Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011

2 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ MARKETING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING Είδη στρατηγικών υνατότητες- Αδυναµίες- Ευκαιρίες- Απειλές(SWOT) 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης Καθορισµός στόχων Κατάρτιση πλάνου marketing- πωλήσεων ιοικητικό πλάνο- Σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης Οικονοµικό πλάνο- Προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια προϋπολογισµού Στοιχεία ελέγχου Προϋπολογιστικός έλεγχος Καθορισµός στόχου Οργανωτική ένταξη(προϋπολογισµός) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σχεδιασµός της δράσης 23 2

3 3.4.2 Προγραµµατισµός της δράσης Προϋπολογισµός της δράσης 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι αξίες της επιχείρησης Οι δραστηριότητες της επιχείρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP EUROMS X HIGH JUMP Υποσυστήµατα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Οικονοµικοί στόχοι της επιχείρησης Οι οικονοµικές καταστάσεις Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 46 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν τµήµα Marketing. Είναι όµως απαραίτητο µια επιχείρηση η οποία θέλει να προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της να ακολουθήσει κάποια στρατηγική marketing για να µπορέσει να πετύχει τους στόχους της αλλά και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες των καταναλωτών. Παρακάτω θα δούµε αρχικά ποια είναι η ορολογία του marketing, πόσο σηµαντικό είναι οι επιχειρήσεις να φτιάχνουν ένα πλάνο µε κάποιους µελλοντικούς στόχους που θέλουν να πετύχουν. Ακόµη µέσα από το marketing µπορούν να µάθουν ποιες είναι οι προτιµήσεις των καταναλωτών έτσι ώστε να µπορέσουν να βελτιώσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Έπειτα, θα αναφέρουµε ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει ένα business plan για να µπορέσει η επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει έναν προϋπολογισµό για το business plan έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους της αλλά να έχει και κάποιο κέρδος. Ακόµη θα δούµε την έννοια του κόστους και πόσο βοηθάει την επιχείρηση να γνωρίζει το κόστος για την επίτευξη των στόχων της. Θα δούµε και πόσο σηµαντικό είναι για µια επιχείρηση είναι να κάνει έναν προϋπολογισµό για το κάθε τµήµα της ξεχωριστά. Έπειτα θα δούµε και πως προγραµµατίζει την δράση της, για την επίτευξη των στόχων της. Τέλος, θα δούµε πως εφαρµόζονται όλα τα παραπάνω σε µια πραγµατική επιχείρηση. Θα δούµε ποιες κινήσεις κάνει η εταιρεία αυτή για να προωθήσει τα προϊόντα της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ MARKETING Το Marketing είναι η διαδικασία της διοίκησης µε την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή µε κάποιο κέρδος για την επιχείρηση. Το Marketing ασχολείται µε την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, µε ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, κατευθύνει τα µέσα της επιχείρησης και επιβεβαιώνει, συνεχώς, ότι ο καταναλωτής είναι ικανοποιηµένος. Για την επίτευξη των στόχων του Marketing απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασµός του Marketing(Marketing Plan), που έχει σκοπό: Τον εντοπισµό και την ανάδειξη των κύριων στοιχείων που αφορούν στις δυνατότητες και αδυναµίες της επιχείρησης, Τον εντοπισµό και την ανάδειξη των κύριων στοιχείων που αφορούν στις ευκαιρίες και απειλές της επιχείρησης, Την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της υπάρχουσας στρατηγικής και κατάστασης, Τον καθορισµό στόχων Τον καθορισµό του τρόπου επίτευξης των στόχων Τον προσδιορισµό µε σαφήνεια των απαιτούµενων µέσων για την υλοποίηση των στόχων Την πρόβλεψη του οικονοµικού αποτελέσµατος της επιχείρησης από την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου Τον καθορισµό των κρίσιµων παραγόντων για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου. 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING Μια επιχείρηση σχεδιάζει στρατηγικές για την ανάπτυξη και την προώθηση των προϊόντων της. Για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής Marketing χρησιµοποιούµε τέσσερα βασικά στοιχεία: 1.Το προϊόν Το προϊόν έχει διάφορα χαρακτηριστικά όπως είναι το σχέδιο, το µέγεθος, το χρώµα, η ποιότητα, η συσκευασία του κ.α. Η στρατηγική του Marketing είναι αυτή που θα φροντίσει να συνδυαστούν οι ανάγκες των καταναλωτών και ειδικότερα των συγκεκριµένων τµηµάτων της αγοράς µε τα χαρακτηριστικά και την χρηστική αλλά 5

6 και συναισθηµατική αξία(στυλ, κύρος) του προϊόντος. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση που θέλει να αυξήσει την αγορά του προϊόντος της σε µια οµάδα καταναλωτών που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη, θα µπορούσε να πετύχει τον στόχο αυτό χρησιµοποιώντας ανακυκλωµένο χαρτί και όχι πλαστικό για την συσκευασία του προϊόντος. 2.Η τιµή Η τιµή του προϊόντος στο πλαίσιο της στρατηγικής Marketing έχει σαν στόχο να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που θέλουµε να αγοράσουν το προϊόν µας, να είναι αντίστοιχη του προϊόντος και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή. Έτσι, για την αύξηση των πωλήσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνικές µε ευκολίες στον τρόπο πληρωµής π.χ. δόσεις, εκπτώσεις ή προσφορές και άλλες τεχνικές που θα διευκολύνουν την αγορά του προϊόντος από τους καταναλωτές. 3.Η προώθηση Οι δράσεις προώθησης και προβολής έχουν ως στόχο να δηµιουργήσουν µια συγκεκριµένη εικόνα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της στον καταναλωτή. Αναπτύσσοντας τις δράσεις αυτές στόχος µας είναι να κάνουµε γνωστό το προϊόν στην αγορά και κυρίως να πείσουµε τους καταναλωτές να αγοράσουν το προϊόν. Συνήθη µέσα για την ανάπτυξη της προώθησης των προϊόντων είναι η διαφήµιση, τα φυλλάδια/ προσπέκτους, τα δωρεάν δείγµατα, η ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων, η συµµετοχή σε εκθέσεις κ.α. 4.Ο τόπος Η στρατηγική Marketing θα µας βοηθήσει να βρούµε το κατάλληλο σηµείο πώλησης των προϊόντων µας. Ο τόπος που θα επιλέξουµε να κάνουµε την επιχείρησή µας είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση των αγοραστών στους οποίους απευθυνόµαστε. Τα παραπάνω στοιχεία και η αλληλεξάρτησή τους χρησιµοποιούνται έτσι ώστε για κάθε τµήµα της αγοράς(τµήµατα αγοράς είναι οι οµάδες πιθανών αγοραστών που οµαδοποιούνται ανάλογα µε κάποια χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, κοινωνικά χαρακτηριστικά κ.α.) στο οποίο στοχεύει µια επιχείρηση να σχεδιαστεί µια στρατηγική Marketing, µια στρατηγική δηλαδή αύξησης των πωλήσεων Είδη στρατηγικών Υπάρχουν πολλές στρατηγικές, µερικές από τις οποίες είναι: Στρατηγικές ανάπτυξης της αγοράς 6

7 Στρατηγικές έντασης Στρατηγικές ενσωµάτωσης Στρατηγικές διαφοροποίησης Ανταγωνιστικές στρατηγικές Ηγετικές στρατηγικές Προκλητικές στρατηγικές Στρατηγικές ακολουθίας Στρατηγικές βολέµατος στην αγορά υνατότητες- Αδυναµίες- Ευκαιρίες- Απειλές(SWOT) Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να συνταχθεί πίνακας µε τα τέσσερα αυτά κρίσιµα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην εξαγωγή των κατευθυντήριων στρατηγικών της επιχείρησης. Θα υπαγορεύσει στοιχεία όπως: Αποφάσεις προβολής Παραγωγή νέων προϊόντων Επενδύσεων ιείσδυση σε νέες αγορές κ.α. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Π.χ. 1. υνατότητα παραγωγής καινοτόµων προϊόντων 2.Χαµηλό κόστος παραγωγής 3.Υψηλό επίπεδο προσωπικού ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Π.χ. 1.Η διαφαινόµενη ζήτηση προϊόντων της σε νέα αγορά 2.Η νοµοθεσία περί του ΧΥΖ θέµατος που υπαγορεύει ζήτηση για κάποια προϊόντα της Α ΥΝΑΜΙΕΣ Π.χ. 1.Οργανωτικά προβλήµατα λόγω µεγέθους 2. εν έχει επαρκή διείσδυση στην σηµαντική αγορά ΑΒΓ 3.Ανεπαρκής προβολή των προϊόντων ΑΠΕΙΛΕΣ Π.χ. 1.Η κυκλοφορία κατωτέρας ποιότητας, φθηνότερα προϊόντα από το εξωτερικό 7

8 Ο ρόλος της ανάλυσης των παραπάνω στοιχείων της εταιρίας είναι πολλαπλός και συµβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω: Κατανόηση της συνολικής κατάστασης ηµιουργία εναλλακτικών στρατηγικών Κατάδειξη των κριτηρίων επιλογής των τελικών προτάσεων στα οποία πρόκειται να στηριχτούν οι προτάσεις µας για την λήψη µέτρων που κρίνονται απαραίτητα ώστε η εταιρία να εργασθεί ευέλικτα, σε υγιείς βάσεις και να αποκτήσει µια συνεχή και ασφαλή κερδοφορία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, σχεδιασµένο να µεταδίδει πληροφορίες στους πιθανούς παραλήπτες του. Επίσης, χρησιµοποιείται ως µέσο για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή για την υλοποίηση τακτικών ενεργειών. 2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Βασικός σκοπός ενός επιχειρηµατικού σχεδίου(business PLAN) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηµατικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άµεσο µέλλον η επιχείρηση. Με το σχέδιο αυτό, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάµενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης Οικονοµικά αποτελέσµατα, Οργανωτική δοµή, Προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµική διαχείριση κλπ. Καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος Υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς Θέση της επιχείρησης στην αγορά Ανταγωνισµός Εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. Με βάση τα δεδοµένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθοριστούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρµογή των οποίων θα συµβάλλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 8

9 Στην σύνοψη παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία του επιχειρηµατικού σχεδίου, που αποτυπώνουν τη θέση της επιχείρησης και δίνουν την κατεύθυνση και τους άξονες που θα κινηθεί η επιχείρηση. Αναφέρονται κυρίως τα στοιχεία και τα νούµερα που δίνουν την γενική εικόνα της επιχείρησης και τους στόχους της Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης Α. Η επιχείρηση(έδρα, σκοπός, ιδιοκτησιακό καθεστώς, διοικητικά στελέχη) Παρουσιάζεται η ταυτότητα του φορέα Πλήρης επωνυµία ιακριτικός τίτλος Έτος ίδρυσης Σκοπός ραστηριότητα ιάρκεια Σύντοµο ιστορικό της εταιρικής εξέλιξης(αλλαγή νοµικής µορφής, συγχωνεύσεις κλπ). Στοιχεία µετόχων- εταίρων Παρατίθενται Πίνακας µε τους µετόχους- εταίρους της επιχείρησης Τα ποσοστά συµµετοχής Στοιχεία ταυτότητας Περιγραφή του προφίλ αυτού. Β. Υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης Περιγραφή της επιχείρησης: Νοµιµοποίηση τύπος επιχείρησης: Ιδιοκτησιακό καθεστώς τύπος επιχείρησης άδειες και εξουσιοδοτήσεις Είδος επιχείρησης: Εµπορία, Κατασκευή, 9

10 Υπηρεσίες Αν είναι νέα ανεξάρτητη επιχείρηση, υποκατάστηµα, επέκταση, franchise κλπ. Ότι άλλο είναι γνωστό για τους εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης Προµηθευτές, Τράπεζες, Στρατηγικοί συνεργάτες, κλπ. Στην περιγραφή θα πρέπει ακόµη να τονίζεται κάποιο στοιχείο µοναδικότητας του προϊόντος (ή των υπηρεσιών) και να δίνεται έµφαση στο γιατί τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσελκύουν και θα ικανοποιούν πελάτες. Γ. Παραγόµενα προϊόντα/ υπηρεσίες Γ.1. Προϊόντα/ Υπηρεσίες Εδώ είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων/ υπηρεσιών µε έµφαση στα οφέλη που έχουν οι καταναλωτές από αυτά/ αυτές. Θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: Τι πουλάει η επιχείρηση Πως αυτό ωφελεί τον καταναλωτή Τι διαφορετικό παρουσιάζουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες της συγκεκριµένης επιχείρησης Τι έχει µεγάλη ζήτηση. Γ.2. Ανάλυση καταναλωτή Εδώ περιλαµβάνεται η τµηµατοποίηση της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανεκπλήρωτες ανάγκες ή επιθυµίες του καταναλωτή σε κάθε τµήµα της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Για παράδειγµα: Ένας τρόπος για να τµηµατοποιηθεί η αγορά των κατεψυγµένων προϊόντων(φαγητά, επιδόρπια, γλυκά, παγωτά κλπ.) είναι να διατεθούν αυτά σε λιανική πώληση και τροφοδοσία(σχολεία, νοσοκοµεία, χώροι ψυχαγωγίας). Ένας άλλος τρόπος τµηµατοποίησης είναι σε οµάδες µε βάση τα κίνητρα(π.χ. τις θερµίδες, τη γεύση, την τιµή κλπ.). µια ανεκπλήρωτη επιθυµία θα µπορούσε να είναι ένα γευστικό θρεπτικό γεύµα µε λίγες θερµίδες. Γ.3. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση Η αγορά(πελάτες, µέγεθος αγοράς κ.α.) Η ανάλυση αγοράς έχει δύο σκοπούς. 10

11 Ο πρώτος είναι να προσδιορίσει πόσο ελκυστική είναι η αγορά και οι υποαγορές της. Ο δεύτερος σκοπός είναι να κατανοηθεί η δυναµική της αγοράς, ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες αλλά και οι παγίδες. Έτσι µπορούν να ληφθούν προληπτικά µέτρα και να συνταχθούν ανάλογες στρατηγικές. Η ανάλυση αγοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει: Μέγεθος αγοράς Ορίζοντες ανάπτυξης Κερδοφορία αγοράς ιάρθρωση κόστους Κανάλια διανοµής Τάσεις Παράγοντες επιτυχίας Στην ανάλυση της αγοράς επίσης περιλαµβάνεται και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με τον όρο περιβάλλον εννοούνται όλοι οι παράγοντες που περιβάλλουν την αγορά και την βιοµηχανία ενός προϊόντος. Σε αυτόν τον τοµέα ελλοχεύει µεγάλος κίνδυνος πλατειασµού, γι αυτό πρέπει να αποµονώσουµε µόνο αυτά που επηρεάζουν την αγορά ή την υποαγορά µας. Η ανάλυση περιβάλλοντος περιλαµβάνει τους εξής 5 παράγοντες: Τεχνολογία Κράτος Οικονοµία Κουλτούρα- Πολιτισµός ηµογραφικά στοιχεία Ανταγωνισµός Η ανάλυση του ανταγωνισµού αρχίζει µε την αναγνώριση των υπαρχόντων, αλλά και των δυνάµει ανταγωνιστών. Στη συνέχεια, πρέπει να διερευνηθούν οι ανταγωνιστές αυτοί και οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών και τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά. Για να αναπτυχθεί µια σωστή στρατηγική, πρέπει να έχουν κατανοηθεί οι ανταγωνιστές και ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: Απόδοση(οι πωλήσεις, ο τζίρος, τα κέρδη, και η µεταβολή αυτών καταδεικνύουν το πόσο υγιείς είναι οι ανταγωνιστές) 11

12 Εικόνα και Προσωπικότητα(πως τους αντιλαµβάνονται οι πελάτες) Στόχοι(είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους; ) Παρούσα και προηγούµενες στρατηγικές ιάρθρωση κόστους υνατά και αδύνατα σηµεία Πως τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα.. Στοιχεία παραγωγής (εάν είναι παραγωγική επιχείρηση) Παραγωγικές εγκαταστάσεις Γενική κατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού και τεχνολογικό επίπεδο Τεχνικές συνεργασίες µε ειδικευµένους οίκους κλπ Αναλυτικός προσδιορισµός της συνολικής δυναµικότητας παραγωγής της µονάδας Βαθµός απασχόλησης των γραµµών παραγωγής/ εξοπλισµού ιαδικασίες παραγωγής Σύντοµο τεχνικό υπόµνηµα της παραγωγικής διαδικασίας(διάγραµµα ροής, φάσεις, εισροές και εκροές πρώτων και βοηθ. Υλών, ενέργειας, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, διάρκεια κύκλου κάθε φάσης παραγωγικής διαδικασίας) Ύλες παραγωγής Καταγραφή των κυριότερων πρώτων υλών/ υλικών συσκευασίας και ετοίµων προϊόντων Ποιοτικός έλεγχος Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία παραγωγής Ε. Ο Τοµέας του Marketing της επιχείρησης Τιµολογιακή πολιτική Χαρακτηριστικά προϊόντος(δηλ. ονοµασία, συσκευασία, ποιότητα κλπ) Το ίκτυο ιανοµής- Εµπορική πολιτική ιαφήµιση ηµόσιες Σχέσεις Πωλήσεις(προώθηση πωλήσεων, τµήµα πωλήσεων) Τοποθέτηση και προώθηση προϊόντος στην αγορά ΣΤ. Οικονοµικά Στοιχεία της επιχείρησης Παρουσιάζονται αναλυτικά και αξιολογούνται τα οικονοµικά µεγέθη και τα 12

13 οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας κατά την τελευταία τετραετία. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται: Ισολογισµοί Αποτελέσµατα χρήσης Αναλύεται η καθαρή θέσης της εταιρίας Αξιολογείται η οικονοµική διάρθρωση Η ρευστότητα Το κεφάλαιο κίνησης κλπ. Ζ. Η οργανωτική δοµή επιχείρησης ίνεται σε διαγραµµατική µορφή και µε βάση την οργάνωση της επιχείρησης κατά διευθύνσεις και τµήµατα, το γενικό οργανόγραµµα της επιχείρησης. Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της επιχείρησης µε βάση το οργανόγραµµα και παρουσιάζεται ο βαθµός οργάνωσης της κάθε οργανικής µονάδας. Παρουσίαση του ανθρώπινου δυναµικού για κάθε διεύθυνση και τµήµα, όπως παρουσιάστηκαν στο οργανόγραµµα, αναφέροντας, µεταξύ άλλων το επίπεδο σπουδών και την κατηγορία ειδίκευσης. Η. συµπεράσµατα από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης Μετά την αναλυτική απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης και των δεδοµένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ακολουθεί η επιλογή και η ανάπτυξη στρατηγικής Καθορισµός Στόχων Μακροχρόνιοι και βραχυχρόνιοι στόχοι Στρατηγική επίτευξης των στόχων Ποσοτικά στοιχεία στόχων Προσδιορισµός των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους(δυνατότητεςαδυναµίες) σε συνδυασµό µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος Καθορισµός νέων στόχων και αναθεώρηση των ήδη υπαρχόντων Προσδιορισµός και ανάλυση εναλλακτικών κατευθύνσεων και στρατηγικών της επιχείρησης Επιλογή στρατηγικής µε βάση τις επιδράσεις των παραγόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων. 13

14 Ενδεικτικά οι προτάσεις δύναται να αφορούν: 1. Αναδιοργάνωση επιχείρησης 2. Ενίσχυση της κεφαλαιακής της δοµής 3. Οργάνωση των διαφόρων τµηµάτων 4. Επαναδιαπραγµάτευση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. 5. Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων της Κατάρτιση πλάνου marketing- πωλήσεων Α. Καθορισµός στόχων marketing Οι στόχοι marketing που τίθενται είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. Οι ποσοτικοί στόχοι αναφέρονται σε προσδοκώµενες: Πωλήσεις σε αξία Πωλήσεις σε όγκο Μερίδια αγοράς Στους ποιοτικούς στόχους marketing συµπεριλαµβάνονται: Η βελτίωση ή διατήρηση της καλής εταιρικής εικόνας που αντιλαµβάνονται οι πελάτες Η υψηλή αναγνωρισιµότητα/ ανακλισιµότητα των προϊόντων της εταιρίας Η εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της εταιρίας για αποτελεσµατική διαφοροποίησή της και προβολής ενός καινοτόµου ποιοτικού προφίλ Η µείωση του κόστους(παραγωγής και εµπορίας) µε αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό των αντίστοιχων λειτουργιών Η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αλυσίδας εµπορίας προς αµοιβαίο όφελος όλων των εµπλεκοµένων Η αξιοποίηση των πόρων της εταιρίας και ιδιαίτερα των ανθρώπινων µε εφαρµογή εσωτερικού marketing (εκπαίδευση, κίνητρα κλπ). Β. Στρατηγική του marketing Η στρατηγική marketing καθορίζει την προσέγγιση που θα επιλεγεί έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι marketing που έχουν καθοριστεί. Έτσι, είναι δυνατόν να αναφέρεται: Στην τµηµατοποίηση ή και στον καθορισµό νέων αγορών στόχων σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο 14

15 Στον επαναπροσδιορισµό του ανταγωνισµού και τους τρόπους αντιµετώπισής του Στην ικανοποίηση νέας ή υποκατάστατης ζήτησης µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τη διεύρυνση της οµάδας προϊόντων που εµπορεύεται η εταιρία ανεξάρτητα εάν είναι παραγωγής της ή όχι Στην επανατοποθέτηση υφιστάµενων προϊόντων µε στόχο την αποτελεσµατικότερη ικανοποίηση των καταναλωτών Στην προβολή και προώθηση τόσο των προϊόντων όσο και της εταιρίας µέσω ολοκληρωµένης επικοινωνίας που θα περιλαµβάνει διαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις Στον επανασχεδιασµό της οργανωτικής δοµής του marketing και των δικτύων πωλήσεων και αντιπροσώπων Στην αξιοποίηση ευκαιριών για βελτίωση των σχέσεων µε τους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα εµπορίας(παραγωγούς, λιανέµπορους κ.α.) Γ. Πρόγραµµα δράσης marketing Το πρόγραµµα δράσης προσδιορίζει τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, πότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους και πόσο θα είναι το κόστος τους. Στην παρούσα φάση µελετάται η ανάγκη για επανασχεδιασµό του µίγµατος marketing για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή του. Σε επίπεδο προϊόντος αναλύονται: Τα χαρακτηριστικά του Η µάρκα Η συσκευασία του Τα γραφικά Το logo που χρησιµοποιείται κλπ. Όσον αφορά την διανοµή αναλύονται: Ο πιθανός επανασχεδιασµός του δικτύου πωλήσεων Οι δυνατότητες ολοκλήρωσης της εταιρίας στην αγορά µε επέκταση στην ολοκληρωµένη διακίνηση των προϊόντων Η αναγκαιότητα ύπαρξης µεσαζόντων στην αλυσίδα εµπορίας Η επανατοποθέτηση των σχέσεων µε τους λιανέµπορους, που αποτελούν πλέον τον σηµαντικότερο παράγοντα στην αλυσίδα εµπορίας 15

16 Ο καθορισµός µεγάλων πελατών που θα πρέπει να απολαµβάνουν ιδιαίτερα προνόµια. Στα πλαίσια διαχείρισης της τιµής επανεξετάζονται οι τιµές λιανικής σε σχέση µε: Το κόστος και τις τιµές ανταγωνισµού Τα περιθώρια κέρδους Οι συνθήκες πιστώσεων και οι εκπτώσεις που παρέχονται στους πελάτες Τέλος, ο σχεδιασµός της προβολής περιλαµβάνει: Τον καθορισµό των στόχων επικοινωνίας Την επιλογή των µέσων και των µηνυµάτων Την επιλογή συµπληρωµατικών προωθητικών ενεργειών(χορηγιών, προωθητικών συσκευασιών, διαγωνισµών κλπ) Την αξιοποίηση των δηµοσίων σχέσεων ιοικητικό πλάνο- Σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνεπάγεται πολλές ευθύνες. Η πεποίθηση είµαι αφεντικό του εαυτού µου είναι απλουστευτική και σε καµία περίπτωση δεν ισχύει. Η διοίκηση θέτει τις βάσεις για την επιτυχία της επιχείρησης. Οι άνθρωποι, τα µηχανήµατα και οι διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης χρειάζονται συντονισµό, εκπαίδευση και οργάνωση στο χώρο και στο χρόνο. Η προνοητικότητα είναι το µεγαλύτερο πλεονεκτήµατα για ένα σωστά δοµηµένο διοικητικό πλάνο. Επίσης, πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: Ποιες αδυναµίες υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο; Ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν τη διοίκηση; Ποια είναι τα καθήκοντά της; Είναι ξεκάθαρες και κατανεµηµένες οι ευθύνες; Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό; Ποιο θα είναι το µισθολογικό καθεστώς; Τι προνόµια, πριµ παραγωγικότητας, διακοπές και αργίες θα προσφέρονται; Πως και πότε θα γίνεται η εκπαίδευση και από ποιους; Οικονοµικό πλάνο- Προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Στα στοιχεία προς παρουσίαση περιλαµβάνονται και προβλέψεις(π.χ. επιτόκια, αλλαγές 16

17 στην αγορά, φορολογία, έξοδα κλπ) για τα επόµενα χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουν πάλι κάποιες υποθέσεις µε ρεαλιστικό χαρακτήρα. Ένα οικονοµικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνει: Ισολογισµός: Καταδεικνύει το πόσο υγιής είναι η επιχείρηση περιγράφοντας το ενεργητικό, το παθητικό και τα ίδια κεφάλαια. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει ενδεικτικούς ισολογισµούς των επόµενων ετών Ανάλυση Χρηµατορροών: Αναλύει τη ρευστότητα µιας επιχείρησης. Μέσω αυτής ο επιχειρηµατίας µπορεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα των χρηµάτων που µπαίνουν και βγαίνουν από το ταµείο. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιµο για την επιχείρηση, γιατί βοηθά στη σωστή ρύθµιση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεών της. Κατάσταση προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσης: Παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζηµιές της επιχείρησης. Break-even Analysis: Καταδεικνύει τις πωλήσεις που πρέπει να γίνουν (σε ευρώ ή σε τεµάχια), για να καλυφθεί το συνολικό κόστος της επιχείρησης. Προοπτικές- Προβλέψεις πωλήσεων και λειτουργικών δαπανών Ανάλυση προβλεπόµενων λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης και αναµενόµενων ταµειακών ροών Ανάλυση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κεφαλαιακών αναγκών υνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόµενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους Οικονοµική ανάλυση αξιολόγηση προβλεπόµενων οικονοµικών αποτελεσµάτων What if scenarios Risk analysis ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 17

18 Η λογιστική κόστους είναι χτισµένη πάνω σε τεχνικές, ιδέες και αρχές µέτρησης, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται. Επακόλουθο ήταν να επικρατήσει σύγχυση για τον καθορισµό της φύσης της. Η λογιστική κόστους ασχολείται µε τις εξής δραστηριότητες: Πρώτον, την µέτρηση ή τον υπολογισµό και την εκτίµηση του κόστους των παραχθέντων προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα προϋπολογίζουµε το κόστος, δηλαδή εκτιµούµε εκ των προτέρων ποιο περίπου θα είναι το κόστος. Προκαθορίζουµε το κόστος ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, ενός επιµέρους κλάδου και βρίσκουµε το πρότυπο κόστος. εύτερον, την ανάλυση του κόστους και τον προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ του κόστους και των διάφορων παραγόντων που επιδρούν σε αυτό. Η έννοια του κόστους είναι συσσωρευτική. Τρίτον, την καταχώρηση του κόστους στο βιβλίο, την ταξινόµηση και την κατανοµή του στα διάφορα κέντρα κόστους και ταυτόχρονα την παρουσίαση του κόστους περιληπτικά ή λεπτοµερειακά στους Managers για να πάρουν αποφάσεις, και την σωστή ερµηνεία όλων των στοιχείων κόστους, στα ενδιαφερόµενα µέρη, εντός και εκτός της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή ο όρος της κοστολόγησης δεν αναφέρεται µόνο στον καθορισµό του κόστους αλλά ύστερα από διαχρονική διαµάχη οι συγγραφείς και όσοι µελετούσαν αυτό το είδος λογιστικής κατέληξαν ότι έχει ευρύτερη έννοια. Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή των παραγωγικών διαδικασιών ή των υπηρεσιών που υπάρχουν µέσα στην επιχείρηση. Η κοστολόγηση αποτελεί ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών σχετικά µε κάθε στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος ή των προϊόντων της επιχείρησης. Όσο πιο λεπτοµερειακό και εκτεταµένο είναι αυτό το σύστηµα συλλογής κοστολογικών πληροφοριών, που θα µπορούσε να ονοµασθεί διαφορετικά κοστολογικό σύστηµα, τόσο καλύτερη θα είναι η γνώση του τρόπου δηµιουργίας του κόστους παραγωγής καθώς και της σύστασής τους. Το κοστολογικό σύστηµα δεν αναφέρεται µόνο στον προσδιορισµό του κόστους παραγωγής των προϊόντων µιας επιχείρησης αλλά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελεί συσπείρωση περισσότερων εννοιών. Είναι ένα ουσιαστικής σηµασίας διοικητικό εργαλείο το οποίο ενσωµατώνει τόσο τις πληροφορίες του λογιστικού 18

19 συστήµατος της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής της επιχείρησης, όπου καταγράφονται οι δαπάνες κατά είδος καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης, όπως στο µητρώο παγίων στοιχείων, στο σύστηµα µισθοδοσίας και σε πολλά άλλα. Εποµένως, ο βαθµός ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός κοστολογικού συστήµατος συναρτάται από τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης, τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς που προτίθεται να αφιερώσει, και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες όπως για παράδειγµα η νοµοθεσία. 3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Οι βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι: 1. Ο καθορισµός αναλυτικών αποτελεσµάτων και η αποτίµηση των αποθεµάτων Με δεδοµένο ότι το αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµιά, είναι η διαφορά των εξόδων από τα έσοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδοµένα, η γνώση του κόστους ανά προϊόν είναι απαραίτητα για τον καθορισµό αναλυτικών αποτελεσµάτων κατά προϊόν. 2. Η υποβοήθηση της διοίκησης µιας επιχείρησης στον τοµέα του προγραµµατισµού 3. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 3.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια προϋπολογισµού Προϋπολογισµός σηµαίνει καθορισµός στόχων και αντικειµενικών σκοπών που όχι µόνο προσφέρουν ένα µέσο µέτρησης της πραγµατικής απόδοσης της επιχείρησης, αλλά που είναι συγχρόνως ο µόνος τρόπος βελτίωσης από το στάδιο που βρίσκεται η επιχείρηση χωρίς προϋπολογισµό. Η χρησιµότητα σύνταξης Προϋπολογισµού έχει µικρή σηµασία και βοηθάει ελάχιστα εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης του προκαθορισµένου στόχου. Ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος είναι µέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, αµέσως µόλις εντοπιστούν αποκλίσεις αρνητικές που µας πείθουν ότι οδηγούµαστε εκτός στόχων Στοιχεία ελέγχου Βασικά στοιχεία ενός Ελέγχου είναι: Ο καθορισµός προτύπων απόδοσης σε µορφή Προϋπολογισµών, ρυθµού παραγωγής, ύψους αποθεµάτων κ.α. 19

20 Η χρησιµοποίηση αντικειµενικών µονάδων µέτρησης της απόδοσης, όπως ύψος δαπάνης, χρόνος διαδικασίας, χρόνος απασχόλησης, µονάδες προϊόντος. Η ανάλυση των Αποκλίσεων Προγραµµατισθέντων- Πραγµατοποιηθέντων Η ανατροφοδότηση του συστήµατος µε τις πληροφορίες της ανάλυσης για λήψη µέτρων διόρθωσης. Η χρονική απόσταση µεταξύ του προσδιορισµού των αποκλίσεων και ανατροφοδότησης(διάρκεια ελεγκτικού κύκλου) πρέπει να είναι µικρή. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει: Το σύστηµα ελέγχου να βασίζεται σε διαδικασίες γρήγορης λήψης απόφασης για προσαρµογές και διορθώσεις προγραµµάτων Ο έλεγχος να γίνεται όχι µόνο στο τέλος των περιόδων αλλά και σε άλλες χρονικές στιγµές Προϋπολογιστικός έλεγχος Ο προϋπολογιστικός έλεγχος αναφέρεται: Στον προσδιορισµό ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων στοιχείων Στο θέµα της ιεραρχίας του ελέγχου Στην αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις του ελέγχου Στη σηµασία των αποκλίσεων και τα όρια του ελέγχου Στα θετικά και αρνητικά στοιχεία του προϋπολογιστικού ελέγχου A. Ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα στοιχεία Ο προϋπολογιστικός έλεγχος προϋποθέτει: Το διαχωρισµό των δαπανών σε ελεγχόµενες(ελαστικές) και µη ελεγχόµενες(ανελαστικές) δαπάνες Το διαχωρισµό της επιχείρησης σε κέντρα ή τοµείς ευθύνης Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια αύξησης των ελεγχόµενων δαπανών, διαφορετικά θα καταλήξουµε σε γραφειοκρατική διοίκηση που βρίσκεται σε απόσταση από τα κέντρα δαπανών και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει τις πραγµατικές ανάγκες. Β. Ιεράρχηση του ελέγχου Αφορά κυρίως το περιεχόµενο της ανατροφοδότησης στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. Η πληροφορία για το αποτέλεσµα του ελέγχου διαµορφώνεται ανάλογα µε το επίπεδο ευθύνης και εξουσίας στην οποία βρίσκεται ο ελεγχόµενος, βάσει του 20

21 προϋπολογισµού. Κάθε υπεύθυνος ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα του ελέγχου του τοµέα ευθύνης του και των κατωτέρων του. Η ξεχωριστή και αναλυτική πληροφόρηση προχωράει από τα κατώτερα προς τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης όλο και πιο συγκεντρωτικά και έτσι εξασφαλίζεται η αξιολόγηση του έργου από τον ανώτερό του και της κεντρικής διοίκησης για την πορεία της επιχείρησης. Γ. Αποτελεσµατικότητα του ελέγχου Η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου εξαρτάται κυρίως από: Το βαθµό αποδοχής του προϋπολογισµού από εκείνους που θα πρέπει να τον υλοποιήσουν Το βαθµό εξουσίας σε σχέση µε την ευθύνη που εκχωρείται σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. Η ευθύνη πρέπει να συµβαδίζει µε τις αρµοδιότητες. Την ευκολία ροής και την πληρότητα των πληροφοριών. Ο προϋπολογιστικός έλεγχος να είναι απλός, κατανοητός και να τεκµηριώνει τα ευρήµατά του.. Σηµαντικότητα των αποκλίσεων Μια απόκλιση είναι σηµαντική όταν οδηγεί την διοίκηση σε λήψη διορθωτικών µέτρων. Ο καθορισµός των ορίων των αποδεκτών αποκλίσεων γίνεται είτε στατιστικά είτε εµπειρικά. Οι αποκλίσεις πρέπει να απαντούν στα παρακάτω ερωτήµατα: Που οφείλονται Οι παράγοντες που τις προκάλεσαν είναι τυχαίοι ή όχι Μπορούσαν να προβλεφθούν Ε. Θετικά και αρνητικά στοιχεία Ο προϋπολογισµός καθορίζει ποσοτικά και χρονικά τα προγράµµατα δράσης Ο προϋπολογιστικός έλεγχος δίνει συγκεκριµένο περιεχόµενο στην εξουσία και την ευθύνη της διοίκησης Ο προϋπολογιστικός έλεγχος αποτελεί σύστηµα πληροφόρησης και συντονισµού των δραστηριοτήτων Ο προϋπολογιστικός έλεγχος ελαχιστοποιεί το χρόνο εντοπισµού των σφαλµάτων και επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσής τους Καθορισµός στόχου Υπάρχει και το ενδεχόµενο ο προϋπολογισµός να προκαλέσει προβλήµατα στην αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν βασίζεται σε 21

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Επιχείρηση και διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 : Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Business Plan) και το διαδίκτυο ΜΑΘΗΜΑ 3.1.1 : Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Business Plan) και το διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας»

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Που με άλλο διάβασμα σημαίνει : «Εάν ξέρεις που θέλεις να πάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Information Business Planning εργαλεία και πρακτικές. επιχειρησιακού πλάνου (business plan)

Information Business Planning εργαλεία και πρακτικές. επιχειρησιακού πλάνου (business plan) Information Systems @ Business Planning εργαλεία και πρακτικές ηµιουργία & εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού επιχειρησιακού πλάνου (business plan) Αλεξιάδης Κλεόβουλος Γ. ιευθυντής Alpha Plan Consultants ΣΚΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Μαυρωτάς Επ. Καθηγητής, Ε.Μ.Π. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Σύνοψη Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα