Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου Α.Είδος Εγκατάστασης Β.Στόχοι...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση... 14-15. Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου... 16-24. Α.Είδος Εγκατάστασης... 17. Β.Στόχοι..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πραγματικές προυποθέσεις,... 3 Αναφορά σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης μηχανολογικών έργων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ.ΚΑΙ ΣΙΑ... 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε DIAS ON LINE Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου Α.Είδος Εγκατάστασης Β.Στόχοι Γ.Επάνδρωση Δ.Κτιριάκο Συγκρότημα Ε. Απαιτούμενος Εξοπλισμός ΣΤ. Χωροταξική Οργάνωση Ζ.Προυπολογισμός Έργου Η.Οικονομικό Αποτέλεσμα Πίνακας 1 Ανάλυση Κόστους Επενδύσεως Πίνακας 2 Χρηματοδότηση του Κόστους Επενδύσεως Πίνακας 3 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής για το 1 ο Έτος Λειτουργίας της Μονάδας (Έτος Αναφοράς) Πίνακας 4 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής για το 2 ο Έτος Λειτουργίας της Μονάδας Πίνακας 5 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής για το 3 ο Έτος Λειτουργίας της Μονάδας Πίνακας 6 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής για το 4 ο Έτος Λειτουργίας της Μονάδας Πίνακας 7 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής για το 5 ο Έτος Λειτουργίας της Μονάδας Πίνακας 8 Κεφάλαιο Κινήσεως και Χρηματοδότηση του Πίνακας 9 Ανάλυση Πωλήσεων Μικτών Κερδών για τα Πρώτα 5 Έτη Λειτουργίας της μονάδας Πίνακας 10 Ανάλυση Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων για τα Πρώτα 5 Έτη Λειτουργίας της μονάδας

2 Πίνακας 11 Ταμειακές Ροές (Cash-Flowγια τα Πρώτα 5 Έτη Λειτουργίας της μονάδας Πίνακας 12 Συναλλαγματικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Μονάδας κατά το 1 ο Έτος Λειτουργίας Πίνακας 13 Συναλλαγματικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Μονάδας κατά το 2 ο Έτος Λειτουργίας Πίνακας 14 Συναλλαγματικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Μονάδας κατά το 3 ο Έτος Λειτουργίας Πίνακας 15 Συναλλαγματικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Μονάδας κατά το 4 ο Έτος Λειτουργίας Πίνακας 16 Συναλλαγματικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Μονάδας κατά το 5 ο Έτος Λειτουργίας Πίνακας 17 Προστιθέμενη Αξία μετά Κερδών για 5 Χρόνια σε Ευρώ Πίνακας 18 Στοιχεία Βασικής Προστιθέμενης Αξίας για 5 Χρόνια σε Ευρώ Γραφικές Παραστάσεις Συμπέρασμα Βιβλιογραφία

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την κατανόηση της μελέτης που ακολουθεί, είναι απαραίτητο, σε ένα πρώτο στάδιο, να παραθέσουμε τις προύποθέσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας. Προυποθέσεις τις επιχειρηματικής λειτουργίας, αποτελούν όλα τα πράγματα και οι υπηρεσίες που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει και να λειτουργεί η επιχείρηση, και να πραγματοποιεί τόσο το τεχνολογικό αποτέλεσμα (παραγωγή του προιόντος) όσο και κυρίως το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος) που επιδιώκεται με αυτή τη λειτουργία. Έχουν συνεπώς αυτές οι προυποθέσεις, από τα ίδια τα πράγματα, δυο απόψεις: την πραγματική, που τα εξετάζει από την τεχνολογική τους άποψη, σαν προυποθέσεις για να μπει σε κίνηση και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο παραγωγικός μηχανισμός της επιχείρησης (π.χ. Πρώτες ύλες) και την οικονομική που τις εξετάζει από την οικονομική τους άποψη, σαν οικονομική διαδικασία για την απόκτηση των πραγματικών προυποθέσεων (πράξη της αγοράς). Οι πραγματικές προυποθέσεις. Κάθε επιχείρηση κατά την οικονομική της δράση δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να καταναλώνει ορισμένα υλικά και υπηρεσίες και να παράγει άλλα που βρίσκονται πιο κοντά στην ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς, η κάθε εοιχείρηση, για να πραγματοποιήσει τη λειτουργία της, πρέπει να έχει διαθέσιμα τη στιγμή που πρόκειται να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία μια ποσότητα από τις κατηγορίες των πρεγμάτων που πρόκειται να μετασχηματίσει για να κατασκευάσει εκείνο που είναι το αποτέλεσμα της παραγωγικής της δράσης. Και ακόμη να διθέτει τα μέσα εκείνα και τις υπηρεσίες που με αυτά θα πραγματοποιήσει αυτό το μετασχηματισμό. Τα μέσα, τα πράγματα και οι υπηρεσίες αυτές, είναι οι πραγματικές παραγωγικές προυποθέσεις της επιχειρηματικής δράσης. Αυτές οι παραγωγικές προυποθέσεις, σαν κατηγορίες είναι σε μακροοικονομικό επίπεδο, καθόσον αφορά δηλαδή την παραγωγή γενικά, αυτές που αναπτύσσουμε παρακάτω. Πρώτη παραγωγική προυπόθεση, είανι τα παραγωγικά μέσα που με αυτά η επιχείρηση επεμβαίνει πάνω στα υλικά και τα μετατρέπει τεχνολογικά στις χρησιμότητες που είναι από τεχνολογική άποψη ο σκοπός της να παράγει. Στα παραγωγικά μέσα κατατάσουμε τέσσερις λειτουργικές κατηγορίες παραγωγικών προυποθέσεων, που είναι τοποθετημένες και απασχολούντια μόνιμα στην επιχείρηση: (a)το έδαφος με τα οικοδομήματα και τα διάφορα τεχνικά έργα που είναι εγκατεστημένα πάνω σε αυτό. (b)τα μηχανήμτα, τις τεχνικές κατασκευές δηλαδή που μετατρέπουν την ενέργει σε δύναμη, σε ισχύ που είναι προσαρμοσμένη να πραγματοποιεί ένα είδος έργου. (c)τα εργαλεία, τις τεχνικές κατασκευές δηλαδή που μεσολαβούν ανάμεσα στο μηχάνημα και το υλικό που είναι για την κατεργασία και εντοπίζουν και εξατομικεύουν τη δύναμη, την ισχύ από το μηχάνημα ( ή τον άνθρωπο), σε έργο εξατομικευμένο μέσα στο είδος που παράγει το μηχάνημα. (d)τη μέθοδο, με αυτήν που ο άνθρωπος λειτουργεί παραγωγικά, βάζει σε κίνηση αυτό το συνδυασμό από μηχάνημα και εργαλείο σε τρόπο που να παράγεται με τεχνολογική ακρίβεια και οικονομική δεοντολογία το έργο που επιδιώκεται. Η μέθοδος κατατάσσεται στα παραγωγικά μέσα, επειδή το καθένα από αυτά κατά ένα βαθμό εμπεριέχει, και κατά ένα άλλο, επιβάλλει τη μέθοδο παραγωγής με βάση την οποία παράγει το προιόν του. Ο άνθρωπος χρειάζεται σαν εξειδικευμένος χειριστής του παραγωγικού μέσου, που εφαρμόζει τη μέθοδο, που σημαίνει αναλυτικότερα ότι εξασφαλίζει τις προυποθέσεις για την κάθε παραγωγική λειτουργία του μέσου και τότε δίνει την εντολή να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία. Δεύτερη παραγωγική προυπόθεση είναι τα διάφορα υλικά που μπαίνουν στο ξεκίνημα της παραγωγικής διαδικασίας, για να υποστούν την ειδική επεξεργασία που κάνει η επιχείρηση για να μετατρέψει αυτά τα υλικά, στις χρησιμότητες που κατασκευάζει. Στην κατηγορία αυτή θα καταταγούν οτιδήποτε έχει πραγματική υπόσταση, έχει δηλαδή 3

4 διαστάσεις μέσα στο χώρο και χρησιμοποιείται από την επιχείρηση σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας προκειμένου: (a)να υποστεί μια κατεργασία και να μετασχηματιστεί, χωρίς να πάψει να ανακαλύπτεται (μεταλλαγμένο βέβαια) μέσα στο προιόν που παράχθηκε (πρώτες ύλες, όπως π.χ. Λαμαρίνα, χρώματα κλπ) ή (b)να αναλωθεί για να συντελέσει σε μια κατεργασία, στην προσθήκη δηλαδή μιας από τις ιδιότητες που έχει το έτοιμο προιόν, οπότε παύει να ανακαλύπτεται στο προιόν αυτό (αναλώσιμα ή βοηθητικά υλικά, όπως π.χ. Διαλυτικά χρωμάτων, οξέα καθαρισμού μετάλλων, καύσιμα κλπ) ή τέλος (c)να ενσωματωθεί αυτούσιο και αμετάβλητο στο προιόν, οπότε ανακαλύπτεται με την αρχική του μορφή και ιδιότητες (εξαρτήματα, όπως π.χ. Ένας διακόπτης, ένα πλήκτρο, μια χειρολαβή κλπ) Τα υλικά, σαν κατηγορία δαπάνης, συμμετέχουν στο κόστος της παραγωγής και του προιόντος. Για τα είδη και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται από το καθένα υλικό, εκδίδονται παραστατικά (που άλλωστε προβλέπονται σαν υποχρεωτικά από το νόμο) και συνεπώς οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται είναι γνωστές και δεδομένες. Εκείνο που πρέπει να προσδιοριστεί, με τη διαδικασία της αποτίμησης, είναι η αξία αυτών που χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθεί ένα προιόν, κάθε φορά που χρειάζεται να υπολογιστεί το κόστος του προιόντος που παράχθηκε. Τρίτη προυπόθεση της παραγωγής, αποτελεί η ανθρώπινη δουλειά που λειτουργεί την επιχείρηση σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της δράσης της. Σαν ανθρώπινη δουλειά νοείται εδώ, στην παραγωγική διαδικασία δηλαδή, η δουλειά του ανθρώπου-παραγωγού. Τέταρτη παραγωγική προυπόθεση αποτελεί η ενέργεια που χρειάζεται είτε έμμεσα για να κινήσει τα παραγωγικά μέσα που θα πραγματοποιήσουν ειδικές κατεργασίες πάνω στα υλικά (π.χ. Η ηλεκτρική ενέργεια), είτε άμεσα για να γίνουν ειδικές κατεργασίες με αυτή (π.χ. Θερμική κατεργασία μετάλλων). Πέμπτη και τελευταία προυπόθεση της παραγωγής, αποτελούν οι διάφορες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, πρώτο για να γίνει τεχνολογικά η παραγωγική σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις επιχειρήσεις και συνεπώς και τις καθεμιάς με όλες τις άλλες. Και δεύτερο για να γίνει η σύνδεση όλων αυτών των επιχειρήσεων και της καθεμιάς χωριστά, με τις λοιπές κοινωνικές παραγωγικές τους προυποθέσεις ( κράτος, συλλογικές οργανώσεις κλπ). 4

5 Αναφορά σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης μηχανολογικών έργων Αρχικά, αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις περιοχής Θεσσαλονίκης, μελετάμε σύντομα το ιστορικό τους και τα κυριότερα έργα τους, από τις οποίες στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε μια για την περαιτέρω μελέτη της. Αυτές είναι οι εξής. 5

6 Τεχνικά Μηχανολογικά Έργα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ.ΚΑΙ ΣΙΑ Εγκαταστάσεις: 11 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -Κιλκίς Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 7, Τ.Κ , Ιωνία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , , Fax: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία "Αναγνώστου Δ. & Σια" ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνικών - μηχανολογικών έργων. Από τα πρώτα της βήματα διακρίθηκε για τις κατασκευαστικές της δυνατότητες και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, όπως επιβεβαιώθηκε και με την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO από την EQA Hellas. Η εταιρεία αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: Σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών, βιομηχανικών, μηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων. Κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών, δοχείων, εναλλακτών. Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Μηχανουργικές εργασίες. Μελέτη, κατασκευή δικτύων σωληνώσεων. Μελέτη, κατασκευή μεταφορικών ταινιών. Κατασκευή, βαφή, εγκατάσταση πυλώνων ανεμογεννητριών. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η εταιρία είναι εγκατεστημένη στο 11 ο χλμ της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς, σε μία ιδιόκτητη έκταση m 2, εντός βιομηχανικού πάρκου. Οι στεγασμένοι χώροι παραγωγής καλύπτουν επιφάνεια 2.000m 2, με μήκος 85m, πλάτος 22,5m και ύψος 10m, πλήρως εξοπλισμένοι με όλες τις απαραίτητες γερανογέφυρες και λοιπό ανυψωτικό εξοπλισμό, γραφεία διοίκησης και βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 300m 2, αποθηκευτικούς χώρους 350m 2 και στεγασμένους χώρους αμμοβολής βαφής 600m 2. Επιπλέον διατίθεται φορητός εργοταξιακός εξοπλισμός, που αποτελείται από τρία γραφεία, τέσσερις αποθήκες, δύο εργαλειδοτήρια και αποδυτήρια προσωπικού. Εντός του επόμενου έτους έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση δύο επενδύσεων: Η 6

7 επέκταση του στεγασμένου χώρου παραγωγής κατά 1.000m 2 και οι νέες κλειστές εγκαταστάσεις αμμοβολής βαφής επιφάνειας 900m 2, με όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Ψαλίδι x 10mm 1 2 Στράντζα x 10mm 1 3 Ράντιαλ έως Ø75mm 1 4 Δράπανοι 2 5 Τόρνοι έως Ø800mm 2 6 Πλάνη x 1.000mm 1 7 Κύλινδρος x 15mm 1 8 Μηχανή κοπής πλάσματος έως 40mm 2 9 Πριονοκορδέλλες έως Ø Δισκοπρίονο έως 1.000mm 1 11 Πετρελαιογεννήτριες 8 12 Ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου Ηλεκτροσυγκολλήσεις ημιαυτόματες (GMAW) 5 14 Ηλεκτροσυγκολλήσεις αργκόν (GTAW) 7 15 Ηλεκτροσυγκολλήσεις αλουμινίου 1 16 Μηχανήματα μέσα δομικών έργων 5 17 Αεροσυμπιεστές 3 18 Παντογράφος CNC Οξυγόνου - Πλάσματος x 3.050mm 1 19 Υδραυλικός κύλινδρος x Μπούμα συγκόλλησης x x mm με μηχανή SAW 1000A 1 21 Γερανοφόρα φορτηγά 3 15tn 3 22 Μηχανές βυθιζόμενου τόξου SAW 1000A (βαποράκια) 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγωγός Μεταλλικές κατασκευές. Κατασκευή κτιρίου για το νέο Demi Water Πελάτης: Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος) 7

8 Επέκταση αποθήκης υλικών ΕΛ.ΠΕ. Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Προμήθεια υλικού, κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στο Ε.Σ. Παγκρήτιο για τις ανάγκες του ΑΘΗΝΑ 2004 Πελάτης: Κ/ΞΙΑ J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. Κατασκευή, ανέγερση και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταλλικού 5όροφου κτιρίου παραγωγής νουτριφώς Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Κατασκευή και ανέγερση σιδηρών κατασκευών στο εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής Θεσσαλονίκης Πελάτης: ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΤ Α.Ε. Κατασκευή αγωγών, εξεδρών και κλιμάκων καμινάδας Α.Η.Σ. Αθερινόλακκου ΙΙ Πελάτης: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. Κατασκευή και ανέγερση οροφής μηχανοστασίου Α.Η.Σ. Αθερινόλακκου ΙΙ Πελάτης: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. Βιομηχανικός εξοπλισμός Εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής υδροχλωρικού οξέος Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Κατασκευή και αντικατάσταση σερπαντίνας ατμού Bac αποφθοριώσεως Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Απομάκρυνση δύο (2) υπαρχόντων και τοποθέτηση δύο (2) νέων αεροσυμπιεστών και ενός (1) ξηραντήρα Πελάτης: Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος) Κατασκευή κελύφους εναλλάκτη Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση κινητού φορείου (δικτυωτή εξέδρα εργασιών) για τις σήραγγες Κακιάς Σκάλας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Μετσόβου, Δρίσκου, Ραψοματίου Πελάτης: DOMISSIMA Α.Ε. Τοποθέτηση αντιδραστήρα 8000lt θειικού αργιλίου Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Κατασκευή σιλό CaO και τοποθέτηση μηχανημάτων για νουτριφώς στα ammonitrate Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Κατασκευή αναμείκτη νουτριφώς Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Κατασκευή και εγκατάσταση κοχλία CaO και CaCO3 νουτριφώς Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) 8

9 Αντικατάσταση ανεμιστήρα κολόνας εξυγίανσης κοκκοποιητή Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Κατασκευή χοάνης τροφοδοσίας σιλό PDC 40t από νουτριφώς ammos Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Μηχανολογικές εργασίες στη Νησίδα Φορτώσεων Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Κατασκευή υπέργειου δικτύου σωληνώσεων αμμωνίας από τις δεξαμενές αποθηκεύσεως προς νιτρικά και ammonitrates Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Εγκατάσταση αντλιών και σωληνώσεων υγραερίου σε πρατήρια της ΒΡ HELLAS A.E. Πελάτης: ΒΡ HELLAS A.E. Κατασκευή γραμμής μεταφοράς 16 αργού από ΕΛ.ΠΕ. προς Μαμιδάκη Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Εγκατάσταση σωληνώσεων στην ΤΚ-862 Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων μονάδας 100 Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Κατασκευή κυκλώματος διανομής φωσφορικού οξέος στον αναμείκτη νουτριφώς Πελάτης: Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Εργοστάσιο Θεσ/νίκης) Αντικατάσταση σωληνώσεων στο κτίριο Demineralization ETL Πελάτης: Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος) Αντικατάσταση σωληνώσεων στο ACID WATER Πελάτης: Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος) Αφαίρεση παλαιού 16 και τοποθέτηση νέου αγωγού καυσίμου 20 (υπέργειου και υποθαλάσσιου) μήκους 3.000m στην ΕΚΟ ΕΛΔΑ Πελάτης: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί συνέχεια μιας μακράς και επιτυχημένης προσπάθειας του ιδρυτήκαι κυρίου μετόχου της κ. Ναούμ Αδάμ, ο οποίος ξεκίνησε με την ίδρυση της ατομικής επιχείρησης "ΝΑΟΥΜ ΑΔΑΜ", το Το κύριο αντικείμενο εργασιών της προσπάθειας εκείνης ήταν οι απλές μεταλλικές κατασκευές και κυρίως οι επισκευές πλοίων που εξυπηρετούνταν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η συνεχής αναγκαιότητα για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώθησε τη διοίκηση της εταιρίας να διευρύνει τις δραστηριότητες της και σε άλλους τομείς ακολουθώντας έναπροσεκτικό σχεδιασμό. Έτσι, στηριζόμενη στη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του προσωπικού τηςστον τομέα των μεταλλικών κατασκευών κατόρθωσε να κυριαρχήσει 9

10 στο χώρο της κατασκευής και εμπορίαςδεξαμενών υγραερίου και υγρών καυσίμων. Παράλληλα, η εταιρία σε όλη την πορεία της μέχρι σήμερα πραγματοποιούσε κάθε είδους μηχανολογικό έργο όπως συντηρήσεις διυλιστηρίων και βιομηχανιών, δίκτυα σωληνώσεων, δοχεία πιέσεως, εναλλάκτες, βυτία υγρών και αερίων, μεταλλικά κτίρια, πυλώνες ανεμογεννητριών και πλήθος άλλων έργων, τα οποία την καταξίωσαν στο χώρο των μηχανολογικών έργων. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εταιρία κατέχει και την άδεια κατασκευής δεξαμενών - λεβήτων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων πλαισίων μεαριθμό πρωτοκόλου: 15/φ14.2/4211/8/2243 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. Ε για την στελέχωση των τμημάτων της απασχολεί μόνιμο προσωπικό 40 εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων. Ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων μπορεί να διπλασιαστεί σε περιόδους αιχμής. Η διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας στις επιμέρους ειδικότητες είναι οι εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: 3 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ: 4 ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ: 10 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ: 10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ: 6 ΟΔΗΓΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ: 2 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην ανέγερση μονάδων παραγωγής Βιοκαυσίμων, έχοντας εκτελέσει πολλά έργα στην Ελλάδα, με πιο χαρακτηριστικό αυτό της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, στη Β ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, παραγωγικής ικανότητας 140 tn ημερησίως ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ δραστηριοποιείται στο τομέα των ενεργειακών έργων στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, κατασκευάζοντας και ανεγείροντας ένα πολύ μεγάλο φάσμα μηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών για έργα τηλεθέρμανσης, ηλέκτροπαραγωγής, αιολικής ενέργειας, φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κ.α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Οι Μηχανολογικές Βιομηχανικές Κατασκευές καθώς και η επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού 10

11 βιομηχανικών μονάδων είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, καθώς δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα εδώ και τρείς δεκαετίες, έχοντας συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Όλες οι δεξαμενές υγραερίου φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία PED 97/23, και συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθιερώθηκε ως κατασκευαστής δοχείων πίεσης στον Ελληνικό χώρο, έχοντας κατασκευάσει μεγάλο αριθμό εξοπλισμού υπό πίεση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΘΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. κατασκευάζει πυθμένες από ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο και αλουμίνιο. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ δραστηριοποιείται και στις μεταλλικές κατασκευές βαρέος τύπου, κατασκευάζοντας βιομηχανικά μεταλλικά κτίρια,ικριώματα, γερανογέφυρες, γέφυρες, στέγαστρα και πλήθος άλλών μεταλλικών κατασκευών για τη βιομηχανία. DIAS ON LINE Η Εταιρία Η τεχνική και οικονομική εξέλιξη της πρόσφατης δεκαετίας έφερε σε αδιέξοδο την σχέση τεχνικών εταιρειών και πελατών, διότι παλαιότερες δομές και αντιλήψεις που επικρατούσαν στην λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών τις αντικαθιστούσαν ανεπαρκείς στην φροντίδα μικρών και μεγάλων πελατών και ανίκανες για περισσότερη συμπίεση των τιμολογίων όπως οι οικονομικοανταγωνιστικές συνθήκες το επιβάλουν και οι πελάτες δικαιολογημένα το απαιτούσαν. Στην αντιμετώπιση αυτού του δυσάρεστου φαινομένου των ημερών μας, ένας σεβαστός αριθμός επιστημόνων μηχανικών, οικονομολόγων, λογιστών και τεχνικών πάσης βαθμίδας, ανταποκρίθηκε με την ίδρυση της η εταιρεία ΔΙΑΣ, με ευέλικτη δομή, υψηλή τεχνογνωσία και οπωσδήποτε χαμηλό λειτουργικό κόστος ώστε σε συνδυασμό με τις καλύτερες εμπορικές διασυνδέσεις να είναι σε θέση να προσφέρει το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα με το πλέον συμπιεσμένο κοστολόγιο. Τα στελέχη της εταιρείας ΔΙΑΣ υπήρξαν διευθυντές, εργοταξιάρχες και αξιόλογα μέλη σημαντικών εταιρειών που οι γνώσεις τους, η λειτουργικότητας τους, η εργατικότητα τους και η αφοσίωση τους στο έργο που υπηρέτησαν οδήγησαν στην εκτέλεση σοβαρών κατασκευών από τα οποία η κοινωνία μας αποκόμισε μεγάλο όφελος. 11

12 Με την συμμετοχή τους στην εταιρεία ΔΙΑΣ τα στελέχη αυτά την καθιστούν απόλυτα ικανή να κατασκευάζει μικρά και μεγάλα έργα με σιγουριά, με ταχύτητα και με συμπιεσμένο κόστος. Η υψηλή στάθμη τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων αποτελεί εγγύηση για την ορθότητα των μελετών μας και την άψογη εκτέλεση των εργολαβιών μας. Παράλληλα το τμήμα γενικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων έχει στην λίστα παραγωγής αξιόλογα έργα μεγάλης ποικιλίας. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις, γενικά εργαστήρια, παραγωγικά καταστήματα και βιοτεχνίες. Η εταιρεία ΔΙΑΣ διαθέτει άριστη τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση έργων μεγάλης ποικιλίας. Λόγω όμως των αναγκών της αγοράς ανέπτυξε ειδικά τμήματα όπως π.χ. το τμήμα εφαρμογών φυσικού αερίου και το τμήμα διαχείρισης και χρήσης υγρών καυσίμων.( Υγραερίων, πετρελαιοειδών). Στους δύο αυτούς τομείς οι μελέτες και τα εκτελεσθέντα έργα είναι εκατοντάδες και ισάριθμοι είναι και οι ευχαριστημένοι πελάτες μας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ν.ΧΑΛΔΟΥΤΑΣ&ΣΙΑΟ.Ε ΔΙΑΣ ΤεχνικήΕταιρίαΜελετών-Κατασκευών ΠεσόντωνΗρώων1-ΣταυρούποληΘεσσαλονίκης Τηλ fax

13 Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση Η μελέτη μας αφορά στην εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ. Με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης,γίνεται στη συνέχεια αναφορά στα οικονομικά στοιχεία για ειδικές επενδύσεις. 1.Για επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος υποβάλλονται: (a)κοστολόγηση κατασκευών και λοιπών έργων σε πίνακες i.δομικά έργα. Είδος κατασκευής σε Μ2 ή Μ3 Τιμή μονάδας Κόστος

14 ii.μηχανολογικός εξοπλισμός Είδος Χαρακτηριστικά μεγέθη σε HP, KW Τιμή μονάδας Κόστος iii.ειδικές κατασκευές(ιδιοκατασκευές- Συμπληρωματικές κατασκευές) Είδος Υλικό Τιμή μονάδας Κόστος (b)εφόσον γίνεται και εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να δίνονται στοιχεία επιμερισμού του κόστους. 2.Για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας παρατίθενται τα ακόλουθα: (a)αξία εξοικονόμησης ενέργειας. (b)όφελος-κόστος από τις άλλες επιδράσεις της επένδυσης. (c)χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης (d)τεχνικοοικονομική αιτιολόγηση της επιλογής της προτεινόμενης επένδυσης. (e)ανάλυση κόστους κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού. 3.Για ίδρυση ή επέκταση εργαστηρίου: (a)κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. (b)κεφάλαια κίνησης.εκτίμηση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης για την έναρξη της λειτουργίας και εκτίμηση της αύξησης του κατά το πρώτο,δεύτερο και τρίτο χρόνο λειτουργίας της μονάδας. (c)σαφής διαχωρισμός μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περίπτωση που πρόκειται για εργαστήριο που υπάγεται σε βιομηχανία. 4.Για επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. (a)ανάλυση κόστους μηχανολογικού εξοπλισμού. (b)κόστος ειδικών κατασκευών. (c)κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. (d)τεχνικοοικονομική αιτιολόγηση της επιλογής της προτεινόμενης επένδυσης.

15 Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου Αν ρίξουμε μια ματιά στις πέντε φάσεις (ή τον κύκλο ζωής) ενός έργου, μπορούμε να αποκτήσουμε μια αντίληψη της φύσεως του και των απαιτήσεων της διευθύνσεως του. Κατά τη φάση 1,τη σύλληψη, τα έργα περνούν από τη λάμψη μιας ιδέας σε μια σχεδιασμένη πρόταση ή εισήγηση και στη συνέχεια σε περισσότερο συγκεκριμένους όρους.κατά τη διάρκεια αυτής της φάσεως,υπάρχουν λίγα άτομα που απασχολούνται με το έργο, καθόσον αυτό βρίσκεται κυρίως στα χαρτιά, και τα προβλήματα του οργανισμού και της διευθύνσεως αυτού δεν είναι συνήθως σοβαρά. Κατά τη φάση 2,τον ορισμό, το έργο αρχίζει να παίρνει ζωή.απασχολούνται περισσότερα άτομα, γι αυτό και τα προβλήματα,τόσο του οργανισμού,όσο και της διεθύνσεως του έργου αυξάνονται.αν η δομή του οργανισμού του έργου δεν είναι αποδοτική θα πρέπει να μεταβληθεί.

16 Η φάση 3, ο σχεδιασμός, μπορεί να επικαλύπτει τις φάσεις 2 και 4. 'Οταν οι δραστηριότητες του σχεδιασμού βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο, είναι δυνατό να γίνουν ακόμα αλλαγές αν πρόκειται για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της διευθύνσεως και του ελέγχου. Η μετάβαση από τη φάση 4 στη φάση 5, την παραγωγή και εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση, σε μερικές περιπτώσεις, παρεμβάλλει τα πιο σοβαρά προβλήματα διευθύνσεως. Ο οργανισμός απαιτεί σημαντικές αλλαγές, γιατί αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο το έργο παύει μόνο του. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου ενσωματώνεται στην εταιρεία και μπορεί να φέρει μαζί του και μέρη του οργανισμού του έργου, που τελικά χάνουν την ταυτότητα τους και γίνονται μέρη του μεγάλου οργανισμού. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι σπανίως, αν ποτέ, υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πέντε φάσεων του έργου. Δυο ή περισσότερες -ακόμα και οι πέντε φάσεις- μπορούν να προχωρούν ταυτόχρονα, πράγμα που εξαρτάται από τη φύση και τη συνθετότητα του εκτελούμενου έργου. Ουσιατικά, υπάρχει μια ανάδραση μεταξύ των διαφόρων φάσεων.στην πραγματικότητα, μέσα σε ένα έργο συνήθων υπάρχουν άλλα μικροέργα, που το καθένα έχει πέντε φάσεις.ένα μικροέργο ή ολόκληρο το έργο,μπορεί να διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι αυτό οδηγήται σε εσφαλμένα αποτελέσματα.οι διαχειριστικές λειτουργίες και υπηρεσίες-που παρέχουν τη χρηματοδότηση και τις πρώτες ύλες- πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε μια από τις φάσεις του έργου. Για παράδειγμα, ένα έργο για την ανάπτυξη ενός υπεραυτόματου συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας και πιέσεως μπορεί να έχει προχωρήσει αρκετά στη φάση της αναπτύξεως, όταν ένα απρόβλεπτο πρόβλημα παρουσιάζεται: Ένας ηλεκτρονικός διακόπτης στερεάς καταστάσεως που σχεδιάστηκε και επαναλαμβάνεται πολλές φορές στο σύστημα,παρουσιάζει πολύ μεγάλο κόστος. Θα πρέπει τότε να βρεθεί ή σχεδιαστεί κάτι ισοδύναμο σε λειτουργικότητα,άλλα με χαμηλότερο κόστος. Το πρόβλημα αυτό εισάγει ένα μικροέργο που πρέπει να δικαιολογηθεί οικονομικά. Ένας μικρός βρόχος τοποθετείται εξωτερικά της κύριας δομής του έργου για να περιλάβει το νέο μικροέργο. Αν το μικροέργο αποτύχει στο να λύσει το πρόβλημα της παραγωγής, ολόκληρο το έργο δυνατόν να τερματιστεί. Στη συνέχεια,μελετάμε ένα συγκεκριμένο έργο της επιχείρησης. Α.ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μηχανουργείο-Ηλεκτροτεχνείο με τμήμα Λεβητοποιείου-Σωληνουργείου, στο εξής καλούμενο μονάδα Ηλεκτρομηχανουργείου. Β. ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΝΑΝΩΣΤΟΥ Δ.ΚΑΙ ΣΙΑ θα εγκαταστήσει μονάδα Ηλεκτρομηχανουργείου στην περιοχή της Σίνδου, για την τεχνική εξυπηρέτηση των εργοστασίων της καθώς επίσης και των υπόλοιπων συνεταιριστικών βιομηχανιών. Αναλυτικά ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της μονάδας αυτής θα περιλαμβάνει: (a) Την προγραμματισμένη συντήρηση των παραπάνω βιομηχανιών. (b)τις επισκευές μηχανημάτων και κυκλωμάτων. (c)τις κατασκευές ειδικών και τυποποιημένων εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων των λειτουργούντνων συνεταιριστικών εργοστασίων που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Συγκεκριμένα, σαν προγραμματισμένη συντήρηση νοείται η περιοδική προληπτική

17 συντήρηση των εγκαταστάσεων των εργοστασίων σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των εργοστασίων και την περιοδικότητα συντηρήσεως των τμημάτων τους. Σαν επισκευές μηχανημάτων και κυκλωμάτων νοούνται οι μηχανουργικές επισκευές των μηχανών που υφίστανται βλάβες, οι περελίξεις ηλεκτροκινητήρων, οι επισκευές ηλεκτρικών εξαρτημάτων και οργάνων, καθώς και οι επισκευές των κυκλωμάτων και γραμμών κατά το χρόνο της λειτουργίας των εργοστασίων. Σαν κατασκευές τυποποιημένων ή ειδικών εξαρτημάτων νοούνται οι προγραμματισμένες κατασκευές ανταλλακτικών για απόθεμα των βιομηχανιών όπως άξονες, οδοντυωτοί τροχοί, πείροι, πηνία, μετασχηματιστές, αυτόματοι διακόπτες κ.λ.π. Σαν κατασκευές ειδικών και τυποποιημένων εγκαταστάσεων νοούνται οι κατασκεύες βάσεων, δεξαμενών, σωληνώσεων,μεταλλικών πλαισίων τυμπάνων κ.λ.π που θα χρειαστούν κατά περίπτωση για αντικατάσταση υπαρχόντων ή για επέκταση γραμμών. Γενικά οι παραπάνω δραστηριότητες της μονάδας του Ηλεκτρομηχανουργείου θα συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού,στην αποφυγή αυξημένων και απόβλεπτων δαπανών και το σπουδαιότερο, θα ελλατωθεί ο τυχόν χρόνος αδράνειας των μηχανημάτων, λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών. Γ.ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ Κατά τα τέσσερα πρώτα έτη λειτουργίας του εργοστασίου το τεχνικό προσωπικό εξοικειώθηκε με τον τρόπο λειτουργίας και αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών.για την μέχρι σήμερα εκτελούμενη συντήρηση, οι ανάγκες του εργοστασίου σε μόνιμο τεχνικό προσωπικό κατά την περίοδο λειτουργίας του μπορούν να ικανοποιηθούν με το 50% του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού λόγω εξοικειώσεως των τεχνικών με τα μηχανήματα και αυξήσεως της αποδοτικότητας. Επομένως, στην παρούσα φάση, το 50% περίπου του τεχνικού προσωπικού (40 άτομα περίπου) θα πρέπει ή να απολυθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε άλλον τομέα. Μετά από παρακολούθηση και αξιολόγηση απασχολουμένων τεχνικών διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από αυτούς έχουν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία μηχανουργείου. Επίσης, δυο ηλεκτροτενίτες εστάλησαν και εκπαιδεύτηκαν πρόσφατα στο 301 στρατιωτικό εργοστάσιο βάσεως στην Αθήνα επί των περιελίξεων ηλεκτροκινητήρων. Για την καλύτερη αξιοποίησητων τεχνιτών αυτών, σε πρώτη φάση προβλέπεται η δημιουργία τεχνικής υπηρεσίας με επικεφαλής υπεύθυνο μηχανικό και τους κατάλληλους υπομηχανικούς και εργοδηγούς, καθώς και η δημιουργία κατασκευαστικού και επισκευαστικού προσωπικού. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται αύξηση και ανάλογη σύνθεση του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των μελλοντικών εργοστασίων των συνεταιριστικών βιομηχανιών. Συγκεκριμένα η μονάδα προβλέπεται να αποτελέσει την τεχνική υπηρεσία των συνεταιριστικών βιομηχανιών και η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες εργασίες στο κάθε εργοστάσιο: (a)προγραμματισμό συντηρήσεως και εκτέλεση συντηρήσεως. (b)επισκευές συις βλάβες των μηχανημάτων και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικων εγκαταστάσεων. (c)κατασκευές ανταλλακτικών για την κάλυψη τακτικών αποθεμάτων των συνεταιριστικών βιομηχανιών. (d)κατασκευές και εγκαταστάσεις ειδικών κατασκευών και δικτύων στις συνεταιριστικές βιομηχανίες. (e)παροχή βοήθειας για παραγγελίες ορισμένων ειδικών ανταλλακτικών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

18 (f)εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού για το χειρισμό των μηχανημάτων. Για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού και κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της μονάδας θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός μηχανολόγου μηχανικού ( με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μηχανουργείο) και ένος υπομηχανικού ηλεκτρολόγου με επιμερισμό εργασίας 50% σε σχέση με προσφορά υπηρεσιών στα εργοστάσια. Επίσης θα προσληφθεί και ένας σχεδιαστής. Δ.ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Θα ανεγερθεί κτίριο 1000m 2 και ύψος 6m μέσα στο οποίο θα γίνει διευθέτηση των εξής χώρων, όπως δείχνονται στο συνημμένο σχέδιο. (a)μηχανουργείο (10*24=240m 2 και ύψος 6m). (b)ηλεκτροτεχνείο (10*14=140m 2 και ύψος 6m). (c)λεβητοποιείο, σωληνουργείο, σιδηρουργείο (20*24=480m 2 και ύψος 6m). (d)αποθήκη με πατάρι (10*7=70m 2 και ύψος 6m). (e)χώροι αρχιτεχνιτών και βοηθητικοί (3*10=30m 2 και ύψος 3m). Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.Μηχανουργικός τόρνος (μεγάλης ακριβείας) 2.Μηχανουργικός τόρνος (ακριβείας) 3.Φρεζοδράπανο (boring) 4.Δράπανο (radial) 5.Δράπανο μηχανουργείου 6.Πλάνη 7.Φρέζα μηχανουργική 8.Τροχιστικό μηχάνημα 9.Σιδεροπρίονο παλιδρομικό 10.Ρεκτιφιέ επιπέδων επιφανειών 11.Γραναζοδιακόπτης 12.Ηλεκτροκόλληση 13.Υδραυλική πρέσσα 14.Πάγκος μετά πλάκας εφαρμογής (2) 15.Ψαλίδι κοπής μετάλλων 16.Ζουμποψάλιδο 17.Στραντζόπρεσσα 18.Μεταλλουργικός ρολλός

19 19.Ηλεκτροπόντα 20.Σιδεροπρίονο 21.Ηλεκτροκόλληση 22.Συσκευές οξυγόνου (2) 23.Τροχιστικό μηχάνημα 24.Γερανογέφυρα L=14m, 5τόν. 25.MONORAILS (2 τόν.) (δύο) 26.Μηχανή περιελίξεως πηνίων ηλεκτροκινητήρων και καβαλλέτο 27.Αποφλοιωτής συρμάτων 28.Μηχανή περιελίξεως μικροπηνίων 29.Διαγνωστική συσκευή βλαβών 30.Αυλακωτήρας συλλεκτών 31.Όργανα μετρήσεων (ηλεκτρολογικό- ηλεκτρονικό) ΣΤ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η χωροταξική οργάνωση του ηλεκτρομηχανουργείου φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

20 ΑΠΟΘΗΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Μονορέϊλ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ Γερανογέφυρα 5τ. ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ Μονορέϊλ 1,25τ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΤΟΨΗ) Ζ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.Κόστος κτιρίου Το κτίριο θα κτιστεί σε οικόπεδο στην περιοχή της Σίνδου Κόστος οικοπέδου

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ Ως Εγχώρια Συμμετοχή (ΕΣ) ορίζεται η αξία, η οποία προστίθεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της κατασκευής-μεταποίησηςσυναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επιλογή πρώτων υλών Υλοποίηση κατασκευών Αποθήκευση & µεταφορά Εκφορτώσεις - Ανέγερση ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας. APK Garages Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες: 99 356168

Παρουσίαση Εταιρίας. APK Garages Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες: 99 356168 Παρουσίαση Εταιρίας APK Garages Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες: 99 356168 Δυνατότητες Εταιρίας Συνεργείο Οχημάτων Συντήρηση, Επιδιόρθωση Eπιβατικών και Εμπορικών Οχημάτων. Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνία Κατασκευής Ειδών Θέρμανσης

Βιοτεχνία Κατασκευής Ειδών Θέρμανσης Βιοτεχνία Κατασκευής Ειδών Θέρμανσης Η εταιρεία WARM ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και διάθεση τζακιών και θερμαστρών ξύλου υψηλής ποιότητας. Με την συνεχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ μελέτη και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αλουμινένιος τριγωνικός Δικτυωτός φορέας για υποψηφιότητα για Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας www.2en.gr info@2en.gr εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013

Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013 Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013 Η εταιρεία Η DOPPLER ΑΒΕΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Τον Νοέμβριο του 2000 η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 4500 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 128/2012 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα