Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα"

Transcript

1 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.902,90 m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.945,90 m Διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Τελική επένδυση Αμφιβολίτες, Μάρμαρα, Φυλλίτες, Αμφιβολιτικοί Σχιστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα: 140m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη των στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική μελέτη της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Υδραυλική Μελέτη Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.- ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Λεπτομέρειες Δευτερογενών σκυροδεμάτων

2 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 5.969,18 m Μήκος βόρειου κλάδου: 5.983,53 m Διατομή σήραγγας: m 2 Φρέαρ Εκαπνισμού VF-1: Συνολικό μήκος: 120 m Διάμετρος Εκσκαφής: 6,20 m Φρέαρ Εκκαπνισμού VF-3: Συνολικό μήκος: 50 m Διάμετρος Εκσκαφής : 7 m Στοά Εκκαπνισμού VF-2: Συνολικό μήκος: 100 m Διατομή: 48m 2 περίπου 1,25 δισ. Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Εργασίες υδατοστεγάνωσης στις περιοχές των σταυροθολίων Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Ασβεστόλιθοι, Φυλλίτες Μέγιστα υπερκείμενα: 296m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας, των στομίων αυτής, των φρεάτων εκκαπνισμού και στης στοάς εκκαπνισμού. Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη των στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική μελέτη της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Μελέτη των φρεάτων εκκαπνισμού και της υπόγειας στοάς εκκαπνισμού Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Τελική επένδυση Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Φρέαρ εκκαπνισμού

3 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T3 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Γενική άποψη των στομίων εξόδου Συνολικό : περίπου 1,25 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.799,08 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.786,03 m Ωφέλιμη τυπική διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Aσβεστόλιθοι, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, οφιόλιθοι, κατακλασίτεςμυλωνίτες, αλλουβιακές αποθέσεις Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη των στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική μελέτη της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Εκσκαφθείσα σήραγγα Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Τελική επένδυση

4 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T24 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 548m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: 133m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T24: 70m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 60m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Γεωμετρία εκσκαφής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σταθμός παρακολούθησης

5 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T25 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 572m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: 82m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 NATM Μηχανικά μέσα και εκρηκτικά κατά τόπους Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Κροκαλοπαγή, κερατόλιθοι, ασβεστολιθικό λατυποπαγές, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στην σήραγγα T25: 50m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 31m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών Ανάλυση γενικής ευστάθειας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γεωμετρία εκσκαφής

6 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T26 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2009 Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 4.016m Μήκος βόρειου κλάδου: 3.173m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Στοά Εκκαπνισμού: Συνολικό μήκος: 480m Διατομή εκσκαφής: 75m 2 Στοές διαφυγής: Συνολικό μήκος: 140m Διατομή εκσκαφής: 28m 2 NATM Εκρηκτικά μηχανικά μέσα Γενική άποψη στομίου εξόδου νότιου κλάδου Εκσκαφθείσα σήραγγα Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T26: 270m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά εκκαπνισμού: 200m Μέγιστα υπερκείμενα στις στοές διαφυγής: 45m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης για το κυρίως σώμα της σήραγγας, για τα στόμια της σήραγγας, για τη στοά εκκαπνισμού και για τις στοές διαφυγής Οριστική Μελέτη Κατολίσθησης στην περιοχή της σήραγγας Τ26 Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη των στομίων της στοάς εκκαπνισμού και των στομίων των στοών διαφυγής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη της στοάς εκκαπνισμού και των στοών διαφυγής Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.E. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Περιοχή διασταύρωσης

7 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Πλατάνου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Project Schedule Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.676m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.565m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Τεχνικό Cut & Cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας: Συνολικό μήκος: 187m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Εκσκαφθείσα σήραγγα Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37 Μάργες, κροκολοπαγή, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα : 100m Γεωλογική Γεωτεχνική Μελέτη Αξιολόγησης Εκτίμηση κινδύνου κατολίσθησης της περιοχής των ανατολικών στομίων, του κυρίως σώματος της σήραγγας και της περιοχής των δυτικών στομίων Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη των στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη του τεχνικού cut & cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εκσκαφή Β φάσης στο σχηματισμό της μάργας Υποστήριξη με τη χρήση πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εργασίες τελικής επένδυσης

8 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Γενική άποψη στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 2.910m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Δολερίτες, βασάλτες, μαξιλαροειδείς λάβες, αργιλικοί σχιστόλιθοι κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι, περιδοτίτες, σερπεντινίτες, γάββροι, ζώνες ρηγμάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 270m Μαξιλαροειδείς λάβες Λεπτομερής Οριστική Γεωλογική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων σε τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Τρισδιάστατο κέλυφος πεπερασμένων στοιχείων ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εκσκαφθείσα σήραγγα

9 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T5 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.490m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 220m Περιγραφή εργασιών Λεπτομερής Οριστική Γεωλογική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών Κατά μήκος τομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Ζώνες πλαστικοποίησης

10 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Τ6 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Λεπτομέρειες σύνδεσης υπόγειας διάβασης πεζών Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.040m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής Λεπτομερής Οριστική Γεωλογική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Τυπική διατομή τελικής επένδυσης της σήραγγας με ανάστροφο τόξο Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων

11 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T7 E65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Γεωλογική γεωτεχνική διατομή Περιγραφή έργου Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.780m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Λεπτομερής Οριστική Γεωλογική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη στομίων Μέτρα υποστήριξης μετώπου στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής

12 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου σήραγγας Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2011 Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.623,29 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.355,46 m Διατομή σήραγγας: m 2 Στοές διαφυγής: m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 Υπόγειο τμήμα σήραγγας Σχηματισμός μόλασσας αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, αραιές ενστρώσεις κροκαλοπαγών Μέγιστα υπερκείμενα: 210m Μελέτες Γεωλογικής Γεωτεχνικής Αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη των στομίων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική μελέτη των υπογείων έργων της σήραγγας Λεπτομερής Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις ανοιχτών & κλειστών διατομών Κατασκευή ειδικού τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για τη διέλευση της σήραγγας από υφιστάμενη μισγάγγεια ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τεχνικό κάλυψης μισγάγγειας

13 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίας Τριάδας Εγνατία Οδός, Τμήμα s Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 9 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2007 Κατασκευή: Διατομές επανεπίχωσης τεχνικών στομίων εισόδου Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 350m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα: 20m Κατά μήκος τομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης F1 Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Μελέτη μέτρων αποκατάστασης στομίων σήραγγας Δοκοί προπορείας στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης F1

14 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Δορκάδας Κάθετος Άξονας: Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 12 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 480m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 Άποψη στομίων NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Γνεύσιοι, πηγματιτικές απλιτικές φλέβες Μέγιστα υπερκείμενα: 30m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη στομίων σήραγγας Κατασκευή Elephant foot Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Τυπική διατομή τελικής επένδυσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρισδιάστατο μοντέλο κατανομής τάσεων

15 Τεχνικά Έργα Σηράγγων Αυτοκινητόδρομου Φρέαρ Εκκαπνισμού Δίδυμης Οδικής Σήραγγας Δρίσκου Εγνατία Οδός, Τμήμα 2.3 Βόρεια Ελλάδα Φρέαρ Eκκαπνισμού Δίδυμης Οδικής Σήραγγας Δρίσκου περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Φρέαρ Eκκαπνισμού Ύψος: 190m Ωφέλιμη Διατομή: 19,5m2 Μέγιστη Διατομή Εκσκαφής: 34,8 m2 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Άποψη του φρέατος εκκαπνισμού Φρέατος Συμβατικά καταβιβαζόμενη εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη με ανέλκυση των προϊόντων εκσκαφής και ανερχόμενη τελική επένδυση Εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων με ζώνες διάτμησης και ρήγματα Εσωτερική διατμητική ολίσθηση και αστοχία Μέγιστο βάθος: 190m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη υπογείων έργων Ειδικές μελέτες διερεύνησης / εντοπισμού της ζώνης αστοχίας Σχεδιασμός ειδικών μέτρων για διέλευση του φρέατος από τη διαταραγμένη ζώνη Σύστημα Ανέλκυσης Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης και πλήρωσης κενών Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης Διατμητικά κλειδιά Δοκοί προπορείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκτιμηθείσα ζώνη αστοχίας

16 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος ημιστέγαστρου Β περίπου 15,4 εκ. περίπου 4,19 εκ. περίπου 11,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: Γενική άποψη του ημιστεγάστρου Περιγραφή υ Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και σε κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Μήκος Α ημιστεγάστρου: 95m Μήκος Β ημιστεγάστρου: 263m Μέγιστο ωφέλιμο ύψος: 9,40m Μανδύας αποσάθρωσης ασβεστολίθων, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι Μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Καθορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού Γεωμετρικός σχεδιασμός και στατική μελέτη των ημιστεγάστρων Έλεγχος των προσωρινών και μόνιμων συνθηκών ευστάθειας των διαμορφούμενων πρανών του ορύγματος Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός της επανεπίχωσης των τεχνικών Λεπτομερής Οριστική Μελέτη Γεωτεχνικών και Στατικών εργασιών Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την INGENIEURBURO EDR GmbH, Μόναχο ΥΠΥΜΕΔΙ Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1α Τυπική διατομή ημιστεγάστρου Πανοραμική άποψη ορύγματος

17 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστική Μελέτη Ημιστεγάστρων Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και θεμελιούμενα κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Τυπική διατομή Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης Μήκος Ημιστεγάστρου Πλατάνου: Μήκος Ημιστεγάστρου Τεμένης: Μήκος Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης: 38m 118m 38m Λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, άμμοι, χάλικες, άργιλοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός Ημιστεγάστρων Στατικός σχεδιασμός Ημιστεγάστρων Αναλύσεις ευστάθειας προσωρινών και μόνιμων πρανών Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός Ημιστεγάστρων Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Τελική αποκατάσταση Ημιστεγάστρων Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Στατικό μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη Ημιστεγάστρου Στατικό μοντέλο Ημιστεγάστρου Πλατάνου

18 Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων περίπου 100 εκατ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ - Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου 500m Διατομή εκσκαφής: 140m 2 Άποψη στομίου εισόδου σήραγγας Τράπεζας - Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας 2.715m Διατομή εκσκαφής: 140m 2 - Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων 200m Διατομή εκσκαφής: 7m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΤΒΜ ΕΡΒ) στο pipe jacking της σήραγγας Τράπεζας Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Γεωμετρία εκσκαφής θόλου Μάργες, κροκαλοπαγή, υλικά θαλάσσιων αναβαθμίδων Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας Πλατάνου: 90m Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας Τράπεζας: 90m Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας αποστράγγισης ομβρίων υδάτων: 30m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Χρήση forepoles και spiles Εκσκαφή σε δύο φάσεις Ειδικά μέτρα αποστράγγισης Εφαρμογή μεθόδου υδραυλικής προώθησης σωλήνων (pipe jacking) Μέτωπο υπόγειας εκσκαφής Γκρίζα Μάργα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

19 Σιδηροδρομικό Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ5 της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου- Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣ5 περίπου 5,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: Άποψη στομίου εισόδου Περιγραφή υ Διάνοιξη υπολειπόμενου τμήματος σήραγγας ΣΣ5 Συνολικό μήκος: 370m Μη διανοιγμένο μήκος 32m Διατομή εκσκαφής: 160m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Βασάλτες, σχιστοκερατόλιθοι Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Ειδική Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη για το μη διανοιγμένο τμήμα της σήραγγας & Στατική μελέτη για το σύνολο της σήραγγας Τελική διαμόρφωση και αποκατάσταση στομίου εισόδου Χρήση δοκών προπορείας Εκσκαφή σε δύο φάσεις ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Λοξή απόληξη στομίου Σιδηροδρομική σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής Στατικό μοντέλο επίλυσης

20 Σιδηροδρομικό Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ6 της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου- Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Δίδυμη σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣ6 Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μελέτη του μη διανοιχθέντος τμήματος της σήραγγας με βάση τα στοιχεία από το ήδη διανοιγμένο τμήμα και ανάδρομες αναλύσεις Προκαταρκτικός έλεγχος επάρκειας φορέα τελικής επένδυσης Συνολικό μήκος σήραγγας: 2 x 6400m Μη διανοιγμένο μήκος: 2 x 1800m Μέγιστα υπερκείμενα: 375m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Άποψη στομίων εξόδου NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Βασάλτες, μαξιλαροειδείς λάβες, δολερίτες, διαβάσες, περιδοτίτες, σχιστοκερατόλιθοι Γεωτεχνική Μελέτη εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης για το μη διανοιγμένο τμήμα της σήραγγας Έλεγχος επάρκειας φορέα τελικής επένδυσης Διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Χρήση δοκών προπορείας Εκσκαφή σε δύο φάσεις ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων

21 Υδραυλική Σήραγγα Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Υδραυλική σήραγγα Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,2εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2007 Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου 310m Μέγιστα υπερκείμενα: 45m Διατομή ελεύθερου χώρου: 19,8m 2 Γενική άποψη στομίου εισόδου Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 στις παρειές Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 στην περιοχή του θόλου Περιδοτίτες, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, σερπεντινίτες, τεκτονικό μίγμα Οριστική Γεωλογική Γεωτεχνική Μελέτη Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη σήραγγας και στομίων Χρήση forepoles και spiles Χρήση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗΕΒ Χρήση αγκυρίων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος Λύσεις κλειστών διατομών Περιδοτίτες σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπική διατομή τελικής επένδυσης

22 Υδραυλική Σήραγγα Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Υδραυλική σήραγγα Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος 520m Μέγιστα υπερκείμενα: 100m Διατομή ελεύθερου χώρου: 19,8m 2 Στόμιο εισόδου σήραγγας αποστράγγισης Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Περιδοτίτες, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, σερπεντινίτες, τεκτονικό μίγμα Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη σήραγγας και στομίων Χρήση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗΕΒ Χρήση αγκυρίων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος Μικροπάσσαλοι ενίσχυσης θεμελίωσης κελύφους Λύσεις κλειστών διατομών Εκσκαφθείσα σήραγγα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης

23 Υδραυλικές Σήραγγες Σήραγγα Σ1, Σήραγγα Σ2 και Σήραγγα Βραχασίου Φράγμα Αποσελέμη Κρήτη, Νότια Ελλάδα Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού Συνολικό κόστος : περίπου 15 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Υδραυλικές σήραγγες Σ1 και Σ2 μεταφοράς νερού από το Φράγμα Αποσελέμη στο διυλιστήριο και από εκεί στη Σήραγγα Βραχασίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Έξοδος σήραγγας Σ1 Μήκος υδραυλικής σήραγγας Σ1: 1.590m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Σ2: 2.050m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Βραχασίου: 680m Διατομή ωφέλιμου χώρου σηράγγων: 8,50m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Φυλλίτες, ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι Όψη εισόδου σήραγγας Σ1 Γεωλογική Γεωτεχνική Αξιολόγηση Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη Χρήση spiles Τελική επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο θόλο της σήραγγας και από οπλισμένο σκυρόδεμα στις παρειές ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Είσοδος σήραγγας Σ2 Έξοδος σήραγγας Σ2

24 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανθοχωρίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 673m Διατομή: 105m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών Στόμια εξόδου Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και C30/37 Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι πηλίτες με δομή τεκτονικού μίγματος Λεπτά στρώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων υπό μορφή χαλίκων Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Λεπτομερής Οριστική Μελέτη μέτρων αποκατάστασης Επανασχεδιασμός εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης Επιτόπου αξιολόγηση μετακινήσεων Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. και την INGENIEURBURO EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εισόδου Καθαίρεση και αποκατάσταση του υπάρχοντος παραμορφωμένου κελύφους προσωρινής υποστήριξης Ενδιάμεση επένδυση ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή

25 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανηλίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 88 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου 2 x 1917m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Σχηματισμός φλύσχη αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ασθενών ιλυολίθων Τεκτονικό μίγμα αποτελούμενο κυρίως από ασθενείς και μαλακούς ιλυολίθους Μέγιστα υπερκείμενα: 250m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. & την INGENIEURBURO EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εξόδου Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Εργοδότες ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Υπόγειο τμήμα

26 Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου Σήραγγες Σ1 & Σ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 29,3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητοδρόμου 3108m Διατομή: 105m 2 Μηκοτομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης με χρήση forepoling NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λατυποπαγείς και κατακλαστικοί ασβεστόλιθοι Εβαπορίτες Μεγάλη ρηξιγενής ζώνη Μέγιστα υπερκείμενα: 120m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη σηράγγων Επίβλεψη κατασκευής Σήραγγα Σ1 Χρήση forepoles και spiles Μικροπάσσαλοι με τσιμεντένεμα για την ευστάθεια του μετώπου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σήραγγα Σ2

27 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίου Νικολάου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα αυτοκινητόδρομου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 241m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, εναλλαγές λεπτοστρωματωδών ιλυολίθων και ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 160m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την INGENIEURBURO EDR GmbH, Μόναχο Υπόγειο τμήμα Χρήση forepoles και spiles Ειδικά μέτρα αποστράγγισης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Φορείς Cut & Cover στομίων εισόδου

28 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Καλαμιών Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου περίπου 23,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 783m Διατομή: m 2 Στόμια εξόδου NATM χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες Εναλλαγές λεπτοστρωμματωδών ιλυόλιθων, ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 95m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Σχεδιασμός στομίων εισόδου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρίιχνη διατομή σήραγγας

29 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ4 Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα αυτοκινητόδρομου περίπου 13,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 272m Διατομή: 105m 2 Στόμια εξόδου NATM Χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λεπτοστρωματώδη μάρμαρα, γνεύσιοι και αποσαθρωμένοι σχιστόλιθοι με χαοτική δομή Μέγιστα υπερκείμενα: 50m Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Επανασχεδιασμός στομίου εισόδου λόγω μεγάλης ενεργού κατολίσθησης Forepoling στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής και της βαθμίδας Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Άκαμπτο κέλυφος προσωρινής υποστήριξης Κατασκευή τελικής επένδυσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Στόμια εισόδου

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα.

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Οι γεωλoγικές και γεωτεχvικές συvθήκες κατά µήκoς της χάραξης τωv πρώτων 18 χιλιoµέτρωv του βασικού έργου τoυ Μετρό της Αθήvας είχαν διερευvηθεί σε βάθος και είχαν αvαλυθεί και αξιoλoγηθεί. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ ΑΙ Σοφιανός Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 1 ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα απαιτεί προηγουμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π) ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: Χρυσός 2. ΟΝΟΜΑ: Ελευθέριος 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1/7/1960 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ανωτάτη Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Ημερομηνία Αποφοίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα