ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2

3 Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, Η κρίση μας έχει οδηγήσει στην ανάγκη να αναθεωρήσουμε το παραγωγικό μας πρότυπο, και σε βραχύ χρονικό διάστημα να εισάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν το παραγωγικό μας δυναμικό και θα το βοηθήσουν να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικό. Πέρα από τα άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναγκαστικά περιλαμβάνουν και πολιτικές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και που ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές και πρακτικές των πιο ανεπτυγμένων εταίρων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της ελληνικής παραγωγής. Η υπόθεση της ανταγωνιστικότητας είναι πρωτίστως συνάρτηση της ικανότητας μίας οικονομίας να διαπιστώνει έγκαιρα επερχόμενες αλλαγές στις τεχνολογίες οι οποίες είναι σημαντικές για τις παραγωγικές μονάδες και τις συνέπειες που αυτές έχουν στα επαγγέλματα και τις αναγκαίες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Δίκτυο αυτό δίνει σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα, που αφορούν στον προσδιορισμό και χαρτογράφηση τεχνολογιών αιχμής σε οκτώ τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Περιεκτική σύνοψη των ευρημάτων που αφορούν την περιοχή των τεχνολογιών τροφίμων παρουσιάζεται στην ενημερωτική έκθεση που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής αναδεικνύουν μια άλλη όψη της χώρας μας. Είναι μια όψη δυναμική, αναπτυξιακή, είναι η όψη της έρευνας, της τεχνολογικής προσπάθειας, της καινοτομίας. Ο ΣΕΒ, εκπροσωπεί τις σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθούν να επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Με την παρούσα εργασία ο ΣΕΒ εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει αυτό το υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στη συζήτηση για την οριοθέτηση των τεχνολογικών προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

4

5 ήπιες - μη θερμικές μέθοδοι ενεργός & έξυπνη συσκευασία λειτουργικά τρόφιμα βιοενεργά συστατικά ανίχνευση και διαχείριση πηγών κινδύνου ανάδειξη μεσογειακής διατροφής Τεχνολογίες Τροφίμων Πρώτες ύλες ποιότητας + τεχνογνωσία = συνταγή της επιτυχίας Επιχειρηματικότητα και τάσεις Έξοδος από την κρίση: Εξωστρέφεια & Καινοτομία Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη Τεχνολογίες Αιχμής Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού Ο τομέας των τροφίμων είναι από τους πλέον δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας. Η πρόσβαση στις εξαιρετικές εγχώριες πρώτες ύλες από τον πρωτογενή τομέα και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μεταποίησης και συσκευασίας, αποτελούν ισχυρότατα χαρτιά στα χέρια των ελληνικών επιχειρήσεων. Μία σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων & ποτών, για την ανάπτυξη και διάθεση τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας: Προηγμένες εφαρμογές συσκευασίας και ιχνηλασιμότητας, σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας στη γραμμή παραγωγής, ταχείες τεχνικές ελέγχου ποιότητας & ασφάλειας, βιο-ενεργά συστατικά με ευεργετική δράση για την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων. Πρόκειται για διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες, οι οποίες προσφέρουν αξιόλογες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5

6 Επιχειρηματικότητα και τάσεις 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η διεθνής αγορά - μερικές βασικές επισημάνσεις Το 1ο τρίμηνο του 2011 η παγκόσμια αγορά τροφίμων ξεπερνούσε τα 5 τρις. Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς τροφίμων είναι η παγκοσμιοποιοποίησή της όσον αφορά στις βασικές πρώτες ύλες (commodities) και η περιφερειακή ανάπτυξή της στην διάθεση τελικών προϊόντων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο τομέας εκτίθεται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις αυξανόμενες τιμές πρώτων υλών και τις εντεινόμενες απαιτήσεις για τρόφιμα ασφαλή και ποιοτικά. Οι διεθνείς αυτές τάσεις επηρεάζουν και τον κλάδο στην Ελλάδα. Το μερίδιο της Ευρώπης (ΕΕ) στο παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων έχει υποχωρήσει την τελευταία δεκαετία, καθώς αναδεικνύεται μία τάση αύξησης των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων οικονομιών συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες. Όμως η ΕΕ παραμένει πρώτη στις εξαγωγές τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης του μεταποιητικού τομέα, με απασχόληση περίπου 4,2 εκατ. εργαζομένων, το 16,2% του συνόλου των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επίσης κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε κύκλο εργασιών, καταλαμβάνοντας το 2009 το 16% του συνόλου της μεταποίησης. Το ποσοστό αυτό έχει μάλιστα αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υποδεικνύοντας μία σημαντική τάση στο χώρο της μεταποίησης. Ο ευρωπαϊκός κλάδος χαρακτηρίζεται από το μικρό και μεσαίο μέγεθος επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,1% του συνόλου των επιχειρήσεων Η ζήτηση για επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά φαίνεται λοιπόν ότι είναι λιγότερο ευάλωτη στη μεταβλητότητα των οικονομικών παραγόντων, σε σύγκριση με τη ζήτηση σε άλλους μεταποιητικούς τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών Η Ελληνική Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συμβάλλει καθοριστικά στα βασικά μεγέθη της εγχώριας μεταποίησης: αριθμός επιχειρήσεων και απασχολούμενων, κύκλος εργασιών και προστιθέμενη αξία. Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παράγει το 25,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην αγροδιατροφική αλυσίδα, και επίσης περισσότερο από το 26% της προστιθέμενης αξίας του συνόλου της μεταποίησης. Απασχολεί δε σταθερά πάνω από το 23% των εργαζομένων στην μεταποίηση. Διαχρονικά ο κλάδος χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και έντονη επενδυτική δραστηριότητα στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Ο κλάδος καλύπτει σήμερα το 25% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων του κλάδου - σε σύνολο περίπου έχουν προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (στοιχεία του 2009). Περίπου 900 μεταποιητικές επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων δραστηριοποιούνται στον κλάδο (στοιχεία του 2009). Εφόσον συμπεριληφθούν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό έως 10 άτομα) τότε η τάξη μεγέθους ανέρχεται στις

7 Έξοδος από την κρίση: Εξωστρέφεια Το 2011 ο ελληνικός κλάδος τροφίμων & ποτών, ήρθε αντιμέτωπος μία σειρά από προκλήσεις: περιορισμός της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αύξηση της τιμής πολλών πρώτων υλών. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, το 1ο 6μηνο του 2011 οι εξαγωγές του κλάδου των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2011 η αύξηση στις εξαγωγές έφτασε το 29% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010 (στοιχεία ΣΕΒΤ). Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε γειτονικές χώρες όχι μόνο για να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους από τις εξαγωγές, αλλά και για να μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. Η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν καινοτομία, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών, ως απάντηση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από χώρες χαμηλότερου κόστους παραγωγής και μεγαλύτερης παραγωγικότητας εργασίας. Η καινοτομία είναι καθοριστική, όχι μόνο σε αυστηρά τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη νέων επεξεργασμένων προϊόντων αξιοποιώντας τις ελληνικές πρώτες ύλες. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στον εξορθολογισμό των δαπανών και την κατάλληλη οργάνωση των επιχειρήσεων ώστε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Έξι ελληνικά προγράμματα «Ενημέρωσης και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για τρίτες χώρες», συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκαν το Νοέμβριο του 2011 υλοποιούνται από κλαδικούς συνδέσμους και συνεταιρισμούς. Πρόκειται για προγράμματα προώθησης ελαιολάδου, τυριών, οίνων, σταφίδας σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Κίνα και η Αυστραλία. Ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα αυτά συνολικά, ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7

8 Έξοδος από την κρίση: Επιχειρηματική καινοτομία Η καινοτομία στο χώρο των τροφίμων και ποτών δεν είναι μόνο αυστηρά τεχνολογική, αλλά περικλείει και ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τη γεύση, την υφή, την προέλευση των πρώτων υλών, την τυποποίηση, την αισθητική, τη χρηστικότητα και τη διαφοροποίηση της συσκευασίας, αλλά ακόμη και τα κανάλια διανομής και προώθησης. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανιών τροφίμων και ποτών FoodDrinkEurope, η καινοτομία στο χώρο των τροφίμων και ποτών μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δεκαπέντε διαφορετικές τάσεις οι οποίες ανήκουν σε πέντε βασικούς άξονες σε αντιστοιχία με τις γενικές προτιμήσεις των καταναλωτών: Απόλαυση, Υγεία, Ευεξία, Ευκολία και Ηθική- Περιβάλλον. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, καινοτομούν τόσο τεχνολογικά όσο και στην επιλογή και τον συνδυασμό πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, το σχεδιασμό της συσκευασίας, το marketing και την προώθηση των προϊόντων τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η U&S Unismack ABEE, η οποία δημιουργήθηκε το 2006 και είναι κατά 98% εξαγωγική, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ Αυστραλία, Μ. Αφρική και άλλες). Η Unismack έχει αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα σνακ και κράκερ χωρίς γλουτένη με το brand name Wellaby s, για τα οποία διαθέτει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η επιχείρηση υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια» (ΕΣΠΑ ) επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της συσκευασίας και του branding. Επίσης, συμμετέχει σε έργο Ε&Α στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργασία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και το Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης, με αντικείμενο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών μεθόδων στον έλεγχο της πρώτης ύλης αμυλούχων καρπών και τη μελέτη του ρόλου του αμύλου στην παραγωγή τροφίμων με βελτιωμένα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9 Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Food for Life Οι Ευρω παϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (ETPs) αποτελούν στρατηγικές κοινοπρακτικές πρωτοβουλίες με ηγέτη την επιχειρηματική κοινότητα, και σκοπό τη διαμόρφωση ερευνητικών προτεραιοτήτων και σχεδίων δράσης υπό το πρίσμα των αγορών. Τέτοιες πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Δικτύωση Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (όπως το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αλλά και το προσεχές HORIZON), αποτελεί τη βασική πρακτική για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, με υποστήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους. Η θεματική προτεραιότητα «Τρόφιμα, Γεωργία & Αλιεία, και Βιοτεχνολογία» (Knowledgebased Bio-economy-KBBE), του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ( ) αποτελεί το βασικό τρέχον εργαλείο χρηματοδότησης ευρωπαϊκών συνεργατικών έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των τροφίμων αλλά και της πρωτογενούς παραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία για τα έως τώρα εγκεκριμένα έργα (υπηρεσία CORDIS Ιανουάριος 2012), ελληνική συμμετοχή εντοπίζεται σε 77 έργα από τα 343 συνολικά εγκεκριμένα στην προτεραιότητα KBBE, ενώ εννέα (9) έργα έχουν Έλληνα συντονιστή. Στα έργα αυτά συμμετέχουν πολλές αξιόλογες ελληνικές ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν έρευνα αιχμής με εφαρμογές στο χώρο των τροφίμων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων δεν έχουν εκμεταλλευθεί επαρκώς την ευκαιρία αυτή για καινοτομία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα οι ισπανικές και οι ιταλικές. τεχνολογική πρόοδος είναι καθοριστική για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. H ETP για τα τρόφιμα (Food for Life) δημιουργήθηκε το 2005 υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής ένωσης Συνδέσμων FoodDrinkEurope στοχεύοντας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σε συνεργασία με την ΕΤΑΤ Α.Ε. (έχει απορροφηθεί πλέον από τον ΕΦΕΤ), έχουν αναλάβει τη λειτουργία της ομώνυμης Ελληνικής Πλατφόρμας, μέλους της Ευρωπαϊκής. Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας Food4future Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) είναι το όνομα της νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (Κnowledge and Innovation Community - KIC), η οποία θα συγκροτηθεί το 2014 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Η Food4Future με αντικείμενο την καινοτομία για μία βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα, από το αγρόκτημα στο τραπέζι, επιθυμεί να αποτελέσει μία διασυνοριακή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα & επιχειρήσεις προσανατολισμένες προς την καινοτομία). Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να δικτυωθούν με τους συντελεστές της Κοινότητας Food4Future, ώστε να προτείνουν προτεραιότητες συνεργατικής έρευνας & ανάπτυξης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9

10 Αληλεπιδράσεις Οι βιοεπιστήμες, η διατροφολογία και η νανο-τεχνολογία, αποτελούν κομβικές και συχνά αλληλοεπηρεαζόμενες τεχνολογικές περιοχές που αναμένεται να έχουν ακόμη πιο καθοριστική επίδραση στο μέλλον. Oι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των βιοεπιστημών επηρεάζουν τόσο τις πρώτες ύλες, όσο και τις τεχνολογίες ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των ίδιων των προϊόντων του κλάδου. Η ανάπτυξη της επιστήμης των υλικών και της νανοτεχνολογίας δίνει νέες προοπτικές στην συσκευασία και την συντήρηση των τροφίμων. Την ίδια στιγμή, η σχέση της διατροφής με την υγεία έχει οδηγήσει σε εισαγωγή νέων προϊόντων (προϊόντα εμπλουτισμένα, λειτουργικά κ.λπ.), ενώ σημαντικές αναμένεται να είναι μελλοντικά και οι επιδράσεις από την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την εξατομικευμένη διατροφή. Η βιοχημεία, η μοριακή γενετική, οι τεχνολογίες ανάλυσης των γονιδίων και των προϊόντων τους, οι λεγόμενες τεχνολογίες -omics (η γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η μεταβολομική), η βιοπληροφορική και η βιολογία συστημάτων, βρίσκουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των τροφίμων: Μοριακή ταυτοποίηση φυτικών και ζωικών ειδών, για τον έλεγχο της παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs) Φυτικά/ ζωικά/ ιχθυοτροφικά είδη με βελτιωμένα χαρακτηριστικά Μοριακοί δείκτες και αναλύσεις για τον έλεγχο και την εξασφάλιση της υγείας των ειδών και της ποιότητας, γνησιότητας και βιο-ασφάλειας των πρώτων υλών και των τροφίμων Μοριακοί δείκτες και αναλύσεις για τον έλεγχο και την εξασφάλιση της υγείας κτηνοτροφικών/ πτηνοτροφικών/ ιχθυοτροφικών ειδών Οι νανοτεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων αυξάνονται, όπως και η αξία της αντίστοιχης αγοράς. Ταυτόχρονα όμως έχουν προκύψει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των νανοτεχνολογικών εφαρμογών στα τρόφιμα - και ως εκ τούτου οι πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία (ιδιαίτερα εκείνες των νανοσωματιδίων) είναι υπό διερεύνηση. Τα περισσότερα από τα προϊόντα που έχουν ήδη φθάσει στην αγορά εντοπίζονται εκτός Ευρώπης - μεταξύ αυτών των εφαρμογών περιλαμβάνονται: συμπληρώματα διατροφής, αρώματα, σταθεροποιητές κλπ με βελτιωμένες ιδιότητες και βιοδιαθεσιμότητα συμπληρώματα μεταλλικών στοιχείων και αντιβακτηριδιακές ουσίες που παράγονται σε μορφή νανοσωματιδίων προηγμένες εφαρμογές συσκευασίας και ανίχνευσης αλλοιώσεων: βελτιωμένα νανοσύνθετα υλικά συσκευασίας, ενεργά νανοσύνθετα υλικά συσκευασίας (πλαστικά πολυμερή που ενσωματώνουν νανοσωματίδια με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες) καθώς και εφαρμογές έξυπνης συσκευασίας με την ενσωμάτωση νανοαισθητήρων. Εφαρμογές που σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, περιλαμβάνουν νέα τρόφιμα (και λειτουργικά τρόφιμα), αισθητήρες που ανιχνεύουν παθογόνα και παράγοντες επιμόλυνσης καθώς και συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων. 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11 Τεχνολογίες αιχμής Ήπιες μη θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας Τα τελευταία χρόνια, οι μη θερμικές τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων, είναι αυτές στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στα ερευνητικά κέντρα όσο και στις βιομηχανίες, αφού εξασφαλίζουν την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα/ ποτά, επιμηκύνοντας σημαντικά της διάρκεια ζωής χωρίς την προσθήκη συντηρητικών και αποφεύγοντας την ποιοτική υποβάθμιση της θερμικής επεξεργασίας. Στις μη θερμικές τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων ανήκουν οι υπέρηχοι, τα παλλόμενα ηλεκτρικά πεδία, η υπεριώδης ακτινοβολία, η ακτινοβόληση, η χρήση πυκνής φάσης διοξειδίου του άνθρακα, το κρυόπλασμα, καθώς και η υπερυψηλή υδροστατική πίεση. Από τις χρησιμοποιούμενες μη θερμικές μεθόδους η Υπερυψηλή Υδροστατική Πίεση - ΥΥΠ, θεωρείται από πολλούς η πλέον υποσχόμενη και εμφανίζει σταθερή εξάπλωση σε βιομηχανίες τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα η ΥΥΠ χρησιμοποιείται ήδη στη γραμμή παραγωγής ορισμένων επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος-αλλαντικών και μόνον, ενώ βιομηχανίες χυμών εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής Παλλόμενων Ηλεκτρικών Πεδίων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων τους αλλά και τη βελτίωση της χυμοποίησης. Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες μη θερμικής επεξεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει ακόμη σημαντική εμπορική εφαρμογή. Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται κυρίως σε στάδιο έρευνας και/ή ανάπτυξης σε ερευνητικά εργαστήρια αλλά και επιχειρήσεις. Μία σειρά από προϊόντα επεξεργασμένα με την τεχνολογία των παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων πιστεύεται ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην αγορά. Η εφαρμογή των παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων απενεργοποιεί μικροοργανισμούς (παθογόνα βακτήρια) και ένζυμα σε μία ευρεία γκάμα από υγρά τρόφιμα (γαλακτοκομικά, χυμοί, σούπες, αυγά σε υγρή μορφή και αναψυκτικά). Έτσι παρατείνονται η διάρκεια ζωής και η φρεσκάδα, χωρίς συντηρητικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της απόδοσης κατά την παραλαβή χυμών από φρούτα, αλλά και λαδιού από τις ελιές. Η τεχνολογία στηρίζεται στην εφαρμογή μικρών παλμών ηλεκτρικού πεδίου εντάσεως από 10 έως 80 kv/cm διάρκειας από μsec έως msec, με ελάχιστες θερμικές επιπτώσεις στο προϊόν: ουσιαστικά το τρόφιμο διέρχεται μεταξύ δυο αντίθετα φορτισμένων ηλεκτρικών πλακών. Ο πρώτος φρουτοχυμός επεξεργασμένος με την τεχνολογία αυτή παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ πριν από πέντε περίπου έτη. Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πρότυπα συστήματα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων DIL, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε μονάδες ανά την Ευρώπη. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11

12 Η Υπερυψηλή Υδροστατική πίεση (ΥΥΠ) (πιέσεις από Mpa) δίνει τη δυνατότητα ψυχρής παστερίωσης εντός της τελικής συσκευασίας και βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος τροφίμων (αυγά, κρέας και προϊόντα κρέατος, γαλακτοκομικά, ψάρια και θαλασσινά, χυμοί φρούτων και λαχανικών, σάλτσες για ζυμαρικά και άλλα). Μπορεί να εφαρμοστεί ανεξαρτήτως της γεωμετρίας και του μεγέθους των τελικών προϊόντων. Η ΥΥΠ επιτυγχάνει την απενεργοποίηση μικροοργανισμών και ενζύμων παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής με ταυτόχρονη διατήρηση βιταμινών, υφής και συστατικών γεύσης και αρώματος του τροφίμου. Η αρχή λειτουργίας έγκειται στη διάρρηξη των εξωτερικών τοιχωμάτων μικροοργανισμών εξαιτίας της πολύ μεγάλης υδροστατικής πίεσης, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εμφάνιση του τροφίμου εξαιτίας της μηχανικής πίεσης. Για την επίτευξη τέτοιων πιέσεων απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός που περιλαμβάνει την μονάδα παραγωγής της πίεσης και ένα θάλαμο υπερυψηλής πίεσης στον οποίο εισάγονται τα προς επεξεργασία τρόφιμα. Συνήθως το μέσο μεταφοράς της πίεσης στο τρόφιμο (μέσω της πλήρωσης του δοχείου με υγρό χαμηλής συμπιεστότητας) είναι το νερό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εφαρμογή της σε θερμοευαίσθητα τρόφιμα, για την διατήρηση και ενδεχόμενη αύξηση της δραστικότητας λειτουργικών και βιοδραστικών συστατικών τους (όπως αντιοξειδωτικά, βιοπεπτίδια). Ενδείκνυται λοιπόν για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε πολλά ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα. Τυπικός βιομηχανικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής της πίεσης και θάλαμο υπερυψηλής πίεσης στον οποίο εισάγονται τα προς επεξεργασία τρόφιμα. Ερευνητικοί φορείς: ΓΠΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΜΠ - Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΘΙΑΓΕ - Ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών προϊόντων Επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε πρόσφατα εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: Νομικός, Vivartia, ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΝΗΡΕΑΣ (EUROCATERERS), ΑΣΠΙΣ BIOMHXANIA ΧΥΜΩΝ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΕΒΕ,VENUS GROWERS, ΝΙΚΑΣ ΑΕ Το προϊόν Green Mediterranean Deli Salad σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κερδίζοντας το 3ο βραβείο στο ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού ECOTROPHE- LIA Για την παραγωγή του χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία ψυχρής παστερίωσης με υψηλή πίεση, ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα οργανοληπτικά, διατροφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το προτεινόμενο προϊόν αποτελείται εξολοκλήρου από λαχανικά ελληνικού ενδιαφέροντος και παραγωγής, βιολογικής καλλιέργειας. Ως βάση έχει ομογενοποιημένο πολτό αβοκάντο με υφή αντίστοιχη του γαλακτώματος της μαγιονέζας, χωρίς όμως να έχει προστεθεί ούτε ίχνος από αυτή! 12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13 Ενεργός Συσκευασία Η ενεργός συσκευασία αλληλεπιδρά με το τρόφιμο και το εσωτερικό περιβάλλον της συσκευασίας, προκειμένου να διατηρήσει ή να βελτιώσει την ποιότητα ή/και την ασφάλεια αυτού, ή ακόμη να παρατείνει το χρόνο ζωής του τροφίμου. Η τεχνολογία επιτρέπει τη μείωση συντηρητικών/προσθέτων (cleaner label), την παράταση διάρκειας ζωής, την αύξηση της ασφάλειας και διατήρηση της αρχικής ποιότητας του τροφίμου, τη μείωση απωλειών λόγω αλλοίωσης και τη δυνατότητα διαφοροποίησης των προϊόντων. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν λίγα μόνο προϊόντα που αξιοποιούν τις ώριμες υποκατηγορίες ενεργού συσκευασίας (όπως οι προσροφητές οξυγόνου). Τα φυτικά αντιμικροβιακά είναι ακόμη υπό ανάπτυξη και δεν έχουν εμπορευματοποιηθεί, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η περιοχή της ενεργού συσκευασίας συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον του ερευνητικού κόσμου και της βιομηχανίας τροφίμων διεθνώς, καθώς μπορεί να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στα τρόφιμα. Τεχνολογίες ενεργού συσκευασίας : Μηχανισμοί προσρόφησης (δέσμευσης) παραγόντων ωρίμανσης, διάσπασης ή σταδιακής απελευθέρωσης/διάχυσης παραγόντων ωρίμανσης, συντήρησης (για επιβράδυνση της αλλοίωσης) και διατήρησης ή/και βελτίωσης οργανοληπτικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευασίας. Αυτοί μπορεί να είναι: Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1935/2004 & 450/2009, καθορίζουν προδιαγραφές & απαιτήσεις για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για εφαρμογές ενεργού & έξυπνης συσκευασίας. Το Νοέμβριο του 2011 η ΕΕ εξέδωσε Οδηγό, που διευκρινίζει ποιά υλικά και τεχνολογίες εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στον Κανονισμό 450/2009 και παρέχει στοιχεία για τις διαδικασίες έγκρισης, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών. Δεσμευτές οξυγόνου (oxygen scavengers) Απορρόφηση ή απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide absorbers and emitters) Έλεγχος αιθυλενίου Έλεγχος υγρασίας Μηχανισμοί αφαίρεσης ή προσρόφησης οσμών και γεύσεων Απελευθέρωση αντιοξειδωτικών Συστήματα που βελτιώνουν μηχανικά ή μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα, συμπύκνωση υδρατμών) του συσκευασμένου τροφίμου Αντιμικροβιακή συσκευασία Μπουκάλια PET με ενσωματωμένη στοιβάδα δέσμευσης οξυγόνου της εταιρείας Constar (σειρά Diamond- Clear ) για μία ποικιλία τροφίμωνποτών που είναι ευαίσθητα στο οξυγόνο (σάλτσες, κέτσαπ, χυμοί, γαλακτοκομικά, κρασί, κλπ). Απορροφητής οξυγόνου σε μορφή αυτοκόλλητης ετικέττας (της ολλανδικής O 2 CONTROL). To Beaujolais Nouveau 2008 κυκλοφόρησε σε φιάλη PET με την τεχνολογία ενεργού συσκευασίας MonOxbar της αμερικανικής εταιρείας Constar, που αποτρέπει τη διείσδυση οξυγόνου. Η φιάλη ήταν πολύ ελαφρύτερη, με συνέπεια τη μείωση των μεταφορικών και της τελικής τιμής διάθεσης στον καταναλωτή. Η συσκευασία βραβεύτηκε 2009 με το διεθνές WorldStar Award του World Packaging Organization ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13

14 Η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών προς την χρήση χημικών συντηρητικών, πολλά από τα οποία θεωρούνται ύποπτα για καρκινογενέσεις ή υπολειμματική τοξικότητα, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση για υιοθέτηση πιο «φυσικών» εναλλακτικών λύσεων για τη διατήρηση ή την αύξηση του χρόνου ζωής των τροφίμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών, όπως τα φυτικά εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια από φυτά, ως εναλλακτικά συντηρητικά έναντι των χημικών προσθέτων, χωρίς όμως αυτά να έρχονται σε άμεση επαφή με το τρόφιμο, ελαχιστοποιώντας έτσι την οργανοληπτική υποβάθμιση του τροφίμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση αντιμικροβιακών ουσιών κατά τη συσκευασία σε εδώδιμες μεμβράνες (βιοπολυμερή) ζελατίνης, καζεΐνης και λοιπών πρωτεϊνών. Τα συστατικά ενεργής συσκευασίας έχουν μορφή πλαστικών εδώδιμων ή μη υλών που τοποθετούνται στο εσωτερικό της κύριας συσκευασίας, είτε σε άμεση επαφή ή όχι με το τρόφιμο. H ανάπτυξη και εφαρμογή λειτουργικών τρόπων ενσωμάτωσης των βιοδραστικών συστατικών στα τρόφιμα, μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο την οργανοληπτική υποβάθμιση του προϊόντος από την έντονη οσμή των αιθέριων ελαίων και ταυτόχρονα να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την απευθείας επαφή τους με το τρόφιμο. Η εν λόγω συσκευασία έχει ένα ιδιαίτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον επειδή παρατείνει το χρόνο ζωής με τη χρήση φυσικών ουσιών και ως εκ τούτου έχει προσελκύσει ένα μεγάλο κομμάτι της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας (Framework Programs). Επίσης, αναδεικνύονται και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης εγχώριων φυτικών ειδών με δεδομένες αντιμικροβιακές ή συντηρητικές ιδιότητες. Γνωρίζατε ότι η ρακή ή τα αιθέρια έλαια της ρίγανης μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής συσκευασμένου κρέατος; Πρόκειται για τα αποτελέσματα έρευνας στον τομέα της ενεργού συσκευασίας από ομάδα του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα είναι κοντά στην εμπορική αξιοποίηση από επιχειρήσεις. Ερευνητικοί φορείς: ΓΠΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ - Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας ΕΜΠ - Σχολή Χημικών Μηχανικών Επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε πρόσφατα εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ., National Can Hellas AE (Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας λευκοσιδηρών δοχείων) 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15 Έξυπνη Συσκευασία Η έξυπνη συσκευασία παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή και στον παρασκευαστή των τροφίμων για την ασφάλεια & την ποιότητα του συσκευασμένου προϊόντος σύμφωνα με το «ιστορικό» του, αποτυπώνοντας την επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών όπως η θερμοκρασία. Έτσι, είναι εφικτός ο αποτελεσματικός έλεγχος κατά τη διακίνηση των τροφίμων στην ψυκτική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων. Οι χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες (Time-Temparature Indicators, ΤΤΙs), οι οποίοι μπορεί να ενσωματώνουν είτε βιοαισθητήρες (βιολογική αναγνώριση) είτε να βασίζονται σε χημική αναγνώριση, μεταφράζουν το χρονο-θερμοκρασιακό ιστορικό ενός τροφίμου, ενώ αυτό συντηρείται στο ράφι ενός super market ή σε οικιακό ψυγείο, σε μία χρωματική ένδειξη που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο φρεσκότητας. Η ορθή εφαρμογή των ΤΤΙ από τους εμπλεκόμενους στην ψυκτική αλυσίδα και τους καταναλωτές και η ενημέρωση που θα απαιτηθεί, είναι θέματα προς επίλυση. Οι γνώσεις για τη συμπεριφορά των προϊόντων σε διαφορετικές συνθήκες συντήρησης και των αντίστοιχων ΤΤΙ διευρύνονται διαρκώς μέσα από διεθνή ερευνητικά έργα. Τα συστήματα RFIDs (Radio Frequency Identification), χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεδομένων από TTIs/ βιοαισθητήρες και δίνουν πληροφορίες για το γεωγραφικό στίγμα και την ιχνηλασιμότητα ενός προϊόντος. Προς το παρόν, απαιτείται ακόμη περαιτέρω Ε&Α και μείωση του κόστους για την οικονομική και ευρεία εφαρμογή των RFIDs σε μεμονωμένες συσκευασίες. Πάντως, καθώς η πρόοδος στη νανοτεχνολογία συνεισφέρει στην κατεύθυνση της σμίκρυνσης και βελτίωσης των ετικετών RFID, αλλά και της μείωσης του κόστους τους, ο τύπος και ο αριθμός των προϊόντων που θα μπορούν να ιχνηλατηθούν εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ραγδαία. Ερευνητικοί φορείς: ΓΠΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΜΠ - Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΘΙΑΓΕ - Ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών προϊόντων Επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε πρόσφατα εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: Νομικός, Vivartia, ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΝΗΡΕΑΣ (EUROCATERERS), ΑΣΠΙΣ BIOMHXANIA ΧΥΜΩΝ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΕΒΕ,VENUS GROWERS, ΝΙΚΑΣ ΑΕ Ο χρονοθερμοκρασιακός δείκτης OnVu χρησιμοποιείται σε συσκευασίες κρέατος. Αρκετά προϊόντα που αξιοποιούν τέτοιους δείκτες κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται ακόμη. Το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξι0ποιήσουν τα αποτελέσματα. FRISBEE: εφαρμογή RFIDs για τον έλεγχο του χρονοθερμοκρασιακού προφίλ διαφόρων τροφίμων σε διάφορα στάδια της ψυκτικής αλυσίδας. IQ-Freshlabel: ανάπτυξη ετικετών έξυπνης συσκευασίας/ ΤΤΙs για ψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, για μεγαλύτερη ασφάλεια, μείωση των αποβλήτων και αύξηση της ποιότητας σε αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15

16 Λειτουργικά τρόφιμα και βιοενεργά συστατικά Η παγκόσμια αναγνώριση της μεσογειακής δίαιτας ως προτύπου υγιεινής διατροφής, η έλξη που ασκούν στους καταναλωτές διεθνώς τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και η οργανοληπτική ανωτερότητα πολλών ελληνικών τροφίμων, ευνοούν τις παραγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου των τροφίμων και ποτών. Η ανάδειξη της λειτουργικής σχέσης της Μεσογειακής Δίαιτας με συγκεκριμένα συστατικά θα επιτρέψει την παραπέρα αξιοποίηση αυτών των συστατικών και σε άλλα τρόφιμα, με δυνατότητα επίκλησης των ίδιων πλεονεκτημάτων και προφανή ευεργετήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων - EFSA (κανονισμός 1924/2006 για έγκριση συγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας). Η ανάπτυξη και/ή απομόνωση και παραγωγή βιοδραστικών συστατικών, χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες γηγενή προϊόντα, είναι ένας τομέας με ιδιαίτερες προοπτικές και δυνατότητες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τη χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μικρές επιχειρήσεις απομόνωσης και σταθεροποίησης βιοενεργών συστατικών ή ακόμη, παράπλευρες μονάδες σε υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες. Λειτουργικά θεωρούνται τα τρόφιμα που επιδρούν θετικά σε μία ή περισσότερες λειτουργίες-στόχους του οργανισμού, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό οφέλη για την υγεία των καταναλωτών. Αποτελούν ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της βιομηχανίας τροφίμων. Παρά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου για τους διατροφικούς ισχυρισμούς, την επόμενη δεκαετία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των λειτουργικών τροφίμων στην αγορά, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων επηρεάζεται και τροφοδοτείται από τη γνώση σε διάφορα επιστημονικά πεδία: διατροφή και θέματα υγείας, μεταβολισμός, χημεία, επιστήμες των υλικών και νανοτεχνολογία κ.λπ.. Οι αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της φροντίδας της υγείας των καταναλωτών, όπου περιλαμβάνεται και η τάση για εξατομικευμένη ιατρική καθώς και για μείωση των δαπανών για την υγεία, αποτελούν κίνητρο ανάπτυξης και για τον κλάδο της διατροφής και των τροφίμων. Εκτιμάται ότι στα τέλη της δεκαετίας θα μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά τα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της εξατομικευμένης διατροφής. K-Meditura: τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχει αναπτύξει ήδη δύο προϊόντα, τα οποία παράγονται σε συνεργασία με την αλευροβιομηχανία «Μύλοι Καπλανίδη». Το αλεύρι με εκχύλισμα σταφυλιών περιέχει ανθοκυανίνες, προανθοκυανιδίνες και φαινόλες, ουσίες που ασκούν αντιοξειδωτική δράση, συνεισφέροντας μεταξύ άλλων στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Το Kέικ αποκατάστασης «Feed back» είναι ένα «ενεργειακό» αρτοσκεύασμα 80γρ., που βοηθά στην αποκατάσταση του οργανισμού μετά από προπόνηση ή κόπωση. Το κύριο συστατικό του προέρχεται από το τυρόγαλα, το εξαιρετικά ρυπογόνο απόβλητο των τυροκομείων. Έχουν ήδη ξεκινήσει εξαγωγές, ενώ δημοφιλείς ποδοσφαιρικές ομάδες από Ιταλία και Ισπανία εξετάζουν το ενδεχόμενο να το συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα διατροφής των αθλητών τους! Επιπλέον, η έρευνα της K-Meditura επικεντρώνεται στη μελέτη των ενδημικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής υπαίθρου, με στόχο την αξιοποίηση των βιολειτουργικών τους ιδιοτήτων και την παραγωγή ειδικών τροφίμων. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17 Ταχείες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης πηγών κινδύνου Οι μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις αδυνατούν να προβλέψουν το ρυθμό των μεταβολών που θα υποβαθμίσουν το προϊόν, επειδή είτε δεν αποδίδουν επαρκώς τα λεπτομερή ποιοτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου, είτε δε μπορούν να αντιληφθούν τις επιδράσεις αλλαγών μικρής κλίμακας στην τελική ποιότητα και σταθερότητα των προϊόντων κατά τη μετέπειτα διάθεσή τους. Επίσης χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος και απαιτούμενο χρόνο. Μία σειρά από σύγχρονες τεχνικές, επιτρέπουν την ταχεία ανίχνευση αλλά και τη διαχείριση πηγών κινδύνου (π.χ. απομάκρυνση ή αδρανοποίηση τοξικών παραγόντων) καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Στην Ελλάδα, κυρίως οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνικές ταχείας ανίχνευσης πηγών κινδύνου. Αρκετές επιχειρήσεις επίσης, αναθέτουν σε ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων. Αυτό ισχύει βεβαίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η απασχόληση προσωπικού από μία επιχείρηση ειδικά για την πραγματοποίηση αναλύσεων καθώς και το κόστος επένδυσης και λειτουργίας του εξοπλισμού είναι ασύμφορα, ειδικά όταν δεν επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος. Αρκετά από τα συγκεκριμένα εργαστήρια ιδιωτικών αναλύσεων είναι άρτια εξοπλισμένα τεχνολογικά και σε διασύνδεση με ευρωπαϊκά δίκτυα εργαστηρίων. Οι τεχνολογίες, ο εξοπλισμός και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις, αναπτύσσονται ως επί το πλείστον από επιχειρήσεις του εξωτερικού. Αρκετές ομάδες/εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών φορέων διαθέτουν αξιόλογη τεχνογνωσία, με περιορισμένη ωστόσο αξιοποίησή της από την βιομηχανική κοινότητα έως τώρα. Ερευνητικοί φορείς: ΓΠΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε πρόσφατα εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: ZENON AUTOMATION TECHNOLOGIES S.A., PAPADOPOULOS APOSTO- LOS SIA OE, ALVES MANUEL και ΣΙΑ O.E. Η Μοριακή τεχνολογία ανίχνευσης DNA αξιοποιείται για τον έλεγχο της παρουσίας παθογόνων στα τρόφιμα, με την έκλυση φωτός, δίνοντας αποτελέσματα σε λεπτά: Η τεχνολογία χρησιμοποιεί το ένζυμο λουσιφεράση που βρίσκεται και στην πυγολαμπίδα. Τα δείγματα εισάγονται σε ειδική συσκευή. Όσο πιο μολυσμένο είναι το δείγμα τόσο πιο γρήγορα αρχίζει να «αστράφτει». Η μέθοδος είναι πολύ πιο γρήγορη και οικονομική από άλλες όπως το real time- PCR. Προς το παρόν αναπτύσσεται περαιτέρω από κοινού από τις επιχειρήσεις Lumora και 3M πριν την είσοδό της στην αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17

18 Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικότερα, στον τομέα των τροφίμων στην Ελλάδα υπάρχει μία επαρκής προσφορά στελεχών υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης, αλλά διαπιστώνεται μία έλλειψη στελεχών με τεχνική εξειδίκευση. Οι εξειδικευμένες δεξιότητες των στελεχών, που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα Τροφίμων συνοψίζονται ως ακολούθως: Ευρεία γνώση τεχνολογιών επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας με γνωστικό υπόβαθρο βιομηχανιών παραγωγής και τεχνολογιών υλικών, καθώς και τεχνολογίας τροφίμων. Ευρεία γνώση για νέες προσεγγίσεις εφοδιαστικής αλυσίδας με γνωστικό υπόβαθρο την επιχειρησιακή έρευνα. Ευρεία γνώση για τα βιοενεργά συστατικά και τον σχετικό εμπλουτισμό της πρωτογενούς παραγωγής με γνωστικό υπόβαθρο στους τομείς της γεωπονίας, την βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων. Γνώση τάσεων συσχέτισης διατροφής και υγείας με γνωστικό υπόβαθρο τη μικροβιολογία τροφίμων, την διαιτολογία, την γεωπονία, την ιατρική. Σχεδιασμός και ενσωμάτωση ηλεκτρονικών ή βιοχημικών αισθητήρων στα υλικά συσκευασίας με γνωστικό υπόβαθρο στους βιομηχανικούς και ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς, την τεχνολογία των υλικών και τις διεργασίες παραγωγής. Ικανότητα αξιολόγησης βιολογικών κινδύνων και τεκμηρίωσης μέτρων ελέγχου με γνωστικό υπόβαθρο στη βιολογία και τη μικροβιολογία, καθώς επίσης και στις επιστήμες διαχείρισης υγείας. Κατανόηση επιστημών όπως βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία και πληροφορική. Κατανόηση της έννοιας της εξατομικευμένης διατροφής. Χειρισμός τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού μέσω ηλεκτρονικών αυτοματισμών. Διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Να σημειωθεί ότι εκτός από τις εξειδικευμένες δεξιότητες που συσχετίζονται με τις τεχνολογίες των τροφίμων, είναι εξίσου απαραίτητη μία σειρά οριζόντιων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη σύγχρονης επιχειρηματικότητας: διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες, ευρεία αντίληψη του ανταγωνισμού και της αγοράς, γνώση σχεδιασμού νέων προϊόντων, αντίληψη κοινωνικών τάσεων και καταναλωτικών προτιμήσεων, ικανότητα μετάδοσης τεχνικών γνώσεων στους υφισταμένους, γνώση marketing / προώθησης και επικοινωνίας, ικανότητες project management, ικανότητα οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης

Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης Θωμάς Μπαρτζάνας Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ Kέλλυ Καλατζή Δ/ντρια Διασφάλισης Ποιότητας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ Περιεχόμενα Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ Η Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης

Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Συνεδριακό Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης Θωµάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ. Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων

Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ. Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων Χαρακτηριστικά του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Εκθεση ΙΟΒΕ-2014 Αριθμός Επιχειρήσεων: ~14.000 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Στα πλαίσια του διαγωνισμού Ecotrophelia 2013 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στις 29/7/2013, και ο οποίος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗςΗς ΓΙΑ ΑΥΞΗςΗ ΤΗς ΠΡΟςΤΙΘΕΜΕΝΗς ΑΞΙΑς ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωνσταντίνος Πετρωτός Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής Γεωργικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Τροφίμων Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης

Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης Οι προκλήσεις για τον αγροδιατροφικό τοµέα στην Ελλάδα Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ονοματεπώνυμο : Κουβιδάκης Ελευθέριος Σειρά: 12 Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Βάμβουκας Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ 1978: Επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΘ RIS3 Μεθοδολογία και αποτελέσματα εργασιών 16 Οκτωβρίου 2013 Έναρξη εργασιών: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Απολογιστικά στοιχεία ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα