«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΑΣ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με Θέμα: «Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» Εισηγήτρια: Νταγολούδη Αθανασία Επιβλέποντες: Ζηκόπουλος Χρήστος, Διδάκτωρ Παπαδόπουλος Χρυσολέων, Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2009

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζηκόπουλο για την βοήθεια του στην εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του μεταπτυχιακού τμήματος Logistics, κ. Χρυσολέων Παπαδόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να βρίσκομαι μεταξύ των φοιτητών του νέου μεταπτυχιακού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθύνων σύμβουλο της επιχείρησης στην οποία έγινε η έρευνα, κ. Αλέξη Παπαγρηγορίου για τη μαθήτευση δίπλα του καθώς και τον κ. Γαληνό Πανούση, στέλεχος της επιχείρησης για τη βοήθεια του. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους καλούς μου φίλους και συμφοιτητές, που με στήριξαν ηθικά όλο το χρονικό διάστημα και που πάντα δείχνουν το ενδιαφέρον τους. 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο χώρο των επιχειρήσεων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις για την ποιότητα αυτών αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Η κύρια απαίτηση των καταναλωτών είναι η ικανοποίηση της ζήτησης τους αξιόπιστα και γρήγορα. Η άρτια και άμεση κάλυψης της ζήτησης προϋποθέτει σωστό προγραμματισμό από μέρους των επιχειρήσεων. Ο προγραμματισμός αναφέρεται στις προμήθειες τους, την παραγωγή, την αποθήκευση και τέλος στη διακίνηση και διανομή των αγαθών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το σύστημα διαχείρισης δυο προϊόντων σε μια εμπορική επιχείρηση. Την παρουσίαση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται έως τώρα ακολουθεί ο υπολογισμός του συνολικού κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων των προϊόντων. Έπειτα η μελέτη των προϊόντων και η σχεδίαση ενός μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης αυτών. Στη συνέχεια προτείνονται νέα συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων βάσει της παραμετροποίησης η οποία στηρίχθηκε στη συγκεκριμένη επιχείρηση και έλαβε υπόψη τη φύση των υλικών και το περιβάλλον. Τέλος η χρησιμοποίηση του συνολικού κόστους ως άξονα σύγκρισης μεταξύ των δυο ισχυόντων συστημάτων και των δυο προτεινόμενων, δίνει τη λύση στο πρόβλημα του σχεδιασμού διαχείρισης των επιλεχθέντων ειδών στο πεδίο της αποθήκευσης και της παραγγελιοδοσίας. 2

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες Περίληψη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σελ.5,6 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση..σελ.7-10 Κεφάλαιο Παρουσίαση της εταιρίας.σελ.11, ABC Analysis Εισαγωγή.σελ.12, ABC Ανάλυση στη Δόμηση Ρόδου.σελ Επιλογή των προϊόντων προς μελέτη σελ.17 Κεφάλαιο Παρουσίαση προιόντων Γυψοσανίδα RB 13/ σελ Πετροβάμβακας 5cm 40kg σελ Πρόβλεψη ζήτησης σελ.26, Μέθοδοι πρόβλεψης...σελ Ποιοτικές μέθοδοι.σελ Ποσοτικές μέθοδοι σελ Σφάλματα στην πρόβλεψη σελ Γυψοσανίδα RB 13/2500..σελ Πετροβάμβακας 5cm 40kg σελ Κεφάλαιο Εισαγωγή σελ.53, Σκοπός διατήρησης αποθέματος σελ.54, Στοιχεία κόστους αποθέματος σελ.55, Βασικοί τύποι αποθεμάτων σελ.56, Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων... σελ Αβεβαιότητα στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθέματος..σελ Γυψοσανίδα RB 13/ Ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος σελ Προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος σελ

5 5.8 Πετροβάμβακας 5cm 40kg Ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος.σελ Προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος..σελ Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα σελ.88,89 Βιβλιογραφία..σελ.90,91 Παραρτήματα.σελ

6 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιστήμη των logistics ασχολείται με τη διαχείριση της ροής των αγαθών, της πληροφορίας και των άλλων πόρων συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των ανθρώπων μεταξύ του σημείου παραγωγής και του σημείου κατανάλωσης έτσι ώστε οι απαιτήσεις των καταναλωτών να ικανοποιηθούν. Τα logistics περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, τη διακίνηση, την αποθήκευση, το απόθεμα, τη διαχείριση των αγαθών, τη συσκευασία και περιστασιακά την ασφάλεια των αγαθών. Είναι ένα συστατικό της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο προσθέτει την χρησιμότητα του χώρου και την αξιοποίηση του χρόνου με στόχο η εφοδιαστική αλυσίδα να γίνει και αλυσίδα αξίας. Πολλοί οικονομολόγοι και μάνατζερ δίνουν έμφαση στη μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση του κόστους. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από πολλές διαφορετικές ενέργειες που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, τη διαχείριση παραγωγής και τη διαχείριση των αποθεμάτων των αγαθών. Στο σημείο αυτό γίνονται οι προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων είναι συχνά άστοχες. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένα ορατό πρόβλημα, αυτό της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία αλλά με τη σαφή και πλήρη παραμετροποίηση αυτών για κάθε επιχείρηση και αγαθό ξεχωριστά. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των αποθεμάτων για επιλεγμένα προϊόντα μιας επιχείρησης εμπορίας δομικών υλικών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ζήτησης για τα προϊόντα που μελετώνται είναι το γεγονός ότι η ζήτηση είναι στοχαστική με σημαντική κλίση προς την εποχικότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια παραμετροποίησης ενός συστήματος διαχείρισης αποθέματος με στοχαστική ζήτηση για σταθερή περίοδο αναθεώρησης του αποθέματος αλλά με την παράμετρο των διαφορετικών εποχών στη διάρκεια ενός έτους. Στο μοντέλο αυτό έγινε η υπόθεση διαφορετικού τύπου ζήτησης ανά εποχή από αυτό της συνολικής ζήτησης. Από αυτή την υπόθεση προέκυψε η χρησιμοποίηση των στοιχείων του μοντέλου σταθερής περιόδου αναθεώρησης αποθεμάτων. 5

7 Έχοντας στη διάθεση μας στοιχεία ζήτησης όλων των προϊόντων της συγκεκριμένης εμπορικής επιχείρησης αρχικά έγινε ο διαχωρισμός των στοιχείων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μετά από την ταξινόμηση αυτών των δυο προϊόντων σε μία ABC ανάλυση, ακολούθησε η επιλογή των δυο προϊόντων προς μελέτη. Σημαντικό κομμάτι στη μελέτη στάθηκαν οι συνεντεύξεις από τη διεύθυνση της επιχείρησης και η παρατήρηση των προϊόντων στο επίπεδο της ζήτησης και την αποθεματοποίηση αυτών. Στα πλαίσια της διπλωματικής αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για κάθε προϊόν, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την αλλαγή στη διαχείριση του. Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε ώστε να βρεθούν οι θεωρητικές βάσεις ανάπτυξης των μοντέλων διαχείρισης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ταξινόμηση των προϊόντων της επιχείρησης σε ομάδες A,B, C σύμφωνα με το συνολικό τζίρο αυτών το έτος Στο κεφάλαιο 4, αναλύονται εκτενώς τα μοντέλα ζήτησης που ισχύει για το κάθε ένα από τα επιλεχθέντα προϊόντα και εκτιμάται η ζήτηση τους για το έτος Το πέμπτο κεφάλαιο κάνει λόγο για τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων των ειδών και γίνεται πρόταση για υιοθέτησης νέων. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση με βάση το συνολικό κόστος διαχείρισης του αποθέματος. Το έκτο κεφάλαιο συνοψίζει τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και προτείνει μελλοντικές επεκτάσεις του θέματος. 6

8 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η έννοια των logistics δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί η ουσία της οργάνωσης και διαχείρισης αποθεμάτων στον ανεφοδιασμό στρατευμάτων παρά την άγνοια της έννοιας. Η διανομή των αγαθών υπήρξε ως πρόβλημα από τη δημιουργία της ζήτησης. Πολλές από τις αποτυχίες στη διανομή των αγαθών δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μη σύνδεσης ζήτησης και προμηθειών (Arch Saw,1915). Για να ληφθούν όμως οι σωστές αποφάσεις απαραίτητο βήμα είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης διότι πάνω σε αυτή βασίζονται όλες οι αποφάσεις της επιχείρησης. Την σημασία της έννοιας του αντικειμένου της πρόβλεψης αναλύουν οι Chopra και Meindl (2001) και επισημαίνουν τα ρίσκα που ελλοχεύουν στον υπολογισμό των προβλέψεων. Η ζήτηση ενός είδους ή μίας υπηρεσίας καθορίζει και τη συνάρτηση της πρόβλεψης και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παραγγελιών. Μία θεωρία που εφαρμόστηκε αρκετά στην παραγγελιοδοσία είναι το μοντέλο της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας, γνωστή ως EOQ(Harris and Wilson, 1915). Oι υποθέσεις που γίνονται για να ισχύει το μοντέλο είναι ότι το κόστος αγοράς του προϊόντος είναι σταθερό, το κόστος διατήρησης του αποθέματος είναι ανάλογο της ποσότητας που υποστηρίζει σε απόθεμα καθώς και ότι το κόστος παραγγελίας είναι σταθερό και δεν εξαρτάται από το μέγεθος της. Επίσης η ζήτηση είναι γνωστή και σταθερή. Όμως οι παραπάνω υποθέσεις δεν ισχύουν για όλα τα προϊόντα. Έτσι στην περίπτωση που το κόστος παραγγελίας δεν είναι σταθερό(gupta, 1994), αλλά εξαρτάται από το μέγεθος της παραγγελίας, αναπτύσσεται ο αλγόριθμος ο οποίος εφαρμόζεται όταν ότι το κόστος παραγγελίας μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας. Στην περίπτωση του περιορισμού της χωρητικότητας, η μεγαλύτερη πληροφόρηση για τη μελλοντική ζήτηση η οποία προκύπτει από την τοποθέτηση των παραγγελιών από τους πελάτες σε συντομότερο χρονικό διάστημα είναι το κλειδί για τη λύση ενός τέτοιου προβλήματος(ozer,wei, 2001). Δηλαδή με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν άμεση ανάγκη το προϊόν αλλά το χρειάζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μέσω αυτής της πληροφορίας και αθροίζοντας τις τρέχουσες παραγγελίες η επιχείρηση μπορεί να οργανώσει τη ζήτηση σε μελλοντικό χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουν οι Ozer και Wei να μοντελοποιήσουν ένα τέτοιου είδους πρόβλημα υπέθεσαν ότι το σταθερό κόστος διατήρησης του αποθέματος είναι μηδενικό και ανέπτυξαν μια πολιτική 7

9 για το απόθεμα. Στην περίπτωση που το βασικό απόθεμα δεν είναι μηδενικό γίνεται ανάλυση των προοπτικών για παραγωγή πλήρους χωρητικότητας ή όχι. Τις υποθέσεις αυτές ακολουθούν συναρτήσεις όπου αναπτύσσεται η στρατηγική της ανανέωσης του αποθέματος. Μέσα από αριθμητικά παραδείγματα αποδεικνύεται ότι η αυξημένη πληροφόρηση για μελλοντική ζήτηση μετριάζει την ανεπάρκεια της δυναμικότητας παραγωγής καθώς επίσης επιτρέπει και την πιο σωστή διαχείριση των αποθεμάτων. Η αβεβαιότητα στη ζήτηση όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα στο σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων. Μία ενδιαφέρουσα θεωρία είναι διατυπωμένη από τους Li, Xu and Jack Hayya (2004). Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας πιο κατάλληλης πολιτικής παραγγελιών καθώς και η κατανόηση της επίδρασης των διακοπών προμήθειας στη λειτουργία ενός συστήματος αποθεμάτων. Αρχική παραδοχή είναι ότι στην επιχείρηση εφαρμόζεται ένα σύστημα περιοδικής αναθεώρησης αποθέματος με τυχαία(στοχαστική) ζήτηση και ο προμηθευτής είναι αναξιόπιστος. Η διαθεσιμότητα του προμηθευτή μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μία διαδικασία εναλλακτικής ανανέωσης του αποθέματος, δηλαδή η εναλλακτική ανανέωση του αποθέματος είναι όταν ορίζουμε μία κατάσταση UP όταν υπάρχει διαθέσιμη προμήθεια και DOWN διαφορετικά. Γενικά η διάρκεια των κύκλων UP και DOWN διαφέρουν. Η εταιρεία πληροφορείται τη διαθεσιμότητα των προμηθειών στην αρχή του κάθε κύκλου. Στην αρχή του κύκλου UP η επιχείρηση μπορεί να ανανεώσει το απόθεμα της στο επίπεδο που ορίζει η ίδια ως στόχο. Το κόστος προμήθειας, διατήρησης και έλλειψης αποθέματος θεωρούνται όλα γραμμικά και η ζήτηση σε διαφορετικές περιόδους είναι ανεξάρτητη. Επιπλέον τα σταθερά κόστη θεωρούμε ότι εξαρτώνται από τον προμηθευτή μας, δηλαδή μπορεί να αλλάζουν από παρτίδα σε παρτίδα. Το πρόβλημα είναι δυναμικού προγραμματισμού και αποδεικνύει ότι η πολιτική παραγγελιών είναι μία εξαρτώμενη κατάσταση από την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόζεται στη διαχείριση του αποθέματος του οποίου το επίπεδο σε μία κατάσταση UP εξαρτάται από την εναπομείναντα ζωή του κύκλου UP και τη διάρκεια του DOWN. Τα επίπεδα του αποθέματος αυξάνονται όσο η ζωή του κύκλου UP γίνεται στοχαστικά μικρότερη ή η ζωή του κύκλου DOWN στοχαστικά μεγαλύτερη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και του δυναμικού προγραμματισμού είναι ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν να μοντελοποιήσουμε την οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες καθώς επίσης και όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά 8

10 με τις προμήθειες ανά άτακτα χρονικά διαστήματα είναι προτιμότερο να διατηρεί μεγαλύτερα αποθέματα. Μια συχνή παράμετρος της στοχαστικής ζήτησης είναι να εμφανίζει εποχικότητα. Ο Gupta (2001) απομόνωσε τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε είδη που εμφανίζουν εποχικότητα στη ζήτηση και τα διαχώρισε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη προκύπτει όταν υποθέτεται ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και αφορά προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής. Η δεύτερη κατηγορία των προβλημάτων ακολουθεί την υπόθεση του πρώτου μόνον που η ζήτηση αυξάνεται με τον καιρό. Στην τρίτη ισχύει ότι και στις προηγούμενες αλλά προστίθεται ο περιορισμός συγκεκριμένων παραγγελιών μέσα στον χρονικό ορίζοντα που έχει οριστεί. Η τελευταία κατηγορία που διαχώρισε ο Gupta αφορά στο κόστος παραγγελίας και στο γεγονός ότι αυτό μπορεί να αυξάνεται καθώς περνά ο χρόνος. Έχοντας κατηγοριοποιήσει λοιπόν τα προβλήματα και προσθέτοντας διάφορες παραμέτρους που αφορούν τη ζήτηση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε προϊόντος ο Gupta καταλήγει σε μία συνάρτηση η οποία υπολογίζει έναν ακέραιο αριθμό παραγγελιών ανά οριζόμενη χρονική περίοδο και οδηγεί στη μεγιστοποίηση του κέρδους ή την ελαχιστοποίηση του κόστους. Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την στοχαστική ζήτηση με εποχικότητα είναι η έννοια της Περιοδικής Ποσότητας Παραγγελίας(POQ=Periodic Order Quantity),(Brown, 1977), ο υπολογισμός της οποίας βοήθησε σημαντικά στη μελέτη των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων για προϊόντα με εποχικότητα στη ζήτηση. Εισάγει την έννοια της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας χρησιμοποιώντας ανά χρονικά διαστήματα (περιόδους) την κανονική κατανομή και τη μέση ζήτηση της καθώς επίσης ανάγει τα μεγέθη του κόστους στο διάστημα αυτό. Οι μαθηματικοί τύποι επίλυσης ενός τυπικού προβλήματος Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας(EOQ) προσαρμόζονται σε μικρά διαστήματα και ο όρος της EOQ αντικαθίσταται από αυτόν της POQ. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας περιληπτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μερικών ερευνών με αντικείμενο τη διαχείριση αποθεμάτων, παρατηρείται το φαινόμενο σύγκλισης των απόψεων ότι η σχεδίαση ενός συστήματος απαιτεί την όσο το δυνατόν λιγότερη αβεβαιότητα των πληροφοριών. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να πηγάζει από τις πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση των προϊόντων, των συστημάτων ανεφοδιασμού, το μικρό χρονικό ορίζοντα δράσης. Παρά τις διαφορές που μπορεί να συναντάμε στην προσέγγιση του κάθε προβλήματος στόχος των ερευνητών είναι η μοντελοποίηση όλων των 9

11 παραγόντων που επηρεάζουν το απόθεμα. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιείται η πιθανότητα των σωστών προβλέψεων που αφορούν το αναμενόμενο απόθεμα και πολλαπλασιάζονται οι προσδοκίες για τη σωστή διαχείριση του, η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Άλλωστε στόχος των σύγχρονων επιστημονικών ερευνών είναι η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε όλοι,από τον παραγωγό, τον έμπορο και τέλος τον καταναλωτή, να απολαμβάνουν τα οφέλη της εύρυθμης λειτουργίας της και έτσι να προκύψει η αλυσίδα αξίας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει προσπάθεια για την εύρεση της οικονομικότερης διαχείρισης αποθεμάτων δύο προϊόντων σε συγκεκριμένη επιχείρηση, ακολουθώντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επεξεργασία τους, τη μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και των μοντέλων που επιλέχθηκαν για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. 10

12 3. ABC Analysis-Επιλογή προϊόντων 3.1 Παρουσίαση εταιρίας Το 1993,στην πόλη της Ρόδου ιδρύεται η εταιρία με το διακριτικό όνομα «Δόμηση Ρόδου Α.Ε.Β.Ε» από τους αδερφούς Αλέξη και Γιάννη Παπαγρηγορίου. Οι ίδιοι έχοντας εμπειρία από το χώρο των εργολαβιών αλλά με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά κάνουν σύντομα τη διαφορά στο χώρο των δομικών υλικών με νέες προτάσεις και γνώσεις σε εξειδικευμένα προϊόντα. Το αρχικό αντικείμενο απασχόλησης ήταν η πώληση δομικών υλικών αλλά αργότερα προστέθηκαν γεννήτριες, ηλεκτρικές μηχανές και εργαλεία. Καθώς η εταιρία επεκτεινόταν οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων ειδών για την κατασκευή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού χώρου, έφερε την εταιρία στη θέση να πουλά πόρτες, είδη μπάνιου, είδη κήπου, πλακάκια, τζάκια, είδη κιγκαλερίας, σκάλες αλουμινίου, ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ταπετσαρίες. Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες που καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη από 4000 m 2 η κάθε μία και εκθεσιακό χώρο 3 ορόφων συνολικής έκτασης 2000m 2. Στα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγεται και ο στόλος των οχημάτων και φορτηγών για την εξυπηρέτηση των πελατών στο χώρο τους επαγγελματικό και μη. Αν και η επιχείρηση αρχικά δεν απασχολούσε περισσότερους από 7 υπαλλήλους, σήμερα οι εργαζόμενοι της Δόμησης Ρόδου είναι 32 οι οποίοι δουλεύουν σε ένα από τα τμήματα του λογιστηρίου, των πωλήσεων, των παραγγελιών, της αποθήκης καθώς και των δρομολογίων. Η Δόμηση Ρόδου έχει καταφέρει να συνεργάζεται με τους κορυφαίους του κάθε πεδίου του οποίου τα προϊόντα εμπορεύεται. Μερικοί από τους συνεργάτες της είναι η ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ, BPB-RIGIPS, FIBRAN-IZOTEK, ΚΕRΑΚΟLL, NOVENTA. Έχει κτίσει σχέσεις προσωπικές με τους ανθρώπους των συνεργατών της και σε μερικές από αυτές αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τα Δωδεκάνησα. Επίσης, η συνεργασία της με εταιρίες του εξωτερικού όπως η JINFER, DLH είναι μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Στόχος της επιχείρησης αποτελεί η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είτε πρόκειται για εργολάβους είτε για ιδιώτες. Η ποιότητα και η ταχύτητα της εξυπηρέτησης αποτελούν τα 11

13 εφόδια για την πραγματοποίηση του στόχου της. Οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα έχουν σκοπό την μεγαλύτερη ποικιλία και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η εξειδίκευση, η γνώση και η εμπειρία σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά ρίσκα που παίρνει καθώς και με αναπτυξιακό ρυθμό της τάξεως του 30% (μικτά κέρδη 2007: 10 εκατομμύρια ευρώ) ως μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στο Αιγαίο. 3.2 ABC Analysis Εισαγωγή Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή της πληροφορίας. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικό για το σημερινό άνθρωπο, δεν παύει όμως η επεξεργασία των πληροφοριών να αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που είναι αναγκαίο να ομαδοποιήσουν ώστε να εκμεταλλευτούν τις σωστές, με στόχο την άρτια λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης και έμμεσα το κέρδος. Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας για μείωση του κόστους μιας επιχείρησης αλλά κοστίζει σε χρόνο απασχόλησης του προσωπικού επομένως και χρημάτων. Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός να επικεντρωθεί στη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων στόχος μιας επιχείρησης είναι το πότε θα γίνει μια παραγγελία και σε τι ποσότητα με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγγελίας. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχου αποθεμάτων περιλαμβάνονται πολλά και διαφορετικά αντικείμενα-προϊόντα ή υπηρεσίες είναι δύσκολο για την επιχείρηση να κάνει διαφορετικό προγραμματισμό για τα αποθέματα κάθε είδους ξεχωριστά. Όμως μια μέθοδος, η μέθοδος Pareto ή αλλιώς ευρέως γνωστή ως ABC ανάλυση έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα ταξινομώντας στην ουσία τα προϊόντα/αντικείμενα με βάση τη «σημασία» τους στην επιχείρηση. Ήταν το 18 ο αιώνα όταν ο Villefredo Pareto διαπίστωσε μελετώντας τη διανομή του πλούτου στο Μιλάνο, ότι 20% των ανθρώπων συγκέντρωναν το 80% του πλούτου. Η διαπίστωση αυτή του Pareto πολύ καιρό πριν, φαίνεται ότι ταιριάζει σε πολλές περιπτώσεις 12

14 αξιολόγησης κατηγοριοποίησης αξιών. Η λογική πίσω από την ABC ανάλυση είναι η αρχή του Pareto γνωστή και ως κανόνας 80/20. Πρόκειται για την ταξινόμηση των προϊόντων ανάλογα με την αξία τους με ένα σχετικά μικρό αριθμό προϊόντων να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών. Η κατηγορία Α αντιστοιχεί σε ένα μικρό ποσοστό του αποθέματος των ειδών μεγάλης όμως αξίας, δηλαδή περίπου 15-20% του συνόλου των διάφορων αποθεμάτων. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει είδη μικρότερης αξίας και σημασίας, αντιστοιχούν περίπου στο 20-25% του κύκλου εργασιών. Τέλος, η κατηγορία C περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μικρότερης αξίας αγαθά, περίπου 10-15% της συνολικής αξίας του κύκλου εργασιών των αποθεμάτων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των υλικών που αποθεματοποιούνται. Στόχος της ταξινόμησης ABC είναι ο καθορισμός του βαθμού ελέγχου και παρακολούθησης των αποθεμάτων. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της ABC ανάλυσης όπως το που πρέπει να τοποθετηθούν τα προϊόντα στην αποθήκη, πόσο συχνά πρέπει να παραγγέλνονται ή σε τι ποσότητες. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους κατά την ταξινόμηση. Για παράδειγμα είδη με μεγάλο περιθώριο κέρδους αλλά με μικρές πωλήσεις μπορεί να μπουν στην κατηγορία C και να τους δοθεί χαμηλή προτεραιότητα. Ένα τελευταίο αρνητικό στοιχείο που φέρει η ABC ανάλυση είναι ότι είναι πιθανό τα συμπληρωματικά προϊόντα διαχωρίζονται με αποτέλεσμα να ακολουθούνται διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων τους με διαφορετική περίοδο επιθεώρησης,συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη σωστή συσχέτιση των πωλήσεων αυτών των προϊόντων ΑBC Ανάλυση στη Δόμηση Ρόδου Προκειμένου να γίνει η ανάλυση θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τις ετήσιες πωλήσεις και την τιμή κόστους κάθε μονάδας των ειδών προς ταξινόμηση. Αφού πολλαπλασιαστεί το κόστος της μονάδας με τις ετήσιες πωλήσεις και βρεθεί το σύνολο του ετήσιου τζίρου για κάθε προϊόν γίνεται μια ταξινόμηση με βάση αυτά τα σύνολα με φθίνουσα σειρά. 13

15 Στην περίπτωση της εφαρμογής της ταξινόμησης στην επιχείρηση Δόμηση Ρόδου η παρουσία περισσότερων από κωδικών που εμφανίζουν εμπορική και λογιστική κίνηση στη διάρκεια του έτους κατέστησε πολύ δύσκολη τη συλλογή και την αξιολόγηση των προϊόντων που έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ABC ανάλυση. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να γίνει μία πρώτη διαλογή ανάμεσα στους κωδικούς με λογιστική κίνηση μέσα στο 2007 και Με βάση τον τρόπο ελέγχου του αποθέματος τους (συχνότητα επίβλεψης) αλλά και της βαρύτητας που έχουν στην επιχείρηση ως προς την κινητικότητα τους. Τα επιλεχθέντα είδη έφτασαν σε αριθμό τα 386 όπου και αντιστοιχούν στο 3% περίπου του συνόλου των προϊόντων. Δεύτερο βήμα ήταν η άντληση της πληροφορίας που αφορά την ετήσια ζήτηση του κάθε είδους καθώς και την τιμή αγοράς του. Αυτό το βήμα αποδείχτηκε ιδιαιτέρως δύσκολο καθώς το μέχρι πρότινος πληροφορικό σύστημα που λειτουργούσε δεν υποστήριζε τη μαζική συλλογή πληροφοριών και έτσι έπρεπε να γίνει για το καθένα ξεχωριστά. Οι αριθμοί βάση τους οποίους έγινε η ABC ανάλυση αφορούν το έτος 2007, δηλαδή το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο έτος πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων. Η εικόνα που είχε δημιουργηθεί με βάση την «κινητικότητα» των αποθεμάτων των προϊόντων δεν είναι αρκετή για να τα κατατάξει ως προϊόντα Α. Απαραίτητο στοιχείο είναι και η ετήσια ζήτηση πόσο μάλλον πολλαπλασιαζόμενη με το κόστος της μονάδας. Γι αυτό η ABC ανάλυση κρίνεται ως αναγκαία πηγή πληροφόρησης για μία επιχείρηση. Η σωστή αξιολόγηση των ειδών της και η δημιουργία της σωστής και ολοκληρωμένης εικόνας της επιχείρησης μπορεί να την οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές που αφορούν την οργάνωση και τη διαχείριση των αποθεμάτων της, γεγονός που μπορεί να την οδηγήσει στη μείωση του συνολικού κόστους. Στον πίνακα 3.1 παρατίθενται τα ποσοστά ολόκληρης ΑΒC ανάλυσης και στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά η ομάδα Α όπου και βρίσκονται τα προϊόντα που θα μελετηθούν. 14

16 Πίνακας 3.1. ABC ανάλυση-τα αποτελέσματα ΟΜΑΔΑ Ποσοστό % επί του συνολικού τζίρου Ποσοστό % επί του συνόλου του αριθμού προϊόντων Α 85% 5% Β 12% 13% C 3% 82% Στην ταξινόμηση που έγινε παρατηρούμε το 85% του ετήσιου κύκλου εργασιών να αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθμού των προϊόντων. Στην ομάδα Β το 13% του αριθμού των ειδών είναι το 12% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ενώ την ομάδα C απαρτίζουν εμπορεύματα που αποτελούν το 82% του δείγματος που αναλύεται παρακάτω αλλά αντιστοιχούν σε μόλις 3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από τα παραπάνω ποσοστά αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι τα είδη που ανήκουν στην ομάδα Α, ενώ είναι πολύ λίγα σε αριθμό καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το 85% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Επομένως κρίνεται αναγκαία η μελέτη της ομάδας Α και του τρόπου διαχείρισης των αποθεμάτων της. Στον πίνακα 3.2 παρατίθενται τα προϊόντα που μετά την ABC ανάλυση ανήκουν στην ομάδα Α. 15

17 Πίνακας 3.2. ABC ανάλυση- Ομάδα Α Είδος σε απόθεμα Κόστος μονάδας Ετήσιες πωλήσεις Σύνολο Ποσοστό % στο σύνολο Ποσοστό % του συνόλου των εμπ/των Ομάδα ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ 4μμ 0, , ,42 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/2500 2, , ,70 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB/2800 1, , ,55 Α ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 3μμ 0, , ,24 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBΙ 13/2500 2, , ,53 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/3000 1, , ,78 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBL 13/2800 2, , ,33 Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RBL 13/3000 2, , ,77 Α ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5cm 40kg 3, , ,71 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 3M 1, , ,80 Α ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75mm 3M 0, , ,77 Α ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 3ΜΜ 0, , ,87 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 2.80M 1, , ,21 Α ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΥΤΗ 25ΜΜ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 2.5OM 6, , ,33 1, , ,18 Α Α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RB 13/2300 2, , ,82 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mm 3M 1, , ,09 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 100mm 3M 1, , ,60 Α ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75mm 3.50M 1, , ,92 Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ,62 0,85 0,05 Α 16

18 3.3 Επιλογή των προϊόντων προς μελέτη Ως πρώτο προϊόν στην ομάδα Α εμφανίζεται το κανάλι οροφής με ετήσιο τζίρο ,42, ακολουθούν πολλά είδη γυψοσανίδας με δεύτερο στην ταξινόμηση τον πιο κοινό τύπο γυψοσανίδας ενώ παρεμβάλλεται το περιμετρικό. Στην 9 η θέση ταξινόμησης με ,71 το χρόνο συναντάμε τον κοινό πετροβάμβακα. Ακολουθούν άλλα 10 προϊόντα και συμπληρώνεται η ομάδα Α η οποία στο σύνολο της περιλαμβάνει 19 είδη. Το κανάλι οροφής και το περιμετρικό ακολουθούν κοινούς κανόνες παραγγελιών γιατί συνήθως πωλούνται σε συνδυασμό(συμπληρωματικά) ενώ δεν παρουσιάζουν κάποια δυσκολία ως προς τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος τους, γι αυτό το λόγο απορρίφθηκαν από τη διαδικασία επιλογής τους ως τα υπό μελέτη αγαθά. Οι γυψοσανίδες που συναντώνται όμως στις αρχικές θέσεις της ομάδας Α παρουσιάζουν μια δυσκολία στη διαχείριση του αποθέματος τους. Οι παραγγελίες γίνονται από το εξωτερικό (Ιταλία) και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη μεταφορά, την αποθήκευση, το χρόνο αναπαραγγελίας, την ποσότητα. Όσον αφορά στον πιο κοινό πετροβάμβακα, ο οποίος βρίσκεται στην 9 η θέση του πίνακα της ABC ανάλυσης, λόγω της χρήσης του ως μονωτικό υλικό, η ζήτηση του επηρεάζει και τα προϊόντα της ομάδας Β όπως είναι οι αφροί πολυουρεθάνης και οι στόκοι. Και αυτά με τη σειρά τους αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση και είναι σημαντικό να μπορεί ένα προϊόν να «παρασύρει» με την πώληση του και άλλα αγαθά. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι η σωστή διαχείριση του αποθέματός του μπορεί να εξοικονομήσει στην επιχείρηση σημαντικά ποσά. Η μέθοδος της ABC ανάλυσης είναι μία μέθοδος ταξινόμησης των αγαθών σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους και τα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή είναι σημαντικά και αφορούν τις προτεραιότητες που θα δοθούν στα είδη. Εκείνα που ανήκουν στην ομάδα Α απαιτούν τη χρήση πιο σύνθετων συστημάτων διαχείρισης σε σχέση με αυτά της ομάδας Β και C. Με βάση τις παραπάνω σύντομες αναλύσεις τα επιλεγόμενα είδη προς μελέτη είναι η γυψοσανίδα RB 13/2500 και ο πετροβάμβακας 5cm 40kg. Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστoύν αναλυτικά καθώς και η ζήτηση τους καθώς και η μέχρι τώρα διαχείριση του αποθέματος τους ενώ θα γίνει σύγκριση με τα προτεινόμενα νέα συστήματα που θα εξαχθούν έπειτα από έρευνα. 17

19 4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 4.1 Παρουσίαση προϊόντων Γυψοσανίδα RB 13/2500 Ο γύψος αποτελεί τη βάση του σύγχρονου υλικού δόμησης τη γυψοσανίδα. Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Αναλόγως με τον προορισμό της γυψοσανίδας προσδίδονται στο προϊόν με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία οι απαιτούμενες ιδιότητες. Η γυψοσανίδα είναι ένα από τα καλύτερα υλικά για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σε κατοικίες ή σε επαγγελματικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων, επένδυση τοίχων όπως επίσης και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για ειδικές κατασκευές όπως ράφια, βιβλιοθήκες, καμπύλες κατασκευές κλπ. Η σύσταση της γυψοσανίδας την κάνει ελαφριά και εύκολη στην τοποθέτηση, και επίσης έτσι αποφεύγεται το χτίσιμο και το σοβάντισμα. Στα κενά ανάμεσα στις γυψοσανίδες μπορεί να τοποθετηθεί μόνωση βελτιώνοντας την άνεση στον εσωτερικό χώρο, όπως επίσης να περάσουν σωλήνες ή καλώδια και να δημιουργηθεί ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και ειδικές γυψοσανίδες ανάλογα με τη χρήση τους στο χώρο όπως για παράδειγμα: Πυράντοχη γυψοσανίδα (τζάκι) Άνθυγρη γυψοσανίδα(μπάνια, εξωτερικούς χώρους, κουζίνες) Ινογυψοσανίδα (σκληρή επιφάνεια, αντοχή στα χτυπήματα) Γυψοσανίδα επενδυμένη με ανθρακονήματα για προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γυψοσανίδα με φύλλο μολύβδου σε χώρους όπου απαιτείται ακτινοπροστασία (ακτινολογικά κέντρα) Στην προκειμένη περίπτωση η γυψοσανίδα που τίθεται υπό μελέτη είναι η κοινή (το δηλώνει ο συμβολισμός RB) το πλάτος είναι σταθερό σε όλους τους τύπους ίσο με 1,2 μέτρα ενώ το πάχος της είναι 13 χιλιοστά και το μήκος της 2,5 μέτρα. Η μονάδα μέτρησης της είναι το τετραγωνικό μέτρο και ένα φύλλο γυψοσανίδας αντιστοιχεί σε 3m 2. 18

20 Προμηθευτής γυψοσανίδας RB 13/2500 για τη Δόμηση Ρόδου Η εταιρεία που προμηθεύει τη Δόμηση με όλων των ειδών τις γυψοσανίδες και ανάμεσα τους και την RB 13/2500 είναι η RIGIPS. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζεται στην προμήθεια των προϊόντων καθώς η τροφοδοσία γίνεται κυρίως από τη RIGIPS Ιταλίας αλλά και από την RIGIPS Ελλάδας. Η RIGIPS είναι μέλος του ομίλου ΒΡΒ(British Plaster Board )η οποία ιδρύθηκε το 1915 από τον Augustine Sackett. Από τότε μια πορεία τεχνολογικών επιτευγμάτων επέτρεψε την ίδρυση θυγατρικών σε όλο τον κόσμο. Από τις πρώτες υπήρξε η RIGIPS Ιταλίας. Η Εταιρεία BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην αγορά εσωτερικής δόμησης, διαθέτοντας προϊόντα κυρίως από γύψο. Ιδρύθηκε το 1997 σαν θυγατρική εταιρεία του πολυεθνικού ομίλου BPB plc, του μεγαλύτερου πολυεθνικού ομίλου προϊόντων γύψου παγκοσμίως. Κύριοι άξονες του συστήματος αυτού είναι: ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, προστασία του περιβάλλοντος, ακεραιότητα, επαγγελματική συνέπεια και σεβασμός των συνεργατών και των εργαζομένων της, διαφοροποίηση και επικέντρωση στον πελάτη μέσω της ποιότητας και της καινοτομίας. Η Εταιρεία σήμερα είναι σημαντικός παράγοντας της ελληνικής αγοράς εσωτερικής δόμησης με ετήσιο τζίρο περίπου 15 εκ. ευρώ, υψηλό ποσοστό καθαρής επικέρδειας και 75 εργαζομένους. Τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Αθήνα. Στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδων, λατομείο γύψου και κέντρο διανομής των προϊόντων. Επίσης λειτουργεί κέντρο διανομής καθώς και κέντρο εκπαίδευσης (εμπορικής τεχνικής) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για όλο το φάσμα των λειτουργιών της και τα προϊόντα της πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές Παραγγελία σε προμηθευτή (Rigips Italy) Η Δόμηση Ρόδου δίνει παραγγελίες για όλα τα είδη γυψοσανίδας και συγκεκριμένα για την RB13/2500 δίνεται στην Rigips Ιταλίας λόγω χρηματοπιστωτικών και τιμολογιακών πολιτικών που είναι συμφέρουσες για την επιχείρηση. Η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται δύο φορές από την Ιταλία απευθείας στη Ρόδο. Οι γυψοσανίδες φορτώνονται 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2 Προσωπικό του τμήματος 4 Η διαδικασία των αγορών 5 Ανάλυση ABC στη διαδικασία των αγορών 6 Προδιαγραφές ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα