγγραφο. Πολυεπιχειρησιακή Κατάρτιση Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχεται κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλα τα επαγγέλματα. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ και κοινοποιείται στους παροχείς κατάρτισης, με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο καθοδηγητικό έγγραφο Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Η ποιοτική διάσταση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαθέσιμες υποδομές και συστήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Για να προωθηθεί η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού απαιτείται η συνεχής ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και συστημάτων, μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και νέων πιο αποτελεσματικών μορφών και μεθόδων κατάρτισης. Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης Προώθηση της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα συνεχίσει την προώθηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Η εφαρμογή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο αποτελεί στρατηγικό στόχο της Κυβέρνησης, την προώθηση του οποίου έχει αναλάβει η ΑνΑΔ. Το 16

23 ΣΕΠ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Το ΣΕΠ αναμένεται, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου, να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση και στην κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως κοινής αναφοράς που καλύπτει μεταξύ άλλων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Έμφαση θα δοθεί στην επέκταση του ΣΕΠ σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα, στην αξιοποίηση του στη διαδικασία επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και στη διασύνδεση του με την παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης Η ΑνΑΔ έχει θέσει ως στόχο της την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των συντελεστών παροχής κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό έχει θέσει σε λειτουργία το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πιστοποίηση Κέντρων, Δομών και Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης με έμφαση στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας, όσο και της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος κατάρτισης. Έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση της πρώτης φάσης εφαρμογής του Συστήματος και στην περαιτέρω εξειδίκευση και βελτίωση των προνοιών του για ποιοτική αναβάθμιση. Προώθηση της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, προωθείται η καινοτομία στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Με τις δράσεις αυτές, στηρίζεται η διαμόρφωση και αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κατάρτισης, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Επίσης, επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, μεθόδων και μηχανισμών για διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση και πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η ανάληψη συναφών αναπτυξιακών δράσεων σε στρατηγικής σημασίας θέματα, σύμφωνα και με σχετικές κατευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Σταθερή επιδίωξη παραμένει η προώθηση των βέλτιστων διεθνών αρχών, μεθόδων και πρακτικών διεξαγωγής ερευνών και μελετών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική επάρκεια του παραγόμενου ερευνητικού έργου. 17

24 Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Μελέτες των Τάσεων και Προβλέψεων των Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης Μελέτες Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔστην Κυπριακή Οικονομία Μελέτες για τα Συστήματα και τις Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατά την περίοδο προγραμματίζεται η εκπόνηση μελετών σε σημαντικά για την ΑνΑΔ θέματα, όπως αναλύεται πιο κάτω: Μελέτες των Τάσεων και Προβλέψεων των Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, προωθείται η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων στην αγορά εργασίας, η παροχή εκτιμήσεων για την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η παροχή μακροχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα. Οι μελέτες παροχής προβλέψεων για την απασχόληση, καλύπτουν δεκαετή περίοδο και περιλαμβάνουν τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις αποχωρήσεις για ολόκληρο το φάσμα της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Η εργασία αυτή συμπληρώνεται με τη διερεύνηση, σε ετήσια βάση, των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης μελέτες εντοπισμού αναγκών σε δεξιότητες σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι το Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, η Πράσινη οικονομία, η Θαλάσσια / Γαλάζια οικονομία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η Υγεία και κοινωνική φροντίδα. Επίσης, θα συνεχίσει η ενεργός συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Έγκαιρο Εντοπισμό Αναγκών σε Δεξιότητες (Skillsnet) του Cedefop με επίκεντρο τις προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Μελέτες Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, προωθείται ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ καθώς και η αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου. Οι μελέτες αυτές αποτελούν απόρροια της στρατηγικής επιδίωξης της ΑνΑΔ για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με τη δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις της. 18

25 Μελέτες για τα Συστήματα και τις Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, εξετάζονται και αναλύονται τα Συστήματα και οι Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο, είτε συνολικά ή μερικώς. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές, αποτελούν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ρόλου της ΑνΑΔ ως Εθνικού Συντονιστή της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) στην Κύπρο. Λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑνΑΔ Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑνΑΔ θα συνεχίσει και μέσα στην περίοδο Το Σύστημα παρέχει πρόσφορους τρόπους ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του διεξαγόμενου ερευνητικού και μελετητικού έργου με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων. Θεματολόγια για τα Προγράμματα Κατάρτισης Ετοιμασία και κοινοποίηση στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις επιχειρήσεις των Θεματολογίων για τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία ετοιμάζονται μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εμπλεκόμενους φορείς, με βασική επιδίωξη την επαύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς κατάρτισης στην Κύπρο είναι στενά συνυφασμένη με τα συστήματα και μηχανισμούς διακυβέρνησης που υπάρχουν και λειτουργούν τόσο από την ίδια την ΑνΑΔ όσο και από τους κυριότερους εταίρους της όπως είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι συμβουλευτικοί οίκοι και οι επιχειρήσεις. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Επαύξηση Αποτελεσματικότητας ΑνΑΔ Αποτελεσματικές Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Εταίρων Κατάρτισης 19

26 Ο στόχος της ΑνΑΔ για Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, κατά την περίοδο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων: Επαύξηση Αποτελεσματικότητας ΑνΑΔ Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Στόχων της ΑνΑΔ και τη συμβολή της στην επίτευξη των εθνικών στόχων καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και την αποδοτικότερη λειτουργία της, είναι η εντατική προσπάθεια για επαύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή η χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δραστική λειτουργική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑνΑΔ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας τους. Οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό μέσο για να καταστούν οι διαδικασίες λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο ανοικτές και διαφανείς, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας. Στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση καθώς και η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αποτελεί αδήριτη ανάγκη η όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της ΑνΑΔ. Αποτελεσματικές Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η ενημέρωση των συνεργατών της ΑνΑΔ και του κοινού γενικότερα για τη σημασία και τα οφέλη της κατάρτισης αλλά και για την αποστολή και τις υπηρεσίες του οργανισμού, παράλληλα με τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, αποτελούν καθοριστικές ενέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων που συνεχώς δημιουργούνται για την ΑνΑΔ. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Εταίρων Κατάρτισης Προς την κατεύθυνση αποτελεσματικότερης διακυβέρνησης από τους Εταίρους Κατάρτισης θα προωθηθούν δράσεις που να αποσκοπούν σε αναβάθμιση των επιπέδων διαχείρισης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμβουλευτικούς οίκους όσο και από επιχειρήσεις. Οι δράσεις θα διέπονται από τις αρχές της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας ως προς ανάλογες δράσεις επαύξησης της αποτελεσματικότητας της ΑνΑΔ και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς κατάρτισης με όλα τα ευεργετικά συνεπακόλουθα στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. 20

27 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι στόχοι και οι δραστηριότητες της ΑνΑΔ και ειδικότερα οι δαπάνες που αυτές συνεπάγονται για επίτευξη των συγκεκριμένων στοχεύσεων αποτελούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες για τον καταρτισμό του οικονομικού προγραμματισμού της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Η γενική εικόνα του οικονομικού προγραμματισμού της ΑνΑΔ κατά την περίοδο καθορίζεται από τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους: Έσοδα. Έξοδα. Πλεόνασμα / (Έλλειμμα). Ταμειακό Πλεόνασμα. Τα συνολικά έξοδα της ΑνΑΔ στοχεύεται να ανέλθουν στα κατά την περίοδο Τα συνολικά έσοδα της ΑνΑΔ εκτιμάται να ανέλθουν στα κατά την περίοδο Κατά συνέπεια το συνολικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα κατά την περίοδο Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει αρνητικά το Ταμειακό Πλεόνασμα της ΑνΑΔ το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα κατά το 2017 σε σύγκριση με υπολογιζόμενο ταμειακό πλεόνασμα κατά το τέλος του

28 ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) Έσοδα Έξοδα Πλεόνασμα (Έλλειμμα) TAMEIAKO ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

29 6.1. Συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Η γενική εικόνα των εσόδων της ΑνΑΔ κατά την περίοδο προδιαγράφεται από τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις ακόλουθες πηγές: Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες Πηγές. Τα συνολικά έσοδα της ΑνΑΔ εκτιμάται να ανέλθουν στα κατά την περίοδο Το Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Το Τέλος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα κατά την περίοδο το οποίο αντιστοιχεί στο 77,6% των συνολικών εσόδων. Ακολουθούν με σημαντική διαφορά τα υπολογιζόμενα έσοδα που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από απορρόφηση κονδυλίων από Ταμεία της Ε.Ε. για συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ και την ΑνΑΔ έργα. Τα έσοδα από Ταμεία της ΕΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα κατά την περίοδο τα οποία αντιστοιχούν στο 17,9% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από Άλλες Πηγές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα κατά την περίοδο τα οποία αντιστοιχούν στο 4,5% των συνολικών εσόδων. Έσοδα ΑνΑΔ Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλες Πηγές 23

30 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλα ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 100% 80% 81,7% 84,4% 68,3% 60% 40% 27,5% 20% 13,6% 11,0% 4,2% 4,7% 4,7% 0% Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλα

31 6.2. Συνολικά έξοδα κατά την περίοδο Η γενική εικόνα των εξόδων της ΑνΑΔ κατά την περίοδο προδιαγράφεται από τα έξοδα στις ακόλουθες κατηγορίες: Δαπάνες για Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αποδοχές Προσωπικού. Λειτουργικά Έξοδα. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Τα συνολικά έξοδα της ΑνΑΔ στοχεύεται να ανέλθουν στα κατά την περίοδο Οι δράσεις για Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο των εξόδων της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Τα έξοδα για τις δράσεις αυτές στοχεύεται να ανέλθουν στα κατά την περίοδο τα οποία αντιστοιχούν στο 72,8% των συνολικών εξόδων. Ακολουθούν τα έξοδα για τις Αποδοχές Προσωπικού τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα κατά την περίοδο και αντιστοιχούν στο 18,8% των συνολικών εξόδων. Επόμενα στη σειρά βρίσκονται τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα κατά την περίοδο και αντιστοιχούν στο 5,6% των συνολικών εξόδων. Τέλος οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα κατά την περίοδο οι οποίες αντιστοιχούν στο 2,8% των συνολικών εξόδων. 25

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 7-2 0 1 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 6

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 6 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 215 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 216 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑÏΟΣ 2008 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2009 εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑνΑΔ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ 2 7 2 1 3 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Ιστοσελίδας. «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση. Δεκεμβρίου 2 0 1 0 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. http://www.refernet.org.

Πανόραμα Ιστοσελίδας. «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση. Δεκεμβρίου 2 0 1 0 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. http://www.refernet.org. Πανόραμα Ιστοσελίδας «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση Δεκεμβρίου 2 0 1 0 http://www.refernet.org.cy/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων: COVER ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα