Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων"

Transcript

1 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Εγχειρίδιο για την πρόγνωση των αστικών αποβλήτων και την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των συστηµάτων διαχείρισής των Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού, ΠΘ Κωνσταντινιά Τσιλέµου ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος

2 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Εγχειρίδιο για την πρόγνωση των αστικών αποβλήτων και την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των συστηµάτων διαχείρισής των Κωνσταντινιά Τσιλέµου ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη 2005

3 Το Ερευνητικό Έργο µε τίτλο The Use of Life Cycle Assessment Tools for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies Αριθµός συµβολαίου: EVK4-CT ιάρκεια: Σεπτέµβριος Αύγουστος 2005 χρηµατοδοτήθηκε από το Fifth Framework Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράµµατος Energy, Environment and Sustainable Development, Key Action: The City of Tomorrow and Cultural Heritage. Το παρόν εγχειρίδιο για την πρόγνωση των αστικών αποβλήτων και την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των συστηµάτων διαχείρισής των µε τίτλο Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Α- ποβλήτων είναι ένα προϊόν του αναφερόµενου παραπάνω Ερευνητικού Έργου. Το περιεχόµενο του εγχειριδίου είναι ευθύνη των συνεργαζόµενων φορέων που συµµετείχαν στο Ερευνητικό Έργο και δεν αντιπροσωπεύει τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πληροφορίες για την απόκτηση του εγχειριδίου, τις µεταφρασµένες εκδόσεις του (στα Αγγλικά, Λιθουανικά, Σλοβακικά, Πολωνικά και Ισπανικά) και άλλες παραδοτέες εκθέσεις του Ερευνητικού Έργου παρέχονται στη δικτυακή διεύθυνση

4 Κωνσταντινιά Τσιλέµου, ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Εγχειρίδιο για την πρόγνωση των αστικών αποβλήτων και την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των συστηµάτων διαχείρισής των Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη 2005

5 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή ενός από τους συγγραφείς Κωνσταντινιά Τσιλέµου Πολιτικός Μηχανικός, M.Eng. Υποψήφια ιδάκτορας Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών.Π.Θ Ξάνθη Τηλ.: Τηλεµοιότυπος: ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής.Π.Θ Ξάνθη Τηλ.: Τηλεµοιότυπος: Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού Πολυτεχνική Σχολή.Π.Θ Ξάνθη Τηλ.: Τηλεµοιότυπος: ISBN: X Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 2121/1993 και ισχύει σήµερα) και κατά τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια των συγγραφέων και του εκδότη.

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πριν από τρία χρόνια, το Σεπτέµβριο 2005, άρχισαν οι εργασίες του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο The Use of Life Cycle Assessment Tools for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies. Φορείς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες (συµπεριλαµβανοµένων συµβούλων επιχειρήσεων, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και δήµων) άρχισαν να συζητούν για το πως θα έβρισκαν το βέλτιστο τρόπο συνεργασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα που ήταν η δηµιουργία δύο εργαλείων στήριξης αποφάσεων για την πρόγνωση των αστικών αποβλήτων και την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των συστηµάτων διαχείρισής των. Στα τρια χρόνια που ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι η συνεργασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. ιαφορετικές συνήθειες, µορφές και µέθοδοι εργασίας, διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετικοί στόχοι, διαφορετική ερµηνεία (αντίληψη) της χρησιµοποιούµενης ορολογίας στον τοµέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, διαφορετική κατανόηση του στόχου που έπρεπε να επιτευχθεί επηρέασαν τη συνεργασία και τις αποφάσεις που έ- πρεπε να ληφθούν σε κάθε στάδιο του Ερευνητικού Έργου. Πολύωρες συζητήσεις στα πλαίσια των συναντήσεων σε διάφορες χώρες, ανταλλαγή µεγάλου αριθµού ηλεκτρονικών µηνυµάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και σκληρή δουλειά από όλους τους συµµετέχοντες οδήγησαν στο επιθυµητό αποτέλεσµα, υπερνικώντας όλες τις δυσκολίες. Το παρόν βιβλίο είναι ένα από τα προϊόντα του Ερευνητικού Έργου. Περιγράφει εν συντοµία το Μοντέλο Πρόγνωσης και το Μοντέλο Αξιολόγησης που δηµιουργήθηκαν. Παρουσιάζει τη διαδικασία του Μοντέλου Αξιολόγησης που χρησιµοποιείται για την περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων. Τα αποτελέσµατα της χρήσης των µοντέλων σε 5 πόλεις Ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζονται σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Τέλος, συµπεριλαµβάνονται οδηγοί χρήσης και των δύο µοντέλων. Η γλώσσα επικοινωνίας και συνεργασίας του Ερευνητικού Έργου ήταν η Αγγλική. Τα υπολογιστικά πακέτα (µοντέλα) που δηµιουργήθηκαν, οι εκθέσεις που παραδόθηκαν και το βιβλίο που συνοψίζει τα αποτελέσµατα του Ερευνητικού Έργου είναι γραµµένα στην Αγγλική γλώσσα. Για διευκόλυνση των στελεχών των δήµων των χωρών στις οποίες πραγµατοποιή- - V -

7 θηκε, στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου, εφαρµογή των µοντέλων που αναπτύχθηκαν, το βιβλίο µε τη σύνοψη των αποτελεσµάτων µεταφράστηκε σε 5 γλώσσες (Ισπανική, Πολωνική, Λιθουανική, Σλοβακική και Ελληνική) από τους φορείς που εκπροσωπούσαν τις χώρες αυτές στο Ε- ρευνητικό Έργο. Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στην Ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου βιβλίου που συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα. Σε πολλά σηµεία του βιβλίου έγιναν παρεµβάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες σχολίων και υπολογισµών. Η ορολογία η σχετική µε τη διαχείριση των αποβλήτων αναφέρεται και στην Αγγλική γλώσσα έτσι ώστε να είναι εύκολη η κατανόηση των µοντέλων από τους χρήστες. Τα µέλη της ερευνητικής οµάδας, και συγγραφείς του παρόντος βιβλίου, του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Προγραµµατισµού του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης επιθυµούν να ευχαριστήσουν όλους όσους συµµετείχαν σ αυτό το Ερευνητικό Έργο για την ευχάριστη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την ανοιχτή και ειλικρινή κριτική. Θερµές ευχαριστίες ανήκουν και σε όλους όσους βοήθησαν, στελέχη των ήµων της Θράκης, της Θεσσαλίας και του Ν. Αττικής, παρέχοντας διαφόρων ειδών χρήσιµες πληροφορίες και στοιχεία απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του Ερευνητικού Έργου. Τέλος, θερµές ευχαριστίες ανήκουν στους πολίτες του ήµου Ξάνθης οι οποίοι βοήθησαν στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων απαραίτητων για την εφαρµογή των υπολογιστικών µοντέλων στην πόλη της Ξάνθης. Ελπίζουµε ότι τα αποτελέσµατα του Ερευνητικού Έργου θα συµβάλουν, έστω ελάχιστα, στο διεπιστηµονικό και επαγγελµατικό πεδίο της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων το οποίο εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Κωνσταντινιά Τσιλέµου ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος Ξάνθη, Αύγουστος VI -

8 Σχολιασµός και Ευχαριστίες Το εγχειρίδιο αυτό απεικονίζει µια εξαιρετική συνεργασία ειδικών επιστη- µόνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αυστρία, Γερµανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία) στους τρεις πυλώνες της Βιωσιµότητας: περιβαλλοντική προστασία, οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη. Το Ερευνητικό Έργο επικεντρώνεται στη βιώσιµη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και είναι ένα αποτέλεσµα µιας συνεργασίας ειδικών επιστηµόνων από πανεπιστήµια, βιο- µηχανίες και συµβούλους µηχανικούς. Το αποτέλεσµα αυτού του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο The Use of LCA (Life Cycle Assessment) Tools for the Development of Integrated Waste Management (IWM) in rapid growing economies που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο βασικά εργαλεία στήριξης αποφάσεων που απαιτούνται επειγόντως για τη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση: 1. Μοντέλο Πρόγνωσης Αποβλήτων που υποστηρίζει την πρόβλεψη των µελλοντικών ποσοτήτων των παραγόµενων αποβλήτων για τις πόλεις και τις περιοχές µε ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες 2. Μοντέλο Αξιολόγησης ιαχείρισης Αποβλήτων που υποστηρίζει το σχεδιασµό και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης των αποβλήτων. Η χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για την εισαγωγή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων σε περιοχές µπορεί να υπολογιστεί µέσω ενός µοντέλου υπολογιστή το οποίο επιτρέπει διαφορετικά σενάρια συ- µπεριλαµβανοµένου: της αποθήκευσης των αποβλήτων στα νοικοκυριά, της συλλογής και µεταφοράς, των επιλογών επεξεργασίας αποβλήτων (συµπεριλαµβάνοντας τη θερµική επεξεργασία, τη βιολογική επεξεργασία, την ανακύκλωση των υλικών) και τη διάθεση. Η πρώτη χρήση αυτού του Εργαλείου (Μοντέλου) Αξιολόγησης της ιαχείρισης των Αποβλήτων παρέχεται µέσω πέντε εφαρµογών σε Ευρωπαϊκούς ήµους στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Γενικά, το εγχειρίδιο αυτό παρέχει ένα µοναδικό µείγµα επιστήµης, τεχνογνωσίας και πρακτικής εµπειρίας. Αν και αυτό το εγχειρίδιο περιλαµ- - VII -

9 Πρόλογος και Ευχαριστίες βάνει ποικίλες υποθέσεις και απλοποιήσεις, παρέχει ένα βασικό εργαλείο για τους δήµους, τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τη βιοµηχανία. Είναι ένα πολύ πολύτιµο Ερευνητικό Έργο που παρέχει µελλοντική προοπτική για Βιώσιµη ιαχείριση Αποβλήτων. Prof. Dr.-Ing. Marina Franke Manager Sustainable Development Procter & Gamble Service GmbH Honorary Professor at Technical University Darmstadt - Germany - VIII -

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... V Σχολιασµός και Ευχαριστίες... VΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΙΧ Συνεργαζόµενοι Φορείς στο Ερευνητικό Έργο LCA-IWM... XV Συγγραφή των Επιµέρους Κεφαλαίων από τους Συνεργαζόµενους Φορείς του Ερευνητικού Έργου... ΧIX Συντοµογραφίες... XXI 1 Εισαγωγή Γενικά Ορισµός Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σύνθεση Αποβλήτων Πρόγνωση Αποβλήτων Εισαγωγή Πρόγνωση Παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων Απόδοση της Χωριστής Συλλογής Εργαλείο (Μοντέλο) Αξιολόγησης Ο Σκοπός της Αξιολόγησης και η Συναρτησιακή Μονάδα Καταγραφή των Στοιχείων και Κατανοµή των ιαδικασιών Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Εισαγωγή Περιβαλλοντική βιωσιµότητα στη διαχείριση αποβλήτων Στόχοι της διαχείρισης των αποβλήτων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα Πηγές κριτηρίων για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων Κριτήρια και είκτες Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας IX -

11 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Επιλογή κριτηρίων βασισµένων στη µέθοδο Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής Κριτήρια βασισµένα σε συγκεκριµένους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα Ποσοτικοποίηση Περιβαλλοντικών εικτών Κανονικοποίηση και Συνάθροιση Περιβαλλοντικών εικτών Οικονοµική Αξιολόγηση Εισαγωγή Κριτήρια και είκτες Οικονοµικής Βιωσιµότητας Η διαδικασία επιλογής των κριτηρίων Επιλεγµένα κριτήρια και δείκτες Ποσοτικοποίηση Οικονοµικών εικτών Κοινωνική Αξιολόγηση Εισαγωγή Ποσοτικοποίηση εικτών Κοινωνικής Βιωσιµότητας Προσωρινή αποθήκευση Συλλογή και µεταφορά Επεξεργασία αποβλήτων Άθροιση Κοινωνικών εικτών Μεθοδολογία υπολογισµού των δεικτών Βαρύτητα δεικτών Προσωρινή Αποθήκευση Περιγραφή της ιαδικασίας Συλλογή και Μεταφορά Περιγραφή της ιαδικασίας Επεξεργασία Εισαγωγή Χηµικές Ιδιότητες των Αποβλήτων Χωριστά συλλεχθέντα οργανικά απόβλητα Ανάµεικτα και λοιπά απόβλητα Κοµποστοποίηση Οργανικών Αποβλήτων Περιγραφή της διαδικασίας Αναερόβια Βιοεπεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων Περιγραφή της διαδικασίας Αναερόβια Μηχανική - Βιολογική Επεξεργασία Περιγραφή της διαδικασίας X -

12 Περιεχόµενα 9.6 Αναερόβια Μηχανική - Βιολογική Επεξεργασία Περιγραφή της διαδικασίας Θερµική Επεξεργασία - Καύση Περιγραφή της διαδικασίας Υγειονοµική Ταφή Περιγραφή της διαδικασίας Ανακύκλωση Αποβλήτων Ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιού Ανακύκλωση γυαλιού Ανακύκλωση µετάλλων Ανακύκλωση πλαστικών και συνθετικών Ανακύκλωση συσκευασιών - ανάµεικτων ανακυκλώσιµων υλικών Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Παραγωγή Ενέργειας και Βοηθητικά Υλικά Ηλεκτρική ενέργεια Θερµική ενέργεια Βοηθητικά υλικά Μελέτες Περίπτωσης Βέλτιστα Σενάρια ιαχείρισης Αποβλήτων για Επιλεγµένες Πόλεις Ευρωπαϊκών Χωρών µε Ταχέως Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες - Εισαγωγή Επιλεγµένες Πόλεις µε Ταχέως Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Ξάνθη - Ελλάδα Kaunas - Λιθουανία Wroclaw - Πολωνία Nitra - Σλοβακία Reus - Ισπανία Σύνοψη των Αποτελεσµάτων των Εφαρµογών Καλές Πρακτικές στο Σχεδιασµό Συστηµάτων ιαχείρισης Αποβλήτων Εισαγωγή Ικανότητα ιαχείρισης ηµόσια Ευαισθητοποίηση Ρακοσυλλέκτες Άλλες Πτυχές (Ανάγκη Προσωρινής Αποθήκευσης) Οδηγός Χρήσης Μοντέλου Πρόγνωσης XI -

13 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 12.1 Εισαγωγή Εγκατάσταση Απαιτήσεις συστήµατος Κατεβάζοντας το µοντέλο Κατεβάζοντας το Java Runtime Environment (JRE) Χρήση του Μοντέλου Πρόγνωσης LCA-IWM Έναρξη προγράµµατος Εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη Λήψη αποτελεσµάτων Οδηγός Χρήσης Μοντέλου Αξιολόγησης Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Εισαγωγή Τι είναι το Μοντέλο Αξιολόγησης LCA-IWM; Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Μοντέλου Αξιολόγησης LCA-IWM εξιότητες µοντέλου Ενεργοποίηση µακροεντολών Τοπική διαµόρφωση αριθµών Απαιτήσεις ηλεκρονικών υπολογιστών Χρήση του Μοντέλου Αξιολόγησης LCA-IWM Άνοιγµα του Μοντέλου Αξιολόγησης LCA-IWM Ένα σενάριο ιάγραµµα ροής Προκαθορισµένες τιµές Βοηθητικά µηνύµατα Κύρια µενού διαλόγου του LCA-IWM, συναφή µενού και γραµµές εργαλείων Γενικά δεδοµένα Αποτελέσµατα µοντέλου πρόγνωσης Προσωρινή αποθήκευση Συλλογή και µεταφορά Μενού βασικών ροών αποβλήτων Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων Επεξεργασίες διαλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων Μενού ροών δευτερογενών υλικών ιάθεση αποβλήτων Μενού γενικών στοιχείων εισαγωγής εγκαταστάσεων επεξεργασίας Σύνοδος Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συνόδου Αξιολόγησης XII -

14 Περιεχόµενα Σύνοδος περιβαλλοντικής αξιολόγησης Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υποσυστηµάτων Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Συντελεστές βαρύτητας / Σταθµισµένες επιπτώσεις Οδηγία για τις συσκευασίες Βιοαποδοµήσιµα απόβλητα Σύνοδος οικονοµικής αξιολόγησης Οικονοµικές επιπτώσεις Αποδοτικότητα υποσυστηµάτων Αποδοτικότητα, δικαιοκατανοµή, επιδοτήσεις Σύνοδος κοινωνικής αξιολόγησης Κοινωνικές επιπτώσεις Κοινωνικοί συντελεστές βαρύτητας και κοινωνικές σταθµισµένες επιπτώσεις Συνοπτική παρουσίαση κοινωνικών επιπτώσεων Συνοπτικά συγκριτικά αποτελέσµατα Γενικές συγκριτικές επιπτώσεις Συµµόρφωση µε τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα Παρατηρήσεις Βιβλιογραφικές Πηγές XIII -

15

16 Συνεργαζόµενοι Φορείς στο Ερευνητικό Έργο LCA-IWM INSTITUTE FOR WATER SUPPLY AND GROUNDWATER PROTECTION, WASTEWATER TECHNOLOGY, WASTE MANAGEMENT, INDUSTRIAL MATERIAL CYCLES & ENVIRONMENTAL PLANNING (INSTITUT WAR) TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT (TUD) Emilia den Boer Jan den Boer Jan Berger Johannes Jager GRUP AGA (ANALISI I GESTIO AMBIENTAL) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV-AGA) Montse Meneses Julio Rodrigo Francesc Castells INSTITUTE OF WASTE MANAGEMENT, DEPARTMENT OF WATER, ATMOSPHERE AND ENVIRONMENT BOKU - UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND APPLIED LIFE SCIENCES, VIENNA (ABF-BOKU) Peter Beigl Stefan Salhofer INSTITUTE OF ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WUT) Ryszard Szpadt Marta Sebastian Iwona Maćków Paweł Mrowiński - XV -

17 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων LABORATORY OF PROJECT MANAGEMENT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING SCHOOL OF ENGINEERING DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE (DUTH) Konstantinia Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos NOVATEC S.À R.L. (NOVATEC) Lothar Schanne DEPARTMENT OF MUNCIPAL WASTE AND PUBLIC SPACE SYNCERA DE STRAAT (DE STRAAT) Clemens Berntsen INFRASTRUKTUR & UMWELT (I&U) PROFESSOR BÖHM UND PARTNER Orhan Boran Umur Natus - Yildiz SERVEI DE TECNOLOGIA QUIMICA TECHNOLOGY TRANSFER SERVICE UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (STQ-URV) Francesc Giralt Elena Suñé Josepa Garreta Eva Mª García WASTE MANAGEMENT - ECOLOGY CONSULTING COMPANY WAMECO S.C. (WAMECO) Włodzimierz Szczepaniak Wojciech Górnikowski - XVI -

18 Συνεργαζόµενοι Φορείς στο Ερευνητικό Έργο LCA-IWM DEPARTMENT FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (KTU) Gintaras Denafas Viktoras Racys Ingrida Rimaityte FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF SANITARY ENGINEERING SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SUT-BA) Katarina Jankovicova Oskar Cermak - XVII -

19

20 Συγγραφή των Επιµέρους Κεφαλαίων από τους Συνεργαζόµενους Φορείς του Ερευνητικού Έργου Κεφάλαιο Συνεργαζόµενοι Φορείς 1 Εισαγωγή Emilia den Boer Jan den Boer 2 Πρόγνωση Αποβλήτων Peter Beigl Jan den Boer 3 Εργαλείο (Μοντέλο) Αξιολόγησης Emilia den Boer 4 Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Emilia den Boer Jan den Boer 5 Οικονοµική Αξιολόγηση Konstantinia Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos 6 Κοινωνική Αξιολόγηση Montse Meneses Julio Rodrigo Emilia den Boer Jan den Boer Jan Berger Orhan Boran 7 Προσωρινή Αποθήκευση Peter Beigl Jan den Boer 8 Συλλογή και Μεταφορά Peter Beigl 9 Επεξεργασία Emilia den Boer Jan den Boer 9.9 Ανακύκλωση Αποβλήτων Montse Meneses Julio Rodrigo 9.10 Παραγωγή Ενέργειας και Βοηθητικών Jan den Boer Υλικών Julio Rodrigo 10 Μελέτες Περίπτωσης Orhan Boran Iwona Maćków Ξάνθη - Ελλάδα Konstantinia Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos Kaunas - Λιθουανία Gintaras Denafas Viktoras Racys Ingrida Rimaityte Wrocław - Πολωνία Iwona Maćków Wojciech Górnikowski Ryszard Szpadt Marta Sebastian - XIX -

21 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Κεφάλαιο Συνεργαζόµενοι Φορείς Nitra - Σλοβακία Katarina Jankovicova Oskar Cermak Reus - Ισπανία Francesc Giralt Josepa Garreta Sandra Colom Elena Suñé Eva Mª García 10.3 Σύνοψη των Αποτελεσµάτων των Ryszard Szpadt Εφαρµογών 11 Καλές Πρακτικές στο Σχεδιασµό Orhan Boran Συστηµάτων ιαχείρσης Αποβλήτων 12 Οδηγός Χρήσης Μοντέλου Πρόγνωσης Peter Beigl 13 Οδηγός Χρήσης Μοντέλου Αξιολόγησης Συστηµάτων ιαχείρσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Montse Meneses Julio Rodrigo - XX -

22 Συντοµογραφίες ΑΑΥ ΑΕΚΖ ΑΕΠ ΑΗΗΕ ΑΚΖ ΑΣΑ ΕΑΥ ΕΕ ΕΕΛ HDPE ΙΚ JRE LBC LCA-IWM LDPE ΜΒΕ ΞΒ ΟΞΒ PET Σ ΑΣΑ ΧΥΤΑ Ανάµεικτα Ανακυκλώσιµα Υλικά Αξιολόγηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ανάλυση Κύκλου Ζωής Αστικά Στερεά Απόβλητα Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών Ευρωπαϊκή Ένωση Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων High Density Polyethylene (Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας Ισοδύναµοι Κάτοικοι Java Runtime Environment Liquid Beverage Cartons (Χαρτοκιβώτια Υγρών Αναψυκτικών) Ερευνητικό έργο µε τίτλο The Use of Life Cycle Assessment Tools for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies Low Density Polyethylene (Πολυαιθυλένιο Χαµηλής Πυκνότητας) Μηχανική - Βιολογική Επεξεργασία Ξηρό Βάρος Οργανικό Ξηρό Βάρος Polyethylene Terephthalate (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο) Σύστηµα ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων - XXI -

23

24 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου µε τίτλο The Use of Life Cycle Assessment Tools for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies (Χρήση µεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής για διαµόρφωση στρατηγικών ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων σε ταχέως αναπτυσσόµενες περιοχές), εν συντοµία: LCA-IWM. Το ερευνητικό έργο, διάρκειας 3 ετών (Σεπτέµβριος Αύγουστος 2005), χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί µέρος του 5 th Framework Programme (αριθµός συµβολαίου EVKT-CT ) ως εξής: EU 5th Framework Programme Research Programme: Environment and Sustainable Development (EESD) Key-action The City of Tomorrow and Cultural Heritage 4.1 Sustainable city planning and rational resource management LCA-IWM Improving the quality of urban life Εντούτοις, το περιεχόµενο αυτού του εγχειριδίου, δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

25 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου LCA-IWM αποτελούνται από δύο µοντέλα στήριξης αποφάσεων: ένα Μοντέλο Πρόγνωσης αποβλήτων και ένα Μοντέλο Αξιολόγησης συστηµάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Το Μοντέλο Πρόγνωσης επιτρέπει την πρόγνωση των µελλοντικών ποσοτήτων των παραγόµενων αποβλήτων, βασισµένη σε έναν περιορισµένο αριθµό παραµέτρων εισαγωγής. Αυτές οι παράµετροι αποτελούνται από την τρέχουσα ποσότητα και τη σύνθεση των οικιακών αποβλήτων και τις προβλέψεις µερικών γενικών κοινωνικο-οικονοµικών δεικτών αφ ενός, και τα ιστορικά στοιχεία όσον αφορά αυτούς τους παράγοντες αφ ετέρου (διαθέσιµα στο µοντέλο). Το Μοντέλο Αξιολόγησης επιτρέπει το σχεδιασµό και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων. Μέχρι τέσσερα διαφορετικά σενάρια µπορούν να δηµιουργηθούν και να συγκριθούν. Κάθε σενάριο, εκτός από τα γενικά στοιχεία εισαγωγής από το χρήστη, αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήµατα διαχείρισης αποβλήτων: Προσωρινή Αποθήκευση Συλλογή και Μεταφορά Επεξεργασία, Ανακύκλωση και ιάθεση. Για όλα τα σενάρια οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές ε- πιπτώσεις µπορούν να προσδιοριστούν, παρέχοντας µια αξιολόγηση από πλευράς βιωσιµότητας των διάφορων εναλλακτικών λύσεων. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µια εισαγωγή. Τα Κεφάλαια 2 και 3 παρέχουν τα θεωρητικά υπόβαθρα του Μοντέλου Πρόγνωσης και του Μοντέλου Αξιολόγησης. Στα Κεφάλαια 4, 5 και 6 παρουσιάζεται η διαδικασία του Μοντέλου Αξιολόγησης που χρησιµοποιείται για την περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων, αντίστοιχα. Στα ακόλουθα κεφάλαια παρέχονται οι µέθοδοι υπολογισµού για τα υποµοντέλα του µοντέλου αξιολόγησης: Κεφάλαιο 7 για την προσωρινή αποθήκευση, Κεφάλαιο 8 για τη συλλογή και τη µεταφορά και Κεφάλαιο 9 για τις διαδικασίες επεξεργασίας, ανακύκλωσης και διάθεσης. Το Κεφάλαιο 10 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της χρήσης των µοντέλων σε 5 περιπτώσεις εφαρµογής σε πόλεις Ευρωπαϊκών χωρών. Στο Κεφάλαιο 11 παρέχονται ορθές πρακτικές στη διαχείριση των αποβλήτων. Τέλος, τα Κεφάλαια 12 και 13 αποτελούνται από τους οδηγούς χρήσης του Μοντέλου Πρόγνωσης των αποβλήτων και του Μοντέλου Αξιολόγησης των συστηµάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Στη δικτυακή διεύθυνση του ερευνητικού έργου LCA-IWM και τα δύο µοντέλα είναι διαθέσιµα

26 Εισαγωγή Εκτός από τα δύο µοντέλα, µερικές από τις παραδοτέες εκθέσεις (Deliverable Reports) του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιµες. Αυτές είναι: Deliverable 2.1 (πρόγνωση αποβλήτων), Deliverable 2.2 (πρόληψη αποβλήτων), Deliverable 3 (περιβαλλοντική αξιολόγηση), Deliverable 4 (οικονοµική αξιολόγηση) και Deliverable 5 (κοινωνική αξιολόγηση). Τα deliverables παρέχουν µια σε βάθος περιγραφή της θεωρίας και των υποβάθρων των Μοντέλων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης, καθώς επίσης και των λεπτοµερών µεθόδων υπολογισµού. Θεωρούνται παραρτήµατα αυτού του βιβλίου, αλλά δεν προσφέρονται σε έντυπη µορφή. 1.2 Ορισµός Αστικών Στερεών Αποβλήτων Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (European Waste Catalogue - EWC) δίνεται ένας λεπτοµερής ορισµός των αστικών αποβλήτων (EWC 2000/532/EK). Η κατηγορία αποβλήτων ηµοτικά απόβλητα από κατοικίες και παρόµοια από βιοτεχνίες, εµπόριο, γεωργία, βιοµηχανίες και ιδρύµατα περιλαµβανοµένων κλασµάτων χωριστά συλλεχθέντων α- ποτελείται από: 20 01: Χωριστά συλλεχθέντα κλάσµατα αποβλήτων: χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, µικρά πλαστικά, άλλα πλαστικά, µικρά µέταλλα, άλλα µέταλλα, ξύλο, οργανικά απόβλητα κουζίνας, ρούχα, υφάσµατα, διάφοροι τύποι ε- πικινδύνων αποβλήτων (διαλύτες, οξέα, φυτοφάρµακα, κ.λ.π.) : Απόβλητα κήπων και πάρκων: απόβλητα δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν, χώµα και πέτρες και άλλα µη δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν απόβλητα Άλλα δηµοτικά απόβλητα: ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα, απόβλητα από αγορές, υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων και λάσπη σηπτικής δεξαµενής. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία Συσκευασίες - απορροφητικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισµός (µη προδιαγραφόµενος άλλως), η υποκατηγορία αφορά τις συσκευασίες, συµπεριλαµβανοµένων των χωριστά συλλεχθέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών. Αυτά περιλαµβάνουν τα ακόλουθα απόβλητα συσκευασιών: χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, ξύλο, µέταλλο, συνθετικά, µεικτές συσκευασίες, γυαλί, υφάσµατα και συσκευασίες επικινδύνων ουσιών. Το ερευνητικό έργο LCA-IWM εστιάζεται στη διαχείριση οικιακών αποβλήτων και άλλων αποβλήτων παρόµοιων µε αυτά. Ο ορισµός των οικιακών αποβλήτων ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ο Ευρωπαϊκός Οργα

27 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων νισµός Περιβάλλοντος (European Environment Agency - ΕΕΑ) ορίζει τα οικιακά απόβλητα ως στερεά απόβλητα που αποτελούνται από τα απορρίµµατα τα οποία παράγονται από τα νοικοκυριά (ΕΕΑ 2003a). Τα παρό- µοια µε τα οικιακά απόβλητα είναι εκείνα που προέρχονται από άλλες πηγές παρά από την οικογένεια, όπως γραφεία και καταστήµατα, και συλλέγονται και διατίθενται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα οικιακά απόβλητα. 1.3 Σύνθεση Αποβλήτων Στο ερευνητικό έργο LCA-IWM το Μοντέλο Πρόγνωσης αποβλήτων χρησιµοποιείται για να προβλέπει τις µελλοντικές ποσότητες και τη σύνθεση των αποβλήτων. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα είδη των αποβλήτων που λαµβάνονται υπόψη στο Μοντέλο Πρόγνωσης. Πίνακας 1. Θεωρούµενα είδη παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων Υλικό - σχετικές οµάδες Ανακυκλώσιµα υλικά Οργανικά απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Άλλα υλικά Θεωρούµενα είδη αποβλήτων Χαρτί και χαρτόνι Γυαλί Μέταλλα Πλαστικά και συνθετικά Βιοαποδοµήσιµα απόβλητα Απορρίµµατα κήπων Επικίνδυνα απόβλητα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) Ανάµεικτα α ή λοιπά β απόβλητα Ογκώδη απόβλητα α Ως ανάµεικτα απόβλητα ορίζονται τα οικιακά και τα όµοια προς αυτά απόβλητα που συλλέγονται σε ένα δήµο όπου κανένα πρόγραµµα διαλογής δεν εφαρµόζεται. β Τα λοιπά απόβλητα αποτελούνται από εκείνα τα απόβλητα που αποµένουν για αποκοµιδή µετά τη διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιµων υλικών. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το Μοντέλο Πρόγνωσης παρέχει στοιχεία όσον αφορά την παραγωγή αποβλήτων, δηλ. δυνητικά µέγιστες ποσότητες για χωριστή συλλογή. Στο Μοντέλο Αξιολόγησης, στο υποσύστηµα προσωρινή αποθήκευση τα πραγµατικά συλλεχθέντα είδη αποβλήτων καθορίζονται από το χρήστη. Τα τελευταία µπορεί να διαφέρουν από τα συστατικά των αποβλήτων που αναφέρονται παραπάνω, π.χ. ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών ή των ανάµεικτων ανακυκλώσιµων υλικών που µπορεί να περιλαµβάνουν χαρτί, - 4 -

28 Εισαγωγή γυαλί, πλαστικά και συνθετικά και µέταλλα ή οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. Πίνακας 2. Προκαθορισµένες τιµές σύνθεσης συστατικών ανάµεικτων αποβλήτων (Dehoust et al. 2002) Συστατικό αποβλήτων Υλικά αποβλήτων Σύνθεση [%] Μέταλλα Σίδηρος 91 Αλουµίνιο 9 Πλαστικά και συνθετικά Πλαστικά 56,1 Συσκευασίες 5,4 Συνθετικά 38,5 Λοιπά/Ανάµεικτα απόβλητα α Πάνες 20,8 Αδρανή 13,2 Υφάσµατα 7,8 έρµατα 1,3 Μεσαίου µεγέθους κόκκοι β 28,3 Λεπτοί κόκκοι β 28,6 ΑΗΗΕ Σίδηρος 52 Αλουµίνιο 7 Χαλκός 9 Πλαστικά 22 Γυαλί 7 Αδρανή 3 α Τα λοιπά/ανάµεικτα απόβλητα αποτελούνται εν µέρει από τα χωριστά συλλεχθέντα συστατικά (οργανικά απόβλητα, χαρτί, γυαλί, κ.λ.π.) που δε χωρίστηκαν από τα απόβλητα και εν µέρει από άλλα υλικά που δε συµπεριλαµβάνονται σε οποιοδήποτε πρόγραµµα χωριστής συλλογής. Τα τελευταία αποκαλούνται εδώ: λοιπά/ανάµεικτα απόβλητα" και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα υλικά: πάνες, αδρανή, υφάσµατα, δέρµατα, µεσαίου µεγέθους κόκκοι (8-40 mm) και λεπτοί κόκκοι (< 8 mm). β Και οι µεσαίου µεγέθους και οι λεπτοί κόκκοι θεωρείται ότι αποτελούνται από 80% οργανική ύλη και 20% αδρανή. Η µοντελοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας απαιτεί περαιτέρω καθορισµό των κλασµάτων των αποβλήτων σε µεµονωµένα υλικά. Η σύνθεση των χωριστά συλλεχθέντων κλασµάτων παρέχεται στην Παράγραφο 9.9. Στοιχεία για τη σύνθεση των κλασµάτων που συλλέγονται µέσα στο ρεύµα των λοιπών/ανάµεικτων αποβλήτων δίνονται στον Πίνακα 2. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σύνθεση στα χωριστά και µη-χωριστά συλλεχθέντα κλάσµατα ποικίλλει. Αυτό συµβαίνει διότι µερικά υλικά διαχωρίζονται ευκολότερα από τα άλλα

29 Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Η σύνθεση των ογκωδών αποβλήτων παρέχεται στον Πίνακα 3. Λόγω έλλειψης στοιχείων καµία διάκριση δεν γίνεται µεταξύ των χωριστά συλλεχθέντων ογκωδών αποβλήτων και των ογκωδών αποβλήτων µέσα στα ανάµεικτα/λοιπά απόβλητα. Πίνακας 3. Προκαθορισµένες τιµές σύνθεση ογκωδών αποβλήτων (Dehoust et al. 2002) Συστατικό αποβλήτων Υλικά αποβλήτων Σύνθεση [%] Ογκώδη απόβλητα Ξύλο 49 Σίδηρος 8 Χαρτί 2 Αδρανή 4 Πλαστικά 12 Μεσαίου µεγέθους κόκκοι 20 Υφάσµατα 5-6 -

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 12-14.12.2012 Εισηγητής: Σπύρος Δεμερτζής Δ/ντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας Πώς μπορούμε να έχουμε το περιβάλλον που θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΧΑΝΙΑ 3/7/2009 Συνοπτική παρουσίαση ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγ. 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: από το ΥΠΕΧΩΔΕ Έγκριση του ΣΣΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιµία µέθοδος που µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον όγκο των παραγοµένων. απορριµµάτων. Tα πιθανά οφέλη από την ανακύκλωση είναι τα παρακάτω:

Είναι ιµία µέθοδος που µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον όγκο των παραγοµένων. απορριµµάτων. Tα πιθανά οφέλη από την ανακύκλωση είναι τα παρακάτω: Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα Κέντρα Ανακύκλωσης είναι μονάδες επεξεργασίας, σωστά οργανωμένοι χώροι, κυρίως δημοτικοί, στους οποίους μπορεί να μεταφέρουν οι δημότες μόνοι τους διάφορα υλικά για επαναχρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.2.: 1 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό Fields marked with are mandatory. Στοιχεία συμμετέχοντος Απαντάτε στο ερωτηματολόγιο αυτό για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. LVS 3 Project

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. LVS 3 Project Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures LVS 3 Project Στόχος Προγράμματος Η διάδοση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκπαίδευση Δήμων

Εργαλείο Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκπαίδευση Δήμων Εργαλείο Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Εκπαίδευση Δήμων Το έργο WASP Tool (LIFE 10 ENV/GR/622) WASP = Waste PrevenJon (Πρόληψη Αποβλήτων) Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool An initiative of the Food Sector for the protection of the environment LIFE+ FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958 Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622)

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622) Development and Demonstra/on of a Waste Preven/on Support Tool for Local Authori/es - WASP Tool (LIFE10 ENV/GR/ 622) Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

COD NH 4 -N NO 3 -N TN Ορθο PO 4 -P P ολ

COD NH 4 -N NO 3 -N TN Ορθο PO 4 -P P ολ COD NH -N NO 3 -N TN Ορθο PO -P P ολ 9 %! K i w a W a t e r R e s e a r c h 2 7 3 H A C H L A N G E 1 8.,,. C O D,,,,, L A N G E. Y o u d e n. Συντάκτης: Petra Pütz - ιπλ. χηµικός µηχανικός - Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα