«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΑΣ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με Θέμα: «Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» Εισηγήτρια: Νταγολούδη Αθανασία Επιβλέποντες: Ζηκόπουλος Χρήστος, Διδάκτωρ Παπαδόπουλος Χρυσολέων, Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2009

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζηκόπουλο για την βοήθεια του στην εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του μεταπτυχιακού τμήματος Logistics, κ. Χρυσολέων Παπαδόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να βρίσκομαι μεταξύ των φοιτητών του νέου μεταπτυχιακού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθύνων σύμβουλο της επιχείρησης στην οποία έγινε η έρευνα, κ. Αλέξη Παπαγρηγορίου για τη μαθήτευση δίπλα του καθώς και τον κ. Γαληνό Πανούση, στέλεχος της επιχείρησης για τη βοήθεια του. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους καλούς μου φίλους και συμφοιτητές, που με στήριξαν ηθικά όλο το χρονικό διάστημα και που πάντα δείχνουν το ενδιαφέρον τους. 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο χώρο των επιχειρήσεων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις για την ποιότητα αυτών αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Η κύρια απαίτηση των καταναλωτών είναι η ικανοποίηση της ζήτησης τους αξιόπιστα και γρήγορα. Η άρτια και άμεση κάλυψης της ζήτησης προϋποθέτει σωστό προγραμματισμό από μέρους των επιχειρήσεων. Ο προγραμματισμός αναφέρεται στις προμήθειες τους, την παραγωγή, την αποθήκευση και τέλος στη διακίνηση και διανομή των αγαθών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το σύστημα διαχείρισης δυο προϊόντων σε μια εμπορική επιχείρηση. Την παρουσίαση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται έως τώρα ακολουθεί ο υπολογισμός του συνολικού κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων των προϊόντων. Έπειτα η μελέτη των προϊόντων και η σχεδίαση ενός μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης αυτών. Στη συνέχεια προτείνονται νέα συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων βάσει της παραμετροποίησης η οποία στηρίχθηκε στη συγκεκριμένη επιχείρηση και έλαβε υπόψη τη φύση των υλικών και το περιβάλλον. Τέλος η χρησιμοποίηση του συνολικού κόστους ως άξονα σύγκρισης μεταξύ των δυο ισχυόντων συστημάτων και των δυο προτεινόμενων, δίνει τη λύση στο πρόβλημα του σχεδιασμού διαχείρισης των επιλεχθέντων ειδών στο πεδίο της αποθήκευσης και της παραγγελιοδοσίας. 2

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες Περίληψη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σελ.5,6 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση..σελ.7-10 Κεφάλαιο Παρουσίαση της εταιρίας.σελ.11, ABC Analysis Εισαγωγή.σελ.12, ABC Ανάλυση στη Δόμηση Ρόδου.σελ Επιλογή των προϊόντων προς μελέτη σελ.17 Κεφάλαιο Παρουσίαση προιόντων Γυψοσανίδα RB 13/ σελ Πετροβάμβακας 5cm 40kg σελ Πρόβλεψη ζήτησης σελ.26, Μέθοδοι πρόβλεψης...σελ Ποιοτικές μέθοδοι.σελ Ποσοτικές μέθοδοι σελ Σφάλματα στην πρόβλεψη σελ Γυψοσανίδα RB 13/2500..σελ Πετροβάμβακας 5cm 40kg σελ Κεφάλαιο Εισαγωγή σελ.53, Σκοπός διατήρησης αποθέματος σελ.54, Στοιχεία κόστους αποθέματος σελ.55, Βασικοί τύποι αποθεμάτων σελ.56, Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων... σελ Αβεβαιότητα στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθέματος..σελ Γυψοσανίδα RB 13/ Ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος σελ Προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος σελ

5 5.8 Πετροβάμβακας 5cm 40kg Ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος.σελ Προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος..σελ Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα σελ.88,89 Βιβλιογραφία..σελ.90,91 Παραρτήματα.σελ

6 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιστήμη των logistics ασχολείται με τη διαχείριση της ροής των αγαθών, της πληροφορίας και των άλλων πόρων συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των ανθρώπων μεταξύ του σημείου παραγωγής και του σημείου κατανάλωσης έτσι ώστε οι απαιτήσεις των καταναλωτών να ικανοποιηθούν. Τα logistics περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, τη διακίνηση, την αποθήκευση, το απόθεμα, τη διαχείριση των αγαθών, τη συσκευασία και περιστασιακά την ασφάλεια των αγαθών. Είναι ένα συστατικό της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο προσθέτει την χρησιμότητα του χώρου και την αξιοποίηση του χρόνου με στόχο η εφοδιαστική αλυσίδα να γίνει και αλυσίδα αξίας. Πολλοί οικονομολόγοι και μάνατζερ δίνουν έμφαση στη μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση του κόστους. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από πολλές διαφορετικές ενέργειες που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, τη διαχείριση παραγωγής και τη διαχείριση των αποθεμάτων των αγαθών. Στο σημείο αυτό γίνονται οι προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων είναι συχνά άστοχες. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένα ορατό πρόβλημα, αυτό της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία αλλά με τη σαφή και πλήρη παραμετροποίηση αυτών για κάθε επιχείρηση και αγαθό ξεχωριστά. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των αποθεμάτων για επιλεγμένα προϊόντα μιας επιχείρησης εμπορίας δομικών υλικών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ζήτησης για τα προϊόντα που μελετώνται είναι το γεγονός ότι η ζήτηση είναι στοχαστική με σημαντική κλίση προς την εποχικότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια παραμετροποίησης ενός συστήματος διαχείρισης αποθέματος με στοχαστική ζήτηση για σταθερή περίοδο αναθεώρησης του αποθέματος αλλά με την παράμετρο των διαφορετικών εποχών στη διάρκεια ενός έτους. Στο μοντέλο αυτό έγινε η υπόθεση διαφορετικού τύπου ζήτησης ανά εποχή από αυτό της συνολικής ζήτησης. Από αυτή την υπόθεση προέκυψε η χρησιμοποίηση των στοιχείων του μοντέλου σταθερής περιόδου αναθεώρησης αποθεμάτων. 5

7 Έχοντας στη διάθεση μας στοιχεία ζήτησης όλων των προϊόντων της συγκεκριμένης εμπορικής επιχείρησης αρχικά έγινε ο διαχωρισμός των στοιχείων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μετά από την ταξινόμηση αυτών των δυο προϊόντων σε μία ABC ανάλυση, ακολούθησε η επιλογή των δυο προϊόντων προς μελέτη. Σημαντικό κομμάτι στη μελέτη στάθηκαν οι συνεντεύξεις από τη διεύθυνση της επιχείρησης και η παρατήρηση των προϊόντων στο επίπεδο της ζήτησης και την αποθεματοποίηση αυτών. Στα πλαίσια της διπλωματικής αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για κάθε προϊόν, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την αλλαγή στη διαχείριση του. Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε ώστε να βρεθούν οι θεωρητικές βάσεις ανάπτυξης των μοντέλων διαχείρισης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ταξινόμηση των προϊόντων της επιχείρησης σε ομάδες A,B, C σύμφωνα με το συνολικό τζίρο αυτών το έτος Στο κεφάλαιο 4, αναλύονται εκτενώς τα μοντέλα ζήτησης που ισχύει για το κάθε ένα από τα επιλεχθέντα προϊόντα και εκτιμάται η ζήτηση τους για το έτος Το πέμπτο κεφάλαιο κάνει λόγο για τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων των ειδών και γίνεται πρόταση για υιοθέτησης νέων. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση με βάση το συνολικό κόστος διαχείρισης του αποθέματος. Το έκτο κεφάλαιο συνοψίζει τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και προτείνει μελλοντικές επεκτάσεις του θέματος. 6

8 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η έννοια των logistics δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί η ουσία της οργάνωσης και διαχείρισης αποθεμάτων στον ανεφοδιασμό στρατευμάτων παρά την άγνοια της έννοιας. Η διανομή των αγαθών υπήρξε ως πρόβλημα από τη δημιουργία της ζήτησης. Πολλές από τις αποτυχίες στη διανομή των αγαθών δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μη σύνδεσης ζήτησης και προμηθειών (Arch Saw,1915). Για να ληφθούν όμως οι σωστές αποφάσεις απαραίτητο βήμα είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης διότι πάνω σε αυτή βασίζονται όλες οι αποφάσεις της επιχείρησης. Την σημασία της έννοιας του αντικειμένου της πρόβλεψης αναλύουν οι Chopra και Meindl (2001) και επισημαίνουν τα ρίσκα που ελλοχεύουν στον υπολογισμό των προβλέψεων. Η ζήτηση ενός είδους ή μίας υπηρεσίας καθορίζει και τη συνάρτηση της πρόβλεψης και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παραγγελιών. Μία θεωρία που εφαρμόστηκε αρκετά στην παραγγελιοδοσία είναι το μοντέλο της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας, γνωστή ως EOQ(Harris and Wilson, 1915). Oι υποθέσεις που γίνονται για να ισχύει το μοντέλο είναι ότι το κόστος αγοράς του προϊόντος είναι σταθερό, το κόστος διατήρησης του αποθέματος είναι ανάλογο της ποσότητας που υποστηρίζει σε απόθεμα καθώς και ότι το κόστος παραγγελίας είναι σταθερό και δεν εξαρτάται από το μέγεθος της. Επίσης η ζήτηση είναι γνωστή και σταθερή. Όμως οι παραπάνω υποθέσεις δεν ισχύουν για όλα τα προϊόντα. Έτσι στην περίπτωση που το κόστος παραγγελίας δεν είναι σταθερό(gupta, 1994), αλλά εξαρτάται από το μέγεθος της παραγγελίας, αναπτύσσεται ο αλγόριθμος ο οποίος εφαρμόζεται όταν ότι το κόστος παραγγελίας μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας. Στην περίπτωση του περιορισμού της χωρητικότητας, η μεγαλύτερη πληροφόρηση για τη μελλοντική ζήτηση η οποία προκύπτει από την τοποθέτηση των παραγγελιών από τους πελάτες σε συντομότερο χρονικό διάστημα είναι το κλειδί για τη λύση ενός τέτοιου προβλήματος(ozer,wei, 2001). Δηλαδή με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν άμεση ανάγκη το προϊόν αλλά το χρειάζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μέσω αυτής της πληροφορίας και αθροίζοντας τις τρέχουσες παραγγελίες η επιχείρηση μπορεί να οργανώσει τη ζήτηση σε μελλοντικό χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουν οι Ozer και Wei να μοντελοποιήσουν ένα τέτοιου είδους πρόβλημα υπέθεσαν ότι το σταθερό κόστος διατήρησης του αποθέματος είναι μηδενικό και ανέπτυξαν μια πολιτική 7

9 για το απόθεμα. Στην περίπτωση που το βασικό απόθεμα δεν είναι μηδενικό γίνεται ανάλυση των προοπτικών για παραγωγή πλήρους χωρητικότητας ή όχι. Τις υποθέσεις αυτές ακολουθούν συναρτήσεις όπου αναπτύσσεται η στρατηγική της ανανέωσης του αποθέματος. Μέσα από αριθμητικά παραδείγματα αποδεικνύεται ότι η αυξημένη πληροφόρηση για μελλοντική ζήτηση μετριάζει την ανεπάρκεια της δυναμικότητας παραγωγής καθώς επίσης επιτρέπει και την πιο σωστή διαχείριση των αποθεμάτων. Η αβεβαιότητα στη ζήτηση όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα στο σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων. Μία ενδιαφέρουσα θεωρία είναι διατυπωμένη από τους Li, Xu and Jack Hayya (2004). Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας πιο κατάλληλης πολιτικής παραγγελιών καθώς και η κατανόηση της επίδρασης των διακοπών προμήθειας στη λειτουργία ενός συστήματος αποθεμάτων. Αρχική παραδοχή είναι ότι στην επιχείρηση εφαρμόζεται ένα σύστημα περιοδικής αναθεώρησης αποθέματος με τυχαία(στοχαστική) ζήτηση και ο προμηθευτής είναι αναξιόπιστος. Η διαθεσιμότητα του προμηθευτή μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μία διαδικασία εναλλακτικής ανανέωσης του αποθέματος, δηλαδή η εναλλακτική ανανέωση του αποθέματος είναι όταν ορίζουμε μία κατάσταση UP όταν υπάρχει διαθέσιμη προμήθεια και DOWN διαφορετικά. Γενικά η διάρκεια των κύκλων UP και DOWN διαφέρουν. Η εταιρεία πληροφορείται τη διαθεσιμότητα των προμηθειών στην αρχή του κάθε κύκλου. Στην αρχή του κύκλου UP η επιχείρηση μπορεί να ανανεώσει το απόθεμα της στο επίπεδο που ορίζει η ίδια ως στόχο. Το κόστος προμήθειας, διατήρησης και έλλειψης αποθέματος θεωρούνται όλα γραμμικά και η ζήτηση σε διαφορετικές περιόδους είναι ανεξάρτητη. Επιπλέον τα σταθερά κόστη θεωρούμε ότι εξαρτώνται από τον προμηθευτή μας, δηλαδή μπορεί να αλλάζουν από παρτίδα σε παρτίδα. Το πρόβλημα είναι δυναμικού προγραμματισμού και αποδεικνύει ότι η πολιτική παραγγελιών είναι μία εξαρτώμενη κατάσταση από την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόζεται στη διαχείριση του αποθέματος του οποίου το επίπεδο σε μία κατάσταση UP εξαρτάται από την εναπομείναντα ζωή του κύκλου UP και τη διάρκεια του DOWN. Τα επίπεδα του αποθέματος αυξάνονται όσο η ζωή του κύκλου UP γίνεται στοχαστικά μικρότερη ή η ζωή του κύκλου DOWN στοχαστικά μεγαλύτερη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και του δυναμικού προγραμματισμού είναι ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν να μοντελοποιήσουμε την οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες καθώς επίσης και όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά 8

10 με τις προμήθειες ανά άτακτα χρονικά διαστήματα είναι προτιμότερο να διατηρεί μεγαλύτερα αποθέματα. Μια συχνή παράμετρος της στοχαστικής ζήτησης είναι να εμφανίζει εποχικότητα. Ο Gupta (2001) απομόνωσε τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε είδη που εμφανίζουν εποχικότητα στη ζήτηση και τα διαχώρισε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη προκύπτει όταν υποθέτεται ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και αφορά προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής. Η δεύτερη κατηγορία των προβλημάτων ακολουθεί την υπόθεση του πρώτου μόνον που η ζήτηση αυξάνεται με τον καιρό. Στην τρίτη ισχύει ότι και στις προηγούμενες αλλά προστίθεται ο περιορισμός συγκεκριμένων παραγγελιών μέσα στον χρονικό ορίζοντα που έχει οριστεί. Η τελευταία κατηγορία που διαχώρισε ο Gupta αφορά στο κόστος παραγγελίας και στο γεγονός ότι αυτό μπορεί να αυξάνεται καθώς περνά ο χρόνος. Έχοντας κατηγοριοποιήσει λοιπόν τα προβλήματα και προσθέτοντας διάφορες παραμέτρους που αφορούν τη ζήτηση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε προϊόντος ο Gupta καταλήγει σε μία συνάρτηση η οποία υπολογίζει έναν ακέραιο αριθμό παραγγελιών ανά οριζόμενη χρονική περίοδο και οδηγεί στη μεγιστοποίηση του κέρδους ή την ελαχιστοποίηση του κόστους. Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την στοχαστική ζήτηση με εποχικότητα είναι η έννοια της Περιοδικής Ποσότητας Παραγγελίας(POQ=Periodic Order Quantity),(Brown, 1977), ο υπολογισμός της οποίας βοήθησε σημαντικά στη μελέτη των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων για προϊόντα με εποχικότητα στη ζήτηση. Εισάγει την έννοια της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας χρησιμοποιώντας ανά χρονικά διαστήματα (περιόδους) την κανονική κατανομή και τη μέση ζήτηση της καθώς επίσης ανάγει τα μεγέθη του κόστους στο διάστημα αυτό. Οι μαθηματικοί τύποι επίλυσης ενός τυπικού προβλήματος Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας(EOQ) προσαρμόζονται σε μικρά διαστήματα και ο όρος της EOQ αντικαθίσταται από αυτόν της POQ. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας περιληπτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μερικών ερευνών με αντικείμενο τη διαχείριση αποθεμάτων, παρατηρείται το φαινόμενο σύγκλισης των απόψεων ότι η σχεδίαση ενός συστήματος απαιτεί την όσο το δυνατόν λιγότερη αβεβαιότητα των πληροφοριών. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να πηγάζει από τις πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση των προϊόντων, των συστημάτων ανεφοδιασμού, το μικρό χρονικό ορίζοντα δράσης. Παρά τις διαφορές που μπορεί να συναντάμε στην προσέγγιση του κάθε προβλήματος στόχος των ερευνητών είναι η μοντελοποίηση όλων των 9

11 παραγόντων που επηρεάζουν το απόθεμα. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιείται η πιθανότητα των σωστών προβλέψεων που αφορούν το αναμενόμενο απόθεμα και πολλαπλασιάζονται οι προσδοκίες για τη σωστή διαχείριση του, η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Άλλωστε στόχος των σύγχρονων επιστημονικών ερευνών είναι η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε όλοι,από τον παραγωγό, τον έμπορο και τέλος τον καταναλωτή, να απολαμβάνουν τα οφέλη της εύρυθμης λειτουργίας της και έτσι να προκύψει η αλυσίδα αξίας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει προσπάθεια για την εύρεση της οικονομικότερης διαχείρισης αποθεμάτων δύο προϊόντων σε συγκεκριμένη επιχείρηση, ακολουθώντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επεξεργασία τους, τη μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και των μοντέλων που επιλέχθηκαν για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. 10

12 3. ABC Analysis-Επιλογή προϊόντων 3.1 Παρουσίαση εταιρίας Το 1993,στην πόλη της Ρόδου ιδρύεται η εταιρία με το διακριτικό όνομα «Δόμηση Ρόδου Α.Ε.Β.Ε» από τους αδερφούς Αλέξη και Γιάννη Παπαγρηγορίου. Οι ίδιοι έχοντας εμπειρία από το χώρο των εργολαβιών αλλά με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά κάνουν σύντομα τη διαφορά στο χώρο των δομικών υλικών με νέες προτάσεις και γνώσεις σε εξειδικευμένα προϊόντα. Το αρχικό αντικείμενο απασχόλησης ήταν η πώληση δομικών υλικών αλλά αργότερα προστέθηκαν γεννήτριες, ηλεκτρικές μηχανές και εργαλεία. Καθώς η εταιρία επεκτεινόταν οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων ειδών για την κατασκευή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού χώρου, έφερε την εταιρία στη θέση να πουλά πόρτες, είδη μπάνιου, είδη κήπου, πλακάκια, τζάκια, είδη κιγκαλερίας, σκάλες αλουμινίου, ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ταπετσαρίες. Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες που καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη από 4000 m 2 η κάθε μία και εκθεσιακό χώρο 3 ορόφων συνολικής έκτασης 2000m 2. Στα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγεται και ο στόλος των οχημάτων και φορτηγών για την εξυπηρέτηση των πελατών στο χώρο τους επαγγελματικό και μη. Αν και η επιχείρηση αρχικά δεν απασχολούσε περισσότερους από 7 υπαλλήλους, σήμερα οι εργαζόμενοι της Δόμησης Ρόδου είναι 32 οι οποίοι δουλεύουν σε ένα από τα τμήματα του λογιστηρίου, των πωλήσεων, των παραγγελιών, της αποθήκης καθώς και των δρομολογίων. Η Δόμηση Ρόδου έχει καταφέρει να συνεργάζεται με τους κορυφαίους του κάθε πεδίου του οποίου τα προϊόντα εμπορεύεται. Μερικοί από τους συνεργάτες της είναι η ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ, BPB-RIGIPS, FIBRAN-IZOTEK, ΚΕRΑΚΟLL, NOVENTA. Έχει κτίσει σχέσεις προσωπικές με τους ανθρώπους των συνεργατών της και σε μερικές από αυτές αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τα Δωδεκάνησα. Επίσης, η συνεργασία της με εταιρίες του εξωτερικού όπως η JINFER, DLH είναι μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Στόχος της επιχείρησης αποτελεί η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είτε πρόκειται για εργολάβους είτε για ιδιώτες. Η ποιότητα και η ταχύτητα της εξυπηρέτησης αποτελούν τα 11

13 εφόδια για την πραγματοποίηση του στόχου της. Οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα έχουν σκοπό την μεγαλύτερη ποικιλία και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η εξειδίκευση, η γνώση και η εμπειρία σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά ρίσκα που παίρνει καθώς και με αναπτυξιακό ρυθμό της τάξεως του 30% (μικτά κέρδη 2007: 10 εκατομμύρια ευρώ) ως μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στο Αιγαίο. 3.2 ABC Analysis Εισαγωγή Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή της πληροφορίας. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικό για το σημερινό άνθρωπο, δεν παύει όμως η επεξεργασία των πληροφοριών να αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που είναι αναγκαίο να ομαδοποιήσουν ώστε να εκμεταλλευτούν τις σωστές, με στόχο την άρτια λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης και έμμεσα το κέρδος. Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας για μείωση του κόστους μιας επιχείρησης αλλά κοστίζει σε χρόνο απασχόλησης του προσωπικού επομένως και χρημάτων. Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός να επικεντρωθεί στη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων στόχος μιας επιχείρησης είναι το πότε θα γίνει μια παραγγελία και σε τι ποσότητα με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγγελίας. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχου αποθεμάτων περιλαμβάνονται πολλά και διαφορετικά αντικείμενα-προϊόντα ή υπηρεσίες είναι δύσκολο για την επιχείρηση να κάνει διαφορετικό προγραμματισμό για τα αποθέματα κάθε είδους ξεχωριστά. Όμως μια μέθοδος, η μέθοδος Pareto ή αλλιώς ευρέως γνωστή ως ABC ανάλυση έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα ταξινομώντας στην ουσία τα προϊόντα/αντικείμενα με βάση τη «σημασία» τους στην επιχείρηση. Ήταν το 18 ο αιώνα όταν ο Villefredo Pareto διαπίστωσε μελετώντας τη διανομή του πλούτου στο Μιλάνο, ότι 20% των ανθρώπων συγκέντρωναν το 80% του πλούτου. Η διαπίστωση αυτή του Pareto πολύ καιρό πριν, φαίνεται ότι ταιριάζει σε πολλές περιπτώσεις 12

14 αξιολόγησης κατηγοριοποίησης αξιών. Η λογική πίσω από την ABC ανάλυση είναι η αρχή του Pareto γνωστή και ως κανόνας 80/20. Πρόκειται για την ταξινόμηση των προϊόντων ανάλογα με την αξία τους με ένα σχετικά μικρό αριθμό προϊόντων να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών. Η κατηγορία Α αντιστοιχεί σε ένα μικρό ποσοστό του αποθέματος των ειδών μεγάλης όμως αξίας, δηλαδή περίπου 15-20% του συνόλου των διάφορων αποθεμάτων. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει είδη μικρότερης αξίας και σημασίας, αντιστοιχούν περίπου στο 20-25% του κύκλου εργασιών. Τέλος, η κατηγορία C περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μικρότερης αξίας αγαθά, περίπου 10-15% της συνολικής αξίας του κύκλου εργασιών των αποθεμάτων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των υλικών που αποθεματοποιούνται. Στόχος της ταξινόμησης ABC είναι ο καθορισμός του βαθμού ελέγχου και παρακολούθησης των αποθεμάτων. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της ABC ανάλυσης όπως το που πρέπει να τοποθετηθούν τα προϊόντα στην αποθήκη, πόσο συχνά πρέπει να παραγγέλνονται ή σε τι ποσότητες. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους κατά την ταξινόμηση. Για παράδειγμα είδη με μεγάλο περιθώριο κέρδους αλλά με μικρές πωλήσεις μπορεί να μπουν στην κατηγορία C και να τους δοθεί χαμηλή προτεραιότητα. Ένα τελευταίο αρνητικό στοιχείο που φέρει η ABC ανάλυση είναι ότι είναι πιθανό τα συμπληρωματικά προϊόντα διαχωρίζονται με αποτέλεσμα να ακολουθούνται διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων τους με διαφορετική περίοδο επιθεώρησης,συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη σωστή συσχέτιση των πωλήσεων αυτών των προϊόντων ΑBC Ανάλυση στη Δόμηση Ρόδου Προκειμένου να γίνει η ανάλυση θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τις ετήσιες πωλήσεις και την τιμή κόστους κάθε μονάδας των ειδών προς ταξινόμηση. Αφού πολλαπλασιαστεί το κόστος της μονάδας με τις ετήσιες πωλήσεις και βρεθεί το σύνολο του ετήσιου τζίρου για κάθε προϊόν γίνεται μια ταξινόμηση με βάση αυτά τα σύνολα με φθίνουσα σειρά. 13

15 Στην περίπτωση της εφαρμογής της ταξινόμησης στην επιχείρηση Δόμηση Ρόδου η παρουσία περισσότερων από κωδικών που εμφανίζουν εμπορική και λογιστική κίνηση στη διάρκεια του έτους κατέστησε πολύ δύσκολη τη συλλογή και την αξιολόγηση των προϊόντων που έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ABC ανάλυση. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να γίνει μία πρώτη διαλογή ανάμεσα στους κωδικούς με λογιστική κίνηση μέσα στο 2007 και Με βάση τον τρόπο ελέγχου του αποθέματος τους (συχνότητα επίβλεψης) αλλά και της βαρύτητας που έχουν στην επιχείρηση ως προς την κινητικότητα τους. Τα επιλεχθέντα είδη έφτασαν σε αριθμό τα 386 όπου και αντιστοιχούν στο 3% περίπου του συνόλου των προϊόντων. Δεύτερο βήμα ήταν η άντληση της πληροφορίας που αφορά την ετήσια ζήτηση του κάθε είδους καθώς και την τιμή αγοράς του. Αυτό το βήμα αποδείχτηκε ιδιαιτέρως δύσκολο καθώς το μέχρι πρότινος πληροφορικό σύστημα που λειτουργούσε δεν υποστήριζε τη μαζική συλλογή πληροφοριών και έτσι έπρεπε να γίνει για το καθένα ξεχωριστά. Οι αριθμοί βάση τους οποίους έγινε η ABC ανάλυση αφορούν το έτος 2007, δηλαδή το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο έτος πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων. Η εικόνα που είχε δημιουργηθεί με βάση την «κινητικότητα» των αποθεμάτων των προϊόντων δεν είναι αρκετή για να τα κατατάξει ως προϊόντα Α. Απαραίτητο στοιχείο είναι και η ετήσια ζήτηση πόσο μάλλον πολλαπλασιαζόμενη με το κόστος της μονάδας. Γι αυτό η ABC ανάλυση κρίνεται ως αναγκαία πηγή πληροφόρησης για μία επιχείρηση. Η σωστή αξιολόγηση των ειδών της και η δημιουργία της σωστής και ολοκληρωμένης εικόνας της επιχείρησης μπορεί να την οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές που αφορούν την οργάνωση και τη διαχείριση των αποθεμάτων της, γεγονός που μπορεί να την οδηγήσει στη μείωση του συνολικού κόστους. Στον πίνακα 3.1 παρατίθενται τα ποσοστά ολόκληρης ΑΒC ανάλυσης και στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά η ομάδα Α όπου και βρίσκονται τα προϊόντα που θα μελετηθούν. 14

16 Πίνακας 3.1. ABC ανάλυση-τα αποτελέσματα ΟΜΑΔΑ Ποσοστό % επί του συνολικού τζίρου Ποσοστό % επί του συνόλου του αριθμού προϊόντων Α 85% 5% Β 12% 13% C 3% 82% Στην ταξινόμηση που έγινε παρατηρούμε το 85% του ετήσιου κύκλου εργασιών να αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθμού των προϊόντων. Στην ομάδα Β το 13% του αριθμού των ειδών είναι το 12% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ενώ την ομάδα C απαρτίζουν εμπορεύματα που αποτελούν το 82% του δείγματος που αναλύεται παρακάτω αλλά αντιστοιχούν σε μόλις 3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από τα παραπάνω ποσοστά αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι τα είδη που ανήκουν στην ομάδα Α, ενώ είναι πολύ λίγα σε αριθμό καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το 85% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Επομένως κρίνεται αναγκαία η μελέτη της ομάδας Α και του τρόπου διαχείρισης των αποθεμάτων της. Στον πίνακα 3.2 παρατίθενται τα προϊόντα που μετά την ABC ανάλυση ανήκουν στην ομάδα Α. 15

17 Πίνακας 3.2. ABC ανάλυση- Ομάδα Α Είδος σε απόθεμα Κόστος μονάδας Ετήσιες πωλήσεις Σύνολο Ποσοστό % στο σύνολο Ποσοστό % του συνόλου των εμπ/των Ομάδα ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ 4μμ 0, , ,42 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/2500 2, , ,70 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB/2800 1, , ,55 Α ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 3μμ 0, , ,24 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBΙ 13/2500 2, , ,53 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/3000 1, , ,78 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBL 13/2800 2, , ,33 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBL 13/3000 2, , ,77 Α ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5cm 40kg 3, , ,71 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 3M 1, , ,80 Α ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75mm 3M 0, , ,77 Α ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 3ΜΜ 0, , ,87 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 2.80M 1, , ,21 Α ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΥΤΗ 25ΜΜ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 2.5OM 6, , ,33 1, , ,18 Α Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/2300 2, , ,82 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mm 3M 1, , ,09 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 100mm 3M 1, , ,60 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 3.50M 1, , ,92 Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ,62 0,85 0,05 Α 16

18 3.3 Επιλογή των προϊόντων προς μελέτη Ως πρώτο προϊόν στην ομάδα Α εμφανίζεται το κανάλι οροφής με ετήσιο τζίρο ,42, ακολουθούν πολλά είδη γυψοσανίδας με δεύτερο στην ταξινόμηση τον πιο κοινό τύπο γυψοσανίδας ενώ παρεμβάλλεται το περιμετρικό. Στην 9 η θέση ταξινόμησης με ,71 το χρόνο συναντάμε τον κοινό πετροβάμβακα. Ακολουθούν άλλα 10 προϊόντα και συμπληρώνεται η ομάδα Α η οποία στο σύνολο της περιλαμβάνει 19 είδη. Το κανάλι οροφής και το περιμετρικό ακολουθούν κοινούς κανόνες παραγγελιών γιατί συνήθως πωλούνται σε συνδυασμό(συμπληρωματικά) ενώ δεν παρουσιάζουν κάποια δυσκολία ως προς τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος τους, γι αυτό το λόγο απορρίφθηκαν από τη διαδικασία επιλογής τους ως τα υπό μελέτη αγαθά. Οι γυψοσανίδες που συναντώνται όμως στις αρχικές θέσεις της ομάδας Α παρουσιάζουν μια δυσκολία στη διαχείριση του αποθέματος τους. Οι παραγγελίες γίνονται από το εξωτερικό (Ιταλία) και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη μεταφορά, την αποθήκευση, το χρόνο αναπαραγγελίας, την ποσότητα. Όσον αφορά στον πιο κοινό πετροβάμβακα, ο οποίος βρίσκεται στην 9 η θέση του πίνακα της ABC ανάλυσης, λόγω της χρήσης του ως μονωτικό υλικό, η ζήτηση του επηρεάζει και τα προϊόντα της ομάδας Β όπως είναι οι αφροί πολυουρεθάνης και οι στόκοι. Και αυτά με τη σειρά τους αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση και είναι σημαντικό να μπορεί ένα προϊόν να «παρασύρει» με την πώληση του και άλλα αγαθά. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι η σωστή διαχείριση του αποθέματός του μπορεί να εξοικονομήσει στην επιχείρηση σημαντικά ποσά. Η μέθοδος της ABC ανάλυσης είναι μία μέθοδος ταξινόμησης των αγαθών σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους και τα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή είναι σημαντικά και αφορούν τις προτεραιότητες που θα δοθούν στα είδη. Εκείνα που ανήκουν στην ομάδα Α απαιτούν τη χρήση πιο σύνθετων συστημάτων διαχείρισης σε σχέση με αυτά της ομάδας Β και C. Με βάση τις παραπάνω σύντομες αναλύσεις τα επιλεγόμενα είδη προς μελέτη είναι η γυψοσανίδα RB 13/2500 και ο πετροβάμβακας 5cm 40kg. Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστoύν αναλυτικά καθώς και η ζήτηση τους καθώς και η μέχρι τώρα διαχείριση του αποθέματος τους ενώ θα γίνει σύγκριση με τα προτεινόμενα νέα συστήματα που θα εξαχθούν έπειτα από έρευνα. 17

19 4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 4.1 Παρουσίαση προϊόντων Γυψοσανίδα RB 13/2500 Ο γύψος αποτελεί τη βάση του σύγχρονου υλικού δόμησης τη γυψοσανίδα. Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Αναλόγως με τον προορισμό της γυψοσανίδας προσδίδονται στο προϊόν με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία οι απαιτούμενες ιδιότητες. Η γυψοσανίδα είναι ένα από τα καλύτερα υλικά για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σε κατοικίες ή σε επαγγελματικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων, επένδυση τοίχων όπως επίσης και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για ειδικές κατασκευές όπως ράφια, βιβλιοθήκες, καμπύλες κατασκευές κλπ. Η σύσταση της γυψοσανίδας την κάνει ελαφριά και εύκολη στην τοποθέτηση, και επίσης έτσι αποφεύγεται το χτίσιμο και το σοβάντισμα. Στα κενά ανάμεσα στις γυψοσανίδες μπορεί να τοποθετηθεί μόνωση βελτιώνοντας την άνεση στον εσωτερικό χώρο, όπως επίσης να περάσουν σωλήνες ή καλώδια και να δημιουργηθεί ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και ειδικές γυψοσανίδες ανάλογα με τη χρήση τους στο χώρο όπως για παράδειγμα: Πυράντοχη γυψοσανίδα (τζάκι) Άνθυγρη γυψοσανίδα(μπάνια, εξωτερικούς χώρους, κουζίνες) Ινογυψοσανίδα (σκληρή επιφάνεια, αντοχή στα χτυπήματα) Γυψοσανίδα επενδυμένη με ανθρακονήματα για προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γυψοσανίδα με φύλλο μολύβδου σε χώρους όπου απαιτείται ακτινοπροστασία (ακτινολογικά κέντρα) Στην προκειμένη περίπτωση η γυψοσανίδα που τίθεται υπό μελέτη είναι η κοινή (το δηλώνει ο συμβολισμός RB) το πλάτος είναι σταθερό σε όλους τους τύπους ίσο με 1,2 μέτρα ενώ το πάχος της είναι 13 χιλιοστά και το μήκος της 2,5 μέτρα. Η μονάδα μέτρησης της είναι το τετραγωνικό μέτρο και ένα φύλλο γυψοσανίδας αντιστοιχεί σε 3m 2. 18

20 Προμηθευτής γυψοσανίδας RB 13/2500 για τη Δόμηση Ρόδου Η εταιρεία που προμηθεύει τη Δόμηση με όλων των ειδών τις γυψοσανίδες και ανάμεσα τους και την RB 13/2500 είναι η RIGIPS. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζεται στην προμήθεια των προϊόντων καθώς η τροφοδοσία γίνεται κυρίως από τη RIGIPS Ιταλίας αλλά και από την RIGIPS Ελλάδας. Η RIGIPS είναι μέλος του ομίλου ΒΡΒ(British Plaster Board )η οποία ιδρύθηκε το 1915 από τον Augustine Sackett. Από τότε μια πορεία τεχνολογικών επιτευγμάτων επέτρεψε την ίδρυση θυγατρικών σε όλο τον κόσμο. Από τις πρώτες υπήρξε η RIGIPS Ιταλίας. Η Εταιρεία BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην αγορά εσωτερικής δόμησης, διαθέτοντας προϊόντα κυρίως από γύψο. Ιδρύθηκε το 1997 σαν θυγατρική εταιρεία του πολυεθνικού ομίλου BPB plc, του μεγαλύτερου πολυεθνικού ομίλου προϊόντων γύψου παγκοσμίως. Κύριοι άξονες του συστήματος αυτού είναι: ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, προστασία του περιβάλλοντος, ακεραιότητα, επαγγελματική συνέπεια και σεβασμός των συνεργατών και των εργαζομένων της, διαφοροποίηση και επικέντρωση στον πελάτη μέσω της ποιότητας και της καινοτομίας. Η Εταιρεία σήμερα είναι σημαντικός παράγοντας της ελληνικής αγοράς εσωτερικής δόμησης με ετήσιο τζίρο περίπου 15 εκ. ευρώ, υψηλό ποσοστό καθαρής επικέρδειας και 75 εργαζομένους. Τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Αθήνα. Στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδων, λατομείο γύψου και κέντρο διανομής των προϊόντων. Επίσης λειτουργεί κέντρο διανομής καθώς και κέντρο εκπαίδευσης (εμπορικής τεχνικής) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για όλο το φάσμα των λειτουργιών της και τα προϊόντα της πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές Παραγγελία σε προμηθευτή (Rigips Italy) Η Δόμηση Ρόδου δίνει παραγγελίες για όλα τα είδη γυψοσανίδας και συγκεκριμένα για την RB13/2500 δίνεται στην Rigips Ιταλίας λόγω χρηματοπιστωτικών και τιμολογιακών πολιτικών που είναι συμφέρουσες για την επιχείρηση. Η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται δύο φορές από την Ιταλία απευθείας στη Ρόδο. Οι γυψοσανίδες φορτώνονται 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 4. Πρόβλεψη Ζήτησης στην ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΒΑΝΗΣ ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΤΣΙΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΔΟΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ (RF) µονώσεις δωµάτων, δαπέδου, τοίχου, στέγης 1250 x 600 20 20 15 0,3 4,52 1250 x 600 30 14 10,5 0,315 6,45 1250 x 600 40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ )

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί μια αποθήκη εισερχομένων. Τα δέματα φθάνουν με βάση τη διαδικασία Poion με μέσο ρυθμό 40 δέματα ανά ώρα. Ένας υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing τέλος εποχής Η αγορά κάνει κύκλους Οι βασικοί κανόνες του μάρκετινγκ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα