«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V"

Transcript

1 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E

2 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ii

3 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 3. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 2

4 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ Α Το παρόν Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ Α) των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, εκπονείται στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 4, παρ. 4.β της ΚΥΑ υπ. Αριθµ /2209/Ε103/ «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006». Επιπλέον, η διαχείριση των αποβλήτων του έργου καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της προαναφερόµενης ΚΥΑ καθώς και τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης αναφορικά µε την πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων, την προαγωγή της αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιµοποίησης ή της ανάκτησης τους και την εξασφάλιση ασφαλούς βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Η µέθοδος εκµετάλλευσης των υπόγειων µεταλλείων που έχει επιλεχθεί περιλαµβάνει τη λιθογόµωση των περιοχών που θα εξορρύσονται, ώστε να µειώνονται οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγόµενων αποβλήτων εµπλουτισµού είναι αδροµερή τέλµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στο σύνολό τους για την επαναπλήρωση των κενών των εκµεταλλεύσεων (υπόγειων και επιφανειακού). Τα στείρα υλικά από τις εργασίες ανάπτυξης των µεταλλείων (αλλά και κατά την περίοδο λειτουργίας) χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον για την κατασκευή των απαιτούµενων φραγµάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων αλλά και στα έργα αποκατάστασης Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ως βασική σχεδιαστική κατεύθυνση την επαναφορά του επιφανειακού χώµατος στην αρχική του θέση µετά το κλείσιµο του συνόλου των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων Ο σχεδιασµός του έργου έγινε στην κατεύθυνση της χρήσης µη επικίνδυνων ουσιών για την επεξεργασία των παραγόµενων µεταλλευµάτων Η αποκατάσταση των περιοχών των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων µετά το τέλος της λειτουργίας τους έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα να µην απαιτείται κανενός είδους παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση τους, µετά την παρέλευση ενός µικρού χρονικού διαστήµατος. Τέλος, το περιεχόµενο του Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων του υπό µελέτη έργου, είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της προαναφερόµενης ΚΥΑ καθώς και µε τις γενικότερες κατευθύνσεις της Εθνικής και Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 1.2 ΕΙ ΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το προτεινόµενο έργο της Ελληνικός Χρυσός περιλαµβάνει τα εξής βασικά υποέργα: Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) που περιλαµβάνουν: o Επέκταση υφιστάµενου εν λειτουργία µεταλλείου (Μαύρων Πετρών) o Κλείσιµο υφιστάµενου εξοφληµένου µεταλλείου (Μαντέµ Λάκκου) o Προσωρινή λειτουργία υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού o Κλείσιµο και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης & παλαιών µεταλλ. εγκαταστάσεων Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών (ΜΕΣκ) που περιλαµβάνουν: o Κατά βάση υπόγειο µεταλλείο και όρυγµα ενοποιηµένο µε δανειοθάλαµο και χώρο απόθεσης o Εργοστάσιο εµπλουτισµού o Εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων 3

5 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ o Συνοδά έργα (οδοποιία, χώροι προσωρινής απόθεσης, γεωτρήσεις, αποστραγγιστικά κλπ) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) που περιλαµβάνουν: o Επέκταση υφιστάµενου αργούντος µεταλλείου o Προσωρινή λειτουργία ανακαινισµένου εργοστασίου εµπλουτισµού o Κλείσιµο και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης & παλαιών µεταλλ. εγκαταστάσεων Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Μεταλλεύµατος στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, που περιλαµβάνουν: o Νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο o Νέο εργοστάσιο µεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο o Νέα στοά προσπέλασης από Ολυµπιάδα προς Μαντέµ Λάκκο o Νέα εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα στο Μαντέµ Λάκκο o Συνοδά έργα (εσωτ. οδοποιία, αποστραγγιστικά κλπ) Λιµενικές εγκαταστάσεις στο Στρατώνι o ύο προβλήτες ανοικτής θάλασσας για πλοία ξηρού και υγρού φορτίου Το είδος και οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από το κάθε υποέργο καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους (αξιοποίηση ή απόθεση) συνοψίζονται στον Πίνακα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ Με βάση τα όσα περιγράφονται στην ενότητα 1.3, το µεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων που παράγονται από το έργο αξιοποιούνται εντός των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, είτε για την επαναπλήρωση των κενών της εξόρυξης ή ως υλικό κατασκευής των απαιτούµενων έργων υποδοµής (π.χ. φράγµατα εγκαταστάσεων απόθεσης, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ.). Οι υπόλοιπες ποσότητες των αποβλήτων, εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός ή και εκτός των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται να αποτεθούν στις ακόλουθες επιφανειακές εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων: Εγκατάσταση Απόθεσης Αποβλήτων στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα: Η εγκατάσταση αυτή θα υποδεχθεί (α) τα προς απόθεση εξορυκτικά απόβλητα των υποέργων Στρατωνίου και Ολυµπιάδας, (β) τα απόβλητα της Μεταλλουργίας αλλά και (γ) τα υλικά που θα προκύψουν από τα έργα αποµάκρυνσης, καθαρισµού και εξυγίανσης όλων των παλαιών αποθέσεων και περιοχών που έχουν διαταραχθεί από την µακρόχρονη παλαιά µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου Μαντέµ Λάκκου Ολυµπιάδας. Εγκαταστάσεις Απόθεσης Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου & Λοτσάνικου: Οι δύο αυτές εγκαταστάσεις θα υποδεχθούν τα προς απόθεση εξορυκτικά απόβλητα του υποέργου Σκουριών. Στους Πίνακες και συνοψίζονται τα ποσοτικά και τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς απόθεση αποβλήτων υλικών στις εγκαταστάσεις απόθεσης Κοκκινόλακκα και Καρατζά Λάκκου- Λοτσάνικου, αντίστοιχα, οι απαιτούµενες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων και τέλος οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το έργο, οι οποίες είναι σε συµφωνία µε α) τα προβλεπόµενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ 1 όπως αυτή 1 ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 2076/τ.Β / ). 4

6 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 2, β) τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές 3 για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και γ) τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (για την περίπτωσης της Εγκατάστασης στο Κοκκινόλακκα). 2 Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15 ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές µε το θέµα αποφάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/360/ΕΚ, 2009/337/ΕΚ, 2009/359/ΕΚ, 2009/335/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ). 3 Reference document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities, το οποίο υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου 2009 για το σκοπό της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (2009/C81/06). 5

7 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πίνακας 1.3 Είδος και ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων από το έργο (µέχρι της εξάντλησης όλων των σηµερινών βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ (Mt) ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (Mt) ΑΠΟΘΕΣΗ Ξηρό βάρος φ.ε.β. (Mt) t/m 3 Όγκος Μm 3 ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ROM 1.64 Mt) Στείρα εξόρυξης 0,26 0,21 (κατασκευή των φραγµάτων της 0,05* 1,7 0,03* εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα) Αδροµερές κλάσµα αποβλήτων 1,04 1,04 (συστατικό λιθογόµωσης) - - εµπλουτισµού Λεπτοµερές κλάσµα 0,17 0,17 2,4 0,07 αποβλήτων εµπλουτισµού Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 0,09 0,09 1,1 0,08 µεταλλείου (Μ.Ο.) Μερικό σύνολο ΜΕΣ 1,56 1,25 0,31 0,18 % κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των 80% 20% ΜΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ (ROM 146,2 Mt) Στείρα εξόρυξης (κατασκευή των φραγµάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης Καρατζά Λάκκου & Λοτσάνικο και στις εργασίες αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας των αποθέσεων) Απόβλητα εµπλουτισµού (συστατικό λιθογόµωσης) & 56 (επαναπλήρωση επιφανειακού 65 1,5 43 ορύγµατος) Ιλύς κατεργασίας νερών 1 1 (εργοστάσιο εµπλουτισµού) - - Μερικό σύνολο ΜΕΣκ % κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των 64% 36% ΜΕΣκ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ (ROM 11,5 Mt) 1,55 (κατασκευή των φραγµάτων της 0,39* 1,7 0,23* Στείρα εξόρυξης 1,94 εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα) Αδροµερή απόβλητα 4,64 (συστατικό του υλικού - - 4,64 εµπλουτισµού λιθογόµωσης) Λεπτοµερή απόβλητα - 1,16* 1,1 1,05* 1,16 εµπλουτισµού Ιλύς καθίζησης νερών 0,10 (εργοστάσιο εµπλουτισµού) - - 0,10 µεταλλείου Μερικό σύνολο ΜΕΟ 7,84 6,29 1,55 1,28 % των παραγόµενων αποβλήτων των 80% 20% ΜΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ (Τροφοδοσία 3,75 Mt συµπυκνωµάτων) Σκουριά 1,62-1,62* 2,0 0,80* Ιλύς καθαρισµού βιοµηχανικού 3,70-3,70 0,8 4,63 νερού Μερικό σύνολο ΜΕΤ 5,32-5,32 5,43 % κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των - 100% ΜΕΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 194,72 122,54 72,18 49,89 % κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων του 63% 37% έργου *αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός µεταλλευτικών εγκαταστάσεων 6

8 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πίνακας Εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα - Χαρακτηριστικά αποθέσεων και προδιαγραφές εγκατάστασης Είδος αποβλήτου προς απόθεση Όγκος αποβλήτου απόθεσης Μm 3 Χαρακτηρισµός αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ* Απαιτούµενες προδιαγραφές ΧΥΤΑ µε βάση τις υνατότητα παραγωγής δοκιµές εκχυλισιµότητας της Οδηγίας 2003/33 οξύτητας ΕΝ CEN Προδιαγραφές ΧΥΤΑ στον σχεδιασµό του έργου Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου Στείρα εξόρυξης 0, Καµία Αδρανών Αδρανών Λεπτοµερές κλάσµα αποβλήτων εµπλουτισµού 0, * υνατή Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων Ιλύς εξουδετέρωσης νερών µεταλλείου 0, * υνατή Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας Στείρα εξόρυξης 0, Καµία Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων Λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού 1, Καµία Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου Σκουριά 0, Καµία Μη επικινδύνων** Μη επικινδύνων** Ιλύς καθαρισµού βιοµηχανικού νερού 4, * υνατή Επικινδύνων*** Επικινδύνων*** Από αποµάκρυνση, καθαρισµό και εξυγίανση παλαιών χώρων απόθεσης και περιοχών Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ Λάκκος 0, Αποθέσεις Σεβαλιέ Μαντέµ Λάκκος 0, * Επικινδύνων Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53-0, * Στρατώνι Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά - 0, * Στρατώνι Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ- 0, Στρατώνι Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων ΜΠ & ΜΛ για 10 χρόνια 0, * µετά το κλείσιµο Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην πλατεία Φιρέ και 0, στην είσοδο του µεταλλείου Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη 0, * Ολυµπιάδας Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυµπιάδας 0, * Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 13588/725, ΦΕΚ 383 Β/ ) ** Οι 2 δοκιµές εκχυλισιµότητας έδωσαν αντιφατικά αποτελέσµατα / Η ΕΝ έδωσε υπέρβαση των ορίων για ΧΥΤΑ αδρανών µόνο για το Ni ενώ η CEN έδωσε υπέρβαση των ορίων για ΧΥΤΑ αδρανών µόνο για το As. *** Με την προτεινόµενη µέθοδο κατεργασίας το As µετατρέπεται σχεδόν στο σύνολό του (σε ποσοστό 95%) σε κρυσταλλικό σκοροδίτη µε αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις του As στο έκπλυµα των δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού της ιλύος να είναι πολύ κοντά στις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων.

9 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πίνακας Εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου - Χαρακτηριστικά αποθέσεων και προδιαγραφές εγκαταστάσεων Είδος αποβλήτου προς απόθεση Όγκος αποβλήτου απόθεσης Μm 3 Χαρακτηρισµός αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ* Απαιτούµενες προδιαγραφές ΧΥΤΑ µε βάση τις υνατότητα παραγωγής δοκιµές εκχυλισιµότητας της Οδηγίας 2003/33 οξύτητας ΕΝ CEN Υποέργο Σκουριών Απόβλητα εµπλουτισµού Καµία Αδρανών Αδρανών Προδιαγραφές ΧΥΤΑ που έχουν υιοθετηθεί στον σχεδιασµό του έργου Αδρανών Όπου : απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα *: οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος : υπολείµµατα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα και δεν είναι οξεοπαραγωγά ούτε περιέχουν επικίνδυνες ουσίες : απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού - σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής *: στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων : xώµατα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 17 05: χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από ρυπασµένες τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών 2

10 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.4 ΟΜΗ ΤΟΥ Σ Α Στη συνέχεια παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο δεδοµένου ότι αφορά δυο χωρικά διακεκριµένες περιοχές, έχει αντίστοιχα διακριθεί σε δυο (2) µέρη, από τα οποία το µέρος Ι, αφορά την Εγκατάσταση Απόθεσης Αποβλήτων στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα, στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου και το µέρος ΙΙ τις εγκαταστάσεις Απόθεσης Αποβλήτων υποέργου Σκουριών, επί του ρ. Καρατζά Λάκκου & επί του ρ. Λοτσάνικο. εδοµένου ότι στην παρούσα ενότητα δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για το είδος, τα χαρακτηριστικά, και τον τρόπο διαχείρισης αξιοποίησης ή απόθεσης- όλων των παραγόµενων αποβλήτων του έργου, στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται αναφορά µόνο στα προς απόθεση απόβλητα και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις απόθεσης. 1.5 ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Η επιστηµονική οµάδα που συνεργάστηκε για την εκπόνηση του Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτήθηκε από τα ακόλουθα επιστηµονικά στελέχη και ειδικούς συνεργάτες: Παπαγρηγορίου Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., MLitt, Υπεύθυνος - Συντονιστής Κατσέλης Ιωάννης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, ιοίκηση Επιχειρήσεων, MBA Τέντες Γιώργος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων M.Sc Μπρούστη Παναγιώτα Περιβαλλοντολόγος, Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία M.Sc Μελετίου Ανδρέας Περιβαλλοντολόγος Μανιτάρα Κυριακή Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1

11 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V ΜΕΡΟΣ I Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Εγκατάσταση απόθεσης υποέργου Κοκκινόλακκα ENVECO A.E

12 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010

13 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ii

14 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνοπτική Περιγραφή ραστηριότητας Μικτός Φορέας ιαχείρισης ραστηριότητας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Χωροθέτησης Τεχνικός Σχεδιασµός Εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ Γενικές Πληροφορίες Αποβλήτων Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτασµάτων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτάσµατος Μαύρων Πετρών Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτάσµατος Ολυµπιάδας Είδος Αποβλήτων Απόβλητα µεταλλευτικών µεταλλουργικών δραστηριοτήτων Χηµικά αντιδραστήρια Γεωχηµική Συµπεριφορά Αποβλήτων ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Εκτίµηση διακινδύνευσης Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Αποβλήτων Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Ουσιών που Περιέχονται στα Απόβλητα Ταξινόµηση Εγκατάστασης ιαχείρισης Αποβλήτων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Γενικές Αρχές Γενικές αρχές συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ των ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Περιγραφή των υνητικών Επιπτώσεων για το Περιβάλλον Περιγραφή των Προτεινόµενων Μέτρων Προστασίας του Σχεδιασµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Παρακολούθηση και έλεγχος εγκαταστάσεων διαχείρισης Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων Εισαγωγή Συνοπτική πρόταση Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραµέτρων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ iii

15 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 9. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

16 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων χώρων απόθεσης... 6 Πίνακας Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στο νέο χώρο απόθεσης Πίνακας Στάδια κατασκευής του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα Πίνακας Μέθοδοι δειγµατοληψίας και περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού µεταλλευτικών δειγµάτων προς απόθεση στον Κοκκινόλακκα Πίνακας Εκτιµώµενες Ποσότητες αποβλήτων παλαιών αποθέσεων περιοχής µελέτης Πίνακας Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Πίνακας Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Πίνακας Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο της µεταλλουργίας Πίνακας 4.2-1: Συσχέτιση µεταξύ ενδεχοµένων και ισοδύναµου ποσοστού πιθανότητας (Wellington, 1997) Πίνακας Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου (για ετήσια παραγωγή tn R.O.M.) Πίνακας Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Ολυµπιάδας (για ετήσια παραγωγή tn R.O.M.) Πίνακας Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο µεταλλουργίας (για ετήσια παραγωγή tn R.O.M.) v

17 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα Κατά µήκος γεωλογική τοµή κοιτάσµατος Ολυµπιάδας Σχήµα ιάγραµµα Γεγονότων Επιπτώσεων Αναχώµατος Ανω Ρου Κοκκινόλακκα (Όµικρον Κάππα Μελετητική ΑΕ, 2007) Σχήµα Παρουσίαση βηµάτων για το σχεδιασµό ενός Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας.. 45 vi

18 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Συνοπτική Περιγραφή ραστηριότητας Το παρόν σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των υπολειπόµενων βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων των Μαύρων Πετρών και της Ολυµπιάδας καθώς και την απόθεση όλων των παλαιών αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός. Το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών λειτουργεί ήδη και βρίσκεται στη φάση εκσυγχρονισµού της εκµετάλλευσης, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η έρευνα που ολοκληρώνει τις δυνατότητες στην εγγύς περιοχή. Το εργοστάσιο εµπλουτισµού σε πρώτη φάση λειτουργεί υπό καθεστώς λειτουργίας-συντήρησης, λόγω παλαιότητας και φαίνεται ικανό από πλευράς δυναµικότητας για να καλύψει τα διαπιστωµένα αποθέµατα, τα οποία µε τις σηµερινές συνθήκες παραγωγής εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν για έξι ως επτά (6-7) έτη λειτουργίας. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται αναφέρεται στους χώρους απόθεσης όπως αυτοί είναι διαµορφωµένοι τώρα, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και διαχείρισης. Το πρόβληµα αυτό φαίνεται να αντιµετωπίζεται µε απλή ενοποίηση των χώρων αυτών, σε συνδυασµό µε την µείωση της υγρασίας των τελµάτων και άρα του αποτιθέµενου όγκου, µε σηµαντική ταυτόχρονα βελτίωση του ποιοτικού µέρους της απόθεσης που είναι πια ξηρή, αλλά προστατευµένη πάντα. Η ενοποίηση αυτή αφορά ήδη κατειληµµένους χώρους του αριστερού αντερείσµατος του άνω ρου του ρέµατος «Κοκκινόλακας» και επεκτείνεται στο δεξιό 2

19 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ αντέρεισµα µέχρι του υψοµέτρου +220, µε σκοπό τη δηµιουργία της απαιτούµενης ενιαίας προστατευµένης λεκάνης µέσω αναχώµατος ανάντη του εθνικού δρόµου. Το Μεταλλείο Ολυµπιάδας είναι αργούν επί δέκα (10) χρόνια περίπου και έχει ήδη δοµηµένη παραγωγική διαδικασία εκµετάλλευσης, αυτή των εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων µε ανέλκυση του µεταλλεύµατος και των στείρων µέσω του υφισταµένου φρέατος στην περιοχή Ολυµπιάδας. Κατά το παρελθόν, η εκµετάλλευση έλαβε χώρα κυρίως στο δυτικό τµήµα του κοιτάσµατος, πάνω από το επίπεδο - 220m και χρησιµοποιήθηκαν τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης. Στα έργα αυτά περιλαµβάνεται η στοά προσπέλασης +59 και το φρέαρ +82, µε ενωτικές στοές στα υψόµετρα -173 και Η µελλοντική εκµετάλλευση περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της εξόρυξης των µεταλλευτικών αποθεµάτων που αποµένουν στις περιοχές όπου έλαβε χώρα η προγενέστερη εκµετάλλευση (στο δυτικό τµήµα του κοιτάσµατος πάνω από το επίπεδο -220m), την εξόρυξη του πλήρως ερευνηµένου αλλά µη εξορυγµένου ανατολικού κοιτάσµατος και την εξόρυξη της επέκτασης του δυτικού κοιτάσµατος προς τους βαθύτερους ορίζοντες µέχρι το -660m. Οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη µελλοντική εκµετάλλευση είναι ίδιες ή παρόµοιες µε εκείνες που ιστορικά αποδείχθηκαν κατάλληλες για το εν λόγω κοίτασµα. Οι παλαιοί χώροι αποθέσεων που έχουν συσσωρευτεί από την µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας και οι οποίες προγραµµατίζονται να αποµακρυνθούν πλήρως, να καθαριστούν / εξυγιανθούν και να αποκατασταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό µελέτη έργου, περιλαµβάνουν τους εξής χώρους: Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυµπιάδας Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυµπιάδας Περιοχή παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας Εδάφη στην περιοχή του µεταλλείου και του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων Ολυµπιάδας Σωροί αποφρυγµάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53 Στρατωνίου Εδάφη και ιζήµατα στην περιοχή των παλαιών µεταλλευτικών εγκαταστάσεων 1.2 Μικτός Φορέας ιαχείρισης ραστηριότητας Φορέας διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα που είναι ταυτόχρονα και φορέας εκµετάλλευσης του ορυκτού πόρου που θα εξορυχθεί είναι η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». Αρµόδιος σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων είναι ο κ. Πέτρος Στρατουδάκης, Γενικός ιευθυντής της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.». 3

20 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η απόθεση των στερεών αποβλήτων του µεταλλείου Μαύρων Πετρών θα γίνεται σε έναν νέο, ενοποιηµένο και κατάλληλα προστατευµένο χώρο ξηρής απόθεσης που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου και συγκεκριµένα στην άνω λεκάνη του ρέµατος Κοκκινόλακκα, στο τµήµα που σήµερα καταλαµβάνεται από τους παλαιούς χώρους απόθεσης Σεβαλιέ και Καρακόλι. Με τον όρο ενοποιηµένος χώρος απόθεσης νοείται ότι οι παλαιοί χώροι Σεβαλιέ (παλαιό ανάχωµα και λίµνες Νο. 1 &2) και Καρακόλι καταργούνται και ενσωµατώνονται στο νέο χώρο απόθεσης ο οποίος είναι πλέον κατάλληλα προστατευµένος. Επιπροσθέτως, µε τον όρο «χώρος ξηρής απόθεσης» νοείται ότι όλα τα υλικά που θα αποτεθούν σε αυτόν θα είναι µειωµένης υγρασίας (περιεκτικότητα σε στερεά κ.β. >80%) και εποµένως µειώνεται ο εναποτιθέµενος όγκος αποβλήτων µε σηµαντική ταυτόχρονη βελτίωση του ποιοτικού µέρους της απόθεσης. Η αποθηκευτική χωρητικότητά του έχει σχεδιαστεί να είναι 10,4 hm 3 για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων των Μαύρων Πετρών και της Ολυµπιάδας καθώς και όλων των παλαιών αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής. Η χωρητικότητα αυτή και άρα η έκταση γής που καταλαµβάνεται µπορεί να µειωθεί µέσω διαχειριστικής µελέτης ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης των αναφεροµένων παλαιών αποθέσεων. Η λεκάνη απόθεσης οριοθετείται από την κατασκευή δύο λιθόρριπτων αναχωµάτων, το ανάντη και το κατάντη. Για την προστασία της λεκάνης απόθεσης από τα επιφανειακά νερά ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, προβλέπεται σύστηµα εκτροπής το οποίο συνίσταται από ένα φράγµα και µία υδραυλική σήραγγα για τη συλλογή των νερών ανάντη του χώρου απόθεσης, την ελεγχόµενη εκτροπή τους γύρω από το χώρο απόθεσης και την παροχέτευσή τους στην λεκάνη του Κοκκινόλακκα αµέσως κατάντη του χώρου απόθεσης. Το σύστηµα εκτροπής συµπληρώνεται από κανάλια τα οποία θα κατασκευαστούν περιµετρικά της τελικής επιφάνειας κατάληψης του χώρου για την 4

21 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ συλλογή των δευτερευόντων κλάδων του Κοκκινόλακκα και των νερών της βροχής της υπολεκάνης που θα καταληφθεί από το χώρο απόθεσης και παροχέτευση αυτών ανάντη ή κατάντη του χώρου απόθεσης. Το µετάλλευµα που θα εξορύσσεται από το µεταλλείο Μαύρων Πετρών αλλά σε επόµενη φάση και από το µεταλλείο Ολυµπιάδας θα οδηγείται προς κατεργασία στο νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού που θα κατασκευαστεί πλησίον του νέου χώρου απόθεσης. Το αδροµερές κλάσµα των τελµάτων εµπλουτισµού θα αξιοποιηθεί για τη λιθογόµωση των υπόγειων κενών µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο. Οµοίως, τα στείρα εξόρυξης και των δύο µεταλλείων, λόγω της καταλληλότητας των γεωτεχνικών και γεωχηµικών χαρακτηριστικών τους, θα αξιοποιηθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους κυρίως για την κατασκευή των αναχωµάτων του νέου χώρου απόθεσης και δευτερευόντως σε άλλες χρήσεις (π.χ. έργα οδοποιίας). Ως εκ τούτου, τα στερεά απόβλητα που θα οδηγηθούν προς απόθεση στο νέο χώρο είναι το λεπτοµερές κλάσµα των τελµάτων από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος, τυχόν στείρα εξόρυξης που δεν θα αξιοποιηθούν καθώς και τα απόβλητα από την µεταλλουργική επεξεργασία του µεταλλεύµατος. Το σύνολο των προς απόθεση στερεών αποβλήτων θα µεταφέρεται στο νέο χώρο απόθεσης µε φορτηγά αυτοκίνητα µέσω κατάλληλου δικτύου δρόµων. Ως υλικό κατασκευής των αναχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν τα στείρα από τη διάνοιξη της νέας στοάς προσπέλασης του µεταλλείου Ολυµπιάδας από την περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, τα στείρα εξόρυξης των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας, τα υλικά εκσκαφής από δανειοθάλαµο που θα αναπτυχθεί εντός της λεκάνης απόθεσης, τα στείρα από την κατασκευή της υδραυλικής σήραγγας εκτροπής των νερών του Κοκκινόλακκα και τέλος τα υλικά εκσκαφής που θα παραχθούν από τις εργασίες θεµελίωσης του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού και της µεταλλουργίας. Η λεκάνη απόθεσης θα είναι πλήρως προστατευµένη µε σύστηµα στεγάνωσης. Τέλος, ο χώρος θα εξυπηρετείται από το υφιστάµενο δίκτυο δρόµων το οποίο θα συµπληρωθεί µε δρόµους που θα κατασκευαστούν περιµετρικά του χώρου για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία του υπό οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 2.2 Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Χωροθέτησης Πρόσφατα η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ανέθεσε στην ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. µελέτη µε θέµα την «Προκαταρκτική Οικονοµοτεχνική ιερεύνηση κατασκευής εναλλακτικού χώρου απόθεσης τελµάτων, στον κάτω ρου του Κοκκινόλακκα». Πιο συγκεκριµέναη µελέτη αυτή αφορούσε: 1. Προκαταρκτική διερεύνηση εναλλακτικής θέσης κατασκευής φράγµατος απόθεσης τελµάτων στον κάτω ρου του Κοκκινόλακκα. 2. Προκαταρκτικός υπολογισµός συνολικής χωρητικότητας του ως άνω εναλλακτικού χώρου απόθεσης. 3. Προκαταρκτική διερεύνηση σταδίων απόθεσης κατά µήκος του νέου χώρου, σε σχέση µε το είδος και την προέλευση των τελµάτων που θα αποτεθούν. 4. Καταρχήν καθορισµός του ορίου κατάληψης του εναλλακτικού χώρου απόθεσης. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, λόγω ποσοτικής και ποιοτικής διαφοράς των αποθέσεων, εξετάστηκαν ως εναλλακτικές θέσεις οι ακόλουθες: Θέση 1: Η άνω υπολεκάνη του Κοκκινόλακκα, η οποία επισηµαίνεται ότι δεν είχε θεωρηθεί ως εναλλακτική θέση σε καµία προγενέστερη µελέτη Προτεινόµενη θέση Θέση 2: Η λεκάνη του κάτω ρου Κοκκινόλακα, ως είχε προκύψει από την παρελθούσα διερεύνηση Εναλλακτική θέση 5

22 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ Η άνω αλλά και η κάτω υδρολογική υπολεκάνη του Κοκκινόλακκα αποτελεί τµήµα της συνολικής λεκάνης απορροής του ο οποίος µε τη σειρά του συµβάλλει στον Ασπρόλακκα. Έχει διεύθυνση Β -ΝΑ, σχήµα επίσης επίµηκες. Στον Πίνακα συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των χώρων απόθεσης και των αναχωµάτων για τις δύο εναλλακτικές θέσεις (1) και (2) αντιστοίχως. Για τη Θέση 1, το ανάχωµα τοποθετείται στον άνω ρου του ρέµατος Κοκκινόλακκα (περιοχή Μαντέµ Λάκκου), στα κατάντη του χώρου εγκατάστασης του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού και της µεταλλουργίας χρυσού (βλ. Χάρτη 14 Παραρτήµατος ΙΙ). Για τη Θέση 2, το ανάχωµα τοποθετείται κατάντη της κοίτης του Κοκκινόλακκα, σε κατάλληλο τοπογραφικό σηµείο πριν τη συµβολή του Κοκκινόλακκα µε τον Ασπρόλακκα.. Ο προτεινόµενος χώρος τελµάτων της Θέσης 1 θα περικλείει και τους υφιστάµενους χώρους απόθεσης λίµνες τελµάτων Σεβαλιέ και ανάχωµα Καρακολίου του έργου των Μαύρων Πετρών, ενοποιώντας το σύνολο των χώρων απόθεσης των δύο έργων σε µια κοινή έκταση. Πίνακας Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων χώρων απόθεσης Παράµετροι Μονάδες Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα Θέση 1 Κατω ρου Κοκκινίλακα Θέση 2 Αποθηκευτική δυναµικότητα στερεών καταλοίπων Μm Απόσταση από οικισµούς km 3,5 km από Στρατώνι 4 km από Στρατονίκη 10 km από Στρατώνι 11 km από Στρατονίκη Επιφάνεια κατάληψης χώρου απόθεσης στρ Ύψος αναχώµατος m Μέση επιφανειακή απορροή στη θέση κατασκευής του αναχώµατος m3/h Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις των δύο εναλλακτικών θέσεων ως προς τις κύριες περιβαλλοντικές παραµέτρους. Μορφολογία έδαφος Λεκάνη Κοκκινόλακκα : Αναµένονται εκτεταµένες µορφολογικές µεταβολές δεδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα της υφιστάµενης µισγάγγειας τµήµατος του ρέµατος Κοκκινόλακκα (στο ύψος των µεταλλείων του Μαντέµ Λάκκου) θα καλυφθεί από στερεά κατάλοιπα, δηµιουργώντας ένα πλάτωµα συνολικής έκτασης 500 στρεµµάτων. Επίσης, θα υπάρξει κατασκευή αναχώµατος ύψους 90 m. Η επιφάνεια κατάκλυσης εκτιµάται ότι θα αποτελεί πολύ µικρό µέρος της συνολικής έκτασης της λεκάνης Κοκκινόλακκα (1,8 %).Όσον αφορά στις χρήσεις γης, ο χώρος κατάληψης του έργου στην περιοχή της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα εµπίπτει εξ ολοκλήρου εντός της µεταλλευτικής παραχώρησης Φ16 της εταιρείας καθώς και εντός της ζώνης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής Στρατονίκης - Στρατωνίου, όπως αυτή ορίζεται από το Π.. 18/10/79 «Περί καθορισµού χώρου βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εις την εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεως του από 1/7/1977 Π. /τος». Συνολικά, οι επιπτώσεις της απόθεσης στερεών καταλοίπων στη θέση 1, όσον αφορά την παράµετρο µορφολογία-έδαφος, εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές. 6

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι Φωτογραφική τεκµηρίωση ENVECO A.E Φ1 Stockpile µεταλλεύµατος µεταλλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Περιοχή Δραστηριότητας Ελληνικός Χρυσός A.E. Συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου Εισήγηση Ζουμπά Γιώργου ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου 2 Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα 3 Η εικόνα του Στρατωνίου και του Μαδέμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Βασίλης Στοϊλόπουλος Εφαρμογή της νέας πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα. Βασίλης Στοϊλόπουλος ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Υποδιεύθυνση Τομέας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) Εισηγητής: Γκίνης Ιωάννης, Δ/ντής Μελετών ΑΝΚΟ Α.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΑΒΕ Βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποπ

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων Απογραφή κλειστών & εγκαταλελειµµένων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII 1). Εκτίµηση διασποράς θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Έργα προσπέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα των Ορυκτών

Η έρευνα των Ορυκτών Η έρευνα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Ι.Γ.Μ.Ε. (Έμφαση στις Ο.Π.Υ. για Αδρανή) Αναπλ. Καθηγητής Παν. Αθηνών Κ.Θ. Παπαβασιλείου Γενικός ιευθυντής του Ι.Γ.Μ.Ε. Πάτρα,, 18 Μαϊου 2010 1 Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μεταλλείου. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Μεταλλείου Η κατασκευή των προσπελαστκών έργων αποτελεί το πρώτο βασικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας ενός, καθώς αυτά επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022,

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, 8.12.95 Αριθμός 297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) Διάταγμα με βάση τα άρθρα 12 και 21 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Βλάστηση - Πανίδα. Για τη βλάστηση είναι αναγκαίο να περιγραφούν και αναφερθούν τόσο οι υφιστάµενες φυτοκοινωνικές ενώσεις, όσο και ο κατάλογος

2.3. Βλάστηση - Πανίδα. Για τη βλάστηση είναι αναγκαίο να περιγραφούν και αναφερθούν τόσο οι υφιστάµενες φυτοκοινωνικές ενώσεις, όσο και ο κατάλογος Κ.Υ.Α. 183037/5115/80 (ΦΕΚ Β' 820) : "Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος (άρθρο 45 παρ. 5 Ν. 978/79)" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) Του Ν. 400/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας»

«Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας» «Ημερίδα Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» «Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας» 30 Μαΐου 2012 Αναστασία Εμ. Σεμερτζίδου Ένας προβληματισμός!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 2: Βασική μεταλλευτική ορολογία και τύποι εκμετάλλευσης Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς..

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς.. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ετος Αναφοράς.. Σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 99/31/ΕΚ και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η θεώρηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα