Βιογραφικό σημείωμα Europass

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σημείωμα Europass"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, , Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) Κινητό: Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 10 Ιανουαρίου 1981 Φύλο Οικογενειακή Κατάσταση Θήλυ Έγγαμος Επαγγελματική πείρα Χρονολογίες Από 7 Απριλίου 2011 έως 6 Δεκεμβρίου 2011 Από 23 Ιουνίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως 7 Ιουνίου 2009 Από 22 Μαΐου 2008 έως 21 Νοεμβρίου 2008 Από 7 Νοεμβρίου 2007 έως 6 Μαΐου 2008 Από 16 Απριλίου 2007 έως 15 Οκτωβρίου 2007 Από 1 Οκτωβρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2007 Χημικός Μηχανικός Ανάπτυξη λογισμικού και βάσης δεδομένων εκπομπών ρυπαντών σταθμών παραγωγής. Υπολογισμός συνολικών και ειδικών εκπομπών αερίων και στερεών ρύπων από τους Σταθμούς Παραγωγής. Υπολογισμός ολικών εκπομπών SO2, NOΧ και κονιορτού, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΕΣΜΕ). Διενέργεια και παρακολούθηση ειδικών περιβαλλοντικών μετρήσεων αερίων εκπομπών αναφορικά με τους αέριους ρύπους που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων, όπως και την αξιολόγηση και αναφορά των αποτελεσμάτων. Εκπόνηση και Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Οδηγία 96/61/ΕΚ). Παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας των ΘΗΣ της ΔΕΘ. Σύνταξη και Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Περιβάλλοντος ΘΗΣ, Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Παραγωγού Αποβλήτων και Ετήσιων Εκπομπών Αερίων ρύπων. Συλλογή, επεξεργασία και αναφορά ημερήσιων δεδομένων αερίων εκπομπών των ΘΗΣ της ΔΕΘ. Εκπόνηση και Υποβολή Αιτήσεων Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας των ΘΗΣ της ΔΕΘ. Τήρηση προγράμματος αξιοποίησης υδατικών πόρων, αερίων εκπομπών, υγρών και στερεών αποβλήτων (πύργοι ψύξης, λέβητες, σύστημα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων) και συστηματοποίηση διαδικασιών συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής (ΓΔ/Π) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ), Σολωμού 41, , Αθήνα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τομέας Θεμάτων Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος Σελίδα 1/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

2 Χρονολογίες Από Οκτώβριο 2010 έως Ιούλιο 2011 Από Οκτώβριο 2009 έως Ιούλιο 2010 Από Οκτώβριο 2008 έως Ιούλιο 2009 Από Οκτώβριο 2007 έως Ιούλιο 2008 Από Οκτώβριο 2006 έως Ιούλιο 2007 Έκτακτο μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Εργαστηριακός Συνεργάτης) - Ανάθεση Διδακτικού Έργου στο εργαστηριακό μάθημα «Ατμολέβητες - Ατμοστρόβιλοι Ι» Διεξαγωγή μετρητικών διαδικασιών, προπαρασκευή και διεξαγωγή ασκήσεων εφαρμογής υπολογισμών, διδασκαλία συνοπτικής θεωρίας, με αντικείμενο (ενδεικτικά): Ανάλυση καυσαερίων και υπολογισμός της περίσσειας αέρα καύσης (εύρεση CO2, μέτρηση παροχής μάζας καυσαερίων, μέτρηση παροχής αέρα καύσης). Μετρήσεις παροχής μάζας καυσίμου, τροφοδοτικού νερού. Διαδικασία παραγωγής ατμού. Υπολογισμός των στοιχείων της καύσης αερίων, υγρών και στερεών καυσίμων. Μέτρηση θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ατμολέβητα (είσοδος τροφοδοτικού νερού, έξοδος ζεστού νερού, έξοδος καυσαερίων, είσοδος αέρα καύσης). Προσδιορισμός της ποιότητας καυσαερίων και των αποβαλλόμενων με αυτά ποσοτήτων θερμότητας. Προσδιορισμός Βαθμού απόδοσης Ατμοηλεκτρικού Σταθμού, Στροβίλου, Λέβητα (άμεση, έμμεση μέθοδος). Χημική κατεργασία τροφοδοτικού νερού. Εναλλάκτες θερμότητας, Πύργοι Ψύξης, Συμπυκνωτές, Καυστήρες, Λέβητες, Στρόβιλοι (αρχές και τρόποι λειτουργίας, είδη). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Χαλκίδας / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) / Τμήμα Μηχανολογίας, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Διδασκαλία. Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων, Θερμικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χρονολογίες Μάρτιος 2006 Επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή της Ευρωπαικής Οδηγίας 2003/87/ΕΚ («Εμπορία Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου») και στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής (ΕΣΚ) Πιστοποίηση/ Επικύρωση εκθέσεων ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (European Union Emissions Trading Scheme EU ETS) EU ETS επιθεωρήσεις λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ (Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ) Βορείου Συστήματος: Άγιος Δημήτριος, Καρδιά, Πτολεμαΐδα, Λιπτόλ, Αμύνταιο, Μελίτη). TÜV AUSTRIA HELLAS ΕΠΕ, Δεληγιώργη 55-59, , Αθήνα Τεχνικοί Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Πιστοποιήσεις Χρονολογίες Από Νοέμβριο 2005 έως Νοέμβριο 2006 Χημικός Μηχανικός Συμμετοχή σε προγράμματα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων σημειακών πηγών, ποιότητας περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας (μετρήσεις αιωρούμενων σωματίδιων, ΡΜ10 & ΡΜ2,5, κοκκομερία, αερίων εκπομπών SO2, NΟx, CO2, CO, O2, διοξινών, βαρέων μετάλλων, TOC, εισπνεύσιμης/ αναπνεύσιμης σκόνης, θορύβου, χημικές αναλύσεις υδάτων, κ.ά.) και Σύνταξη Εκθέσεων μετρήσεων σε διάφορες Βιομηχανίες (TITAN, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΙΜΑΣ, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, ΓΜΜ Λάρκο, EPALME, TOMH, ΒΙΟΑΕΡΙΟ κ.ά.). Συμμετοχή στην ομάδα προετοιμασίας της εταιρείας για τη διαπίστευση του εργαστηρίου μετρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ Δημιουργία προτύπων για τη σύνταξη εκθέσεων, μελέτη αβεβαιοτήτων μετρητικών διαδικασιών, δημιουργία οδηγίας εσωτερικών διακριβώσεων, δημιουργία οδηγιών διεξαγωγής δειγματοληψιών και μεθοδολογίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα για προσδιορισμό ταχυτήτων και παροχών, υγρασίας, σκόνης, ΡΜ10 και ΡΜ2,5, O2, CO2, CO, SO2, NΟx, Hg και άλλων Βαρέων Μετάλλων, TOC, HCl, HF, PCDDs/PCDFs, και για βαθμονόμηση οργάνων συνεχούς μέτρησης. Απασχόληση στο χημικό εργαστήριο της εταιρείας για την προετοιμασία των μέσων δέσμευσης (χημικά διαλύματα, φίλτρα, κ.α.) και τον περαιτέρω χειρισμό τους. Επεξεργασία δειγμάτων για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. ENCO ΕΠΕ, Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών, Ενεργειακών Μετρήσεων και Ποιοτικού Ελέγχου, Αχ.Παράσχου 32, , Αθήνα Περιβαλλοντικές Μετρήσεις Σελίδα 2/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

3 Χρονολογίες Από 12 Ιουλίου έως 11 Οκτωβρίου 2004 Πρακτική Άσκηση Συμμετοχή στην επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη των Ετήσιων Περιβαλλοντικών Εκθέσεων των Σταθμών της ΔΕΗ. Επεξεργασία περιβαλλοντικών μετρήσεων και εκπομπών αερίων ρύπων με στόχο την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μελέτη περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας σταθμών και της οδηγίας 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορισμού δεικτών παρακολούθησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Επισκέψεις σε διάφορους σταθμούς της ΔΕΗ (ΑΗΣ Αλιβερίου, Μεγαλόπολης, Λαυρίου). Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής (ΓΔ/Π) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ), Σολωμού 41, , Αθήνα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τομέας Θεμάτων Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος Χρονολογίες Από 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2004 Γραμματειακή Υποστήριξη Γραμματειακή Υποστήριξη στην 6η Διεθνή Έκθεση Χημείας, Περιβάλλοντος και Νερού CHEM 2004 ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ TECHNOLAB, Ανδρέου Δημητρίου 38, , Ν. Ιωνία Επιστημονικά, Αναλυτικά και Ιατρικά Όργανα - Αναλώσιμα Χρονολογίες Από το 2004 έως το 2005 Γραμματειακή Υποστήριξη Υπεύθυνη οργάνωσης γραμματείας παραρτήματος Βριλησσίων. Φροντιστηριακός Οργανισμός ΕΚΚΕΝΤΡΟ (με παραρτήματα σε Άλιμο, Γλυφάδα, Παγκράτι, Βριλήσσια), Δεληγιώργη 38, , Άλιμος Φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χρονολογίες Από 1 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2003 Πρακτική Άσκηση Περιβαλλοντικές μετρήσεις εκπομπών σημειακών πηγών (αιωρούμενων σωματιδίων, ΡΜ10, αερίων εκπομπών, διοξινών, βαρέων μετάλλων) σε διάφορες Βιομηχανίες (TITAN, Ελληνικά Πετρέλαια, EPALME, TOMH, κ.ά.) ENCO ΕΠΕ, Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών, Ενεργειακών Μετρήσεων και Ποιοτικού Ελέγχου, Αχ.Παράσχου 32, , Αθήνα Περιβαλλοντικές Μετρήσεις Χρονολογίες Από το 2003 έως το 2005 Δειγματοληψίες υγρών καυσίμων Μέλος της ερευνητικής ομάδας που εκτελεί το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ ) «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου σε πρατήρια υγρών καυσίμων» - Δειγματοληψίες υγρών καυσίμων με πρότυπες μεθόδους, από σημεία πώλησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ για τις προβλεπόμενες αναλύσεις. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, , Αθήνα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Έρευνα. Τομέας IV, Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Σελίδα 3/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

4 Εκπαίδευση και Χρονολογίες Επίπεδο ς με βάση την Από Οκτώβριο 2007 έως σήμερα Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδίκευση: «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος». (βρίσκονται στο στάδιο παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας) Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γνωστικό αντικείμενο (ενδεικτικά): Επίλυση Περιβαλλοντικών/ Ενεργειακών Προβλημάτων με Η/Υ, Ανάλυση Συστημάτων, Λήψη Αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, Οικονομική των Φυσικών Πόρων, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), Επιλογή και Διαχείριση Τεχνολογίας κ.ά Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Καραολή & Δημητρίου 80, , Πειραιάς Επίπεδο ς με βάση την Χρονολογίες Από Σεπτέμβριο 1999 έως Ιούλιο 2005 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Αποφοίτηση από τη Σχολή με βαθμό 7,50 «Λίαν καλώς» Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Απορρίμματα Πλαστικών ως Αδρανή στο Σκυρόδεμα. ΦυσικόΜηχανικές Ιδιότητες» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, , Αθήνα Επίπεδο ς με βάση την Χρονολογίες Από 13 Μαρτίου 2004 Πιστοποιητικό Επάρκειας στα Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English) Πανεπιστήμιο του Michigan, Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (University of Michigan, English Language Institute) Επίπεδο ς με βάση την Χρονολογίες Από 20 Αυγούστου 2005 Πιστοποιητικό Κεντρικής Εξέτασης Μεσαίου Επιπέδου (Zentrale MittelstufenPrüfung) Ινστιτούτο Γκαίτε στο Prien Γερμανίας (Goethe Institut - Prien, Deutschland) Σελίδα 4/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

5 Ατομικές και ικανότητες Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες) Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Ομιλία Γραπτή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Ανάγνωση Προφορική επικοινωνία Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά C2 Β1 C2 C1 Β1 (*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς C1 Α2 Αρχάριος Certificate of Proficiency in English, University of Michigan Zentrale MittelstufenPrüfung, Goethe Institut - Prien, Deutschland C1 Α2 Προφορική παραγωγή Αρχάριος C2 Β1 Δεξιότητες πληροφορικής Άριστος χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου (Windows, MS-DOS, MS Office (excel, word, power point), βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός και ανάλυση, Visual Basic, Fortran, Pascal, Decision Lab, Lido, MathCAD, Matlab) Καλλιτεχνικές και ικανότητες Άδεια οδήγησης Μουσικές Σπουδές: Β κατηγορίας Προαγωγή, κατόπιν εξετάσεων, στην Ανωτέρα της σχολής Πιάνου και Πτυχίο Αρμονίας, με βαθμό 10 «άριστα» (2001) Σελίδα 5/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

6 Πρόσθετες πληροφορίες Δημοσιεύσεις: Χ.Δ.Χατζηφώτη, Ν.Γ.Ορφανουδάκης, Κ.Κράλλης «Η Ενέργεια & το Εμπόριο Αερίων Θερμοκηπίου ETS Κίνδυνοι & Ευκαιρίες». Επιστημονικό Περιοδικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ», τεύχος 7/2007, Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛA Χ.Χατζηφώτη, Στ.Γκαβέλα, Ν.Χατζηφώτης, Β.Κασελούρη Ρηγοπούλου, Σ.Κόλιας «Φυσικομηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος που περιέχει θερμοπλαστικά απορρίμματα ως αδρανή». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη δόμηση (Ε.ΒΙ.ΠΑΡ.), Θεσσαλονίκη Θωμαΐδιο Βραβείο για την Πρόοδο Επιστημών και Τεχνών για την εργασία με τίτλο «Φυσικομηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος που περιέχει θερμοπλαστικά απορρίμματα ως αδρανή» (Φεβρουάριος 2007), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) / Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών / Διεύθυνση Μέριμνας / Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Τιμητική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη διάκριση στις σπουδές και το ήθος κατά το ακαδημαϊκό έτος φοιτήσεως στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά (2000) Χορήγηση Άδειας Διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας από 9 Οκτωβρίου 2006 Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από 2 Νοεμβρίου 2005 Σεμινάρια Ημερίδες Συνέδρια (ενδεικτικά): Σεμινάριο της ΔΕΗ ΑΕ με τίτλο: «Τεχνολογικό Δυναμικό Περιορισμού Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Δυνατότητες Εφαρμογής τους στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ΔΕΗ ΑΕ, Αθήνα, 24-27/06 & 1/7/2008 Σεμινάριο με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Εξόρυξη & Ανάλυση στοιχείων. Επιθεώρηση & Πιστοποίηση Κτιρίων Οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)», Αθήνα, 08/10/2008 Ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια & Περιβάλλον», Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 04/04/2008 Ενημερωτική - εκπαιδευτική διημερίδα με θέματα: 1. «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καύσης του Ομίλου DURAG: Προηγμένα συστήματα έναυσης, ελέγχου και παρακολούθησης βιομηχανικών κλιβάνων σε μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης όπως εναυστήρες ηλεκτρικοί και αερίου, οπτικοί ανιχνευτές φλόγας, συστήματα ελέγχου καυστήρων, ειδικά συστήματα Video και Θερμογραφίας για την Τσιμεντοβιομηχανία», 2. «Περιβαλλοντικές Μετρήσεις: Όργανα και ολοκληρωμένα συστήματα DURAG συνεχούς μέτρησης βιομηχανικών εκπομπών (CEM s): Νέα monitors εκπομπών σκόνης και παροχής καυσαερίων, αναλυτές αερίων ρύπων, εξελίξεις στα υπολογιστικά συστήματα εκπομπών απαερίων υπό το πρίσμα των νέων Ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών», DURAG και ENCO ΕΠΕ, Αθήνα, 26-27/06/2007 Διημερίδα της ΔΕΗ ΑΕ με θέμα: «Boiler Τube Failure REDUCTION PROGRAM / Cycle Chemistry Ιmprovement Program BTFI/CCΙ», Ινστιτούτο EPRΙ - Barry Dooley, ΔΕΗ ΑΕ, Αθήνα, 30-31/05/2007 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη δόμηση (Ε.ΒΙ.ΠΑΡ.), Θεσσαλονίκη, 24-26/11/2005 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/5/2005 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικών, Αθήνα, 18-22/3/2005 «Ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια (nanoaerosols): Μηχανισμοί παραγωγής, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις στην υγεία», Κέντρο Σωματιδιακής Έρευνας της Νότιας Καλιφόρνιας (Southern California Particle Center and Supersite), Κωνσταντίνος Σιούτας, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 16/09/2004 «Ολοκληρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιοτριβείων», Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 05/02/2004 «Αξιοποίηση αποβλήτων προς όφελος της καθημερινότητας του πολίτη». Επιστημονική ημερίδα στα πλαίσια του Επιστημονικού Πολυσυνεδρίου Festival Φοίτηση, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ξενοδοχείο Athens Holiday Inn, 23/11/2003 Σελίδα 6/6 - Βιογραφικό σημείωμα της

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ Μηχανικός Παραγωγής κ Διοίκησης Μsc Συστήματα Διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1976 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Δημητρίου Γληνού 6 851 00 Ρόδος (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) +30 2241066304

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα