Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY)"

Transcript

1 1 Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY) Φωτεινή Μίκικη Επιστηµονική Συνεργάτης ΙΜΕΤ ρ. Μαρία Μορφουλάκη Επιστηµονική Συνεργάτης ΙΜΕΤ Περίληψη Η ασφάλεια στους χώρους εκτέλεσης οδικών έργων είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της οδικής ασφάλειας που όµως δυστυχώς δεν τυγχάνει πάντα της απαραίτητης προσοχής. Παρ όλα αυτά, πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα έδωσαν ώθηση στον τοµέα αυτό και τα αποτελέσµατά τους αποτέλεσαν τη βάση για θέσπιση σχετικής νοµοθεσίας και απαραίτητων προδιαγραφών σήµανσης. Το ερευνητικό έργο PREVENT του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών υπό τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος Leonardo Da Vinci και τη µετέπειτα συγχρηµατοδότηση του ΥΠΕΧΩ Ε έρχεται να απαντήσει στο κενό της εκπαίδευσης όσον αφορά στην οδική ασφάλεια των ζωνών εκτέλεσης έργων επί την οδό. Το εκπαιδευτικό υλικό του PREVENT απευθύνεται στους εργαζόµενους στις ζώνες αυτές, στους επιβλέποντές τους καθώς επίσης και στους οδηγούς. Η παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του έργου, το οποίο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει πλήθος φορέων στο θέµα της σωστής αντιµετώπισης της οδικής ασφάλειας στις ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων. Λέξεις κλειδιά: ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων, εκπαίδευση, εργάτες, οδηγοί, προδιαγραφές σήµανσης οδικά εργοτάξια.

2 2 1. Εισαγωγή Η οδική ασφάλεια αποτελεί στη σύγχρονη εποχή έναν από τους µεγαλύτερους τοµείς ενδιαφέροντος τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής. Βασικές συνιστώσες του συγκεκριµένου προβλήµατος, αποτελούν η οδός, το όχηµα και ο οδηγός. Αν υποτεθεί ότι οδός και όχηµα είναι παράγοντες που µπορούν να βελτιωθούν και να µειωθεί σταδιακά η επιρροή τους στα οδικά ατυχήµατα, ο ανθρώπινος παράγοντας που συµµετέχει κατά κύριο λόγο στη διαδικασία της οδήγησης, είναι εντελώς απρόβλεπτος. Η οδηγική συµπεριφορά δεν είναι απλά η απάντηση στο ερώτηµα «έχεις δίπλωµα» ή «ξέρεις να οδηγείς». Ένας καλός χειριστής του µηχανήµατος που καλείται αυτοκινούµενο όχηµα δεν αποτελεί πάντα και το σωστό οδηγό όσον αφορά στην οδική ασφάλεια. Όπως κάθε άλλη ανθρώπινη αντίδραση και συµπεριφορά, έτσι και η οδήγηση επηρεάζεται από παράγοντες όπως η φυσική και πνευµατική κατάσταση (σωµατική κούραση, ψυχική κόπωση κ.α.), τα αντανακλαστικά (κυρίως λόγω ηλικίας), αλλά και η γενικότερη παιδεία εκπαίδευση. Η επίδραση των παραπάνω στην οδική ασφάλεια γίνεται ακόµα πιο κρίσιµη όταν αυτά αλληλεπιδρούν µε εξωτερικούς παράγοντες όπως η ξαφνική µεταβολή της γεωµετρίας της οδού λόγω έργων επί του οδοστρώµατος δηλαδή στα σηµεία εκτέλεσης οδικών έργων. Τα σηµεία όπου εκτελούνται έργα επί την οδό παρουσιάζουν αυξηµένη επικινδυνότητα λόγω αλλαγής των συνθηκών κυκλοφορίας, επιπρόσθετης σήµανσης και παρουσίας «εµποδίων» και απαιτούν συγκεκριµένο σχεδιασµό και αντιµετώπιση. Πρόκειται για περιοχές όπου οι οδηγοί καθίστανται πιο ευάλωτοι σε ατυχήµατα αντιµετωπίζοντας αυξηµένο ρίσκο και από την άλλη πιο επικίνδυνοι για τρίτους π.χ. για τους εργαζόµενους στα σηµεία διέλευσης µε έργα σε εξέλιξη. Η παρούσα εργασία προέρχεται από το ερευνητικό έργο PREVENT «DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY» του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci Vocational Training Programme και συγχρηµατοδοτείται από το ΥΠΕΧΩ Ε. Το έργο αυτό το οποίο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2005, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Μεταφορών ενώ στην κοινοπραξία συµµετέχουν ακόµα οι ZAG - Slovenian Building and Civil Engineering Institute (Σλοβενία), SWOV- Institute for Road Safety Research (Ολλανδία), CDV- Transport Research Centre ( ηµοκρατία της Τσεχίας), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε και 3M Hellas Limited (Ελλάδα). Το PREVENT στοχεύει στη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης των οδηγών όσον αφορά στη οδήγηση τους διαµέσου ζωνών εκτέλεσης οδικών έργων αλλά και σε αυτή των εργαζοµένων όσον αφορά στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ασφαλή διέλευση και εργασία στις ζώνες αυτές.

3 3 2. Στόχοι και εργαλεία επίτευξης τους Βασικός στόχος του έργου PREVENT είναι η αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας στους χώρους εκτέλεσης οδικών έργων µέσω της σωστής και ολοκληρωµένης εκπαίδευσης των συµµετεχόντων σε αυτή. Το µέσο για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου είναι η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε τέτοια µορφή ώστε να είναι ελκυστικό στον εκπαιδευόµενο, κατανοητό και εύχρηστο, το οποίο θα περιέχει όλη την πληροφορία που θα πρέπει να δίδεται σε οδηγούς και εργαζοµένους για την αποφυγή ατυχηµάτων. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι αναµφισβήτητα πολύ σηµαντικός στην διαµόρφωση «νοοτροπίας» και «συµπεριφοράς» και γενικότερα στον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας αντιµετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις ενώ θεωρείται ως µοναδική οδός για µετάβαση από τις σωστές πρακτικές και µεθοδολογίες σε ορθές αντανακλαστικές αντιδράσεις. Σε αυτή τη µετάβαση αποσκοπεί και το παρόν έργο. Το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας στις ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων είναι διεθνώς οξυµένο. Χιλιάδες ατυχήµατα συµβαίνουν καθηµερινά στα σηµεία αυτά στοιχίζοντας τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων όχι µόνο των επιβαινόντων στα οχήµατα αλλά και των εργαζοµένων στα οδικά έργα. Τα συνήθη αίτια είναι η ανάρµοστη οδηγική συµπεριφορά (υψηλές ταχύτητες, µη έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών στην οδό, παραβίαση της σήµανσης κ.α.) αλλά και η ελλιπής και σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλη σήµανση των περιοχών εκτέλεσης οδικών έργων. Η ύπαρξη συγκεκριµένων προδιαγραφών για τη σήµανση των περιοχών όπου εκτελούνται οδικά έργα είναι εδώ και δεκαετίες δεδοµένη στην Αµερική [2],[3] ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριµένοι κανονισµοί που ακολουθούνται σε κάθε χώρα. Το Ευρωπαϊκό έργο ARROWS [1] το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το 4 ο Π.Π.και ολοκληρώθηκε το 1998, έδωσε το έναυσµα για τη δηµιουργία Εθνικών προδιαγραφών για σήµανση οδικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριµένα για τον Ελληνικό χώρο, θεσπίστηκαν και δηµοσιεύτηκαν το 2002 Ελληνικές προδιαγραφές[4], οι οποίες υιοθέτησαν το περιεχόµενο αλλά και την µορφή των επιλεγµένων παραδειγµάτων τους από το τελικό εγχειρίδιο του ARROWS «Practical Handbook». Τις ίδιες προδιαγραφές υποστήριξε και το ΥΠΕΧΩ Ε, στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)» και συγκεκριµένα στο Τεύχος 7 «Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» τις οποίες δηµοσίευσε το ίδιο έτος[5]. Παρά τις προσπάθειες τυποποίησης της διαδικασίας σήµανσης των οδικών έργων και παρά τις συγκεκριµένες και επιβεβληµένες πρακτικές, τα περισσότερα οδικά έργα συνεχίζουν να µην τις ακολουθούν µη τοποθετώντας ούτε την απολύτως αναγκαία σήµανση ενώ οι περισσότεροι οδηγοί δεν µπορούν να αναγνωρίσουν την ύπαρξη εργοταξιακής ζώνης επί της οδού και δεν γνωρίζουν τη κατάλληλη συµπεριφορά σε αυτές. Οι λόγοι είναι πολλοί και µπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

4 4 Η ορθή σήµανση των οδικών έργων έχει σηµαντικό κόστος Η ύπαρξη των προδιαγραφών δεν είναι ακόµα γνωστή σε πολλές εταιρείες κατασκευών Ο έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών δεν είναι όσο συχνός θα έπρεπε και οι κυρώσεις δεν είναι αυστηρές Η έλλειψη σωστής πληροφόρησης των εργαζοµένων για τους κινδύνους που εγκυµονεί η ελλιπής και ακατάλληλη σήµανση Η εκπαίδευση των οδηγών δεν περιλαµβάνει την αντιµετώπιση παρόµοιων συνθηκών οδήγησης. Την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων θα πρέπει να αναζητήσει κανείς στην ενηµέρωση εκπαίδευση των εµπλεκοµένων στα οδικά έργα καθώς και των διερχόµενων οδηγών και δευτερευόντως στην σωστή αστυνόµευση. Αρχικά, η ενασχόληση ενός έργου µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στις προδιαγραφές σήµανσης βοηθά στη γνωστοποίηση του προβλήµατος και στην ανάδειξη της ανάγκης για δραστικά µέτρα επίλυσης του. Το έργο PREVENT στα πλαίσια της διαδικασίας διάχυσης των αποτελεσµάτων του έχει δηµιουργήσει ενηµερωτικό video, φυλλάδια και ιστοχώρο ενώ έχει οργανώσει δύο ηµερίδες καθώς και τρία εκπαιδευτικά σεµινάρια, διαχέοντας µε τον τρόπο αυτό τα αποτελέσµατα του που αφορούν στην επισήµανση του προβλήµατος αλλά και στη λύση του µέσω της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, συµπληρώνει την ερευνητική προσπάθεια του έργου ARROWS αλλά και τις εθνικές προδιαγραφές δηµιουργώντας ένα κανάλι διάχυσης της γνώσης για σωστή οδική σήµανση µέσω προηγµένων εκπαιδευτικών εργαλείων. Πιο συγκεκριµένα, οι προδιαγραφές αποτέλεσαν το περιεχόµενο ενός πολυµεσικού εργαλείου (multimedia tool) το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Η/Υ και δίνει µε σαφή, κατανοητό και παραστατικό τρόπο τις κατάλληλες πληροφορίες για την σωστή τοποθέτηση, επιτήρηση και συντήρηση των πινακίδων και των άλλων σχετικών στοιχείων που απαιτούνται για το καθορισµό τη λειτουργία και την αναγνώριση των ζωνών οδικών έργων. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, διακρίνει τις ανάγκες εκπαίδευσης στις τρεις κατηγορίες εµπλεκόµενων στα ατυχήµατα οδηγοί, εργάτες και επιβλέποντες- δίνοντας για την κάθε οµάδα-στόχο κατάλληλές πληροφορίες. Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτές οδηγών και στους υπευθύνους εργοταξίων επί την οδό και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση συνοδεία και κατάλληλου εγχειριδίου και εκπαιδευτικού βίντεο καθώς και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευοµένων µε τη βοήθεια του πολυµεσικού εργαλείου. Το αντικείµενο του υλικού αυτού καθοδηγεί τους οδηγούς στο τι να περιµένουν ως προς τη σήµανση στα σηµεία αυτά και πως να συµπεριφερθούν καθώς θα τα προσεγγίζουν, προσπαθώντας να µειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο αντίδρασης τους και ως αποτέλεσµα

5 5 το κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος. Όσον αφορά δε στο προσωπικό που εργάζεται στα οδικά έργα, θα αναβαθµίσει την εκπαίδευση του µε τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείών και υλικού, που θα βοηθήσει στην σωστή τοποθέτηση της προσωρινής σήµανσης που χρησιµοποιείται για την εκτροπή της κυκλοφορίας στα σηµεία αυτά ενώ ταυτόχρονα θα τους ενηµερώσει και για τη συνέργεια της δικής τους παρουσίας µε την συµπεριφορά των διερχόµενων οδηγών. Στο τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης υπάρχουν γραφικές ασκήσεις επί της οθόνης, στις οποίες ο εκπαιδευόµενος καλείται µε τη χρήση του ποντικιού του Η/Υ του να «στήσει» µια ζώνη οδικών έργων αναγνωρίζοντας τη σωστή θέση και το σωστό είδος της πινακίδας που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Η αξιολόγηση των ασκήσεων δείχνει και το επίπεδο κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος είναι µέσω της επανάληψης να επέλθει η εξοικείωση αφενός των οδηγών µε το περιβάλλον µιας ζώνης οδικού έργου και µε τις αντιδράσεις που θα πρέπει αυτοί να έχουν κατά την οδήγηση µέσα σε αυτή, αφετέρου των εργαζοµένων µε τον τρόπο σήµανσης του οδικού τµήµατος που βρίσκονται ώστε να εργάζονται µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί το βασικό µέσο για την επίτευξη των στόχων του έργου και η πιλοτική εφαρµογή που πραγµατοποιείται στα πλαίσια αυτού δίδει πολύτιµες ενδείξεις για την αποδοχή του από τις οµάδες στόχους ενώ καταδεικνύει τυχόν περιθώρια βελτίωσής του. 3. Εφαρµογή των αποτελεσµάτων του έργου Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας έχει µελετηθεί από ερευνητές ευρέως και ποικίλει µεταξύ της βελτίωσης οδικού περιβάλλοντος και οχηµάτων, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, καταπολέµησης της οδήγησης υπό την επίρροια αλκοόλ ή της εντατικοποίησης της αστυνόµευσης για πάταξη της παραβατικότητας. Η συµβολή των εκπαιδευτικών εργαλείων του PREVENT στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αποκαλύπτεται µε τις ακόλουθες πιθανές εφαρµογές τους. Αρχικά, η συνδροµή τους στην οµάδα-στόχο «οδηγοί» έγκειται στη δυνατότητα τροποποίησης του εκπαιδευτικού µηχανισµού των υποψήφιων οδηγών ώστε να λαµβάνουν µε καινοτόµους τρόπους γνώσεις για την ιδιαίτερη περίπτωση οδηγικής συµπεριφοράς σε ζώνες εκτέλεσης έργων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης, ώστε να συνειδητοποιούν τη σηµασία της επικινδυνότητας των περιοχών αυτών ως ένα µέρος της υποχρεωτικής κατάρτισης σε θέµατα σήµανσης και συµπεριφοράς και να µην υποτιµούν παρόµοιες καταστάσεις. Η διάχυση του προϊόντος του έργου στο 11 ο ιεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτών Οδήγησης θα έχει ως στόχο να γνωστοποιηθεί ευρέως η ύπαρξή του, να γίνει επίδειξή

6 6 του και ενδεχόµενη υιοθέτησή τους στις πρακτικές των εκπαιδευτών διεθνώς. Ακόµη, οι αρµόδιοι φορείς του Υπουργείου Μεταφορών, θα µπορούσαν να εξετάσουν την ενσωµάτωση στοιχείων που αφορούν στη σήµανση και οδηγική συµπεριφορά στις ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων στα σχετικά εγχειρίδια κατάρτισης υποψήφιων οδηγών και στις αντίστοιχες εξετάσεις απόκτησης διπλώµατος οδήγησης. Από την άλλη µεριά, ο τεχνικός κόσµος που καθηµερινά αντιµετωπίζει θέµατα ασφάλειας των εργαζοµένων, θα έχει στη διάθεσή του ένα πολύτιµο εργαλείο ώστε εκπαιδεύσει το προσωπικό και να το καταστήσει λιγότερο ευάλωτο σε ατυχήµατα. Αυτό θα επιφέρει πέρα από τη µείωση κινδύνου τραυµατισµών και υλικών ζηµιών και απτά «επιχειρησιακά» οφέλη µε την έννοια της απρόσκοπτης λειτουργίας των εργοταξίων επί της οδού. Η Πολιτεία από την πλευρά της, έχοντας ως παράδειγµα το προτεινόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του PREVENT θα µπορέσει να επιβάλει σχετικά προγράµµατα επιµόρφωσης εργατών και επιβλεπόντων ενθαρρύνοντας τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, διευθύνσεων ελέγχου και συντήρησης έργων, τροχαίας, εργοταξιαρχών και εκπαιδευτών οδηγών ώστε η συνέργεια όλων να φέρει καρπούς. Τέλος, όσον αφορά στη διαµόρφωση σωστής οδηγικής συµπεριφοράς το PREVENT θα προσπαθήσει να δώσει έναυσµα για µια σειρά προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής που απευθύνονται σε νέους. Η νέα γενιά, ως πιο εξοικειωµένη και µε τα πολυµέσα, αποτελεί οµάδα στόχο για τη διαµόρφωση νέας κουλτούρας οδηγών. Σε µια προσπάθεια ανίχνευσης της καταλληλότητας των προϊόντων του έργου, πραγµατοποιήθηκε πιλοτική εφαρµογή εκπαιδευτικών συνεδριών σε διαφορετικές οµάδες στόχους σε δύο διαφορετικές χώρες της κοινοπραξίας, την Ελλάδα για την οµάδα-στόχο «οδηγοί» και τη Σλοβενία για τους «εργαζόµενους σε οδικά έργα». Εντός του Σεπτεµβρίου 2005, πιλοτικό εκπαιδευτικό σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη µε κοινό εκπαιδευτές οδηγών. Οι τελευταίοι παρακολούθησαν την πιλοτική εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος που απευθύνεται στους οδηγούς που διέρχονται από ζώνες εκτέλεσης έργων. Πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις στο θεωρητικό µέρος του προγράµµατος και στη συνέχεια παρουσιάστηκε το διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο του PREVENT. Αναλύθηκαν τυπικές εφαρµογές περιπτώσεων ζωνών εκτέλεσης έργου µε την αντίστοιχη σήµανση. Στο τέλος του προγράµµατος, ο κάθε εκπαιδευόµενος πραγµατοποίησε προσωπικό τεστ γνώσεων, χρησιµοποιώντας ατοµικά το εκπαιδευτικό εργαλείο, µελετώντας τις ασκήσεις και ελέγχοντας την ορθότητα των απαντήσεών του. Στο τέλος, πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση του προγράµµατος ενώ είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία της. Αντίστοιχο πιλοτικό εκπαιδευτικό σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε την ίδια περίοδο και στην Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας, απευθυνόµενο σε προσωπικό που εργάζεται σε οδικά έργα. Τα αποτελέσµατα της

7 7 αξιολόγησης αναµένονται µε µεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα λόγω της επικείµενης υλοποίησης ανάλογων σεµιναρίων στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ Ε. Το PREVENT δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει το µοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο στο χώρο οδικής ασφάλειας, αλλά επιθυµία της οµάδας εργασίας είναι να δοθεί έναυσµα για άλλες ενέργειες στον τοµέα αυτό, απευθυνόµενο σε διαφορετικές οµάδες-στόχους. Προϋπόθεση αποτελεί βεβαίως η ευαισθητοποίηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο των εµπλεκόµενων φορέων ώστε να δράσουν ουσιαστικά για τη διάταξη του προβλήµατος της οδικής ασφάλειας, χρηµατοδοτώντας ερευνητικές δουλειές, προωθώντας τα αποτελέσµατά τους, υιοθετώντας αλλαγές σε νοµοθεσία, επιβάλλοντας καλές πρακτικές και ενθαρρύνοντας νέες πρωτοβουλίες. Η εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει τη λύση για τα χρόνια θλιβερά στατιστικά στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και είναι καιρός να επενδύσουµε σε αυτή. 4. Συµπεράσµατα Οι στατιστικές ατυχηµάτων καταδεικνύουν ότι η ασφαλής διέλευση οχηµάτων διαµέσου ζωνών εκτέλεσης οδικών έργων είναι ένα αδύνατο σηµείο στα προγράµµατα κυκλοφοριακής ασφάλειας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρόλο που είναι προφανές ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σχεδιασµό και την εφαρµογή ελέγχων, δεν υπάρχουν πρότυπα για την οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων, ευρέως υιοθετηµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι αυτό, ευρωπαϊκές συνεργασίες πρέπει να δώσουν ώθηση για δράσεις. Σε µια εποχή που τα έργα οδικής υποδοµής στην Ελλάδα κορυφώνονται και η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί πληγή, η ανάγκη για θέσπιση κανόνων και υιοθέτηση προδιαγραφών είναι προφανής. Απαραίτητη όµως προβάλει η εξοικείωση και εκπαίδευση των εµπλεκόµενων φορέων ώστε να είναι ουσιώδης και εποικοδοµητική η εφαρµογή της νοµοθεσίας. Είναι χρέος τόσο των συγκοινωνιολόγων να προωθήσουν σχετικές δράσεις αλλά και της Πολιτείας να προνοήσει και να µεριµνήσει για την κατάρτιση στον τοµέα αυτό. Η συµβολή της «παιδείας» µπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ακόµη και σωτήρια και στον τοµέα της οδικής ασφάλειας. Η εργασία αυτή περιγράφει τελικά αποτελέσµατα του έργου PREVENT µε την πρόθεση να προάγει τη σχετική συζήτηση γνωστοποιώντας στο ευρύ κοινό τις υπάρχουσες προδιαγραφές και προτείνοντας ένα τρόπο εξοικείωσης των εµπλεκόµενων φορέων µέσω καινοτόµων εκπαιδευτικών εργαλείων. Φιλοδοξεί να αποτελέσει µια αφετηρία για να δοθεί προσοχή στην οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων και να παρέχει τη βάση για την εδραίωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα της ασφάλειας.

8 8 Βιβλιογραφία [1] ARROWS, transport RTD project European Commission DG VII, 4th Framework Programme [2] Manual on Uniform Traffic Control Devices (2000) [3] Advanced Work Zone Traffic Control, ASCE videotapes 1-4 [4] ROAD WORKSIGNPOSTING SPECIFICATION, Hellenic Republic Ministry of the Environment, Regional Planning & Public Works, Athens, 2002 [5] ΥΠΕΧΩ Ε, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ),Τεύχος 7 Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς Αθήνα [6] PREVENT Deliverable 1-Data collection of Work Zone Accidents in Europe -CERTH/HIT, [7] PREVENT Deliverable 3 - Development of training material - CERTH/HIT, 2004.

9 9 English summary Road safety in work zones: the PREVENT training project Road work zone safety is an important component of road safety issue that does not receive unfortunately the proper attention. However, recent research works gave pace to action in this field and their results formed the basis for relevant legislation and appropriate signing specifications. The research project PREVENT, coordinated by the Hellenic Institute of Transport of the Centre of Research and Technology-Hellas and co-financed by the Leonardo Da Vinci Vocational Training program and the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works gives an answer to the educational gap as regards work zone safety. The training material of PREVENT addresses the personnel working in such zones and supervisors as well as the drivers passing through road works. This paper aims to present the results of the PREVENT project which was recently completed and has the ambition to raise awareness among different entities for tackling work zone safety issues..

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Νικ. Αθ. Μποσινάκος, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χάρης Μαυράκης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα