Erodoto, Storie, IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Erodoto, Storie, IX 67-75."

Transcript

1 Erodoto, Storie, IX ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπικέσθαι. Καὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἐτράποντο. Τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἐθελοκακεόντων Βοιωτοὶ Ἀθηναίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ συχνόν οἱ γὰρ μηδίζοντες τῶν Θηβαίων, οὗτοι εἶχον προθυμίην οὐκ ὀλίγην μαχόμενοί τε καὶ οὐκ ἐθελοκακέοντες, οὕτω ὥστε τριηκόσιοι αὐτῶν οἱ πρῶτοι καὶ ἄριστοι ἐνθαῦτα ἔπεσον ὑπὸ Ἀθηναίων ὡς δὲ ἐτράποντο καὶ οὗτοι, ἔφευγον ἐς τὰς Θήβας, οὐ τῇ περ οἱ Πέρσαι καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ὁ πᾶς ὅμιλος οὔτε διαμαχεσάμενος οὐδενὶ οὔτε τι 68. ἀποδεξάμενος ἔφευγον. Δηλοῖ τέ μοι ὅτι πάντα τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἤρτητο ἐκ Περσέων, εἰ καὶ τότε οὗτοι πρὶν ἢ καὶ συμμεῖξαι τοῖσι πολεμίοισι ἔφευγον, ὅτι καὶ τοὺς Πέρσας ὥρων. Οὕτω τε πάντες ἔφευγον πλὴν τῆς ἵππου τῆς τε ἄλλης καὶ τῆς Βοιωτίης αὕτη δὲ τοσαῦτα προσωφέλεε τοὺς φεύγοντας, αἰεί τε πρὸς τῶν πολεμίων ἄγχιστα ἐοῦσα ἀπέργουσά τε τοὺς φιλίους φεύγοντας ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μὲν δὴ νικῶντες εἵποντο τοὺς Ξέρξεω διώκοντές τε καὶ φονεύοντες. 69. Ἐν δὲ τούτῳ τῷ γινομένῳ φόβῳ ἀγγέλλεται τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι τοῖσι περὶ τὸ Ἥραιον τεταγμένοισι καὶ ἀπογενομένοισι τῆς μάχης, ὅτι μάχη τε γέγονε καὶ νικῷεν οἱ μετὰ Παυσανίεω οἱ δὲ ἀκούσαντες ταῦτα, οὐδένα κόσμον ταχθέντες, οἱ μὲν ἀμφὶ Κορινθίους ἐτράποντο διὰ τῆς ὑπωρείης καὶ τῶν κολωνῶν τὴν φέρουσαν ἄνω ἰθὺ τοῦ ἱροῦ τῆς Δήμητρος, οἱ δὲ ἀμφὶ Μεγαρέας τε καὶ Φλειασίους διὰ τοῦ πεδίου τὴν λειοτάτην τῶν ὁδῶν. Ἐπείτε δὲ ἀγχοῦ τῶν πολεμίων ἐγίνοντο οἱ Μεγαρέες καὶ Φλειάσιοι, ἀπιδόντες σφέας οἱ τῶν Θηβαίων ἱππόται ἐπειγομένους οὐδένα κόσμον ἤλαυνον ἐπ αὐτοὺς τοὺς ἵππους, τῶν ἱππάρχεε Ἀσωπόδωρος ὁ Τιμάνδρου. Ἐσπεσόντες δὲ κατεστόρεσαν αὐτῶν ἑξακοσίους, τοὺς δὲ λοιποὺς κατήραξαν διώκοντες ἐς τὸν Κιθαιρῶνα οὗτοι μὲν δὴ ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἀπώλοντο. 70. Οἱ δὲ Πέρσαι καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος, ὡς κατέφυγον ἐς τὸ ξύλινον τεῖχος, ἔφθησαν ἐπὶ τοὺς πύργους ἀναβάντες πρὶν ἢ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπικέσθαι, ἀναβάντες δὲ ἐφράξαντο ὡς ἐδυνέατο ἄριστα τὸ τεῖχος. Προσελθόντων δὲ τῶν Ἀθηναίων κατεστήκεέ σφι τειχομαχίη ἐρρωμενεστέρη ἕως μὲν γὰρ ἀπῆσαν οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ δ ἠμύνοντο καὶ πολλῷ πλέον εἶχον τῶν Λακεδαιμονίων ὥστε οὐκ ἐπισταμένων τειχομαχέειν ὡς δέ σφι Ἀθηναῖοι προσῆλθον, οὕτω δὴ ἰσχυρὴ ἐγίνετο τειχομαχίη καὶ χρόνον ἐπὶ πολλόν. Τέλος δὲ ἀρετῇ τε καὶ λιπαρίῃ ἐπέβησαν Ἀθηναῖοι τοῦ τείχεος καὶ ἤριπον, τῇ δὴ ἐσεχέοντο οἱ Ἕλληνες. Πρῶτοι δὲ ἐσῆλθον Τεγεῆται ἐς τὸ τεῖχος, καὶ τὴν σκηνὴν τὴν Μαρδονίου οὗτοι ἦσαν οἱ διαρπάσαντες, τά τε ἄλλα ἐξ αὐτῆς καὶ τὴν φάτνην τῶν ἵππων, ἐοῦσαν χαλκέην πᾶσαν καὶ θέης ἀξίην. Τὴν μέν νυν φάτνην ταύτην τὴν Μαρδονίου ἀνέθεσαν ἐς τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης Τεγεῆται, τὰ δὲ ἄλλα ἐς τὠυτό, ὅσα περ ἔλαβον, ἐσήνεικαν τοῖσι Ἕλλησι. Οἱ δὲ βάρβαροι οὐδὲν ἔτι στῖφος ἐποιήσαντο πεσόντος τοῦ τείχεος, οὐδέ τις αὐτῶν ἀλκῆς ἐμέμνητο, ἀλύκταζόν τε οἷα ἐν ὀλίγῳ χώρῳ πεφοβημένοι τε καὶ πολλαὶ μυριάδες κατειλημέναι ἀνθρώπων. Παρῆν τε τοῖσι Ἕλλησι φονεύειν οὕτω ὥστε τριήκοντα μυριάδων στρατοῦ, καταδεουσέων τὰς ἔχων Ἀρτάβαζος ἔφευγε, τῶν λοιπῶν μηδὲ τρεῖς χιλιάδας περιγενέσθαι. Λακεδαιμονίων δὲ τῶν ἐκ Σπάρτης ἀπέθανον οἱ πάντες ἐν τῇ συμβολῇ εἷς καὶ ἐνενήκοντα, Τεγεητέων δὲ ἑκκαίδεκα, Ἀθηναίων δὲ δύο καὶ πεντήκοντα. 71. Ἠρίστευσε δὲ τῶν βαρβάρων πεζὸς μὲν ὁ Περσέων, ἵππος δὲ ἡ Σακέων, ἀνὴρ δὲ λέγεται Μαρδόνιος Ἑλλήνων δέ, ἀγαθῶν γενομένων καὶ Τεγεητέων καὶ Ἀθηναίων, ὑπερεβάλοντο ἀρετῇ Λακεδαιμόνιοι ἄλλῳ μὲν οὐδενὶ ἔχω ἀποσημήνασθαι (ἅπαντες γὰρ οὗτοι τοὺς κατ ἑωυτοὺς ἐνίκων), ὅτι δὲ κατὰ τὸ ἰσχυρότατον προσηνείχθησαν καὶ τούτων ἐκράτησαν. Καὶ ἄριστος ἐγένετο μακρῷ Ἀριστόδημος κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας, ὃς ἐκ Θερμοπυλέων μοῦνος τῶν τριηκοσίων σωθεὶς εἶχε ὄνειδος καὶ ἀτιμίην μετὰ δὲ τοῦτον ἠρίστευσαν Ποσειδώνιός τε καὶ Φιλοκύων καὶ Ἀμομφάρετος Σπαρτιῆται. Καίτοι, γενομένης λέσχης ὃς γένοιτο αὐτῶν ἄριστος, ἔγνωσαν οἱ παραγενόμενοι Σπαρτιητέων Ἀριστόδημον μὲν βουλόμενον φανερῶς ἀποθανεῖν ἐκ τῆς παρεούσης οἱ αἰτίης, λυσσῶντά τε καὶ ἐκλείποντα τὴν τάξιν ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα, Ποσειδώνιον δὲ οὐ βουλόμενον ἀποθνῄσκειν ἄνδρα γενέσθαι ἀγαθόν τοσούτῳ τοῦτον εἶναι ἀμείνω. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ φθόνῳ ἂν εἴποιεν οὗτοι δὲ τοὺς κατέλεξα πάντες, πλὴν Ἀριστοδήμου, τῶν ἀποθανόντων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ τίμιοι ἐγένοντο, Ἀριστόδημος δὲ βουλόμενος ἀποθανεῖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίην οὐκ ἐτιμήθη. 72. Οὗτοι μὲν τῶν ἐν Πλαταιῇσι ὀνομαστότατοι ἐγένοντο. Καλλικράτης γὰρ ἔξω τῆς μάχης ἀπέθανε, ἐλθὼν ἀνὴρ κάλλιστος ἐς τὸ στρατόπεδον τῶν τότε Ἑλλήνων, οὐ μοῦνον αὐτῶν Λακεδαιμονίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ὃς, ἐπειδὴ ἐσφαγιάζετο Παυσανίης, κατήμενος ἐν τῇ τάξι ἐτρωματίσθη τοξεύματι τὰ πλευρά καὶ δὴ οἱ μὲν ἐμάχοντο, ὁ δ ἐξενηνειγμένος ἐδυσθανάτεέ τε καὶ ἔλεγε πρὸς Ἀρίμνηστον ἄνδρα Πλαταιέα οὐ μέλειν οἱ ὅτι πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθνῄσκει, ἀλλ ὅτι οὐκ ἐχρήσατο τῇ χειρὶ καὶ ὅτι οὐδέν ἐστί οἱ ἀποδεδεγμένον ἔργον ἑωυτοῦ ἄξιον προθυμεομένου ἀποδέξασθαι. 73. Ἀθηναίων δὲ λέγεται εὐδοκιμῆσαι Σωφάνης ὁ Εὐτυχίδεω, ἐκ δήμου Δεκελεῆθεν, Δεκελέων δὲ τῶν κοτε ἐργασαμένων ἔργον χρήσιμον ἐς τὸν πάντα χρόνον, ὡς αὐτοὶ Ἀθηναῖοι λέγουσι. Ὡς γὰρ δὴ τὸ πάλαι κατὰ Ἑλένης κομιδὴν Τυνδαρίδαι ἐσέβαλον ἐς γῆν τὴν Ἀττικὴν σὺν στρατοῦ πλήθεϊ καὶ ἀνίστασαν τοὺς δήμους, οὐκ εἰδότες ἵνα 1

2 ὑπεξέκειτο ἡ Ἑλένη, τότε λέγουσι τοὺς Δεκελέας, οἱ δὲ αὐτὸν Δέκελον ἀχθόμενόν τε τῇ Θησέος ὕβρι καὶ δειμαίνοντα περὶ πάσῃ τῇ Ἀθηναίων χώρῃ, ἐξηγησάμενόν σφι τὸ πᾶν πρῆγμα κατηγήσασθαι ἐπὶ τὰς Ἀφίδνας, τὰς δὴ Τιτακός, ἐὼν αὐτόχθων, καταπροδιδοῖ Τυνδαρίδῃσι. Τοῖσι δὲ Δεκελεῦσι ἐν Σπάρτῃ ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου ἀτελείη τε καὶ προεδρίη διατελέει ἐς τόδε αἰεὶ ἔτι ἐοῦσα, οὕτω ὥστε καὶ ἐς τὸν πόλεμον τὸν ὕστερον πολλοῖσι ἔτεσι τούτων γενόμενον Ἀθηναίοισί τε καὶ Πελοποννησίοισι, σινομένων τὴν ἄλλην Ἀττικὴν Λακεδαιμονίων, Δεκελέης ἀπέχεσθαι. 74. Τούτου τοῦ δήμου ἐὼν ὁ Σωφάνης καὶ ἀριστεύσας τότε Ἀθηναίων διξοὺς λόγους λεγομένους ἔχει τὸν μὲν ὡς ἐκ τοῦ ζωστῆρος τοῦ θώρηκος ἐφόρεε χαλκέῃ ἁλύσι δεδεμένην ἄγκυραν σιδηρέην, τὴν ὅκως πελάσειε ἀπικνεόμενος τοῖσι πολεμίοισι βαλλέσκετο, ἵνα δή μιν οἱ πολέμιοι ἐσπίπτοντες ἐκ τῆς τάξιος μετακινῆσαι μὴ δυναίατο γινομένης δὲ φυγῆς τῶν ἐναντίων ἐδέδοκτο τὴν ἄγκυραν ἀναλαβόντα οὕτω διώκειν. Οὗτος μὲν οὕτω λέγεται ὁ δ ἕτερος τῶν λόγων τῷ πρότερον λεχθέντι ἀμφισβατέων λέγεται, ὡς ἐπ ἀσπίδος αἰεὶ περιθεούσης καὶ οὐδαμὰ ἀτρεμιζούσης ἐφόρεε ἐπίσημον ἄγκυραν, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ 75. θώρηκος δεδεμένην σιδηρέην. Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον Σωφάνεϊ λαμπρὸν ἔργον ἐξεργασμένον, ὅτε, περικατημένων Ἀθηναίων Αἴγιναν, Εὐρυβάτην τὸν Ἀργεῖον, ἄνδρα πεντάεθλον, ἐκ προκλήσιος ἐφόνευσε. Αὐτὸν δὲ Σωφάνεα χρόνῳ ὕστερον τούτων κατέλαβε ἄνδρα γενόμενον ἀγαθόν, Ἀθηναίων στρατηγέοντα ἅμα Λεάγρῳ τῷ Γλαύκωνος, ἀποθανεῖν ὑπὸ Ἠδωνῶν ἐν Δάτῳ περὶ τῶν μετάλλων τῶν χρυσέων μαχόμενον. 67. E quelli dunque volsero in quella direzione. E mentre gli altri Greci, quelli dalla parte del re, si comportavano deliberatamente da codardi, i Beoti combatterono contro gli Ateniesi per lungo tempo; giacchè quelli tra i Tebani che stavano dalla parte dei Medi, loro mostrarono non poco ardore combattendo senza essere vili di proposito al punto che trecento di loro, i primi e più valorosi, caddero allora per mano degli Ateniesi; e quando anche questi si volsero, fuggirono a Tebe non certo dalla parte in cui i Persiani e tutta la schiera dei loro alleati fuggiva senza aver combattuto con nessuno né dato prova di nulla. 68. E per me è evidente che tutte le azioni dei barbari dipendevano dai Persiani, se anche in quel frangente quelli fuggirono prima ancora di scontrarsi con i nemici poiché vedevano che anche i Persiani si ritiravano. E così tutti fuggivano eccetto la cavalleria, quella degli altri e quella beotica; Questa fu inoltre d aiuto ai fuggitivi in tanti modi, tenendosi sempre molto vicina ai nemici e tenendo i compagni che fuggivano lontani dai Greci. Questi, ormai vincitori, inseguivano gli uomini di Serse incalzandoli e massacrandoli; 69. e nel bel mezzo della fuga che stava avvenendo, fu annunciato agli altri Greci, quelli schierati presso l Heraion e rimasti lontani dalla battaglia, che si era aperto lo scontro e stavano vincendo gli uomini di Pausania. Quelli, dopo che ebbero sentito ciò, disposti senza alcun ordine, si mossero, quelli che stavano intorno ai Corinzi per la strada che attraverso il declivio e le colline porta dritto fino al tempio di Demetra, quelli intorno ai Megaresi ed ai Fliasi per la strada più dolce attraverso la piana. Poi, quando i Megaresi ed i Fliasi si trovarono vicini ai nemici, i cavalieri dei Tebani, che Asopodoro figlio di Timandro comandava, vedendo che quelli avanzavano senza alcun ordine, spinsero contro di loro i cavalli. Li assalirono così e ne uccisero seicento, mentre quelli che erano rimasti, li ricacciarono e li inseguirono verso il Citerone. 70. Questi dunque caddero senza alcuna menzione; e i Persiani e l altra schiera, voltisi in fuga verso il fortilizio di legno, riuscirono a salire sugli spalti prima che giungessero gli Spartani e, saliti, rinforzarono la palizzata quanto meglio poterono. Una volta poi che furono giunti gli Spartani, fu ingaggiata con essi una lotta piuttosto aspra. Giacchè, finchè non sopraggiunsero gli Ateniesi, quelli si difesero ed ebbero di molto la meglio sugli Spartani che erano così poco esperti nel combattere presso le mura; ma quando giunsero presso di loro gli Ateniesi, allora la battaglia divenne violenta e durò per lungo tempo. Infine, grazie alla loro abilità e tenacia, gli Ateniesi entrarono nella palizzata, distruggendola dalla parte in cui i Greci passarono. Per primi fecero irruzione nel fortilizio i Tegeati e furono loro che si impadronirono della tenda, quella di Mardonio, insieme con gli altri paramenti provenienti da essa e la mangiatoia dei cavalli che era tutta di bronzo e degna di contemplazione. Questa mangiatoia, proprio quella di Mardonio, i Tegeati la sistemarono poi nel tempio di Atena Alea, mentre le altre cose, quante più ne presero, le portarono ai greci nello stesso bottino. Allora i barbari non fecero più squadra, una volta caduto il fortilizio, né alcuno di essi ebbe più memoria del coraggio, ma erano confusi, poiché erano terrorizzati e bloccati in molte migliaia di uomini in un piccolo spazio. Fu così possibile ai Greci distruggerli, al punto che sui trecentomila dell esercito, tolti i quarantamila con i quali Artabazo era fuggito, dei restanti non ne sopravvissero nemmeno tremila. Dei Lacedemoni, poi, quelli provenienti da Sparta, ne morirono novantuno, tutti in battaglia, di Tegeati sedici, di Ateniesi cinquantadue. 71. E tra i barbari spiccarono la fanteria dei Persiani, la cavalleria dei Saci e, come individuo, Mardonio, come sembra; mentre tra i Greci, sebbene sia i Tegeati sia gli Ateniesi si siano dimostrati abili, li superarono per valore gli Spartani. Ed io non sono in grado di dimostrarlo in nessun altro modo (giacchè tutti questi vinsero i nemici che si contrapposero loro), se non per il fatto che questi si fronteggiarono con la parte più feroce e ne ebbero la meglio. E il migliore secondo il mio giudizio fu di gran lunga Aristodemo, lui che ricevette onta e disprezzo poiché era stato il solo tra i trecento a 2

3 salvarsi dalle Termopili. E dopo di lui si distinsero gli Spartiati Posidonio, Filocione e Amonfareto. Eppure, essendo sorto un dibattito su chi tra essi fosse stato il migliore, quelli tra gli Spartiati che avevano assistito ai fatti ritennero che Aristodemo avesse compiuto grandi gesta, infuriando e abbandonando lo schieramento, poiché desiderava palesemente morire a causa dell accusa che gravava su di lui, mentre giudicarono che Posidonio fosse stato valoroso pur non volendo morire; e che per tale motivo fosse lui il migliore. Ma avrebbero potuto dire queste cose anche per invidia; comunque, tutti quelli che ho citato tra i caduti in questa battaglia furono onorati, eccetto Aristodemo; lui, desiderando morire a causa della colpa già detta, non ricevette onori. 72. Questi dunque furono i più rinomati tra i combattenti a Platea. Giacchè Callicrate morì fuori dalla battaglia, lui che era entrato nell esercito come l uomo più bello tra i Greci di allora, non solo tra i Lacedemoni ma anche tra gli altri Greci. Quello, dopo che Pausania ebbe compiuto i sacrifici, disposto nello schieramento, fu ferito nel fianco da una freccia. E così, mentre gli altri combattevano, lui, trasportato via, lottava contro la morte e diceva ad Arimnesto, uomo di Platea, che lui non si doleva di morire per la Grecia, ma gli rincresceva non essere venuto alle armi e inoltre che non fosse rimasta alcuna azione compiuta da lui degna di lui stesso che desiderava compierla. 73. Fra gli Ateniesi, poi, si dice sia stato apprezzato Sofane, figlio di Eutichide, proveniente dal demo di Decelea, dei Decelei che portarono a termine un tempo un impresa valida per tutta l eternità, come affermano gli stessi Ateniesi. Giacchè quando, molto tempo fa, i Tindaridi per riprendersi Elena giunsero con la moltitudine del loro esercito nel territorio attico e rivoltarono i villaggi non sapendo dove fosse stata nascosta Elena, allora alcuni parlano dei Decelei, altri dicono che Decelo stesso, essendo irritato dalla tracotanza di Teseo e avendo paura per tutta la regione degli Ateniesi, dopo aver riferito loro ogni cosa, li condusse ad Afidna, che in seguito Titaco, che pure era del luogo, consegnò ai Tindaridi. Dunque a Sparta, da questo avvenimento, per i Decelei continuano ancora a valere sempre l esenzione da tasse e il privilegio di sedere in prima fila fino ad oggi, al punto che anche nella guerra, quella scoppiata molti anni dopo questi fatti tra Ateniesi e Peloponnesiaci, mentre i Lacedemoni devastavano il resto dell Attica, si astennero da Decelea. 74. Sofane, che era originario di quel demo ed aveva allora primeggiato tra gli Ateniesi, è protagonista di due versioni che vengono raccontate, l una, che portava un ancora di ferro fissata con una catena bronzea alla cintura della corazza, ancora che gettava ogni volta che giungeva a fronteggiare i nemici, affinché quelli attaccandolo non potessero smuoverlo dalla sua posizione; mentre, giunto il momento della loro fuga, era previsto che lui li inseguisse così dopo aver risollevato l ancora. Questa versione viene riferita in questo modo, mentre l altro dei racconti è narrato in contrasto con quello precedentemente detto, come se portasse un ancora come insegna sullo scudo che roteava sempre e non stava mai fermo, e non dunque un ancora di ferro fissata alla corazza. 75. Vi è inoltre anche un altra impresa illustre portata a termine da Sofane, quando, mentre gli Ateniesi accerchiavano l isola di Egina, uccise in un duello l Argivo Euribate, vincitore del pentathlon. E tempo dopo questi fatti accadde allo stesso Sofane di morire per mano degli Edoni a Dato, combattendo per le miniere d oro, lui che, divenuto uomo esperto, comandava gli Ateniesi insieme a Leagro figlio di Glaucone. I capitoli sono dedicati a due fronti secondari della battaglia: il fronte ateniese (67), dove, in un punto indeterminato della pianura di Platea, sulla via presa dagli ateniesi per arrivare all Argiopio (61, 1), ebbe luogo lo scontro con i Beoti, e il centro degli alleati greci presso lo Heraion di Platea (69). Si inframmette il capitolo 68 con riflessioni sulla rotta persiana. Nel capitolo 70 Erodoto narra l attacco alla palizzata persiana: τειχομαχίη (cfr. Il., XII: i Troiani abbattono il muro degli Achei). La differenza rispetto alla narrazione omerica sta nella confusione provocata da tale avvenimento tra le file dei persiani che, contrariamente a quanto fatto fino ad allora, non serrano più i ranghi, e vengono così massacrati facilmente dai Greci. I capitoli che vanno dal 71 all 89 contengono aneddoti riferibili all indomani della vittoria. In particolare dal 71 al 75 vengono elencati i massimi atti di valore e le relative onorificenze. Le fonti per Erodoto dovevano essere orali, e nella fattispecie, veterani della battaglia e discendenti, guide di Delfi, Olimpia e Platea, ecc. Per la rassegna dei combattenti valorosi e delle città che si distinsero il modello è il libro VIII delle Storie, capitolo 17, in cui allo stesso modo vengono menzionati prima i barbari poi i greci. 67. μέν: è forma affievolita dell asseverativa antevocalica μήν, come di δή è forma debole δέ, con cui μέν si trova spesso in correlazione, con il valore di da una parte. ἐθελοκακεόντων: Erodoto discolpa i greci, che combattono a fianco dei persiani perché costretti, imputando loro azioni di sabotaggio (Pausania arriverà a dire che i Focesi disertano dal campo persiano). Si tratta di un composto (θέλω κακέω), e i composti greci possono dividersi in diretti (esocentrici, che hanno in sé il proprio significato, per es. γλυκύμαλον, τράπεζα) e indiretti (essocentrici), copulativi (per es. δώδεκα) e determinativi, a loro volta distinti in attributivi (per es. ἀκρόπολις) e di dipendenza (per es. Διίφιλος). Secondo Diodoro, la battaglia fu presso le mura di Tebe, mentre in Plutarco fu combattuta contro tutti i 50 mila greci medizzanti dopo un fallito tentativo di Aristide di evitarla. οἱ... μηδίζοντες τῶν Θηβαίων: allude al fatto che ci fosse anche una fazione non filo-persiana a Tebe. Questo è l unico passo in cui Erodoto fa riferimento ad una possibile fazione non filo-persiana di tebani, in accordo con altre fonti quali Tucidide e Diodoro, 3

4 mentre tende in tutti gli altri casi a considerarli medizzanti in generale e a ritenere che l unica partecipazione a fianco dei Greci, alle Termopili, fosse stata obbligata. Erodoto, comunque, non manca qui di notare l entusiasmo con cui i Tebani combattono a fianco dei persiani: εἶχον προθυμίην οὐκ ὀλίγην. I due aggettivi πρῶτοι e ἄριστοι possono essere intesi sia in senso militare, sia politico se ammettiamo che quella dei 300 fosse un unità militare scelta (Diodoro, Plutarco). Testimonianze in questo senso non sono però presenti né in Erodoto, né in Tucidide. ἐνθαῦτα: metatesi dell aspirazione tipica dello ionico. Tutti i commentatori sono concordi nel ritenere che τῶν ἄλλων συμμάχων sia da riferirsi ai soli alleati barbari dei persiani. ὅμιλος muove da ὁμ- di ὁμός e da un suffisso ιλος, riscontrabile anche in πέδιλον, ecc. δέκνυμι, forma ionica per δείκνυμι, muove da una radice *δεικ/δικ (cfr. lat. dixi). 68. δηλόω, muove probabilmente da un radicale *deiw- che indica il brillare, stessa radice di Ζεὺς, gen. Διός e deus lat. Πρήγμα ion. Per πράγμα (ma la forma ionica corretta sarebbe πρήχμα), è un nomen rei actae più concreto di πράξις con il significato dunque di affare importante. ἤρτητο da ἀρτάω, deverbativo di ἀείρω, sollevare, alla base anche della formazione di termini come ἄρτησις, sospensione. τῆς τε ἄλλης: degli alleati dei Persiani προσωφέλεε: non presenta la contrazione. πρὸς τῶν πολεμίων: questo senso di πρὸς + gen. è raro in prosa. Come traduzione per Οἱ μὲν δὴ νικῶντες preferisco questi, ormai vincitori in luogo di i vincitori di Flower-Marincola, in quanto nel primo caso viene mantenuto il valore dimostrativo dell articolo, tipico della lingua erodotea; infatti Οἱ μὲν è nom. m. pl. dell art., con valore pronominale, dal dimostrativo *so (m.), *sa (f.), *to (n.) > ὅς, Š (> ἡ), τό: ὅς, da non confondere con l omografo e omofono pronome relativo, passò poi a ὁ, mentre in ion.-att. (e poi in arc. cipr. lesb. tess. cret.) il plurale τοί/ταί venne modificato nella forma analogica con il sing. οἱ/αἱ (Chantraine, Morph. 134, Pieraccioni 144s.). In Omero l articolo ha quasi sempre l antico valore dimostrativo, in ionico il dimostrativo può avere valore relativo; altrimenti il pron. rel. muove da una rad. *jo-/*ja- > ὅς, ἅ/ἥ, ὅ (da non confondere con l ὅς determinativo). Ξέρξεω: Sostantivo maschile in -ης della I decl. In ionico presenta questa uscita del gen. 69. Vengono in questo capitolo citate le città con il contingente maggiore: Corinto, nell ala destra, Fliasa e Megara, nell ala sinistra (dove dovevano trovarsi presumibilmente anche i Plateesi) (Cfr. IX, 28, 3-6). Il senso di φόβος qui è quello primario in Omero, cioè fuga. Derivato da φέβομαι. τεταγμένοισι da τάσσω, da cui deriva anche il nomen actionis τάξις. Cfr. VIII 94.3 per un messaggio simile ai Corinzi durante la battaglia di Salamina. (Questo presumibilmente rientra nel tentativo di Erodoto di creare un certo parallelismo narrativo tra le due battaglie). Plutarco giustifica la confusione tra gli alleati affermando che Pausania aveva dimenticato di dare l ordine agli Elleni. ἰθὺς + genitivo, dritto, è un costrutto tipico di Omero e usato spesso da Erodoto. τὴν λειοτάτην: fa riferimento presumibilmente alla strada pianeggiante che va da Platea a Tebe. (λείος è usato in Erodoto generalmente per accompagnare sostantivi come piana o mare ). Muove da una radice *λείfος, che si ricollega al lat. levis. ἐγίνοντο: forma ionica del verbo γίγνομαι. Σφέας: acc. pl. della III persona del pronome personale. Asopodoro, il cui nome ( dono dell Asopo ) è particolarmente evocativo in questo contesto, è probabilmente lo stesso personaggio menzionato da Pindaro (Istmica I,34), in quanto padre di un certo Erodoto che vinse una gara di carri. Flower e Marincola ipotizzano che la fonte per questa figura sia Tersandro di Orcomeno in quanto nell Istmica suddetta di Pindaro si dice che lo stesso Asopodoro avesse trovato rifugio in questa località (in seguito ad un naufragio, forse metaforico). τῶν ha qui valore di pronome relativo. κατεστόρεσαν da καταστορέννυμι (στόρνυμι) sopraffare non è attestato in un contesto militare prima di Erodoto. 70. Nonostante le parole di Erodoto i Megaresi ricordano i loro morti: abbiamo infatti notizia di un iscrizione che risale al IV sec. a.c. attribuita al sacerdote Elladio, che sembra essere la ri-scrittura di un epitaffio da lui fatto risalire a Simonide, epitaffio in onore dei Megaresi che combatterono nella guerra persiana inciso presumibilmente su un cenotafio a Megara. Il topos della superiorità ateniese e dell inferiorità spartana nell arte poliorcetica esisteva già al tempo di Erodoto. Lo ripete Tucidide a proposito dell assedio di Itome. Secondo Flower-Marincola, d altra parte, qui Erodoto sta rileggendo questo episodio, in cui Ateniesi e Spartani collaborarono e per questo riuscirono vincitori, alla luce del più tardo fallimento spartano presso il Monte Itome, e dunque in un ottica più tarda rispetto alle guerre persiane. ερείπω è usato da Omero. Flower-Marincola osservano che è singolare che siano qui gli Ateniesi a buttare giù il muro, ma i Tegeati ad entrarvi per primi. E probabile quindi che Erodoto abbia fuso qui un originale tradizione secondo la quale i Tegeati avessero abbattuto il muro, con quella, più diffusa ai suoi tempi, che affermava la superiorità degli Ateniesi nella poliorcetica (v. supra). Altre affermazioni dell eccellenza dei Tegeati appaiono in seguito: οὗτοι ἦσαν οἱ διαρπάσαντες (da διαρπάζω). Il padiglione di Mardonio faceva probabilmente parte dell arredo lasciato da Serse in Grecia nel 480 a.c. φάτνη, greppia, è termine omerico (un sinonimo omerico è κάπη). Normalmente presso i Greci le mangiatoie erano in legno, non in bronzo. Dal greco φάτνη (o πάτνη che sembra originario e prevale nel greco ellenistico) deriva il latino patena. τὸν νηὸν forma ionica di νεώς (metatesi quantitativa), tempio, da una radice i.-e. *νασfὸς, probabilmente connessa alla radice νασ- del verbo ναίω, abitare, e dunque con il significato di luogo in cui abita il dio. La cosiddetta decl. attica (in realtà anche ionica), che risulta da metatesi di quantità, è in realtà una decl. tem. in -o del tutto regolare: 4

5 es. sing. λεώς (< ληός), λεώ (< ληοῦ), λεῴ (< ληῷ), λεών (< ληόν), λεώς (< ληός), du. λεώ (< ληώ), λεῴν (< ληοῖν), pl. λεῴ (< ληοί), λεών (< ληῶν), λεῴς (< ληοῖς), λεώς (< ληούς), λεῴ (< ληοί). τὠυτό: crasi per τὸ αὐτὸ, in cui predomina il suono o, al contrario di quanto avviene in attico. ἀλκῆς ἐμέμνητο: espressione tipicamente omerica, cfr. Il. VI, 112. ἀλύκταζόν τε: usato solo qui in Erodoto, è probabilmente un frequentativo di ἀλὺω, essere inquieto ; uno scolio nota: ἀλυκτάζειν δυσφορεῖν, ἀγανακτεῖν. essere a disagio, essere irritato. κατειλημέναι da κατειλέω è qui preferibile a κατειλημμέναι da καταλαμβάνω, per il senso di essere ammassati, essere costretti in un piccolo spazio. La radice ipotizzata è *Fελ-νέω. Una grande e gloriosa spedizione come quella dei persiani è dunque destinata a finire con uomini terrorizzati e disorientati. CIFRE: Secondo Erodoto, il numero dei caduti persiani e dei loro alleati arriverebbe a circa La discrepanza tra le cifre erodotee sia per l intera armata di Mardonio, sia per i caduti- e le cifre riferite da altre fonti (Ctesia, Diodoro, Aristodemo, ecc.) è sufficiente a dimostrare non soltanto l inesistenza nel V sec. di documenti attendibili in materia, ma anche l assenza di una solida tradizione orale. Possiamo dire in ogni caso che le perdite persiane siano state significative e sostanziali. Le cifre qui riferite dei caduti greci sembrano attinte a liste locali che ogni città, e talvolta anche frazione di città, conservava. E possibile che qui le cifre si riferiscano ai soli caduti nell attacco decisivo al campo persiano. Ma è anche possibile che Erodoto abbia frainteso le iscrizioni; infatti, i 52 ateniesi caduti potrebbero essere in realtà i soli caduti della tribù ateniese degli Aiantidi secondo una testimonianza. Plutarco riporta le cifre erodotee, ma conosce un totale di 1360 uomini, attinto a fonte storica ignota. Il totale diodoreo più di è fantasioso quanto le cifre dei caduti persiani. 71. Non si sa se qui Erodoto si riferisca ad un riconoscimento ufficiale del valore in battaglia, o piuttosto ad una opinione informale. Altre fonti confermano che l aristeia veniva regolarmente tributata agli individui, ma l aristeia per così dire collettiva (cioè tributata alle città), si trova solo in connessione con le guerre persiane. A giudicare dall affermazione di Erodoto al 71.2, sembra inoltre che nessuna decisione ufficiale sia stata presa (questo lo possiamo desumere anche dal disaccordo delle fonti al riguardo). ἀριστεὺω, verbo denominativo dal superlativo di ἀγαθός, ἄριστος (con il prefisso ἀρι- di ἀρετή e ἀραρίσκω). Il sostantivo πεζὸς, fanteria, deriva probabilmente dalla radice con vocalismo e di ποὺς, ποδός, piede, unita al tema * jo-. ἑωυτοὺς: acc. pl. del pronome riflessivo di III persona con coloritura scura, tipica dello ionico. ἰσχυρότατον: la glossa di Esichio βισχὺν; ἰσχὺν, σφόδρα / ὀλίγον. Λάκωνες, lascia supporre un F- iniziale. ἰσχυρόν è agg. n. sostantivato, con suff. -ῡρός da ἰσχύς, forza (da cui i denominativi ἰσχύω e ἰσχυρίζομαι), forse da un ἰ- protetico + la rad. di ἔχω (*he-kho, con dissimilazione della prima aspirata per la legge di Grassmann, ma cf. fut. ἕξω) < *segh- (da cui anche, e.g., ἕξις, ἐχέτλη, συνεχής) / *sogh- (da cui, e.g., ἡνίοχος, πολιοῦχος, ἔξοχος) / *sgh- (da cui, e.g., σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, σχῆμα, σχέσις, ἴσχω, ὑπισχνέομαι, ἰσχάς, ἀνάσχετος), tenere (con l acc.), stare attaccato a (con il gen.), essere nella condizione di (con avv.), avere. κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας: generalmente Erodoto preferisce il singolare per questa espressione. μοῦνος: ionico per μόνος; ο dà luogo a ου dopo liquida. L ἀτιμία spartana, cioè la perdita dei diritti civili, includeva una forma di isolamento in aggiunta alle restrizioni legali. E però significativo che questa ἀτιμία non impedisse ad Aristodemo di combattere nelle prime file della falange lacedemone. Sappiamo da Tucidide e Diodoro che, quando le esigenze belliche lo imponevano, il riarruolamento di questi degradati era possibile. Alcuni editori sembrano preferire Σπαρτιήτης a Σπαρτιῆται ma non c è ragione di distinguere l ultimo dai primi due. La proposta di Stein ὁ Πιτανήτης è più plausibile. Per λέσκη usato in questo senso di discussione cfr. Sofocle, Ant Questa discussione può aver avuto luogo tuttavia, non a Sparta (dove si ha notizia di λέσκαι, luoghi adibiti a tali discussioni), ma nella stessa Platea dopo la battaglia. Il termine è stato messo in relazione etimologica con il verbo λέγειν da lessicografi greci, ma da altre fonti non meno autorevoli risulta un etimologia del tutto diversa connessa proprio con le λέσκαι (cfr. anche Omero, Od. XVIII, 329 ; Esiodo, Op. 493). E ancora largamente accolta la vecchia ipotesi di un rapporto tra λέσκη e l ebraico antico-testamentario lskh (lishkàh), cioè camera. (Per l ipotesi che il vocabolo ebraico sia un derivato dal miceneo dell età del bronzo, cfr. W.Burkert, in W.J.Slater, Dining in a classical context, 1991, pp.17 e 21 nt. 47). Per Chantraine la radice potrebbe essere *λέχ-σκα con un presente *λέχ-σκ-ται, apparentato dunque con λέχομαι riposare. ὃς è qui usato in luogo di ὃστις con valore interrogativo dopo un verbum dicendi (ma ciò vale anche per verbi come conoscere, sapere, ecc.). (Smyth). οἱ: forma ionica del dat. sing. del pronome personale di III persona (= αὐτῷ. che però ha un valore più marcatamente anaforico), dalla rad. *seuªe-/*suªe-/*se-: il lat. usa la forma *se- (sui, sibi, se), il gr. la forma *suªe- (eccezionalmente *seuªe-, in Omero e solo per motivi metrici onde evitare ϝ a inizio parola *se-): gen. omerico ἕο, εἷο, ἑο, εὑ (anche Hdt.), ἔθεν, att. οὗ; dat. omerico ἑοῖ, οἷ, οἱ (οἷ, οἱ anche Hdt.); acc. omerico ἕ, ἑ, ἑέ; plur. σφεῖς, σφῶν, σφίσι(ν) e σφισι(ν), σφᾶς. L attico ha rimpiazzato questo arcaismo con αὐτοῦ, αὐτῷ, αὐτόν. Tracce nel riflessivo ἑαυτοῦ, σφῶν αὐτῶν, etc. λυσσῶντα: con il significato di combattere furiosamente si trova anche in Omero che descrive attraverso questo verbo lo stato d animo al di là del calcolo razionale. Anche questo atteggiamento di eroismo individualistico (omerico, appunto), contrario alla disciplina oplitica può essere alla base dell indifferenza spartana nei confronti della morte di Aristodemo. λυσσάω è verbo denominativo da λὺσσα, che muove dal radicale di λὺκος più suffisso femminile *-j 2. L idea che il desiderio della morte in battaglia non sia un segno di virtù appare anche in Flavio Giuseppe, Bell. Iud. Lo φθόνος gioca un ruolo simile anche nella tributazione di onori all indomani della battaglia di Salamina, quando Temistocle fu privato del giusto primo premio. Nome d azione da un tema *φθέν-, dove φ è esito di una labiovelare iniziale. La radice espimerebbe il concetto del diminuire (merito, ecc. di qlc.) 5

6 Per un simile significato di τίμιοι si veda Omero, Od Non si sa a quali onori Erodoto faccia qui riferimento, ma è probabile si tratti di un cenotafio e/o onori eroici a Sparta, o più semplicemente di una commemorazione orale. (Onori come un funerale pubblico, un monumento ai caduti e offerte alla tomba, erano destinati a tutti gli alleati morti in battaglia). τίμιος è derivato da τιμή che proviene a sua volta dalla stessa famiglia semantica di τίω, onorare. 72. Πλαταιῇσι: forma ionica di dat.pl. per la I declinazione. ὀνομαστότατοι: superlativo dell aggettivo verbale ὀνομαστός, rinomato. La menzione di Callicrate, uomo più bello dei Greci di allora, rimanda a Il. II, 673, dove Nereo viene definito il più bello tra tutti i Danai. γὰρ: da γε + ἄρα, ha valore dichiarativo-causale; spiega qui il perché questo personaggio non sia tra quelli meglio ricordati. Per κατήμενος con significato di stare seduto nei ranghi, si veda Eurip. Suppl. 357, 664, 674 e Plut. Arist. 17. Si noti il fenomeno ionico della psilosi. ἐδυσθανάτεέ ἔλεγε: i due imperfetti mostrano bene la lotta di Callicrate. Da δυσθανατέω, lottare con la morte. (Il verbo θανατάω significa desiderare la morte, cfr. Flavio Giuseppe). Dobbiamo supporre che il dialogo sia avvenuto al termine della battaglia, in quanto i Plateesi erano posizionati sull ala sinistra con gli Ateniesi. Arimnesto potrebbe essere, seguendo anche le testimonianze di Plutarco e Pausania, un comandante dei Plateesi. Ancora una volta emerge lo spirito eroico di questi personaggi, decisi a morire ma non senza aver lasciato una traccia di sé. Erodoto assicura comunque a Callicrate la fama, facendo menzione dei suoi nobili sentimenti. Il participio προθυμεομένου contribuisce a connotare il personaggio al pari degli eroi omerici. 73. L antico mito attico è stato probabilmente usato per spiegare il culto dei Dioscuri ad Atene. E spiegato in maniera completa da Plutarco nella Vita di Teseo, da Diodoro e Pausania, e trattato dai poeti Alcmane, Stesicoro, Pindaro. I Dioscuri, chiamati anche Tindaridi, giunsero in Attica a recuperare la sorella Elena rapita da Teseo e Piritoo, e, nel fare ciò, ebbero l aiuto degli abitanti del demo di Decelea, i quali per questo ottennero sempre a Sparta onori e esenzioni. Κοτε: forma ionica per l avverbio ποτε. Le forme con lo sviluppo gutturale della labiovelare sono della letteratura ionica (Archiloco, Eraclito, e per l appunto Erodoto), ma non si trovano mai nelle iscrizioni, forse portate a privilegiare una lingua più ufficiale. δειμαίνοντα è il participio del verbo δειμαίνω, denominativo da δέος (a sua volta da δείδω) con l aggiunta del suffisso μα. ἐὼν: forma ionica del participio presente di εἰμί. Questo capitolo è importante per la cronologia dell opera di Erodoto (cfr. Evans). Si è ipotizzato che la guerra del Peloponneso fosse in atto nel momento in cui Erodoto scriveva e che il favore tributato dagli spartani ai deceleesi sia da intendersi riferito alle cinque invasioni dell Attica tra il 431 e il 425 a.c. Nel 413 a.c. Decelea fu infine occupata, ma Erodoto doveva ormai essere morto. Il participio aoristo γενόμενον non implica che la guerra sia già finita nel momento in cui Erodoto scrive (Flower-Marincola, Asheri-Corcella). Inoltre, questo episodio fornirebbe un antecedente mitologico per la storica rivalità Atene-Sparta e nella fattispecie per le invasioni del territorio attico. (Flower-Marincola). La ὕβρις di Teseo consiste nell aver deposto tutti i regnanti locali e nell unificazione dell Attica sotto un unico re. Secondo Flower- Marincola questa ὕβρις potrebbe invece riferirsi al rapimento stesso. In questo senso, per i due commentatori, si può immaginare un riferimento alla ὕβρις ateniese come scintilla per la successiva guerra del Peloponneso, ma ritengo che il termine possa riferirsi bene ad entrambe le azioni compiute da Teseo. Interessante è poi la notazione del fatto che il ritratto di Teseo delineato da Erodoto è in forte contrapposizione con quello che di lui dà l immaginario ateniese del V secolo, che lo presenta come l incarnazione di tutti i valori ateniesi e del comune bene greco. ἀτελείη è l esenzione dalla tassa per stranieri e προεδρίη il privilegio di sedere in prima fila nei giochi pubblici; entrambi onori tributati in Sparta ai benefattori. Il termine προεδρία deve probabilmente avere rapporti etimologici con il verbo ἕζομαι; presenta una radice ἕδ- con l aggiunta del suffisso ρα, ad indicare la stabilità e dunque la seduta (καθέδρα). 74. Le due storie narrate da Erodoto a proposito di Sofane sembrano illustrare le due facce della tattica oplitica idealizzata, cioè stabilità e dinamismo. La seconda versione interpreta peraltro un dato di fatto verosimile, in quanto si sa che gli scudi degli opliti greci di età classica erano decorati con blasoni individuali di riconoscimento, gradualmente sostituiti da emblemi nazionali o semplicemente dalla lettera iniziale del nome della città (Asheri-Corcella). Da notare per βαλλέσκετο l assenza dell aumento sillabico, tipica, in ionico, dei verbi frequentativi, ma anche delle forme plurali e dei verbi con doppio aumento. La maggior parte degli editori aggiunge ἐπίσημον, come insegna. 75. La guerra tra Atene ed Egina è databile al a.c., ed è narrata da Erodoto al capitolo 6. Euribate era generale di 1000 volontari argivi che combattevano per Egina, oltre che vincitore nel pentathlon. La sua vittoria alle Nemee è ricordata da Pausania. Qui πεντάεθλος è un aggettivo, il competitore o il vincitore nel pentatlo. In fonti posteriori è usato in senso peggiorativo, con il significato di dilettante, non specialista. (Cfr. Senofonte, Platone, Suida). L episodio dell uccisione di Euribate da parte di Sofane è significativo di come ancora all inizio del V sec. sia presente l ethos, aristocratico e omerico, del valore individuale in battaglia, contrapposto a quello collettivo. (Flower-Marincola). Inoltre, lo stesso avvenimento è già stato ricordato da Erodoto, VI 92,3. Il figlio di Leagro, Glauco, fu generale nel 440 e comandante dei rinforzi mandati a Corcira nel 433 a.c. Dato è probabilmente il nome dell intero distretto, ricco di miniere d oro, ad est del Monte Pangeo e ad ovest del Nesto, dalle montagne a nord di Filippi fino al mare. Tucidide ci riporta per due volte (I, 100; IV 102) che i coloni ateniesi, che avevano tentato di occupare l area aurifera di Ennea Hodoi, furono massacrati a Drabesco (probabilmente l odierna Drama) nel 465 a.c. Questo 6

7 avvenimento è connesso con la spedizione di Cimone contro Taso, che si era ribellata in seguito a controversie con Atene riguardo al possesso delle miniere e degli insediamenti sulla costa opposta nell area tracia. Bibliografia P.-E. Legrand, Hérodote.Histoires, IX, Paris C. Hude, Herodoti Historiae, II, Oxford D. Asheri-A. Corcella, Erodoto. Le storie, IX. Libro IX. La battaglia di Platea, Milano, M.A. Flower-J. Marincola, Herodotus Histories. Book IX, Cambridge W.W. How-J. Wells, A Commentary on Herodotus, II, Oxford 1912 (rist. 1968), F. Barberis, Erodoto. Le storie. Libri VIII-IX, La vittoria della Grecia, Milano P. Chantraine, Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Paris, L. Heilmann, Grammatica storica della lingua greca, Torino, J.A.S. Evans, Herodotus and the publication date of the Histories, «CPh» LXXXII (1987) W.Burkert, in W.J.Slater, Dining in a classical context, 1991, pp.17 e 21 nt

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) [6] Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].)

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].) LISIA, PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE 30-31 UN ATTO DI GIUSTIZIA ΝΟΜΟΣ Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη Poeti giambici Dossier T. 17 P. Oxy. 4708 fr. 1 L elegia sul mito di Telefo Il seguente frammento, pubblicato nel 2004, costituisce il più recente ritrovamento papiraceo di testi di Archiloco: si tratta

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa 1. Il pronome riflessivo pg. 2 2. Uso del pronome riflessivo pg. 3 3. Bibliografia pg. 8 1 1. Il pronome riflessivo. I pronomi personali sono, nella specie

Διαβάστε περισσότερα

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI Lys. 1,47-1,50 ΛΥΣΙΑΣ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ GIUSTIZIA PER TUTTI 47. Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης οἱ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, )

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, ) Referat di Federico Campedelli Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, 2012-13) APPUNTI SULLO SPOUDAIOS NELLA TEORIA POETICA ARISTOTELICA Ar. Po. 1448a 1-18:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa:

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa: 1) L accusativo femminile duale dell aggettivo καλός καλή καλόν è: A. καλά B. B. καλοί C. C. καλαί D. D. καλή 2. Indica il dativo singolare di πῠρ πυρόϛ : A.πυρί B. πυρῶν C. πυρόν D. πυρά 3. Il nominativo

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

Tucidide L'ateniese Tucidide

Tucidide L'ateniese Tucidide Tucidide L'ateniese Tucidide (ca. 460-403 a C.) narra in diretta la Guerra del Peloponneso fra Ateniesi e Spartani (431-404), ritenendola la più grande fino ad allora avvenuta. Struttura generale delle

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

IL λόγος STORICO ED ERODOTO. Per saperne di più. Ridere da stolto L ANELLO DI POLICRATE

IL λόγος STORICO ED ERODOTO. Per saperne di più. Ridere da stolto L ANELLO DI POLICRATE L ANELLO DI POLICRATE 733 convocati gli Indiani chiamati Callati quelli che mangiano i genitori, alla presenza dei Greci che comprendevano quanto veniva detto attraverso un interprete, chiese loro in cambio

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca di GIANNI MONTEFAMEGLIO Più che mandare subito a memoria le preposizioni greche che

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012 Histos 6 (2012) 214 27 SUI FONDAMENTI DELLA TESI ANTICA DELLA PATERNITÀ ANASSIMENEA DEL TRICARANO: MIMESI STILISTICA E ANALOGIE TRA I PROEMI STORIOGRAFICI DI ANASSIMENE DI LAMPSACO E DI TEOPOMPO DI CHIO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL PERFETTO Il perfetto greco è in tutti i modi un tempo principale, quindi non realmente concepito come passato (manca infatti l aumento anche nell indicativo), che esprime come valore aspettuale l idea

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori MACRÌ, Gabriella. La ricezione di Primo Levi in Grecia. Ricercare le radici: Primo Levi lettore- Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di Raniero Speelman, Elisabetta Tonello & Silvia

Διαβάστε περισσότερα

IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA

IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA di Giovanni Costa ABBREVIAZIONI COD Cum Salvator Definitio Fidei Laetentur Obloquuntur PG QUX =Conciliorum Oecumenicorum Decreta. =Terza lettera di S. Cirillo

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

LIBRO DODICESIMO L assalto al muro

LIBRO DODICESIMO L assalto al muro SUNTO ILIADE di Omero - Libro dodicesimo - Prove di traduzione interlineare con note grammaticali e vocabolario essenziale in linea. Riccardo Guiffrey Progetto di traduzione integrale dell Iliade di Omero

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA Elio Scarciglia Born in Guagnano (LE), lives and works in Lecce, dealing with photography and cinematography for many years. He has organized

Διαβάστε περισσότερα

Verso un approccio cartografico

Verso un approccio cartografico Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Mondo Antico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie INDIRIZZO: Filologia classica

Διαβάστε περισσότερα

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a.

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a. INTRODUZIONE Nel 1976, presentando la propria edizione critica dell'agesilao, Rosemary Wieczorek 1 rilevava come l'opuscolo senofonteo non fosse stato sottoposto ancora a uno studio analitico e intepretativo

Διαβάστε περισσότερα

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO Giovanni Costa 1. L espressione ed il discorso pg. 2 1.2 I due tipi di espressione pg. 3 2. Le parti del discorso pg. 8 3. Bibliografia pg. 13 SOMMARIO:

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche di GIANNI MONTEFAMEGLIO Abbiamo visto, nella lezione precedente, che la prima declinazione

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Argomenti: 1.Mantinea si unisce all'alleanza spartana. ; 2. Oligarchie sono stabilite a Sicione e Argo.

Argomenti: 1.Mantinea si unisce all'alleanza spartana. ; 2. Oligarchie sono stabilite a Sicione e Argo. 81. μετὰ δὲ τὴν τῶν Ἀργείων ἀπόστασιν ἐκ τῆς ξυμμαχίας καὶ οἱ Μαντινῆς, τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχοντες, ἔπειτ οὐ δυνάμενοι ἄνευ τῶν Ἀργείων, ξυνέβησαν καὶ αὐτοὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφεῖσαν τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Processo contro il Piacere

Processo contro il Piacere Processo contro il Piacere Luciano, La doppia accusa Quando, intorno al 165 d.c., il quarantenne Luciano scriveva il Δὶς κατηγορούμενος, aveva alle spalle una carriera di retore e di scrittore che lo aveva

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ Διάλεξη 14 Η Μάχη των Θερμοπυλών, ημέρα τρίτη - Η ἐπὶ θανάτῳ ἔξοδος (Η 223-233) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Η δέκατη τέταρτη διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 TOMMASO BRACCINI PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 In una voce non firmata presente nel trentacinquesimo e ultimo volume dell'enciclopedia italiana (1937), la ventriloquia è definita come

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

STEFANIA DE VIDO LUCA MONDIN. Com è fatto il libro I di Tucidide: una lettura unitaria*

STEFANIA DE VIDO LUCA MONDIN. Com è fatto il libro I di Tucidide: una lettura unitaria* Incontri di filologia classica 12 (2012-2013), 293-323 1. Tre incipit STEFANIA DE VIDO LUCA MONDIN Com è fatto il libro I di Tucidide: una lettura unitaria* La Guerra del Peloponneso di Tucidide inizia

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.]

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] 124.* Ψελλός, ψελλίζειν, ψελλίζεσθαι, ψελλότης, ψελλισµός. τραυλός, τραυλίζειν, τραυλότης, τραυλισµός. ἰσχωνόφωνος,

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE Σὺ μὲν οὖν ἀεὶ καὶ δύνῃ καὶ δύναιο κάλλιστα χρωμένη τῷ δύνασθαι, Tu hai sempre il tuo prestigio e mi auguro possa servirtene nel modo migliore. Synesius lett. LXXXI ALLA FILOSOFA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

F.Guizzi, Storia Greca I (Cod. 1025533 - Cod. 1044214) 1

F.Guizzi, Storia Greca I (Cod. 1025533 - Cod. 1044214) 1 F.Guizzi, Storia Greca I (Cod. 1025533 - Cod. 1044214) 1 Erodoto I, proemio (trad. D.Asheri) Ηροδότου Ἁλικαρνασσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε

Διαβάστε περισσότερα

PRONOMI PERSONALI. ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi.

PRONOMI PERSONALI. ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi. I II III ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi. tu; tui; tibi; te; te tu, te, ti, anche riflessivo: (di, a) te stesso, ti is, ea, id (=pronome determinativo), in tutti

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina Ciclo XXIII Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Gilberto Biondi Tutor: Chiar.mo

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia Il mondo secondo Erodoto: aspetti geografici nel testo delle Storie. Relatore Laureando

Διαβάστε περισσότερα

La παίδευσις dell uomo in Gregorio di Nissa

La παίδευσις dell uomo in Gregorio di Nissa UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICO-ARCHEOLOGICHE

Διαβάστε περισσότερα

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα.

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. καμίσιν Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 5:07 μμ Σημασία: Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. Βλ. Vocabolario Etimologico

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto

Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto Nota La terza declinazione greca è particolarmente complessa e articolata. Non spaventatevi per la lunghezza e la laboriosità di questa lezione.

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Scuola di dottorato in italianistica e filologia classico-medievale Dottorato di ricerca in filologia classico-medievale XXIV ciclo Anno accademico 2010-2011 COMMENTO AL

Διαβάστε περισσότερα

UNICHE NEL LORO GENERE. OSSERVAZIONI LINGUISTICHE SUI

UNICHE NEL LORO GENERE. OSSERVAZIONI LINGUISTICHE SUI UNICHE NEL LORO GENERE. OSSERVAZIONI LINGUISTICHE SUI NOMI DELLE SQUADRE DI CALCIO ELLENICHE. ROBERTO PIGRO Tra le principali difficoltà degli stranieri che vivono in Grecia, e che non disdegnano di apprenderne

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ Διάλεξη 11 Η Μάχη του Μαραθώνα (Ζ 111-120) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Με την ενδέκατη διάλεξη επιδιώκεται η αναλυτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici Glosse Dialettali negli Scholia Omerici FRANCO MONTANARI Lo studio delle glosse dialettali menzionate negli scholia omerici può essere visto in primo luogo entro un quadro di ricerca ben noto e frequentato,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

La storiografia greca dopo Tucidide

La storiografia greca dopo Tucidide La storiografia greca dopo Tucidide Le Elleniche di Senofonte Senofonte (Atene 430/425 a.c. ca Corinto, 355 a.c. circa), discepolo di Socrate, mercenario nel 401 con Ciro il Giovane nella sfortunata spedizione

Διαβάστε περισσότερα

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Matteo Re Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Actas 2-3 de abril de 2012 UNIVERSIDAD DE TIRANA III edición corregida

Διαβάστε περισσότερα

L hecatostys : analisi della documentazione

L hecatostys : analisi della documentazione L hecatostys : analisi della documentazione Ferdinando Ferraioli To cite this version: Ferdinando Ferraioli. L hecatostys : analisi della documentazione. Archaeology and Prehistory. Université du Maine;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI Eos XCIX 2012 ISSN 0012-7825 PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI di BENEDETTO BRAVO ABSTRACT: Most of the Herodotean and

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO ( Appunti di Paolo Franchi, sulle spiegazioni della prof.ssa Angela Preziosi Per l uccisione di Eratostene Propedeutica

Διαβάστε περισσότερα

Florilegium MARATONA. Erodoto. Testi latini e greci tradotti e commentati (VI, ) DISCO VERTENDO

Florilegium MARATONA. Erodoto. Testi latini e greci tradotti e commentati (VI, ) DISCO VERTENDO Florilegium Testi latini e greci tradotti e commentati serie greca volume II Erodoto MARATONA (VI, 107-117) DISCO VERTENDO Indice Maratona (VI, 107-117) Cap. 107... pag. 3 Cap. 108... pag. 4 Cap. 109...

Διαβάστε περισσότερα