Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στις θεμελιώσεις - αντιστηρίξεις

2 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.3 Τεχνικά έργα και έδαφος Ο κλάδος της Εδαφομηχανικής των Θεμελιώσεων και γενικότερα της Γεωτεχνικής Μηχανικής ασχολείται με τα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή εντός του εδάφους: Θεμελιώσεις: πρόκειται για το τμήμα των κατασκευών που μεταφέρουν τα φορτία τους στο υποκείμενο έδαφος Αντιστηρίξεις: πρόκειται για κατασκευές με στόχο την αντιστήριξη-συγκράτηση του εδάφους σε μια θέση ισορροπίας Υπόγειες κατασκευές: πρόκειται για έργα τα οποία βρίσκονται κάτω από το έδαφος (σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί κτλ) Κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω έργων η ύπαρξη του εδάφους Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.4 Κατηγορίες υπεδάφους Το υπέδαφος διακρίνεται σε δυο γενικές κατηγορίες: Βράχος: Αποτελεί το κατώτερο τμήμα κάθε εδαφικής απόθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται και επιφανειακά (βραχώδης έξαρση). ) Η μελέτη βραχωδών σχηματισμών είναι αντικείμενο της Βραχομηχανικής. Βραχώδης έξαρση Έδαφος Βραχώδεις σχηματισμοί μ

3 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.5 Κατηγορίες υπεδάφους Το υπέδαφος διακρίνεται σε δυο γενικές κατηγορίες: Έδαφος: Αναφέρεται σε χωμάτινους σχηματισμούς και αποτελεί τον συνήθη τύπο υπεδάφους που συναντάται στις θεμελιώσεις λώ και στα υπόγεια έργα μικρού σχετικά βάθους. Η μελέτη εδαφικών σχηματισμών είναι αντικείμενο της Εδαφομηχανικής. Βραχώδης έξαρση Έδαφος Βραχώδεις σχηματισμοί μ Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.6 Κατηγορίες εδάφους Το έδαφος μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες: Βασική ταξινόμηση εδαφών: 1. Μη συνεκτικά (κοκκώδη) εδάφη Άμμοι και αμμοχάλικα 2. Συνεκτικά εδάφη Άργιλοι και ιλείς 3. Μίγματα των δυο προηγούμενων τύπων Άργιλώδεις άμμοι, αμμώδεις άργιλοι Το είδος του εδάφους αλλά και οι γενικότερες συνθήκες (υπόγειοςό ορίζοντας, μορφή φόρτισης) καθορίζουν τη συμπεριφορά του αναφορικά με την αντοχή του και τις αναπτυσσόμενες καθιζήσεις.

4 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.7 Εδαφική συμπεριφορά σε τεχνικά έργα Η επιρροή της εδαφικής συμπεριφοράς σε διάφορα τεχνικά έργα αφορά μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα: Φέρουσα ικανότητα του εδάφους (αντοχή του εδάφους) Αναπτυσσόμενες καθιζήσεις μετακινήσεις στο έδαφος Αναπτυσσόμενες εδαφικές ωθήσεις (στατικές και δυναμικές) Ευστάθεια πρανών (μορφές γενικής αστοχίας εδάφους) ιαπερατότητα εδάφους και υδατική ροή Μετάδοση σεισμικών κυμάτων (δυναμική συμπεριφορά εδάφους) Ρευστοποίηση εδάφους (λόγω υδατικής ροής αλλά κυρίως δυναμική) Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής (κυρίως δυναμική αλληλεπίδραση) Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.8 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων - προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους - επιλογή τύπου και διαστάσεων θεμελίωσης και υπολογισμός οριακών αναπτυσσόμενων τάσεων στο έδαφος - διαστασιολόγηση θεμελίωσης (επιλογή οπλισμού και σχετικοί έλεγχοι) Σχεδιασμό βαθιών θεμελιώσεων - υπολογισμός φέρουσας ικανότητας μεμονωμένου πασσάλου - υπολογισμός καθίζησης μεμονωμένου πασσάλου Σχεδιασμό αντιστηρίξεων (τοίχος βαρύτητας) - υπολογισμός φορτίων σε αντιστήριξη - διαστασιολόγηση αντιστήριξης τύπου τοίχου βαρύτητας

5 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ. 1.9 Επιφανειακές Θεμελιώσεις Πρόκειται για θεμελιώσεις όπου το βάθος θεμελίωσης (D) είναι μικρό σε σχέση με το πλάτος τους (B), δηλαδή για θεμελιώσεις μικρού βάθους (αβαθής) και όχι μόνο για θεμελιώσεις που εδράζονται στην επιφάνεια Χρησιμοποιούνται στην πλειοψηφία των συνηθισμένων οικοδομικών έργων Έχουν ως στόχο την κατανομή των κατακόρυφων φορτίων ανωδομής σε επαρκή επιφάνεια θεμελίωσης για την ανάπτυξη τάσεων στο έδαφος που να μπορεί να παραληφθεί με ασφάλεια από το εδαφικό υλικό δίχως αστοχία και σημαντικές καθιζήσεις Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επιφανειακών θεμελιώσεων - Μεμονωμένα πέδιλα (ενώνονται με συνδετήριες δοκούς) - Πεδιλοδοκοί - Κοιτοστρώσεις Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ Επιφανειακές Θεμελιώσεις Μεμονωμένα πέδιλα (ενώνονται με συνδετήριες δοκούς) Πεδιλοδοκοί οί Κοιτοστρώσειςοσ

6 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ Βαθιές Θεμελιώσεις (Πασσαλοθεμελιώσεις) ιάφορα είδη πασσάλων (τριβής, αιχμής ή συνδυασμός) Μεμονωμένος πάσσαλος Ομάδα πασσάλων (Πηγή: Καββαδάς 2005) (Πηγή: EC7 Part 1) Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ ιάφορα είδη αντιστηρίξεων Αντιστηρίξεις Τοίχος βαρύτητας Τοίχος βαρύτητας Ο/Σ ιαφραγματικός τοίχος (πέτασμα)

7 Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ Περιεχόμενα διαλέξεων μαθήματος Φέρουσα ικανότητα εδάφους (εμβάθυνση διαλέξεων Εδαφομηχανικής) Υπολογισμός καθιζήσεων (εμβάθυνση διαλέξεων Εδαφομηχανικής) Σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων Κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα Πέδιλοδοκοί Κοιτοστρώσεις Σχεδιασμός βαθιών θεμελιώσεων (πασσαλοθεμελιώσεων) Μεμονωμένοι πάσσαλοι (φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις) Σχεδιασμός αντιστηρίξεων Τί Τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος (υποκατηγορίαί τοίχων βαρύτητας) ) Μάθημα: Θεμελιώσεις (6ο εξάμηνο) σελ Παράμετροι, σύμβολα και μονάδες Κατά την μελέτη προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός συμβόλων,, παραμέτρων, ρω, χαρακτηριστικών και λοιπών μεγεθών και τιμών που αφορούν είτε το έδαφος είτε την ανωδομή και θεμελίωση της κατασκευής. Συχνά το ίδιο σύμβολο που αναφέρεται σε κάποιο μέγεθος σε ένα συγκεκριμένο σύγγραμμα, μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικό μέγεθος σε κάποια άλλη αναφορά-πηγή-σύγγραμα. Έτσι, μια τιμή π.χ. d μπορεί σε μια σχέση να αναφέρεται στο βάθος έδρασης του θεμελίου ενώ σε άλλη σχέση στο συνολικό πάχος μιας εδαφικής στρώσης. Θα πρέπει συνεπώς, σε κάθε εφαρμογή-υπολογισμό, ο μελετητής να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή ερμηνεία του κάθε συμβόλουμεγέθους που περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του. Συστήνεται κατά την επίλυση ασκήσεων η χρήση τιμών, μονάδων και μεθοδολογίας που περιγράφονται με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο σύγγραμα, ενώ ο συνδυασμός τιμών και παραμέτρων από διαφορετικά βιβλία πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

Cover-3.indd, page Normalize

Cover-3.indd, page Normalize 5 55 75 91 5 6 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 9 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 1 2 3 13 14 1 2 3 15 16 1 2 17 18 1 2 3 19 20 1 2 21 22 1 2 3 23 24 1 2 3 25 26 1 2 3 4 5 27 28 1 3 2 4 5 6 7 8 9 29 30 31 32 1 2 3 4 33

Διαβάστε περισσότερα

Part 1 2 3 4 5 6 7 Part 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Part 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Διαβάστε περισσότερα

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ----

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ---- 人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ------------------- 20 習 氣 ------------------ 22 清 淨 心

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

EC(2015-16)19 第 2 頁 理 由 3. 致 力 推 動 香 港 與 內 地 澳 門 以 及 台 灣 建 立 更 緊 密 的 合 作, 並 一 直 在 這 方 面 擔 當 統 籌 協 調 和 推 動 的 角 色 就 內 地 事 務 而 言, 是 香 港 特 別 行 政 區 ( 下 稱 香

EC(2015-16)19 第 2 頁 理 由 3. 致 力 推 動 香 港 與 內 地 澳 門 以 及 台 灣 建 立 更 緊 密 的 合 作, 並 一 直 在 這 方 面 擔 當 統 籌 協 調 和 推 動 的 角 色 就 內 地 事 務 而 言, 是 香 港 特 別 行 政 區 ( 下 稱 香 EC(2015-16)19 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2016 年 2 月 29 日 及 3 月 2 日 總 目 144- 政 府 總 部 : 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議, 由 2016 年 7 月 1 日 起 或 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起 ( 以 較 後 的 日 期 為 準 ), 在 開

Διαβάστε περισσότερα

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念 晨 星 出 版 吳 建 隆 著 2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念, 都 是 現 代 醫 學 的 理 論 退 伍 後, 考 進 台 中

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 110 七 篇 以 至 善 心 創 作 133 八 篇 智 慧 善 法 151 九 篇 我 的 修

Διαβάστε περισσότερα

張 院 長 從 小 浸 濡 在 中 醫 的 藥 香 環 境 中, 祖 母 與 母 親 更 擅 以 食 材 配 合 來 滋 補 調 養 身 體, 在 數 十 年 前, 就 極 具 食 療 的 養 生 觀 念, 更 將 藥 食 同 療 的 理 念 發 揮 極 致 張 維 鈞 院 長 從 小 在 藥 香

張 院 長 從 小 浸 濡 在 中 醫 的 藥 香 環 境 中, 祖 母 與 母 親 更 擅 以 食 材 配 合 來 滋 補 調 養 身 體, 在 數 十 年 前, 就 極 具 食 療 的 養 生 觀 念, 更 將 藥 食 同 療 的 理 念 發 揮 極 致 張 維 鈞 院 長 從 小 在 藥 香 五 代 中 醫 救 命 養 生 帖 內 容 簡 介 咳 嗽 咳 不 停, 該 怎 麼 辦? 吃 新 鮮 白 蘿 蔔 就 可 以 止 咳! 喉 嚨 失 聲, 講 不 出 話 來 怎 麼 辦? 來 一 杯 蛋 清 熱 茶, 聲 音 快 速 恢 復! 肝 不 好, 容 易 疲 勞, 如 何 護 肝? 黃 金 蜆 湯 幫 助 修 復 肝 功 能! 長 期 偏 頭 痛, 誰 來 幫 我 擺 脫? 蘆 筍 百

Διαβάστε περισσότερα

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ # % # & ( & ) # +, #,., # / 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 7 8 4 0 4 5 4 9: 4 9: 4 ; 7 4 ; 8 4 9 4 9 : 4 ; 7 4 ; 4 8 4 ; : 7 4 ; 4 8 < 4 9 = 4 9 7 4 ; : 0 8 4 ; 4 4 ; 7 4 8 80 6 4 8 4 9: : 8 4 9 8 4 9 9 =8 4 9 7 8

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

6 3 4 <#! : 5 = > 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!! <#! 9 9 <#! 9 : < #!

6 3 4 <#! : 5 = > 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!! <#! 9 9 <#! 9 : < #! . /0. % /! # # % & ( ) +, + 2! 3 4 5 5 5 6 3 7 8 4 5 9 6 : ; : 9 : 6 3 4 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!!

Διαβάστε περισσότερα

DataWindow

DataWindow 款 項 節 名 稱 及 編 號 0002000000 1 總 統 府 主 管 14,625,877 14,179,166 446,711 0002010000 1 總 統 府 1,069,765 1,090,404-20,639 3202010000 國 務 支 出 1,069,765 1,090,404-20,639 3202010100 1 895,977 879,243 16,734 一 般

Διαβάστε περισσότερα

头部

头部 一 头 部...3 1. 用 原 始 点 治 感 冒... 3 2. 德 州 达 拉 斯 原 始 点 治 感 冒 发 烧 _ 邱 善 仁... 4 3. 用 原 始 点 处 理 眼 睛 酸 涩 眼 疲 劳...5 4. 李 先 生 案 例 06: 耳 鸣... 6 5. 李 先 生 案 例 02: 脑 瘤... 6 6. 喉 咙 出 血... 7 7. 处 理 牙 痛... 8 8. 原 始 点 对

Διαβάστε περισσότερα

第 2 頁 建 議 2. 我 們 建 議 由 2013 年 7 月 1 日 起, 把 事 務 局 1 個 首 長 級 乙 級 政 務 官 編 外 職 位 ( 首 長 級 薪 級 第 3 點 ) 轉 為 常 額 職 位 ; 以 及 保 留 1 個 首 長 級 丙 級 政 務 官 編 外 職 位 ( 首

第 2 頁 建 議 2. 我 們 建 議 由 2013 年 7 月 1 日 起, 把 事 務 局 1 個 首 長 級 乙 級 政 務 官 編 外 職 位 ( 首 長 級 薪 級 第 3 點 ) 轉 為 常 額 職 位 ; 以 及 保 留 1 個 首 長 級 丙 級 政 務 官 編 外 職 位 ( 首 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2013 年 5 月 15 日 總 目 144- 政 府 總 部 : 事 務 局 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議, 由 2013 年 7 月 1 日 起, 在 事 務 局 - (a) 開 設 下 述 常 額 職 位 - 1 個 首 長 級 乙 級 政 務 官 職 位 ( 首 長 級

Διαβάστε περισσότερα

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( %

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % ,. /, / 0 0 1,! # % & ( ) + /, 2 3 4 5 6 7 8 6 6 9 : / ;. ; % % % % %. ) >? > /,,

Διαβάστε περισσότερα

静 媛 早 就 察 觉 到 了 他 在 看 着 自 己, 一 般 人 不 会 这 样 一 直 盯 着 人 看 的, 直 看 的 人 心 里 发 毛 她 知 道 自 己 该 做 些 什 么, 否 则 照 他 以 往 的 表 现, 接 下 去 的 事 情, 将 是 她 难 以 忍 受 的, 她 清 晰

静 媛 早 就 察 觉 到 了 他 在 看 着 自 己, 一 般 人 不 会 这 样 一 直 盯 着 人 看 的, 直 看 的 人 心 里 发 毛 她 知 道 自 己 该 做 些 什 么, 否 则 照 他 以 往 的 表 现, 接 下 去 的 事 情, 将 是 她 难 以 忍 受 的, 她 清 晰 你 是 我 的 劫 难 / 作 者 : 苏 小 雨 楔 子 刚 从 私 家 轿 车 上 下 来 的 青 年 男 子 有 一 张 英 俊 华 贵 的 脸, 有 着 混 血 儿 般 深 刻 的 五 官, 黑 亮 如 钻 的 眼 睛, 皮 肤 却 有 些 病 态 的 苍 白, 神 色 间 还 带 着 一 股 子 忧 郁 之 色 他 穿 着 一 身 银 灰 色 的 西 装, 手 里 拿 着 一 个 黑 色

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效 女 人 常 揉 三 陰 交, 保 妳 終 身 不 變 老 ( 對 男 人 也 有 效...) 常 揉 三 陰 交, 終 身 不 變 老, 如 果 你 的 父 母 給 你 存 了 一 筆 幾 千 萬 的 財 產, 你 卻 不 知 道 用 還 每 天 到 處 借 錢, 過 得 窮 困 潦 倒, 那 是 多 麼 可 惜 的 事 情 呀? 愛 美 是 女 人 的 天 性, 如 今 日 子 越 過 越 好,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

转制科研院所现阶段两大行动主题:战略新规划与顶层变革

转制科研院所现阶段两大行动主题:战略新规划与顶层变革 非 类 趋 向 战 略 : 向 创 新 型 企 业 转 型 的 行 动 框 架 本 文 产 权 归 上 海 复 斯 管 理 咨 询 公 司 所 有, 原 文 作 为 特 稿 发 表 在 2010 年 3 月 企 业 管 理 ( 权 威 专 业 期 刊 ) 华 为 从 技 术 创 业 型 企 业 起 步, 发 展 成 为 有 核 心 技 术 和 大 规 模 工 程 实 施 能 力 的 世 界 级 产

Διαβάστε περισσότερα

汉王PDF转换RTF文档

汉王PDF转换RTF文档 天 长 市 377 品, 多 次 获 得 省 部 级 优 质 产 品 称 号, 产 品 远 销 日 本 韩 国 马 来 西 亚 等 国, 也 是 旅 游 购 物 佳 品 日 月 牌 贡 品 保 健 粉 丝 原 为 明 洪 武 年 间 宫 廷 御 膳 精 品, 现 为 国 家 认 证 的 绿 色 食 品, 其 特 点 是 久 煮 不 煳, 复 煮 不 碎, 晶 莹 透 明, 柔 韧 爽 口, 具 有

Διαβάστε περισσότερα

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Διαβάστε περισσότερα

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π ! # #! % & ( ) % # # +, % #. % ( # / ) % 0 1 + ) % 2 3 3 3 4 5 6 # 7 % 0 8 + % 8 + 9 ) 9 # % : ; + % 5! + )+)#. + + < ) ( # )# < # # % 0 < % + % + < + ) = ( 0 ) # + + # % )#!# +), (? ( # +) # + ( +. #!,

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

MODERN PEOPLE contents Part 1 7 8 9 10 10 11 Part 2 19 28 29 30 31 32 34 36 37 38 20 40 22 42 24 43 26 44 46 48 49 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 Part1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

Διαβάστε περισσότερα

ChungShun_Beauty.pdf

ChungShun_Beauty.pdf 4 6 8 10 14 18 20 28 31 34 37 39 41 43 45 47 51 56 Part1 59 Part2 56 70 Part3 72 Part4 78 Part5 85 Part6 87 96 118 142 162 188 88 2013.4.8 2008 20085 180 2008 2008 2009 2009 0. 2126 3781 91 9 ! 45

Διαβάστε περισσότερα

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (%

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (% !! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., / 0 # 2 34!! 5 6 7 7 7 8 9 6 8 :! 9! 7 :!!! 6 8 :! 9 6 8 7 ;7 < < = = > = :?? > 6 Α 8 < = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3?

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

Διαβάστε περισσότερα

結果環境用國家政策改善 則靠個 沒所謂突 原本端端突某急診室 中風心臟死 交關刻莫名其妙走 少雖留許 遺症行走算很幸運你否曾經驚訝且惋惜地問著 他端 端 怎突樣 患己震驚已 切並非 突 從醫學角看 絕突 經幾年積癆成 疾 只被患己忽視或許久之前 曾經警訊 直沒把 它當成回事即使注意 僥倖心理帶 們性

結果環境用國家政策改善 則靠個 沒所謂突 原本端端突某急診室 中風心臟死 交關刻莫名其妙走 少雖留許 遺症行走算很幸運你否曾經驚訝且惋惜地問著 他端 端 怎突樣 患己震驚已 切並非 突 從醫學角看 絕突 經幾年積癆成 疾 只被患己忽視或許久之前 曾經警訊 直沒把 它當成回事即使注意 僥倖心理帶 們性 055 PART 02 逆 襲 每 慢 慢 累 積 虛 弱 追 求 快 速 效 率 雖 類 極 貢 獻 相 導 致 許 副 作 用 汽 車 利 個 公 車 站 距 離 懶 走 暖 發 由 行 破 壞 公 害 犯 罪 等 環 境 逐 漸 惡 類 缺 少 運 動 更 削 弱 免 疫 菸 酒 勞 暴 食 西 飲 食 及 睡 眠 休 息 性 足 等 市 內 防 禦 日 益 降 亮 紅 燈 憂 慮 癌 症 高

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ (

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ ( ! # %! & (!! ) +, %. ( +/ 0 1 2 3. 4 5 6 78 9 9 +, : % % : < = % ;. % > &? 9! ) Α Β% Χ %/ 3. Δ 8 ( %.. + 2 ( Φ, % Γ Η. 6 Γ Φ, Ι Χ % / Γ 3 ϑκ 2 5 6 Χ8 9 9 Λ % 2 Χ & % ;. % 9 9 Μ3 Ν 1 Μ 3 Φ Λ 3 Φ ) Χ. 0

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8 # % # & ( ) +, #,. # / 0 1. 0 3 4 15 6 7 8 9 6 : ; < ; = > + < : 10? 8 6 9 > Α 6;1? Β () % & & #,, # 3 Χ / 3. & / 0 1 4 + & & 5&, 6, 0 % & 1 ) 3, ) 7, 1 5 & %& 4 1 58 + 9 : + 9. ;.8 9< 5 1 9 Δ 6 Ε Φ 1

Διαβάστε περισσότερα

日 中 虽 然 没 有 外 交 关 系, 但 大 部 分 的 报 道 机 关 一 直 非 常 关 注 中 国 大 陆 的 动 向 在 以 美 苏 为 主 的 战 后 东 西 冷 战 的 体 制 下, 实 行 社 会 主 义 的 新 中 国, 除 了 特 殊 情 况 以 外, 严 格 控 制 西 方

日 中 虽 然 没 有 外 交 关 系, 但 大 部 分 的 报 道 机 关 一 直 非 常 关 注 中 国 大 陆 的 动 向 在 以 美 苏 为 主 的 战 后 东 西 冷 战 的 体 制 下, 实 行 社 会 主 义 的 新 中 国, 除 了 特 殊 情 况 以 外, 严 格 控 制 西 方 第 二 章 主 管 中 国 采 访 的 记 者 之 路 当 上 新 闻 记 者, 留 学 香 港 深 造 每 个 人 都 有 自 己 心 的 轨 迹 我 为 什 么 选 择 了 新 闻 记 者 的 道 路, 在 此 略 写 一 笔 用 同 一 视 线 来 写 在 我 心 里 有 一 种 强 烈 的 欲 望, 那 就 是 要 捕 捉 生 活 在 不 同 社 会 的 不 同 人 们 的 模 样 尽 可

Διαβάστε περισσότερα

大标题-36号华文细黑,加粗

大标题-36号华文细黑,加粗 2016 年 4 月 18 日 -4 月 24 日 重 庆 房 地 产 市 场 周 报 克 而 瑞 重 庆 机 构 2016 年 4 月 25 日 此 报 告 仅 供 客 户 内 部 使 用, 未 经 中 国 房 地 产 信 息 集 团 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 的 书 面 许 可, 其 它 任 何 机 构 和 个 人 不 得 擅 自 传 阅 引 用 或 复 制 绝

Διαβάστε περισσότερα

合 富 辉 煌 ( 中 国 ) 湖 南 公 司 第 一 时 间 为 您 发 布 最 新 长 沙 楼 市 动 态 热 点 资 讯 土 地 成 交 快 讯 等 信 息, 定 期 发 布 长 沙 房 地 产 市 场 研 究 报 告 关 注 官 方 微 信, 随 时 随 地 掌 握 长 沙 最 新 楼 市

合 富 辉 煌 ( 中 国 ) 湖 南 公 司 第 一 时 间 为 您 发 布 最 新 长 沙 楼 市 动 态 热 点 资 讯 土 地 成 交 快 讯 等 信 息, 定 期 发 布 长 沙 房 地 产 市 场 研 究 报 告 关 注 官 方 微 信, 随 时 随 地 掌 握 长 沙 最 新 楼 市 长 沙 房 地 产 市 场 研 究 周 报 2014 年 11 月 长 沙 房 地 产 2015 年 总 第 21 周 (5 月 17 日 -5 月 23 日 ) 市 场 研 究 月 报 合 富 辉 煌 ( 中 国 ) 湖 南 公 司 合 富 辉 煌 ( 中 国 ) 湖 南 公 司 发 展 策 略 中 心 2014 年 12 月 05 号 发 展 策 略 中 心 项 目 拓 展 联 系 人 : 岳

Διαβάστε περισσότερα

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Διαβάστε περισσότερα

这 7 年 的 教 育 公 益 旅 程, 是 我 和 很 多 捐 赠 人 志 愿 者 和 教 育 工 作 者 一 起 认 识 教 育 理 解 教 育 的 过 程 : 美 国 教 育 家 哲 学 家 杜 威 在 100 多 年 前 就 指 出 : 教 育 即 生 长 教 育 即 生 活 教 育 的 本

这 7 年 的 教 育 公 益 旅 程, 是 我 和 很 多 捐 赠 人 志 愿 者 和 教 育 工 作 者 一 起 认 识 教 育 理 解 教 育 的 过 程 : 美 国 教 育 家 哲 学 家 杜 威 在 100 多 年 前 就 指 出 : 教 育 即 生 长 教 育 即 生 活 教 育 的 本 梦 想 开 源 真 爱 梦 想 素 质 教 育 的 探 索 亲 爱 的 各 位 梦 想 合 伙 人 真 爱 志 愿 者 以 及 各 位 领 导 和 来 宾 : 下 午 好! 今 天 是 母 亲 节, 作 为 一 位 10 岁 孩 子 的 母 亲, 我 最 大 的 希 望 就 是 我 女 儿 能 喜 欢 她 的 老 师 热 爱 她 的 课 堂, 享 受 在 学 校 的 每 一 天 而 你 们 的 支

Διαβάστε περισσότερα

絶 2 47

絶 2 47 Part II 1 47 絶 2 47 3 47 4 47 5 47 6 47 7 47 8 47 9 47 10 47 11 47 12 47 13 47 14 47 15 47 16 47 敍 17 47 18 47 19 47 20 47 21 47 22 47 敍 23 47 24 47 25 47 敍 26 47 27 47 28 47 29 47 30 47 31 47 32 47 33

Διαβάστε περισσότερα

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ ! # % & ( ) +,. / 0 1 + 2. 3 4. 56. / 7 89 8.,6 2 ; # ( ( ; ( ( ( # ? >? % > 64 5 5Α5. Α 8/ 56 5 9. > Β 8. / Χ 8 9 9 5 Δ Ε 5, 9 8 2 3 8 //5 5! Α 8/ 56/ 9. Φ ( < % < ( > < ( %! # ! Β Β? Β ( >?? >?

Διαβάστε περισσότερα

58 可 樂 雞 翼 土 匪 雞 翼 醉 香 雞 翼 變 化 料 理 PART 2 水 產 類 62 清 蒸 桂 花 魚 紅 辣 椒 蒜 蓉 蒸 䱽 魚 啤 酒 蒸 鱸 魚 64 煎 封 紅 衫 魚 糖 醋 煎 黃 魚 蒲 燒 秋 刀 魚 66 香 草 煎 三 文 魚 頭 日 式 汁 煮 油 甘 魚

58 可 樂 雞 翼 土 匪 雞 翼 醉 香 雞 翼 變 化 料 理 PART 2 水 產 類 62 清 蒸 桂 花 魚 紅 辣 椒 蒜 蓉 蒸 䱽 魚 啤 酒 蒸 鱸 魚 64 煎 封 紅 衫 魚 糖 醋 煎 黃 魚 蒲 燒 秋 刀 魚 66 香 草 煎 三 文 魚 頭 日 式 汁 煮 油 甘 魚 目 錄 Contents 2 前 言 3 本 書 使 用 指 南 10 入 廚 百 寶 箱 調 味 料 的 種 類 與 配 搭 14 食 材 選 購 與 保 存 16 常 用 乾 貨 類 大 全 變 化 料 理 PART 1 20 雪 菜 炒 肉 絲 雜 錦 肉 丁 韓 式 泡 菜 豬 肉 片 22 西 汁 煎 豬 柳 XO 醬 炒 豬 柳 檸 汁 煎 豬 頸 肉 24 梅 菜 蒸 肉 餅 馬 蹄

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN C CIP ( 2005 ) ( 1 : ) : / : ISB

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN C CIP ( 2005 ) ( 1 : ) : / : ISB ( CIP ) /. - :, 2005. 6 ( ) ISBN 7-80171 - 638-8.... C933. 2 CIP ( 2005 ) 032876 ( 1 : 100007) : 787 1092 1/ 16 97 1792 2005 6 1 2005 6 1 : 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8/ C 27 : 998. 00, : : : ( ) : ,?,?,?,,,,

Διαβάστε περισσότερα

中 国 银 行 : 期 权 宝 是 中 国 银 行 个 人 外 汇 期 权 产 品, 在 期 权 宝 的 交 易 中, 客 户 作 为 外 汇 期 权 的 买 方, 银 行 作 为 卖 方 到 期 时, 汇 率 对 买 方 有 利 则 执 行, 汇 率 对 买 方 不 利 则 不 执 行, 风 险

中 国 银 行 : 期 权 宝 是 中 国 银 行 个 人 外 汇 期 权 产 品, 在 期 权 宝 的 交 易 中, 客 户 作 为 外 汇 期 权 的 买 方, 银 行 作 为 卖 方 到 期 时, 汇 率 对 买 方 有 利 则 执 行, 汇 率 对 买 方 不 利 则 不 执 行, 风 险 金 融 衍 生 品 银 行 人 民 币 外 汇 期 权 产 品 对 比 一 德 研 究 院 李 婷 婷 文 章 内 容 招 商 银 行 : 交 易 起 点 金 额 : 每 笔 交 易 的 起 点 金 额 为 买 入 一 个 合 约 的 价 格 交 易 时 间 交 易 系 统 开 市 时 间 为 : 北 京 时 间 星 期 一 早 晨 8:00 交 易 系 统 闭 市 时 间 为 : 北 京 时 间

Διαβάστε περισσότερα

晨 光

晨 光 晨 光 Chenguang 大 阳 晨 光 编 辑 部 顾 问 : 郭 宁 康 林 芃 主 编 : 李 鸣 副 主 编 : 谭 雪 林 编 委 : 刘 汉 群 吴 镭 吕 敏 彬 陈 凤 唐 婕 彭 淑 芳 贺 虎 目 录 卷 首 语 沐 春 ---------------------------------------------------------------------------1 大

Διαβάστε περισσότερα

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

宝山钢铁股份有限公司企业标准

宝山钢铁股份有限公司企业标准 宝 山 铁 股 份 有 限 公 司 供 货 技 术 条 件 冷 轧 产 品 的 包 装 标 志 及 检 验 文 件 Q/BQB 400-2014 代 替 Q/BQB 400-2009 1 范 围 本 技 术 条 件 规 定 了 冷 轧 及 带 涂 及 带 冷 轧 电 工 带 ( 卷 ) 的 包 装 标 志 及 检 验 文 件 等 要 求 考 虑 到 制 造 厂 和 冷 轧 产 品 用 户 的 使 用

Διαβάστε περισσότερα

/ 1. / 3. / 5. / 7. / 9. / 11 / 13. / 15. / 17. / 19. / 21. / 23. / 24

/ 1. / 3. / 5. / 7. / 9. / 11 / 13. / 15. / 17. / 19. / 21. / 23. / 24 / 1. / 3. / 5. / 7. / 9. / 11 / 13. / 15. / 17. / 19. / 21. / 23. / 24 / 27. / 29. / 31. / 33. / 35. / 37. / 39 / 41. / 43. / 45. / 47. / 49. / 51. / 53 / 55. / 57. / 59. / 62. / 64 / 67. / 69. / 70 .

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2012年第9期 封面.doc

Microsoft Word - 2012年第9期 封面.doc 质 量 月 专 刊 ( 总 第 64 期 ) 浙 江 出 入 境 检 验 检 疫 局 风 险 管 理 处 2012 年 10 月 9 日 食 品 农 产 品 目 录 出 口 茶 叶 高 端 市 场 农 残 壁 垒 浅 析 1 进 出 口 宠 物 食 品 质 量 解 读 5 浅 析 农 产 品 贸 易 中 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 特 点 11 带 鱼 质 量 常 识 15 应 对 国 外 药

Διαβάστε περισσότερα

三、实施措施

三、实施措施 第 七 届 高 等 教 育 四 川 省 教 学 成 果 奖 申 报 分 报 告 之 一 基 于 卓 越 工 程 师 理 念 的 材 料 学 科 人 才 培 养 探 索 与 实 践 材 料 学 科 人 才 培 养 计 划 研 究 西 南 石 油 大 学 2012 年 9 月 12 日 目 录 1 前 言... 1 1.1 专 业 沿 革... 1 1.2 研 究 背 景... 1 2 人 才 培 养

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

DocHdl1OnPPMtmpTarget

DocHdl1OnPPMtmpTarget Contents / NONO / Part1 1-1 1-2 Q&A / / / 4 1-3 Part2 54 2-1 56 2-2 58 59 60 63 63 64 2-3 68 1. 70 5. 75 2. 72 6. 77 3. 73 7. 78 4. 74 8. 79 2-4 80 9. 83 13. 90 10. 84 14. 91 11. 86 15. 92 12. 88 16. 93

Διαβάστε περισσότερα

宗 族 堂 號 耀 門 風 根 尋 老 3 2010-11 10111 平 鎮. 顯 風 華 01020304 0506 4 5 972008 982009992010 62 1973 6 7 Contents 平 鎮 尋 根 老 目 錄 序 文 2 Part 01 Part 02 Part 03 導 讀 4 平 鎮. 尋 根 10 15 踏 查. 風 采 42 66 悠 揚. 經 典 92 104

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled PART 01 Chapter 1 Chapter 2 01 1-1 1-2 1-3 1-4 1-1 11 12 2 3 12 http://www.moex.gov.tw 1-1-1 2010 10 28 1. 5 1 2. 99 5 27 4 01 1. 1 1 2. 2 1-1-2 7 5 1 1 8 3 4 2012 9 24 5 1-2 1-2-1 1. 2. 3. 1-2-2 2013

Διαβάστε περισσότερα

sktl00014_read.pdf

sktl00014_read.pdf Part 2 TSET A B C D 34 Part 2 A B C D 35 36 37 TIPS Part 2 38 1 2 1 39 3 4 TIPS Part 2 DJ 40 41 4 12 Part 2 4 42 Part 2 TIPS 1. XXXX 2. 3. 4. 5. 43 44 45 TIPS Part 2 46 TIPS Part 2 47 48 XXXX 1. XXXX 1.

Διαβάστε περισσότερα

EC-2800取説_中国.indd

EC-2800取説_中国.indd 家 庭 用 按 摩 椅 EC-2800 安 全 注 意 事 项 2 各 部 位 名 称 及 功 能 6 使 用 前 的 准 备 8 每 次 开 始 按 摩 前 14 起 放 椅 背 的 调 节 与 收 纳 方 法 15 按 摩 功 能 的 使 用 方 法 17 推 荐 程 序 的 使 用 方 法 18 按 摩 动 作 功 能 中 的 调 节 方 法 20 自 动 程 序 的 使 用 方 法 24 手

Διαβάστε περισσότερα

第一章.doc

第一章.doc = c < < + + = S = c( ) = k =, k =,,, Λ < < + = 4 = = = = 4 k = k =,,, Λ X R X X = f () X X = f ( ) k = + k =,,, Λ = f () X X f ( ) = = = = n n = an + an +... + a + a a n =a +a +a = a + a + a a n f ( )

Διαβάστε περισσότερα

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

Διαβάστε περισσότερα

需 要 飞 机 50 架 按 国 家 目 前 气 象 局 规 划,2015 年 左 右, 在 全 国 建 立 52 个 人 工 增 雨 专 业 基 地, 需 要 飞 机 120 架 抢 险 救 灾 属 国 家 突 发 应 急 系 统, 综 合 考 虑 约 需 50 架 左 右 各 类 飞 机 ; 医

需 要 飞 机 50 架 按 国 家 目 前 气 象 局 规 划,2015 年 左 右, 在 全 国 建 立 52 个 人 工 增 雨 专 业 基 地, 需 要 飞 机 120 架 抢 险 救 灾 属 国 家 突 发 应 急 系 统, 综 合 考 虑 约 需 50 架 左 右 各 类 飞 机 ; 医 开 放 低 空 空 域 通 用 航 空 万 亿 产 业 厚 积 薄 发 证 券 日 报 记 者 张 晓 峰 张 颖 11 月 14 日, 国 务 院 中 央 军 委 近 印 发 关 于 深 化 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 的 意 见, 对 深 化 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 作 出 部 署 根 据 这 一 意 见, 中 国 将 逐 步 开 放 1000 米 以 下 的 空 域,

Διαβάστε περισσότερα

93-97年度

93-97年度 核 定 之 主 計 機 關 名 稱 : 行 政 院 主 計 處 文 號 : 處 普 三 字 第 0940007956 號 有 效 期 間 : 至 民 國 97 年 12 月 底 止 民 國 九 十 三 至 九 十 七 年 度 國 民 營 養 健 康 狀 況 變 遷 調 查 65 歲 以 上 老 年 人 問 卷 受 訪 者 編 號 : - - - 受 訪 者 姓 名 : 訪 員 編 號 : 訪 員 姓

Διαβάστε περισσότερα

Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128

Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128 9 99 20162020 2008 127 Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128 129 2010 850 99411439 27 9481 500 99 910 19 OECD 99 99 166 GIS 99 99 22,000 20 9699 RPI5.474.42 99 1,2851,944 2,500CMD 991214 130

Διαβάστε περισσότερα

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600718 2005 2005 1... 3 2... 3 3... 5 4... 7 2 2005 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 ( ) 600718 024-23783000-85712 024-23783000-85712 024-23783375 024-23783375 investor@neusoft.com investor@neusoft.com 2.2 2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

大学外语四六级考试 监考培训会

大学外语四六级考试 监考培训会 提 示 请 监 考 教 师 到 前 排 签 到! 左 边 右 边 1-60 考 场 61-134 考 场 * 按 CET6 考 场 序 号 华 侨 大 学 ( 厦 门 校 区 ) CET 监 考 培 训 教 务 处 2013 年 12 月 12 日 考 试 时 间 : 2013 年 12 月 14 日 ( 本 周 六 ) 上 午 9:00 11:25 四 级 下 午 15:00 17:25 六 级

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 90 The study of Rhymes in the Poems of the Five Dynasties 8611601 435 Ho, Kun Yi Lin, Ching Hsiun the Five Dynasties, the Ten Kingdoms Period, Poems, Rhymes, Ancient Chinese Sound 1. 2. 3. 4.5.6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

08

08 今 日 朝 鲜 2 0 16.8 51 庆 祝 朝 鲜 劳 动 党 成 立 七 十 周 年 青 年 学 生 火 炬 行 进 (2015.10) 52 今 日 朝 鲜 2 0 16.8 今 日 朝 鲜 月 刊 ( 总 第 809) 本 刊 用 中 俄 英 三 种 文 字 刊 印 目 录 以 自 强 力 看 到 的 朝 鲜 的 昨 天 和 今 天 3 培 养 自 强 之 力 7 为 了 贯 彻 执 行

Διαβάστε περισσότερα

組 別 : 小 學 組 科 別 : 化 學 特 優 1B006 水 乳 膠 溶 ( 探 討 過 期 奶 粉 與 黃 豆 製 成 天 然 膠 水 的 可 能 性 ) 中 山 國 小 優 等 1B005 死 灰 復 燃 = 方 糖 燃 燒 起 來 了! 中 山 國 小 優 等 1B017 吸 星 大 法

組 別 : 小 學 組 科 別 : 化 學 特 優 1B006 水 乳 膠 溶 ( 探 討 過 期 奶 粉 與 黃 豆 製 成 天 然 膠 水 的 可 能 性 ) 中 山 國 小 優 等 1B005 死 灰 復 燃 = 方 糖 燃 燒 起 來 了! 中 山 國 小 優 等 1B017 吸 星 大 法 組 別 : 小 學 組 科 別 : 物 理 特 優 1A040 彈 何 容 易!-- 探 討 溫 度 及 濕 度 對 乒 乓 球 拍 拍 面 彈 性 的 影 響 南 郭 國 小 優 等 1A003 秋 千 盪 啊 盪 馬 達 轉 啊 轉 中 山 國 小 優 等 1A004 這 樣 有 擦 嗎? 南 郭 國 小 優 等 1A007 免 瓦 斯 有 保 庇 - 攜 帶 式 電 子 點 香 機 製 作 梧

Διαβάστε περισσότερα

9-2.23

9-2.23 循 環 菜 單 設 計 食 材 規 格 管 理 及 成 本 分 析 廖 英 茵 營 養 師 臺 北 市 市 立 育 成 高 中 臺 北 市 營 養 師 公 會 理 事 前 三 軍 總 醫 院 營 養 師 台 灣 長 期 照 護 專 業 協 會 中 華 民 國 糖 尿 病 衛 教 學 會 合 格 衛 教 師 臺 北 市 心 血 管 防 治 網 認 證 醫 事 人 員 大 綱 Part1 認 識 教 育

Διαβάστε περισσότερα

Beginning Part 3 - 記事本

Beginning Part 3 - 記事本 太 空 女 郎 開 端 III III 1 度 假 太 空 女 郎 嘆 了 一 口 氣, 在 躺 椅 上 扭 動 下 身 體, 換 了 個 更 舒 服 的 姿 勢, 理 事 會 至 少 這 一 點 不 錯, 他 們 可 以 找 最 好 的 度 假 點, 假 如 瞳 還 是 學 生, 甚 至 畢 業 找 到 工 作 成 為 薪 水 階 級, 像 這 種 海 邊 的 度 假 村 是 一 定 來 不 了

Διαβάστε περισσότερα

Beginning Part 1 - 記事本

Beginning Part 1 - 記事本 太 空 女 郎 開 端 I 1 大 學 很 久 很 久 以 前, 那 時 還 沒 有 太 空 女 郎, 有 位 年 輕 日 本 學 生 開 始 她 大 學 生 活, 木 谷 瞳 忐 忑 不 安 地 慢 慢 走 向 教 室, 這 是 她 第 一 堂 課 她 已 經 很 想 家 了, 他 們 在 京 都 小 房 子 似 乎 太 侷 促 了, 對 她 獨 立 發 展 限 制 太 緊 了, 但 是 現 在,

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft PowerPoint - \275G\244\243\244F\252\272\277\371\273~-\262Q\266\262)

(Microsoft PowerPoint - \275G\244\243\244F\252\272\277\371\273~-\262Q\266\262) 台 中 縣 外 埔 鄉 水 美 國 小 愛 智 讀 書 會 報 告 者 : 林 淑 雯 報 告 日 期 :99.9.29 作 者 : 吳 映 蓉 出 版 社 : 臉 譜 出 版 日 期 :2010 年 08 月 01 日 作 者 簡 介 -- 吳 映 蓉 台 北 醫 學 大 學 保 健 營 養 系 學 士 台 灣 大 學 農 化 研 究 所 營 養 學 博 士, 現 職 百 泰 生 物 科 技 股

Διαβάστε περισσότερα

湘乡第一中学实习队

湘乡第一中学实习队 实 习 风 采 录 湖 南 科 技 大 学 外 国 语 学 院 09 级 教 育 英 语 专 业 带 队 老 师 : 戴 和 平 实 习 班 级 :09 级 英 语 教 育 三 班 主 编 : 黄 馨 吴 飞 伍 群 周 文 雅 - 0-2012.10.8 2012.11.16 湘 乡 第 一 中 学 实 习 队 简 介 带 队 教 师 : 戴 和 平 队 长 : 周 文 雅 成 员 : 李 东 贺

Διαβάστε περισσότερα

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & #

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # ! # % & ( )& +, % ( &. / 0 1! ) ( # 2 0 3 / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # . %! &. ) ( % ( ) & # 2 & 6 7 ( & 2. )! %! ( &. ) /2 ) ( & / 2 3# # ( & #.

Διαβάστε περισσότερα