κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (3α) Χρηµατοδότηση Οµίλου ΕΜΚΟ µε οµολογιακό δάνειο 21 εκατ. ευρώ Με το Πρακτικό της συνεδρίασης 73/ της Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από εµέ, τον Αντώνη Καµινάρη, Μάριο Βαρώτση, Γεώργιο Στάµνο, ιονύσιο Γκολφινόπουλο, Λυµπέρη Κατσιουλέρη και Σπύρο Πολίτη εγκρίθηκε οµόφωνα, µετά την από θετική εισήγηση της Υπο-Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από τους Μάριο Βαρώτση, Χαράλαµπο Γιαγκούδη και Φωτεινή Κρέστα, η χορήγηση οµολογιακού δανείου διάρκειας 6 ετών 21 εκ. ευρώ στην εταιρεία ΕΜΚΟ ΑΕ µε σκοπό αφενός µεν την αποπληρωµή υφιστάµενου δανεισµού 6,33 εκ ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ αφετέρου δε χρηµατοδότηση των εταιρικών σκοπών της µε το υπόλοιπο ποσό, τις ακόλουθες εξασφαλίσεις: i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά για το σύνολο του δανείου ii. έσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE αξίας, σύµφωνα µε την αποτίµηση της εταιρείας τον Μάρτιο του 2008 από την Deloitte AE, 19,8 εκ ευρώ. iii. έσµευση του 30% των µετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ Ως προς την παντελώς αβάσιµη αιτίαση του κατηγορητηρίου ότι δήθεν οι εξασφαλίσεις, που αφορούν στη δέσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE και της προσωπικής εγγύησης του κου Κοντοµηνά, είναι είτε µη αποδεκτές σύµφωνα µε την Π ΤΕ 2588/2007 υπό τον τίτλο: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine AE), είτε κρίνονται ως µηδενικής αξίας λόγω του συντελεστή αποµείωσης που χρησιµοποιεί η ΤτΕ στο πλαίσιο της Π ΤΕ 2588/2007, επαναλαµβάνω και πάλι, ότι η εν λόγω Π ΤΕ αφορά στην εκτίµηση της αξίας των εξασφαλίσεων για λόγους Κεφαλαιακής Επάρκειας και όχι στην

2 αποτίµηση των εξασφαλίσεων ως κάλυψη του αναλαµβανόµενου Πιστωτικού Κινδύνου. Η Π ΤΕ 2588/2007 είναι σαφές ότι αναλύει τις εξασφαλίσεις στα πλαίσια των διατάξεων για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η διάταξη της οποίας γίνεται επίκληση στο Πόρισµα της κας Εισαγγελέως και στο κατηγορητήριο, δηλαδή το κεφάλαιο 18 παράγραφος Ι (ι) σχετίζεται µε την χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία, δηλαδή µια τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων της τράπεζας, προκειµένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακοί δείκτες. Στα πλαίσια αυτών των υπολογισµών αναφέρονται οι διάφορες εξασφαλίσεις που νοµίµως και αποδεκτά λαµβάνουν οι τράπεζες από τους πελάτες τους κατά τη χορήγηση πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες των τραπεζών. Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω Π ΤΕ σε καµία περίπτωση δεν εισάγει κανόνα, δια του οποίου να καθιστά την προσωπική εγγύηση ή το ενέχυρο µετοχών, δηλαδή µία από τις ισχυρότερες εµπράγµατες εξασφαλίσεις, µη αποδεκτή, ούτε ότι απαγορεύει ή καθιστά µη αποδεκτές την εγγυήσεις από τυχόν συνδεδεµένες εταιρείες. Αν πράγµατι ίσχυε αυτό, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει απαγορεύσει τις εν λόγω εξασφαλίσεις, αλλά στο πλαίσιο της εποπτείας της, επιτρέπει τις δανειοδοτήσεις µε αυτές τις εξασφαλίσεις και δη τις εξασφαλίσεις της προσωπικής εγγύησης, της ενεχυρίασης µετοχών κλπ, που ζητούνται καθηµερινά ως συνήθεις και επαρκέστατες εξασφαλίσεις από το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος; Συνέπεια και προέκταση της στρεβλής αυτής ερµηνείας, επαναλαµβάνω, είναι ότι η κατηγορία κατ ουσίαν χαρακτηρίζει παράνοµη και µη αποδεκτή όλη την τραπεζική θεωρία και πρακτική, που υιοθετείται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος από το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Ειδικότερα ως προς τις ανωτέρω εξασφαλίσεις, λεκτέα τα ακόλουθα: i. Η Τράπεζα ζήτησε και έλαβε την προσωπική εγγύηση του κ. ηµητρίου Κοντοµηνά για το σύνολο της αξίας του οµολογιακού δανείου, η οποία κάθε άλλο παρά µηδενική εξασφαλιστική αξία έχει. Και τούτο διότι, ο

3 ηµήτριος Κοντοµηνάς συνυπογράφοντας το δάνειο της ΕΜΚΟ ως εγγυητής δεσµεύτηκε ο ίδιος µε την προσωπική του περιουσία έναντι της εκπλήρωσης της δανειακής υποχρέωσης της ΕΜΚΟ και κατέστη ο ίδιος υποκείµενο ευθύνης έναντι του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Έτσι, στην υπέγγυα περιουσία του εν λόγω δανείου προσετέθη και ολόκληρη η προσωπική περιουσία του. Κοντοµηνά, η οποία ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική, όπως προέκυπτε από το Σηµείωµα E9, που προσκοµίστηκε στην Τράπεζα µε αίτηµα της τελευταίας, στο οποίο εµφανίζονται ακίνητα ελεύθερα βαρών στο Κολωνάκι και στη Βαρυµπόµπη, η δε η προσωπική του περιουσία κατά το χρόνο σύναψης του δανείου υπολογιζόταν στο ποσό των ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αξία του δανείου. Έτσι, ουδεµία σηµασία έχει που αυτή η προσωπική εγγύηση δεν συνοδεύτηκε από εµπράγµατες ασφάλειες, όπως αυθαίρετα καταλήγει το πόρισµα της κας Εισαγγελέως, αφού στην περίπτωση καταγγελίας του δανείου, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο θα είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει µέτρα συντηρητικής κατάσχεσης σε όλη την ανωτέρω περιουσία, το ύψος της οποίας κάλυπτε υπέρ του δέοντος το ύψος του εκδοθέντος οµολογιακού δανείου, µεταξύ των οποίων είναι και η εγγραφή προσηµείωσης σε ακίνητο, η δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών και άλλα. Άλλωστε ούτε και σχετική εκ του νόµου υποχρέωση υπάρχει (ή υπήρχε τότε) για την εγγραφή προσηµειώσεων σε όλη την ακίνητη περιουσία του δανειζόµενου. Αυτήν ακριβώς την έννοια έχει η παροχή προσωπικής εγγύησης και όταν αντισυµβαλλόµενος είναι ένας επιχειρηµατίας τέτοιας οικονοµικής επιφάνειας, αυτό συνυπολογίζεται και σταθµίζεται ως απόδειξη της ηθικής του δέσµευσης, της σοβαρότητάς και αξιοπιστίας του και της εµπιστοσύνης του στη µελλοντική πορεία και προοπτική της εταιρείας. Με την προσωπική εγγύηση, συνεπώς, που απαιτήθηκε εκ µέρους του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, στην περίπτωση καταγγελίας του δανείου, το τελευταίο εξασφάλιζε την απαίτησή του µε αντίκρισµα το σύνολο της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηµατία, το προσωπικό προφίλ του οποίου και η επιχειρηµατική δραστηριότητα σαφέστατα επηρέασαν τα µέγιστα στην εκτίµηση της αξίας της προσωπικής του εγγυήσεως. Πράγµατι δεν είναι

4 δυνατό να µην αποτελεί εξασφάλιση για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο η αποδοχή προσωπικής εγγύησης του ηµητρίου Κοντοµηνά, όταν αυτός ήταν ιδρυτής της Interamerican, της Interbank, της Τράπεζας Novabank, ενός οργανισµού που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο δε χρονικό διάστηµα ο. Κοντοµηνάς κατείχε το 5% περίπου του Οµίλου BCP, του µεγαλύτερου τραπεζικού οµίλου της Πορτογαλίας. Περαιτέρω, στον εγγυητή του οµολογιακού δανείου είχαν επιβληθεί από κοινού µε την εκδότρια ΕΜΚΟ αυξηµένες υποχρεώσεις ενηµέρωσης της τράπεζας και σοβαρές δεσµεύσεις και περιορισµούς της ελεύθερης διοίκησης και διαχείρισης της προσωπική του περιουσίας (άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ του Προγράµµατος Εκδόσεως του Οµολογιακού ανείου Ευρώ ). ii. Η δέσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE αξίας 19,8 εκ ευρώ, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, µόνο θετικά µπορεί να αξιολογηθεί. Η αιτίαση ότι δήθεν οι µετοχές της ήταν επιβαρυµένες ήδη µε ενέχυρο υπέρ της άλλης τράπεζας (Τράπεζας Πειραιώς) ως εξασφάλιση δανείου µε υπόλοιπο ευρώ, είναι παντελώς αβάσιµη, καθώς µε την εκταµίευση του δανείου η ΕΜΚΟ ΑΕ προχώρησε στην αποπληρωµή του προηγούµενου δανείου προς την Τράπεζα Πειραιώς, µε αποτέλεσµα το ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς να εξαλειφθεί και το ενέχυρο του ΤΤ να µετατραπεί σε ενέχυρο ουσίας (πρώτης σειράς). iii. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, το 30% των µετοχών της οποίας δεσµεύτηκε ως εξασφάλιση του δανείου, παρουσιάζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση µε ιδία κεφάλαια της τάξης των περίπου 27 εκ ευρώ, µηδενικό τραπεζικό δανεισµό και κερδοφορία τις προγενέστερες της χορήγησης οικονοµικές χρήσεις, εποµένως υπήρξε επαρκέστατη ως εξασφάλιση έναντι του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου, τα δε αόριστα και κατά παράδεκτη και υπεραπλουστευτική γενίκευση λεγόµενα στο κατηγορητήριο για τις µετοχές περί «ευµετάβλητου επενδυτικού προϊόντος» είναι έξω από κάθε οικονοµική λογική, καθώς είναι γεγονός ότι κρίσιµο

5 µέγεθος για την αξιολόγηση των µετοχών και της επάρκειάς τους ως ασφάλεια είναι η φερεγγυότητα του εκδότη. Εν προκειµένω, όπως είναι γνωστό και παρουσιάστηκε στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η εταιρεία INTEPTEK AE ιδρύθηκε το 1990 και οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ήδη από το έτος 1995, ενώ η εταιρεία αυτή είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της Panasonic Corp., ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρονικών αγαθών στον κόσµο. Κατά τη χρήση 2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ και τα ίδια κεφάλαια αυτής σε ευρώ. Σήµερα, οι αντίστοιχοι δείκτες είναι, επίσης, θετικοί ευρώ και ευρώ αντιστοίχως. Από εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η εταιρεία διένειµε συνολικά µερίσµατα ύψους , ενώ κατά την επταετία κατέβαλε φόρους (κάθε είδους) ύψους και αµοιβές προσωπικού Κατά τον κρίσιµο χρόνο του Οκτωβρίου 2008, η µέση τιµή της µετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΧΑ ήταν 0,90, ενώ ένα έτος µετά, τον Οκτώβριο του 2009, η τιµή δεν είχε υποχωρήσει, αλλά ανερχόταν σε 0,99. Επί της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ο ηµήτριος Κοντοµηνάς δεν διατηρεί τον µετοχικό έλεγχο, αλλά η συµµετοχή του περιορίζεται σταθερά από το 2005 και έως σήµερα στο 49,34% - αµέσως κατά 44,36% καν µέσω της εταιρίας PRIME INSURANCE LTD κατά 4,98% - το πλειοψηφικό δε τµήµα βρίσκεται στο ευρύ κοινό. Συνεπώς, η κρίση του κατηγορητηρίου ότι η εν λόγω εισηγµένη εταιρία είναι του. Κοντοµηνά («του ιδίου του οφειλέτη») και άρα αποτελεί δήθεν συνδεδεµένο κίνδυνο, δεν ευσταθεί, πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιµη και στηρίζεται σε στρεβλή ερµηνεία της ως άνω Π ΤΕ, η οποία κατά τα ανωτέρω δεν απαγορεύει την παροχή εγγύησης από συνδεδεµένες εταιρείες, αλλά δεν τα υπολογίζει για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας. Πλέον ανακριβής είναι και η κρίση ότι υπάρχει «µηδενική διασπορά» των µετοχών. Κατά τον κρίσιµο δε χρόνο (Οκτώβριος 2008), το πλήθος των µετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανερχόταν σε πρόσωπα, εκ των οποίων µέτοχοι κατείχαν από 1 έως 1.000

6 µετοχές, 649 µέτοχοι από έως µετοχές και 92 µέτοχοι από έως µετοχές. Κατά τον τρέχοντα χρόνο, ο συνολικός αριθµός µετόχων είναι πρόσωπα και, κατά τις αντίστοιχες διακρίσεις 3.460, 465 και 83 πρόσωπα. Εποµένως, για το εν λόγω οµολογιακό δάνειο των Ευρώ έχουν δοθεί συνολικά προσωπικές εγγυήσεις ποσού (η ελεύθερη βαρών προσωπική περιουσία του. Κοντοµηνά και εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού , το ύψος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της παρασχεθείσας πιστώσεως και ως εκ τούτου µία θεώρηση που στηρίζεται στο δεδοµένο ότι το οµολογιακό δάνειο δόθηκε µε «µηδενικές εξασφαλίσεις» δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Ως προς τον όρο που προβλέφθηκε στη σύµβαση του οµολογιακού δανείου, ότι δηλαδή η τράπεζα δεν θα υποχρεούται να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει ή να επαληθεύει τη χρήση του δανείου, ο όρος αυτός, όπως και το σύνολο της σύµβασης του οµολογιακού δανείου, αποτελεί προϊόν επεξεργασίας της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας, ο δε συγκεκριµένος όρος περιλαµβάνεται σε όλες τις συµβάσεις οµολογιακών δανείων που έχουν συναφθεί και είναι απολύτως συνήθης όρος, που χρησιµοποιείται από τις Τράπεζες. Συγκεκριµένα, το άρθρο 4.2. του Προγράµµατος Έκδοσης Οµολογιακού ανείου, στην πληρότητά του έχει ως εξής: «Η Εκδότρια υπόσχεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει το Οµολογιακό άνειο για το σκοπό που χορηγείται. Ο ιαχειριστής Πληρωµών, ο Εκπρόσωπος ή οι Οµολογιούχοι ανειστές δεν θα υποχρεούνται, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Οµολογιακού ανείου.». Τα ανωτέρω, βέβαια, πρέπει να συνδυαστούν µε το άρθρο παρ. (β) του Προγράµµατος του εν λόγω Οµολογιακού ανείου, σύµφωνα µε το οποίο η παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης της εκδότριας αποτελεί λόγο καταγγελίας του οµολογιακού δάνειου. Ο όρος αυτός, εποµένως, δεν σηµαίνει µη παρακολούθηση από µέρους της Τράπεζας, σηµαίνει, αντίθετα, την επιβολή υποχρέωσης στην

7 εταιρεία να χρησιµοποιήσει το δάνειο για το σκοπό της χρηµατοδότησης και την µη δυνατότητα της εταιρείας να προβάλει αντιρρήσεις στην καταγγελία της σύµβασης, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούσε τα χρήµατα για το σκοπό, που δόθηκαν. Αν η σύµβαση προέβλεπε τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο, η διατύπωση θα ήταν ότι η Τράπεζα «δεν δικαιούται» να παρακολουθεί το δάνειο και όχι ότι «δεν υποχρεούται». Η πρόβλεψη στη σύµβαση υποχρέωσης της εταιρείας χρήσης του δανείου προς το συµφωνηθέντα σκοπό δεν σηµαίνει επ ουδενί αποκλεισµό της παρακολούθησης του δανείου από το ΤΤ, το οποίο ελέγχει περιοδικά τη χρήση των δανείων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και µε τα µέσα που διαθέτει. Τέλος, ισχυρή απόδειξη για το καλώς έχειν της εν λόγω χρηµατοδότησης αποτελεί το γεγονός, ότι η εταιρεία κατέβαλε τις δόσεις την και , σύµφωνα µε το πρόγραµµα, εµφανίζοντας καθυστέρηση στην πληρωµή της τρίτης δόσης την , δηλαδή τρία χρόνια µετά την έγκριση και εκταµίευση του δανείου, γεγονός που αποδεικνύει ότι µεταγενέστεροι παράγοντες, απρόβλεπτοι κατά τη στιγµή της δανειοδότησης από τους παγκόσµιους οικονοµικούς φορείς, εµφιλοχώρησαν και προκάλεσαν την καθυστέρηση αποπληρωµής της τρίτης δόσης, τρία χρόνια µετά την έγκριση και εκταµίευση του δανείου, οι οποίοι συνδέονται αναπόφευκτα µε την κατάρρευση της οικονοµίας. Σε ευθεία συνάρτηση µε τα ανωτέρω, τονίζω, επίσης, ότι δεν είναι δυνατό να διερευνάται το ζήτηµα της απιστίας στην προκειµένη δανειοδότηση, χωρίς να προσδιορίζεται η ζηµία, που δήθεν ευθέως και αιτιωδώς προήλθε από την έγκριση της εν λόγω δανειοδότησης. Είναι σαφές ότι τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο είναι αόριστα και νόµω αβάσιµα και δεν δύνανται υπό καµία εκδοχή να θεµελιώσουν το αδίκηµα της απιστίας.

8 (3β) Χρηµατοδότηση INTERTEL SERVICES AE και D.C. MEDICAL AE Με το Πρακτικό της συνεδρίασης 85/ της Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από εµέ, τον Αντώνη Καµινάρη, Μάριο Βαρώτσο, Γεώργιο Στάµνο, Γεώργιο Μπρίνταλο, Λυµπέρη Κατσιουλέρη και Σπύρο Πολίτη εγκρίθηκε οµόφωνα, µετά την από 06/08/2009 θετική εισήγηση της Υπο-Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από τους Μάριο Βαρώτσο και Φωτεινή Κρέστα, η χορήγηση οµολογιακού δανείου 48 εκ. ευρώ στην εταιρεία INTERTEL SERVICES ΑΕ µε σκοπό την εξαγορά της Village Roadshow ΑΕ θυγατρικής του Οµίλου Village και 5 εκ ευρώ στην εταιρεία D.C. MEDICAL AE µε σκοπό την εξαγορά της Village Firms AE θυγατρικής επίσης του Οµίλου Village. Η χρηµατοδότηση της INTERTEL SERVICES ΑΕ (48 εκ ευρώ) έγινε µε τις ακόλουθες εξασφαλίσεις, i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά ii. Εταιρική Εγγύηση της εταιρείας ΕΜΚΟ ΑΕ. iii. Ενεχύραση Α σειράς επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας INTERTEL SERVICES ΑΕ. ενώ η χρηµατοδότηση της D.C. MEDICAL AE (5 εκ ευρώ) έγινε µε τις ακόλουθες εξασφαλίσεις, i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά ii. Εταιρική Εγγύηση της εταιρείας ΕΜΚΟ ΑΕ. iii. Ενεχύραση Α σειράς επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας D.C. MEDICAL AE. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί εξαρχής είναι ότι, ενώ εν προκειµένω πρόκειται για δάνειο, το οποίο χορηγήθηκε µε σκοπό εξαγοράς από τις δανειοδοτηθείσες εταιρείες έτερων εταιρειών και δη των Village Roadshow ΑΕ και της Village Firms AE, θυγατρικών του Οµίλου Village, τόσο στο εισαγγελικό πόρισµα όσο και στο κατηγορητήριο τούτο παραγνωρίζεται πλήρως, σε ολοσχερή αντίθεση µε τους κανόνες της οικονοµικής επιστήµης και της τραπεζικής πρακτικής. Πράγµατι, οι δύο εταιρείες INTERTEL SERVICES ΑΕ και D.C. MEDICAL AE χρησιµοποιήθηκαν ως «οχήµατα»

9 (προσοµοιάζουν µε SPV Special Purpose Vehicles) για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής εξαγοράς και για το λόγο αυτό, όπως περιγράφεται και στην από θετική εισήγηση της Υποεπιτροπής Επενδύσεων, θα ακολουθούσε, όπως και έγινε, συγχώνευση δια απορρόφησης των δύο εταιρειών που εξαγόρασαν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η αξία της εταιρείας-οχήµατος ενσωµατώνει και την αξία της εξαγοραζόµενης εταιρείας. Εποµένως, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των δύο εταιρειών οχήµατα, πριν την συγχώνευση, πολύ µικρή σηµασία έχει στην αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Το αξιόχρεο των εν λόγω εταιρειών, λοιπόν, όφειλε να κριθεί µε βάση τα οικονοµικά µεγέθη, που θα διαµορφώνονταν µετά την εξαγορά, αφού τα νέα προκύψαντα µετά την απορρόφηση εταιρικά µορφώµατα ως καθολικοί διάδοχοι υπεισήλθαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οχηµάτων και ανέλαβαν την αποπληρωµή του δανείου (!!). Σύµφωνα δε µε την µελέτη αποτίµησης της εταιρείας Village Roadshow Hellas AE, µητρικής εταιρείας των εξαγοραζόµενων εταιρειών, που πραγµατοποιήθηκε από την Deutsche Bank τον Ιούλιο του 2009, η αξία των εξαγοραζόµενων εταιρειών υπολογίστηκε στο ποσό των εκ ευρώ. Ακόµη και µε το απαισιόδοξο σενάριο της µεθόδου των προεξοφληµένων ταµειακών ροών η αξία υπολογίστηκε στην περιοχή των εκ ευρώ. Η δε Deutsche Bank είναι γνωστό ότι µια από τις µεγαλύτερες τράπεζες σε παγκόσµιο επίπεδο και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες τράπεζες στο χώρο της Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), η οποία καλύπτει τα πεδία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποτιµήσεων εταιρειών, δηµόσιες εγγραφές κλπ. Ενώ, λοιπόν, αποτιµήθηκε η αξία των ως άνω εταιρειών στο ανωτέρω ποσό, το τίµηµα εξαγοράς και η δανειοδότηση ορίστηκε πολύ χαµηλότερα, ήτοι στο ποσό των ευρώ για την Εταιρία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και Ευρώ για την Εταιρία VILLAGE FILMS. Σχετικά δε µε τις εξαγοραζόµενες εταιρείες, πρέπει να επισηµανθεί ότι η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS είναι η εταιρεία, η οποία εκµεταλλεύεται

10 τις κινηµατογραφικές αίθουσες υπό το διακριτικό τίτλο VILLAGE CINEMAS. H εταιρεία αυτή κατά το χρόνο εξαγοράς της εκµεταλλευόταν 14 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MALL ATHENS στο Μαρούσι, 21 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο VILLAGE SHOPPING & MORE στο Ρέντη, 11 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS στη Θεσσαλονίκη, 5 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MILLENIUM Παγκράτι, 4 αίθουσες σε εµπορικό κέντρο στο Βόλο, 9 αίθουσες στο έλτα Φαλήρου, κατά το χρόνο της εξαγοράς, µάλιστα, πραγµατοποιούσε το 40% των κινηµατογραφικών εισιτηρίων στην Ελλάδα. Η έτερη εξαγοραζόµενη εταιρεία VILLAGE FILMS έχει ως αντικείµενο της διανοµή σε Ελλάδα και Κύπρο κατ'αποκλειστικότητα ταινίες στους κινηµατογράφους, στην τηλεόραση ελεύθερη και συνδροµητική, σε DVD κλπ, αντιπροσωπεύει, µάλιστα, κατ αποκλειστικότητα την Αµερικανική εταιρεία Παραγωγής WARNER, ενώ το µερίδιο αγοράς της στην ελληνική επικράτεια ανέρχονταν κατά το έτος σε 20%. Για την εξαγορά των εταιρειών αυτών, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, αποφασίσθηκε η παγκοσµίως αποδεκτή τακτική να χρησιµοποιηθούν αρχικά δύο εταιρίες - οχήµατα, ήτοι εταιρείες ενεργές, οι οποίες όµως στα αποτελέσµατα τους ήταν οριακά θετικές ή/και αρνητικές. Η τακτική αυτή (leveraged buy out) είναι απολύτως αποδεκτή και συνηθισµένη στην εξαγορά εταιριών, αφού σκοπός είναι αυτές οι εταιρείες να µην εµφανίζουν ούτε κέρδη πολλά ούτε ζηµιές πολλές οι οποίες στη συνέχεια θα επιβαρύνουν τις εξαγοραζόµενες εταιρείες. Ως εκ τούτου στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε βάση το κατηγορητήριο εµφανίζονται αυτές οι δύο εταιρείες-οχήµατα, ήτοι η INTERTEL SERVICES ΑΕ και η D.C. MEDICAL AE ως δήθεν εταιρείες αφερέγγυες για το λόγο ότι η INTERTEL, που δανειοδοτήθηκε µε ευρώ δήθεν εµφάνιζε «αρνητική καθαρή θέση ευρώ, ενώ η DC Interactive είχε Ίδια Κεφάλαια ύψους ευρώ και ζηµιογόνο αποτελέσµατα», αναφορά, όµως, ολότελα εσφαλµένη, καθώς τα αποτελέσµατα των ως άνω εταιρειών είναι πράγµατι αυτά πλην όµως όχι σε εκατοµµύρια ευρώ, αλλά σε χιλιάδες ευρώ.!!! Τούτο, άλλωστε, προκύπτει τόσο από του Ισολογισµούς των Εταιριών αυτών όσο βέβαια και από τα Σχόλια Πιστούχων ΤΤ της ΤτΕ σελ. 13, όπου γίνεται

11 αναφορά σε χιλιάδες ευρώ και όχι σε εκατοµµύρια (Να σηµειωθεί ότι η αναφορά - 9,6 χιλ. αφορά χιλιάδες ευρώ, ενώ αν αφορούσε εκατοµµύρια θα αποτυπωνόταν χιλ) Τούτο και µόνον καθιστά παντελώς αβάσιµο το κατηγορητήριο ως προς το σκέλος αυτό, όταν µάλιστα ψευδώς αναγορεύεται το ποσόν των σε !!!. Εάν οι ως άνω εταιρείες, εξάλλου, είχαν τα αποτελέσµατα, που µνηµονεύονταν στο κατηγορητήριο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σαν «οχήµατα», αφού θα επιβάρυναν µε τα αρνητικά αποτελέσµατα τους τις εξαγοραζόµενες εταιρείες. Τελικώς, πράγµατι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αλλά και την παγκοσµίως χρησιµοποιούµενη πρακτική αξιοποίησης «οχηµάτων», προέβη στη δανειοδότηση αυτών, τα οποία εν συνεχεία προέβησαν σε εξαγορά των εταιριών VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS και στη συνέχεια συγχωνεύτηκαν από τις εξαγοραζόµενες εταιρίες, οι οποίες ως καθολικοί διάδοχοι υπεισήλθαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οχηµάτων. Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αποφάσισε, µέχρι την κατακύρωση της απόφασης εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά νόµο, το προϊόν του δανείου να παραµείνει δεσµευµένο σε λογαριασµό εκάστης εταιρείας που θα τηρείτο στην Τράπεζα. Σχετικά µε την αιτίαση του κατηγορητηρίου ότι οι εταιρείες VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS ήταν ζηµιογόνες, όπως δήθεν προκύπτει από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των υπό εξαγορά εταιριών για την τριετία , λεκτέα τα ακόλουθα: Οι χρήσεις της τριετίας είναι λογιστικά και µόνο ζηµιογόνες, καθώς οι εταιρείες είχαν λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και αυτό που τις καθιστούσε ζηµιογόνες ήταν οι µεγάλες τους αποσβέσεις, όπως αναλύεται κατωτέρω. Όµως, οι κινηµατογράφοι λόγω της φύσης τους έχουν µεγάλη ρευστότητα, γιατί οι υπηρεσίες τους πληρώνονται αµέσως, είναι γεγονός δε ότι και σήµερα τα σινεµά αυτά λειτουργούν κανονικά (πρόκειται για τα γνωστά Village).

12 Πράγµατι, είναι γεγονός ότι δεν λαµβάνεται υπόψη ένα βασικό γεγονός, ότι, δηλαδή η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS κατά τα έτη 2005 και 2006 προέβη στις µεγαλύτερες επενδύσεις της, που την κατέστησαν κολοσσό στην Ελλάδα και ηγέτη στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Ειδικότερα, από απλή επισκόπηση των δηµοσιευµένων Ισολογισµών της εταιρείας προκύπτει αδιαµφισβήτητα ότι επένδυσε περί τα ευρώ για το άνοιγµα τεσσάρων νέων κινηµατογράφων και πλέον συγκεκριµένα του πολυκινηµατογράφου στο THE MALL ATHENS µε 14 αίθουσες, του πολυκινηµατογράφου στο COSMOS στη Θεσσαλονίκη µε 11 αίθουσες και του πολυκινηµατογράφου στο ΒΟΛΟ µε 4 αίθουσες, όλοι το έτος 2005, ενώ το έτος 2006 προέβη η εταιρία στο άνοιγµα του πολυκινηµατογράφου στο ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ µε 9 αίθουσες. Το άνοιγµα των ανωτέρω κινηµατογράφων προκύπτει από τα ευρισκόµενα στη δικογραφία µισθωτήρια, ενώ η αξία της επένδυσης απεικονίζεται στον ελεγµένο Ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση και συγκεκριµένα στη γραµµή Σύνολο Ακινητοποιήσεων, όπου προκύπτει µεταβολή στην αξία κτήσεως από ( ) στις ( ). Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παγκόσµια πρακτική, όταν µία εταιρία προβαίνει σε µία επένδυση αφενός η επένδυση δεν αποδίδει από την επόµενη ηµέρα, άλλως για να αποδώσει θα πρέπει πρώτα να αποσβεσθεί (απόσβεση µάλιστα η οποία απεικονίζεται στον ισολογισµό και επηρεάζει τα κέρδη της εταιρίας). Πλην όµως η ζηµιογόνα αυτή απεικόνιση είναι πλασµατική, διότι στην προκειµένη περίπτωση η εταιρία επένδυσε στα πιο κερδοφόρα κέντρα κινηµατογράφων, τα οποία βέβαια σήµερα, απεικονίζουν µεγάλη κερδοφορία. Επισηµαίνω, επίσης, ότι οι εν λόγω εταιρείες κατά την στιγµή της εξαγοράς παρουσίαζαν σηµαντική λειτουργική κερδοφορία. Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι οι χρήσεις της τριετίας ήταν µεν ζηµιογόνες, αλλά µόνο λογιστικά και ένεκα των επενδύσεων που έγιναν από την τότε διοίκηση, εκ του αποτελέσµατος, όµως, κατέστησαν την εταιρία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ηγέτη στο χώρο.

13 Ως εκ τούτου, η αναφορά του κατηγορητηρίου στις ζηµιογόνες χρήσεις των ετών , οι οποίες είναι λογιστικού χαρακτήρα και µόνο είναι παραπλανητική, διότι µια προσεκτική ανάγνωση των ισολογισµών της και θα απεδείκνυε ότι η ζηµία που εµφανίζει η εταιρεία οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις που σχηµατίζει, ενδεικτικά στον ισολογισµό της (έτος που έλαβε χώρα η χρηµατοδότηση) εµφανίζει ζηµία ύψους 1,56 εκ ευρώ, µε τις αποσβέσεις να ανέρχονται σε 4,8 εκ ευρώ, οι αποσβέσεις δε αυτές οφείλονται στις ως άνω επενδύσεις, που πραγµατοποίησε η εταιρεία. Κρίσιµο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι, επίσης, η εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων ως απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

14

15 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι τα εν λόγω δάνεια εξυπηρετούνται. Πλέον συγκεκριµένα: (α) Από το έτος 2009 µέχρι και σήµερα για το δάνειο των ευρώ έχουν καταβληθεί ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους, σηµειώνεται δε ότι οι τόκοι που αποτελούν και την κερδοφορία της Τράπεζας που έχουν µέχρι και σήµερα καταβληθεί ανέρχονται σε ποσό ευρώ, (β) Από το έτος 2009 µέχρι και σήµερα για το δάνειο των ευρώ έχουν καταβληθεί ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους, σηµειώνεται δε ότι οι που αποτελούν και την κερδοφορία της τράπεζας που έχουν µέχρι και σήµερα καταβληθεί ανέρχονται σε ποσό ευρώ. Ποια είναι η βλάβη, εποµένως, πώς συνδέεται δήθεν άµεσα και αιτιωδώς µε την απόφαση δανειοδότησης και πώς µπορεί να υποστηριχθεί ότι η Επιτροπή Επενδύσεων εν γνώσει της δήθεν ζηµίωσε την Τράπεζα, και µάλιστα οµόφωνα, όταν το δάνειο εξυπηρετείται; Για άλλη µια φορά αποδεικνύεται ότι µεταγενέστεροι παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται αναπόφευκτα µε την κατάρρευση της οικονοµίας, εµφιλοχώρησαν και προκάλεσαν οικονοµική δυσχέρεια, για την οποία υπό το καθεστώς της µεταγενέστερης διοίκησης, ζητήθηκε αναδιάρθρωση και αναχρηµατοδότηση. Ειδικότερα ως προς τις εξασφαλίσεις, λεκτέα τα ακόλουθα: Ως προς την προσωπική εγγύηση του κου ηµήτριου Κοντοµηνά αναφέροµαι ολοσχερώς στα ανωτέρω αναφερθέντα για την αξία της προσωπικής έγχυσης του εν λόγω επιχειρηµατία ως εξασφάλιση έναντι πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την ακίνητη περιουσία του, που όπως προκύπτει από το έντυπο Ε9 που προσκοµίστηκε, αφορά σε ακίνητα στο Κολωνάκι και Βαρυµπόµπη, η δε η προσωπική του περιουσία κατά το χρόνο σύναψης του δανείου υπολογιζόταν στο ποσό των ευρώ. Η δε σύσταση ενεχύρου Α τάξης επί των µετοχών των εταιρειών INTERTEL SERVICES ΑΕ και D.C. MEDICAL AE (ουσιαστικά επί των µετοχών Village Roadshow ΑΕ και Village Firms AE) έχει την αξία των εταιρειών, όπως προσδιορίστηκε µε την µελέτη αποτίµησης της Deutsche

16 Bank τον Ιούλιο του 2009, δηλαδή στο ποσό των εκ. ευρώ για συνολική χρηµατοδότηση 53 εκ. ευρώ. Για άλλη µια φορά επαναλαµβάνω ότι το εισαγγελικό πόρισµα και η κατηγορία διαστρέφει πλήρως την Π ΤΕ 2588/2007, διαλαµβάνοντας ότι δήθεν η εν λόγω εξασφάλιση είναι άνευ αξίας και µάλιστα µη αποδεκτή ως προερχόµενη από συνδεδεµένη εταιρεία, καθότι η εν λόγω Π ΤΕ αφορά στην εκτίµηση της αξίας των εξασφαλίσεων για λόγους Κεφαλαιακής Επάρκειας και όχι στην αποτίµηση των εξασφαλίσεων ως κάλυψη του αναλαµβανόµενου Πιστωτικού Κινδύνου. Συµπερασµατικά, η χρηµατοδότηση για την εξαγορά του Οµίλου Village έγινε µε όρους, που συνηθίζονται σε παρόµοιες συναλλαγές, δηλαδή µελέτη αποτίµησης από ανεξάρτητο οίκο (Deutche Bank), χρήση επενδυτικών σχηµάτων (επενδυτικά «οχήµατα») και µακροπρόθεσµος δανεισµός, η δε αξία των εξαγοραζόµενων εταιρειών (80-90 εκ ευρώ) υπερκαλύπτει την αξία του δανεισµού (53 εκ. ευρώ). Περαιτέρω, γίνεται λόγος στο κατηγορητήριο για την εκχώρηση των συµβάσεων µε την Cosmote, ως εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν και ότι δήθεν η εκχώρηση αφορά µελλοντικές και µη γεγενηµένες απαιτήσεις και για το λόγο αυτό δήθεν δεν συνιστά επαρκή εξασφάλιση. Η αιτίαση αυτή, επίσης δεν ευσταθεί υπό καµία εκδοχή, καθώς οι εν λόγω συµβάσεις, οι οποίες εκχωρήθηκαν, ήταν συµβάσεις µε τον µεγαλύτερο προµηθευτή της Ελλάδος, δηλαδή τον Όµιλο ΟΤΕ τον πλέον φερέγγυο προµηθευτή και για το λόγο αυτό η εκτέλεση και πληρωµή τους δεν εµπεριείχε κανένα κίνδυνο. Κρίσιµη είναι, εν προκειµένω, η συµπεριφορά άλλων Τραπεζών, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω συγκριτικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν έτερα χορηγηθέντα δάνεια στην εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS, κάποια από τα οποία ελήφθησαν σε χρόνο µεταγενέστερο και µάλιστα εντός της κρίσης της ελληνικής οικονοµίας:

17

18

19 Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: (α) Η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS, κατά το έτος 2005 και 2006, χρηµατοδοτήθηκε µε δύο δάνεια οµολογιακά (όπως και τα επίµαχα) συνολικής αξίας ( και ) ευρώ µε όρους, µάλιστα, ως προς το επιτόκιο πολύ ευνοϊκούς Euribor 6m + 2,5 % spread χωρίς διαφορετικές εξασφαλίσεις, παρά µόvo, δηλαδή, ως ενέχυρο επί του εξοπλισµού. Περαιτέρω κατά το έτος 2010 η Εταιρία δανειοδοτήθηκε (οµολογιακό δάνειο) από την Τράπεζα Πειραιώς για ποσό ευρώ µε µόνη εξασφάλιση την εκχώρηση συµβάσεως και µε όρους επιτοκίου όµοιους µε τα επίµαχα δάνεια. Σηµειώνεται ότι τα δύο αυτά δάνεια αποπληρώθηκαν εις ολόκληρον. (β) Η εταιρεία VILLAGE FILMS κατά το έτος 2002 δανειοδοτήθηκε µε µόνη εξασφάλιση εταιρική εγγύηση για ποσό 3.760,000 ευρώ από την Εµπορική, ενώ οµοίως κατά τα έτη 2012 και 2014 δανειοδοτήθηκε για ποσά ευρώ και ευρώ από τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική αντίστοιχα µε µόνη εξασφάλιση εκχώρηση συµβάσεως. Οι εν λόγω εταιρίες δανείστηκαν, εποµένως, από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε όρους της κοινής τραπεζικής πρακτικής. Βέβαια, επισηµαίνεται ότι στα επίµαχα δάνεια (από σύγκριση µε αυτά των ανωτέρω πινάκων) έχουν δοθεί πολύ περισσότερες εξασφαλίσεις από ότι απαιτούσε η συναλλακτική αγορά τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αφού δόθηκε όχι µόνο ενέχυρο στις µετοχές, αλλά και προσωπική εγγύηση από τον κο Κοντοµηνά, κατά τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν όλες οι Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Εµπορική, ALPHA BANK, Eurobank), από τις οποίες δανειοδοτήθηκαν οι εν λόγω εταιρείες µε ίδιους όρους µε αυτούς του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου τόσο σε χρόνο προγενέστερο όσο και σε χρόνο µεταγενέστερο των επίµαχων δανείων να διέπραξαν το αδίκηµα της απιστίας.

20 ..

21 6. άνεια προς ASPEN AE, ALMOND AE και EKTASIS AE Κατ αρχάς να σηµειωθεί ότι το δάνειο ποσού ευρώ που έλαβε η εταιρεία ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ την αποπληρώθηκε - εξοφλήθηκε στο σύνολό του, την , µε την πώληση του ακινήτου προς την εταιρεία PUNTA NA Α.Ε., αντί του ποσού των ευρώ. Αυτό και µόνο αποδεικνύει περίτρανα ότι η χρηµατοδότηση ήταν πλήρως καλυµµένη από την αξία του ακινήτου, πολλώ δε µάλλον, αφού η πώληση έλαβε χώρα το 2011 όταν ήδη οι εµπορικές τιµές των ακινήτων είχαν µειωθεί σηµαντικά και η κρίση στην αγορά ακινήτων ήταν εµφανής. Επίσης το δάνειο της εταιρείας EKTASIS DEVELOPMENT SA αρχικού ποσού ευρώ έχει αποπληρωθεί - εξοφληθεί στο σύνολό του µε την πώληση του ακινήτου στην εταιρεία Π. Λ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΕ, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη σελίδα 25 του εγγράφου µε τίτλο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ, της ΤτΕ. Το τίµηµα της αγοραπωλησίας ήρθε προς εξόφληση των απαιτήσεων της τράπεζας από το εν λόγω δάνειο. Ως προς τις αιτιάσεις του κατηγορητηρίου, «1) Οι εισηγήσεις της Υπο-Επιτροπής παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου, καθώς απουσίαζε η ανάλυση των εκτιµώµενων χρηµατοροών που θα προέρχονταν από το υπέγγυο ακίνητο, εµφάνιζαν προβληµατικό budget plan, δεν αξιολογήθηκαν οι πραγµατικοί δικαιούχοι και η δυνατότητα τους να στηρίξουν της εταιρίες, όπως θα εκτεθεί και εν συνεχεία, και δεν ελήφθη υπόψη η επιδεινούµενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εµπορικών ακινήτων, η οποία ήταν εµφανής από τις αρχές του 2009.» Οι χρηµατοδοτήσεις προς τις εταιρείες ALMOND και ASPEN και EKTASIS DEVELOPMENT είναι ως ακολούθως:

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 59,0 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2016

Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 59,0 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2016 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 59,0 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2016 Τα Άμεσα Κέρδη σταθερά στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν σε 47,1 εκατ. Σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό πληρότητας ανήλθε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα