8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 1.1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολιτικών Μηχανικών Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς: οµοστατικής Υδάτινων Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Πολιτικής Γεωτεχνικής Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων. Β) Μεταπτυχιακές Σπουδές Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. οργανώνει και είναι η υπεύθυνη συντονισµού στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών: 1. Ανάλυση και Σχεδιασµός οµικών Έργων Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων-Mεταλλουργών, και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών. 2. Επιστήµη και Τεχνολογία Υδάτινων Πόρων Πρόκειται για ένα διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. 3. Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στα οποία η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει αλλά δεν είναι ο υπεύθυνος συντονισµού: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Επιστήµη & Τεχνολογία Υλικών, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Παραγωγή & ιαχείριση Ενέργειας, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Περιβάλλον & Ανάπτυξη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Σχεδιασµός & Κατασκευή Υπόγειων Έργων, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Υπολογιστική Μηχανική, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών Ε.Μ.Π. 4. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Γ) Εργαστήρια 1. Οπλισµένου Σκυροδέµατος 2

3 2. Μεταλλικών Κατασκευών 3. Αντισεισµικής Τεχνολογίας 4 µέλη.ε.π., 2 µέλη άλλο διδακτικό προσωπικό 4 µέλη ως τεχνικό προσωπικό 3 µέλη ως διοικητικό προσωπικό 8 µέλη ως συνεργαζόµενο τεχνικό προσωπικό. σεισµικός προσοµοιωτής έξι βαθµών ελευθερίας, εγκατεστηµένος τοίχος αντίδρασης για την εκτέλεση στατικών δοκιµών διάτµησης κυρίως ανακυκλούµενης µορφής. Από το 1993 το Εργαστήριο αποτελεί µια «Μεγάλη ευρωπαϊκή εγκατάσταση». ISO 9002/1994 από την TUV CERT (TUV Austria Hellas) και ISO 9001/2000. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις. 4. Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών 5. Εφαρµοσµένης Υδραυλικής 5 µέλη.ε.π. 1 οµότιµος καθηγητής 4 µέλη βοηθητικού προσωπικού 2 µέλη Ε.Τ.Ε.Π. 2 συνεργάτες καθηγητές. Το Εργαστήριο διαθέτει µεγάλη αίθουσα πειραµάτων έκτασης περίπου 1000m², εξοπλισµένη µε γερανογέφυρα και αυτόνοµο σύστηµα τροφοδοσίας-ανακυκλοφορίας νερού δυναµικότητας 200l/sec. ιώρυγα 15m µεταβλητής κλίσης, ακόµη δύο µικρότερες διώρυγες, δεξαµενές διαφόρων διαστάσεων, ειδικά διαµορφωµένο χώρο σε δύο επίπεδα για µελέτη υπερχειλιστών φραγµάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών. Ο εξοπλισµός του Εργαστηρίου περιλαµβάνει όργανα µέτρησης, όπως σταθµήµετρα, σωλήνες Pitt, µικροµυλίσκους και µυλίσκους πεδίου, µετρητές πίεσης, αισθητήρες συγκέντρωσης/πυκνότητας, παροχόµετρο υπερήχων, ανεµόµετρα θερµαινόµενου σύρµατος, ταχύµετρο Dppler τριών διαστάσεων, συσκευή Laser-Dppler κ.ά. Υπάρχει επίσης σύστηµα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης των πειραµατικών δεδοµένων συνδεδεµένο µε σταθµό εργασίας µε κατάλληλο λογισµικό. ίκτυο προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για διεξαγωγή µαθηµατικών προσοµοιώσεων, αυτόνοµα ή σε σύνδεση µε το δίκτυο του Ε.Μ.Π. Το εργαστήριο έχει πάνω από 100 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και συµµετοχές σε συνέδρια. 6. Λιµενικών Έργων 7. Υγειονοµικής Τεχνολογίας 3 µέλη.ε.π. 1 βοηθός 1 γραµµατέας 1 τεχνικός 1 ερευνητής 11 υποψήφιοι διδάκτορες. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα, ευρωπαϊκά και ελληνικά, και παρουσιάζει αρκετές δηµοσιεύσεις. 8. Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων 9. Οδοποιίας 10. Σιδηροδροµικής και Μεταφορών 3

4 Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά έργα έρευνας και ανάπτυξης, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, και έχει παρουσιάσει πολλές δηµοσιεύσεις. 11. Κυκλοφοριακής Τεχνικής 12. Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων Συσκευές συµπιεσόµετρου (συνήθεις και υψηλών πιέσεων), συσκευές απευθείας διάτµησης, τριαξονικές συσκευές (συνήθεις και υψηλών πιέσεων), σύγχρονες τριαξονικές συσκευές ελεγχόµενων διαδροµών τάσεων (stress path cells) υψηλής ακριβείας εφοδιασµένες µε ειδικά όργανα για τη µέτρηση παραµορφώσεων επί του δοκιµίου και πίεσης του νερού των πόρων στο µέσο του δοκιµίου, ειδικά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία για τη µέτρηση της εδαφικής δυστµησίας Gmax µε τον προσδιορισµό της ταχύτητας διατµητικού κύµατος µέσα στο δοκίµιο, µία κλασική συσκευή δυναµικής τριαξονικής καταπόνησης (dynamic triaxial test), µία συσκευή στρέψης κοίλου δοκιµίου (hllw cylinder apparatus), διάταξη Crss-Hle. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PC). Έχει αναπτυχθεί γεωτεχνικό σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων και είναι δυνατή η γραφική ανάκτηση της πληροφορίας µέσω γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (GIS). Υπάρχει µόνιµη συνεργασία και ανταλλαγή µεταπτυχιακών φοιτητών µε το Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής του Imperial Cllege του Λονδίνου και µε το Πανεπιστήµιο του Durham. 13. οµικών Μηχανών και ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 14. Προσωπικών Υπολογιστών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού Πολεοδοµίας & Χωροταξίας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας Επικοινωνίας & Σχεδιασµού Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχµής. Β) Μεταπτυχιακές Σπουδές Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. οργανώνει και είναι η υπεύθυνη συντονισµού στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών: 1. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του Χώρου Πρόκειται για ένα διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 2. Προστασία Μνηµείων Πρόκειται για ένα διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Χηµικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 4

5 3. Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στα οποία η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει αλλά δεν είναι ο υπεύθυνος συντονισµού: 1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Ε.Μ.Π. 2. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 4. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Μηχανολόγων Μηχανικών Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από του ακόλουθους τοµείς: Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Θερµότητας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτόµατου Ελέγχου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ρευστών Τεχνολογίας των Κατεργασιών. Β) Μεταπτυχιακές Σπουδές Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, των οποίων είναι και η υπεύθυνη συντονισµού: 1. ιοίκηση Επιχειρήσεων Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις σχολές Χηµικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και µε τα Τµήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων, και Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ του Ο.Π.Α. 2. Συστήµατα Αυτοµατισµού Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Χηµικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών. 3. Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών το οποίο η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών συντονίζει από κοινού µε τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Συµµετέχουν επίσης οι Σχολές Χηµικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών. 5

6 4. Μεταπτυχιακά προγράµµατα στα οποία οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π συµµετέχουν αλλά το συντονισµό έχει άλλη Σχολή: 1. Περιβάλλον & Ανάπτυξη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Ε.Μ.Π. 2. Επιστήµη & Τεχνολογία Υλικών, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 3. Υπολογιστική Μηχανική, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 4. Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 5. Βιοϊατρική, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Ιατρική Πανεπιστηµίου Πατρών. 6. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών. 4. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Γ) Εργαστήρια 1. Μετροτεχνικό 2. Οργάνωσης Παραγωγής 3. Σπουδαστήριο Οργάνωσης 4. Σπουδαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας 5. Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Προσωπικό εργαστηρίου: 1 µέλος.ε.π. µεταδιδακτορικοί ερευνητές 10 υποψήφιοι διδάκτορες φοιτητές υποψήφιοι για master τεχνικοί. Εξοπλισµός εργαστηρίου: Thermal pwer statin with nminal pwer 2.5MW th fr electricity and heat generatin, Test field f central-heating bilers, Tw fluidized bed installatins, Unit f measurements, Gas analyzers [O 2, CO 2, CO, SO 2, N 2 O, C x H y, NO, NO 2 and NO x ], Apparatus fr the measurement f the level f st, Arrangement f apparatus fr gravimetric determinatin f dust lad, Αpparatus fr measuring the acid dew pint f the cmbustin gas. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά προγράµµατα. Έχει αναγνωριστεί επίσηµα ως φορέας για τον έλεγχο και την έγκριση σωστής λειτουργίας καυστήρων µηχανών. Το εργαστήριο έχει κάνει πάνω από 100 δηµοσιεύσεις. 6. Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής 7. Θερµικών ιεργασιών 8. Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ) 9. Ψύξης και Κλιµατισµού 10. Ετερογενών Μειγµάτων και Συστηµάτων Καύσης 1 µέλος.ε.π. 1 µεταδιδακτορικός ερευνητής 6

7 2 Ε.ΤΕ.Π. 5 υποψήφιοι διδάκτορες 6 φοιτητές που εκπονούν διπλωµατική εργασία. Πειραµατική εγκατάσταση ροής κλειστού βρόχου µε diesel, που περιλαµβάνει κατακόρυφο αξονοσυµµετρικό τµήµα δοκιµών, στο οποίο γίνεται ταίριασµα του δείκτη διάθλασης (υγρού-γυαλιού) για την πειραµατική µελέτη διφασικών ροών υγρού-στερεού, Κατακόρυφο αξονοσυµµετρικό τµήµα δοκιµών, µε απότοµη αύξηση της διατοµής για την πειραµατική µελέτη διφασικών ροών αερίου-στερεού, Μοντέλο από plexiglass µύλου κονιοποίησης ξηρού καυσίµου, Πρωτότυπη εγκατάσταση βιοµηχανικής κλίµακας για τον υδροφοβισµό, Πρωτότυπη κάθετη αξονοσυµµετρική εστία µε καυστήρα προπανίου, Πρωτότυπη πιλοτική εγκατάσταση διόγκωσης περλίτη (σύστηµα καυσίµου, τροφοδοσία υλικού, εστία, κυκλώνας, σύστηµα συλλογής διογκωµένου περλίτη), Πιλοτική εγκατάσταση λειοτρίβησης για την παραγωγή λεπτόκοκκων υλικών αποτελούµενη από πρωτότυπο µύλο λειοτρίβησης που έχει αναπτυχθεί στο Ε.Μ.Π., σύστηµα κοχλία για την τροφοδοσία της πρώτης ύλης, σύστηµα αεροµεταφοράς και αεροδιαχωρισµού λειοτριβηµένου υλικού, Ανεµόµετρο laser Dppler µιας συνιστώσας (He-Ne, ισχύος 50mW) µε τράπεζα φίλτρων ( MHz και MHz) και µεταβατικό ψηφιακό καταγραφέα (transient recrder, Le Cry 9400A-175MHz) για επεξεργασία σηµάτων, Μονάδα φάσης Dppler (Phase Dppler extensin unit): Μονάδα ταυτόχρονης µέτρησης ταχύτητας και κατανοµής µεγέθους σωµατιδίων σε διφασικές ροές, Πλήρες σύστηµα θερµοστοιχείων για µετρήσεις θερµοκρασίας µε IEEE κάρτα και λογισµικό επεξεργασίας δεδοµένων. Υπολογιστικά συστήµατα (Η/Υ, wrkstatins), Όργανα µέτρησης ισχύος, στροφόµετρα κ.λπ., Λογισµικό ψηφιακής επεξεργασίας σηµάτων (VELO, LABVIEW), Υπολογιστικοί κώδικες πρόλεξης διφασικών πεδίων ροής και καύσης (2PHASE, EROSION, PALAS), Λειοτριβήσεις βιοµηχανικών ορυκτών σε πιλοτική µονάδα δυναµικότητας 500 τόνων ανά έτος, ιογκώσεις περλίτη σε πιλοτική εγκατάσταση διόγκωσης περλίτη. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σε περιοδικά γι αυτά τα θέµατα. 11. Αυτοµάτου Ελέγχου 3 µέλη.ε.π. 3 µέλη ως βοηθητικό.ε.π. 8 υποψήφιοι διδάκτορες. 12. υναµικής και Κατασκευών 13. Στοιχείων Μηχανών και υναµικής 14. Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων Προσωπικό εργαστηρίου: µέλη.ε.π. 8 υποψήφιοι διδάκτορες. Εξοπλισµός εργαστηρίου: Εγκατάσταση Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων LOM (Laminated Object Manufacturing) HELISYS 1015: 380mmx250mmx360mm, Φορητή µετρητική µηχανή συντεταγµένων CMM 6 βαθµών ελευθερίας - FARO µε εργόσφαιρα (εύρος µέτρησης) 2.4m, Mετρητική µηχανή συντεταγµένων CMM - DEA/Brwn & Sharpe/Mistral/PH10M Renishaw Head, εύρος µετρήσεων: 700mmx700mmx500mm, ιάταξη µέτρησης τραχύτητας επιφανειών TAYLOR-HOBSON Surtrnic 3+, Εξοπλισµός CAD/CAE/CAM σε περιβάλλον I-DEAS, AutCAD Mechanical Desktp, Slidwrks, Materialise MIMICS, Materialise Magics RP, Tasyswrks, Rebis, "Bthryd DEWHURST" DFMA, ΑTROID, PC DMIS, Tutr, Easyfix. 7

8 15. Πυρηνικής Tεχνολογίας 16. Αεροδυναµικής Προσωπικό εργαστηρίου: 5 µέλη.ε.π. 4 ερευνητές 5 άτοµα προσωπικό. Εξοπλισµός εργαστηρίου: 6 Hewlett-Packard Unix Wrkstatins, 1 IBM Unix Wrkstatin, 4 Digital Alpha Unix Wrkstatins, 1 Digital dual Pentium II Web Server, 5 Pentium PCs, 4 SONY-RISC Wrkstatins, DEC 3100 and a SPARC+1 Engineering wrkstatins. 17. Υδροδυναµικών Μηχανών Προσωπικό εργαστηρίου: µέλη.ε.π. µεταδιδακτορικοί φοιτητές 2 υποψήφιοι διδάκτορες. 18. Θερµικών Στροβιλοµηχανών Αρκετοί υπολογιστές και Wrkstatins, Hewlett Packard platfrm, f a Linpack pwer f arund 50 GFLOPS, 3-D prbe calibratin tunnel, Tw Free Jet calibratin stands, Air Surce (50KW installed pwer, 800mm f water ahead), Lw speed axial cmpressr test rig, Linear cascade tunnel, Annular cascade tunnel, Test stand fr blwer characteristics, Axial and radial cmpressr test rig (750KW installed pwer, maximum speeds t 80000rpm, Transnic peripheral cascade facility with rtating hub, Turbine-Cmpressr test rig (capacity f 420KW, speed up t 80000rpm), Turbcharger test stand, Small gas turbine (50KW pwer), Small Jet Engine (εκπαιδευτικό). Όργανα για µετρήσεις σχεδόν όλων των ποσοτήτων σε στροβιλοµηχανές, Ποικιλία από pressure transducers and crrespnding cnditiners, Thermcuples and RTD s fr temperature measurement, Multihle prbes fr measurement in 2-D and 3-D flw fields, Ht-wires fr fast respnse flw velcity measurements in 2-D and 3-D flws, Fast respnse pressure transducers, A 3-D LDA system, with fiber ptics, cmprising a 1D and 2D system, fr simultaneus three cmpnent velcity measurement, Varius accelermeters fr vibratin measurements, Prximity prbes fr shaft psitin measurements, Micrphnes, fr acustic measurements, Several medium speed systems, with 16 channels each and maximum capability f 100Ks/s, Several lw speed systems, with 32 channels each and maximum capability f 25Ks/secnd, Prtable system, with 16 channels, 250Ks/s, fr in situ measurements Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς: Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών Συστηµάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών Συστηµάτων Ελέγχου & Ροµποτικής Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστηµάτων Πληροφορικής Ηλεκτρικής Ισχύος Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων & Συστηµάτων Αποφάσεων. 8

9 Β) Μεταπτυχιακές Σπουδές Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει µαζί µε άλλες σχολές στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, των οποίων και είναι ο κύριος συντονιστής: 1. Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών. 2. Τεχνοοικονοµικά Συστήµατα Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών µαζί µε το Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογία του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 3. Μεταπτυχιακά προγράµµατα στα οποία η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει αλλά δεν είναι υπεύθυνη συντονισµού: οµοστατικός Σχεδιασµός & Ανάλυση Κατασκευών, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συστήµατα Αυτοµατισµού, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ιοίκηση Επιχειρήσεων, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήµη & Τεχνολογία Υλικών, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Χηµικών Μηχανικών Περιβάλλον & Ανάπτυξη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Γεωπληροφορική, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ναυτική Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήµη, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοϊατρική Τεχνολογία, υπεύθυνος συντονισµού: Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών Λογική Θεωρία Αλγορίθµων & Αριθµών, υπεύθυνος συντονισµού: Τµήµα Μαθηµατικών, Ε.Κ.Π.Α. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, υπεύθυνος συντονισµού: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Γλωσσική Τεχνολογία, υπεύθυνος συντονισµού: Τµήµα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Μικροσυστήµατα & Νανοδιατάξεις, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών Ε.Μ.Π. 4. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Γ) Εργαστήρια 1. Ασυρµάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων Προσωπικό εργαστηρίου 2 µέλη.ε.π. 1 ΕΤΕΠ 3 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 10 υποψήφιοι διδάκτορες. 2. Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Βιοφυσικής Προσωπικό εργαστηρίου 1 µέλος.ε.π. 1 Ε ΤΠ 9

10 3 επιστηµονικοί συνεργάτες 3 υποψήφιοι διδάκτορες 1 µεταπτυχιακός φοιτητής. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 3. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 4. Γενικής Ηλεκτροτεχνίας 5. ιαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασµού ικτύων Προσωπικό εργαστηρίου 2 µέλη.ε.π. 3 κύριοι ερευνητές 14 ερευνητές 7 βοηθοί ερευνητές 8 προπτυχιακοί φοιτητές. Help-desk fr the data and vice netwrk f NTUA, the GRnet and the GEANT cnnectin n a daily basis, Dial-up access fr staff and students (mre than 300 mdems), Telephne infrmatin service. Maintenance and supprt f the cabling infrastructure, Vice mail facility, servers που παρέχουν υπηρεσίες για όλο το Ε.Μ.Π., Wrld Wide Web server (http://www.ntua.gr), Annymus FTP server (http://www.ntua.gr/ftp), USENET News service (http://www.ntua.gr/news). Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά. Το εργαστήριο έχει παρουσιάσει εκατοντάδες έρευνες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 6. ικτύων Υπολογιστών Το εργαστήριο στελεχώνεται από 3 µέλη.ε.π. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιευµένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και άλλες τόσες συµµετοχές σε συνέδρια. 7. Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος 4 µέλη.ε.π. 2 οµότιµα µέλη.ε.π. 2 ΕΤΕΠ 1 υπάλληλος γραµµατείας. Κινητήρες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος, Συστήµατα ηλεκτρικής κίνησης, Μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος, Συστήµατα πέδησης ηλεκτρικών κινητήρων έως 150kW, Σύστηµα µέτρησης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, ύο ηλεκτρικά οχήµατα, Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών µε εγκαταστηµένα προγράµµατα. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες άρθρα δηµοσιευµένα σε διεθνή περιοδικά, όπως επίσης συµµετοχές σε συνέδρια. 8. Ηλεκτρονικής 8 µέλη.ε.π. 4 υποοµάδες. 9. Ηλεκτρονικής έσµης, Πλάσµατος και Μη Γραµµικής Οπτικής 10. Ηλεκτρονικών Αισθητήρων 1 µέλος.ε.π. 3 υποψήφιοι διδάκτορες 2 τεχνικοί. 10

11 Thick film fabricatin line Belt Furnace, Screen preparatin (UV expsure, washer etc.), Screen printer, Resistr and capacitr trimmer, Reflw sldering, Bx furnaces, Paste fabricatin instrumentatin. Thin film cating lab RF/DC magnetrn sputtering, Reactive magnetrn sputtering system, Thermal evapratr, Electrn beam gun evapratr, Inspectin systems, Prbes, Optical micrscpes, Stylus based surface scanner. Packaging facility Wire bnder (thermcmpressin and ultrasnic), Wedge bnder, Inspectin micrscpe. Testing facility Semicnductr parametric tester (I-V, C-V etc.), Digital scillscpes, Multiplexers fr reliability measurements with temperature PC-based data acquisitin systems, Semi-autmatic system fr the assessment f the prperties f resistive-type thin and thick film gas sensrs, Gas analysis system based n quadraple mass spectrmeter. Sftware tls with the apprpriate wrkstatins Analg and digital IC design, simulatin, layut and verificatin CAD tls (SOLO 1400, ANACAD ELDO, CADENCE, MENTOR GRAPHICS, BERKELEY TOOLS), Silicn micrmachining design tls (TIMA-CMP Micrsystem Design Kit fr CADENCE), MCM and Hybrid mask design tls (MENTOR GRAPHICS Hybrid Design Statin, P-CAD), Electrical circuit simulatr (SPICE). Fast prttyping envirnment Universal lgic prgrammer (EEPROM, EPROM, PROM, PLA, PLD etc.), FPGA develpment and prgramming tls (XILINX), Micr-cntrller develpment kits (ATMEL, MICROCHIP), Phtvltaic systems design and testing facility, PV generatrs tester (I-V under illuminatin), PV mdule simulatr, PC-based data acquisitin system, Sftware package fr the sizing f PV systems at a given lcatin with knwn mete data, Sftware package fr the cst analysis f PV systems at a given lcatin. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες άρθρα δηµοσιευµένα σε διεθνή περιοδικά όπως επίσης ανακοινώσεις σε συνέδρια. 11. Ηλεκτροτεχνίας 12 Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Το εργαστήριο στελεχώνεται από 4 µέλη.ε.π. 13. Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 14. Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών Το εργαστήριο στελεχώνεται από 6 µέλη.ε.π. Optical Time Reflectmeter (1.3m and 1.55m), Netwrk Analyzer, HP 8510C (up t 21GHz), Scalar Netwrk Analyzer, Marcni (18GHz), Digital Scpes (21GHz), High bit Rate Signal Generatrs, Cnventinal Spectrum Analyzers (up t 21GHz), Optical Fiber Cmpnents, Micrwave Cmpnents and Antennas, Cmputer Equipment: Nixdrf Super Mini-Trgn, 32 Wrkstatins DEC, 3100 HP. 15. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστηµάτων VLSI 1 µέλος.ε.π. 2 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 7 υποψήφιοι διδάκτορες 2 επιστηµονικοί συνεργάτες. Εξοπλισµός εργαστηρίου 20 PCs τελευταίας τεχνολογίας, 4 SUN wrkstatins, 4 εκτυπωτές, Backend FPGA Tls, Backend ASIC Tls, Frnt-End S/W Tls, PCB Tls. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει πολλές δηµοσιεύσεις στο συγκεκριµένο τοµέα. 16. Ροµποτικής και Αυτοµατισµού 11

12 Το εργαστήριο στελεχώνεται από 1 µέλος.ε.π. A mdern industrial rbt (ABB 2000), Tw Educatinal rbts (LN, TQ 2000), Cntrl systems (analg and digital), A cluster f PCs and SUN wrkstatin, Hardware and sftware supprt f the abve. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 17. Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Στο εργαστήριο υπάρχει 1 µέλος.ε.π. Tw PLCs, Seven PCs (ne 386 AT and six 286 AT), Tw laser printers, A P.I.D. mtr cntrl system, Sftware packages (MATLAB, CIS, ACS, etc.), Direct cnnectin with the lcal area netwrk f the Cmputer Science Divisin which is cnnected t Internet. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο. 18. Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων 2 µέλη.ε.π. 4 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 21 υποψήφιοι διδάκτορες 2 µέλη ως τεχνικό προσωπικό 5 συνεργάτες. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 19. Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Το εργαστήριο στελεχώνεται από 8 µέλη.ε.π. Συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 20. Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και ιοίκησης Το εργαστήριο στελεχώνουν 4 µέλη.ε.π. SUN wrkstatins, BULL wrkstatins (BULL DPX-1000), Prime 450, HP 1000, Pixel 80, αρκετοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λέιζερ και άλλου είδους εκτυπωτές. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες µελέτες σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο. 21. Τεχνολογίας Λογισµικού 3 µέλη.ε.π. 2 µεταδιδακτορικοί ερευνητές αρκετούς ερευνητές. Όσον αφορά τον εξοπλισµό, το εργαστήριο διαθέτει µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει να παρουσιάσει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 22. Τεχνολογίας Πολυµέσων 3 µέλη.ε.π. 3 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 6 συνεργάτες 17 υποψήφιοι διδάκτορες 2 προπτυχιακοί φοιτητές δεκάδες υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, κάµερες και σαρωτές. 12

13 Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο αντικείµενο αυτό. 23. Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων 12 µέλη.ε.π. 10 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 20 υποψήφιοι διδάκτορες. υπολογιστικά συστήµατα, συστήµατα λογισµικού, κάµερες, εκτυπωτές, σαρωτές. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις σχετικές µε αυτό το επιστηµονικό αντικείµενο. 24. Υπολογιστικών Συστηµάτων 3 µέλη.ε.π. 24 υποψήφιοι διδάκτορες. Ως προς τον εξοπλισµό, το εργαστήριο διαθέτει δεκάδες υπολογιστικά συστήµατα. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 25. Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων Το εργαστήριο στελεχώνουν 5 µέλη.ε.π. High Vltage Impulse generatr (1600kV/16kWs), Tw impulse generatrs 300kV, Tw impulse generatrs (30kV and 12kV respectively), Test transfrmer 500kV/50kVA, Test transfrmer 130kV/260kVA, Three test transfrmers 100kV/50kVA, Several thers test transfrmers with smaller nminal values, DC vltages surce 200kV, Vltage dividers (resistive and capacitive), Several measuring transfrmers, Several high vltage capacitrs, Three climate chambers (with a vlume per chamber up t 12m), Three impulse vltage scillscpes, Battery perated scillscpe, Image cnverter, Schering bridges, Three 25kV electrstatic generatrs, PD measuring instruments, Screened chambers, AD cnverter etc., Electric Measurements, Classic measuring instruments, Measuring arrangements fr nn-electrical quantities, Autmatic data acquisitin system, Several scillscpes, tw f them are memry scillscpes, Amplifiers, Frequency generatrs, Current and vltage surces, Recrding instruments, High precisin resistances, inductances and capacitances, Precisin balance, AC and DC bridges, Systems fr the definitin f errrs in measuring transfrmers and electric energy meters, etc. Illuminatin Techniques Standard light surces, Phtmetric tables, Integrating luminus flux measuring system, 2 Ulbrich spheres (3m and 1m respectively), Three autmatic systems fr the definitin f plar luminus intensity diagrams, Spectrphtmeter. Other Equipment Several ATs, PCs, telex, fax, pltters, thermal printers, insulating il regeneratin equipment, phtlabr, machine shp. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο συγκεκριµένο πεδίο. 26. Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων & Εικόνων Το εργαστήριο στελεχώνουν 3 µέλη.ε.π. Several Persnal Cmputers (286, 386), Special A/D and D/A bards, Special DSP bards, EEG system, UNIX wrkstatin (HP-9000) with acceleratr and SPARC Wrkstatins, CCD camera and scanner fr image acquisitin. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο αντικείµενο αυτό. 27. Ανοικτών Συστηµάτων 13

14 28. Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας 29. Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων 30. ικτύων Ευρείας Ζώνης και Ευφυών Επικοινωνιών 31. Εξοµοίωσης ικτύων Επικοινωνίας 32. Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 33. Επικοινωνιών Πολυµέσων και Τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού 34. Ευφυών Υπολογιστικών Συστηµάτων 35. Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών 36. Λογικής και Επιστήµης Υπολογισµών 3 µέλη.ε.π. 3 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 8 υποψήφιοι διδάκτορες 1 υπάλληλος γραµµατείας 27 συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. 37. Προδιαγραφής Πρωτοκόλλων 38. Προσωπικών Υπολογιστών 39. Συστηµάτων Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών 40. Συστηµάτων Όρασης, Ήχου και Επεξεργασίας Πληροφορίας 41. Συστηµάτων Ραντάρ και Τηλεπισκόπησης 42. Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων και Φωτοτεχνίας 43. Υποδειγµάτων Οικονοµίας - Ενέργειας- Περιβάλλοντος 1 µέλος.ε.π. 9 ερευνητές αρκετοί υποψήφιοι διδάκτορες. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες σχετικά άρθρα. 44. Φωτονικών Επικοινωνιών 1 µέλος.ε.π. 16 ερευνητές. Το εργαστήριο διαθέτει µοναδικό εξοπλισµό για φωτονικά δίκτυα. Συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικές και ευρωπαϊκές έρευνες. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο αντικείµενο. 14

15 45. Φωτοτεχνίας 1 µέλος.ε.π. Αρκετοί ερευνητές. Digitally cntrlled gniphtmeter, Spiral gniphtmeter, 2 Ulbricht spheres with 2.5m and 1m diameter respectively, Phtmetric bench, Artificial rain arrangement, Three chambers with cntrllable temperature and humidity cnditins, Tw spectrphtmeter (mnchrmatrs) with sensrs fr ultravilet (UV-A, B, C), visible and infrared (IR-A, B) measurements, Tw digital spectrphtmeter with tw diffractin gratings and ptical fibbers fr ultravilet (UV-A, B, C), visible and infrared (IR-A) measurements, Tw phtmultipliers, Radimeter with human eye spectral respnse filter, Sensrs fr measuring luminus radiatin, cnnectable t cmputers, Varius lux & luminance meters, CRTs luminance meters, Reference incandescent lamps calibrated in terms f a) black bdy temperature, b) luminus flux, Reference flurescent lamps calibrated in terms f luminus flux, Reference ballasts W, Ultravilet and infrared lamps, Strage scillscpes, Data acquisitin systems, Cmputers, clur inkjet and pltters. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει πολλές δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 46. Αλγορίθµων και Λογικής 3 µέλη.ε.π. 6 ερευνητές 6 υποψήφιοι διδάκτορες. Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει πολλές δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 47. Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων 2 µέλη.ε.π. 5 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 16 υποψήφιοι διδάκτορες 4 προγραµµατιστές 2 µέλη τεχνικού προσωπικού 1 υπάλληλος γραµµατείας. ειδικός εξοπλισµός για ψηφιακή απόκτηση υλικού, Υπολογιστικά συστήµατα. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στο πεδίο αυτό. 48. Επικοινωνιών Πολυµέσων και Τεχνολογίας Παγκόσµιου Ιστού 4 µέλη.ε.π. 4 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 17 υποψήφιοι διδάκτορες 2 συνεργάτες. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σχετικά µε το αντικείµενο αυτό. 49. Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωµάτων 1 µέλος.ε.π. 4 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 1 υπάλληλος γραµµατείας 10 υποψήφιοι διδάκτορες. Υλικό 8 Hewlett Packard wrkstatins (B2000, C180, series 700), 1 Sun SPARCstatin 10, 10 Pentium PCs. 15

16 Λογισµικό Cadence DFII suite: EDA sftware fr integrated circuit develpment (schematic capture, layut, simulatin, verificatin), ADS: EDA sftware, HSPICE (Meta sftware): Electrnic circuit simulatr, Eld (Anacad): Electrnic circuit simulatr, IC CAP: Device mdeling and characterizatin tl, FilterX: Analg filter design sftware, Tanner Tls: Simulatr and layut tl, Magic (Berkeley Tls): Layut tl. Εργαλεία µετρήσεων Prbe statin frm dc t 40GHz (Karl Suss), measurement chamber with temperature and humidity cntrl (Thermtrn), semicnductr cmpnent test system (HP 4061A), netwrk analyzers (HP 3589A, HP 54510A), spectrum analyzer (HP 8560A), nise figure meter (HP 8970B), distrtin meter (Hameg 8027), scillscpes (HP), signal generatrs (HP, Hameg). Lgic analyzer (HP 16500A), pulse generatr (HP 8130A), multimeters, pwer supplies, RF signal surces (HP 8648B, ESG-D4000A), Pwermeter (HP EPM-441A), Semicnductr, Parameter analyzer (Agilent 4155B). Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στον τοµέα αυτόν. 50. Υπολογιστικό Κέντρο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πρόκειται για το υπολογιστικό κέντρο του Ε.Μ.Π. το οποίο ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Εξοπλισµός κέντρου: Υλικό Ένας (1) εξυπηρετητής Sun UltraSparc Enterprise 3000 (1 CPU, 256ΜΒ RAM, 13GB and 36GB hard disks, 100Mbps Fast Ethernet, FDDI), 1 εξυπηρετητής Sun SparcServer 690MP (1 CPU, 128MB RAM, 5.2GB hard disk), 6 έγχρωµοι σταθµοί εργασίας Sun Ultra-1 (1 CPU, 64MB RAM, σύνολο 10GB hard disk), 1 έγχρωµος σταθµός εργασίας Sun SparcStatin 20 (48MB RAM, 0.5GB hard disk), 3 έγχρωµοι σταθµοί εργασίας Sun SparcStatin 10 (32 MBRAM, σύνολο 3.6GB hard disk), 1 έγχρωµος σταθµός εργασίας Sun SparcStatin 5 (32MB RAM, 2GB hard disk), 2 έγχρωµοι σταθµί εργασίας Sun SparcClassic (32MB RAM, 0.5GB hard disk), 5 έγχρωµοι σταθµοί εργασίας Sun SparcStatin IPC (24MB RAM, σύνολο 0.5GB hard disk), 1 έγχρωµος σταθµός εργασίας DEC Alpha 600-5/266 (128MB RAM, 8GB hard disk), 1 εξυπηρετητής Hewlett-Packard 9000/867s µε 30 προσαρτηµένα τερµατικά κειµένου (62MB RAM, 2.5GB hard disk), 1 σταθµός εργασίας Hewlett-Packard 9000/700 (64ΜΒ RAM, 0.5GB hard disk), 1 λέιζερ εκτυπωτής Hewlett-Packard 4/4M. Λογισµικό (sftware): Λειτουργικά συστήµατα των εταιρειών Sun (Slaris 2.5.1, SunOS 4.1.4), HP (HP-UX 9.0X) και Digital (OSF1 3.2), συµβολοµεταφραστές για τις γλώσσες Frtran 77, Pascal, C, Ansi C, και C++ σε όλες τις πλατφόρµες, συµβολοµεταφραστές για τις γλώσσες Ada, Java στις πλατφόρµες Sun, διερµηνείς για τις γλώσσες Prlg, Lisp, Perl σε ορισµένες πλατφόρµες, συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Ingres και Oracle, πακέτα σχεδίασης VLSI spice, magic, cadence και mentr, πακέτο σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων FiltrX, πακέτο εξοµοίωσης Ptlemy, περιβάλλον γραφικών X.V11R6 (Athena, Mtif, Xview) σε όλες τις πλατφόρµες, καθώς και ισοδύναµα περιβάλλοντα των κατασκευαστών (HP VUE, Sun CDE) στις αντίστοιχες πλατφόρµες, υπηρεσίες δικτύου (DNS, mail, www, ftp, name services κ.λπ.), µεγάλος όγκος λογισµικού public dmain γενικής χρήσης. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στον επιστηµονικό αυτό τοµέα Χηµικών Μηχανικών Η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς: Χηµικών Επιστηµών Ανάλυσης, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ιεργασιών και Συστηµάτων Επιστήµης & Τεχνικής Υλικών Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιοµηχανικών ιαδικασιών. 16

17 Β) Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συµµετέχει στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, των οποίων είναι και ο κύριος συντονιστής: 1. ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 2. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 3. Υπολογιστική Μηχανική 4. Μεταπτυχιακά προγράµµατα στα οποία οι Χηµικοί Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. απλώς συµµετέχουν, χωρίς να έχουν συντονιστικό ρόλο Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων, υπεύθυνος συντονισµού: Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Προστασία Μνηµείων, υπεύθυνος συντονισµού: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 5. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Γ) Εργαστήρια 1. Γενικής Χηµείας 2. Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας 3. Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας 4. Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας (Ανόργανες Βιοµηχανίες) 5. Βιοτεχνολογίας 6. Θερµοδυναµικής και Φαινοµένων Μεταφοράς 7. Τεχνολογίας Πολυµερών 8. Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών 9. Οργανικής Χηµείας 10. Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών 11. Φυσικοχηµείας (Επιστήµη και Τεχνική των Υλικών) 12. Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 13. Τεχνικής Φυσικών ιεργασιών 14. Οργανικής Χηµικής Τεχνολογίας 17

18 15. Προσωπικών Υπολογιστών (PC-Lab) Στο πλαίσιο των εργαστηρίων λειτουργούν και οι ακόλουθες ερευνητικές οµάδες: 1. Υπολογιστικής Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών 2. Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής 3. Αυτόµατης Ρύθµισης και Πληροφορικής 4. Ηλιακής Μηχανικής 5. Χηµικής Μηχανικής 6. Το Υπολογιστικό Κέντρο του Ε.Μ.Π Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Η Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς: Τοπογραφίας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασµού Έργων Υποδοµής & Αγροτικής Ανάπτυξης. Β) Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Η Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων του Ε.Μ.Π. συµµετέχει στα ακόλουθα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, των οποίων είναι και ο κύριος φορέας οργάνωσης και συντονισµού. 1. Γεωπληροφορική Πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα, στο οποίο συµµετέχουν επίσης οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών. 2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη ιατµηµατικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε τις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Χηµικών Μηχανικών. 3. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που καταλήγει σε διδακτορική διατριβή Γ) Εργαστήρια 1. Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρου ορυφόρων ιονύσου 18

19 Προσωπικό εργαστηρίου 11 µέλη.ε.π. 5 ΕΤΕΠ 1 Ε Π 6 ΕΕ ΙΠ 4 Ι ΑΧ 6 µεταπτυχιακοί φοιτητές. 2. Γενικής Γεωδαισίας 3. Χαρτογραφίας 4 µέλη.ε.π. 3 µεταδιδακτορικοί ερευνητές 4 υποψήφιοι διδάκτορες 1 µεταπτυχιακός φοιτητής Υλικό 4 wintel Η/Υ κλάσης Pentium & Pentium II, 64Mb RAM, CD-ROMs, 15' Οθόνες, 1 Silicn Graphics Indy Wrkstatin Webfrce, ισχυρός UNIX σταθµός εργασίας µε 8Gb HDD & οθόνη 21', 1 PC Pentium II 350MHz, 32xCD-ROM, 64Mb RAM, 5.5 GB HDD, AGP 4MB Vide, SundBlaster 16, Οθόνη SONY 17', Zip-Drive 100Mb εξωτερικό, 1 PC Pentium II 350MHz, 6xCD-ROM, 64Mb RAM, 6.5GB HDD, AGP 4MB Vide, SundBlaster 16, Οθόνη SONY 17', 1 PC Pentium ΜΜΧ 200MHz, 16xCD-ROM, 128Mb RAM, 4 GB HDD, Matrx Mystique 2MB Vide, SundBlaster 16, Οθόνη SONY 17', 1 PC Pentium 90MHz, 18xCD-ROM, 64Mb RAM, 3.5GB HDD, Cirus Lgic 1MB Vide, Sund Card, Οθόνη Phillips 15', 1 PC Pentium II 400MHz, 40xCD-ROM, 96Mb RAM, 6.5GB HDD, Phillips CD-RW 6x2x2, Κάρτα οθόνης Creative RIVA TNT 16Mb, SundBlaster 128, Οθόνη EIZO 17', 1 PC Pentium 90MHz, 32Mb RAM, 1.5GB HDD, S3 1MB Vide, Οθόνη ΗΡ 14', ύο εκτυπωτές: HP LaserJet 4 και HP DeskJet 1120C (A3), συνδεδεµένοι στο τοπικό δίκτυο, 1 PC Pentium II 350MHz, 64Mb RAM, 6.5GB HDD, AGP 4MB Vide, Οθόνη SONY 17', Εκτυπωτής σχεδίων (Pltter) ΗΡ, 1 PC Pentium 133MHz, 48Mb RAM, 4GB HDD, S3 1MB Vide, Οθόνη Phillips 15', HP DeskJet 850C, 1 PC Pentium 133MHz, 32Mb RAM, 2GB HDD, S3 1MB Vide, Οθόνη SONY 17', 1 Silicn Graphics Server, ισχυρός UNIX server, 1 X-terminal, 4 φορητοί υπολογιστές κλάσης Pentium και φωτοτυπικό µηχάνηµα. Λογισµικό (Sftware) Λογισµικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για πλατφόρµες UNIX, Άδειες λογισµικού ΣΓΠ (GIS), Άδειες ArcInf (PC & Unix), Intergraph MGE, Siemens-Niexdrf WinCAD, Idrisi, σχεδιαστικά πακέτα AutCAD, Micrstatin, 3D Studi κ.ά., Πακέτα σελιδοποίησης και σχεδίου Adbe Illustratr, CrelDRAW, QuarkXpress, Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας Adbe Phtshp, Φωτοτυπική µονάδα, Φωτοτράπεζα για σύγκριση χαρτών και Τηλεοµοιότυπο. Το εργαστήριο συµµετέχει σε δεκάδες ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα. Έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο. 4. Φωτογραµµετρίας 3 µέλη.ε.π. 1 Ε Π 3 Ι ΑΧ 9 υποψήφιοι διδάκτορες. Εξοπλισµός Φωτογραµµετρικά όργανα Αναλογικά (Β8, C8), Ηµιαναλυτικά (Sterecrd), Αναλυτικά (Techncart - Adam cnversin), Ψηφιακά (DVP, V/MAP, Steremetric, Sftpltter, Z/I SSK). Υλικό Υπολογιστές κλάσης PentiumIII W/S. Λογισµικό 3D Studi v.3, ARCHIS, ArcView GIS 3.2 (Spatial Analyst, Netwrk Analyst, Map Objects), AutCAD v.14, BINGO, CrelDraw, DVR2, GeMedia Prfessinal 3.0, PhtShp v6.0. Φωτογραφικό εργαστήριο 19

20 Φωτογραφικές µηχανές µικρού φορµάτ 35mm, Cann EOS 5 - Φακός 24-85mm 1:3,5-4,5 - Φλας 550 EX, Asahi Pentax - Φακός 28 και 50mm, Rbt star 50 - Φακός 150mm, Φωτογραφικές µηχανές µεσαίου φορµάτ 120mm, Hasselblad 500C - Φακός 50mm - Φακός 80mm - Φακός 150mm - Φακός 210mm, 2 Hasselblad C/M mtr drive, Rllei (διοπτική ρεφλέξ) - Φακός 80mm, Yashica (διοπτική ρεφλέξ) - Φακός 80mm, Φωτογραφικές µηχανές µεγάλου φορµάτ, Linhf Technica - Φακός 65mm - Φακός 90mm - Φακός 150mm, Plaubel 13x18 - Φακός 90mm - Φακός 210mm - Φακός 360mm, Μετρητικές µηχανές, Rllei x6cm - Φακοί 80mm - 40mm, Στερεοκάµερα WILD C120 6x9cm, WILD P31 10x12.5cm, Στερεοκάµερα Santni B camera 9x12cm, Zeiss UMK 13x18cm, Zeiss UMK 13x18cm (ηλεκτρική). Γενικός εξοπλισµός Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Φωτογραφικός εκτυπωτής, Αντιγραφικό µηχάνηµα µε µηχανή Leica (MDa - MD2), Videcamera Sharp, 4 Φωτιστικά για λάµπες Phtfld, 6 Φωτιστικά Kaiser (Τ. 1000W) µε τα τρίποδά τους, 2 Studi Flash Bwens µε γεννήτρια και Sft Bx, Ανακλαστήρας, Πτυσσόµενο φόντο, Φωτόµετρα, Gssen Lunasix 3, Gssen Prfisix, Secnic L-398 M, Secnic L-508 Digital, Τρίποδο Manfrtt, Τρίποδο Linhf, Προβολέας διαφανειών Carusel Kdak, Στερεοσκόπειο, Ρετουσέρα. Εξοπλισµός σκοτεινού θαλάµου Αναγωγέας SEG V της ZEISS, 3 Εκτυπωτικές µηχανές, DURST A600 35mm - 120mm, DURST LABORATOR x18cm, TOIFEL 13x18cm, Κοντακτιέρα Carl Zeiss, Τανκ εµφάνισης (35 mm mm - 10x12.5cm - 13x18cm). Το εργαστήριο συµµετέχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Το εργαστήριο έχει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις στον τοµέα αυτόν. 5. Τηλεπισκόπησης 4 µέλη.ε.π. 1 ΕΤΕΠ 4 ΕΕ ΙΠ 1 τεχνικός 18 ερευνητές. Συστήµατα και όργανα φωτοερµηνείας 1 Μεγάλο όργανο αναθεώρησης χαρτών KARTOFLEX M (Aus JENA), 1 Μεγάλο όργανο φωτοερµηνείας INTERPRETOSKOP C (Aus JENA), 1 ιπλό κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Skkisha), 1 Zm στερεοσκόπιο (Bausch & Lmb), 13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Aus JENA), 13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Gescpe Stere Aids), 8 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Ottic Meccanica), 1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Benz Bassel Phtplast), 1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (3OM3), 4 Εικονοµετασχεδιαστές (Aus JENA), 150 Στερεοσκόπια τσέπης (Aus JENA). Ολοκληρωµένα συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας τηλεπισκπικών απεικονίσεων και Γ.Σ.Π. Λογισµικό 3 Σταθµοί εργασίας Unix (2 Silicn Graphics IRIS/INDIGO R4400/XS24 και 1 SUN SPARCstatin 10 mdel 30) µε γραφικά υψηλής ανάλυσης, για Γ.Σ.Π. και ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. ιαθέσιµο λογισµικό: ARC/INFO, ARCVIEW, ERMAPPER, TNT-Mips lite, S-Plus, 1 σταθµός εργασίας Unix (Silicn Graphics INDY WebFORCE R4600/PC) για ψηφιακή επεξεργασία εικόνας - Web Server. ιαθέσιµο λογισµικό: TNT-Mips lite, Adbe PhtShp, WebMagic, Netscape, 40 τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για Γ.Σ.Π. και ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. ιαθέσιµο λογισµικό: ARC/INFO, ARCVIEW, ERDAS Imagine, ER Mapper, ecgnitin, TNT-Mips lite, Idrisi, Ολοκληρωµένο σύστηµα για αναλογική και ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης), 15 παλιότερης τεχνολογίας ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε γραφικά υψηλής ανάλυσης για ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές των µικρότερων ετών. ιαθέσιµο λογισµικό: IDRISI fr DOS & Windws, PC-IMega και άλλα προγράµµατα τα οποία είναι διαθέσιµα µέσω του δικτύου του Ε.Μ.Π. Συσκευές σάρωσης και εκτύπωσης 10 λέιζερ εκτυπωτές, 10 inkjet εκτυπωτές και 2 A0 pltters, 6 Scanners υψηλής ποιότητας και 3 Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. Υπολογιστικά κέντρα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης Κέντρο Γεωπληροφορικής της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ιαθέσιµο λογισµικό: ARC/INFO, ARCVIEW, ERMAPPER, ERDAS Imagine, SOFTPLOTTER, IDRISI fr Windws, AutCAD, Adbe PhtShp, Crel Draw, MS Office 20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Γεωτεχνικές έρευνες - Εργαστήριο γεωτεχνικής & γεωπεριβαλλοντικής µηχανικής - Γεωτεχνικές µελέτες και σχεδιασµός γεωτεχνικών έργων - Επιβλέψεις γεωτεχνικών έργων - Ειδικές µετρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ www.amc.edu.gr Η πρώτη ιδιωτική Πολυτεχνική Σχολή στην Ελλάδα! Η Σχολή Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την νέα φιλοσοφία συντήρησης που βασίζεται στην διάγνωση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο, με την παρακολούθηση της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr

Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr Διοικητικό Συμβούλιο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2007 - Τεύχος 02 Γ.Παπαδημητρίου (Πρόεδρος) Δ.Παντελής (Αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ h etαιρεια Η INDUSTRIAL SOLUTION είναι εμπορική και τεχνική εταιρεία βιομηχανικού αυτοματισμού, ιδρύθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα