ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο , ,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00"

Transcript

1 Α. Α ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα δάνεια (> m) 8 00,00.000,00 Έξοδα διαχείρισης ορίων (πιστώσεων) (*) Ετήσιας ανανέωσης ορίων, υπερανάληψης (overdraft) Τροποποίησης ορίου ή όρων του 00,00.000,00 Εφάπαξ υπέρβασης πιστοδοτικών ορίων position Υποσχετικών Έξοδα επαναξιολόγησης λογαριασμών επιχειρηματικών δανείων (Μεσομακροπρόθεσμα) Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου (κατόπιν αίτησης πελάτη) 00,00.000,00 00,00 00,00 Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη). Υπολογίζονται επί του ορίου και εισπράττονται εφάπαξ με την έγκριση της τροποποίησης Υπολογίζεται επί του ορίου και εισπράττεται άμεσα με την υλοποίηση υπέρβασης position Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Έξοδα διαχείρισης ενεχύρων: Μεταχρονολογημένων Επιταγών (ανά τεμάχιο) Συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο) 8 % 0,00 0,00 Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου Επιστροφής, ανάκλησης, απλήρωτης επιταγής ή συναλ/κής Πάγιο 0,00 Πάγιο ανά τεμάχιο Επαναγοράς ή αντικατάστασης ακάλυπτης επιταγής ή συναλ/κής Πάγιο 0,00 Πάγιο ανά τεμάχιο Χρεωγράφων (μετοχών, Ομολόγων κλπ) % 0,00 Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον εισπράττονται έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ) Εμπορευμάτων βάσει τίτλων 00,00 00,00 Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Εκχώρηση γεγεννημένων απαιτήσεων (στο Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον 00,00 00,00 ποσό της χορήγησης) εισπράττονται έξοδα επίδοσης. Έξοδα χορήγησης επιστολής δανειοδότησης (πρόθεσης, έγκρισης, κ.ά.) προς επιτροπές 0,00 00,00 Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή αξιολόγησης κλπ Χορήγηση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας (ισχύει για υφιστάμενες σχέσεις) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 00,00.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη εκταμίευση. 00,00 0,00.000,00 0,00 00,00 Υπολογίζονται επί του ορίου και χρεώνονται την 0/0 ή την / κάθε έτους (με τη χρέωση των τόκων) Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή (προηγείται έγκριση από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εργασιών) (*) Τα έξοδα δεν ισχύουν για : α) Πιστουχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται. Α.. Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΣτεγαστικάΕπισκευαστικάΚαταναλωτικά) Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης στεγαστικώνεπισκευαστικών δανείων Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (Με εμπράγματες εξασφαλίσεις) Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης λογαριασμών μισθοδοσίας Εξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης υφιστάμενων Δανείων ιδιωτών (κατόπιν αίτησης πελάτη) ΙΔΙΩΤΩΝ 0,00 00,00 00,00 % 00,00 00, ,00 0,00 0,00 00,00 Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη). Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη εκταμίευση. Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την εκταμίευση. Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την εκταμίευση. Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου υπερανάληψης Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Α.. Έξοδα ρύθμισης οφειλών (επιχειρήσεων) 00,00.000,00 Ανά δάνειο ή λογαριασμό χορήγησης Έξοδα ρύθμισης οφειλών (ιδιωτών) Πάγιο 00,00 Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε οριστική καθυστέρηση εφάπαξ 00,00 Ανά Σύμβαση Έξοδα έκδοσης διαταγής πληρωμής κατα οφειλέτη βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Έξοδα παράστασης δικηγόρου σε ανακοπή διαταγής πληρωμής βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης με βάση διαταγή πληρωμής βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού Πάγιο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ/ΕΜΠΛΟΚΕΣ) Εισπράττεται προκαταβολικά πριν την συναίνεση αναβολής. 8 Έξοδα δήλωσης αναγγελίας σε πλειστηριασμό βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα 0,00 Τροποποίηση Ισχύει από

2 Α.. Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε άλλη τράπεζα ΛΟΙΠΑ 00,00 Ανά Σύμβαση Έξοδα λήψης πληροφοριών (σύστημα Τειρεσίας) 0,00 ανά πληροφορία Έξοδα μηχανικών Εκτίμησης ακινήτων Επανεκτίμησης ακινήτων Ελέγχου προϋπολογισμού Πιστοποίησης προόδου εργασιών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα νομικού ελέγχου ακινήτου Εφάπαξ 0,00 Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα επίδοσης Τα πραγματικά καταβαλλόμενα στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο, γραμμάτιο προείσπραξης, αμοιβή δικηγόρου, τέλη, έξοδα μεταγραφής Έξοδα παράστασης ενώπιον μονομελούς πρωτοδικείου για λήψη απόφασης συναινετικής Προσημείωσης ή Υποθήκης Τιμολόγιο ΔικηγόρωνΥποθηκοφυλακείου Κτηματολογίου βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα 8 Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης Πάγιο 00,00 9 Έξοδα τροπής προσημείωσης σε υποθήκη Πάγιο 00,00 Ανά κτηματολογική μερίδα. Σημείωση: Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου/μηχανικού εκτός έδρας χρεώνονται επιπλέον έξοδα μετακίνησης 0,8 /km. Β. Β.. Β.. Β.. Β.. ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ Ε/Ε Α' Κατηγορίας * Συμμετοχής σε διαγωνισμό Ε/Ε Β' Κατηγορίας * Καλής εκτέλεσης συμβάσεων Πληρωμής δασμών & φόρων 0,0% 0,% 0,00 0,00 Διάρκεια μέχρι μήνες Διάρκεια μέχρι μήνες Διάρκεια μέχρι μήνες Καλής Λειτουργίας Διάρκεια μέχρι μήνες Προς ΕΟΤ Διάρκεια μέχρι 0 μήνες Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού) * Λήψης προκαταβολής Ειδικής κατηγορίας Εκδίδονται κατά περίπτωση με έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση και τη Ν/Υ της Τράπεζας. Πληρωμής εμπορευμάτων Διάρκεια μέχρι μήνες Ε/Ε Α' Κατηγορίας * Συμμετοχής σε διαγωνισμό Ε/Ε Β' Κατηγορίας * Καλής εκτέλεσης συμβάσεων Αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) 0,0% 0,0% 0,00 0,00 Διάρκεια μέχρι μήνες Αντεγγύηση (προς ΤΣΜΕΔΕ ή Χ/Ο) Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού) * Λήψης προκαταβολής,00% 0,00 Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού) *,% Πληρωμής εμπορευμάτων (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ,% 0,00 * Η προμήθεια Ε/Ε χρεώνεται ανά αδιαίρετο τρίμηνο και εισπράττεται προκαταβολικά. Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 0,00 Τροποποίηση όρων/παράταση/ανανέωση 0,00 Κατάπτωση 00,00 Εισπράττονται εφάπαξ με τη δήλωση κατάπτωσης Έκδοση Ε/Ε βάσει ενεχυρίασης Ε/Ε άλλης Τράπεζας ή Χ/Π.Ο. 0,0% 0,00 Ταχυδρομικά έξοδα Courier Εσωτερικού,00 Εξωτερικού 0,00 Τηλεφωνικά/φωτοτυπικά έξοδα FAX/SWIFT,00 Σημείωση Ε/Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΕΞΟΔΑ Ε/Ε Για έκδοση Ε/Ε με διασφάλιση «Ενεχυρίαση κατάθεσης», σε πελάτες με εξαιρετική συναλλακτική σχέση, υπάρχει δυνατότητα προνομιακότερης τιμολόγησης, μετά από εισήγηση του Καταστήματος και έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο. Διάρκεια μέχρι μήνες (Η έκδοση γίνεται μέσω Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Τροποποίηση Ισχύει από

3 Γ. Γ.. Όριο ανάληψης μετρητών χωρίς προειδοποίηση Έξοδα χορήγησης στελέχους επιταγών για λογαριαμσούς όψεως και τρεχούμενους Έξοδα έκδοσης βιβλιαρίου λογαριασμού ταμιευτηρίου Έξοδα έκδοσης αντιγράφων κίνησης: Μέσω εναλλακτικών δικτύων Τακτικό εκ του νόμου οριζόμενο (τριμηνιαίο) Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις εντός του τρέχοντος έτους Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις προγενέστερες του τρέχοντος έτους Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης λογαριασμών μισθοδοσίας Έξοδα απόδοσης καταθέσεως σε κληρονόμους με γνωμάτευση νομικού συμβούλου της τράπεζας Έξοδα γνωμάτευσης καταστατικού / πληρεξουσίου ΣΤΟ/ΟΡΙ Ο/ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΟ.000 για κάθε φύλλο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ταμιευτηρίου Όψεως Τρεχούμενοι) 0 0 για σελ. + 0,0 για σελ. + 0,0 0,0 για κάθε επιλέον σελίδα 0,0 για κάθε επιλέον σελίδα Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου υπερανάληψης 0 Το ποσό χρεώνεται εφάπαξ ανά κληρονόμο Γ.. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσμιακή κατάθεση % Μέχρι το σύνολο των τόκων Το ποσοστό υπολογίζεται επί του ποσού που αναλαμβάνεται πρόωρα για χρονικό διάστημα από την ανάληψη μέχρι την λήξη της. Γ.. ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Τραπεζικές) Προμήθεια έκδοσης τραπεζικης επιταγής Με χρέωση καταθετικού λογαριασμού πελάτη μας σε διαταγή του ιδίου Με χρέωση λογαριασμού πελάτη σε διαταγή τρίτου 0 0 Με μετρητά σε διαταγή του ιδίου/δου ή Δημοσίου/Ασφαλιστικών Οργανισμών 0 0 Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή ΔΟΥ ή Δημοσίου Με μετρητά σε διαταγή τρίτου 0 0 Προμήθεια εξόφλησης τραπεζικών επιταγών Τράπεζάς μας ή άλλης Τράπεζας με μετρητά Προμήθεια αγοράς τραπεζικής επιταγής σε πίστωση λογαριασμού πελάτη μας Προμήθεια ακύρωσης τραπεζικής επιταγής εκδόσεως μας 0 0 Γ Προμήθεια αγοράς επιταγής της τράπεζας μας με μετρητά Προμήθεια αγοράς επιταγής άλλης τραπεζας σε πίστωση λογαριασμού Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής προς είσπραξη Έξοδα επαναγοράς ακάλυπτης επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό Έξοδα ακύρωσης επιταγής έκδοσης πελάτη μας Έξοδα ανάκλησης επιταγής έκδοσης πελάτη μας Έξοδα τηλεφωνικής ειδοποίησης για ακάλυπτη επιταγή μεσω συστήματος συμψηφισμού Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη μας (εμφάνιση σε Ταμείο της Τράπεζας) Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής έκδοσης άλλης τράπεζας που επιστρέφεται ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Ιδιωτικές) χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο 0 χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο 0 ανά τεμάχιο εφάπαξ χρεώνονται στον λογαριασμό ανά ειδοποίηση 0 0 Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης ανά τεμάχιο Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης ανά τεμάχιο Ισχύει από 0.0.0

4 Γ.. ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α Αναληψη μετρητών Από κατάστημα T T Από ΑΤΜ T T Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό Ταμιευτήριο ή τρεχούμενο T+ T Όψεως έντοκος T+ T Όψεως άτοκος T T Κατάθεση Ξ/Τ σε λογαριασμό μέσω ταμείου Τ+ T Μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου στην τράπεζα T T Πληρωμές πιστωτικών καρτών Visa/Mastercard μέσω ταμείου T+ Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγων σε που συρονται σε άλλη τράπεζα εντός Ελλάδας Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. ή Γ.Σ. Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας T+ T+ ιδιωτικών επιταγων σε που συρονται σε άλλη T+ T+ τράπεζα εντός Ελλάδας Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. Μέσω Γ.Σ. ίδιας πόλης T+ T+ Μέσω Γ.Σ. άλλης πόλης T+ T+ Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγών και ιδιωτικών επιταγών 8 σε Ξ/Ν που σύρονται σε τράπεζα εντός T+0 T+0 Ελλάδας ίδιας πόλης άλλης πόλης T+0 T+0 9 Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγων και T/Cs σε Ξ/Ν που T+0 T+0 σύρονται στη χώρα του νομίσματος Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας ιδιωτικών επιταγων σε Ξ/Ν που συρονται στη χώρα του νομίσματος T+0 T+0 Ισχύει από 0.0.0

5 Δ. Ενοίκιο θυρίδων αναλόγως μεγέθους: ΠΑΓΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Μικρό 0,00 Μεσαίο,00 Μεγάλο 0,00 Εγγύηση θυρίδας ανεξαρτήτως μεγέθους 0,00 Επιστρέφεται με την παράδοση των κλειδιών Εξοδα απώλειας κλειδιών θυρίδας Έξοδα ανοίγματος θυρίδας θανόντος κατόχου ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Τα πραγματικά έξοδα αποκατάστασης / αντικατάστασης της κλειδαριάς Τα πραγματικά νομικά έξοδα (γνωμάτευσης κληρονομητηρίων κλπ) Τα ποσά αναφέρονται σε ετήσιο ενοικιο και επιβαρύνονται επιπλέον με Φ.Π.Α. Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια διακανονισμού αξίας με φορτωτικά έγγραφα (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πληρωμής εμπορευμάτων,00% (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 * Τυχόν προμήθειες και έξοδα ανταποκριτών εξωτερικού εισπράττονται επιπλέον των όσων προβλέπονται με το παρόν τιμολόγιο τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Διάρκεια μέχρι μήνες ΣΤ. Ανοιγμα ενέγγυας πίστωσης Προμήθεια ανοίγματος (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Swift) ΣΤΟ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εκτέλεσης ενέγγυας πιστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Έξοδα τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια βεβαίωσης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εγγύησης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εξόφλησης προθεσμιακής πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια ακύρωσης πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 Προμήθεια έκδοσης πίστωσης σε αναμονή Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 Προμήθεια πληρωμής πίστωσης σε αναμονή Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχυδρομικά έξοδα Courier,00 0 Εσωτερικού Εξωτερικού 0,00 Έξοδα SWIFT/FAX (τηλεφωνικά/φωτοτυπικά),00 Ισχύει από 0.0.0

6 Ζ. Ποσό/Κλίμακα Ποσοστό Εντολές μεταφοράς εντός της Τράπεζας ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ. Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε από/προς κατάστημα της τράπεζας με μετρητά οποιοδήποτε,00 0,00 Σε περίπτωση που με την εντολή μεταφοράς ζητείται η επιστροφή δικαιολογητικών (συναλλαγματικές, αποδείξεις, τιμολόγια) εισπράττονται επιπλέον ταχυδρομικά. Εξερχόμενες Εντολές προς άλλη Τράπεζα εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) Μέσω Καταστήματος..... Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ προς άλλες τράπεζες εντός Ε.Ο.Χ. με αυτόματη πίστωση (STP SEPA) Μέσω ebanking Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ προς άλλες τράπεζες εντός Ε.Ο.Χ. με αυτόματη πίστωση (STP SEPA) Για ποσά έως.000 από.000,0 έως.000,00 από.000,0 και άνω Για ποσά έως.000 από.000,0 έως.000 από.000,0 έως.00 από.00,0 έως ,00,00 0,00 00,00,0,00,00,00 Εισπράττονται επιπλέον έξοδα εντολής, κλπ από 0.000,0 και άνω Διαπραγματεύσιμο Θα λαμβάνεται προηγούμενη έγκριση από Γεν. Δ/νση (τιμολόγησηεκτέλεση)... Εξερχόμενες Εντολές προς Τράπεζα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) Μέσω Καταστήματος Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ ή λοιπά νομίσματα προς Τράπεζες εκτός Ε.Ο.Χ. Εισερχόμενες Εντολές από άλλη Τράπεζα Για ποσά έως 0,00 από 0,0 έως.000,00 από.000,0 και άνω 0,00 0,00,00 0,00 Εισπράττονται επιπλέον έξοδα εντολής, κλπ. Eισερχόμενα εμβάσματα SHA/BEN σε ή συνάλλαγμα από άλλες τράπεζες του οποιοδήποτε εσωτερικού ή του εξωτερικού σε πίστωση λογαριασμού,00 Διάφορα έξοδα. Έξοδα εντολής,00. Έξοδα SWIFT/FAX (τηλεφωνικά/φωτοτυπικά),00 Ταχυδρομικά έξοδα Courier. Εσωτερικού,00 Εξωτερικού 0,00. Έξοδα αποστολής μηνύματος,00. Μετατροπή συν/τος,00 0,00. Ένδειξη εξόδων OUR Μέχρι.00 Μέχρι.000 Μέχρι Άνω των Σημείωση 8,00,00,00 0,00 * Έξοδα εξέτασης/αποστολής μηνύματος στην ΤτΕ (Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών) ανά εξεταζόμενο αίτημα (για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα C.C.) Τροποποίηση Ισχύει από

7 Η. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS DEBIT ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟ EBANKING ΙΚΑ 0,00,00 0,00 Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ 0,00,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΟΦΕΙΛΕΣ 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,00 0,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΕΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Χ. 0,00 0,00 8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 9 ΤΕΕ ΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,00 0,00 0 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 0,00 0,00 0 Φ.Π.Α. 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Ν.Π. 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Φ.Π. 0,00 0,00 ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 ΚΕΑΟ (ΙΚΑΕΤΑΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) 0,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ Ε.Τ.Α.Ο. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,00 0,0 Τ.Ε.Α.Γ.Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΦ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,0 0,0 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,0 0,0 8 ΟΓΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ,00 0,0 9 ΟΓΑΕΡΓΟΔΟΤΕΣ,00 0,0 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ CYTA HELLAS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ FORTHNET ΔΩΡΕΑΝ HELLASFON NETWORKS 0,0,00 0,0 NOVA MULTICHOICE ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ ON TELECOMS,00 ΔΩΡΕΑΝ VIVODI 0,0,00 0,0 8 Ο.Τ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 Ο.Τ.Ε. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΣΥΜΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0,0,00 0,0 Ε.Υ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ,00 0,0 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ELPEDISON AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 ELPEDISON AE ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 GREEN ENVIROMENTAL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 GREEN ENVIROMENTAL ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 REMVAena ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ REVMAena ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ TEC HELLAS Ε.Π.Ε. 0,0,00 0,0 8 WATT & VOLT AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 9 WATT & VOLT AE ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛ.ΔΙΚΤ. ΗΛΕΚΤ. ΕΝ. ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),00 0,0 Ε.Π.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,0,00 0,0 Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 ΥΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 0,0,00 0,0 Δ.Ε.Η. 0,0,00 0,0 Τροποποίηση Ισχύει από 0.0.0

8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ AIG HELLA A.E.,00 0,0 AIGION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,00 0,0 ALLIANCE INSURANCE 0,0,00 0,0 ARAG HELLAS Α.Α.Ε.Ν.Π.,00 0,0 AXA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ,00 0,0 AXA ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,00 0,0 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ VICTORIA ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 EVIMA INSURANCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ 9 EVIMA INSURANCE ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ 0 FGA INSURANCE HELLAS 0,0,00 0,0 GENERALI HELLAS 0,0,00 0,0 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ING ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ NN HELLAS ΖΩΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ INTERAMERICAN ΖΩΗΣ 0,0,00 0,0 INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ 0,0,00 0,0 INTERAMERICAN ΟΔ.ΠΡΟΣΤ. Α.Ε.,00 0,0 8 INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.,00 0,0 9 INTERAMERICAN LIFE ΓΕΝ. ΑΣΦ. 0,0,00 0,0 0 INTERAMERICAN LIFE ΖΩΗΣ 0,0,00 0,0 NP INSURANCE,00 0,0 PRIME INSURANCE ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Α.Ε. ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 0,0,00 0,0 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 0,0,00 0,0 ΔΥΜΑΝΙΣ Α.Ε.Γ.Α.,00 0,0 8 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 ΕΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Γ.Α. 0,0,00 0,0 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ INTERASCO 0,0,00 0,0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,00 0,0 INTERNATIONAL LIFE ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,00 0,0 INTERNATIONAL LIFE ΖΩΗΣ,00 0,0 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ACTION AID 0,0,00 0,0 GREEN PEACE 0,0,00 0,0 UNICEF ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ BMW AUSTRIA BANK GMBH 0,0,00 0,0 CREDICOM CON FINANCE 0,0,00 0,0 FGA BANK GMGH 0,0,00 0,0 FGA CAPITAL HELLAS 0,0,00 0,0 CREDIT M ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0,0,00 0,0 SFS HELLAS FINANCE FIREN ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ SFS HELLAS FINANCE SERFIN ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 VOLKSWAGEN BANK 0,0,00 0,0 9 ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,00 0,0 ΚΑΡΤΕΣ CITIBANK INTERNATIONAL MASTER ΔΩΡΕΑΝ CITIBANK INTERNATIONAL VISA ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ACS COURIER AEE 0,0,00 0,0 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,00 0,0 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. ΔΩΡΕΑΝ EMPORIKI RENT,00 0,0 EUROLEASE FLEET 0,0 GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ GS HELLAS A.E. 0 BARCODES HELLAS,00 0,0 8 IATA BSP ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 IATA CASS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 KONICA MINOLTA BGR A.E. ΔΩΡΕΑΝ LEASEPLAN HELLAS A.E. 0,0 HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,00 0,0 880 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ vrisko.gr,00 0,0 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,00 0,0 HERTZ AUTO HELLAS ΔΩΡΕΑΝ O.B.I.,00 0,0 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,00 0,0 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,00 0,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ε.Λ.Π.Α,00 0,0 MERCEDEZ BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 0,0,00 0,0 MTEL,00 0,0 PRAKTIKER HELLAS A.E,00 0,0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ,00 0, GS 0, 0,00 0,00 Τροποποίηση Ισχύει από 0.0.0

9 Θ. ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (CUTOFFS) ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ CutOff Δίκτυο καταστημάτων (Ταμεία) ΑΤΜ Ανάληψη μετρητών τηρούμενο στη τράπεζα τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Εμβάσματα Ανάληψη μετρητών τηρούμενο στη τράπεζα τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Εως τις :00 της ίδιας ημέρας Χωρίς χρονικό όριο Χωρίς χρονικό όριο Χωρίς χρονικό όριο τηρούμενο στη τράπεζα Χωρίς χρονικό όριο Δίκτυο ηλεκτρονικής τραπεζικής (InternetBanking) τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Χωρίς χρονικό όριο Ισχύει από 0.0.0

10 Ι. ΠΑΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Παροχή πληροφοριών από το αρχείο: Α) που θα αφορούν εγγραφές μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία αίτησης των στοιχείων (δωρεάν φωτοαντίγραφα) Β) απο ένα χρόνο μέχρι έτη (δωρεάν φωτοαντίγραφα),00 0,00 Πάγιο Πάγιο Γ) για πάνω από έτη 0,00 0,00 Δ) για στοιχεία που οφείλονται σε παραδρομές καταστημάτων μας, οι πληροφορίες θα δίδονται χωρίς προμήθεια ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες αφορούν εγγραφές (στοιχεία) πέραν των ετών από την ημερομηνία αίτησης, θα γίνεται ειδική συμφωνία ανάλογα με την απασχόληση Έκδοση συστατικών επιστολών 0,00 Πάγιο Χορήγηση βεβαίωσης πρός ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές 0,00 Πάγιο Επιστολή για διαγραφή δυσμενών (εκτός των προβλεπόμενων απο τον νόμο ως ανέξοδα) 0,00 Πάγιο Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας 0,00 Αποστολή sms ενημέρωσης για μισθοδοσία 0, ανά sms Αποστολή sms ενημέρωσης για ακάλυπτες επιταγές, ληξιπρόθεσμες οφειλές, λήξη ορίων Κ/Κ, νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ 0,0 Ανά sms. Χρεώνεται για ενημερώσεις που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του πελάτη 8 Αποστολή ενημέρωσης για μισθοδοσία 0, ανά Ισχύει από 0.0.0

11 Κ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Αμοιβή Δικηγόρων Έρευνα υποθ/κείουκτηματολογίου 0,00 Έλεγχος νομιμότητας τίτλων (0ετίας) 0,00 Νομιμοποίηση εταιριών: * ΠροσωπικέςΚ/Ξ,00 * Κεφαλαιουχικέςμη εμπορικές κλπ 0,00 * Ανανέωσητροποποίηση,00 Αίτηση προς Υπ/κείοΚτηματολογικό Γραφείο για τροπή σε Υποθήκη 0,00 Αίτηση προς Υπ/κείοΚτηματολογικό Γραφείο εγγραφής αναγκαστικής ΠΡΣ ή ΥΠΘ 80,00 Σύνταξη αναγγελίας προς Συμβολαιογράφο είσπραξης απαίτησηςεπίσπευσηςπαραγγελίας για κατάσχεση εις χείρας τρίτου Έκδοση αντιγράφου από απόγραφο, σύνταξη παραγγελίας, σύνταξη εντολής αναγκαστικής εκτέλεσης Μετάβαση εκτός έδρας (εντός Νομού): ειρηνοδικείαυποθ/κεία Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Νομού εντός Περιφέρειας): δικαστήριαυποθ/κεία Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Περιφέρειας): δικαστήριαυποθ/κεία 80,00 0,00 0,00 90, έξοδα* Σύνταξη μηνύσεων από ακάλυπτες επιταγές 0,00 Κατάθεση κλήσεων για περαιτέρω συζήτηση σε όλα τα Δικαστήρια 0,00 Κατάθεση απόψεων (ΕιρηνοδικείοΥπερχρεωμένα) 9,00 Σύνταξη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου 0,00 Δήλωση κατάσχεσης στα χέρια μας ως τρίτου (Ειρηνοδικείο) 0,00 Καθορισμός ύψους επιταγών (επιταγών πληρωμής) από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, τα οποία εισπράττει η Τράπεζα: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ανά υπόθεση: 00,00 από 0 έως ,00 από 0.00 έως ,00 από 0.00 έως ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 00,00 από έως ,00 από 0.00έως Δικαστικές ενέργειες και πράξεις 00,00 από και άνω βλ. Κώδικα δικηγόρων παράρτημα ι Ν.9/0 Αμοιβή Μηχανικών Εκτίμησης ακινήτων 00,00 Επανεκτίμησης ακινήτων 0,00 Ελέγχου προϋπολογισμού 0,00 Πιστοποίησης προόδου εργασιών 0,00 Στα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. % Ισχύει από 0.0.0

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : A112 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α1 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 3 Α2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 4 Α3

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 Πελάτες 'Private Banking': 03.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος Στα Κέντρα Αυτόματων / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο)

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟ ΩΝ/ ΑΠΑΝΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ : A112 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α1 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 3 Α2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 4 Α3

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος Εισοδήματος Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 12.4 Οκτώβριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Τελευταία ενημέρωση : 0 3. 0 8. 2 0 1 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι,

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 6067/06/Β/86/06 Α.Φ.Μ.: 094014170 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 255501000 Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών Ημερομηνία: 2/2/2016 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1925 και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάσματα > Εισερχόμενα Εμβάσματα > Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους > Δημοσίου > Ασφαλιστικοί Φορείς > Επιμελητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω JCC, SEPA 1, SWIFT µέχρι 50χιλ από λογαριασµό Ευρώ ή µετρητά Ευρώ όπου εφαρµόζεται Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα