ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

2 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγεθος Χημική δομή Πολυπλοκότητα Διαλυτότητα Φορτίο Ένα αντιγόνο αποτελείται από πολλούς επιτόπους Μπορεί να είναι πρωτεΐνη ή γλυκολιπίδιο Όλα τα παραπάνω καθιστούν ένα αντιγόνο περισσότερο ή λιγότερο ανοσογόνο

3 ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φυσικά αντισώματα -ανευρίσκονται στον ορό ατόμων, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ σε ερυθροκυτταρικάαντιγόνα -παράγονται ως απάντηση, μετά από έκθεση σε περιβαλλοντικές ουσίες, οι οποίες μιμούνται ερυθροκυτταρικά αντιγόνα - συνήθως είναι IgM αντισώματα τα οποία δρούν σε χαμηλές θερμοκρασίες - αντι-αβη, -Ιi -Lewis,-MN,-P Άνοσα αντισώματα - παράγονται μετά από μετάγγιση ή κύηση -συνήθως είναι IgG και δρούνστους 37 ο C - απαιτούν τη χρήση ενισχυτικών μέσων για την ανάδειξή τους - αντι-rh,-kell,-duffy,-kidd,-ss Αναμενόμενα/ μη αναμενόμενα Αλλοαντισώματα/αυτοαντισώματα

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Αιμοσυγκόλληση -η κύρια τεχνική με την οποία ανιχνεύονται ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα καθώς και οι μεταξύ τους αντιδράσεις Στην αρχική φάση(ευαισθητοποίηση), επίτοποι αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών, συνδέονται με τις αντίστοιχες περιοχές των αντισωμάτων και συγκρατούνται με ειδικούς δεσμούς, ενώ δεν παρατηρείται ορατή συγκόλληση Στη δεύτερη φάση, σχηματίζεται ένα πλέγμα από πολλαπλές γέφυρες αντιγόνου/αντισώματος μεταξύ των ερυθρών και προκαλείται ορατή συγκόλληση ερυθροκυττάρων

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Καθίζηση -σχηματισμός ενός,συνήθως ορατού, αδιάλυτου συμπλέγματος μετά από αντίδραση διαλυτού αντιγόνου με διαλυτό αντίσωμα -αποτελεί την κατάληξη τεχνικών όπως, η ανοσοδιάχυση και η ανοσοηλεκτροφόρηση Αιμόλυση -Προκύπτει από αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος,η οποία προκαλεί ενεργοποίηση του συμπληρώματος, λύση του ερυθροκυττάρου και απελευθέρωση της ενδοκυττάριας αιμοσφαιρίνης

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Αναλογία αντιγόνου αντισώματος - επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης -σπάνια,η περίσσεια αντισώματος μπορεί να προκαλέσει αναστολή της συγκόλλησης(φαινόμενο προζώνης) -συνήθης αναλογία αντιγόνου/αντισώματος 2 σταγόνες ορού και μία σταγόνα εναιωρήματος ερυθρών 3-5% -ασθενής έκφραση αντιγόνου επηρεάζει την αντίδραση(π.χ ετερόζυγη έκφραση του Jka αντιγόνου) PH - ιδανικό ΡΗ αντίδρασης Φυγοκέντρηση

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Θερμοκρασία -τα IgM αντισώματα δρούνιδανικά σε θερμοκρασίες 4 ο -27 ο C -τα IgG αντισώματα δρούνστους 37 ο C -αναλόγως ενδείξεων, οι δοκιμασίες αντίδρασης αντιγόνου /αντισώματος γίνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες Τύπος ανοσοσφαιρίνης τα IgM αντισώματα προκαλούν άμεση συγκόλληση ερυθροκυττάρωνσε διαλύματα φυσιολογικού ορού( NaCl 0.9%) χωρίς προσθήκη ενισχυτικών μέσων Η ανίχνευση των κλινικά σημαντικών IgG αντισωμάτων απαιτεί τη χρήση ενισχυτικών μέσων τα περισσότερα ενισχυτικά μέσα δρούν, μειώνοντας το zeta-δυναμικό των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τα ερυθροκύτταρα, λόγω της παρουσίας σιαλικών οξέων στη μεμβράνη τους, περιβάλλονται από αρνητικά φορτισμένα ιόντα, απωθούνται μεταξύ τους και παρεμποδίζεται με αυτόν τον τρόπο η συγκόλλησή τους στο περιφερικό αίμα Η αρνητικά φορτισμένη ζώνη προσελκύει θετικά φορτισμένα ιόντα και προκύπτει ένα δυναμικό το οποίο καλείται zeta-δυναμικό Τα IgM και IgGαντισώματα διαφέρουν στον τρόπο αλληλεπίδρασης τους με το zeta-δυναμικό Μειώνοντας το zeta-δυναμικό, επιτρέπουμε στα περισσότερο θετικά φορτισμένα αντισώματα να αντιδράσουν με τα αρνητικά φορτισμένα ερυθρά

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

10 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Αντιδραστήριο Μηχανισμός δράσης Τεχνική Ανίχνευση αντισωμάτων Φυσιολογικός ορός 4-22 ο C(IgM)/άμεση φυγοκέντρηση IgM Αντισφαιρινικός ορός(ahg) Προκαλεί ορατήσυγκόλληση ευαισθητοποιημένων με αντισώματα ερυθρών 37 ο C(IgG) /επώαση Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού(dat) -Έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού(ιat) Αλβουμίνη22% Τροποποίηση zeta δυναμικού Επώασηστους 37 ο C για /IAT IgG IgG -Πολυδύναμος(IgG και C3d) - μονοδύναμος(igg) LISS Επιταχύνειτην πρόσληψη του αντισώματος από τα ερυθρά Επώασηστους 37 ο C για 5-15 /IAT IgG PEG Αφαιρεί νερό από το διάλυμα της αντίδρασης, συμπυκνώνει το αντίσωμα, αυξάνει την αλληλεπίδραση αντιγόνου/αντισώματος Επώασηστους 37 ο C για /IAT Δεν απαιτείται φυγοκέντρηση IgG Ένζυμα -παπαίνη -βρωμελίνη -φυσίνη -θρυψίνη -Μειώνουν το αρνητικό φορτίο των ερυθρών -Καταστρέφουν ή μειώνουντην έκφραση κάποιων αντιγόνων, ενώ ενισχύουν την έκφραση κάποιων άλλων -Άμεση προσθήκη ενζύμου στο μείγμα ερυθρών/ορού -Χρήση ερυθρών επεξεργασμένων με ένζυμα Καταστρέφουν τα αντιγόνα ΜΝS, Duffy Ενισχύουν τα αντιγόνα Rh, Kidd,P,Lewis

11 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(COOMBS TEST) Η δοκιμασία αντισφαιρινικούορού(ahg)στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία, αντιανθρώπινεςσφαιρίνεςοι οποίες έχουν παραχθεί από ανοσοποιημένα ζώα, αντιδρούν με ανθρώπινες σφαιρίνες(igg ή συμπλήρωμα) ελεύθερες στον ορό ή προσκολλημένες στα ερυθροκύτταρα Υπάρχουν δύο τύποι αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων: IgM και IgG Τα IgM αντισώματα λόγω της πενταμερούς δομής τους συνδέονται με το αντίστοιχο αντιγόνο και προκαλούν άμεση συγκόλληση ερυθροκυττάρωντα οποία εναιωρούνται σε φυσιολογικό ορό Τα IgGαντισώματα λόγω της μονομερούς δομής τους αδυνατούν να προκαλέσουν άμεση συγκόλληση. Η προσθήκη AHG(αντι- IgG ή/και αντι-c3d) προάγει τη συγκόλληση ευαισθητοποιημένων με IgG ή/και C3d ερυθροκυττάρων

12 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(COOMBS TEST)

13 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ Πριν την ανακάλυψη του AHG, μόνο τα IgM αντισώματα είχαν καταδειχθεί Το 1945 ο Coombs και συν. περιέγραψαν τη χρήση του AHGγια την ανάδειξη ασθενών Rh αντισωμάτων στον ορό Το 1946 περιέγραψαν τη χρήση του AHGγια την ανάδειξη ευαισθητοποιημένων με αντισώματα ερυθροκυττάρων, στην αιμολυτική νόσο του νεογνού Η χρήση της δοκιμασίας AHG επεκτάθηκε στην ανακάλυψη και άλλων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων αλλά και των αντίστοιχων αντιγόνων Η ανακάλυψη των αντι-kell αντισωμάτων και των αντιγόνων Kell έγινε λίγες εβδομάδες μετά την περιγραφή της δοκιμασίας AHG Αν και ο Coombs εισήγαγε στην πράξη τη δοκιμασία AHGστον ορολογικό έλεγχο των ερυθροκυτταρικών συστημάτων, η αρχή της μεθόδου είχε αναφερθεί το 1908 από τον Moreschi μέσω πειραμάτων σε κουνέλια και κατσίκια

14 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 1. Πολυδύναμος AHG - περιέχει αντισώματα για τις ανθρώπινες IgG ανοσοσφαιρίνες και για το C3d κλάσμα του ανθρώπινου συμπληρώματος - μπορεί να περιέχει ίχνη από αντι-c3b,c4b,c4d - μπορεί να περιέχει μικρή ποσότητα αντισωμάτων έναντι βαριών αλύσεωντων IgA και IgM -εάν περιέχει ίχνη αντισωμάτων έναντι των κοινών σε όλες τις ανοσοσφαιρίνεςκ και λ ελαφρών αλύσεων μπορεί να αντιδρά με IgAκαι IgMμόρια 2. Μονοδύναμος AHG -περιέχει μόνο αντι- IgGή αντι- C3d/C3b -ο αντι- IgG AHGπεριέχει αντισώματα έναντι του Fc κλάσματος των βαριών αλύσεων των IgG μορίων -ο αντι- C3d/C3bδεν παρουσιάζει αντίδραση με τις ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

15 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η κλασσική μέθοδος παραγωγής AHGξεκινά με τη χορήγηση ανθρώπινου ορού ή κεκαθαρμένης σφαιρίνης σε πειραματόζωα, κυρίως κουνέλια Η ανθρώπινη σφαιρίνη λειτουργεί ως ξένο σώμα και προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων από τα κουνέλια Αυτή η τεχνική προκαλεί την παραγωγή πολυκλωνικού αντισφαιρινικού ορού, ο οποίος περιέχει μείγμα αντισωμάτων από διαφορετικούς κλώνους Β- λεμφοκυττάρων και αναγνωρίζει διαφορετικούς επιτόπους ενός αντιγόνου ή το ίδιο τμήμα ενός αντιγόνου αλλά με διαφορετικές συγγένειες Με την τεχνική της υβριδοποίησης, μπορεί να παραχθεί μονοκλωνικός αντισφαιρινικός ορός, ο οποίος προκύπτει από ένα κλώνο Β-λεμφοκυττάρων και αναγνωρίζει μόνο ένα επίτοπο του αντιγόνου

16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ AHG 1. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ Μείγμα πολυκλωνικών αντι-igg/αντι-c3d Μείγμα μονοκλωνικών αντι-igg/αντι-c3d Μείγμα πολυκλωνικών /μονοκλωνικών αντι-igg/αντι-c3d 2. ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ Ο αντι-igg συνήθως είναι πολυκλωνικής αρχής Ο αντι-c3d/c3b συνήθως είναι μείγμα μονοκλωνικών αντιορών

17 ΑΡΧΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ Τα αντισώματα και τα στοιχεία του συμπληρώματος ανήκουν στις σφαιρίνες Η χορήγηση ανθρώπινων σφαιρινών σε πειραματόζωα, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων έναντι των ξένων αντιγόνων(ahg).οι ορολογικές δοκιμασίες χρησιμοποιούν μία ποικιλία αντιδραστηρίων AHGτα οποία αντιδρούν με διάφορες ανθρώπινες σφαιρίνες και περιλαμβάνουν αντιδραστήρια αντι- IgG,αντι-C3d ή πολυδύναμα με συνδυασμό και των δύο Ο AHGαντιδρά με ανθρώπινες σφαιρίνες είτε ελεύθερες στον ορό,είτε συνδεδεμένες με ερυθροκύτταρα Ερυθροκύτταρα καλυμμένα με ανθρώπινες σφαιρίνες, συγκολλούνται από τον AHG

18 ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(DAT) ΕΜΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(ΙΑΤ)

19 ΕΜΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(ΙΑΤ) Η ΙΑΤ ανιχνεύει ευαισθητοποίηση ερυθροκυττάρων με αντισώματα, η οποία έχει συμβεί in vitro - ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στον ορό ασθενών, χρησιμοποιώντας ερυθρά γνωστού φαινοτύπου(screening test) - ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των προς μετάγγιση ερυθρών του δότη(διασταύρωση) - ταυτοποίηση και τιτλοποίηση αντισωμάτων - πλήρης φαινότυπος ερυθρών χρησιμοποιώντας γνωστούς αντιορούς

20 ΕΜΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(ΙΑΤ)

21 ΕΜΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(ΙΑΤ)

22 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ(screening test) Κλινικά σημαντικά, θεωρούνται τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα(αα) τα οποία προκαλούν μειωμένη επιβίωση των μεταγγιζομένων ερυθρών ή αιμολυτική νόσο του νεογνού Δρούν στους 37 C και ανιχνεύονται με έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού(ιατ) Η ανίχνευσή τους αποτελεί μέρος του προμεταγγισιακού ελέγχου ή του ελέγχου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

23 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ(screening test)τεχνικεσ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ορός + ερυθρά ελέγχου(3 κύτταρα) άμεση φυγοκέντρηση( ψυχρά ΑΑ) επώαση στους 37 C πλύσιμο με φυσ. Ορό προσθήκη AHG φυγοκέντρηση παρατήρηση για ύπαρξη συγκόλλησης ή αιμόλυσης Προσθήκη αντιδραστηρίων τα οποία ενισχύουν την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος ή μειώνουν το χρόνο επώασης -22% αλβουμίνη - Liss - PEG Τα ερυθρά ελέγχου είναι ομάδας Ο, συνήθως υπάρχουν σε σετ των 2 ή 3 κυττάρων και συνοδεύονται από έντυπο το οποίο αναφέρει την ακριβή αντιγονική τους σύσταση Τα ερυθρά ελέγχου πρέπει να εκφράζουν τα πιο σημαντικά ερυθροκυτταρικάαντιγόνα: D,C,c,E,e,K,k,Fya,Fyb,Jka,Jkb,S,s,M,N,Lea,Leb,P1,Lua,Lub Επειδή κάποια αντισώματα αντιδρούν πιο έντονα με τα αντίστοιχα αντιγόνα όταν αυτά βρίσκονται σε ομόζυγη κατάσταση πάνω στα ερυθρά, θα πρέπει κάποια από τα ερυθρά ελέγχου να εκφράζουν και τους εξής φαινότυπους: Jk(a+b-), Jk(a-b+),Fy(a+b-),Fy(a-b+),S+s-,S-s+

24 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ(screening test)τεχνικεσ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΕΛΗΣ/ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ Ο ορός και τα ερυθρά ελέγχου τοποθετούνται σε ειδικά βυθίσματα σε κάρτες οι οποίες περιέχουν μικροσωληνάρια γέλης/μικροσφαιριδίων και ακολουθεί επώαση στους 37 C Τα ερυθρά ελέγχου εναιωρούνται σε Liss και οι κάρτες έχουν ενσωματωμένο στη γέλη, πολυδύναμο AHG Στο τέλος της διαδικασίας ακολουθεί φυγοκέντρηση και ανάγνωση του αποτελέσματος

25 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ(screening test) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

26 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ(screening test)τεχνικεσ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ Στη μέθοδο αυτή τα αντιγόνα των ερυθρών ελέγχου είναι καθηλωμένα σε ειδικά βυθίσματα Ακολουθεί προσθήκη του ορού καθώς και του διαλύματος Liss Επώαση στους 37 Cκαι πλύσιμο με φυσιολογικό ορό για την απομάκρυνση του ασύνδετου αντισώματος Προσθήκη ερυθρών καλυμμένων με αντι- IgG Φυγοκέντρηση και ανάγνωση αποτελέσματος

27 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ SCREENING TEST Συγκόλληση ή αιμόλυση σε οποιοδήποτε στάδιο του screening test,θεωρείται θετικό αποτέλεσμα και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για την ταυτοποίηση των αντισωμάτων Συνιστάται η διενέργεια αυτόλογου control, η θετικότητα του οποίου υποδεικνύει παρουσία αυτοαντισωμάτων, αντισωμάτων έναντι φαρμάκων ή κυκλοφορία μεταγγισθέντων ερυθρών τα οποία είναι καλυμμένα με αλλοαντισώματα του δέκτη

28 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ SCREENING TEST Σε ποια φάση της διαδικασίας εμφανίζεται θετικότητα? IgM αντισώματα,αντιδρούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και προκαλούν συγκόλληση ερυθροκυττάρων εναιωρημένων σε φυσιολογικό ορό, μετά από άμεση φυγοκέντρηση( M,N,P1,Lewis) IgG αντισώματα αντιδρούν κυρίως στους 37 C και στη φάση του AHG (Rh,Kell,Kidd,Duffy,Ss) Το αυτόλογο control είναι αρνητικό ή θετικό? αρνητικό αυτόλογο control με θετικό screening test,υποδηλώνει την ύπαρξη αλλοαντισώματος

29 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ SCREENING TEST Εμφανίζεται θετικότητα με ένα ή περισσότερα κύτταρα του screening test? / η ένταση της θετικότητας διαφέρει ή όχι? Θετικότητα με περισσότερα από ένα κύτταρα του screening testεμφανίζεται όταν Υπάρχουν πολλαπλά αντισώματα Το υπεύθυνο αντιγόνο εκφράζεται σε περισσότερα από ένα κύτταρα του screening test Υπάρχουν αυτοαντισώματα( θετικό αυτόλογο control) Πολλαπλά αντισώματα είναι πιθανό να υπάρχουν όταν τα κύτταρα ελέγχου αντιδρούν με διαφορετική ένταση και σε διαφορετικές φάσεις

30 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ηλικία,φύλο Φυλή Διάγνωση Ιστορικό μεταγγίσεων/κυήσεων Ιστορικό μεταμόσχευσης Ιστορικό χορήγησης IVIG, RhIG, ALG Φάρμακα

31 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Σε ασθενείς με θετικό screening, για την ταυτοποίηση του αντισώματος χρησιμοποιούνται panels συνήθως 11 ερυθρών ελέγχου, γνωστής αντιγονικής σύστασης και ίδιων χαρακτηριστικών με αυτά που χρησιμοποιούνται και στο screening test Ο φαινότυπος των ερυθρών θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένος ώστε, για το αντίστοιχο αντιγόνο, να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ερυθρά θετικά και 2 ερυθρά αρνητικά Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές αντιδράσεις με τα κύτταρα του panelείναι σημαντικές για την ταυτοποίηση των αντισωμάτων Τα μονήρη αντισώματα συνήθως παρουσιάζουν ξεκάθαρη εικόνα Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός αντισώματα, ο ορός μπορεί να παρουσιάζει θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στο panel οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αντίσωμα

32 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

33 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΟ PANEL ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΝΤΡΟΛ 1. Μερικά κύτταρα θετικά με ίδιας έντασης θετικότητα και μερικά κύτταρα αρνητικά Συνήθως ύπαρξη μονήρους αντισώματος 2. Όλα ή μερικά κύτταρα θετικά, με διαφορά έντασης στη θετικότητα και κάποια αρνητικά ή όχι Συνήθως ύπαρξη πολλαπλών αντισωμάτων 3. Όλα τα κύτταρα θετικά, με ίδια έντασης θετικότητα Συνήθως ύπαρξη αντισώματος έναντι αντιγόνου υψηλής συχνότητας (k,lub,kpb,chido/rodgers) 4. Ασθενής θετικότητα σε μερικά κύτταρα, ενώ δεν ταυτοποιείται αντίσωμα Συνήθως αντίσωμα δοσοεξαρτώμενο (θετικότητα μόνο με κύτταρα ομόζυγα για το αντίστοιχο αντιγόνο) 5. Θετικότητα μόνο σε ένα κύτταρο του panel Συνήθως αντίσωμα έναντι αντιγόνου χαμηλής συχνότητας ή έναντι HLA

34 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΟ PANEL ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΝΤΡΟΛ Η ύπαρξη θετικού αυτοκοντρόλ υποδηλώνει παρουσία αυτοαντισώματος, εφόσον δεν υπάρχουν πρόσφατες μεταγγίσεις Εάν η θετικότητα του αυτοκοντρόλ είναι ισχυρότερη των κυττάρων του panel, τότε η ύπαρξη αυτοαντισώματος είναι πιθανή Εάν η θετικότητα του αυτοκοντρόλ είναι ασθενέστερη των κυττάρων του panel,τότε υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης αυτοαντισώματος ή αντισώματος έναντι αντιγόνου υψηλής συχνότητας

35 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Έλεγχος του ορού με επιλεγμένα ερυθρά, τα οποία εκφράζουν ισχυρά το αντιγόνο έναντι του οποίου υπάρχει πιθανό αντίσωμα Χρήση panels με περισσότερα κύτταρα, τα οποία βοηθούν στο διαχωρισμό πολλαπλών αντισωμάτων Χρήση ερυθρών ελέγχου επεξεργασμένων με ένζυμα (παπαΐνη, φυσίνη,βρωμελίνη) τα οποία ενισχύουν( αντιγόνα Rh,Kidd)ή αδρανοποιούν συγκεκριμένα αντιγόνα των ερυθρών( MNS,Duffy) Χρησιμοποίηση μεθόδων προσρόφησης/έκλουσηςοι οποίες διευκολύνουν το διαχωρισμό πολλαπλών αντισωμάτων Τυποποίηση των κυριότερων ερυθροκυτταρικώναντιγόνων του ασθενούς εφόσον δεν υπάρχει ιστορικό πρόσφατων μεταγγίσεων

36 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Εάν έχουν ταυτοποιηθεί κλινικά σημαντικά αλλοαντισώματα στον ασθενή,θα πρέπει να επιλεγεί για μετάγγιση,μονάδα αίματος αρνητική για το αντίστοιχο αντιγόνο(αντισώματα έναντι των αντιγόνων D,C,c,E,e,K,k,Jka,Jkb,Fya,Fyb,S,s,U,M) Η ίδια τακτική ακολουθείται και για τους ασθενείς στους οποίους υπάρχει ιστορικό ύπαρξης αλλοαντισωμάτων στο παρελθόν, ακόμα και αν ο παρών έλεγχος είναι αρνητικός Για τους ασθενείς με μη κλινικά σημαντικά αλλοαντισώματα ή αντισώματα έναντι αντιγόνων χαμηλής συχνότητας, αρκεί η συμβατή διασταύρωση στους 37 C(αντισώματα έναντι των αντιγόνων A1,Cw,Kpa,M,N,P1,Lea,Leb,Lua)

37 ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(DAT) H DATανιχνεύει αντισώματα ή συμπλήρωμα στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων, η προσκόλληση των οποίων έχει συμβεί in vivo Κλινικές καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ευαισθητοποίηση των ερυθρών με αντισώματα ή συμπλήρωμα είναι: - η αιμολυτική νόσος του νεογνού - οι αιμολυτικές αντιδράσεις από μετάγγιση - η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

38 ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(DAT)

39 ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ(DAT)

40 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT Η θετικότητα της DATμε πολυδύναμο AHGαναλύεται με τη χρήση μονοδύναμων αντιορών,κυρίως αντι-igg και αντι-c3d Η ανάλυση της DATγίνεται, είτε με την κλασσική τεχνική, είτε συνηθέστερα με κάρτες γέλης/μικροσφαιριδίων Οι κάρτες γέλης/ μικροσφαιριδίων μπορεί να περιέχουν και άλλους μονοδύναμους αντι-ορούς, όπως αντι-iga, αντι-igm αντι-c3c

41 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT

42 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT Κλινικές πληροφορίες Εργαστηριακά ευρήματα Ηλικία, φύλο Διάγνωση Ιστορικό κυήσεων Ιστορικό μεταγγίσεων Χρήση φαρμάκων Ιστορικό μεταμόσχευσης Χορήγηση ALG/ATG/IVIG/RhIG Hb,Hct ΔΕΚ Χολερυθρίνη Απτοσφαιρίνες ορού LDH Hb ούρων

43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT Έκλουσμα ΙΑΤ Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις αιμόλυσης Μετάγγιση ή κύηση τους τελευταίους 3 μήνες Ιστορικό θετικής DAT, με διαφορετικά ευρήματα Έλεγχος του ορού για την ανίχνευση μη αναμενόμενων αντισωμάτων (άλλο- ή αυτο- αντισώματα)

44 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT ΟΔΗΓΙΑ ΑΑΒΒ Εάν ο ασθενής έχει θετική DAT,δεν έχει μεταγγισθεί πρόσφατα, και δεν ανιχνεύονται αλλοαντισώματα στον ορό του, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος αυτοαντισωμάτων

45 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT Ψευδώς θετική DAT Αυτόματη συγκόλληση ερυθρών Επιμόλυνση/κακή φύλαξη αντιδραστηρίων Υπερφυγοκέντρηση Ακατάλληλο δείγμα Θετική DATχωρίς κλινική σημασία Παθητική χορήγηση αντισωμάτων % των νοσηλευομένων ασθενών 1:1000-1:14000 αιμοδότες Ψευδώς αρνητική DAT Κακή τεχνική Ανεπαρκής φυγοκέντρηση Αδρανή αντιδραστήρια(ahg) Κρυοσφαιρίνες < μόρια IgG ή < μόρια C3d πάνω στα ερυθρά

46 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT Μία θετική DATδε σημαίνει απαραίτητα άνοσης αιτιολογίας αιμόλυση, ούτε μία αρνητική DAT αποκλείει την παρουσία άνοσης αιμόλυσης Ο περαιτέρω έλεγχος θα βασιστεί στα παρακάτω Ενδείξεις in vivo αιμόλυσης Βαθμός αναιμίας και ανάγκη μετάγγισης Πρόσφατες ή παλαιότερες μεταγγίσεις Παρουσία αλλοαντισωμάτων στον ορό Φάρμακα Διάγνωση Ιστορικό μεταμόσχευσης/χορήγησηatg,alg

47 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT ΕΚΛΟΥΣΜΑ Το έκλουσμα είναι μία διαδικασία με την οποία απομακρύνονται τα προσκολλημένα στα ερυθροκύτταρα αντισώματα και ανακτώνται με σκοπό να ταυτοποιηθούν Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι απομάκρυνσης των αντισωμάτων, όπως, θέρμανση, ψύξη, χρήση οργανικών διαλυτών ή διαλυμάτων υψηλής συγκέντρωσης σε άλατα, αλλαγές του ΡΗ Σε όλες τις τεχνικές, το αντίσωμα απομακρύνεται,είτε αλλάζοντας τις δυνάμεις σύνδεσης Ag/Ab, είτε τροποποιώντας τη δομική συγγένεια Ag/θέση σύνδεσης Ab

48 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT-ΕΚΛΟΥΣΜΑ

49 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ DAT ΕΚΛΟΥΣΜΑ Heat elution, Lui-freeze-thaw elution κατάλληλα για ΑΒΟ αντισώματα Όξινο έκλουσμα / αιθέρας κατάλληλα για θερμά αυτο-ή αλλοαντισώματα Το έκλουσμα χρησιμοποιείται όπως και ο ορός στην έμμεση Coombs (screening test, panel) Εάν υποπτευόμαστε αιμολυτική νόσο νεογνού από ΑΒΟ ασυμβατότητα, ή παθητικώς χορηγημένες ισοαιμοσυγκολλητίνες αντι-α ή αντι-β, τότε το έκλουσμα πρέπει να ελεγχθεί με ερυθρά Α ή Β

50 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση (DHTR) Αιμολυτική νόσος του νεογνού(hdfn) Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία(ααα)

51 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (DHTR) Χαρακτηρίζονται από θετική DATμε ή χωρίς παρουσία αλλοαντισωμάτων σε δείγμα ασθενούς μετά από πρόσφατη μετάγγιση Εμφανίζονται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανοσοποιηθεί στο παρελθόν από μεταγγίσεις ή κυήσεις και τα αλλοαντισώματα τα οποία έχουν αναπτύξει, δεν ανιχνεύονται πλέον με τις συνηθισμένες τεχνικές Η μετάγγιση του υπεύθυνου αντιγόνου προκαλεί αναμνηστική απάντηση με αύξηση του τίτλου του αντισώματος σε δύο τουλάχιστον μέρες και με αιχμή στις μέρες

52 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (DHTR) Η DAT μπορεί να έχει εικόνα διπλού πληθυσμού ή να είναι αρνητική, εάν τα καλυμμένα με αντισώματα ερυθρά καταστραφούν αμέσως Πρέπει να γίνει άμεσα έλεγχος του ορού σε δείγμα μετά τη μετάγγιση και εάν είναι αρνητικός, να γίνει έκλουσμα των ερυθρών Συστήνεται η διενέργεια αυτόλογου control, διότι έχει παρατηρηθεί ακόμα και ανάπτυξη αυτοαντισωμάτων μετά από μετάγγιση συμβατών ερυθρών σε ευαισθητοποιημένους με αλλοαντισώματα ασθενείς (δ/δ από αντισώματα έναντι αντιγόνων υψηλής συχνότητας ή πολλαπλά αντισώματα)

53 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (DHTR) Ιστορικό Έκλουσμααπό ερυθρά καλυμμένα μόνο με συμπλήρωμα συνήθως είναι αρνητικό, εκτός εάν υπάρχουν μη ανιχνεύσιμα με την DAT μόρια IgG, οπότε το έκλουσμα μπορεί να είναι θετικό λόγω συμπύκνωσης του IgG αντισώματος Εάν η DAT, το έκλουσμακαι ο ορός είναι αρνητικά, ενώ υπάρχει υποψία για DHTR, μπορεί το αλλοαντίσωμα να έχει συνδεθεί στα μεταγγισθέντα ερυθρά και αυτά να έχουν απομακρυνθεί από την κυκλοφορία. Σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνουμε τις δοκιμασίες καθημερινά ή μετά από λίγες μέρες

54 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Η συχνότητα της θετικής DAT σε δείγματα ομφαλίου εκτιμάται περίπου στο 4% Η συχνότητα HDFNαπό ασυμβατότητα ΑΒΟ εκτιμάται σε 0.7%, ενώ από άλλα αντισώματα σε 0.2% Από μελέτες έχει προκύψει ότι μόνο το 13% των νεογνών με HDFNαπό ασυμβατότητα ΑΒΟ χρειάζονται θεραπεία

55 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΒΟ ασυμβατότητα μητέρας και νεογνού Εάν υπάρχει ΑΒΟ ασυμβατότητα και ο ορός της μητέρας δεν περιέχει αλλοαντισώματα, τότε δεν είναι απαραίτητο το έκλουσμα από τα ερυθρά του νεογνού με θετική DAT Έκλουσμα απαιτείται όταν δεν είναι διαθέσιμο δείγμα ορού της μητέρας

56 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Εάν υποπτευόμαστε HDFNαπό παρουσία αλλοαντισωμάτων στη μητέρα, τότε διενεργείται ΙΑΤ στον ορό της μητέρας, και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο το έκλουσμα από τα ερυθρά του νεογνού με θετική DAT Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ορός της μητέρας, τότε το έκλουσμα από τα ερυθρά του νεογνού κρίνεται απαραίτητο Μία λογική προσέγγιση αποτελεί η διενέργεια ΑΒΟ και DATσε νεογνά τα οποία γεννήθηκαν από μητέρες ομάδας Ο

57 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Εάν το νεογνό χρειάζεται μετάγγιση, τότε η διασταύρωση προτιμάται να γίνει με τον ορό της μητέρας Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε προτιμάται ο ορός του νεογνού ή και έκλουσμα από τα ερυθρά του Τα ερυθρά του δότη πρέπει να είναι αρνητικά για το αντιγόνο έναντι του οποίου η μητέρα εμφανίζει αντίσωμα Συμπερασματικά,μία λογική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με HDFNείναι η διενέργεια ΑΒΟ/DATσε δείγματα ομφαλίου λώρου όταν Η μητέρα εμφανίζει αλλοαντισώματα Νεογνό μητέρας ομάδας Ο εμφανίζει συμπτώματα HDFN Ζητούνται από το θεράποντα ιατρό

58 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ(ΑΑΑ) Η παρουσία αυτοαντισωμάτων στον ορό ενός ασθενούς, μπορεί να ευθύνεται για μειωμένη επιβίωση των ερυθροκυττάρων Συνήθως η πρώτη ένδειξη για την παρουσία αυτοαντισωμάτων είναι η θετική DAT, η προγνωστική αξία της οποίας είναι 83% Θετική DATμπορεί να ανιχνεύεται σε υγιή πληθυσμό χωρίς ενδείξεις αιμόλυσης, όπως και εικόνα ΑΑΑ με αρνητική DAT Η διάγνωση ΑΑΑ προκύπτει από συνδυασμό κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων

59 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ(ΑΑΑ) Η αρχική διερεύνηση της ΑΑΑ είναι όμοια με τη διερεύνηση μιας θετικής DAT Χρήση πολυδύναμου AHG Χρήση μονοδύναμου AHG Διενέργεια ΙΑΤ Έκλουσμα των ερυθρών

60 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ(ΑΑΑ) Όταν ανιχνεύεται αυτοαντίσωμαστον ορό, προτείνεται η αξιολόγηση των παρακάτω για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου Εάν ο ασθενής δεν εμφανίζει σημεία αιμόλυσηςκαι δεν απαιτείται μετάγγιση, ο περαιτέρω ορολογικός έλεγχος δεν αποτελεί προτεραιότητα Ιστορικό μεταγγίσεων και κυήσεων διότι -Ένα αλλοαντίσωμα μπορεί να καλύπτεται από την παρουσία του αυτοαντισώματος -Εάν υπάρχει στο ιστορικό μετάγγιση τους τελευταίους 3 μήνες, μπορεί ο εξειδικευμένος έλεγχος να μην είναι αξιόπιστος(π.χ αυτόλογη προσρόφηση) -Μία πρόσφατη μετάγγιση αυξάνει τον κίνδυνο για παρουσία DHTR -Η απουσία μετάγγισης/κύησης, μειώνει τον κίνδυνο από μία ενδεχόμενη μετάγγιση Η διάγνωση μπορεί να μας καθοδηγήσει Η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να σχετίζεται με άνοση αιμόλυση

61 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Αποτελεί την πιο κοινή μορφή ΑΑΑ με ποσοστό εμφάνισης περίπου 70% Το αντίσωμα είναι κυρίως IgG με ιδανική θερμοκρασία δράσης τους 37 C/ σπάνια μπορεί να συνυπάρχει IgM ή/και IgA αντίσωμα Οι υποτάξεις IgG1 και IgG3 προκαλούν σοβαρότερου βαθμού αιμόλυση

62 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα ΧΛΛ Νοσήματα κολλαγόνου /ΣΕΛ/RA Καρκίνοι Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο HIV N.Ηodgkin s NHL Πολλαπλούν μυέλωμα Συγγενής μυϊκή δυστροφία Κύηση Σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας Θύμωμα Ιογενείς λοιμώξεις

63 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις, η DATείναι θετική με τη χρήση πολυδύναμου αντισφαιρινικού ορού Στο 67% των περιπτώσεων ανευρίσκεται μόνο IgG, ενώ στο 13% μόνο C3d 1/3 των περιπτώσεων εμφανίζουν IgG και C3d 50% των περιπτώσεων έχουν θετική ΙΑΤ λόγω παρουσίας αυτοαντισώματος, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90% όταν χρησιμοποιούνται ερυθρά επεξεργασμένα με ένζυμα

64 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ειδικότητα του αυτοαντισώματος συνήθως είναι η ίδια στον ορό και στο έκλουσμα από τα ερυθρά Εάν τα ερυθρά καλύπτονται μόνο με συμπλήρωμα, το έκλουσμα κατά κανόνα είναι αρνητικό Μπορεί το έκλουσμα να έχει εικόνα πανσυγκολλητίνης, ενώ στον ορό το αυτοαντίσωμα να έχει Rhειδικότητα (π.χ αυτό-αντι-e)κι αυτό διότι η διαδικασία έκλουσης συμπυκνώνει το αυτοαντίσωμα δίνοντας έτσι ισχυρότερες αντιδράσεις από αυτές στον ορό

65 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ειδικότητα αυτοαντισώματος Συνήθως δίνει εικόνα πανσυγκολλητίνης Μερικές φορές εμφανίζει Rhesus-like ειδικότητα η οποία αναγνωρίζει κάποια στοιχεία του συστήματος Rhesus( ψευδοφαινόμενο) Τύπου Ι ειδικότητα : στο 80% των περιπτώσεων το αυτοαντίσωμα αντιδρά καλύτερα με τα γηραιότερα ερυθρά Τύπου ΙΙ ειδικότητα : στο 20% των περιπτώσεων το αυτοαντίσωμα αντιδρά τόσο με τα γηραιότερα όσο και με τα νεαρά,πλούσια σε ΔΕΚ, ερυθρά

66 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ο ορός ασθενών με θερμού τύπου ΑΑΑ εκτός από αυτοαντισώματα, μπορεί να περιέχει και αλλοαντισώματα εάν υπάρχει ιστορικό μετάγγισης ή κύησης Σε αυτή την περίπτωση η παρουσία του αλλοαντισώματος πρέπει να αποκλειστεί για να δοθεί μια ασφαλής μετάγγιση Σε περιπτώσεις με ισχυρά θετική DAT ο ορός μπορεί να περιέχει μικρή, μη ανιχνεύσιμη ποσότητα αυτοαντισώματος λόγω υψηλής συγγένειάς του με τα ερυθρά Στην παραπάνω περίπτωση, η ΙΑΤ μπορεί να είναι αρνητική και έτσι η ύπαρξη αλλοαντισώματος αποκλείεται εύκολα με αποτέλεσμα την ανεύρεση συμβατών ερυθρών προς μετάγγιση

67 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η απομάκρυνση του αυτοαντισώματος από τον ορό μπορεί να γίνει είτε με αυτόλογη είτε με αλλογενή προσρόφηση Αυτόλογη προσρόφηση Εάν ο ασθενής έχει επαρκή όγκο ερυθρών και δεν έχει μεταγγισθεί πρόσφατα, η αυτόλογη προσρόφηση αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο για την απομάκρυνση του αυτοαντισώματος από τον ορό και την ανάδειξη πιθανής ύπαρξης αλλοαντισώματος Εάν γίνει αυτόλογη προσρόφηση σε ασθενή με πρόσφατη μετάγγιση, τα μεταγγισθέντα ερυθρά θα προσροφήσουν το αλλοαντίσωμα, δίνοντας έτσι ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα

68 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Αυτόλογη προσρόφηση Επεξεργασία των ερυθρών με ειδικά αντιδραστήρια( ΖΖΑΡ, χλωροκίνη) τα οποία απομακρύνουν τα αυτοαντισώματααπό την επιφάνειά τους, επιτρέποντας, μετά την επώαση με τον ορό του ασθενή, την απομάκρυνση του αυτοαντισώματος από τον ορό και την παραμονή σε αυτόν του αλλοαντισώματος Συνήθως απαιτούνται περισσότερες από μία προσροφήσεις για την πλήρη απομάκρυνση του αυτοαντισώματος o o o Ο προσροφημένος ορός χρησιμοποιείται για διενέργεια ΙΑΤ Εάν είναι αρνητική, τότε πιθανώς δεν υπάρχει αλλοαντίσωμα Εάν εμφανίζεται θετικότητα με το αυτόλογο control και με όλα τα κύτταρα του screening test, τότε χρειάζονται και άλλες προσροφήσεις Εάν υπάρχει θετικότητα με ειδικότητα, ακολουθεί ανάλυση με panel ερυθρών για ταυτοποίηση του αλλοαντισώματος

69 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

70 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Αλλογενή προσρόφηση Γίνεται σε περιπτώσεις ασθενών με βαριά αναιμία ή σε αυτούς που έχουν μεταγγισθεί πρόσφατα ή όταν η αυτόλογη προσρόφηση ήταν ανεπιτυχής Εάν είναι γνωστός ο ερυθροκυτταρικός φαινότυπος του ασθενή, τότε προτιμούνται φαινοτυπικά ταυτόσημα ερυθρά για την αλλογενή προσρόφηση Επιλέγονται 3 δείγματα Ο ερυθρών με φαινότυπους CCDee, ccdee, ccdee, εκ των οποίων το ένα κύτταρο δεν εκφράζει το Jka, το δεύτερο δεν εκφράζει το Jkb και το τρίτο το s, ενώ τα αντιγόνα Fya, Fyb και Sπρέπει να εκφράζονται σε τουλάχιστον ένα από τα 3 δείγματα αλλογενών ερυθρών Μειονέκτημα της αλλογενούς προσρόφησης θεωρείται το γεγονός ότι μπορεί να προσροφηθείαπό τα αλλογενή ερυθρά, αντίσωμα έναντι αντιγόνου υψηλής συχνότητας

71 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

72 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Περίπου το 16% όλων των ΑΑΑ 1/3 των περιπτώσεων είναι πρωτοπαθής 2/3 των περιπτώσεων είναι 2παθής Χρόνια μορφή, σε ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ήπια ή μετρίου βαθμού αιμόλυση( μονοκλωνική) Οξεία μορφή, κυρίως σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα ή λοιμώξεις από Mycoplasma pneumoniae ή EBV(πολυκλωνική)

73 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Το αντίσωμα είναι IgMκαι συνδέεται με τα ερυθρά στην περιφερική κυκλοφορία όπου η θερμοκρασία του σώματος είναι χαμηλότερη, συνδέοντας το συμπλήρωμα Περνώντας το αίμα από θερμότερες περιοχές, το αντίσωμα αποκολλάται, αφήνοντας στην επιφάνεια των ερυθρών μόνο το συμπλήρωμα, το οποίο συνήθως είναι η μοναδική πρωτεΐνη η οποία ανιχνεύεται με την DAT Η αιμόλυσησυνήθως είναι εξωαγγειακή, με καταστροφή των καλυμμένων με C3b ερυθρών, στα μακροφάγα του ήπατος Υπάρχει υποπληθυσμόςερυθρών καλυμμένων με C3d, ο οποίος είναι ανθεκτικός στην αιμόλυση Το έκλουσμα είναι αρνητικό

74 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Σε υγιή πληθυσμό, μπορεί να ανιχνεύονται ψυχρά αντισώματα τα οποία Έχουν θερμικό εύρος< C Έχουν χαμηλό τίτλο<64 Μπορεί να συνδέουν συμπλήρωμα Ειδικότητα αντι-ι Δεν είναι κλινικά σημαντικά Δε σχετίζονται με νοσήματα

75 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Σε παθολογικές καταστάσεις ο τίτλος των ψυχροσυγκολλητινών μπορεί να είναι> 1000 στους 4 C Ο τίτλος δε συμβαδίζει απαραίτητα με τη σοβαρότητα της νόσου, διότι στο 40% των κλινικών περιπτώσεων νόσου ψυχροσυγκολλητινών, ο τίτλος είναι< 1000 ή πολύ μικρότερος, αλλά το αντίσωμα έχει μεγάλο θερμικό εύρος( >30 C) Σε περιπτώσεις συνύπαρξης ψυχροσυγκολλητινών με θερμά αυτοαντισώματα, ο τίτλος των πρώτων μπορεί να είναι <64 αλλά με θερμικό εύρος το οποίο φτάνει τους 37 C Ψυχρά αυτοαντισώματα τα οποία συνδέονται με τα ερυθρά σε θερμοκρασίες > C προκαλούν συνήθως σοβαρή αιμόλυση

76 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Τα ψυχρά αυτοαντισώματα συχνά ανευρίσκονται στον ορό, ειδικά όταν στο screening test χρησιμοποιούνται ερυθρά επεξεργασμένα με ένζυμα Συνήθως πρόκειται για καλοήθη αυτοαντισώματα χωρίς κλινική σημασία Ειδικότητα αντι-ι,-ιη, Pr, M, i Είτε καλοήθη είτε παθολογικά, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον προμεταγγισιακό έλεγχο( καθορισμός ομάδας αίματος, ανίχνευση αλλοαντισωμάτων, διασταύρωση)

77 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΝΟΣΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ Η ύπαρξη ψυχρών αυτοαντισωμάτων, μπορεί να καλύπτει την ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλλοαντισωμάτων Στις δοκιμασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιείται πολυδύναμος AHG, η ύπαρξη ψυχρών αυτοαντισωμάτωνδίνει θετικότητες, οι οποίες οφείλονται στην παρουσία συμπληρώματος πάνω στα ερυθρά Η χρήση μονοδύναμου αντι-igg AHG μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα Στην περίπτωση κατά την οποία δημιουργούνται προβλήματα στον καθορισμό της ομάδας αίματος ή στη διασταύρωση, τότε η διενέργεια των διαδικασιών εν θερμώ, συνήθως λύνει το πρόβλημα Προσοχή απαιτείται στις εν θερμώ διαδικασίες όταν πρόκειται για προσφάτως μεταγγισθέντα ασθενή, διότι έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικά αλλοαντισώματατα οποία στην πρωτογενή ανοσολογική απάντηση είναι IgM και δρουν σε χαμηλές θερμοκρασίες Τεχνικές αυτόλογης/αλλογενούς ψυχρής προσρόφησης

78 ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ(PCH) Σπάνια, αποτελεί το 2-5% των επίκτητων αιμολυτικών αναιμιών Παλαιότερα εμφανίζονταν σε περιπτώσεις σύφιλης χωρίς θεραπεία Σήμερα εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ως μία οξεία και παροδική επιπλοκή ιογενούς λοίμωξης Το υπεύθυνο αντίσωμα είναι IgG με αντι-ρ1 ειδικότητα και περιγράφεται ως διφασική αιμολυσίνη

79 ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ(PCH) Το αντίσωμα συνδέεται με τα ερυθρά στις ψυχρές περιοχές του σώματος ενεργοποιώντας το συμπλήρωμα και προκαλεί σοβαρή ενδαγγειακή αιμόλυσηόταν τα ερυθρά περνούν από θερμές περιοχές του σώματος στους 37 C Η DAT είναι θετική λόγω της παρουσίας του συμπληρώματος Θετική δοκιμασία Donath-Landsteiner Γενικά, το αντίσωμα δεν εμποδίζει την ανίχνευση αλλοαντισωμάτωνή τη διαδικασία διασταύρωσης, διότι σπάνια δρα ως συγκολλητίνησε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος

80 ΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DAT ELUATE ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ Κινιδίνη, φαινακετίνη,κεφαλο σπορίνες IgM/IgG Θετική, συχνά C3d μόνο, περιστασιακά και IgG Συνήθως αρνητικό Οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη, κεφαλοσπορίνες IgG Έντονα θετική Συνήθως αρνητικό 3-4% ασθενών με υψηλές δόσεις πενικιλλίνης εμφανίζουν συνήθως εξαγγειακή αιμόλυση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κεφαλοσπορίνες, αναστολείς β- λακταμασών, πλατίνα Πρωτείνες πλάσματος Θετική λόγω της παρουσίας πολλών πρωτεϊνών Αρνητικό Πιθανή αιμόλυση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Methyldopa, fludarabin IgG Έντονα θετική Θετικόόπως στην ΑΑΑ θερμού τύπου 0.8% ΑΑΑθερμού τύπου, 15% ασθενών που λαμβάνουν Methyldopa, εμφανίζει θετική DAT

81 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΑ Οι ασθενείς με ΑΑΑ είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση αντιδράσεων μετά από μετάγγιση και δεν πρέπει να μεταγγίζονται εάν δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη Η παρουσία αλλοαντισωμάτωνμπορεί να καλύπτεται από τη έκφραση του αυτοαντισώματοςκαι η ανεύρεση συμβατού αίματος να είναι δύσκολη Συνήθως η επιβίωση των μεταγγιζομένωνερυθρών δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή των ερυθρών του ασθενή Θεραπεία υποκείμενης διαταραχής

82 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΑ Η μετάγγιση δεν πρέπει να καθυστερεί σε περιπτώσεις όπως χαμηλή Hb, κλινικές ενδείξεις υποξίας, καρδιαγγειακές επιπλοκές Πρέπει να σεβόμαστε τουλάχιστον το φαινότυπο Rh/Kell Εάν έχει γίνει πλήρης φαινότυπος ερυθρών του ασθενή, μπορεί να σεβαστούμε και άλλα σημαντικά αντιγόνα όπως τα Kidd/Duffy Στις περιπτώσεις αιμόλυσης από φάρμακα, η διακοπή του φαρμάκου συνήθως αναστρέφει την αιμόλυση και δεν απαιτείται μετάγγιση

83 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

84

85 Β RhD(αρν) ccee Kell(αρν) ;

86

87 DAT ; IAT ; Ψυχροσυγκολλητίνες ;

88

89

90

91

92

93

94 ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: 1/4

95

96 Άρα: Β RhD(αρν) ccee Kell(αρν) Ψυχροσυγκολλητίνες (+) με τίτλο 1:4 (που δύνανται να συγκολλούν τα ερυθρά ελέγχου) ΙΑΤ (+) με παρουσία: Anti-D Anti-C Anti-Le b (IgM-ψυχρό το οποίο δρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και συγκολλά τα Β-ερυθρά ελέγχου) Θα μπορούσε να έχει γίνει panel σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία το Anti-Le b πιθανώς εκφράζεται εντονότερα

97 Άρα: Τι από τα δύο συγκολλά τα Β-ερυθρά ελέγχου; Θα φαινοτυπηθούν Β-ερυθρά για Le b και θα επιλεχθούν Le b (-) για ανάστροφη ομάδα Αν παρατηρηθεί συγκόλληση, το φαινόμενο οφείλεται στις ψυχροσυγκολλητίνες Αν ΔΕΝ παρατηρηθεί συγκόλληση, το φαινόμενο οφείλεται στο anti-le b

98 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Τα αντιγόνα των ερυθροκυττάρων είναι κληρονομούμενες παραλλαγές των πρωτεϊνών της μεμβράνης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα).

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θετικότητας αμέσου Coombs λόγω αυτοαντισώματος και θετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ Παρουσίαση Περιστατικών ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς Περίπτωση 1 Άνδρας ετών 83, κάταγμα, ορθοπεδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία -Η μελέτη των αντιγόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση Coombs θετική μη εμπλεκόμενη στην ασυμβατότητα Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ).

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Ζ.Μπεζιργιαννίδου Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης ΑΒΟ Rhesus Νεογνού Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Είδους CPV είδους CPV 33696100-6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ Κωδικός Αριθμός είδους CPV33696200-7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13.03.01 Περιγραφή Είδους CPV «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ» (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Ε.Μανταδακης 1, Ζ.Μπεζιργιαννίδου 2, Γ.Μαρτίνης 2, Α Χατζημιχαήλ 1 1. Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2. Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Εισαγωγή Σύστημα RhD : - αναγνωρίστηκε το 1939 - το πιο σημαντικό κλινικά σύστημα μετά το ΑΒΟ - προκαλεί αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1-ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης ιασταύρωση ερυθρών Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης 1907: διατύπωση της θεωρητικής βάσης 1908: πραγματοποιείται η πρώτη εξέταση 1945: ορός Coombs 1951-1957: αναγνώριση του ρόλου των ενζύμων θρυψίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1900-Ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Νίκαιας «ΟΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Περίπτωση 1 ABO ασυμβατότητα Μητέρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙGEN Αg ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ή ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική αντίδραση ενός Ab με ένα Ag. Στον καθορισμό της ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Κάθε ανεπιθύμητο σημείο ή σύμπτωμα που συνδέεται αιτιολογικά με την μετάγγιση και εμφανίζεται 24 ώρες και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Dr.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Dr.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Dr.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Ειδική ή επίκτητη ανοσία είναι ένα σύνολο μηχανισμών με τους οποίους επιτυγχάνεται σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Καβάλα, 2016 Όταν ο χρόνος πιέζει ü Γυναίκα 52 ετών ü Α (+) ccee K(-) ü HCV-κίρρωση ü 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Οι τύποι αίματος έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους και η ταξινόμησή τους παίζει μεγάλο ρόλο στις σωστές μεταγγίσεις αίματος. Το γνωστότερο σύστημα κατάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 26-07-2016 Αρ. Πρωτ :6013 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax e-mail : :

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Το πιο πολύπλοκο από τα συστήματα πρωτεασών(κινίνης-καλλικρείνης, πήξης, ινωδόλυσης, κ.α.) Αποτελείται από 23 διαλυτές πρωτεΐνες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΑ Antigens Ags Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Χημική ένωση διαγείρει Β, Τ -λεμφοκύτταρα σε ειδική ανοσολογική απόκριση μέσω υποδοχέων (Igs, ΤCR) Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Καθώς το οξυγόνο χρησιμοποιείται στους ιστούς παράγεται CO2 το οποίο πρέπει να μεταφερθεί πίσω στους πνεύμονες ή τα βράγχια

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού.

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Λεοντίνη Φουντουλάκη-Παπαρίζου Παθολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Οκτώβριος 2011 ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 1 Ιουλίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 4350 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. εξοπλισµό» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. εξοπλισµό» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Αρ.Πρωτ.: 21101/4-11-2015 ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιασταύρωση και διερεύνηση ασυµβατότητας ρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιµατολόγος, Συντονίστρια ιευθύντρια Ν. Υ. Αιµοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

ιασταύρωση και διερεύνηση ασυµβατότητας ρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιµατολόγος, Συντονίστρια ιευθύντρια Ν. Υ. Αιµοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. ιασταύρωση και διερεύνηση ασυµβατότητας ρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιµατολόγος, Συντονίστρια ιευθύντρια Ν. Υ. Αιµοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προµεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ. Φ.ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ. Φ.ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ Φ.ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων Multiple Myeloma 18% (185) Amyloidosis (AL) 10% (106) Lymphoma

Διαβάστε περισσότερα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Τα είδη της ITP είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. συνοδό εξοπλισµό» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. συνοδό εξοπλισµό» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Αρ. Πρωτ.: 3015/15-02-2016 ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. 4. αιματολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα και πολλά άλλα

ΓΕΝΙΚΑ. 4. αιματολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα και πολλά άλλα ΓΕΝΙΚΑ Η μετάγγιση του αίματος και παραγώγων του αποτελεί ανθρωποσωτήρια αντιμετώπιση πολλών κλινικών καταστάσεων, όπως: 1. καρδιοχειρουργικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις 2. τραύμα 3. μαιευτικές και νεογνικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη;

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Σαββίδου Αβρόρα Η κοιλιοκάκη είναι η δυσανεξία (κάτι που ο οργανισμός δεν ανέχεται) στη γλουτένη, πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη. Η αντίδραση του οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,,

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Σε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΙΚ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ή Μ.ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛ. 2132028509 ΦΑΞ 210-5551515 14PROC002057963 2014-05-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις μεμβράνες 2. Φυσιολογικοί φραγμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Το φυσιολογικό ερυθρό αιμοσφαίριο Θα ζήσει 100-120 ημέρες Μέχρι τότε θα έχει εκπληρώσει το ρόλο του, που είναι η μεταφορά του O 2 στους ιστούς Διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες Θεώνη Κανελλοπούλου Υπότροφος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας ΝΥ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα, 02-10-2015 Εφημερία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση/Εκτίμηση κλινικής σημασίας ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. Νέες θεραπείες- νέα εργαστηριακά προβλήματα; (η περίπτωση του Daratumumab)

Αξιολόγηση/Εκτίμηση κλινικής σημασίας ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. Νέες θεραπείες- νέα εργαστηριακά προβλήματα; (η περίπτωση του Daratumumab) Αξιολόγηση/Εκτίμηση κλινικής σημασίας ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων Νέες θεραπείες- νέα εργαστηριακά προβλήματα; (η περίπτωση του Daratumumab) 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Ποιες είναι οι διαφορές μιας πρωτογενούς από μια δευτερογενή χυμική ανοσολογική απόκριση; Περιγράψετε τους μηχανισμούς ενεργοποίησης στις δυο περιπτώσεις. ΘΕΜΑ 2 (1 μονάδα) Περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα