ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο , ,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00"

Transcript

1 Α. Α ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα δάνεια (> m) 8 00,00.000,00 Έξοδα διαχείρισης ορίων (πιστώσεων) (*) Ετήσιας ανανέωσης ορίων, υπερανάληψης (overdraft) Τροποποίησης ορίου ή όρων του 00,00.000,00 Εφάπαξ υπέρβασης πιστοδοτικών ορίων position Υποσχετικών Έξοδα επαναξιολόγησης λογαριασμών επιχειρηματικών δανείων (Μεσομακροπρόθεσμα) Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου (κατόπιν αίτησης πελάτη) 00,00.000,00 00,00 00,00 Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη). Υπολογίζονται επί του ορίου και εισπράττονται εφάπαξ με την έγκριση της τροποποίησης Υπολογίζεται επί του ορίου και εισπράττεται άμεσα με την υλοποίηση υπέρβασης position Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Έξοδα διαχείρισης ενεχύρων: Μεταχρονολογημένων Επιταγών (ανά τεμάχιο) Συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο) 8 % 0,00 0,00 Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου Επιστροφής, ανάκλησης, απλήρωτης επιταγής ή συναλ/κής Πάγιο 0,00 Πάγιο ανά τεμάχιο Επαναγοράς ή αντικατάστασης ακάλυπτης επιταγής ή συναλ/κής Πάγιο 0,00 Πάγιο ανά τεμάχιο Χρεωγράφων (μετοχών, Ομολόγων κλπ) % 0,00 Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον εισπράττονται έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ) Εμπορευμάτων βάσει τίτλων 00,00 00,00 Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Εκχώρηση γεγεννημένων απαιτήσεων (στο Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον 00,00 00,00 ποσό της χορήγησης) εισπράττονται έξοδα επίδοσης. Έξοδα χορήγησης επιστολής δανειοδότησης (πρόθεσης, έγκρισης, κ.ά.) προς επιτροπές 0,00 00,00 Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή αξιολόγησης κλπ Χορήγηση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας (ισχύει για υφιστάμενες σχέσεις) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 00,00.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη εκταμίευση. 00,00 0,00.000,00 0,00 00,00 Υπολογίζονται επί του ορίου και χρεώνονται την 0/0 ή την / κάθε έτους (με τη χρέωση των τόκων) Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή (προηγείται έγκριση από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εργασιών) (*) Τα έξοδα δεν ισχύουν για : α) Πιστουχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται. Α.. Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΣτεγαστικάΕπισκευαστικάΚαταναλωτικά) Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης στεγαστικώνεπισκευαστικών δανείων Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (Με εμπράγματες εξασφαλίσεις) Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης λογαριασμών μισθοδοσίας Εξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης υφιστάμενων Δανείων ιδιωτών (κατόπιν αίτησης πελάτη) ΙΔΙΩΤΩΝ 0,00 00,00 00,00 % 00,00 00, ,00 0,00 0,00 00,00 Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη). Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη εκταμίευση. Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την εκταμίευση. Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την εκταμίευση. Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου υπερανάληψης Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Α.. Έξοδα ρύθμισης οφειλών (επιχειρήσεων) 00,00.000,00 Ανά δάνειο ή λογαριασμό χορήγησης Έξοδα ρύθμισης οφειλών (ιδιωτών) Πάγιο 00,00 Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε οριστική καθυστέρηση εφάπαξ 00,00 Ανά Σύμβαση Έξοδα έκδοσης διαταγής πληρωμής κατα οφειλέτη βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Έξοδα παράστασης δικηγόρου σε ανακοπή διαταγής πληρωμής βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης με βάση διαταγή πληρωμής βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού Πάγιο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ/ΕΜΠΛΟΚΕΣ) Εισπράττεται προκαταβολικά πριν την συναίνεση αναβολής. 8 Έξοδα δήλωσης αναγγελίας σε πλειστηριασμό βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα 0,00 Τροποποίηση Ισχύει από

2 Α.. Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε άλλη τράπεζα ΛΟΙΠΑ 00,00 Ανά Σύμβαση Έξοδα λήψης πληροφοριών (σύστημα Τειρεσίας) 0,00 ανά πληροφορία Έξοδα μηχανικών Εκτίμησης ακινήτων Επανεκτίμησης ακινήτων Ελέγχου προϋπολογισμού Πιστοποίησης προόδου εργασιών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα νομικού ελέγχου ακινήτου Εφάπαξ 0,00 Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα επίδοσης Τα πραγματικά καταβαλλόμενα στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο, γραμμάτιο προείσπραξης, αμοιβή δικηγόρου, τέλη, έξοδα μεταγραφής Έξοδα παράστασης ενώπιον μονομελούς πρωτοδικείου για λήψη απόφασης συναινετικής Προσημείωσης ή Υποθήκης Τιμολόγιο ΔικηγόρωνΥποθηκοφυλακείου Κτηματολογίου βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων Πραγματικά έξοδα 8 Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης Πάγιο 00,00 9 Έξοδα τροπής προσημείωσης σε υποθήκη Πάγιο 00,00 Ανά κτηματολογική μερίδα. Σημείωση: Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου/μηχανικού εκτός έδρας χρεώνονται επιπλέον έξοδα μετακίνησης 0,8 /km. Β. Β.. Β.. Β.. Β.. ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ Ε/Ε Α' Κατηγορίας * Συμμετοχής σε διαγωνισμό Ε/Ε Β' Κατηγορίας * Καλής εκτέλεσης συμβάσεων Πληρωμής δασμών & φόρων 0,0% 0,% 0,00 0,00 Διάρκεια μέχρι μήνες Διάρκεια μέχρι μήνες Διάρκεια μέχρι μήνες Καλής Λειτουργίας Διάρκεια μέχρι μήνες Προς ΕΟΤ Διάρκεια μέχρι 0 μήνες Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού) * Λήψης προκαταβολής Ειδικής κατηγορίας Εκδίδονται κατά περίπτωση με έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση και τη Ν/Υ της Τράπεζας. Πληρωμής εμπορευμάτων Διάρκεια μέχρι μήνες Ε/Ε Α' Κατηγορίας * Συμμετοχής σε διαγωνισμό Ε/Ε Β' Κατηγορίας * Καλής εκτέλεσης συμβάσεων Αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) 0,0% 0,0% 0,00 0,00 Διάρκεια μέχρι μήνες Αντεγγύηση (προς ΤΣΜΕΔΕ ή Χ/Ο) Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού) * Λήψης προκαταβολής,00% 0,00 Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού) *,% Πληρωμής εμπορευμάτων (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ,% 0,00 * Η προμήθεια Ε/Ε χρεώνεται ανά αδιαίρετο τρίμηνο και εισπράττεται προκαταβολικά. Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 0,00 Τροποποίηση όρων/παράταση/ανανέωση 0,00 Κατάπτωση 00,00 Εισπράττονται εφάπαξ με τη δήλωση κατάπτωσης Έκδοση Ε/Ε βάσει ενεχυρίασης Ε/Ε άλλης Τράπεζας ή Χ/Π.Ο. 0,0% 0,00 Ταχυδρομικά έξοδα Courier Εσωτερικού,00 Εξωτερικού 0,00 Τηλεφωνικά/φωτοτυπικά έξοδα FAX/SWIFT,00 Σημείωση Ε/Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΕΞΟΔΑ Ε/Ε Για έκδοση Ε/Ε με διασφάλιση «Ενεχυρίαση κατάθεσης», σε πελάτες με εξαιρετική συναλλακτική σχέση, υπάρχει δυνατότητα προνομιακότερης τιμολόγησης, μετά από εισήγηση του Καταστήματος και έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο. Διάρκεια μέχρι μήνες (Η έκδοση γίνεται μέσω Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Τροποποίηση Ισχύει από

3 Γ. Γ.. Όριο ανάληψης μετρητών χωρίς προειδοποίηση Έξοδα χορήγησης στελέχους επιταγών για λογαριαμσούς όψεως και τρεχούμενους Έξοδα έκδοσης βιβλιαρίου λογαριασμού ταμιευτηρίου Έξοδα έκδοσης αντιγράφων κίνησης: Μέσω εναλλακτικών δικτύων Τακτικό εκ του νόμου οριζόμενο (τριμηνιαίο) Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις εντός του τρέχοντος έτους Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις προγενέστερες του τρέχοντος έτους Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης λογαριασμών μισθοδοσίας Έξοδα απόδοσης καταθέσεως σε κληρονόμους με γνωμάτευση νομικού συμβούλου της τράπεζας Έξοδα γνωμάτευσης καταστατικού / πληρεξουσίου ΣΤΟ/ΟΡΙ Ο/ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΟ.000 για κάθε φύλλο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ταμιευτηρίου Όψεως Τρεχούμενοι) 0 0 για σελ. + 0,0 για σελ. + 0,0 0,0 για κάθε επιλέον σελίδα 0,0 για κάθε επιλέον σελίδα Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου υπερανάληψης 0 Το ποσό χρεώνεται εφάπαξ ανά κληρονόμο Γ.. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσμιακή κατάθεση % Μέχρι το σύνολο των τόκων Το ποσοστό υπολογίζεται επί του ποσού που αναλαμβάνεται πρόωρα για χρονικό διάστημα από την ανάληψη μέχρι την λήξη της. Γ.. ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Τραπεζικές) Προμήθεια έκδοσης τραπεζικης επιταγής Με χρέωση καταθετικού λογαριασμού πελάτη μας σε διαταγή του ιδίου Με χρέωση λογαριασμού πελάτη σε διαταγή τρίτου 0 0 Με μετρητά σε διαταγή του ιδίου/δου ή Δημοσίου/Ασφαλιστικών Οργανισμών 0 0 Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή ΔΟΥ ή Δημοσίου Με μετρητά σε διαταγή τρίτου 0 0 Προμήθεια εξόφλησης τραπεζικών επιταγών Τράπεζάς μας ή άλλης Τράπεζας με μετρητά Προμήθεια αγοράς τραπεζικής επιταγής σε πίστωση λογαριασμού πελάτη μας Προμήθεια ακύρωσης τραπεζικής επιταγής εκδόσεως μας 0 0 Γ Προμήθεια αγοράς επιταγής της τράπεζας μας με μετρητά Προμήθεια αγοράς επιταγής άλλης τραπεζας σε πίστωση λογαριασμού Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής προς είσπραξη Έξοδα επαναγοράς ακάλυπτης επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό Έξοδα ακύρωσης επιταγής έκδοσης πελάτη μας Έξοδα ανάκλησης επιταγής έκδοσης πελάτη μας Έξοδα τηλεφωνικής ειδοποίησης για ακάλυπτη επιταγή μεσω συστήματος συμψηφισμού Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη μας (εμφάνιση σε Ταμείο της Τράπεζας) Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής έκδοσης άλλης τράπεζας που επιστρέφεται ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Ιδιωτικές) χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο 0 χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο 0 ανά τεμάχιο εφάπαξ χρεώνονται στον λογαριασμό ανά ειδοποίηση 0 0 Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης ανά τεμάχιο Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης ανά τεμάχιο Ισχύει από 0.0.0

4 Γ.. ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α Αναληψη μετρητών Από κατάστημα T T Από ΑΤΜ T T Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό Ταμιευτήριο ή τρεχούμενο T+ T Όψεως έντοκος T+ T Όψεως άτοκος T T Κατάθεση Ξ/Τ σε λογαριασμό μέσω ταμείου Τ+ T Μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου στην τράπεζα T T Πληρωμές πιστωτικών καρτών Visa/Mastercard μέσω ταμείου T+ Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγων σε που συρονται σε άλλη τράπεζα εντός Ελλάδας Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. ή Γ.Σ. Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας T+ T+ ιδιωτικών επιταγων σε που συρονται σε άλλη T+ T+ τράπεζα εντός Ελλάδας Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. Μέσω Γ.Σ. ίδιας πόλης T+ T+ Μέσω Γ.Σ. άλλης πόλης T+ T+ Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγών και ιδιωτικών επιταγών 8 σε Ξ/Ν που σύρονται σε τράπεζα εντός T+0 T+0 Ελλάδας ίδιας πόλης άλλης πόλης T+0 T+0 9 Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας τραπεζικών επιταγων και T/Cs σε Ξ/Ν που T+0 T+0 σύρονται στη χώρα του νομίσματος Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας ιδιωτικών επιταγων σε Ξ/Ν που συρονται στη χώρα του νομίσματος T+0 T+0 Ισχύει από 0.0.0

5 Δ. Ενοίκιο θυρίδων αναλόγως μεγέθους: ΠΑΓΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Μικρό 0,00 Μεσαίο,00 Μεγάλο 0,00 Εγγύηση θυρίδας ανεξαρτήτως μεγέθους 0,00 Επιστρέφεται με την παράδοση των κλειδιών Εξοδα απώλειας κλειδιών θυρίδας Έξοδα ανοίγματος θυρίδας θανόντος κατόχου ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Τα πραγματικά έξοδα αποκατάστασης / αντικατάστασης της κλειδαριάς Τα πραγματικά νομικά έξοδα (γνωμάτευσης κληρονομητηρίων κλπ) Τα ποσά αναφέρονται σε ετήσιο ενοικιο και επιβαρύνονται επιπλέον με Φ.Π.Α. Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια διακανονισμού αξίας με φορτωτικά έγγραφα (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πληρωμής εμπορευμάτων,00% (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 * Τυχόν προμήθειες και έξοδα ανταποκριτών εξωτερικού εισπράττονται επιπλέον των όσων προβλέπονται με το παρόν τιμολόγιο τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Διάρκεια μέχρι μήνες ΣΤ. Ανοιγμα ενέγγυας πίστωσης Προμήθεια ανοίγματος (εισπράττονται επιπλέον έξοδα Swift) ΣΤΟ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εκτέλεσης ενέγγυας πιστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Έξοδα τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια βεβαίωσης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εγγύησης ενέγγυας πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια εξόφλησης προθεσμιακής πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προμήθεια ακύρωσης πίστωσης Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 Προμήθεια έκδοσης πίστωσης σε αναμονή Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 Προμήθεια πληρωμής πίστωσης σε αναμονή Τιμολόγιο Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχυδρομικά έξοδα Courier,00 0 Εσωτερικού Εξωτερικού 0,00 Έξοδα SWIFT/FAX (τηλεφωνικά/φωτοτυπικά),00 Ισχύει από 0.0.0

6 Ζ. Ποσό/Κλίμακα Ποσοστό Εντολές μεταφοράς εντός της Τράπεζας ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ. Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε από/προς κατάστημα της τράπεζας με μετρητά οποιοδήποτε,00 0,00 Σε περίπτωση που με την εντολή μεταφοράς ζητείται η επιστροφή δικαιολογητικών (συναλλαγματικές, αποδείξεις, τιμολόγια) εισπράττονται επιπλέον ταχυδρομικά. Εξερχόμενες Εντολές προς άλλη Τράπεζα εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) Μέσω Καταστήματος..... Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ προς άλλες τράπεζες εντός Ε.Ο.Χ. με αυτόματη πίστωση (STP SEPA) Μέσω ebanking Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ προς άλλες τράπεζες εντός Ε.Ο.Χ. με αυτόματη πίστωση (STP SEPA) Για ποσά έως.000 από.000,0 έως.000,00 από.000,0 και άνω Για ποσά έως.000 από.000,0 έως.000 από.000,0 έως.00 από.00,0 έως ,00,00 0,00 00,00,0,00,00,00 Εισπράττονται επιπλέον έξοδα εντολής, κλπ από 0.000,0 και άνω Διαπραγματεύσιμο Θα λαμβάνεται προηγούμενη έγκριση από Γεν. Δ/νση (τιμολόγησηεκτέλεση)... Εξερχόμενες Εντολές προς Τράπεζα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) Μέσω Καταστήματος Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ ή λοιπά νομίσματα προς Τράπεζες εκτός Ε.Ο.Χ. Εισερχόμενες Εντολές από άλλη Τράπεζα Για ποσά έως 0,00 από 0,0 έως.000,00 από.000,0 και άνω 0,00 0,00,00 0,00 Εισπράττονται επιπλέον έξοδα εντολής, κλπ. Eισερχόμενα εμβάσματα SHA/BEN σε ή συνάλλαγμα από άλλες τράπεζες του οποιοδήποτε εσωτερικού ή του εξωτερικού σε πίστωση λογαριασμού,00 Διάφορα έξοδα. Έξοδα εντολής,00. Έξοδα SWIFT/FAX (τηλεφωνικά/φωτοτυπικά),00 Ταχυδρομικά έξοδα Courier. Εσωτερικού,00 Εξωτερικού 0,00. Έξοδα αποστολής μηνύματος,00. Μετατροπή συν/τος,00 0,00. Ένδειξη εξόδων OUR Μέχρι.00 Μέχρι.000 Μέχρι Άνω των Σημείωση 8,00,00,00 0,00 * Έξοδα εξέτασης/αποστολής μηνύματος στην ΤτΕ (Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών) ανά εξεταζόμενο αίτημα (για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα C.C.) Τροποποίηση Ισχύει από

7 Η. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS DEBIT ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟ EBANKING ΙΚΑ 0,00,00 0,00 Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ 0,00,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΟΦΕΙΛΕΣ 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,00 0,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΕΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Χ. 0,00 0,00 8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 9 ΤΕΕ ΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,00 0,00 0 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 0,00 0,00 0 Φ.Π.Α. 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Ν.Π. 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Φ.Π. 0,00 0,00 ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 ΚΕΑΟ (ΙΚΑΕΤΑΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) 0,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ Ε.Τ.Α.Ο. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,00 0,0 Τ.Ε.Α.Γ.Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΦ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,0 0,0 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,0 0,0 8 ΟΓΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ,00 0,0 9 ΟΓΑΕΡΓΟΔΟΤΕΣ,00 0,0 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ CYTA HELLAS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ FORTHNET ΔΩΡΕΑΝ HELLASFON NETWORKS 0,0,00 0,0 NOVA MULTICHOICE ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ ON TELECOMS,00 ΔΩΡΕΑΝ VIVODI 0,0,00 0,0 8 Ο.Τ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 Ο.Τ.Ε. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ,00 ΔΩΡΕΑΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΣΥΜΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0,0,00 0,0 Ε.Υ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 0,0,00 0,0 8 ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,0,00 0,0 9 ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ 0,0,00 0,0 0 ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,0,00 0,0 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ,00 0,0 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ELPEDISON AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 ELPEDISON AE ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 GREEN ENVIROMENTAL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 GREEN ENVIROMENTAL ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 REMVAena ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ REVMAena ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ TEC HELLAS Ε.Π.Ε. 0,0,00 0,0 8 WATT & VOLT AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 9 WATT & VOLT AE ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛ.ΔΙΚΤ. ΗΛΕΚΤ. ΕΝ. ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),00 0,0 Ε.Π.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,0,00 0,0 Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,0,00 0,0 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,00 0,0 ΥΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΕΣ 0,0,00 0,0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 0,0,00 0,0 Δ.Ε.Η. 0,0,00 0,0 Τροποποίηση Ισχύει από 0.0.0

8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ AIG HELLA A.E.,00 0,0 AIGION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,00 0,0 ALLIANCE INSURANCE 0,0,00 0,0 ARAG HELLAS Α.Α.Ε.Ν.Π.,00 0,0 AXA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ,00 0,0 AXA ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,00 0,0 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ VICTORIA ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 EVIMA INSURANCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ 9 EVIMA INSURANCE ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ 0 FGA INSURANCE HELLAS 0,0,00 0,0 GENERALI HELLAS 0,0,00 0,0 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ING ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ NN HELLAS ΖΩΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ INTERAMERICAN ΖΩΗΣ 0,0,00 0,0 INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ 0,0,00 0,0 INTERAMERICAN ΟΔ.ΠΡΟΣΤ. Α.Ε.,00 0,0 8 INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.,00 0,0 9 INTERAMERICAN LIFE ΓΕΝ. ΑΣΦ. 0,0,00 0,0 0 INTERAMERICAN LIFE ΖΩΗΣ 0,0,00 0,0 NP INSURANCE,00 0,0 PRIME INSURANCE ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Α.Ε. ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 0,0,00 0,0 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 0,0,00 0,0 ΔΥΜΑΝΙΣ Α.Ε.Γ.Α.,00 0,0 8 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 ΕΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Γ.Α. 0,0,00 0,0 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ INTERASCO 0,0,00 0,0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,00 0,0 INTERNATIONAL LIFE ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,00 0,0 INTERNATIONAL LIFE ΖΩΗΣ,00 0,0 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ACTION AID 0,0,00 0,0 GREEN PEACE 0,0,00 0,0 UNICEF ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ BMW AUSTRIA BANK GMBH 0,0,00 0,0 CREDICOM CON FINANCE 0,0,00 0,0 FGA BANK GMGH 0,0,00 0,0 FGA CAPITAL HELLAS 0,0,00 0,0 CREDIT M ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0,0,00 0,0 SFS HELLAS FINANCE FIREN ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ SFS HELLAS FINANCE SERFIN ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 VOLKSWAGEN BANK 0,0,00 0,0 9 ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,00 0,0 ΚΑΡΤΕΣ CITIBANK INTERNATIONAL MASTER ΔΩΡΕΑΝ CITIBANK INTERNATIONAL VISA ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ACS COURIER AEE 0,0,00 0,0 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,00 0,0 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. ΔΩΡΕΑΝ EMPORIKI RENT,00 0,0 EUROLEASE FLEET 0,0 GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ GS HELLAS A.E. 0 BARCODES HELLAS,00 0,0 8 IATA BSP ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 IATA CASS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 KONICA MINOLTA BGR A.E. ΔΩΡΕΑΝ LEASEPLAN HELLAS A.E. 0,0 HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,00 0,0 880 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ vrisko.gr,00 0,0 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,00 0,0 HERTZ AUTO HELLAS ΔΩΡΕΑΝ O.B.I.,00 0,0 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 8 ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 9 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 0 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,00 0,0 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,00 0,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ε.Λ.Π.Α,00 0,0 MERCEDEZ BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 0,0,00 0,0 MTEL,00 0,0 PRAKTIKER HELLAS A.E,00 0,0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ,00 0, GS 0, 0,00 0,00 Τροποποίηση Ισχύει από 0.0.0

9 Θ. ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (CUTOFFS) ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ CutOff Δίκτυο καταστημάτων (Ταμεία) ΑΤΜ Ανάληψη μετρητών τηρούμενο στη τράπεζα τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Εμβάσματα Ανάληψη μετρητών τηρούμενο στη τράπεζα τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα της τράπεζας Εως τις :00 της ίδιας ημέρας Χωρίς χρονικό όριο Χωρίς χρονικό όριο Χωρίς χρονικό όριο τηρούμενο στη τράπεζα Χωρίς χρονικό όριο Δίκτυο ηλεκτρονικής τραπεζικής (InternetBanking) τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Χωρίς χρονικό όριο Ισχύει από 0.0.0

10 Ι. ΠΑΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Παροχή πληροφοριών από το αρχείο: Α) που θα αφορούν εγγραφές μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία αίτησης των στοιχείων (δωρεάν φωτοαντίγραφα) Β) απο ένα χρόνο μέχρι έτη (δωρεάν φωτοαντίγραφα),00 0,00 Πάγιο Πάγιο Γ) για πάνω από έτη 0,00 0,00 Δ) για στοιχεία που οφείλονται σε παραδρομές καταστημάτων μας, οι πληροφορίες θα δίδονται χωρίς προμήθεια ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες αφορούν εγγραφές (στοιχεία) πέραν των ετών από την ημερομηνία αίτησης, θα γίνεται ειδική συμφωνία ανάλογα με την απασχόληση Έκδοση συστατικών επιστολών 0,00 Πάγιο Χορήγηση βεβαίωσης πρός ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές 0,00 Πάγιο Επιστολή για διαγραφή δυσμενών (εκτός των προβλεπόμενων απο τον νόμο ως ανέξοδα) 0,00 Πάγιο Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας 0,00 Αποστολή sms ενημέρωσης για μισθοδοσία 0, ανά sms Αποστολή sms ενημέρωσης για ακάλυπτες επιταγές, ληξιπρόθεσμες οφειλές, λήξη ορίων Κ/Κ, νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ 0,0 Ανά sms. Χρεώνεται για ενημερώσεις που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του πελάτη 8 Αποστολή ενημέρωσης για μισθοδοσία 0, ανά Ισχύει από 0.0.0

11 Κ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Αμοιβή Δικηγόρων Έρευνα υποθ/κείουκτηματολογίου 0,00 Έλεγχος νομιμότητας τίτλων (0ετίας) 0,00 Νομιμοποίηση εταιριών: * ΠροσωπικέςΚ/Ξ,00 * Κεφαλαιουχικέςμη εμπορικές κλπ 0,00 * Ανανέωσητροποποίηση,00 Αίτηση προς Υπ/κείοΚτηματολογικό Γραφείο για τροπή σε Υποθήκη 0,00 Αίτηση προς Υπ/κείοΚτηματολογικό Γραφείο εγγραφής αναγκαστικής ΠΡΣ ή ΥΠΘ 80,00 Σύνταξη αναγγελίας προς Συμβολαιογράφο είσπραξης απαίτησηςεπίσπευσηςπαραγγελίας για κατάσχεση εις χείρας τρίτου Έκδοση αντιγράφου από απόγραφο, σύνταξη παραγγελίας, σύνταξη εντολής αναγκαστικής εκτέλεσης Μετάβαση εκτός έδρας (εντός Νομού): ειρηνοδικείαυποθ/κεία Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Νομού εντός Περιφέρειας): δικαστήριαυποθ/κεία Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Περιφέρειας): δικαστήριαυποθ/κεία 80,00 0,00 0,00 90, έξοδα* Σύνταξη μηνύσεων από ακάλυπτες επιταγές 0,00 Κατάθεση κλήσεων για περαιτέρω συζήτηση σε όλα τα Δικαστήρια 0,00 Κατάθεση απόψεων (ΕιρηνοδικείοΥπερχρεωμένα) 9,00 Σύνταξη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου 0,00 Δήλωση κατάσχεσης στα χέρια μας ως τρίτου (Ειρηνοδικείο) 0,00 Καθορισμός ύψους επιταγών (επιταγών πληρωμής) από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, τα οποία εισπράττει η Τράπεζα: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ανά υπόθεση: 00,00 από 0 έως ,00 από 0.00 έως ,00 από 0.00 έως ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 00,00 από έως ,00 από 0.00έως Δικαστικές ενέργειες και πράξεις 00,00 από και άνω βλ. Κώδικα δικηγόρων παράρτημα ι Ν.9/0 Αμοιβή Μηχανικών Εκτίμησης ακινήτων 00,00 Επανεκτίμησης ακινήτων 0,00 Ελέγχου προϋπολογισμού 0,00 Πιστοποίησης προόδου εργασιών 0,00 Στα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. % Ισχύει από 0.0.0

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης 4Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα