Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011."

Transcript

1 Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) [Σταθερού Εισοδήµατος σε CHF] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Yield (CHF) [Απόδοσης σε CHF] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) [Μικτό σε CHF ] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Growth (CHF) [Αναπτυξιακό σε CHF] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) [Μετοχικό σε CHF] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) [Σταθερού Εισοδήµατος σε EUR] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) [Απόδοσης σε EUR] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) [Μικτό σε EUR] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) [Αναπτυξιακό σε EUR] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) [Μετοχικό σε ΕUR] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (USD) [Σταθερού Εισοδήµατος σε USD] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) [Απόδοσης σε USD] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) [Μικτό σε USD] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) [Αναπτυξιακό σε USD] Υποκεφάλαιο Επενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund Equity (USD) [Μετοχικό σε USD]

2

3 Eλεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Ιανουαρίου 2011 Πίνακας Περιεχοµένων Σελίδα ISIN Διαχείριση και Διοίκηση 2 Χαρακτηριστικά του Α/Κ 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 7 UBS (Lux) Strategy Fund 9 UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) 11 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Yield (CHF) 21 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) 44 P-dist/ LU P-acc/ LU P-C-dist/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Growth (CHF) 67 P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) 87 P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) 105 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) 113 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) 135 P-dist/ LU P-acc/ LU P-C-dist/ LU N-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) 156 P-acc/ LU N-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) 176 P-acc/ LU N-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (USD) 195 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) 202 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) 221 P-dist/ LU P-acc/ LU P-C-dist/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) 241 P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Fund Equity (USD) 259 P-acc/ LU Προσαρτήµατα των Οικονοµικών Καταστάσεων 275 Παράρτηµα 281 Περιορισµοί επί των Πωλήσεων Τα µερίδια του παρόντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν µπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν η να διατεθούν εντός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

4 Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρία Διαχείρισης (από την 15η Σεπτεµβρίου 2010) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B Διοικητικό Συµβούλιο Andreas Schlatter, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Tim Blackwell, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Παρίσι Mario Cueni, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Martin Thommen, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Gilbert Schintgen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Christian Eibel, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου UBS AG, UBS Global Asset Management, Ζυρίχη Τράπεζα Θεµατοφυλακής και κύριος υπεύθυνος πληρωµών UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 2, L-2010 Λουξεµβούργο Υπεύθυνος διοικητικών θεµάτων UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο Ελεγκτές του Α/Κ και της Εταιρίας Διαχείρισης Ernst & Young S.A., 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d Activité Syrdall 2, L-5365 Μούνσµπαχ Εταιρία Διαχείρισης (µέχρι την 14η Σεπτεµβρίου 2010) UBS Strategy Fund Management Company S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B Διοικητικό Συµβούλιο Robert Süttinger, Πρόεδρος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Aloyse Hemmen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Gilbert Schintgen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Court Taylour, Μέλος Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Πωλήσεις στην Ελβετία Εκπρόσωπος UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Βασιλεία Υπεύθυνοι πληρωµών UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Βασιλεία UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Ζυρίχη και τα γραφεία της στην Ελβετία Tα ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία, και από την UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία. UBS (Lux) Strategy Fund 2

5 Πωλήσεις στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας Υποστήριξη πωλήσεων και υπεύθυνος πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Φρανκφούρτη / Μάιν Υπεύθυνος πωλήσεων, πληρωµών και πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Φρανκφούρτη / Μάιν Tα ενηµερωτικά δελτία πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Φρανκφούρτη / Μάιν. Πωλήσεις στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Αντιπροσωπεία πωλήσεων και υπεύθυνος πληρωµών Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Βαντούζ Πωλήσεις στην Κύπρο, τη Δανία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Δηµοκρατία της Αυστρίας, την Σιγκαπούρη*, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ταϊβάν και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µερίδια του παρόντος Α/Κ µπορούν να πωληθούν σε αυτές τις χώρες. * Περιορισµένο πρόγραµµα εξωτερικού [Restricted foreign scheme] Tα ενηµερωτικά δελτία πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν στις αντιπροσωπείες πωλήσεων καθώς και στην καταστατική έδρα της Eταιρίας Διαχείρισης. UBS (Lux) Strategy Fund 3

6 Χαρακτηριστικά του Α/Κ Tο A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" (το οποίο εφ'εξής χάριν συντοµίας θα ονοµάζεται "Aµοιβαίο Kεφάλαιο" ή A/K) προσφέρει στους επενδυτές µία σειρά διαφόρων υποκεφαλαίων (υπό την µορφή οµπρέλλας) τα οποία επενδύουν σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική που περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus]. Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων, το οποίο περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία επί εκάστου υποκεφαλαίου, θα επικαιροποιείται κατά την έναρξη εκάστου νέου υποκεφαλαίου. Tο A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" συνεστήθη ως ένα νοµικώς εξαρτώµενο ανοικτού τύπου επενδυτικό A/K υπό την µορφή οργανισµού συλλογικών επενδύσεων [fonds commun de placement, FCP] σύµφωνα µε το Mέρος I το νόµου του Λουξεµβούργου περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων της 30ης Mαρτίου Tο A/K αρχικώς συνεστήθη µε την ονοµασία SBC Global Portfolio σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Διαχείρισης οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Eταιρίας UBS Strategy Fund Management Company S.A. (πρώην SBC Global Portfolio Management Company S.A.) την 22α Iουλίου Οι δραστηριότητες της εταιρίας UBS Strategy Fund Management S.A. υπό την ιδιότητά της ως Εταιρίας Διαχείρισης του A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" έληξαν την 14η Σεπτεµβρίου Την 15η Σεπτεµβρίου 2010 η εταιρία UBS Fund Management Company (Luxembourg) S.A ανέλαβε τα καθήκοντα της Εταιρίας Διαχείρισης. Oι κανονισµοί διαχείρισης µπορούν να µεταβληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Eκάστη τροποποίηση δηµοσιεύεται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα [Mémorial], σε µία Λουξεµβουργιανή καθηµερινή εφηµερίδα και, εάν παραστεί ανάγκη, στα επίσηµα έντυπα τα οποία καθορίζονται για τις αντίστοιχες χώρες στις οποίες πωλούνται µερίδια του A/K. Oι νέοι κανονισµοί τίθενται σε ισχύ κατά την υπογραφή εκ µέρους της Εταιρίας Διαχείρισης και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής. H ενοποιηµένη έκδοση κατατίθεται στο Eµπορικό Mητρώο και Mητρώο Eταιριών του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεµβούργου για να µπορεί να την εξετάσει όποιος θέλει. Tο A/K δεν έχει νοµική προσωπικότητα ως επενδυτικό A/K. Όλα τα στοιχεία καθαρού ενεργητικού εκάστου υποκεφαλαίου αποτελούν εξ αδιαιρέτου περιουσία όλων των επενδυτών οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώµατα σύµφωνα µε την κατηγορία των µεριδίων τα οποία κατέχουν. Aυτά τα στοιχεία ενεργητικού είναι χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού της Eταιρίας Διαχείρισης. Tα χρεώγραφα και τα άλλα στοιχεία ενεργητικού του A/K αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης προς το συµφέρον και για λογαριασµό των µεριδιούχων ως ειδικά στοιχεία ενεργητικού της Eταιρίας µε την επωνυµία UBS Strategy Fund Management Company S.A. Tην στιγµή αυτή διατίθενται τα ακόλουθα υποκεφάλαια : UBS (Lux) Strategy Fund Νόµισµα Fixed Income (CHF) CHF Yield (CHF) CHF Balanced (CHF) CHF Growth (CHF) CHF Equity (CHF) CHF Fixed Income (EUR) EUR Yield (EUR) EUR Balanced (EUR) EUR Growth (EUR) EUR Equity (EUR) EUR Fixed Income (USD) USD Yield (USD) USD Balanced (USD) USD Growth (USD) USD Equity (USD) USD H Eταιρία Διαχείρισης µπορεί να εκδίδει διάφορες κατηγορίες µεριδίων για κάθε ένα από τα υποκεφάλαια : Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ρ" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να διατεθούν σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων P διαφέρει από τις κατηγ. µεριδίων "H" και "K-1" αναφορικά µε το ύψος της ενιαίας προµήθειας [flat fee]. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "P-C" ως µέρος του ονόµατός τους παρέχουν το δικαίωµα ετήσιας διανοµής κερδών στον κατοχό τους. Αυτή η διανοµή κερδών όµως δεν πραγµατοποιείται στον µεριδιούχο αλλά αντί γι'αυτό µεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο ίδρυµα "UBS Optimus Foundation", ένα ίδρυµα το οποίο συνεστήθη την 13η Δεκεµβρίου 1999 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελβετικού δικαίου. Ο σκοπός είναι να προωθήσει την πολιτιστική, καλλιτεχνική, επιστηµονική και κοινωνική ζωή και δηµιουργία κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια σε όλες τις πιθανές της µορφές και να υποστηρίξει πρόσωπα τα οποία έχουν ανάγκη και να βοηθήσει εκείνους που έχουν διανοητικές ή σωµατικές αναπηρίες. Οι διανοµές κερδών που αφορούν την κατηγορία µεριδίων "P-C" πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στο ίδρυµα "UBS Optimus Foundation" το οποίο τα χρησιµοποιεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως ορίζεται στους σκοπούς του. Ολόκληρη η προµήθεια έκδοσης για τα µερίδια της κατηγορίας "P-C" καταβάλλεται επίσης στο ίδρυµα "UBS Optimus Foundation" µαζί µε την συνολική ενιαία προµήθεια που επιβάλλεται επί του τµήµατος των στοιχείων καθαρού ενεργητικού που συνδέονται µε τα µερίδια της κατηγορίας "P-C". Τα µερίδια της κατηγορίας "P-C" µπορούν να ληφθούν µόνον από την Εταιρία Διαχείρισης και τους διανοµείς της UBS. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ν" ως µέρος του ονόµατός τους (= µερίδια µε περιορισµούς ως προς τους συνεργάτες διανοµής και τις χώρες διανοµής) εκδίδονται αποκλειστικά µέσω Διανοµέων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Γερµανία εξουσιοδοτηµένων από την UBS AG, καθώς επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσω Διανοµέων σε περαιτέρω χώρες διανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Η" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. UBS (Lux) Strategy Fund 4

7 Η κατηγορία µεριδίων "Η" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Κ-1" αναφορικά µε ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνο ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-1" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "Κ-1" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Η" ως προς ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-2" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων ή σε έγγραφη εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate] προς την UBS AG ή προς έναν από τους εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους της και οι οποίοι (επενδυτές) προβλέπουν ελάχιστη επένδυση ύψους 10,000, CHF ή ισοδυνάµου ύψους, που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσόν, εκφραζοµένου στο νόµισµα αναφοράς [reference currency] του χαρτοφυλακίου το οποίο συνδέεται µε την εντολή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων / στοιχείων ενεργητικού ή µε την εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "F" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να εκδίδονται µόνον προς επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων προς την UBS AG ή προς µία από τις εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές. Κατά την λύση / καταγγελία της εντολής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων οι επενδυτές χάνουν το δικαίωµα κατοχής µεριδίων του Α/Κ. Η UBS AG ή οι εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές δύνανται να επιστρέψουν αυτά τα µερίδια µε την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού τους και αδαπάνως για το Α/Κ. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Q" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται για επαγγελµατίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα οι οποίοι προβαίνουν στις ακόλουθες επενδύσεις: (α) για δικό τους λογαριασµό, (β) για λογαριασµό των πελατών τους µέσα στα πλασία µίας εντολής διαχείρισης εν λευκώ [discretionary mandate], ή (γ) για λογαριασµό ενός οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο οποίος αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης από έναν επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι : (i) Η UBS AG έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως τον ρηθέντα επαγγελµατία να πραγµατοποιήσει εγγραφή στην κατηγορία µεριδίων, και (ii) στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο ανωτέρω επαγγελµατίας έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από την εποπτεύουσα αρχή, στην οποία υπόκειται, να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις και είναι κάτοικος Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ελλάδος, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιχτενστάϊν, Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας ή Ηνωµένου Βασιλείου και / ή ενεργεί για λογαριασµό ενός άλλου επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την UBS AG και είναι κάτοικος µίας εκ των ανωτέρω αναφερθεισών χωρών. Η είσοδος επενδυτών σε περαιτέρω χώρες διανοµής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε τα χαρακτηριστικά : "I-72", "I-68", "I-66", "I-64", "I-62", "I-58", "I-56", "I-54", "I-50" και "I-48" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "I-6.5" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [umbrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Χρεώνεται προµήθεια η οποία καλύπτει τα έξοδα διοίκησης του Κεφαλαίου [Fund] (όπου περιλαµβάνονται οι δαπάνες της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) απ'ευθείας στο Υποκεφάλαιο. Τα έξοδα για την διαχείριση στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων και την διανοµή κερδών χρεώνονται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ι-Χ" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνία αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [obrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της Διοίκησης του Α/Κ (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και διανοµής κερδών χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "U-X" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε επενδυτική δυνατότητα η οποία ορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο [prospectus] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της Διοίκησης του κεφαλαίου [Fund] (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και της διανοµής χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Αυτή η κατηγορία µεριδίων απευθύνεται αποκλειστικά προς χρηµατοπιστωτικά προϊόντα (δηλαδή αµοιβαία κεφάλαια επένδυσης σε µερίδια άλλων αµοιβαίων [fund of funds] ή άλλα συγκεντρωτικά σχήµατα σύµφωνα µε τις διάφορες νοµοθεσίες). Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Oι κανονισµοί διαχείρισης παρέχουν στην εταιρία διαχείρισης την εξουσία και την αρµοδιότητα να θέτει σε κυκλοφορία διάφορα υποκεφάλαια καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες µεριδίων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εντός αυτών των υποκεφαλαίων για λογαριασµό του Α/Κ. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων ενηµερώνεται / επικαιροποιείται κάθε φορά κατά την οποία εκδίδεται ένα νέο υποκεφάλαιο ή µία πρόσθετη κατηγορία µεριδίων. Tο A/K δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό αναφορικά µε το µέγεθος των στοιχείων καθαρού ενεργητικού του, τον αριθµό των µεριδίων, τον αριθµό των υποκεφαλαίων και την διάρκεια. Το Α/Κ αποτελεί νοµική οντότητα. Αναφορικά µε τους µεριδιούχους όµως κάθε υποκεφάλαιο θεωρείται χωριστό από τα άλλα. Τα στοιχεία ενεργητικού ενός υποκεφαλαίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον συµψηφισµό των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το συγκεκριµένο υποκεφάλαιο. H απόκτηση µεριδίων του A/K συνεπάγεται αποδοχή των κανονισµών διαχείρισης από τον µεριδιούχο. Δεν υπάρχει διάταξη στους κανονισµούς διαχείρισης για συνέλευση των µεριδιούχων. UBS (Lux) Strategy Fund 5

8 Tο οικονοµικό έτος του A/K λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του Ιανουαρίου. Mόνο τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και σε ένα από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτό θα θεωρούνται ότι είναι έγκυρα. Πληροφορίες περί του εάν ένα υποκεφάλαιο του Α/Κ Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] µπορούν να ληφθούν από τον Υπεύθυνο Διοικητικών Θεµάτων ή από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] (www.bourse.lu). Oι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης διατίθενται δωρεάν στους µεριδιούχους στην καταστατική έδρα της Eταιρίας Διαχείρισης και στην Tράπεζα Θεµατοφυλακής. Oυδεµία πώληση µεριδίων [subscription] δύναται να γίνει δεκτή επί τη βάσει των οικονοµικών εκθέσεων. Oι πωλήσεις µεριδίων [subscriptions] γίνονται δεκτές µόνον επι τη βάσει του τρέχοντος ενηµερωτικού δελτίου πωλήσεων συνοδευοµένου από την τελευταία ετήσια έκθεση διαχείρισης και από την τελευταία τυχόν υφιστάµενη εξαµηνιαία έκθεση διαχείρισης. H έκδοση και η εξαγορά µεριδίων του A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" υπόκεινται στους κανονισµούς οι οποίοι ισχύουν στην συγκεκριµένη χώρα. UBS (Lux) Strategy Fund 6

9 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προς τους µεριδιούχους του A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο Eλέγξαµε τις συνοδευτικές οικονοµικές καταστάσεις του A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" και εκάστου εκ των υποκεφαλαίων του, οι οποίες απαρτίζονται από την κατάσταση στοιχείων καθαρού ενεργητικού [statement of net assets] και την κατάσταση επενδύσεων σε χρεώγραφα και άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού [statement of investments in securities and other net assets] ως έχουν κατά την 31η Ιανουαρίου 2011 και επίσης από την κατάσταση λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης [statement of operations] και την κατάσταση µεταβολών στοιχείων καθαρού ενεργητικού [statement of changes in net assets] σχετικά µε το έτος το οποίο έληξε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία καθώς και από µία σύνοψη των σηµαντικών µορφών λογιστικής πολιτικής και από άλλα επεξηγηµατικά προσαρτήµατα των οικονοµικών καταστάσεων. Η ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης για τις οικονοµικές καταστάσεις To Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και την ορθή παρουσίαση των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις του Λουξεµβούργου που αφορούν την σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και επίσης είναι υπεύθυνο για εκείνο τον εσωτερικό έλεγχο τον οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης κρίνει ότι είναι αναγκαίος έτσι ώστε να παράσχει την δυνατότητα της πραγµατοποίησης της σύνταξης και παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων που είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη είτε σε σφάλµα. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την λήψη ελεγκτικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τα ποσά και τα στοιχεία τα εµφανιζόµενα στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες οι οποίες επελέγησαν εξαρτώνται από την κρίση του Εγκεκριµένου Ελεγκτή Επιχειρήσεων [Réviseur d Entreprises Agréé], συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων για ουσιώδεις ανακρίβειες των οικονοµικών καταστάσεων, είτε αυτές οφείλονται σε δόλο είτε σε σφάλµα. Προβαίνοντας σε αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων ο Ελεγκτής εξετάζει την χρήση εσωτερικού ελέγχου που αφορά την σύνταξη και την ορθή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ελεγχοµένου νοµικού προσώπου έτσι ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες είναι οι αρµόζουσες µέσα στα πλαίσια των περιστάσεων όχι όµως προς τον σκοπό έκφρασης γνώµης ως προς την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου του ελεγχοµένου νοµικού προσώπου. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των µορφών λογιστικής πολιτικής οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών υπολογισµών οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν µία βάση για την εκ µέρους µας ελεγκτική γνωµοδότηση. Ευθύνη του Εγκεκριµένου Ελεγκτή Επιχειρήσεων [réviseur d entreprises agree] Η δικιά µας ευθύνη επικεντρώνεται στο να εκδώσουµε γνωµοδότηση επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. Διεξαγάγαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τις Διεθνείς Ελεγκτικές Αρχές όπως αυτές είχουν υιοθετεθεί από την "Επιτροπή Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα" [Commission de Surveillance du Secteur Financier]. Αυτές οι αρχές απαιτούν την εκ µέρους µας συµµόρφωση µε δεοντολογικούς κανόνες και τον εκ µέρους µας σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση του ελέγχου ώστε να επιτευχθεί εύλογη βεβαιότητα περί του εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. UBS (Lux) Strategy Fund 7

10 Γνωµοδότηση Kατά την γνώµη µας οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και δικαία εικόνα της οικονοµικής θέσεως του A/K Eπενδυτικής Στρατηγικής "UBS (Lux) Strategy Fund" και εκάστου εκ των υποκεφαλαίων του ως έχουν κατά την 31η Iανουαρίου 2011 και επίσης των αποτελεσµάτων των εργασιών τους και των µεταβολών τους στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού τους για το έτος το οποίο έληξε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις του Λουξεµβούργου οι οποίες αφορούν την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Έτερα Tα συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης [annual report] εξετάσθηκαν µέσα στα πλαίσια της εντολής µας αλλά δεν υπεβλήθησαν σε συγκεκριµένες ελεγκτικές διαδικασίες σύµφωνα µε τα πρότυπα τα οποία περιεγράφησαν ανωτέρω. Συνεπώς, δεν εκφέρουµε καµµία γνώµη ως προς αυτά τα στοιχεία. Όµως δεν έχουµε καµµία παρατήρηση να κάνουµε αναφορικά µε αυτά τα στοιχεία µέσα στο πλαίσιο των οικονοµικών καταστάσεων λαµβανοµένων ως συνόλου. Λουξεµβούργο, 20 Μαίου 2011 ERNST & YOUNG Ανώνυµη Εταιρία Cabinet de révision agréé N. Faber UBS (Lux) Strategy Fund 8

11 UBS (Lux) Strategy Fund Eνοποιηµένη Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού EUR Ενεργητικό Επενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Επενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Μετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων µεριδίων [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Εισπρακτέα επί µερισµάτων Άλλα εισπρακτέα 1.40 Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Άλλα βραχυπρόθεσµα στοιχεία παθητικού (Περιθώρια) Τόκοι πληρωτέοι επί τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest payable on bank overdraft] Πληρωτέα επί αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί εξαγορών µεριδίων [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους UBS (Lux) Strategy Fund Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 9

12 Ενοποιηµένη Kατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Consolidated Statement of Operations] EUR Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] Μερίσµατα Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest received on swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων [Income on securities lending] (Προσάρτηµα 4) Άλλα έσοδα (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest paid on swaps] (Προσάρτηµα 1) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης Πραγµ. κέρδ. (ζηµ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδ. τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρέωσεων [swaps] Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µεριδίων / εξαγορών µεριδίων (Προσάρτηµα 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά το παρόν οικονοµικό έτος Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυν. ανατ. (υποτ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδοσής τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης UBS (Lux) Strategy Fund 10 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

13 UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) Σύγκριση σε βάση τριών ετών ISIN Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε CHF Kατηγορία P-acc LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε CHF Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε CHF Kατηγορία P-dist LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε CHF Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε CHF Βλέπε προσάρτηµα 1 Απόδοση Νόµισµα 2010/ / /2009 Kατηγορία P-acc CHF 0.2% 7.2% 0.6% Kατηγορία P-dist CHF 0.2% 7.2% 0.6% Δείκτης σύγκρισης [Benchmark] : UBS Customized Benchmark Fixed Income (CHF) 1 CHF 1.2% 4.0% 3.7% Το ιστορικό της απόδοσης (η παρελθούσα απόδοση) δεν αποτελεί δείκτη της τρέχουσας ή της µελλοντικής απόδοσης. Στα στοιχεία απόδοσης [performance data] δεν συνυπολογίζονται οι οποιεσδήποτε προµήθειες και δαπάνες οι οποίες δηµιουργούν επιβάρυνση όταν λαµβάνει χώρα πώληση ή εξαγορά µεριδίων. Τα στοιχεία απόδοσης δεν απετέλεσαν αντικείµενο ελέγχου. 1 Παρακαλούµε να κοιτάξετε το Παράρτηµα για τη σύνθεση του Εξατοµικευµένου Δείκτη Σύγκρισης [Customized Benchmark]. UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 11

14 Έκθεση από τον Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου Το υπό εξέταση έτος (δηλαδή η χρονική περίοδος η οποία εκτείνεται από την 1η Φεβρουαρίου του 2010 έως την 31η Ιανουαρίου του 2011) χαρακτηρίσθηκε από µία συνεχή ισχυρή απόδοση εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Οι αγορές οµολόγων επίσης παρουσίασαν πολύ ικανοποιητική απόδοση, αν και µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες άφησαν τα επιτόκια αναφοράς τους [benchmark interest rates] στο χαµηλότερο επίπεδο κατά την διάρκεια του υπό εξέταση έτους. Εξαίρεση απετέλεσαν η Αυστραλία και η Σουηδία όπου τα επιτόκια αυξήθηκαν σε τέσσερα στάδια από το 0.25% στο 4.25% και στο 1.75% αντιστοίχως και ο Καναδάς όπου η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο σε 1% σε τρία στάδια που αντιστοιχούσαν σε 0.25% το κάθε ένα. Συνολικά, δεν υπήρξαν καθόλου σηµαντικοί χειρισµοί τύπου τροχοπέδης στο µέτωπο της νοµισµατικής πολιτικής. Αντιθέτως, τον Αύγουστο η Αµερικανική Κεντρική Τράπεζα (FED) ανήγγειλε σχέδιο εκκίνησης ενός δευτέρου γύρου ποσοτικού κατευνασµού (QE2) που οδήγησε σε µία πολύ σοβαρή πτώση στις αποδόσεις των οµολόγων. Οι αποδόσεις στα δεκαετούς διάρκειας οµόλογα του Αµερικανικού Δηµοσίου σηµείωσαν πτώση περίπου στο 2.40%, ένα ποσοστό που είναι το χαµηλότερο εδώ και πολύ καιρό. Η Αµερικανική αγορά οµολόγων επίσης προξένησε επίπτωση στις αποδόσεις σε άλλες αγορές οµολόγων, οι οποίες επίσης σηµείωσαν βαρεία πτώση τον Αύγουστο πριν ανακάµψουν µε δύναµη προς το τέλος του υπό εξέταση έτους. Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Κατάταξη κατά Νόµισµα ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού CHF USD JPY EUR GBP 2.99 CAD 0.95 AUD 0.32 Σύνολο Κατάταξη κατά Τίτλο ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] 8.66 Βραχυπρόθ. και µεσοπρόθ. χρεωστ. τίτλοι Δηµοσίου, µε σταθ. επιτόκιο 3.78 Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 2.54 Οµόλογα, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Bonds, floating rate] 0.62 Πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Notes, floating rate] 0.13 Σύνολο Μετά την Ελλάδα η οποία εξαναγκάσθηκε να αποδεχθεί πακέτο διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τον Μάϊο, ήλθε η σειρά της Ιρλανδίας τον Νοέµβριο. Το πράγµα αυτό οδήγησε σε µία πολύ χαµηλή απόδοση των οµολόγων του δηµοσίου των χωρών της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάς, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία). Συνολικά, η αγορά των Ευρωοµολόγων είχε µία από τις χειρότερες αποδόσεις σε παγκόσµια κλίµακα (µόλις στο 0.30%) κατά την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Τα Δανικά οµόλογα ήσαν τα ισχυρότερα παρήγαγαν δε απόδοση της τάξεως του 5.6% (σε τοπικό νόµισµα). Παρά την επιδέξια επιλογή τοµέων και χρεωγράφων, το υποκεφάλαιο υποαπέδωσε έναντι του δείκτη σύγκρισής του που είναι ο UBS Customized Benchmark - Fixed Income (CHF). UBS (Lux) Strategy Fund 12 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

15 Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού CHF Ενεργητικό Επενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Επενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Μετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων µεριδίων [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Πληρωτέα επί αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί εξαγορών µεριδίων [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Statement of Operations] CHF Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest received on swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων [Income on securities lending] (Προσάρτηµα 4) Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest paid on swaps] (Προσάρτηµα 1) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης Πραγµ. κέρδ. (ζηµ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδ. τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρέωσεων [swaps] Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µεριδίων / εξαγορών µεριδίων (Προσάρτηµα 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά το παρόν οικονοµικό έτος Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 13

16 Κατάσταση Μεταβολών των Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού CHF Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους Πωλήσεις µεριδίων [Subscriptions] Εξαγορές µεριδίων [Redemptions] Σύνολο καθαρών πωλήσεων µεριδίων (εξαγορών µεριδίων) Καταβληθέν µέρισµα Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους Εξέλιξη ως προς τα Κυκλοφορούντα Μερίδια Kατηγορία P-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους Kατηγορία P-dist Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους Στοιχεία αναφορικά µε την διανοµή κερδών (ανά µερίδιο) 1 Kατηγορία P-dist Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους Νόµισµα CHF Μη διανεµηθέντα καθαρά έσοδα επί επενδύσεων κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 0.00 Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Καθαρό πραγµατοπ. κέρδος επί αξιών οι οποίες αποσβέννυνται τοκοχρεωλυτικώς µε βάση την απόδοσή τους 0.01 Διανεµήσιµα έσοδα από επενδύσεις Διανοµή κερδών (Ηµεροµηνία κοπής [Ex Date] : / Pay Date: ) Υπόλοιπο εις µεταφοράν Βλέπε προσάρτηµα 6 UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) 14 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

17 Κατάσταση Επενδύσεων σε Χρεώγραφα και άλλα Στοιχ. Καθ. Ενεργητικού κατά την 31η Ιανουαρίου 2011 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] CAD CAD CANADA, GOVERNMENT % CAD EXPORT DEVELOPMENT CANADA % Σύνολο CAD CHF CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF VALENCIA, GENERALITAT DE % CHF WL-BANK WESTF LANDSCHAFT BODENKB % Σύνολο CHF EUR EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC % Σύνολο EUR GBP GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK % Σύνολο GBP JPY JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Σύνολο JPY USD USD BNP PARIBAS US MTN PROGR LLC-REG-S-SUB % USD CAISSE D AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE % USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S % USD CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S % USD EUROPEAN INVESTMENT BANK % USD EUROPEAN INVESTMENT BANK % USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % USD KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S % USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S % USD NORDIC INVESTMENT BANK % USD NRW.BANK-REG-S % USD OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG % Σύνολο USD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Notes, floating rate] EUR EUR AVIVA PLC-SUB %/FLR Σύνολο EUR Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] AUD AUD EUROHYPO AG % Σύνολο AUD CAD CAD CAISSE D AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE % Σύνολο CAD CHF CHF ABN AMRO BANK NV % CHF AEGON GLOBAL INSTITUTIONAL MARKETS PLC % CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA % CHF AKADEMISKA HUS AB % CHF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC % CHF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP % CHF BANK OF AMERICA CORP % CHF BANK OF AMERICA CORP % CHF BANK OF IRELAND % CHF BANK OF SCOTLAND % CHF BAYERISCHE LANDESBANK % CHF BAYERISCHE LANDESBANK-SUB % CHF BAYERISCHE LANDESBANK-SUB % CHF BAYERISCHE LANDESBANK % CHF BEAR STEARNS COMPANIES INC 2.625% CHF BELGELEC FINANCE SA % CHF BMW AUSTRALIA FINANCE % CHF BP CAPITAL MARKETS PLC % CHF BRADFORD & BINGLEY PLC % CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS % CHF CITIGROUP INC % CHF CITIGROUP INC % CHF CITIGROUP INC % CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 15

18 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO % CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON % CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH % CHF DANSKE BANK AS % CHF DANSKE BANK AS % CHF DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE % CHF DEPFA ACS BANK % CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % CHF DEUTSCHE BANK AG % CHF DEUTSCHE TELEKOM AG % CHF DNB NORWAY BANK ASA % CHF EFG HELLAS CAYMAN ISLAND LTD % CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF FRANCE TELECOM % CHF FRANCE TELECOM SA % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERALITAT DE CATALUNYA % CHF GLENCORE FINANCE EUROPE SA % CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD % CHF HSBC BANK PLC % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG % CHF HYPO TIROL BANK AG % CHF ILE DE FRANCE % CHF ING VERZEKERINGEN NV % CHF INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % CHF ITALY, REPUBLIC OF % CHF JACKSON NATIONAL LIFE FUNDING LLC % CHF KA FINANZ AG % CHF KANSAI ELECTRIC POWER CO INC % CHF KOREA DEVELOPMENT BANK % CHF KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % CHF LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ % CHF LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ % CHF LDKREDBK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBK % CHF LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON % CHF MADRID, COMUNIDAD DE % CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I % CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I % CHF MORGAN STANLEY % CHF MORGAN STANLEY % CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC % CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % CHF NEW YORK LIFE FUNDINGS % CHF NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP % CHF NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF % CHF NORGES STATSBANER AS % CHF NORGES STATSBANER AS % CHF NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD % CHF PACIFIC LIFE FUNDING LLC % CHF PETROLEOS MEXICANOS % CHF POLAND, REPUBLIC OF % CHF PRICOA GLOBAL FUNDING I % CHF RABOBANK NEDERLAND NV % CHF RESEAU FERRE DE FRANCE SA % CHF ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-SUB % CHF ROYAL BANK OF SCOTLAND NV % CHF SWEDBANK MORTGAGE AB % CHF SWEDISH COVERED BOND CORP % CHF SWEDISH COVERED BOND CORP % CHF TELSTRA CORP LTD % CHF TESCO PLC % CHF TOTAL CAPITTAL SA % CHF TOYOTA MOTOR CREDIT CORP % CHF UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC % CHF VEB FINANCE PLC LPN % CHF WESTPAC BANKING CORP/SYDNEY % CHF WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV % Σύνολο CHF EUR EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERV PLC % EUR ABN AMRO BANK NV % EUR ALLIANZ FINANCE II BV % EUR AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSENFINANZ AG % EUR BANK OF IRELAND % EUR BANK OF IRELAND % EUR BAYERISCHE LANDESBANK % EUR BMW FINANCE NV % EUR BMW FINANCE NV % EUR CARGILL INC % EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % EUR DENMARK, KINGDOM OF % EUR FRANCE TELECOM SA % EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL % EUR INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT % EUR NORTHERN ROCK ASSET % EUR OEBB-INFRASTRUKTUR AG % EUR UBS AG LONDON BRANCH % EUR WACHOVIA CORP % Σύνολο EUR UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) 16 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

19 GBP Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % GBP GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % GBP OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE BAWAG AG % Σύνολο GBP JPY JPY BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV % JPY BAYERISCHE LANDESBANK % JPY DEPFA ACS BANK % JPY DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % JPY DEXIA MUNICIPAL AGENCY % JPY DEXIA MUNICIPAL AGENCY % JPY EUROPEAN INVESTMENT BANK % JPY GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % Σύνολο JPY USD USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV % USD CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOC % USD COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK % USD EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO % USD GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % Σύνολο USD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Medium term notes, floating rate] CHF CHF BANK OF AMERICA CORP %/3M LIBOR+95BP CHF BP CAPITAL MARKETS PLC 3M LIBOR+5BP CHF CITIGROUP INC-SUB 2.750%/3M LIBOR+120BP CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FLR 3M LIBOR+30BP CHF DEXIA BANQUE INTL A-SUB 2.750%/3M LIBOR+57.5BP CHF ROYAL BANK OF SCOTLAND-SUB %/3M LIBOR+62B Σύνολο CHF EUR EUR BBVA SUBOR CAP SA-SUB 3M EURIBOR+30BP EUR BBVA SUBOR CAP SA-SUB 3M EURIBOR+22BP EUR BNP PARIBAS-SUB 3M EURIBOR+22BP/72BP EUR HSH NORDBANK AG-SUB 3M EURIBOR+30BP EUR SANTANDER ISSUANCES SA-SUB 3M EURIBOR+20BP Σύνολο EUR USD USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 3M LIBOR+30BP Σύνολο USD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] CHF CHF ABU DHABI COMMERCIAL BANK % CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK % CHF BANK OF MOSCOW/KUZNETSKI CAPITAL LPN % CHF BERLIN, STATE OF % CHF BERLIN, STATE OF % CHF BRADFORD & BINGLEY PLC % CHF CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST % CHF CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST % CHF CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH-SUB % CHF ERSTE EUR PFANDBRIEF-& KOMMUNALBANK AG % CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF % CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG % CHF KOREA GAS CORP % CHF LGT FINANCE LTD % CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG % CHF RSHB CAPITAL SA LPN % CHF SBERBANK % CHF TOTAL CAPITAL % CHF UBS JERSEY BRANCH-SUB % Σύνολο CHF EUR EUR AAREAL BANK AG % EUR CREDIT AGRICOLE SA % EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOBANK AG % EUR DEUTSCHE POSTBANK AG % EUR EUROHYPO AG % EUR FINLAND, REPUBLIC OF % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 17

20 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY % EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % EUR NORDEA BANK FINLAND PLC % EUR NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF % EUR SEB AG % EUR WL-BANK WESTF LANDSCHAFT BODENKB % Σύνολο EUR GBP GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % Σύνολο GBP JPY JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN-REG-S % JPY JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Σύνολο JPY USD USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK % USD DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % USD EUROPEAN INVESTMENT BANK % USD ITALY, REPUBLIC OF % USD ITALY, REPUBLIC OF % USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % USD ONTARIO, PROVINCE OF % USD ONTARIO, PROVINCE OF % USD SOC FINANCEMENT ECONOMIE FRANCAIS-REG-S % USD SOC FINANCEMENT ECONOMIE FRANCAIS REG-S % USD TEMASEK FINANCIAL LTD-REG-S % Σύνολο USD Σύνολο Οµολόγων, µε σταθερό επιτόκιο Οµόλογα, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Bonds, floating rate] CHF CHF UBS AG JERSEY-SUB %/3M LIBOR+62.5BP Σύνολο CHF EUR EUR BNP PARIBAS-SUB %/3M EURIBOR+169BP 06-PRP EUR BNP PARIBAS-SUB %/3M EURIBOR+172BP 07-PRP EUR DEXIA FUNDING LUXBG-SUB %/3M EURIBOR+178BP 06-PRP EUR FORTIS BANK SA-REG-S-SUB %/FLR PRP EUR SANTANDER ISSUANCES SA-SUB 3M EURIBOR+414BP EUR SOCIETE GENERALE-SUB 7.756%/3M EURIBOR+335BP 08-PRP Σύνολο EUR Σύνολο Οµολόγων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι χρεωστικοί τίτλοι Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο [Treasury notes, fixed rate] USD USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % Σύνολο USD Σύνολο βραχυπροθέσµων και µεσοπροθέσµων χρεωστικών τίτλων Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς [money market instruments] οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργαν. αγορά Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] USD USD NOVARTIS CAPITAL CORP % Σύνολο USD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] EUR EUR CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOC % Σύνολο EUR Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (CHF) 18 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds Ελεγμένη ετήσια έκθεση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περίληψη αυτή επισημαίνει συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης της Εταιρείας και της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) και πρέπει να αναγνωσθεί ως μία εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development.

EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development. E EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development. ECB capital = το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα