ΠΙΝΑΚΑΣ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ [1] [2] [3] [4] [5] [6]"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και 26 Ιανουαρίου 2015 επί του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ αναφορικά με τον Προτεινόμενο Λεπτομερή Σχεδιασμό για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Petrolina Solar Ltd 2 AC Cyprus Power Ltd 2. Ιστορικό - Σκοπός Σελ AC Cyprus Power Ltd 3. Εισαγωγή στην Αγορά Σελ AC Cyprus Power Ltd 3.2 ΑΗΚ & ΑΠΕ Σελ Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Γενικά το προσχέδιο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που δύσκολα κανείς το κατανοεί. Έχει δύσκολες έννοιες οι οποίες δεν εξηγούνται με απλό τρόπο ή με κάποια αριθμητικά παραδείγματα. Το προτεινόμενο Πλαίσιο Ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού προβάλλει παραδείγματα και πρακτικές από χώρες με συγκριτικά τεράστια συστήματα. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι προωθείται η εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς για χάριν των Οδηγιών της ΕΕ εντελώς αβασάνιστα και πειραματικά! Το Προσχέδιο απλά περιγράφει την θεωρητική ανταγωνιστική δομή και λειτουργία κάποιας μελλοντικής αγοράς χωρίς το σκεπτικό του πώς θα διαμορφωθεί/εξελιχθεί ο αναμενόμενος ανταγωνισμός από το σημερινό status quo του μαμούθ της ΑΗΚ. Δεν φαίνεται να προβληματίζει η σημερινή ισχύς ΑΗΚ που είναι τριπλάσια της ζήτησης αγοράς στην Κύπρο. Το προσχέδιο αναγνωρίζει μεν την απόλυτη κυριαρχία της ΑΗΚ στην αγορά Κύπρου αλλά δεν προσφέρει εναλλακτικές δομές και ρυθμίσεις αγοράς που θα προάγουν και θα εξασφαλίζουν την αποκέντρωση ιδιοκτησίας παραγωγής και προμήθειας για να επιφέρουν τον αναμενόμενο ανταγωνισμό. Αντιθέτως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις λειτουργίας της αγοράς αποδέχονται την συνεχιζόμενη λειτουργία και κυριαρχία της ΑΗΚ χωρίς καμιά αλλαγή. Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Το μοντέλο κοινοπραξίας ισχύος με παράλληλη λειτουργία διμερών συμβολαίων που είναι μεν πολύπλοκο για το μικρό μέγεθος της Κύπρου πιθανόν να αποδειχθεί ως ο καταλληλότερος στόχος σε μερικές πενταετίες. Η ελεγχόμενη και σταδιακή εξέλιξη του συστήματος όμως δεν περιγράφεται πουθενά. Και η πορεία από σήμερα στο μελλοντικό στόχο είναι ασαφής. Θα έπρεπε να εξετασθούν παραδείγματα από χώρες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και μεγέθη με αυτά της Κύπρου όπως νησιά με απομονωμένα συστήματα, επιτυχημένες μικτές οικονομίες με βάσεις την ψηλή ηλιοφάνεια, τον τουρισμό και υπηρεσίες όπως π.χ. Μάλτα, Κανάριοι Νήσοι, Νήσοι της Καραϊβικής, Χαβάη, κ.α., όπου η λειτουργικότητα της αγοράς ηλεκτρισμού βασίζεται στη προώθηση και εκμετάλλευση προχωρημένης ηλιακής τεχνολογίας ΑΠΕ πέραν των απλοϊκών Φωτοβολταϊκών. Χωρίς τον αναγκαίο διαχωρισμό της ΑΗΚ σε απόλυτα ανεξάρτητες και επιχειρησιακά ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής, και οργάνωση νέων φερέγγυων προμηθευτών εκτός επιρροής τραπεζικών οργανισμών ή από ΑΗΚ, η προτεινόμενη αγορά απλά δεν μπορεί να υπάρξει ούτε να εξελιχθεί. Είναι αδιανόητο ότι θα βρεθούν επενδυτές για επιπρόσθετες μονάδες παραγωγής σε μια απομονωμένη αγορά των 600ΜΒ 800ΜΒ όπου η ΑΗΚ ελέγχει 1678ΜΒ θερμοηλεκτρικής ισχύος και, όπου το προτεινόμενο προσχέδιο «απονέμει» επιπρόσθετα τον λειτουργικό έλεγχο 200ΜΒ ΑΠΕ στην ΑΗΚ. Το προσχέδιο δεν αναφέρεται στη διεθνή πρακτική προώθησης ΑΠΕ όπου οι παραγωγοί και προμηθευτές συμβατικής θερμοηλεκτρικής τεχνολογίας υποχρεώνονται δια νόμου να αγοράζουν παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ σε συγκεκριμένο ποσοστό της θερμοηλεκτρικής ενέργειας που εμπορεύονται, αλλά σε ελεύθερα διαπραγματευόμενες τιμές και όχι σε διοικητικά επιβαλλόμενες «τιμές αποφυγής». Αυτή η πρακτική ΡΑΕΚ/ΑΦ 1/95

2 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τοποθετούν όλα τα υπάρχοντα ΑΠΕ κάτω από την ΑΗΚ. Αυτή η ρύθμιση από μόνη της εκμηδενίζει την ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά ΑΠΕ. Καταληκτικά, το προσχέδιο βασίζεται στην εμφάνιση νέων επενδυτών σε παραγωγή και προμήθεια από το πουθενά, η σύμπραξη των οποίων αναμένεται ότι θα εξασφαλίζει την ορθολογιστική λειτουργία του αλγόριθμου αγοράς, κάτι που θα πρέπει να αποδειχτεί τουλάχιστο με χρήση προσομοιωτή. Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση προωθεί την πολύ πετυχημένη σύζευξη κυρίως των Φωτοβολταϊκών με συμβατική θερμοηλεκτρική παραγωγή για συνδυασμένη προμήθεια φορτίων σε ώρες αιχμής (08:00 16:00). Αλλά βασική προϋπόθεση για μια τέτοια αγορά είναι η παρουσία αρκετών ανεξάρτητων συμβατικών μονάδων και όχι μόνο μια ΑΗΚ. Ταυτόχρονα, αυτή η πρακτική ξεκαθαρίζει την συμμετοχή ΑΠΕ (κυρίως Φωτοβολταϊκών) στην αγορά αποφεύγοντας πιθανές στρεβλώσεις προσφοράς στη προημερήσια αγορά όπου, για παράδειγμα, με τη σημερινή ρύθμιση μολονότι η προσφορά πιθανό να ξεκινά από μηδενική τιμή, θα καταλήγει την επομένη στη μέγιστη τιμή χρέωσης. Θα πρέπει να εξεταστούν οι εξής δύο συζευκτικές στρατηγικές: 5 AC Cyprus Power Ltd 10.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕ Σελ Αυτή η βάση του Προσχέδιου για την ανάπτυξη της αγοράς προφανώς δεν διαφωνεί με την Μνημονιακή πρόθεση της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ αλλά στερείται δημιουργικής σκέψης και ανταγωνιστικής δομής για το επερχόμενο ανταγωνιστικό μοντέλο που θα πρέπει να λάβει υπόψη την αστείρευτη πηγή ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η προτεινόμενη μελλοντική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι η συνεχιζόμενη εξάρτηση της παραγωγής σε ορυκτά και ρυπαίνοντα καύσιμα σε αντίθεση με τις πλέον οικονομικές και αποδεδειγμένες τεχνολογίες ηλιακής/υβριδικής και αποθηκευτικής ενεργειακής τεχνολογίας που το προσχέδιο αγνοεί. 1. Άμεσος διαχωρισμός της ΑΗΚ σε μικρότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησιακές και επιχειρηματικές μονάδες Παραγωγής και Προμήθειας π.χ. 200 ΜΒ με 300 ΜΒ και, 2. Άμεση ανάληψη και εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη ανεξάρτητων μονάδων παρόμοιας ισχύος σε βάση νέων και αποδεδειγμένων τεχνολογιών ηλιοθερμικής/υβριδικής ισχύος με ΦΑ και αποθήκευση ενέργειας που με την αποπληρωμή του κεφαλαιακού κόστους θα προσφέρουν ενέργεια σε επίπεδο χαμηλότερο των 6 σεντς ανά κιλοβατώρα. Αποδεδειγμένο παράδειγμα, αποτελούν οι ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις SEGS (εγκαταστάσεις 384 ΜΒ ) στη Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών που πρόσφατα συνήψαν Συμφωνία Παροχής Ενέργειας με την εταιρεία-προμηθευτή Southern California Edison στα 6 σεντς δολαρίου ετησίως ανά κιλοβατώρα. 6 AC Cyprus Power Ltd 10.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σελ Οι αναφερόμενες χρεώσεις ΥΔΩ, τέλη ΔΣΜΚ και ΑΠΕ, χρήσης Συστήματος και Δικτύου, βοηθητικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και λειτουργικών εφεδρειών ορθά χρεώνονται στις ποσότητες που παρέχονται από το δίκτυο αλλά δεν πρέπει να χρεώνονται στις ποσότητες που καλύπτονται μέσω της αυτοπαραγωγής, οικιακών και άλλων ιδιωτικών-ανεξάρτητων εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών. Η αυτοπαραγωγή ή οικιακή εγκατάσταση είναι μια απόλυτα ξεχωριστή και ιδιωτική δραστηριότητα που η λειτουργία της δεν επιβαρύνει ούτε τον προμηθευτή ούτε το ΔΣΜΚ, ούτε το Σύστημα ή το Δίκτυο. Το Κεφάλαιο 10 «Λειτουργία σταθμών ΑΠΕ» και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για Οικιακά Φωτοβολταϊκά, Αυτοπαραγωγούς και Συμψηφισμό μετρήσεων αγνοούν τις περιπτώσεις όπου όχι μόνο η ΑΗΚ αλλά και ανεξάρτητοι Παραγωγοί ή Προμηθευτές συμβατικής θερμοηλεκτρικής τεχνολογίας θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες συμψηφισμού σε οικιακές εγκαταστάσεις και αυτοπαραγωγούς. Τα Σχόλια στο 3 αναφέρονται σε μια διεθνώς αποδεδειγμένη πρακτική μεγιστοποίησης λειτουργικής απόδοσης και συνέργειας συμβατικής τεχνολογίας με ΑΠΕ κυρίως Φωτοβολταϊκών. Ταυτόχρονα, η αυτοπαραγωγή μπορεί να θεωρηθεί και μέρος της εφεδρείας. Πρόσθετα, η αυτοπαραγωγή ΡΑΕΚ/ΑΦ 2/95

3 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση συνδράμει προς το δίκτυο τα Σαββατοκύριακα και αργίες που δεν εργάζονται τα επιχειρηματικά/βιομηχανικά υποστατικά. Δυστυχώς τις ποσότητες αυτές το δίκτυο τις λαμβάνει δωρεάν χωρίς χρέωση με το υφιστάμενο σύστημα. Το συγκεκριμένο θέμα χρήζει άμεσης προσοχής και ρύθμισης για να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και νομικές αντιπαραθέσεις. 7 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα αγοράς εκ των προτέρων μέσα από τους ΚΑΗ ή μέσω της ταυτόχρονης έκδοσης ρυθμιστικών αποφάσεων (τα προσχέδια των οποίων θα πρέπει να είναι από τώρα γνωστά στους ενδιαφερόμενους) και όχι μέσα από επί μέρους ρυθμιστικές αποφάσεις που δύναται να εκδώσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πρακτική έκδοσης ρυθμιστικών αποφάσεων εκ μέρους της ΡΑΕΚ σε μεταγενέστερο στάδιο δεν θα πρέπει να μεταβάλλει την ουσία των ΚΑΗ αλλά να περιορίζεται στην ρύθμιση δευτερευόντων θεμάτων. Γενικά Σχόλια που αφορούν τους ανεξάρτητους παραγωγούς από συμβατικά καύσιμα. Γενικά σχόλια που αφορούν τις ΑΠΕ εκτός σχεδίων χορηγιών. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα ρυθμιστικής σταθερότητας μέσω της εκ των προτέρων γνωστοποίησης των παραμέτρων εκείνων που δύνανται να επηρεάσουν την βιωσιμότητα των προγραμματιζόμενων επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (bankable projects) και να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Το Υπουργείο ενημερώθηκε σε κατ ιδίαν συναντήσεις που είχε με εν δυνάμει επενδυτές ότι η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης για τα έργα που προτίθενται να διενεργήσουν οφείλεται κυρίως στην αβεβαιότητα και μεγάλο ρίσκο που εμπεριέχει η βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των σχετικών επενδύσεων. Σε ότι αφορά τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς από Συμβατικά Καύσιμα, κρίνεται πως θα είναι πολύ δύσκολη η δραστηριοποίηση τους πριν από την εγκαθίδρυση των αναγκαίων υποδομών και ρυθμιστικού πλαισίου μέσω των οποίων θα δύνανται να χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο ως καύσιμο για ηλεκτροπαραγωγή. Ως εκ τούτου η ΡΑΕΚ, εκτός από τα μέτρα που προτείνονται και φαίνονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο και αφορούν αποκλειστικά τον προτεινόμενο λεπτομερή σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και για τα οποία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2003 μέχρι Σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα λειτουργούν εκτός σχεδίων χορηγιών, γίνεται εισήγηση όπως η ΡΑΕΚ λάβει υπόψη της τα σχετικά πορίσματα/εισηγήσεις που αφορούν τον προτεινόμενο σχεδιασμό της αγοράς έτσι όπως καταγράφονται σε μελέτη που διενεργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές IRENA και αφορούν τον Χάρτη Πορείας ΑΠΕ για την ΚΔ με χρονικό ορίζοντα το 2030 (Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΕΕΒΤ και του IRENA). ΡΑΕΚ/ΑΦ 3/95

4 8 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 3. Εισαγωγή στην Αγορά 10/2 9 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 4 Προθεσμιακή Αγορά 17/3 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Γενικά σχόλια που αφορούν την δραστηριοποίηση νέων προμηθευτών λιανικής. Στα συμβαλλόμενα μέρη στην αγορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του 1MW. Για ΣΗΘΥΑ μικρής κλίμακας (δηλ. μέχρι 1 MW) να μπορούν να αποτελούν μέρος των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών για σταθμούς ΑΠΕ. Συμβόλαια ΑΗΚ με τρίτους: Πέραν της αναφοράς που γίνεται στο Προσχέδιο Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για καθορισμό της τιμής των συμβολαίων που θα συνάπτει η ΑΗΚ στην διατίμηση Δ-Χ, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να προχωρήσει με την ανακοίνωση επιπρόσθετων ρυθμίσεων/περιορισμών στην ΑΗΚ μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς παραγωγοί και προμηθευτές στην βάση των πιο κάτω εισηγήσεων: 1) Πέραν από την ρυθμιζόμενη τιμή στα συμβόλαια της ΑΗΚ, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να περιορίσει τον όγκο της ενέργειας που η ΑΗΚ Παραγωγή θα μπορεί να διαθέτει μέσω διμερών συμβολαίων στην ΑΗΚ Προμήθεια. Ενδεχομένως, η ΑΗΚ Προμήθεια να πρέπει να συνάπτει συμβόλαια στην προθεσμιακή αγορά κατόπιν διαδικασίας προκήρυξης προσφορών. 2) Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ Παραγωγή, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Αναφορικά με την δραστηριοποίηση νέων προμηθευτών λιανικής, ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα κίνητρα δραστηριοποίησης όπως λ.χ. μεγαλύτερο περιθώριο για ανισοζύγιο, δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης προσφοράς κατά την ημέρα Η (η εισήγηση αυτή ισχύει και για τις ΑΠΕ εκτός σχεδίων χορηγιών), δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες εξισορρόπησης στην βάση χαρτοφυλακίου (η εισήγηση αυτή ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς). Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η αποζημίωση ΑΠΕ για παράδοση ενέργειας στην βάση των ποσοτήτων που αναφέρονται στις διμερής συμφωνίες, παρόλο που η μετρηθείσα παραγωγή δυνατόν να μεταβάλλεται από την Φυσική τους Θέση κατόπιν απόφασης του ΔΣΜΚ να τις αποκόπτει (curtailment) για λόγους ασφάλειας του συστήματος. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για την ΑΗΚ Προμήθεια η οποία αποζημιώνει τις ΑΠΕ εντός Σχεδίων Χορηγιών στην βάση της μετρηθείσας παραγωγής τους. Ως εκ τούτου γίνεται εισήγηση όπως ο ΔΣΜΚ δίδει σχετικό πλεονέκτημα στις ΑΠΕ εκτός σχεδίων χορηγιών αποκόπτοντας πρώτα την παραγωγή από ΑΠΕ εντός σχεδίων χορηγιών. Επειδή οι ΣΗΘΥΑ είναι προβλεπόμενης και ελεγχόμενης παραγωγής, με αυτόν τρόπο οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών για σταθμούς ΑΠΕ θα μειώνουν την έκθεση τους σε ανισοζύγια. Η ΑΗΚ Προμήθεια και η ΑΗΚ Παραγωγή αν αφεθούν να συναλλάσσονται χωρίς μεταξύ τους ποσοτικούς περιορισμούς στην προθεσμιακή αγορά (και προημερήσια αγορά οίδε σχόλια πιο κάτω), αναμένεται πως θα συνάψουν μεταξύ τους διμερή συμβόλαια (ή Συμφωνία για Παροχή Υπηρεσιών - SLA) στον μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο ενέργειας (δηλαδή σε ποσότητα ίση με το υπόλοιπο του όγκου ενέργειας που η ΑΗΚ Προμήθεια δεν θα υποχρεούται να αγοράζει μέσα από την Προημερήσια Αγορά). Ως εκ τούτου, αναμένεται πως θα είναι πολύ δύσκολο για τους νέους προμηθευτές και παραγωγούς (είτε από συμβατικά καύσιμα ή ΑΠΕ) να συνάπτουν είτε μεταξύ τους ή με την ΑΗΚ διμερή συμβόλαια. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους ανεξάρτητους παραγωγούς από συμβατικά καύσιμα, οι τιμές που αναμένεται να είναι σε θέση να προσφέρουν σε ανεξάρτητους προμηθευτές,, υπολογίζεται πως δεν θα να είναι κατά πολύ ΡΑΕΚ/ΑΦ 4/95

5 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις αποκρατικοποίησης του Οργανισμού, θα πρέπει να υποχρεωθεί να απελευθερώσει μέρος του παραγωγικού της δυναμικού μέσω: (α) Απενεργοποίησης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων παραγωγής στο εξωτερικό, (β) Πώλησης παραγωγικού δυναμικού της ΑΗΚ σε τρίτους στην Κύπρο (γ) Ενοικίασης του οικονομικότερου παραγωγικού δυναμικού της σε τρίτους σε τιμές που θα καθορίζονται μέσα από δημοπρασία (virtual plants). Η Παράγραφος 4 είναι επίσης σχετική (εισήγηση της Συμβούλου για σχεδιασμό προκαθορισμένων προϊόντων, διενέργεια δημοπρασιών με ρυθμιζόμενη τιμή εκκίνησης). Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση διαφοροποιημένες από αυτές που θα προσφέρει η ΑΗΚ ακόμα και μετά την έλευση του Φ.Α. και χρησιμοποίηση του στην ηλεκτροπαραγωγή. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει επαρκές χρηματικό κίνητρο για τους τελικούς πελάτες να αλλάξουν προμηθευτή ή να μην είναι βιώσιμες οι επενδύσεις σε παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 10 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 4. Προθεσμιακή Αγορά 17/5 11 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 4. Προθεσμιακή Αγορά 18/5 Η ΑΗΚ Παραγωγή θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει αποκλειστικά σε ανεξάρτητους προμηθευτές (όχι στην ΑΗΚ Προμήθεια) μια γκάμα ρυθμιζόμενων προϊόντων (βάσης, αιχμής, διαφοροποιημένου ενεργειακού μίγματος), ώστε οι τελευταίοι να δύνανται να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους ως προς την τιμή, την ποσότητα, το μίγμα ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούνται κοκ. Ένα και μόνον προϊόν όπως προτείνεται στο προσχέδιο Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων της ΡΑΕΚ (δηλ. η διατίμηση Δ-Χ) παρόλο που διαφοροποιείται κατά εποχή και μέρα της βδομάδας, δεν κρίνεται πως είναι ικανοποιητικό να καλύψει τις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες των προμηθευτών. Γίνεται αναφορά μόνο σε προϊόντα με ικανότητα φυσικής παράδοσης. Θα πρέπει να επιτρέπεται η δήλωση φυσικής παράδοσης στην βάση χαρτοφυλακίου παραγωγής για τους ανεξάρτητους παραγωγούς που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο παραγωγής (και όχι ανά μονάδα παραγωγής). Χωρίς να γίνεται εισήγηση για υιοθέτηση ενδοχρηματιστηριακών προϊόντων (αφού για την διακίνηση τους απαιτείται κεντρική αγορά power exchange), θα πρέπει να επιτρέπεται η διακίνηση προϊόντων χωρίς ικανότητα φυσικής παράδοσης, ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση προμηθευτών χονδρικής (δηλ. χωρίς τελικούς πελάτες), με δικαίωμα εξάσκησης αυτών των προϊόντων μέχρι την Η-2 ως προνοεί ο προτεινόμενος σχεδιασμός. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνεται η έκθεση των νέων παραγωγών, οι οποίοι διαθέτουν χαρτοφυλάκιο παραγωγής, στις τιμές ανισοζυγίου. Η ΑΗΚ Παραγωγή για χρονικό διάστημα μέχρι οι ανεξάρτητοι παραγωγοί αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς, θα πρέπει να υποχρεούται να καταχωρεί (και να είναι υπόλογη σε ανισοζύγια) ανά μονάδα παραγωγής λόγω του ότι είναι ο μόνος Παραγωγός με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής αλλά και με δεσπόζουσα θέση. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί θα πρέπει να δηλώνουν την ανά μονάδα φυσική παράδοση μόνο για σκοπούς σωστού προγραμματισμού τους στον Μηχανισμό ΡΑΕΚ/ΑΦ 5/95

6 12 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 4. Προθεσμιακή Αγορά 19/7 13 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 4. Προθεσμιακή Αγορά 20/2 14 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 23/2 15 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 23/2 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Στην περίπτωση δηλώσεων φυσικής παράδοσης στην βάση χαρτοφυλακίου, εάν μια μονάδα έχει προγραμματιστεί με τεχνικά μη αποδεκτό τρόπο ή χωρίς να γίνονται σεβαστές τυχόν συμβολαιακές της υποχρεώσεις για παροχή επικουρικών υπηρεσιών, είτε ο παραγωγός χαρτοφυλακίου θα ειδοποιείται για να του δίδεται η ευχέρεια επαναϋποβολής του προγραμματισμού των μονάδων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του, είτε θα είναι υπόλογος στις τιμές ανισοζυγίου και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις προνοούνται από τη συμφωνία που θα συνάψει με τον ΔΣΜΚ για παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Γίνεται εισήγηση όπως επιτρέπεται σε έναν ανεξάρτητο παραγωγό να δηλώνει φυσική παράδοση (ΔΦΠ PDN) κάτω από το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας παραγωγής του, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην προημερήσια αγορά με στόχο να συμπληρώνει τις ποσότητες που του υπολείπονται μέχρι (τουλάχιστον) το τεχνικό ελάχιστο της κάθε μονάδας του. Αμέσως μετά το κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς ο Λειτουργός Αγοράς θα πρέπει να ελέγχει αν η φυσική θέση του παραγωγού σέβεται το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας και αν όχι, τότε να μην γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του (non valid PDN and/or rejected offer to deliver). Στο κείμενο αναφέρεται ότι η Προ-ημερήσια αγορά οργανώνεται με τρόπο ώστε να διεκπεραιώνει τις αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται και να συμπληρώνει τις συναλλαγές διμερών συμβολαίων Θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην προημερήσια αγορά δεν προαπαιτεί τη συμμετοχή και αποδοχή δήλωσης φυσικής παράδοσης/απορρόφησης στην προθεσμιακή αγορά (για την ίδια περίοδο συναλλαγών). Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Εξισορρόπησης (συμπ. τυχόν συμβολαίων για παροχή επικουρικών υπηρεσιών στον ΔΣΜΚ) και ελέγχου κατά πόσον γίνεται σεβαστό το τεχνικό ελάχιστο/μέγιστο της κάθε μονάδας που δηλώθηκε για προγραμματισμό. Θα πρέπει να δοθεί ευχέρεια στους ανεξάρτητους παραγωγούς μέχρι να εξοικειωθούν με τον χειρισμό, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου τους, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της αγοράς και μέχρι να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η πρόταση του Υπουργείου γίνεται ώστε να δίδεται περισσότερη ευελιξία ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα συμμετοχής των ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά ηλεκτρισμού. Το Υπουργείο πιθανόν να συμφωνούσε με την προσέγγιση αυτή αν λαμβάνονταν τα κατάλληλα εκείνα ρυθμιστικά μέτρα για αύξηση των συμμετεχόντων στην προθεσμιακή αγορά και μείωση της παραγωγικής ικανότητας της ΑΗΚ ή/και του περιορισμού του όγκου συναλλαγών μεταξύ της ΑΗΚ Παραγωγής και ΑΗΚ Προμήθειας. Κάτω από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όμως, αυτό δε φαίνεται να είναι το αναμενόμενο εφόσον δίδεται δικαίωμα στην ΑΗΚ Παραγωγή και Προμήθεια να συνάψουν μεταξύ τους συμβόλαιο (ή SLA) σε τιμή Δ-Χ για μέχρι 80-90% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης*. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο κύριος όγκος των συναλλαγών θα πρέπει να μεταφερθεί στην προημερήσια αγορά με σημαντικούς περιορισμούς στην σχέση μεταξύ της ΑΗΚ Παραγωγής και ΑΗΚ Προμήθειας. *Νοουμένου ότι η ΡΑΕΚ καταλήξει σε υποχρεωτική κάλυψη του 10-20% της εγχώριας κατανάλωσης στην Προ-ημερήσια Αγορά. Δε φαίνεται ξεκάθαρα από την περιγραφή που παρατίθεται. ΡΑΕΚ/ΑΦ 6/95

7 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση 16 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 23/6 Επίσης, η αγορά θα μπορούσε να επιτρέπει την κατάθεση προσφορών για έγχυση παραγωγής στην βάση χαρτοφυλακίου μόνο σε ανεξάρτητους παραγωγούς (δηλ. εκτός της ΑΗΚ Παραγωγής). Στην υποσημείωση αρ. 15 αναφέρεται ότι για την ΑΗΚ Προμήθεια θα ισχύει υποχρεωτική συμμετοχή κατά ένα ποσοστό στην Προ-ημερήσια αγορά χωρίς όμως να καθορίζεται το ποσοστό αυτό (παρόλο που στην υποσημείωση αρ 2 στο Κεφάλαιο 3 αναφέρεται ότι η ΡΑΕΚ μελετά όπως το ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης που θα καλύπτεται μέσα από την Προ-ημερήσια αγορά να κυμαίνεται μεταξύ 10-20%) Θα πρέπει να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στους ανεξάρτητους παραγωγούς ώστε να εξοικειωθούν με την διαδικασία εξισορρόπησης του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου τους, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της αγοράς και μέχρι να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να ανακοινώσει το ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης που θα καλύπτεται υποχρεωτικά μέσα από την Προ-ημερήσια αγορά. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση για υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού της ζήτησης της ΑΗΚ Προμήθειας από την Προ-ημερήσια αγορά δεν συνεπάγεται αποκλεισμό της ΑΗΚ Παραγωγής να διεκδικήσει το ποσοστό αυτό μέσα από την Προ-ημερήσια αγορά. Επειδή το ποσοστό αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ, θέση του Υπουργείου είναι πως δεν αποτελεί μόνο ρυθμιστικό ζήτημα αλλά και θέμα πολιτικής. Ως εκ τούτου, πριν η ΡΑΕΚ αποφασίσει για το ποσοστό αυτό θα πρέπει να διαβουλευθεί με το Υπουργείο. Γίνεται εισήγηση όπως η ΡΑΕΚ εξετάσει και εισηγηθεί ποσοστό της συνολικής ενέργειας που θα μπορεί να προμηθεύεται η ΑΗΚ Προμήθεια από την προημερήσια αγορά, θέτοντας ταυτόχρονα όριο στην ποσότητα ενέργειας που θα μπορεί να προσφέρει η ΑΗΚ Παραγωγή στην αγορά αυτή. Οι ποσότητες που θα προμηθεύεται η ΑΗΚ Προμήθεια από την Προημερήσια αγορά καθώς και η ποσότητα που θα προσφέρει η ΑΗΚ Παραγωγή στην Προημερήσια αγορά θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται οι ΑΠΕ μέχρι του τεχνικά εφικτού ορίου (ώστε να διατηρείται η ασφάλεια του συστήματος) καθώς επίσης να μπορούν να δραστηριοποιούνται και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί από συμβατικά καύσιμα και ανεξάρτητοι προμηθευτές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να παρακολουθεί και να ρυθμίζει συνεχώς τις ποσότητες που θα δύναται να προσφέρει η ΑΗΚ Παραγωγή, ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη δραστηριοποίηση των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με αντίστοιχους περιορισμούς στην προθεσμιακή αγορά όπως προαναφέρθηκε. Οι ποσοτικοί περιορισμοί θα πρέπει να ΡΑΕΚ/ΑΦ 7/95

8 17 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 24/3 18 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 24/6 19 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 25/1 20 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 25/4 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Η Σύμβουλος αναφέρει ότι όλα τα μέρη που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα στην αγορά μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην Προ-ημερήσια αγορά. Στο κεφάλαιο 4 σελ. 17 παρ. 6 αναφέρεται ότι τα διμερή συμβόλαια μπορούν να διαπραγματεύονται σε επίπεδο χονδρεμπορικής ως συμβόλαια με δικαίωμα εξάσκησης μέχρι και σε χρόνο Η-1. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστούν οι διευθετήσεις που θα ισχύουν για τους Προμηθευτές Χονδρικής. Στο κείμενο γίνεται αναφορά ότι οι ποσότητες στην Προημερήσια Αγορά είναι δεσμευτικές. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά ότι οι συνολικές ποσότητες (Δήλωση Φυσικής Παράδοσης ή Απορρόφησης + Επιτυχής προσφορά) είναι δεσμευτικές και εάν δεν παραδοθούν/ απορροφηθούν θα υπόκεινται σε εκκαθάριση ανισοζυγίου συνολικά. Στο κείμενο γίνεται αναφορά για επιβολή προστίμου (επιπλέον χρέωσης) στην περίπτωση συστηματικών αποκλίσεων, χωρίς όμως να καθορίζεται τι συνιστά συστηματική απόκλιση. Στο κείμενο γίνεται αναφορά ότι δεν υπάρχει λόγος οι Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης και Απορρόφησης να δηλώνονται και εκκαθαρίζονται μέσα από την Προ-ημερήσια αγορά. Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το δυναμικό (συμβατική παραγωγή, ΑΠΕ) που δραστηριοποιείται στην αγορά από ανεξάρτητους συμμετέχοντες ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια παραγωγής. Η ΑΗΚ Παραγωγή θα πρέπει να υποχρεούται να διαθέτει τις πιο αποδοτικές της μονάδες σε ανεξάρτητους προμηθευτές (μέσω διαφοροποιημέων διατιμήσεων) στην προθεσμιακή αγορά καθώς και στην προημερήσια αγορά. Συμπερασματικά, θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί τόσο στις τιμές όσο και στις ποσότητες που θα μπορούν τόσο η ΑΗΚ Παραγωγή όσο και η ΑΗΚ Προμήθεια να συναλλάσσονται μεταξύ τους και στα δύο στάδια της αγοράς, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε νέους συμμετέχοντες μέχρι οι τελευταίοι να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Οι Προμηθευτές Χονδρικής δεν έχουν παραγωγική δυνατότητα ούτε δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά (δεν διαθέτουν τελικούς πελάτες). Συνεπώς, μπορούν μόνο να δραστηριοποιούνται με OTCs στην προθεσμιακή αγορά μέχρι την Η-2. Επαναδιατύπωση της φράσης ώστε να συνάδει με την περιγραφή του τρόπου εκκαθάρισης ανισοζυγίων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 9 και στο Κεφάλαιο 5 σελ. 26 παρ. 2. Η ΡΑΕΚ, στην περίπτωση που συμφωνεί με την εισήγηση της Συμβούλου, θα πρέπει να καθορίσει τι συνιστά «συστηματική απόκλιση» προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της όπως τον βαθμό επανάληψης, την διαδοχικότητα, τα όρια απόκλισης κοκ. Το Υπουργείο συμφωνεί με την δήλωση της Συμβούλου της ΡΑΕΚ στην βάση του ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δίδουν το δικαίωμα στην Παραγωγή και Προμήθεια να συνάψουν μεταξύ τους διμερές/διμερή συμβόλαιο/συμβόλαια για μέχρι και το 80-90% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης σε τιμή που καθορίζεται από την προτεινόμενη διατίμηση Δ-Χ. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που έλαβαν μέρος στα εργαστήρια που διοργάνωσε το Υπουργείο με θέμα το Προσχέδιο του Λεπτομερούς Σχεδιασμού της Αγοράς, για να λειτουργήσει η αγορά στην βάση ανταγωνισμού, θα πρέπει η προθεσμιακή αγορά να χρησιμοποιηθεί ως ΡΑΕΚ/ΑΦ 8/95

9 21 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 26/5 22 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 26/6 23 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 27/2 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να καθορίσει και γνωστοποιήσει από πριν τα κριτήρια εκείνα (χρονικά, ποσοτικά κοκ) τα οποία θα σημάνουν την έναρξη της Ενδο-ημερήσιας αγοράς. Παρόλο που ο σχεδιασμός της ενδοημερήσιας αγοράς δεν συμπεριλαμβάνεται στον σκοπό της παρούσας έκθεσης, προτείνεται για τις ΑΠΕ και τους νέους προμηθευτές όπως έχουν την ευκαιρία να επανυποβάλουν αναθεωρημένες προσφορές παραγωγής/ ζήτησης κατά την ημέρα Η. Γίνεται αναφορά ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα που να έχουν την ικανότητα υλοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών. Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση εργαλείο για τον τερματισμό της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ (συνεπώς αυξάνοντας τους συμμετέχοντες στην προθεσμιακή αγορά) και να αυξηθεί η ρευστότητα στην Προ-ημερήσια αγορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες (δηλ. συνθήκες ανταγωνισμού και στα δύο στάδια της αγοράς), θα ήταν επιθυμητή η διασύνδεση των τιμών (Price Coupling) μεταξύ των δύο σταδίων της αγοράς, ώστε οι συμμετέχοντες στο ένα να λαμβάνουν κατάλληλα σήματα για τις τιμές που θα ανέμεναν να ισχύουν στο άλλο στάδιο. (Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν αυτολεξεί ότι ««η ρευστότητα της προημερήσιας αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της μεταφοράς σε αυτήν όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην προθεσμιακή αγορά (Forward ή Bilateral Market)», ««κατά τον υπολογισμό της τιμής αγοράς στην προημερήσια αγορά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες τιμές και ποσότητες των OTC (Over the Counter, ελλ. εξωχρηματηστηριακών) συμβολαίων στην προθεσμιακή αγορά ( Reference Prices and Quantities from Forward Market to the DAM )» Το πρόσθετο αυτό στάδιο της αγοράς θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο τόσο ως προς το περιεχόμενο του αλλά και τον χρόνο εφαρμογής του, ώστε να γνωρίζουν από πριν τα ενδιαφερόμενα μέρη τις αλλαγές που επίκεινται στους κανόνες αγοράς για να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Παρότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία με τα οποία μπορούν να γίνουν σωστές προβλέψεις, εντούτοις το σφάλμα προβλέψεως (και άρα η ακρίβεια πρόβλεψης) μειώνεται (αυξάνεται) όσο η ώρα πρόβλεψης πλησιάζει την ώρα φυσικής παράδοσης. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη που διεξήχθηκε από τον διεθνή οργανισμό IRENA αναφορικά με τον Χάρτη Πορείας για τις ΑΠΕ για την ΚΔ με χρονικό ορίζοντα το 2030, γίνεται η εξής αναφορά: «In particular, certain features of the future market currently being designed would affect the competitiveness of renewables and likely slow down investments. Key concerns related to current design of the electricity market, related to deployment of renewables, are: production forecast closes at 3:00 p.m. of the day before, with no re-denomination allowed on the same day;» Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο ΔΣΜΚ με τον προμηθευτή του λογισμικού /συστήματος λειτουργίας της αγοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο φάσεις. Φάση Α: Λειτουργία τοπικής αγοράς και Φάση Β: Ετοιμασία συστήματος για υλοποίηση διασυνοριακών συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα παρουσιαστεί καθυστέρηση ΡΑΕΚ/ΑΦ 9/95

10 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση στην λειτουργία της τοπικής ανταγωνιστικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα ο ΔΣΜΚ θα προετοιμάζεται έγκαιρα για την λειτουργία του Ευρωσιατικού Διασυνδετήριου Αγωγού (Σημ). Παράλληλα η ΡΑΕΚ θα πρέπει να αναπτύξει και προτείνει τον κατάλληλο Λεπτομερή Σχεδιασμό Διασυνοριακής Αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τους Κώδικες Δικτύου (ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την αγορά) ενώ ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή των Κωδικών Δικτύου που αφορούν τις διασυνδέσεις και την λειτουργία του συστήματος. 24 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 28/6 25 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 30/2 26 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 31/1 27 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 31/1 28 Υπουργείο ΕΕΒ&Τ 5. Προ-ημερήσια Αγορά 31/1 Σε σχέση με τις προσφορές έγχυσης που αναφέρονται ως έγκυρες, επαναλαμβάνεται η εισήγηση όπως προσφορές έγχυσης από ανεξάρτητους παραγωγές θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που η Δήλωση Φυσικής Παράδοσης ήταν κάτω από το τεχνικά εφικτό όριο. Πριν από το κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς ο Λειτουργός Αγοράς θα πρέπει να ελέγχει αν η φυσική θέση του παραγωγού σέβεται το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας και αν όχι, τότε να μην γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί κατά πόσον η φράση «Παρ' όλα αυτά, το λογισμικό της Προ-ημερήσιας Αγοράς θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει φθίνουσες, ανά ημίωρο, προσφορές απορρόφησης ενέργειας υπό τη μορφή ζευγαριών ποσότητάς-τιμής» αναφέρεται στην καμπύλη «ζήτησης». Γίνεται εισήγηση όπως αναλυθούν σε έκταση οι προσφορές έγχυσης τύπου μπλοκ και δη οι του «κανονικού» και «συνδεδεμένου» τύπου (που αποτελούν και την εισήγηση της Συμβούλου της ΡΑΕΚ) Γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί κατά πόσον η ΑΗΚ Παραγωγή να μην έχει δικαίωμα υποβολής προσφορών τύπου μπλοκ. Γίνεται η εισήγηση όπως επιτρέπεται για τους παραγωγούς εκτός ΑΗΚ να σχηματίζουν μεταξύ τους ομάδες (όπως στην περίπτωση των aggregators για τις ΑΠΕ) και να υποβάλλουν κοινές προσφορές τύπου μπλοκ (ως ένα χαρτοφυλάκιο). Σημ: Σύμφωνα με τα δηλωθέντα χρονοδιαγράμματα του Φορέα Υλοποίησης του Ευρωσιατικού Διασυνδετήριου Αγωγού, η λειτουργία του αγωγού Κύπρος Ισραήλ αναμένεται το 2018, δηλ. 2 χρόνια περίπου μετά την εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς. Η πρόταση του Υπουργείου γίνεται ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα συμμετοχής των ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά. Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον για κάθε ημίωρο ένας προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει μια και μοναδική προσφορά υπό την μορφή ενός ζεύγους ποσότητας-τιμής ή θα δικαιούται να υποβάλλει και εναλλακτικές προσφορές (σύμφωνα με την παρ. αρ. 4 στη σελίδα αρ. 28 «οι προσφορές απορρόφησης ενέργειας θα πρέπει να εκφράζουν την προθυμία του αγοραστή να αγοράζει μια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη που ορίζεται στην προσφορά σε τιμή η οποία δεν είναι υψηλότερη από εκείνη που ορίζεται στην προσφορά») Δεν είναι ξεκάθαρη η δομή των προσφορών έγχυσης τύπου μπλοκ καθώς και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους παραγωγούς. Η ΑΗΚ Παραγωγή διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγικού δυναμικού και άρα θα έχει προβάδισμα έναντι των ανεξάρτητων παραγωγών. Μέσω της υποβολής κοινών προσφορών, η κάθε ομάδα θα μπορεί να υποβάλλει προσφορές έγχυσης τύπου μπλοκ με περισσότερη ευκολία, αφού θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγικού δυναμικού. ΡΑΕΚ/ΑΦ 10/95

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα